Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT*) din 24 iulie 1998  intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT*) din 24 iulie 1998 intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 29 ianuarie 1999
ACORD DE IMPRUMUT*) din 24 iulie 1998
intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.)
EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 29 ianuarie 1999


----------
*) Traducere.


ROMANIA - PROIECT DE REABILITARE A DRUMURILOR - ETAPA A III-ALuxemburg, 21 iulie 1998
Bucuresti, 24 iulie 1998
Prezentul acord este incheiat intre:
Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, cu sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, reprezentat de dl Mircea Ionut Costea, secretar de stat, denumita in continuare Imprumutatul, ca prima parte,
Banca Europeana de Investitii, avand sediul central in Bdul Konrad Adenauer nr. 100, Luxemburg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata de dl Konstantin J. Andreopoulos, consilier general adjunct, si dl Walter K. Cernoia, director, denumita in continuare Banca, ca a doua parte, si
Administratia Nationala a Drumurilor, cu sediul in Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti, Romania, reprezentata de dl Danila Bucsa, director general, denumita in continuare A.N.D., ca a treia parte.
Avand in vedere ca:
1. Comunitatea Europeana si Imprumutatul au incheiat un Acord european de asociere intre Comunitatea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, denumit in continuare Acord european de asociere.
2. In cadrul Acordului european de asociere si in conformitate cu Decizia Consiliului Europei nr. 97/256/CE din 14 aprilie 1997, Consiliul Guvernatorilor Bancii a autorizat, in data de 9 iunie 1997, acordarea de imprumuturi pentru proiecte de investitii pe teritoriul Romaniei.
3. In conformitate cu Acordul-cadru dintre Romania si Banca Europeana de Investitii care guverneaza activitatile Bancii Europene de Investitii in Romania, semnat de Banca si de Imprumutat in data de 4/5 iunie 1997, ratificat de catre Imprumutat prin Ordonanta Guvernului nr. 33 din 25 august 1997 si aprobata de catre Imprumutat prin Legea nr. 189 din 17 noiembrie 1997, numit in continuare Acord-cadru, Guvernul Imprumutatului a luat cunostinta ca finantarea in baza prezentului acord de imprumut se incadreaza in sfera de aplicare a Acordului-cadru.
4. Imprumutatul propune initierea unui proiect, denumit in continuare Proiectul, care urmeaza a fi realizat de A.N.D. si care consta in reabilitarea si modernizarea a circa 920 km din reteaua principala de drumuri nationale, dupa cum se specifica mai detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A la prezentul acord, numita in continuare Descrierea tehnica.
5. Costul total al Proiectului, asa cum a fost estimat de catre Banca, este de 597 milioane ECU (ECU fiind definita in anexa B la prezentul acord), inclusiv cheltuieli neprevazute si dobanda pe perioada constructiei, dar excluzand impozite si taxe.
6. Costul Proiectului urmeaza sa fie finantat astfel:


echivalent
milioane ECU


Imprumut B.I.R.D. (o parte din imprumutul B.I.R.D. pentru
finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa
a II-a, asa cum este definit in Acordul de imprumut B.I.R.D.) 118
Contributia UE 168
Contributia statului 86
Imprumutul Bancii 225

TOTAL 597


7. Pentru a completa finantarea, Imprumutatul a solicitat Bancii un imprumut in suma echivalenta a 225 milioane ECU, asa cum se mentioneaza la pct. 6 din preambul.
8. Intrucat o parte din creditul pus la dispozitie prin acest acord poate fi utilizat in ECU, in sensul scopurilor prezentului acord, termenul "valuta" include ECU. Consiliul Europei a decis, la Intalnirea la nivel inalt de la Madrid din 15 si 16 decembrie 1995, schimbarea denumirii unitatii monetare europene din "ECU" in "euro", cu valabilitate de la inceputul celei de a treia etape a realizarii uniunii economice si monetare, iar Regulamentul Consiliului Europei (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 a implementat anumite aspecte referitoare la introducerea monedei euro. Schimbari ulterioare pot deveni necesare ca urmare a inceperii celei de a treia etape. Acest lucru este reflectat in anexa B.
9. In baza art. 3 al Acordului-cadru, Imprumutatul s-a angajat ca "dobanda si toate celelalte plati datorate Bancii si care apar ca urmare a activitatilor avute in vedere prin prezentul acord, ca si activele si veniturile Bancii, legate de astfel de activitati, vor fi scutite de impozite. Nici una dintre activitatile Bancii desfasurate pe teritoriul Romaniei, avute in vedere prin prezentul acord, nu va supune, prin ea insasi, Banca sau activele acesteia impozitarii".
10. In conformitate cu art. 4 al Acordului-cadru, Imprumutatul s-a angajat ca "Pe intreaga perioada a oricarei operatiuni financiare incheiate in conformitate cu art. 2 al prezentului acord, Romania:
a) va asigura (i) ca beneficiarii sa poata schimba in orice valuta convertibila, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Romaniei necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bancii in legatura cu imprumuturile si garantiile referitoare la orice proiect; si (ii) ca aceste sume sa fie transferabile liber, imediat si efectiv;
b) va asigura (i) ca Banca sa poata schimba in orice valuta liber convertibila, la cursul de schimb care prevaleaza, sumele in moneda nationala a Romaniei primite de Banca cu titlu de plati aferente unor imprumuturi si garantii sau oricarei alte activitati si ca Banca sa poata transfera liber, imediat si efectiv, sumele astfel schimbate; sau, daca Banca va opta astfel, (ii) ca aceasta sa poata dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Romaniei".
11. Convinsa ca prezenta operatiune corespunde sferei sale de activitate si ca este in conformitate cu scopurile Acordului-cadru si tinand cont de aspectele mentionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitarii Imprumutatului, acordandu-i acestuia un credit in suma echivalenta cu 225 milioane ECU (doua sute douazeci si cinci milioane ECU).
12. Domnul Mircea Ionut Costea, secretar de stat, este autorizat legal, potrivit conditiilor stabilite in anexa I, sa semneze acest acord in numele Imprumutatului, iar domnul Danila Bucsa, director general, este autorizat legal, potrivit conditiilor stabilite in anexa II, sa semneze acest acord in numele A.N.D.
13. Referirile din prezentul acord la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate si anexe reprezinta referiri facute respectiv la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate si anexe ale prezentului acord.

Drept care, s-a agreat prin prezentul acord, dupa cum urmeaza:

ART. 1
Trageri
1.01. Suma creditului
Prin prezentul acord, Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta un credit, denumit in continuare credit, in suma echivalenta cu 225.000.000 ECU (doua sute douazeci si cinci milioane ECU), care urmeaza sa fie utilizat exclusiv pentru finantarea partiala a costurilor Proiectului.
ECU este definita in anexa B la prezentul acord si va fi tratata in sensul acestui acord ca reprezentand o valuta.
1.02. Proceduri de tragere
A. In cazul in care Banca nu dispune altfel, creditul va fi pus la dispozitie A.N.D., in numele Imprumutatului, pentru tragere in transe, denumite in continuare transe, sau, individual, o transa. Fiecare transa va avea o valoare echivalenta cu cel putin 2 milioane ECU (doua milioane ECU). Numarul transelor nu va depasi 30.
B. Tragerea fiecarei transe se va efectua in baza unei cereri scrise (cerere) din partea A.N.D., in numele Imprumutatului, potrivit conditiilor mentionate in paragraful 1.04.
Fiecare cerere:
a) va specifica suma solicitata pentru tragere in cadrul transei;
b) va specifica valuta in care se solicita a fi trasa transa, ca fiind o valuta la care se face referire in paragraful 1.03;
c) va specifica data la care se prefera a se face tragerea, intelegandu-se ca Banca poate elibera transa in termen de maximum 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii;
d) va specifica rata dobanzii aplicabile, daca este cazul, indicata anterior de Banca; si
e) va fi insotita de documentatia relevanta, solicitata conform subparagrafelor 1.04 B, C si D, dupa caz.
Nici o cerere nu va putea fi efectuata mai tarziu de 30 iunie 2003. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 D, fiecare cerere este irevocabila.
C. Intre 15 (cincisprezece) - 10 (zece) zile inainte de data tragerii fiecarei transe, Banca va remite Imprumutatului si A.N.D., daca cererea este conforma cu subparagraful 1.02 B si in masura in care justificarea pusa la dispozitie in conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 B lit. e) este acceptabila pentru Banca, o notificare, denumita in continuare aviz de tragere, care:
a) va confirma valoarea si valuta transei specificate in cerere;
b) va specifica rata dobanzii aplicabila transei potrivit paragrafului 3.01; si
c) va specifica data tragerii transei.
D. In cazul in care unul sau mai multe elemente specificate in avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzator din cerere, Imprumutatul, intr-un interval de 3 (trei) zile in care Banca este deschisa pentru tranzactii in Luxemburg (denumita in continuare zi lucratoare), ulterior primirii avizului de tragere, poate revoca cererea printr-o notificare catre Banca si, ca urmare, cererii si avizului de tragere nu li se va da curs. Daca Imprumutatul nu isi exercita acest drept, se considera ca a acceptat avizul de tragere in toti termenii acestuia.
E. Fiecare tragere va fi efectuata in contul sau in conturile Imprumutatului sau ale A.N.D., dupa cum A.N.D., in numele Imprumutatului, va instiinta Banca cu nu mai putin de 15 (cincisprezece) zile inainte de data efectuarii tragerii. Numai un singur cont poate fi nominalizat pentru fiecare valuta.
1.03. Valutele tragerii
Sub rezerva existentei disponibilitatilor, Banca va disponibiliza fiecare transa in valuta pentru care Imprumutatul si-a exprimat preferinta. Valutele de tragere vor fi ECU, o valuta a unuia din statele membre ale Bancii sau orice alta valuta tranzactionata pe scara larga pe principalele piete valutare.
Pentru calculul sumelor ce urmeaza a fi trase intr-o alta valuta decat ECU, Banca va aplica cursul de schimb mediu care prevaleaza pe piata valutara din Bruxelles, iar in lipsa acestuia, de pe o alta piata aleasa de Banca in mod rezonabil, la o data cuprinsa in perioada de 15 (cincisprezece) zile inainte de data tragerii, dupa cum va decide Banca.
1.04. Conditii de tragere
A. Tragerea primei transe, in conformitate cu paragraful 1.02, va fi conditionata de indeplinirea, in mod satisfacator pentru Banca, a urmatoarelor conditii, si anume ca, inainte de data primei cereri:
a) Banca sa fi primit un aviz juridic, in mod substantial in forma prezentata in anexa III la prezentul acord sau in orice alta forma acceptabila pentru Banca;
b) Banca sa fi primit un aviz juridic emis de consilierul juridic al A.N.D., in mod substantial in forma prezentata in anexa IV la prezentul acord;
c) toate aprobarile necesare pentru controlul schimbului sa fi fost obtinute astfel incat sa permita Imprumutatului sa primeasca tragerile in conditiile prezentului acord, sa ramburseze imprumutul si sa plateasca dobanda si toate celelalte sume datorate conform prezentului acord; aceste aprobari se extind si asupra deschiderii si mentinerii conturilor in care Imprumutatul si A.N.D. solicita Bancii sa disponibilizeze creditul;
d) Imprumutatul sa fi solicitat Comisiei Europene sa asigure o contributie la care se face referire la pct. 6 din preambulul la prezentul acord, iar acordul de imprumut cu B.I.R.D., in contextul finantarii mentionate la acelasi pct. 6 din preambul, sa fie in deplina vigoare;
e) Banca sa fi primit documente care sa ateste ca:
(i) o unitate de management al Proiectului, adecvat incadrata cu personal, a fost constituita in mod corespunzator si acceptabil pentru Banca si
(ii) au fost angajate servicii de consultanta, in termeni si in conditii acceptabile pentru Banca si asa cum se mentioneaza in paragraful 6.10;
f) Banca sa fi primit documente justificative care sa ateste ca Imprumutatul a autorizat si imputernicit, in mod legal, A.N.D. pentru a solicita si a primi trageri in conformitate cu prezentul acord, in numele Imprumutatului si pentru acesta.
Daca o cerere pentru tragerea primei transe este facuta inainte de primirea de catre Banca a unor dovezi satisfacatoare pentru ea, demonstrand ca aceste conditii au fost indeplinite, o astfel de cerere va fi considerata ca fiind primita de Banca la acea data la care conditiile vor fi fost indeplinite.
B. Fiecare tragere ulterioara va fi conditionata in continuare de primirea de catre Banca, inainte de data cererii respective, a unor documente justificative satisfacatoare pentru ea, care sa demonstreze ca A.N.D. a cheltuit pentru componentele Proiectului din partea finantata de catre Banca, asa cum se prezinta in Descrierea tehnica, o suma cel putin egala cu totalul (exclusiv impozite si taxe vamale de import) tuturor sumelor anterior platite de Banca, mai putin ultima tragere, o suma de 2 milioane ECU.
In plus, fiecare tragere, inclusiv tragerea primei transe, se va face cu conditia ca Banca sa fie satisfacuta ca au fost alocate sau continua sa fie puse la dispozitie A.N.D. de catre Imprumutat, pentru Proiect, suficiente fonduri de la bugetul de stat si din alte surse financiare, astfel incat sa se asigure realizarea si terminarea la timp a Proiectului, in conformitate cu graficul prezentat in Descrierea tehnica.
Fiecare tragere, inclusiv tragerea primei transe, va fi conditionata in plus de aprobarea data de autoritatile de mediu competente, pentru lucrarile care urmeaza sa fie finantate din sumele respectivei trageri.
C. In plus, fata de conditiile prevazute in subparagraful 1.04 B de mai sus, ultima tragere se va face cu conditia suplimentara ca toate sumele trase anterior sa fi fost cheltuite pentru Proiect, asa cum se prevede in acel articol, sau ca Imprumutatul sa fi prezentat, prin A.N.D., dovezi satisfacatoare care sa demonstreze ca aceste sume vor fi cheltuite in decurs de 60 (saizeci) de zile de la data pentru care tragerea a fost solicitata.
D. Orice tragere care finanteaza cheltuieli in avans va fi urmata, in decurs de 90 (nouazeci) de zile, de transmiterea unor dovezi satisfacatoare pentru Banca, demonstrand ca suma tragerii sau a tragerilor respective, dupa cum este cazul, a fost corect cheltuita pentru Proiect.
E. Pentru calcularea echivalentului in ECU al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb in vigoare in a 30-a zi inainte de data cererii.
F. Daca vreo parte a evidentelor furnizate de Imprumutat, prin A.N.D., nu este satisfacatoare pentru Banca, Banca fie poate actiona in concordanta cu prevederile ultimului paragraf al subparagrafului 1.04 A, fie poate elibera proportional mai putin decat suma solicitata.
1.05. Anularea creditului
In cazul in care costul Proiectului va fi mai mic decat cifra estimata in pct. 5 din preambul, Banca poate, printr-o notificare adresata Imprumutatului si A.N.D., sa anuleze creditul corespunzator diferentei.
Imprumutatul poate oricand, printr-o notificare adresata Bancii, sa anuleze integral sau partial orice suma netrasa din credit; cu conditia ca, daca Imprumutatul anuleaza orice transa care a facut obiectul unui aviz de tragere si care nu a fost revocata in conformitate cu subparagraful 1.02 D, va plati un comision calculat asupra sumei anulate, la o rata fixa egala cu jumatate din rata dobanzii aplicabila acelei transe.
Banca poate oricand, dupa 30 iunie 2003, printr-o notificare adresata Imprumutatului, sa anuleze partea din credit pentru care nu s-a efectuat nici o cerere de tragere.
1.06. Anularea si suspendarea creditului
Banca poate, printr-o notificare adresata Imprumutatului, sa anuleze integral sau partial, in orice moment si cu efect imediat, partea netrasa din credit:
a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in paragraful 10.01, subparagrafele (A) sau (B); sau
b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bancii pe pietele de capital nationale sau internationale principale.
Alternativ, daca a survenit o situatie din cele descrise la lit. a) sau b) si, in opinia Bancii, aceasta are un caracter temporar, Banca poate suspenda, integral sau partial, printr-o notificare adresata Imprumutatului, partea netrasa din credit. Intr-un astfel de caz, suspendarea va continua pana cand Banca il instiinteaza pe Imprumutat ca Banca este din nou in masura sa emita un aviz de tragere pentru acea parte din credit. Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare prevazute in paragraful 1.05.
Totusi Banca nu va fi indreptatita sa anuleze ori sa suspende, in temeiul motivelor aratate la lit. b), orice transa care a facut obiectul unui aviz de tragere.
Partea netrasa din credit va fi considerata ca anulata daca Banca solicita rambursarea anticipata in baza art. 10.
In cazul in care creditul este anulat de catre Banca, conform lit. a), Imprumutatul va plati un comision pentru suma anulata a oricarei transe netrase care a facut obiectul unui aviz de tragere, la o rata anuala de 0,75% (zero virgula saptezeci si cinci la suta), calculat de la data cererii de tragere respective pana la data anularii.
Un astfel de comision se va plati in plus fata de orice comision platibil conform paragrafului 1.05.
1.07. Valuta comisioanelor
Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii, in baza prezentului articol 1, vor fi calculate si platibile in ECU.
ART. 2
Imprumutul
2.01. Suma imprumutului
Imprumutul, denumit in continuare imprumutul, va cuprinde totalul sumelor in valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate de catre Banca in conformitate cu paragraful 2.04.
2.02. Valuta de rambursare
Fiecare rambursare in baza art. 4 sau, dupa caz, a art. 10, va fi efectuata in valutele in care au fost efectuate tragerile si in proportiile in care acestea sunt cuprinse in soldul imprumutului.
2.03. Valuta dobanzii si a altor obligatii de plata
Dobanda si celelalte obligatii de plata datorate conform art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si platibile proportional, in fiecare valuta in care imprumutul este rambursabil.
Orice alta plata va fi facuta in valuta specificata de Banca, avand in vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza a fi rambursate prin acea plata.
2.04. Notificari ale Bancii
Dupa tragerea fiecarei transe, Banca va transmite Imprumutatului si A.N.D. o situatie rezumativa cuprinzand suma trasa in valuta indicata in avizul de tragere, data tragerii, rata dobanzii si graficul de rambursare a acelei transe si pentru aceasta.
ART. 3
Dobanda
3.01. Rata dobanzii
Soldul nerambursat al oricarei transe va fi purtator de dobanda la rata specificata in avizul de tragere aferent transei respective, care va fi rata dobanzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru imprumuturile exprimate in valuta relevanta si acordate de catre Banca imprumutatilor sai in conditii de rambursare si de plata a dobanzii similare cu cele pentru transa in cauza.
Dobanda va fi platita semestrial la datele specificate in paragraful 5.03.
3.02. Dobanda la sumele cu scadenta restante
Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor art. 10 si, ca exceptie de la prevederile paragrafului 3.01, pentru orice suma restanta platibila in conditiile acestui acord, se va cumula dobanda de la data scadentei pana la data platii efective, dupa cum urmeaza, la o rata anuala egala cu:
a) pentru o suma datorata, in orice valuta, din orice transa, la o rata egala cu suma dintre (i) 2,5% si (ii) rata aplicabila acelei transe conform paragrafului 3.01; sau
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre (i) 2,5% si (ii) rata dobanzii perceputa de Banca la data scadentei pentru imprumuturi acordate in valuta respectiva pe termen de 20 de ani.
Aceasta dobanda este platibila in aceeasi valuta ca si suma restanta asupra careia se cumuleaza.
ART. 4
Rambursarea
4.01. Rambursarea normala
Imprumutatul va restitui imprumutul conform graficului de rambursare prezentat in anexa C.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Imprumutatul poate rambursa anticipat integral sau partial o transa, in baza unei comunicari scrise, denumita in continuare notificare de rambursare anticipata, in care se specifica suma, denumita in continuare suma rambursarii anticipate, care urmeaza a fi rambursata anticipat, si data propusa pentru rambursarea anticipata, denumita in continuare data rambursarii anticipate, care va fi o data specificata in paragraful 5.03, fiecare denumita in continuare data de plata.
Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisa Bancii cu cel putin 1 (o) luna inainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi conditionata de plata de catre Imprumutat a unei compensatii, daca este cazul, datorata Bancii in conformitate cu prevederile subparagrafelor B si D.
B. Suma compensatiei datorata pentru transa rambursata anticipat va fi suma diferentei de dobanda neincasata de Banca pentru fiecare semestru incheiat la datele de plata ulterioare datei rambursarii anticipate, calculata dupa cum se specifica in urmatorul subparagraf si ajustata in conformitate cu subparagraful C.
Suma reprezentand diferenta va fi calculata ca fiind suma prin care:
(x) dobanda care ar fi fost platibila in timpul acelui semestru, pentru partea rambursata anticipat din transa, depaseste
(y) dobanda care ar fi fost platibila in timpul acelui semestru daca ar fi fost calculata la rata de referinta; in acest scop, rata de referinta inseamna rata anuala a dobanzii [diminuata cu 15 (cinsprezece) procente] pe care Banca o stabileste la data primei zile a lunii anterioare datei de rambursare anticipata ca fiind rata standard pentru un imprumut acordat de Banca in valuta respectiva, avand caracteristici financiare ca si transa si, in special, avand aceeasi periodicitate pentru plata dobanzii, aceeasi perioada ramasa pana la scadenta si acelasi tip de rambursare.
C. Fiecare suma calculata in acest mod va fi ajustata la data de rambursare anticipata prin aplicarea unei rate de discount egala cu rata determinata conform sectiunii (y) a subparagrafului B din acest paragraf.
D. Banca va comunica Imprumutatului suma compensatiei datorate conform prevederilor subparagrafelor B si C sau, dupa caz, lipsa compensatiei. Daca pana la orele 5 p.m. ora Luxemburgului, la data acestei notificari Imprumutatul nu confirma in scris intentia sa de a efectua plata anticipat in conditiile comunicate de catre Banca, Notificarea de rambursare anticipata va ramane fara efect.
Cu exceptia cazului anterior mentionat, Imprumutatul va avea obligatia de a efectua plata conform cu Notificarea de rambursare anticipata, impreuna cu dobanda cumulata asupra sumei rambursarii anticipate, precum si cu orice alta suma datorata conform prezentului paragraf.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Daca Imprumutatul ramburseaza anticipat, in mod voluntar, partial sau integral, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 (cinci) ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei proportii din suma imprumutului nerambursat, in aceeasi proportie dintre sumele rambursate anticipat si suma totala nerambursata a tuturor acelor alte imprumuturi.
Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4 (patru) saptamani de la primirea notificarii respective, conform subparagrafului 8.02. a). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda cumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt imprumut.
Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut cu termen de rambursare cel putin la fel de mare ca termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat nu va fi considerata rambursare anticipata.
B. Daca costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificata in preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului, proportional cu diferenta.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate valutele imprumutului, proportional cu sumele nerambursate respective, exceptand cazul in care Imprumutatul poate alege, in locul rambursarii anticipate conform art. 4.02, rambursarea intregii sume trase si nerambursate intr-o singura valuta din orice transa. In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va fi aplicata printr-o reducere pro rata a fiecarei rate ramase de rambursat.
Prevederile prezentului art. 4 se vor aplica fara a prejudicia prevederile art. 10.
ART. 5
Platile
5.01. Locul platii
Fiecare suma platibila de catre Imprumutat conform prevederilor prezentului acord va fi platita in contul respectiv, comunicat Imprumutatului de catre Banca. Banca va indica in scris contul, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inaintea datei scadentei pentru prima plata pe care o va face Imprumutatul si va comunica in scris orice schimbare a contului cu nu mai putin de 15 (cincisprezece) zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de instiintare nu se aplica in cazul platilor in baza art. 10.
5.02. Calculul platilor referitoare la o fractiune de an
Orice suma datorata ca dobanda, comision sau in alt mod de catre Imprumutat, conform prevederilor prezentului acord, si calculata pentru orice fractiune din an, va fi calculata pe baza unui an de 360 (trei sute saizeci) zile si a unei luni de 30 (treizeci) zile.
5.03. Datele de plata
Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt platibile Bancii la 10 iunie si la 10 decembrie in fiecare an.
Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise de Banca.
O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care aceasta este primita de catre Banca.
ART. 6
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
A.N.D., in numele Imprumutatului, va folosi sumele imprumutului si alte fonduri mentionate in planul de finantare descris la pct. 6 din preambul exclusiv pentru executia Proiectului.
6.02. Realizarea Proiectului
A.N.D. se angajeaza sa realizeze Proiectul in conformitate cu descrierea tehnica si sa-l finalizeze pana la data specificata in aceasta dupa cum este modificata din cand in cand cu acordul Bancii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
In cazul in care costul Proiectului depaseste cifra estimata prezentata la pct. 5 din preambul, Imprumutatul va obtine finantare pentru a acoperi depasirea costului fara a apela la Banca, astfel incat sa permita A.N.D. sa finalizeze Proiectul in conformitate cu Descrierea tehnica. Planurile Imprumutatului pentru finantarea costurilor suplimentare vor fi comunicate Bancii in timp util.
6.04. Procedura de licitatie
A.N.D. se angajeaza sa achizitioneze bunuri si servicii si sa comande lucrari pentru Proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca, prin licitatie internationala deschisa reprezentantilor din toate tarile.
6.05. Asigurare
Atata timp cat imprumutul este nerambursat, A.N.D. va asigura, in mod adecvat, toate lucrarile si proprietatile care fac obiectul Proiectului, in conformitate cu practica normala pentru lucrari de interes public similare pe teritoriul Romaniei.
6.06. Intretinerea
Atata timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul si A.N.D. se vor asigura ca toate proprietatile ce fac parte din Proiect vor fi intretinute, reparate, li se vor face reparatii capitale si vor fi reinnoite, dupa cum va fi necesar pentru a fi pastrate in buna stare de functionare.
6.07. Functionarea Proiectului
Atata timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul, daca Banca nu va fi convenit altfel in scris, isi va pastra titlul de proprietate si posesiune asupra activelor care fac parte din Proiect sau, dupa caz, va inlocui si va reinnoi aceste active, iar A.N.D., in numele Imprumutatului, va mentine Proiectul in permanenta functionare, in conformitate cu scopul sau initial.
Banca poate sa nu isi dea acordul numai daca actiunea propusa ar prejudicia interesele Bancii in calitate de imprumutator al Imprumutatului sau ar face ca Proiectul sa devina neeligibil pentru finantare din partea Bancii.
6.08. Alocarea resurselor bugetare
Imprumutatul se angajeaza sa aloce A.N.D., anual, suficiente fonduri de la bugetul de stat, pentru a asigura:
(i) intretinerea adecvata a retelei de drumuri nationale,
(ii) contributia statului la planul de finantare a Proiectului si
(iii) terminarea la timp a Proiectului in conformitate cu Descrierea tehnica.
6.09. Audit anual
Imprumutatul si A.N.D. se angajeaza sa detina Fondul special al drumurilor, precum si conturi, buget de venituri si cheltuieli si situatii financiare ale A.N.D., auditate anual in conformitate cu Standardele Contabile Internationale (S.C.I.).
6.10. Servicii de consultanta si expertiza speciala A.N.D. se angajeaza sa foloseasca consultanti internationali ale caror calificare, experienta si termeni de referinta vor fi satisfacatoare pentru Banca, pentru proiectarea si supravegherea lucrarilor specificate in Descrierea tehnica. Consultantii: (i) vor verifica viabilitatea tehnica a lucrarilor de reabilitare propuse, (ii) vor asigura calitatea corespunzatoare a acestora si (iii) vor superviza implementarea si realizarea acestora conform graficului de executie.
In egala masura, A.N.D. se angajeaza sa recruteze consultanti internationali pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a detaliilor de executie pentru constructia podului peste raul Siret, amplasat pe DN 24, cu scopul de a se evita orice strangulare a traficului care ar putea aparea datorita standardului actual al acestui pod.
6.11. Angajamente speciale
Imprumutatul se angajeaza sa promoveze si sa sprijine masuri destinate sa imbunatateasca reglementarile si aranjamentele actuale, responsabilitatea autoritatilor locale, cu scopul de a pune in functiune un mecanism financiar si administrativ care sa permita o cat mai sistematica si la timp exploatare si intretinere a drumurilor nationale care traverseaza zonele urbane.
Cu scopul de a imbunatati standardele de trafic pe principalele coridoare de transport european care traverseaza Romania, Imprumutatul si A.N.D. se angajeaza totodata sa pregateasca un program de masuri administrative si tehnice, precum si serviciile de inginerie necesare pentru constructia variantelor de ocolire a zonelor urbane importante, amplasate pe principalele drumuri europene reabilitate din Romania, oriunde aceste variante de ocolire sunt considerate ca fiind necesare.
ART. 7
Garantie
7.01. Garantie
Daca Imprumutatul va acorda unei terte parti o garantie pentru indeplinirea oricareia dintre obligatiile sale privind datoria externa, sau orice fel de preferinta sau prioritate in legatura cu acestea, Imprumutatul va informa Banca despre acest lucru si, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului acord sau va acorda Bancii o preferinta sau o prioritate echivalenta. Imprumutatul confirma ca, in prezent, nu exista nici o astfel de garantie, preferinta sau prioritate.
ART. 8
Informatii si vizite
8.01 Informatii privind Proiectul
A.N.D.:
a) va transmite Bancii, in limba engleza sau in traducere in limba engleza, aprobate de consultantii internationali mentionati la paragraful 6.10:
(i) pana la 31 martie 1999 si, ulterior, la sfarsitul fiecarui trimestru, pana la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului;
(ii) la 6 (sase) luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului; si
(iii) din timp in timp, orice altfel de documente sau informatii privind finantarea, implementarea si functionarea Proiectului, dupa cum Banca poate solicita, in mod rezonabil;
b) va supune aprobarii Bancii, fara intarziere, orice modificare de natura materiala in planurile generale, planul de finantare, graficul de executie sau programul de cheltuieli ale Proiectului, in legatura cu aspectele facute cunoscute Bancii inainte de semnarea prezentului acord;
c) se va asigura ca evidentele A.N.D. prezinta toate operatiile referitoare la finantarea si executia Proiectului; si
d) va informa, in general, Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Imprumutatului si A.N.D., care poate prejudicia in mod substantial sau afecta material conditiile executarii sau functionarii Proiectului.
8.02. Informatii privind Imprumutatul
Imprumutatul trebuie sa informeze imediat Banca:
a) despre orice hotarare luata de el din orice motiv sau despre orice situatie care il obliga sau despre orice cerere care i s-a facut de a rambursa anticipat un imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 (cinci) ani;
b) despre orice intentie de a furniza catre o terta parte orice garantii la care se face referire in art. 7.01; sau
c) in general, asupra oricarei situatii sau eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricarei obligatii a Imprumutatului care decurge din prezentul acord.
8.03. Informatii privind A.N.D.
A.N.D.:
a) va furniza Bancii, in fiecare an, in termen de o luna de la publicarea lor, situatiile financiare aprobate aferente Fondului special al drumurilor, precum si raportul anual, bilantul contabil, contul de profit si pierderi ale A.N.D. si, respectiv, raportul auditorilor efectuat in concordanta cu standardele internationale de contabilitate; si
b) va informa imediat Banca in legatura cu orice modificare adusa documentelor sale de baza si cu orice schimbare survenita in statutul sau legal si in imputernicirile sale; sau
c) va informa Banca, in general, asupra oricarei situatii sau eveniment care ar putea impiedica indeplinirea oricareia dintre obligatiile asumate de A.N.D. in cadrul prezentului acord.
8.04. Vizite
Imprumutatul si A.N.D. vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Comunitatii Europene, sa viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrarile incluse in Proiect si sa faca acele verificari pe care le doresc si le vor acorda, sau se va asigura ca li se acorda toata asistenta necesara in acest scop.
ART. 9
Speze si cheltuieli
9.01. Impozite, taxe si comisioane
Imprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe de inregistrare, aferente semnarii sau implementarii prezentului acord, sau a oricarui document legat de acesta si aferent acordarii oricarei garantii pentru imprumut.
Imprumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele si alte sume datorate in baza prezentului acord, brut, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca daca Imprumutatul este obligat, prin lege, sa faca orice astfel de deducere, acesta va majora suma de plata catre Banca astfel incat, dupa deducere, suma neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
9.02. Alte speze
Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate Bancii de semnarea sau implementarea prezentului acord sau a oricaror documente legate de acesta si de acordarea oricarei garantii pentru imprumut.
ART. 10
Rambursarea anticipata datorata unui caz de neindeplinire a obligatiilor
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipata Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia, imediat, pe baza cererii facute in acest sens de catre Banca:
A. imediat:
a) daca vreo informatie sau document remise Bancii de catre sau in numele Imprumutatului sau A.N.D., in legatura cu negocierea acestui acord sau in timpul cat acesta este in vigoare, se dovedeste a fi fost incorect in orice detaliu important de natura materiala, la momentul cand au fost facute;
b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din imprumut, din dobanda la acesta sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca, dupa cum este prevazut in prezentul acord;
c) daca, urmare a oricarei neindepliniri in legatura cu acesta, Imprumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un imprumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 (cinci) ani;
d) daca survine vreun eveniment sau o situatie care este posibil sa pericliteze indeplinirea obligatiilor de plata care decurg din imprumut sau sa afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
e) daca Imprumutatul nu-si indeplineste vreo obligatie care decurge din oricare imprumut care i-a fost acordat din resursele Bancii sau ale Comunitatii Europene;
f) daca vreo obligatie asumata de Imprumutat, la care se face referire in pct. 9 sau 10 din preambul, inceteaza a fi indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui Imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Comunitatii Europene; sau
g) daca dreptul Imprumutatului sau al A.N.D. de a utiliza sumele imprumutului B.I.R.D. va fi fost suspendat, anulat sau reziliat, in intregime sau partial, in conformitate cu prevederile lor, sau daca imprumutul B.I.R.D. va fi devenit rambursabil.
B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificate de Banca intr-o comunicare catre Imprumutat, fara ca problema sa fi fost remediata in mod satisfacator pentru Banca:
a) daca Imprumutatul sau A.N.D. nu indeplineste o obligatie care rezulta din prezentul acord, alta decat cea mentionata in subparagraful 10.01 A, lit. b); sau
b) daca vreun fapt esential prevazut in preambul se modifica substantial sau se dovedeste a fi eronat si daca modificarea sau eroarea fie prejudiciaza interesul Bancii ca imprumutator al Imprumutatului, fie afecteaza negativ implementarea sau functionarea Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere rambursarea imprumutului.
10.03. Daune
In cazul solicitarii conform paragrafului 10.01, Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata la data la care s-a facut solicitarea, oricare este mai mare dintre:
a) totalul calculat conform prevederilor subparagrafelor 4.02 B si C asupra sumei care a devenit scadenta si platibila, si cu efect de la data scadentei specificata in notificarea Bancii privind cererea; si
b) totalul calculat la o rata anuala de 0,25% (zero virgula douazeci si cinci procente) de la data solicitarii pana la data la care fiecare rata de rambursare a sumei solicitate ar fi trebuit restituita, in absenta solicitarii.
10.04. Nederogari
Nici o nerespectare sau intarziere din partea Bancii in exercitarea oricaruia dintre drepturile sale conform acestui articol, nu va fi considerata ca o renuntare la un astfel de drept.
10.05. Utilizarea sumelor primite Sumele primite urmare unei cereri formulate conform art. 10 vor fi utilizate, in primul rand, pentru plata daunelor, comisioanelor si a dobanzii, in aceasta ordine, si, in al doilea rand, pentru reducerea ratelor nerambursate in ordine inversa scadentei.
ART. 11
Legea si jurisdictia
11.01. Legea
Prezentul acord si intocmirea, interpretarea si valabilitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
Locul incheierii prezentului acord este sediul central al Bancii.
11.02. Jurisdictia
Toate litigiile privind prezentul acord vor fi prezentate Curtii de Justitie a Comunitatii Europene.
Partile la prezentul acord renunta, prin prezentul, la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia acelei Curti.
O decizie a Curtii, emisa conform acestui paragraf va fi definitiva si obligatorie asupra partilor, fara restrictie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
In orice actiune juridica, care decurge din prezentul acord, certificarea de catre Banca asupra oricarei sume datorate Bancii potrivit prezentului acord va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.
ART. 12
Clauze finale
12.01. Notificari
Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul acord de catre o parte la acord celeilalte parti vor fi trimise la adresele mentionate mai jos sau la orice alta adresa care ii va fi fost in prealabil comunicata in scris primei parti ca noua adresa in acest scop, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat si A.N.D. in legatura cu litigiile in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2) de mai jos:


pentru Banca 100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg-Kirchberg;
pentru Imprumutat 1) Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5:
RO-70060, Bucuresti
Romania;
2) Misiunea Romaniei la Comunitatea Europeana
107, rue Gabrielle
B-1180 Bruxelles;
pentru A.N.D. 1) Bd. Dinicu Golescu nr. 38,
sectorul 1
RO-77113, Bucuresti
Romania;
2) Misiunea Romaniei la Comunitatea Europeana
107, rue Gabrielle
B-1180 Bruxelles12.02. Forma notificarii
Notificarile si alte comunicari pentru care sunt mentionate in prezentul acord perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandata, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul si anexe
Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din prezentul acord:
- Anexa A - Descrierea tehnica
- Anexa B - Definitia ECU
- Anexa C - Graficul de amortizare
Urmatoarele documente sunt atasate la prezentul acord:
- Anexa I - Imputernicirea semnarii pentru Imprumutat
- Anexa II - Hotararea Consiliului de administratie si imputernicirea semnarii pentru A.N.D.
- Anexa III - Model de aviz juridic (Imprumutat)
- Anexa IV - Model de aviz juridic (A.N.D.)
Ca urmare, partile prezente au convenit ca prezentul acord sa fie semnat in patru exemplare originale in limba engleza.
Prezentul acord de imprumut a fost parafat in numele Imprumutatului de doamna Mioara Ionescu, director general, in numele Bancii de domnul Walter Cernoia, director, si in numele A.N.D. de domnul Danila Bucsa, director general.

Semnat pentru si in numele
Romaniei,
Mircea Ionut Costea

Semnat pentru si in numele
Bancii Europene de Investitii
K. J. Andreopoulos
W. Cernoia

Semnat pentru si in numele
Administratiei Nationale a
Drumurilor (A.N.D.)
Danila Bucsa

Luxemburg, 21 iulie 1998.
Bucuresti, 24 iulie 1998.

ANEXA A

ROMANIA - PROIECT DE REABILITARE A DRUMURILOR, ETAPA A III-A

DESCRIEREA TEHNICA
Scopul Proiectului este acela de a moderniza mai multe sectoare in lungime totala de 921 km, din reteaua principala de drumuri, in special din zona Moldovei. Proiectul cuprinde achizitionarea de terenuri, lucrari de constructii, supervizare si punere in functiune a urmatoarelor componente:

A. Ranforsarea partii carosabile existente
Partea carosabila existenta se va ranforsa folosindu-se urmatoarele procedee tehnice:
* daca este necesar, un strat de egalizare de mixtura bituminoasa in grosime medie de 5 cm;
* 4-6 cm strat de binder;
* 4 cm beton asfaltic, pentru stratul de uzura.

B. Noua structura rutiera
In cele mai multe cazuri, partea carosabila se va largi cu un acostament carosabil suplimentar, de 0,75 m, pe ambele parti. Structura este urmatoarea:
* 25 cm strat de fundatie din balast;
* 23 cm strat de agregate naturale, stabilizate cu 6% ciment (daca este necesar);
* 8 cm strat de baza din mixtura bituminoasa;
* 4 cm strat de binder;
* 4 cm strat de uzura din beton asfaltic.
Marginile acostamentelor vor fi acoperite cu pamant vegetal (in general cu o latime mai mare de 0,75 m) sau vor face legatura cu canalizarea sau trotuarele din zonele urbane.
Pe sectoarele cu trafic intens si greu, largirea acostamentelor se va face la 2,50 m; in acest caz, partea carosabila include 2 benzi de 3,50 m si 2 benzi de 2,50 m; latimea totala a platformei de circulatie este de 12 m.
In unele cazuri pot fi prevazute benzi de urcare (in latime de 3,50 m).


Sectiunile transversale tip sunt urmatoarele:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ │ │ Banda su- │Largirea │ │ Latimea
│ Ranforsarea │ Consolida- │ plimentara │acostamen- │ Numar│ totala a
│ benzilor │ rea acos- │ de urcare │telor pentru│ de │ platformei
│ existente │ tamentelor │ sau ranfor-│largirea │ benzi│ sub
│ │ │ sarea elei │partii │ │ circulatie
│ │ │ existente│carosabile │ │
───────│─────────────│─────────────│────────────│────────────│──────│───────────
tipul 1│ 2 x 3,50 m │ 2 x 0,75 m │ - │ - │ 2 │ 8,50 m
│ │(2 x 0,75 m)*│ │ │ │(10,00 m)
tipul 2│ 2 x 3,50 m │ 2 x 0,75 m │ 3,50 m │ - │ 3 │ 12,00 m
│ │(2 x 0,75 m)*│ │ │ │(13,50 m)
tipul 3│ 2 x 3,50 m │ 0 │ - │ 2 x 2,50 m │ 2 + 2│ 12,00 m
│ │(2 x 0,50 m)*│ │ │ │(13,00 m)
tipul 4│ 2 x 7,00 m │ 2 x 0,75 m*)│ - │ │ 4 │ 14,00 m
tipul 5│ 2x │ 0 │ - │ │ 4 │ 7,00 m la
(zone │(3,50-10,5)m │ │ │ │ │ 21,00 m+
in mu- │ │ │ │ │ │ banda de
nicipa-│ │ │ │ │ │ separare
litati │ │ │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*) Pe stratul de balast se va prevedea un strat de pamant vegetal inierbat.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ Sectiune transversala │
│ │ │ │ Lungime│ ────────────────────────────────│
│Nr.│ Drum │ Sectiune │ (km) │Tip 1 │Tip 2 │Tip 3 │Tip 4 │Tip 5│
│ │ │ │ │(km) │(km) │(km) │(km) │(km) │
│───│───────────│───────────────── │────────│──────│──────│──────│──────│─────│
𗈕a │DN1 │E60 │Campina-Comarnic │ 22,20 │ 4,90│ │ 3,40 │ 13,90│ │
𗈕b │DN2 │E65 │Urziceni-Ramnicu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sarat │ 96,60 │ 9,90│ 0,30│ 72,40│ 14,00│ │
𗈕c │DN6 │ - │Bucuresti- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Alexandria │ 78,00 │ 64,00│ │ │ 14,00│ │
𗈕d │DN65 │E70 │Craiova-Pitesti │ 115,60 �,60│ │ │ │ │
│───│─────│─────│──────────────────│────────│──────│──────│──────│──────│─────│
│ │ │ │ Subtotal 1 │ 312,40 �,40│ 0,30│ 75,80│ 41,90│ │
│ │ │ │(B.I.R.D.) │ │ │ │ │ │ │
│───│─────│─────│──────────────────│────────│──────│──────│──────│──────│─────│
𗈖a │DN1 │E81 │Vestem-Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sibiului │ 40,10 │ 6,50│ 8,80│ 13,40│ 11,40│ │
𗈖b │DN2 │E85 │Limita judetului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vrancea-Marasesti │ 48,10 │ │ 0,90│ 47,20│ │ │
𗈖c │DN24 │E581 │Limita judetului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Galati-Crasna │ 54,10 │ 46,80│ │ │ │ 7,30│
𗈖d │DN24B│E581 │Crasna-Husi-Albita│ 49,10 │ 25,80│ 13,60│ │ 2,70│ 7,00│
𗈖e │DN24 │ │Crasna-limita │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │judetului Vaslui │ 46,30 │ 46,30│ │ │ │ │
𗈖f │DN24 │ │Limita judetului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vaslui-Iasi │ 36,70 󧓬,70 │ │ │ │ │
│───│─────│─────│──────────────────│────────│──────│──────│──────│──────│─────│
│ │ │ │ Subtotal 2 (U.E.)│ 274,40 �,10│ 23,30│ 60,60│ 14,10󧓖,30│
│───│─────│─────│──────────────────│────────│──────│──────│──────│──────│─────│
𗈗a │DN1 │E60 │Cluj-Napoca-Huedin│ 53,90 │ 37,30│ 5,30│ 11,30│ │ │
𗈗b │DN2 │E85 │Tisita-Vrancea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Limita judetului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bacau) │ 36,23 │ │ │ 36,23│ │ │
𗈗c │DN2 │E85 │Vrancea-Gh. Doja │ 26,17 │ │ │ 26,17│ │ │
𗈗d │DN2 │E85 │Gh. Doja-Filipesti│ 39,00 │ │ │ 28,10│ 󧓒,90│
𗈗e │DN2 │E85 │Filipesti-Sabaoani│ 39,90 │ │ │ 33,10│ 1,80│ 5,00│
𗈗f │DN28 │E583 │Sabaoani-Podul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iloaiei │ 46,00 │ │ │ 46,00│ │ │
𗈗g │DN28 │E583 │Podul Iloaiei-Iasi│ 22,50 │ │ │ 22,50│ │ │
│ │DN24 │E583 │Iasi-Sculeni │ 19,50 │ 19,50│ │ │ │ │
𗈗h │DN24 │E581 │Tisita-Tecuci │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Limita judetului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Galati) │ 51,00 │ 45,00│ │ │ │ 6,00│
│───│─────│─────│──────────────────│────────│──────│──────│──────│──────│─────│
│ │ │ │Subtotal 3 │ 334,20 �,80│ 5,30�,40│ 1,80󧓝,90│
│ │ │ │(B.E.I.) │ │ │ │ │ │ │
│───│─────│─────│──────────────────│────────│──────│──────│──────│──────│─────│
│ │ │ │TOTAL GENERAL │ 921,00 �,30│ 28,90�,80│ 57,80󧓬,20│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Proiectul include reabilitarea podetelor tubulare si casetate. Cuprinde si alte lucrari necesare reabilitarii, spre exemplu, ziduri de sprijin, santuri, drenuri, lucrari de terasamente, reabilitarea drumurilor de acces de pana la 25 m de intersectii si marcajul drumurilor.
Viteza de proiectare va fi intre 80-90 km/h, depinzand de topografie si aliniamente.
Data estimata de terminare a lucrarilor este mijlocul anului 2003.
Sectiunile de la 1a) la 1d) vor fi finantate de B.I.R.D.; de la 2a) la 2f), de PHARE si de la 3a) la 3h), de B.E.I.

ANEXA B

ECU
ECU este aceeasi cu ECU care este folosita ca unitate de cont a Comunitatii Europene si care este in prezent compusa din anumite sume ale valutelor a 12 dintre statele membre ale Comunitatii Europene prezentate mai jos.
Conform Regulamentului Consiliului Europei (C.E.) nr. 3320/94 din 22 decembrie 1994, compozitia cosului ECU este, dupa cum urmeaza:
marca germana : 0,6242
lira sterlina : 0,08784
francul francez : 1,332
lira italiana : 151,8
guldenul olandez : 0,2198
francul belgian : 3,301
francul luxemburghez : 0,130
coroana daneza : 0,1976
lira irlandeza : 0,008552
drahma greceasca : 1,440
peseta spaniola : 6,885
escudo portughez : 1,393
Modificari privind ECU pot fi facute de Comunitatea Europeana, caz in care referirile la ECU vor fi citite corespunzator acestora (a se vedea Informatii).
Daca Banca va considera ca ECU (a se vedea Plata in euro si Informatii, prezentate in continuare) a incetat sa mai fie utilizata ca unitate de cont a Comunitatii Europene si ca unica moneda a Uniunii Europene, Banca va comunica Imprumutatului acest lucru. De la data unei astfel de comunicari, ECU va fi inlocuita de valutele din care a fost compusa - sau de contravaloarea lor in una sau mai multe din aceste valute - incepand cu data celei mai recente utilizari a sa ca unitate de cont a Comunitatii Europene.
Plata in euro
De la momentul inlocuirii ECU cu euro, toate platile datorate in ECU, in conformitate cu prezentul acord, vor fi efectuate in euro la rata de 1 euro pentru 1 ECU. Inlocuirea ECU cu euro nu va conduce la plata in valutele componente la care s-a facut referire in paragraful precedent.
Informatii
Articolul 109 G din Tratatul C.E., asa cum a fost introdus prin Tratatul privind Uniunea Europeana, prevede ca structura valutara a cosului ECU nu va fi schimbata. De la inceputul etapei a treia a uniunii economice si monetare europene, valoarea ECU fata de valutele statelor membre participante la etapa a treia va fi irevocabil fixata si ECU va deveni o moneda de sine statatoare.
Consiliul Europei a decis, la Intalnirea la nivel inalt de la Madrid din decembrie 1995, ca denumirea acestei valute va fi euro. In consecinta, referirile la ECU se vor aplica valutei euro. In cazul contractelor exprimate prin referire la cosul oficial ECU al Comunitatii Europene, in conformitate cu Tratatul asa cum a fost confirmat de Consiliul European la Intalnirea la nivel inalt de la Madrid din decembrie 1995, inlocuirea ECU cu euro se va face la rata de 1 la 1.

ANEXA CGRAFIC DE AMORTIZARE

ROMANIA - PROIECTUL DE REABILITARE A DRUMURILOR, ETAPA A III-A

Data scadenta a ratei Sume de rambursat exprimate
ca procent din imprumut asa cum este
definit la art. 2.01
1. 10 decembrie 2003 3,33%
2. 10 iunie 2004 3,33%
3. 10 decembrie 2004 3,33%
4. 10 iunie 2005 3,33%
5. 10 decembrie 2005 3,33%
6. 10 iunie 2006 3,33%
7. 10 decembrie 2006 3,33%
8. 10 iunie 2007 3,33%
9. 10 decembrie 2007 3,33%
10. 10 iunie 2008 3,33%
11. 10 decembrie 2008 3,33%
12. 10 iunie 2009 3,33%
13. 10 decembrie 2009 3,33%
14. 10 iunie 2010 3,33%
15. 10 decembrie 2010 3,33%
16. 10 iunie 2011 3,33%
17. 10 decembrie 2011 3,33%
18. 10 iunie 2012 3,33%
19. 10 decembrie 2012 3,33%
20. 10 iunie 2013 3,33%
21. 10 decembrie 2013 3,33%
22. 10 iunie 2014 3,33%
23. 10 decembrie 2014 3,33%
24. 10 iunie 2015 3,33%
25. 10 decembrie 2015 3,33%
26. 10 iunie 2016 3,33%
27. 10 decembrie 2016 3,33%
28. 10 iunie 2017 3,33%
29. 10 decembrie 2017 3,33%
30. 10 iunie 2018 3,43%ANEXA 1

IMPUTERNICIREA SEMNARII PENTRU IMPRUMUTAT

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Prin prezenta se atesta ca Presedintele Romaniei a acordat depline puteri domnului Mircea Ionut Costea, secretar de stat in Ministerul Finantelor, pentru a semna Acordul de imprumut dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.) privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a.

Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu

ANEXA 2

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI IMPUTERNICIREA SEMNARII PENTRU A.N.D.

HOTARAREA
Consiliului de administratie al A.N.D. nr. 5/3 iulie 1998

In conformitate cu legislatia romana,
Consiliul de administratie al A.N.D., in sedinta sa din 3 iulie 1998, hotaraste:

1. se aproba in unanimitate proiectul Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru Programul III de reabilitare a drumurilor nationale, asa cum a fost negociat prin corespondenta si asa cum este anexat prezentei;
2. imputerniceste pe domnul Danila Bucsa, director general al A.N.D., sa semneze, in numele A.N.D., Acordul de imprumut care va fi incheiat intre Ministerul Finantelor, Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor.

Secretar al Consiliului de
administratie,
Georgeta Beltic,
economist

Presedinte al Consiliului de
administratie,
Danila Bucsa,
director general

Aprobat
-------
Ioana Ionescu,
consilier juridic

Certificam
----------
Administratia Nationala a Drumurilor
Danila Bucsa,
director general

ANEXA 3MODEL DE AVIZ JURIDIC (IMPRUMUTAT)

BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
100, Bd. Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg

In atentia Directiei Juridice
......., 1998

Ref.: Acordul de imprumut Romania - Proiectul de reabilitare a drumurilor - etapa a III-a

Stimati Domni,
Acord prezentul aviz juridic in conformitate cu prevederile subparagraful 1.04 A lit. a) din Acordul de imprumut (Acordul de imprumut) pentru Romania - Proiectul de reabilitare a drumurilor - etapa a III-a, in suma echivalenta cu 225 milioane ECU, incheiat la ... 1998 intre Romania (Imprumutatul), Banca Europeana de Investitii (Banca) si Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.). Toti termenii utilizati in prezentul si care nu sunt definiti altfel vor avea intelesul atribuit in Acordul de imprumut.

Am examinat un original al Acordului de imprumut si legile, documentele si aspectele pe care le-am considerat necesare sau adecvate in scopul emiterii acestui aviz.

1. Avand in vedere cele de mai sus, consider ca:
a) in conformitate cu .................... este organul competent pentru a autoriza Imprumutatul sa incheie Acordul de imprumut;
b) semnarea Acordului de imprumut de catre ...................... a fost in mod legal autorizata de ..........................; si
c) Acordul de imprumut a fost in mod legal semnat si remis in numele Imprumutatului de catre ........................., in conformitate cu imputernicirea acordata lui/ei de catre .......................
2. Semnarea Acordului de imprumut face obiectul ratificarii in Romania, in conformitate cu prevederile Legii nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor. Potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, Acordul de imprumut a fost ratificat de catre ....................... prin ...................
3. Alegerea legii franceze ca lege care guverneaza Acordul de imprumut este valida si aplicabila.
4. In conformitate cu art. 11.02 din Acordul de imprumut, Curtea de Justitie a Comunitatii Europene va avea jurisdictie pentru orice reclamatie sau litigiu intre Imprumutat si Banca si orice hotarare a acestei instante referitoare la Acordul de imprumut poate fi aplicata in Romania. Renuntarea la imunitate mentionata la art. 11.02 din Acordul de imprumut reprezinta un angajament legal valabil si obligatoriu al Imprumutatului.
5. In legatura cu semnarea si remiterea Acordului de imprumut si cu orice plata pe care Imprumutatul urmeaza sa o efectueze catre Banca, in conformitate cu Acordul de imprumut, nu sunt platibile nici un fel de impozite, taxe sau alte speze incluzand, dar fara a se limita la, orice taxa de inregistrare, transfer, timbru sau altele similare, impuse de Imprumutat sau orice subdiviziune politica sau autoritate fiscala.
6. Toate aprobarile de schimb valutar care pot fi necesare pentru a primi sumele trase din imprumut, pentru a le rambursa si pentru a plati dobanda si toate celelalte sume datorate in cadrul Acordului de imprumut sunt in vigoare.
In baza celor de mai sus, consider ca toate cerintele specificate in legile, regulamentele, hotararile si deciziile obligatorii din punct de vedere juridic, in mod curent aplicabile in Romania si/sau care guverneaza Acordul de imprumut in legatura cu legile din Romania, au fost respectate si ca Acordul de imprumut constituie obligatia Imprumutatului, aplicabila acestuia in conformitate cu termenii sai.

Cu stima,
.............................................
(consilier juridic din partea Imprumutatului)ANEXA 4MODEL DE AVIZ JURIDIC (A.N.D.)

BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
100, Bd. Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg

In atentia Directiei Juridice
......., 1998

Ref.: Acordul de imprumut privind Proiectul de reabilitare a drumurilor - etapa a III-a

Stimati Domni,
Acord prezentul aviz in conformitate cu subparagraful 1.04 A lit. b) din Acordul de imprumut (Acordul de imprumut) pentru Proiectul de reabilitare a drumurilor - etapa a III-a, in suma echivalenta cu 225 milioane ECU, incheiat la ....../ ...., 1998, intre Romania (Imprumutatul), Banca Europeana de Investitii (Banca) si Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.). Toti termenii utilizati in prezentul si care nu sunt definiti altfel vor avea intelesul atribuit in Acordul de imprumut.

Am examinat un original al Acordului de imprumut si legile, documentele si alte aspecte pe care le-am considerat necesare si adecvate pentru scopul emiterii acestui aviz.

1. Avand in vedere cele de mai sus, consider ca:
a) Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.) este regie autonoma, cu capital integral de stat, responsabila pentru intretinerea si exploatarea retelei nationale a drumurilor din Romania;
b) in conformitate cu ................................... este organul competent pentru a autoriza A.N.D. sa incheie Acordul de imprumut;
c) semnarea Acordului de imprumut de catre ........................... a fost in mod legal autorizata de catre ..................................; si
d) Acordul de imprumut a fost in mod legal semnat si remis in numele A.N.D. de catre ................................, in baza imputernicirii acordate lui/ei de catre ...........................
2. Alegerea legii franceze ca lege care guverneaza Acordul de imprumut este valida si aplicabila.
3. In conformitate cu art. 11.02 din Acordul de imprumut, Curtea de Justitie a Comunitatii Europene va avea jurisdictie pentru orice reclamatie sau litigiu dintre A.N.D. si Banca si orice decizie a acestei instante in legatura cu Acordul de imprumut poate fi aplicata in Romania. Renuntarea la imunitate mentionata in art. 11.02 din Acordul de imprumut este un angajament legal obligatoriu si valid al A.N.D.
In baza celor de mai sus, consider ca toate cerintele specificate in legile, regulamentele si hotararile obligatorii din punct de vedere juridic, in mod curent aplicabile in Romania si/sau care guverneaza Acordul de imprumut in legatura cu legile din Romania, au fost respectate si ca Acordul de imprumut constituie obligatie a A.N.D. aplicabila acesteia in conformitate cu termenii sai.

Cu stima,
..............................
(consilier juridic al A.N.D.)

Ministerul Finantelor
Conform cu originalul in limba engleza,
Ioan Nicolescu,
Secretar general


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016