Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT*) din 7 iulie 2000  privind Proiectul Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT*) din 7 iulie 2000 privind Proiectul "Facilitarea comertului si transportului in Sud-Estul Europei" intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 31 august 2000
*) Traducere.


Împrumut nr. 4560 RO

Acord din data de 7 iulie 2000 între România (Împrumutatul)
şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)

Având în vedere ca:
(A) Împrumutatul a încheiat un Memorandum de înţelegere (MI) în data de 10 februarie 2000 cu alte tari participante (dupã cum sunt definite în continuare), confirmand angajamentul ţãrilor participante într-un program regional de facilitare a comerţului şi transportului (Programul regional);
(B) Împrumutatul, fiind convins în ceea ce priveşte fezabilitatea şi prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord, a solicitat Bãncii asistenta în finanţarea Proiectului care reprezintã parte a activitãţilor Împrumutatului în cadrul Programului regional; şi
(C) Pentru asistenta în finanţarea Proiectului şi alte mãsuri incluse în Programul regional Împrumutatul intenţioneazã sa obţinã alta asistenta din alta sursa externa de finanţare în valoare de aproximativ 1.400.000 USD în echivalent,
având în vedere ca Banca a fost de acord, între altele cu cele expuse mai sus, sa acorde Împrumutatului împrumutul în termenii şi în condiţiile stipulate în acest acord,

pãrţile la prezentul acord convin dupã cum urmeazã:

ART. 1
Condiţii generale; definiţii

Secţiunea 1.01. - Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi de garanţie pentru împrumuturi într-o singura valuta ale Bãncii, datate 30 mai 1995 (cu modificãrile din 2 decembrie 1997), (Condiţiile generale), constituie parte integrantã a acestui acord.
Secţiunea 1.02. - În cazul în care contextul nu impune altfel, diferiţii termeni definiţi în Condiţiile generale şi în Preambulul la acest acord au înţelesul stabilit în acestea şi, în plus, urmãtorii termeni au urmãtoarele semnificatii:
a) strategia de reforma vamalã înseamnã strategia satisfãcãtoare pentru Banca, adoptatã de Împrumutat, care descrie mãsurile ce trebuie luate pe perioada implementarii Proiectului în vederea intaririi DGV;
b) planul de management al mediului înseamnã planul, satisfãcãtor pentru Banca, elaborat şi adoptat de Împrumutat, care descrie atenuarea mediului, mãsurile de monitorizare şi instituţionale pentru Proiect;
c) DGV înseamnã Direcţia Generalã a Vamilor din cadrul MF;
d) SIVI înseamnã sistemul informaţional vamal integrat al DGV care urmeazã sa fie sprijinit în cadrul partii C a Proiectului;
e) MF înseamnã Ministerul Finanţelor al Împrumutatului;
f) ţara participanta înseamnã fiecare ţara participanta la Programul regional;
g) puncte-pilot înseamnã terminalul vamal interior Bacau şi staţiile vamale Giurgiu şi Constanta;
h) PIP înseamnã planul de implementare a Proiectului, care include strategia de reforma vamalã şi un plan de management al mediului, adoptat de Împrumutat, care specifica mãsurile cerute pentru implementarea Proiectului;
i) UMP înseamnã Unitatea de management al Proiectului, înfiinţatã în cadrul DGV, care funcţioneazã sub conducerea managerului de proiect;
j) coordonatorul Proiectului înseamnã coordonatorul Proiectului, desemnat de Împrumutat sa fie responsabil cu coordonarea activitãţilor tuturor agentiilor Împrumutatului în cadrul Proiectului şi sa reprezinte Împrumutatul în CRC;
k) managerul Proiectului înseamnã şeful UMP;
l) raportul de management al Proiectului înseamnã fiecare raport pregãtit în concordanta cu secţiunea 4.02 a acestui acord;
m) avansul pentru pregãtirea Proiectului înseamnã avansul pentru pregãtirea Proiectului acordat de Banca Împrumutatului în urma unui schimb de scrisori datate 25 februarie 2000 şi 10 martie 2000;
n) CRC înseamnã Comitetul Regional de Coordonare înfiinţat de ţãrile participante la MI pentru a superviza implementarea Programului regional;
o) contul special înseamnã contul la care se face referire în partea B a anexei nr.1 la acest acord; şi
p) coordonatorul de pagina web înseamnã coordonatorul care urmeazã sa fie desemnat pentru scopurile partii B a Proiectului de cãtre Ministerul Industriei şi Comerţului al Împrumutatului.

ART. 2
Împrumutul

Secţiunea 2.01. - Banca accepta sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile prevãzute sau la care se face referire în acordul de împrumut, o suma egala cu saptesprezece milioane una suta mii USD (17.100.000 USD).
Secţiunea 2.02. - a) Suma împrumutului poate fi trasa din contul împrumutului în conformitate cu prevederile anexei nr.1 la acest acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, dacã Banca va fi de acord astfel, care urmeazã sa fie efectuate) privind costul rezonabil al bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor necesare pentru Proiect şi care urmeazã sa fie finanţate din sumele împrumutului.
b) Imediat dupã data intrãrii în efectivitate Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi îşi va recupera suma necesarã pentru rambursarea capitalului avansului pentru pregãtirea Proiectului tras şi datorat de la data respectiva şi pentru a plati toate comisioanele neachitate legate de acesta. Suma netrasa din valoarea autorizata a avansului pentru pregãtirea Proiectului va fi anulatã din acel moment.
Secţiunea 2.03. - Data limita pentru efectuarea tragerilor va fi 31 decembrie 2003 sau o alta data ulterioara pe care Banca o va stabili. Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatului despre aceasta data ulterioara.
Secţiunea 2.04. - Împrumutul va plati Bãncii un comision egal cu unu la suta (1%) din valoarea împrumutului. La data sau imediat dupã data intrãrii în efectivitate Împrumutatul va plati suma reprezentând comisionul menţionat mai sus.
Secţiunea 2.05. - Împrumutatul va plati Bãncii un comision de angajament la o rata de trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an din valoarea împrumutului, netrasa de la o perioada la alta.
Secţiunea 2.06. - a) Împrumutatul va plati dobanda aferentã împrumutului tras şi nerambursat de la o perioada la alta, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobanda, cu rata de baza LIBOR plus marja totalã LIBOR.
b) În scopul acestei secţiuni:
(i) perioada de dobanda înseamnã perioada iniţialã de la şi incluzând data semnãrii acestui acord pana la, dar excluzând prima data de plata a dobânzii care are loc dupã aceea şi dupã perioada iniţialã, fiecare perioada de la şi incluzând data de plata a dobânzii pana la, dar excluzând urmãtoarea data de plata a dobânzii;
(ii) data de plata a dobânzii înseamnã orice data specificatã în secţiunea 2.07 a acestui acord;
(iii) rata de baza LIBOR înseamnã, pentru fiecare perioada de dobanda, rata interbancara oferitã de piata Londrei pentru depozite la 6 luni în USD pentru valoarea primei zile a acelei perioade de dobanda (sau, în cazul perioadei iniţiale de dobanda, pentru valoarea de la data de plata a dobânzii care are loc sau urmeazã imediat primei zile a unei astfel de perioade de dobanda), asa cum a fost determinata în mod rezonabil de Banca şi exprimatã ca un procent anual;
(iv) marja totalã LIBOR înseamnã, pentru fiecare perioada de dobanda: (A) trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderatã, pentru acea perioada de dobanda, sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancara londoneza sau alte rate de referinta, pentru depozite la 6 luni, pentru împrumuturile nerambursate ale Bãncii sau pentru pãrţi ale acestora alocate de Banca pentru finanţarea împrumuturilor într-o singura valuta sau pentru pãrţi ale acestora acordate de ea, care includ împrumutul, asa cum a fost determinata în mod rezonabil de cãtre Banca şi exprimatã ca un procent anual.
c) Banca va notifica Împrumutatului în legatura cu rata de baza LIBOR şi marja totalã LIBOR pentru fiecare perioada de dobanda, imediat dupã determinarea acestora.
d) Ori de câte ori, în funcţie de schimbãrile practicilor pieţei, care afecteazã determinarea ratelor de dobanda la care se face referire în aceasta secţiune, Banca constata ca este în interesul imprumutatilor sãi, luati în totalitate, şi al Bãncii sa aplice o baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile împrumutului, alta decât cea prevãzutã în aceasta secţiune, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile împrumutului, cu condiţia notificãrii Împrumutatului în legatura cu noua baza cu cel puţin şase (6) luni înainte. Noua baza va deveni efectivã la expirarea perioadei de notificare dacã Împrumutatul nu notifica Bãncii, în perioada menţionatã, obiecţiile lui în legatura cu aceasta, caz în care modificarea respectiva nu va fi aplicabilã împrumutului.
Secţiunea 2.07. - Dobanda şi alte comisioane vor fi plãtibile în rate semestriale, la 15 aprilie şi la 15 octombrie în fiecare an.
Secţiunea 2.08. - Împrumutatul va restitui împrumutul în conformitate cu graficul de amortizare prevãzut în anexa nr. 3 la acest acord.

ART. 3
Execuţia Proiectului

Secţiunea 3.01. - a) Împrumutatul declara ca se angajeazã sa îndeplineascã obiectivele Proiectului, astfel cum sunt specificate în anexa nr. 2 la acest acord, şi în acest scop va realiza Proiectul prin DGV şi coordonatorul Proiectului, sub supervizarea MF, cu diligenta şi cu eficienta necesare şi în conformitate cu practicile financiare, administrative, de mediu şi tehnice corespunzãtoare, şi va asigura cu promptitudine, pe mãsura ce sunt necesare, fondurile, facilitãţile, serviciile şi alte resurse necesare Proiectului.
b) Fãrã a se limita la prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca vor conveni altfel, Împrumutatul, prin intermediul DGV, va realiza Proiectul în concordanta cu PIP şi cu programul de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord.
Secţiunea 3.02. - Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, achiziţionarea bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor de consultanţa necesare Proiectului, care urmeazã sa fie finanţate din sumele împrumutului, va fi guvernata de prevederile anexei nr. 4 la acest acord.
Secţiunea 3.03. - Pentru scopurile secţiunii 9.07 din Condiţiile generale şi fãrã a se limita la acestea, Împrumutatul:
a) va pregati, pe baza liniilor directoare acceptabile Bãncii, şi va furniza Bãncii, nu mai târziu de 6 (şase) luni dupã data limita de tragere sau la o alta data ulterioara, dupã cum poate fi convenitã în acest scop între Împrumutat şi Banca, un plan menit sa asigure atingerea continua a obiectivelor Proiectului; şi
b) va acorda Bãncii o posibilitate rezonabila de a se consulta cu Împrumutatul în legatura cu planul respectiv.

ART. 4
Clauze financiare

Secţiunea 4.01. - a) Împrumutatul, prin DGV, va stabili şi va menţine permanent un sistem de management financiar, care include evidente şi conturi, şi va pregati situaţii financiare adecvate, într-un format acceptabil Bãncii, pentru a reflecta operaţiunile, resursele şi cheltuielile în legatura cu Proiectul.
b) Împrumutatul, prin DGV:
(i) va tine evidentele, conturile şi situaţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni şi evidentele şi conturile pentru contul special pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Bãncii, aplicate în mod consecvent de auditori independenţi acceptabili Bãncii, care vor fi numiţi în termen de 6 luni de la data intrãrii în efectivitate a acestui acord;
(ii) va transmite Bãncii, imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 6 luni dupã sfârşitul fiecãrui asemenea an: (A) copii certificate de pe situaţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, pentru fiecare astfel de an auditat; şi (B) un punct de vedere privind astfel de situaţii, evidente şi conturi şi raportul unui astfel de audit efectuat de auditorii respectivi, în acel scop şi cu acele detalii pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; şi
(iii) va furniza Bãncii alte asemenea informaţii privind astfel de evidente şi conturi şi auditul acestora şi privind respectivii auditori, dupã cum le va cere periodic Banca, în mod rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile în legatura cu care tragerile au fost efectuate din contul împrumutului, pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Împrumutatul, prin DGV:
(i) va tine sau va face sa fie ţinute, în conformitate cu paragraful a) al acestei secţiuni, evidente şi conturi, care sa reflecte astfel de cheltuieli;
(ii) va pãstra, cel puţin un an dupã ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul împrumutului, toate evidentele (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitanţe şi alte documente) care evidenţiazã astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentanţilor Bãncii sa examineze astfel de evidente; şi
(iv) va asigura ca astfel de evidente şi conturi la care se referã paragraful b) al acestei secţiuni sunt incluse în auditarea anuala şi ca raportul unei astfel de auditari conţine opinia separatã a respectivilor auditori, potrivit cãreia declaraţiile de cheltuieli prezentate în cursul unui astfel de an fiscal, împreunã cu procedurile şi controalele interne implicate în pregãtirea lor pot constitui o baza pentru a justifica tragerile respective.
Secţiunea 4.02. - a) Fãrã a se limita la prevederile secţiunii 4.01 a acestui acord, Împrumutatul va realiza un plan de acţiune limitat în timp, acceptabil Bãncii, pentru întãrirea sistemului de management financiar la care se face referire în paragraful a) al secţiunii 4.01, pentru a face posibil ca Împrumutatul, nu mai târziu de 30 noiembrie 2000 sau la o data ulterioara pe care Banca o va agrea, sa pregãteascã trimestrial rapoarte de management al Proiectului, acceptabile Bãncii, fiecare dintre acestea:
(i) (A) stabileşte sursele reale şi cererile de fonduri pentru Proiect atât cumulat, cat şi pentru perioada la care se referã raportul respectiv, precum şi sursele estimate şi cererile de fonduri pentru Proiect pentru perioada de 6 luni urmãtoare perioadei la care se referã raportul respectiv, şi
(B) indica separat cheltuielile finanţate din sumele împrumutului pe perioada la care se referã raportul respectiv şi cheltuielile propuse sa fie finanţate din sumele împrumutului pe perioada de 6 luni urmãtoare perioadei la care se referã raportul respectiv;
(ii) (A) descrie progresul fizic înregistrat în implementarea Proiectului atât cumulat, cat şi pentru perioada la care se referã raportul respectiv, şi
(B) explica diferenţele dintre tintele actuale şi cele prevãzute anterior ale implementarii; şi
(iii) evidenţiazã stadiul achiziţiilor în cadrul Proiectului şi cheltuielile în cadrul contractelor finanţate din sumele împrumutului, la sfârşitul perioadei la care se referã raportul respectiv.
b) Dupã finalizarea planului de acţiune la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni Împrumutatul, prin intermediul DGV, va pregati, în concordanta cu liniile directoare acceptabile Bãncii, şi va furniza Bãncii, nu mai târziu de 45 de zile dupã sfârşitul fiecãrui trimestru calendaristic, un raport de management al Proiectului pentru o astfel de perioada.

ART. 5
Clauze asiguratorii pentru Banca

Secţiunea 5.01. - Conform secţiunii 6.02 (p) din Condiţiile generale, urmãtoarea situaţie suplimentarã este specificatã, şi anume faptul ca MI va fi fost amendat, suspendat, abrogat, terminat, derogat sau modificat, astfel încât sa afecteze material şi negativ abilitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile din acest acord.
Secţiunea 5.02. - Conform secţiunii 7.01 (k) din Condiţiile generale, se specifica urmãtoarea situaţie suplimentarã, şi anume ca situaţia specificatã în secţiunea 5.01 din acest acord va interveni şi va continua pentru o perioada de 60 de zile dupã ce Banca va fi transmis o astfel de notificare Împrumutatului.

ART. 6
Data intrãrii în efectivitate; terminare

Secţiunea 6.01. - Urmãtoarele situaţii sunt specificate drept condiţii suplimentare pentru intrarea în efectivitate a acordului de împrumut în înţelesul secţiunii 12.01 (c) din Condiţiile generale:
a) UMP a fost înfiinţatã şi s-a asigurat personalul (incluzând un responsabil de achiziţii, contabil, personal administrativ şi alt personal) cu funcţiuni şi termeni de referinta satisfacatori pentru Banca şi cu resurse şi un sistem de management financiar satisfãcãtoare Bãncii;
b) Împrumutatul a selectat, pentru scopurile secţiunii 4.01 din acest acord, auditori satisfacatori Bãncii.
Secţiunea 6.02. - Perioada de 120 (o suta douãzeci) de zile de la data semnãrii acestui acord este specificatã prin prezentul acord pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.

ART. 7
Reprezentantul Împrumutatului; adrese

Secţiunea 7.01. - Ministerul Finanţelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.
Secţiunea 7.02. - Urmãtoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale:
Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanţelor
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti
România
Telex: 11239
Pentru Banca:
Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818, H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Adresa telegrafica:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)

Drept urmare, pãrţile la prezentul acord, actionand prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au dispus ca acest acord sa fie semnat în numele lor la Bucureşti, România, în ziua şi în anul menţionate la început.

ROMÂNIA
de cãtre
Decebal Traian Remes,
ministrul finanţelor,
reprezentant autorizat


BANCA INTERNATIONALA
PENTRU RECONSTRUCŢIE
ŞI DEZVOLTARE
de cãtre
Andrew Vorkink,
director de ţara
Unitatea de ţara Bulgaria
şi România
Regiunea Europa şi Asia Centrala


ANEXA 1

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

A. General
1. Tabelul de mai jos precizeazã categoriile de poziţii care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie şi procentul cheltuielilor pentru poziţiile care vor fi astfel finanţate din fiecare categorie:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Categoria Suma alocata din împrumut % din cheltuielile care
(exprimatã în USD) urmeazã sa fie finanţate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1) Lucrãri 1.300.000 30%

(2) Bunuri 13.700.000 100% din cheltuielile
externe,
100% din cheltuielile
locale (costuri ex-
factory) şi 84% din
cheltuielile pentru
alte poziţii
achiziţionate pe plan
local

(3) Servicii de consultanţa
şi instruire 400.000 100%
(4) Costuri operationale
adiţionale 100.000 100%
(5) Refinantarea APP 100.000 Suma datoratã conform
secţiunii 2.02 din
acest acord
(6) Nealocate 1.500.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 17.100.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Pentru scopurile acestei anexe:
a) termenul cheltuieli externe înseamnã cheltuieli în moneda oricãrei alte tari, alta decât cea a Împrumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricãrei tari, alta decât cea a Împrumutatului;
b) termenul cheltuieli locale înseamnã cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri şi servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului;
c) termenul costuri operationale adiţionale înseamnã costuri operationale adiţionale ale UMP apãrute în legatura cu implementarea Proiectului, managementul, monitorizarea, incluzând salariile personalului şi costul sistemului de management financiar pentru Proiect; şi
d) termenul instruire înseamnã activitãţile de instruire (altele decât serviciile de consultanţa) care urmeazã sa fie realizate în cadrul Proiectului, incluzând costul atelierelor de lucru, costurile de transport şi diurna celor instruiti.
3. Fãrã a se limita la prevederile paragrafului 1 de mai sus, nu se vor face trageri în legatura cu plãţile efectuate în cadrul categoriilor (1), (2), (3), (4) şi (6) expuse în tabelul din paragraful 1 al acestei anexe pana când comisionul la care se face referire în secţiunea 2.04 din acest acord nu va fi plãtit.
4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului sa fie efectuate pe baza declaraţiilor de cheltuieli pentru: (i) lucrãri în cadrul contractelor în valoare de pana la 500.000 USD în echivalent fiecare; (ii) bunuri în cadrul unor contracte în valoare de pana la 100.000 USD în echivalent fiecare; şi (iii) contracte pentru firme de consultanţa în valoare de pana la 100.000 USD în echivalent fiecare; (iv) contracte pentru consultanţi individuali, în valoare de pana la 50.000 USD în echivalent fiecare; şi (v) costuri operationale şi de instruire, în astfel de termeni şi condiţii dupã cum Banca va specifica prin notificare cãtre Împrumutat.

B. Contul special

1. Împrumutatul, prin DGV, va deschide şi va menţine, în USD, un cont special de depozit la o banca comercialã, în termeni şi condiţii satisfãcãtoare pentru Banca, incluzând protecţia corespunzãtoare impotriva compensãrii, popririi şi sechestrului.
2. Dupã ce Banca a primit dovada satisfãcãtoare pentru ea, potrivit cãreia contul special a fost deschis, tragerile de sume din contul împrumutului care urmeazã sa fie depozitate în contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei la aceasta anexa.
3. Plãţile din contul special vor fi efectuate în exclusivitate pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plata efectuatã de Împrumutat din contul special Împrumutatul, la momentul în care Banca va solicita în mod rezonabil, va furniza Bãncii astfel de documente şi alte evidente care sa indice ca o astfel de plata a fost facuta exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
4. Fãrã a se limita la prevederile partii B2 a acestei anexe, Bãncii nu i se va solicita sa facã depozite ulterioare în contul special:
a) dacã Banca considera în orice moment ca toate tragerile viitoare trebuie sa fie efectuate de Împrumutat direct din contul împrumutului; sau
b) dacã Împrumutatul nu va furniza Bãncii, în cadrul perioadei specificate în secţiunea 4.01 b) (ii) din acest acord, oricare dintre rapoartele de audit cerute sa fie transmise Bãncii conform secţiunii respective, în legatura cu auditul (A) rapoartelor şi conturilor pentru contul special sau (B) evidentelor şi conturilor care reflecta cheltuielile în legatura cu care tragerile au fost fãcute pe baza declaraţiilor de cheltuieli.
5. Bãncii nu i se va solicita sa facã depozite ulterioare în contul special, în conformitate cu prevederile partii B2 a acestei anexe, dacã în orice moment Banca va fi notificat Împrumutatului în legatura cu intenţia sa de a suspenda în întregime sau în parte dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului conform secţiunii 6.02 din Condiţiile generale. Dupã o asemenea notificare Banca va stabili unilateral dacã depozitele ulterioare în contul special pot fi efectuate şi ce proceduri trebuie urmate pentru efectuarea unor astfel de depozite şi va notifica Împrumutatului asupra hotãrârii sale.
6. a) Dacã Banca stabileşte în orice moment ca orice plata din contul special a fost facuta pentru o cheltuiala care nu este o cheltuiala eligibilã sau nu a fost justificatã prin dovezile furnizate Bãncii, Împrumutatul, imediat dupã notificarea Bãncii, va furniza evidente suplimentare, dupã cum Banca poate solicita, sau va depozita în contul special (sau, dacã Banca va solicita astfel, va restitui Bãncii) o suma egala cu suma unei astfel de plati. Dacã Banca nu va conveni în alt mod, nici un depozit ulterior în contul special nu va fi fãcut pana ce Împrumutatul nu a furnizat dovezile sau nu a fãcut un asemenea depozit ori nu a restituit, dupã caz.
b) Dacã Banca hotãrãşte în orice moment ca orice suma rãmasã în contul special nu va fi solicitatã pentru a acoperi plati pentru cheltuieli eligibile, în urmãtoarea perioada de 6 luni care urmeazã unei astfel de hotãrâri, Împrumutatul, imediat dupã notificarea Bãncii, va restitui Bãncii suma neutilizata.
c) Împrumutatul, dupã notificarea Bãncii, poate restitui Bãncii, în totalitate sau în parte, fondurile depozitate în contul special.
d) Restituirile cãtre Banca, efectuate conform subparagrafelor a), b) sau c) ale acestui paragraf, vor fi creditate din contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în concordanta cu prevederile acordului de împrumut.


ANEXA 1
-------
la anexa nr. 1
---------------

Funcţionarea contului special

1. Pentru scopurile acestei anexe:
- termenul alocatie autorizata înseamnã o suma egala cu 1.000.000 USD care va fi trasa din contul împrumutului şi depozitata în contul special, conform paragrafului 2 al acestei anexe; cu condiţia ca totuşi, în cazul în care Banca nu va conveni altfel, alocaţia autorizata sa fie limitatã la o suma egala cu 500.000 USD pana când suma totalã a tragerilor din contul împrumutului plus sumele tuturor angajamentelor speciale neachitate asumate de Banca, în conformitate cu prevederile secţiunii 5.02 din Condiţiile generale, va fi egala sau va depãşi echivalentul a 2.000.000 USD.
2. Tragerile alocaţiei autorizate şi cele urmãtoare pentru realimentarea contului special se vor efectua dupã cum urmeazã:
a) Pentru tragerile alocaţiei autorizate Împrumutatul va transmite Bãncii o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume sau a unor sume care nu vor depãşi suma totalã a alocaţiei autorizate. Pe baza fiecãrei astfel de cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depozita în contul special o astfel de suma pe care Împrumutatul o va fi solicitat.
b) Pentru realimentarea contului special Împrumutatul va transmite Bãncii cereri pentru depozite în contul special la intervalele precizate de Banca. Înainte sau în momentul transmiterii fiecãrei astfel de cereri Împrumutatul va furniza Bãncii documentele sau alte evidente necesare, conform partii B3 din anexa nr. 1 la acest acord, pentru plata sau plãţile pentru care realimentarea este cerutã. Pe baza fiecãrei astfel de cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depozita în contul special acea suma pe care Împrumutatul o va fi cerut şi va fi fost doveditã prin documentele menţionate şi prin alte evidente ca a fost plãtitã din contul special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare dintre aceste depozite în contul special va fi tras de Banca din contul împrumutului pentru una sau mai multe dintre categoriile eligibile.
3. Bãncii nu i se va cere sa facã noi depozite în contul special atunci când suma totalã netrasa din împrumut minus suma totalã a tuturor angajamentelor speciale neachitate asumate de Banca, conform secţiunii 5.02 din Condiţiile generale, va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocaţiei autorizate. Dupã aceea, tragerea din contul împrumutului a sumei rãmase netrase din împrumut va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica prin notificarea Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupã şi în mãsura în care Banca se va fi asigurat ca toate sumele rãmase ca depozit în contul special, de la data acelei notificãri, vor fi folosite la efectuarea plãţilor pentru cheltuieli eligibile.


ANEXA 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele Proiectului sunt: a) reducerea costurilor netarifare ale comerţului şi transportului la granitele Împrumutatului; b) reducerea contrabandei şi coruptiei la trecerile de frontiera ale Împrumutatului.
Proiectul cuprinde urmãtoarele pãrţi, sub rezerva unor astfel de modificãri ale acestuia asupra cãrora Împrumutatul şi Banca pot conveni periodic în vederea realizãrii unor astfel de obiective:

Partea A: Reforma institutionala a administraţiei vamale

Implementarea unor mãsuri pentru realizarea reformei administraţiei vamale, incluzând: a) întãrirea sistemului legislativ; b) îmbunãtãţirea sistemului informaţional vamal; c) înfiinţarea unei organizaţii de instruire vamalã; d) elaborarea unui set de indicatori ai productivitatii şi ai volumului de munca, pentru fiecare funcţie vamalã, şi a unui sistem de monitorizare corespunzãtor acestora; e) formularea şi aplicarea unor noi metode de operare în cadrul centrelor-pilot; şi f) instruirea personalului vamal şi a personalului altor agenţii relevante în legatura cu diferite aspecte ale funcţiilor vamale.

Partea B: Dezvoltarea facilitãţilor comerciale

Implementarea prin asigurarea asistenţei tehnice, instruirii şi echipamentului pentru mãsurile de facilitare a comerţului, incluzând: a) implementarea unei pagini web la nivel regional, inclusiv a unui mecanism de actualizare a acesteia, în vederea sprijinirii Programului regional; şi b) asigurarea asistenţei tehnice şi a instruirii personalului din domeniul comerţului şi a altor categorii de personal din domeniul facilitãţilor comerciale şi transporturilor.

Partea C: SIVI

Implementarea unor mãsuri în sprijinul SIVI, inclusiv: a) îmbunãtãţirea şi actualizarea de software şi hardware, incluzând controlul sistemului de mişcare a traficului; şi b) instruirea personalului SIVI.

Partea D: Facilitãţi de trecere a frontierei

Realizarea unor îmbunãtãţiri ale facilitãţilor de trecere a frontierei, incluzând: a) extinderea statiei de frontiera Siret; b) modernizarea punctului vamal Constanta; c) îmbunãtãţirea capacitãţii de procesare la punctele vamale, inclusiv asigurarea echipamentului necesar, a asistenţei tehnice şi instruirii; şi d) îmbunãtãţirea şi actualizarea sistemelor de securitate şi de monitorizare la punctele vamale.

Partea E: Sprijinul pentru Proiect şi Programul regional

Asigurarea asistenţei tehnice şi materiale, inclusiv a serviciilor de audit, în vederea sprijinirii activitãţilor UMP şi CRC, şi instruirea personalului UMP.


Se prevede ca Proiectul sa fie finalizat pana la data de 30 iunie 2003.
ANEXA 3

GRAFICUL DE AMORTIZARE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data scadenta Ratele de capital *)
(exprimate în dolari S.U.A.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15 octombrie 2005 345.000
15 aprilie 2006 355.000
15 octombrie 2006 365.000
15 aprilie 2007 380.000
15 octombrie 2007 390.000
15 aprilie 2008 405.000
15 octombrie 2008 415.000
15 aprilie 2009 430.000
15 octombrie 2009 445.000
15 aprilie 2010 460.000
15 octombrie 2010 475.000
15 aprilie 2011 490.000
15 octombrie 2011 505.000
15 aprilie 2012 520.000
15 octombrie 2012 540.000
15 aprilie 2013 555.000
15 octombrie 2013 575.000
15 aprilie 2014 595.000
15 octombrie 2014 615.000
15 aprilie 2015 635.000
15 octombrie 2015 655.000
15 aprilie 2016 675.000
15 octombrie 2016 700.000
15 aprilie 2017 720.000
15 octombrie 2017 745.000
15 aprilie 2018 770.000
15 octombrie 2018 795.000
15 aprilie 2019 820.000
15 octombrie 2019 850.000
15 aprilie 2020 875.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----------
*) Cifrele din aceasta coloana reprezintã sumele în dolari S.U.A. care urmeazã sa fie rambursate, cu excepţia cazului prevãzut în secţiunea 4.04 (d) din Condiţiile generale.


ANEXA 4

ACHIZIŢII ŞI SERVICII DE CONSULTANŢA

SECŢIUNEA I - ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI LUCRĂRI

Partea A: Generalitati

Bunurile şi lucrãrile vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunii I din Liniile directoare pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor IDA, publicate de Banca în ianuarie 1995 şi revizuite în ianuarie şi august 1996, septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Liniile directoare), şi cu urmãtoarele prevederi ale acestei secţiuni I.

Partea B: Licitaţia internationala competitivã

1. Cu excepţia cazului în care partea C a acestei secţiuni prevede altfel, bunurile şi lucrãrile vor fi achiziţionate prin contracte adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii II din Liniile directoare şi ale paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acestea.
2. Urmãtoarele prevederi se vor aplica bunurilor care urmeazã sa fie achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestei pãrţi B.

Preferinta pentru bunurile produse intern
Prevederile paragrafelor 2.54 şi 2.55 din Liniile directoare şi ale anexei nr. 2 la acestea se vor aplica pentru bunuri produse pe teritoriul Împrumutatului.

Partea C: Analiza Bãncii privind deciziile de achiziţie

1. Planificarea achiziţiilor
Anterior transmiterii oricãrei invitaţii de precalificare la licitaţie sau la licitaţie pentru contracte, se va transmite Bãncii spre analiza şi aprobare planul de achiziţii propus pentru Proiect, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Liniile directoare. Achiziţia tuturor bunurilor şi lucrãrilor va fi efectuatã în conformitate cu un astfel de plan de achiziţii, dupã cum a fost aprobat de Banca, şi în conformitate cu prevederile paragrafului 1 menţionat.
2. Analiza anterioarã
Referitor la fiecare contract care urmeazã sa fie adjudecat în conformitate cu procedurile la care se face referire în partea B a acestei secţiuni, se vor aplica procedurile expuse în paragrafele 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Liniile directoare.
3. Analiza ulterioara
În ceea ce priveşte fiecare contract neguvernat de paragraful 2 din aceasta parte, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Liniile directoare.

SECŢIUNEA II - ANGAJAREA CONSULTANTILOR

Partea A: Generalitati

Serviciile de consultanţa vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile introducerii şi ale secţiunii IV din Liniile directoare: Selectarea şi angajarea consultantilor de cãtre imprumutatii Bãncii Mondiale, publicatã de Banca în ianuarie 1997 şi revizuitã în septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Liniile directoare pentru servicii de consultanţa) şi cu urmãtoarele prevederi ale acestei secţiuni.

Partea B: Selecţia pe baza calitãţii şi a costului

Cu excepţia cazului în care partea C a acestei secţiuni prevede altfel, serviciile de consultanţa vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii II din Liniile directoare pentru servicii de consultanţa, ale paragrafului 3 din anexa nr. 1 la acestea, ale anexei nr. 2 la acestea şi cu prevederile paragrafelor 3.13-3.18 din aceasta, aplicabile selecţiei consultantilor pe baza calitãţii şi a costului.

Partea C: Alte proceduri de selecţie a consultantilor

1. Selecţia pe baza costului minim
Serviciile pentru realizarea de audituri în cadrul Proiectului pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în concordanta cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.6 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţa.
2. Selecţia pe baza calificarilor consultantilor
Serviciile pentru instruirea personalului SIVI, estimate sa coste mai puţin de 100.000 USD în echivalent per contract, pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate conform prevederilor paragrafelor 3.1 şi 3.7 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţa.
3. Selecţia consultantilor individuali
Serviciile pentru activitãţi în concordanta cu cerinţele expuse în paragraful 5.1 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţa vor fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate unor consultanţi individuali în concordanta cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţa.

Partea D: Analiza Bãncii privind selecţia consultantilor

1. Planificarea selecţiei
Anterior transmiterii cãtre consultanţi a oricãrei cereri de oferta planul propus pentru selecţia consultantilor în cadrul Proiectului va fi furnizat Bãncii pentru analiza şi aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanţa. Selecţia tuturor serviciilor de consultanţa va fi efectuatã în conformitate cu un astfel de plan de selecţie care a fost aprobat de Banca şi în conformitate cu prevederile paragrafului 1 menţionat.
2. Analiza prealabilã
a) În ceea ce priveşte fiecare contract de angajare a unor firme, estimat sa coste, în echivalent, 100.000 USD sau mai mult, se vor aplica procedurile expuse în paragrafele 1, 2 [altele decât al doilea subparagraf al paragrafului 2(a)] şi 5 din anexa nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanţa.
b) În ceea ce priveşte fiecare contract pentru angajarea consultantilor individuali, estimat sa coste, în echivalent, 50.000 USD sau mai mult, calificarea, experienta, termenii de referinta şi termenii de angajare a consultantilor vor fi furnizati Bãncii pentru analiza prealabilã şi aprobare. Contractul va fi adjudecat numai dupã ce aprobarea menţionatã a fost data.
3. Analiza ulterioara
În ceea ce priveşte fiecare contract neguvernat de paragraful 2 din aceasta parte, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanţa.


ANEXA 5

PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

A. Responsabilitãţi în implementare

1. UMP, funcţionând sub conducerea managerului de Proiect, va îndeplini responsabilitãţile în legatura cu implementarea Proiectului, inclusiv: a) pregãtirea unui plan anual pentru implementarea Proiectului; b) pregãtirea, cu asistenta consultantilor, a documentelor de licitaţii şi a contractelor în cadrul Proiectului; c) menţinerea evidentelor financiare şi conturilor Proiectului şi organizarea auditului acestora; d) pregãtirea rapoartelor trimestriale referitoare la progresul Proiectului, la care se face referire în partea B a acestei anexe; şi e) supervizarea progresului implementarii Proiectului.
2. Împrumutatul, prin DGV, va asigura ca UMP va fi menţinut, pana la finalizarea Proiectului, în termenii de referinta şi cu personal şi alte mãsuri satisfãcãtoare pentru Banca.
3. Împrumutatul, prin DGV, va asigura: a) ca fiecare plan anual de implementare a Proiectului la care se face referire în paragraful 1 de mai sus va fi pregãtit dupã o analiza a Împrumutatului şi Bãncii în legatura cu progresul înregistrat în îndeplinirea tintelor indicate în PIP, inclusiv tintele expuse în anexa la aceasta anexa; şi b) ca includerea investiţiilor şi a altor activitãţi ale Proiectului în planul menţionat, precum şi achiziţionarea acestora vor fi fãcute cu acordul Împrumutatului şi al Bãncii, luându-se în considerare cerinţele expuse în Planul de management al mediului.
4. Împrumutatul: a) va menţine participarea sa în CRC; şi b) va informa Banca în legatura cu mãsurile luate la nivelul CRC, care pot afecta implementarea Programului regional, sau în legatura cu mãsuri incluse în PIP.
5. Împrumutatul va asigura stabilirea de cãtre coordonatorul Proiectului, pana la 31 martie 2001, a unor mecanisme la toate agenţiile de frontiera, care sa furnizeze coordonatorului paginii web informaţii actuale care sa fie puse la dispoziţie utilizatorilor vãmii, în legatura cu timpii de asteptare şi orele de program la trecerile de frontiera şi cu reglementãrile vamale şi procedurile agentiilor de frontiera.

B. Raportarea

Împrumutatul, prin DGV: a) va asigura pregãtirea de cãtre UMP, în vederea remiterii Bãncii, a unui raport trimestrial în legatura cu progresul implementarii Proiectului; şi b) va asigura consolidarea rapoartelor menţionate în rapoarte semestriale de progres care vor fi remise Bãncii şi CRC.

C. Monitorizarea

Împrumutatul, prin DGV:
a) va menţine politici şi proceduri adecvate pentru a permite permanent monitorizarea şi evaluarea, în concordanta cu indicatorii incluşi în PIP, inclusiv cu cei expusi în anexa la aceasta anexa;
b) va pregati, potrivit termenilor de referinta satisfacatori pentru Banca, şi va furniza Bãncii, pana la data de 15 octombrie a fiecãrui an, un raport care integreaza rezultatele monitorizarii şi evaluãrii activitãţilor desfãşurate potrivit paragrafului a) al acestei secţiuni, în legatura cu progresul înregistrat în derularea Proiectului pe perioada anterioarã datei raportului menţionat şi care stabileşte mãsurile recomandate sa asigure derularea eficienta a Proiectului şi atingerea obiectivelor acestuia pe perioada urmãtoare unei astfel de date;
c) va analiza împreunã cu Banca, pana la data de 15 noiembrie a fiecãrui an sau pana la o alta data ulterioara, dupã cum va cere Banca, raportul la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni, iar dupã aceea va lua toate mãsurile necesare pentru asigurarea finalizarii eficiente a Proiectului şi atingerea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandãrilor raportului menţionat şi pe baza pãrerii Bãncii în legatura cu problema respectiva.


ANEXA 1
-------
la anexa nr. 5
---------------

Cu excepţia cazului în care Banca va agrea altfel, Împrumutatul, prin DGV, va lua toate mãsurile necesare în vederea atingerii urmãtoarelor tinte:
a) numãrul total de declaraţii vamale care rezulta într-o inspecţie fizica efectuatã de DGV la terminalul sau pilot interior sa nu depãşeascã lunar: (i) 85% pana la 30 septembrie 2000; (ii) 50% pana la 30 septembrie 2001; şi (iii) 45% pana la 30 septembrie 2002;
b) numãrul lunar de camioane care completeazã formulare de import în mai puţin de 15 minute la terminalul-pilot interior va depãşi: (i) 10% pana la 30 septembrie 2000; (ii) 20% pana la 30 septembrie 2001; şi (iii) 35% pana la 30 septembrie 2002;
c) numãrul camioanelor deschise lunar la trecerea de frontiera pilot Giurgiu nu va depãşi: (i) 40% pana la 30 septembrie 2000; (ii) 35% pana la 30 septembrie 2001; şi (iii) 30% pana la 30 septembrie 2002; şi
d) numãrul containerelor deschise lunar la trecerea de frontiera pilot Constanta nu va depãşi: (i) 65% pana la 30 septembrie 2000; (ii) 50% pana la 30 septembrie 2001; şi (iii) 40% pana la 30 septembrie 2002.

-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016