Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE CONTRIBUŢIE din 18 mai 2022  dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, privind stabilirea garanţiei Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU, finanţat în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD DE CONTRIBUŢIE din 18 mai 2022 dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, privind stabilirea garanţiei Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU, finanţat în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 669 bis din 5 iulie 2022
──────────
        Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 821 din 23 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 669 din 5 iulie 2022.
──────────
                                  ACORD DE CONTRIBUŢIE
                                         ÎNTRE
                                       ROMÂNIA ŞI
                                   UNIUNEA EUROPEANĂ
                                  ÎN CEEA CE PRIVEŞTE
                          COMPARTIMENTUL PENTRU STATELE MEMBRE
                             ÎN CADRUL PROGRAMULUI INVESTEU
        Prezentul Acord se încheie
        între:

    (1) Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles, Belgia, (denumită în continuare "Comisia"), care este reprezentată, în scopul semnării prezentului Acord, de Maarten Verwey; denumită în continuare "Uniunea"
        pe de o parte,

        şi

    (2) România, care este reprezentată, în scopul semnării prezentului Acord, de Dan Vîlceanu, Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene; denumită în continuare "România"
        pe de altă parte,
        denumite în continuare în mod separat "Partea" şi, în mod colectiv, "Părţile".


        ÎNTRUCÂT

    (1) Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a programului InvestEU şi de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2017 (JO L 107, 26.3.2021, p. 30) (denumit în continuare "Regulamentul InvestEU") a instituit un program (denumit în continuare "Programul InvestEU") care prevede o garanţie a UE care sprijină operaţiunile de finanţare şi de investiţii în domenii de politică-cheie vizate de Uniune (denumită în continuare "garanţia UE"), furnizarea de consultanţă, în special pentru dezvoltarea de proiecte care pot face obiectul unor investiţii şi pentru accesul la finanţare (denumit în continuare "Platforma de consiliere InvestEU") şi o bază de date care acordă vizibilitate proiectelor şi reuneşte investitori şi promotori de proiecte (denumit în continuare "Portalul InvestEU").

    (2) Fondul InvestEU are ca scop sprijinirea operaţiunilor de finanţare şi de investiţii care contribuie la realizarea obiectivelor de politică ale Uniunii, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Regulamentul InvestEU, în cadrul componentelor de politică.

    (3) Platforma de consiliere InvestEU oferă sprijin consultativ pentru identificarea, pregătirea, dezvoltarea, structurarea, achiziţionarea şi punerea în aplicare a proiectelor de investiţii şi pentru consolidarea capacităţii promotorilor de proiecte şi a intermediarilor financiari de a pune în aplicare operaţiuni de finanţare şi de investiţii în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul InvestEU.

    (4) Fiecare componentă de politică a Fondului InvestEU conţine un compartiment pentru UE. Acesta poate conţine, de asemenea, un compartiment pentru statul membru (denumit în continuare "compartimentul pentru statul membru") cu contribuţii opţionale din partea unui stat membru. Prin intermediul compartimentului pentru statul membru, un stat membru poate aloca pentru furnizarea garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru statul membru o parte din resursele sale din cadrul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) şi al Fondului de coeziune instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune*1); Fondul social european+ (FSE+) instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european plus (FSE+) şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013; Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură (EMFAF) instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004*3); şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) instituit prin Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează să fie elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 şi nr. 1307/2013*4), (împreună "Fondurile aflate sub management comun"). O contribuţie în numerar la constituirea garanţiei UE în cadrul compartimentului de stat membru poate fi, de asemenea, făcută de statul membru din propriul buget, pentru a pune în aplicare investiţiile prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului privind adoptarea Planului de redresare şi rezilienţă (denumit în continuare "PRR") stabilit în cadrul mecanismului de redresare şi rezilienţă, instituit prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare şi rezilienţă*5) (denumit în continuare "Regulamentul MRR"), în scopul compartimentului pentru statul membru. O sumă suplimentară a garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru statul membru poate fi, de asemenea, furnizată sub formă de numerar sau de garanţie de către un stat membru. Garanţia reciprocă a statului membru ("garanţia back-to-back") emisă în favoarea Uniunii îşi asumă pierderile care depăşesc pierderile provizionate.
        *1) JOL 231, 30.6.2021, p. 60-93.
        *2) JO L 231, 30.6.2021, p. 21-59.
        *3) JOL 247, 13.7.2021, p. 1-49.
        *4) JOL 435, 6.12.2021, p. 1-186.
        *5) JOL 57, 18.2.2021, p. 17-75.


    (5) Un stat membru poate, de asemenea, să aloce sume pentru Platforma de consiliere InvestEU, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul InvestEU şi cu articolul 14 alineatul (1) din RCP şi cu articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul privind planurile strategice PAC.

    (6) Compartimentul pentru statul membru ar trebui să abordeze disfuncţionalităţi specifice ale pieţei sau situaţii de investiţii suboptime în statul membru contribuitor sau în una sau mai multe regiuni ale acestuia, inclusiv în zonele vulnerabile şi îndepărtate, cum ar fi regiunile ultraperiferice ale Uniunii.

    (7) România contribuie cu 738 255 000 EUR la garanţia UE în cadrul compartimentului pentru statul membru.

    (8) La 31 mai 2021, România a prezentat Comisiei planul de redresare şi a solicitat un sprijin sub formă de împrumut în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul MRR. Evaluarea pozitivă a PRR de către Comisie a fost aprobată în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul MRR, prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 privind aprobarea evaluării planului de redresare şi de rezilienţă pentru România*6) ("Decizia de punere în aplicare a Consiliului privind PRR"), stabileşte un sprijin sub formă de împrumut în valoare maximă de 14 942 153 000 EUR. România va furniza o contribuţie în numerar în valoare de 539 000 000 EUR pentru asigurarea garanţiei UE în cadrul Compartimentului pentru statele membre ("Contribuţia provenită din MRR") şi de 11 000 000 EUR pentru Platforma de consiliere/Advisory Hub InvestEU ("Contribuţia provenită din MRR către Platforma de consiliere/Advisory Hub InvestEU"), cu scopul de a contribui la realizarea investiţiilor specifice din PRR prin intermediul compartimentului pentru statul membru şi al Platformei de consiliere InvestEU. Acordul de împrumut, care acoperă aceste investiţii specifice, a fost semnat între Comisie şi România în temeiul articolului 3 din Decizia de punere în aplicare a Consiliului privind PRR la 15 decembrie 2021.
        *6) ST 12319/21; ST 12319/21 PLUS 1


    (9) România intenţionează, de asemenea, să prevadă o garanţie reciprocă ("garanţia back-to-back") în valoare de 184 976 000 EUR pentru a acoperi până la valoarea totală a datoriei financiare contingente ("datoria contingentă") care corespunde părţii din garanţia UE în cadrul compartimentului pentru statul membru care nu este acoperită de provizionarea asigurată de contribuţia provenită din MRR.

    (10) România a identificat obiectivele de politică şi disfuncţionalităţile specifice ale pieţei sau situaţiile de investiţii suboptime din statul membru pe care intenţionează să le abordeze prin intermediul compartimentului pentru statul membru.

    (11) România a propus Fondul European de Investiţii ("FEI") şi Banca Europeană pentru Restructurare şi Dezvoltare ("BERD") ca parteneri de implementare în scopul implementării contribuţiei la garanţia UE în cadrul compartimentului pentru statul membru prevăzut în prezentul acord de contribuţie; iar FEI şi BERD şi-au exprimat interesul pentru implementarea garanţiei UE.

    (12) Având în vedere cele de mai sus, Părţile au decis să încheie un acord în vederea stabilirii unei contribuţii la Garanţia UE în cadrul compartimentului pentru statul membru şi să stabilească termenii şi condiţiile de utilizare a compartimentului pentru statul membru.

        Prin urmare, Părţile au convenit următoarele:
    1. DEFINIŢII
        În sensul prezentului acord de contribuţie, se aplică următoarele definiţii:
        "Contribuţie suplimentară" înseamnă o sumă în numerar furnizată de un stat membru din bugetul propriu în scopul furnizării garanţiei UE;
        "Acord de consiliere" înseamnă acordul de consiliere, cu modificările ulterioare, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul InvestEU. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care Comisia are deja în vigoare un acord de consiliere cu partenerul de consiliere respectiv, iniţiativa (iniţiativele) de consiliere care sunt sprijinite prin intermediul contribuţiei la Platforma de consiliere InvestEU pot fi adăugate la acest acord de consiliere; sau sumele iniţiativelor de consiliere existente pot fi majorate, după caz, prin intermediul unei modificări a prezentului acord de contribuţie, după caz;
        "Iniţiativa (iniţiativele) de consiliere" înseamnă iniţiativa (iniţiativele) de consiliere, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (16) din InvestEU, care face obiectul contribuţiei la Platforma de consiliere InvestEU;
        "Partenerul de consiliere" înseamnă partenerul de consiliere care este parte la acordul de consiliere;
        "Acord de contribuţie" înseamnă prezentul acord de contribuţie (şi Anexa la acesta), astfel cum este modificat, completat sau schimbat periodic;
     "Garanţia "Back-to-Back"" înseamnă garanţia în valoare de 184 976 000 EUR furnizată de România pentru a acoperi până la valoarea totală a datoriei contingente corespunzătoare garanţiei UE, astfel cum se prevede la clauza 5 din prezentul acord de contribuţie. Suma maximă care va fi acoperită în orice moment de garanţia "Back-to-Back" se calculează prin deducerea sumei totale a plăţilor anterioare efectuate de România către Comisie ca urmare a cererilor de executare a garanţiei "Back-to-Back", precum şi a reconstituirii provizionării care se efectuează după ce suma provizioanelor menţionată la clauza 5.1 al doilea subparagraf a) a fost plătită integral de România către Comisie;
        "Fondul comun de provizionare" înseamnă fondul comun de provizionare instituit în temeiul articolului 212 alineatul (1) din Regulamentul financiar;
     "Etapa de constituire" înseamnă perioada de timp în care provizionarea compartimentului pentru statul membru în temeiul acordului de garantare relevant este plătită de către Comisie către Fondul comun de provizionare, luând în considerare graficul de plată al României din Anexa 1. Sfârşitul etapei de constituire va fi aliniat la termenul limită pentru semnarea de noi operaţiuni de finanţare şi de investiţii de către partenerii de implementare în cadrul compartimentului pentru statul membru;
     "Datoria contingenţă" înseamnă datoria financiară care corespunde valorii garanţiei UE pentru compartimentul pentru statul membru care depăşeşte de valoarea provizionării menţionate la clauza 5.1 al doilea subparagraf litera a), care se plăteşte în Fondul comun de provizionare şi care este acoperită de i) cererile de executare a "garanţiei "Back-to-Back"" furnizate de statul membru în scopul asumării pierderilor care depăşesc pierderile provizionate pentru compartimentul pentru statele membre, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul InvestEU; şi ii) reconstituirile care se efectuează odată ce valoarea provizionării menţionate la clauza 5.1 al doilea subparagraf a) a fost achitată integral de către România către Comisie, pentru a restabili provizionarea Fondului comun de provizionare până la 15% din provizionarea iniţială;
        "Contribuţie provenită din MRR" înseamnă suma în numerar stabilită în PRR care contribuie la constituirea garanţiei UE;
        "Contribuţia la Platforma de consiliere" înseamnă contribuţia fondurilor aflate în gestiune partajată la Platforma de consiliere InvestEU, contribuţia provenită din MRR la Platforma de consiliere InvestEU sau contribuţia suplimentară la Platforma de consiliere InvestEU, după caz, sau toate acestea împreună;
        "Compartimentul UE" înseamnă compartimentul UE prevăzut la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul InvestEU;
        "Garanţia UE" înseamnă garanţia UE, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (2) şi la articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul InvestEU;
        "Produs financiar" înseamnă un produs financiar definit la articolul 2 alineatul (9) din Regulamentul InvestEU, astfel cum se aplică în conformitate cu Acordul de garantare;
        "Regulament financiar" înseamnă Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, precum şi Decizia nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L, 30.7.2018, p. 1);
        "Acord de împrumut" înseamnă acordul dintre Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, şi România, încheiat în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, care constituie un angajament juridic individual în sensul Regulamentului financiar;
        "Operaţiuni de finanţare şi/sau de investiţii" înseamnă operaţiunile de finanţare şi/sau de investiţii definite la articolul 2 alineatul (10) din Regulamentul InvestEU;
        "Acord de garantare" înseamnă acordul de garantare, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (12) din Regulamentul InvestEU; în prezentul acord de contribuţie, acesta se referă la oricare dintre acordurile de garantare încheiate între Uniunea Europeană şi partenerii de implementare în scopul implementării unui compartiment al unui stat membru. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care Comisia are deja un acord de garantare în vigoare cu unul dintre partenerii de implementare relevanţi, compartimentul pentru statele membre poate fi adăugat la acordul respectiv, prin intermediul unui amendament, dacă este cazul.
        "Partener de implementare" înseamnă partenerul de implementare definit în acordul de garantare;
        "Platforma de consiliere InvestEU" înseamnă platforma de consiliere InvestEU definită la articolul 25 din Regulamentul InvestEU;
        "Regulamentul InvestEU" înseamnă Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a programului InvestEU şi de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 (JO L 107, 26.3.2021, p. 30);
        "Orientări privind investiţiile" înseamnă orientările privind investiţiile stabilite prin Regulamentul delegat (UE) 2021/1078 al Comisiei din 14 aprilie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/523 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea orientărilor privind investiţiile pentru Fondul InvestEU (JO L 234, 2.7.2021, p. 18);
        "Compartimentul pentru statele membre" înseamnă compartimentul statului membru referitor la România, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul InvestEU şi cu prezentul acord de contribuţie;
        "Componenta de politică" înseamnă o componentă de politică, astfel cum este prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul InvestEU;
        "Rata de provizionare" înseamnă rata de provizionare stabilită în Clauza Eroare! Fără sursă de referinţă.;
        "Costuri şi taxe aferente" înseamnă costurile şi taxele administrative eligibile în conformitate cu articolul 18.(3) şi costurile menţionate la articolul 19.2 a) ii) şi iii) din Regulamentul InvestEU.
        "PRR" înseamnă Planul de redresare şi rezilienţă al României, care stabileşte agenda de reforme şi investiţii cuprinzând măsuri de implementare a reformelor şi a investiţiilor publice printr-un pachet cuprinzător şi coerent, care poate include, de asemenea, scheme publice care au ca scop stimularea investiţiilor private, astfel cum se prevede la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul MRR;
        "Regulamentul MRR" înseamnă Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare şi de rezilienţă (JO L 57, 18.2.2021, p. 17);
        "Data semnării" înseamnă data la care ultima dintre Părţi semnează prezentul acord de contribuţie;
        "Zi lucrătoare" înseamnă zilele în care birourile Comisiei sunt deschise la Luxemburg şi la Bucureşti.

    2. INTERPRETARE
    2.1. Titlurile sunt pentru facilitarea trimiterile şi nu afectează construcţia sau interpretarea niciunei dispoziţii din prezentul acord de contribuţie.
    2.2. Cuvintele care se referă la singular includ şi pluralul şi viceversa.
    2.3. O trimitere la o Anexă sau la o Clauză este o trimitere la o anexă sau la o clauză din prezentul acord de contribuţie.

    3. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
    3.1. Prezentul acord de contribuţie stabileşte normele, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul InvestEU, care se aplică garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru stat membru al României şi contribuţiei la Platforma de consiliere InvestEU.
    3.2. Compartimentul pentru stat membru al României se bazează pe contribuţia provenită din MRR şi garanţia "Back-to-Back" care acoperă până la valoarea totală a datoriei contingente, aşa cum se specifică în clauza 5.1, Clauza 6 şi Clauza 10.2.
    3.3. Prezentul acord de contribuţie stabileşte termenii şi condiţiile în care contribuţia provenită din MRR va fi utilizată pentru furnizarea garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru statul membru care acoperă operaţiunile de finanţare şi investiţii în România în cadrul compartimentului pentru statele membre; şi utilizarea garanţiei back-to-back care acoperă până la valoarea totală a datoriei contingente, astfel cum se specifică în Clauza 5.1, Clauza 6 şi Clauza 10.2, precum şi plata reconstituirilor, astfel cum se specifică în Clauza 9.2 şi Clauza 9.4.
    3.4. Prezentul acord de contribuţie stabileşte, de asemenea, termenii şi condiţiile în care contribuţia la Platforma de consiliere InvestEU va fi utilizată pentru iniţiativele de consiliere.
    3.5. România menţionează că contribuţiile pentru produsele financiare în cadrul acestui acord fac obiectul controlului UE privind ajutoarele de stat. Cu toate acestea, ele sunt exceptate de la obligaţia de notificare a măsurilor de ajutor de stat prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE dacă îndeplinesc cerinţele, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul general de exceptare pe categorii*7), în special în secţiunea specifică InvestEU a acestuia*8), sau într-un alt regulament de exceptare pe categorii. Orice ajutor de stat care nu îndeplineşte cerinţele stabilite într-unul dintre regulamentele de exceptare pe categorii se va notifica Comisiei în conformitate cu articolul 108 din TFUE. Acordul de garantare dintre Comisie şi partenerii de implementare selectaţi include dispoziţiile necesare pentru a asigura conformitatea produselor financiare cu normele privind ajutoarele de stat.
        *7) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p.1).
        *8) Regulamentul (UE) 2021/1237 al Comisiei din 23 iulie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (JO L 279,29.7.2021, p. 39-75)


    4. OBLIGAŢIILE COMISIEI
    4.1. Comisia va informa România cu privire la partenerii de implementare selectaţi şi va negocia şi încheia cu partenerii Acorduri de garantare în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul InvestEU, care stabilesc detaliile punerii în aplicare a garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru statele membre în conformitate cu prezentul acord de contribuţie şi cu Regulamentul InvestEU.
    4.2. Comisia va negocia şi încheia acordul de consiliere care urmează să fie semnat cu un partener de consiliere în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul InvestEU, care precizează condiţiile de punere în aplicare a contribuţiei la Platforma de consiliere InvestEU.
    4.3. Comisia va stabili un cadru de monitorizare pentru a urmări progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor stabilite în Regulamentul InvestEU şi în prezentul acord de contribuţie, pentru a se asigura că compartimentul pentru state membre, inclusiv contribuţia provenită din MRR, este utilizat în conformitate cu condiţiile stabilite în acordul de garantare şi în acordul de consiliere relevante, precum şi în Regulamentul InvestEU şi în Regulamentul financiar.
    4.4. În acest scop, Comisia va monitoriza punerea în aplicare a acordurilor de garantare încheiate cu partenerii de implementare şi punerea în aplicare a acordului de consiliere încheiat cu partenerul de consiliere şi le va solicita acestora rapoarte proporţionale în conformitate cu termenii conveniţi în acordurile de garantare şi în acordul de consiliere. Rapoartele vor fi aliniate, în măsura posibilului, la condiţiile convenite pentru compartimentul UE, asigurându-se în acelaşi timp că acestea acoperă în mod adecvat obiectivele specifice ale compartimentului pentru statul membru. Conţinutul acestor rapoarte permite Comisiei să îşi îndeplinească obligaţiile de raportare faţă de România în conformitate cu şi sub rezerva clauzei 16.
    4.5. Comisia se asigură că acordurile de garantare includ dispoziţii privind participarea reprezentanţilor României la monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor de garantare, în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul InvestEU.
    4.6. Participarea reprezentanţilor statului membru, în ceea ce priveşte monitorizarea punerii în aplicare a compartimentului pentru statul membru, ia forma unui dialog semestrial în cadrul căruia se discută punerea în aplicare a acordului de contribuţie şi a acordurilor de garanţie încheiate între Comisie, România şi partenerii de implementare, pe baza rapoartelor financiare şi operaţionale anuale, prezentate de Comisie statului membru în conformitate cu clauza 16.
    4.7. Acordurile de garanţie cuprind dispoziţii care impun ca investiţiile să respecte cerinţele Regulamentului MRR şi dispoziţii de protejare a intereselor financiare ale Uniunii, ţinând seama de cerinţele articolului 22 din Regulamentul RRF, în special cu scopul: i) să colecteze şi să asigure accesul Comisiei şi României la datele privind destinatarii finali ai fondurilor şi beneficiarii efectivi; ii) să autorizeze în mod expres Comisia, OLAF, Curtea de Conturi şi, dacă este cazul, EPPO să îşi exercite drepturile prevăzute la articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul financiar şi să impună obligaţii similare tuturor destinatarilor finali ai fondurilor plătite; (iii) să ţină evidenţe în conformitate cu articolul 132 din Regulamentul financiar; precum şi dispoziţii pentru a asigura conformitatea cu Ghidul tehnic "Nu provoca daune semnificative" (2021/C58/01) a tranzacţiilor sprijinite prin utilizarea probei de sustenabilitate şi o listă de excludere în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea evaluării planului de redresare şi de rezilienţă pentru România [COM(2021) 608 final], care exclude de la eligibilitate, pentru produsele incluse în acest acord, următoarea listă de activităţi şi active: (i) activităţile şi activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval*9) şi (ii) activităţile şi activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră proiectate care nu sunt mai mici decât valorile de referinţă relevante.*10)
        *9) Cu excepţia proiectelor de producere a energiei electrice şi/sau termice, precum şi a infrastructurii de transport şi distribuţie aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condiţiile prevăzute în anexa III la Ghidul tehnic "Nu provoca daune semnificative" (2021/C58/01).
        *10) În cazul în care activitatea sprijinită permite realizarea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referinţă relevante, trebuie să se explice motivele pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referinţă stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activităţile care intră în domeniul de aplicare al sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.


    5. GARANŢIA UE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI PENTRU STATELE MEMBRE ŞI PROVIZIONAREA ACESTEIA
    5.1. Valoarea garanţiei UE la care se contribuie în temeiul prezentului acord de contribuţie
        Suma totală a garanţiei UE pentru compartimentul pentru statele membre este de 723 976 000 EUR.
        Datoriile financiare care decurg din suma respectivă a garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru statele membre sunt acoperite după cum urmează:
    a) 539 000 000 EUR se provizionează din contribuţia provenită din MRR, astfel cum se specifică la clauza Eroare! Fără sursă de referinţă.; şi
    b) 184 976 000 EUR corespund datoriei contingente şi sunt acoperiţi de garanţia reciprocă, astfel cum se specifică la clauza 6.1 şi clauza 10.2 şi de reconstituiri, astfel cum se specifică în clauza 9.2 şi clauza 9.4.


    5.2. Rata de provizionare
        Pe baza valorii şi a naturii produselor financiare avute în vedere, a operaţiunilor de finanţare şi de investiţii care stau la baza acestora şi a pierderilor aşteptate şi neaşteptate rezultate acoperite de acestea, rata de provizionare este stabilită la 74,45% din valoarea totală a garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru statul membru.

    5.3. Plata provizionării
     România va transfera contribuţia provenită din MRR într-un cont bancar pus la dispoziţie de Comisie, conform instrucţiunilor indicate în nota de debit respectivă emisă de Comisie, în conformitate cu graficul de plată prevăzut în Anexa 1, Clauza 1.
     Comisia va transfera contribuţia României provenită din MRR menţionată la clauza 5.3 primul paragraf la Fondul comun de provizionare în termen de 30 de zile calendaristice de la primire.
     România va accelera graficul de plată prevăzut în Anexa 1, Clauza 1, în cazul în care este necesar să ramburseze suma excedentară a cererii de executare în conformitate cu clauza 8.3 sau de a reconstitui provizionarea, astfel cum se menţionează în clauza 9.3. Plăţile accelerate se efectuează într-un cont bancar prevăzut în notificarea relevantă a Comisiei, astfel cum se prevede în anexa 3.
        Valoarea provizioanelor este identificată în sistemul contabil al Comisiei.
        Compartimentul pentru statul membru componentă de politică
        Garanţia UE din cadrul compartimentului pentru statul membru este alocată componentelor de politică privind IMM şi infrastructura durabilă.    6. GARANŢIA BACK-TO-BACK PENTRU DATORIA CONTINGENTĂ
    6.1. România va furniza o - Garanţie Back to-Back irevocabilă, necondiţionată şi la prima cerere, care să acopere până la valoarea totală a datoriei contingente menţionate în Clauza 5.1, al doilea paragraf b), şi calculată pe baza Clauzei 10.2 şi 9.4, după data semnării prezentului acord de contribuţie.
    6.2. Comisia nu încheie acorduri de garanţie în cazul în care România nu a furnizat garanţia "Back-to-Back".

    7. CERERI DE EXECUTARE A GARANŢIEI DIN PARTEA PARTENERILOR DE IMPLEMENTARE
        Comisia plăteşte suma integrală a cererilor de executare a garanţiei referitoare la operaţiunile de finanţare şi de investiţii acoperite de acordurile de garantare şi la costurile şi taxele aferente acoperite de garanţia UE în cadrul compartimentului pentru statul membru. Pentru astfel de plăţi, Comisia utilizează provizionarea disponibilă în compartimentul pentru România în cadrul Fondului comun de provizionare şi, în cazul în care aceasta nu este suficientă, avansează restul pe care România este obligată să îl ramburseze Comisiei în conformitate cu termenii acordului de contribuţie şi ai garanţiei reciproce.

    8. CERERI DE EXECUTARE A GARANŢIEI BACK-TO-BACK
    8.1. În cazul în care valoarea cumulată a cererilor de executare a garanţiei şi a costurilor şi taxelor aferente acoperite de garanţia UE în cadrul compartimentului pentru statul membru depăşeşte suma constituită în cadrul provizioanelor disponibilă în cadrul compartimentului pentru România din Fondul comun de provizionare, Comisia va informa România fără întârziere cu privire la cererea de executare a garanţiei de partenerii de implementare care depăşeşte suma disponibilă în cadrul compartimentului pentru România din Fondul comun de provizionare.
    8.2. România va plăti suma excedentară menţionată la clauza 8.1 cel târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea Comisiei, în mod substanţial sub forma modelului din anexa 1 la garanţia "Back-to-Back". Plata se execută în contul bancar specificat în notificare.
    8.3. În timpul etapei de constituire, România va plăti suma excedentară menţionată în clauza 8.1 prin accelerarea plăţii provizioanelor prevăzute în anexa 1, clauza 1. Plăţile accelerate se execută în termenul definit la articolul 9.2 într-un cont bancar prevăzut în notificarea relevantă, conform modelului din anexa 3. În cazul în care nu se primeşte plata sau se primeşte doar o plată parţială, Comisia va achita suma datorată şi o va compensa cu orice sumă datorată României.

    9. RECONSTITUIREA SUMEI PROVIZIONATE ÎN FONDUL COMUN DE PROVIZIONARE
    9.1. În cazul în care, ca urmare a cererilor de executare a garanţiei, nivelul provizioanelor din Fondul comun de provizionare scade sub 107 800 000 EUR, Comisia va informa România în termen de10 zile lucrătoare.
    9.2. În cazul în care nivelul provizioanelor în compartimentul României în Fondul comun de provizionare atinge sau scade sub 53 900 000 EUR, inclusiv, după caz, în cazul prevăzut la clauza 8.1, România va reface provizionarea în Fondul comun de provizionare până la 80 850 000 EUR prin plata sumei respective la cererea Comisiei, în conformitate cu modelul din anexa 2, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea unei astfel de cereri. Plata se efectuează în contul bancar specificat în notificare.
    9.3. În timpul etapei de constituire, în cazul menţionat în clauza 9.2 România va plăti reconstituirea provizionării în Fondul comun de provizionare la 80 850 000 EUR prin accelerarea plăţii provizioanelor prevăzute în anexa 1, clauza 1. Plăţile accelerate se efectuează în termenul definit la clauza 9.2 într-un cont bancar furnizat în notificarea relevantă, conform modelului din anexa 3. În cazul în care nu se primeşte plata sau se primeşte doar o plată parţială, Comisia va achită suma datorată şi o va compensa cu orice sumă datorată României.
    9.4. Reconstituirile, altele decât cele prevăzute la clauza 9.3, se efectuează odată ce valoarea provizionării menţionate la clauza 5.1 al doilea subparagraf a) a fost achitată integral de România către Comisie, şi se vor face din sumele menţionate în Clauza 5.1 al doilea subparagraf b).

    10. PLĂŢI DUPĂ CE PROVIZIONAREA INIŢIALĂ A FOST PLĂTITĂ INTEGRAL DE CĂTRE ROMÂNIA
    10.1. Odată ce valoarea provizionării menţionate la clauza 5.1 al doilea subparagraf a) a fost achitată integral de către România către Comisie, Comisia poate trimite notificările menţionate în Clauzele 8.2 şi 9.2, utilizând modelele din Anexa 1 la Garanţia Back-to-Back şi, respectiv, Anexa 2 la Acordul de contribuţie, în aceeaşi scrisoare de notificare.
    10.2. Plăţile României, efectuate în baza Garanţiei Back-to-Back, aşa cum sunt prevăzute în Clauzele 8.1 şi 8.2 şi cele pentru reconstituirea provizionării Fondului comun de provizionare, astfel cum se prevede la clauza 9.1, 9.2, şi 9.4 nu trebuie să depăşească, în mod cumulativ, valoarea totală a datoriei contingente, astfel cum este definit în clauza 5.1, al doilea paragraf b). Pentru evitarea oricărui dubiu, plăţile accelerate menţionate la clauza 8.3 şi clauza 9.3 nu sunt plăţi efectuate în cadrul Garanţiei Back-to-Back.

    11. OBIECTIVE DE POLITICĂ
    11.1. Obiectivele de politică ale Contribuţiei provenite din MRR, aşa cum sunt reflectate în PRR, sunt, în special, abordarea: i) obstacolelor financiare cu care se confruntă întreprinderile româneşti în accesarea finanţării, şi anume: costul crescut al finanţării, lipsa de garanţii şi canalele de creditare deteriorate, prin intermediul Garanţiei de portofoliu pentru rezilienţă; ii) furnizarea de finanţare şi investiţii pentru IMM-uri, întreprinderi mici cu capitalizare medie cu până la 499 de angajaţi şi persoane fizice/asociaţii de locuinţe prin capital de lucru, linii de credit, împrumuturi pentru investiţii sau leasing, care vizează investiţii şi finanţare pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în întreprinderi şi în sectorul rezidenţial şi al clădirilor prin intermediul Garanţiei de portofoliu pentru acţiuni climatice; şi iii) furnizarea de finanţare şi investiţii pentru eficienţă energetică şi energie regenerabilă în sectorul rezidenţial şi al clădirilor prin intermediul Investiţiilor în eficienţă energetică în sectorul rezidenţial şi al clădirilor. Abordarea partenerilor de implementare pentru a atinge aceste obiective de politică şi/sau obiective specifice este explicată în produsele financiare prevăzute în acordul de garanţie.
    11.2. Garanţia UE în cadrul compartimentului pentru statul membru este utilizată pentru a acoperi operaţiunile de finanţare şi de investiţii, precum şi costurile şi comisioanele aferente, în cadrul următoarelor produse financiare care urmează să fie stabilite în acordurile de garantare. Produsele financiare sunt definite mai detaliat în anexa 4.
    - Garanţia de portofoliu pentru rezilienţă
        Valoarea contribuţiei provenite din MRR pentru acest produs financiar este de 300 000 000 EUR. Acoperirea geografică este teritoriul României.
        Produsul financiar va fi o garanţie de portofoliu axată pe îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare şi pe revitalizarea canalelor de creditare blocate în timpul şi în urma crizei COVID-19, prin sprijinirea investiţiilor şi a nevoilor de capital de lucru ale întreprinderilor locale.
        Intermediarii financiari eligibili indicativi ar trebui să includă orice entitate (inclusiv instituţii financiare, de garantare sau de credit) autorizată în mod corespunzător să efectueze finanţări şi/sau să emită garanţii în beneficiul destinatarilor finali în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi care operează în România. Intermediarii financiari eligibili finali sunt stabiliţi în acordul de garanţie.
        Contribuţia poate fi combinată cu garanţia disponibilă în cadrul compartimentului UE legat de "Garanţia pentru competitivitatea IMM-urilor" care urmează să fie pusă în aplicare de FEI.
        Structura şi caracteristicile finale ale produsului financiar sunt stabilite în acordul de garanţie.
        Pentru desfăşurare se aplică calendarul InvestEU.
        Efectul orientativ minim de levier al produsului financiar este de patru şi va fi definit în continuare în acordul de garanţie.

    – Garanţia de portofoliu pentru Acţiune climatică
        Valoarea contribuţiei provenite din MRR pentru acest produs financiar este de 200 000 000 EUR. Acoperirea geografică este teritoriul României.
        Produsul financiar contribuie la transformarea ecologică şi durabilă a economiei locale prin sprijinirea accesului la finanţare prin îndatorare pentru beneficiarii finali eligibili (de exemplu, IMM-uri; întreprinderi mici cu capitalizare medie; persoane fizice/asociaţii de locuinţe).
        Contribuţia poate fi combinată cu garanţia disponibilă în cadrul compartimentului pentru Uniune legat de "Garanţia durabilă" care urmează să fie pusă în aplicare de FEI.
        Structura şi caracteristicile finale ale produsului sunt stabilite în acordul de garanţie.
        Pentru desfăşurare se aplică calendarul InvestEU.
        Efectul orientativ minim de levier al produsului financiar este de patru şi va fi definită în continuare în acordul de garanţie.

    – Investiţii în eficienţa energetică în sectorul rezidenţial şi al clădirilor
        Valoarea contribuţiei provenite din MRR pentru acest produs financiar este de 39 000 000 EUR. Acoperirea geografică este teritoriul României.
        Obiectivul de politică al acestui produs este de a îmbunătăţi sustenabilitatea şi de a minimiza amprenta climatică şi de mediu a României prin facilitarea accesului şi a disponibilităţii finanţării pentru investiţii în eficienţă energetică şi în energie regenerabilă în sectorul rezidenţial şi în sectorul construcţiilor.
        Destinatarii finali indicativi pentru investiţiile în eficienţă energetică şi energie regenerabilă în sectorul rezidenţial şi al clădirilor sunt întreprinderile private şi publice, autorităţile publice, asociaţiile de locuinţe şi organizaţiile similare, precum şi persoanele fizice ("beneficiari").
        Sprijinul acordat destinatarilor finali se acordă sub formă de datorie şi include, de exemplu, împrumuturi preferenţiale, leasing şi facilităţi de capital de lucru în domeniul de aplicare predefinit al eficienţei energetice şi al energiei regenerabile în sectorul rezidenţial şi al clădirilor. Tipurile de proiecte sprijinite includ, de exemplu, sprijinul pentru proiecte legate de eficienţa energetică, cum ar fi, de exemplu, proiecte de eficienţă energetică în sectorul rezidenţial, în sectorul clădirilor, încălzire urbană, măsuri de îmbunătăţire a clădirilor inteligente etc.
        Structura şi caracteristicile finale ale produsului vor fi stabilite în acordul de garanţie dintre UE şi BERD.
        Se aplică calendarul pentru derulare InvestEU.
        Efectul orientativ minim de levier al produsului financiar este de doi şi va fi definită în continuare în acordul de garanţie.


    11.3. Având în vedere caracteristicile şi profilul de risc al operaţiunilor de finanţare şi de investiţii în cadrul produselor financiare, precum şi costurile şi comisioanele aferente, astfel cum sunt detaliate în continuare în acordurile de garanţie, remuneraţia garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru statul membru este cea stabilită în acordurile de garantare. Remuneraţia garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru Uniune şi al compartimentului pentru statul membru este în concordanţă cu caracteristicile portofoliului şi cu profilul de risc dintre compartimentul pentru statul membru şi cel pentru Uniune, precum şi cu riscul suportat de garanţia UE pentru operaţiunile de finanţare şi de investiţii în ceea ce priveşte respectivele compartimente.

    12. CONTRIBUŢIA LA PLATFORMA DE CONSILIERE INVESTEU
    12.1. Contribuţia României la Platforma de consiliere/Advisory Hub InvestEU este de 11 000 000 EUR. Această contribuţie este utilizată pentru a realiza obiectivele de politică/specifice prevăzute la clauza 11.
    12.2. În special, contribuţia la Platforma de consiliere InvestEU va acoperi noua iniţiativă de consiliere personalizată privind investiţiile în eficienţa energetică şi în energia regenerabilă în sectorul rezidenţial şi în sectorul construcţiilor din cadrul componentei "Infrastructură durabilă". Obiectivul principal al acestei iniţiative este de a sprijini punerea în aplicare a produsului financiar corespunzător, detaliat în anexa 4. III şi propus în PRR din România. Detaliile Iniţiativei de consiliere urmează să fie specificate în continuare în Acordul de consiliere. Iniţiativa de consiliere este definită mai detaliat în anexa 4 IV.
    12.3. Contribuţia la Platforma de consiliere InvestEU se efectuează în conformitate cu graficul stabilit în anexa 1, clauza 2.

    13. PARTENERI DE IMPLEMENTARE
    13.1. Comisia selectează partenerii de implementare în conformitate cu procedura şi criteriile stabilite la articolul 15 din Regulamentul InvestEU.
    13.2. În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul InvestEU, România propune ca parteneri de implementare:
    a) Fondul European de Investiţii (FEI), în calitate de partener de implementare pentru garanţia de portofoliu pentru rezilienţă şi garanţia de portofoliu pentru acţiuni climatice
        Fondul European de Investiţii (FEI) - 37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxembourg

    b) Banca Europeană pentru Restructurare şi Dezvoltare (BERD) în calitate de partener de implementare pentru investiţii în eficienţă energetică în sectorul rezidenţial şi al clădirilor
        BERD, One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, UK


    13.3. Comisia pune la dispoziţia României acordurile de garanţie semnate cu partenerii de implementare. Partenerii de implementare vor fi consultaţi în prealabil în vederea definirii conţinutului sensibil din punct de vedere comercial care nu va fi comunicat.

    14. PARTENERUL (PARTENERII) DE CONSILIERE
    14.1. Comisia încheie acordul (acordurile) de consiliere cu partenerul (partenerii) de consiliere în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul InvestEU.
    14.2. În cadrul acordului de consiliere încheiat cu Comisia, partenerul de consiliere va oferi sprijin pentru identificarea, pregătirea, dezvoltarea, structurarea, achiziţionarea şi implementarea proiectelor de investiţii, precum şi pentru consolidarea capacităţii promotorilor de proiecte şi a intermediarilor financiari de a finanţa şi a operaţiunilor de investiţii şi/sau de a dezvolta piaţa existentă de produse financiare. Acest sprijin poate acoperi orice etapă a ciclului de viaţă al unui proiect sau al finanţării unei entităţi sprijinite.
    14.3. Serviciile Platformei de consiliere sunt puse la dispoziţia promotorilor de proiecte publice şi private, inclusiv a IMM-urilor şi a întreprinderilor nou-înfiinţate, a autorităţilor publice, a băncilor şi instituţiilor naţionale de promovare şi a intermediarilor financiari şi nefinanciari.
    14.4. La data semnării, România propune ca partener de consiliere:
        Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, UK

    14.5. Comisia notifică România cu privire la semnarea acordului de consiliere cu partenerul de consiliere şi comunică statului membru doar conţinutul relevant. Partenerul de consiliere este consultat în prealabil în vederea definirii conţinutului sensibil din punct de vedere comercial care nu va fi partajat.

    15. RESURSE GENERATE DE SAU ATRIBUIBILE PĂRŢII DIN GARANŢIA UE CORESPUNZĂTOARE CONTRIBUŢIEI STATELOR MEMBRE
    15.1. Veniturile generate din gestionarea activelor şi alocate compartimentului România în Fondul comun de provizionare (câştiguri de trezorerie), remuneraţia garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru statul membru, sumele recuperate şi orice alte plăţi primite în legătură cu Operaţiunile de finanţare şi de investiţii implementate în cadrul acordurilor de garanţie vor majora provizionarea menţionată la Clauza 5.1, al doilea paragraf a). Pierderile generate de gestionarea activelor şi alocate compartimentului pentru România în Fondul comun de provizionare (pierderi de trezorerie) diminuează provizionarea menţionată la clauza 5.1,al doilea paragraf a).
    15.2. După expirarea atât a etapei de constituire, cât şi a termenului limită pentru semnarea operaţiunilor de finanţare şi de investiţii de către partenerii de implementare, se calculează un excedent anual de provizioane pe baza garanţiei restante.
    15.3. Excedentul anual al provizioanelor menţionate la clauza 15.2 se calculează de către Comisie în fiecare an până la sfârşitul lunii septembrie a anului n+1, după expirarea perioadelor menţionate la clauza 15.2 şi suma corespunzătoare va fi notificată României.
    15.4. Excedentul anual este păstrat în compartimentului pentru statul membru în Fondul comun de provizionare ca parte a provizionării acestuia. Excedentul anual calculat la încetarea acordului de contribuţie se plăteşte României în termen de 30 de zile lucrătoare de la notificarea corespunzătoare adresată României într-un cont bancar notificat de România Comisiei.

    16. RAPORTAREA
    16.1. Comisia prezintă anual României un raport financiar*11) în legătură cu acordurile de garanţie.
        *11) Modelul utilizat pentru raportul financiar trebuie să fie acelaşi cu cel utilizat pentru produsele financiare în cadrul compartimentului UE al InvestEU.
        Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia prezintă României raportul financiar, pe baza celor mai recente informaţii primite de la partenerii de implementare.

    16.2. Raportul financiar include:
    i. pe baza rapoartelor prezentate de partenerii de implementare în temeiul acordurilor de garanţie relevante, date financiare privind operaţiunile de finanţare şi de investiţii, inclusiv informaţii privind:
    a) cereri de executare a garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru statul membru,
    b) alte cheltuieli acoperite de garanţia UE în cadrul compartimentului pentru statul membru,
    c) remunerarea garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru statul membru,
    d) sumele recuperate şi orice alte plăţi primite

    ii. câştiguri şi pierderi din trezorerie;
    iii. nivelul provizionării efective în cadrul compartimentului pentru statul membru şi garanţia neachitată acoperită de contribuţia statului membru.

    16.3. În plus faţă de raportul financiar, Comisia va prezenta anual, până la 30 iunie, un raport operaţional bazat pe cele mai recente informaţii primite de la partenerii de implementare. Raportul operaţional include:
        Informaţii privind punerea în aplicare a acordului de contribuţie, şi anume informaţii privind semnarea acordurilor de garanţie cu partenerii de implementare şi sumele corespunzătoare;
        Pe baza rapoartelor prezentate de partenerii de implementare în cadrul acordurilor de garanţie relevante, se furnizează informaţii cu privire la:
    i. nivelul de realizare a investiţiilor relevante din cadrul PRR prin raportarea situaţiei indicatorilor utilizaţi pentru a măsura realizarea obiectivelor relevante, astfel cum sunt specificate în Decizia de punere în aplicare a Consiliului privind PRR, în special valoarea garanţiei UE în cadrul compartimentului pentru statul membru, cu excepţia costurilor şi taxelor aferente, aprobată de Comitetul de investiţii InvestEU, pentru a măsura realizarea următoarelor obiective: i) operaţiuni de finanţare sau de investiţii în valoare de cel puţin 50% din garanţia UE în cadrul compartimentului pentru statul membru, excluzând costurile şi comisioanele aferente, aprobate de Comitetul de investiţii InvestEU, şi ii) operaţiuni de finanţare sau de investiţii în valoare de 100% din garanţia UE în cadrul compartimentului pentru statul membru, excluzând costurile şi comisioanele aferente, aprobate de Comitetul de investiţii InvestEU; pentru fiecare dintre cele trei produse financiare, Garanţia de portofoliu pentru rezilienţă, Garanţia de portofoliu pentru Acţiune climatică şi Investiţiile în eficienţa energetică în sectorul rezidenţial şi al clădirilor.
    ii. această raportare nu aduce atingere obligaţiilor de raportare ale României în temeiul Regulamentului MRR.


    16.4. În ceea ce priveşte acordul de consiliere, Comisia va prezenta anual, până la 30 aprilie, pe baza rapoartelor prezentate de partenerul de consiliere în temeiul acordului de consiliere în cauză, un raport către România cu:
    i. informaţii privind stadiul general al punerii în aplicare a acordului de contribuţie în ceea ce priveşte contribuţia la Platforma de consiliere InvestEU, inclusiv informaţii privind semnarea acordului de consiliere cu partenerul de consiliere şi sumele de contribuţie,
    ii. date privind fiecare iniţiativă de consiliere sprijinită, pe baza rapoartelor furnizate de partenerul de consultanţă.


    17. CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA MODIFICĂRI
    17.1. Modificările la prezentul acord de contribuţie se fac în scris, fiecare Parte declarând că toate autorizaţiile prealabile necesare pentru aceste modificări au fost obţinute sau efectuate în momentul acordării consimţământului scris. Modificările intră în vigoare la semnarea de către ambele Părţi a documentului în temeiul căruia sunt convenite modificările şi după îndeplinirea altor proceduri, dacă acest lucru este prevăzut de lege.
    17.2. Părţile negociază şi execută cu bună credinţă orice modificare a condiţiilor prezentului acord de contribuţie care poate deveni necesară sau de dorit.

    18. CLAUZE SPECIFICE REFERITOARE LA MODIFICĂRI
    18.1. În cazul în care suma din acordul de contribuţie nu este angajată integral prin intermediul acordurilor de garanţie în termen de nouă luni de la Data semnării sau într-o perioadă mai lungă convenită în conformitate cu Clauza 19.2, Părţile vor modifica acordul de contribuţie în mod corespunzător.
    18.2. În cazul în care acordurile de garantare nu au fost puse în aplicare în mod corespunzător, astfel cum sunt definite în acestea, Părţile vor modifica acordul de contribuţie.

    19. PUNEREA ÎN APLICARE, PRELUNGIREA, ÎNCETAREA
    19.1. Prezentul acord de contribuţie intră în vigoare şi produce efecte la data semnării. Comisia încheie cel puţin un acord de garantare cu un partener de implementare în termen de nouă luni de la data semnării, cu condiţia ca o astfel de încheiere a acordurilor de garantare să fie posibilă în conformitate cu condiţia prevăzută la clauza 6.2.
    19.2. În cazul în care nu a fost încheiat un acord de garanţie în termen de nouă luni de la data semnării, prezentul acord de contribuţie:
    i. Va fi reziliat, în absenţa unui acord reciproc al Părţilor sau în cazul în care se convine astfel;
    ii. nu poate fi reziliat, dacă Părţile convin astfel şi cu condiţia ca acordul de garantare să fie semnat în termen de 3 luni. O astfel de prelungire a termenului de semnare a acordului de garantare se face în scris de către Părţi înainte de expirarea perioadei iniţiale de nouă luni de la data semnării şi intră în vigoare de la semnarea acordului de către ambele Părţi. În cazul în care nu se încheie niciun acord de garanţie în termenul prelungit, prezentul acord de contribuţie încetează.

    19.3. Prezentul acord de contribuţie expiră prin acordul părţilor, odată ce toate obligaţiile subiacente au fost reziliate şi nu mai există sume restante în cadrul garanţiei "Back-to-Back".

    20. PUNEREA ÎN APLICARE, PRELUNGIREA, REZILIEREA ŞI MODIFICAREA ACORDULUI DE CONSILIERE
    20.1. Clauza 18.1 din acordul de contribuţie se aplică, de asemenea, acordului de consiliere. Comisia pune în aplicare acordul de contribuţie prin încheierea acordului de consiliere cu partenerul de consiliere în termen de nouă luni de la data semnării.
    20.2. În cazul în care nu a fost încheiat niciun acord de consiliere în termen de nouă luni de la data semnării, prezentul acord de contribuţie:
    i. va fi reziliat, în absenţa unui acord reciproc al Părţilor sau în cazul în care se convine astfel; sau
    ii. poate fi prelungit de comun acord între Părţi pentru o perioadă de maximum 3 luni. O astfel de prelungire se face în scris de către Părţi înainte de expirarea perioadei iniţiale de nouă luni de la data semnării şi intră în vigoare de la semnarea de către ambele Părţi a unui astfel de acord. În cazul în care nu a fost încheiat niciun acord de consiliere în termenul prelungit şi nu s-a încheiat niciun acord de garanţie, prezentul acord de contribuţie este reziliat; sau este modificat pentru a reflecta anularea contribuţiei la Platforma de consiliere InvestEU, în cazul în care acordul de contribuţie trebuie să rămână în vigoare pentru punerea în aplicare a acordului (acordurilor) de garanţie.


    21. RETURNAREA RESURSELOR NEUTILIZATE
    21.1. În cazul în care Comisia nu a încheiat niciun acord de garanţie cu partenerii de implementare în termen de nouă luni de la data semnării sau în termen de o perioadă mai lungă convenită în conformitate cu clauza 19.2, iar acordul de contribuţie este reziliat în conformitate cu clauza 19.2(a) şi 19.2(b), sau în cazul în care valoarea acordului de contribuţie nu este angajată în totalitate printr-un acord de garantare sau în perioada mai lungă convenită în conformitate cu clauza 19.2ii, se aplică următoarele dispoziţii:
     Suma restantă a provizionării provenite din contribuţia provenită din FRR şi plătită Comisiei va fi fie rambursată României de către Comisie în termen de 30 de zile calendaristice de la data modificării sau rezilierii, fie, în cazul modificării acordului de contribuţie, poate da naştere la ajustarea graficului de plăţi din Anexa 1, Clauza 1.
        În cazul în care valoarea acordului de contribuţie nu este angajată în totalitate prin acorduri de garanţie, valoarea datoriei contingente se ajustează în consecinţă prin modificarea prezentului acord şi a garanţiei Back-to-Back.


    22. LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA
    22.1. Prezentul acord este reglementat şi se interpretează în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, completat, dacă este necesar, de dreptul luxemburghez.
    22.2. Toate litigiile care apar între Părţi în legătură cu validitatea, interpretarea sau executarea prezentului Acord de contribuţie sau cu orice altă legătură cu acesta vor fi supuse în mod exclusiv jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

    23. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI
        Toate notificările şi comunicările dintre Părţi se fac în scris, în format electronic, şi sunt considerate valabile la primirea lor şi dacă sunt adresate după cum urmează:
        Pentru Comisie:
        Adresă: Comisia Europeană, Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare, Direcţia L, L-2920 Luxembourg
        E-mail: ECFIN-L3@ec.europa.eu, antongiulio.marin@ec.europa.eu
        În atenţia: Antongiulio Marin

        Pentru România:
        Adresa: Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 1 - 1B, Biroul Victoria Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, Bucureşti, România
        E-mail: cabinet.ministru@mfe.gov.ro, george.carpusor@mfe.gov.ro,
        În atenţia: George Carpusor    24. DIVERSE
    Anexele 1, 2, 3 şi 4 la prezentul Acord de contribuţie fac parte integrantă din acesta.


        DREPT PENTRU CARE, fiecare dintre Părţi a semnat prezentul Acord de contribuţie în două exemplare originale în limba engleză, fiecăruia dintre acestea fiindu-i înmânat un exemplar/mai multe exemplare, în ziua şi anul specificate mai jos:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Semnat pentru │Semnat pentru şi în │
│şi în numele │numele │
│UNIUNEA │ROMÂNIA │
│EUROPEANĂ │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Maarten Verwey,│ │
│director │Marcel-Ioan Boloş, │
│general │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Ministrul │
│ │Investiţiilor şi │
│ │Proiectelor Europene │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data: │Data: 18.05.2022 │
│24.05.2022 │ │
└───────────────┴──────────────────────┘


    ANEXA 1

    Detalii privind plăţile pentru provizionare şi contribuţia la Platforma de consiliere InvestEU
    1. Plăţi ale provizionării din contribuţia provenită din MRR
        Plăţile contribuţiei provenite din MRR din partea României către Comisia pentru Fondul comun de provizionare sunt următoarele:
        2022: 82 500 000 EUR (optzeci şi două milioane cinci sute de mii)
        2023: 55 000 000 000 EUR (cincizeci şi cinci de milioane EUR)
        2024: 55 000 000 000 EUR (cincizeci şi cinci de milioane EUR)
        2025: 55 000 000 000 EUR (cincizeci şi cinci de milioane EUR)
        2026: 82 500 000 EUR (optzeci şi două milioane cinci sute de mii EUR)
        2027: 99 000 000 EUR (nouăzeci şi nouă de milioane EUR)
        2028: 110 000 000 000 EUR (o sută zece milioane EUR)

        TOTALUL CONTRIBUŢIILOR:

┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Fondul de │Suma (EUR) pe an │
│contribuţii│ │
├───────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │2022 │2023 │2024 │2025 │2026 │2027 │2028 │
│Contribuţia├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│provenită │82,5 │55 de │55 de │55 de │82,5 │99 de │110 │
│din MRR │milioane│milioane│milioane│milioane│milioane│milioane│milioane│
│ │de euro │de euro │de euro │de euro │de euro │de euro │de euro │
└───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘    2. Plăţi către Platforma de consiliere InvestEU provenite din MRR
    Plăţile contribuţiei către Platforma de consiliere InvestEU sunt următoarele:

┌──────────────┬────────────────────────────────────────┐
│TOTALUL │ │
│CONTRIBUŢIILOR│Suma (EUR) pe an │
│Fondul de │ │
│contribuţii │ │
├──────────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────┤
│Contribuţia │2022 │2023 │2024 │2025 │2026│
│din partea MRR├────────┼────────┼────────┼────────┼────┤
│la Platforma │5 │2 │2 │2 │ │
│de consultanţă│milioane│milioane│milioane│milioane│n/a │
│InvestEU │de euro │ │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────┘
    ANEXA 2

    Model pentru notificarea unei scăderi a provizionării la 10% sau mai puţin şi cererea de plată suplimentară
        De la: Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană (denumită în continuare "Comisia") Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare
        Către: România şi [administraţia/unitatea cu adresa de e-mail la care se trimit cererile].
        Data: [-]
        Acordul de contribuţie din data de [-] semnat între Comisie şi România
     În conformitate cu clauza 8 din Acordul de contribuţie din data de [-] dintre Comisie şi România, prin prezenta:
    - vă informează că nivelul provizioanelor în Fondul comun de provizionare aferent compartimentului pentru statul membru a ajuns la [-] EUR, adică [-] % din provizionarea iniţială,
    – vă solicităm să plătiţi Comisiei următoarea sumă: EUR [-] în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la primirea prezentei notificări,
    – vă informez că această solicitare este făcută pentru a reconstitui nivelul provizioanelor până la 80 850 000 EUR.

    2. Plata trebuie efectuată în următorul cont în euro:
        [Detalii cont euro]

        Executat de
        Comisia
        care acţionează prin:
        Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare
        Numele: [-]
        Titlu: [-]

    ANEXA 3

    Model pentru accelerarea plăţilor de provizionare
        De la: Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană (denumită în continuare "Comisia");
        Către: România şi [administraţia/unitatea cu adresa de e-mail la care se trimit cererile].
        Data: [-]
        Acordul de contribuţie din data de [-] dintre Comisie şi [stat membru].
    1. în conformitate cu [Clauza 8.3] [şi/sau] [Clauza 9.3] din Acordul de contribuţie din data de [-] dintre România şi Comisie, solicităm prin prezenta ca România să accelereze plăţile provizioanelor definite în anexa 1 la Acordul de contribuţie şi:
    - [dacă este cazul] vă solicităm să plătiţi Comisiei [suma de care depăşeşte prevederile din compartimentul statului membru în Fondul comun de provizionare, dar este limitată la valoarea totală a datoriei contingente] în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei cereri, pentru a rambursa sumele plătite în avans de Comisie.
    – [dacă este cazul] vă informează că nivelul provizioanelor în Fondul comun de provizionare aferent compartimentului pentru statul membru a ajuns la [-] EUR, adică [-] % din provizionarea iniţială, şi vă solicită să plătiţi Comisiei [suma necesară pentru a reconstitui nivelul provizioanelor până la o sumă corespunzătoare unei valori de 15 % din provizionarea iniţială] EUR în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acestei cereri pentru a restabili provizionarea până la o sumă de 80 850 000 EUR.

    2. Plata se efectuează în următorul cont în euro:
        [Detalii cont euro]

    3. în cazul în care nu se primeşte plata sau se primeşte doar o plată parţială, Comisia va achita suma datorată şi va compensa cu orice sumă datorată României.
    4. Plăţile rămase de provizionare se efectuează în mod corespunzător, astfel cum este definit în anexa 1 la Acordul de contribuţie, cu excepţia cazului în care un eveniment care declanşează accelerarea plăţilor de provizionare, în conformitate cu clauzele 8.3 şi/sau clauza 9.3 se repetă.

        Executat de
        Comisia
        care acţionează prin:
        Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare
        Numele: [-]
        Funcţia:

    ANEXA 4

    Produse financiare care urmează să fie acoperite de garanţia UE
     în cadrul Compartimentului pentru statul membru şi
    iniţiativele de consiliere sprijinite de statele membre
    I. Garanţia de portofoliu pentru rezilienţă

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │Garanţia de │
│ │ │portofoliu pentru│
│ │ │rezilienţă │
│ │ │Contribuţia poate│
│ │ │fi combinată cu │
│ │ │garanţia │
│ │ │disponibilă în │
│ │ │cadrul │
│ │ │compartimentului │
│ │ │pentru Uniune │
│ │Denumirea │legat de Garanţia│
│1. │produsului │pentru │
│ │ │competitivitatea │
│ │ │IMM-urilor care │
│ │ │urmează să fie │
│ │ │pusă în aplicare │
│ │ │de FEI. │
│ │ │Modalitatea │
│ │ │finală de punere │
│ │ │în aplicare se │
│ │ │stabileşte în │
│ │ │acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[ ] Componenta │
│ │ │politicii de │
│ │ │infrastructură │
│ │ │durabilă │
│ │ │[ ]Componenta │
│ │ │politicii de │
│ │ │cercetare, │
│ │Componenta │inovare şi │
│2. │(componente) de│digitalizare [X] │
│ │politică │Componenta de │
│ │ │politică pentru │
│ │ │IMM-uri │
│ │ │[ ]Componenta de │
│ │ │politică privind │
│ │ │investiţiile │
│ │ │sociale şi │
│ │ │competenţele │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Produsul │
│ │ │financiar va fi │
│ │ │utilizat pentru a│
│ │ │sprijini │
│ │ │întreprinderile │
│ │ │româneşti, în │
│ │ │special pentru a │
│ │ │îmbunătăţi │
│ │Obiectivul │accesul la │
│3. │(obiectivele) │finanţare în urma│
│ │politicii │crizei COVID19 . │
│ │ │Garanţia avută în│
│ │ │vedere are ca │
│ │ │scop │
│ │ │îmbunătăţirea │
│ │ │rezilienţei şi a │
│ │ │competitivităţii │
│ │ │întreprinderilor │
│ │ │mici. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Produsul │
│ │ │financiar trebuie│
│ │ │să abordeze │
│ │ │obstacolele cu │
│ │ │care se confruntă│
│ │ │în prezent │
│ │ │întreprinderile │
│ │ │româneşti în ceea│
│ │ │ce priveşte │
│ │ │accesul la │
│ │ │finanţare, şi │
│ │ │anume: costul │
│ │ │crescut al │
│ │ │finanţării, lipsa│
│ │ │de garanţii şi │
│ │ │canalele de │
│ │ │creditare │
│ │ │deteriorate. │
│ │ │Garanţia vizează │
│ │ │provocările │
│ │ │legate de │
│ │ │lichiditate şi │
│ │ │solvabilitate cu │
│ │ │care se confruntă│
│ │ │întreprinderile │
│ │ │locale din cauza │
│ │ │incapacităţii │
│ │Motivaţie, │acestora de a-şi │
│ │obiective si │îndeplini │
│4. │impact │obligaţiile │
│ │preconizat │financiare │
│ │ │rezultate din │
│ │ │reducerea │
│ │ │semnificativă a │
│ │ │veniturilor şi │
│ │ │din întreruperea │
│ │ │lanţului de │
│ │ │aprovizionare ca │
│ │ │urmare a crizei │
│ │ │CoVID-19. │
│ │ │În acest context,│
│ │ │produsul │
│ │ │financiar │
│ │ │urmăreşte să │
│ │ │îmbunătăţească │
│ │ │accesul la │
│ │ │finanţare şi să │
│ │ │stimuleze │
│ │ │canalele │
│ │ │convenţionale de │
│ │ │creditare în │
│ │ │timpul şi în urma│
│ │ │crizei COVID-19 │
│ │ │prin sprijinirea │
│ │ │investiţiilor şi/│
│ │ │sau a nevoilor de│
│ │ │capital de lucru │
│ │ │ale │
│ │ │întreprinderilor.│
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[X] Produs │
│ │ │financiar nou │
│5. │Produs nou / │[ ] Continuarea │
│ │existent │mecanismelor de │
│ │ │sprijin financiar│
│ │ │existente │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Produsul │
│ │ │financiar propus │
│ │ │va fi conceput │
│ │ │pentru a acoperi │
│ │ │deficitul de │
│ │ │finanţare a │
│ │ │datoriei existent│
│ │ │în România, de │
│ │ │2,48 miliarde EUR│
│ │ │(reprezentând │
│ │ │1,2% din produsul│
│ │ │intern brut "PIB"│
│ │ │al României).*12)│
│ │ │Caracterul │
│ │ │adiţional al │
│ │ │instrumentului de│
│ │ │garantare a │
│ │ │portofoliului │
│ │Caracterul │poate consta în │
│ │adiţional al │oricare dintre │
│5.a │produsului │elementele de mai│
│ │financiar │jos: │
│ │propus │• Cerinţe reduse │
│ │ │privind │
│ │ │garanţiile reale;│
│ │ │• Reducerea │
│ │ │primei standard │
│ │ │de risc de credit│
│ │ │pentru partea │
│ │ │garantată a │
│ │ │împrumutului; │
│ │ │• Scadenţe │
│ │ │prelungite; │
│ │ │Structura │
│ │ │produsului │
│ │ │financiar va │
│ │ │permite, de │
│ │ │asemenea, │
│ │ │mobilizarea │
│ │ │fondurilor │
│ │ │private. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Un domeniu │
│ │ │orientativ de │
│ │ │eligibilitate │
│ │ │vizat poate │
│ │ │include: sprijin │
│ │ │financiar pentru │
│ │ │IMM-uri, astfel │
│ │Zone eligibile │cum este definit │
│6. │vizate │în anexa la │
│ │ │Recomandarea 2003│
│ │ │/361/CE a │
│ │ │Comisiei.*13) │
│ │ │Zonele eligibile │
│ │ │vizate finale │
│ │ │sunt stabilite în│
│ │ │acordul de │
│ │ │garantare. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Stabilirea │Se aplică cadrul │
│6a │priorităţilor │InvestEU │
│ │politice │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Destinatarii │
│ │ │finali │
│ │ │indicativi: │
│ │Destinatarii │IMM-uri │
│7. │finali vizaţi │Criteriile finale│
│ │ │de eligibilitate │
│ │ │se stabilesc în │
│ │ │acordul de │
│ │ │garantare. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│8. │Zona geografică│România │
│ │vizată │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│9. │Perioada de │Se aplică │
│ │implementare │graficul InvestEU│
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[ ] Finanţare │
│ │ │directă │
│ │ │[X]Finanţarea │
│ │ │intermediată prin│
│ │Tipul de │intermediari │
│10. │finanţare │financiari │
│ │ │[ ] Facilitate, │
│ │ │program sau │
│ │ │structură care │
│ │ │are subproiecte │
│ │ │subiacente │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Intermediari │
│ │ │financiari │
│ │ │eligibili │
│ │ │indicativi: Orice│
│ │ │entitate │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │instituţii │
│ │ │financiare, de │
│ │ │garantare sau de │
│ │ │credit) │
│ │ │autorizată în mod│
│ │ │corespunzător să │
│ │Intermediari │efectueze │
│10.a│financiari │finanţări şi/sau │
│ │eligibili │să emită garanţii│
│ │ │în beneficiul │
│ │ │destinatarilor │
│ │ │finali în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │legislaţia │
│ │ │aplicabilă şi │
│ │ │care operează în │
│ │ │România. │
│ │ │Intermediarii │
│ │ │finali eligibili │
│ │ │sunt stabiliţi în│
│ │ │acordul de │
│ │ │garantare. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Nevoile │ │
│10.b│financiare ale │N/A │
│ │intermediarilor│ │
│ │financiari │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Tipul de produs│(Contra) Garanţia│
│ │furnizat de │plafonată şi/sau │
│ │către │neacoperită │
│10.c│partenerul de │Se stabileşte în │
│ │implementare │Acordul de │
│ │intermediarului│garanţie │
│ │financiar │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Tranzacţiile │
│ │ │eligibile ale │
│ │ │destinatarului │
│ │ │final pot fi sub │
│ │ │formă de │
│ │ │finanţare de rang│
│ │ │superior, │
│ │ │inclusiv │
│ │ │împrumuturi, │
│ │ │leasing │
│ │ │financiar, linii │
│ │ │de credit │
│ │ │reînnoibile │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │descoperiri de │
│ │Tipul de produs│cont), finanţare │
│ │furnizat de │documentară │
│ │către │(inclusiv │
│10.d│intermediarul │garanţii bancare,│
│ │financiar │scrisori de │
│ │destinatarului │credit, garanţii │
│ │final │de participare la│
│ │ │licitaţie), │
│ │ │finanţare a │
│ │ │lanţului de │
│ │ │aprovizionare │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │factoring invers │
│ │ │(confirmare) şi │
│ │ │factoring cu │
│ │ │recurs); │
│ │ │finanţare │
│ │ │subordonată; │
│ │ │finanţare de │
│ │ │cvasi-capital. │
│ │ │Se stabileşte în │
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Scadenţa minimă │
│ │ │programată a │
│ │ │tranzacţiilor │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │final al │
│ │Sume/scadenţă │garanţiei este │
│12. │pentru │de12 luni. │
│ │destinatarii │Sumele finale şi │
│ │finali │scadenţa pentru │
│ │ │fiecare │
│ │ │beneficiar final │
│ │ │se stabilesc în │
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Efectul │
│ │ │orientativ minim │
│ │ │de levier a │
│ │ │produsului │
│ │Dimensiunea │financiar este de│
│13. │produsului │patru. Sumele │
│ │ │mobilizate │
│ │ │preconizate sunt │
│ │ │definite în │
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[ ] Gratuit │
│ │Preţul perceput│[ ] Preţul │
│ │intermediarilor│parţial │
│ │financiari sau │[ ] Preţul │
│ │destinatarilor │complet │
│ │finali, după │Justificarea │
│14. │caz (relevant │preţurilor: Se │
│ │numai pentru │aplică preţurile │
│ │produsele de │InvestEU │
│ │creanţă/ │Preţul final se │
│ │garanţie) │stabileşte în │
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Dacă este cazul │
│15. │Strategia de │(numai pentru │
│ │ieşire │investiţiile în │
│ │ │acţiuni) │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Sumele finale │
│ │ │garantate depind │
│ │ │de structura │
│ │ │finală a │
│16. │Sume garantate │produsului │
│ │ │financiar şi sunt│
│ │ │stabilite în │
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[ ] Contribuţia │
│ │ │la prima pierdere│
│ │ │[ ] Pari-passu │
│ │Acoperirea │[ ] Alte │
│ │garanţiei UE │aranjamente (vă │
│17. │oferită │rugăm să │
│ │partenerului de│precizaţi): │
│ │implementare │Acoperirea finală│
│ │ │a UE este │
│ │ │definită în │
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Structura şi │
│ │ │caracteristicile │
│18. │Structură / │produsului final │
│ │Caracteristici │sunt definite în │
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│19. │Monedă │EUR şi RON │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Obligaţiile de │
│ │ │raportare, astfel│
│ │ │cum sunt definite│
│20. │Raportarea │în prezentul │
│ │ │acord de │
│ │ │contribuţie şi în│
│ │ │cadrul InvestEU. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Legătura cu │ │
│ │iniţiativele de│ │
│ │consultanţă │ │
│21. │(inclusiv │N/A │
│ │Platforma de │ │
│ │consultanţă │ │
│ │InvestEU) │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│22. │Altele │N/A │
└────┴───────────────┴─────────────────┘

        *12) 2019 FI-Compass - Analiza lacunelor în finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii în Uniunea Europeană
        *13) Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

    II. Garanţia de portofoliu pentru acţiuni climatice

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │Garanţia de │
│ │ │portofoliului │
│ │ │pentru acţiuni │
│ │ │climatice │
│ │ │Contribuţia poate│
│ │ │fi combinată cu │
│ │ │garanţia │
│ │ │disponibilă în │
│ │ │cadrul │
│ │ │compartimentului │
│ │Denumirea │pentru Uniune │
│1. │produsului │legat de │
│ │ │"Garanţia │
│ │ │durabilă” care │
│ │ │urmează să fie │
│ │ │pusă în aplicare │
│ │ │de FEI. │
│ │ │Modalitatea │
│ │ │finală de punere │
│ │ │în aplicare se │
│ │ │stabileşte în │
│ │ │acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[X] Componenta │
│ │ │politicii de │
│ │ │infrastructură │
│ │ │durabilă │
│ │ │[ ] Componenta │
│ │ │politicii de │
│ │ │cercetare, │
│ │Componenta │inovare şi │
│2. │(componentele) │digitalizare [X] │
│ │de politică │Componenta de │
│ │ │politică pentru │
│ │ │IMM-uri │
│ │ │[ ] Componenta de│
│ │ │politică privind │
│ │ │investiţiile │
│ │ │sociale şi │
│ │ │competenţele │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Produsul │
│ │ │financiar │
│ │ │contribuie la │
│ │ │transformarea │
│ │ │ecologică şi │
│ │ │durabilă a │
│ │ │economiei locale │
│ │Obiectivul │prin sprijinirea │
│3. │(obiectivele) │accesului la │
│ │politicii │finanţare prin │
│ │ │îndatorare pentru│
│ │ │beneficiarii │
│ │ │finali eligibili │
│ │ │(care urmează să │
│ │ │fie definiţi in │
│ │ │cadrul Acordului │
│ │ │de garanţie). │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Scopul produsului│
│ │ │financiar este de│
│ │ │a aborda │
│ │ │provocările │
│ │ │actuale ale │
│ │ │României in ceea │
│ │Motivaţie, │ce priveşte │
│4. │obiective si │sprijinirea │
│ │impact │investiţiilor in │
│ │preconizat │tranziţia │
│ │ │ecologică, │
│ │ │eficienţa │
│ │ │energetică şi │
│ │ │producţia de │
│ │ │energie │
│ │ │regenerabilă. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[X] Produs │
│ │ │financiar nou │
│5. │Produs nou / │[ ] Continuarea │
│ │existent │mecanismelor de │
│ │ │sprijin financiar│
│ │ │existente │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Produsul │
│ │ │financiar va │
│ │ │contribui la │
│ │ │acoperirea │
│ │ │deficitului de │
│ │ │finanţare a │
│ │ │datoriei existent│
│ │ │in România, de │
│ │ │2,48 miliarde EUR│
│ │ │(reprezentând │
│ │ │1,2% din produsul│
│ │ │intern brut "PIB"│
│ │ │al României) │
│ │ │.*14) │
│ │ │Caracterul │
│ │ │adiţional al │
│ │ │instrumentului de│
│ │ │garantare a │
│ │ │portofoliului │
│ │ │poate consta in │
│ │Caracterul │oricare dintre │
│ │adiţional al │elementele de mai│
│5.a │produsului │jos: │
│ │financiar │• Cerinţe reduse │
│ │propus │privind │
│ │ │garanţiile reale;│
│ │ │• Reducerea │
│ │ │primei standard │
│ │ │de risc de credit│
│ │ │pentru partea │
│ │ │garantată a │
│ │ │împrumutului; │
│ │ │• Scadenţe │
│ │ │prelungite; │
│ │ │• Întreprinderile│
│ │ │/proiectele mai │
│ │ │riscante devin │
│ │ │finanţabile. │
│ │ │Structura │
│ │ │produsului │
│ │ │financiar va │
│ │ │permite, de │
│ │ │asemenea, │
│ │ │mobilizarea │
│ │ │fondurilor │
│ │ │private. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Un domeniu de │
│ │ │eligibilitate │
│ │ │orientativ vizat │
│ │ │poate include: │
│ │ │dezvoltarea │
│ │ │sectorului │
│ │ │energetic în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │priorităţile │
│ │ │Uniunii │
│ │ │Energetice, │
│ │ │inclusiv │
│ │ │securitatea │
│ │Zone eligibile │aprovizionării cu│
│6. │vizate │energie, │
│ │ │tranziţia către o│
│ │ │energie curată şi│
│ │ │angajamentele │
│ │ │asumate în cadrul│
│ │ │Agendei 2030 │
│ │ │pentru dezvoltare│
│ │ │durabilă şi al │
│ │ │Acordului de la │
│ │ │Paris. │
│ │ │Zonele eligibile │
│ │ │vizate finale │
│ │ │sunt stabilite în│
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Stabilirea │Se aplică cadrul │
│6a │priorităţilor │InvestEU │
│ │politice │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Destinatarii │
│ │ │finali │
│ │ │indicativi: │
│ │ │IMM-uri; │
│ │ │întreprinderi │
│ │ │mici cu │
│ │Destinatarii │capitalizare │
│7. │finali vizaţi │medie; persoane │
│ │ │fizice/ │
│ │ │gospodării. │
│ │ │Criteriile finale│
│ │ │de eligibilitate │
│ │ │se stabilesc în │
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│8. │Zona geografică│România │
│ │vizată │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Perioada de │Se aplică │
│9. │implementare │calendarul │
│ │ │InvestEU │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[ ] Finanţare │
│ │ │directă │
│ │ │[X] Finanţarea │
│ │ │intermediată prin│
│ │Tipul de │intermediari │
│10. │finanţare │financiari │
│ │ │[ ] Facilitate, │
│ │ │program sau │
│ │ │structură care │
│ │ │are subproiecte │
│ │ │subiacente │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Intermediari │
│ │ │financiari │
│ │ │eligibili │
│ │ │indicativi: Orice│
│ │ │entitate │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │instituţii │
│ │ │financiare, de │
│ │ │garantare sau de │
│ │ │credit) │
│ │ │autorizată în mod│
│ │ │corespunzător să │
│ │Intermediari │efectueze │
│10.a│financiari │finanţări şi/sau │
│ │eligibili │să emită garanţii│
│ │ │în beneficiul │
│ │ │destinatarilor │
│ │ │finali în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │legislaţia │
│ │ │aplicabilă şi │
│ │ │care operează în │
│ │ │România. │
│ │ │Intermediarii │
│ │ │finali eligibili │
│ │ │sunt stabiliţi în│
│ │ │acordul de │
│ │ │garantare. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Nevoile │ │
│10.b│financiare ale │N/A │
│ │intermediarilor│ │
│ │financiari │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Tipul de produs│(Contra-) │
│ │furnizat de │garanţie │
│ │către │plafonată şi/sau │
│10.c│partenerul de │neacoperită Se │
│ │implementare │stabileşte în │
│ │intermediarului│Acordul de │
│ │financiar │garanţie │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Tranzacţiile │
│ │ │eligibile ale │
│ │ │destinatarului │
│ │ │final pot fi sub │
│ │ │formă de │
│ │ │finanţare de rang│
│ │ │superior, │
│ │ │inclusiv │
│ │ │împrumuturi, │
│ │ │leasing │
│ │ │financiar, linii │
│ │ │de credit │
│ │ │reînnoibile │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │descoperiri de │
│ │Tipul de produs│cont), finanţare │
│ │furnizat de │documentară │
│ │către │(inclusiv │
│10.d│intermediarul │garanţii bancare,│
│ │financiar │scrisori de │
│ │destinatarului │credit, garanţii │
│ │final │de participare la│
│ │ │licitaţie)*15), │
│ │ │finanţare a │
│ │ │lanţului de │
│ │ │aprovizionare │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │factoring invers │
│ │ │(confirmare) şi │
│ │ │factoring cu │
│ │ │recurs); │
│ │ │finanţare │
│ │ │subordonată; │
│ │ │finanţare de │
│ │ │cvasi-capital. │
│ │ │Se stabileşte în │
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Scadenţa minimă │
│ │ │programată a │
│ │ │tranzacţiilor │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │final al │
│ │Sume / scadenţă│garanţiei este │
│12. │pentru │de12 luni. │
│ │destinatarii │Sumele finale şi │
│ │finali │scadenţa pentru │
│ │ │fiecare │
│ │ │beneficiar final │
│ │ │se stabilesc în │
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Efectul │
│ │ │orientativ minim │
│ │ │de levier a │
│ │ │produsului │
│ │Dimensiunea │financiar este de│
│13. │produsului │patru. Sumele │
│ │ │mobilizate │
│ │ │preconizate sunt │
│ │ │definite în │
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[ ] Gratuit │
│ │Preţul perceput│[X] Preţul │
│ │intermediarilor│parţial │
│ │financiari sau │[ ] Preţul │
│ │destinatarilor │complet │
│ │finali, după │Justificarea │
│14. │caz (relevant │preţurilor: Se │
│ │numai pentru │aplică preţurile │
│ │produsele de │InvestEU │
│ │creanţă/ │Preţul final se │
│ │garanţie) │stabileşte în │
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Dacă este cazul │
│15. │Strategia de │(numai pentru │
│ │ieşire │investiţiile în │
│ │ │acţiuni) │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Sumele finale │
│ │ │garantate depind │
│ │ │de structura │
│ │ │finală a │
│16. │Sume garantate │produselor │
│ │ │financiare şi │
│ │ │sunt stabilite în│
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[X] Contribuţia │
│ │ │la prima pierdere│
│ │ │[ ] Pari-passu │
│ │Acoperirea │[ ] Alte │
│ │garanţiei UE │aranjamente (vă │
│17. │oferită │rugăm să │
│ │partenerului de│precizaţi) │
│ │implementare │Acoperirea finală│
│ │ │a UE este │
│ │ │definită în │
│ │ │acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Structura │
│ │Structură / │produsului final │
│18. │Caracteristici │este descrisă în │
│ │ │acordul de │
│ │ │garanţie │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│19. │Monedă │EUR şi RON │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Obligaţiile de │
│ │ │raportare, astfel│
│ │ │cum sunt definite│
│20. │Raportarea │în prezentul │
│ │ │acord de │
│ │ │contribuţie şi în│
│ │ │cadrul InvestEU. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Legătura cu │ │
│ │iniţiativele de│ │
│ │consultanţă │ │
│21. │(inclusiv │N/A │
│ │Platforma de │ │
│ │consiliere │ │
│ │InvestEU) │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│22. │Altele │N/A │
└────┴───────────────┴─────────────────┘

        *14) 2019 FI-Compass - Analiza lacunelor în finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii în Uniunea Europeană
        *15) Numai în cazul în care se dezvoltă un instrument personalizat cu o eligibilitate diferită faţă de produsul UE-C.

    III. Garanţia de portofoliu pentru investiţiile în eficienţă energetică şi în energie regenerabilă

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │Garanţia de │
│ │ │portofoliu pentru│
│ │ │investiţii în │
│ │ │eficienţă │
│ │ │energetică si │
│ │ │energie │
│ │ │regenerabilă în │
│ │ │sectorul │
│ │ │rezidenţial si în│
│ │ │sectorul │
│ │ │clădirilor │
│ │ │Contribuţia poate│
│ │Denumirea │fi combinată cu │
│1. │produsului │garanţia │
│ │ │disponibilă în │
│ │ │cadrul │
│ │ │compartimentului │
│ │ │pentru Uniune │
│ │ │legat de garanţia│
│ │ │de portofoliu │
│ │ │pentru ecologie/ │
│ │ │durabilitate (în │
│ │ │curs de │
│ │ │negociere) care │
│ │ │urmează să fie │
│ │ │implementată de │
│ │ │BERD. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[X] Componenta de│
│ │ │infrastructură │
│ │ │durabilă │
│ │ │[ ] Componenta de│
│ │ │cercetare, │
│ │Componenta │inovare şi │
│2. │(componentele) │digitalizare │
│ │de politică │[ ] Componenta │
│ │ │IMM-urilor │
│ │ │[ ] Componenta de│
│ │ │investiţii │
│ │ │sociale şi │
│ │ │competenţe │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Obiectivul de │
│ │ │politică al │
│ │ │acestui produs │
│ │ │financiar este de│
│ │ │a îmbunătăţi │
│ │ │sustenabilitatea │
│ │ │şi de a minimiza │
│ │ │amprenta │
│ │ │climatică şi de │
│ │ │mediu a României │
│ │Obiectivul │prin facilitarea │
│3. │(obiectivele) │accesului şi a │
│ │politicii │disponibilităţii │
│ │ │finanţării pentru│
│ │ │investiţii în │
│ │ │eficienţă │
│ │ │energetică şi în │
│ │ │energie │
│ │ │regenerabilă în │
│ │ │sectorul │
│ │ │rezidenţial şi în│
│ │ │sectorul │
│ │ │construcţiilor. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │În concordanţă cu│
│ │ │domeniile de │
│ │ │politică vizate │
│ │ │de componenta de │
│ │ │infrastructură │
│ │ │durabilă, există │
│ │ │o nevoie │
│ │ │considerabilă de │
│ │ │investiţii care │
│ │ │pot genera o │
│ │ │economie durabilă│
│ │ │şi ecologică pe │
│ │ │care România │
│ │ │doreşte să o │
│ │ │realizeze, │
│ │ │inclusiv în │
│ │ │contextul │
│ │ │Pactului verde │
│ │ │european. │
│ │ │Investiţiile │
│ │ │ecologice sunt │
│ │ │deseori │
│ │ │îngreunate de │
│ │ │lipsa unor │
│ │ │informaţii │
│ │ │adecvate pentru │
│ │ │nevoile reale, a │
│ │ │soluţiilor optime│
│ │ │şi a celor mai │
│ │ │performante │
│ │ │tehnologii şi │
│ │ │materiale, de │
│ │ │lipsa garanţiilor│
│ │ │necesare sau de │
│ │ │priorităţi mai │
│ │ │urgente la │
│ │ │nivelul │
│ │ │investitorilor. │
│ │ │Această garanţie │
│ │ │de portofoliu │
│ │ │InvestEU pentru │
│ │ │investiţii în │
│ │ │eficienţă │
│ │ │energetică şi │
│ │ │energie │
│ │ │regenerabilă în │
│ │ │sectorul │
│ │ │rezidenţial şi al│
│ │ │construcţiilor │
│ │ │din România se │
│ │ │concentrează pe │
│ │ │următoarea │
│ │Raţionament, │prioritate: │
│ │obiective şi │Cel mai mare │
│4. │impact │deficit de │
│ │preconizat │investiţii pentru│
│ │ │atingerea │
│ │ │obiectivelor UE │
│ │ │în materie de │
│ │ │energie şi climă │
│ │ │pentru 2030 se │
│ │ │referă la │
│ │ │investiţiile în │
│ │ │eficienţa │
│ │ │energetică a │
│ │ │clădirilor, în │
│ │ │special în │
│ │ │sectorul │
│ │ │rezidenţial. In │
│ │ │sectorul │
│ │ │clădirilor, cea │
│ │ │mai mare │
│ │ │provocare pentru │
│ │ │eficienţa │
│ │ │energetică este │
│ │ │reprezentată de │
│ │ │reglementările │
│ │ │orientate spre │
│ │ │viitor, care │
│ │ │vizează adesea │
│ │ │clădirile noi, în│
│ │ │timp ce clădirile│
│ │ │existente │
│ │ │(rezidenţiale şi │
│ │ │nerezidenţiale) │
│ │ │nu sunt abordate │
│ │ │în mod adecvat │
│ │ │prin instrumente │
│ │ │financiare sau │
│ │ │stimulente │
│ │ │economice pentru │
│ │ │a investi în │
│ │ │îmbunătăţirea │
│ │ │eficienţei │
│ │ │energetice. │
│ │ │Produsul │
│ │ │financiar va │
│ │ │sprijini │
│ │ │obiectivele │
│ │ │programului │
│ │ │Pactului verde │
│ │ │european al UE │
│ │ │care solicită │
│ │ │României sa se │
│ │ │angajeze într-un │
│ │ │"val de renovare"│
│ │ │a clădirilor │
│ │ │publice şi │
│ │ │private. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[X] Noul produs │
│ │ │financiar │
│ │Produs │InvestEU │
│5. │financiar nou/ │[ ] Continuarea │
│ │existent │mecanismelor │
│ │ │existente de │
│ │ │sprijin financiar│
│ │ │al UE │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Caracterul │
│ │ │adiţional al │
│ │ │produsului │
│ │ │financiar derivă │
│ │ │din sprijinirea │
│ │ │partenerului de │
│ │ │implementare şi a│
│ │ │intermediarilor │
│ │ │financiari pentru│
│ │ │a participa la │
│ │ │mecanismele de │
│ │ │partajare a │
│ │ │riscurilor care │
│ │ │vizează şi │
│ │ │finanţează │
│ │ │domenii de │
│ │ │politică care îi │
│ │ │expun la niveluri│
│ │Caracterul │de risc mai │
│ │adiţional al │ridicate în │
│ │produsului │comparaţie cu │
│ │financiar │nivelurile de │
│5.a │propus (în │risc pe care le │
│ │conformitate cu│acceptă în │
│ │anexa V la │general sau pe │
│ │Regulamentul │care actorii │
│ │InvestEU). │financiari │
│ │ │privaţi sunt │
│ │ │capabili sau │
│ │ │dispuşi să le │
│ │ │accepte. │
│ │ │Structura │
│ │ │produsului │
│ │ │financiar trebuie│
│ │ │să permită, de │
│ │ │asemenea, │
│ │ │mobilizarea │
│ │ │fondurilor │
│ │ │private de la │
│ │ │instituţiile │
│ │ │financiare, │
│ │ │inclusiv de la │
│ │ │băncile │
│ │ │comerciale şi │
│ │ │societăţile de │
│ │ │leasing. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Obiectivul este │
│ │ │de a extinde │
│ │ │măsurile │
│ │ │ecologice, │
│ │ │durabile şi │
│ │ │legate de climă │
│ │ │în sectorul │
│ │ │rezidenţial. │
│ │ │Domeniile de │
│ │ │eligibilitate │
│ │ │orientative │
│ │ │vizate includ: │
│ │ │Eficienţa │
│ │ │energetică: │
│ │ │Proiectele │
│ │ │eligibile trebuie│
│ │ │să sprijine │
│ │ │investiţiile în │
│ │ │eficienţă │
│ │ │energetică │
│ │ │implementate în │
│6. │Sectoare vizate│sectorul │
│ │ │rezidenţial şi în│
│ │ │sectorul │
│ │ │clădirilor. │
│ │ │Energie │
│ │ │regenerabilă - │
│ │ │Comunităţi şi │
│ │ │actori locali: │
│ │ │investiţii în │
│ │ │surse proprii de │
│ │ │energie în │
│ │ │sectorul │
│ │ │rezidenţial, │
│ │ │inclusiv proiecte│
│ │ │de comunităţi de │
│ │ │energie │
│ │ │regenerabilă. │
│ │ │Zonele eligibile │
│ │ │vizate finale │
│ │ │sunt stabilite în│
│ │ │Acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Destinatarii │
│ │ │finali indicativi│
│ │ │pentru │
│ │ │investiţiile în │
│ │ │eficienţă │
│ │ │energetică şi │
│ │ │energie │
│ │ │regenerabilă în │
│ │ │sectorul │
│ │ │rezidenţial şi al│
│ │ │clădirilor sunt │
│ │ │întreprinderile │
│ │ │private şi │
│7. │Beneficiari │publice, │
│ │vizaţi │autorităţile │
│ │ │publice, │
│ │ │asociaţiile de │
│ │ │locuinţe şi │
│ │ │organizaţiile │
│ │ │similare, precum │
│ │ │şi persoanele │
│ │ │fizice │
│ │ │("beneficiari"). │
│ │ │Criteriile finale│
│ │ │de eligibilitate │
│ │ │se stabilesc în │
│ │ │acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│8. │Zona geografică│România │
│ │vizată │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Perioada de │Se aplică │
│9. │implementare │calendarul │
│ │ │InvestEU │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[ ] Finanţarea │
│ │ │directă (inclusiv│
│ │ │co-investiţii şi │
│ │ │garanţii către │
│ │ │terţi finanţatori│
│ │ │în conformitate │
│ │ │cu secţiunea │
│10. │Tipul de │2.3.1 din IG) a │
│ │finanţare │beneficiarilor │
│ │ │vizaţi de către │
│ │ │partenerii de │
│ │ │implementare │
│ │ │[X] Finanţarea │
│ │ │intermediată prin│
│ │ │intermediari │
│ │ │financiari │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Intermediari │
│ │ │financiari │
│ │ │eligibili │
│ │ │indicativi: orice│
│ │ │entitate │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │instituţii │
│ │ │financiare, de │
│ │ │garantare sau de │
│ │ │credit) │
│ │ │autorizată în mod│
│ │Intermediari │corespunzător să │
│ │financiari │efectueze │
│10.a│eligibili │finanţări şi/sau │
│ │(dacă este │să emită garanţii│
│ │cazul) │în beneficiul │
│ │ │destinatarilor │
│ │ │finali în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │legislaţia │
│ │ │aplicabilă şi │
│ │ │care operează în │
│ │ │România. │
│ │ │Intermediarii │
│ │ │finali eligibili │
│ │ │sunt stabiliţi în│
│ │ │acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[X] Lichiditate │
│ │ │[X] Protecţia │
│ │Nevoile │împotriva │
│ │financiare ale │riscurilor │
│10.b│intermediarilor│[X] Consolidarea │
│ │financiari │capitalului / │
│ │(dacă este │scutire │
│ │cazul) │[ ] Altele (vă │
│ │ │rugăm să │
│ │ │precizaţi) │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Tipul de produs│(Contra-) │
│ │furnizat de │garanţie │
│ │partenerul de │plafonată şi/sau │
│10.c│implementare │neacoperită │
│ │către │Se stabileşte în │
│ │intermediarul │acordul de │
│ │financiar (dacă│garanţie │
│ │este cazul) │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[X] Împrumut │
│ │ │[ ] Capitaluri │
│ │ │proprii şi │
│ │Tipul de produs│cvasicapitaluri │
│ │furnizat de │(vă rugăm să │
│ │către │precizaţi) U │
│ │intermediarul │[X] Altele: │
│10.d│financiar │contracte de │
│ │destinatarului │leasing, │
│ │final │facilităţi de │
│ │(dacă este │capital de lucru │
│ │cazul) │etc. Dispoziţiile│
│ │ │detaliate urmează│
│ │ │să fie stabilite │
│ │ │în acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Tipul de produs│ │
│ │furnizat de │ │
│ │către │[ ] Împrumut │
│ │partenerul de │[ ] Garanţie │
│ │implementare │[ ] Acţiuni │
│11. │către │[ ] Altele (vă │
│ │beneficiarii │rugăm să │
│ │finali │precizaţi): │
│ │(finanţare │Nu se aplică. │
│ │directă) │ │
│ │(dacă este │ │
│ │cazul) │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Sumele finale şi │
│ │Sume / scadenţă│scadenţa pentru │
│ │pentru │fiecare │
│12. │destinatarii │beneficiar final │
│ │finali │se stabilesc în │
│ │ │acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Efectul │
│ │ │orientativ minim │
│ │ │de levier a │
│ │ │produsului │
│ │Dimensiunea │financiar este de│
│13. │produsului │doi. Sumele │
│ │ │mobilizate │
│ │ │preconizate sunt │
│ │ │definite în │
│ │ │acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Stabilirea │[ ] Gratuit │
│ │preţului │[X] Preţul │
│ │(relevant numai│parţial │
│ │pentru │[X] Preţul │
│14. │produsele │complet │
│ │financiare de │Detaliile vor fi │
│ │tip datorie/ │stabilite în │
│ │garanţie) │acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Sumele finale │
│ │ │garantate depind │
│ │ │de structura │
│ │ │finală a │
│15. │Sume garantate │produselor │
│ │ │financiare şi │
│ │ │sunt stabilite în│
│ │ │acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │[X] Contribuţia │
│ │ │la prima pierdere│
│ │Acoperirea │[ ] Pari-passu │
│ │garanţiei UE │[ ] Alte │
│16. │oferită │aranjamente │
│ │partenerului de│Acoperirea finală│
│ │implementare │este definită în │
│ │ │acordul de │
│ │ │garanţie. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Structură / │ │
│ │Caracteristici │Structura finală │
│ │relaţia dintre │a produsului este│
│17. │partenerul de │stabilită în │
│ │implementare si│acordul de │
│ │intermediarul │garanţie. │
│ │(intermediarii)│ │
│ │financiar(i)]. │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│18. │Monedă │EUR şi RON. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Obligaţiile de │
│ │ │raportare, astfel│
│ │ │cum sunt definite│
│ │ │în prezentul │
│ │ │acord de │
│ │ │contribuţie şi în│
│ │ │cadrul InvestEU. │
│ │ │Indicatorii │
│19. │Raportarea │adecvaţi sunt │
│ │ │selectaţi din │
│ │ │lista │
│ │ │"Indicatori-cheie│
│ │ │de performanţă şi│
│ │ │monitorizare" │
│ │ │menţionată în │
│ │ │anexa III la │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │InvestEU. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Costurile şi │
│ │ │comisioanele │
│ │ │legate de │
│ │ │garanţie sunt │
│20. │Costuri si taxe│definite în │
│ │administrative │acordul de │
│ │ │garanţie în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │cadruljuridic │
│ │ │InvestEU. │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Da, care vor fi │
│ │ │detaliate în │
│ │ │continuare în │
│ │Produse de │acordul de │
│21. │consiliere │consiliere. O │
│ │asociate │prezentare │
│ │ │generală este │
│ │ │prezentată în │
│ │ │fişa IV. │
└────┴───────────────┴─────────────────┘


    IV. Fişa de consiliere pentru investiţii în eficienţă energetică şi energie regenerabilă în sectorul rezidenţial şi în sectorul clădirilor în cadrul Compartimentului MRR InvestEU MS din România

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │Fişa de │
│ │ │consultanţă BERD │
│ │ │pentru investiţii │
│ │ │în eficienţă │
│ │ │energetică si │
│ │ │energie │
│ │ │regenerabilă în │
│ │ │sectorul │
│ │ │rezidenţial si al │
│1. │Numele │construcţiilor în │
│ │iniţiativei │cadrul │
│ │ │Compartimentului │
│ │ │România RRF │
│ │ │InvestEU MS │
│ │ │Modalităţile │
│ │ │finale de punere │
│ │ │în aplicare sunt │
│ │ │stabilite în │
│ │ │acordul de │
│ │ │consultanţă. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │[X] Componenta de │
│ │ │infrastructură │
│ │ │durabilă │
│ │ │[ ] Componenta de │
│ │Componenta │cercetare, inovare│
│2. │(componentele)│şi digitalizare │
│ │de politică │[ ] Componenta │
│ │ │IMM-urilor │
│ │ │[ ] Componenta de │
│ │ │investiţii sociale│
│ │ │şi competenţe │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Obiectivul de │
│ │ │politică al │
│ │ │acestei iniţiative│
│ │ │de consiliere este│
│ │ │de a mobiliza │
│ │ │consultanţă de │
│ │ │specialitate │
│ │ │pentru a sprijini │
│ │ │intermediarii │
│ │ │financiari │
│ │ │parteneri ("IFP") │
│ │ │şi beneficiarii în│
│ │ │vederea │
│ │ │îmbunătăţirii │
│ │ │sustenabilităţii │
│ │ │sectorului │
│ │ │rezidenţial şi al │
│ │ │construcţiilor şi │
│ │ │a reducerii la │
│ │ │minimum a │
│ │ │amprentei │
│ │Obiectivul │climatice şi de │
│3. │(obiectivele) │mediu a României. │
│ │politicii │Mai exact, această│
│ │ │iniţiativă de │
│ │ │consultanţă va │
│ │ │însoţi produsul │
│ │ │financiar al BERD │
│ │ │în cadrul │
│ │ │compartimentului │
│ │ │InvestEU pentru │
│ │ │statele membre din│
│ │ │România, care │
│ │ │facilitează │
│ │ │accesul şi │
│ │ │disponibilitatea │
│ │ │finanţării pentru │
│ │ │investiţii în │
│ │ │eficienţă │
│ │ │energetică şi │
│ │ │energie │
│ │ │regenerabilă în │
│ │ │sectorul │
│ │ │rezidenţial şi în │
│ │ │cel al clădirilor.│
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Raţionament │
│ │ │În concordanţă cu │
│ │ │domeniile de │
│ │ │politică vizate de│
│ │ │Componenta pentru │
│ │ │Infrastructură │
│ │ │Durabilă (FID), │
│ │ │există o nevoie │
│ │ │considerabilă de │
│ │ │investiţii care │
│ │ │pot genera o │
│ │ │economie durabilă │
│ │ │şi ecologică pe │
│ │ │care România │
│ │ │doreşte să o │
│ │ │realizeze, │
│ │ │inclusiv în │
│ │ │contextul Pactului│
│ │ │verde european. │
│ │ │Investiţiile │
│ │ │ecologice sunt │
│ │ │adesea împiedicate│
│ │ │de lipsa de │
│ │ │informaţii │
│ │ │adecvate privind │
│ │ │nevoile reale, │
│ │ │soluţiile optime │
│ │ │şi cele mai │
│ │ │performante │
│ │ │tehnologii şi │
│ │ │materiale, de │
│ │ │lipsa garanţiilor │
│ │ │necesare sau de │
│ │ │priorităţi mai │
│ │ │urgente la nivelul│
│ │ │investitorilor. │
│ │ │Prin urmare, │
│ │ │iniţiativa de │
│ │ │consultanţă este │
│ │ │concepută pentru a│
│ │ │depăşi aceste │
│ │ │bariere în calea │
│ │ │investiţiilor. │
│ │ │Obiective. │
│ │ │Obiectivul │
│ │ │iniţiativei de │
│ │ │consiliere este de│
│ │ │a sprijini │
│ │ │implementarea │
│ │ │produsului │
│ │ │financiar pentru │
│ │ │care BERD va │
│ │ │angaja un │
│ │ │consultant de │
│ │ │proiect. │
│ │ │Consultantul, în │
│ │ │coordonare cu IFP,│
│ │ │va sprijini │
│ │ │pregătirea şi │
│ │ │punerea în │
│ │ │aplicare a │
│ │ │produsului │
│ │ │financiar al BERD,│
│ │ │inclusiv │
│ │ │procesarea │
│ │ │cererilor depuse │
│ │ │de împrumutaţii │
│ │ │finali şi │
│ │ │verificarea │
│ │ │punerii în │
│ │ │aplicare a │
│ │ │investiţiilor │
│ │ │(subproiecte). în │
│ │ │mod specific, │
│ │ │obiectivul │
│ │ │consultantului │
│ │ │este de a asista │
│ │ │la pregătirea şi │
│ │ │implementarea cu │
│ │ │succes a │
│ │ │produsului │
│ │ │financiar BERD │
│ │ │prin: │
│ │ │• Asigurarea │
│ │ │faptului că │
│ │ │criteriile tehnice│
│ │ │de eligibilitate │
│ │ │sunt concepute │
│ │ │pentru a îndeplini│
│ │ │obiectivele de │
│ │ │politică, clar │
│ │ │definite şi │
│ │ │aplicate în mod │
│ │ │consecvent; │
│ │ │• Asigurarea │
│ │ │faptului că │
│ │ │produsul financiar│
│ │ │al BERD este │
│ │ │utilizat pentru │
│ │ │subproiectele care│
│ │ │îndeplinesc │
│ │ │criteriile tehnice│
│ │ │de eligibilitate │
│ │ │şi că │
│ │ │subîmprumuturile │
│ │ │sunt procesate în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │procedurile │
│ │ │produsului │
│ │ │financiar; │
│ │ │• instituirea unui│
│ │ │sistem eficient de│
│ │ │urmărire, │
│ │ │monitorizare şi │
│ │ │raportare; │
│ │ │• Asigurarea │
│ │ │transferului de │
│ │ │competenţe către │
│ │ │reţelele de │
│ │ │sucursale ale IFP,│
│ │ │astfel încât │
│ │ │acestea să fie │
│ │ │echipate cu │
│ │ │cunoştinţele şi │
│ │ │instrumentele │
│ │ │necesare pentru a │
│ │ │identifica noi │
│ │ │oportunităţi de │
│ │ │finanţare şi │
│ │ │pentru a evita │
│ │ │unele dintre │
│ │ │riscurile fizice │
│ │ │legate de │
│ │ │schimbările │
│ │ │climatice şi de │
│ │ │tranziţia │
│ │ │emisiilor de │
│ │ │dioxid de carbon │
│ │ │care pot fi │
│ │ │trecute cu vederea│
│ │ │în cadrul │
│ │ │activităţii │
│ │ │obişnuite a IFP. │
│ │ │Impactul si │
│ │ │domeniul de │
│ │ │aplicare │
│ │ │preconizate │
│ │ │Iniţiativa de │
│ │ │consiliere va │
│ │ │facilita │
│ │ │investiţiile în │
│ │ │tehnologiile │
│ │ │ecologice care vor│
│ │ │conduce tranziţia │
│ │ │României către o │
│ │ │economie ecologică│
│ │ │durabilă din punct│
│ │ │de vedere │
│ │ │ecologic, cu │
│ │ │emisii reduse de │
│ │ │dioxid de carbon │
│ │ │şi rezistentă la │
│ │ │schimbările │
│ │ │climatice. │
│ │ │Pe lângă accesul │
│ │ │insuficient la │
│ │ │finanţare, există │
│ │Raţiunea, │şi alte obstacole │
│ │obiectivele si│semnificative în │
│4. │impactul │calea │
│ │preconizat al │îmbunătăţirii │
│ │produsului de │sustenabilităţii │
│ │consultanţă │sectorului │
│ │ │rezidenţial şi al │
│ │ │construcţiilor: │
│ │ │lipsa de │
│ │ │informaţii │
│ │ │adecvate privind │
│ │ │nevoile │
│ │ │energetice, lipsa │
│ │ │de cunoaştere a │
│ │ │soluţiilor optime │
│ │ │şi a celor mai │
│ │ │performante │
│ │ │tehnologii şi │
│ │ │materiale, lipsa │
│ │ │garanţiilor │
│ │ │necesare sau │
│ │ │existenţa unor │
│ │ │priorităţi mai │
│ │ │urgente la nivelul│
│ │ │investitorilor. │
│ │ │Ca răspuns la │
│ │ │aceste provocări, │
│ │ │iniţiativa de │
│ │ │consiliere va │
│ │ │sprijini tranziţia│
│ │ │ecologică în │
│ │ │sectorul │
│ │ │rezidenţial şi în │
│ │ │cel al │
│ │ │construcţiilor din│
│ │ │România prin (i) │
│ │ │sprijinirea │
│ │ │debitorilor finali│
│ │ │în accesarea de │
│ │ │finanţare pentru │
│ │ │investiţii care │
│ │ │depăşesc │
│ │ │standardele UE şi │
│ │ │(ii) sprijinirea │
│ │ │acestora în │
│ │ │accesarea de │
│ │ │consultanţă şi │
│ │ │know-how pentru │
│ │ │realizarea unor │
│ │ │astfel de │
│ │ │investiţii. │
│ │ │Iniţiativa de │
│ │ │consiliere va │
│ │ │sprijini, prin │
│ │ │urmare, │
│ │ │împrumutaţii │
│ │ │finali într-o │
│ │ │manieră strategică│
│ │ │şi cuprinzătoare │
│ │ │pentru a depăşi │
│ │ │diferitele │
│ │ │bariere, pentru a │
│ │ │urmări obiective │
│ │ │de sustenabilitate│
│ │ │mai ambiţioase şi │
│ │ │prin urmare, │
│ │ │pentru a minimiza │
│ │ │amprenta climatică│
│ │ │şi de mediu a │
│ │ │României. │
│ │ │Această intenţie │
│ │ │va fi realizată │
│ │ │prin angajamentul │
│ │ │BERD faţă de │
│ │ │soliditatea │
│ │ │procedurilor, │
│ │ │asigurându-se că │
│ │ │toate activităţile│
│ │ │sunt eligibile din│
│ │ │start şi că vor │
│ │ │avea impactul │
│ │ │dorit. în acest │
│ │ │sens, domeniul de │
│ │ │aplicare al │
│ │ │iniţiativei de │
│ │ │consiliere va │
│ │ │implica, în linii │
│ │ │mari, următoarele │
│ │ │aspecte: │
│ │ │• Adaptarea atentă│
│ │ │a criteriilor de │
│ │ │eligibilitate │
│ │ │exigente stabilite│
│ │ │de BERD pentru a │
│ │ │promova decizii de│
│ │ │investiţii optime │
│ │ │şi pentru a obţine│
│ │ │performanţe │
│ │ │energetice │
│ │ │ridicate; │
│ │ │• instrumente │
│ │ │operaţionale de │
│ │ │implementare (cum │
│ │ │ar fi un selector │
│ │ │de tehnologii, │
│ │ │orientări privind │
│ │ │evaluarea şi │
│ │ │instrumente de │
│ │ │raportare) pentru │
│ │ │a facilita o │
│ │ │punere în aplicare│
│ │ │transparentă şi │
│ │ │eficientă; │
│ │ │• Activităţi de │
│ │ │iniţiere şi de │
│ │ │informare pentru a│
│ │ │determina │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │eligibili cu │
│ │ │proiecte de │
│ │ │investiţii │
│ │ │potenţial │
│ │ │eligibile; │
│ │ │• Evaluarea │
│ │ │ex-ante a │
│ │ │performanţei │
│ │ │clădirii şi a │
│ │ │potenţialului de │
│ │ │îmbunătăţire │
│ │ │(inclusiv analiza │
│ │ │abordărilor optime│
│ │ │din punct de │
│ │ │vedere al │
│ │ │costurilor); │
│ │ │• Îmbunătăţirea şi│
│ │ │aprobarea unui │
│ │ │domeniu de │
│ │ │aplicare a │
│ │ │investiţiei care │
│ │ │va depăşi │
│ │ │standardele de │
│ │ │performanţă / │
│ │ │cerinţele de │
│ │ │impact; │
│ │ │• Evaluarea │
│ │ │ex-post a │
│ │ │performanţei │
│ │ │clădirilor şi │
│ │ │raportarea │
│ │ │impactului │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │includerea în │
│ │ │rezultatele │
│ │ │statelor membre │
│ │ │ale UE). │
│ │ │Prin criteriile de│
│ │ │eligibilitate │
│ │ │stabilite, │
│ │ │iniţiativa de │
│ │ │consiliere va │
│ │ │contribui, de │
│ │ │asemenea, la o │
│ │ │pătrundere mai │
│ │ │rapidă pe piaţă a │
│ │ │tehnologiilor │
│ │ │ecologice, ceea ce│
│ │ │ar duce la │
│ │ │creşterea ritmului│
│ │ │tranziţiei │
│ │ │ecologice cu │
│ │ │sarcini │
│ │ │administrative │
│ │ │minime. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │[X] Noua │
│ │ │iniţiativă de │
│ │ │consultanţă │
│ │Produs de │InvestEU │
│5. │consultanţă │[ ] Continuarea │
│ │nou/existent │mecanismelor │
│ │ │existente de │
│ │ │sprijin financiar │
│ │ │al UE │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Obiectivul este de│
│ │ │a extinde măsurile│
│ │ │ecologice, │
│ │ │durabile şi legate│
│ │ │de climă în │
│ │ │sectorul │
│ │ │rezidenţial şi în │
│ │ │cel al clădirilor.│
│ │ │Domeniile de │
│ │ │eligibilitate │
│ │ │vizate orientativ │
│ │ │includ: │
│ │ │• Eficienţa │
│ │ │energetică: │
│ │ │Proiectele │
│ │ │eligibile trebuie │
│ │ │să sprijine │
│ │ │investiţiile în │
│ │ │eficienţă │
│ │ │energetică │
│ │Sectoare │implementate în │
│6. │vizate │sectorul │
│ │ │rezidenţial şi în │
│ │ │sectorul │
│ │ │clădirilor. │
│ │ │• Energie │
│ │ │regenerabilă: │
│ │ │Comunităţi şi │
│ │ │actori locali: │
│ │ │investiţii în │
│ │ │surse proprii de │
│ │ │energie în │
│ │ │sectorul │
│ │ │rezidenţial, │
│ │ │inclusiv proiecte │
│ │ │de comunităţi de │
│ │ │energie │
│ │ │regenerabilă. │
│ │ │Zonele eligibile │
│ │ │vizate finale sunt│
│ │ │stabilite în │
│ │ │acordul de │
│ │ │consiliere. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Beneficiarii │
│ │ │vizaţi pentru │
│ │ │această iniţiativă│
│ │ │de consiliere │
│ │ │sunt: │
│ │ │• Persoane fizice:│
│ │ │persoane fizice │
│ │ │(gospodării) sau │
│ │ │grupuri de │
│ │ │persoane. │
│ │ │• Asociaţii de │
│ │ │locuinţe │
│ │ │• Întreprinderi │
│ │ │(orice │
│ │ │întreprindere care│
│ │ │întreprinde un │
│ │ │subproiect │
│ │ │eligibil în nume │
│ │ │propriu). │
│ │ │• Furnizori de │
│ │ │servicii, │
│ │ │inclusiv, dar fără│
│ │ │a se limita la o │
│ │ │companie de │
│ │ │management al │
│ │ │locuinţelor şi o │
│ │ │companie de │
│ │ │servicii │
│ │ │energetice (ESCO),│
│ │ │o companie de │
│ │ │construcţii, care │
│ │ │furnizează │
│ │ │servicii de │
│ │ │întreţinere, │
│ │ │operare, │
│ │ │instalare, │
│ │Beneficiari │construcţie, │
│7. │vizaţi │renovare, │
│ │ │dezvoltare de │
│ │ │proiecte sau │
│ │ │servicii similare.│
│ │ │• Furnizori │
│ │ │implicaţi în │
│ │ │furnizarea şi/sau │
│ │ │vânzarea de │
│ │ │echipamente, │
│ │ │materiale şi │
│ │ │tehnologii │
│ │ │eligibile. │
│ │ │• Producători │
│ │ │implicaţi în │
│ │ │fabricarea, │
│ │ │furnizarea şi/sau │
│ │ │instalarea de │
│ │ │echipamente, │
│ │ │materiale şi │
│ │ │tehnologii │
│ │ │eligibile. │
│ │ │• Entităţi publice│
│ │ │care realizează │
│ │ │subproiecte │
│ │ │eligibile. │
│ │ │Criteriile finale │
│ │ │de eligibilitate │
│ │ │sunt stabilite în │
│ │ │acordul de │
│ │ │consultanţă. │
│ │ │Entităţile │
│ │ │excluse, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │articolul 136 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │financiar, nu │
│ │ │beneficiază de │
│ │ │sprijin. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│8. │Geografie │România │
│ │vizată │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Perioada de │Se aplică │
│9. │implementare │calendarul │
│ │ │InvestEU │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Pentru │
│ │ │prioritizarea │
│ │ │subproiectelor/ │
│ │ │misiunilor de │
│ │ │consultanţă se iau│
│ │ │în considerare o │
│ │ │serie de │
│ │ │considerente. │
│ │ │Acestea includ, de│
│ │ │ex: │
│ │ │• Beneficiile │
│ │ │preconizate pentru│
│ │ │climă şi alte │
│10. │Criterii de │beneficii pentru │
│ │prioritate │mediu; │
│ │ │• Posibilitatea de│
│ │ │replicaree; │
│ │ │• Efectul de │
│ │ │demonstraţie; │
│ │ │• Agregarea │
│ │ │subproiectelor │
│ │ │pentru a atinge o │
│ │ │masă critică în │
│ │ │ceea ce priveşte │
│ │ │adoptarea de │
│ │ │tehnologii şi │
│ │ │practici mai │
│ │ │avansate. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Consultanţă de │
│ │ │proiect │
│ │ │[X] Identificarea/│
│ │ │generarea de │
│ │ │proiecte │
│ │ │[X] Pregătirea şi │
│ │ │dezvoltarea │
│ │ │proiectelor │
│ │ │[ ] Strategia de │
│ │ │achiziţii publice │
│ │ │şi dezvoltarea PPP│
│ │ │şi concesiune │
│ │ │[X] Planificarea │
│ │ │şi implementarea │
│ │ │proiectelor de │
│ │ │investiţii │
│ │ │[ ] Structurarea │
│ │ │financiară │
│ │ │[ ] Înfiinţarea de│
│ │ │platforme de │
│ │ │investiţii şi de │
│ │ │facilităţi de │
│ │ │combinare │
│ │ │Consolidarea │
│ │ │capacităţilor │
│ │ │[X] Consolidarea │
│ │ │capacităţii şi a │
│ │ │pregătirii pentru │
│ │ │investiţii a │
│ │ │organizaţiilor │
│ │ │[X] Structurări şi│
│ │ │evaluări de impact│
│ │ │privind │
│ │ │durabilitatea │
│ │ │socială şi/sau de │
│ │ │mediu │
│ │ │[X] Achiziţii │
│ │ │publice │
│ │ │Dezvoltarea pieţei│
│ │ │[X] Activităţi de │
│ │ │dezvoltare a │
│ │ │pieţei │
│ │ │[X] Comunicare şi │
│ │ │sensibilizare │
│ │ │Consultantul va │
│ │ │sprijini punerea │
│ │ │în aplicare a │
│ │ │Mecanismului prin │
│ │ │realizarea │
│ │ │proactivă a unui │
│ │ │număr de sarcini, │
│ │ │după cum urmează: │
│ │ │3.1. Asigurarea │
│ │ │unei funcţionării │
│ │ │reuşite a │
│ │ │Mecanismului │
│ │ │• Infrastructura, │
│ │ │documentaţia şi │
│ │ │instrumentele de │
│ │ │sprijinire a │
│ │ │Mecanismului │
│ │ │- înfiinţarea, │
│ │ │asigurarea │
│ │ │personalului şi │
│ │ │menţinerea cu │
│ │ │normă întreagă a │
│ │ │unui birou al │
│ │ │Mecanismului în │
│ │ │România. │
│ │ │- Adoptarea şi │
│ │ │menţinerea │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │operaţionale, a │
│ │ │modelelor şi a │
│ │ │formularelor, │
│ │ │inclusiv a unui │
│ │ │manual de │
│ │ │operaţiuni, a │
│ │ │formularelor de │
│ │ │cerere şi a │
│ │ │rapoartelor de │
│ │ │evaluare, a │
│ │ │rapoartelor de │
│ │ │asigurare a │
│ │ │calităţii şi de │
│ │ │verificare etc. │
│ │ │- Angajarea cu │
│ │ │furnizorii de │
│ │ │tehnologii ţintă │
│ │ │şi să îi integreze│
│ │ │în selectorul de │
│ │ │tehnologii │
│ │ │ecologice (GTS) al│
│ │ │BERD şi să │
│ │ │sprijine adăugarea│
│ │ │de tehnologii │
│ │ │eligibile în GTS. │
│ │ │• Activităţi de │
│ │ │marketing şi de │
│ │ │conştientizare la │
│ │ │nivelul │
│ │ │Mecanismului │
│ │ │- Adaptarea │
│ │ │planului de │
│ │ │marketing al │
│ │ │Mecanismului la │
│ │ │nevoile fiecăruii │
│ │ │IFP şi la pieţele │
│ │ │lor ţintă, în │
│ │ │cadrul sarcinilor │
│ │ │de informare şi de│
│ │ │iniţiere a │
│ │ │proiectelor. │
│ │ │- Promovarea │
│ │ │Mecanismului prin │
│ │ │activităţi de │
│ │ │marketing, │
│ │ │inclusiv prin │
│ │ │pregătirea, │
│ │ │actualizarea şi │
│ │ │difuzarea │
│ │ │materialelor de │
│ │ │marketing care │
│ │ │prezintă structura│
│ │ │Mecanismului, │
│ │ │organizarea de │
│ │ │ateliere de lucru,│
│ │ │seminarii │
│ │ │regionale şi alte │
│ │ │evenimente de │
│ │ │promovare şi de │
│ │ │sensibilizare, │
│ │ │precum şi prin │
│ │ │angajarea cu │
│ │ │vânzătorii/ │
│ │ │furnizorii de │
│ │ │tehnologii şi │
│ │ │servicii vizate. │
│ │ │- Completarea cu │
│ │ │conţinut şi │
│ │ │întreţinerea │
│ │ │site-ului web al │
│ │ │Mecanismului │
│ │ │3.2. Asigurarea │
│ │ │unei integrări │
│ │ │reuşite a noilor │
│ │ │IFP-uri │
│ │ │• Organizarea │
│ │ │reuniunilor de │
│ │ │lansare a │
│ │ │Mecanismului şi │
│ │ │facilitarea │
│ │ │planurilor de │
│ │ │acţiune cu fiecare│
│ │ │IFP. │
│ │ │- Sprijinirea IFP │
│ │ │în elaborarea unui│
│ │ │plan de acţiune │
│ │ │care va include │
│ │ │servicii adaptate │
│ │ │la capacitatea sa │
│ │ │internă şi la │
│ │ │direcţia │
│ │ │strategică │
│ │ │convenită între │
│ │ │IFP, consultantul │
│ │ │Mecanismului şi │
│ │ │BERD pentru a │
│ │ │asigura o │
│ │ │implementare şi o │
│ │ │lansare de succes │
│ │ │a Mecanismului. │
│ │ │• Elaborarea de │
│ │ │politici şi │
│ │ │proceduri pentru │
│ │ │Mecanism │
│ │ │- Elaborarea de │
│ │ │politici şi │
│ │ │proceduri pentru │
│ │ │Mecanism în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │cerinţele │
│ │ │facilităţii şi cu │
│ │ │standardele BERD. │
│ │ │- asigură legătura│
│ │ │cu IFP şi acordă │
│ │ │asistenţă pentru a│
│ │ │adapta │
│ │ │procedurile, │
│ │ │informaţiile şi │
│ │ │fluxurile de lucru│
│ │ │necesare pentru │
│ │ │punerea în │
│ │ │aplicare a │
│ │ │Mecanismului. │
│ │ │• Formarea şi │
│ │ │consolidarea │
│ │ │capacităţilor │
│ │ │- Furnizarea de │
│ │ │îndrumări şi de │
│ │ │sesiuni de formare│
│ │ │la locul de muncă │
│ │ │adecvate, prin │
│ │ │e-learning şi faţă│
│ │ │în faţă (inclusiv │
│ │ │programe de │
│ │ │formare a │
│ │ │formatorilor), │
│ │ │precum şi de │
│ │ │materiale pentru │
│ │ │personalul IFP, │
│ │ │pentru a asigura │
│ │ │diseminarea │
│ │ │procedurilor │
│ │ │Mecanismului în │
│ │ │reţeaua de │
│ │ │sucursale şi, în │
│ │ │strânsă colaborare│
│ │ │cu IFP, asigurarea│
│ │ │unor activităţi │
│ │ │periodice de │
│ │ │consolidare a │
│ │ │capacităţilor şi │
│ │ │de formare a │
│ │ │ofiţerilor de │
│ │ │credite. │
│ │ │• Dezvoltarea │
│ │Tipul de │produselor │
│10.a│sprijin de │- Sprijinirea IFP │
│ │consultanţă │în dezvoltarea de │
│ │ │produse de │
│ │ │împrumut care se │
│ │ │adresează în mod │
│ │ │specific bazei de │
│ │ │clienţi a IFP, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │grupurile de │
│ │ │subîmprumutaţi │
│ │ │vizate de │
│ │ │Mecanism. │
│ │ │• Activităţi de │
│ │ │marketing şi de │
│ │ │iniţiere a │
│ │ │proiectelor la │
│ │ │nivelul IFP/ │
│ │ │subîmprumutaţilor │
│ │ │- Oferirea de │
│ │ │sprijin pentru IFP│
│ │ │în ceea ce │
│ │ │priveşte │
│ │ │strategiile de │
│ │ │marketing ale │
│ │ │Mecanismului şi │
│ │ │adaptarea la │
│ │ │nevoile fiecărei │
│ │ │IFP. │
│ │ │3.3. Sprijinirea │
│ │ │ciclului de viaţă │
│ │ │al subproiectului │
│ │ │• La nivel de │
│ │ │clădire Iniţierea │
│ │ │şi pregătirea │
│ │ │subproiectelor │
│ │ │- Acolo unde este │
│ │ │posibil, să │
│ │ │contribuie la │
│ │ │iniţierea, │
│ │ │pregătirea şi │
│ │ │finanţarea │
│ │ │subproiectelor de │
│ │ │eficienţă │
│ │ │energetică la │
│ │ │nivel de clădire │
│ │ │în clădirile cu │
│ │ │mai multe │
│ │ │apartamente. │
│ │ │- Sprijinirea IFP │
│ │ │în evaluarea şi │
│ │ │structurarea │
│ │ │proiectelor de │
│ │ │perspectivă la │
│ │ │nivelul clădirilor│
│ │ │(atât a clădirilor│
│ │ │existente, cât şi │
│ │ │a celor noi), │
│ │ │precum şi │
│ │ │consolidarea │
│ │ │capacităţii IFP de│
│ │ │a acorda │
│ │ │împrumuturi pentru│
│ │ │proiecte la │
│ │ │nivelul clădirilor│
│ │ │cu mai multe │
│ │ │apartamente. │
│ │ │• Proiecte de │
│ │ │construcţii de │
│ │ │clădiri │
│ │ │- Acolo unde este │
│ │ │posibil, în │
│ │ │strânsă colaborare│
│ │ │cu IFP, să se │
│ │ │angajeze │
│ │ │cu dezvoltatorii/ │
│ │ │companiile de │
│ │ │construcţii pentru│
│ │ │a le acorda │
│ │ │asistenţă, │
│ │ │începând cu etapa │
│ │ │de proiectare, în │
│ │ │ceea ce priveşte │
│ │ │planificarea şi │
│ │ │construcţia/ │
│ │ │renovarea profundă│
│ │ │a clădirilor │
│ │ │rezidenţiale, │
│ │ │astfel încât │
│ │ │performanţa │
│ │ │energetică │
│ │ │rezultată a │
│ │ │clădirii să fie în│
│ │ │conformitate cu │
│ │ │criteriile │
│ │ │Mecanismului │
│ │ │(adică o │
│ │ │performanţă mai │
│ │ │mare decât │
│ │ │standardele minime│
│ │ │naţionale). │
│ │ │• Determinarea │
│ │ │eligibilităţii │
│ │ │subproiectului │
│ │ │- Se asigură că │
│ │ │eligibilitatea │
│ │ │fiecărui │
│ │ │subproiect este │
│ │ │stabilită în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │criteriile │
│ │ │Mecanismului şi că│
│ │ │subîmprumuturile │
│ │ │sunt procesate în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │procedurile │
│ │ │Mecanismului. │
│ │ │- Subîmprumuturile│
│ │ │pentru elementele │
│ │ │bazate pe GTS │
│ │ │("tehnologii │
│ │ │preaprobate") pot │
│ │ │fi aprobate de │
│ │ │către IFP fără a │
│ │ │fi necesară o │
│ │ │evaluare │
│ │ │suplimentară de │
│ │ │către consultant. │
│ │ │- În cazul în care│
│ │ │un subproiect │
│ │ │propus nu este │
│ │ │considerat a fi un│
│ │ │proiect de │
│ │ │tehnologii │
│ │ │preaprobate, │
│ │ │consultantul │
│ │ │trebuie să │
│ │ │evalueze │
│ │ │eligibilitatea │
│ │ │acestuia în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │prevederile │
│ │ │raportului de │
│ │ │evaluare. │
│ │ │3.4. Asigurarea │
│ │ │verificării │
│ │ │subproiectelor │
│ │ │finalizate │
│ │ │- Consultantul va │
│ │ │elabora o │
│ │ │metodologie şi │
│ │ │proceduri │
│ │ │relevante pentru │
│ │ │monitorizarea şi │
│ │ │verificarea │
│ │ │subîmprumuturilor │
│ │ │finalizate, pentru│
│ │ │a confirma că │
│ │ │utilizarea şi │
│ │ │destinaţia finală │
│ │ │a fondurilor au │
│ │ │respectat normele │
│ │ │Mecanismului şi │
│ │ │pentru a confirma │
│ │ │rezultatele │
│ │ │obţinute (de │
│ │ │exemplu, │
│ │ │economiile de │
│ │ │energie şi de │
│ │ │C02). │
│ │ │3.5. Asigurarea │
│ │ │urmăririi, │
│ │ │monitorizării si │
│ │ │raportării corecte│
│ │ │a │
│ │ │datelor privind │
│ │ │Mecanismul │
│ │ │- Înregistrează │
│ │ │toate informaţiile│
│ │ │legate de │
│ │ │subproiectele │
│ │ │finanţate în baza │
│ │ │de date MIS a BERD│
│ │ │pentru a asigura │
│ │ │urmărirea │
│ │ │progresului │
│ │ │Mecanismului . │
│ │ │Consultantul va │
│ │ │menţine urmărirea,│
│ │ │monitorizarea şi │
│ │ │raportarea în MIS │
│ │ │şi va asigura │
│ │ │utilizarea │
│ │ │formularelor │
│ │ │standard şi a unor│
│ │ │date exacte. │
│ │ │- colaborează │
│ │ │îndeaproape cu IFP│
│ │ │pentru a │
│ │ │monitoriza │
│ │ │progresul şi │
│ │ │punerea în │
│ │ │aplicare a │
│ │ │Mecanismului; ia │
│ │ │măsuri cu IFP │
│ │ │pentru │
│ │ │transmiterea │
│ │ │eficientă a │
│ │ │documentelor, a │
│ │ │formularelor şi a │
│ │ │deciziilor de │
│ │ │acceptare sau de │
│ │ │respingere. │
│ │ │Consultantul va │
│ │ │centraliza datele │
│ │ │provenite de la │
│ │ │IFP. │
│ │ │- menţine şi, dacă│
│ │ │este necesar, │
│ │ │actualizează │
│ │ │protocoalele de │
│ │ │comunicare │
│ │ │adecvate cu IFP │
│ │ │pentru a urmări │
│ │ │punerea în │
│ │ │aplicare a │
│ │ │subproiectelor, │
│ │ │inclusiv │
│ │ │informaţiile │
│ │ │privind plata │
│ │ │subîmprumuturilor.│
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Bugetul total │
│ │ │estimat - 11 │
│ │ │milioane de euro. │
│ │ │Această sumă este │
│ │ │considerată ca │
│ │ │făcând parte din │
│ │ │provizionarea de │
│ │ │50 de milioane de │
│ │ │euro alocată BERD.│
│ │ │Costul │
│ │ │consultanţei este │
│ │ │estimat la │
│ │ │aproximativ 2,75% │
│ │ │din finanţarea │
│ │ │acordată de │
│ │ │instituţiile │
│ │ │financiare │
│ │ │partenere (IFP) │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │finali │
│ │ │(subîmprumutaţi) │
│ │ │în cadrul │
│ │ │produsului │
│ │ │financiar al BERD.│
│ │ │Bugetul de 11 │
│ │ │milioane EUR al │
│ │ │iniţiativei de │
│ │ │consultanţă se │
│ │ │bazează pe ipoteza│
│ │ │că programul va │
│ │ │avea ca rezultat │
│ │ │un portofoliu de │
│ │ │investiţii în │
│ │ │valoare de │
│ │ │aproximativ 400 de│
│ │ │milioane EUR, │
│ │ │sprijinind atât │
│ │ │modernizările │
│ │ │tehnologice la │
│ │ │scară mică, cât şi│
│ │ │finanţarea │
│ │ │investiţiilor la │
│ │ │nivelul │
│ │ │clădirilor. │
│ │ │Bugetul acoperă: │
│ │ │- instrumente │
│ │ │operaţionale de │
│ │ │punere în aplicare│
│ │ │care trebuie │
│ │ │dezvoltate şi │
│ │ │întreţinute timp │
│ │ │de 4 ani (estimate│
│ │ │la aproximativ 1 │
│ │ │milion EUR); │
│ │ │- Activităţi de │
│ │ │iniţiere şi de │
│ │ │informare pe o │
│ │ │perioadă de 4 ani │
│ │ │(estimate la │
│ │ │aproximativ 1,25 │
│ │ │milioane EUR); │
│ │ │- Sprijin pentru │
│ │ │investiţiile la │
│ │ │nivelul clădirilor│
│ │ │care necesită │
│ │ │sprijin pentru │
│ │ │subproiecte │
│ │ │individuale, │
│ │ │inclusiv evaluări │
│ │ │ex-ante şi ex-post│
│ │ │(8,75 milioane │
│ │ │EUR). │
│ │ │Vă rugăm să │
│ │ │reţineţi că sumele│
│ │ │prezentate mai sus│
│ │ │sunt doar estimări│
│ │ │în acest stadiu. │
│ │ │în urma │
│ │ │colaborării active│
│ │ │cu consultanţii, │
│ │Contribuţia │sumele de la │
│11. │MRR din │fiecare articol │
│ │România │bugetar menţionat │
│ │ │mai sus pot fi │
│ │ │diferite; cu toate│
│ │ │acestea, estimăm │
│ │ │că am putea │
│ │ │realiza │
│ │ │portofoliul propus│
│ │ │de investiţii de │
│ │ │portofoliu în │
│ │ │valoare de │
│ │ │aproximativ 400 de│
│ │ │milioane EUR în │
│ │ │cadrul bugetului │
│ │ │total de │
│ │ │consultanţă de11 │
│ │ │milioane EUR. │
│ │ │Finanţarea │
│ │ │activităţilor de │
│ │ │consultanţă va │
│ │ │acoperi doar │
│ │ │activităţile │
│ │ │consultanţilor de │
│ │ │proiect (aşa cum │
│ │ │se detaliază mai │
│ │ │sus). Pe de altă │
│ │ │parte, │
│ │ │comisioanele de │
│ │ │management plătite│
│ │ │către BERD ca │
│ │ │procent din │
│ │ │mecanismul de │
│ │ │finanţare sunt │
│ │ │utilizate pentru a│
│ │ │acoperi o serie de│
│ │ │costuri directe şi│
│ │ │indirecte legate │
│ │ │de administrarea │
│ │ │de către BERD a │
│ │ │fondurilor │
│ │ │donatorilor. în │
│ │ │cea mai mare │
│ │ │parte, astfel de │
│ │ │costuri se referă │
│ │ │la activităţile │
│ │ │desfăşurate de │
│ │ │bancă pentru a │
│ │ │îndeplini │
│ │ │cerinţele │
│ │ │donatorilor, cum │
│ │ │ar fi verificările│
│ │ │şi evaluările │
│ │ │suplimentare │
│ │ │necesare în ceea │
│ │ │ce priveşte │
│ │ │fondurile │
│ │ │donatorilor, │
│ │ │raportarea │
│ │ │suplimentară care │
│ │ │să răspundă │
│ │ │nevoilor │
│ │ │donatorilor, │
│ │ │contribuţia la │
│ │ │costul unui sistem│
│ │ │informatic │
│ │ │specializat pentru│
│ │ │gestionarea │
│ │ │fondurilor │
│ │ │donatorilor, │
│ │ │iniţiativele de │
│ │ │promovare a │
│ │ │vizibilităţii │
│ │ │donatorilor etc. │
│ │ │Prin urmare, nu ar│
│ │ │exista o dublă │
│ │ │finanţare a │
│ │ │costurilor │
│ │ │suportate de BERD │
│ │ │între finanţarea │
│ │ │pentru consultanţă│
│ │ │şi taxele de │
│ │ │management. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │BERD │
│ │ │• BERD va oferi o │
│ │ │partajare paralelă│
│ │ │a riscurilor │
│ │ │pentru IFP în │
│ │ │cadrul unui produs│
│ │ │financiar specific│
│ │ │al BERD care │
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │obiectivele │
│ │ │iniţiativei de │
│ │ │consiliere . │
│ │ │• BERD va fi │
│ │ │responsabilă │
│ │ │pentru pregătirea │
│ │ │rapoartelor către │
│ │ │UE şi Guvernul │
│ │ │României. │
│ │ │• BERD va fi, de │
│ │ │asemenea, │
│ │ │responsabilă │
│ │ │pentru achiziţia │
│ │ │şi managementul │
│ │ │consultanţilor │
│ │ │angajaţi în cadrul│
│ │ │iniţiativei de │
│ │ │consiliere. │
│ │ │Consolidarea │
│ │ │capacităţilor │
│ │ │descrise în │
│ │ │această propunere │
│ │ │va fi asigurată în│
│ │ │cooperare între │
│ │ │BERD şi │
│ │ │consultanţii │
│ │ │externi şi sub │
│ │ │supravegherea │
│ │ │atentă a BERD │
│ │ │pentru toate │
│ │ │activităţile │
│ │ │desfăşurate. │
│ │ │• Achiziţia de │
│ │ │servicii de │
│ │ │consultanţă se │
│ │ │efectuează în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │Politicile şi │
│ │ │regulile de │
│ │ │achiziţii publice │
│ │ │ale BERD (PP&R). │
│ │ │Instituţii │
│ │ │financiare │
│ │ │participante (IFP)│
│ │ │• IFP care vor │
│ │ │beneficia de │
│ │ │serviciile de │
│ │ │consultanţă pot │
│ │ │include toate │
│ │ │instituţiile │
│ │ │financiare care │
│ │ │operează în │
│ │ │România, inclusiv │
│ │ │băncile │
│ │ │comerciale, │
│ │ │societăţile de │
│ │ │leasing şi │
│ │ │instituţiile de │
│ │ │microfinanţare; │
│ │ │• IFP vor fi │
│ │ │selectate de BERD │
│ │ │pe baza │
│ │ │angajamentului │
│ │ │acestora de a se │
│ │ │implica în │
│ │ │finanţarea │
│ │ │ecologică în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │obiectivele │
│ │ │programului, a │
│ │ │bonităţii şi a │
│ │ │poziţionării lor │
│ │ │pe piaţă; │
│ │ │• În urma unei │
│ │ │verificări │
│ │ │amănunţite a │
│12. │Structură/ │fiecărui IFP - │
│ │Caracteristici│aspecte │
│ │ │financiare, │
│ │ │tehnice, de mediu,│
│ │ │juridice şi de │
│ │ │integritate - se │
│ │ │vor elabora pentru│
│ │ │fiecare IFP │
│ │ │criterii de │
│ │ │referinţă şi │
│ │ │clauze adecvate │
│ │ │pentru │
│ │ │monitorizarea │
│ │ │calităţii │
│ │ │creditului. în mod│
│ │ │similar, lacunele │
│ │ │în ceea ce │
│ │ │priveşte │
│ │ │capacitatea │
│ │ │instituţională a │
│ │ │IFP identificate │
│ │ │în timpul analizei│
│ │ │prealabile vor fi │
│ │ │completate prin │
│ │ │activităţi de │
│ │ │formare şi de │
│ │ │consolidare a │
│ │ │capacităţilor │
│ │ │adaptate, │
│ │ │inclusiv, dacă │
│ │ │este cazul, ca │
│ │ │parte a │
│ │ │serviciilor de │
│ │ │consultanţă. │
│ │ │• IFP îşi vor │
│ │ │structura │
│ │ │produsele de │
│ │ │împrumut în cadrul│
│ │ │produsului │
│ │ │financiar al BERD,│
│ │ │vor desfăşura │
│ │ │activităţi de │
│ │ │marketing pentru a│
│ │ │promova │
│ │ │facilitatea şi vor│
│ │ │finanţa │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │finali. IFP vor │
│ │ │primi cererile de │
│ │ │împrumut ale │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │finali, vor evalua│
│ │ │solvabilitatea │
│ │ │acestora, vor │
│ │ │observa │
│ │ │respectarea │
│ │ │criteriilor de │
│ │ │eligibilitate ale │
│ │ │Mecanismului, vor │
│ │ │semna şi │
│ │ │administra │
│ │ │subîmprumuturile │
│ │ │şi vor colecta şi │
│ │ │furniza BERD şi/ │
│ │ │sau consultantului│
│ │ │de proiect │
│ │ │rapoarte de │
│ │ │monitorizare şi │
│ │ │date despre │
│ │ │subproiecte, după │
│ │ │cum este necesar. │
│ │ │Sub-împrumutaţi / │
│ │ │Beneficiari finali│
│ │ │• Beneficiarii │
│ │ │finali vor │
│ │ │solicita │
│ │ │subîmprumuturi în │
│ │ │cadrul │
│ │ │Mecanismului, vor │
│ │ │realiza │
│ │ │subproiecte │
│ │ │eligibile şi vor │
│ │ │obţine impactul │
│ │ │eficienţei │
│ │ │energetice/ │
│ │ │energiei │
│ │ │regenerabile. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Obligaţiile de │
│ │ │raportare, astfel │
│ │ │cum sunt definite │
│ │ │în prezentul acord│
│19. │Raportarea │de contribuţie şi │
│ │ │în cerinţele de │
│ │ │raportare ale │
│ │ │Platformei de │
│ │ │consiliere │
│ │ │InvestEU. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Costurile şi │
│ │ │taxele legate de │
│ │ │iniţiativa de │
│ │Costuri şi │consiliere sunt │
│20. │taxe │definite în │
│ │administrative│acordul de │
│ │ │consiliere în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │cadruljuridic │
│ │ │InvestEU. │
└────┴──────────────┴──────────────────┘                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016