Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT din 2 octombrie 1997  (Proiect privind reabilitarea scolilor) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT din 2 octombrie 1997 (Proiect privind reabilitarea scolilor) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 12 noiembrie 1997
ÎMPRUMUT Nr. 4.213/1997 RO
------------------
*)Traducere.

Acord, din data 2 octombrie 1997, între România (Împrumutatul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
Având în vedere ca:
(A) Împrumutatul, fiind convins în ceea ce priveşte fezabilitatea şi prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 a acestui acord, a solicitat Bãncii sprijin pentru finanţarea Proiectului;
(B) Împrumutatul intenţioneazã sa contracteze de la Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei (F.D.S.C.E.) un împrumut, denumit în continuare împrumut F.D.S.C.E., în suma totalã de treisprezece milioane opt sute mii de dolari S.U.A. echivalent (13.800.000 U.S.D.), pentru sprijinirea finanţãrii partii A a Proiectului, în termenii şi în condiţiile stabilite într-un acord de împrumut încheiat între Împrumutat şi F.D.S.C.E. (Acord de împrumut F.D.S.C.E.); şi
având în vedere ca Banca a convenit, şi pe aceasta baza, inter alia, sa acorde Împrumutatului împrumutul, în cadrul termenilor şi condiţiilor stabilite în acest acord,
prin prezentul, pãrţile convin asupra urmãtoarelor:

ART. 1
Condiţii generale. Definiţii

Secţiunea 1.01. - Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţii ale Bãncii, din 1 ianuarie 1985, cu modificãrile stabilite mai jos (Condiţii generale), constituie parte integrantã a acestui acord:
a) ultima propozitie a secţiunii 3.02 se şterge;
b) a doua propozitie a secţiunii 5.01 se modifica şi se va citi:
"Cu excepţia cazului în care Banca şi Împrumutatul convin altfel, nu se vor face trageri: a) în contul cheltuielilor în teritoriul oricãrei tari care nu este membra a Bãncii sau pentru bunuri produse în sau servicii furnizate din astfel de teritorii; sau b) în scopul plãţii persoanelor sau entitatilor ori pentru importuri de bunuri, dacã astfel de plati sau importuri, aduse la cunostinta Bãncii, sunt interzise ca urmare a deciziei Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, luatã în cadrul cap. VII al Cartei Naţiunilor Unite";
c) în secţiunea 6.02, subparagraful k) este rescris ca subparagraf I) şi un nou subparagraf k) este adãugat şi se va citi:
"k) va fi apãrut o situaţie extraordinarã, conform cãreia orice alta tragere viitoare din împrumut ar fi în contradictie cu prevederile art. III al secţiunii 3 a articolelor acordului Bãncii";
d) secţiunea 6.03 se modifica şi se va citi:
"Secţiunea 6.03 - Anularea de cãtre Banca
Dacã: a) dreptul Împrumutatului de a face trageri din contul de împrumut, cu privire la orice suma din împrumut, va fi fost suspendat pentru o perioada de 30 de zile consecutive; sau
b) ori de câte ori Banca stabileşte, prin consultare cu Împrumutatul, ca o suma din împrumut nu va fi necesarã pentru finanţarea costurilor Proiectului, care va fi finanţat din sumele împrumutului; sau
c) ori de câte ori Banca constata, cu privire la orice contract care va fi finanţat din sumele împrumutului, ca reprezentanţii Împrumutatului sau ai beneficiarilor împrumutului au urmat anumite practici de corupţie sau frauduloase pe parcursul achiziţionãrii sau executãrii unui astfel de contract, fãrã ca Împrumutatul sa fi întreprins la timp acţiuni satisfãcãtoare Bãncii pentru remedierea situaţiei, şi stabileşte nivelul cheltuielilor referitoare la un astfel de contract, care altfel ar fi fost eligibil pentru finanţarea din sumele împrumutului; sau
d) ori de câte ori Banca constata ca achiziţiile în cadrul oricãrui contract, care va fi finanţat din sumele împrumutului, contravin procedurilor stabilite sau la care se face referire în acordul de împrumut şi stabileşte nivelul cheltuielilor, corespunzãtor unui astfel de contract, care altfel ar fi fost eligibile pentru finanţarea din sumele împrumutului; sau
e) dupã data limita de tragere, o suma din contul de împrumut va rãmâne netrasa din contul de împrumut; sau
f) Banca va fi primit o notificare de la Garant, conform secţiunii 6.07, în ceea ce priveşte o suma din împrumut, Banca poate, prin notificare cãtre Împrumutat şi Garant, sa anuleze dreptul Împrumutatului de a face trageri privind suma respectiva. Dupã transmiterea acestei notificãri, suma respectiva din împrumut va fi anulatã."
Secţiunea 1.02. - În cazul în care contextul nu impune altfel, diferiţii termeni definiţi în Condiţiile generale au aceleaşi înţelesuri, asa cum au fost stabilite în acestea, şi, în plus, urmãtorii termeni vor avea urmãtoarele înţelesuri:
a) MEN înseamnã Ministerul Educaţiei Naţionale al Împrumutatului;
b) contul special înseamnã contul la care se face referire în secţiunea 2.02 b) a acestui acord.

ART. 2
Împrumutul

Secţiunea 2.01. - Banca accepta sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord de împrumut, diferite monede, a cãror valoare totalã va fi echivalent a şaptezeci milioane dolari S.U.A. (70.000.000 USD), fiind egala cu suma tragerilor din sumele împrumutului, fiecare tragere fiind evaluatã de Banca la data unei astfel de trageri.
Secţiunea 2.02. - a) Sumele din împrumut pot fi trase din contul de împrumut, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord, pentru cheltuielile efectuate (sau dacã Banca va conveni altfel), care vor fi fãcute pe baza costurilor rezonabile ale bunurilor şi serviciilor necesare pentru Proiectul descris în anexa nr. 2 la prezentul acord şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului.
b) Împrumutatul poate, pentru scopurile Proiectului, deschide şi menţine, în dolari, un cont special de depozit la o banca comercialã, în termenii şi condiţiile satisfãcãtoare Bãncii, incluzând protecţia corespunzãtoare impotriva daunelor, sechestrului şi confiscãrii. Depozitele în şi plãţile din contul special vor fi fãcute conform prevederilor anexei nr. 5 la prezentul acord.
Secţiunea 2.03. - Data limita de tragere va fi 31 ianuarie 2003 sau o alta data ulterioara pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt pe Împrumutat despre aceasta data ulterioara.
Secţiunea 2.04. - Împrumutatul va plati Bãncii un comision de angajament la o rata egala cu trei pãtrimi din unu la suta (3/4 din 1%), pe an, aplicat asupra valorii împrumutului, netrasa de la o perioada la alta.
Secţiunea 2.05. - Împrumutatul va plati dobanda valorii capitalului împrumutului, trasa din împrumut şi nerestituita periodic, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobanda, cu costul împrumuturilor calificate, stabilit pentru semestrul anterior, plus jumãtate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare data specificatã în secţiunea 2.06 a acestui acord, Împrumutatul va plati dobanda acumulatã pentru rata de capital scadenta pe parcursul perioadei de dobanda precedente, calculatã la rata aplicabilã pe parcursul perioadei de dobanda respective.
b) Imediat ce este posibil, la sfârşitul fiecãrui semestru, Banca va notifica cãtre Împrumutat costul împrumuturilor calificate, stabilit pentru semestrul respectiv.
c) În scopul acestei secţiuni:
(i) perioada de dobanda înseamnã o perioada de 6 luni, care se încheie la data imediat precedenta fiecãrei date specificate în secţiunea 2.06 a acestui acord, începând cu perioada de dobanda în care acest acord este semnat;
(ii) costul împrumuturilor calificate înseamnã costul, asa cum este stabilit în mod rezonabil de cãtre Banca şi exprimat ca un procent anual din împrumuturile neachitate ale Bãncii, angajate înainte de 30 iunie 1982, excluzând acele împrumuturi sau porţiuni ale acestora pe care Banca le-a alocat pentru a finanta: (A) investiţiile Bãncii; şi (B) împrumuturi care au putut fi fãcute de Banca dupã 1 iulie 1989, care au o rata de dobanda calculatã altfel decât asa cum se specifica în paragraful a) al acestei secţiuni;
(iii) semestru înseamnã primele 6 luni sau ultimele 6 luni ale unui an calendaristic;
d) la acea data pe care Banca o poate specifica Împrumutatului printr-o notificare cu cel puţin 6 luni în avans, paragrafele a), b) şi c) (iii) ale acestei secţiuni vor fi amendate pentru a se citi dupã cum urmeazã:
"a) Împrumutatul va plati dobanda aferentã valorii capitalului împrumutului, trasa şi nerambursata periodic, la o rata egala, pentru fiecare trimestru, cu costul împrumuturilor calificate, stabilit pentru trimestrul precedent, plus jumãtate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare dintre datele specificate în secţiunea 2.06 a acestui acord, Împrumutatul va plati dobanda acumulatã la capitalul nerambursat pe parcursul perioadei de dobanda precedente, calculatã la ratele aplicabile pe parcursul perioadei de dobanda respective;
b) imediat ce este posibil, dupã sfârşitul fiecãrui trimestru, Banca va notifica Împrumutatului costul împrumuturilor calificate, stabilit pentru acel trimestru;
c) (iii) <<trimestru>> înseamnã o perioada de 3 luni, începând cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie ale unui an calendaristic."
Secţiunea 2.06. - Dobanda şi alte costuri vor fi plãtite, semianual, la 15 iunie şi 15 decembrie în fiecare an.
Secţiunea 2.07. - Împrumutatul va rambursa capitalul împrumutului, conform graficului de amortizare specificat în anexa nr. 3 la prezentul acord.

ART. 3
Executarea Proiectului

Secţiunea 3.01. - Împrumutatul se obliga sa îndeplineascã obiectivele Proiectului, asa cum sunt stabilite în anexa nr. 2 la prezentul acord; în acest scop, va realiza proiectul prin MEN (ca agenţie de implementare), cu maxima diligenta şi eficienta şi în conformitate cu practici adecvate administrative, financiare, economice, inginereşti şi privind mediul înconjurãtor, şi va asigura, cu promptitudinea cerutã, fondurile, facilitãţile, serviciile şi alte resurse necesare pentru Proiect.
Secţiunea 3.02. - Cu excepţia cazului în care Banca nu va stabili altfel, achiziţionarea bunurilor, a lucrãrilor şi a serviciilor de consultanţa necesare Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului vor fi guvernate de prevederile anexei nr. 4 la prezentul acord.
Secţiunea 3.03. - Pentru scopul secţiunii 9.08 din Condiţiile generale şi fãrã nici o limitare la acestea, Împrumutatul:
a) va pregati, pe baza instrucţiunilor acceptabile Bãncii, şi va furniza Bãncii, într-un interval de 6 (şase) luni de la data limita de tragere sau la o alta data ulterioara, asa cum a fost stabilitã în acest scop, de comun acord, între Banca şi Împrumutat, un plan pentru desfãşurarea viitoare a Proiectului; şi
b) va acorda Bãncii posibilitatea de a se consulta cu Împrumutatul în legatura cu planul respectiv.
Secţiunea 3.04. - Împrumutatul:
a) va urmãri criteriile, procedurile şi standardele de proiectare, convenite cu Banca, referitoare la: (i) reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier a şcolilor în cadrul partii A a Proiectului; şi (ii) prioritizarea reabilitãrii, modernizãrii şi dotãrii cu mobilier a acestor şcoli; şi
b) va prezenta Bãncii, spre aprobare, orice modificare propusã la aceste criterii, proceduri şi standarde de proiectare menţionate mai sus, înainte ca astfel de modificãri sa fie introduse.
Secţiunea 3.05. Împrumutatul:
a) pana la data de 30 aprilie 2000, va prezenta Bãncii, spre analiza, un proiect de studiu cu recomandãri privind alternative ale metodelor de alocare eficienta pentru cheltuielile de întreţinere ale unitãţilor şcolare din învãţãmântul preuniversitar;
b) imediat dupã aceea, va finaliza studiul menţionat şi recomandãrile acestuia, luând în considerare comentariile Bãncii; şi
c) va aduce la îndeplinire recomandãrile acestui studiu, în conformitate cu termenele stabilite.
Secţiunea 3.06 - Împrumutatul va lua toate mãsurile necesare ce ţin de competenta sa, pentru a se asigura ca:
a) pentru fiecare an fiscal, începând cu anul fiscal al Împrumutatului - 2001 -, alocaţiile bugetare permit întreţinerea adecvatã a şcolilor reabilitate, modernizate şi dotate cu mobilier în cadrul partii A a Proiectului; şi ca
b) astfel de alocaţii bugetare sunt utilizate în scopurile propuse.
Secţiunea 3.07 - Împrumutatul:
a) va menţine politicile şi procedurile adecvate pentru a-i permite sa monitorizeze şi sa evalueze permanent realizarea Proiectului şi a obiectivelor acestuia, în conformitate cu indicatorii acceptabili Bãncii^1);

---------------
1) Se va specifica în scrisoarea adiţionalã.

b) va pregati, conform termenilor de referinta satisfacatori Bãncii, şi va furniza Bãncii, la data sau în jurul datei de 30 aprilie 2000, un raport care sa cuprindã rezultatele monitorizarii şi ale evaluãrii activitãţilor realizate conform paragrafului a) al acestei secţiuni, privind progresul obţinut în realizarea Proiectului, pe parcursul perioadei precedente datei acestui raport, şi care sa stabileascã mãsurile recomandate pentru a asigura realizarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia pe parcursul perioadei urmãtoare; şi
c) va analiza, împreunã cu Banca, la data de 31 august 2000 sau la o data ulterioara, care va fi solicitatã de Banca, raportul specificat în paragraful b) al acestei secţiuni şi, ulterior, va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura realizarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi a recomandãrilor acestui raport şi a punctelor de vedere ale Bãncii în aceasta problema.

ART. 4
Clauze financiare

Secţiunea 4.01. - a) Împrumutatul va tine sau va face sa fie ţinute înregistrãri şi conturi adecvate, care sa reflecte, în conformitate cu practicile contabilitãţii, operaţiunile, resursele şi cheltuielile, referitoare la Proiect, ale departamentelor şi ale agentiilor Împrumutatului, responsabile cu realizarea Proiectului sau a oricãrei pãrţi a acestuia;
b) Împrumutatul:
(i) va tine evidentele şi conturile la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, inclusiv acelea pentru contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu principiile de audit corespunzãtoare, aplicate, în mod consecvent, de cãtre auditori independenţi, acceptaţi de cãtre Banca;
(ii) va furniza Bãncii, de îndatã ce este posibil, dar în nici un caz nu mai târziu de 6 (şase) luni de la sfârşitul fiecãrui an fiscal, raportul de audit întocmit de cãtre auditorii mentionati anterior, având aria de cuprindere şi detalierea pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; şi
(iii) va furniza Bãncii alte informaţii privind înregistrãrile, conturile şi auditul aferent acestora, asa cum Banca le va solicita, periodic, în mod rezonabil;
c) pentru toate cheltuielile pentru care tragerile din contul de împrumut au fost efectuate pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Împrumutatul:
(i) va tine sau va face sa fie ţinute, în conformitate cu paragraful a) al acestei secţiuni, înregistrãri şi conturi care sa reflecte astfel de cheltuieli;
(ii) va pãstra, cel puţin un an dupã ce Banca a primit raportul de audit pentru anul în care s-a fãcut ultima tragere din contul de împrumut, toate documentele (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitanţe şi alte documente), care evidenţiazã astfel de cheltuieli;
(iii) va permite reprezentanţilor Bãncii sa examineze aceste documente; şi
(iv) va asigura ca astfel de documente şi conturi sunt incluse în auditul anual, la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni, şi ca raportul acestui audit conţine o opinie separatã a auditorilor mentionati, din care sa rezulte ca declaraţiile de cheltuieli prezentate spre aprobare pe parcursul acelui an fiscal, împreunã cu procedurile şi controalele interne implicate în pregãtirea lor, pot fi folosite ca fundamentare a cererilor de tragere aferente.

ART. 5
Clauze asiguratorii pentru Banca

Secţiunea 5.01. - Conform secţiunii 6.02 (1) a Condiţiilor generale, sunt specificate urmãtoarele elemente suplimentare, şi anume:
a) coroborat cu paragraful b) al acestei secţiuni:
(i) dreptul Împrumutatului de a trage sume din orice grant sau împrumut, acordat Împrumutatului pentru finanţarea Proiectului, va fi fost suspendat, anulat sau terminat, toate sau parţial, conform termenilor prevãzuţi în acord;
(ii) orice astfel de împrumut va fi datorat şi plãtibil înainte de scadenta convenitã;
b) paragraful a) al acestei secţiuni nu se va aplica, dacã Împrumutatul demonstreaza Bãncii ca:
(i) o astfel de suspendare, anulare, terminare sau plata anticipata nu este datoratã neîndeplinirii de cãtre Împrumutat a oricãrei obligaţii asumate în cadrul acestui acord; şi
(ii) fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile Împrumutatului din alte surse, în termenii şi condiţiile conform cu obligaţiile asumate de Împrumutat în cadrul acestui acord.
Secţiunea 5.02. - Conform secţiunii 7.01 (h) a Condiţiilor generale este specificatã urmãtoarea situaţie suplimentarã şi anume ca va aparea situaţia specificatã la secţiunea 5.01 a) (ii) a acestui acord, coroborata cu prevederile secţiunii 5.01 b) a acestui acord.

ART. 6
Data intrãrii în efectivitate. Terminare

Secţiunea 6.01. - Urmãtorul eveniment este specificat drept condiţie suplimentarã pentru intrarea în efectivitate a acordului de împrumut, în înţelesul secţiunii 12.01 (c) din Condiţiile generale, şi anume ca Acordul de împrumut F.D.S.C.E. a fost executat şi remis şi ca toate condiţiile precedente intrãrii sale în efectivitate sau dreptul Împrumutatului de a face trageri din acesta, exceptând intrarea în efectivitate a prezentului acord de împrumut, au fost îndeplinite.
Secţiunea 6.02. - Termenul de 120 (o suta douãzeci) de zile de la data semnãrii prezentului acord este specificat, prin prezenta, pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.

ART. 7
Reprezentantul Împrumutatului. Adrese

Secţiunea 7.01. - Ministerul Finanţelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului, pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.
Secţiunea 7.02. - Urmãtoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01. din Condiţiile generale:
Pentru Împrumutat:
------------------
Ministerul Finanţelor
Str. Apolodor Nr. 17
Bucureşti
România
Telex: 11230

Pentru Banca:
---------------
Internaţional Bank for Reconstruction and
Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Adresa telegrafica:
Telex:
INTBAFRAD 248423 (MCI) sau
Washington, D.C. 64145 (MCI)
Drept urmare, pãrţile la prezentul acord, actionand prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au dispus ca acest acord sa fie semnat în numele lor în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua şi anul menţionate la început.

ROMÂNIA,
prin
reprezentantul autorizat

BANCA INTERNAŢIONAL PENTRU
RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE,
prin
vicepreşedintele
pentru Regiunea Europa şi Asia Centrala


ANEXA 1

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

1. Tabelul de mai jos precizeazã categoriile de poziţii care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie şi procentajul cheltuielilor pentru poziţiile care vor fi astfel finanţate în fiecare categorie:
Categoria Suma alocata Procentajul cheltuielilor
din împrumut ce vor fi
(exprimatã în echi- finanţate
valent dolari S.U.A.)
--------------------------------------------------------------------------------
1. Lucrãri pentru partea A a 50.000.000 69% pana la 31 decembrie
Proiectului 1999 şi 47% în continuare

2. Bunuri:
a) mobilier şcolar pentru 4.000.000 74%
partea A a Proiectului;
b) echipament şi vehicule 400.000 100% din cheltuielile lo-
pentru partea B a cale (preţuri franco-
Proiectului. uzina) şi 82% pentru
cheltuieli locale pentru
alte articole procurate
local 100% din cheltuie-
lile externe

3. Servicii de consultanţa şi
instruire:
a) servicii de consultanţa; 7.300.000 82% din cheltuielile lo-
cale
b) instruire. 200.000 100%

4. Nealocate 8.100.000 -

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 70.000.000
--------------------------------------------------------------------------------2. Pentru scopurile acestei anexe:
a) termenul cheltuieli externe înseamnã cheltuielile în moneda oricãrei tari, alta decât cea a Împrumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricãrei tari, alta decât cea a Împrumutatului; şi
b) termenul cheltuieli locale înseamnã cheltuielile în moneda Împrumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului.
3. Fãrã sa contravina prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuatã pentru plata cheltuielilor fãcute anterior datei încheierii acestui acord.
4. Banca poate cere ca tragerile din contul de împrumut sa se facã pe baza declaraţiilor de cheltuieli pentru cheltuieli aferente:
a) contractelor de bunuri şi lucrãri care costa, fiecare, mai puţin de 300.000 dolari echivalent; şi
b) contractelor care costa, fiecare, mai puţin de 100.000 dolari echivalent, pentru angajarea firmelor de consultanţa, şi care costa, fiecare, 50.000 dolari echivalent, pentru angajarea consultantilor individuali, în termenii şi condiţiile pe care Banca le va specifica Împrumutatului printr-o notificare.


ANEXA 2

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele Proiectului sunt: a) reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier a şcolilor preuniversitare, prin aceasta asigurându-se siguranta clãdirilor şcolilor, în ceea ce priveşte pericolul iminent al prabusirii, şi atenuand dezavantajele procesului educaţional pentru elevii acestor şcoli; şi b) îmbunãtãţirea capacitãţii instituţionale a M.E.N., la nivel naţional şi judeţean, de planificare, dezvoltare şi întreţinere fizica a unitãţilor publice de educaţie.
Proiectul cuprinde urmãtoarele pãrţi, sub rezerva acelor modificãri care pot fi convenite periodic între Împrumutat şi Banca, în scopul realizãrii acestor obiective.
Partea A - Reabilitarea şcolilor
Furnizarea de bunuri, lucrãri şi servicii de consultanţa pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier a aproximativ 900 (noua sute) de şcoli preuniversitare.
Partea B - Îmbunãtãţirea capacitãţii instituţionale
Furnizarea de bunuri, servicii de consultanţa şi instruire pentru sprijinirea Împrumutatului de a îmbunãtãţi capacitatea M.E.N., la nivel naţional şi judeţean, pentru: a) planificarea, implementarea şi conducerea programelor de reabilitare şi de dezvoltare a şcolilor Împrumutatului; şi b) conducerea şi întreţinerea fizica a unitãţilor publice de învãţãmânt.

***

Se preconizeaza ca Proiectul sa fie terminat pana la data de 31 iulie 2002.


ANEXA 3

GRAFICUL DE AMORTIZARE
Data scadentei Rambursarea ratelor de capital
- exprimate în dolari S.U.A. - *)
--------------------------------------------------------------------------------
15 decembrie 2002 1.390.000
15 iunie 2003 1.435.000
15 decembrie 2003 1.485.000
15 iunie 2004 1.535.000
15 decembrie 2004 1.585.000
15 iunie 2005 1.640.000
15 decembrie 2005 1.695.000
15 iunie 2006 1.750.000
15 decembrie 2006 1.810.000
15 iunie 2007 1.870.000
15 decembrie 2007 1.930.000
15 iunie 2008 1.995.000
15 decembrie 2008 2.065.000
15 iunie 2009 2.135.000
15 decembrie 2009 2.205.000
15 iunie 2010 2.280.000
15 decembrie 2010 2.355.000
15 iunie 2011 2.435.000
15 decembrie 2011 2.515.000
15 iunie 2012 2.600.000
15 decembrie 2012 2.685.000
15 iunie 2013 2.775.000
15 decembrie 2013 2.870.000
15 iunie 2014 2.965.000
15 decembrie 2014 3.065.000
15 iunie 2015 3.165.000
15 decembrie 2015 3.275.000
15 iunie 2016 3.385.000
15 decembrie 2016 3.495.000
15 iunie 2017 3.610.000
________________________________________________________________________________


*) Cifrele din aceasta coloana reprezintã sumele în echivalent dolari S.U.A., stabilite la datele respective de trageri. Vezi Condiţiile generale, secţiunile 3.04 şi 4.03.


Prima pentru plãţile anticipate

Conform secţiunii 3.04 b) a Condiţiilor generale, prima platibila pentru ratele de capital la oricare dintre datele scadente ale împrumutului, care urmeazã sa fie plãtit anticipat, va fi procentul specificat mai jos, aplicabil momentului plãţii anticipate:
Prima
Momentul plãţii anticipate Rata de dobanda (exprimatã ca un procent
pe an), aplicabilã împrumutului la data
plãţii anticipate, înmulţitã cu:
--------------------------------------------------------------------------------
Nu mai mult de 3 ani înainte de scadenta 0,15

Mai mult de 3 ani, dar nu mai mult de 6 ani
înainte de scadenta 0,30

Mai mult de 6 ani, dar nu mai mult de 11 ani
înainte de scadenta 0,55

Mai mult de 11 ani, dar nu mai mult de 16 ani
înainte de scadenta 0,80

Mai mult de 16 ani, dar nu mai mult de 18 ani
înainte de scadenta 0,90

Mai mult de 18 ani, înainte de scadenta 1,00

--------------------------------------------------------------------------------ANEXA 4

ACHIZIŢII ŞI SERVICII DE CONSULTANŢA

Secţiunea I
Achiziţii de bunuri şi lucrãri

Partea A - Generalitati
Bunurile şi lucrãrile vor fi procurate în conformitate cu prevederile secţiunii I a Ghidului pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor A.I.D., publicat de Banca în luna ianuarie 1995 şi actualizat în lunile ianuarie şi august 1996, denumit în continuare Ghidul, şi cu urmãtoarele prevederi ale secţiunii I a acestei anexe.
Partea B - Licitaţia competitivã internationala
1. Cu excepţia celor prevãzute în partea C a acestei secţiuni, bunurile şi lucrãrile vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii a II-a Ghidului şi ale paragrafului 5 al anexei nr. 1 la acesta.
2. Urmãtoarele prevederi se vor aplica bunurilor şi lucrãrilor care vor fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestei pãrţi B.
a) Preferinţe pentru bunuri produse pe plan intern
-----------------------------------------------
Pentru bunurile produse pe teritoriul Împrumutatului se vor aplica prevederile paragrafelor 2.54 şi 2.55 ale Ghidului şi ale anexei nr. 2 la acesta.
b) Notificare şi publicare
-----------------------
Invitaţia pentru precalificare sau licitaţie pentru fiecare contract estimat sa coste 10.000.000 $ echivalent sau mai mult va fi facuta publica în conformitate cu procedurile aplicabile contractelor mari din cadrul paragrafului 2.8 al Ghidului.

Partea C - Alte proceduri de achiziţie

1. Licitaţie competitivã localã
----------------------------
Lucrãrile estimate sa coste mai puţin de 1.000.000 $ echivalent pe contract, pana la o suma totalã care sa nu depãşeascã 92.500.000 $ echivalent (aceasta suma incluzând suma totalã maxima pentru lucrãri care pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile partii C. 5 a acestei anexe) şi bunurile din categoria 2 a) a anexei nr. 1 la prezentul acord, estimate sa coste mai puţin de 300.000 $ echivalent pe contract, pana la o suma totalã care sa nu depãşeascã 5.000.000 $ echivalent (aceasta suma incluzând suma totalã maxima pentru bunurile din categoria 2 a) a anexei nr. 1 la prezentul acord, care pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile partii C. 3 a acestei anexe), pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 şi 3.4 ale Ghidului.
2. Cumpãrare internationala
------------------------
Bunurile din categoria 2 b) a anexei nr. 1 la prezentul acord, estimate sa coste mai puţin de 300.000 $ echivalent pe contract, pana la o suma totalã care sa nu depãşeascã 300.000 $ echivalent, pot fi procurate, în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpãrare internationala, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 ale Ghidului.
3. Cumpãrare localã
----------------
Bunurile din categoria 2 a) a anexei nr. 1 la prezentul acord, estimate sa coste mai puţin de 30.000 $ echivalent pe contract, pana la o suma totalã care sa nu depãşeascã 1.500.000 $ echivalent (aceasta suma fiind inclusã în suma totalã maxima pentru bunurile din categoria 2 a) a anexei nr. 1 la prezentul acord, care pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile partii C. 1 a acestei anexe), şi bunurile din categoria 2 b) a anexei nr. 1 la prezentul acord, estimate sa coste mai puţin de 30.000 $ echivalent pe contract, pana la o suma totalã care sa nu depãşeascã 100.000 $ echivalent, pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpãrare localã, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 ale Ghidului.
4. Contractare directa
--------------------
Programe de calculator, cãrţi şi alte bunuri, care sunt de natura deosebita şi care costa în total 100.000 $ echivalent sau mai puţin, pot fi procurate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 al Ghidului, cu acordul prealabil al Bãncii.
5. Achiziţii de lucrãri mici
-------------------------
Lucrãrile estimate sa coste mai puţin de 70.000 $ echivalent pe contract, pana la o suma totalã care sa nu depãşeascã 5.500.000 $ echivalent (aceasta suma fiind inclusã în suma totalã maxima pentru lucrãrile care pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile partii C. 1 a acestei anexe), pot fi procurate prin contracte adjudecate pe suma globalã şi la preţ fix, pe baza cotatiilor obţinute de la 3 (trei) contractanţi locali calificaţi, ca rãspuns la invitaţia primitã în scris. Invitaţia va include o descriere detaliatã a lucrãrilor, inclusiv specificaţiile de baza, data solicitatã pentru terminarea lucrãrii, o forma iniţialã de contract, acceptatã de Banca, şi desene relevante, unde este cazul. Adjudecarea va fi facuta în favoarea contractantului care oferã cele mai mici cotatii de preţ pentru lucrarea cerutã şi care are experienta şi resursele necesare terminãrii în bune condiţii a contractului.

Partea D - Analiza Bãncii privind deciziile de achiziţii

1. Planificarea achiziţiilor
-------------------------
Înaintea transmiterii invitaţiilor pentru precalificarea la licitaţie sau pentru licitaţii de contracte, planul de achiziţie propus pentru Proiect va fi remis Bãncii pentru analiza şi aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Ghid. Achiziţionarea tuturor bunurilor şi lucrãrilor va fi efectuatã în conformitate cu acel plan de achiziţie care va fi fost aprobat de Banca şi cu prevederile paragrafului menţionat mai sus.
2. Analiza prealabilã
------------------
a) În ceea ce priveşte: (i) contractele adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii I, partea B a acestei anexe; (ii) primul contract pentru lucrãri, pentru fiecare judeţ, adjudecat în conformitate cu prevederile secţiunii I, partea C a acestei anexe; şi (iii) primul contract adjudecat pentru bunuri, în conformitate cu prevederile secţiunii I, partea C. 1 a acestei anexe, se vor aplica procedurile paragrafelor 2 şi 3 ale anexei nr. 1 la Ghid.
b) În ceea ce priveşte primul contract adjudecat în conformitate cu prevederile secţiunii I partea C. 2 a acestei anexe, se vor aplica urmãtoarele proceduri:
(i) înaintea selecţiei oricãrui furnizor în cadrul procedurilor de cumpãrare internationala, Împrumutatul va furniza Bãncii un raport privind compararea şi evaluarea cotatiilor primite; şi
(ii) vor fi aplicate procedurile prevãzute în paragrafele 2 f), 2 g) şi 3 ale anexei nr. 1 la Ghid.
3. Postanaliza
------------
În ceea ce priveşte fiecare contract neguvernat de paragraful 2 al acestei pãrţi, vor fi aplicate prevederile paragrafului 4 al anexei nr. 1 la Ghid.

Secţiunea a II-a - Angajarea consultantilor

Partea A - Generalitati
Serviciile de consultanţa vor fi angajate în conformitate cu prevederile "Introducerii" şi secţiunii a IV-a a Ghidului:
"Selecţia şi angajarea consultantilor de cãtre imprumutatii Bãncii Mondiale", publicat de Banca în luna ianuarie 1997 (Ghidul consultantilor) şi cu urmãtoarele prevederi ale secţiunii a II-a a acestei anexe.

Partea B - Selecţia pe baza costului şi a calitãţii

Cu excepţia celor prevãzute în partea C a acestei secţiuni, serviciile consultantilor vor fi angajate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii a II-a a Ghidului consultantilor, paragrafului 3 al anexei nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta şi ale paragrafelor 3.13 - 3.18 ale acestuia, aplicabile selecţiei consultantilor pe baza costului şi calitãţii.

Partea C - Alte proceduri de selecţie a consultantilor

1. Selecţia pe baza unui buget fix:
-------------------------------
Serviciile din cadrul partii B a) a Proiectului, altele decât cele pentru specialiştii în harti şcolare, specialiştii pentru managementul Proiectului, specialiştii în achiziţii şi specialiştii în managementul întreţinerii, pot fi procurate pe baza de contracte adjudecate, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.5 ale Ghidului consultantilor.
2. Selecţia din sursa unica
-------------------------
Serviciile pentru instruire, pana la o suma totalã care nu depãşeşte 200.000 $ echivalent, pot fi procurate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.8 - 3.11 ale Ghidului consultantilor, cu acordul prealabil al Bãncii.
3. Consultanţi individuali
-----------------------
Serviciile pentru specialiştii în harti şcolare, pentru specialiştii în managementul Proiectului, pentru specialiştii în achiziţii şi pentru specialiştii în managementul întreţinerii vor fi procurate în cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali, în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1 - 5.3 ale Ghidului consultantilor.

Partea D - Analiza Bãncii privind selecţia consultantilor

1. Planificarea selecţiei
----------------------
Înaintea transmiterii cãtre consultanţi a oricãrei cereri de oferta, planul propus pentru selecţia consultantilor în cadrul Proiectului va fi remis Bãncii pentru analiza şi aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Ghidul consultantilor. Selecţia tuturor serviciilor de consultanţa va fi efectuatã conform acelui plan de selecţie care va fi fost aprobat de Banca şi conform prevederilor paragrafului 1 menţionat.
2. Analiza prealabilã
-------------------
a) În ceea ce priveşte primul contract din fiecare judeţ şi fiecare contract estimat sa coste 100.000 $ echivalent sau mai mult, pentru angajarea firmelor de consultanţa pentru servicii de inginerie şi arhitectura, se vor aplica prevederile paragrafelor 1, 2 [altele decât cele din al treilea subparagraf al paragrafului 2 a)] şi 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul consultantilor.
b) În ceea ce priveşte fiecare contract pentru angajarea firmelor de consultanţa pentru audit se vor aplica prevederile paragrafelor 1, 2 [altele decât cele din al doilea subparagraf al paragrafului 2 a)] şi 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul consultantilor.
c) În ceea ce priveşte primele trei contracte pentru angajarea consultantilor individuali, calificarea, experienta, termenii de referinta şi termenii de angajare ai consultantilor vor fi remise Bãncii pentru analiza prealabilã şi aprobare. Contractul va fi adjudecat doar dupã ce aceasta va fi fost acordatã.
3. Postanaliza
-----------
În ceea ce priveşte fiecare contract neguvernat de prevederile paragrafului 2 al acestei pãrţi, vor fi aplicate procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Ghidul consultantilor.


ANEXA 5

CONTUL SPECIAL

1. Pentru scopurile acestei anexe:
a) termenul categorii eligibile înseamnã categoriile 1, 2 şi 3, prevãzute în tabelul paragrafului 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord;
b) termenul cheltuieli eligibile înseamnã cheltuielile referitoare la costurile rezonabile pentru bunurile şi serviciile necesare Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele Împrumutatului, alocate periodic pe categorii eligibile, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord; şi
c) termenul alocatie autorizata înseamnã o suma echivalenta cu 5.000.000 $ care va fi trasa din contul împrumutului şi depozitata în contul special, conform paragrafului 3 a) al acestei anexe, cu condiţia ca, totuşi, dacã Banca nu va conveni altfel, alocaţia autorizata sa fie limitatã la o suma echivalenta cu 2.500.000 $, pana când suma totalã a tragerilor din contul împrumutului, plus suma totalã a tuturor angajamentelor speciale nerambursate, asumate de Banca, conform secţiunii 5.02 a Condiţiilor generale, va fi egala sau va depãşi 5.000.000 $ echivalent.
2. Plãţile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.
3. Dupã ce Banca a primit dovada, satisfãcãtoare pentru ea, ca a fost deschis, în mod corespunzãtor, contul special, tragerile pentru alocaţia autorizata şi urmãtoarele trageri pentru realimentarea contului special vor fi efectuate dupã cum urmeazã:
a) pentru tragerea alocaţiilor autorizate, Împrumutatul va remite Bãncii o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume sau a unor sume care sa nu depãşeascã valoarea totalã a alocaţiei autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, trage din contul împrumutului şi depune în contul special acea suma sau acele sume pe care Împrumutatul le va fi solicitat;
b) (i) pentru realimentarea contului special, Împrumutatul va remite Bãncii cereri pentru depozite în contul special, la acele intervale de timp pe care Banca le va specifica;
(ii) înainte de sau la momentul efectuãrii unor astfel de cereri, Împrumutatul va remite Bãncii documentele şi alte evidente cerute conform paragrafului 4 al acestei anexe, pentru plata sau plãţile cu privire la care realimentarea este solicitatã. Pe baza fiecãrei astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va efectua trageri din contul împrumutului şi va depozita în contul special acea suma pe care Împrumutatul o va fi cerut şi care va fi fost fundamentatã prin documentele menţionate şi prin alte evidente pentru a fi plãtitã din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul împrumutului, pentru respectivele categorii eligibile şi la valoarea respectiva echivalenta, asa cum va fi fost justificat prin documentele menţionate şi alte evidente.
4. Pentru fiecare plata efectuatã de Împrumutat din contul special, Împrumutatul, la acele intervale de timp pe care Banca le va fi solicitat în mod rezonabil, va remite Bãncii acele documente şi alte evidente care sa demonstreze ca acea plata a fost efectuatã exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
5. Fãrã a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Bãncii nu i se va cere sa efectueze noi depozite în contul special:
a) dacã, în orice moment, Banca va fi stabilit ca toate tragerile ulterioare ar trebui efectuate de Împrumutat direct din contul împrumutului în conformitate cu prevederile art. V al Condiţiilor generale şi ale paragrafului a) al secţiunii 2.02 a acestui acord;
b) dacã Împrumutatul nu îşi va îndeplini obligaţia de a remite Bãncii, în cadrul perioadei specificate în secţiunea 4.01 b) (ii) a acestui acord, oricare dintre rapoartele de audit cerute, pentru a fi remise Bãncii, în conformitate cu prevederile secţiunii menţionate, referitoare la auditarea înregistrãrilor şi conturilor pentru contul special;
c) dacã, în orice moment, Banca va fi notificat Împrumutatului intenţia de suspendare, totalã sau parţialã, a dreptului Împrumutatului de a face trageri din contul împrumutului, conform prevederilor secţiunii 6.02 a Condiţiilor generale; sau
d) atunci când suma totalã netrasa din împrumut, alocata categoriilor eligibile, minus suma totalã a tuturor angajamentelor speciale nerambursate, asumate de Banca, conform secţiunii 5.02 a Condiţiilor generale, referitoare la Proiect, va fi egala cu echivalentul dublului sumei alocaţiei autorizate.
Dupã aceea tragerea din contul împrumutului a sumelor rãmase netrase din împrumut, alocate pentru categorii eligibile, va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica printr-o notificare transmisã Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupã ce şi în mãsura în care Banca va fi fost convinsa ca toate sumele rãmase în depozit în contul special, la data unei astfel de notificãri, vor fi utilizate pentru efectuarea plãţilor pentru cheltuieli eligibile.
6. a) Dacã Banca va fi stabilit, în orice moment, ca vreo plata din contul special: (i) a fost efectuatã pentru o cheltuiala sau într-o suma neeligibila conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificatã prin documentele remise Bãncii, Împrumutatul, imediat dupã primirea notificãrii din partea Bãncii: (A) va remite acele documente suplimentare pe care Banca le poate solicita; sau (B) va depune în contul special (sau dacã Banca va solicita astfel, va restitui Bãncii) o suma egala cu suma unei astfel de plati sau a unei pãrţi din aceasta, care nu este eligibilã sau nu este justificatã. Dacã Banca nu va conveni altfel, nu se vor mai face noi depozite de cãtre Banca în contul special, pana când Împrumutatul nu va fi remis acele documente sau nu va fi fãcut acea depunere sau restituire, dupã caz.
b) Dacã Banca va fi constatat, la un moment dat, ca vreo suma neutilizata din contul special nu va fi necesarã pentru a acoperi plãţile viitoare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul, imediat dupã primirea notificãrii de la Banca, va restitui Bãncii acea suma neutilizata.
c) Împrumutatul poate, dupã notificarea Bãncii, sa restituie Bãncii toate sau o parte din fondurile depozitate în contul special.
d) Restituirile cãtre Banca, efectuate conform paragrafelor 6 a), b) şi c) ale acestei anexe, vor fi creditate în contul împrumutului, pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile corespunzãtoare ale acestui acord, inclusiv ale Condiţiilor generale.

-------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016