Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD-CADRU DE IMPRUMUT din 28 iunie 2011  intre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in calitate de Agent al Imprumutatului*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD-CADRU DE IMPRUMUT din 28 iunie 2011 intre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in calitate de Agent al Imprumutatului*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 13 decembrie 2011


───────────
    *) Traducere.

                         1.400.000.000 euro
                             iunie 2011

    Prezentul acord-cadru de împrumut (Acordul) este încheiat de cãtre şi între
    Uniunea Europeanã (denumitã în continuare UE sau Împrumutãtorul ), reprezentatã de Comisia Europeanã (denumitã în continuare Comisia),
    România, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice (denumitã în continuare România sau Împrumutatul ), reprezentatã de Ministrul Finanţelor Publice, domnul Gheorghe Ialomiţianu,
    şi
    Banca Naţionalã a României, acţionând în calitate de Agent al Împrumutatului (denumitã în continuare Agentul Împrumutatului ), reprezentatã de guvernatorul Bãncii Naţionale a României, domnul Mugur Isãrescu.
    Preambul
    Având în vedere cã:
    (1) Regulamentul (UE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţã financiarã pe termen mediu pentru balanţele de plãţi ale statelor membre (publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 53 din 23 februarie 2002, p. 1) a împuternicit Comisia în numele UE sã contracteze împrumuturi de pe piaţa de capital sau de la instituţiile financiare în scopul acordãrii de împrumuturi unuia sau mai multor state membre care întâmpinã dificultãţi sau sunt ameninţate de astfel de dificultãţi în legãturã cu balanţa lor de plãţi curente sau cu mişcãrile de capital;
    (2) România a solicitat asistenţã financiarã de tip preventiv pe termen mediu;
    (3) Consiliul, prin Decizia 2011/288/UE din 12 mai 2011 de acordare a unei asistenţe financiare preventive pe termen mediu din partea UE României (denumitã în continuare Decizia; publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 132 din 19 mai 2011, p.15), a hotãrât sã ofere României, în baza Regulamentului (UE) nr. 332/2002, asistenţã financiarã de tip preventiv în valoare maximã de 1.400.000.000 euro, cu o scadenţã medie maximã de 7 ani. Împrumutul va fi disponibilizat în maximum 3 rate;
    (4) asistenţa este acordatã în coroborare cu un împrumut de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) în valoare de 3,09 miliarde DST, acordat în cadrul unui acord stand-by de tip preventiv;
    (5) împrumutul este condiţionat de mãsuri de politici economice menite sã susţinã durabilitatea balanţei de plãţi a României, dupã cum se stabileşte în art. 2 şi 3 ale Deciziei;
    (6) condiţiile de politicã economicã ce vor fi respectate de România sunt prevãzute în Memorandumul de înţelegere dintre Uniunea Europeanã şi România şi Banca Naţionalã a României, semnat în data de 29 iunie 2011 la Bruxelles şi la 28 iunie 2011 la Bucureşti şi în memorandumurile de înţelegere ulterioare (adiţionale), dacã existã (denumite în continuare în mod colectiv Memorandum de înţelegere);
    (7) eliberarea ratelor va fi condiţionatã de activarea asistenţei şi de decizia favorabilã a Comisiei, dupã consultarea cu Comitetul Financiar şi Economic, ce va avea la bazã constatãrile verificãrilor sale, conform cãreia politica economicã a României este în concordanţã cu programul de ajustare sau cu orice alte condiţii prevãzute de Consiliu sau în Memorandumul de înţelegere;
    (8) Comisia va lansa la timpul cuvenit, ulterior activãrii, în numele UE şi dupã acordul dat în scris de cãtre Împrumutat în legãturã cu condiţiile principale descrise aici, emisiuni de obligaţiuni sau orice alte operaţiuni financiare adecvate, încasãrile obţinute din acestea fiind apoi reîmprumutate Împrumutatului;
    (9) contractele aferente emisiunilor de obligaţiuni sau oricãror alte operaţiuni financiare adecvate, inclusiv un posibil swap al ratelor dobânzilor, vor constitui parte integrantã a acestui Acord, dupã cum se prevede în continuare;
    (10) Banca Centralã Europeanã va acţiona ca Agent al Împrumutãtorului (denumitã în continuare Agentul Împrumutãtorului);
    (11) autoritãţile Împrumutatului vor asigura mãsurile corespunzãtoare de combatere şi luptã împotriva fraudei, corupţiei şi a altor nereguli ce afecteazã asistenţa;
    (12) Comisia, inclusiv Serviciul European Antifraudã, va avea dreptul de a efectua controale şi inspecţii la faţa locului, iar Curtea auditorilor va avea dreptul de a efectua audituri, atunci când este cazul, la faţa locului,
    prin urmare, pãrţile la prezentul acord au convenit urmãtoarele:

    ART. 1
    Suma împrumutului
    1. Ulterior activãrii facilitãţii, Împrumutãtorul va disponibiliza în favoarea Împrumutatului un împrumut în sumã de pânã la 1.400.000.000 euro (un miliard patru sute de milioane) în maximum 3 rate (fiecare dintre acestea fiind denumitã în continuare rata şi colectiv toate aceste rate fiind denumite în continuare împrumutul), în condiţiile şi termenii definiţi în Decizie, în Memorandumul de înţelegere şi în acest acord.
    2. Suma principalului ratelor va fi prevãzutã în Memorandumul de înţelegere în conformitate cu art. 3 din Decizie.
    3. O ratã poate fi constituitã din una sau mai multe tranşe [denumite în continuare tranşa(e)].
    ART. 2
    Scadenţa
    1. Scadenţa medie a împrumutului nu va depãşi 7 ani. Aceasta se calculeazã în funcţie de datele de tragere ale respectivelor tranşe, utilizându-se formula prevãzutã în paragraful 3.
    2. Scadenţa medie a tranşelor unei rate va fi astfel stabilitã încât scadenţa medie a împrumutului sã fie, dupã disponibilizarea oricãrei rate, în concordanţã cu paragraful 1.
    3. Pentru a calcula scadenţele medii menţionate în paragrafele 1 şi 2 se va folosi urmãtoarea formulã:
    Scadenţa medie a unei tranşe este perioada de timp dintre data tragerii respectivei tranşe şi media ponderatã a rambursãrilor sale de capital. Dacã R(1), R(2) ... R(n) sunt rambursãrile de capital la momentele t(1), t(2), ... t(n) de la data tragerii, scadenţa medie a tranşei este egalã cu

     R(1)t(1) + R(2)t(2) + ... + R(n)t(n)
     ──────────────────────────────────── .
          R(1) + R(2) + .... + R(n)    Scadenţa medie a împrumutului este media ponderatã a scadenţei medii a tranşelor ce formeazã împrumutul la orice moment. Dacã M(1), M(2), ... M(m) este scadenţa medie a tranşelor care au totalizat A(1), A(2) ... A(m) atunci scadenţa medie a împrumutului este egalã cu    M(1)A(1) + M(2)A(2) + .... M(m)A(m)
    ─────────────────────────────────── .
         A(1) + A(2) + ... + A(m)    ART. 3
    Trageri, valoarea netã a tragerii şi condiţionalitãţi
    1. Ulterior activãrii, odatã ce Împrumutãtorul a decis eliberarea unei rate în conformitate cu Decizia şi cu Memorandumul de înţelegere, Împrumutatul îi poate solicita Împrumutãtorului în scris, sub forma prevãzutã în anexa 1, o ratã şi va propune şi accepta anticipat, dupã consultarea cu Împrumutãtorul, dimensiunea, rata maximã a dobânzii, caracterul fix sau variabil al acesteia, sumele nete minime, perioada de disponibilizare a respectivei rate şi alte caracteristici aferente ratei sau tranşei respective, considerate acceptabile de cãtre Împrumutat (denumitã în continuare solicitare de fonduri). Ori de câte ori se face referire în acest acord la o tranşã, aceasta se va considera a fi o ratã, atunci când respectiva ratã este constituitã dintr-o singura tranşã. Caracteristicile financiare ale fiecãrei tranşe vor fi determinate de cãtre Împrumutãtor în concordanţã cu termenii acestui acord şi cu cele propuse de Împrumutat în solicitarea de fonduri. Fiecare tranşã va avea ca valoare un multiplu de 100 milioane de euro.
    2. În cadrul caracteristicilor solicitate de Împrumutat în solicitarea de fonduri, Împrumutãtorul va transmite Împrumutatului un aviz utilizând formularul prevãzut în anexa 2, în care se stabilesc principalele condiţii aferente ratei solicitate (denumit în continuare aviz de acceptare). Odatã ce Împrumutãtorul a transmis avizul de acceptare aferent solicitãrii de fonduri, va exista, de la momentul transmiterii acestui aviz, un contract obligatoriu între Împrumutãtor şi Împrumutat. Totuşi, obligaţia Împrumutãtorului de a disponibiliza o ratã va fi condiţionatã de obţinerea fondurilor corespondente de pe pieţele internaţionale de capital. Împrumutãtorul va lansa, în numele UE, o emisiune de obligaţiuni sau orice altã operaţiune financiarã adecvatã pentru finanţarea ratei (operaţiunea financiarã). Odatã finalizatã operaţiunea financiarã, Împrumutãtorul va emite Împrumutatului un aviz utilizând formularul prevãzut în anexa 3 (denumit în continuare aviz de confirmare), în care sunt prevãzute principalele condiţii ale tranşei. Se va considera cã Împrumutatul a acceptat în avans condiţiile tranşei prevãzute în avizul de confirmare. Pentru evitarea dubiilor, Împrumutãtorul nu are obligaţia de a analiza în mod favorabil la niciun moment nicio eventualã solicitare din partea Împrumutatului de a modifica vreunul din termenii financiari ai unei tranşe.
    3. Dupã executarea operaţiunii financiare, solicitarea de fonduri, avizul de acceptare, avizul de confirmare şi copii ale contractului (contractelor) aferent (aferente) fiecãrei operaţiuni financiare (denumite în continuare contracte de împrumut) vor constitui un contract de finanţare (denumit în continuare contract de finanţare) între Împrumutãtor şi Împrumutat şi vor fi parte integrantã a acestui acord.
    4. Sumele nete ale ratei vor fi egale cu sumele obţinute din operaţiunea financiarã, mai puţin valoarea agregatã a comisioanelor şi costurilor aferente operaţiunii financiare respective şi pregãtirii şi executãrii ei. Din sumele nete vor fi deduse de asemenea şi costurile menţionate în art. 7 paragraful 6, valoarea rezultatã reprezentând suma ce va fi viratã Împrumutatului (denumitã în continuare valoarea netã a tragerii).
    5. Valoarea netã a tragerii ratei va fi transferatã de cãtre Agentul Împrumutãtorului la data primirii ei (data tragerii) în contul în euro al Agentului Împrumutatului (BIC: NBORROBU cont EUR 0D de la Banca de Decontãri Internaţionale, Bazel (BIC: BISBCHBB) via Banque de France (Safire), Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN FR7630001000640000005532338, Ref.: "Asistenţã acordatã României de cãtre UE pentru balanţa de plãţi", sau în orice alt cont în euro indicat în scris de cãtre Agentul Împrumutatului Agentului Împrumutãtorului, o copie a acestei menţiuni fiind adresatã Împrumutatului cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de data tragerii.
    6. Obligaţia Împrumutãtorului de a transfera valoarea netã a tragerii Împrumutatului pentru prima ratã va fi condiţionatã de:
    (1) primirea de cãtre Împrumutat a unei opinii juridice satisfãcãtoare pentru Împrumutãtor, emisã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului, în forma prevãzutã în anexa 4.
    Data acestei opinii juridice nu va fi ulterioarã datei solicitãrii de fonduri.
    Împrumutatul se angajeazã sã îl informeze imediat pe Împrumutãtor dacã între data opiniei juridice şi data tragerii intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridicã sã devinã incorectã;
    (2) primirea de cãtre Împrumutãtor de la Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului a unui document oficial în care sunt indicate persoanele autorizate sã semneze solicitãrile de fonduri şi deci sã angajeze astfel în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanţare şi care sã conţinã specimenele de semnãturã ale acestor persoane;
    (3) decizia Comisiei de a activa asistenţa financiarã în concordanţã cu Decizia şi cu Memorandumul de înţelegere;
    (4) semnarea de cãtre Împrumutãtor, pe de o parte, şi de o bancã sau un sindicat de bãnci, pe de altã parte, a contractelor de împrumut şi primirea de cãtre Agentul Împrumutatului la data tragerii a sumelor nete ale operaţiunii financiare de la banca sau sindicatul de bãnci menţionate;
    (5) neapariţia niciunei schimbãri negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, dupã pãrerea Împrumutãtorului, ulterior consultãrii cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de platã asumate prin acest acord, şi anume aceea de a asigura serviciul ratei ce va fi finanţatã şi rambursarea ei.
    7. Obligaţia Împrumutãtorului de a transfera valoarea netã a tragerii Împrumutatului pentru o ratã ulterioarã va fi condiţionatã de:
    (1) menţinerea activãrii asistenţei financiare de cãtre Comisie;
    (2) asumarea de cãtre Împrumutat a angajamentului de a-l informa imediat pe Împrumutãtor în cazul în care intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridicã primitã de Împrumutãtor în concordanţã cu paragraful 6(1) al acestui articol sã devinã incorectã;
    (3) semnarea de cãtre Împrumutãtor, pe de o parte, şi de cãtre o bancã sau un sindicat de bãnci, pe de altã parte, a contractelor de împrumut şi primirea de cãtre Agentul Împrumutãtorului la data tragerii a sumelor obţinute din operaţiunea financiarã de la bancã sau sindicatul de bãnci menţionate;
    (4) neapariţia niciunei schimbãri negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, dupã pãrerea Împrumutãtorului, ulterior consultãrii cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de platã asumate prin acest acord, şi anume aceea de a asigura serviciul ratei ce va fi finanţatã şi rambursarea ei.
    8. Obligaţia Împrumutãtorului de a transfera valoarea netã a tragerii Împrumutatului pentru oricare dintre tranşele ulterioare va fi condiţionatã de:
    (1) angajamentul Împrumutatului de a-l informa pe Împrumutãtor imediat în cazul în care intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridicã primitã de Împrumutãtor conform paragrafului 6(1) al acestui articol sã devinã incorectã;
    (2) semnarea de cãtre Împrumutãtor, pe de o parte, şi de cãtre o bancã sau un sindicat de bãnci, pe de altã parte, a contractelor de împrumut şi primirea de cãtre Agentul Împrumutãtorului la data tragerii a sumelor obţinute din operaţiunea financiarã de la bancã sau sindicatul de bãnci menţionate;
    (3) neapariţia niciunei schimbãri negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, dupã pãrerea Împrumutãtorului, ulterior consultãrii cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de platã asumate prin acest acord, şi anume aceea de a asigura serviciul ratei ce va fi finanţatã şi rambursarea ei.
    9. Tragerea unei rate nu va angaja, în nicio situaţie, niciuna dintre pãrţi la acordarea sau primirea cu împrumut a unei rate ulterioare. Împrumutatul va solicita orice ratã ulterioarã de la Împrumutãtor, în conformitate cu acest articol. Împrumutãtorul va lansa apoi procedura prevãzutã în acest articol.
    10. Dreptul Împrumutatului de a solicita orice ratã în baza acestui acord expirã pe data de 31 martie 2013.
    ART. 4
    Angajamente
    1. Fiecare tranşã a împrumutului va constitui o obligaţie negarantatã, directã, necondiţionatã şi generalã a Împrumutatului şi va avea acelaşi rang (pari passu) ca toate celelalte împrumuturi şi obligaţii negarantate prezente şi viitoare, ce decurg din datoriile prezente sau viitoare ale acestuia, definite în art. 8 paragraful 1(g).
    2. Împrumutatul se angajeazã ca, pânã la momentul la care întreaga sumã a principalului prevãzut în acest acord va fi fost integral rambursatã şi toate dobânzile şi sumele suplimentare, dacã existã, prevãzute în acest acord vor fi fost integral plãtite, cu excepţia privilegiilor enumerate în paragraful 4 al acestui articol, sã nu garanteze prin ipotecarea, garantarea sau acordarea altor privilegii asupra propriilor sale active sau venituri nicio datorie externã prezentã sau viitoare şi nicio garanţie sau asigurare de despãgubire acordatã în legãturã cu aceasta, decât dacã şi Împrumutul beneficiazã de acelaşi rang (parri passu) şi pro rata într-o astfel de garanţie.
    3. Împrumutatul se angajeazã sã nu solicite reeşalonarea împrumutului sau vreo scutire de datorie în legãturã cu împrumutul şi recunoaşte cã Împrumutãtorul va beneficia de aceeaşi calitate legalã, aceleaşi imunitãţi şi privilegii ca şi cele acordate instituţiilor financiare internaţionale. Împrumutatul se angajeazã de asemenea ca, în afara privilegiilor prevãzute în paragraful 4 al acestui articol, sã nu acorde prioritate înaintea Împrumutãtorului niciunui alt creditor.
    4. Împrumutatul, în respectarea angajamentelor asumate prin paragraful 2, poate accepta numai urmãtoarele privilegii:
    (1) privilegii asupra unei proprietãţi, acordate pentru garantarea preţului de achiziţie al acelei proprietãţi şi orice reînnoire sau prelungire a unui astfel de privilegiu care este limitat la proprietatea care a fãcut iniţial obiectul sãu şi care garanteazã orice reînnoire sau prelungire a finanţãrii asigurate iniţial; şi
    (2) privilegii asupra unor bunuri comerciale care apar în cursul operaţiunilor bancare comerciale obişnuite (şi care expirã cel târziu într-un an de la acestea) pentru finanţarea importului sau exportului acestor bunuri în ori din ţara Împrumutatului; şi
    (3) privilegii prin care se asigurã sau se garanteazã plata unor datorii externe contractate exclusiv pentru a se asigura finanţarea unui proiect de investiţii bine definit, cu condiţia ca proprietãţile pentru care se aplicã aceste privilegii sã fie proprietãţi ce fac obiectul respectivei finanţãri a proiectului, sau sã fie venituri sau creanţe ce decurg din proiect; şi
    (4) orice alte privilegii existente la data semnãrii acestui acord, cu condiţia ca aceste privilegii sã fie limitate la proprietãţile afectate în prezent de acestea şi la proprietãţile ce vor deveni afectate de astfel de privilegii în baza unor contracte în vigoare la data semnãrii acestui acord, precum şi cu condiţia ca aceste privilegii sã garanteze sau sã asigure numai plata acelor obligaţii astfel garantate ori asigurate la data acestuia sau orice refinanţare a acestor obligaţii; şi
    (5) alte privilegii pe care Împrumutãtorul le poate agrea periodic;
    (6) toate celelalte privilegii şi drepturi statutare ce opereazã strict în virtutea legii şi ce nu pot fi evitate în mod justificat de cãtre Împrumutat.
    Sintagma "finanţarea unui proiect" folositã în acest articol înseamnã orice finanţare a achiziţiei, a construirii sau a dezvoltãrii oricãror proprietãţi ce au legãtura cu un proiect, dacã entitatea ce asigurã acea finanţare agreeazã în mod expres sã priveascã proprietãţile finanţate şi veniturile generate de exploatarea acestor proprietãţi sau pierderile ori pagubele aferente acestora ca fiind principala sursã de rambursare a sumelor avansate.
    5. Împrumutatul se angajeazã sã utilizeze valoarea netã a tragerii din împrumut în conformitate cu restricţiile, dacã existã, prevãzute în Decizie şi în Memorandumul de înţelegere.
    ART. 5
    Dobânda
    1. Rata dobânzii pentru fiecare tranşã şi termenele de platã a dobânzii vor fi cele stabilite în contractele de împrumut corespondente.
    Împrumutatul va transfera suma dobânzii datorate în contul menţionat în art. 7 paragraful 3, la data transferului. Dobânda se va plãti de la data tragerii pânã la data-limitã. Data transferului va fi respectatã indiferent de sãrbãtorile oficiale din România.
    2. Dacã Împrumutãtorul, datoritã condiţiilor de piaţã existente la momentul lansãrii emisiunii de obligaţiuni sau a oricãrei alte operaţiuni financiare, nu poate obţine finanţare la nivelul ratelor maxime ori sub nivelul ratelor maxime menţionate în avizul de acceptare relevant, atunci acesta nu are obligaţia de a disponibiliza valoarea netã a tragerii unei tranşe în favoarea Împrumutatului. Totuşi, la solicitarea Împrumutatului, Împrumutãtorul îi poate propune Împrumutatului noi rate maxime ale dobânzii, având în vedere condiţiile de piaţã existente.
    3. La solicitarea Împrumutatului şi dacã, dupã aprecierea Împrumutãtorului, circumstanţele permit o îmbunãtãţire a ratei dobânzii unei tranşe, Împrumutãtorul poate restructura condiţiile financiare aplicabile tranşei, cu condiţia ca şi contractele de împrumut relevante sã permitã o astfel de restructurare sau ca Împrumutãtorul sã poatã renegocia contractele de împrumut în acest sens.
    4. Dacã Împrumutatul nu îşi respectã obligaţia de a transfera principalul sau dobânda datoratã conform acestui acord la data transferului, Împrumutatul va plãti dobânda suplimentarã pentru suma respectivã (sau, dupã caz, valoarea acesteia pentru perioada în care este datoratã şi neplãtitã) Împrumutãtorului, de la data transferului pânã la data achitãrii integrale, calculatã prin raportare la perioade succesive de dobândã (fiecare având durate pe care Împrumutãtorul le poate selecta periodic, prima perioadã începând la data relevantã a transferului şi, ori de câte ori este posibil, durata acestei perioade va fi de o sãptãmânã), la cea mai mare dintre urmãtoarele:
    a) rata pe an fiind valoarea agregatã a:
    (i) doi la sutã (2%) pe an; şi
    (ii) rata EURIBOR pentru durata respectivã;
    sau
    b) doi la sutã (2%) pe an plus rata dobânzii pentru respectiva tranşã, stabilitã în paragraful 1 al acestui articol.
    Dacã obligaţia de platã continuã sã nu fie îndeplinitã, aceastã ratã se va redetermina, în conformitate cu prevederile acestui paragraf, în ultima zi a fiecãrei asemenea perioade de dobândã, şi dobânda neplãtitã conform acestui paragraf, aferentã perioadelor de dobândã anterioare, se va adãuga sumei dobânzii datorate la sfârşitul fiecãrei astfel de perioade de dobândã.
    Dacã Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a achita alte costuri sau cheltuieli datorate Împrumutãtorului la data la care acestea devin scadente conform acestui acord, Împrumutatul va plãti în plus toate costurile şi cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate de Împrumutãtor datoritã plãţii cu întârziere şi determinate de Împrumutãtor.
    Totodatã, Împrumutatul se angajeazã sã plãteascã Împrumutãtorului toate dobânzile adiţionale şi toate costurile şi cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate şi datorate de Împrumutãtor ca rezultat al nerespectãrii de cãtre Împrumutat a oricãrei obligaţii asumate prin acest acord.
    Agentul Împrumutãtorului îl va informa pe Împrumutat cu privire la detaliile privind calculul dobânzii şi mai ales cu privire la referinţa utilizatã pentru stabilirea EURIBOR, dacã este cazul.
    ART. 6
    Rambursarea şi opţiunea de platã anticipatã
    1. Împrumutatul va rambursa suma principalului fiecãrei tranşe la datele şi în condiţiile stabilite în contractele de împrumut şi care îi sunt comunicate de cãtre Agentul Împrumutãtorului.
    Împrumutatul va transfera suma principalului datorat în contul menţionat în art. 7 paragraful 3 la data transferului. Data transferului va fi respectatã indiferent de sãrbãtorile oficiale din România.
    2. Împrumutãtorul nu va include clauza de rambursare anticipatã în termenii şi condiţiile operaţiunii financiare decât dacã Împrumutatul a solicitat în mod explicit o astfel de clauzã în solicitarea de fonduri. Termenii şi condiţiile unei astfel de opţiuni de platã anticipatã pentru Împrumutat vor fi cele din opţiunea de platã anticipatã corespondentã pentru Împrumutãtor din contractele de împrumut. Dacã Împrumutatul doreşte sã îşi exercite opţiunea, el îl va informa pe Împrumutãtor cu privire la decizia sa de a plãti anticipat tranşa respectivã cu cel puţin o lunã înainte de data-limitã de notificare a rambursãrii anticipate din contractele de împrumut.
    În cazul unei rambursãri anticipate, se va respecta data transferului.
    ART. 7
    Plãţi
    1. Împrumutatul va transfera principalul şi dobânda datorate, aferente fiecãrei tranşe, cu cel puţin 7 zile lucrãtoare înaintea datei-limitã corespunzãtoare (data transferului). Sumele transferate vor rãmâne la Agentul Împrumutãtorului pânã la data scadentã corespunzãtoare.
    Toate plãţile ce vor fi efectuate de Împrumutat vor fi achitate fãrã taxe, comisioane şi fãrã orice alte deduceri pe toatã durata acestui acord.
    2. Împrumutatul declarã cã toate plãţile şi transferurile efectuate în baza acestui acord, precum şi Acordul în sine nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în ţara Împrumutatului şi nu vor face obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel pe toatã durata acestui acord. Dacã totuşi Împrumutatul este obligat prin lege sã procedeze la astfel de deduceri, acesta va acoperi sumele suplimentare necesare astfel încât Împrumutãtorul sã primeascã integral sumele precizate în acest acord.
    3. Toate plãţile vor fi fãcute de Împrumutat în euro în contul în euro al Agentului Împrumutãtorului în TARGET2, TARGET2 participant SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, TARGET2 titularul contului SWIFT-BIC ECBFDEFFBAC, Ref.: "Asistenţã acordatã României de cãtre UE pentru Balanţa de Plãţi", sau în orice alt cont indicat în scris de cãtre Agentul Împrumutãtorului Agentului Împrumutatului, cu cel puţin 6 zile lucrãtoare înainte de data relevantã a transferului.
    4. Agentul Împrumutãtorului îi va informa pe Împrumutat şi pe Agentul acestuia, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data transferului, în legãturã cu suma principalului şi dobânda datoratã şi care trebuie plãtitã la acea datã şi cu detaliile (rata dobânzii, perioada de dobândã) ce au stat la baza calculãrii dobânzii. Toate sumele datorate vor fi creditate în contul Agentului Împrumutãtorului menţionat în paragraful 3, pânã cel târziu la 11,00 a.m., ora Frankfurt-ului, din data relevantã a transferului.
    5. Împrumutatul va transmite Agentului Împrumutãtorului o copie a instrucţiunilor sale de platã, cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de data relevantã a transferului.
    6. Împrumutatul se angajeazã sã plãteascã toate costurile şi cheltuielile efectuate şi datorate de cãtre Împrumutãtor în legãturã cu pregãtirea şi implementarea acestui acord şi a fiecãrei tranşe şi a operaţiunilor financiare aferente, a contractelor de împrumut, precum şi orice alte costuri şi cheltuieli efectuate şi datorate de Împrumutãtor în legãturã cu aceste operaţiuni financiare şi orice costuri şi cheltuieli aferente pe toatã durata operaţiunii financiare. Aceste costuri şi cheltuieli ce vor fi suportate de Împrumutat pot include printre altele costuri aferente serviciilor juridice (cum ar fi costurile efectuate pentru obţinerea unor opinii juridice), costurile documentaţiei de împrumut, costurile rating-ului, costurile de deplasare, dacã este cazul, şi comisioanele aferente serviciilor financiare ale operaţiunilor financiare, taxe, costuri de înregistrare şi costuri de publicare, dacã existã. Sumele menţionate mai sus vor fi plãtite de cãtre Împrumutat, cu excepţia cazului în care ele sunt deduse din sumele obţinute în conformitate cu art. 3 paragraful 4, în termen de o lunã de la notificarea de cãtre Împrumutãtor, aceastã notificare fiind însoţitã de documentele justificative.
    7. a) Dacã Împrumutatul plãteşte o sumã pentru oricare dintre tranşe, care este mai micã decât valoarea totalã datoratã şi care trebuie plãtitã conform acestui acord, atunci Împrumutatul renunţã prin prezentul acord la orice drept pe care l-ar putea avea de a repartiza suma astfel plãtitã pentru sumele datorate.
    b) Suma astfel plãtitã în cadrul unei tranşe va fi utilizatã pentru acoperirea sumei datorate în urmãtoarea ordine: mai întâi onorarii şi cheltuieli, apoi dobânda datoratã pentru plata cu întârziere stabilitã conform art. 5 paragraful 4, în al treilea rând dobânda şi în al patrulea rând principalul, cu condiţia ca aceste sume sã fie datorate sau restante la platã în data respectivã.
    ART. 8
    Evenimente de neonorare a obligaţiilor de platã şi de rambursare anticipatã
    1. Împrumutãtorul poate declara, prin comunicare scrisã transmisã Împrumutatului, cã suma restantã din principalul Împrumutului este datoratã şi plãtibilã imediat, împreunã cu dobânda acumulatã, dacã:
    a) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a transfera la data transferului orice platã de principal şi dobândã, integralã sau parţialã, în maniera şi valuta agreate în acest acord, în legãturã cu oricare dintre tranşe; sau
    b) Împrumutatul nu plãteşte la scadenţa stabilitã orice platã de principal şi dobândã, integralã sau parţialã, în maniera şi valuta agreate în acest acord, în legãturã cu oricare dintre tranşe; sau
    c) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte o obligaţie asumatã prin acest acord, alta decât cele conţinute în Memorandumul de Înţelegere, dar inclusiv obligaţia stabilitã în art. 4 paragraful 5, şi aceastã stare persistã timp de o lunã de la momentul în care Împrumutãtorul comunicã în scris situaţia Împrumutatului; sau
    d) din orice motiv datorat unui act sau unei omisiuni a unei instituţii ori a unei persoane sau a altui organism ce are autoritatea legalã în ţara Împrumutatului, se considerã cã obligaţiile Împrumutatului prevãzute în acest acord nu sunt obligatorii pentru Împrumutat şi nu sunt executorii împotriva acestuia; sau
    e) s-a stabilit cã în legãturã cu acest împrumut, Împrumutatul sau Agentul Împrumutatului s-a angajat în orice act de fraudã sau corupţie ori în orice altã activitate ilegalã ce contravine intereselor financiare ale UE; sau
    f) existã în cadrul oricãrui acord de împrumut anterior încheiat între Împrumutat, Agentul Împrumutatului şi UE, indiferent de sumã, sau în cadrul oricãrei datorii externe a Împrumutatului ce are o valoare agregatã a principalului mai mare de 50 milioane euro, o declaraţie de neonorare a obligaţiilor de platã conform definiţiei date în orice instrument ce guverneazã sau evidenţiazã acea datorie şi ca rezultat al acestei declaraţii de neonorare a obligaţiilor de platã are loc o accelerare a datoriei respective; sau
    g) Împrumutatul nu îşi plãteşte în general datoriile externe atunci când acestea ajung la scadenţã sau declarã ori impune un moratoriu pe plata datoriei externe a Împrumutatului sau a unei datorii externe asumate ori garantate de acesta.
    În sensul celor de mai sus, datorie externã a Împrumutatului înseamnã orice datorie contractatã, garantatã sau altfel asiguratã de cãtre Împrumutat sau de cãtre Agentul Împrumutatului, care este:
    (i) fie exprimatã într-o altã valutã decât moneda naţionalã a Împrumutatului; sau
    (ii) fie obţinutã sau apãrutã (în orice valutã) în afara ţãrii Împrumutatului.
    2. În eventualitatea unei încheieri anticipate a unui swap al ratei dobânzii, dacã existã, Împrumutatul, în loc sã asigure serviciul obligaţiilor de platã în cadrul swap-ului, va asigura serviciul datoriei pentru emisiunea de obligaţiuni sau pentru altã operaţiune financiarã.
    3. Împrumutãtorul poate, fãrã a fi obligat sã facã acest lucru, sã îşi exercite drepturile conform acestui articol şi de asemenea poate sã le exercite numai parţial, fãrã a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi.
    4. Împrumutatul va rambursa toate costurile, cheltuielile, onorariile şi pierderile de dobândã apãrute şi plãtibile de cãtre Împrumutãtor ca urmare a unei rambursãri anticipate a oricãreia dintre tranşe, conform acestui articol. Pierderea de dobândã este diferenţa dintre rata dobânzii tranşei şi dobânda primitã de UE din reinvestirea sumelor rambursate anticipat, pe perioada cuprinsã între data rambursãrii anticipate şi data la care avea scadenţa operaţiunea financiarã sau la care aceasta poate fi încheiatã conform contractelor de împrumut.
    ART. 9
    Angajamente referitoare la inspecţii, combaterea fraudei şi audituri
    1. Comisia, inclusiv Serviciul European Antifraudã, şi Curtea Europeanã a Auditorilor vor avea dreptul sã îşi trimitã agenţii proprii sau reprezentanţii autorizaţi sã efectueze orice controale tehnice ori financiare pe care le considerã necesare în vederea gestionãrii acestei asistenţe.
    2. Împrumutatul şi Agentul Împrumutatului vor furniza informaţiile şi documentele relevante care le pot fi solicitate în vederea acestor evaluãri, controale sau audituri şi vor lua toate mãsurile ce se impun pentru a facilita activitatea persoanelor mandatate sã le desfãşoare. Împrumutatul şi Agentul Împrumutatului se angajeazã sã asigure accesul persoanelor menţionate în paragraful 1 la locurile şi incintele în care sunt pãstrate informaţiile şi documentele relevante.
    3. Împrumutatul şi Agentul Împrumutatului vor asigura investigarea şi acordarea unui tratament satisfãcãtor în toate cazurile de suspiciune ori fraudã, corupţie sau orice activitate ilegalã efectivã care are legãturã cu gestionarea asistenţei UE pentru balanţa de plãţi, în detrimentul intereselor financiare ale UE. Toate aceste cazuri, precum şi mãsurile aferente care au fost adoptate de autoritãţile competente naţionale vor fi raportate fãrã întârziere Comisiei.
    ART. 10
    Notificãri
    Toate notificãrile legate de acest acord vor fi valabile dacã sunt transmise în scris şi cãtre:

    Pentru Împrumutãtor:
    Comisia Europeanã
    Direcţia Generalã Afaceri Economice şi Financiare - Unitatea L4 "Contractare şi acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office"
    L-2920 Luxemburg
    În atenţia: domnului Javier Garcia Lon, director de unitate
    Tel.: (+352) 4301 36372
    Fax: (+352) 4301 33459
    Adresa SWIFT: EUCOLULL

    Cu copie la Agentul Împrumutãtorului:
    Banca Centralã Europeanã
    Kaiserstrasse 29
    D-60311 Frankfurt pe Main
    În atenţia: directorului Diviziei de servicii operaţiuni financiare
    Tel.: + 49 69 1344 7333
    Fax: + 49 69 1344 6171
    SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

    Pentru Împrumutat:
    Ministerul Finanţelor Publice
    Str. Apolodor nr. 17
    RO-050741 Bucureşti
    În atenţia: directorului general
    Direcţia Generalã de Trezorerie şi Datorie Publicã
    Tel.: + 4021 318 8689
    Fax: + 4021 319 9818
    SWIFT BIC: TREZROBU

    Cu copie la Agentul Împrumutatului:
    Banca Naţionalã a României
    Str. Lipscani nr. 25
    RO-030031 Bucureşti
    În atenţia: directorului
    Departamentul operaţiuni de piaţã
    Tel.: + 4021 312 0120
    Fax: + 4021 315 1255
    SWIFT BIC: NBORROBU

    Toate notificãrile vor fi transmise prin poştã cu confirmare de primire. În caz de urgenţe, acestea pot fi transmise prin fax, Swift sau prin curier la adresele de mai sus şi confirmate fãrã întârzieri inutile prin poştã cu confirmare de primire. Notificãrile intrã în vigoare de la primirea efectivã a faxului, mesajului Swift sau a scrisorii.
    Toate documentele, informaţiile şi materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord vor fi în limba englezã sau în limba ţãrii Împrumutatului, însoţite de o traducere autorizatã în limba englezã, cu condiţia ca, în acest din urmã caz, varianta care prevaleazã în caz de divergenţã sã fie traducerea în limba englezã.
    ART. 11
    Diverse
    1. Dacã una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord este sau devine integral sau parţial nevalabilã, ilegalã ori neaplicabilã în orice sens, conform oricãrei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parţial nevalabile, ilegale ori neaplicabile vor fi interpretate şi deci implementate în spiritul şi sensul acestui acord.
    2. Preambulul şi anexele la acest acord, Decizia, Memorandumul de înţelegere şi contractele de finanţare încheiate dupã semnarea acestui acord în legãturã cu acest acord şi contractele de împrumut incluzând, dupã caz, unul sau mai multe "acorduri de distribuţie" sau "acorduri de subscriere", "acorduri de agenţie" sau "acorduri de agenţie fiscalã", "circulare de ofertã" şi "acorduri de swap" constituie şi vor constitui parte integrantã a acestui acord.
    Împrumutãtorul este total liber sã recurgã la operaţiuni financiare care finanţeazã şi tranşe din alte acorduri de împrumut. În acest caz, termenii financiari din aceste contracte de împrumut se aplicã Împrumutatului numai proporţional cu tranşa sa.
    3. Scopul acestui acord este acela de a stabili condiţiile în care UE pune la dispoziţia Împrumutatului sumele obţinute din operaţiunile financiare corespondente contractate de UE în acest scop. Prin urmare, Împrumutatul şi UE acceptã faptul cã drepturile şi obligaţiile ce le revin sunt definite prin referire la documentaţia de împrumut corespondentã, dacã în acest acord nu se prevede altfel. În mod special termenii contractelor de împrumut, ale cãror copii vor fi transmise Împrumutatului, vor fi aplicabili acestui acord. Totuşi, în cazul în care existã vreun conflict între termenii acestui acord şi vreun contract de împrumut, vor prevala termenii acestui acord.
    4. Nicio persoanã care nu constituie parte la acest acord nu are niciun drept în baza Legii contractelor (drepturile terţilor) din 1999 sã punã în aplicare sau sã beneficieze de pe urma vreunei condiţii a acestui acord.
    5. Împrumutatul nu va avea niciun drept de a cesiona sau transfera niciunul dintre drepturile sau obligaţiile ce îi revin prin acest acord fãrã a obţine în prealabil consimţãmântul scris al Împrumutãtorului.
    6. O zi lucrãtoare înseamnã o zi în care este deschis pentru operare sistemul de plãţi TARGET2.
    ART. 12
    Legea şi jurisdicţia ce guverneazã Acordul
    1. Acest acord şi toate obligaţiile necontractuale ce derivã din acesta sau în legãturã cu el sunt guvernate de Legea englezã şi vor fi interpretate în conformitate cu aceasta.
    2. Pãrţile se angajeazã sã înainteze orice disputã ce poate apãrea în legãturã cu legalitatea, valabilitatea, interpretarea sau îndeplinirea acestui acord jurisdicţiei exclusive a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în conformitate cu art. 272 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    3. Deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene vor fi obligatorii şi aplicabile de cãtre pãrţi, fãrã a prejudicia aplicarea Protocolului privind privilegiile şi imunitãţile Uniunii Europene.
    4. Împrumutãtorul poate aplica orice decizie obţinutã de la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene sau alte drepturi împotriva Împrumutatului în instanţele din ţara Împrumutatului, în conformitate cu art. 280 şi 299 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    5. Împrumutatul renunţã prin prezentul acord în mod irevocabil şi necondiţionat la toate imunitãţile la care este sau ar putea fi îndreptãţit, în legãturã cu sine sau cu patrimoniul sãu, din procedurile judiciare având ca subiect acest acord, incluzând, fãrã a fi limitate la acestea, imunitatea în faţa unui proces judiciar, a judecãţii sau a oricãrui ordin, în faţa popririi, arestãrii sau actelor executorii anterior judecãrii şi în faţa executãrii şi aplicãrii silite a legii împotriva patrimoniului sãu, în mãsura în care acest lucru nu este interzis de legea obligatorie.
    ART. 13
    Intrarea în vigoare
    1. Dupã semnarea sa de cãtre toate pãrţile, acest acord va intra în vigoare la data la care Împrumutãtorul primeşte notificarea oficialã sub forma opiniei juridice (anexa 4 la acest acord) de la Împrumutat, prin care se confirmã cã toate condiţiile constituţionale şi legale necesare intrãrii în vigoare a acestui acord şi angajamentul valabil şi irevocabil al Împrumutatului faţã de toate obligaţiile asumate de Împrumutat prin acest acord au fost îndeplinite.
    2. Acordul va intra în vigoare cel târziu la 6 luni dupã semnarea sa. Dacã acordul nu a intrat în vigoare pânã la acea datã, pãrţile semnatare nu vor mai fi angajate de acest acord.
    ART. 14
    Semnarea Acordului
    Acest acord se va semna de cãtre fiecare parte în 4 exemplare originale în limba englezã, fiecare dintre acestea constituind un instrument original.
    ART. 15
    Anexe
    Anexele la acest acord vor constitui parte integrantã a acestuia:
    1. Formular de solicitare de fonduri
    2. Formular de aviz de acceptare
    3. Formular de aviz de confirmare
    4. Formular de opinie juridicã

    Semnat la Luxemburg la data de 30 iunie 2011 şi la Bucureşti la data de 28 iunie 2011.


    ROMÂNIA, Uniunea Europeanã,
    în calitate de Împrumutat, reprezentatã de
    reprezentatã de Comisia Europeanã,
    Gheorghe Ialomiţianu, în calitate de Împrumutãtor,
    ministrul finanţelor publice reprezentatã de
                                            Olli Rehn,
    Banca Naţionalã a României, membru al Comisiei Europene
    în calitate de Agent al Împrumutatului,
    reprezentatã de
    Mugur Constantin Isãrescu,
    guvernator al Bãncii Naţionale a României    ANEXA 1
    -------
la acordul-cadru
-----------------

                     Formular de solicitare de fonduri

    Antetul autoritãţilor române
    Prin fax şi apoi prin poştã cu confirmare de primire:

    Comisia Europeanã
    Direcţia Generalã Afaceri Economice şi Financiare - Unitatea L4 "Contractare şi acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office"
    L-2920 Luxemburg
    Fax: +352 4301 33459

    Copie la Banca Centralã Europeanã
    [Introduceţi adresa]
    Fax: [●]

    Copie la Banca Naţionalã a României
    [Introduceţi adresa]
    Fax: [●]    Subiect: Asistenţa acordatã României de cãtre Uniunea Europeanã pentru
             balanţa de plãţi
             Solicitare de fonduri pentru ratã [●]    Stimaţi domni,
    Facem referire la Acordul-cadru de Împrumut încheiat între Uniunea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţionalã a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, constând în acordarea de asistenţã financiarã, de tip preventiv, pentru o sumã maximã de 1.400.000.000 euro, semnat la [●] 2011 (Acordul). Termenii definiţi în Acord vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
    1. Prin prezenta solicitãm în mod irevocabil disponibilizarea unei rate din împrumut în baza şi în conformitate cu Acordul în termenii urmãtorii:
    a) valoarea principalului ratei sã fie [●] euro şi sã fie disponibilizatã în una sau mai multe tranşe la totala discreţie a Împrumutãtorului;
    b) valoarea minimã netã a fiecãrei tranşe din ratã sã fie de cel puţin [●] % din valoarea principalului tranşei;
    c) rata fixã nominalã a dobânzii pentru fiecare tranşã sã nu depãşeascã [●] % pe an;
    d) disponibilizarea tranşelor acestei rate sã se efectueze înainte de: [ ];
    e) suma totalã a principalului fiecãrei tranşe sã fie rambursatã la data stabilitã ca data scadenţei finale în avizul de confirmare corespunzãtor.
    2. Confirmãm şi suntem de acord cã tragerea fiecãrei tranşe se va face în conformitate cu şi condiţionat de:
    a) emiterea de cãtre Împrumutãtor a unui aviz de acceptare şi, la timpul cuvenit, a avizului de confirmare a fiecãrei tranşe;
    b) convingerea în orice moment a Împrumutãtorului cã fondurile corespondente îi sunt puse la dispoziţie de o contraparte de pe pieţele internaţionale de capital în termeni şi condiţii ce sunt acceptabile pentru el şi sunt în concordanţã cu termenii stabiliţi în aceastã solicitare de fonduri şi în avizul de acceptare; şi;
    c) efectuarea de cãtre Împrumutãtor a uneia sau a mai multor operaţiuni financiare în scopul obţinerii sumelor solicitate prin aceastã solicitare de fonduri. Ne angajãm în mod irevocabil sã plãtim toate comisioanele, costurile şi spezele, în mod special costul de rambursare anticipatã şi costul rezultând din orice operaţiune financiarã efectuatã de Împrumutãtor, indiferent dacã în final tranşa este sau nu disponibilizatã.
    3. Confirmãm, de asemenea, cã vom primi la timpul cuvenit un exemplar al contractului (contractelor) de împrumut relevant (relevante).
    4. Confirmãm cã:
    a) lista semnatarilor autorizaţi transmisã în numele Împrumutatului de ministrul finanţelor publice pe data de [●] rãmâne valabilã şi aplicabilã;
    b) nu a intervenit niciun eveniment care sã facã incorectã vreuna din declaraţiile date în opinia juridicã emisã de conducãtorul Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pe data de [●].
    c) nu a intervenit niciun eveniment de incapacitate de platã.

    Cu stimã,

    ANEXA 2
    -------
la acordul-cadru
-----------------

                         Formular de aviz de acceptare


    [SIGLA] COMISIA EUROPEANĂ
            DIRECŢIA GENERALĂ
            AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE
            Finanţe, coordonare cu grupul BEI, BERD şi IFI, Contractare şi
            acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office    Prin fax şi apoi prin poştã cu confirmare de primire:
    [Introduceţi datele de contact ale Împrumutatului]

    Copie la Banca Centralã Europeanã
    [Introduceţi adresa]
    Fax: [●]

    Copie la Banca Naţionalã a României
    [Introduceţi adresa]
    Fax: [●]

    [Copie la [●]
    [Introduceţi adresa]
    Fax: [●]]    Subiect: Asistenţa acordatã României de cãtre Uniunea Europeanã pentru
             balanţa de plãţi
             Aviz de acceptare a termenilor financiari pentru ratã
             [●] de [●] euro    Stimaţi domni,
    Facem referire la: (i) Acordul-cadru de Împrumut încheiat între Uniunea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţionalã a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, pentru o sumã maximã de 1.400.000.000 euro semnat la [●] 2011 (Acordul); şi (ii) Solicitarea de fonduri transmisã Împrumutãtorului de cãtre România la [data]. Termenii definiţi în Acord vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
    Confirmãm prin prezenta termenii financiari aplicabili ratei solicitate de România în Solicitarea de fonduri de mai sus în termenii urmãtori:
    a) valoarea principalului ratei sã fie [●] euro şi sã fie disponibilizatã în una sau mai multe tranşe la totala discreţie a Împrumutãtorului;
    b) valoarea minimã netã a fiecãrei tranşe din ratã sã fie de cel puţin [●]% din valoarea principalului tranşei;
    c) rata fixã nominalã a dobânzii pentru fiecare tranşã sã nu depãşeascã [●]% pe an;
    d) disponibilizarea tranşelor acestei rate sã se efectueze înainte de: [ ]
    e) suma totalã a principalului fiecãrei tranşe sã fie rambursatã la data stabilitã ca data scadenţei finale în avizul de confirmare corespunzãtor.
    Uniunea Europeanã intenţioneazã sã lanseze una sau mai multe operaţiuni financiare pentru finanţarea mai sus menţionatei rate de [●] euro, în conformitate cu termenii pe care i-aţi agreat în Solicitarea de fonduri şi cu cei de mai sus.
    Avizul este condiţionat de capacitatea Uniunii Europene de a încheia operaţiuni financiare în termenii indicaţi mai sus. În cazul în care Uniunea Europeanã nu poate obţine aceşti termeni, aceasta nu are nicio obligaţie de a furniza fonduri Împrumutatului, iar Împrumutatul nu mai este obligat de angajamentul asumat prin Solicitarea de fonduri pentru tranşele ce urmeazã a fi disponibilizate dupã data transmiterii unui aviz în acest sens. În acest caz, Împrumutatul poate solicita Împrumutãtorului sã propunã noi rate maxime ale dobânzii.
    Vã asigurãm cã, în orice caz, Uniunea Europeanã, în negocierile sale cu bãncile, va depune toate diligenţele pentru a obţine cele mai mici costuri de finanţare.

    Cu stimã,
    Uniunea Europeanã
    Comisia Europeanã
    [●] [●]

    ANEXA 3
    -------
la acordul-cadru
----------------

                   Formular de aviz de confirmare


    [SIGLA] COMISIA EUROPEANĂ
            DIRECŢIA GENERALĂ
            AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE
            Finanţe, coordonare cu grupul BEI, BERD şi IFI, Contractare şi
            acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office    Prin fax şi apoi prin poştã cu confirmare de primire:
    Ministerul [●]
    [Adresa]

    În atenţia: Dlui/Dnei [●]
    Fax: + [●]    Subiect: Asistenţa acordatã României de cãtre Uniunea Europeanã pentru
             balanţa de plãţi
             Disponibilizarea tranşei [●] de [●] euro din rata [●]    Stimate domn/Stimatã doamnã [●],
    Facem referire la Acordul-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţionalã a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, pentru o sumã maximã de 1.400.000.000 euro semnat la [●] 2011 (Acordul). Termenii definiţi în acord vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
    Termenii operaţiunii financiare pe care a efectuat-o Uniunea Europeanã în vederea finanţãrii tranşei [●] de [●] euro din cadrul ratei [●] sunt urmãtorii:    Valoarea nominalã [●] euro
    Preţul de reofertare [●] euro
    Sumele nete [●] euro
    Data-limitã de tragere şi data tragerii [●] euro
    Prima datã de platã a dobânzii [●]
    Data scadenţei finale [●]
    Cupon/Rata dobânzii [●]
    Valoarea totalã a costurilor ce vor fi
    deduse anterior tragerii [●]
    Valoarea netã de virat Împrumutatului [●]
    Convenţia aplicabilã de numãrare a zilelor este [●].    Contractele de împrumut în care se precizeazã termenii financiari în mod special pentru actuala emisiune constituie anexã şi parte integrantã din Acord şi vã va fi transmisã dupã data-limitã de tragere.
    Vã rugãm sã luaţi notã de faptul cã Banca Centralã Europeanã poate considera necesar sã contacteze în mod direct Banca Naţionalã a României în legãturã cu restul modalitãţilor aferente transferului de fonduri.

    Cu stimã,

    Uniunea Europeanã
    Comisia Europeanã
    [●] [●]

    Copie la Banca Centralã Europeanã
    Kaiserstrasse 29
    D-60311 Frankfurt am Main
    În atenţia: şefului diviziei de servicii operaţiuni financiare
    Fax: + 49 69 1344 6171

    Copie la
    Banca Naţionalã a României
    [Adresa]
    Fax: + [●]

    ANEXA 4
    -------
la acordul-cadru
----------------

                           Formular de opinie juridicã

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ
    (va fi emisã cu antetul oficial al Ministerului)
                                                      [Bucureşti, data]

    Comisia Europeanã
    Direcţia Generalã Afaceri Economice şi Financiare
    Direcţia L - Finanţe, coordonare cu grupul BEI, BERD şi IFI
    Unitatea L4 - Contractare şi acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office
    L-2920 Luxemburg

    Ref.: Acordul-cadru de împrumut încheiat între Uniunea Europeanã (în calitate de Împrumutãtor) şi România (în calitate de Împrumutat) şi Banca Naţionalã a României (în calitate de Agent al Împrumutatului) pentru o sumã maximã de 1.400.000.000 euro

    Stimaţi domni,
    În calitatea mea de director al Direcţiei generale juridice a Ministerului Finanţelor Publice din România, fac referire la Acordul-cadru de împrumut mai sus menţionat şi la anexele acestuia ce constituie parte integrantã a lui (denumite împreunã în continuare Acordul) încheiat între Uniunea Europeanã (denumitã în continuare Împrumutãtor) şi România (denumitã în continuare Împrumutat) şi Banca Naţionalã a României (denumitã în continuare Agentul Împrumutatului) pe data de [●] 2011.
    Garantez cã am toatã competenţa necesarã pentru a emite aceastã opinie juridicã în legãturã cu Acordul în numele Împrumutatului.
    Am examinat originalele Acordului. Am studiat, de asemenea, prevederile relevante din legile naţionale şi internaţionale aplicabile Împrumutatului şi Agentului Împrumutatului, mandatele semnatarilor şi alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. De asemenea, am efectuat şi alte investigaţii şi am analizat aspectele juridice pe care le-am considerat relevante pentru opinia exprimatã prin prezenta.
    Am presupus (i) veridicitatea tuturor semnãturilor (cu excepţia celei a Împrumutatului şi a Agentului Împrumutatului) şi conformitatea tuturor copiilor cu exemplarele originale; (ii) capacitatea şi calitatea tuturor pãrţilor, în afarã de Împrumutat şi de Agentul Împrumutatului, de a încheia Acordul şi autorizarea lor valabilã şi semnarea Acordului de cãtre acestea; şi (iii) valabilitatea, caracterul obligatoriu şi aplicabilitatea Acordului pentru fiecare parte în conformitate cu legile Angliei.
    Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în aceastã opinie vor avea semnificaţia stabilitã în Acord.
    Condiţionat de cele de mai sus, opinia mea este cã:
    1. conform prevederilor [se vor introduce trimiterile] Guvernul, în numele României, este autorizat sã contracteze obligaţii de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Finanţelor Publice, ce are atribuţiile de a contracta direct, în numele statului, şi de a rambursa împrumuturile de stat, inclusiv costurile aferente acestora, în vederea susţinerii balanţei de plãţi şi coroborat cu prevederile corespondente din [se vor introduce trimiterile].
    2. În temeiul celor menţionate mai sus şi luând în considerare prevederile [se vor introduce trimiterile], Ministerul Finanţelor Publice, reprezentând Guvernul României, în numele României, şi Banca Naţionalã a României, acţionând în calitate de Agent al României, au negociat şi încheiat Acordul de împrumut cu Uniunea Europeanã (în calitate de Împrumutãtor) pentru o sumã maximã de 1.400.000.000 euro.
    3. Conform prevederilor [se vor introduce trimiterile], Memorandumul de înţelegere şi acordul au fost semnate în mod corespunzãtor la [introduceţi locul] pe data de [introduceţi data] iunie 2011, în numele României [se vor introduce trimiterile], în calitate de reprezentant legal al României, în baza mandatului deplin nr. [ ] emis în data de [ ] de cãtre Ministerul Afacerilor Externe, cu aprobarea [se vor introduce trimiterile] Preşedintelui României. Prin aceastã semnare a Acordului, Împrumutatul este angajat în mod valabil şi irevocabil sã îndeplineascã toate obligaţiile ce îi revin prin acesta. În mod special, prevederile Acordului de împrumut referitoare la stabilirea de contracte de finanţare în legãturã cu tragerile sunt pe deplin valabile conform legii române.
    4. În mod special, semnarea, transmiterea şi derularea de cãtre Împrumutat a Acordului: (i) au fost autorizate în mod corespunzãtor prin toate consimţãmintele, autorizaţiile şi aprobãrile necesare; şi (ii) nu au încãlcat şi nu vor încãlca nicio prevedere sau decizie aplicabilã a niciunei autoritãţi competente.
    5. Prin urmare, nimic din acest acord nu contravine sau nu limiteazã drepturile Împrumutatului de a efectua plãţi punctuale şi efective în valoare egalã cu orice sumã datoratã pentru principal, dobândã sau alte comisioane conform Acordului de împrumut.
    6. Acordul este întocmit în forma juridicã corectã în conformitate cu legile României, având efect obligatoriu împotriva Împrumutatului şi Agentului Împrumutatului. Aplicarea dispoziţiilor Acordului nu ar contraveni prevederilor obligatorii din legea românã, ordinii publice din România, tratatelor internaţionale sau principiilor general acceptate de drept internaţional pe care Împrumutatul este obligat sã le respecte.
    7. Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea şi aplicabilitatea Acordului nu este necesarã depunerea, înregistrarea sau evidenţierea sa la nicio instanţã sau autoritate din România.
    8. Niciun fel de impozite, taxe sau tarife impuse de România sau de orice autoritate fiscalã a acesteia nu sunt datorate în legãturã cu semnarea şi executarea Acordului şi nici în legãturã cu vreo platã sau transfer de principal, dobândã, comisioane sau alte sume datorate conform Acordului.
    9. Nu sunt necesare autorizaţii de control al schimbului şi nu vor fi plãtite niciun fel de taxe sau comisioane la transferul sumelor datorate conform Acordului.
    10. Cosemnarea Acordului de împrumut de cãtre [se vor introduce trimiterile], guvernator al Bãncii Naţionale a României, îl angajeazã în mod valabil şi legal pe Agentul Împrumutatului.
    11. Alegerea legii engleze ca lege care sã guverneze Acordul este o alegere valabilã obligatorie pentru Împrumutat conform legii române.
    12. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv şi irevocabil jurisdicţia exclusivã a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în ceea ce priveşte Acordul şi orice decizie a acestei instanţe va fi definitivã şi pe deplin aplicabilã în România.
    13. Nici Împrumutatul şi niciuna dintre proprietãţile sale nu sunt şi nu pot deveni imune în faţa unui proces judiciar, a judecãţii sau a oricãrui ordin, în faţa popririi, arestãrii sau actelor executorii anterior judecãrii şi în faţa executãrii şi aplicãrii silite a legii împotriva patrimoniului sãu, cu excepţia acelor active ce aparţin proprietãţii publice a Împrumutatului conform art. 136 din Constituţia României, republicatã, şi art. 11 din Legea nr. 213/1998*) privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


───────────
    *) Prin art. 89 pct. 1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, titlul Legii nr. 213/1998 s-a modificat în "Lege privind bunurile proprietate publicã", iar prin pct. 2 al aceluiaşi articol, art. 11 a fost abrogat.

    14. Ratificarea Memorandumului de înţelegere şi a Acordului s-a fãcut prin [se vor introduce trimiterile, nr./data] în conformitate cu dispoziţiile [se vor introduce trimiterile] din Constituţia României, republicatã.
    [se vor introduce trimiterile, nr./data] prin care se ratificã Memorandumul de înţelegere şi Acordul a fost publicat în "Monitorul Oficial" [se vor introduce trimiterile].
    15. Suma împrumutului, precizatã în art. 1 din Acord poate fi primitã de Împrumutat în rate, în conformitate cu Memorandumul de înţelegere şi în termenii şi condiţiile stabilite în Acord şi în contractele de finanţare.
    16. În concluzie, Acordul a fost corect semnat şi toate obligaţiile Împrumutatului ce decurg din Acord sunt valabile, obligatorii şi aplicabile în termenii lor, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acestea sã creeze efecte.

                          ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016