Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ACORD DE COOPERARE din 16 noiembrie 2015 privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE COOPERARE din 16 noiembrie 2015  privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar    Twitter Facebook
Cautare document

 ACORD DE COOPERARE din 16 noiembrie 2015 privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar

EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015


    [Siglă*)] [Siglă*)]
    CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA CAMERA AUDITORILOR
    ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE FINANCIARI DIN ROMÂNIA


──────────
    *) Notă CTCE:
    Siglele se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 10 decembrie 2015 la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    CAP. I
    Părţile

    Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, denumit în continuare CSIPPC, cu sediul în Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 5, sectorul 5, reprezentat prin domnul Corneliu Cazacu, în calitate de preşedinte,
    şi
    Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, cu sediul în Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5, reprezentată prin domnul Gabriel Radu, în calitate de preşedinte,
    în temeiul dispoziţiilor art. 43, 53 şi 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 90/2008, şi ale art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 75/1999, precum şi ale Deciziei Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 50/2015 pentru aprobarea Normei privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar, încheie prezentul

                                    ACORD
    prin care convin să coopereze în vederea aplicării dispoziţiilor legale prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar.

    CAP. II
    Obiectul acordului

    ART. 1
    Pentru evitarea conflictului de competenţă dintre CSIPPC şi CAFR privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor, rezultat din interpretarea prevederilor O.U.G. nr. 90/2008 şi O.U.G. nr. 75/1999, atunci când abaterea ar putea fi soluţionată de către ambele părţi, se impune stabilirea unui mod unitar de lucru printr-un acord de cooperare, agreat de ambele părţi şi denumit în continuare Acord.
    ART. 2
    Obiectul prezentului acord îl constituie stabilirea unui mod unitar de lucru între CSIPPC şi CAFR în vederea investigaţiei şi soluţionării sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar.
    ART. 3
    Sesizarea poate îmbrăca şi forma petiţiei sau reclamaţiei şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) numele, prenumele şi domiciliul, respectiv denumirea şi sediul autorului sesizării;
    b) numele şi prenumele auditorului statutar reclamat, respectiv denumirea firmei de audit, precum şi, dacă este cunoscut, sediul profesional/social al acestora;
    c) obiectul sesizării;
    d) indicarea dovezilor pe care se sprijină fiecare dintre faptele sesizate;
    e) semnătura autorului sesizării şi data întocmirii.

    CAP. III
    Desfăşurarea investigaţiei

    ART. 4
    Responsabilitatea finală pentru investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar aparţine CSIPPC.
    ART. 5
    Sesizările adresate CSIPPC, care au ca obiect posibile abateri disciplinare săvârşite de auditorii statutari şi firmele de audit în exercitarea activităţii de audit statutar, intră în competenţa de soluţionare a CSIPPC prin Comisia de disciplină potrivit procedurii proprii privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor.
    ART. 6
    Sesizările adresate CAFR, care au ca obiect posibile abateri disciplinare săvârşite de auditorii statutari şi firmele de audit în exercitarea activităţii de audit statutar, sunt transmise CSIPPC spre competentă soluţionare prin Comisia de disciplină potrivit procedurii proprii privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor.
    ART. 7
    Sesizările adresate CAFR, care au ca obiect misiunile de audit statutar efectuate de auditori statutari şi firme de audit, altele decât cele prevăzute la art. 6, intră în competenţa de soluţionare a unei Comisii comune de investigaţie constituite din reprezentanţi ai CAFR şi CSIPPC, denumită în continuare Comisie.
    ART. 8
    CSIPPC informează CAFR cu privire la aspectele constatate ca urmare a investigaţiilor efectuate în cazul situaţiilor prevăzute la art. 5 şi 6.
    ART. 9
    Prin abatere disciplinară se înţelege:
    a) nerespectarea prevederilor Codului etic al profesioniştilor contabili, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor şi aprobat prin hotărâre a Consiliului CAFR;
    b) desfăşurarea activităţii de auditor statutar în condiţii care au avut ca efect prejudicierea gravă a reputaţiei profesionale;
    c) nerespectarea standardelor de audit;
    d) nerespectarea sistemului de control intern al calităţii;
    e) încălcarea prevederilor legale referitoare la independenţă şi obiectivitate;
    f) orice alte încălcări ale normelor şi reglementărilor din domeniul auditului statutar, ce pot atrage răspunderea disciplinară.
    ART. 10
    În cazul în care sesizările adresate CAFR au ca obiect misiunile de audit statutar efectuate de auditori statutari şi firme de audit, altele decât cele prevăzute la art. 6, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, CAFR transmite sesizarea, împreună cu informaţiile relevante, către CSIPPC.
    ART. 11
    În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sesizării de la CAFR, CSIPPC decide, pe baza actului administrativ aprobat de conducerea executivă, constituirea unei Comisii comune de investigaţie, alcătuită din reprezentanţi ai CAFR şi ai CSIPPC.
    ART. 12
    În funcţie de complexitatea sesizării, Comisia poate fi formată din 3 sau 5 membri (un număr egal de membri de la ambele părţi, plus coordonatorul Comisiei care este un reprezentant al CSIPPC).
    ART. 13
    Pe baza actului administrativ menţionat la art. 11 se întocmeşte ordinul de serviciu prin care sunt numiţi reprezentanţii CSIPPC şi în termen de două zile lucrătoare de la primirea de către CAFR a actului administrativ referitor la constituirea Comisiei comune de investigaţie, conducerea executivă a Camerei numeşte membrii Comisiei din partea acesteia.
    ART. 14
    CAFR şi CSIPPC pot stabili, în vederea soluţionării sesizării, să coopteze unul sau mai mulţi experţi, în cazul în care se consideră că pentru desfăşurarea optimă a investigaţiei sunt necesare cunoştinţe specifice. Experţii nu au drept de decizie şi nu sunt consideraţi parte a Comisiei.
    ART. 15
    Coordonarea Comisiei este asigurată de către un reprezentant al CSIPPC, în calitate de autoritate căreia îi aparţine responsabilitatea finală pentru soluţionarea sesizării.
    ART. 16
    În termen de două zile lucrătoare de la numire, membrii Comisiei se întâlnesc, analizează şi stabilesc modul de lucru, precum şi necesitatea derulării unei verificări la faţa locului.
    ART. 17
    Activitatea de investigaţie a Comisiei poate cuprinde:
    a) cercetarea preliminară a sesizării;
    b) solicitarea de informaţii, documente;
    c) verificarea la faţa locului;
    d) întocmirea procesului-verbal în urma verificării la faţa locului;
    e) întocmirea unei note de constatare;
    f) transmiterea notei de constatare auditorului statutar sau firmei de audit în cauză.
    ART. 18
    În cazul în care Comisia constată că sesizarea nu are temei, rezultatul se consemnează într-un raport care se transmite de către CSIPPC autorului sesizării.
    ART. 19
    În cazul în care Comisia hotărăşte efectuarea unei verificări la faţa locului, obiectivele sunt propuse de aceasta şi sunt aprobate de către conducerile executive ale celor două autorităţi semnatare ale prezentului acord. Dacă, pe parcursul desfăşurării verificării la faţa locului, se constată necesitatea completării obiectivelor, acestea se aprobă de conducerile executive ale ambelor autorităţi.
    ART. 20
    Comisia este abilitată să solicite informaţii, să analizeze înscrisuri, să convoace şi să audieze părţile, procedând în aşa fel încât să fie clarificate toate aspectele referitoare la faptele sesizate.
    ART. 21
    Notificarea reclamatului cu privire la convocarea la sediul CSIPPC sau declanşării unei verificări la faţa locului se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în aşa fel încât să fie primită de către persoana în cauză cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată.
    ART. 22
    Verificarea la faţa locului poate fi reprogramată de către Comisie, la solicitarea auditorului investigat sau a firmei de audit, o singură dată, pe baza unei motivări justificate.
    ART. 23
    Notificarea cuprinde cel puţin următoarele:
    a) descrierea scopului investigaţiei;
    b) principalele reglementări în baza cărora se realizează verificarea la faţa locului;
    c) documentele şi informaţiile solicitate de Comisie, precum şi persoanele care au legătură cu obiectul sesizării.
    ART. 24
    În vederea bunei desfăşurări a verificării la faţa locului, auditorii statutari şi firmele de audit reclamaţi(te) au obligaţia de:
    a) a permite accesul echipei de investigaţie la toate documentele solicitate, inclusiv cele care sunt supuse confidenţialităţii;
    b) a permite comunicarea cu persoanele care au legătură cu obiectul sesizării;
    c) a permite obţinerea informaţiilor scrise de la persoanele respective;
    d) a colabora cu echipa de investigaţie în vederea îndeplinirii în bune condiţii a obiectivelor investigaţiei.
    ART. 25
    Orice refuz al auditorului statutar sau al reprezentantului firmei de audit de a pune la dispoziţia echipei de investigaţie documente, informaţii sau explicaţii se consemnează într-un proces-verbal.
    ART. 26
    Informaţiile şi documentele relevante sunt furnizate echipei de investigaţie de către persoana investigată, sub formă de copie conformă cu originalul.
    ART. 27
    Auditorul statutar sau firma de audit reclamat(ă) poate fi asistat(ă), pe parcursul investigaţiei, de către o persoană de specialitate, în măsura în care consideră că este necesar.
    ART. 28
    Verificarea la faţa locului se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal, ce este semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de către membrii echipei de investigaţie, auditorul statutar sau reprezentantul firmei de audit şi, dacă este cazul, de către orice altă persoană care a participat la verificarea la faţa locului. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze procesul-verbal, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.
    ART. 29
    În cazul dezacordului cu privire la rezultatele verificării tematice la faţa locului, reclamatul (auditorul statutar sau reprezentantul firmei de audit) are posibilitatea să semneze cu obiecţiuni procesul-verbal.
    ART. 30
    Procesul-verbal conţine cel puţin următoarele elemente:
    a) numele şi prenumele auditorului statutar sau al reprezentantului/reprezentanţilor firmei de audit reclamat;
    b) componenţa Comisiei comune de investigaţie;
    c) numele şi prenumele persoanelor prezente la verificarea la faţa locului, inclusiv cele de la lit. a) şi b), precum şi calitatea în care acestea participă;
    d) tematica investigaţiei;
    e) aspectele constatate în urma efectuării investigaţiei;
    f) locul de desfăşurare a investigaţiei;
    g) data;
    h) semnăturile.
    ART. 31
    (1) În termen de 30 de zile de la finalizarea investigaţiei, Comisia întocmeşte o notă de constatare în 3 exemplare, care se semnează de membrii acesteia. Două exemplare sunt destinate CSIPPC şi CAFR, iar cel de-al treilea exemplar al notei de constatare se comunică auditorului statutar sau firmei de audit investigat(e).
    (2) Conţinutul şi forma finală ale notei de constatare sunt rezultatul acordului tuturor membrilor echipei de investigaţie. În lipsa consensului, actul administrativ este valid dacă acordul exprimat constituie opinia majoritară a 2/3 din numărul membrilor echipei de investigaţie. Dacă din discuţii rezultă mai mult de două opinii, membrii echipei de investigaţie ale căror păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească într-o singură opinie. În lipsa consensului, opinia minoritară se menţionează într-o rubrică separată în cuprinsul notei de constatare.
    ART. 32
    În cazul în care din nota de constatare rezultă aspecte de natură disciplinară săvârşite de auditorul statutar sau firma de audit investigat(e), Comisia sesizează Comisia de disciplină a CSIPPC.
    ART. 33
    Nota de constatare conţine cel puţin următoarele:
    a) aspectele sesizate;
    b) activităţile întreprinse;
    c) susţinerea părţilor;
    d) probele administrate;
    e) concluzii cu privire la existenţa sau inexistenţa unei abateri disciplinare;
    f) propuneri sau recomandări.

    CAP. IV
    Confidenţialitatea

    ART. 34
    CSIPPC şi CAFR se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor dobândite pe parcursul investigaţiei.

    CAP. V
    Durata acordului

    ART. 35
    Prezentul acord de cooperare se încheie pe o perioadă nedeterminată, până la denunţarea de comun acord a acestuia, şi constituie un instrument de cooperare între părţi în vederea realizării obiectivelor convenite, putând fi completat, modificat sau reziliat prin acte adiţionale, numai cu acordul ambelor părţi.
    ART. 36
    Prezentul acord de cooperare intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Încheiat astăzi, 16 noiembrie 2015, în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.


             CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA CAMERA AUDITORILOR
          ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE FINANCIARI DIN ROMÂNIA
                    Preşedinte, Preşedinte,
                   Corneliu Cazacu Gabriel Radu                                       ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016