Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD COMERCIAL din 15 septembrie 1997  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Bangladesh*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD COMERCIAL din 15 septembrie 1997 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Bangladesh*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 2 decembrie 1999
Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Bangladesh, denumite în continuare pãrţi contractante,
dorind sa creeze condiţii favorabile pentru promovarea şi intensificarea schimburilor comerciale dintre cele doua tari pe baza egalitãţii şi avantajului reciproc,
pornind de la principiile şi mecanismele economiei de piaţa şi ale liberalizarii comerţului şi fiind convinse ca acestea vor permite o largire şi o diversificare a schimburilor comerciale dintre persoane fizice şi juridice din cele doua tari, autorizate sa efectueze acte de comerţ exterior conform legislaţiei lor naţionale,
ţinând seama de relaţiile comerciale bilaterale, de principiile Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului în care ambele tari sunt membre,
fiind convinse ca un nou acord va crea premise favorabile şi un cadru adecvat pentru accelerarea dezvoltãrii şi extinderii schimburilor comerciale dintre persoanele fizice şi juridice autorizate din ţãrile lor,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Pãrţile contractante îşi reafirma hotãrârea de a extinde relaţiile comerciale bilaterale în conformitate cu prevederile prezentului acord, cu obiectivele lor de dezvoltare economicã şi cu legile şi reglementãrile în vigoare în ţãrile lor. In acest scop ele vor lua mãsurile corespunzãtoare şi vor folosi toate mijloacele care intra în atribuţiile lor pentru încurajarea, facilitarea şi dezvoltarea pe termen lung şi la nivelul cel mai ridicat posibil a schimburilor de mãrfuri şi de servicii, precum şi a cooperãrii economice dintre persoanele fizice şi juridice autorizate sa efectueze acte de comerţ exterior.
(1) Pentru facilitarea schimbului de mãrfuri şi de servicii pãrţile contractante îşi acorda reciproc tratamentul naţiunii celei mai favorizate.
(2) Tratamentul naţiunii celei mai favorizate, prevãzut la paragraful (1), nu se referã la concesiile, avantajele sau la privilegiile pe care una dintre pãrţile contractante le acorda sau le va acorda:
a) ţãrilor vecine pentru facilitarea traficului şi comerţului de frontiera;
b) ţãrilor care participa, împreunã cu una dintre pãrţile contractante, la o uniune vamalã sau zona de comerţ liber ori la acorduri preferenţiale sau într-o organizaţie economicã regionala care exista în prezent ori care va fi creata şi la care cealaltã parte contractantã nu participa;
c) importului de mãrfuri, în virtutea unor programe de ajutorare furnizate uneia sau alteia dintre cele doua tari de cãtre terţe instituţii, organisme şi de orice alte organizaţii internaţionale.
ART. 2
Pãrţile contractante vor acţiona pentru o mai buna cunoaştere şi folosire de cãtre persoanele fizice şi juridice autorizate a prevederilor Acordului privind Sistemul global de preferinţe comerciale între tari în curs de dezvoltare, încheiat la Belgrad la 13 aprilie 1988, precum şi a prevederilor cuprinse în "Protocolul celor 16".
ART. 3
In vederea realizãrii schimburilor de mãrfuri şi de servicii în cadrul prezentului acord, pãrţile contractante vor facilita şi vor incuraja persoanele fizice şi juridice autorizate din ţãrile lor sa încheie direct între ele contracte comerciale şi înţelegeri specifice, inclusiv pe termen lung, în concordanta cu uzanţele internaţionale în materie de preţ, calitate, condiţii de livrare şi de plata.
ART. 4
Preţurile pentru mãrfurile şi serviciile livrate în cadrul prezentului acord se vor stabili prin negocieri directe între pãrţile la contract, pe baza preţurilor în devize convertibile practicate pe piaţa mondialã pentru mãrfuri sau servicii similare, în condiţii de competitivitate internaţionala.
ART. 5
Plãţile pentru tranzacţiile comerciale cu mãrfuri şi servicii, încheiate de cãtre persoanele fizice şi juridice autorizate din cele doua tari, vor fi efectuate în devize liber convertibile, astfel cum sunt recomandate de Fondul Monetar Internaţional, în conformitate cu legile şi cu reglementãrile în vigoare în momentul efectuãrii plãţilor în fiecare dintre cele doua tari.
ART. 6
Având în vedere importanta pe care o au atât finanţarea, cat şi acordarea de credite pentru dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale, pãrţile contractante vor depune eforturi pentru ca astfel de finanţãri şi credite sa fie acordate în condiţii reciproc avantajoase.
ART. 7
Pãrţile contractante, în conformitate cu legile şi cu reglementãrile lor interne, precum şi cu prevederile acordurilor internaţionale la care sunt pãrţi, vor scuti de taxe vamale importul urmãtoarelor categorii de bunuri:
a) mostrele fãrã valoare comercialã, materialele publicitare, de reclama şi documentare;
b) bunurile care au fost reparate în strãinãtate sau bunurile care le înlocuiesc pe cele necorespunzãtoare calitativ, returnate partenerilor externi în perioada de garanţie;
c) donaţiile şi asistenta cu caracter social, umanitar, cultural, sportiv şi didactic.

-------------
*) Traducere

Bunurile şi produsele menţionate la lit. a) şi c) trebuie sa fie trimise fãrã obligaţii de plata, sa nu fie comercializate ulterior sau utilizate pentru prestaţii cãtre terţi, aducãtoare de venituri, şi sa fie cuprinse în patrimoniu şi înregistrate în evidenta persoanei fizice sau juridice autorizate importatoare. Ele vor fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate. In cazurile în care sunt folosite în alte scopuri ori sunt valorificate pe piaţa tarii importatoare, se vor aplica reglementãrile vamale în vigoare în ţara respectiva, inclusiv plata taxelor vamale.
ART. 8
Pãrţile contractante vor lua mãsurile necesare în conformitate cu propria lor legislaţie şi cu prevederile acordurilor internaţionale la care ele sunt pãrţi, pentru ca pe teritoriile lor sa protejeze produsele originare din cealaltã ţara de orice forma de concurenta neloialã în tranzacţiile comerciale.
Pãrţile contractante sunt de acord sa asigure protecţia şi respectarea regimului marcilor comerciale, a drepturilor de autor, secretelor comerciale şi topografiilor de montaj pentru circuite integrate, care sunt proprietatea partenerilor din cealaltã ţara, în conformitate cu legislaţia specifica în vigoare în fiecare ţara şi cu respectarea obligaţiilor lor în cadrul acordurilor internaţionale referitoare la proprietatea intelectualã şi industriala a marcilor de fabrica şi de comerţ.
ART. 9
Pãrţile contractante vor incuraja şi vor facilita contactele dintre persoanele fizice şi juridice din cele doua tari, printre altele prin schimburi de vizite ale delegaţiilor de oameni de afaceri, participarea la târguri şi expoziţii, schimbul de informaţii.
Ele vor incuraja deschiderea de reprezentante ale organizaţiilor de comerţ exterior, companiilor, firmelor, bãncilor etc. pe teritoriile celor doua tari, în concordanta cu legile şi cu reglementãrile din fiecare ţara.
ART. 10
Fiecare parte contractantã va acorda, în conformitate cu legile şi cu reglementãrile sale, precum şi cu acordurile internaţionale la care este parte, facilitãţile uzuale şi nediscriminatorii de tranzit pe teritoriul sau al mãrfurilor originare de pe teritoriul celeilalte tari şi destinate acesteia.
ART. 11
Prevederile prezentului acord nu vor fi interpretate ca impiedicand adoptarea şi îndeplinirea de cãtre fiecare parte contractantã a mãsurilor necesare pentru:
a) protejarea moralitãţii publice;
b) aplicarea legilor şi reglementãrilor privind securitatea naţionala;
c) protejarea vieţii şi sãnãtãţii oamenilor, animalelor şi plantelor;
d) protejarea patrimoniului naţional cu valoare artisticã, istorica şi arheologicã.
ART. 12
Pãrţile contractante afirma interesul lor pentru soluţionarea pe cale amiabilã a eventualelor diferende rezultând din tranzacţiile comerciale încheiate între persoanele fizice şi juridice autorizate din ţãrile lor, în baza prezentului acord.
Dacã soluţionarea pe cale amiabilã nu se poate realiza, pãrţile în litigiu vor putea recurge la o instanta de arbitraj. O astfel de cale de soluţionare poate fi stabilitã prin contracte sau prin alte înţelegeri care urmeazã sa fie încheiate separat între persoanele fizice şi juridice respective din cele doua tari.
ART. 13
Pãrţile contractante recunosc importanta economicã crescanda a sectorului serviciilor şi convin sa se consulte în problemele legate de promovarea şi desfãşurarea de operaţiuni comerciale în acest sector între persoanele fizice şi juridice autorizate din cele doua tari şi în probleme specifice de interes reciproc privind domeniile respective.
ART. 14
Prevederile prezentului acord nu afecteazã şi nu vor afecta alte înţelegeri bilaterale existente sau care se vor încheia şi nici drepturile şi obligaţiile pãrţilor contractante la care sunt pãrţi.
ART. 15
Pãrţile contractante, în conformitate cu politicile şi cu obiectivele lor, pot colabora pe plan bilateral sau multilateral în soluţionarea problemelor comerciale de interes comun.
Pãrţile contractante convin sa se consulte reciproc, cu promptitudine, prin canale adecvate, la cererea oricãreia dintre ele, asupra problemelor privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord sau asupra altor aspecte apãrute ca urmare a aplicãrii acestuia.
ART. 16
In scopul realizãrii prevederilor prezentului acord şi a problemelor legate de aplicarea acestuia, Guvernul României desemneazã Ministerul Industriei şi Comerţului, iar Guvernul Republicii Populare Bangladesh desemneazã Ministerul Comerţului.
Fiecare parte contractantã are dreptul sa desemneze, în scris, în orice moment, orice alta instituţie corespunzãtoare, organizaţie sau minister în locul celei desemnate conform paragrafului precedent, notificând acest fapt celeilalte pãrţi contractante.
ART. 17
Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi comunica reciproc ca au fost îndeplinite cerinţele legale din ţãrile lor privind intrarea în vigoare a înţelegerilor internaţionale. Prezentul acord va fi valabil pentru o perioada de 5 ani, dupã care va putea fi prelungit automat pe perioade succesive de câte 2 ani, în afarã de cazul în care una dintre pãrţile contractante ar notifica, în scris, celeilalte pãrţi contractante intenţia sa de a denunta acordul cu 90 de zile înainte de expirarea fiecãrei perioade de valabilitate.
Prezentul acord poate fi modificat sau completat, de comun acord, la cererea oricãreia dintre pãrţile contractante.
Modificarea, completarea sau denunţarea prezentului acord nu va afecta drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice autorizate, rezultând din contractele încheiate în perioada de valabilitate a acordului, care nu au fost integral executate pana la data modificãrii, completãrii sau denunţãrii.
ART. 18
La intrarea în vigoare a prezentului acord îşi înceteazã valabilitatea Acordul comercial general dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la Bucureşti la 6 octombrie 1978.
Dacã totuşi la încetarea valabilitãţii Acordului comercial general din 1978 rãmân contracte neindeplinite, inclusiv plati neefectuate, acestea vor fi îndeplinite în condiţiile prevãzute de acesta.
Încheiat la Bucureşti la 15 septembrie 1997, în doua exemplare originale în limba engleza, ambele fiind egal autentice.


Pentru Guvernul României,
Calin Popescu Tãriceanu,
ministrul industriei şi comerţului

Pentru Guvernul Republicii
Populare Bangladesh,
Tofail Ahmed,
ministrul comerţului


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016