Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA*) din 18 octombrie 2002  intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand in calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA*) din 18 octombrie 2002 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand in calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2002
*) Traducere.

Asistenta financiarã nerambursabila din Fondul FGM nr. TF 050705 RO

(Proiect de eficienta energetica)

Acord datat 18 octombrie 2002 între România (Primitorul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), actionand în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu (FGM), privind fondurile nerambursabile acordate FGM de anumiti membrii ai Bãncii, în calitate de participanţi la FGM.
Având în vedere ca:
(A) Banca, în conformitate cu Rezoluţia nr. 91-5 din 14 martie 1991 a directorilor executivi ai Bãncii, a înfiinţat FGM pentru a contribui la protejarea mediului înconjurãtor la nivel global şi a promova astfel o dezvoltare economicã sanatoasa şi durabila din punct de vedere al mediului;
(B) în urma restructurãrii FGM aceste aranjamente au fost continuate prin Rezoluţia nr. 94-2 din 24 mai 1994 a directorilor executivi ai Bãncii, care a stabilit, între altele, înfiinţarea Fondului FGM şi a desemnat Banca drept administrator al FGM (Rezoluţia nr. 94-2);
(C) prin Rezoluţia nr. 98-2 din 14 iulie 1998 a directorilor executivi ai Bãncii (Rezoluţia nr. 98-2) a fost aprobatã a doua realimentare a FGM;
(D) Primitorul, convins ca proiectul descris în anexa nr. 2 la prezentul acord (Proiectul) este realizabil şi constituie o prioritate, a solicitat sprijin pentru finanţarea Proiectului din resursele Fondului FGM, solicitare care a fost aprobatã conform prevederilor Instrumentului pentru înfiinţarea Facilitatii Globale de Mediu Restructurate, aprobat prin Rezoluţia nr. 94-2, şi care urmeazã sa fie finanţat din contribuţiile la FGM în baza Rezoluţiei nr. 98-2, care poate include fonduri reportate de la prima realimentare a FGM în baza Rezoluţiei nr. 94-2;
(E) Banca a luat în considerare prezentarea facuta şi garanţiile date de cãtre Primitor, conform cãrora Proiectul a fost elaborat şi va fi realizat în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra modificãrilor climatice, datatã 9 mai 1992, care a fost ratificatã de Primitor la 18 iunie 1994, şi ale Protocolului de la Kyoto;
(F) Proiectul va fi realizat de cãtre Fondul Roman pentru Eficienta Energiei (denumit în continuare FREE) cu sprijin din partea Primitorului, care va pune la dispoziţie FREE finanţarea furnizatã prin FGM conform prevederilor prezentului acord; şi
având în vedere ca Banca a convenit, printre altele şi pe baza celor de mai sus, sa acorde Primitorului fondurile nerambursabile din FGM în termenii şi condiţiile prevãzute în prezentul acord, precum şi în acordul din aceeaşi data dintre Banca şi FREE (Acordul de proiect),
pãrţile la prezentul acord convin urmãtoarele:

ART. 1
Condiţii generale. Definiţii
Secţiunea 1.01. a) Urmãtoarele prevederi ale Condiţiilor generale, aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie pentru împrumuturi acordate în cos de valute, ale Bãncii, datate 30 mai 1995 (revizuite la 6 octombrie 1999), cu modificãrile prevãzute în paragraful b) al acestei secţiuni (Condiţiile generale), fac parte integrantã din prezentul acord:
(i) art. I;
(ii) secţiunile 2.01 (1), (2), (3), (4), (6), (8), (9), (10), (14), (15), (18) şi (21), 2.02 şi 2.03;
(iii) secţiunea 3.01;
(iv) secţiunea 4.01 şi prima fraza din secţiunea 4.06;
(v) art. V;
(vi) secţiunile 6.01, 6.02 (a), (c), (d), (e), (f), (i) şi (k), (l), (m), (n), (o), (p), 6.03, 6.04 şi 6.06;
(vii) secţiunea 8.01 (b);
(viii) secţiunile 9.01 (a) şi (c), 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 şi 9.09;
(ix) secţiunile 10.01, 10.03 şi 10.04;
(x) art. XI; şi
(xi) secţiunile 12.01 (c), 12.03 şi 12.04.
b) Condiţiile generale vor fi modificate dupã cum urmeazã:
(i) se va adauga un paragraf nou (22) la sfârşitul secţiunii 2.01, cu urmãtorul conţinut: termenul Drepturi Speciale de Tragere şi simbolul DST semnifica drepturi speciale de tragere evaluate de cãtre Fondul Monetar Internaţional conform prevederilor Acordului de înfiinţare a acestuia;
(ii) prin termenul Banca, ori de câte ori este utilizat în cadrul Condiţiilor generale, în afarã secţiunilor 2.01 (6) şi 6.02 (f) şi a ultimei menţiuni din cadrul secţiunii 5.01 a acestora, se înţelege Banca actionand în calitate de agenţie de implementare a FGM, cu excepţia secţiunii 6.02, unde prin Banca se înţelege şi Banca actionand în nume propriu;
(iii) termenul Împrumutat, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, semnifica Primitorul;
(iv) termenul Acord de împrumut, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, semnifica prezentul acord;
(v) termenul împrumut, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, semnifica asistenta financiarã nerambursabila din FGM;
(vi) termenul Cont de împrumut, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, semnifica Contul asistenţei financiare nerambursabile din FGM;
(vii) un nou alineat (q) se adauga la secţiunea 6.02 din Condiţiile generale, dupã cum urmeazã: "dacã intervine o situaţie extraordinarã, în care orice tragere ulterioara din asistenta financiarã nerambursabila din FGM ar depãşi resursele disponibile pentru tragerile din FGM."
Secţiunea 1.02. În afarã cazului în care contextul impune o alta semnificatie, semnificatia termenilor definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la prezentul acord este cea stabilitã în prezentul acord, iar semnificatia termenilor suplimentari este cea prezentatã în continuare:
a) Beneficiar este orice comunitate, organizaţie, agenţie sau persoana fizica eligibilã pentru asistenta în cadrul Proiectului;
b) FREE este Fondul Roman pentru Eficienta Energiei, înfiinţat prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2001 , pentru a finanta proiecte de investiţii în domeniul eficientei energiei;
c) MFP este Ministerul Finanţelor Publice din ţara Primitorului;
d) Manualul operational este manualul datat 16 august 2002 şi definit în Statutul FREE care stabileşte regulamentul de organizare şi funcţionare al FREE, precum şi criteriile şi procedurile de evaluare şi aprobare a subproiectelor;
e) acord subsidiar de grant este acordul dintre MFP, în numele Primitorului, şi FREE;
f) subimprumut este orice finanţare acordatã sau propusã a fi acordatã din FGM de cãtre FREE unui Beneficiar;
g) acord de subimprumut este un acord între FREE şi Beneficiar pentru implementarea unui subproiect;
h) subproiect este orice activitate prevãzutã în cadrul partii A a Proiectului, evaluatã şi aprobatã conform Manualului operational;
i) cont special este contul la care se face referire în secţiunea 2.02 b) din prezentul acord; şi
j) administrator de Fond este o entitate juridicã, care urmeazã a fi angajata de FREE în conformitate cu prevederile secţiunii 2.06 din Acordul de proiect.
ART. 2
Asistenta financiarã nerambursabila acordatã din FGM
Secţiunea 2.01. Banca este de acord sa punã la dispoziţie Primitorului, în termenii şi condiţiile prevãzute sau la care se face referire în prezentul acord, fondurile nerambursabile acordate din FGM în diferite valute, în limita echivalentului a opt milioane drepturi speciale de tragere (8.000.000 DST).
Secţiunea 2.02. a) Sumele asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, pot fi trase din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, conform prevederilor din anexa nr. 1 la prezentul acord pentru: (i) sumele plãtite (sau, dacã Banca este de acord, care urmeazã a fi plãtite) de Primitor în contul subimprumuturilor acordate în cadrul partii A a Proiectului pentru acoperirea costului rezonabil al bunurilor, serviciilor necesare subproiectelor pentru care se solicita tragerea din contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM; şi (ii) cheltuielile efectuate (sau, dacã Banca este de acord, care urmeazã a fi efectuate) pentru acoperirea costului rezonabil al bunurilor, serviciilor de consultanţa şi serviciilor administratorului de Fond, desfãşurate în vederea realizãrii Proiectului, altele decât cele aferente subimprumuturilor acordate în cadrul partii A a Proiectului şi care urmeazã sa fie finanţate din FGM.
b) Primitorul poate, pentru atingerea scopurilor Proiectului, sa deschidã şi sa menţinã un cont special de depozit în dolari S.U.A. la o banca comercialã, în termeni şi condiţii satisfãcãtoare pentru Banca, inclusiv cele referitoare la protecţia adecvatã impotriva compensãrii, confiscãrii sau blocarii. Tragerile în şi plãţile din contul special se vor face în conformitate cu prevederile din anexa nr. 4 la prezentul acord.
Secţiunea 2.03. Data de închidere va fi 31 decembrie 2007 sau o data ulterioara acesteia, asa cum va fi stabilitã de Banca. Banca va notifica prompt Primitorului cu privire la aceasta data ulterioara.
ART. 3
Executarea Proiectului
Secţiunea 3.01. a) Primitorul îşi declara angajamentul fata de obiectivele Proiectului, asa cum sunt prevãzute în anexa nr. 2 la prezentul acord, şi, în acest scop, fãrã vreo limitare sau restrangere a altor obligaţii pe care le mai are prin prezentul acord:
(i) va determina FREE sa îşi desfãşoare activitatea conform prevederilor Acordului de proiect şi sa îşi îndeplineascã toate obligaţiile ce revin FREE în baza prezentului acord şi nu va întreprinde sau nu va permite întreprinderea nici unei acţiuni ce ar contraveni sau ar impiedica îndeplinirea obligaţiilor; şi
(ii) va întreprinde sau va determina sa fie întreprinse toate acţiunile, inclusiv, în cazul în care va fi imperios necesar, asigurarea de fonduri, facilitãţi, servicii şi alte resurse necesare pentru realizarea Proiectului.
b) Primitorul va pune la dispoziţie FREE sumele asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, sub forma unui grant, în baza unui acord subsidiar de grant care urmeazã a se încheia între MFP, în numele Primitorului, şi FREE, în termeni şi condiţii acceptabile Bãncii.
c) Primitorul, prin MFP, îşi va exercita drepturile prevãzute prin acordul subsidiar de grant, astfel încât interesele Primitorului şi ale Bãncii sa fie protejate, iar scopurile asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, sa fie realizate şi, în afarã cazurilor în care Banca va decide altfel, Primitorul nu va cesiona, modifica, abroga ori renunţa la acordul subsidiar de grant sau la oricare dintre prevederile acestuia.
Secţiunea 3.02. Cu excepţia cazurilor în care Banca decide altfel, achiziţiile de bunuri şi serviciile de consultanţa necesare Proiectului şi care urmeazã sa fie finanţate din asistenta financiarã nerambursabila, acordatã din FGM, se vor desfasura conform prevederilor anexei nr. 3 la prezentul acord.
Secţiunea 3.03. Pentru scopurile secţiunii 9.07 din Condiţiile generale şi fãrã a se limita la prevederile acesteia, Primitorul:
a) va elabora un plan pentru continuarea Proiectului, pe baza unor reglementãri acceptabile Bãncii, şi îl va furniza Bãncii nu mai târziu de 6 luni de la data închiderii sau la o data ulterioara care poate sa fie convenitã între Primitor şi Banca în acest sens; şi
b) va permite Bãncii sa aibã posibilitatea unui schimb de opinii cu Primitorul asupra planului prevãzut în paragraful a) de mai sus.
Secţiunea 3.04. Primitorul va determina FREE:
a) sa menţinã politici şi proceduri adecvate de monitorizare şi evaluare permanenta, pe baza unor indicatori acceptaţi de Banca, privind realizarea Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia;
b) sa întocmeascã, în baza unor termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, şi sa transmitã Bãncii înainte sau la data de 31 mai 2005 un raport care sa cuprindã rezultatele monitorizarii şi evaluãrii activitãţilor desfãşurate conform paragrafului a) al acestei secţiuni, progresul realizat în implementarea Proiectului pe perioada anterioarã datei respectivului raport şi stabilirea mãsurilor necesare pentru a se asigura realizarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia pe perioada urmãtoare;
c) Primitorul va analiza împreunã cu Banca şi FREE, pana la 30 iunie 2005 sau la o data ulterioara pe care Banca o va solicita, raportul la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi dupã aceea va întreprinde toate acţiunile necesare pentru a asigura realizarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandãrilor respectivului raport şi a opiniilor Bãncii în acest sens.
ART. 4
Condiţii financiare
Secţiunea 4.01. a) Pentru toate cheltuielile în legatura cu care s-au efectuat trageri din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Primitorul:
(i) va menţine sau va determina menţinerea, conform practicilor consacrate de contabilitate, înregistrãri şi conturi separate care sa reflecte aceste cheltuieli;
(ii) va asigura menţinerea tuturor înregistrãrilor (contracte, ordine de plata, facturi, note de plata, chitanţe şi alte documente) care atesta asemenea cheltuieli timp de cel puţin un an dupã primirea de cãtre Banca a raportului de audit contabil pentru anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM; şi
(iii) va permite reprezentanţilor Bãncii examinarea acestor înregistrãri.
b) Primitorul va determina FREE:
(i) sa asigure auditul înregistrãrilor şi evidentelor contabile menţionate în paragraful a) (i) din aceasta secţiune şi ale contului special pentru fiecare an fiscal, realizat conform practicilor corespunzãtoare de audit financiar, aplicate cu consecventa de cãtre auditori independenţi acceptaţi de Banca;
(ii) sa furnizeze Bãncii, imediat ce vor fi disponibile, dar nu mai târziu de 6 luni de la încheierea fiecãrui an fiscal, raportul de audit efectuat de auditorii mentionati, al cãrui scop şi detalii sa rãspundã solicitãrilor rezonabile ale Bãncii, inclusiv o opinie separatã a auditorilor mentionati, conform cãreia se poate avea încredere în declaraţiile de cheltuieli prezentate pe parcursul anului fiscal, precum şi în procedurile şi mãsurile de control intern implicate în elaborarea acestora, astfel încât sa justifice tragerile respective; şi
(iii) sa furnizeze Bãncii orice alte informaţii privind înregistrãrile şi conturile respective, precum şi auditul acestora, pe care Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil.
Secţiunea 4.02. a) Fãrã a se limita la obligaţiile de raportare asupra implementarii Proiectului din prezentul acord, Primitorul va determina FREE sa elaboreze şi sa transmitã Bãncii un raport de monitorizare financiarã (RMF), satisfãcãtor pentru Banca din punct de vedere al formei şi conţinutului, şi care:
(i) prezintã sursele şi modul de utilizare a fondurilor Proiectului, atât cumulat, cat şi pentru perioada la care se referã raportul respectiv, evidenţiazã separat fondurile furnizate în cadrul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, şi explica diferenţele dintre utilizarea efectivã şi cea prevãzutã a acestor fonduri;
(ii) descrie stadiul fizic în implementarea Proiectului, cumulat şi pentru perioada la care se referã raportul respectiv, şi explica diferenţa dintre implementarea efectivã a Proiectului fata de cea prevãzutã; şi
(iii) prezintã stadiul achiziţiilor realizate în cadrul Proiectului la sfârşitul perioadei la care se referã raportul menţionat.
b) Primul RMF va fi furnizat Bãncii în maximum 45 (patruzeci şi cinci) de zile de la încheierea primului trimestru calendaristic de la data la care împrumutul devine efectiv şi va acoperi perioada cuprinsã între data la care a fost efectuatã prima cheltuiala în cadrul Proiectului şi sfârşitul acestui prim trimestru calendaristic; dupã care fiecare RMF va fi transmis Bãncii în maximum 45 de zile de la data încheierii fiecãrui trimestru calendaristic urmãtor şi va acoperi perioada respectivului trimestru calendaristic.
ART. 5
Reglementãri ale Bãncii
Secţiunea 5.01. În conformitate cu prevederile secţiunii 6.02 (p) din Condiţiile generale, urmãtoarele evenimente suplimentare sunt specificate:
a) Primitorul a anulat, a suspendat, a modificat sau a renunţat, fãrã aprobarea prealabilã a Bãncii, la <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman pentru Eficienta Energiei (FREE) ori a întreprins acţiuni pentru dizolvarea, desfiinţarea sau suspendarea operaţiunilor FREE;
b) Manualul operational şi/sau statutul FREE au fost amendate, suspendate, abrogate, anulate sau s-a renunţat la ele, afectand substanţial şi în mod negativ capacitatea FREE de realizare a Proiectului;
c) FREE nu şi-a îndeplinit vreuna dintre obligaţiile ce-i reveneau prin Acordul de proiect.
ART. 6
Data intrãrii în vigoare. Rezilierea
Secţiunea 6.01. Urmãtoarele mãsuri constituie condiţii pentru intrarea în efectivitate a asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, în sensul prevãzut în secţiunea 12.01 (c) din Condiţiile generale:
a) aprobarea de cãtre Consiliul de administraţie al FREE a bugetului de funcţionare a FREE considerat satisfãcãtor de cãtre Banca şi de cãtre MFP;
b) semnarea acordului subsidiar de grant între MFP, în numele Primitorului, şi FREE, care sa fie satisfãcãtor pentru Banca.
Secţiunea 6.02. Pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale, este precizat termenul de 120 de zile de la data prezentului acord.
Secţiunea 6.03. Prezentul acord va rãmâne în vigoare pana la tragerea integrala a fondurilor din asistenta financiarã nerambursabila, acordatã din FGM, şi îndeplinirea de cãtre pãrţi a obligaţiilor ce le revin în cadrul prezentului acord.
ART. 7
Reprezentanţii Primitorului. Adrese
Secţiunea 7.01. Ministerul Finanţelor Publice din ţara Primitorului este reprezentantul desemnat al Primitorului, în sensul secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.
Secţiunea 7.02. În sensul secţiunii 11.01 din Condiţiile generale, se prevãd urmãtoarele adrese:

Pentru România:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti
România
Fax: 401 312 67 92 Telex: 11239
Pentru Banca:
Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii
Telegraf: Telex:
INTBAFRAD 248423 (MCI)
Washington, D.C. 64145 (MCI)
Ca urmare, pentru certificarea celor de mai sus, actionand prin reprezentanţii lor autorizaţi, pãrţile au convenit ca prezentul acord sa fie semnat în numele lor la Bucureşti, România, în ziua şi anul menţionate mai sus.

ROMÂNIA
Mihai Nicolae Tanasescu,
ministrul finanţelor publice

BANCA INTERNATIONALA
PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
Ziad Alahdad,
şeful Biroului Misiunii Bãncii Mondiale la Bucureşti


ANEXA 1

Tragerea sumelor din asistenta financiarã
nerambursabila, acordatã din FGM

1. Tabelul de mai jos prezintã categoriile de articole ce urmeazã a fi finanţate din asistenta financiarã nerambursabila, acordatã din FGM, alocarea sumelor pe fiecare categorie şi procentul din cheltuielile pe articolele ce urmeazã a fi finanţate în cadrul fiecãrei categorii.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Categoria Suma alocata %
din FGM din cheltuielile
(în echivalent ce vor fi
DST) finanţate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(1) Subimprumuturi 6.400.000 100%
(2) Servicii de administrare a Fondului 720.000 100%
(3) Servicii de consultanţa 430.000 100%
(4) Costuri de funcţionare 450.000 - 100% din cheltuielile
efectuate pana la
31 decembrie 2003
- 90% din cheltuielile
efectuate pana la
31 decembrie 2004
- 75% din cheltuielile
efectuate pana la
31 decembrie 2005
- 50% din cheltuielile
efectuate pana la
31 decembrie 2006
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 8.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Pentru scopurile prezentei anexe:
a) termenul servicii de administrare a Fondului semnifica drepturile bãneşti plãtite administratorului de Fond conform contractului ce urmeazã a se încheia între FREE şi administratorul de Fond pentru implementarea Proiectului;
b) termenul costuri de funcţionare semnifica cheltuielile suplimentare suportate de FREE pe parcursul implementarii Proiectului, inclusiv salariile angajaţilor FREE, costurile aferente consiliului de administraţie şi comitetului de investiţii, mijloacele de comunicaţii, traduceri, deplasãri, chirie, utilitãţi, tiparituri, publicaţii, consumabile, echipamente, întreţinere şi alte cheltuieli convenite cu Banca.
3. Fãrã sa contravina prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu se vor putea trage sume pentru cheltuieli anterioare datei prezentului acord, cu excepţia acelor cheltuieli care în suma totalã nu depãşesc echivalentul a 60.000 DST pentru categoriile (3) şi (4) prevãzute în tabelul din paragraful 1 al prezentei anexe, care pot fi trase pentru cheltuieli efectuate anterior datei respective, dar ulterior datei de 1 noiembrie 2001.
4. Banca poate solicita ca sumele trase din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, sa se facã pe baza declaraţiilor de cheltuieli pentru cheltuielile efectuate: a) în cadrul subimprumuturilor; b) pentru serviciile firmelor de consultanţa în cadrul contractelor care nu depãşesc 50.000 dolari S.U.A. echivalent şi pentru serviciile consultantilor individuali în cadrul contractelor care nu depãşesc 20.000 dolari S.U.A. echivalent; şi c) pentru costurile de funcţionare, în conformitate cu termenii şi condiţiile pe care Banca le va notifica Primitorului.
5. Dacã Banca a stabilit ca efectuarea unei plati din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, a fost utilizata pentru o cheltuiala care nu este în concordanta cu prevederile prezentului acord, Primitorul va rambursa Bãncii, imediat dupã primirea unei notificãri în acest sens din partea Bãncii, o suma egala cu cea astfel utilizata sau o parte din aceasta, dupã cum va indica Banca, pentru a fi depozitata în Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM.

ANEXA 2

Descrierea Proiectului
Principalul obiectiv al Proiectului îl constituie luarea de mãsuri impotriva încãlzirii climei pe glob prin reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de sera prin subproiecte de investiţii pentru utilizarea eficienta a enegiei în România.
Proiectul are urmãtoarele componente, care vor fi supuse periodic modificãrilor convenite de cãtre Primitor şi Banca în vederea atingerii acestor obiective.
Partea A: Finanţarea de investiţii
Furnizarea de fonduri în condiţii comerciale unor beneficiari solvabili pentru implementarea unor subproiecte care întrunesc obiectivele acestui proiect.
Partea B: Asistenta tehnica
(i) Activitãţi de dezvoltare a capacitãţii instituţionale pentru elaborarea subproiectelor iniţiale, inclusiv instruire, consfatuiri şi seminarii.
(ii) Sprijin acordat FREE pentru servicii privind administrarea subimprumuturilor şi implementarea Proiectului, inclusiv pentru servicii de audit.
*
* *
Se prevede ca Proiectul sa fie finalizat la data de 30 iunie 2007.


ANEXA 3
Achiziţii şi servicii de consultanţa

SECŢIUNEA I
Achiziţiile în cadrul subproiectelor

Partea A: Generalitati
Achiziţiile de bunuri şi servicii din cadrul subproiectelor se vor realiza conform practicilor comerciale stabilite şi acceptate de cãtre Banca, în conformitate cu paragraful 3.12 din Ghidul privind achiziţiile în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor IDA publicat de Banca în ianuarie 1995 şi revizuit în ianuarie şi august 1996, septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul) şi în conformitate cu prevederile paragrafului 3.12 al Ghidului consultantilor (asa cum este definit mai jos), şi ca urmare prevederilor secţiunii I a prezentei anexe.

Partea B: Analizarea de cãtre Banca a deciziilor privind achiziţiile
1. Analiza anterioarã
Pentru primele doua contracte pentru bunuri şi servicii aferente subproiectelor, indiferent de costul acestora, şi pentru toate contractele ulterioare ce depãşesc 1.000.000 dolari S.U.A. echivalent se aplica procedurile prevãzute în paragrafele 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Ghid.
2. Analiza ulterioara
Fiecãrui contract care nu se încadreazã în prevederile paragrafului 1 din aceasta parte i se aplica procedurile prevãzute în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghid.

SECŢIUNEA a II-a
Angajarea consultantilor

Partea A: Generalitati
Serviciile de consultanţa vor fi achiziţionate pe baza prevederilor din introducere şi din secţiunea IV ale Ghidului: Selecţia şi angajarea consultantilor de cãtre imprumutatii Bãncii Mondiale, publicat de Banca în ianuarie 1997 şi revizuit în septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul consultantilor), precum şi a prevederilor urmãtoare ale secţiunii II din prezenta anexa.

Partea B: Selecţia în funcţie de calitate şi cost
1. În afarã cazurilor în care în partea C a prezentei secţiuni se prevede contrariul, serviciile de consultanţa vor fi achiziţionate pe baza de contracte adjudecate conform prevederilor secţiunii II din Ghidul consultantilor, paragrafului 3 din anexa nr. 1 la acesta, anexei nr. 2 la acesta şi prevederilor paragrafelor 3.13-3.18, inclusiv cele aplicabile selecţiei consultantilor în funcţie de calitate şi cost.
2. Urmãtoarele prevederi se aplica serviciilor de consultanţa achiziţionate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului anterior. Lista scurta a consultantilor selecţionaţi pentru servicii al cãror cost este estimat la mai puţin de 200.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract poate cuprinde în totalitate consultanţi nationali, conform prevederilor paragrafului 2.7 din Ghidul consultantilor.

Partea C: Alte metode de selecţie a consultantilor
1. Selecţia pe baza celor mai mici costuri
Serviciile de audit din cadrul Proiectului, al cãror cost este estimat la mai puţin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, pot fi achiziţionate pe baza contractelor adjudecate conform prevederilor paragrafelor 3.1 şi 3.6 din Ghidul consultantilor.
2. Selecţia pe baza calificãrii consultantilor
Serviciile din cadrul partii B a Proiectului, al cãror cost este estimat la mai puţin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, pot fi achiziţionate pe baza contractelor adjudecate conform prevederilor paragrafelor 3.1 şi 3.7 din Ghidul consultantilor.
3. Consultanţii individuali
Serviciile pentru activitãţile care întrunesc cerinţele prevãzute în paragraful 5.01 din Ghidul consultantilor vor fi achiziţionate pe baza contractelor adjudecate de consultanţi individuali, în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 inclusiv din Ghidul consultantilor.

Partea D: Analizarea de cãtre Banca a selecţiei consultantilor
1. Planul de selecţie
Înainte de solicitarea de propuneri din partea consultantilor, planul propus de selecţie a consultantilor pentru Proiect va fi prezentat Bãncii pentru a fi analizat şi aprobat, conform prevederilor paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghidul consultantilor. Selecţia serviciilor de consultanţa se va face conform planului de selecţie aprobat de Banca şi prevederilor paragrafului 1 menţionat.
2. Analiza anterioarã
Fiecãrui contract de angajare a unor firme de consultanţa, al cãrui cost estimat este mai mare sau egal cu 50.000 dolari S.U.A. echivalent, sau fiecãrui contract de angajare a consultantilor individuali, al cãrui cost estimat este mai mare sau egal cu 20.000 dolari S.U.A. echivalent, ori în cazul apariţiei unei situaţii critice recunoscute de Banca, indiferent de valoarea contractelor, în cadrul partii B a Proiectului, i se aplica procedurile prevãzute în paragrafele 1, 2 [altul decât cel de-al treilea alineat al subparagrafului 2 (a)] şi 5 din anexa nr. 1 la Ghidul consultantilor.


ANEXA 4

CONTUL SPECIAL

1. Pentru scopurile prezentei anexe:
a) termenul categorii eligibile semnifica categoriile (1), (2), (3) şi (4) din tabelul prezentat în paragraful 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord;
b) termenul cheltuieli eligibile semnifica cheltuielile efectuate pentru acoperirea costului rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare Proiectului, care urmeazã a fi finanţate din sumele asistenţei financiare nerambursabile din FGM, alocate periodic pentru categorii eligibile, conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentul acord; şi
c) termenul alocatie autorizata semnifica o suma echivalenta cu 1.000.000 dolari S.U.A., care urmeazã sa fie trasa din Contul asistenţei financiare nerambursabile acordate din FGM şi care se va depune în contul special conform prevederilor paragrafului 3 a) din prezenta anexa.
2. Plãţile din contul special se vor face numai pentru cheltuieli eligibile, conform prevederilor prezentei anexe.
3. Dupã primirea de cãtre Banca a unei dovezi satisfãcãtoare de deschidere a contului special, tragerea alocaţiei autorizate şi urmãtoarele trageri pentru realimentarea contului special se vor efectua dupã cum urmeazã:
a) pentru tragerea alocaţiei autorizate, Primitorul va prezenta Bãncii o cerere sau cereri de trageri în contul special ale unei sau unor sume care sa nu depãşeascã totalul cumulat al alocaţiei autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca va trage, în numele Primitorului, din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, suma sau sumele cerute de Primitor şi o va depune sau le va depune în contul special:
(i) pentru realimentarea contului special, Primitorul va furniza Bãncii cereri de tragere în contul special la intervalele de timp indicate de Banca;
(ii) anterior sau o data cu fiecare astfel de cerere, Primitorul va furniza Bãncii documentele şi alte evidente necesare, conform paragrafului 4 al prezentei anexe, efectuãrii plãţii ori plãţilor pentru care este solicitatã realimentarea. Pe baza fiecãrei cereri de acest fel, Banca va trage, în numele Primitorului, din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, şi va depune în contul special suma solicitatã de Primitor şi care, asa cum va fi dovedit de documentele justificative menţionate şi de alte evidente, urmeazã sa fie plãtitã din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de cãtre Banca din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, în cadrul categoriilor eligibile respective şi în echivalentul sumelor respective, asa cum va fi fost justificat de documentele respective şi de alte dovezi.
4. Pentru fiecare plata efectuatã de Primitor din contul special, Primitorul va furniza Bãncii, la solicitarea rezonabila a acesteia, documentele justificative şi alte evidente care sa demonstreze ca o astfel de plata s-a fãcut exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
5. Fãrã sa contravina prevederilor paragrafului 3 din prezenta anexa, Banca nu va fi obligatã sa continue sa facã depuneri în contul special:
a) dacã la un moment dat Banca va stabili ca din acel moment toate tragerile vor fi efectuate de cãtre Primitor direct din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, conform prevederilor art. V din Condiţiile generale şi ale paragrafului a) din secţiunea 2.02 a prezentului acord;
b) dacã Primitorul nu a furnizat Bãncii, în intervalul de timp prevãzut în secţiunea 4.01 b) (ii) a prezentului acord, oricare dintre rapoartele de audit contabil ce trebuie prezentate Bãncii conform prevederilor secţiunii amintite cu privire la auditul contabil al înregistrãrilor şi evidentelor contabile pentru contul special; şi
c) dacã la un moment dat Banca va anunta Primitorul de intenţia sa de a suspenda parţial sau total dreptul Primitorului de a trage sume din Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, conform prevederilor secţiunii 6.02 din Condiţiile generale.
6. a) Dacã Banca va stabili la un moment dat ca o plata din contul special: (i) a fost efectuatã pentru o cheltuiala sau pentru o suma care nu este eligibilã conform prevederilor paragrafului 2 al prezentei anexe; ori (ii) nu se justifica pe baza documentelor furnizate Bãncii, Primitorul va trebui ca, imediat dupã primirea unei instiintari corespunzãtoare din partea Bãncii: (A) sa furnizeze Bãncii dovezile suplimentare pe care aceasta le poate solicita; sau (B) sa depunã în contul special (ori sa ramburseze Bãncii, dacã Banca va solicita aceasta) o suma egala cu suma acestei plati sau cu partea din aceasta care nu este eligibilã ori nu se justifica. În afarã cazului în care Banca va conveni altfel, aceasta nu va mai face nici o depunere în contul special pana când Primitorul nu va furniza dovada respectiva sau nu va depune ori nu va rambursa suma respectiva, dupã caz.
b) Dacã Banca va stabili la un moment dat ca oricare suma care este disponibilã în contul special nu va fi necesarã pentru acoperirea în continuare a plãţilor pentru cheltuieli eligibile, Primitorul va rambursa Bãncii suma disponibilã respectiva imediat ce va fi primit o înştiinţare în acest sens din partea Bãncii.
c) Primitorul poate ca, dupã ce va fi înştiinţat Banca, sa returneze Bãncii toatã sau o parte din suma depusa în contul special. Sumele returnate Bãncii în baza prevederilor paragrafului 6 a), b) şi c) din prezenta anexa vor fi creditate în Contul asistenţei financiare nerambursabile, acordatã din FGM, pentru trageri ulterioare sau pentru a fi anulate conform prevederilor corespunzãtoare ale prezentului acord şi inclusiv ale Condiţiilor generale.
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016