Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT din 13 iulie 1995  semnat la 13 iulie 1995 intre Romania in calitate de Imprumutat si republica Austria in calitate de Imprumutator pentru suma de 75.000.000 SHA (saptezeci si cinci milioane silingi austrieci)*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT din 13 iulie 1995 semnat la 13 iulie 1995 intre Romania in calitate de Imprumutat si republica Austria in calitate de Imprumutator pentru suma de 75.000.000 SHA (saptezeci si cinci milioane silingi austrieci)*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 7 august 1995

----------
*) Traducere.

Acord de imprumut semnat la 13 iulie 1995
intre
Romania, reprezentata prin Ministerul Finantelor, in calitate de imprumutat (denumita in continuare Imprumutatul)
si
Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului (denumita in continuare Agentul)
si
Republica Austria, reprezentata de Ministerul Federal al Finantelor, in calitate de imprumutator (denumita in continuare Imprumutatorul).
Avind in vedere ca:
(A) Imprumutatul a initiat un program cuprinzator de stabilizare si reforma sprijinit, intre altele, printr-un aranjament stand-by convenit cu F.M.I. pentru perioada mai 1994 - noiembrie 1995;
(B) Imprumutatul a solicitat tarilor membre G-24 asistenta complementara pentru sprijinirea balantei de plati in perioada 1994 - 1995, in valoare de 275.000.000 (doua sute saptezeci si cinci milioane) dolari S.U.A.;
(C) Imprumutatorul a fost de acord sa contribuie cu un imprumut in valoare de 75.000.000 (saptezeci si cinci milioane) silingi austrieci;
(D) Imprumutatul si Imprumutatorul conteaza pe faptul ca Romania si Fondul Monetar International vor coopera strins in aplicarea programului convenit,
partile la prezentul acord convin dupa cum urmeaza:

ART. 1
Cuantumul si utilizarea imprumutului

Angajament
Imprumutatorul convine sa puna la dispozitia Imprumutatului, pe baza termenilor si conditiilor cuprinse in prezentul acord, un imprumut denominat in silingi austrieci in suma de 75.000.000 (saptezeci si cinci milioane) silingi austrieci.

ART. 2
Tragere

Tragerea va fi efectuata in termen de 10 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutator a unei notificari din partea Ministerului Finantelor din Romania prin care sa se ateste indeplinirea tuturor cerintelor constitutionale si legale pentru intrarea in vigoare a acordului. Suma imprumutului va fi transferata in contul cu numarul 03.00.41.00000.000 al Agentului, deschis la Banca Nationala a Austriei.

ART. 3
Conditie prealabila

Disponibilizarea sumei imprumutului va fi conditionata de primirea de catre Imprumutator a unui aviz juridic emis de Ministerul Justitiei al Imprumutatului. Avizul juridic trebuie sa ateste ca Imprumutatul dispune pe deplin de puterea, autoritatea si dreptul legal de a semna, remite si indeplini prezentul acord, in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania.

ART. 4
Dobinda si plati restante

(1) Dobinda
(a) Dobinda se va acumula de la, si incluzind data tragerii (pentru prima perioada de dobinda) sau data de plata a dobinzii (pentru toate celelalte perioade de dobinda) pina la, dar excluzind urmatoarea data de plata a dobinzii. Dobinda va fi platibila semestrial pentru perioadele trecute (datele de plata a dobinzii).
(b) Rata dobinzii si suma platibila in silingi austrieci vor fi determinate cu doua zile lucratoare inainte de inceperea fiecarei perioade de dobinda (data de determinare a ratei dobinzii).
(c) Rata dobinzii care urmeaza a fi determinata astfel va fi rata de referinta cotata la pagina "VIBO" a Ecranului Reuters pentru depozitele la sase luni la siling austriac, la ora 11:00 (ora Vienei) in data de determinare a dobinzii, la care se adauga o marja de 1/8 puncte procentuale pe an.
(d) Daca la vreuna dintre datele de determinare a ratei dobinzii, dintr-un motiv care nu a fost sau nu este sub controlul Ministerului Federal al Finantelor al Imprumutatorului, rata dobinzii nu poate fi determinata dupa procedeul descris mai sus, Ministerul Federal al Finantelor al Imprumutatorului va calcula media aritmetica a ratelor comunicate de Bank Austria, Creditanstalt - Bankverein, Giro - Credit AG, Raifeissen Zentralbank Osterreich AG si Osterreichischen Postsparkasse (banci de referinta), ratele oferite de acestea pentru depozitele la sase luni la siling austriac, cotate la bancile principale de pe piata interbancara din Viena in data de determinare a ratei dobinzii, la sau in jurul orei 11:00 a.m. (ora Vienei). Rata dobinzii calculata in acest fel va fi rotunjita, daca este cazul, pina la cea mai apropiata diviziune de 1/32% .
(e) Daca la vreuna dintre datele de determinare a ratei dobinzii Ministerul Federal al Finantelor al Imprumutatorului dispune de rate de referinta furnizate de cel putin o banca, dar de mai putin de cinci banci, atunci rata dobinzii pentru perioada respectiva va fi rata determinata de Ministerul Federal al Finantelor al Imprumutatorului ca medie aritmetica a cotatiei sau cotatiilor acestor banci de referinta care au furnizat ratele respective.
(f) Daca la vreuna dintre datele de determinare a ratei dobinzii nici una dintre bancile de referinta nu este in masura sa coteze o rata de referinta, rata dobinzii pentru perioada respectiva va fi rata de referinta pentru depozitele la sase luni la siling austriac, cotata la pagina "VIBO" a Ecranului Reuters in ultima zi lucratoare care precede data de determinare a dobinzii si in care o astfel de rata este disponibila, la care se adauga o marja de 1/8 puncte procentuale pe an.
(g) Ministerul Federal al Finantelor al Imprumutatorului va comunica Imprumutatului, prin fax, telex sau alt mijloc de comunicare in scris, rata dobinzii, data de plata a dobinzii si suma dobinzii in silingi austrieci, precum si - in cazurile specificate la paragrafele (d) - (f) de mai sus - modalitatea de determinare a ratei de referinta a dobinzii pentru perioada relevanta de dobinda, pe baza cotatiilor obtinute in modul descris mai sus. Cu exceptia erorilor evidente, comunicarile referitoare la data de plata a dobinzii si suma dobinzii in silingi austrieci vor constitui proba doveditoare pentru toate scopurile, atit pentru Imprumutator, cit si pentru Imprumutat.
(2) Plati restante
In cazul in care Imprumutatul nu plateste la scadenta capitalul sau dobinda platibila in cadrul prezentului acord, la cererea Ministerului Federal al Finantelor al Imprumutatorului, Imprumutatul va plati, atit dupa, cit si inaintea pronuntarii unei sentinte judecatoresti, dobinda penalizatoare la capitalul sau, dobinda scadenta dar neplatita, la o rata anuala egala cu suma dintre: (i) una virgula cinci la suta (1,5%); si (ii) () in cazul unei plati restante de capital, rata dobinzii aplicabile capitalului scadent dar neplatit; (bb) in fiecare caz al unei plati restante de dobinda, rata dobinzii aplicabile sumei de capital din care a provenit dobinda scadenta dar neplatita. Dobinda penalizatoare va fi calculata pentru fiecare zi din decursul perioadei care incepe de la, si include data scadentei pina la, si incluzind ziua imediat precedenta datei platii efective a sumei datorate.
(3) Baza de calcul
Dobinda se va acumula zilnic si va fi calculata pe baza unui an de trei sute saizeci (360) de zile si a numarului efectiv de zile scurse (diviziunile mai mici de un "Groschen" [0,01 silingi austrieci] nu se iau in considerare).

ART. 5
Rambursare la scadenta si rambursari anticipate

(1) Rambursarea imprumutului
Imprumutatul va rambursa Imprumutatorului capitalul imprumutului in suma de 75.000.000 (saptezeci si cinci milioane) silingi austrieci la data la care se implinesc sapte (7) ani de la data tragerii.
(2) Locul si momentul platii
Toate platile datorate de Imprumutat in cadrul prezentului acord vor fi efectuate in silingi austrieci in fonduri imediat disponibile in contul curent cu numarul 1/1100/7 al Imprumutatorului, deschis la Banca Nationala a Austriei.
(3) Plati efectuate in zile lucratoare
Daca vreo plata care urmeaza a fi efectuata de Imprumutat in cadrul prezentului acord devine scadenta intr-o zi care nu este o zi lucratoare (o zi lucratoare inseamna o zi in care bancile sint deschise pentru tranzactii in Viena), acea plata va fi efectuata in ziua lucratoare imediat urmatoare, prelungindu-se astfel marimea perioadei de dobinda si reducindu-se concomitent marimea urmatoarei perioade de dobinda.
(4) Plati libere de pretentii si impozite
Nici o plata care urmeaza a fi efectuata de Imprumutat in cadrul prezentului acord nu va fi redusa prin compensari sau contrapretentii. Daca suma unei plati (inclusiv a unei plati la care se face referire in aceasta fraza) este redusa prin aplicarea unui impozit, Imprumutatul va datora o suma egala cu plata initiala, la care se adauga o plata suplimentara echivalenta cu reducerea respectiva. Daca, in legatura cu o plata, Imprumutatorul devine raspunzator pentru neplata unui impozit care se percepe in Romania si care nu a fost dedus din respectiva plata, Imprumutatul va datora drept despagubire, la solicitarea Imprumutatorului, o plata egala cu impozitul sau costul respectiv.
(5) Plati insuficiente
Daca la data la care o plata devine scadenta suma vreunei plati efectuate de Imprumutat in cadrul prezentului acord este mai mica decit suma totala datorata si platibila, se va considera ca Imprumutatul renunta la orice drept pe care l-ar putea avea de alocare a acestei sume si Imprumutatorul poate folosi si aloca suma platii astfel efectuata pentru compensarea oricarei sume sau tuturor sumelor datorate in cadrul prezentului acord care sint scadente sau restante la plata in ziua respectiva, in ordinea hotarita de Imprumutator.
(6) Rambursari anticipate
(a) In orice moment dupa ziua urmatoare datei tragerii si dupa o comunicare irevocabila, in scris, transmisa Imprumutatorului cu cel putin treizeci (30) de zile in prealabil, Imprumutatul poate rambursa anticipat, la o data acceptabila pentru Imprumutator, imprumutul si dobinda acumulata la aceasta pina la, si incluzind ziua imediat precedenta datei rambursarii anticipate, precum si orice alte sume platibile in acel moment in cadrul prezentului acord in legatura cu acesta.
(b) Sumele rambursate anticipat conform prezentului acord nu vor fi reimprumutate.

ART. 6
Impozite si taxe

Compensatie pentru impozite si speze bancare
Imprumutatul va plati sau va determina plata si va acorda o compensatie Imprumutatorului pentru:
(a) toate taxele juridice, de timbru sau de inregistrare sau alte comisioane, cheltuieli sau impozite si orice penalitati sau dobinzi legate de prezentul acord care pot fi percepute de autoritatile juridice sau guvernamentale in legatura cu semnarea, remiterea, inregistrarea sau intrarea in vigoare (incluzind, fara limitare, acceptarea ca proba in justitie) a prezentului acord sau cu obtinerea sau executarea vreunei sentinte sau hotariri judecatoresti pronuntate in legatura cu prezentul acord, cu exceptia cazurilor in care o astfel de sentinta sau hotarire judecatoreasca este pronuntata in favoarea Imprumutatului;
(b) toate spezele si comisioanele bancare, daca exista, aparute in legatura cu tragerea imprumutului care face obiectul prezentului acord si cu plata, rambursarea sau rambursarea anticipata a capitalului, dobinzii sau a oricaror alte sume datorate Imprumutatorului in cadrul prezentului acord.

ART. 7
Garantii

Imprumutatul nu va crea un drept de retinere sau sarcina asupra activelor sale pentru garantarea vreunei datorii fata de tarile membre G-24 si nu va determina garantarea unei astfel de datorii de catre vreo entitate guvernamentala romana, cu exceptia cazului in care obligatiile de plata ale Imprumutatului, in cadrul prezentului acord, sint asigurate cu promptitudine in mod egal si proportional prin aceleasi drepturi de retentie sau sarcini sau printr-o alta modalitate de garantare satisfacatoare in mod rezonabil pentru Imprumutator.
Pentru scopurile acestui articol "Datoria fata de tarile membre G-24" semnifica datoria Imprumutatului sub forma de sume imprumutate in cadrul oricarui acord de imprumut incheiat intre Imprumutat si o tara membra G-24 (sau o entitate guvernamentala a acesteia) sau o organizatie internationala participanta la programul tarilor membre G-24 (facut public in 1994) de acordare de asistenta financiara Romaniei pentru sustinerea balantei de plati. Imprumutatul va informa Imprumutatorul despre crearea oricaror astfel de drepturi de retentie, sarcini sau garantii.

ART. 8
Cazuri de neindeplinire a obligatiilor

La aparitia oricareia dintre situatiile urmatoare (fiecare constituind un caz de neindeplinire a obligatiilor):
(a) neefectuarea de catre Imprumutat a unei plati de capital, dobinda sau a oricarei alte plati datorate in cadrul prezentului acord, in modalitatea prevazuta in acesta, in termen de sase saptamini de la data scadentei si in pofida primirii unei scrisori inregistrate de notificare;
(b) contestarea valabilitatii prezentului acord de catre Imprumutat sau nerecunoasterea de catre acesta a obligatiilor sale din cadrul prezentului acord (prin suspendarea generala a platilor sau prin declararea unui moratoriu asupra platii datoriei sale externe) sau aparitia vreunei schimbari in tratatele internationale la care tara Imprumutatului este parte sau in orice lege, regulament sau politica din tara Imprumutatului sau in orice decizie a vreunei autoritati competente sau hotarire a vreunui tribunal cu jurisdictie competenta care are drept rezultat ilegalitatea, invaliditatea sau imposibilitatea aplicarii oricarei prevederi din prezentul acord sau care ar impiedica ori ar intirzia indeplinirea sau respectarea de catre Imprumutat a obligatiilor sale cuprinse in prezentul acord; sau
(c) incetarea valabilitatii si obligativitatii prezentului acord pentru Imprumutat (sau declararea de catre Imprumutat a acestui lucru in scris),
atunci, in oricare dintre aceste cazuri, Imprumutatorul, in orice moment dupa aparitia acestora si dupa o comunicare in scris transmisa Imprumutatului, poate suspenda tragerea imprumutului si/sau poate declara imprumutul impreuna cu dobinda acumulata, precum si alte sume datorate in cadrul prezentului acord ca fiind scadente si platibile imediat.

ART. 9
Lege guvernamentala si jurisdictie

Prezentul acord este guvernat de, si va fi interpretat in conformitate cu dreptul austriac. Toate litigiile cu privire la prezentul acord dintre Imprumutator si Imprumutat vor fi supuse legii austriece. Locul platii este Viena.
In conformitate cu prevederile Articolului 104 al "Jurisdiktionsnorm" (Norma de Jurisdictie), tribunalul competent va fi Tribunalul Comercial din Viena. Pentru sumele in litigiu care se situeaza sub nivelul de competenta al instantei de land, este competenta instanta comerciala districtuala din Viena (Bezirksgericht fur Handelssachen Wien). Agentul de proces al Imprumutatului in Austria va fi ambasadorul Romaniei sau reprezentantul oficial al Romaniei.
Imprumutatorul va fi liber sa-si sustina drepturile fata de Imprumutat si in instantele de judecata din Romania. Prin prezentul acord, Romania renunta irevocabil si neconditionat in legatura cu sine sau cu proprietatile ori activele sale la orice imunitate la care este sau ar putea fi indreptatita, pe baza suveranitatii sau, altfel, fata de jurisdictia si executia oricarei actiuni in justitie sau proces aduse in fata instantelor de judecata din Romania in legatura cu prezentul acord.

ART. 10
Diverse

Prezentul acord va deveni efectiv la data la care Imprumutatorul va fi primit din partea Imprumutatului o notificare care sa ateste ca cerintele constitutionale si legale pentru intrarea in vigoare a acordului au fost indeplinite.
Prezentul acord este redactat in limba engleza, in trei exemplare originale, unul pentru Imprumutat, unul pentru Agent si unul pentru Imprumutator.
Adrese pentru comunicari


Pentru Imprumutator
Ministerul Federal al Finantelor din Republica Austria
Departamentul pentru Probleme Internationale si de Politica
Economica
Divizia pentru Europa Centrala si de Est
Himmelpfortgasse 4
1015, Viena, Austria
Tel. 0043 - 1 - 514 33/1563 (Mag. Nitsche)
Fax. 0043 - 1 - 512 37 11
Telex 047111688

Pentru Imprumutat
Ministerul Finantelor
Directia generala a relatiilor financiare cu organismele
internationale
Str. Apolodor nr. 17
Bucuresti, Romania
Tel.: (+) 401 410.20.39
Fax.: (+) 401 312.67.92
Tlx.: 11.239A MIFIN R

Pentru Agent
Banca Nationala a Romaniei
Directia relatii internationale
Str. Lipscani nr. 25
Bucuresti, Romania
Tel.: (+) 401.312.43.67
Fax.: (+) 401.312.43.71
Tlx.: 11136a bnrbuc rRomania,
reprezentata de Ministerul Finantelor
Florin Georgescu,
Ministru de stat, ministrul finantelor

Banca Nationala a Romaniei,
Mugur Isarescu,
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei


Republica Austria,
reprezentata de Ministerul Federal al Finantelor
dr. Paul Ullmann,
Ambasador extraordinar si plenipotentiar
al Republicii Austria la Bucuresti


ANEXA 2

AMENDAMENT
din data de 13 iulie 1995 la Acordul de imprumut dintre Romania si Republica Austria, incheiat la Viena la 1 aprilie 1992*)
------------------
*) Traducere.

Paragraful a) al Articolului 3 - "Conditii" - se reformuleaza dupa cum urmeaza:

Conditii

"a) Pentru acest imprumut se calculeaza Imprumutatului dobinzi semestriale pentru perioadele trecute, pe baza unui an calendaristic. Prima plata de dobinda astfel determinata va fi datorata pentru perioada relevanta de dobinda care incepe cu data din an la care a fost efectuata tragerea si se incheie dupa data ratificarii prezentului amendament sau care include aceasta data.
Pentru platile de dobinda aferente perioadelor anterioare celor la care se face referire in paragraful de mai sus se aplica prevederile Acordului de imprumut semnat la 1 aprilie 1992.
Ca date de plata a dobinzii se stabilesc 22 iunie si 22 decembrie ale fiecarui an. La aceste date dobinzile devin scadente si platibile, pe baza prevederilor prezentului acord. Ultima data de plata a dobinzii este 22 iunie 1999.
Perioada de dobinda inseamna fiecare perioada de la si incluzind o data de plata a dobinzii pina la, dar excluzind urmatoarea data de plata a dobinzii.
Calculul dobinzilor se va face pe baza numarului de zile efectiv scurse in perioada de dobinda si a unui an de 360 de zile.
) Rata dobinzii si suma platibila in silingi austrieci pentru fiecare perioada de dobinda vor fi determinate in penultima zi bancara dinaintea perioadei de dobinda urmatoare (Data de determinare a dobinzii).
ab) Rata dobinzii se calculeaza pe baza ratei de referinta cotate la pagina VIBO a Ecranului Reuters pentru depozitele de sase luni la siling austriac (VIBOR la sase luni), la care se adauga o marja de 0,125 puncte procentuale. Rata dobinzii va fi stabilita de Ministerul Federal al Finantelor in data de determinare a dobinzii, pe baza informatiilor furnizate de Ecranul Reuters, pagina VIBO, la sau in jurul orei 11,00.
ac) In cazul in care la vreuna dintre datele de determinare a dobinzii, din motive care nu sint sub controlul Ministerului Federal al Finantelor al Imprumutatorului, rata dobinzii VIBOR nu poate fi stabilita pe baza informatiilor furnizate de Ecranul Reuters, pagina VIBO, Ministerul Federal al Finantelor al Imprumutatorului va calcula rata dobinzii ca medie aritmetica a ratelor comunicate de catre Bank Austria, Creditanstalt - Bankverein, Giro - Credit Aktiengesellschaft, Raifeissen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft si Osterreichischen Postsparkasse, rate oferite de acestea, pentru depozitele la sase luni, la siling austriac, cotate la bancile principale de pe piata interbancara din Viena in data de determinare a dobinzii, la sau in jurul orei 11,00, ora Vienei. Rata dobinzii calculata in acest fel va fi rotunjita, dupa caz, pina la cea mai apropiata diviziune de 1/32% .
In cazul in care la vreuna dintre datele de determinare a dobinzii Ministerul Federal al Finantelor al Imprumutatorului dispune de rate de referinta furnizate de cel putin o banca, dar de mai putin de cinci banci, rata dobinzii pentru perioada respectiva va fi rata determinata de Ministerul Federal al Finantelor ca medie aritmetica a cotatiei sau cotatiilor bancilor care au furnizat ratele respective.
In cazul in care la vreuna dintre datele de determinare a ratei dobinzii nici una dintre bancile sus-mentionate nu este in masura sa coteze o rata de referinta, Ministerul Federal al Finantelor al Imprumutatorului va determina rata dobinzii pentru perioada respectiva pe baza ratei de referinta pentru depozitele la sase luni la siling austriac, cotate la pagina VIBO a Ecranului Reuters in ultima zi lucratoare care precede data de determinare a dobinzii si in care o astfel de rata este disponibila, la care se adauga o marja de 0,125 puncte procentuale.
ad) Ministerul Federal al Finantelor al Imprumutatorului va comunica Imprumutatului, prin fax sau alt mijloc de comunicare in scris, rata dobinzii astfel stabilita, data de plata a dobinzii si suma dobinzii. Pentru cazurile mentionate la paragraful ac) se va comunica si metoda de determinare a ratei de referinta a dobinzii pentru perioada corespunzatoare.
Cu exceptia erorilor evidente, aceste comunicari vor constitui proba doveditoare pentru toate scopurile, atit pentru Imprumutator, cit si pentru Imprumutat."
Prezentul amendament intra in vigoare la data la care Imprumutatul va notifica Imprumutatorului ca toate cerintele legale au fost indeplinite pentru intrarea in vigoare a amendamentului.

Pentru Romania,
reprezentata de Ministerul Finantelor,
Florin Georgescu,
Ministru de stat, ministrul finantelor

Pentru Banca Nationala a Romaniei,
Mugur Isarescu,
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei

Pentru Republica Austria,
reprezentata de Ministerul Federal al Finantelor
dr. Paul Ullmann,
Ambasador extraordinar si plenipotentiar
al Republicii Austria la Bucuresti


ANEXA 3

AMENDAMENT
convenit de Romania si Banca Europeana de Investitii la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Luxemburg si Bruxelles la 10 mai 1993*)
-------------------
*) Traducere.

Punctul 1.04. B., alineatul 2, din Articolul 1 al Acordului de imprumut se modifica dupa cum urmeaza:
"Toate tragerile ulterioare celei dintii se vor efectua sub rezerva primirii de catre Banca, inaintea datei respectivei trageri, a unor documente justificative satisfacatoare in sensul ca Imprumutatul si A.N.D. au cheltuit, pentru partea de proiect finantata de Banca, asa cum este prezentata in anexa A la acest acord, o suma egala cel putin cu aceea (mai putin impozitele si taxele de import) a tuturor sumelor eliberate anterior de Banca, minus o valoare echivalenta cu 2 milioane ECU; aceasta limitare nu se va aplica ultimei trageri."


ANEXA 4

AMENDAMENT
convenit de Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Londra la 23 aprilie 1993*)
-------------------
*) Traducere.

Sectiunea 3.05. din Articolul 3 al Acordului de imprumut se modifica dupa cum urmeaza:
"Daca Banca nu va conveni altfel, Imprumutatul va determina A.N.D. sa furnizeze Bancii, pentru analiza si observatii, pina la 30 iunie 1994, un proiect de plan al unui sistem de gestiune a imbracamintilor rutiere si, pina nu mai tirziu de 30 iunie 1997 sa introduca si sa testeze sistemul la nivelul Directiei regionale Bucuresti si sa aplice sistemul in alte trei directii regionale, tinind cont de observatiile Bancii."


ANEXA 5

BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
Nr. 1.7932
ROMANIA - PROIECT DE DEZVOLTARE A TELECOMUNICATIILOR/ A

ACORD DE IMPRUMUT INTRE ROMANIA SI BANCA EUROPEANA DE INVESTITII
SI REGIA AUTONOMA "ROM-TELECOM"*)

BUCURESTI, 9 MAI 1995
LUXEMBOURG, 16 MAI 1995
-----------------
*) Traducere.

Prezentul acord este incheiat intre:
Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, avind sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, prin domnul Dan Mogos, secretar de stat in Ministerul Finantelor,
denumita in continuare Imprumutatul,
ca prima parte,
Banca Europeana de Investitii, avind sediul in Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg - Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata prin domnul Michel Deleau, director general, si domnul Bruno Eynard, director general,
denumita in continuare Banca,
ca a doua parte, si
Regia Autonoma "ROM-TELECOM", avind sediul in Bd. Libertatii nr. 14-16, sectorul 5, Bucuresti, Romania, ca beneficiar final, reprezentata prin domnul Andrei Chirica, director general si presedinte al consiliului de administratie,
denumita in continuare ROM-TELECOM,
ca a treia parte.

Avind in vedere ca:
1. Consiliul Uniunii Europene a decis sa continue planul de actiune privind asistenta acordata de Comunitatea Europeana Imprumutatului in sprijinirea eforturilor sale de realizare a reformelor politice si economice.
2. Consiliul Guvernatorilor Bancii Europene de Investitii a luat nota de aceasta hotarire si a autorizat pe data de 2 mai 1994 acordarea de noi imprumuturi pentru proiecte de investitii in Romania.
3. Un acord-cadru privind aceasta cooperare financiara a fost semnat de Banca si Imprumutat la 3 octombrie 1994.
4. Imprumutatul a propus initierea unui proiect (in cele ce urmeaza numit Proiectul), care se va realiza de catre ROM-TELECOM, cuprinzind extinderea si modernizarea retelei de telecomunicatii din Romania, asa cum este expus mai detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A la prezentul acord (denumita in continuare Descrierea Tehnica).
5. Costul total estimat al Proiectului este de 418 milioane ECU (patru sute optsprezece milioane ECU), inclusiv rezerve si dobinda in perioada constructiei.
6. Costul Proiectului se va finanta astfel:Echivalent
milioane ECU
----------------------------------------------------------------------
- Fonduri proprii ale ROM-TELECOM 173
- B.E.R.D. (imprumut 1992 - transa a II-a) 35
- B.E.R.D. (imprumut 1995) si altii 90
- Pentru a completa finantarea, Imprumutatul a solicitat
Bancii imprumuturi in valoare echivalenta cu 120
----------------------------------------------------------------------
TOTAL: 418
----------------------------------------------------------------------

Imprumutul B.E.R.D. din anul 1995 se estimeaza a fi disponibil pentru a fi tras de catre Imprumutat la 31 martie 1996.
7. Imprumutatul s-a angajat ca, in conformitate cu legislatia sa nationala, pe durata imprumutului acordat, sa disponibilizeze valuta necesara pentru plata dobinzilor, a comisioanelor, a altor obligatii de plata si rambursarea capitalului.
8. Imprumutatul s-a angajat sa excepteze de la impozitare toate platile de capital, dobinda si alte sume datorate in cadrul prezentului acord si sa plateasca toate aceste sume bruto, fara deducerea impozitului la sursa.
9. Banca, apreciind ca finantarea Proiectului corespunde obiectului sau de activitate si avind in vedere cele expuse mai sus, a hotarit sa dea curs cererii Imprumutatului si cererii ROM-TELECOM pentru o prima transa a imprumutului, in suma echivalenta cu 80 milioane ECU, aceasta constituind pentru ROM-TELECOM o necesitate de finantare imediata, destinata exclusiv finantarii categoriilor eligibile mentionate in paragraful 2 din Descrierea Tehnica.
10. Banca este dispusa ca in timp util si urmare unei analize a necesitatilor financiare ale R0M-TELECOM si a implicatiilor tarifare, precum si a stadiului dezvoltarii sectorului de telecomunicatii sa incheie un acord de imprumut suplimentar pentru acoperirea sumei mentionate anterior sau a unei parti din aceasta, dupa cum va fi necesar.
11. Imprumutatul va incheia un acord cu ROM-TELECOM (denumit in continuare Acord de subimprumut) in scopul disponibilizarii catre ROM-TELECOM a sumei totale de 80.000.000 ECU imprumutati Imprumutatului prin prezentul acord.
12. Referirile din prezentul acord la articole, preambul, anexe si liste constituie referiri la articolele, preambulul, anexele si listele din prezentul acord.
Se convine prin prezentul acord dupa cum urmeaza:

ART. 1
Trageri

1.01. Suma creditului
Prin prezentul acord, Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta, un credit (in cele ce urmeaza numit Credit), in valoare echivalenta cu 80.000.000 ECU (optzeci milioane ECU) in unicul scop de a finanta partial Proiectul asa cum este descris in anexa A.
ECU este definit in anexa C la prezentul acord si va fi tratat pentru toate scopurile acestuia ca fiind o moneda.
1.02. Proceduri de tragere
A. Creditul va fi tras in cel mult 16 transe (denumite in continuare Transe) care vor fi fiecare in valoare echivalenta cu cel putin 2 milioane ECU, cu exceptia ultimei trageri, si nu va depasi echivalentul a 14 milioane ECU.
B. Tragerea fiecarei Transe va fi conditionata de primirea de catre Banca a unei cereri scrise (Cerere) de la Imprumutat prin ROM-TELECOM, in care sa se specifice:
a) suma Transei;
b) moneda sau monedele in care Imprumutatul prin ROM-TELECOM prefera ca Transa sa fie trasa si care sa fie moneda sau monedele la care se refera Articolul 1.03.;
c) rata sau ratele dobinzii aplicabile, comunicate anterior de Banca, daca este cazul;
d) data preferata pentru tragere, intelegindu-se ca Banca poate plati Transa in termen de pina la 4 luni calendaristice de la data Cererii.
Nici o cerere nu va putea fi efectuata mai tirziu de 10 noiembrie 1999. Sub rezerva prevederilor Articolului 1.02. C, fiecare Cerere este irevocabila.
C. Daca cererea va fi intocmita in conformitate cu prevederile Articolului 1.02. A si sub rezerva prevederilor Articolelor 1.04. si 1.07., intr-un interval cuprins intre 10 si 15 zile inainte de data platii, Banca va remite Imprumutatului prin ROM-TELECOM un aviz (denumit in continuare Aviz de tragere) care: (i) va confirma suma si compozitia monedelor Transei specificate in Cerere; (ii) va specifica rata sau ratele dobinzii determinate in conformitate cu prevederile Articolului 3.01.A; si (iii) va preciza data tragerii Transei. In cazul in care rata dobinzii specificate in Avizul de tragere depaseste rata respectiva indicata anterior de Banca, sau in cazul in care compozitia monedelor sau suma Transei nu sint in conformitate cu Cererea, Imprumutatul, prin ROM-TELECOM, poate ca, in curs de trei zile lucratoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, sa revoce Cererea prin notificare catre Banca, si, in consecinta, Cererea si Avizul de tragere nu isi vor mai produce efectul.
D. Tragerea va fi facuta in acel cont bancar pe numele ROM-TELECOM pe care Imprumutatul si ROM-TELECOM il vor notifica Bancii cu cel putin 8 zile inainte de data tragerii, cu conditia ca pentru fiecare moneda sa fie notificat nu mai mult de un cont.
1.03. Moneda tragerii
Sub rezerva existentei de disponibilitati, Banca va disponibiliza fiecare transa in moneda sau in monedele pentru care Imprumutatul prin ROM-TELECOM isi va fi exprimat preferinta. Fiecare moneda a tragerii va fi ECU, moneda unuia dintre statele membre ale Bancii sau orice alta moneda frecvent negociata pe principalele piete valutare.
Pentru calcularea sumelor ce urmeaza a fi trase in alta moneda decit ECU, Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piata valutara din Bruxelles, iar in lipsa acestuia, de pe orice alta piata aleasa de banca, la o data cu nu mai mult de 10 zile inainte de tragere, dupa cum va hotari Banca.
1.04. Conditii pentru tragere
A. Tragerea primei Transe conform Articolului 1.02. va fi conditionata de indeplinirea, in mod satisfacator pentru Banca, a urmatoarelor conditii, respectiv ca inainte de data Cererii:
a) consilierul juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnarii prezentului acord de catre Imprumutat si a celorlalte documente, incluzind, dar nelimitindu-se la evidentele mentionate la punctul d) al prezentului articol, in termeni acceptabili Bancii;
b) consilierul juridic al ROM-TELECOM sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnarii prezentului acord de catre ROM-TELECOM si a celorlalte documente, in termeni acceptabili Bancii;
c) toate aprobarile necesare sa fi fost obtinute astfel incit sa permita ROM-TELECOM sa efectueze trageri din imprumut si Imprumutatului sa restituie imprumutul si sa plateasca dobinda si celelalte sume datorate conform prevederilor prezentului acord; aceste aprobari trebuie extinse si asupra deschiderii si gestionarii conturilor in care Imprumutatul solicita Bancii sa disponibilizeze sumele imprumutului;
d) Banca sa fi primit autorizarea scrisa emisa de Imprumutat prin care ROM-TELECOM este imputernicit sa solicite trageri si sa primeasca sumele corespunzatoare, asa cum este prevazut in cadrul prezentului Articol 1;
e) Banca sa fi primit un exemplar original din imputernicirea Consiliului de administratie al ROM-TELECOM prin care se autorizeaza domnul Andrei Chirica sa semneze prezentul acord si imputernicirea de semnare pentru domnul Dan Mogos.
Daca o Cerere pentru tragerea primei Transe este facuta inainte de primirea de catre Banca a unor dovezi satisfacatoare pentru ea ca aceste conditii au fost indeplinite, acea Cerere va fi considerata ca fiind primita de Banca la acea data cind conditiile vor fi fost indeplinite.
B. Fiecare tragere ulterioara va fi conditionata de primirea de catre Banca, inainte de data cererii, a unor documente justificative satisfacatoare pentru ea, care sa ateste ca ROM-TELECOM a cheltuit pe acele parti ale Proiectului descrise in anexa A o suma cel putin egala cu suma (fara taxe si obligatii vamale) tuturor sumelor anterioare puse la dispozitie de Banca, mai putin, cu exceptia ultimei trageri, suma de 2 milioane ECU.
Mai mult, fiecare tragere va fi conditionata de convingerea permanenta a Bancii ca ROM-TELECOM are la dispozitie in continuare suficiente alte fonduri, astfel incit sa fie asigurata implementarea si incheierea la timp a Proiectului, conform Descrierii Tehnice din anexa A.
C. Pe parcursul unei perioade relevante de timp oricare sau toate cererile de tragere vor fi supuse conditiei ca Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare ca Imprumutatul a respectat ajustarile tarifare cerute conform anexei D la prezentul acord.
D. In plus fata de conditiile prevazute la Articolul 1.04. B mentionat anterior, ultima tragere va fi supusa conditiei ca toate sumele trase anterior sa fi fost cheltuite pentru Proiect, asa cum se prevede in articolul amintit, sau Imprumutatul sa prezinte documente satisfacatoare, in sensul ca aceste sume urmeaza sa fie cheltuite in decurs de 60 de zile de la data la care tragerea a fost solicitata.
Orice tragere efectuata conform acestui paragraf pentru finantarea de cheltuieli in avans va fi conditionata de primirea, in decurs de 90 de zile, a unor documente satisfacatoare pentru Banca, in sensul ca fiecare suma a fost corect cheltuita pentru Proiect.
E. Pentru calcularea echivalentului in ECU a sumelor cheltuite, Banca va utiliza cursul de schimb aplicat in a 30-a zi dinaintea datei Cererii.
F. Daca vreo parte a evidentelor furnizate de Imprumutat prin ROM-TELECOM nu este considerata satisfacatoare de catre Banca, Banca poate actiona conform ultimului paragraf al Articolului 1.04. A sau poate elibera proportional mai putin decit suma solicitata.
1.05. Comision de aminare
Daca tragerea vreunei Transe este aminata la cererea Imprumutatului prin ROM-TELECOM (cu consimtamintul Bancii), Imprumutatul va plati comision de aminare pentru partea de Transa netrasa la o rata anuala de 1%, calculata de la data initial specificata a tragerii pina la data efectiva a tragerii sau, daca Transa nu este trasa in intregime, pina la data anularii sau revocarii acelei Transe. Cererea pentru aminare trebuie sa fie primita de Banca cu cel putin 8 zile inainte de data initiala a tragerii. Acest comision se va acumula de la zi la zi si va fi platibil la fiecare dintre datele specificate in Articolul 5.03.
1.06. Anularea creditului
Daca costul Proiectului va fi mai mic decit cifra estimata in Preambul, Banca poate, cu instiintarea Imprumutatului, sa anuleze portiunea din Credit corespunzatoare diferentei.
Imprumutatul poate oricind, cu instiintarea Bancii, sa anuleze integral sau partial orice suma netrasa din Credit.
Daca Imprumutatul anuleaza vreo Transa, pentru care Cererea efectuata de Imprumutat prin ROM-TELECOM nu a fost revocata conform prevederilor Articolului 1.02. C, va plati un comision flat calculat la valoarea anulata, egal cu jumatatea ratei dobinzii aplicate de Banca la data anularii asupra imprumuturilor acordate de ea in aceleasi proportii intre monede si cu o perioada de rambursare de 15 ani. Acest comision va fi platibil suplimentar oricarui alt comision platibil conform Articolului 1.05.
1.07. Revocarea si suspendarea Creditului
Banca poate, prin instiintarea Imprumutatului, revoca partea netrasa a Creditului, in orice moment si cu efect imediat:
a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in Articolul 10.01. (A) sau (B); sau
b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bancii la pietele de capital nationale sau internationale importante.
Alternativ, daca Banca apreciaza ca o situatie descrisa in cazul a) sau b) a survenit, dar are caracter temporar, ea poate suspenda, prin notificarea Imprumutatului, partea netrasa a Creditului. In acest caz, suspendarea va continua pina cind, urmare emiterii unei Cereri suplimentare, Banca va fi din nou in masura sa emita un Aviz de tragere.
Totusi Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo Transa care a facut obiectul unui Aviz de tragere.
Creditul va fi considerat revocat, daca Banca solicita rambursarea conform prevederilor Articolului 10.
Daca Creditul este revocat pentru alte motive decit cele ce decurg din cazul b) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma a carei trageri a fost solicitata, la o rata anuala de 0,75% calculata de la data Cererii respective pina la data revocarii.
Un astfel de comision va fi platibil suplimentar oricarui comision platibil conform prevederilor Articolului 1.05.
1.08. Moneda comisioanelor
Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii conform Articolului 1 vor fi calculate si platibile in ECU.

ART. 2
Imprumutul

2.01. Suma imprumutului
Imprumutul (denumit in continuare Imprumutul) va cuprinde totalul sumelor in monedele disponibilizate de Banca, asa cum vor fi fost notificate de Banca cu ocazia tragerii fiecarei transe.
2.02. Moneda de rambursare
Fiecare rambursare conform prevederilor Articolului 4 sau, dupa caz, Articolului 10, va fi efectuata in monedele disponibilizate si in proportiile acestora in soldul imprumutului.
2.03. Moneda pentru dobinda si alte obligatii de plata
Dobinda si celelalte obligatii platibile conform Articolelor 3, 4 si 10 vor fi calculate si vor fi platibile proportional in fiecare moneda in care imprumutul este rambursabil.
Orice alte plati vor fi facute in moneda specificata de Banca avind in vedere moneda in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza a fi rambursate prin acea plata.
2.04. Notificari ale Bancii
Dupa tragerea fiecarei Transe, Banca va transmite Imprumutatului si ROM-TELECOM o declaratie rezumativa cuprinzind suma, compozitia monedelor, data tragerii, graficul de amortizare si rata sau ratele dobinzii pentru acea Transa.

ART. 3
Dobinda

3.01. Rata dobinzii
A. Soldul nerambursat al fiecarei Transe va fi purtator de dobinda la rata sau ratele specificate in Avizul de tragere respectiv, care rata va fi rata sau ratele dobinzii aplicabile la data emiterii Avizului de tragere pentru imprumuturile expirate in moneda sau monedele respective si acordate de Banca imprumutatilor sai in aceiasi termeni de rambursare si in aceleasi conditii de plata a dobinzii ca pentru Transa in cauza.
B. Dobinda va fi platibila semestrial la datele specificate in Articolul 5.03.
3.02. Dobinda la sumele cu scadenta depasita
Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor Articolului 10, si prin exceptie de la prevederile Articolul 3.01., dobinda se va acumula pentru oricare suma cu scadenta depasita, de la data prevazuta pentru plata pina la data efectiva a platii, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei Transe, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% (doua virgula cinci procente) si (ii) rata corespunzatoare specificata conform Articolului 3.01.; si
b) pentru orice alta suma, la rata egala cu suma dintre (i) 2,5% (doua virgula cinci procente) si (ii) rata dobinzii percepute de Banca la data scadentei pentru imprumuturi acordate in aceeasi moneda pe termen de 15 ani.
Aceasta dobinda este platibila in aceeasi moneda ca si suma restanta asupra careia se aplica.

ART. 4
Rambursarea

4.01. Rambursarea normala
Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de amortizare prezentat in anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
(1) Pe baza notificarii scrise transmise Bancii cu doua luni in prealabil, Imprumutatul poate rambursa anticipat, integral sau partial, orice Transa, la oricare dintre datele mentionate in Articolul 5.03.
(2) In cazul rambursarii anticipate a unei Transe, Imprumutatul va plati Bancii o suma suplimentara egala cu 85% din totalul tuturor sumelor calculate in felul urmator:
a) Pentru fiecare perioada de sase luni la sfirsitul careia este fixata data platii dobinzii, dupa data rambursarii anticipate, Banca va calcula suma dobinzii, daca este cazul, care, in absenta rambursarii anticipate, ar fi fost platibila la suma rambursata anticipat, in fiecare moneda cuprinsa in acea Transa, aplicind rata prin care (x) rata dobinzii aplicabile unei asemenea monede conform Articolului 3.01. depaseste (y) rata dobinzii pe care, cu trei luni inainte de data rambursarii anticipate, Banca ar fi aplicat-o pentru un imprumut acordat in aceeasi moneda cu cea a rambursarii anticipate, avind date semestriale pentru plata dobinzii si avind o durata medie egala fie cu durata medie ramasa a Transei sau, daca aceasta durata este mai mica decit oricare alta pentru care Banca ar aplica o astfel de cotatie in acea moneda, la cea mai scurta durata medie pentru care Banca ar aplica asemenea cotatie.
b) Fiecare suma astfel calculata va fi ajustata la data rambursarii anticipate pe baza ratei de scont egala cu rata corespunzatoare de reinvestire.
(3) Suma specificata de Imprumutat in notificarea de rambursare anticipata, impreuna cu orice suma datorata in temeiul Articolului 4.02. (2), va fi platibila Bancii la data specificata in notificare. Notificarea va fi irevocabila. Transele rambursate anticipat nu pot fi reimprumutate.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Daca Imprumutatul sau ROM-TELECOM ramburseaza anticipat in mod voluntar, integral sau partial, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de cinci ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din suma imprumutului neachitata in acel moment, in proportia in care suma rambursata anticipat acopera suma totala a tuturor imprumuturilor de acest fel.
Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de patru saptamini de la primirea notificarii respective conform Articolului 8.02. a) sau 8.03. c) (ii). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobinda acumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt imprumut.
Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut, cu termen de rambursare cel putin tot atit de mare ca termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat, nu va fi considerata rambursare anticipata.
B. Daca costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cel mentionat in Preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului, proportional cu diferenta.
C. Daca ROM-TELECOM ramburseaza anticipat, integral sau partial, sumele subimprumutate lui conform Acordului de subimprumut voluntar sau ca urmare a Cererii Imprumutatului, acesta din urma va trebui sa ramburseze anticipat Bancii echivalentul sumei respective. Aceasta plata anticipata impreuna cu o prima calculata la suma de platit anticipat, conform Articolului 4.02., va deveni scadenta la data cea mai apropiata de cea specificata in Articolul 5.03.
D. In cazul oricarei rambursari anticipate datorate in temeiul acestui Articol 4.03., Imprumutatul poate alege Transa sau Transele care urmeaza sa fie rambursate anticipat.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform Articolului 4
Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate monedele Transei in cauza, proportional cu sumele de rambursat respective, in afara de cazul rambursarii anticipate, conform Articolului 4.02., cind Imprumutatul poate rambursa integral suma ramasa in una sau mai multe monede in cadrul Transei, la alegere.
In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate monedele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusa proportional din fiecare rata nerambursata.
Prevederile Articolului 4 se vor aplica fara a prejudicia prevederile Articolului 10.

ART. 5
Platile

5.01. Locul platii
Fiecare suma platibila de Imprumutat conform prevederilor prezentului acord va fi platita in contul notificat de Banca Imprumutatului. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru prima plata pe care o face Imprumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu nu mai putin de 15 zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor efectuate in temeiul Articolului 10.
5.02. Calculul platilor referitoare la fractiuni de an
Orice suma datorata sub forma de dobinda, comision sau in alt mod de catre Imprumutat, conform prevederilor prezentului acord si calculata pentru orice fractiune din an, va fi calculata pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30 de zile.
5.03. Datele de plata
Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sint platibile Bancii la 31 mai si 30 noiembrie in fiecare an.
Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sint platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise de Banca.
O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care a fost primita de Banca.

ART. 6
Angajamente speciale

6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
Imprumutatul, prin ROM-TELECOM, va folosi sumele imprumutului si celelalte fonduri mentionate in planul de finantare descris in Preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.
6.02. Realizarea Proiectului
ROM-TELECOM se angajeaza sa realizeze Proiectul in concordanta cu si sa-l finalizeze pina la data specificata in Descrierea Tehnica sau asa cum aceasta poate fi modificata periodic, cu aprobarea Bancii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
Daca costul Proiectului depaseste cifra estimata prezentata la pct. 5 din Preambul, Imprumutatul sau ROM-TELECOM va obtine finantare pentru a acoperi depasirea costului, fara a apela la Banca, astfel incit sa permita ROM-TELECOM sa finalizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea Tehnica. Planurile Imprumutatului sau ale ROM-TELECOM de finantare a depasirii costurilor vor fi comunicate Bancii fara intirziere.
6.04. Procedura de licitatie
ROM-TELECOM va achizitiona echipament, va asigura servicii si va comanda lucrari pentru proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca, pe cit posibil, prin licitatie internationala deschisa cel putin firmelor apartinind tuturor tarilor membre ale Comunitatii Europene si Romaniei. Imprumutatul va depune toate eforturile pentru a se asigura ca ROM-TELECOM va actiona conform prevederilor acestui articol.
6.05. Asigurare
Atit timp cit imprumutul este nerambursat, ROM-TELECOM va asigura in mod adecvat toate lucrarile si proprietatile care fac parte din Proiect, in concordanta cu practica normala pentru lucrari similare de interes public pe teritoriul Romaniei.
6.06. Intretinere
Atit timp cit imprumutul este nerambursat, ROM-TELECOM va asigura ca toate proprietatile care fac parte din Proiect sa fie intretinute, reparate, revizuite si innoite dupa cum este necesar pentru a fi pastrate in buna stare de functionare.
6.07. Auditul conturilor
Imprumutatul si ROM-TELECOM se angajeaza ca, incepind cu anul financiar 1995, ROM-TELECOM:
a) sa deschida evidente financiar-contabile si documente conform standardelor internationale; si
b) sa fi numit ca auditori o firma de reputatie internationala, acceptabila Bancii, cu capacitate demonstrata de auditare, in concordanta cu standardele internationale acceptate de audit.
6.08. Tarife
Imprumutatul si ROM-TELECOM se angajeaza sa restructureze sistemul actual de tarife conform anexei D.
6.09. Angajamente financiare
Imprumutatul se angajeaza ca ROM-TELECOM, printr-o conducere eficienta si o politica tarifara corespunzatoare, sa asigure mentinerea unei structuri financiare adecvate, in mod special sa realizeze un nivel al fondurilor proprii suficient sa asigure acoperirea serviciului datoriei, precum si acoperirea unei proportii rezonabile a programului de investitii convenit.
Imprumutatul se angajeaza ca ROM-TELECOM nu va intra in angajamente financiare esentiale sau in proiecte de investitii, altele decit cele convenite in cadrul acestui Proiect, fara a fi informat in scris Banca despre intentia sa. Astfel de informare scrisa trebuie sa fie primita de Banca cu doua luni inainte ca ROM-TELECOM sa se angajeze in implementarea unor astfel de noi angajamente sau proiecte de investitii care trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in precedentul paragraf.
6.10. Program de investitii
Imprumutatul se angajeaza ca ROM-TELECOM va prezenta Bancii la inceputul fiecarui an fiscal un program de investitii continind obiectivele anuale si un program de investitii pe trei ani cu propunerile respective de finantare ale acestuia.
6.11. Termeni ai Acordului de subimprumut
Acordul de subimprumut:
a) va reflecta termenii si conditiile din prezentul acord cu accent deosebit asupra obligatiilor asumate de Imprumutat si ROM-TELECOM prin prezentul acord;
b) va contine o rata a dobinzii care nu va fi mai mare decit rata dobinzii platibila de catre Imprumutat conform prevederilor prezentului acord;
c) va avea aceleasi perioade de gratie si rambursare.

ART. 7
Garantie

7.01. Garantie
Daca Imprumutatul va trebui sa acorde unei tert vreo garantie pentru indeplinirea vreuneia dintre obligatiile sale privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori prioritate in acest context, Imprumutatul va informa Banca despre aceasta si, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului acord sau va acorda Bancii o preferinta sau o prioritate echivalenta. Imprumutatul confirma ca in prezent nu exista nici o asemenea garantie, preferinta sau prioritate.
7.02. Garantie suplimentara
Daca ROM-TELECOM acorda unei terte parti o garantie, atunci, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor din cadrul prezentului acord.
Prevederile paragrafului de mai sus nu se vor aplica: (i) nici unui gaj sau ipoteci asupra pamintului sau altor active, atunci cind aceasta ipoteca este folosita pentru garantarea pretului de cumparare sau pentru obtinerea unui credit, a carui scadenta nu depaseste douasprezece luni, obtinut pentru a finanta acest pret de cumparare; sau (ii) nici un gaj asupra actiunilor, care a fost creat pentru a garanta un credit pe termen scurt.
Pentru scopurile acestui Articol 7.02, ROM-TELECOM declara ca nici una dintre proprietatile sale nu este supusa vreunei ipoteci si ca nu exista nici o contestatie privind dreptul sau de proprietate.

ART. 8
Informatii si vizite

8.01. Informatii privind Proiectul
Imprumutatul si ROM-TELECOM:
a) vor transmite Bancii: (i) pina la 1 septembrie 1995 si ulterior la fiecare data de 1 martie si 1 septembrie a fiecarui an, pe durata implementarii Proiectului si pina la incheierea acestuia, rapoarte privind implementarea Proiectului; (ii) la sase luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind incheierea Proiectului; si (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informatie privind finantarea, implementarea, aplicarea si operatiunile Proiectului, dupa cum Banca poate solicita in mod rezonabil;
b) vor supune aprobarii Bancii, fara intirziere, orice modificare importanta in planurile generale, graficul sau programul de cheltuieli ale Proiectului, in legatura cu situatiile facute cunoscute Bancii inainte de semnarea prezentului acord;
c) se vor asigura ca evidentele ROM-TELECOM cuprind toate operatiunile legate de finantarea si executarea Proiectului; si
d) vor informa in general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Imprumutatului sau ROM-TELECOM care ar putea prejudicia substantial sau afecta conditiile executarii sau operatiunile Proiectului.
8.02. Informatii privind Imprumutatul
Imprumutatul va informa imediat Banca:
a) despre orice hotarire luata de el sau despre orice motiv sau situatie care il obliga sau orice cerere adresata acestuia pentru plata anticipata a oricarui imprumut acordat pentru o perioada mai mare de 5 ani;
b) despre orice intentie de furnizare a oricarei garantii la care se face referire in Articolul 7.01 catre o terta parte; sau
c) in general, despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica executarea oricarei obligatii a Imprumutatului in cadrul prezentului acord.
8.03. Informatii privind ROM-TELECOM
ROM-TELECOM:
a) va furniza Bancii: (i) in fiecare an, in interval de o luna de la publicare, raportul anual, bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de expertiza contabila realizat de revizori desemnati conform prevederilor Articolului 6.07 b) privind ROM-TELECOM, si (ii) la intervale semestriale, raportul privind situatia financiara curenta, inclusiv referiri la ratele financiare specifice, precum si orice alte informatii suplimentare cu privire la situatia financiara generala, care pot fi cerute in mod rezonabil de Banca;
b) va asigura ca inregistrarile contabile se reflecta in mod clar operatiunile referitoare la finantarea si executia Proiectului;
c) va informa Banca:
(i) imediat, despre orice modificare adusa documentelor sale de baza si orice schimbari in situatia proprietatii, care ar putea duce la schimbarea controlului asupra ROM-TELECOM;
(ii) imediat, despre orice decizie luata, oricare ar fi considerentul, asupra oricarei situatii care il obliga sau orice cerere facuta pentru plata in avans a oricarui imprumut acordat initial pentru o perioada de timp mai mare de 5 ani;
(iii) imediat, despre orice intentie din partea acestuia de a crea vreo garantie asupra oricaruia dintre activele sale in favoarea unui tert; sau
(iv) in general, cu privire la orice situatii sau evenimente care pot impiedica indeplinirea oricarei obligatii a ROM-TELECOM in cadrul prezentului acord.
8.04. Vizite
Imprumutatul si ROM-TELECOM vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentanti au Curtii de Conturi a Comunitatilor Europene, sa viziteze amplasamente, instalatii si lucrari care fac parte din Proiect si sa efectueze acele verificari pe care acestia le apreciaza ca necesare si le vor acorda sau se vor asigura ca li se acorda tot sprijinul necesar pentru acest scop.

ART. 9
Speze si cheltuieli

9.01. Impozite, taxe si comisioane
Imprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe pentru inregistrare, rezultind din intrarea in vigoare sau implementarea prezentului acord, sau a oricarui document legat de acesta, si in legatura cu acordarea oricarei garantii pentru imprumut.
Imprumutatul va plati integral capitalul, dobinda, comisioanele si alte sume datorate conform prezentului acord, in suma bruta, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice asemenea deduceri, sa majoreze plata catre Banca, astfel incit dupa deducere valoarea neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
9.02. Alte speze
Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare de transfer sau valutare, ocazionate de executarea sau implementarea prezentului acord sau a documentelor legate de acesta, si in acordarea oricarei garantii pentru imprumut.

ART. 10
Rambursarea anticipata in cazul neindeplinirii unei obligatii

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii facute in acest sens de Banca:
(A) imediat:
a) daca vreo informatie sau document remis Bancii de catre sau in numele Imprumutatului, in legatura cu negocierea prezentului acord sau pe durata lui, se dovedeste a fi fost incorecte in orice privinta;
b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din imprumut, din dobinda la acesta sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca, dupa cum se prevede in prezentul acord;
c) daca, urmare oricarei neindepliniri a obligatiilor, Imprumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un imprumut care i s-a acordat initial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) daca survine un eveniment sau o situatie care este posibil sa puna in pericol plata serviciului imprumutului sau sa afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
e) daca vreo obligatie asumata de Imprumutat, asa cum se prevede in paragrafele 7 si 8 din Preambul, inceteaza de a fi indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui Imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Comunitatii Europene;
f) daca Imprumutatul sau ROM-TELECOM nu-si indeplineste vreo obligatie financiara cu privire la orice imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale Comunitatii Europene;
(B) la expirarea unei perioade de timp rezonabile specificate intr-o notificare remisa de Banca Imprumutatului, fara ca problema sa fi fost rezolvata in mod satisfacator pentru Banca:
a) daca Imprumutatul nu-si indeplineste vreo obligatie conform prevederilor prezentului acord, alta decit vreuna din cele mentionate in Articolul 10.01 (A) b); sau
b) daca vreun fapt esential prevazut in Preambul se modifica substantial si daca modificarea prejudiciaza interesele Bancii in calitate de Imprumutator catre Imprumutat sau afecteaza negativ implementarea sau operatiunile Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Articolul 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere rambursarea anticipata a imprumutului.
10.03. Daune
Atunci cind cererea de rambursare anticipata se va face conform Articolului 10.01, Imprumutatul va plati Bancii la valoarea fiecarei rate, asa cum este prezentat in anexa B, o suma calculata la o rata anulata de 0,25% de la data cererii la data initiala a scadentei ratei respective, asa cum se prevede in anexa B.
10.04. Nerenuntare
Nici o omisiune sau intirziere a Bancii in exercitarea oricaruia din drepturile sale conform Articolului 10 nu va fi considerata ca o renuntare la un astfel de drept.
10.05. Destinatia sumelor primite
Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform Articolului 10 vor fi destinate in primul rind platii daunelor, comisionului si dobinzii, in aceasta ordine, si in al doilea rind, reducerii ratelor nerambursate in ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate intre Transe la discretia Bancii.

ART. 11
Legea si jurisdictia

11.01. Legea
Prezentul acord si intocmirea, interpretarea si validitatea se vor fi guvernate de legea franceza.
Locul incheierii prezentului acord este sediul Bancii.
11.02. Jurisdictia
Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene.
Partile la prezentul acord renunta prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia Curtii. O decizie a Curtii emisa conform prezentului Articol 11.02 va fi definitiva si obligatorie pentru parti fara restrictie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
In orice actiune juridica aparuta in executarea prezentului acord, certificarea de catre Banca a oricarei sume datorate Bancii in cadrul prezentului acord va constitui dovada prima facie a acelei sume.

ART. 12
Clauze finale

12.01. Notificari
Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul acord vor fi trimise la adresele mentionate la punctul 1) de mai jos, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat si ROM-TELECOM in legatura cu litigii in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la punctul 2) de mai jos, unde Imprumutatul si ROM-TELECOM aleg domiciliul:


Pentru Banca: 100, Boulevard Konrad Adenauer L - 2950
Luxembourg - Kirchberg
Pentru Imprumutat: 1) Str. Apolodor 17, sector 5 RO-70060
Bucuresti, Romania
2) Misiunea Romaniei pe linga
Comunitatile Europene 107 rue
Gabrielle, B-1180 Bruxelles
Pentru ROM-TELECOM: 1) B-dul Libertatii 14-16, sector 5
RO-70060 Bucuresti, Romania
2) Misiunea Romaniei pe linga
Comunitatile Europene 107 rue
Gabrielle, B-1180 Bruxelles


Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte, sa-si schimbe adresa mentionata mai sus, cu conditia ca adresa de la punctul 2) de mai sus sa poata fi schimbata numai cu alta adresa in cadrul Comunitatii Europene.
12.02. Forma notificarii
Notificarile si alte comunicari, pentru care sint mentionate in prezentul acord perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare inregistrata, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a primirii documentului transmis, va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul, anexe si documente atasate
Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din prezentul acord:


- Anexa A Descrierea Tehnica
- Anexa B Grafic de amortizare
- Anexa C Definitia ECU
- Anexa D Masuri de ajustare tarifara
Urmatoarele documente sint atasate la prezentul acord:
- Document I Imputernicire de semnare Imprumutat
- Document II Imputernicire de semnare ROM-TELECOM.


Ca urmare, partile prezente au convenit sa se semneze prezentul acord in patru exemplare originale in limba engleza.
Acordul de imprumut a fost parafat in numele Imprumutatului de doamna Maria Sultanoiu, in numele Bancii de doamna Stefania Caltabiano si in numele ROM-TELECOM de doamna Ecaterina Bogdan.

Semnat pentru si in numele
Romaniei,
Dan Mogos,
secretar de stat
in Ministerul Finantelor

Semnat pentru si in numele
Bancii Europene de Investitii,
Michel Deleau, Bruno Eynard,
director general director general

Semnat pentru si in numele Regiei Autonome "ROM-TELECOM",
Andrei Chirica,
director general,
presedintele consiliului de administratie


La Bucuresti, la data de 9 mai 1995.
La Luxemburg, la data de 16 mai 1995.


ANEXA A

DESCRIEREA TEHNICA
ROMANIA - PROIECT DE DEZVOLTARE A TELECOMUNICATIILOR

Proiectul se refera la proiectarea, cumpararea, instalarea si punerea in functiune a echipamentului descris mai jos:

1. Materiale si echipamente
a) Echipament de comutatie necesar pentru 675.000 linii locale si
serviciile aferente.
b) Echipament de transmisiuni si serviciile aferente, inclusiv multiplexoare si cabluri de fibra optica.
c) Retea locala de aproximativ 2.135.000 perechi de cabluri primare si secundare, impreuna cu lucrarile civile aferente.
d) Cladiri noi si renovarea cladirilor existente necesare pentru instalarea noului echipament de comutatie.
e) Echipamente aferente de aer conditionat si electricitate.
f) Centre de operare si gestionare a retelei de comutatie.
g) Sisteme informatice si echipament logistic.
2. Categorii finantate de Banca
Sumele din imprumut vor fi utilizate pentru a finanta partial urmatoarele categorii: 1a), 1b), 1c), 1e) si 1f), mentionate mai sus.
3. Punerea in functiune
Toate lucrarile si instalatiile din cadrul Proiectului vor fi finalizate pina la 31 decembrie 1998.

ANEXA B

GRAFIC DE AMORTIZARE


ROMANIA - PROIECT DE DEZVOLTARE A TELECOMUNICATIILOR


Nr. Datele de plata Sumele de rambursat exprimate ca
crt. a ratelor de capital procent din imprumut, asa cum
este definit in Articolul 2.01.
----------------------------------------------------------------------
1. 31 mai 2000 5%
2. 30 noiembrie 2000 5%
3. 31 mai 2001 5%
4. 30 noiembrie 2001 5%
5. 31 mai 2002 5%
6. 30 noiembrie 2002 5%
7. 31 mai 2003 5%
8. 30 noiembrie 2003 5%
9. 31 mai 2004 5%
10. 30 noiembrie 2004 5%
11. 31 mai 2005 5%
12. 30 noiembrie 2005 5%
13. 31 mai 2006 5%
14. 30 noiembrie 2006 5%
15. 31 mai 2007 5%
16. 30 noiembrie 2007 5%
17. 31 mai 2008 5%
18. 30 noiembrie 2008 5%
19. 31 mai 2009 5%
20. 30 noiembrie 2009 5%
----------------------------------------------------------------------

ANEXA C

DEFINITIA ECU

Valoarea ECU la care se face referire in Articolele 109 g si 109(I)4 ale Tratatului Comunitatii Europene este egala cu valoarea ECU utilizata in prezent ca unitate de cont a Comunitatilor Europene, valoare stabilita pe baza valorilor specifice ale monedelor statelor membre ale Comunitatii Europene, prezentate mai jos.
Conform Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene
nr. 1971/89 din 19 iunie 1989, ECU este in prezent definit ca suma a urmatoarelor valori:


- marca germana: 0,6242
- lira sterlina: 0,08784
- francul francez: 1,332
- lira italiana: 151,8
- guldenul olandez: 0,2198
- francul belgian: 3,301
- francul luxemburghez: 0,130
- coroana daneza: 0,1976
- lira irlandeza: 0,008552
- drahma greceasca: 1,440
- peseta spaniola: 6,885
- escudo portughez: 1,393


Articolul 109 g al Tratatului Comunitatii Europene, amendat prin Tratatul privind Uniunea Europeana, in vigoare de la 1 noiembrie 1993, prevede: "Compozitia valutara a cosului ECU nu se va schimba. Incepind cu a treia etapa, valoare ECU va fi irevocabil fixata in conformitate cu Articolul 109(I)4".
Alte modificari privind natura sau compozitia ECU pot fi facute de catre Comunitatile Europene in conformitate cu Tratatul Comunitatii Europene. Daca se fac schimbari, referirile din acesta la ECU vor fi intelese ca referiri la ECU astfel modificat.
Daca Banca va considera ca ECU a incetat sa mai fie utilizat ca unitate de cont a Comunitatilor Europene si ca unica moneda a Uniunii Europene, ea va notifica Imprumutatul. De la data unei astfel de notificari, ECU va fi inlocuit de monedele pe care le-a continut - sau contravaloarea lor in una sau mai multe monede - la data celei mai recente utilizari a lor ca unitate de cont a Comunitatilor Europene.

ANEXA D

MASURI DE AJUSTARE TARIFARA

Urmatoarele masuri vor fi adoptate de catre Imprumutat si ROM-TELECOM la/sau inainte de datele indicate mai jos, constituind conditie pentru efectuarea tragerilor din imprumut:
* la/sau inainte de 1 septembrie 1995:
-----------
* la/sau inainte de 31 ianuarie 1996:
- prezentarea de catre Imprumutat si ROM-TELECOM a unei formule de ajustare tarifara care sa asigure realizarea obiectivelor financiare stabilite pentru ROM-TELECOM in cadrul prezentului Proiect. Formula va fi precedata de o ajustare initiala care sa compenseze cel putin nivelul de crestere medie reala a tarifelor de 10%, in cazul in care acest nivel nu va fi realizat pentru 1995. Formula si conditiile de implementare ale acesteia vor fi convenite de catre Imprumutat, ROM-TELECOM si Banca.

- o crestere medie in termeni reali a tarifelor de 10% .
Cresterea in termeni reali inseamna ca, in plus fata de procentul mentionat anterior, va fi necesara compensarea inflatiei printr-o ajustare ulterioara cu indicele inflatiei. In acest scop, indexarea in functie de inflatie va fi determinata pentru trimestrul anterior, conform estimarii ratei inflatiei la sfirsitul trimestrului, publicata in Buletinul statistic de preturi emis de Comisia Nationala pentru Statistica.
Totusi Banca considera ca aceste ajustari reale vor reprezenta o medie care nu va determina schimbari esentiale in favoarea abonatilor persoane fizice.
In scopul realizarii ajustarilor solicitate se va utiliza urmatorul cos de consum specific:Tarife Tarife
persoane fizice persoane juridice
----------------------------------------------------------------------
Taxa de instalare 0,1 0,1
Abonament anual
analog % taxa instalare analog/100
digital % taxa instalare digital/100
Cost minut convorbire
internationala pentru
tarile din zona a II-a numar mediu de minute/abonat in 1994
Pretul pentru 1 impuls numarul mediu/abonat in 1994
----------------------------------------------------------------------

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016