Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD-CADRU din 22 iulie 1999  asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD-CADRU din 22 iulie 1999 asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 august 2000
Statele pãrţi la prezentul acord, denumite în continuare pãrţi,
recunoscând ca securitatea reţelelor de transport al gazelor şi petrolului cãtre pieţele mondiale va fi importanta pentru prosperitatea viitoare şi pentru securitatea energetica a pãrţilor,
constiente de faptul ca în luarea deciziilor privind transportul, inclusiv tranzitul petrolului sau al gazelor naturale şi/sau al produselor finite obţinute din ele, trebuie luati în considerare toţi factorii de ordin juridic, tehnic, comercial, de mediu şi financiar, în cooperare cu alte state interesate, precum şi cu companiile locale şi strãine care investesc în domeniul exploatãrii hidrocarburilor,
respectând regulile economiei de piata în sectoarele petrolier şi al gazelor naturale, respectiv regulile şi reglementãrile aplicabile în statele Uniunii Europene, şi dorind sa contribuie la dezvoltarea regulilor şi practicilor internaţionale ce guverneazã activitãţile de tranzit în sectorul petrolier şi al gazelor naturale,
constiente ca statele au un rol important în reducerea riscurilor în domeniul investitor şi al tranzitului,
considerând ca protecţia, promovarea şi tratamentul, aplicate investiţiilor strãine şi investitorilor conform standardelor internaţionale acceptabile şi cu respectarea regulilor dreptului economic internaţional, reprezintã mãsuri corespunzãtoare de dezvoltare a sectorului de transport al petrolului şi gazelor,
hotãrâte sa stabileascã mecanisme şi reguli comune în vederea asigurãrii functionarii eficiente a sistemelor de transport interstatal al petrolului şi gazelor, în conformitate cu regulile şi practicile existente în industria mondialã a petrolului şi gazelor naturale,
luând în considerare principiile enunţate în Tratatul privind Carta energiei,
au convenit dupã cum urmeazã:

------------
*) Traducere.


Definiţii şi titluri

1. În sensul celor prevãzute în prezentul acord:
I. Construcţie se referã la construirea unor noi sisteme de transport al petrolului şi gazelor sau a oricãrei secţiuni noi din Sistemul de transport interstatal al petrolului şi gazelor.
II. Comitetul de urgenta, astfel cum este descris în art. 8 paragraful 4, este comitetul compus din reprezentanţii autorizaţi ai tuturor pãrţilor participante, împuterniciţi sa facã recomandãri cu privire la coordonarea tuturor etapelor, mãsurilor şi acţiunilor comune care trebuie sa fie luate de guvernul fiecãrei pãrţi participante pe teritoriul acesteia, pentru asigurarea securitãţii şi protecţiei infrastructurii Sistemului de transport interstatal al petrolului şi gazelor impotriva unor evenimente de tipul dezastrelor naturale, cutremurelor, contaminarii chimice sau radioactive, revoltelor interne, actelor de terorism sau sabotaj, acţiunilor criminale sau impotriva altor evenimente de aceeaşi natura.
III. Forma integrata de realizare a proiectului reprezintã forma de cooperare selectata de pãrţile participante pentru stabilirea unui sistem de transport interstatal al petrolului şi gazelor, care alcãtuieşte o singura entitate juridicã sau un grup de entitãţi juridice, cu doua sau mai multe funcţii separate, cum sunt cele descrise în art. 7, sau orice alta forma de integrare.
IV. Comitetul interstatal, astfel cum este descris în art. 8 paragraful 3, este comitetul compus din reprezentanţii autorizaţi ai tuturor pãrţilor participante, împuternicit sa monitorizeze, în numele şi în interesul acestor pãrţi, aplicarea deciziilor acestora de stabilire a unuia sau mai multor sisteme de transport interstatal al petrolului şi gazelor.
V. Sistemul de transport interstatal al petrolului şi gazelor reprezintã un sistem de transport al petrolului sau gazelor naturale şi/sau al produselor prelucrate ale acestora, care traverseaza teritoriul unuia sau mai multor state.
VI. Întreţinerea înseamnã activitãţile tehnice necesare pentru menţinerea unui sistem de transport interstatal al petrolului şi gazelor sau a oricãrei pãrţi a infrastructurii acestuia în stare buna de funcţionare, conform scopului acestuia şi cu respectarea standardelor tehnice, de siguranta şi de mediu aplicabile.
VII. Entitatea de întreţinere reprezintã o entitate juridicã sau un grup de entitãţi juridice create sau selectate conform prevederilor prezentului acord pentru asigurarea funcţiei de întreţinere a unui sistem de transport interstatal al petrolului şi gazelor sau a oricãrei secţiuni a acestuia.
VIII. Operarea reprezintã ansamblul activitãţilor care sunt necesare pentru funcţionarea continua, neîntreruptã, corespunzãtoare şi eficienta a Sistemului de transport interstatal al petrolului şi gazelor, în conformitate cu regulile şi reglementãrile aplicabile.
IX. Entitatea operationala este o entitate juridicã sau un grup de entitãţi juridice stabilite sau selectate conform prevederilor prezentului acord pentru asigurarea operarii sistemului de transport interstatal al petrolului şi gazelor.
X. Alte entitãţi juridice implicate, la care se face referire în art. 3 şi 6, reprezintã entitatile competente autorizate, descrise în art. 13.
XI. Pãrţile participante înseamnã pãrţile pe teritoriile cãrora trece Sistemul de transport interstatal al petrolului şi gazelor, realizat în conformitate cu prezentul acord.
XII. Practicile sau uzanţele la care se face referire în preambul şi în art. 3 sunt formele şi modalitãţile de desfãşurare a activitãţilor financiare, comerciale şi tehnice specifice, în cadrul unei industrii sau al unei pieţe specifice, rezultate din experienta comuna şi respectate de cãtre cei care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul aceleiaşi industrii sau pieţe.
XIII. Proiectul reprezintã planificarea şi realizarea unui numãr de activitãţi specifice în cadrul sistemului de transport interstatal al petrolului şi gazelor, stabilit prin prezentul acord.
XIV. Managementul proiectului înseamnã mobilizarea unei echipe multidisciplinare, în scopul implementarii întregului proiect de reabilitare sau construcţie a unui sistem de transport interstatal al petrolului şi gazelor, supervizarii şi coordonãrii activitãţilor privind realizarea, achiziţionarea, monitorizarea tehnica şi supervizarea, managementul construcţiei şi contractarea unui asemenea proiect, în conformitate cu obiectivele aferente în materie de scadente, calitate şi costuri.
XV. Entitatea de management al proiectului este o entitate juridicã sau un grup de entitãţi juridice stabilite ori selectate conform prezentului acord, în scopul realizãrii funcţiei de management al proiectului.
XVI. Entitatea de management al proiectului şi Entitatea operationala ar putea reprezenta doua entitãţi diferite, actionand în doua etape distincte ale realizãrii proiectului şi operarii, în conformitate cu prevederile prezentului acord, în condiţiile în care funcţia dubla a managementului proiectului (înainte de data limita) şi a operarii proiectului (dupã data limita) nu este încredinţatã unei singure entitãţi juridice sau unui grup de entitãţi juridice conform prevederilor art. 6 paragraful 2.
XVII. Protocol sau protocoale reprezintã orice acord sau acorduri ulterioare încheiate între doua sau mai multe pãrţi, în spiritul şi pentru aplicarea prezentului acord, în conformitate cu principiile de baza, regulile şi procedurile stabilite prin prezentul acord, şi care trebuie anexate la acesta.
XVIII. Reabilitare înseamnã revitalizarea, reconstructia, refacerea, extinderea sau modificarea oricãrui sistem de transport interstatal al petrolului şi gazelor existent sau a oricãrei secţiuni a acestui sistem de transport.
XIX. Acord-cadru reprezintã prezentul acord ce stabileşte cadrul necesar în ceea ce priveşte principiile de baza, regulile şi procedurile pentru aplicarea sa efectivã, precum şi pentru protecţia terţilor care opereazã în cadrul institutional stabilit de acesta.
2. Titlurile din prezentul acord sunt folosite doar ca element de referinta şi nu pot fi considerate ca având vreun efect asupra interpretãrii prevederilor acestuia.

ART. 1
Angajamente generale
Pãrţile vor coopera, în sensul celor prevãzute de prezentul acord, pentru a stabili, în condiţii şi la termene reciproc acceptabile, unul sau mai multe sisteme de transport interstatal al petrolului şi gazelor prin reabilitarea sistemului/sistemelor existent/existente de transport al petrolului şi gazelor, prin construcţia - acolo unde este necesar - a unui/unor sistem/sisteme de transport interstatal al petrolului şi gazelor şi prin operarea şi întreţinerea acestui/acestor sistem/sisteme de transport interstatal al petrolului şi gazelor.
ART. 2
Aria de aplicare
1. În sensul art. 1, pãrţile sunt de acord sa înceapã sau sa continue negocieri bilaterale sau multilaterale cu alte pãrţi pentru a stabili, printr-un protocol separat, secţiunile sistemelor de transport interstatal al petrolului şi gazelor, existente sau aflate în construcţie, ce traverseaza teritoriul acestora, pe care doresc sa le utilizeze ca pãrţi integrante ale unuia sau mai multor sisteme de transport interstatal al petrolului şi gazelor ce vor fi constituite, întreţinute sau operate conform prezentului acord, precum şi secţiunile noi ce vor fi construite, operate şi menţinute pe teritoriul acestora ca pãrţi integrante ale sistemelor de transport menţionate anterior.
2. Fãrã sa fie prejudiciata stabilirea interconexiunilor dintre doua sau mai multe sisteme de transport interstatal al petrolului şi gazelor create în conformitate cu prevederile prezentului acord, asemenea sisteme de transport ar putea fi considerate ca proiecte separate, ce urmeazã sa fie concepute, finanţate, reabilitate, construite, operate şi întreţinute conform unor prevederi distincte de ordin tehnic, comercial, financiar şi de protecţie a mediului. Fiecare parte poate conveni cu alte pãrţi asupra stabilirii mai multor sisteme de transport interstatal al petrolului şi gazelor.
ART. 3
Operarea
1. Fãrã sa fie prejudiciate prevederile art. 7 paragraful 2 şi luându-se în considerare necesitatea stabilirii de reguli care sa asigure funcţionarea eficienta a oricãrui sistem de transport interstatal al petrolului şi gazelor, stabilit în baza prezentului acord, operarea oricãrui astfel de sistem, dacã pãrţile participante convin asupra acestui lucru, poate fi încredinţatã unei entitãţi comune de operare, care urmeazã sa fie stabilitã sau selectata conform principiilor, procedurilor şi regulilor ce vor fi negociate şi convenite de pãrţile participante şi, dacã este cazul, de alte entitãţi juridice implicate.
2. Entitatea de operare ar putea realiza un acord comun asupra operarii cu pãrţile participante şi, în funcţie de necesitaţi, cu alte entitãţi juridice implicate, precizând principiile şi regulile dupã care va opera sistemul interstatal de transport al petrolului şi gazelor stabilit de pãrţi.
3. Fãrã sa fie prejudiciate prevederile art. 7 şi în absenta unor prevederi exprese contrare ale unui protocol ce va fi ulterior anexat, o entitate operationala comuna ar putea furniza numai servicii de transport pentru cumpãrãtor şi/sau furnizorii de petrol şi gaze şi pentru orice alta entitate legalã, care au dreptul la astfel de servicii în baza unui acord specific, în conformitate cu acordurile privind transportul petrolului şi gazelor, respectând standardele şi uzanţele internaţionale din industria petroliera şi a gazelor naturale.
ART. 4
Reabilitare şi construcţie
1. În absenta unor prevederi exprese contrare în prezentul acord, fiecare parte, în cadrul procesului de apreciere a deciziei a doua sau mai multor pãrţi în legatura cu stabilirea unuia sau mai multor sisteme interstatale de transport al petrolului şi gazelor, îşi pãstreazã dreptul şi responsabilitatea de a reabilita sistemul interstatal de transport al petrolului şi gazelor care îi traverseaza teritoriul, în conformitate cu legislaţia, regulile şi reglementãrile interne ale respectivei pãrţi.
2. Prevederile paragrafului 1 nu afecteazã dreptul unei pãrţi de a încheia un acord diferit cu alte pãrţi participante, în scopul reabilitãrii şi construcţiei secţiunilor sistemului interstatal de transport al petrolului şi gazelor ce traverseaza teritoriul acestora. În acest scop doua sau mai multe pãrţi pot decide sa încredinţeze proiectarea, reabilitarea şi construcţia lucrãrilor de pe propriul teritoriu unei entitãţi juridice sau unui grup de entitãţi juridice, stabilite sau selectate de comun acord de pãrţile participante.
3. În vederea asigurãrii omogenitatii tehnice şi eficienteii operationale a unuia sau mai multor sisteme interstatale de transport al petrolului şi gazelor ce urmeazã sa fie realizate între mai multe pãrţi participante, acestea sunt de acord sa aplice, în momentul initierii unor contracte, conform paragrafelor 1 şi 2, reabilitarea şi construcţia secţiunilor naţionale ale unuia sau mai multor sisteme de transport al petrolului şi gazelor, specificaţiile tehnice convenite de comun acord, care sunt recunoscute pe plan internaţional în domeniul industriei petroliere şi al gazelor naturale.
ART. 5
Întreţinerea
1. Prevederile art. 4 se aplica în mod similar întreţinerii secţiunilor reabilitate sau nou-construite ale unuia sau mai multor sisteme interstatale de transport al petrolului şi gazelor, realizate conform prevederilor prezentului acord.
2. În conformitate cu prevederile art. 3 paragraful 1, atunci când o entitate operationala comuna asigura operarea unui sistem interstatal de transport al petrolului şi gazelor realizat conform prezentului acord şi dacã întreţinerea unui astfel de sistem va fi încredinţatã unei entitãţi juridice sau unui grup de entitãţi juridice, diferite de entitatea operationala comuna descrisã în art. 3, entitatea juridicã sau grupul de entitãţi juridice rãspunzãtoare pentru întreţinerea unui astfel de sistem de transport va acţiona sub controlul şi supervizarea entitatii operationale comune, în conformitate cu prevederile exprese ale acordului de întreţinere ce va fi încheiat în baza acestui articol şi ale acordului privind operarea comuna, prevãzut la art. 3 paragraful 2.
ART. 6
Managementul proiectului
1. În aplicarea deciziei lor de a stabili un sistem interstatal de transport al petrolului şi gazelor, conform prezentului acord, pãrţile participante şi, dacã este cazul, alte entitãţi juridice implicate, dacã vor conveni astfel, pot decide sa încredinţeze responsabilitatea generalã pentru studiul de fezabilitate, proiectarea şi supervizarea reabilitãrii şi construcţiei unui asemenea sistem de transport unei entitãţi comune de management al proiectului ce urmeazã sa fie stabilitã sau selectata de pãrţile participante şi, dacã este necesar, de alte entitãţi juridice implicate, conform principiilor, regulilor şi procedurilor reciproc acceptate, care vor fi negociate şi convenite de pãrţile participante şi, dacã este cazul, de alte entitãţi juridice implicate.
2. Fãrã sa fie prejudiciate prevederile art. 7 paragraful 2, nu se interzice pãrţilor şi, dacã este cazul, altor entitãţi juridice implicate sa încredinţeze funcţia entitatii de management al proiectului unei entitãţi de operare comune, descrisã în art. 3 paragraful 1.
ART. 7
Forme integrate de realizare a proiectului
1. Luând în considerare cerinţele specifice de natura tehnica, comercialã şi financiarã pentru crearea oricãrui sistem interstatal de transport al petrolului şi gazelor în conformitate cu prevederile prezentului acord, pãrţile participante pot conveni sa delege doua sau mai multe funcţii dintre cele descrise separat în art. 3-6 unei singure entitãţi juridice sau unui grup de entitãţi juridice, care urmeazã sa fie stabilite sau selecţionate de pãrţile participante, dupã cum se precizeazã în:
a) art. 4 paragraful 2, coroborat cu art. 5 paragraful 1, în ceea ce priveşte funcţiile de reabilitare/construcţie şi de întreţinere;
b) art. 3 paragraful 1, coroborat cu art. 5 paragraful 2, în ceea ce priveşte funcţiile de întreţinere şi de operare;
c) art. 6 paragraful 2, în ceea ce priveşte funcţiile de management al proiectului şi de operare; şi
d) art. 6 paragraful 2, coroborat cu art. 5 paragraful 2, în ceea ce priveşte funcţiile de management al proiectului, de operare şi întreţinere.
2. Pãrţile pot adopta orice alta forma integrata de realizare a proiectului, inclusiv operarea comuna, fãrã sa se limiteze la aceasta, în vederea aplicãrii deciziei lor de a infiinta unul sau mai multe sisteme interstatale de transport al petrolului şi gazelor, în conformitate cu prevederile prezentului acord.
ART. 8
Aspecte referitoare la jurisdicţia exclusiva a pãrţilor
1. În aplicarea deciziei de înfiinţare a unuia sau mai multor sisteme interstatale de transport al petrolului şi gazelor în conformitate cu prevederile prezentului acord pãrţile participante vor stabili, prin protocol separat, regulile care sa guverneze aspectele referitoare la exercitarea de cãtre fiecare parte participanta a jurisdicţiei sale exclusive asupra teritoriului propriu, precum şi asupra persoanelor fizice şi juridice care opereazã pe acest teritoriu, referitor la aspecte incluzând, dar nelimitandu-se la, protecţie socialã şi legislaţia muncii, reglementãrile referitoare la construcţie, procedurile de licentiere, reglementãrile referitoare la protecţia muncii şi sãnãtate, aspecte fiscale şi vamale şi legislaţia referitoare la protecţia mediului, la proiectarea, finanţarea, reabilitarea, construcţia, întreţinerea şi operarea secţiunilor naţionale dintr-un sistem interstatal de transport al petrolului şi gazelor constituit în conformitate cu prevederile prezentului acord.
2. În absenta unor prevederi exprese contrare ale prezentului acord sau ale protocoalelor anexate ulterior la acesta, nici o parte nu îşi va modifica legislaţia nationala astfel încât aceasta sa aducã atingere condiţiilor de proiectare, finanţare, reabilitare, construcţie, întreţinere şi operare ale unui sistem interstatal de transport al petrolului şi gazelor constituit în conformitate cu prevederile prezentului acord sau ale protocoalelor anexate ulterior la acesta, dupã intrarea în vigoare a prezentului acord sau a protocoalelor anexate ulterior la acesta. În cazul neconcordantei dintre prevederile prezentului acord sau ale oricãrui protocol anexat ulterior la acesta şi legislaţia nationala a pãrţilor prevederile acestui acord vor prevala.
3. Pãrţile vor coopera în vederea constituirii, printr-un protocol anexat ulterior, a unui comitet interstatal autorizat care sa fie împuternicit sa monitorizeze, în numele pãrţilor participante, aplicarea deciziilor lor de a crea unul sau mai multe sisteme interstatale de transport al petrolului şi gazelor în conformitate cu prevederile prezentului acord.
4. Pãrţile vor coopera pentru a stabili, printr-un protocol anexat ulterior, constituirea unui comitet de urgenta, autorizat sa emita recomandãri cu privire la coordonarea tuturor etapelor, mãsurilor şi acţiunilor comune care urmeazã sa fie stabilite de guvernul fiecãrei pãrţi participante pe propriul teritoriu, necesare pentru asigurarea securitãţii şi protecţiei componentelor sistemului interstatal de transport al petrolului şi gazelor, în conformitate cu acest acord, impotriva evenimentelor de genul dezastrelor naturale, cutremurelor, contaminarii chimice sau radioactive, revoltelor sociale, actelor de terorism sau sabotaj, prejudiciilor criminale, precum şi impotriva oricãror alte evenimente de natura similarã. Astfel de evenimente, precum şi funcţiile şi competentele comitetului de urgenta vor fi determinate de pãrţile participante, de comun acord, pentru fiecare sistem interstatal individual de transport al petrolului şi gazelor, în conformitate cu prevederile prezentului acord.
5. Protocoalele convenite ulterior la prezentul acord vor constitui parte integrantã a acestuia şi vor fi aplicate doar de pãrţile care le-au semnat.
ART. 9
Protecţia mediului înconjurãtor
În aplicarea prezentului acord pãrţile consimt sa dezvolte o mai strânsã cooperare interguvernamentalã, în vederea creãrii de instituţii comune care sa acţioneze în conformitate cu regulamentele internaţionale de tipul celor prevãzute în Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice şi în Protocolul la Carta energiei privind eficienta energetica şi aspectele referitoare la mediul înconjurãtor, cu luarea în considerare a condiţiilor locale de mediu, precum şi în vederea aplicãrii unor politici comune menite sa protejeze mediul înconjurãtor impotriva oricãrui efect daunator provocat de proiectarea, construcţia, reabilitarea, întreţinerea şi operarea unuia sau mai multor sisteme interstatale de transport al petrolului şi gazelor, în conformitate cu prevederile prezentului acord.
ART. 10
Transpunerea în legislaţia nationala
1. Pãrţile vor lua toate mãsurile necesare în vederea incorporarii şi aplicãrii prevederilor prezentului acord în legislatiile lor naţionale.
2. În cazul în care prezentul acord stipuleazã sau face referire la concluziile unui protocol aparte care urmeazã sa fie anexat la acest acord, un astfel de protocol sau astfel de protocoale vor fi negociate şi convenite de pãrţile participante, luând în considerare cerinţele specifice realizãrii oricãrui proiect individual ce urmeazã sa se deruleze în baza prezentului acord. Încorporarea şi aplicarea unui astfel de protocol sau unor astfel de protocoale în legislaţia interna a pãrţilor trebuie sa fie conformã cu prevederile legale şi constituţionale ale acestor pãrţi.
3. O parte nu poate invoca prevederile legislaţiei interne pentru a justifica neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin în baza prezentului acord şi a protocoalelor sale anexate ulterior.
ART. 11
Garantarea statala şi interstatala a execuţiei
Fiecare parte garanteazã executarea corespunzãtoare şi la timp a obligaţiilor ce îi revin prin prezentul acord şi prin protocoalele convenite ulterior fata de toate celelalte pãrţi, precum şi fata de orice terta parte semnatara a unui contract sau acord cu respectiva parte cu privire la proiectarea, reabilitarea, construcţia, finanţarea, operarea şi întreţinerea unui sistem interstatal de transport al petrolului şi gazelor constituit ca urmare a prezentului acord.
ART. 12
Reglementarea diferendelor
Orice diferend care apare între pãrţi cu privire la interpretarea şi aplicarea prezentului acord şi a protocoalelor convenite ulterior, precum şi orice diferend care apare între una dintre pãrţi şi o terta parte cu privire la interpretarea şi aplicarea oricãrui contract sau acord stabilit între respectiva parte şi respectiva terta parte privind aplicarea prezentului acord şi a protocoalelor convenite ulterior trebuie sa fie reglementat în spiritul normelor ce vor fi stabilite de pãrţi printr-un protocol separat.
ART. 13
Entitatile competente autorizate
1. Fiecare parte va desemna şi va notifica celorlalte pãrţi autoritatea nationala, agenţia, întreprinderea de stat sau orice alta entitate juridicã autorizata care va fi responsabilã, în conformitate cu legislaţia interna, de aplicarea prezentului acord în fiecare dintre sectoarele (petrol şi gaze) acoperite de prezentul acord.
2. Pãrţile accepta şi garanteazã obligaţiile ce revin acestor entitãţi pentru aplicarea prezentului acord şi a protocoalelor anexate ulterior, ca fiind propriile lor obligaţii.
ART. 14
Relaţia cu alte tratate internaţionale
1. Prevederile prezentului acord nu restrang dreptul pãrţilor de a recurge la alte forme de cooperare interguvernamentalã în sectorul de tranzit al petrolului şi gazelor.
2. Prevederile prezentului acord nu pot fi interpretate ca modificând sau anuland orice alt tratat internaţional în vigoare în sectorul tranzitului de petrol şi gaze şi nici alte tratate internaţionale încheiate de pãrţi cu alte state, al cãror scop vizeazã protecţia, tratamentul şi promovarea pe teritoriul pãrţilor a investiţiilor strãine originare din aceste state.
ART. 15
Prevederi finale
1. Prezentul acord are o durata nelimitatã.
2. Prezentul acord va fi deschis pentru semnare de la 22 iulie 1999 pana la 1 ianuarie 2000. Acordul va fi supus spre ratificare Parlamentului sau altor instituţii competente ale statelor semnatare. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la depozitar. Depozitarul prezentului acord va fi Guvernul Ucrainei.
3. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare de cãtre un stat care este semnatar al acestuia. Prezentul acord va fi deschis pentru aderare de la data la care semnarea acestuia se încheie. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar. Pentru fiecare parte care va depune propriile instrumente de ratificare sau de aderare dupã intrarea în vigoare a prezentului acord acesta va intra în vigoare la data depunerii acestor instrumente la depozitar.
4. Prezentul acord se supune principiilor generale ale dreptului internaţional, inclusiv Convenţiei de la Viena asupra dreptului tratatelor.
ART. 16
Texte autentice
Drept care subsemnaţii plenipotentiari, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul acord în limba engleza şi în limba oficialã a fiecãrei pãrţi. În cazul unor diferende, textul în limba engleza va prevala.
Prezentul acord este depus la depozitar, care îl va pãstra în arhivele sale. Fiecare parte va primi de la depozitar o copie de pe prezentul acord. Depozitarul acestui acord va trebui sa transmitã o copie autentificatã de pe prezentul acord secretarului general al Naţiunilor Unite pentru înregistrare, conform art. 102 al Cartei Naţiunilor Unite.
Semnat la Kiev la 22 iulie 1999.
Republica Armenia
Republica Azerbaidjan
Republica Belarus
Republica Bulgaria
Georgia
Republica Kazahstan
Republica Kirgizstan
Republica Moldova
România
Republica Tadjikistan
Republica Turkmenistan
Ucraina
Republica Uzbekistan
Semnat la Bucureşti la 19 septembrie 1999.
Republica Albania
Republica Croatia

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016