Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT din 28 ianuarie 2005  (Proiectul de restructurare a transporturilor) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT din 28 ianuarie 2005 (Proiectul de restructurare a transporturilor) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iunie 2005

Numãrul împrumutului: 4757 RO


Acord din data de 28 ianuarie 2005 între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
(A) Împrumutatul, considerând satisfãcãtoare fezabilitatea şi prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la prezentul acord, a solicitat Bãncii asistenţã pentru finanţarea Proiectului.
(B) Partea A din Proiect va fi implementatã de Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR), partea B din Proiect va fi implementatã de Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A. (CFR), iar partea C va fi implementatã de Societatea Comercialã "Metrorex" - S.A. (Metrorex), toate cu sprijinul Împrumutatului, acţionând prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT), şi, ca parte a acestei asistenţe, Împrumutatul va pune la dispoziţia CNADNR, CFR şi Metrorex pãrţi din sumele împrumutului prevãzute la art. II al prezentului acord (împrumutul), disponibile precum este stabilit în prezentul acord.
Având în vedere cã Banca a fost de acord, pe baza, inter alia, a celor de mai sus, sã prelungeascã termenul împrumutului acordat Împrumutatului, în termenii şi condiţiile prevãzute în prezentul acord, în acordul încheiat la aceeaşi datã între Bancã şi CNADNR (Acordul de proiect cu CNADNR), în acordul încheiat la aceeaşi datã între Bancã şi CFR (Acordul de proiect cu CFR) şi în acordul încheiat la aceeaşi datã între Bancã şi Metrorex (Acordul de proiect cu Metrorex),
pãrţile la prezentul acord convin dupã cum urmeazã:

ART. I
Condiţii generale; definiţii
Secţiunea 1.01.
"Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi de garanţie pentru împrumuturile într-o singurã valutã" ale Bãncii, datate 30 mai 1995 (cu modificãrile din data de 1 mai 2004) (Condiţiile generale), constituie parte integrantã a prezentului acord.
Secţiunea 1.02.
Dacã din context nu reiese altfel, termenii definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la prezentul acord au semnificaţiile prezentate acolo, iar urmãtorii termeni suplimentari au semnificaţiile de mai jos:
a) CFR Cãlãtori înseamnã compania responsabilã cu asigurarea serviciilor feroviare de cãlãtori pe teritoriul Împrumutatului sau orice succesor al acestuia;
b) CFR Marfã înseamnã compania responsabilã cu asigurarea serviciilor feroviare de marfã pe teritoriul Împrumutatului sau orice succesor al acestuia;
c) Acord de proiect cu CFR înseamnã acordul încheiat între Bancã şi CFR, având aceeaşi datã cu a prezentului acord, dupã cum acesta poate fi modificat periodic; aceastã formulare include tot ceea ce s-a convenit în plus faţã de Acordul de proiect cu CFR;
d) Acord de împrumut subsidiar cu CFR înseamnã acordul care se va încheia între Împrumutat, MTCT şi CFR, în conformitate cu secţiunea 3.02 b) din prezentul acord, dupã cum acesta poate fi modificat periodic; aceastã formulare include tot ceea ce s-a convenit în plus faţã de Acordul de împrumut subsidiar cu CFR;
e) planurile de management al mediului înconjurãtor înseamnã planurile, satisfãcãtoare pentru Bancã, elaborate şi adoptate de Împrumutat în perioada mai - august 2004, care descriu mãsurile de instituţionalizare, monitorizare şi diminuare a impactului asupra mediului pentru scopul Proiectului;
f) raportul de monitorizare financiarã sau RMF înseamnã orice raport elaborat în conformitate cu secţiunea 4.02 din prezentul acord, secţiunea 4.02 din Acordul de proiect cu CNADNR, secţiunea 4.02 din Acordul de proiect cu CFR şi secţiunea 4.02 din Acordul de proiect cu Metrorex;
g) cadrul juridic pentru achiziţionarea de terenuri înseamnã legile şi procedurile administrative adoptate de Împrumutat, care descriu procedurile şi compensãrile corespunzãtoare situaţiilor de strãmutare sau de pierdere a veniturilor, cu care s-ar putea confrunta persoanele fizice sau persoanele juridice ca urmare a achiziţionãrii terenurilor în scop public, inclusiv pentru implementarea Proiectului;
h) Acord de proiect cu Metrorex înseamnã acordul încheiat între Bancã şi Metrorex, având aceeaşi datã cu a prezentului acord, dupã cum acesta poate fi modificat periodic; aceastã formulare include tot ceea ce s-a convenit în plus faţã de Acordul de proiect cu Metrorex;
i) Acord de împrumut subsidiar cu Metrorex înseamnã acordul care urmeazã sã se încheie între Împrumutat, MTCT şi Metrorex, în conformitate cu secţiunea 3.02 c) din prezentul acord, dupã cum acesta poate fi modificat periodic; aceastã formulare include tot ceea ce s-a convenit în plus faţã de Acordul de împrumut subsidiar cu Metrorex;
j) contract de activitate înseamnã contractele încheiate între operatorul autorizat de transport feroviar de cãlãtori şi MTCT, aprobate de Guvern, în baza <>art. 37 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 (cu modificãrile ulterioare); un astfel de contract de activitate include, inter alia, lista serviciilor sociale ce urmeazã a fi prestate de respectivul operator de transport feroviar de cãlãtori, precum şi suma care va fi transferatã acestuia de cãtre Împrumutat, sub formã de compensaţii pentru servicii publice;
k) Plan de achiziţii înseamnã Planul de achiziţii pentru Proiect din data de 7 octombrie 2004, care acoperã iniţial o perioadã de 18 luni (sau mai mult) din implementarea Proiectului şi care va fi actualizat periodic, în conformitate cu prevederile secţiunii 3.04 din prezentul acord, astfel încât sã acopere perioada ulterioarã celor 18 luni (sau mai mult) ale implementãrii Proiectului;
l) Acord de proiect cu CNADNR înseamnã acordul încheiat între Bancã şi CNADNR, având aceeaşi datã cu a prezentului acord, dupã cum acesta poate fi modificat periodic; aceastã formulare include tot ceea ce s-a convenit în plus faţã de Acordul de proiect cu CNADNR;
m) Acord de împrumut subsidiar cu CNADNR înseamnã acordul care urmeazã sã se încheie între Împrumutat, MTCT şi CNADNR, în conformitate cu secţiunea 3.02 a) din prezentul acord, dupã cum acesta poate fi modificat periodic; aceastã formulare include tot ceea ce s-a convenit în plus faţã de Acordul de împrumut subsidiar cu CNADNR;
n) conturile speciale înseamnã conturile la care se face referire în secţiunea 2.02 b) din prezentul acord.
Secţiunea 1.03.
Orice referire în Condiţiile generale sau în prezentul acord la entitatea de implementare a Proiectului va fi consideratã drept o referire la CNADNR, CFR sau Metrorex, dupã caz.
ART. II
Împrumutul
Secţiunea 2.01.
Banca este de acord sã împrumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile prevãzute sau la care se face referire în prezentul acord, o sumã egalã cu douã sute douãzeci şi cinci milioane USD (225.000.000 $).
Secţiunea 2.02.
a) Suma împrumutului poate fi trasã din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, dacã Banca va fi de acord astfel, care urmeazã a fi efectuate) privind costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare pentru Proiect şi care urmeazã sã fie finanţate din sumele împrumutului.
b) Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, poate deschide şi menţine în USD, pentru scopurile oricãreia dintre pãrţile A, B sau C ale Proiectului, un cont special de depuneri, separat, la o bancã comercialã, în termeni şi în condiţii satisfãcãtoare pentru Bancã, incluzând protecţia adecvatã împotriva compensãrii, confiscãrii şi sechestrului. Depunerile în şi plãţile din contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezentul acord.
Secţiunea 2.03.
Data ultimei trageri va fi 31 iulie 2009 sau acea datã ulterioarã pe care Banca o va stabili. Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatului aceastã datã ulterioarã.
Secţiunea 2.04.
Împrumutatul va plãti Bãncii un comision perceput anticipat, în valoare egalã cu un procent (1,00%) din valoarea împrumutului, acesta fiind subiect al oricãrei reduceri dupã cum poate stabili Banca la un moment dat. Acest comision va fi plãtibil nu mai târziu de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord.
Secţiunea 2.05.
Împrumutatul va plãti Bãncii un comision de angajament, în valoare de trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1,00%), anual, aplicat la valoarea capitalului împrumutului netrasã la un anumit moment.
Secţiunea 2.06.
a) Împrumutatul va plãti dobânda aferentã valorii capitalului împrumutului, trasã şi nerambursatã la un anumit moment, la o ratã egalã, pentru fiecare perioadã de dobândã, cu rata dobânzii cu bazã LIBOR plus marja totalã LIBOR.
b) Pentru scopurile acestei secţiuni:
(i) perioada de dobândã înseamnã perioada iniţialã de la data prezentului acord inclusiv pânã la prima datã de platã a dobânzii exclusiv, care survine dupã aceasta, iar dupã perioada iniţialã, fiecare perioadã de la o datã de platã a dobânzii inclusiv pânã la data de platã a dobânzii imediat urmãtoare exclusiv;
(ii) data de platã a dobânzii înseamnã fiecare datã specificatã în secţiunea 2.07 din prezentul acord;
(iii) rata dobânzii cu bazã LIBOR înseamnã, pentru fiecare perioadã de dobândã, rata oferitã pe piaţa interbancarã londonezã la depozitele în USD pe 6 luni, valabilã în prima zi a unei astfel de perioade de dobândã (sau, în cazul perioadei iniţiale de dobândã, valabilã pentru data de platã a dobânzii, care survine în sau care precedã imediat prima zi a unei astfel de perioade de dobândã), dupã cum a fost determinatã în mod rezonabil de cãtre Bancã şi exprimatã ca procent pe an;
(iv) marja totalã LIBOR înseamnã, pentru fiecare perioadã de dobândã: (A) trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1,00%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderatã, pentru o astfel de perioadã de dobândã, sub (sau peste) ratele oferite pe piaţa interbancarã londonezã sau alte rate de referinţã la depozitele pe 6 luni, cu privire la împrumuturile contractate de Bancã şi nerambursate sau pãrţi din acestea, alocate de Bancã pentru finanţarea împrumuturilor într-o singurã valutã sau a unor pãrţi din acestea, acordate de ea, care includ împrumutul; dupã cum a fost determinatã în mod rezonabil de Bancã şi exprimatã ca procent pe an.
c) Banca va înştiinţa Împrumutatul despre rata dobânzii cu bazã LIBOR şi despre marja totalã LIBOR pentru fiecare perioadã de dobândã, cu promptitudine, dupã determinarea acestora.
d) Ori de câte ori, ca urmare a schimbãrilor din practica pieţei care influenţeazã determinarea ratelor de dobândã la care se face referire în prezenta secţiune 2.06, Banca stabileşte cã este în interesul împrumutaţilor sãi, luaţi în ansamblu, ca şi al Bãncii sã aplice o bazã pentru determinarea ratelor de dobândã aplicabile împrumutului, alta decât cea prevãzutã în secţiunea menţionatã, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobândã aplicabile împrumutului, prin notificarea Împrumutatului despre noua bazã cu cel puţin 6 luni înainte. Noua bazã va deveni efectivã la expirarea perioadei de notificare, cu excepţia cazului în care Împrumutatul înştiinţeazã Banca, în timpul perioadei menţionate, despre obiecţiile sale la aceasta, caz în care modificarea respectivã nu se va aplica împrumutului.
Secţiunea 2.07.
Dobânda şi alte speze vor fi plãtibile cumulat din urmã, semestrial, la fiecare datã de 15 aprilie şi 15 octombrie în fiecare an.
Secţiunea 2.08.
Împrumutatul va rambursa suma capitalului împrumutului, în conformitate cu graficul de rambursare prevãzut în anexa nr. 3 la prezentul acord.
ART. III
Executarea Proiectului
Secţiunea 3.01.
Împrumutatul se obligã sã îndeplineascã obiectivele Proiectului şi în acest scop, fãrã limitare sau restricţie asupra altor obligaţii ale sale în cadrul prezentului acord:
a) va determina CNADNR, CFR şi Metrorex sã-şi îndeplineascã obligaţiile, potrivit prevederilor acordurilor de proiect cu CNADNR, CFR şi cu Metrorex, aşa cum au fost stabilite;
b) va acţiona sau va determina sã fie întreprinse toate acţiunile relevante, inclusiv prevederea de fonduri, spaţii, servicii şi alte resurse necesare sau corespunzãtoare, pentru a permite CNADNR, CFR şi Metrorex sã-şi îndeplineascã obligaţiile asumate prin acordurile de proiect cu CNADNR, CFR şi cu Metrorex, şi nu va întreprinde sau permite sã fie întreprinse acţiuni care ar putea împiedica sau interveni în îndeplinirea obligaţiilor.
Secţiunea 3.02.
Fãrã a se limita prevederile secţiunii 3.01 din prezentul acord:
a) pentru scopurile pãrţii A a Proiectului, Împrumutatul va subîmprumuta cãtre CNADNR pãrţi din sumele împrumutului alocate periodic pentru categoriile (1), (2) a), (3) a) şi (4) a) din tabelul de la pct. 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord, în sumã echivalentã de pânã la 149.000.000 USD (împrumut subsidiar cu CNADNR), în cadrul unui acord de împrumut subsidiar care urmeazã a se încheia între Împrumutat, MTCT şi CNADNR (Acordul de împrumut subsidiar cu CNADNR), potrivit termenilor şi condiţiilor ce vor fi fost aprobate de Bancã şi care vor include în principal urmãtorii termeni: (i) capitalul împrumutului subsidiar cu CNADNR se va rambursa în lei, în sume echivalente (determinate la acea datã sau la datele respective de rambursare, potrivit anexei nr. 3 la prezentul acord) cu sumele trase din contul împrumutului sau plãtite din contul special pentru partea A a Proiectului în contul bunurilor şi serviciilor pentru partea A a Proiectului şi finanţate din sumele împrumutului; (ii) suma capitalului împrumutului subsidiar cu CNADNR se va rambursa într-o perioadã de maximum 17 ani, care include o perioadã de graţie nu mai mare de 5 ani; şi (iii) CNADNR va plãti dobânda şi alte costuri aferente capitalului împrumutului subsidiar la o ratã egalã cu rata aplicabilã împrumutului, în conformitate cu prevederile secţiunii 2.06 din prezentul acord.
b) Pentru scopurile pãrţii B a Proiectului, Împrumutatul va subîmprumuta CFR pãrţi din sumele împrumutului alocate la anumite momente pentru categoriile (2) b), (3) b) şi (4) b) din tabelul de la pct. 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord, în sumã echivalentã de pânã la 75.000.000 USD (împrumut subsidiar cu CFR), în cadrul unui acord de împrumut subsidiar (Acordul de împrumut subsidiar cu CFR) care urmeazã a se încheia între Împrumutat, MTCT şi CFR, potrivit termenilor şi condiţiilor ce vor fi fost aprobate de Bancã.
c) Pentru scopurile pãrţii C a Proiectului, Împrumutatul va subîmprumuta Metrorex pãrţi din sumele împrumutului alocate la anumite momente pentru categoria (3) c) din tabelul de la pct. 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord, în sumã echivalentã de pânã la 1.000.000 USD (împrumut subsidiar cu Metrorex), în cadrul unui acord de împrumut subsidiar (Acordul de împrumut subsidiar cu Metrorex) care urmeazã a se încheia între Împrumutat, MTCT şi Metrorex, potrivit termenilor şi condiţiilor ce vor fi fost aprobate de Bancã.
d) Împrumutatul îşi va exercita drepturile în conformitate cu Acordul de împrumut subsidiar cu CNADNR, în aşa fel încât sã protejeze interesele Împrumutatului şi ale Bãncii şi sã îndeplineascã scopurile împrumutului, şi, cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul nu va transfera, modifica, abroga sau renunţa la Acordul de împrumut subsidiar cu CNADNR sau la oricare dintre prevederile acestuia.
e) Împrumutatul îşi va exercita drepturile în conformitate cu Acordul de împrumut subsidiar cu CFR, în aşa fel încât sã protejeze interesele Împrumutatului şi ale Bãncii şi sã îndeplineascã scopurile împrumutului, şi, cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul nu va transfera, modifica, abroga sau renunţa la Acordul de împrumut subsidiar cu CFR sau la oricare dintre prevederile acestuia.
Secţiunea 3.03.
Fãrã a se limita prevederile secţiunilor 3.01 şi 3.02 ale prezentului acord şi exceptând cazul când Banca sau Împrumutatul ar conveni altfel, Împrumutatul va determina ca Proiectul sã fie implementat în conformitate cu programul stabilit în anexa nr. 5 la prezentul acord.
Secţiunea 3.04.
a) Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, achiziţionarea bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor de consultanţã necesare Proiectului şi care urmeazã a se finanţa din sumele împrumutului va fi guvernatã de prevederile din anexa nr. 4 la prezentul acord, deoarece aceste prevederi ar putea fi ulterior elaborate în Planul de achiziţii.
b) Împrumutatul, prin agenţiile de implementare a Proiectului, va actualiza Planul de achiziţii în conformitate cu instrucţiunile acceptabile pentru Bancã şi va furniza Bãncii astfel de actualizãri nu mai târziu de 12 luni de la data Planului de achiziţii precedent, pentru a fi aprobate de Bancã.
Secţiunea 3.05.
Banca şi Împrumutatul convin prin prezentul acord ca obligaţiile stabilite în secţiunile 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 şi 9.09 din Condiţiile generale (cu privire la asigurare, utilizarea bunurilor şi serviciilor, planuri şi grafice, evidenţe şi rapoarte, întreţinere şi, respectiv, achiziţionarea de terenuri), referitoare la:
a) partea A a Proiectului, vor fi îndeplinite de CNADNR conform secţiunii 2.03 a Acordului de proiect cu CNADNR;
b) partea B a Proiectului, vor fi realizate de CFR conform secţiunii 2.03 a Acordului de proiect cu CFR; şi
c) partea C a Proiectului, vor fi realizate de Metrorex conform secţiunii 2.03 a Acordului de proiect cu CFR.
ART. IV
Clauze financiare şi alte clauze
Secţiunea 4.01.
a) Împrumutatul va asigura sau va determina asigurarea unui sistem de management financiar, incluzând înregistrãri şi evidenţe contabile, şi va pregãti situaţiile financiare, toate în conformitate cu standardele de contabilitate acceptabile Bãncii, adecvate pentru reflectarea operaţiunilor, resurselor şi cheltuielilor referitoare la Proiect.
b) Împrumutatul, prin agenţiile de implementare a Proiectului:
(i) va deţine situaţiile financiare la care se face referire în lit. a) din prezenta secţiune pentru fiecare an (sau altã perioadã acceptatã de Bancã), auditate în conformitate cu standardele de audit acceptabile pentru Bancã, aplicate în mod consecvent de auditori independenţi, acceptabili Bãncii;
(ii) va transmite sau va determina sã fie transmise Bãncii, cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 6 luni de la sfârşitul fiecãrui an (sau al perioadei acceptate de Bancã): (A) copii autorizate ale situaţiilor financiare menţionate la lit. a) din prezenta secţiune, aferente anului respectiv (sau perioadei acceptate de Bancã), auditate în acest fel; şi (B) un aviz asupra respectivelor situaţii al auditorilor menţionaţi, cu un conţinut şi grad de detaliu satisfãcãtoare pentru Bancã; şi
(iii) va transmite sau va determina sã fie transmise Bãncii alte asemenea informaţii referitoare la situaţiile şi conturile menţionate, precum şi la auditul acestora, dupã cum Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile în legãturã cu care s-au efectuat trageri din contul împrumutului pe baza deconturilor de cheltuieli, Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, va trebui:
(i) sã asigure cã toate evidenţele (contracte, comenzi, facturi, note de platã, chitanţe şi alte documente) care reflectã aceste cheltuieli sunt pãstrate cel puţin un an dupã primirea de cãtre Bancã a raportului de audit pentru sau care acoperã anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul împrumutului;
(ii) sã permitã reprezentanţilor Bãncii sã examineze aceste evidenţe; şi
(iii) sã asigure cã aceste deconturi de cheltuieli sunt incluse în toate auditãrile pe care Banca le-ar fi putut solicita în conformitate cu lit. b) a prezentei secţiuni.
Secţiunea 4.02.
Fãrã limitare sau restricţie asupra prevederilor secţiunii 3.01 din prezentul acord, cu privire la asigurarea fondurilor pentru CFR în vederea implementãrii Proiectului, Împrumutatul va asigura finanţarea în fiecare an a serviciilor feroviare de cãlãtori, în conformitate cu toate contractele de activitate aplicabile.
ART. V
Clauze asigurãtorii pentru Bancã
Secţiunea 5.01.
În conformitate cu secţiunea 6.02 (p) din Condiţiile generale, sunt prezentate urmãtoarele situaţii suplimentare:
a) CNADNR, CFR sau Metrorex nu-şi va fi îndeplinit vreuna dintre obligaţiile din Acordul de proiect cu CNADNR, Acordul de proiect cu CFR sau, respectiv, Acordul de proiect cu Metrorex;
b) ca rezultat al evenimentelor care au survenit dupã data prezentului acord va fi apãrut o situaţie extraordinarã care face improbabilã capacitatea de îndeplinire de cãtre CNADNR, CFR sau Metrorex a obligaţiilor în cadrul acordurilor de proiect încheiate cu CNADNR, CFR sau, respectiv, cu Metrorex;
c) <>Legea nr. 47/2004 a Împrumutatului va fi fost modificatã, suspendatã, abrogatã, revocatã sau se va face derogare de la prevederile sale, astfel încât sã afecteze material şi nefavorabil capacitatea CNADNR de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Acordul de proiect cu CNADNR; şi
d) <>Hotãrârea Guvernului nr. 581/1998 va fi fost modificatã, suspendatã, abrogatã, revocatã sau se va face derogare de la prevederile sale, astfel încât sã afecteze material şi nefavorabil capacitatea CFR de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Acordul de proiect cu CFR.
Secţiunea 5.02.
În conformitate cu secţiunea 7.01 (k) din Condiţiile generale, sunt specificate urmãtoarele situaţii suplimentare:
a) una dintre situaţiile menţionate la lit. a) din secţiunea 5.01 a prezentului acord va apãrea şi va continua pe o perioadã de 60 de zile dupã notificarea datã Împrumutatului de Bancã;
b) va apãrea una dintre situaţiile menţionate la lit. c) sau d) din secţiunea 5.01 a prezentului acord.
ART. VI
Data intrãrii în vigoare; rezilierea
Secţiunea 6.01.
Se specificã urmãtoarele elemente drept condiţii suplimentare de intrare în vigoare a prezentului acord, pentru scopurile secţiunii 12.01(c) din Condiţiile generale:
a) Acordul de împrumut subsidiar cu CNADNR a fost executat în numele Împrumutatului, MTCT şi al CNADNR; şi
b) Acordul de împrumut subsidiar cu CFR a fost executat în numele Împrumutatului, MTCT şi al CFR;
c) planul de afaceri pe 5 ani al CFR, inclusiv cifra de afaceri a companiei, precum şi planul de investiţii pe 5 ani al CNADNR, avizate de consiliile de administraţie ale respectivelor companii, sunt satisfãcãtoare pentru Bancã.
Secţiunea 6.02.
Se specificã urmãtoarele elemente suplimentare, în înţelesul secţiunii 12.02 (c) din Condiţiile generale, care urmeazã sã fie incluse în punctul de vedere ce se va transmite Bãncii:
a) Acordul de proiect cu CNADNR a fost legal aprobat sau ratificat de cãtre CNADNR şi este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru CNADNR, în conformitate cu termenii sãi;
b) Acordul de proiect cu CFR a fost legal aprobat sau ratificat de cãtre CFR şi este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru CFR, în conformitate cu termenii sãi;
c) Acordul de proiect cu Metrorex a fost legal aprobat sau ratificat de cãtre Metrorex şi este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru Metrorex, în conformitate cu termenii sãi;
d) Acordul de împrumut subsidiar cu CNADNR a fost legal aprobat sau ratificat de cãtre Împrumutat, MTCT şi CNADNR şi este obligatoriu din punct de vedere juridic, în conformitate cu termenii sãi; şi
e) Acordul de împrumut subsidiar cu CFR a fost legal aprobat sau ratificat de cãtre Împrumutat, MTCT şi CFR şi este obligatoriu din punct de vedere legal pentru Împrumutat, MTCT şi CFR, în conformitate cu termenii sãi.
Secţiunea 6.03.
Data care survine dupã 150 de zile de la data prezentului acord este specificatã aici pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.
ART. VII
Reprezentantul Împrumutatului; adrese
Secţiunea 7.01.
Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului este desemnat drept reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.
Secţiunea 7.02.
Urmãtoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale:
Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti, România
Telex: 11239
Fax: 4021 312 6792
Pentru Bancã:
Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Adresã cablu: Telex: Fax:
INTBAFRAD 248423 (MCI) sau (202)477-6391
Washington, D.C. 64145 (MCI)
Drept care, pãrţile la prezentul acord, acţionând prin reprezentanţii lor oficial autorizaţi, au dispus ca prezentul acord sã fie semnat, în numele lor, în ziua şi anul menţionate mai sus.

Pentru România,
Ionel Popescu,
ministrul finanţelor publice,
reprezentant autorizat

Pentru Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare,
Anand K. Seth,
director,
reprezentant autorizat


ANEXA 1

TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli pentru elementele care vor fi astfel finanţate din fiecare categorie:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suma
alocatã
Categoria din împrumut % din cheltuielile care
(exprimatã vor fi finanţate
în USD)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1) Lucrãri în cadrul pãrţii A 128.850.000 100% din cheltuieli
a Proiectului externe, 80% din
cheltuieli locale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(2) Bunuri 100% din cheltuieli
a) în cadrul pãrţii A a Proiectului 1.100.000 externe, 100% din
b) în cadrul pãrţii B a Proiectului 66.500.000 cheltuieli locale
(costuri ex-factory)
şi 80% din cheltuieli
locale pentru alte
elemente achiziţionate
pe plan local
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(3) Servicii de consultanţã 75% pentru persoane
a) în cadrul pãrţii A a Proiectului 16.990.000 fizice şi firme locale;
b) în cadrul pãrţii B a Proiectului 7.800.000 85% pentru persoane
c) în cadrul pãrţii C a Proiectului 1.000.000 fizice şi firme strãine
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(4) Instruire 100%
a) în cadrul pãrţii A a Proiectului 60.000
b) în cadrul pãrţii B a Proiectului 200.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(5) Nealocate
a) pentru partea A a Proiectului 2.000.000
b) pentru partea B a Proiectului 500.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 225.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Pentru scopurile prezentei anexe:
a) expresia cheltuieli externe înseamnã cheltuieli în moneda unei ţãri, alta decât a Împrumutatului, pentru bunuri ori servicii furnizate de pe teritoriul oricãrei ţãri, alta decât cea a Împrumutatului;
b) expresia cheltuieli locale înseamnã cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri ori servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului;
c) expresia instruire înseamnã costurile şi cheltuielile aferente Proiectului, asumate ca urmare a cãlãtoriilor de studii, seminariilor, instruirilor şi altor activitãţi de pregãtire, care nu se regãsesc printre bunurile, construcţiile sau alte servicii furnizate prin contract; va include, de asemenea, costurile de cãlãtorie, cazare şi diurnã pentru reprezentanţii Guvernului şi ai agenţiilor de implementare a Proiectului.
3. Fãrã a prejudicia prevederile pct. 1 de mai sus, nu se vor face trageri în legãturã cu: a) plãţi efectuate pentru cheltuieli care au avut loc înainte de data prezentului acord; b) orice categorie din tabelul de la pct. 1 de mai sus, cu excepţia cazului în care Banca a primit plata integralã a comisionului plãtit anticipat, la care se face referire în secţiunea 2.04 a prezentului acord; şi c) plãţi efectuate pentru cheltuielile aferente categoriei (3) c), prevãzutã la pct. 1 al prezentei anexe, pânã la primirea de cãtre Bancã a unor dovezi satisfãcãtoare potrivit cãrora Acordul de împrumut subsidiar cu Metrorex a fost executat în numele Împrumutatului, MTCT şi Metrorex.
4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului sã fie efectuate pe baza deconturilor de cheltuieli pentru cheltuielile aferente contractelor pentru: a) bunuri al cãror cost este mai mic decât echivalentul a 200.000 USD pentru fiecare contract; b) lucrãri al cãror cost este mai mic decât echivalentul a 2.000.000 USD pentru fiecare contract; c) serviciile consultanţilor independenţi al cãror cost este mai mic decât echivalentul a 50.000 USD pentru fiecare contract; d) serviciile firmelor de consultanţã în cadrul contractelor al cãror cost este mai mic decât echivalentul a 100.000 USD pentru fiecare contract; şi e) instruire, indiferent de valoare, toate acestea în conformitate cu termenii şi condiţiile pe care Banca le va specifica printr-o notificare adresatã Împrumutatului.


ANEXA 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele Proiectului sunt: îmbunãtãţirea eficienţei cãilor ferate şi a subsectoarelor rutiere, reducerea costurilor totale ale transporturilor, îmbunãtãţirea siguranţei rutiere şi reducerea impactului negativ al congestionãrilor traficului şi poluãrii în oraşele selectate, precum şi sprijinirea dezvoltãrii instituţionale a Metrorex.
Proiectul cuprinde urmãtoarele pãrţi, supuse oricãror modificãri hotãrâte de Împrumutat şi Bancã periodic pentru atingerea obiectivelor:
Partea A. Componenta rutierã
1. Dezvoltarea instituţionalã a CNADNR
a) Furnizarea de asistenţã tehnicã şi de echipamente corespunzãtoare în scopul susţinerii dezvoltãrii instituţionale a CNADNR, constând în: (i) dezvoltarea organizaţionalã; (ii) revizuirea şi actualizarea clasificãrii funcţionale şi administrative a reţelei publice rutiere; (iii) dezvoltarea programului şi politicii de mediu ale CNADNR; şi (iv) dezvoltarea serviciilor de date şi capacitãţilor analitice în gestionarea rutierã
b) Furnizarea de asistenţã tehnicã şi de echipamente corespunzãtoare pentru dezvoltarea capacitãţilor şi metodelor de planificare ale CNADNR, constând în: (i) utilizarea sistemelor de gestionare rutierã pentru a dezvolta un program cu derulare pe 5 ani; şi (ii) dezvoltarea unor planuri şi metode multianuale de întreţinere şi procesele pentru procurarea acestora
c) Revizuirea, diagnosticarea şi îmbunãtãţirea documentelor standard ale contractului
d) Armonizarea şi actualizarea specificaţiilor tehnice, standardelor geometrice şi documentelor CNADNR cu standardele UE
e) Realizarea unui studiu privind taxa de utilizare a drumurilor
f) Auditarea conturilor Proiectului
2. Îmbunãtãţirea siguranţei rutiere
Furnizarea de lucrãri civile care sã susţinã creşterea siguranţei traficului de tipul "comunã linearã" şi eliminarea punctelor negre; activitãţi de educare şi informare publicã, cum ar fi seminariile; suport tehnic pentru aplicarea bazei de date cuprinzând înregistrãrile accidentelor rutiere şi implementarea planului-pilot de siguranţã rutierã pentru Comuna Linearã Buşteni
3. Construirea şi supervizarea şoselelor de ocolire în oraşele selectate
Furnizarea de lucrãri şi servicii de consultanţã pentru evitarea congestionãrilor, poluãrii mediului şi reducerea costurilor de cãlãtorie pentru traficul prin oraşele selectate (Bacãu, Braşov, Reghin, Mediaş şi Târgu Mureş, cu Adjud şi Râmnicu Sãrat ca oraşe suplimentare, în funcţie de fondurile disponibile)
4. Reabilitarea podurilor
Repararea sau înlocuirea podurilor de primã prioritate selectate în programul Împrumutatului privind investiţiile publice
5. Instruire
Achiziţionarea de servicii de pregãtire profesionalã şi de alte activitãţi de instruire pentru îmbunãtãţirea cunoştinţelor şi abilitãţilor personalului CNADNR
Partea B. Componenta feroviarã
1. Comercializarea industriei feroviare şi cooperarea tehnicã
Pregãtirea în domeniul managementului pentru CFR, pentru a sprijini adoptarea practicilor sectorului comercial/privat; realizarea de studii pentru îmbunãtãţirea concentrãrii asupra pieţei pentru reproiectarea CFR Marfã şi CFR Cãlãtori în ceea ce priveşte organizarea şi procesele comerciale pentru serviciile de marfã pentru clienţi, exploatarea trenurilor şi întreţinerea şi gestionarea infrastructurii; furnizarea de asistenţã tehnicã pentru pregãtirea CFR Marfã în vederea privatizãrii
2. Îmbunãtãţirea utilizãrii tehnologiei de informaţii şi comunicaţii
Furnizarea cãtre CFR de hardware şi software necesar pentru tehnologia de informaţii şi comunicaţii, în scopul creşterii eficienţei serviciilor feroviare şi a interoperabilitãţii în cadrul reţelei europene, prin finalizarea reţelei naţionale de transmisii de date, şi creşterea capacitãţii de procesare a serverelor bazei de date existente şi asigurarea accesului la unitãţile feroviare suplimentare
3. Întreţinerea infrastructurii, echipamente de alimentare cu energie şi de semnalizare
Furnizarea de echipamente moderne de întreţinere a infrastructurii şi de echipament modern de control al trenurilor pentru a îmbunãtãţi calitatea serviciilor CFR şi a reduce costurile de operare. Echipamentele vor include, printre altele, maşini universale de burat traverse, maşini de profilare prisme pentru balast, maşini de extras şi sortat balast, vagoane speciale de curãţare a deşeurilor, maşini de burat pentru linii şi macazuri, diferite maşini mici de mecanizare şi echipamente pentru modernizarea semnalizãrii şi a staţiilor şi substaţiilor de alimentare cu energie selectate.
4. Sisteme pentru gestionarea calitãţii şi mediului
Procurarea de echipamente pentru CFR pentru a implementa sisteme integrate de gestionare a calitãţii şi mediului, pentru a alinia cãile ferate române la standardele europene de exploatare a ternurilor
5. Instruire
Achiziţionarea de servicii de pregãtire profesionalã şi alte activitãţi de instruire pentru îmbunãtãţirea cunoştinţelor şi abilitãţilor personalului CFR
6. Audit
Furnizarea de servicii de consultanţã pentru auditul situaţiilor financiare ale CFR şi al conturilor Proiectului, pe parcursul anilor financiari pe toatã durata implementãrii Proiectului
Partea C. Componenta transport urban (Metrorex)
Dezvoltare instituţionalã
Acordarea de asistenţã tehnicã pentru sprijinirea dezvoltãrii instituţionale a MTCT şi Metrorex, constând în: (i) înfiinţarea Autoritãţii de Transport Metropolitan Bucureşti; (ii) reorganizarea structurii instituţionale a Metrorex pentru îmbunãtãţirea eficienţei şi randamentului; (iii) studii de fezabilitate pentru extinderea serviciilor de metrou Metrorex în cadrul districtelor metropolitane din Bucureşti; şi (iv) acordarea de servicii de consultanţã pentru auditul conturilor proiectului pe perioada anilor financiari în care se implementeazã Proiectul.
Proiectul va fi încheiat pânã la data de 30 aprilie 2009.


ANEXA 3

GRAFIC DE RAMBURSARE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rata de capital
Data de platã (exprimatã
în USD)*)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
la fiecare datã de 15 aprilie şi 15 octombrie, 9.375.000
începând cu data de 15 octombrie 2010
pânã la data de 15 octombrie 2021
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Sumele din aceastã coloanã reprezintã sumele în USD de rambursat,
cu excepţiile prevãzute în secţiunea 4.04 (d) din Condiţiile generale.ANEXA 4

ACHIZIŢII

Secţiunea I. Date generale
A. Toate bunurile, lucrãrile şi serviciile (altele decât serviciile de consultanţã) vor fi achiziţionate în concordanţã cu prevederile secţiunii I din "Ghidul de procurare a împrumuturilor BIRD şi creditelor AID" din mai 2004 (Ghidul de procurare) şi cu prevederile din prezenta anexã.
B. Toate serviciile de consultanţã vor fi procurate în concordanţã cu secţiunile I şi IV din "Ghid: Selecţia şi angajarea consultanţilor de cãtre debitorii Bãncii Mondiale" din mai 2004 (Ghidul consultantului) şi cu prevederile prezentei anexe.
C. Termenii subliniaţi de mai jos, folosiţi în prezenta anexã pentru a descrie anumite metode de achiziţionare sau metodele de analizare a contractelor de cãtre Bancã, au înţelesurile atribuite prin Ghidul de procurare ori Ghidul consultantului, dupã caz.
Secţiunea II. Metode specifice de achiziţionare a bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor (altele decât serviciile de consultanţã)
A. Licitaţii internaţionale competitive. Dacã nu se prevede altfel în partea B a prezentei secţiuni, contractele vor fi acordate prin licitaţii internaţionale competitive. Prevederile pct. 2.55 şi 2.56 din Ghidul de procurare, care prevãd preferarea ofertelor interne la evaluarea licitaţiilor, se vor aplica pentru bunurile produse pe teritoriul Împrumutatului.
B. Alte proceduri de achiziţie
1. Licitaţii naţionale competitive. Bunurile cu costuri estimate în valoare echivalentã mai micã de 200.000 USD pe contract şi lucrãrile cu costuri estimate în valoare echivalentã mai micã de 2.000.000 USD pe contract pot fi achiziţionate prin contracte acordate prin licitaţii naţionale competitive şi pe baza prevederilor suplimentare stabilite în apendixul la prezenta anexã.
2. Cumpãrare. Bunurile cu costuri estimate în valoare echivalentã mai micã de 100.000 USD pe contract şi lucrãrile cu costuri estimate în valoare echivalentã mai micã de 100.000 USD pe contract pot fi procurate prin contracte acordate prin cumpãrare.
3. Contractarea directã. Bunurile şi lucrãrile cu care Banca este de acord cã îndeplinesc condiţiile pentru contractarea directã pot fi achiziţionate în conformitate cu prevederile respectivei metode de achiziţie.
Secţiunea III. Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţã
A. Selectarea pe baza calitãţii şi a costului. Dacã nu este prevãzut altfel în partea B a prezentei secţiuni, serviciile de consultanţã vor fi achiziţionate prin contracte acordate prin selectarea pe baza calitãţii şi a costului. În scopurile pct. 2.7 din Ghidul consultantului, lista prescurtatã a consultanţilor care presteazã servicii cu costuri estimate echivalente mai mici de 200.000 USD pe contract poate cuprinde în totalitate consultanţi naţionali.
B. Alte proceduri
1. Selectarea pe baza calitãţii. Serviciile pentru asistenţã, în legãturã cu care Banca este de acord cã îndeplinesc condiţiile stabilite la pct. 3.2 din Ghidul consultantului, pot fi achiziţionate prin contracte acordate prin Selectarea pe baza calitãţii, în conformitate cu prevederile pct. 3.1-3.4 din Ghidul consultantului.
2. Selectarea în funcţie de bugetul stabilit. Serviciile pentru asistenţã, în legãturã cu care Banca este de acord cã îndeplinesc condiţiile stabilite la pct. 3.5 din Ghidul consultantului, pot fi achiziţionate prin contracte acordate pe baza bugetului stabilit în conformitate cu prevederile pct. 3.1 şi 3.5 din Ghidul consultantului.
3. Selectarea pe baza celui mai mic cost. Serviciile pentru asistenţã, în legãturã cu care Banca este de acord cã îndeplinesc condiţiile stabilite la pct. 3.6 din Ghidul consultantului, pot fi achiziţionate prin contracte acordate prin Selectarea pe baza celui mai mic cost, în conformitate cu prevederile pct. 3.1 şi 3.6 din Ghidul consultantului.
4. Selectarea pe baza calificãrii consultanţilor. Serviciile cu costuri estimate echivalente mai mici de 200.000 USD pe contract pot fi achiziţionate prin contracte acordate în conformitate cu prevederile pct. 3.1, 3.7 şi 3.8 din Ghidul consultantului.
5. Selectarea pe baza sursei unice. Serviciile privind sarcinile care întrunesc condiţiile stabilite la pct. 3.10 din Ghidul consultantului pentru Selectarea pe baza sursei unice, cu acordul anterior al Bãncii, pot fi achiziţionate în conformitate cu prevederile pct. 3.9-3.13 din Ghidul consultantului.
6. Consultanţii individuali. Serviciile privind sarcinile care întrunesc condiţiile stabilite la primul alineat al pct. 5.1 din Ghidul consultantului pot fi achiziţionate prin contracte încheiate cu consultanţi individuali în conformitate cu prevederile pct. 5.2-5.3 din Ghidul consultantului. În situaţiile descrise la pct. 5.4 din Ghidul consultantului, aceste contracte pot fi acordate consultanţilor individuali pe baza sursei unice.
Secţiunea IV. Analizarea de cãtre Bancã a deciziilor de achiziţii
Planul de achiziţii va stipula acele contracte care vor fi analizate în prealabil de cãtre Bancã. Toate celelalte contracte vor fi supuse analizei ulterioare a Bãncii.


APENDIX
la anexa nr. 4

PREVEDERI OBLIGATORII
pentru achiziţiile din cadrul contractelor
finanţate de Bancã, supuse licitaţiilor naţionale competitive

Contractele pentru bunuri sau lucrãri pentru care anexa nr. 4 la prezentul acord permite achiziţii în condiţiile pct. 3.3 şi 3.4 din Ghidul achiziţiilor pot fi acordate în concordanţã cu prevederile şi reglementãrile din legislaţia naţionalã, cu urmãtoarele excepţii:
A. Proceduri
Procedura de deschidere, aşa cum este definitã la <>art. 9 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, va fi aplicatã în toate cazurile, indiferent de valoarea contractului. Invitaţiile la licitaţie vor fi publicate în cel puţin un cotidian naţional de largã circulaţie sau în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, acordându-se o perioadã de minimum 30 de zile pentru pregãtirea şi prezentarea ofertelor.
B. Selectarea ofertanţilor
Atunci când sunt necesare preselecţii pentru lucrãri mari sau complexe, invitaţiile la preselecţie în vederea participãrii la licitaţie vor fi publicate în cel puţin un cotidian naţional de largã circulaţie sau în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, acordându-se o perioadã de minimum 30 de zile pentru prezentarea cererilor de preselecţie. Experienţa minimã, cerinţele tehnice şi financiare vor fi prezentate în mod explicit în documentele de preselecţie şi vor fi evaluate prin metoda "admis/respins" şi nu printr-un sistem de punctare a calitãţilor. În cazul în care nu este folositã preselecţia, ofertantul care este recomandat pentru preluarea contractului va fi evaluat prin postselecţie, urmãrind experienţa minimã, cerinţele tehnice şi financiare ce vor fi prezentate explicit în documentele de licitaţie.
C. Participarea întreprinderilor de stat
Întreprinderile de stat din România vor fi eligibile sã participe la licitaţie numai dacã pot arãta cã sunt autonome din punct de vedere legal şi financiar, cã funcţioneazã conform legislaţiei comerciale şi cã nu sunt instituţii dependente ale autoritãţii contractante. În plus, acestea vor fi supuse aceloraşi cerinţe pentru licitaţie şi garanţii ca şi ceilalţi ofertanţi.
D. Documentele de licitaţie
Cumpãrãtorii vor utiliza documentele standard de licitaţie corespunzãtoare pentru achiziţionarea de bunuri, lucrãri sau servicii, care vor conţine contractul-cadru şi condiţiile contractuale agreate de Bancã. Instrucţiunile de licitaţie vor stipula în mod clar cã discounturile, în cazul în care existã, trebuie specificate de cãtre ofertant fie printr-o scrisoare de prezentare, fie în formularul de participare la licitaţie. În cazul firmelor mixte, condiţiile de licitaţie vor stipula obligaţiile comune şi individuale ale partenerilor din cadrul firmei mixte.
E. Depunerea ofertelor, deschiderea şi evaluarea, câştigarea contractului
a) Ofertele vor fi depuse într-un singur plic care va cuprinde datele despre calificarea ofertantului, oferta tehnicã şi preţul, acestea fiind deschise la deschiderea publicã a licitaţiei. În cazul în care ofertele vor fi prezentate în douã sau mai multe plicuri, toate plicurile vor fi deschise la deschiderea publicã a licitaţiei.
b) Ofertele de licitaţie vor fi deschise în mod public imediat dupã expirarea termenului de depunere a acestora. Nici o ofertã nu va fi respinsã în timpul deschiderii licitaţiei. Numele ofertantului, suma totalã a fiecãrei oferte, precum şi eventualele discounturi vor fi citite cu voce tare şi înregistrate în procesul-verbal al deschiderii publice a licitaţiei. Orice discount nemenţionat în scrisoarea de prezentare sau în formularul de participare la licitaţie nu va fi luat în considerare în vederea evaluãrii.
c) Evaluarea ofertelor se va realiza în strictã concordanţã cu criteriile cuantificabile monetar specificate în documentele de licitaţie şi nu vor fi utilizate sisteme de punctare a calitãţilor sau de acordare de scoruri pe baza "realizãrilor tehnice şi financiare".
d) Extinderea valabilitãţii licitaţiei va fi permisã o singurã datã cu maximum 30 de zile. Nici o altã prelungire a valabilitãţii nu va fi cerutã fãrã aprobarea prealabilã a Bãncii.
e) Contractele vor fi acordate ofertanţilor selectaţi care au prezentat ofertele cele mai avantajoase.
f) în cadrul licitaţiilor naţionale competitive nu vor exista favoruri.
g) în lipsa acordului prealabil al Bãncii nu vor exista negocieri nici mãcar pentru cea mai avantajoasã ofertã de licitaţie.
h) Rezultatele evaluãrii şi numele câştigãtorului licitaţiei vor fi publicate.
F. Ajustãrile de preţ
Contractele de lucrãri civile de lungã duratã (de exemplu, mai mult de 18 luni) vor conţine o clauzã corespunzãtoare referitoare la ajustarea preţului.
G. Respingerea tuturor ofertelor
a) Nu vor fi respinse toate ofertele şi nu va fi solicitatã o nouã licitaţie fãrã acordul scris prealabil al Bãncii.
b) Când numãrul ofertelor primite este mai mic de douã, nu va fi fãcutã relicitarea fãrã acordul prealabil al Bãncii.
H. Garanţii
Nu vor fi efectuate plãţi în avans cãtre contractori fãrã o garantare corespunzãtoare a plãţii în avans. Menţionarea acestor garanţii se va face în documentele de licitaţie şi vor fi în formã acceptabilã pentru Bancã.


ANEXA 5

PROGRAM DE IMPLEMENTARE

1. Împrumutatul, prin CNADNR, CFR, Metrorex şi MTCT:
a) va menţine politicile şi procedurile adecvate pentru a permite urmãrirea şi evaluarea continuã, în conformitate cu indicatorii acceptabili pentru Bancã, a implementãrii Proiectului şi pentru realizarea obiectivelor acestuia;
b) va pregãti, conform unor termeni de referinţã satisfãcãtori pentru Bancã, şi va furniza Bãncii, în data de 15 iunie 2007, un raport conţinând rezultatele monitorizãrii şi evaluãrii activitãţilor desfãşurate ca urmare a prevederilor lit. a) din prezenta anexã, cu referire la progresul realizat în implementarea Proiectului în perioada anterioarã datei raportului menţionat şi la adoptarea mãsurilor recomandate pentru a asigura eficienţa îndeplinirii Proiectului şi atingerea obiectivelor acestuia în perioada urmãtoare acestei date;
c) va întocmi, pânã la data de 30 septembrie 2007 sau la o datã solicitatã de Bancã, un raport intermediar asupra Proiectului, pe baza raportului menţionat la lit. b) din prezenta anexã, şi va lua în continuare toate mãsurile necesare pentru a asigura eficienta finalizare a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandãrilor raportului menţionat şi a opiniilor Bãncii în acest sens.
2. Împrumutatul: a) va lua toate mãsurile necesare pentru implementarea Planului de management al mediului înconjurãtor în timp util; şi b) va furniza Bãncii, în conformitate cu un grafic satisfãcãtor pentru Bancã, o informare adecvatã cu privire la ducerea la îndeplinire a acestor mãsuri.
3. Împrumutatul, prin MTCT, va asigura cã toate achiziţiile de terenuri conform pãrţii A a Proiectului vor fi efectuate în conformitate cu cadrul legal al achiziţiei de terenuri.


ANEXA 6

CONTURI SPECIALE

1. Pentru scopurile prezentei anexe:
a) expresia categorii eligibile înseamnã categoriile (1), (2) a), (3) a) şi (4) a) menţionate în tabelul de la pct. 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord, în ceea ce priveşte contul special aferent pãrţii A a Proiectului, categoriile (2) b), (3) b) şi (4) b) menţionate în tabelul respectiv, în ceea ce priveşte contul special aferent pãrţii B a Proiectului şi categoria (3) c) menţionatã în tabelul respectiv în ceea ce priveşte contul special aferent pãrţii C a Proiectului;
b) expresia cheltuieli eligibile înseamnã cheltuielile referitoare la costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare pentru Proiect şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului alocate periodic categoriilor eligibile în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord; şi
c) expresia alocare autorizatã înseamnã suma de 15.000.000 USD aferentã contului special pentru partea A a Proiectului, o sumã echivalentã cu 7.500.000 USD aferentã contului special pentru partea B a Proiectului şi suma de 200.000 USD aferentã contului special pentru partea C a Proiectului, care pot fi trase din contul împrumutului şi depuse în conturile speciale corespunzãtoare, în conformitate cu pct. 3 lit. a) din prezenta anexã.
2. Plãţile din respectivele conturi speciale vor fi fãcute exclusiv pentru cheltuielile eligibile în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
3. Dupã ce Banca primeşte o dovadã satisfãcãtoare cã respectivul cont special a fost deschis corespunzãtor, tragerile alocãrii autorizate şi tragerile ulterioare pentru reîntregirea contului special vor fi fãcute dupã cum urmeazã:
a) pentru tragerile alocãrii autorizate, Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, va furniza Bãncii una sau mai multe cereri pentru depunerea în contul special corespunzãtor a uneia sau mai multor sume care nu vor depãşi suma totalã a alocãrii autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va retrage din contul de împrumut şi va depune în contul special corespunzãtor suma sau sumele solicitate de Împrumutat, prin CNADNR, CFR şi Metrorex.
b) (i) Pentru reîntregirea contului special corespunzãtor, Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, va trimite Bãncii cereri de depuneri în contul special corespunzãtor la intervalele pe care Banca le va specifica.
(ii) înainte sau cu ocazia unor asemenea cereri, Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, va furniza Bãncii documentele şi celelalte dovezi cerute ca urmare a pct. 4 din prezenta anexã, pentru plata sau plãţile pentru care este solicitatã reîntregirea. Pe baza fiecãrei asemenea cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special corespunzãtor suma, aşa cum a fost solicitatã de Împrumutat prin CNADNR, CFR şi Metrorex şi demonstratã prin documentele şi celelalte dovezi menţionate ca fiind plãtitã din contul special corespunzãtor pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depuneri vor fi trase de Bancã din contul împrumutului pentru categoriile respective eligibile şi în sume echivalente corespunzãtoare, aşa cum au fost justificate prin documentele şi celelalte dovezi menţionate.
4. Pentru fiecare platã efectuatã de Împrumutat prin CNADNR, CFR şi Metrorex din contul special respectiv, Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, la un moment pe care Banca îl va preciza în mod rezonabil, va furniza Bãncii documente şi alte dovezi care sã evidenţieze cã plãţile respective au fost fãcute exclusiv pentru cheltuielile eligibile.
5. Banca nu va cere sã se facã depuneri ulterioare în cadrul vreunui cont special, fãrã a ţine seama de prevederile pct. 3 din prezenta anexã:
a) dacã, la un anumit moment, Banca a stabilit cã toate tragerile ulterioare vor fi fãcute de cãtre Împrumutat, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, direct din contul împrumutului în concordanţã cu prevederile art. V din Condiţiile generale şi cu lit. a) din secţiunea 2.02 a prezentului acord;
b) dacã Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, nu a reuşit sã trimitã Bãncii, în intervalul de timp specificat în secţiunea 4.01 b) (ii) din cadrul prezentului acord, vreunul dintre rapoartele de audit care trebuiau sã fie puse la dispoziţia Bãncii, în conformitate cu secţiunea menţionatã cu privire la auditul înregistrãrilor şi conturilor pentru conturile speciale;
c) dacã, la un anumit moment, Banca notificã Împrumutatului intenţia sa de a suspenda în totalitate sau parţial dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile secţiunii 6.02 din Condiţiile generale; sau
d) când suma totalã care nu a fost trasã din împrumutul alocat categoriilor eligibile pentru contul special corespunzãtor oricãreia dintre pãrţile Proiectului minus suma totalã a tuturor obligaţiilor speciale neîndeplinite, angajate de Bancã potrivit secţiunii 5.02 din Condiţiile generale pentru partea respectivã a Proiectului, va fi egalã cu echivalentul dublului sumei alocãrii autorizate. Ulterior, tragerea din contul împrumutului a sumei rãmase netrase din împrumutul alocat categoriilor eligibile pentru pãrţile respective ale Proiectului va urma procedurile pe care Banca le va specifica prin înştiinţarea Împrumutatului. Aceste trageri ulterioare vor fi fãcute numai dupã şi în mãsura în care Banca a fost convinsã cã toate sumele rãmase în contul special corespunzãtor, la data unei asemenea înştiinţãri, vor fi utilizate pentru plata cheltuielilor eligibile.
6. a) Dacã Banca stabileşte la un moment dat cã o platã efectuatã din oricare cont special: (i) a fost fãcutã pentru o cheltuialã sau într-o sumã care nu este eligibilã în condiţiile pct. 2 din prezenta anexã; sau (ii) nu a fost justificatã prin dovezile furnizate Bãncii, Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, imediat dupã înştiinţarea primitã din partea Bãncii: (A) va furniza dovezile suplimentare pe care Banca le poate cere; sau (B) va depune în contul special corespunzãtor (sau, dacã Banca o va cere, va rambursa Bãncii) o sumã egalã cu totalul unei asemenea plãţi sau partea din aceasta care nu este eligibilã sau justificatã. Dacã Banca nu va stabili altfel, nici o depunere ulterioarã într-un cont special nu va fi fãcutã de cãtre Bancã pânã când Împrumutatul, prin CNADNR, CFR şi Metrorex, nu furnizeazã asemenea dovezi sau nu depune ori nu ramburseazã, dupã caz.
b) Dacã Banca hotãrãşte la un moment dat cã o sumã de platã aferentã unui cont special nu trebuie sã acopere plãţile ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul, imediat dupã primirea înştiinţãrii de la Bancã, va rambursa Bãncii respectiva sumã de platã.
c) Împrumutatul poate, dupã înştiinţarea Bãncii, sã ramburseze Bãncii în totalitate sau parţial fondurile depuse în conturile speciale.
d) Rambursãrile cãtre Bancã fãcute în temeiul pct. 6 lit. a), b) şi c) ale prezentei anexe vor fi alocate contului împrumutului pentru tragerile ulterioare sau pentru anulare în conformitate cu prevederile relevante ale prezentului acord, inclusiv cu Condiţiile generale.

--------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016