Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT*) din 26 decembrie 2007  intre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutatul), pentru 21.000.000 EUR    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT*) din 26 decembrie 2007 intre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutatul), pentru 21.000.000 EUR

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 10 noiembrie 2008
-----
*) Traducere oficialã.


- Programul privind infrastructura municipalã -

Preambul
La baza prezentului acord stau Acordul, semnat la data de 19 decembrie 2005 şi ratificat la 29 mai 2006, încheiat între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României privind cooperarea financiarã (Acord guvernamental) şi memorandumurile de finanţare (memorandumuri de finanţare), semnate la 10 martie 2006, între Comisia Europeanã şi Guvernul României pentru proiectul Suceava, proiectul Deva-Hunedoara şi pentru proiectul "Asistenţã tehnicã pentru pregãtirea proiectului".
KfW va acorda împrumutul, conform prevederilor acestui acord, din propriile sale resurse, precum şi din fondurile bugetare cu dobândã redusã asigurate de Guvernul Republicii Federale Germania pentru proiectele care îndeplinesc standardele politicii de dezvoltare pentru proiecte eligibile.

1. Împrumutul
1.1. KfW va acorda Împrumutatului un împrumut care nu va depãşi valoarea totalã de 21.000.000 EUR.
1.2. Scop: Împrumutatul va utiliza împrumutul numai pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipalã (Programul). Programul va fi realizat prin municipiul Suceava, Apa Prod - S.A. şi Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile (denumiţi în continuare beneficiari finali ai împrumutului). Agenţia de implementare a proiectului este Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE (denumit în continuare OPCP), care a fost înfiinţatã de Împrumutat în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru procedurile de monitorizare, raportare şi tragere legate de împrumut. OPCP, beneficiarii finali ai împrumutului şi KfW vor defini în acordurile separate detaliile fiecãrui proiect individual care va fi finanţat din Program (proiectele), precum şi bunurile, lucrãrile şi serviciile care vor fi finanţate din împrumut.
1.3. Taxe, speze, taxe vamale. Taxele şi alte cheltuieli publice datorate de Împrumutat, precum şi taxele vamale nu pot fi finanţate din împrumut.
2. Direcţionarea împrumutului cãtre Agenţia de implementare a proiectului
2.1. Împrumutatul va direcţiona împrumutul, prin Agenţia de implementare a proiectului (OPCP) cãtre beneficiarii finali în cadrul acordurilor de împrumut subsidiare, conform pãrţii finanţate din împrumut, în termenii şi condiţiile stabilite la articolele 4, 5 şi 6.
2.2. Anterior efectuãrii primei trageri din împrumut, Împrumutatul va trimite la KfW o copie şi o traducere certificatã a acordurilor subsidiare de împrumut specificate la articolul 2.1.
2.3. Direcţionarea împrumutului nu va constitui o obligaţie în plus a beneficiarilor finali cãtre KfW faţã de obligaţiile de platã asumate în cadrul acestui acord.
3. Tragerea
3.1. Cererea de tragere. Imediat ce vor fi indeplinite toate condiţiile precedente de tragere, conform clauzei 3.4, precum şi celor specificate în memorandumurile de finanţare, KfW va disponibiliza împrumutul în conformitate cu progresul proiectelor, la solicitarea Împrumutatului.
3.2. Acordul separat. Într-un acord separat, Împrumutatul, prin Agenţia de implementare a proiectului (OPCP), împreunã cu beneficiarii finali ai împrumutului şi KfW vor defini procedurile de tragere, în special dovada care va fi furnizatã de Împrumutat cã sumele împrumutului solicitate sunt utilizate în scopurile stipulate în acest acord.
3.3. Data-limitã de solicitare a disponibilizãrii. KfW are dreptul sã refuze solicitãri de disponibilizare dupã data de 30 noiembrie 2012.
3.4. Condiţii precedente de tragere. KfW va efectua disponibilizãri în cadrul acestui acord numai dacã:
a) Împrumutatul a transmis un aviz juridic în formã şi conţinut acceptabile KfW pentru a furniza o dovadã satisfãcãtoare pentru KfW cã au fost îndeplinite toate cerinţele, conform Constituţiei şi altor prevederi legale, pentru asumarea pe deplin de cãtre Împrumutat a obligaţiilor rezultate din acest acord;
b) specimenele de semnãturi, menţionate în clauza 13.1 (Reprezentarea Împrumutatului) au fost transmise la KfW;
c) acordurile subsidiare de împrumut, menţionate la clauza 2 (Direcţionarea) au fost transmise la KfW;
d) Împrumutatul a plãtit comisionul iniţial, specificat la clauza 4.2;
e) nu au fost înregistrate evenimente de încãlcare a obligaţiilor;
f) nu au apãrut circumstanţe extraordinare care sã influenţeze sau sã pericliteze serios implementarea, funcţionarea sau scopul Programului ori îndeplinirea obligaţiilor de platã asumate de Împrumutat în cadrul acestui acord;
g) acordurile separate pentru proiecte au fost semnate; şi
h) garanţia Republicii Federale Germania menţionatã în clauza 8 este în vigoare şi efect fãrã nicio restricţie.
Înaintea disponibilizãrii împrumutului, KfW are dreptul de a solicita orice documente sau dovezi pe care le poate considera rezonabil necesare.
3.5. Amânarea disponibilizãrii. Cu condiţia îndeplinirii obigaţiilor asumate conform clauzei 11, Împrumutatul poate amâna disponibilizarea sumelor din împrumut, cu acceptul KfW şi cu plata unei compensaţii conform clauzei 3.6.
3.6. Compensaţia. Dacã Împrumutatul amânã disponibilizarea unei sume din împrumut (cu excepţia fondurilor rãmase sau a economiilor rãmase specificate în clauza 6.2) sau dacã suma împrumutului nu este trasã în întregime ori nu este trasã pânã la data-limitã precizatã în clauza 3.3, pentru alte motive pentru care KfW nu poate fi ţinut rãspunzãtor, Împrumutatul va plãti imediat, la cererea KfW, acea sumã care este necesarã pentru compensarea KfW în privinţa oricãror pierderi, cheltuieli sau costuri efectuate de KfW ca urmare a amânãrii respectivei disponibilizãri a împrumutului. KfW va calcula suma compensaţiei şi o va comunica Împrumutatului.
4. Comisioane
4.1. Comision de angajament. Împrumutatul va plãti un comision de angajament nerecuperabil de 0,25% pe an, aplicat asupra sumelor neutilizate din împrumut. Comisionul de angajament va fi calculat pentru perioada care începe la 3 luni de la intrarea în efectivitate a acestui acord şi care se încheie la data la care împrumutul este tras în întregime. El este datorat la platã semianual şi în rate la 30 mai şi 30 noiembrie în fiecare an (fiecare datã fiind denumitã datã de platã).
4.2. Comision iniţial. Împrumutatul va plãti KfW o singurã datã, într-o singurã tranşã, un comision iniţial nereturnabil egal cu 0,5% din suma împrumutului, precizatã în clauza 1.1, plãtibil în cel mult 60 de zile de la data intrãrii în vigoare şi efect a acestui acord şi în orice caz înaintea disponibilizãrii oricãrei sume din împrumut.
5. Dobânda
5.1. Rata dobânzii. Împrumutatul va plãti KfW o ratã de dobândã fixã, care va fi notificatã de KfW Împrumutatului în douã zile bancare dupã notificarea primitã de la Împrumutat cã acest acord de împrumut a intrat în vigoare. Acordul de împrumut va intra în vigoare şi efect dupã ratificarea lui de Parlamentul României şi la 3 zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României. Rata dobânzii va fi determinatã pe baza condiţiilor de pe piaţa de capital care prevaleazã atunci în Uniunea Monetarã Europeanã pentru împrumuturile pe termen lung, luând în considerare cheltuielile pe care le efectueazã KfW. Ratele de referinţã pe baza cãrora se stabileşte rata de dobândã sunt cotate pe pagina Reuters pagina EURIBORo1 şi ICAPEUR. Rata fixã a dobânzii nu va depãşi rata swap perceputã pentru o perioadã de acordare de 10 ani, publicatã pe pagina Reuters "ICAPEURO" plus 0,5%. Rata de dobândã astfel fixatã va fi valabilã pentru întregul împrumut şi pentru întreaga perioadã de acordare a acestuia.
5.2. Notificarea ratei de dobândã. KfW va notifica prompt Împrumutatul asupra ratei de dobândã determinate conform clauzei. 5.1.
5.3. Calculul dobânzii şi al datelor de platã a dobânzii. Dobânda pentru o sumã disponibilizatã din împrumut se va calcula de la data (exclusiv) la care respectiva sumã din împrumut este disponibilizatã din contul de împrumut ţinut de KfW pe numele Împrumutatului pânã la data (inclusiv) la care respectiva rambursare este creditatã în contul KfW, conform clauzei 7.3. Dobânda va fi calculatã conform clauzei 7.1 (calcularea). Dobânda va fi plãtitã în rate la datele de platã.
6. Rambursare şi rambursare anticipatã
6.1. Grafic de rambursare. Împrumutatul va rambursa împrumutul dupã cum urmeazã:


┌──────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Ratã │ Datã │ Sumã │
│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┬────────┼──────────────────┤
│ 1. │ 30 mai │ 2013 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 2. │ 30 noiembrie │ 2013 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 3. │ 30 mai │ 2014 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 4. │ 30 noiembrie │ 2014 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 5. │ 30 mai │ 2015 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 6. │ 30 noiembrie │ 2015 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 7. │ 30 mai │ 2016 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 8. │ 30 noiembrie │ 2016 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 9. │ 30 mai │ 2017 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 10. │ 30 noiembrie │ 2017 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 11. │ 30 mai │ 2018 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 12. │ 30 noiembrie │ 2018 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 13. │ 30 mai │ 2019 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 14. │ 30 noiembrie │ 2019 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 15. │ 30 mai │ 2020 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 16. │ 30 noiembrie │ 2020 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 17. │ 30 mai │ 2021 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 18. │ 30 noiembrie │ 2021 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 19. │ 30 mai │ 2022 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 20. │ 30 noiembrie │ 2022 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 21. │ 30 mai │ 2023 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 22. │ 30 noiembrie │ 2023 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 23. │ 30 mai │ 2024 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 24. │ 30 noiembrie │ 2024 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 25. │ 30 mai │ 2025 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 26. │ 30 noiembrie │ 2025 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 27. │ 30 mai │ 2026 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 28. │ 30 noiembrie │ 2026 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 29. │ 30 mai │ 2027 │ 700.000,00 EUR │
├──────┼─────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
│ 30. │ 30 noiembrie │ 2027 │ 700.000,00 EUR │
└──────┴─────────────────────────────┴────────┴──────────────────┘6.2. Sumele netrase din împrumut. Sumele netrase din împrumut vor fi regularizate începând cu data de platã a ultimei rate de capital, conform graficului de rambursare, dacã KfW împreunã cu Împrumutatul stabilesc o altã alternativã de regularizare pentru cazuri individuale.
6.3. Disponibilizarea dupã începerea rambursãrii. Dacã sumele împrumutului sunt disponibilizate dupã începerea rambursãrii, graficul de rambursare precizat în clauza 6.1 va rãmâne neschimbat atât timp cât respectiva ratã de capital datoratã, conform graficului de rambursare, este mai micã decât suma nerambursatã a împrumutului. Dacã rata de capital datoratã este mai mare decât valoarea împrumutului nerambursat, KfW va scãdea suma egalã cu diferenţa dintre rata de capital datoratã, împãrţitã la restul ratelor de capital încã neachitate, şi va adãuga aceastã sumã fiecãrei rate de capital neachitate. KfW îşi rezervã dreptul sã amâne luarea în considerare, pentru determinarea sumei nerambursate din împrumut, a tragerilor efectuate cu 45 de zile înainte de respectiva datã de platã, pe care le va lua în calcul pentru urmãtoarea datã de platã.
6.4. Rambursarea anticipatã. Rambursãrilor anticipate li se vor aplica urmãtoarele:
a) Dreptul la rambursarea anticipatã. La oricare datã de platã Împrumutatul poate rambursa anticipat, în totalitate sau parţial, dar cu cel puţin o lunã înaintea plãţii ratei de capital stabilite conform clauzei 6.1 (Grafic de rambursare). Dacã Împrumutatul efectueazã o astfel de platã anticipatã, trebuie sã achite o compensaţie de platã anticipatã, conform clauzei 6.4 lit. e).
b) Notificare. O rambursare anticipatã a împrumutului, conform clauzei 6.4 lit. a) va face obiectul unei notificãri privind plata anticipatã efectuatã de Împrumutat cãtre KfW, cu cel puţin 15 zile bancare lucrãtoare în Frankfurt am Main înainte de data la care se intenţioneazã a fi fãcutã plata anticipatã. O astfel de notificare este irevocabilã; ea trebuie sã specifice data la care plata anticipatã va fi efectuatã şi suma şi obligã Împrumutatul sã plãteascã cãtre KfW suma respectivã la data indicatã.
c) Rambursare obligatorie. Împrumutatul trebuie sã ramburseze imediat KfW, la cererea acestuia din urmã, parţial sau total, împrumutul, dacã Împrumutatul nu poate dovedi cã acesta a fost utilizat în scopurile convenite.
d) Sume datorate. Împreunã cu rambursarea anticipatã Împrumutatul va achita şi urmãtoarele sume:
) orice compensaţie de platã anticipatã, conform clauzei 6.4 lit. e), datoratã ca urmare a plãţii anticipate; şi
bb) întreaga dobândã acumulatã la suma împrumutului rambursatã anticipat pânã la rambursarea anticipatã.
e) Compensaţia pentru plata anticipatã. Dacã Împrumutatul achitã împrumutul înaintea maturitãţii, Împrumutatul trebuie sã plãteascã imediat KfW, la cererea celui din urmã, acea sumã care este necesarã pentru compensarea oricãror pierderi, cheltuieli sau costuri efectuate de KfW ca urmare a rambursãrii anticipate. KfW va stabili valoarea compensaţiei de platã anticipatã şi o va comunica Împrumutatului. Împrumutatul poate solicita indicarea nivelului compensaţiei pentru platã anticipatã, fãrã a avea vreo obligaţie de platã, şi poate primi o indicaţie neangajantã din clauza KfW.
f) Compensarea. Clauza 6.2 (Sume netrase din împrumut) se va aplica mutatis mutandis la compensarea rambursãrilor anticipate.
6.5. Graficul de rambursare revizuit. În cazul în care se aplicã clauza 6.3
(Disponibilizarea dupã începerea rambursãrii) sau clauza 6.4 (Rambursare anticipatã), KfW va transmite Împrumutatului un grafic de rambursare revizuit, care va deveni parte integrantã a acestui acord şi va înlocui graficul de rambursare valabil pânã la acea datã.
7. Calcularea şi plãţile în general
7.1. Calcularea. Dobânda, comisionul de angajament, dobânda pentru neachitarea la termen conform clauzei 7.5 (Dobânda de neachitare la termen), compensaţia globalã pentru sumele datorate şi neachitate la termen, conform clauzei 7.6
(Compensaţia globalã), compensaţia conform clauzei 3.6 (Compensaţia) şi compensaţia pentru rambursarea anticipatã conform clauzei 6.4 lit. e), toate vor fi calculate pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.
7.2. Data scadenţei. Dacã o platã care trebuie efectuatã în legãturã cu acest acord cade într-o zi care nu este zi lucrãtoare bancarã, Împrumutatul va trebui sã efectueze aceastã platã în urmãtoarea zi lucrãtoare bancarã. Dacã urmãtoarea zi lucrãtoare bancarã cade în urmãtoarea lunã calendaristicã, aceastã platã va fi efectuatã în ziua precedentã care este zi lucrãtoare bancarã.
7.3. Numãrul contului, momentul plãţii. Împrumutatul va fi eliberat de toate obligaţiile de platã legate de acest acord, de îndatã ce respectivele sume vor fi achitate la KfW, fãrã nicio deducere, în euro, şi nu mai tarziu de ora 16,00 p.m, în contul KfW nr. 3108434492, deschis de KfW Frankfurt am Main (cod bancar 500.204.00, BIC KFWIDEFF, cu referinţa suplimentarã "Ref YYYYMMDD) sau într-un alt cont notificat de KfW.
7.4. Contrareclamaţiile Împrumutatului. Împrumutatul nu este îndreptãţit sã îşi aroge vreun drept legat de reţinere sau sechestru ori alte drepturi similare legate de plata obligaţiilor asumate prin prezentul acord decât dacã un astfel de drept este recunoscut printr-o sentinţã judecãtoreascã sau nu a fost contestat de KfW.
7.5. Dobânda pentru neachitarea la scadenţã. Dacã orice ratã de capital sau orice platã anticipatã, în conformitate cu clauza 6.4 (Rambursare anticipatã) nu este la dispoziţia KfW la data scadenţei, KfW poate, fãrã o notificare prealabilã, sã perceapã o dobândã pentru neplata la scadenţã egalã cu dobânda de bazã plus 1% pe an, aplicatã pentru perioada care începe de la data scadenţei şi care se încheie la data la care sumele sunt virate în contul KfW specificat la clauza 7.3 (Numãrul contului, momentul plãţii). Aceastã ratã trebuie sã fie cel puţin egalã cu rata de dobândã menţionatã la clauza 5.1 (dobândã). Rata de bazã este rata de dobândã anunţatã de Banca Germanã Centralã (Deutsche Bundesbank) care prevaleazã la acea datã scadentã. Aceastã dobândã pentru neachitarea la scadenţã trebuie achitatã imediat, la prima solicitare a KfW.
7.6. Compensaţia globalã. Pentru sumele neachitate la scadenţã (cu excepţia rambursãrii ratelor de capital sau a rambursãrilor anticipate menţionate în clauza 7.5 (Dobânda pentru neplata la scadenţã), KfW poate, fãrã o notificare prealabilã, sã solicite o compensaţie globalã de 1% pe an peste rata de bazã aplicabilã datei scadenţei, aplicabilã pentru perioada care începe cu data scadenţei şi se încheie la data efectuãrii plãţii acelor sume neachitate la scadenţã. Compensaţia globalã trebuie achitatã imediat, la prima solicitare a KfW.
7.7. Compensarea. KfW are dreptul sã compenseze sumele primite cu plãţile datorate confor acestui acord. Aplicarea se va efectua, în fiecare caz în parte, în ordinea strictã a maturitãţii, cu excepţia celor prevãzute în clauza 6.4 lit. f).
8. Garanţia din partea Republicii Federale a Germaniei Înaintea efectuãrii primei disponibilizãri, KfW va avea garantate reclamaţiile de platã de cãtre Republica Federalã a Germaniei.
9. Gajul negativ şi pari passu
9.1 Activele proiectului. Împrumutatul nu poate gaja, ipoteca, crea alte obligaţii sau vinde activele proiectului înainte de achitarea în întregime a împrumutului, fãrã consimţãmântul prealabil al KfW, şi Împrumutatul se va asigura cã oricare subîmprumutat nu poate gaja, ipoteca, crea alte obligaţii sau vinde activele proiectului înainte de achitarea în întregime a împrumutului, fãrã consimţãmântul prealabil al KfW.
9.2. Pari passu. În limita permisã de lege, Împrumutatul se angajeazã sã îşi îndeplineascã obligaţiile asumate prin acest acord pari passu cu alte obligaţii de platã prezente şi viitoare negarantate şi nesubordonate.
10. Costuri şi taxe
10.1. Nicio reducere sau reţinere. Împrumutatul va efectua toate plãţile din cadrul acestui acord fãrã deducerea niciunei taxe, altor impozite sau altor costuri. În eventualitatea în care Împrumutatul este obligat prin lege sau din alte motive sã efectueze deduceri ori reţineri din plãţi, plãţile efectuate de Împrumutat vor fi majorate cu acea sumã care este necesarã astfel încât KfW sã primeascã în totalitate sumele datorate conform acestui acord dupã deducerea taxelor şi impozitelor.
10.2. Costuri. Împrumutatul va suporta toate costurile şi cheltuielile legate de tragerea sumelor împrumutului, în special costurile de remitere şi transfer (inclusiv comisionul de conversie), precum şi toate costurile şi cheltuielile legate de menţinerea sau punerea în aplicare a acestui acord ori a tututror documentelor legate de acest acord, precum şi a tuturor drepturilor care rezultã din acest acord.
10.3. taxe şi impozite. Împrumutatul va suporta taxele şi impozitele plãtibile în afara Republicii Federale a Germaniei legate de încheierea şi semnarea acestui acord. Dacã aceste taxe şi impozite vor fi datorate în Republica Federalã a Germaniei, Împrumutatul le va achita numai dacã ele sunt datorate ca urmare a iniţiativei Împrumutatului.
11. Obligaţii speciale
11.1. Implementarea Programului şi informaţii speciale.
Împrumutatul:
a) va implemnta Programul prin OPCP şi beneficiarii finali ai împrumutului, în conformitate cu bunele practici financiare şi tehnice şi cu respectarea întocmai a concepţiei proiectelor, agreatã de Împrumutat, beneficiarii finali ai împrumutului şi KfW, care este reflectatã în memorandumurile de finanţare încheiate cu Comisia Europeanã;
b) va atribui pregãtirea şi supravegherea lucrãrilor proiectelor unor ingineri consultanţi calificaţi, independenţi, şi execuţia lucrãrilor proiectelor unor firme calificate;
c) va adjudeca contractele de bunuri, lucrãri şi servicii care vor fi finanţate din împrumut conform reglementãrilor Uniunii Europene precizate în "Ghidul practic al procedurilor de contractare pentru acţiunile externe ale Comisiei Europene" şi conform legislaţiei române aplicabile şi în vigoare la data de 1 ianuarie 2007;
d) va asigura întreaga finanţare a proiectelor şi va furniza KfW, prin OPCP, la solicitarea KfW, dovezi care sã probeze cã acele costuri care nu sunt acoperite din împrumut sunt acoperite;
e) se va asigura cã OPCP şi beneficiarii finali ţin registre sau înregistrãri ori deleagã unei terţe pãrţi acest lucru, care sã demonstreze irevocabil toate costurile legate de bunuri, lucrãri şi servicii necesare proiectului şi sã identifice clar bunurile, lucrãrile şi serviciile finanţate;
f) va permite reprezentanţilor KfW sã inspecteze în orice moment acele registre ori înregistrãri sau orice alte documente relevante pentru implementarea şi funcţionarea proiectelor şi sã viziteze proiectele şi toate instalaţiile legate de acestea;
g) va furniza KfW orice informaţie sau înregistrare legatã de proiecte şi de stadiul acestora pe care KfW o poate solicita;
h) la iniţiativa sa şi fãrã întârziere:
) va transmite la KfW orice solicitare pe care a primit-o de la OECD sau membrii acesteia în cadrul aşa-numitului "Acord privind transparenţa creditelor ODA independente", referitoare la adjudecarea contractelor de bunuri, lucrãri şi servicii care vor fi finanţate din împrumut, şi va colabora cu KfW în transmiterea rãspunsului la astfel de solicitãri; şi
bb) va informa KfW asupra oricãrei şi tuturor circumstanţelor care exclud sau impieteazã serios implementarea, funcţionarea sau scopul proiectelor.
11.2. Acorduri separate. Împrumutatul, prin Agenţia de implementare a proiectului (OPCP), împreunã cu beneficiarii finali ai împrumutului şi KfW vor stabili detaliile clauzei 11.1 (Implemntarea Programului şi informaţii speciale) în acorduri separate.
11.3. Conformarea. Împrumutatul se va asigura ca persoanele pe care le-a desemnat pentru pregãtirea şi implementarea proiectelor, pentru adjudecarea contractelor de bunuri, lucrãri şi servicii şi cu solicitarea sumelor împrumutului nu vor solicita, accepta, efectua, acorda, promite sau accepta sã fie promise plãţi ilegale ori alte avantaje legate de aceste sarcini.
11.4. Transportul bunurilor. În privinţa transportului pasagerilor sau al bunurilor pe cale maritimã sau aerianã, care poate fi efectuat în cadrul împrumutului, Guvernul României va permite pasagerilor şi bunurilor sã fie transportate de o companie de transport aleasã conform dorinţei lor şi nu va lua nicio mãsurã care fie ar exclude participarea companiilor de transport domiciliate în Uniunea Europeanã, fie ar face dificilã participarea acestora. În plus, dacã se va solicita, Guvernul României îşi va da acceptul privind participarea acestor companii.
12. Situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor
12.1. Cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor. KfW poate termina acest acord, în totalitate sau parţial, dacã:
a) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţã de KfW în ceea ce priveşte efectuarea plãţilor la scadenţã;
b) sunt încãlcate obligaţiile asumate în acest acord şi în acordurile separate legate de acest acord;
c) acest acord înceteazã de a avea un efect obligatoriu pentru Împrumutat sau înceteazã sã mai fie aplicabil Împrumutatului; sau
d) Comisia Europeanã reduce sau anuleazã disponibilizãrile din contribuţia sa financiarã ori solicitã returnarea imediatã a (unei pãrţi a) contribuţiei sale financiare.
12.2. Consecinţe legale ale unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de neplatã. Dacã apare oricare dintre situaţiile specificate în clauza 12.1 (Situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor) şi nu a fost rezolvatã într-o perioadã stabilitã de KfW, care poate fi de cel puţin 30 de zile, KfW poate termina acest acord sau oricare parte a acestuia, cu urmãtoarele consecinţe:
a) vor fi terminate obligaţiile sale asumate în cadrul acestui acord; şi
b) KfW poate solicita rambursarea în întregime sau parţialã a sumei nerambursate din împrumut împreunã cu dobânda acumulatã la una ori toate sumele împrumutului, datoratã conform acestui acord şi a clauzelor 7.5 (Dobânda pentru neplata la scadenţã) şi 7.6 (Compensarea globalã), care se va aplica mutatis mutandis pentru sumele care se vor plãti accelerat.
13. Reprezentãri şi declaraţii
13.1. Reprezentarea Împrumutatului. Ministerul Economiei şi Finanţelor va fi reprezentantul Împrumutatului pentru semnarea acestui acord şi va certifica specimenele de semnãturã. Certificarea va expira doar în cazul revocãrii exprese a acesteia de cãtre reprezentantul autorizat al Împrumutatului. KfW va trebui sã primeascã în scris aceastã revocare.
Ministerul Economiei şi Finanţelor va autoriza persoanele sã semneze aplicaţii de tragere în numele Împrumutatului, prin transmiterea semnãturilor autentice autorizate. Autorizãrile nu vor expira decât în situaţia primirii de cãtre KfW a unei revocãri exprese de la reprezentanţii Împrumutatului de la acel moment.
13.2. Adrese. Notificãrile sau declaraţiile legate de acest acord şi de amendamentele la acesta trebuie sã fie efectuate în scris. Ele trebuie trimise în original sau, cu excepţia cererilor de tragere, prin fax. Oricare şi toate notificãrile sau declaraţiile efectuate în legãturã cu acest acord trebuie trimise la urmãtoarele adrese:
Pentru KfW: KfW
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main
Germania
Fax: + 49.69.7431-2944
Pentru Împrumutat: Ministerul Economiei şi Finanţelor
Str. Apolodor nr. 17
Sectorul 5, Bucureşti
România
Fax nr: 004021 312.16.30
14. Prevederi generale
14.1. Zi bancarã. Oriunde se face referire în acest acord la zi bancarã, aceasta semnificã o zi, alta decât sâmbãtã sau duminicã, în care sunt deschise pentru activitãţi generale bancile comerciale din Frankfurt am Main.
14.2. Locul îndeplinirii. Locul îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin acest acord este Frankfurt am Main.
14.3. Nevalabilitate parţialã şi prevederi care lipsesc. Dacã oricare dintre prevederile acestui acord este sau devine nevalabilã sau acolo unde lipsesc prevederi exprese în oricare dintre clauzele acestui împrumut, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului acord. Pãrţile la acest acord vor înlocui oricare prevedere care nu este validã cu una legal validã care este pe cât posibil în spiritul şi scopul prevederii care nu este validã. Pãrţile vor completa orice lipsã a oricãrei prevederi cu o prevedere legal valabilã care sã fie pe cât posibil cât mai aproape de spiritul şi scopul acestui acord.
14.4. Formã scrisã. Amendamentele şi completãrile la acest acord trebuie sã fie efectuate în scris pentru a deveni efective. Orice renunţare la cerinţa unei forme scrise trebuie sã fie declaratã în scris de cãtre pãrţi.
14.5. Transferul pretenţiilor. Împrumutatul nu va atribui sau transfera, gaja sau ipoteca nicio pretenţie legatã de acest acord.
14.6. Legea aplicabilã. Acest acord este guvernat de legea germanã.
14.7. Arbitraj. Neînţelegerile care nu pot fi rezolvate între pãrţi pe cale amiabilã vor fi rezolvate exclusive şi definitive prin arbitrajul tribunalului. În aceastã privinţã, se vor aplica urmãtoarele:
a) tribunalul de arbitraj va consta în unul sau 3 arbitri care vor fi numiţi şi vor acţiona în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ (CIC), aşa cum pot fie ele modificate periodic;
b) procedurile de arbitraj se vor desfãşura la Frankfurt am Main. Procedurile se vor desfãşura în limba englezã.
14.8. Transmiterea informaţiilor. KfW este îndreptãţiţ sã disemineze în Republica Federalã Germania informaţiile legate de încheierea şi semnarea acestui acord. KfW şi Republica Federalã Germania sunt îndreptãţite sã transmitã informaţii legate de împrumut sau proiecte organizaţiilor internaţionale care colecteazã date statistice, în special legate de aspectele privind datoria publicã.
14.9. Intrarea în vigoare şi efect. Acest acord va intra în vigoare şi efect dupã ratificarea sa de Parlamentul României şi la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a legii prin care a fost aprobat.
Acest acord a fost semnat în douã exemplare originale în limba englezã, fiecare dintre ele fiind egal autentice.

Frankfurt am Main, astãzi, 26 septembrie 2007
KfW
Doris Koln,
senior vicepreşedinte
Roland Siller,
prim-vicepreşedinte

Bucureşti, astãzi, 26 decembrie 2007

România, reprezentatã
de Ministerul Economiei şi Finanţelor
Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor

-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


ANITA GEORGE
01 Martie 2018
Ve?ti bune! Numele meu este Anita Geroge, cet??ean român, locuie?te în STRADA CALAMARESTI, NR: 112, BRAD. Este un ora? din jude?ul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau s? folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concret? tuturor cet??enilor români care caut? un împrumut pentru a fi aten?i, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgent? de un împrumut din cauza finan?elor mele. Situa?ia este atât de rea ?i Am fost disperat, am c?zut în mâinile creditorilor fal?i, din Arabia Saudit? ?i Singapore. Aproape am murit, pân? când un prieten de-al meu mi-a spus despre un creditor foarte credibil numit Mama. Edith Donald, proprietarul unei organiza?ii globale de creditare, este un creditor global; pe care l-am contactat ?i am împrumutat un împrumut de 80.000 de lire sterline în mai pu?in de 24 de ore, cu o rat? a dobânzii de 2% ?i mi-am schimbat întreaga via?? de familie. Am primit împrumutul în contul meu bancar dup? mama. Edith Donald mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar ?i am constatat c? suma pe care am aplicat-o a fost creditat? în contul meu bancar Deci pentru mama bun?. Edith a f?cut în via?a mea ?i în familia mea, am decis s? spun ?i s? împ?rt??esc m?rturia mea despre mama. Edith, a?a c? oamenii din ?ara mea ?i ora?ul meu pot ob?ine un împrumut u?or f?r? stres. Deci, dac? ave?i nevoie de un împrumut, v? rug?m s? contacta?i mama. Edith prin e-mail: (edithdonald05@gmail.com) De asemenea, pute?i s? m? contacta?i la adresa mea de e-mail: (anitageorge658@gmail.com). Acum sunt mândru de o femeie bun? ?i de afaceri în ora?ul meu, Dumnezeu cel Atotputernic s? continue s? binecuvânteze pe Mama. Edith pentru munca ei bun? în via?a mea ?i familia mea.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016