Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD-CADRU DE IMPRUMUT*) din 4 iunie 1998  intre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD-CADRU DE IMPRUMUT*) din 4 iunie 1998 intre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 26 august 1998


FOND/PROIECT 1.265 (1997)
Acord-cadru de împrumut

------------
*) Traducere.

Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, Paris, denumit în continuare Fondul, de pe o parte, şi România, reprezentatã prin Ministerul Finanţelor, denumita în continuare Împrumutatul, pe de alta parte,
având în vedere cererea României din data de 7 iulie 1997,
având în vedere Rezoluţia Consiliului de administraţie al Fondului nr. 1.424 (1997),
având în vedere cel de-al treilea Protocol adiţional la Acordul general pentru privilegii şi imunitãţi al Consiliului Europei,
având în vedere articolele Normelor de împrumut ale Fondului din data de 6 octombrie 1970,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Acest împrumut este acordat în cadrul condiţiilor generale ale Normelor de împrumut curente ale Fondului şi în cadrul condiţiilor speciale stabilite prin acest acord şi prin anexele acestuia.
ART. 2
Proiectul
Fondul acorda Împrumutatului, care accepta, un împrumut pentru finanţarea parţialã a Proiectului 1.265 (1997), aprobat de cãtre Consiliul de administraţie al Fondului la data de 7 iulie 1997, referitor la finanţarea parţialã a Proiectului privind protecţia copilului din România.
Acest împrumut este acordat de cãtre Fond pe baza angajamentului ca Împrumutatul îl utilizeazã pentru a finanta numai proiectul descris în anexa nr. 1 şi ca realizeazã acest proiect prin Secretariatul General al Guvernului (SGG) - Departamentul pentru Protecţia Copilului (DPC), în cadrul condiţiilor care sunt detaliate în anexa menţionatã anterior.
Orice schimbare a modului de utilizare a împrumutului, care nu a primit aprobarea Fondului, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediata a împrumutului, conform prevederilor art. 13 din Normele de împrumut.
ART. 3
Împrumutul
3.1. - Condiţii financiare
Valoarea împrumutului acordat este în limita a: 10.000.000 ECU (zece milioane ECU) echivalent.
Valoarea ECU este definitã în anexa nr. 5.
Împrumutul va fi disponibilizat în mai multe transe.
Fiecare transa a împrumutului va fi pentru o perioada de cel mult 10 ani, din care 5 ani perioada de graţie. Ratele de capital, dobanda, moneda, durata şi data de disponibilizare vor fi stabilite de comun acord, pentru fiecare transa, între Împrumutat, la cererea SGG - DPC, şi Fond, prin telex confirmat sau fax. Contul în care disponibilizarile vor fi efectuate va fi comunicat Fondului, în timp util, de cãtre Împrumutat. Dobanda pentru fiecare transa a împrumutului va fi subventionata cu cel mult 300 de puncte (3%) din contul selectiv al Fondului. Totuşi, în cazul în care dobanda înaintea subventionarii va fi sub 3%, subvenţia va fi egala cu aceasta dobanda.
3.2. - Trageri
O scrisoare suplimentarã la prezentul acord-cadru, specificand detaliile fiecãrei transe, va fi semnatã de Împrumutat, la cererea SGG - DPC, şi Fond, pentru fiecare transa, la momentul disponibilizarii acesteia (anexa nr. 2).
3.3. - Mobilizare
În scopul mobilizãrii împrumutului, Împrumutatul, prin SGG - DPC, va trimite Fondului, în timp util, un angajament de plata corespunzãtor fiecãrei transe (anexa nr. 3).
Angajamentul de plata este întocmit şi plãtibil în moneda transei.
3.4. - Domiciliere
Toate sumele datorate de Împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plãtibile Fondului în moneda fiecãrei transe, la banca şi în contul comunicat de cãtre Fond Împrumutatului la momentul tragerii fiecãrei transe, prin notificare telex, care va fi trimisa Fondului de banca insarcinata de cãtre Împrumutat cu efectuarea plãţii, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de fiecare plata.
3.5. - Date
Prevederile art. 3 fac obiectul înţelegerii "Modificarea urmãtoarei zile lucrãtoare", a carei definitie se gãseşte în anexa nr. 4 la prezentul acord-cadru (ziua lucrãtoare în ţara monedei).
ART. 4
Monitorizarea împrumutului şi Proiectul
4.1. - Utilizarea împrumutului
Fiecare transa trebuie sa fie utilizata de cãtre Împrumutat, prin SGG - DPC, pentru finanţarea Proiectului, în termen de 6 luni de la disponibilizarea acesteia de cãtre Fond.
4.2. - Implementarea Proiectului
Pentru implementarea Proiectului, împrumutatul desemneazã SGG - DPC ca agenţie de implementare. Împrumutatul, prin SGG - DPC, va depune toate eforturile şi diligenţele şi va exercita toate metodele folosite în mod curent, în special metodele financiare, tehnice, sociale şi manageriale, precum şi cele referitoare la protecţia mediului înconjurãtor, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzãtoare a Proiectului.
În special, se va asigura - înaintea implementarii proiectului - ca toatã finanţarea, drepturile de proprietate asupra pãmântului şi imobiliare, care sunt necesare pentru aceasta, sunt disponibile şi ca toate activele şi instalaţiile sunt permanent asigurate şi întreţinute.
În plus, Împrumutatul, prin SGG - DPC, se va asigura ca:
- proiectul corespunde prevederilor convenţiilor în materie ale Consiliului Europei;
- proiectul respecta mediul înconjurãtor, potrivit convenţiilor internaţionale în materie;
- finanţarea parţialã acordatã de Fond nu depãşeşte 50% din costul total al Proiectului, excluzând taxele, dobanda şi comisioanele financiare.
4.3. - Raportarile Împrumutatului
4.3.1. - Raportul privind evoluţia proiectului
Cel puţin de doua ori pe an, de la tragerea împrumutului pana la finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin SGG, DPC, va trimite Fondului un raport detaliind:
- stadiul utilizãrii împrumutului;
- evoluţia planului de finanţare a Proiectului;
- evoluţia întregului Proiect;
- detalii privind managementul Proiectului.
4.3.2. - Raportul finalizarii Proiectului
La finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin SGG - DPC, se va asigura ca Fondul primeşte un raport final conţinând o evaluare a efectelor economice, financiare, sociale şi asupra mediului înconjurãtor ale Proiectului.
4.4. - Furnizarea de informaţii Fondului
Împrumutatul, prin SGG - DPC, va tine evidente contabile privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internaţionale, care vor arata, în orice moment, evoluţia Proiectului şi care vor inregistra toate operaţiunile fãcute şi vor identifica activele şi serviciile finanţate cu ajutorul prezentului împrumut.
Împrumutatul se angajeazã sa primeascã orice misiune de informare, efectuatã de cãtre salariaţii Fondului sau de consultanţii externi angajaţi de Fond, şi sa sigure cooperarea necesarã pentru misiunea de informare a acestora, prin facilitarea oricãrei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. În special Fondul poate efectua, la fata locului, o revizie contabila a contabilitãţii Proiectului, realizatã de unul sau de mai mulţi consultanţi, la alegerea acestuia, pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul neonorarii la scadenta de cãtre Împrumutat a oricãrei obligaţii asumate în cadrul prezentului împrumut.
ART. 5
Încetarea obligaţiilor Împrumutatului
Plata sumei datorate, stipulatã în angajamentul de plata, elibereazã pe Împrumutat de orice obligaţie definitã la art. 3 de mai sus.
Dupã ce intreaga suma a împrumutului, toate dobânzile şi alte speze, care rezulta din acesta, în special acele sume prevãzute la art. 6 şi 7 de mai jos, au fost plãtite corespunzãtor, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligaţiile sale fata de Fond, cu excepţia celor stipulate la art. 4 de mai sus.
ART. 6
Dobanda pentru întârziere
Fãrã a contraveni oricãrui alt posibil recurs al Fondului în cadrul prezentului acord şi Normelor de împrumut sau, dupã caz, dacã Împrumutatul nu plãteşte intreaga dobanda sau orice alta suma platibila, potrivit prezentului acord de împrumut, la ultima scadenta specificatã, Împrumutatul trebuie sa plãteascã o dobanda suplimentarã la suma datoratã şi neplatita în totalitate, egala cu dobanda LIBOR pentru depozitele la o luna în moneda ultimei plati, la data scadenta (dacã este sambata, duminica sau zi nelucrãtoare bancarã, urmãtoarea zi lucrãtoare) la ora 11:00 a.m. (ora localã a Londrei), plus 2,5% pe an, calculatã de la data scadenta a acestei sume pana la data efectuãrii plãţii. Rata LIBOR la o luna, aplicabilã, va fi actualizatã la fiecare 30 de zile.
ART. 7
Costuri asociate
Toate impozitele şi taxele de orice fel, datorate şi plãtite, şi toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate sau parţial, fie din garantarea sau refinantarea împrumutului acordat, împreunã cu toate cheltuielile din acţiuni juridice şi extra juridice rezultate din împrumut, vor fi suportate de cãtre Împrumutat, prin SGG-DPC.
Totuşi se vor aplica prevederile art. 25 din cap. 4 din Normele de împrumut ale Fondului pentru costurile procedurilor de arbitraj menţionate la acest cap. 4.
ART. 8
Garanţii
Împrumutatul declara ca nici un alt angajament nu a fost fãcut şi nu va fi fãcut în viitor, care ar putea acorda unei terţe pãrţi un regim preferenţial, un drept preferenţial de plata, un colateral sau o garanţie de orice natura ar fi, care ar putea conferi mai multe drepturi celei de-a treia pãrţi (denumita în continuare garanţie).
Dacã o astfel de garanţie a fost totuşi acordatã unei terţe pãrţi, Împrumutatul este de acord sa întocmeascã sau sa furnizeze o garanţie identicã în favoarea Fondului sau, atunci când este împiedicat sa o facã, sa ofere o garanţie echivalenta şi sa stipuleze formarea unei astfel de garanţii în favoarea Fondului.
Neîndeplinirea acestor prevederi ar reprezenta un caz de culpa, dupã cum sunt specificate la art. 13h) - din cap. 3 din Normele de împrumut ale Fondului, şi poate da naştere la suspendarea, anularea sau rambursarea imediata a împrumutului.
ART. 9
Relaţii cu terţii
Împrumutatul, în scopul utilizãrii împrumutului, nu poate invoca nici un fapt referitor la relaţiile sale cu terţe pãrţi, în vederea evitãrii îndeplinirii, totale sau parţiale, a obligaţiilor sale rezultate din acest acord.
Fondul nu poate fi implicat în disputele care ar putea sa apara între Împrumutat şi terţi, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de cãtre Fond, datoritã oricãrei dispute, şi, în special, toate costurile legale sau de judecata vor fi pe cheltuiala Împrumutatului.
ART. 10
Intrarea în vigoare
Acest acord va intra în vigoare dupã ratificarea lui de cãtre Parlamentul României.
ART. 11
Legea aplicabilã
Acest acord şi garanţiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile Fondului, dupã cum este specificat la art. 1 paragraful 3 din cel de-al treilea Protocol adiţional din 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii şi imunitãţi al Consiliului Europei din 2 septembrie 1949 şi, în al doilea rând, dacã este necesar, de legea franceza.
Diferendele dintre pãrţi privind acest acord vor face obiectul arbitrajului, în condiţiile specificate la cap. 4 din Normele de împrumut ale Fondului.
ART. 12
Interpretarea acordului
Împrumutatul declara ca a luat cunostinta de Normele de împrumut ale Fondului şi ca a primit o copie de pe acestea.
Atunci când exista o contradictie între oricare prevedere din Normele de împrumut ale Fondului şi orice prevedere a acestui acord, vor prevala prevederile acestui acord.
Titlurile paragrafelor, secţiunilor şi ale capitolelor prezentului acord nu vor fi folosite pentru interpretarea acestuia.
În nici un caz nu se va presupune ca Fondul a renunţat tacit la vreun drept acordat prin prezentul acord.
ART. 13
Executarea unei hotãrâri de arbitraj
Pãrţile contractante convin sa nu facã uz de nici un privilegiu, imunitate sau legislaţie în fata oricãrei autoritãţi jurisdicţionale sau a altei autoritãţi, fie ea interna sau internationala, în vederea împiedicãrii punerii în aplicare a unei decizii înmânate în condiţiile specificate la cap. 4 din Normele de împrumut ale Fondului.
ART. 14
Reprezentare şi certificari
Împrumutatul prezintã şi certifica ca:
- autoritãţile sale competente l-au autorizat sa întocmeascã prezentul acord şi au dat în acest sens semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, regulamentele, articolele asocierii şi cu alte texte aplicabile acestuia;
- întocmirea şi executarea prezentului acord nu contravin legilor, decretelor, regulamentelor, articolelor asocierii şi altor texte aplicabile acestuia şi ca toate permisele, licentele şi autorizaţiile necesare acestuia au fost obţinute şi vor rãmâne valabile pe toatã durata împrumutului.
Orice schimbare referitoare la reprezentarile şi certificarile de mai sus trebuie, pe toatã durata împrumutului, sa fie notificate imediat Fondului şi sa fie furnizate toate documentele justificative.
ART. 15
Acest acord este întocmit în doua exemplare originale, fiecare dintre ele având aceeaşi valabilitate.
Câte un exemplar original este pãstrat de fiecare dintre pãrţile contractante.

Paris, 4 iunie 1998
Pentru România,
Dumitru Ciausu,
ambasadorul României
în Franta

Paris, 4 iunie 1998
Pentru Fondul de Dezvoltare
Socialã al Consiliului Europei,
Martin Murtfeld,
prim-viceguvernator


ANEXA 1

SINTEZA PROIECTULUI
Acord de împrumut individualI.


| Fond/Proiect | 1.265 (1997) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Beneficiarul | SGG-DPC |
--------------------------------------------------------------------------------
| Împrumutatul | România |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aprobat de cãtre Consiliul de administraţie | 7-8 iulie 1997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Modificãri (dacã este cazul) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suma aprobatã | 10.000.000 ECU |
--------------------------------------------------------------------------------

II.
--------------------------------------------------------------------------------
| Domeniul | Infrastructura socialã legatã de sãnãtate |
| | şi educaţie. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lucrãri planificate | Reabilitarea şi conversia sediilor şi a |
| | instituţiilor de stat de îngrijire reziden-|
| | tiala în centre care promoveazã integrarea |
| | în societatea româneascã a copiilor insti- |
| | tutionalizati. Responsabilitatea acestor |
| | instituţii va fi transferata de la statul |
| | roman cãtre primãria/judeţul unde este |
| | localizata fiecare instituţie în parte. |
| | SGG-DPC va efectua studiile de fezabilitate|
| | pentru sediile identificate şi instituţiile|
| | de reabilitare/conversie prin intermediul |
| | experţilor strãini şi locali. |
| | Studiile de fezabilitate vor fi prezentate |
| | Fondului şi lucrãrile de reabilitare/con- |
| | versie vor putea începe pentru acele sedii |
| | şi instituţii pentru care studiile sunt |
| | finalizate. În paralel, întocmirea studi- |
| | ilor de fezabilitate va continua pana când |
| | vor fi elaborate pentru toate instituţiile |
| | posibil a fi finanţate în cadrul acestui |
| | program al împrumutului. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Localizarea | În România |
--------------------------------------------------------------------------------
| Costul total estimat al | 27,3 milioane ECU |
| Proiectului | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Costul total al Proiectului, | . Lucrãri civile 13,5 mil.ECU (49,5%)|
| defalcat pe principalele posturi| . Bunuri echipament 5,8 mil.ECU (21,2%)|
| bugetare (finanţate din diferite| şi mobilier |
| surse): | . Asistenta tehnica 7,6 mil.ECU (27,8%)|
| | . Nealocate 0,4 mil.ECU (1,5%) |
| |--------------------------------------------|
| | Total (aproximativ): 27,3 mil.ECU (100%) |
| | Raportul detaliat al costurilor va fi efec-|
| | tuat pe parcursul executãrii studiilor de |
| | fezabilitate şi la momentul raportarii ca- |
| | tre Fond a activitãţilor Proiectului. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanţare (estimatã)*) | - Fondul 10 mil.ECU (36,6%) |
| | - Banca Mondialã 4,9 mil.ECU (17,9%) |
| | - România 3,1 mil.ECU (11,4%) |
| | - Diferiţi donatori 9,3 mil.ECU (34,1%) |
| |--------------------------------------------|
| | Total (aproximativ): 27,3 mil.ECU (100%) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stadiul Proiectului la momentul | 0% |
| prezentãrii iniţiale a cererii | |
| de împrumut | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Graficul lucrãrilor | Începutul lucrãrilor 1998 |
| | Sfârşitul lucrãrilor 2001 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efectele sociale estimate | Se estimeaza ca Proiectul va ajuta |
| | aproximativ 10.000 de copii aflaţi în |
| | dificultate sa-şi gãseascã un mediu de via-|
| | ta mai uman, va sprijini integrarea aces- |
| | tor copii în societate şi le va îmbunãtãţi |
| | starea de sãnãtate şi situaţia socialã. |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Planul de finanţare prezentat în acest document este exprimat în ECU. Majoritatea diferitelor surse de finanţare confirmate de cãtre Ministerul Finanţelor au fost exprimate în dolari S.U.A. şi vor fi: în milioane dolari S.U.A.: USAID 5,5; Banca Mondialã 5,36; statul roman şi bugetele locale 3,34; Uniunea Copiilor Europeni 2,7; SERA 0,8; PHARE 0,5; grant Japonia 0,5; Spania 0,2; Elvetia 0,1 (cursul mediu de schimb în luna februarie 1998 al Comisiei Europene: 1 ECU = 1,08845 dolari S.U.A.). Datoritã rotunjirilor, suma cifrelor poate sa fie diferita de totalul rubricat.

ANEXA 2

FONDUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ
AL CONSILIULUI EUROPEI

SCRISOARE SUPLIMENTARĂLa acordul-cadru din data [data]
dintre

FONDUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ AL CONSILIULUI EUROPEI,

denumit în continuare Fondul, şi

ROMÂNIA, denumita în continuare Împrumutatul

Prezenta scrisoare suplimentarã şi acordul-cadru stabilesc termenii şi condiţiile convenite pentru prima tragere, dupã cum este specificat la art. 3 din acordul-cadru menţionat.

Suma: ECU [suma în cifre]
Durata împrumutului: nu mai mult de 10 ani, din care 5 ani
perioada de graţie
Preţul de disponibilizare: 100%
Preţul de rambursare: 100%
Dobanda: semianual
Rata dobânzii: [bazatã pe LIBOR la 6 luni]
Numitorul fractiei: efectiv/360 de zile
Data de disponibilizare: [data de disponibilizare]
Conturile pentru remitere: [contul de referinta al Împrumutatului]
[Text referitor la condiţiile împrumutului, menţionate mai sus]

Aceste prevederi fac obiectul înţelegerii "Modificarea urmãtoarei zile lucrãtoare", a carei definitie este prezentatã în anexa nr. 4 la acordul-cadru semnat între Fond şi Împrumutat la data [data].

În vederea mobilizãrii transei împrumutului, Împrumutatul va trimite, în timp util, Fondului un angajament de plata corespunzãtor acestei transe. [anexa]

Paris, [data]
Pentru Fondul de Dezvoltare
Socialã al Consiliului
Europei,
Guvernator

Paris, [data]
Pentru România,

ANEXA 3

F/P 1.265 (1997) - [numãr] transa
România

ANGAJAMENT DE PLATA

<moneda> <suma> <data împrumutului>

Pentru valoarea primitã, subsemnatul:

ROMÂNIA

prin acest angajament de plata se angajeazã sa plãteascã Fondului de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei sau altuia suma împrumutatã de:

<SUMA în CIFRE> <MONEDA în LITERE>

în rate, la datele specificate în continuare, şi dobanda specificatã la fiecare 6 luni.
La aceste date se va rambursa împrumutul, dupã cum se specifica în continuare:

Data Suma
<data> <moneda>

Plãţile de mai sus vor fi fãcute la:
[banca Fondului şi contul de referinta]
în favoarea Fondului de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, fãrã deducerea din sau fãrã luarea în considerare a oricãror taxe, impozite sau a altor costuri, prezente sau viitoare, datorate şi percepute pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de cãtre sau în cadrul:

ROMÂNIEI,

sau oricãrei alte entitãţi politice sau fiscale a acesteia.

Acest angajament de plata este legat de împrumutul acordat de cãtre Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei

ROMÂNIEI

la data <data împrumutului>
În cazul neefectuarii plãţii prompte şi în totalitate a oricãrei dobânzi datorate prin acest angajament, întregul împrumut nerambursat şi dobanda aferentã la data plãţii vor deveni imediat scadente şi vor fi plãtite la opţiunea şi la cererea deţinãtorului acestuia.

Neexercitarea de cãtre deţinãtorul angajamentului a oricãrui drept care rezulta din acesta nu va constitui în nici un caz o renunţare la nici unul dintre drepturile sale în aceasta sau în oricare alta circumstanţã.

Pentru România,ANEXA 4

CONVENŢIA "MODIFICAREA URMĂTOAREI ZILE LUCRĂTOARE"

"Secţiunea 4.12. - Convenţia zilei lucrãtoare
a) Convenţia zilei lucrãtoare înseamnã convenţia pentru modificarea oricãrei date, dacã aceasta, altfel, ar cãdea într-o zi care nu este zi lucrãtoare. Urmãtorii termeni, atunci când sunt folosiţi împreunã cu termenul Convenţia zilei lucrãtoare şi cu o data calendaristicã, vor insemna ca o modificare va fi facuta, dacã aceasta data ar cãdea altfel, într-o zi care nu este lucrãtoare, astfel încât:
(i) ........ se omite......
(ii) Dacã termenii modificarea urmãtoare sau modificat sunt specificati, acea data va fi prima zi care urmeazã şi care este o zi lucrãtoare, cu excepţia cazului în care acea zi cade în urmãtoarea luna calendaristicã, caz în care acea data va fi prima zi precedenta care este o zi lucrãtoare.
(iii) ....... se omite.......
b) ........ se omite......."
(Asociaţia Dealerilor Internationali Swap., 1991. Definiţii)

ANEXA 5

FONDUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ AL CONSILIULUI EUROPEI

- ECU -

Unitatea Monetara Europeanã
Definitie:
a) Unitatea Monetara Europeanã, ECU şi XEU au acelaşi înţeles ca ECU, care este utilizat periodic ca unitate de cont a Comunitãţii Europene. Modificãrile ECU pot fi fãcute de cãtre Comunitatea Europeanã, caz în care ECU va fi modificat corespunzãtor.
Substituirea ECU de cãtre EURO
b) În cadrul art. 109 G al Tratatului care înfiinţeazã Comunitatea Europeanã, astfel cum a fost amendat prin Tratatul Uniunii Europene (tratat), componenta monedei ECU nu poate fi modificatã. Tratatul intenţioneazã ca uniunea economicã şi monetara europeanã sa se realizeze în trei etape, dintre care cea de-a doua a început la data de 1 ianuarie 1994, o data cu intrarea în vigoare a Tratatului Uniunii Europene. Tratatul prevede ca la începutul celei de-a treia etape a uniunii economice şi monetare europene valoarea ECU fata de monedele statelor membre participante la cea de-a treia etapa va fi fixatã irevocabil şi ECU va deveni o moneda cu drepturi proprii. La data de 17 iunie 1997, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Regulamentul Consiliului (EC), nr. 1.103/97, privind anumite prevederi legate de introducerea lui EURO, care precizeazã ca numele acelei monede va fi EURO şi ca, în conformitate cu tratatul, înlocuirea ECU cu EURO va fi efectuatã la o rata de un EURO pentru un ECU. De la începutul celei de-a treia etape a uniunii economice şi monetare europene, toate plãţile exprimate a fi plãtite în ECU sau sumele care urmeazã a fi calculate prin raportare la ECU, referitor la acest acord de împrumut, vor fi plãtibile în sau calculate cu referire la EURO la o rata de un EURO pentru un ECU.
Disparitia ECU fãrã substituirea lui de cãtre EURO
c) În cazul în care ECU nu este folosit nici ca unitate de cont a Comunitãţii Europene, nici ca moneda a Uniunii Europene, dar excluzând cazul în care va fi înlocuit de EURO, echivalentul ECU în fiecare din valutele componente în oricare zi (ziua evaluãrii) va fi determinat de cãtre Bursa de Valori de la Luxemburg, conform urmãtoarelor prevederi:
- valutele componente ale ECU pentru acest scop (componente) vor fi valutele care au fost componente ale ECU când ECU a fost cel mai recent folosit ca unitate de cont a Comunitãţii Europene. Echivalentul ECU în valuta componenta aleasã de Împrumutat dintre componente va fi calculatã, în primul rând, adunand echivalentul în dolari S.U.A. al componentelor şi apoi utilizând cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în dolari S.U.A. a componentei în valuta aleasã, dupã cum este stabilit mai jos, calculand echivalentul în valuta aleasã a acestei sume totale în dolari S.U.A.
Echivalentul în dolari S.U.A. al fiecãreia dintre componente va fi determinat de cãtre Bursa de Valori de la Luxemburg, pe baza cursurilor medii de schimb în vigoare la ora 2:30 p.m., ora Luxemburgului, pentru fiecare zi a evaluãrii, dupã cum au fost obţinute de cãtre Bursa de Valori de la una sau de la mai multe bãnci de prim rang din ţãrile de origine ale valutelor în cauza.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016