Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT din 28 ianuarie 2005  (Proiectul privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomica) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT din 28 ianuarie 2005 (Proiectul privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomica) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 17 iunie 2005
--------
*) Traducere.


Împrumut nr. 4759 RO


Acord din data de 28 ianuarie 2005 între România (Împrumutat) şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
Având în vedere cã Împrumutatul, fiind convins în ceea ce priveşte fezabilitatea şi prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Bãncii sprijin pentru finanţarea Proiectului,
având în vedere cã Banca a fost de acord, între altele, pe baza celor expuse mai sus, sã acorde Împrumutatului împrumutul în termenii şi în condiţiile stabilite în acest acord,
prin prezentul acord pãrţile semnatare convin asupra urmãtoarelor:

ART. I
Condiţii generale; definiţii
Secţiunea 1.01.
"Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garantare pentru împrumuturi într-o singurã valutã" ale Bãncii din data de 30 mai 1995 (dupã cum au fost modificate pânã la data de 1 mai 2004) (Condiţiile generale) constituie parte integrantã a acestui acord.
Secţiunea 1.02.
În cazul în care contextul nu cere altfel, diferiţi termeni definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul acestui acord au respectivele semnificaţii stabilite în acestea, iar urmãtorii termeni suplimentari au urmãtoarele semnificaţii:
a) A.Z.M. Înseamnã Agenţia Zonelor Miniere, agenţia naţionalã a Împrumutatului pentru dezvoltarea şi implementarea programelor de reconstrucţie a zonelor miniere, înfiinţatã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/1997 , dupã cum a fost amendatã, pentru a facilita implementarea programelor de regenerare socioeconomicã în regiunile miniere, sau orice succesor al acesteia;
b) beneficiar înseamnã orice persoanã sau entitate eligibilã pentru primirea microcreditului conform pãrţii B.1 b) a Proiectului sau orice firmã eligibilã sã primeascã asistenţã financiarã pentru stimulente de instruire conform pãrţii B.1 a) a Proiectului;
c) G.C.I.M. Înseamnã Grupul Central pentru închiderea Minelor al Împrumutatului, înfiinţat în cadrul M.E.C. conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 şi Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 692/2004 sau orice succesor al acestuia;
d) cadrul legal privind mediul pentru minele neidentificate înseamnã cadrul care descrie procedurile, acţiunile şi politicile pentru evaluarea, atenuarea şi monitorizarea posibilelor efecte adverse asupra mediului, care rezultã din lucrãrile care vor fi efectuate la minele şi la facilitãţile auxiliare, dupã cum a fost adoptat de M.E.C. la 15 octombrie 2004, satisfãcãtor pentru Bancã, aşa cum acest cadru legal va putea fi modificat periodic prin acord între Împrumutat şi Bancã;
e) cadrul legal privind mediul pentru infrastructura municipalã înseamnã cadrul legal care descrie procedurile, acţiunile şi politicile de evaluare, atenuare şi monitorizare a posibilelor efecte adverse asupra mediului, rezultate din lucrãrile care vor fi efectuate la infrastructura municipalã, dupã cum a fost adoptat de M.E.C. la 15 octombrie 2004, satisfãcãtor pentru Bancã, dupã cum acest cadru legal va putea fi modificat periodic prin acord între Împrumutat şi Bancã;
f) planurile de management al mediului înseamnã planurile întocmite şi adoptate de M.E.C., satisfãcãtor pentru Bancã, descriind mãsuri specifice de atenuare, monitorizare şi instituţionale privind mediul, necesare minelor identificate care se vor închide în cadrul Proiectului; acest termen va include totodatã planurile care vor fi întocmite în conformitate cu prevederile paragrafului 5 al pãrţii A a anexei nr. 5 la acest acord, care descriu mãsurile specifice de atenuare, monitorizare şi instituţionale privind mediul, necesare minelor şi facilitãţilor auxiliare propuse sã fie incluse în cadrul pãrţii A a Proiectului, şi planurile care vor fi întocmite şi adoptate de A.Z.M., satisfãcãtoare pentru Bancã, conform prevederilor pãrţii E a anexei nr. 5 la acest acord, care descriu mãsurile specifice de atenuare, monitorizare şi instituţionale privind mediul, necesare facilitãţilor ce ţin de infrastructura municipalã, propuse a fi modernizate în cadrul pãrţii B.2 b) a Proiectului;
g) S.S.A.P. Înseamnã Schema stimulentelor pentru angajare şi pregãtire în cadrul pãrţii B.1 a) a Proiectului;
h) Manualul de operare a S.S.A.P. Înseamnã manualul de operare a S.S.A.P., în cadrul pãrţii B.1 a) a Proiectului;
i) raportul de monitorizare financiarã sau R.P.M. înseamnã fiecare raport elaborat în conformitate cu secţiunea 4.02 din acest acord;
j) <>Ordonanţa nr. 40/2000 înseamnã <>Ordonanţa Guvernului Împrumutatului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrãrii fondurilor pentru acordarea de microcredite, dupã cum a fost amendatã;
k) acord de grant înseamnã un acord încheiat sau care urmeazã a fi încheiat între F.R.D.S. şi un primitor pentru un subproiect aferent S.D.S.C.M. sau între A.Z.M. şi un primitor pentru un subproiect aferent S.G.M. ori între A.Z.M. şi un primitor pentru un subproiect aferent infrastructurii municipale;
l) M.E.C. Înseamnã Ministerul Economiei şi Comerţului al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia;
m) M.M.G.A. Înseamnã Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia;
n) cadrul legal pentru exproprierea/retrocedarea terenurilor înseamnã cadrul legal care descrie procedurile, acţiunile şi politicile pentru evaluarea, atenuarea şi monitorizarea posibilei exproprieri/retrocedãri a terenurilor, rezultatã din lucrãrile ce se vor efectua la infrastructura municipalã, aşa cum a fost adoptat de M.E.C. la 15 octombrie 2004, satisfãcãtor pentru Bancã, dupã cum acest cadru legal va putea fi modificat periodic prin acord între Împrumutat şi Bancã;
o) instituţii de microfinanţare înseamnã instituţii eligibile, conform <>Ordonanţei nr. 40/2000 şi altei legislaţii relevante a Împrumutatului, sã administreze programe de microcredite pe teritoriul Împrumutatului şi care sunt selectate sã acorde microcredite în scopurile Schemei de microcredite din cadrul pãrţii B.1 b) a Proiectului;
p) Contract de management pentru microfinanţare înseamnã contractul dintre A.Z.M. şi instituţiile de microfinanţare selectate sã acorde microcredite în scopurile Schemei de microcredite din cadrul pãrţii B.1 b) a Proiectului, care stabileşte termenii şi condiţiile administrãrii microcreditelor;
q) Manualul de operare pentru microcredite înseamnã manualul de operare a Schemei de microcredite din cadrul pãrţii B.1 b) a Proiectului;
r) M.M.S.S.F. Înseamnã Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia;
s) M.F.P. Înseamnã Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia;
t) Manualul de operare pentru infrastructura municipalã înseamnã manualul de operare a Schemei de infrastructurã municipalã din cadrul pãrţii B.2 b) a Proiectului;
u) sprijin pentru infrastructura municipalã înseamnã sprijinul acordat de A.Z.M. pe baza unui grant pentru un subproiect privind infrastructura municipalã din cadrul pãrţii B.2 b) a Proiectului;
v) U.M.P. Înseamnã Unitatea de Management al Proiectului, înfiinţatã în cadrul M.E.C. pentru managementul implementãrii pãrţilor A şi C.1 ale Proiectului şi pentru consolidarea rapoartelor şi situaţiilor financiare ce trebuie ţinute în legãturã cu Proiectul;
w) U.M.P-R.S.E. Înseamnã Unitatea de Management al Proiectului, înfiinţatã în cadrul A.Z.M. pentru managementul implementãrii pãrţilor B şi C.2 ale Proiectului;
x) Plan de achiziţii înseamnã Planul de achiziţii al Împrumutatului, din data de 4 noiembrie 2004, acoperind perioada iniţialã de 18 luni (sau mai mult) de implementare a Proiectului, care va fi actualizat anual în concordanţã cu prevederile secţiunii 3.02 din acest acord, pentru a acoperi perioadele succesive anuale (sau mai mari) de implementare a Proiectului şi a include tragerile estimate;
y) primitor înseamnã orice grup sau entitate eligibilã: A) sã primeascã şi sã administreze un grant S.D.S.C.M. de la F.R.D.S., în conformitate cu criteriile stabilite în Manualul de operare al F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M.; sau B) sã primeascã un grant S.G.M. În conformitate cu criteriile din Manualul de operare pentru S.G.M.; sau C) sã primeascã sprijin pentru infrastructura municipalã în conformitate cu criteriile stabilite în Manualul de operare pentru infrastructura municipalã;
z) F.R.D.S. Înseamnã Fondul Român de Dezvoltare Socialã, înfiinţat prin <>Legea nr. 129/1998 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, ca organism de interes public, non-profit, cu personalitate juridicã şi având autonomie administrativã, sau orice succesor legal al acestuia;
) Consiliul director al F.R.D.S. Înseamnã consiliul înfiinţat conform <>Legii nr. 129/1998 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi având ca scop, printre altele, stabilirea strategiei şi politicilor F.R.D.S., adoptarea reglementãrilor şi aprobarea finanţãrii subproiectelor;
ab) Manualul de operare pentru S.D.S.C.M. Înseamnã manualul de operare a S.D.S.C.M. conform pãrţii B.2 a) a Proiectului;
ac) S.D.S.C.M. Înseamnã Schema de dezvoltare socialã a comunitãţilor miniere, implementatã de F.R.D.S. conform pãrţii B.2 a) a Proiectului;
ad) grant S.D.S.C.M. Înseamnã un grant acordat sau propus a fi acordat de cãtre F.R.D.S. unui primitor pentru realizarea unui subproiect S.D.S.C.M. conform pãrţii B.2 a) a Proiectului;
ae) S.G.M. Înseamnã Schema de granturi mici din cadrul pãrţii B.2 c) a Proiectului;
af) grant S.G.M. Înseamnã un grant mic acordat sau propus a fi acordat de cãtre A.Z.M. unui primitor pentru derularea unui microproiect (subproiect SGM) conform pãrţii B.2 c) a Proiectului;
ag) Manualul de operare pentru S.G.M. Înseamnã manualul de operare a S.G.M. conform pãrţii B.2 c) a Proiectului;
ah) subproiect înseamnã activitãţile eligibile pentru finanţare în cadrul pãrţilor B.2 a), B.2 b) şi B.2 c) ale Proiectului, în concordanţã cu criteriile stabilite în Manualul de operare pentru S.D.S.C.M., în Manualul de operare pentru S.G.M. sau în Manualul de operare pentru infrastructura municipalã, dupã caz, şi care vor fi efectuate de cãtre un primitor utilizând un grant S.D.S.C.M. sau un grant S.G.M. ori de cãtre un contractor pentru sprijinirea infrastructurii municipale;
ai) conturile speciale înseamnã conturile la care se face referire în secţiunea 2.02 b) a acestui acord.
ART. II
Împrumutul
Secţiunea 2.01.
Banca acceptã sã împrumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile stabilite sau la care se face referire în acest acord, o sumã egalã cu o sutã douãzeci milioane (120.000.000) dolari S.U.A.
Secţiunea 2.02.
a) Suma împrumutului poate fi trasã din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru: (i) cheltuielile efectuate (sau, dacã Banca va fi de acord, care vor fi efectuate) aferente costurilor rezonabile ale bunurilor, lucrãrilor, serviciilor, pregãtirii şi costurilor de operare adiţionale necesare pentru Proiect şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului; şi (ii) alte cheltuieli efectuate în cadrul Proiectului, aferente: A) stimulentelor financiare în cadrul pãrţii B.1 a) a Proiectului; B) microcreditelor; C) granturilor S.D.S.C.M.; D) granturilor S.G.M.; toate în mãsura în care astfel de cheltuieli pot fi considerate eligibile pentru finanţare în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord.
b) Împrumutatul poate, în scopul Proiectului, sã deschidã şi sã menţinã conturi de depozit speciale distincte în dolari S.U.A.: (i) contul special A pentru pãrţile A şi C.1 ale Proiectului, care sã fie administrat de cãtre U.M.P.; şi (ii) contul special B pentru pãrţile B şi C.2 ale Proiectului, care sã fie administrat de cãtre U.M.P.-R.S.E., la o bancã sau bãnci comerciale, în termeni şi condiţii acceptabile Bãncii, incluzând protejarea corespunzãtoare împotriva compensãrii, popririi şi sechestrului. Depunerile în şi plãţile din fiecare cont special vor putea fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la acest acord.
Secţiunea 2.03.
Data limitã de tragere va fi 31 mai 2010 sau o altã datã ulterioarã pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Împrumutatului aceastã datã ulterioarã.
Secţiunea 2.04.
Împrumutatul va plãti Bãncii un comision iniţial a cãrui valoare este egalã cu un procent (1,00%) din suma împrumutului, care poate face obiectul unei reduceri dupã cum poate fi stabilit periodic de cãtre Bancã.
Secţiunea 2.05.
Împrumutatul va plãti Bãncii un comision de angajament la o ratã egalã cu trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1,00%) pe an, aplicat asupra sumei împrumutului netrase de la o perioadã la alta.
Secţiunea 2.06.
a) Împrumutatul va plãti periodic dobânda aferentã sumei împrumutului, trasã periodic din împrumut şi nerambursatã, la o ratã egalã, pentru fiecare perioada de dobândã, cu rata de bazã LIBOR plus marja totalã LIBOR.
b) în sensul acestei secţiuni:
(i) perioada de dobândã înseamnã perioada iniţialã de la şi incluzând data semnãrii acestui acord pânã la, dar excluzând, prima datã de platã a dobânzii care are loc dupã aceea şi, dupã perioada iniţialã, fiecare perioadã de la şi incluzând data de platã a dobânzii pânã la, dar excluzând, urmãtoarea datã de platã a dobânzii;
(ii) data de platã a dobânzii înseamnã orice data specificatã în secţiunea 2.07 a acestui acord;
(iii) rata de bazã LIBOR înseamnã, pentru fiecare perioadã de dobândã, rata interbancarã din Londra, oferitã pentru depozitele la 6 luni în dolari, valabilã în prima zi a acelei perioade de dobândã (sau, în cazul perioadei de dobândã iniţiale, valabilã la data de platã a dobânzii care are loc sau care precedã imediat prima zi a acelei perioade de dobândã), dupã cum a fost determinatã în mod rezonabil de Bancã şi exprimatã ca un procentaj pe an;
(iv) marja totalã LIBOR înseamnã pentru fiecare perioadã de dobândã: A) trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1,00%); B) minus (sau plus) marja medie ponderatã, pentru acea perioadã de dobândã, sub (sau peste) ratele oferite pe piaţa interbancarã londonezã ori alte rate de referinţã pentru depozitele la 6 luni, pentru împrumuturile nerambursate ale Bãncii sau pentru pãrţi ale acestora alocate de Bancã pentru finanţarea împrumuturilor denominate într-o singurã monedã ori pentru pãrţi ale acestora acordate de ea, care includ împrumutul, aşa cum a fost determinatã în mod rezonabil de Bancã şi exprimatã ca un procentaj pe an.
c) Banca va notifica Împrumutatului rata de bazã LIBOR şi marja totalã LIBOR pentru fiecare perioadã de dobândã, imediat dupã stabilirea acestora.
d) Ori de câte ori, ca urmare a schimbãrilor în ceea ce priveşte practicile pieţei care influenţeazã stabilirea ratelor dobânzii la care se face referire în aceastã secţiune 2.06, Banca stabileşte cã este în interesul împrumutaţilor sãi luaţi în totalitate şi al Bãncii sã aplice o bazã pentru stabilirea ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, alta decât cea prevãzutã în secţiunea menţionatã, Banca poate modifica baza de stabilire a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului dupã notificarea Împrumutatului cu privire la noua bazã cu cel puţin 6 luni înainte. Noua bazã va deveni efectivã la expirarea perioadei notificate, dacã Împrumutatul nu notificã Bãncii, în timpul perioadei menţionate, obiecţiile lui, caz în care modificãrile respective nu vor fi aplicabile împrumutului.
Secţiunea 2.07.
Dobânda şi alte costuri vor fi plãtite semestrial cumulativ la 15 februarie şi la 15 august în fiecare an.
Secţiunea 2.08.
Împrumutatul va restitui suma împrumutului în conformitate cu graficul de rambursare prezentat în anexa nr. 3 la acest acord.
ART. III
Executarea Proiectului
Secţiunea 3.01.
a) Împrumutatul îşi declarã angajamentul faţã de obiectivele Proiectului şi în acest scop Împrumutatul va realiza pãrţile A şi C.1 ale Proiectului prin M.E.C. şi pãrţile B şi C.2 ale Proiectului prin A.Z.M., cu diligenţa şi eficienţa necesare şi în conformitate cu practicile financiare, tehnice, de inginerie, de mediu şi administrative corespunzãtoare, şi va asigura cu promptitudine, dupã caz, fondurile, facilitãţile, serviciile şi alte resurse necesare Proiectului.
b) Fãrã a se limita prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca vor conveni altfel, Împrumutatul va derula Proiectul în conformitate cu aranjamentele de implementare stabilite în anexa nr. 5 la acest acord.
Secţiunea 3.02.
a) Cu excepţia cazului în care Banca convine altfel, achiziţionarea bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor de consultanţã necesare Proiectului (cu excepţia pãrţilor B.1 a) şi B.1 b) ale acestuia) şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului va fi guvernatã de prevederile anexei nr. 4 la acest acord, dupã cum respectivele prevederi pot fi detaliate în Planul de achiziţii.
b) Împrumutatul va actualiza Planul de achiziţii în conformitate cu instrucţiuni acceptabile pentru Bancã şi va transmite aceastã actualizare Bãncii spre aprobare, în cel mult 12 luni de la data Planului de achiziţii anterior.
Secţiunea 3.03.
Pentru scopurile secţiunii 9.07 din Condiţiile generale şi fãrã a se limita la acestea, Împrumutatul:
a) va întocmi, pe baza instrucţiunilor acceptabile pentru Bancã, şi va transmite Bãncii, în cel mult 6 luni de la data limitã de tragere sau la o datã ulterioarã ce poate fi convenitã în acest scop între Împrumutat şi Bancã, un plan conceput sã asigure continuarea realizãrii obiectivelor Proiectului; şi
b) va permite Bãncii o posibilitate rezonabilã de a se consulta cu Împrumutatul asupra planului respectiv.
ART. IV
Clauze financiare
Secţiunea 4.01.
a) Împrumutatul, acţionând prin U.M.P. şi U.M.P.-R.S.E., va menţine un sistem de management financiar, incluzând înregistrãri şi conturi, şi va întocmi situaţiile financiare, în concordanţã cu standardele de contabilitate acceptabile pentru Bancã, aplicate consecvent, suficiente pentru a reflecta operaţiunile, resursele şi cheltuielile aferente Proiectului; şi
b) Împrumutatul, acţionând prin U.M.P.:
(i) va asigura auditarea situaţiilor financiare la care s-a fãcut referire în paragraful a) al acestei secţiuni şi înregistrãrile şi situaţiile pentru conturile speciale pentru fiecare an fiscal, în conformitate cu standardele de audit acceptabile pentru Bancã, aplicate în mod consecvent de cãtre auditori independenţi acceptabili Bãncii;
(ii) va furniza Bãncii, imediat ce dispune de ele, dar în orice caz nu mai târziu de 6 luni de la sfârşitul fiecãrui an fiscal, A) copii certificate ale situaţiilor financiare auditate la care s-a fãcut referire în paragraful a) al acestei secţiuni pentru anul respectiv (sau altã perioadã agreatã de Bancã) şi B) un punct de vedere asupra acelor situaţii, exprimat de auditorii menţionaţi, având sfera de cuprindere şi detaliile pe care Banca le va fi solicitat în mod rezonabil; şi
(iii) va furniza Bãncii orice alte informaţii privind aceste înregistrãri şi conturi şi auditul acestor situaţii financiare, precum şi privind auditorii menţionaţi, dupã cum poate cere periodic Banca în mod rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile pentru care au fost efectuate trageri din contul împrumutului pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Împrumutatul, prin U.M.P. şi U.M.P.-R.S.E.:
(i) va ţine sau va asigura ţinerea, în conformitate cu paragraful a) al acestei secţiuni, documentaţiei şi a conturilor separate care sã reflecte astfel de cheltuieli;
(ii) va pãstra, cel puţin un an dupã ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost efectuatã ultima tragere din contul de împrumut, toate documentele (contracte, comenzi, facturi, note de platã, chitanţe şi alte documente) care evidenţiazã astfel de cheltuieli;
(iii) va da posibilitatea reprezentanţilor Bãncii sã examineze astfel de cheltuieli;
şi
(iv) se va asigura cã acele înregistrãri şi conturi sunt incluse în auditul anual la care s-a fãcut referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi cã raportul acestui audit conţine un punct de vedere separat al auditorilor menţionaţi, conform cãruia declaraţiile de cheltuieli remise în timpul anului fiscal, împreunã cu procedurile şi controalele interne implicate în pregãtirea lor, pot sta la baza efectuãrii tragerilor aferente.
Secţiunea 4.02.
a) Împrumutatul, acţionând prin U.M.P., va întocmi şi va furniza Bãncii un raport de monitorizare financiarã, satisfãcãtor pentru Bancã în ceea ce priveşte forma şi coţinutul, care:
(i) stabileşte sursele şi utilizarea fondurilor pentru Proiect, atât cumulativ, cât şi pentru perioada acoperitã de respectivul raport, prezentând separat fondurile asigurate din împrumut, şi explicã diferenţele dintre utilizarea efectivã şi cea planificatã a acestor fonduri;
(ii) descrie stadiul fizic al implementãrii Proiectului, atât cumulativ, cât şi pentru perioada acoperitã de respectivul raport, şi explicã diferenţele dintre implementarea efectivã şi cea planificatã a Proiectului; şi
(iii) stabileşte stadiul achiziţiilor în cadrul Proiectului la sfârşitul perioadei acoperite de respectivul raport.
b) Primul R.M.F. va fi transmis Bãncii în cel mult 45 de zile de la sfârşitul primului trimestru dupã data intrãrii în efectivitate şi va acoperi perioada de la efectuarea primei cheltuieli din cadrul Proiectului pânã la sfârşitul primului trimestru calendaristic; dupã aceea, fiecare R.M.F. va fi trimis Bãncii în cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecãrui trimestru calendaristic ulterior şi va acoperi respectivul trimestru calendaristic.
ART. V
Data intrãrii în vigoare; terminare
Secţiunea 5.01.
Data ce survine la 150 de zile de la data prezentului acord este specificatã prin prezentul acord, în sensul secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.
ART. VI
Reprezentantul Împrumutatului; adrese
Secţiunea 6.01.
Ministrul finanţelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului în sensul secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.
Secţiunea 6.02.
Urmãtoarele adrese sunt specificate în sensul secţiunii 11.01 din Condiţiile generale:
Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanţelor Publice
Strada Apolodor nr. 17
Bucureşti, România
Telex: Fax:
11239 4021 312 6792
Pentru Bancã:
Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Adresa tefegraficã: Telex: Fax:
INTBAFRAD 248423 (MCI) sau (202)477-6391
Washington, D.C. 64145 (MCI)
Drept urmare, pãrţile la prezentul acord, acţionând prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au dispus ca acest acord sã fie semnat în numele lor la Bucureşti, România, în ziua şi anul menţionate la început.

Pentru România,
Ionel Popescu,
ministrul finanţelor publice,
reprezentant autorizat

Pentru Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare,
Anand K. Seth,
director,
reprezentant autorizat


ANEXA 1

TRAGEREA
sumelor din împrumut

1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de poziţii care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea acestora pe fiecare categorie şi procentul cheltuielilor pentru poziţiile care vor fi astfel finanţate din fiecare categorie:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suma alocatã
din împrumut
Categoria (exprimatã Procentul din cheltuieli
în dolari ce va fi finanţat
S.U.A.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1) Bunuri 100% din cheltuieli externe,
a) în cadrul pãrţilor A şi 48.000 100% din cheltuieli locale
C.1 ale Proiectului (costuri franco-uzinã) şi 80%
b) în cadrul pãrţilor B şi 908.000 din cheltuieli locale pentru
C.2 ale Proiectului alte articole achiziţionate
pe plan local
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(2) Servicii de 85% din cheltuieli externe şi
consultanţã, inclusiv 75% din cheltuieli locale
audit 2.685.000
a) în cadrul pãrţilor A şi
C.1 ale Proiectului 9.564.450
b) în cadrul pãrţilor B şi
C.2 ale Proiectului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(3) Pregãtire 100% din cheltuieli externe şi
a) în cadrul pãrţilor A şi 112.500 75% din cheltuieli locale
C.1 ale Proiectului
b) în cadrul pãrţilor B şi 380.300
C.2 ale Proiectului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(4) Lucrãri 80%
a) în cadrul pãrţii A a
Proiectului 55.280.000
b) în cadrul pãrţii 12.000.000
B.2 b) a Proiectului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(5) Plãţi de stimulente 8.000.000 80%
financiare în cadrul
pãrţii B.1 a) a
Proiectului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(6) Microcredite în 11.000.000 100%
cadrul pãrţii B.1 b) a
Proiectului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(7) Granturi S.D.S.C.M. 12.600.000 84%
în cadrul pãrţii B.2 a) a
Proiectului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(8) Granturi S.G.M. în 2.630.250 84%
cadrul pãrţii B.2 c) a
Proiectului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(9) Costuri operaţionale 50%
adiţionale
a) în cadrul pãrţii C.1 a 850.000
Proiectului
b) în cadrul pãrţii C.2 a 1.776.000
Proiectului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(10) Nealocate 2.165.500
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 120.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. În sensul acestei anexe:
a) termenul cheltuieli externe înseamnã cheltuieli în moneda oricãrei alte ţãri decât cea a Împrumutatului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricãrei alte ţãri decât cea a Împrumutatului;
b) termenul cheltuieli locale înseamnã cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri ori servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului;
c) termenul costuri operaţionale adiţionale înseamnã: (i) cheltuieli efectuate de U.M.P., U.M.P.-R.S.E. şi F.R.D.S. pentru implementarea Proiectului, incluzând salarii ale personalului (altul decât funcţionarii publici) U.M.P., U.M.P.- R.S.E. şi F.R.D.S., consumabile şi echipamente de birou, costuri de exploatare, de întreţinere şi de asigurare a vehiculelor şi echipamentului de birou; comunicaţii (incluzând telefon şi Internet), chirie, renovare şi reabilitare birouri; cheltuieli de deplasare în ţarã, incluzând diurna şi cazarea; alte servicii de funcţionare (anunţarea publicã a documentelor de licitaţie, traducere); şi (ii) cheltuielile efectuate de A.Z.M. În cadrul pãrţilor B.3 c) şi C.2 ale Proiectului pentru implementarea acestuia, incluzând cheltuieli de exploatare a vehiculelor, comunicaţii (incluzând telefon şi Internet) şi costuri de deplasare în ţarã (incluzând diurnã şi cazare); şi (iii) indemnizaţii pentru Consiliul director al F.R.D.S. şi utilitãţi F.R.D.S.; şi
d) termenul plãţi de stimulente financiare înseamnã plãţile efectuate de A.Z.M. cãtre angajatorii care participã la S.S.A.P. În cadrul pãrţii B.1 a) a Proiectului, pentru activitãţile eligibile de creare a unor locuri de muncã, în conformitate cu Manualul de operare al S.S.A.P.
3. Fãrã a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuatã pentru:
a) plãţile efectuate pentru cheltuielile anterioare datei acestui acord;
b) orice cheltuieli în cadrul oricãrei categorii din tabelul de la paragraful 1 de mai sus, dacã Banca nu a primit plata integralã a comisionului iniţial la care s-a fãcut referire în secţiunea 2.04 a acestui acord;
c) plãţile efectuate pentru microcreditele în cadrul categoriei (6) din tabelul de la paragraful 1 de mai sus, pânã când: (i) <>Ordonanţa nr. 40/2000 nu a fost amendatã satisfãcãtor pentru Bancã; (ii) nu au fost agreate de cãtre Împrumutat şi adoptate de cãtre A.Z.M. modificãrile Manualului de operare pentru microcredite, într-o manierã satisfãcãtoare pentru Bancã; şi (iii) nu a fost încheiat un contract de management pentru microfinanţare între fiecare instituţie de microfinanţare selectatã şi A.Z.M.;
d) cheltuieli în cadrul contractelor de lucrãri de la categoria (4) b) din tabelul de la paragraful 1 de mai sus, pânã când: Manualul de operare pentru infrastructura municipalã nu a fost aprobat de Împrumutat şi de Bancã şi adoptat de A.Z.M.; şi
e) plãţile efectuate pentru granturile S.G.M. În cadrul categoriei (8) din tabelul de la paragraful 1 de mai sus, pânã când: Manualul de operare pentru Schema de granturi mici nu a fost aprobat de Împrumutat şi de Bancã şi adoptat de A.Z.M.
4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului sã fie efectuate pe baza declaraţiilor de cheltuieli pentru: a) cheltuieli de pregãtire; b) cheltuieli în cadrul contractelor de bunuri care costã mai puţin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare; c) cheltuieli în cadrul contractelor de lucrãri care costã mai puţin de 200.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare; d) cheltuieli în cadrul contractelor de servicii ale consultanţilor individuali, care costã mai puţin de 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract; e) cheltuieli în cadrul contractelor de servicii ale firmelor de consultanţã în cadrul contractelor care costã mai puţin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract; f) plãţi pentru costuri operaţionale adiţionale; şi g) plãţi de stimulente în cadrul categoriei (5) din tabelul de la paragraful 1 de mai sus; h) microcredite în cadrul categoriei (6) din tabelul de la paragraful 1 de mai sus; i) granturi S.D.S.C.M. În cadrul categoriei (7) din tabelul de la paragraful 1 de mai sus; j) granturi S.G.M. În cadrul categoriei (8) din tabelul de la paragraful 1 de mai sus, toate în termenii şi în condiţiile pe care Banca le va preciza prin nota Împrumutatului.


ANEXA 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul Proiectului este de a întãri capacitatea Guvernului de a realiza reforma sectorului minier prin: (i) crearea capacitãţii M.E.C. de a închide întreprinderile miniere nerentabile prin sprijinirea închiderii minelor complexe şi a facilitãţilor auxiliare într-o manierã sustenabilã din punct de vedere al mediului; şi (ii) asigurarea de sprijin pentru A.Z.M., F.R.D.S., comunitãţile miniere şi autoritãţile publice locale pentru regenerarea socioeconomicã a regiunilor miniere.
Proiectul constã în urmãtoarele pãrţi, fiind supus modificãrilor pe care Împrumutatul şi Banca le pot conveni periodic pentru a realiza aceste obiective:
Partea A. Închiderea minelor şi refacerea mediului
1. Închiderea minelor
Asigurarea de sprijin cãtre G.C.I.M. pentru: a) închiderea şi refacerea mediului pentru minele şi facilitãţile auxiliare din aproximativ 20 de exploatãri identificate, precum şi din alte exploatãri care vor fi identificate; şi b) monitorizare şi întreţinere postînchidere a exploatãrilor miniere închise.
2. Sprijin pentru mediu
Asigurarea de sprijin cãtre M.E.C. (constând în servicii de consultanţã şi pregãtire) pentru îmbunãtãţirea performanţelor din domeniul mediului în sectorul minier, inclusiv: a) întocmirea: unui manual pentru implementarea unui sistem de management al mediului; a unui manual pentru proceduri de protecţie a mediului în sectorul minier; şi a ghidurilor pentru monitorizarea integratã a impactului asupra mediului, generat de activitãţile miniere; şi b) implementarea unui proiect-pilot de monitorizare a mediului în exploatãrile miniere Cãlimani şi Baia de Arieş.
Partea B. Regenerarea socioeconomicã
Asigurarea de sprijinul cãtre A.Z.M., U.M.P.-R.S.E. şi F.R.D.S. pentru implementarea mãsurilor de atenuare a impactului social nefavorabil al închiderii minelor şi de revitalizare a activitãţilor economice în regiunile miniere, incluzând:
1. Sprijin pentru activitãţile de creare a locurilor de muncã în regiunile miniere, cuprinzând:
a) Schema stimulentelor pentru angajare şi pregãtire (S.S.A.P.). Asigurarea prin A.Z.M. a stimulentelor pentru angajare şi pregãtire cãtre angajatorii eligibili din zonele miniere pentru a angaja noi lucrãtori;
b) Schema de microcredite. Stabilirea şi operarea de cãtre A.Z.M. a unei scheme de microcredite constând în asigurarea de microcredite pentru beneficiarii eligibili din regiunile miniere prin instituţiile de microfinanţare;
c) centre de afaceri. Finanţarea contractelor de management pentru administrarea celor 10 centre existente şi asigurarea serviciilor de sprijinire a iniţiativelor cãtre comunitãţile miniere şi antreprenorilor în planificarea şi demararea afacerilor.
2. Sprijinirea A.Z.M. şi F.R.D.S. pentru crearea capacitãţii instituţionale la nivelul comunitãţii şi pentru activitãţile de dezvoltare localã din regiunile miniere prin:
a) Schema de dezvoltare socialã a comunitãţilor miniere (S.D.S.C.M.). Asigurarea de granturi grupurilor comunitare eligibile din regiunile miniere prin intermediul F.R.D.S. pentru subproiecte eligibile de infrastructurã, activitãţi generatoare de venituri şi servicii sociale la nivel de comunitate, precum şi asigurarea de asistenţã tehnicã şi pregãtire pentru crearea capacitãţii instituţionale la nivelul comunitãţii;
b) infrastructura municipalã. Asigurarea sprijinului prin A.Z.M. pentru autoritãţile publice locale din regiunile miniere, pe bazã de grant, pentru finanţarea asistenţei tehnice şi a lucrãrilor în vederea modernizãrii infrastructurii municipale identificate printr-un proces de consultare a comunitãţii şi de planificare a dezvoltãrii locale în localitãţile miniere;
c) Schema de granturi mici (S.G.M.). Asigurarea prin A.Z.M. a unor granturi mici primitorilor eligibili pentru microproiecte eligibile care sã îmbunãtãţeascã condiţiile de viaţã, în special pentru grupurile dezavantajate din regiunile miniere (cum ar fi: femei, tineri, copii şi bãtrâni), şi sã conducã la creşterea capitalului social în rândul comunitãţilor miniere;
d) crearea capacitãţii instituţionale la nivelul comunitãţilor. Asigurarea de asistenţã tehnicã şi de pregãtire pentru facilitarea procesului de mobilizare comunitarã şi de dialog între factorii locali pentru a planifica strategia, pentru a identifica şi a selecta subproiecte prioritare de infrastructurã şi servicii sociale şi microproiecte care vor fi finanţate în cadrul pãrţii B.2 b) şi c) a Proiectului.
3. Întãrirea capacitãţii instituţionale a A.Z.M., U.M.P.-R.S.E. şi F.R.D.S. pentru implementarea Proiectului prin:
a) monitorizarea şi evaluarea impactului social. Sprijinirea A.Z.M. În efectuarea unei evaluãri a impactului şi a altor evaluãri în cadrul pãrţii B a Proiectului;
b) informarea publicului. Asigurarea de servicii de consultanţã şi de materiale de informare a publicului pentru a sprijini A.Z.M. În menţinerea comunicãrii operative cu comunitãţile locale din regiunile miniere;
c) dezvoltare instituţionalã şi pregãtire. Sprijinirea creãrii capacitãţii A.Z.M., U.M.P.-R.S.E. şi F.R.D.S.; servicii tehnice şi echipament pentru dezvoltarea sistemului informatic de management al A.Z.M. şi alte bunuri, inclusiv vehicule.
Partea C. Sprijin instituţional
1. Sprijinirea U.M.P. pentru implementarea pãrţii A a Proiectului, constând în servicii de consultanţã şi de pregãtire, audit, bunuri şi costuri operaţionale adiţionale
2. Sprijinirea A.Z.M., U.M.P.-R.S.E. şi F.R.D.S. pentru implementarea pãrţii B a Proiectului, constând în costuri operaţionale adiţionale.
Proiectul se aşteaptã a fi finalizat pânã la data de 30 noiembrie 2009.


ANEXA 3

GRAFICUL DE RAMBURSARE


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ratele de capital
Data scadentã (exprimate
în dolari
S.U.A.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
La fiecare datã de 15 februarie şi 15 august, începând 5.000.000
cu 15 august 2010 pânã la 15 februarie 2022
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 4

ACHIZIŢII

SECŢIUNEA I
Generalitãţi
A. Toate bunurile, lucrãrile şi serviciile (altele decât serviciile de consultanţã) vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunii I din "Liniile directoare pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor A.I.D." din luna mai 2004 (Liniile directoare pentru achiziţii) şi cu prevederile acestei anexe.
B. Toate serviciile de consultanţã vor fi achiziţionate în conformitate cu secţiunile I şi IV din "Liniile directoare: Selectarea şi angajarea consultanţilor de cãtre împrumutaţii Bãncii Mondiale" din luna mai 2004 (Liniile directoare pentru servicii de consultanţã) şi cu prevederile acestei anexe.
C. Denumirile utilizate mai jos în aceastã anexã pentru a descrie metodele specifice de achiziţie sau metodele prin care Banca verificã anumite contracte au semnificaţia atribuitã acestora în Liniile directoare pentru achiziţii sau în Liniile directoare pentru servicii de consultanţã, dupã caz.

SECŢIUNEA II
Metode specifice de achiziţie a bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor (altele decât serviciile de consultanţã)

A. Licitaţia competitivã internaţionalã. Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în partea B a acestei secţiuni, contractele vor fi adjudecate în baza licitaţiei competitive internaţionale. Prevederile paragrafelor 2.55 şi 2.56 din Liniile directoare pentru achiziţii, care prevãd preferinţa pentru producãtorii naţionali în evaluarea ofertelor, se vor aplica în cazul bunurilor fabricate pe teritoriul Împrumutatului.
B. Alte proceduri de achiziţie:
1. licitaţia competitivã naţionalã. Bunurile ce se estimeazã cã vor costa mai puţin de 250.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract şi lucrãrile estimate cã vor costa mai puţin de 3.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot fi achiziţionate prin contracte adjudecate pe baza procedurii de licitaţie competitivã naţionalã, conform paragrafelor 3.3 şi 3.4 din Liniile directoare pentru achiziţii;
2. cumpãrare. Bunurile şi lucrãrile ce se estimeazã cã vor costa mai puţin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot fi achiziţionate prin contracte adjudecate pe baza procedurilor de cumpãrare.

SECŢIUNEA III
Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţã

A. Selectare pe baza costului şi a calitãţii. Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în partea B a acestei secţiuni, serviciile de consultanţã vor fi achiziţionate prin contracte adjudecate prin selectarea pe baza costului şi a calitãţii. În sensul paragrafului 2.7 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã, lista scurtã a consultanţilor pentru servicii ce se estimeazã cã vor costa mai puţin de 200.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract poate cuprinde în totalitate consultanţi locali.
B. Alte proceduri:
1. selectarea pe baza calitãţii. Serviciile pentru activitãţi în legãturã cu care Banca agreeazã cã îndeplinesc condiţiile stabilite în cadrul paragrafului 3.2 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã pot fi achiziţionate prin contracte adjudecate prin selecţia pe baza calitãţii, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1-3.4 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã;
2. selectarea pe baza unui buget fix. Serviciile pentru activitãţi în legãturã cu care Banca agreeazã cã îndeplinesc condiţiile paragrafului 3.5 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã pot fi achiziţionate prin contracte adjudecate în baza unui buget fix, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.5 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã;
3. selectarea pe baza celui mai mic cost. Serviciile pentru activitãţi în legãturã cu care Banca agreeazã cã îndeplinesc condiţiile paragrafului 3.6 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã pot fi achiziţionate prin contracte adjudecate prin selectarea pe baza celui mai mic cost, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.6 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã;
4. selectarea pe baza calificãrii consultanţilor. Servicii ce se estimeazã cã vor costa mai puţin de 200.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot fi achiziţionate prin contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1, 3.7 şi 3.8 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã;
5. selectarea dintr-o singurã sursã. Serviciile pentru activitãţi în legãturã cu care Banca agreeazã cã îndeplinesc condiţiile paragrafului 3.10 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã, pentru selectarea dintr-o singurã sursã, pot fi achiziţionate, cu acordul prealabil al Bãncii, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.9-3.13 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã;
6. consultanţi individuali. Serviciile pentru activitãţi în legãturã cu care Banca agreeazã cã îndeplinesc condiţiile stabilite în prima propoziţie a paragrafului 5.1 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã pot fi achiziţionate prin contracte adjudecate consultanţilor individuali, în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.2-5.3 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã. În cazurile descrise în paragraful 5.4 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţã, aceste contracte pot fi adjudecate consultanţilor pe bazã de sursã unicã, sub rezerva unei analize prealabile a Bãncii, dupã cum poate fi indicat în Planul de achiziţii;
7. achiziţia de lucrãri, bunuri şi servicii în cadrul pãrţii B.2 a) a Proiectului. Lucrãrile, bunurile şi serviciile pentru subproiectele din cadrul pãrţii B.2 a) a Proiectului vor fi achiziţionate în conformitate cu paragraful 3.17 din Liniile directoare şi cu procedurile stabilite în Manualul de operare pentru S.D.S.C.M.;
8. achiziţia de lucrãri, bunuri şi servicii în cadrul pãrţii B.2 c) a Proiectului. Lucrãrile, bunurile şi serviciile pentru subproiectele din cadrul pãrţii B.2 c) a Proiectului vor fi achiziţionate în conformitate cu paragraful 3.17 din Liniile directoare şi cu procedurile stabilite în Manualul de operare pentru S.G.M.

SECŢIUNEA IV
Analiza Bãncii privind deciziile de achiziţie

Planul de achiziţii va stabili acele contracte care vor fi supuse analizei prealabile a Bãncii. Dacã Planul de achiziţii prevede analiza prealabilã pentru contractele de angajare a consultanţilor individuali, documentul de fundamentare pentru aceste contracte, la care se face referire în paragraful 5 al anexei 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanţã, va fi supus analizei prealabile a Bãncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul analizei ulterioare a Bãncii.


ANEXA 5

PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

A. Responsabilitãţi în implementarea şi supravegherea Proiectului
1. Împrumutatul, prin M.E.C., va fi responsabil pentru implementarea generalã a Proiectului şi:
a) va menţine U.M.P., pânã la finalizarea Proiectului, cu personal, resurse şi termeni de referinţã satisfãcãtori pentru Bancã, şi aceasta va fi responsabilã de implementarea pãrţilor A şi C.1 ale Proiectului şi de consolidarea tuturor conturilor Proiectului;
b) va menţine U.M.P.-R.S.E. În cadrul A.Z.M., pânã la finalizarea Proiectului, cu personal, resurse şi termeni de referinţã satisfãcãtori pentru Bancã, şi aceasta va fi responsabilã de implementarea pãrţilor B şi C.2 ale Proiectului;
c) va menţine un comitet de coordonare a Proiectului cu o structurã şi termeni de referinţã satisfãcãtori pentru Bancã, care va fi responsabil cu supravegherea şi cu politicile de implementare a Proiectului;
d) va determina A.Z.M. şi U.M.P.-R.S.E. sã coopereze cu F.R.D.S. În implementarea pãrţii B.2 a) a Proiectului.
2. Împrumutatul, prin M.E.C.:
a) va menţine politicile şi procedurile adecvate care sã îi dea posibilitatea sã monitorizeze şi sã evalueze permanent, în conformitate cu indicatorii acceptabili pentru Bancã, derularea Proiectului şi atingerea obiectivelor acestuia;
b) va întocmi, conform termenilor de referinţã satisfãcãtori pentru Bancã, şi va transmite Bãncii, la sau în jurul datei de 31 iulie 2007, un raport care sã integreze rezultatele monitorizãrii şi evaluãrii activitãţilor efectuate în conformitate cu paragraful a) al acestei secţiuni, a progresului înregistrat în realizarea Proiectului pe parcursul perioadei precedente datei respectivului raport şi sã stabileascã mãsurile recomandate pentru a asigura derularea eficientã a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia pe parcursul perioadei ce urmeazã acestei date; şi
c) va analiza împreunã cu Banca, pânã la data de 30 septembrie 2007 sau la o altã datã ulterioarã, dacã Banca va solicita o astfel de datã, raportul la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi apoi va lua toate mãsurile necesare pentru asigurarea finalizãrii eficiente a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandãrilor raportului respectiv şi a punctului de vedere al Bãncii în aceastã problemã.
3. Împrumutatul, prin M.E.C., va lua mãsurile impuse prin planurile de management al mediului, la timp şi în conformitate cu: a) standardele de mediu satisfãcãtoare pentru Bancã; şi b) toate legile aplicabile şi reglementãrile Împrumutatului legate de sãnãtate, siguranţa şi protecţia mediului.
4. În ceea ce priveşte minele propuse a fi incluse în Proiect, Împrumutatul, prin M.E.C., se va asigura cã toate mãsurile necesare, conform cadrului privind mediul pentru minele neidentificate, sunt întreprinse şi va întocmi şi transmite Bãncii planurile relevante de management al mediului pentru minele neidentificate, în care sunt descrise mãsurile specifice privind protecţia mediului, monitorizarea şi mãsurile instituţionale pentru minele şi facilitãţile auxiliare identificate astfel, care sã fie satisfãcãtoare pentru Bancã.
5. Împrumutatul, prin M.E.C., va întreprinde acţiuni, pânã la data de 30 martie 2005, pentru a îmbunãtãţi managementul iazurilor de decantare la exploatãrile miniere identificate şi va întocmi şi va transmite Bãncii, pânã la data de 30 iunie 2005, un raport care sã descrie rezultatele acestor acţiuni întreprinse.
6. Împrumutatul, prin M.E.C., va întocmi şi va transmite Bãncii, pânã la data de 31 decembrie 2005, un raport privind progresul înregistrat de G.C.I.M. În îmbunãtãţirea procedurilor de închidere a minelor pentru minele nefinanţate din Proiect, incluzând aplicarea procedurilor utilizate de G.C.I.M. la închiderea minelor finanţate în cadrul Proiectului.
7. Împrumutatul, prin M.E.C., va întocmi şi va discuta cu Banca, pânã la data de 31 octombrie în fiecare an, stadiul implementãrii Strategiei sectorului minier pentru anii 20052009.
8. Împrumutatul, prin M.E.C., va stabili un sistem de monitorizare a subvenţiilor şi va întocmi şi va discuta cu Banca, la data de 31 octombrie în fiecare an, un raport privind nivelul sprijinului bugetar asigurat companiilor miniere, inclusiv transferuri care sã acopere: a) pierderi din exploatare; b) alocaţii de capital; c) investiţii; d) subvenţii sociale (alocaţii sociale şi plãţi compensatorii); precum şi e) subvenţii mascate prin neplata taxelor şi a noilor obligaţii cãtre utilitãţi şi furnizori.
9. Împrumutatul, prin M.E.C., va lua mãsuri, pânã la data de 30 iunie 2005, pentru întãrirea instituţionalã a A.Z.M., inclusiv reorganizarea managementului şi numirea personalului de conducere cu termeni de referinţã, calificare şi experienţã satisfãcãtoare pentru Bancã.
B. Implementarea programului S.D.S.C.M. În cadrul pãrţii B.2 a) a Proiectului
1. Împrumutatul va determina A.Z.M. sã implementeze programul S.D.S.C.M. prin F.R.D.S., în conformitate cu Manualul de operare pentru S.D.S.C.M., aşa cum a fost adoptat de F.R.D.S. şi aprobat de Împrumutat şi de Bancã, în care se stabilesc criteriile şi procedurile pentru selectarea primitorilor şi subproiectelor pentru S.D.S.C.M. şi se definesc termenii şi procedurile aplicabile asistenţei acordate de F.R.D.S. prin Proiect, inclusiv un acord de grant standard, la care se face referire în paragraful 2 al acestei pãrţi B; acest manual poate fi amendat periodic, cu acceptul Împrumutatului şi al Bãncii. F.R.D.S. va menţine Manualul de operare pentru S.D.S.C.M. cel puţin pânã la finalizarea Proiectului şi nu va revoca, anula sau modifica substanţial Manualul de operare pentru S.D.S.C.M. fãrã acceptul Împrumutatului şi al Bãncii.
2. Împrumutatul va determina A.Z.M., prin F.R.D.S., sã se asigure cã acea comunitate minierã care este un primitor al unui grant S.D.S.C.M. va realiza respectivul subproiect S.D.S.C.M. În conformitate cu acordul, calendarul şi bugetul aprobat.
C. Implementarea Schemei stimulentelor pentru angajare şi pregãtire din cadrul pãrţii B.1 a) a Proiectului
1. Împrumutatul va determina A.Z.M. sã implementeze Schema stimulentelor pentru angajare şi pregãtire, în conformitate cu Manualul de operare pentru S.S.A.P.
2. A.Z.M. va menţine Manualul de operare pentru S.S.A.P. cel puţin pânã la finalizarea Proiectului şi nu va revoca, anula sau modifica substanţial Manualul de operare pentru S.S.A.P. fãrã acceptul Împrumutatului şi al Bãncii.
D. Implementarea Schemei de microcredite din cadrul pãrţii B.1 b) a Proiectului
1. Împrumutatul va determina A.Z.M. sã introducã, într-o manierã satisfãcãtoare pentru Bancã, amendamentele corespunzãtoare la Manualul de operare pentru microcredite, dupã adoptarea amendãrii <>Ordonanţei nr. 40/2000 . Dupã aceea, A.Z.M. va menţine acest manual pânã la finalizarea Proiectului sau pânã la data de finalizare a contractelor de microcredite, oricare dintre acestea este mai târzie, şi nu va revoca, anula sau modifica substanţial Manualul de operare pentru microcredite fãrã acceptul Împrumutatului şi al Bãncii.
2. Împrumutatul va determina A.Z.M. sã implementeze Schema de microcredite în conformitate cu Manualul de operare pentru microcredite.
E. Implementarea subcomponentei pentru infrastructura municipalã în cadrul pãrţii B.2 b) a Proiectului
1. Împrumutatul, prin A.Z.M., se va asigura cã partea B.2 b) a Proiectului va fi implementatã în conformitate cu Manualul de operare pentru infrastructura municipalã, care va include un capitol privind evaluarea şi managementul mediului, satisfãcãtor pentru Bancã.
2. A.Z.M. va menţine Manualul de operare pentru infrastructura municipalã cel puţin pânã la finalizarea Proiectului şi nu va revoca, anula sau modifica substanţial manualul fãrã acceptul Împrumutatului şi al Bãncii.
3. Împrumutatul, prin A.Z.M., se va asigura cã propunerile de subproiecte din cadrul pãrţii B.2 b) a Proiectului vor fi solicitate şi evaluate în conformitate cu principiile şi cu procedurile stabilite în Manualul de operare pentru infrastructura municipalã.
4. Sprijinul pentru infrastructura municipalã va fi aprobat numai pentru infrastructura care: (i) este în proprietatea autoritãţilor publice locale; (ii) este conformã procedurilor stabilite în cadrul legal privind mediul pentru infrastructura municipalã şi cadrul legal privind exproprierea/retrocedarea terenurilor; şi (iii) a fost identificatã printr-un proces de planificare la nivelul comunitãţii.
5. Contractele propuse pentru adjudecare pentru subproiectele aprobate de infrastructura municipalã vor fi transmise Bãncii pentru analizã prealabilã şi aprobare.
F. Implementarea Schemei de granturi mici din cadrul pãrţii B.2 c) a Proiectului
1. Împrumutatul va determina A.Z.M. sã implementeze S.G.M. în conformitate cu Manualul pentru S.G.M. A.Z.M. va menţine Manualul pentru S.G.M. cel puţin pânã la finalizarea Proiectului şi nu va revoca, anula sau modifica substanţial Manualul de operare pentru S.G.M. fãrã acordul Împrumutatului şi al Bãncii.
2. Împrumutatul, prin A.Z.M., se va asigura cã:
a) propunerile de granturi S.G.M. din Schema de granturi mici din cadrul pãrţii B.2 c) a Proiectului vor fi solicitate şi evaluate în conformitate cu principiile şi procedurile stabilite în Manualul de operare pentru S.G.M.;
b) primele 3 contracte pentru adjudecarea de granturi S.G.M. (câte unul pentru bunuri, lucrãri şi servicii) din fiecare dintre cele 6 regiuni miniere vor fi transmise Bãncii pentru analizã şi aprobare; şi
c) adjudecarea granturilor S.G.M. va fi efectuatã de A.Z.M. în conformitate cu forma standard a acordului inclusã în Manualul de operare pentru S.G.M., în care: (i) propunerea de derulare a subproiectului pentru care este acordat grantul S.G.M. este descrisã adecvat; (ii) primitorului unui grant S.G.M. i se va cere sã deruleze o astfel de propunere, dupã cum a descris-o şi în limitele bugetare stabilite în contract, şi sã achiziţioneze lucrãrile, bunurile şi serviciile necesare derulãrii propunerii, în conformitate cu procedurile stabilite sau la care se face referire în acord; şi (iii) A.Z.M. va fi împuternicitã, în cazul în care primitorul nu-şi va îndeplini obligaţiile asumate în cadrul acordului, sã înceteze acest acord, sã înceteze virarea sumelor din grantul acordat prin acest acord şi sã solicite alte mãsuri reparatorii corespunzãtoare, conform legii.


ANEXA 6

CONTURI SPECIALE

1. În sensul acestei anexe:
a) termenul categorii eligibile înseamnã categoriile (1) a), (2) a), (3) a), (4) a) şi (9) a) precizate în tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest acord, cu privire la contul special A; şi categoriile (1) b), (2) b), (3) b), (4) b), (5), (6), (7), (8) şi (9) b) precizate în respectivul tabel, referitor la contul special B;
b) termenul cheltuieli eligibile înseamnã cheltuielile aferente referitoare la costurile rezonabile ale lucrãrilor, bunurilor şi serviciilor necesare Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului alocate periodic pentru categoriile eligibile în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; şi
c) termenul alocaţie autorizatã înseamnã o sumã care va fi trasã din contul de împrumut şi depusã în respectivele conturi speciale conform paragrafului 3 a) al acestei anexe, care va fi de 2.000.000 dolari S.U.A. în ceea ce priveşte contul special A utilizat de U.M.P. şi de 2.000.000 dolari S.U.A. în ceea ce priveşte contul special B utilizat de U.M.P.-R.S.E.
2. Plãţile din contul special respectiv vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe, inclusiv plãţile în moneda localã efectuate direct cãtre furnizori şi contractori, prin conturi de transfer corespondente deschise la bãnci comerciale, în conformitate cu reguli şi proceduri acceptabile Bãncii.
3. Dupã ce Banca a primit dovezi satisfãcãtoare pentru ea cã respectivele conturi speciale au fost deschise în mod corespunzãtor, tragerile din alocaţia autorizatã şi tragerile ulterioare pentru realimentarea respectivului cont special vor fi efectuate dupã cum urmeazã:
a) Pentru tragerile alocaţiei autorizate, Împrumutatul, prin U.M.P. şi U.M.P.-R.S.E., va transmite Bãncii o cerere sau cereri pentru depunerea în contul special respectiv a unei sume ori a unor sume care nu vor depãşi suma totalã a alocaţiei autorizate. Pe baza acestei cereri sau a acestor cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special respectiv acea sumã sau acele sume pe care Împrumutatul, prin U.M.P. şi U.M.P.-R.S.E., le va fi cerut.
b) (i) Pentru realimentarea conturilor speciale respective Împrumutatul, prin U.M.P. şi U.M.P.-R.S.E., va transmite Bãncii cereri de depuneri în contul special respectiv, la intervalele pe care le va specifica Banca.
(ii) Anterior sau în acelaşi timp cu fiecare dintre aceste cereri, Împrumutatul, prin U.M.P. şi U.M.P.-R.S.E., va înainta Bãncii documentele şi alte evidenţe solicitate în conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau plãţile în legãturã cu care este solicitatã realimentarea. Pe baza fiecãrei astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special respectiv acea sumã pe care Împrumutatul o va fi cerut şi va fi fost doveditã prin documentele menţionate şi alte evidenţe cã a fost plãtitã din contul special respectiv pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depuneri vor fi trase de Bancã din contul împrumutului în cadrul respectivelor categorii eligibile şi în respectivele sume echivalente, dupã cum au fost justificate prin respectivele documente şi alte evidenţe.
4. Pentru fiecare platã efectuatã de Împrumutat, prin U.M.P. şi U.M.P.-R.S.E., din contul special respectiv, Împrumutatul, prin U.M.P. şi U.M.P.-R.S.E, va transmite Bãncii, la momentul în care Banca va solicita în mod rezonabil acest lucru, acele documente şi evidenţe care demonstreazã cã acea platã a fost efectuatã exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
5. Fãrã a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Bãncii nu i se va solicita sã facã alte depuneri în contul special:
a) dacã, la orice moment, Banca va fi stabilit cã toate tragerile ulterioare vor trebui efectuate de cãtre Împrumutat prin U.M.P. şi/sau U.M.P.-R.S.E., direct din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile art. V din Condiţiile generale şi ale paragrafului a) al secţiunii 2.02 a acestui acord;
b) dacã Împrumutatul, prin U.M.P., nu îşi va fi respectat obligaţia de a transmite Bãncii, în cadrul perioadei de timp precizate în secţiunea 4.01 b) (ii) a acestui acord, vreunul dintre rapoartele de audit impuse a fi transmise Bãncii în conformitate cu secţiunea menţionatã, referitoare la auditul înregistrãrilor şi conturilor pentru conturile speciale;
c) dacã, la orice moment, Banca va fi notificat Împrumutatului intenţiile sale de a suspenda, în totalitate sau parţial, dreptul Împrumutatului de a face trageri din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile secţiunii 6.02 din Condiţiile generale; sau
d) odatã ce suma totalã netrasã din împrumut, alocatã categoriilor eligibile pentru contul special respectiv, minus suma totalã a tuturor angajamentelor speciale restante asumate de Bancã conform secţiunii 5.02 din Condiţiile generale va fi egalã cu echivalentul a de douã ori suma alocaţiei autorizate.
Dupã aceea, tragerea din contul împrumutului a sumei rãmase netrase din împrumut, alocatã pentru categoriile eligibile pentru acest cont special, va respecta procedurile pe care Banca le va preciza în notificarea cãtre Împrumutat. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate doar dupã şi în mãsura în care Banca va fi fost convinsã cã toate aceste sume rãmase în depozitul din respectivul cont special la data unei astfel de notificãri vor fi utilizate pentru efectuarea plãţilor pentru cheltuieli eligibile.
6. a) Dacã Banca va fi stabilit la orice moment cã orice platã din orice cont special: (i) a fost efectuatã pentru o cheltuialã sau într-o sumã neeligibilã conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificatã prin evidenţele transmise Bãncii, Împrumutatul, prin U.M.P. şi U.M.P.-R.S.E., imediat dupã notificarea Bãncii: A) va transmite evidenţele suplimentare pe care Banca le poate solicita; sau B) va depune în contul special respectiv (sau, dacã Banca va solicita astfel, va returna Bãncii) o sumã egalã cu suma acelei plãţi sau a pãrţii nejustificate ori neeligibile a acesteia. Dacã Banca nu va conveni altfel, Banca nu va mai efectua nici o depunere ulterioarã în nici unul dintre conturile speciale, pânã când Împrumutatul, prin U.M.P. şi U.M.P.-R.S.E., nu va fi furnizat evidenţele sau nu va fi efectuat depunerea ori restituirea respectivã, în funcţie de situaţie.
b) Dacã Banca va fi stabilit la orice moment cã orice sumã rãmasã în oricare cont special nu va fi necesarã pentru acoperirea plãţilor ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul, imediat dupã notificarea Bãncii, va restitui acesteia suma rãmasã.
c) Împrumutatul poate returna Bãncii, dupã notificarea acesteia, toate fondurile sau orice parte a fondurilor aflate în depozit în conturile speciale.
d) Restituirile cãtre Bancã efectuate conform paragrafelor 6 a), b) şi c) ale acestei anexe vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile relevante ale acestui acord, inclusiv ale Condiţiilor generale.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016