Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT din 23 decembrie 1998  intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Proiectul privind patrimoniul cultural)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT din 23 decembrie 1998 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Proiectul privind patrimoniul cultural)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 29 ianuarie 1999
-------------
*) Traducere.

Imprumut nr. 4425 RO


Acord din data de 23 decembrie 1998 intre Romania (Imprumutat) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)
Avand in vedere ca: (A) Imprumutatul, fiind convins in ceea ce priveste fezabilitatea si prioritatea proiectului descris in anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Bancii sprijin pentru finantarea Proiectului;
(B) Imprumutatul, prin Ministerul Culturii, intentioneaza sa primeasca de la Fondul Mondial pentru Monumente (FMM) un grant in valoare de 600.000 dolari echivalent (Grant FMM), pentru a sprijini finantarea partilor A, B si D ale Proiectului, conform termenilor si conditiilor stabilite in acordul care se va incheia intre Imprumutat si FMM (Acordul de Grant FMM); si
avand in vedere ca Banca a fost de acord, intre altele, pe baza celor expuse mai sus, sa acorde Imprumutatului imprumutul in termenii si in conditiile stabilite in acest acord,
prin prezentul acord partile semnatare convin asupra urmatoarelor:


ART. 1
Conditii generale; definitii
Sectiunea 1.01. "Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si garantie pentru imprumuturi intr-o singura valuta" ale Bancii din data de 30 mai 1995, dupa cum au fost modificate la data de 2 decembrie 1997 (Conditii generale), constituie parte integranta a acestui acord.
Sectiunea 1.02. In cazul in care contextul nu cere altfel, diferiti termeni definiti in Conditiile generale si in Preambulul la acest acord au respectivul inteles stabilit in acestea, iar urmatorii termeni suplimentari au urmatoarele intelesuri:
a) lei - moneda Imprumutatului;
b) Manualul de implementare al Proiectului inseamna manualul la care se face referire in sectiunea 3.06 la acest acord;
c) UIP inseamna Unitatea de implementare a Proiectului, infiintata in cadrul Ministerului Culturii al Imprumutatului; si
d) contul special inseamna contul la care se face referire in sectiunea 2.02 b) la acest acord.
ART. 2
Imprumutul
Sectiunea 2.01. Banca accepta sa imprumute Imprumutatului, in termenii si conditiile stabilite sau la care se face referire in acordul de imprumut, o suma egala cu 5 milioane dolari (5.000.000 $).
Sectiunea 2.02. a) Suma imprumutului poate fi trasa din contul imprumutului in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord pentru cheltuielile efectuate (sau, daca Banca va conveni altfel, care vor fi efectuate) cu privire la costurile rezonabile ale bunurilor si serviciilor necesare pentru Proiect si care vor fi finantate din sumele imprumutului.
b) Imprumutatul, pentru scopurile Proiectului, poate deschide si mentine un cont special de depozit in dolari la o banca comerciala, in termeni si in conditii satisfacatoare pentru Banca, incluzand protectia corespunzatoare impotriva daunelor, sechestrului si confiscarii. Depozitele in si platile din contul special vor fi facute conform prevederilor anexei nr. 5 la acest acord.
Sectiunea 2.03. Data limita de tragere va fi 31 decembrie 2002 sau o alta data ulterioara pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Imprumutatului despre aceasta data ulterioara.
Sectiunea 2.04. La sau imediat dupa data intrarii in efectivitate, Imprumutatul va plati Bancii un comision a carui valoare este egala cu un procent (1%) din suma imprumutului.
Sectiunea 2.05. Imprumutatul va plati Bancii un comision de angajament, la o rata egala cu trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1%), pe an, aplicat asupra valorii imprumutului netrasa de la o perioada la alta.
Sectiunea 2.06. a) Imprumutatul va plati periodic dobanda aferenta sumei imprumutului, trasa din imprumut si nerestituita, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobanda, cu rata de baza LIBOR plus marja totala LIBOR.
b) In scopurile acestei sectiuni:
(i) perioada de dobanda inseamna perioada initiala de la si incluzand data semnarii acestui acord pana la, dar excluzand prima data de plata a dobanzii care are loc dupa aceea si dupa perioada initiala, fiecare perioada de la si incluzand data de plata a dobanzii pana la, dar excluzand urmatoarea data de plata a dobanzii;
(ii) data de plata a dobanzii inseamna orice data specificata in sectiunea 2.07 a acestui acord;
(iii) rata de baza LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda, rata interbancara oferita pe piata Londrei pentru depozitele la 6 luni in dolari pentru valoarea primei zile a acelei perioade de dobanda (sau, in cazul perioadei de dobanda initiale, pentru valoarea de la data de plata a dobanzii care are loc sau urmeaza imediat primei zile a acelei perioade de dobanda), asa cum a fost determinata in mod rezonabil de Banca si exprimata ca un procent pe an;
(iv) marja totala LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda: (A) trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderata, pentru acea perioada de dobanda, sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancara londoneza sau alte rate de referinta pentru depozitele la 6 luni, pentru imprumuturile nerambursate ale Bancii sau pentru parti ale acestora alocate de Banca pentru finantarea imprumuturilor intr-o singura moneda ori pentru parti ale acestora acordate de ea, care includ imprumutul, asa cum a fost determinata in mod rezonabil de catre Banca si exprimata ca un procent pe an.
c) Banca va notifica Imprumutatului rata de baza LIBOR si marja totala LIBOR pentru fiecare perioada de dobanda, imediat dupa determinarea acestora.
d) Ori de cate ori, in functie de schimbarile in ceea ce priveste practicile pietei, care afecteaza determinarea ratelor de dobanda la care se face referire in aceasta sectiune, Banca constata ca este in interesul imprumutatilor sai, luati in totalitate, si al Bancii sa aplice o baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile imprumutului, alta decat cea prevazuta in aceasta sectiune, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile imprumutului prin notificarea Imprumutatului privind noua baza cu cel putin sase (6) luni inainte. Noua baza va deveni efectiva la expirarea perioadei notificate, daca Imprumutatul nu notifica Bancii, in timpul perioadei mentionate, obiectiile lui, caz in care modificarile respective nu vor fi aplicabile imprumutului.
Sectiunea 2.07. Dobanda si alte costuri vor fi platite semianual, in jurul datelor de 15 mai si 15 noiembrie in fiecare an.
Sectiunea 2.08. Imprumutatul va restitui suma imprumutului in conformitate cu graficul de amortizare prezentat in anexa nr. 3 la acest acord.
ART. 3
Executarea Proiectului
Sectiunea 3.01. Imprumutatul declara ca se angajeaza sa indeplineasca obiectivele Proiectului si in acest scop va realiza Proiectul prin Ministerul Culturii, ca agentie de implementare, cu diligenta si eficienta necesare si in conformitate cu practicile corespunzatoare de inginerie, finan ciare, administrative, si va asigura cu promptitudine, dupa caz, fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare Proiectului.
Sectiunea 3.02. Cu exceptia cazului in care Banca nu va stabili altfel, achizitionarea bunurilor, lucrarilor si a serviciilor de consultanta, necesare Proiectului si care vor fi finantate din sumele imprumutului, va fi guvernata de prevederile anexei nr. 4 la acest acord.
Sectiunea 3.03. Pentru scopurile sectiunii 9.08 din Conditiile generale si fara a se limita la acestea, Imprumutatul, prin Ministerul Culturii:
a) va pregati, pe baza liniilor directoare acceptabile Bancii, si va furniza Bancii, cu cel mult sase (6) luni inaintea datei limita de tragere sau la o alta data ulterioara, asa cum poate fi convenita in acest scop de catre Imprumutat si Banca, un plan privind functionarea viitoare a Proiectului;
si
b) va acorda Bancii posibilitatea rezonabila de a se consulta cu Imprumutatul in legatura cu planul respectiv.
Sectiunea 3.04. Imprumutatul, prin Ministerul Culturii:
a) va mentine politici si proceduri adecvate care sa ii permita sa monitorizeze si sa evalueze in continuare, conform indicatorilor acceptabili Bancii, realizarea Proiectului si indeplinirea obiectivelor acestuia;
b) va pregati, conform termenilor de referinta satisfacatori Bancii, si va furniza Bancii, la sau in jurul datei de 30 noiembrie 2000, un raport care integreaza rezultatele monitorizarii si evaluarii activitatilor efectuate conform paragrafului a) al acestei sectiuni, privind progresul obtinut in realizarea Proiectului in perioada precedenta datei raportului mentionat si stabilirea masurilor recomandate pentru a asigura realizarea eficienta a Proiectului si indeplinirea obiectivelor acestuia in perioada urmatoare acestei date; si
c) va analiza, impreuna cu Banca, pana la data de 31 decembrie 2000 sau la o alta data ulterioara asa cum va fi ceruta de Banca, raportul la care s-a facut referire in para graful b) al acestei sectiuni si dupa aceea va lua toate masurile cerute pentru asigurarea finalizarii cu eficienta a Proiectului si indeplinirii obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor si a recomandarilor din raportul mentionat si a analizei Bancii in aceasta privinta.
Sectiunea 3.05. Pe tot parcursul implementarii Proiectului, Imprumutatul va mentine, intr-o maniera si conform termenilor de referinta satisfacatori Bancii, un comitet consultativ compus din reprezentantul Ministerului Culturii (in calitate de presedinte) si din reprezentantii Ministerului Finantelor, ai Ministerului Turismului, ai Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, ai Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, ai Bibliotecii Nationale a Romaniei, ai FMM, ai Comisiei Nationale pentru Monumente Istorice, ai Fundatiei Internationale "Brancusi" si ai autoritatilor locale. Comitetul consultativ va fi responsabil cu furnizarea consultantei pe perioada implementarii Proiectului si a supravegherii.
Sectiunea 3.06. Pe tot parcursul implementarii Proiectului, Imprumutatul, prin Ministerul Culturii:
a) va mentine UIP cu un numar suficient de personal calificat si facilitatile adecvate, satisfacatoare Bancii; si
b) va asigura ca in realizarea Proiectului UIP respecta Manualul de implementare a Proiectului, satisfacator Bancii, si ca nici o modificare la Manualul de implementare a Proiectului nu va fi introdusa fara aprobarea anterioara a Bancii.
ART. 4
Intelegeri financiare
Sectiunea 4.01. a) Imprumutatul va crea, pana la data de 30 iunie 1999 si dupa aceea va mentine tot timpul, un sistem de management financiar, incluzand inregistrari si conturi, si va pregati situatiile financiare a adecvate intr-un format acceptabil Bancii, pentru a reflecta operatiunile, resursele si cheltuielile in legatura cu Proiectul.
b) Imprumutatul:
(i) va tine inregistrarile, conturile si situatiile financiare, la care s-a facut referire in paragraful a) al acestei sectiuni, inregistrarile si conturile pentru contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, in conformitate cu standardele de audit acceptabile Bancii, aplicate in mod consecvent de catre auditori independenti acceptabili Bancii;
(ii) va furniza Bancii, imediat ce este posibil, dar in orice caz nu mai tarziu de 6 luni de la sfarsitul fiecarui an fiscal, (A) copii certificate de pe situatiile financiare la care s-a facut referire in paragraful a) al acestei sectiuni pentru acel an auditat si (B) un punct de vedere privind acele situatii, inregistrari si conturi si un raport al acelui audit, efectuat de auditorii respectivi in acel scop, si acele detalii pe care Banca le va fi cerut in mod rezonabil; si
(iii) va furniza Bancii alte astfel de informatii privind acele inregistrari, conturi si auditul acestora si privind respectivii auditori, asa cum le va fi cerut periodic Banca in mod rezonabil.
c) Pentru toate cheltuielile cu privire la care tragerile au fost efectuate din contul imprumutului, pe baza declaratiilor de cheltuieli, Imprumutatul:
(i) va tine sau va face sa fie tinute, in conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, inregistrari si conturi separate, care sa reflecte astfel de cheltuieli;
(ii) va pastra, cel putin un an dupa ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal in care a fost efectuata ultima tragere din contul imprumutului, toate inregistrarile (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitante si alte documente) care evidentiaza astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentantilor Bancii sa examineze astfel de inregistrari; si
(iv) va asigura ca acele inregistrari si conturi sunt incluse in auditul anual la care s-a facut referire in paragraful b) al acestei sectiuni si ca raportul acestui audit contine opinia separata a respectivilor auditori, ca declaratiile de cheltuieli prezentate in cursul fiecarui an fiscal, impreuna cu procedurile si controalele interne implicate in pregatirea lor, pot fi folosite ca baza pentru a justifica tragerile respective.
ART. 5
Clauze asiguratorii pentru Banca
Sectiunea 5.01. Conform sectiunii 6.02 (p) a Conditiilor generale, este specificat in plus urmatorul eveniment, si anume ca:
a) Acordul de Grant FMM nu va deveni efectiv pana la 31 martie 1999 sau la o alta data ulterioara pe care Banca o poate conveni; cu conditia ca totusi prevederile acestui paragraf nu se vor aplica daca Imprumutatul stabileste, spre satisfactia Bancii, ca fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile Imprumutatului din alte surse, conform termenilor si conditiilor corespunzatoare obligatiilor Imprumutatului asumate in cadrul acestui acord.
b) (i) Sub rezerva prevederilor subparagrafului (ii) al acestui paragraf, dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din sumele oricarui grant acordat Imprumutatului pentru finantarea Proiectului va fi fost suspendat, anulat sau terminat, in totalitate sau partial, conform termenilor acordului prin care se asigura aceste sume.
(ii) Subparagraful (i) al acestui paragraf nu se va aplica, daca Imprumutatul stabileste, spre satisfactia Bancii, ca: (A) aceasta suspendare, anulare sau terminare nu este cauzata de neindeplinirea de catre Imprumutat a oricareia dintre obligatiile sale asumate in cadrul acestui acord; si (B) fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile Imprumutatului din alte surse, conform termenilor si conditiilor corespunzatoare obligatiilor asumate de Imprumutat in cadrul acestui acord.
ART. 6
Terminare
Sectiunea 6.01. Perioada de o suta douazeci (120) de zile de la data semnarii prezentului acord este specificata prin prezentul pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.
ART. 7
Reprezentantul Imprumutatului; adrese
Sectiunea 7.01. Ministrul finantelor al Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.
Sectiunea 7.02. Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:

Pentru Imprumutat:

Ministerul Finantelor
Str. Apolodor nr. 17
Bucuresti, Romania
Telex: 11239

Pentru Banca:

International Bank
for Reconstruction and
Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Adresa telegrafica: Telex:
INTBAFRAD 248423 (MCI) sau
Washington, D.C. 64145 (MCI)

Drept urmare, partile la prezentul acord, actionand prin reprezentantii lor legal autorizati, au dispus ca acest acord sa fie semnat in numele lor in Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, in ziua si anul mentionate la inceput.

Pentru Romania,
Mircea Geoana,
reprezentant autorizat

Pentru Banca Internationala
pentru Reconstructie
si Dezvoltare,
Andrew Vorkink
Director pentru Romania si Bulgaria,
Regiunea Europa si Asia Centrala


ANEXA 1


TRAGEREA SUMELOR DIN IMPRUMUT
1. Tabelul de mai jos precizeaza categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele impru-mutului, alocarea sumelor imprumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru poziti-ile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:Categoria Suma alocata din imprumut Procentul din cheltuieli
(exprimata in dolari S.U.A.) care va fi finantat
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Lucrari 3.690.000 80%
(2) Bunuri 300.000 100% din cheltuieli externe,
100% din cheltuieli locale (cos-
turi franco-uzina) si 80%
din cheltuieli locale pentru
cheltuieli locale pentru
alte articole achizitionate
pe plan local

(3) Servicii de consultanta,
inclusiv audit si pregatire
profesionala 500.000 100%
-------------------------------------------------------------------------------
Nealocate 510.000
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 5.000.000
--------------------------------------------------------------------------------


2. Pentru scopurile acestei anexe:
a) cheltuieli externe inseamna cheltuieli in moneda oricarei alte tari decat cea a Imprumutatului pentru bunuri si servicii furnizate de pe teritoriul oricarei alte tari decat cea a Imprumutatului; si
b) cheltuieli locale inseamna cheltuieli in moneda Imprumutatului pentru bunuri si servicii furnizate de pe teritoriul Imprumutatului.
3. Fara a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuata pentru: a) plati efectuate pentru cheltuieli anterioare datei semnarii acestui acord, cu exceptia acelor trageri intr-o suma absoluta care nu depaseste 150.000 dolari S.U.A., care pot fi efectuate pentru categoriile (1), (2) si (3), stabilite in tabelul de la paragraful 1 al acestei anexe, in contul platilor efectuate pentru cheltuieli inaintea acestei date, dar dupa 1 septembrie 1998; si b) plati pentru cheltuieli in cadrul categoriilor (1), (2) si (3), stabilite in tabelul de la paragraful 1 al acestei anexe, pana cand comisionul la care s-a facut referire in sectiunea 2.04 a acestui acord nu va fi platit.
4. Banca poate cere ca tragerile din contul imprumutului sa fie facute pe baza declaratiilor de cheltuieli pentru: (i) lucrari civile in cadrul contractelor care costa mai putin de 200.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare; (ii) toate contractele de bunuri; (iii) servicii in cadrul contractelor care costa mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare pentru angajarea firmelor de consultanta si in cadrul contractelor care costa mai putin de 50.000 dolari S.U.A. fiecare pentru angajarea consultantilor individuali; si (iv) pregatirea personalului, in cadrul acelor termeni si conditii pe care Banca le va fi specificat prin notificare catre Imprumutat.

ANEXA 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul Proiectului este de a sprijini Imprumutatul in:
(i) conservarea locurilor si obiectelor de patrimoniu cultural prioritare; si (ii) dezvoltarea unei noi strategii parteneriale nationale pentru sectorul cultural, prin testarea diferitelor modalitati de abordare in vederea imbunatatirii managementului sau general.
Proiectul consta in urmatoarele parti, sub rezerva acelor modificari pe care Imprumutatul si Banca le pot conveni periodic in vederea realizarii acestor obiective.
Partea A: Ansamblul Sculptural Brancusi
Restaurarea ansamblului de la Targu Jiu si stabilirea aranjamentelor institutionale locale si nationale pentru managementul si intretinerea sa
Partea B: Palatele brancovenesti
(i) Lucrari de restaurare a Palatului Mogosoaia
(ii) Lucrari urgente de reparare si pregatirea unui plan de dezvoltare si management pentru Palatul Potlogi
Partea C: Dezvoltarea satelor saxone
(i) Continuarea studiilor privind evaluarea sociala si impactul asupra comunitatii, legate de conservarea patrimoniului in circa 4 sate saxone
(ii) Realizarea unor reparatii de urgenta a structurilor istorice si sprijinirea unui program comunitar special, care va promova sustenabilitatea financiara prin activitati-pilot, cum ar fi: turism cultural, dezvoltarea artizanatului la domiciliu si expozitii istorice
Partea D: Intarirea capacitatii institutionale
(i) Imbunatatirea capacitatii institutionale a UIP pentru realizarea Proiectului
(ii) Formularea unei strategii parteneriale nationale pentru conservarea patrimoniului, incluzand actualizarea si implementarea-pilot a unei inventarieri a patrimoniului cultural national
(iii) Educarea publicului si campania pentru sensibilizarea opiniei publice
(iv) Imbunatatirea capacitatii de monitorizare si evaluare a UIP
(v) Pregatirea unui studiu de fezabilitate privind posibila utilizare si destinatie a noii cladiri a Bibliotecii Nationale a Romaniei.

*

Se asteapta ca Proiectul sa fie finalizat pana la 30 iunie 2002.


ANEXA 3

GRAFICUL DE AMORTIZAREData scadenta Ratele de capital*)
(exprimate in dolari S.U.A.)
--------------------------------------------------------------------------------

15 mai 2004 105.000
15 noiembrie 2004 110.000
15 mai 2005 110.000
15 noiembrie 2005 115.000
15 mai 2006 120.000
15 noiembrie 2006 120.000
15 mai 2007 125.000
15 noiembrie 2007 130.000
15 mai 2008 135.000
15 noiembrie 2008 135.000
15 mai 2009 140.000
15 noiembrie 2009 145.000
15 mai 2010 150.000
15 noiembrie 2010 155.000
15 mai 2011 160.000
15 noiembrie 2011 165.000
15 mai 2012 170.000
15 noiembrie 2012 175.000
15 mai 2013 180.000
15 noiembrie 2013 185.000
15 mai 2014 190.000
15 noiembrie 2014 195.000
15 mai 2015 200.000
15 noiembrie 2015 205.000
15 mai 2016 215.000
15 noiembrie 2016 220.000
15 mai 2017 225.000
15 noiembrie 2017 235.000
15 mai 2018 240.000
15 noiembrie 2018 245.000
--------------------------------------------------------------------------------


------------
*) Cifrele din coloana reprezinta sumele in dolari S.U.A. care vor fi rambursate, cu exceptia celor prevazute in sectiunea 4.04 d) din Conditiile generale.


ANEXA 4

ACHIZITII

SECTIUNEA I
Achizitii de bunuri si lucrari

Partea A: Generalitati
Bunurile si lucrarile vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile sectiunii I a Liniilor directoare pentru achizitii in cadrul imprumuturilor B.I.R.D. si creditelor IDA, publicate de Banca in ianuarie 1995 si revizuite in ianuarie si august 1996 si septembrie 1997 (Linii directoare) si cu urmatoarele prevederi ale sectiunii I ale acestei anexe.

Partea B: Licitatia competitiva internationala
Cu exceptia celor prevazute in partea C a acestei sectiuni, bunurile si lucrarile vor fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate in conformitate cu prevederile sectiunii II a Liniilor directoare si ale paragrafului 5 al anexei nr. 1 la acestea.

Partea C: Alte proceduri de achizitie
1. Licitatie competitiva nationala
Lucrari estimate sa coste mai putin de 500.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pana la o suma totala care sa nu depaseasca 500.000 dolari S.U.A. echivalent pot fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 si 3.4 ale Liniilor directoare.
2. Achizitii de lucrari mici
Lucrarile estimate sa coste mai putin de 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pana la o suma totala care sa nu depaseasca 400.000 dolari S.U.A. echivalent pot fi achizitionate in cadrul contractelor cu suma globala si preturi fixe, adjudecate pe baza cotatiilor obtinute de la trei
(3) contractori locali calificati ca raspuns la o invitatie scrisa. Invitatia va include o descriere detaliata a lucrarilor, inclusiv specificatiile de baza, data solicitata de finalizare, o forma initiala de contract, acceptabila Bancii, si schite relevante, unde este cazul. Adjudecarea va fi acordata contractorului care ofera cotatia cea mai mica de pret pentru lucrarea solicitata si care are experienta si resursele pentru a realiza in bune conditii contractul.
3. Cumparare nationala
Bunuri estimate sa coste mai putin de 75.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pana la o suma totala care sa nu depaseasca 380.000 dolari S.U.A. echivalent pot fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumparare nationala, in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 ale Liniilor directoare.

Partea D: Analiza Bancii privind decizia de achizitie
1. Planificarea achizitiilor
Anterior transmiterii oricarei invitatii de licitatie pentru contracte, se va transmite Bancii spre analiza si aprobare planul de achizitie propus pentru Proiect, in conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Liniile directoare. Achizitia bunurilor si a lucrarilor va fi efectuata in conformitate cu planul de achizitie, astfel cum a fost aprobat de catre Banca, si in conformitate cu prevederile paragrafului 1 mentionat.
2. Analiza anterioara
a) In ceea ce priveste: (i) fiecare contract adjudecat in conformitate cu prevederile sectiunii I, partea B a acestei anexe; si (ii) primele doua contracte adjudecate in conformitate cu prevederile sectiunii I, partea C1 a acestei anexe, se vor aplica procedurile stabilite in paragrafele 2 si 3 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare.
b) In ceea ce priveste primele doua contracte care vor fi achizitionate in conformitate cu procedurile la care s-a facut referire in sectiunea I, partea C3 a acestei anexe, se vor aplica urmatoarele proceduri:
(i) anterior selectiei oricarui furnizor in cadrul procedurilor de cumparare, Imprumutatul va furniza Bancii un raport privind compararea si evaluarea cotatiilor primite;
(ii) anterior semnarii oricarui contract adjudecat in cadrul procedurilor de cumparare, Imprumutatul va furniza Bancii o copie de pe specificatii si un proiect de contract; si
(iii) se vor aplica procedurile stabilite in paragrafele 2(f), 2(g) si 3 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare.
3. Postanaliza
In ceea ce priveste fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei parti, se vor aplica procedurile stabilite in paragraful 4 al anexei nr. 1 la Liniile directoare.

SECTIUNEA II
Angajarea consultantilor

Partea A: Generalitati
Serviciile de consultanta vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile introducerii si ale sectiunii IV ale Liniilor directoare: "Selectarea si angajarea consultantilor de catre imprumutatii Bancii Mondiale", publicate de catre Banca in ianuarie 1997 si revizuite in septembrie 1997 (Linii directoare pentru servicii de consultanta) si cu urmatoarele prevederi ale sectiunii II a acestei anexe.

Partea B. Selectia pe baza costului si a calitatii
Cu exceptia celor prevazute la partea C a acestei sectiuni, serviciile de consultanta vor fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate in conformitate cu prevederile sectiunii II a Liniilor directoare, ale paragrafului 3 al anexei nr. 1 la acestea, ale anexei nr. 2 la acestea si ale paragrafelor 3.13 - 3.18 ale acestora, aplicabile selectiei consultantilor pe baza costului si a calitatii.

Partea C. Proceduri de selectie a consultantilor
1. Selectia pe baza costului minim
Serviciile de audit estimate sa coste mai putin de 40.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.6 ale Liniilor directoare pentru servicii de consultanta.
2. Selectia pe baza calificarii consultantilor
Serviciile din cadrul partii D (iii), (iv) si (v) a Proiectului pot fi achizitionate pe baza contractelor adjudecate in conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 al Liniilor directoare pentru serviciile de consultanta.
3. Selectia dintr-o singura sursa
Serviciile pentru evaluare sociala si studiile privind impactul care sunt estimate sa coste mai putin de 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, cu acordul anterior al Bancii, pot fi achizitionate in conformitate cu prevederile paragrafelor de la 3.8 pana la 3.11 ale Liniilor directoare pentru servicii de consultanta.
4. Consultanti individuali
Serviciile pentru activitatile care indeplinesc cerintele stabilite in paragraful 5.1 al Liniilor directoare pentru servicii de consultanta vor fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali, in conformitate cu prevederile paragrafelor de la 5.1 pana la 5.3 ale Liniilor directoare pentru servicii de consultanta.

Partea D: Analiza Bancii privind selectia consultantilor
1. Planificarea selectiei
Anterior transmiterii consultantilor a oricarei cereri de oferta, planul propus pentru selectia consultantilor in cadrul Proiectului va fi furnizat Bancii pentru analiza si aprobare, in conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanta. Selectia tuturor serviciilor de consultanta va fi efectuata in conformitate cu acel plan de selectie care va fi fost aprobat de Banca si in conformitate cu prevederile paragrafului 1 mentionat.
2. Analiza prealabila
In ceea ce priveste toate contractele in cadrul partii C, sectiunea II, paragraful 1 al acestei anexe si fiecare contract pentru angajarea consultantilor individuali, estimat sa coste echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarea, experienta, termenii de referinta si termenii de angajare ai consultantilor vor fi furnizati Bancii pentru analiza prealabila si aprobare. Contractul va fi adjudecat numai dupa ce aprobarea mentionata va fi fost data.
3. Postanaliza
In ceea ce priveste fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei parti, se vor aplica procedurile stabilite in paragraful 4 al anexei nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanta.


ANEXA 5


CONTUL SPECIAL

1. Pentru scopurile acestei anexe:
a) categorii eligibile inseamna categoriile (1), (2) si (3), prevazute in tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest acord;
b) cheltuieli eligibile inseamna cheltuielile referitoare la costurile rezonabile ale bunurilor si serviciile necesare Proiectului si care vor fi finantate din sumele imprumutului, alocate periodic pentru categoriile eligibile in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; si
c) alocatie autorizata inseamna o suma egala cu 500.000 dolari S.U.A. care va fi trasa din contul imprumutului si depozitata intr-un cont special, conform paragrafului 3 a) al acestei anexe, cu conditia ca totusi, daca Banca nu va conveni altfel, alocatia autorizata va fi limitata la o valoare egala cu 200.000 dolari S.U.A. pana cand suma totala a tragerilor din contul imprumutului plus suma totala a tuturor angajamentelor speciale neachitate, asumate de Banca, conform sectiunii 5.02 a Conditiilor generale, va fi egala sau va depasi echivalentul a 1.000.000 dolari S.U.A.
2. Platile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile, in conformitate cu prevederile acestei anexe.
3. Dupa ce Banca a primit dovada satisfacatoare pentru ea ca a fost deschis, in mod corespunzator, contul special, tragerile pentru alocatia autorizata si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
a) Pentru tragerile aferente alocatiei autorizate, Imprumutatul va furniza Bancii o cerere sau cereri pentru depozitarea in contul special a unei sume sau a unor sume care nu vor depasi suma totala a alocatiei autorizate.
Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depozita in contul special acea suma sau acele sume pe care Imprumutatul le va fi solicitat.
b) (i) Pentru realimentarea contului special, Imprumutatul va furniza Bancii cereri pentru depozite in contul special la acele intervale pe care Banca le va specifica.
(ii) Inainte de sau la momentul fiecarei astfel de cereri Imprumutatul va furniza Bancii documente si alte evidente cerute conform paragrafului 4 al acestei anexe, pentru plata sau platile pentru care realimentarea este ceruta. Pe baza fiecareia dintre aceste cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depozita in contul special acea suma pe care Imprumutatul o va fi cerut si va fi fost dovedita, prin documentele men
tionate si alte evidente, ca a fost platita din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de catre Banca din contul imprumutului pentru categoriile eligibile respective si in sumele echivalente respective, astfel cum vor fi fost ele justificate prin documentele mentionate sau alte evidente.
4. Pentru fiecare plata facuta de Imprumutat din contul special, la anumite momente precizate in mod rezonabil de catre Banca, Imprumutatul va furniza Bancii acele documente si alte evidente care dovedesc ca o astfel de plata a fost efectuata exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
5. Fara a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Bancii nu i se va cere sa faca noi depozite in contul special:
a) daca, in orice moment, Banca va fi stabilit ca toate tragerile ulterioare ar trebui sa fie efectuate de Imprumutat direct din contul imprumutului in conformitate cu prevederile art. V din Conditiile generale si ale paragrafului a) al sectiunii 2.02 la acest acord;
b) daca Imprumutatul nu va furniza Bancii, in perioada de timp specificata in sectiunea 4.01 paragraful b) subparagraful (ii) al acestui acord, oricare dintre rapoartele de audit cerute sa fie transmise Bancii conform sectiunii mentionate cu privire la auditarea inregistrarilor si conturilor pentru contul special;
c) daca, in orice moment, Banca va fi notificat Imprumutatului despre intentia sa de a suspenda, in totalitate sau partial, dreptul Imprumutatului de a face trageri din contul imprumutului, conform prevederilor sectiunii 6.02 a Conditiilor generale; sau
d) atunci cand sumele totale netrase din imprumut, alocate pentru categoriile eligibile, minus suma totala a tuturor angajamentelor speciale neachitate cu privire la Proiect, asumate de Banca conform sectiunii 5.02 a Conditiilor generale, va fi egala cu echivalentul dublului valorii alocatiei autorizate. Dupa aceea, tragerile din contul imprumutului ale sumelor ramase netrase din imprumut, alocate pentru categoriile eligibile, vor urma acele proceduri pe care Banca le va specifica Imprumutatului prin notificare. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupa si cu conditia ca Banca sa fi fost convinsa ca toate acele sume ramase in depozit in contul special la data unei astfel de notificari vor fi utilizate pentru efectuarea platilor pentru cheltuieli eligibile.
6. a) Daca Banca va fi stabilit in orice moment ca orice plata din contul special: (i) a fost facuta pentru o cheltuiala sau pentru o valoare neeligibila, conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificata cu documente remise Bancii, Imprumutatul, imediat dupa notificarea Bancii: (A) va furniza acele documente suplimentare pe care Banca le poate cere; sau (B) va depozita in contul special (sau, daca Banca va cere astfel, va restitui Bancii) o suma egala cu valoarea acelei plati sau a unei parti a acesteia neeligibile sau nejustificate. Daca Banca nu va conveni altfel, nici un depozit ulterior nu va fi facut de catre Banca in contul special pana cand Imprumutatul nu a furnizat acele documente sau nu a facut acea depunere sau restituire, dupa caz.
b) Daca Banca va fi constatat in orice moment ca orice suma neutilizata din contul special nu va fi necesara pentru acoperirea platilor ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Imprumutatul, imediat dupa notificarea primita de la Banca, va restitui Bancii acea suma neutilizata.
c) Imprumutatul poate, dupa ce a notificat Banca, sa restituie Bancii toate sau o parte din fondurile depozitate in contul special.
d) Restituirile catre Banca, efectuate conform paragrafelor 6 a), b) si c) ale acestei anexe vor fi creditate in contul imprumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, in conformitate cu prevederile relevante ale acestui acord, inclusiv ale Conditiilor generale.

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016