Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD CADRU DE IMPRUMUT din 12 iulie 2007  intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD CADRU DE IMPRUMUT din 12 iulie 2007 intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 887 bis din 27 decembrie 2007
ACORD CADRU DE ÎMPRUMUT din 12 iulie 2007
între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei*)
EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 bis din 27 decembrie 2007

----------
*) Aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1454 din 28 noiembrie 2007 , publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2007.

F/P 1573 (2006)

ROMÂNIA, prin Ministerul Economiei si Finanţelor, Bucureşti, România (numitã în continuare Împrumutat), pe de o parte
şi
BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI, Organizaţie Internaţionalã, Paris (numitã în continuare BDCE), pe de altã parte,
● Având în vedere solicitarea transmisã de Membrul Guvernului României din data de 20 iulie 2006,
● Având în vedere Rezoluţia Consiliului de Administraţie al BDCE: 1480 (2004),
● Având în vedere cel de-al Treilea Protocol la Acordul General pentru Privilegii şi Imunitãţi al Consiliului Europei,
● Având în vedere articolele Normelor de Împrumut ale BDCE din octombrie 1970.

AU CONVENIT URMÃTOARELE:

ART. 1
Condiţii Generale
Acest împrumut este acordat în cadrul condiţiilor generale ale actualelor Norme de Împrumut ale BDCE şi în cadrul condiţiilor speciale stabilite prin acest acord cadru de împrumut (numit în continuare Acordul), anexele acestuia şi scrisorile sale suplimentare (numite în continuare Scrisori Suplimentare).
ART. 2
Proiectul
BDCE acordã Împrumutatului, care acceptã, un împrumut pentru finanţarea parţialã a F/P 1573 (2006), aprobat de cãtre Consiliul de Administraţie al BDCE în 7 septembrie 2006, si referitor la înfiinţarea şi reabilitarea grãdiniţelor, asigurarea pregatirii personalului şi crearea infrastructurii suport în România.
Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul asumat de Împrumutat, de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finanţarea proiectului sectorial descris în Anexa 1, (numit în continuare Proiectul) şi de a realiza acest Proiect, prin Ministerul Educatiei, Cercetãrii şi Tineretului (MECT), în condiţiile care sunt detaliate în Anexa menţionatã.
Orice schimbare a modului în care împrumutul este aplicat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediatã a împrumutului, conform termenilor Articolului 13 al Normelor de Împrumut.
ART. 3
Împrumutul
3.1 Condiţii financiare
Valoarea împrumutului acordat este:

66.800.000 EUR
(Şaizeci şi şase de milioane opt sute de mii de Euro)

Acesta va fi disponibilizat în tranşe. Fiecare tranşã a împrumutului va fi pentru o perioadã care nu va depãşi 20 ani, incluzând o perioadã de graţie de 5 ani.
Pentru fiecare tranşã, valoarea, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare şi conturile de remitere ale fiecãrei pãrţi, vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de cãtre Împrumutat şi BDCE.
O Scrisoare Suplimentarã la acest Acord, precizând condiţiile pentru fiecare tranşã va fi întocmitã la momentul tragerii, în formatul stabilit în Anexa 2.
3.2 Trageri
Tragerea sumelor împrumutului în mai multe tranşe se va efectua în conformitate cu stadiul implementãrii Proiectului, dacã au fost îndeplinite condiţiile specifice enumerate în Anexa 1.
O tranşã de avans de cel mult 10% din suma aprobatã a împrumutului va fi disponibilizatã intr-un cont înregistrat, ce poate fi supus auditului BDCE.
Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaraţiilor Împrumutatului, prin MECT, referitoare la stadiul implementãrii (şi a previziunilor privind stadiul lucrãrilor în anul curent).
Tranşele ulterioare vor fi disponibilizate odatã ce 90% din tranşa precedentã a fost utilizatã.
3.3 Mobilizare
În scopul mobilizãrii tranşelor împrumutului, Împrumutatul va transmite BDCE înaintea efectuãrii fiecãrei trageri Angajamentul de Platã anexat (Anexa 3) pentru fiecare tranşã.
Angajamentul de Platã este întocmit şi plãtibil în valuta în care tranşa a fost disponibilizatã.
3.4 Domiciliu
Toate sumele datorate de Împrumutat, în cadrul acestui împrumut, sunt plãtibile în valuta fiecãrei tranşe, în contul cu numãrul comunicat de BDCE Împrumutatului la momentul disponibilizãrii, prin notificare prin fax, care va fi trimis BDCE de banca însãrcinatã de cãtre Împrumutat cu efectuarea plãţii, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înaintea fiecãrei plãţi.
3.5 Date
Prevederile Articolului 3 fac obiectul Convenţiei privind Ziua Lucrãtoare Urmãtoare Modificatã.
Convenţia privind Ziua Lucrãtoare Urmãtoare Modificatã înseamnã o convenţie prin care dacã data specificatã va cãdea într-o zi care nu este o zi lucrãtoare ("Zi Lucrãtoare" înseamnã o zi în care Sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat trans-european cu privire la decontãrile brute în timp real), funcţioneazã), acea datã va fi prima zi care urmeazã acelei zile, care este zi lucrãtoare cu condiţia ca acea zi sã nu cadã în urmãtoarea lunã calendaristicã, caz în care acea datã va fi prima zi care precede acea zi, care este zi lucrãtoare.
ART. 4
Monitorizarea împrumutului şi Proiectului
4.1. Utilizarea Împrumutului
4.1.1 Perioada
Sumele împrumutului pentru fiecare tranşã trebuie sã fie utilizate de Împrumutat pentru finanţarea proiectului în termen de 12 luni de la disponibilizarea acesteia de cãtre BDCE.
4.1.2 Implementarea Proiectului
Pentru implementarea Proiectului Împrumutatul desemneazã MECT ca agenţie de implementare. MECT a infiinţat un Comitet Director (CD) al proiectului prezidat de Ministrul Educaţiei, care va exercita supervizarea de ansamblu a implementãrii Proiectului.
Pentru implementarea zilnicã a proiectului, MECT va menţine în structura sa douã Unitãţi de Management al Proiectului (UMP-uri), Unitatea Centralã de Management a Proiectului de Reabilitare a Şcolilor (UCMPRS) şi Unitatea de Management a Proiectului privind Educaţia Preuniversitarã (UMP-EP). UCMPRS va rãspunde de coordonarea de ansamblu şi implementarea componentei 1, iar UMP-EP va fi responsabilã de managementul şi implementarea componentelor 2 şi 3 ale Proiectului (a se vedea Anexa 1).
Împrumutatul, prin MECT va depune toate eforturile şi diligenţele şi va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale şi manageriale precum şi cele referitoare la protecţia mediului înconjurãtor, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzãtoare a Proiectului.
În cazul în care costurile Proiectului, prevãzute în Anexa 1 la prezentul, se majoreazã sau vor fi revizuite din orice motive, Împrumutatul se va asigura cã sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.
În plus, Împrumutatul prin MECT se angajeazã cã:
- Proiectul corespunde prevederilor convenţiilor în materie ale Consiliului Europei;
- Proiectul respectã mediul înconjurãtor, potrivit cadrului legal in materie din România;
- Proiectul corespunde criteriilor de eligibilitate prevãzute în Anexa 1;
- finanţarea parţialã acordatã de BDCE nu depãşeşte 76% din costul total al Proiectului, excluzând dobânda şi comisioanele financiare, conform Anexei 1;
4.1.3 Achiziţii
Achiziţiile se vor efectua în conformitate cu Legea Românã, în prezent <>Ordonanţa de Urgenţã nr. 34/2006 , privind Achiziţiile Publice , conformã cu Directivele UE în vigoare ( 2004/17/CE şi 2004/18/CE ) şi care nu intrã deci, în nici un fel de contradicţie cu Liniile Directoare privind achiziţiile ale BDCE, sau în conformitate cu ultima variantã amendatã a Legii Naţionale privind achiziţiile publice, în vigoare la data lansãrii licitaţiilor.
În oricare dintre situaţii, responsabilitatea pentru implementarea proiectului şi ca urmare responsabilitatea pentru adjudecarea şi administrarea contractelor în cadrul proiectului, rãmâne la Împrumutat, prin MECT. Contractele în derulare, adjudecate înainte de aprobarea proiectului vor fi transmise în copie la BDCE împreunã cu toatã documentaţia necesarã ce demonstreazã cã respectivele contracte au fost încredinţate în conformitate cu Legea şi Reglementãrile Naţionale privind Achiziţiile Publice în vigoare la data lansãrii procesului de achiziţie.
BDCE nu va emite "fãrã observaţii" pentru aranjamentele de achiziţii propuse de Împrumutat prin MECT, inclusiv gruparea contractelor, procedurile aplicabile, dar îşi va rezerva dreptul de a proceda la o analizã anterioarã sau ulterioarã, efectuatã prin sondaj, a documentaţiei de achiziţii, pentru a verifica dacã acestea sunt în conformitate cu legislaţia naţionalã privind achiziţiile publice.
Dacã, la orice moment, BDCE constatã cã o achiziţie efectuatã în cadrul acestui proiect nu este în conformitate cu prevederile menţionate anterior, îşi rezervã dreptul de a aplica prevederile Articolului 13 din Normele de Împrumut.
4.2 Raportãrile Împrumutatului
4.2.1 Raportãrile privind stadiul Proiectului
UCMPRS va centraliza informaţiile de monitorizare şi va întocmi rapoarte cuprinzãtoare de monitorizare a implementãrii, pe baza propriilor sale raportari privind activitãţile realizate în cadrul Componentei 1, completate cu rapoartele lunare furnizate de UMP-EP incluzând situaţiile privind achiziţiile şi situaţiile financiare pentru Componentele 2 şi 3. La fiecare 6 luni de la tragerea primei tranşe din împrumut pânã la finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin UCMPRS, va transmite BDCE un raport în care se detaliazã:
- situaţia utilizãrii împrumutului;
- stadiul planului financiar al Proiectului;
- stadiul Proiectului;
- detalii privind managementul Proiectului;
În Anexa 4 este inclus formatul în care se menţioneazã informaţiile minimale solicitate de BDCE pentru aceste rapoarte privind stadiul Proiectului. Pot fi utilizate şi formate alternative ce conţin aceleaşi informaţii.
4.2.2. Raportul privind finalizarea Proiectului
La finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul prin UCMPRS va prezenta un raport final conţinând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale şi ale efectelor asupra mediului înconjurator pe care le-a avut Proiectul.
4.3 Furnizarea de informaţii cãtre BDCE
Împrumutatul, prin UMP-uri, va ţine evidenţe contabile privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internaţionale, care vor reflecta în orice moment, stadiul Proiectului, şi în care se vor înregistra toate operaţiunile efectuate, şi vor identifica activele şi serviciile finanţate cu ajutorul prezentului împrumut.
Împrumutatul, prin MECT şi UMP-uri, se angajeazã sã primeascã favorabil orice misiune de informare efectuatã de cãtre salariaţii BDCE sau de consultanţi externi angajaţi de BDCE, şi sã asigure cooperarea necesarã pentru aceste misiuni de informare, prin facilitarea oricãrei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. În special, BDCE poate efectua la faţa locului un audit al contabilitãţii Proiectului, realizat de unul sau mai mulţi consultanţi la alegerea acesteia, pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul neonorãrii la scadenţã de cãtre Împrumutat a oricãrei obligaţii asumate în cadrul prezentului împrumut.
Împrumutatul, prin MECT şi UMP-uri, se angajeazã sã rãspundã într-o perioadã de timp rezonabilã oricãrei solicitãri de informaţii din partea BDCE şi sã furnizeze orice documentaţie pe care BDCE o poate considera necesarã şi o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzãtoare a prezentului Acord, în special în ceea ce priveşte monitorizarea Proiectului şi utilizarea împrumutului. Împrumutatul şi/sau MECT prin UMP-uri va informa BDCE imediat despre orice modificare a legislaţiei sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect şi în sens general despre orice eveniment care poate influenţa îndeplinirea obligaţiilor sale asumate în cadrul prezentului Acord. Orice modificare a legislaţiei sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect, constituie unul dintre evenimentele, precizate în Articolul 13-h al Capitolului 3 din Normele de Împrumut ale BDCE, şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediatã a împrumutului.
ART. 5
Încetarea obligaţiilor Împrumutatului
Plata sumei datorate, stipulatã în Angajamentul de Platã elibereazã Împrumutatul de obligaţiile sale, definite în clauza 3.1 de mai sus.
Dupã ce întreaga sumã a acestui împrumut, şi toate dobânzile, şi alte costuri, care rezultã din acesta, în special acele sume prevãzute la Articolele 6 şi 7 de mai jos, au fost plãtite corespunzãtor, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligaţiile sale faţã de BDCE. În ceea ce priveşte obligaţiile stabilite în art.4.3 de mai sus, acestea vor continua sã fie în vigoare pentru scopurile unei posibile evaluãri ulterioare a proiectului, care va avea loc intr-o perioada rezonabilã care nu va depasi 7 ani de la data finalizãrii proiectului.
ART. 6
Dobânda pentru întârziere
Fãrã a contraveni oricãrui alt recurs aflat la dispoziţia BDCE prin prezentul Acord şi prin Normele de Împrumut, sau în alt fel, dacã Împrumutatul nu plãteşte întreaga dobândã sau orice altã sumã plãtibilã, conform prezentului acord de împrumut, cel mai târziu la data scadenţei specificate, Împrumutatul trebuie sã plãteascã o dobândã suplimentarã la suma datoratã şi neplãtitã integral, egalã cu dobânda EURIBOR la o lunã pentru depozitele în valuta plãţii întârziate la data scadenţei, (dacã nu este zi lucrãtoare TARGET, urmãtoarea zi lucrãtoare) la ora 11:00 a.m. (ora localã la Bruxelles), plus 2,5% pe an calculatã de la data scadenţei acestei sume pânã la data efectuãrii plãţii.
Rata EURIBOR la o lunã, aplicabilã, va fi actualizatã la fiecare 30 de zile.
ART. 7
Costuri asociate
Toate impozitele şi taxele de orice fel, datorate şi plãtite, şi toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate sau parţial, fie din garantarea sau refinanţarea împrumutului acordat, împreunã cu toate actele judiciare şi extra judiciare care decurg din acest împrumut, vor fi suportate de cãtre Împrumutat.
Totuşi, se vor aplica prevederile Articolului 25 al Capitolului 4 din Normele de Împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj menţionate în acest Capitol 4.
ART. 8
Garanţii
Împrumutatul declarã cã nici un alt angajament nu a fost fãcut şi nu va fi fãcut în viitor, care ar putea conferi unei terţe pãrţi un regim preferenţial, un drept preferenţial de platã, o garanţie colateralã sau o garanţie de orice naturã ar fi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unor terţi (numitã în continuare Garanţie).
Dacã o astfel de Garanţie a fost totuşi acordatã unei terţe pãrţi, Împrumutatul este de acord sã întocmeascã sau sã furnizeze o garanţie identicã în favoarea BDCE, sau când este împiedicat sã o facã, sã ofere o garanţie echivalentã şi sã stipuleze formarea unei astfel de garanţii în favoarea BDCE.
Nerespectarea acestor prevederi reprezintã un caz de neîndeplinire a obligaţiilor, dupã cum se prevede în Articolul 13-h din Capitolul 3 al Normelor de Împrumut ale BDCE şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediatã a împrumutului.
ART. 9
Reprezentãri şi Certificãri
Împrumutatul prezintã şi certificã faptul cã:
- autoritãţile sale competente l-au autorizat sã încheie prezentul Acord şi au dat în acest sens semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementãrile, articolele asocierii, şi alte texte aplicabile acestuia;
- întocmirea şi semnarea Acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementãrilor, articolelor asocierii şi altor texte aplicabile acestuia, şi ca toate permisele, licenţele şi autorizaţiile necesare acestuia au fost obţinute şi vor rãmâne valabile pe toatã durata împrumutului.
Orice modificare referitoare la reprezentãrile şi certificãrile de mai sus trebuie, pe toatã durata împrumutului, sã fie notificatã imediat BDCE şi sã fie furnizate toate documentele justificative.
ART. 10
Relaţii cu terţii
Împrumutatul nu poate invoca, în cadrul utilizãrii împrumutului, nici un fapt referitor la relaţiile sale cu terţe pãrţi, în vederea evitãrii îndeplinirii, totale sau parţiale, a obligaţiilor sale ce rezultã din Acord.
BDCE nu poate fi implicatã în disputele care ar putea sã aparã între Împrumutat şi terţe pãrţi, iar costurile, indiferent de natura lor, efectuate de cãtre BDCE datoritã oricãrei dispute, şi în special toate costurile juridice sau de judecatã, vor fi suportate de Împrumutat.
ART. 11
Interpretarea Acordului
Împrumutatul declarã cã a luat cunoştinţã de Normele de Împrumut ale BDCE, şi cã a primit o copie a acestora.
Atunci când existã o contradicţie între oricare prevedere din Normele de Împrumut ale BDCE şi oricare prevedere a Acordului, va prevala prevederea Acordului.
Titlurile paragrafelor, secţiunilor şi capitolelor Acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia.
În nici o situaţie nu se va presupune cã BDCE a renunţat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin Acord.
ART. 12
Legea aplicabilã
Acest Acord şi garanţiile negociabile legate de acesta, vor fi guvernate de regulile BDCE, dupã cum este specificat în prevederile Articolului 1, paragraful 3 al celui de-al Treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul General pentru Privilegii şi Imunitãţi al Consiliului Europei din data de 2 septembrie 1949 şi, în secundar, dacã este cazul, de legea francezã.
Diferendele dintre pãrţile la Acord vor face obiectul arbitrajului, în condiţiile specificate în Capitolul 4 din Normele de Împrumut ale BDCE.
ART. 13
Executarea unei hotãrâri de arbitraj
Pãrţile contractante convin sã nu facã uz de nici un privilegiu, imunitate sau legislaţie în faţa oricãrei autoritãţi jurisdicţionale sau a altei autoritãţi, fie ea naţionalã sau internaţionalã, în vederea împiedicãrii punerii în aplicare a unei decizii date în condiţiile specificate în Capitolul 4 al Normelor de Împrumut ale BDCE.
ART. 14
Notificãri
Orice notificare sau alte comunicãri care vor fi date sau efectuate în cadrul acestui Acord cãtre BDCE sau Împrumutat vor fi în scris şi vor fi considerate pe deplin acordate sau efectuate dacã sunt predate personal, transmise par-avion sau pe fax de cãtre o parte celeilalte pãrţi la acea adresã a pãrţii specificatã mai jos.

Pentru Împrumutat:
Ministerul Economiei si Finanţelor
Str. Apolodor nr. 17, sector 5,
Bucureşti, România
În atenţia: Ministrului Economiei si Finanţelor, Secretarului de Stat şi/sau Directorului General al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Externe.
Fax: +4021 312 67 92

Pentru BDCE:
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
55 Avenue Kleber
75 116 Paris
În atenţia: Directorului Departamentului de Programe
Fax: +33 1 47 55 37 52

Toate comunicãrile care vor fi date sau efectuate vor fi în limba englezã sau francezã sau dacã sunt în altã limbã vor fi însoţite de o traducere a acestora în limba englezã sau francezã.
ART. 15
Intrarea în vigoare
Acest acord va intra în vigoare dupã semnarea de cãtre BDCE şi Împrumutat şi dupã aprobarea lui de cãtre autoritãţile române, în baza confirmãrii în scris a acestui lucru primite de cãtre BDCE de la Împrumutat.
ART. 16
Exemplarele Acordului
Prezentul Acord este întocmit în douã exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.

Câte un original este pãstrat de fiecare dintre pãrţile contractante.

Bucureşti, la 12 iulie 2007 Paris, la 26 iulie 2007
Pentru România Pentru BDCE

Nume:Varujan Vosganian Nume: Imre Tarafas

Funcţia:Ministerul Economiei Funcţia: Vice Guvernator
şi Finanţelor

ANEXA 1


Descrierea Proiectului

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
I. │F/P │ 1573 (2006) │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Împrumutat │ România │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Aprobat de Consiliul de │ 7 septembrie 2006 │
│Administraţie │ CA/PV/243/2006 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Suma aprobatã │ 66.800.000 EUR │
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
II. │Domenii de intervenţie: │Educaţie │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Lucrãrile planificate: │Componenta 1: Reabilitarea grãdiniţelor şi│
│ │dezvoltarea infrastructurii │
│ │Componenta 1 va îmbunãtãţi calitatea │
│ │infrastructurii în aproximativ 750 de │
│ │grãdiniţe care nu pot primi in bune │
│ │condiţii copii din grupa de vârstã de la 3│
│ │la 7 ani. Vor fi acoperite urmãtoarele │
│ │activitãţi: │
│ 𗈕. Construirea de clãdiri noi pentru │
│ │ grãdiniţele ce sunt în prezent ampla- │
│ │ sate în clãdiri ce fac obiectul legii │
│ │ privind retrocedarea, sau în clãdiri │
│ │ improprii; │
│ 𗈖. Consolidarea grãdiniţelor afectate de │
│ │ deteriorãri ale structurii de bazã; │
│ 𗈗. Reabilitarea grãdiniţelor lipsite de │
│ │ resurse, inclusiv extinderea spaţiului│
│ │ existent acolo unde este cazul; │
│ 𗈘. Lucrãri minore de reabilitare (elec- │
│ │ tricitate, zugrãveli, etc.) │
│ │ │
│ │Pe lângã lucrãrile de infrastructurã │
│ │precizate mai sus, se vor asigura şi │
│ │utilitãţile de bazã (sisteme de încãlzire │
│ │şi de curent electric, apã curentã şi │
│ │salubrizare) şi mobilier. În toate grãdi- │
│ │niţele noi şi reabilitate vor fi asigurate│
│ │si dotate cu instalaţii ce rãspund │
│ │exigenţelor în materie de siguranţã, zone │
│ │exterioare destinate activitãţilor │
│ │recreaţionale. │
│ │ │
│ │Componenta 2: Dezvoltarea profesionalã şi │
│ │pregãtirea personalului │
│ │Obiectivul acestei componente este acela │
│ │de a dezvolta abilitãţile unui numãr de │
│ │aproximativ 50 000 de angajaţi care │
│ │lucreazã în educaţia timpurie, cuprinzând │
│ │în jur de 35 000 de educatori, în jur de │
│ 󧓕 000 de angajaţi ai centrelor de îngri- │
│ │jire pe timp de zi, îngrijitori/asistente │
│ │medicale/personal medical, şi în jur de │
│ 𗈖 500 de manageri de grãdiniţe şi pãrinţi.│
│ │Programul de pregãtire se va desfãşura la │
│ │nivel local şi va cuprinde toate │
│ │grãdiniţele de pe teritoriul tãrii. │
│ │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ │Componenta 3: Asigurarea materialelor │
│ │educaţionale şi a infrastructurii suport │
│ │ │
│ │A. Asigurarea materialelor de educare a │
│ │copiilor de vârstã timpurie │
│ │Se vor asigura materiale de bazã pentru │
│ │predare/învãţare şi jocuri educaţionale │
│ │în toate grãdiniţele din România. Când │
│ │va aloca bugete fiecãreia dintre │
│ │grãdiniţele beneficiare, MECT va lua în │
│ │considerare aspecte legate de echitate şi │
│ │faptul cã grãdiniţele din zonele rurale │
│ │nu dispun de material educaţional. │
│ │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ │B. Dezvoltarea reţelei de Centre de │
│ │ Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare │
│ │ (CRED) │
│ │În cadrul structurilor de grãdiniţe │
│ │existente se vor crea în jur de 318 Centre│
│ │de Resurse. Centrele vor asigura o gamã │
│ │largã de activitãţi suport menite sã │
│ │îmbunãtãţeascã nivelul de calitate al │
│ │practicilor de predare, sã sporeascã │
│ │gradul de cunoaştere al problemelor legate│
│ │de educaţia timpurie mai ales în rândul │
│ │familiilor defavorizate sau al pãrinţilor │
│ │izolaţi, şi sã faciliteze comunicarea │
│ │între pãrţile interesate la nivel local. │
│ │Celor 318 Centre li se vor asigura │
│ │consumabilele de bazã necesare funcţionãrii
│ │acestora cel puţin un an de zile şi se va │
│ │dezvolta o bazã de date dedicatã sã │
│ │îmbunãtãţeascã eficienţa Centrului. │
│ │ │
│ │C. Infiinţarea de servicii specifice │
│ │ pentru copii cu nevoi speciale │
│ │Proiectul va introduce în cadrul grãdini- │
│ │ţelor selectate servicii specifice (sãli │
│ │multi-senzoriale) pentru copii cu dizabi- │
│ │litãţi. În fiecare dintre cele 41 de judeţe
│ │şi în fiecare din cele 6 sectoare ale │
│ │Bucureştiului va fi creatã cel puţin o │
│ │salã de terapie. │
│ │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ │D. Întãrirea capacitãţii MECT şi a │
│ │ autoritãţilor locale din domeniul │
│ │ educaţional în ceea ce priveşte │
│ │ monitorizarea, evaluarea şi elaborarea│
│ │ de politici. │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ │Pornind de la sistemul informatic pentru │
│ │educaţia preuniversitarã al MECT, se va │
│ │dezvolta un sistem informatic care sã │
│ │mãsoare realizãrile în domeniul educaţiei,│
│ │nutriţiei şi sãnãtãţii în cadrul sistemului
│ │de educaţie preşcolarã, pentru a facilita │
│ │deciziile managerilor din domeniul │
│ │educaţiei, a sprijini capacitatea │
│ │autoritãţilor centrale şi locale în │
│ │elaborarea de politici, şi a servi │
│ │publicului larg. │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Localizare: │Pe întreg teritoriul României │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Costul total al proiectului:󧔠.300.000 EUR │
│ │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Detalierea estimativã a │ în EUR │
│costului │ │
│: │ │
│ │Servicii arhitecturale şi de │
│ │proiectare 3.781.513 │
│ │Lucrãri de construcţii civile │
│ │(construcţia şi reabilitarea │
│ │grãdiniţelor) 54.221.916 │
│ │Bunuri ( utilitãţi şi mobilier, │
│ │materiale şi jocuri pentru │
│ │grãdiniţe, echipamente pentru │
│ │sãlile muti-senzoriale, CRED, │
│ │şi UMP-uri vehicule pentru │
│ │UMP-uri 19.445.966 │
│ │Servicii şi pregãtire │
│ │(instruire educatori, asistenţã │
│ │tehnicã, instruire pentru │
│ │UMP-uri, Informarea opiniei │
│ │publice şi SIM) 5.848.782 │
│ │Administrare proiect │
│ │(autorizaţii şi permise, │
│ │salariile personalului UMP- │
│ │urilor şi costurile curente │
│ │ale acestora) 5.006.616 │
│ │ │
│ │ Total 88.304.792 │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Planul de finanţare: 󧔊.800.000 EUR BDCE 76 % │
│ 󧓝.500.000 EUR Buget de stat 24% │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Stadiul lucrãrilor la 𗈔% │
│momentul prezentãrii │ │
│solicitãrii: │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Graficul lucrãrilor: � - 2011 │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Condiţii specifice: │Înaintea primei trageri: │
│ │- Împrumutatul va transmite BDCE un plan │
│ │ preliminar de achiziţii; │
│ │- În vederea creãrii condiţiilor pentru │
│ │ evaluarea rezultatelor Proiectului, │
│ │ MECT va transmite pentru fiecare │
│ │ componentã o listã de indicatori de │
│ │ monitorizare acceptabili pentru BDCE. │
│ │Pe parcursul finanţãrii proiectului, BCDE │
│ │se va asigura cã atât UCMPRS cât şi UMP-EP│
│ │dispun de personal şi echipamente corespun-
│ │zãtoare care sã le permitã realizarea │
│ │activitãţilor aferente implementãrii │
│ │Proiectului, suplimentar atribuţiilor de │
│ │supervizare aferente proiectelor în │
│ │implementare aflate în prezent în │
│ │responsabilitatea acestora. │
└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
III. │Criterii de eligibilitate: │Proiectul îndeplineşte criteriile de │
│(pe domenii de intervenţie):│eligibilitate stabilite în Rezoluţia 1480 │
│ │(2004), şi astfel contribuie la coeziunea │
│ │socialã în ţarã. │
└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
IV. │Efecte sociale (pe domenii │Pe baza listei preliminare de grãdiniţe │
│de intervenţie): │elaborate pe parcursul evaluãrii │
│ │Proiectului, se estimeazã cã aproximativ │
│ 󧓾.000 de copii din 750 de grãdiniţe │
│ │repartizate pe tot cuprinsul tãrii vor │
│ │beneficia de lucrãrile de reabilitare şi │
│ │dezvoltare a infrastructurii. Selecţia │
│ │grãdiniţelor beneficiare va contribuii la │
│ │reducerea dezechilibrului dominant în ceea│
│ │ce priveşte calitatea infrastructurii între
│ │zonele rurale sãrace şi zonele urbane, │
│ │doarece grãdiniţele incluse în sfera │
│ │proiectului vor fi în cea mai mare parte │
│ │localizate în zonele rurale sãrace, sau în│
│ │oraşele mici defavorizate. │
│ │În ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor│
│ │umane, proiectul este conceput astfel încât
│ │sã se adreseze necesitãţilor de instruire a
│ │aproximativ 50.000 de angajaţi, şi va │
│ │creşte de asemenea gradul de cunoaştere a │
│ │problemelor legate de educaţia timpurie în│
│ │rândul pãrinţilor. Atât componenta de │
│ │infrastructurã cât şi cea de pregãtire │
│ │profesionalã vor ţine cont de nevoile │
│ │speciale ale copiilor cu dizabiltãţi. │
│ │ │
│ │Pe ansamblu, toţi copii înscrişi la │
│ │grãdiniţe vor beneficia de materialele de │
│ │predare şi învãţare ce vor fi puse la │
│ │dispoziţia tuturor grãdiniţelor din ţarã. │
│ │Dezvoltarea sistemului informatic de │
│ │management educaţional şi crearea infra- │
│ │structurii suport şi a serviciilor speciale
│ │de educare şi dezvoltare cu concentrare pe│
│ │copii cu nevoi speciale vor contribui la │
│ │îmbunãtãţirea continuã a calitãţii │
│ │serviciilor asigurate în cadrul │
│ │sistemului. │
└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ANEXA 2

Model de Scrisoare Suplimentarã pentru un împrumut cu ratã variabilã

F/P 1573 - tranşa [numãr]

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
SCRISOARE SUPLIMENTARÃ

La Acordul Cadru din data [data]
între
BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI (numitã în continuare "BDCE")
şi
ROMÂNIA
(numitã în continuare "Împrumutat")
Prezenta Scrisoare Suplimentarã şi Acordul Cadru de Împrumut stabilesc termenii şi condiţiile convenite pentru tranşa
[numãr] aşa cum este specificat în articolul [numãr] din Acordul Cadru menţionat.


Suma împrumutului: [valuta si suma]
Maturitate: 20 ani maturitate finalã cu o perioadã de
graţie de 5 ani

EURIBOR [introduceţi definiţia EURIBOR]

Rata variabilã a dobânzii: EURIBOR 6 luni plus sau minus [numãr] puncte
de bazã [net] pe an (Telerate [referinţã] sau
Reuters [referinţã])

Plata dobânzii: Semianualã

Numitorul fracţiei: actual/360 zile, Convenţia privind Ziua
Lucrãtoare Urmãtoare Modificatã

Zi Lucrãtoare (EURO) înseamnã o zi în care Sistemul de Transfer
Rapid Automat Trans-European cu privire la
decontãrile brute în timp real,
( TARGET ) funcţioneazã,
sau (altele) înseamnã o zi lucrãtoare în ţara valutei

[data]

Data de disponibilizare
Instrucţiuni de platã Numãrul contului [numãr] al [nume Bancã şi oraş],
(Împrumutat) CODUL SWIFT: [cifrul] prin [nume banca
corespondenta şi oraş], CODUL SWIFT [ cifrul]
Conform Art. 3.4 din Acordul Cadru de Împrumut


Instrucţiuni de platã (BDCE)
Rata dobânzii va fi calculatã pentru fiecare perioadã de 6 luni începând de la data de disponibilizare. Dobânda va fi fixatã cu 2 zile lucrãtoare înaintea fiecãrei noi perioade de dobândã. BDCE va informa Împrumutatul despre dobânda plãtibilã la fiec are 6 luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua, luna]*1) a fiecãrui an şi pentru prima datã la [data].[ se listeazã datele de platã şi ratele de capital datorate pentru fiecare datã])
Toate plãţile vor fi efectuate în contul BDCE conform Instrucţiunilor de Platã (BDCE) descrise mai sus.
Aceste prevederi fac obiectul înţelegerii "Convenţia privind Ziua Lucrãtoare Urmãtoare Modificatã", a cãrei definiţie se gãseşte în art.3.5 al Acordului Cadru de Împrumut, semnat între Împrumutat şi BDCE la [data].
În vederea mobilizãrii acestei tranşe din împrumut, Împrumutatul va trimite, în timp util, cãtre BDCE, un Angajament de Platã corespunzãtor acestei tranşe [a se vedea Anexa 3].

[Oraşul, data] [Oraşul, data]
Pentru Banca de Dezvoltare Pentru [nume Împrumutat]
Consiliului Europei
------------
*1) Se precizeazã 4 date pentru plãţile trimestriale şi 2 date pentru plãţile semestriale


ANEXA 3

Model de Angajament de Platã pentru un împrumut cu ratã variabilã
F/P 1573 - tranşa [numãr]

ANGAJAMENT DE PLATÃ

[VALUTA] [SUMA] [DATA]

Pentru VALOAREA PRIMITÃ, subsemnatul:
prin acest Angajament de platã promite sã plãteascã Bãncii de Dezvoltare a Consiliului Europei sau
altuia, suma împrumutatã de:
[SUMA în litere ] [VALUTA în litere]
în tranşele, şi la o dobândã specificate mai jos

Rate de capital Dobânda
[Data]: [Valuta][Suma] [se insereazã rata de dobânda specificatã în
[Data]: [Valuta][Suma] Scrisoarea Suplimentarã]
[Data]: [Valuta][Suma]
[Data]: [Valuta][Suma]
....//.....

Plãţile de mai sus vor fi fãcute la:
[BANCA CORESPONDENTÃ A BDCE ŞI CONTUL DE REFERINŢÃ]
în favoarea Bãncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fãrã nici o deducere sau luare în considerare a vreunei taxe, impozite sau alte costuri, prezente sau viitoare, datorate sau percepute, pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de cãtr e sau în cadrul [introduceţi Statul], sau a oricãrei alte subdiviziuni politice sau fiscale a acesteia.
Acest angajament de platã este legat de împrumutul acordat de cãtre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Împrumutatului la data [Data disponibilizãrii].
În cazul neefectuãrii plãţii prompte şi în totalitate, a oricãrei sume datorate prin acest angajament, întregul împrumut şi dobânda aferentã conform acestuia pânã la data plãţii vor deveni imediat scadente şi vor fi plãtite la opţiunea şi la cererea deţinãtorului acestuia.
Neexercitarea de cãtre deţinãtorul angajamentului a oricãrui drept care rezultã din acesta, nu va constitui în nici un caz o renunţare la nici unul din drepturile sale în aceasta sau în oricare altã circumstantã.

PENTRU ÎMPRUMUTAT


ANEXA 4

Formularul de raport privind stadiul Proiectului

Raport descriptiv privind progresul proiectului


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ROMÂNIA │
│ │
│ Proiectul de reformã al Educaţiei Timpurii │
│ │
│ Rezumatul Stadiului Proiectului │
├───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│Costul Proiectului: │Obiectivele de dezvoltare: │
│ │ │
│Suma împrumutului cadru BDCE: │ │
│ │ │
│Cofinanţare Guvernul României: │ │
│ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Data intrãrii în vigoare: │ Agenţia de implementare: │
│ │ │
│Data închiderii: │ Componentele Proiectului: │
│ │ │
│Ani de implementare: │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│% tras la (data): │Istoricul tragerilor (finalul perioadei) │
│ │ │
│ │Curent │
│ │ │
│ │Estimat │
│ │ │
│ │Informaţii actualizate privind tragerile │
│ │anexate │
├───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤
│Sumarul stadiului Proiectului: │
│ │
│Stadiul actual al implementãrii este urmatorul: │
│ │
│ [] Raport privind progresul pe componente: │
│ │
│ Componenta 1: Reabilitarea grãdiniţelor şi dezvoltarea infrastructurii │
│ │
│ - Consolidarea grãdiniţelor dezavantajate; │
│ - Clãdiri noi ale grãdiniţelor care funcţioneazã în clãdiri retrocedate │
│ sau în clãdiri cu altã destinaţie │
│ - Modernizarea grãdiniţelor existente │
│ - Consolidarea grãdiniţelor cu structura de bazã afectatã │
│ │
│ Componenta 2: Dezvoltarea resurselor umane în grãdiniţe │
│ - Perfecţionarea profesionalã a educatorilor şi a personalului auxiliar │
│ din unitãţile preşcolare │
│ - Perfecţionarea profesionalã a directorilor de grãdiniţe │
│ - Sprijin acordat pãrinţilor pentru înţelegerea importanţei intervenţiei│
│ şi educaţiei timpurii şi a rolului lor în educarea şi dezvoltarea │
│ viitoare a copiilor │
│ - Seminarii de informare şi conştientizare, relizate cu sprijinul CSI │
│ având drept ţintã beneficiarii direcţi ai componentei │
│ │
│ Componenta 3: Dezvoltarea capacitãţii sitemului preşcolar în a furniza │
│ servicii de calitate │
│ - Asigurarea de materiale pentru predare-învãţare, jocuri educaţionale │
│ si alte materiale pentru educaţia preşcolarilor │
│ - Înfiinţarea reţelei de Centre de resurse pentu educare şi dezvolatare │
│ - Punerea bazelor unor servicii specifice pentru copiii cu vârste │
│ cuprinse între 0-6/7 ani cu dizabilitãţi şi nevoi speciale │
│ - Întãrirea capacitãţii MECT şi a autoritãţilor locale în monitorizarea,│
│ evaluarea şi elaborarea politicilor în domeniu │


│ [] Administrarea Proiectului │
│ │


├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Costul Proiectului şi finanţarea │
│ │


│ Implementarea financiarã a activitãţilor proiectului în (perioada) │
│ │
├---------------------------------------------------------------------------┤
│ [] Implementarea tehnicã a activitãţilor proiectului în (perioada) │
│ │
├---------------------------------------------------------------------------┤
│ Achiziţii în (perioada) │
│ │
│ │
├---------------------------------------------------------------------------┤
│ [] Plan de achiziţii al activitãţilor, propus │
│ │
│ │
├---------------------------------------------------------------------------┤
│ Monitorizare şi evaluare │
│ │
│ │
├---------------------------------------------------------------------------┤
│ Probleme specifice proiectului/sugestii/recomandãri │
│ │
│ │
│ │


├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TTL: │
│Director UCMPRS: Director UMP-EP: │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Cf. cu orig.in limba engleza Traducere oficiala/autorizata
din limba engleza


COSTURI
IN EUR (fãrã taxe)

ŢARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1573 (2006) - Proiectul privind reforma educaţiei timpurii

Data: ........
┌───────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────┬─────┬──────┬──────────┐
│ │ │Cheltuieli│ Cheltuieli viitoare │ │ │ │
│ │Cheltuieli│efectuate ├───────────┬─────────┤ │ % │MODIFICÃRI│
│ │efectuate │cumulat de│Cheltuieli │din care │ │ │COMENTARII│
│ Descriere │ în │la data...│ viitoare │în urmã-│Cost │Chel- │ │
│ │perioada │ │ pânã la │toarele │total│tuit │ │
│ │ │ │finalizare 󧓔 luni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 𗈙=2+3𗈚=2/5 │ 7 │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Componenţa 1: Reabilitarea │ │ │ │ │ │ │ │
│grãdiniţelor şi dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │
│infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Servicii de A&E │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Lucrãri │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Mobilier │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Supervizare lucrãri de construcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Autorizaţii şi licenţe │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Seminarii la nivel de judeţ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│ TOTAL COMPONENŢA 1│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────┴──────┴──────────┤
│Componenţa 2: Perfecţionarea │
│profesionalã şi pregãtirea │
│personalului │
├───────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────┬──────┬──────────┤
│Pregãtire educatori │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Asistenţã tehnicã │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Seminarii la nivel de judeţ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│ TOTAL COMPONENTA 2│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────┴──────┴──────────┤
│Componenta 3: Furnizarea de │
│materiale educaţionale şi │
│facilitãţi de sprijin │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗A Furnizarea de materiale pentru │
│educaţia timpurie │
├───────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────┬─────┬──────┬──────────┤
│ Elaborare catalog pentru materiale│ │ │ │ │ │ │ │
│ privind educaţia timpurie │ │ │ │ │ │ │ │
│ (consultanţi individuali) │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│ Tipãrire catalog │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│ Materiale cu caracter educaţional│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────┴──────┴──────────┤
𗈗B Extinderea reţelei de Centre │
│de Resurse pentru Educaţie şi │
│Dezvoltare │
├───────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────┬──────┬──────────┤
│ Echipament pentru CRED│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│ Asistenţã tehnicã pentru CRED│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────┴──────┴──────────┤
𗈗C Crearea unor servicii specifice │
│pentru copiii cu nevoi speciale │
├───────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────┬──────┬──────────┤
│ Echipament pentru camerele │ │ │ │ │ │ │ │
│ polisenzoriale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│ Consultanţi individuali pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ camerele polisenzoriale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────┴──────┴──────────┤
𗈗D Întãrirea capacitãţii MECT şi a │
│autoritãţilor locale în ce priveşte │
│monitorizarea, evaluarea şi │
│elaborarea de politici │
├───────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────┬──────┬──────────┤
│Asistenţã tehnicã pentru extinderea│ │ │ │ │ │ │ │
│Sistemului Informaţional de │ │ │ │ │ │ │ │
│Management pentru educaţia timpurie│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────┴──────┴──────────┤
│ TOTAL COMPONENTA 3 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Managementul Projectului │
├───────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────┬──────┬──────────┤
│Echipament şi vehicole pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│PMU-uri │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Instruire şi sesiuni de lucru la │ │ │ │ │ │ │ │
│nivel local │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Conştientizare publicã şi │ │ │ │ │ │ │ │
│diseminare de materiale │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Salariile personalului │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Costuri aferente implementãrii │ │ │ │ │ │ │ │
│Proiectului │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│ TOTAL MANAGEMENT │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────┼──────┼──────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │
│ Din care finanţat de:│ │ │ │ │ │ │ │
│ Contribuţie BDCE: │ │ │ │ │ │ │ │
│ Guvern: │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────┴──────┴──────────┘

Cf. cu originalul in limba engleza

Tabel 1
Traducere oficiala/autorizata din limba englezaPLAN ANUAL DE ACHIZIŢII*[1]ŢARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1573 (2006) - Proiectul privind reforma educaţiei timpurii

Date: ..............

FÃRÃ TVA
┌─────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ Perioada de │ │
│ Data │ Datele de │ │COSTUL ESTIMAT│ implementare │Modificãri│
│provizi- │ identificare │ Metoda │ │ estimatã │Comentarii│
│onatã de │a contractului│ de ├───────┬──────┼───────┬───────┤ │
│semnare a│ │achiziţii*)│Valuta │ Suma │Început│Sfârşit│ │
│contrac- │ │ │ │ │ │ │ │
│tului │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
├─────────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
├─────────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
├─────────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
├─────────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
├─────────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
├─────────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
├─────────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
├─────────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
├─────────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
├─────────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────────┤
└─────────┴──────────────┴───────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────────┘


*[1] A se actualiza şi transmite BDCE la începutul sau finalul fiecãrei
perioade de implementare
* Se vor folosi acronimele:
LD = Licitaţii deschise; LR = Licitaţii restrânse; DC = Dialog competitiv;
N = Negociere; CS = Concursuri de soluţii

Cf. cu originalul in limba engleza
tabel 2 A
Traducere oficiala/autorizata din limba englezaCheltuieli cumulate, grupate funcţie de metoda de achiziţii


ŢARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1573 (2006) - Proiectul privind reforma educaţiei timpurii

Data: ............


┌───────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ │METODA DE ACHIZIŢII │ │MODIFICÃRI│
│ CATEGORIA DE CHELTUIALÃ ├─────┬──────┬───────┤TOTAL COST│COMENTARII│
│ │ LD │ LR │ ALTELE│ │ │
├───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
𗈕. Lucrãri │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
𗈖. Bunuri │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
𗈗. Servicii (lucrãri de proiectare │ │ │ │ │ │
│şi supervizare) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴──────────┴──────────┘

Acronime:
LD: Licitatii deschise
LR: Licitaţii restrânse

Cf. cu originalul in lima engleza
tabel 2 B
Traducere oficiala/autorizata din limba englezaLISTA CONTRACTELOR ADJUDECATEŢARA: ROMÂNIA
PROIECT: F/P 1573 (2006) - Proiectul privind reforma educaţiei timpurii

Data: ..............

FÃRÃ TVA
┌────────┬─────────┬──────┬───────┬──────────┬──────┬───────┬────────────┬──────┬──────────┐
│ │Adjudecat│Descri│ │ │ │Suma │ Perioada de│Data │ │
│ Data │(numele │erea │Metoda │ COST │Preţul│platitã│implementare│recep-│Modificãri│
│semnãrii│contrac- │con- │ de │ │ fix │la data│ │ţiei │Comentarii│
│contrac-│tului │trac- │achizi-├─────┬────┤(D=Da;│ ├──────┬─────┤lucrã-│ │
│tului │ │tului │ţii*) │Valu-│Suma│N=Nu) │(Data) │ Înce-│Sfâr-│rilor │ │
│ │ │ │ │ta │ │ │ │ put │sit │ │ │
├────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
├────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
├────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
├────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
├────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
├────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
├────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
├────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
├────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
├────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
├────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
├────────┼─────────┼──────┼───────┼─────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼──────────┤
└────────┴─────────┴──────┴───────┴─────┴────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴──────────┘

LD-Licitatii Deschise; LR-Licitaţii restrânse; DL-Dialog Competitiv; N-Negocieri;
CD-Concurs Deschis

Cf. cu orig. in limba engleza
tabel 2 C
Traducere oficiala/autorizata din limba engleza
OBIECTIVE

ŢARA: ROMÂNIA Data: .............
PROIECT: F/P 1573 (2006) - Proiectul privind reforma educaţiei timpurii
Componenta 1: Reabilitarea grãdiniţelor şi dezvoltarea infrastructurii
┌──────────┬──────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────┬────┐
│ │ │ │ Numãr de grãdiniţe │ Numãr de grãdiniţe │ │ │
│ │ │ │ racordate la unitãţi │ cu acces pentru │ │ │
│ │ │ Total grãdiniţe │(canalizare, electricitate│ persoane cu dizabilitãţi │Bugetul │ │
│ │ │ │ încãlzire, alimnetare │ │ şcolii │ C │
│ │ │ │ cu apã) │ │pentru │ O │
│ │ ├────┬──────────────┬──────────────┼───────────┬──────────────┼───────────┬──────────────┤cheltuieli M │
│ │ │ │ │ │ Total │ Total │ Total │ Total │de între-│ E │
│ │ Tip │ │ │ │ clãdiri │ racordate │ clãdiri │ cu acces │ţinere │ N │
│ │ de │ │ │ Realizat │ racordate │ la (data) │ conectate │ la (data) │(sumã şi │ T │
│ │ zone │ │ Planificat │ cumulat │în prezent │ │ în prezent│ │% din │ A │
│ │*[1] │ │ │ la (data) │pe judeţ │ │ per judeţ │ │bugetul │ R │
│ │ │To- │ │ │ │ │ │ │local) │ I │
│ │ │tal ├────┬────┬────┼────┬────┬────┼──────┬────┼────┬────┬────┼──────┬────┼────┬────┬────┼────┬────┤ I │
│ │ │pe │Clã-│Clã-│To- │Clã-│Clã-│To- │Clã- │Clã-│Clã-│Clã-│To- │Clã- │Clã-│Clã-│Clã-│To- │La │La │ │
│ │ │ju- │diri│diri│tal │diri│diri│tal │diri │diri│diri│diri│tal │diri │diri│diri│diri│tal │înce│fi- │ │
│ JUDEŢ │ │deţ │noi │exis│pla-│noi │exis│rea-│ noi │exis│noi │exis│ra- │noi │exis│noi │exis│fi- │put │nal │ │
│ │ │ac- │ │ten │nifi│ │ten │li- │ │ten │ │ten │cor-│ │ten │ │ten │na- │ │*[3)│ │
│ │ │tual│ │te │cat │ │te │zat │ │te │ │te │date│ │te │ │te │li- │ │ │ │
│ │ │ │ │*[2]│ │ │*[2]│ │ │*[2]│ │*[2]│ │ │*[2]│ │*[2]│zate│ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ALBA │care: │ │ 3│ 6│ 9│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 1│ 2│ 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 2│ 3│ 5│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 1│ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ARAD │care: │ │ 9│ 8│ 17│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 6│ 6│ 12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 3│ 2│ 5│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ARGES │care: │ │ 8│ 2│ 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 8│ 0│ 8│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 2│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BACAU │care: │ │ 12│ 3│ 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 12│ 3│ 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BIHOR │care: │ │ 11│ 12│ 23│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 9│ 11│ 20│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 2│ 1│ 3│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BISTRITA- │care: │ │ 14│ 8│ 22│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│NASAUD ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 13│ 7│ 20│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 0│ 1│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 1│ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BOTOSANI │care: │ │ 12│ 9│ 21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 9│ 7│ 16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 2│ 1│ 3│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 1│ 1│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BRAILA │care: │ │ 5│ 10│ 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 5│ 5│ 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 5│ 5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BRASOV │care: │ │ 10│ 0│ 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 8│ 0│ 8│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 2│ 0│ 2│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BUCURESTI │care: │ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BUZAU │care: │ │ 17│ 9│ 26│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 17│ 9│ 26│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CALARASI │care: │ │ 5│ 12│ 17│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 3│ 12│ 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 2│ 0│ 2│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CARAS- │care: │ │ 13│ 12│ 25│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SEVERIN ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 6│ 2│ 8│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 6│ 7│ 13│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 1│ 3│ 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CLUJ │care: │ │ 6│ 12│ 18│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 4│ 2│ 6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 2│ 10│ 12│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CONSTANTA │care: │ │ 13│ 3│ 16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 12│ 1│ 13│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 1│ 2│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 1│ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│COVASNA │care: │ │ 13│ 7│ 20│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 12│ 3│ 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 4│ 5│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DAMBOVITA │care: │ │ 7│ 17│ 24│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 6│ 14│ 20│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 1│ 2│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 2│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DOLJ │care: │ │ 13│ 14│ 27│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 13│ 6│ 19│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 4│ 4│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 4│ 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GALATI │care: │ │ 8│ 10│ 18│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 6│ 8│ 14│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 2│ 2│ 4│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GIURGIU │care: │ │ 2│ 8│ 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 1│ 3│ 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 1│ 1│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 1│ 4│ 5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GORJ │care: │ │ 3│ 17│ 20│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 8│ 9│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 2│ 9│ 11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│HARGHITA │care: │ │ 13│ 2│ 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 13│ 2│ 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│HUNEDOARA │care: │ │ 18│ 10│ 28│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 5│ 1│ 6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 12│ 9│ 21│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 1│ 0│ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│IALOMITA │care: │ │ 6│ 11│ 17│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 6│ 9│ 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 2│ 2│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│IASI │care: │ │ 7│ 9│ 16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 5│ 8│ 13│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 2│ 0│ 2│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 1│ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ILFOV │care: │ │ 6│ 6│ 12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 5│ 6│ 11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 0│ 1│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MARAMURES │care: │ │ 17│ 5│ 22│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 12│ 1│ 13│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 4│ 3│ 7│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 1│ 1│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MEHEDINTI │care: │ │ 15│ 3│ 18│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 5│ 2│ 7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 2│ 1│ 3│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 8│ 0│ 8│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MURES │care: │ │ 17│ 0│ 17│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 16│ 0│ 16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 0│ 1│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│NEAMT │care: │ │ 20│ 4│ 24│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 19│ 2│ 21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 2│ 3│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│OLT │care: │ │ 17│ 11│ 28│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 16│ 6│ 22│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 5│ 6│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRAHOVA │care: │ │ 4│ 7│ 11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 1│ 4│ 5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 2│ 2│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 3│ 1│ 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SALAJ │care: │ │ 7│ 9│ 16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 7│ 8│ 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 1│ 1│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SATU-MARE │care: │ │ 15│ 11│ 26│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 12│ 11│ 23│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 3│ 0│ 3│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SIBIU │care: │ │ 1│ 8│ 9│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 1│ 6│ 7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 1│ 1│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 1│ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SUCEAVA │care: │ │ 12│ 8│ 20│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 11│ 6│ 17│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 2│ 3│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TELEORMAN │care: │ │ 8│ 11│ 19│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 6│ 6│ 12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 4│ 5│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 1│ 1│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TIMIS │care: │ │ 3│ 16│ 19│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 2│ 9│ 11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 4│ 5│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 3│ 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TULCEA │care: │ │ 2│ 7│ 9│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 2│ 5│ 7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 2│ 2│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALCEA │care: │ │ 3│ 21│ 24│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 2│ 18│ 20│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 2│ 2│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 1│ 1│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VASLUI │care: │ │ 21│ 0│ 21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 21│ 0│ 21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VRANCEA │care: │ │ 14│ 2│ 16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 11│ 1│ 12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 1│ 1│ 2│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 2│ 0│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL │care: │ │ 410│ 340│ 750│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ R│ │ 329│ 212│ 541│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ Nu ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U1│ │ 59│ 86│ 145│ │ │ │ se │ │ │ │ │ se │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤aplica├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U2│ │ 22│ 39│ 61│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ ├────┼────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ U3│ │ 0│ 3│ 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


*[1]R = rural; U1 = oraşe mici; U2 = oraşe mari sãrace ; U3 = oraşi mari dar nu şi sãrace
*[2] Clãdiri existente = Lucrãri de consolidare şi/sau extindere şi/sau modernizare
*[3] Column to be filled in at the project completionColoane care vor fi completate la fibnalizarea proiectului

[galben ] A se completa la începutul programului şi înaintea finanţãrii proiectului
[alb ] A se completa pe parcursul implementãrii proiectului
[bleu ] Totaluri şi subtotaluri
[vernil ] A se completa la finalizarea proiectului

Cf cu originalul in limba engleza

tabel 3A.1
Traducere oficiala/autorizata din limba engleza


NOTA(CTCE)
-----------
Imaginea tabelului şi semnificaţia culorilor, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis din 27 decembrie 2007, paginile 23-27. (a se vedea imaginile asociate)

OBIECTIVE

ŢARA: ROMÂNIA Data: .............
PROIECT: F/P 1573 (2006) - Proiectul privind reforma educaţiei timpurii
Componenta 1: Reabilitarea grãdiniţelor şi dezvoltarea infrastructurii


┌──────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Total înscrieri │ │
│ │ Tip ├────┬────────────────────┬───────────────────┤ │
│ │ de │ │ │ Finalizat │ │
│ │ zone │ │ Planificat │ cumulat │ │
│ │*[1] │To- │ │ la (data) │ │
│ │ │tal ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬─────┤ COMENTARII │
│ │ │per │ Clã- │ Clã- │ To- │ Clã- │ Clã- │ To- │ │
│ │ │ju- │ diri │ diri │ tal │ diri │ diri │ tal │ │
│ JUDEŢ │ │deţ │ noi │ exis │ pla- │ noi │ exis │ fi- │ │
│ │ │ac- │ │ ten │ nifi │ │ ten │ na- │ │
│ │ │tual│ │ te │ cat │ │ te │ li- │ │
│ │ │ │ │ *[2] │ │ │ *[2] │ zat │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ALBA │care: │ │ 155│ 582│ 737│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 44│ 156│ 200│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 111│ 426│ 537│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ARAD │care: │ │ 720│ 506│ 1226│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 475│ 265│ 740│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 245│ 241│ 486│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ARGES │care: │ │ 351│ 265│ 616│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 351│ 0│ 351│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 0│ 265│ 265│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BACAU │care: │ │ 502│ 75│ 577│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 502│ 75│ 577│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BIHOR │care: │ │ 537│ 844│ 1381│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 440│ 709│ 1149│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 97│ 135│ 232│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BISTRITA- │care: │ │ 684│ 529│ 1213│ │ │ │ │
│NASAUD ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 634│ 395│ 1029│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 50│ 134│ 184│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BOTOSANI │care: │ │ 963│ 646│ 1609│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 737│ 521│ 1258│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 226│ 125│ 351│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BRAILA │care: │ │ 105│ 665│ 770│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 105│ 276│ 381│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 0│ 389│ 389│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BRASOV │care: │ │ 450│ 0│ 450│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 346│ 0│ 346│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 104│ 0│ 104│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BUCURESTI │care: │ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BUZAU │care: │ │ 737│ 523│ 1260│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 737│ 523│ 1260│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CALARASI │care: │ │ 430│ 751│ 1181│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 180│ 751│ 931│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 250│ 0│ 250│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CARAS- │care: │ │ 699│ 752│ 1451│ │ │ │ │
│SEVERIN ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 236│ 105│ 341│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 463│ 647│ 1110│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CLUJ │care: │ │ 540│ 645│ 1185│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 325│ 108│ 433│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 215│ 537│ 752│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CONSTANTA │care: │ │ 1298│ 244│ 1542│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 1091│ 28│ 1119│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 207│ 216│ 423│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│COVASNA │care: │ │ 806│ 685│ 1491│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 691│ 193│ 884│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 115│ 492│ 607│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DAMBOVITA │care: │ │ 287│ 1035│ 1322│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 209│ 685│ 894│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 78│ 350│ 428│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DOLJ │care: │ │ 501│ 992│ 1493│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 501│ 246│ 747│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 0│ 746│ 746│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GALATI │care: │ │ 516│ 967│ 1483│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 282│ 734│ 1016│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 234│ 233│ 467│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GIURGIU │care: │ │ 225│ 694│ 919│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 65│ 148│ 213│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 160│ 546│ 706│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GORJ │care: │ │ 380│ 1895│ 2275│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 380│ 1895│ 2275│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│HARGHITA │care: │ │ 1078│ 216│ 1294│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 1078│ 216│ 1294│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│HUNEDOARA │care: │ │ 1331│ 1500│ 2831│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 140│ 54│ 194│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 1191│ 1446│ 2637│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│IALOMITA │care: │ │ 217│ 941│ 1158│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 217│ 748│ 965│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 0│ 193│ 193│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│IASI │care: │ │ 656│ 486│ 1142│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 329│ 356│ 685│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 327│ 130│ 457│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ILFOV │care: │ │ 327│ 324│ 651│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 283│ 324│ 607│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 44│ 0│ 44│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MARAMURES │care: │ │ 1963│ 889│ 2852│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 1327│ 125│ 1452│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 636│ 764│ 1400│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MEHEDINTI │care: │ │ 1048│ 250│ 1298│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 325│ 200│ 525│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 723│ 50│ 773│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MURES │care: │ │ 1037│ 0│ 1037│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 944│ 0│ 944│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 93│ 0│ 93│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│NEAMT │care: │ │ 1190│ 292│ 1482│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 1106│ 79│ 1185│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 84│ 213│ 297│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│OLT │care: │ │ 540│ 535│ 1075│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 500│ 196│ 696│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 40│ 339│ 379│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRAHOVA │care: │ │ 491│ 707│ 1198│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 65│ 317│ 382│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 426│ 390│ 816│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SALAJ │care: │ │ 422│ 700│ 1122│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 422│ 580│ 1002│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 0│ 120│ 120│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SATU-MARE │care: │ │ 777│ 855│ 1632│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 645│ 855│ 1500│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 132│ 0│ 132│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SIBIU │care: │ │ 108│ 672│ 780│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 108│ 341│ 449│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 0│ 331│ 331│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SUCEAVA │care: │ │ 883│ 859│ 1742│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 783│ 572│ 1355│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 100│ 287│ 387│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TELEORMAN │care: │ │ 667│ 1148│ 1815│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 545│ 490│ 1035│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 122│ 658│ 780│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TIMIS │care: │ │ 225│ 1226│ 1451│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 100│ 592│ 692│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 125│ 634│ 759│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TULCEA │care: │ │ 250│ 512│ 762│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 250│ 319│ 569│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 0│ 193│ 193│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALCEA │care: │ │ 217│ 1067│ 1284│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 97│ 753│ 850│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 120│ 314│ 434│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VASLUI │care: │ │ 1097│ 0│ 1097│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 1097│ 0│ 1097│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VRANCEA │care: │ │ 661│ 155│ 816│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 391│ 23│ 414│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 270│ 132│ 402│ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL │care: │ │ 26071│ 26629│ 52700│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ R│ │ 18703│ 13058│ 31761│ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │
│ │ U│ │ 7368│ 13571│ 20939│ │ │ │ │
└──────────┴──────┴────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────────────┘


*[1]R = rural; U = urban
*[2] Clãdiri existente = Lucrãri de consolidare şi/sau extindere şi/sau modernizare
[galben ] A se completa la începutul programului şi înaintea finanţãrii proiectului
[alb ] A se completa pe parcursul implementãrii proiectului
[bleu ] Total şi subtotaluri

Cf. cu orig. in limba engleza
tabel 3 A.2
Traducere oficiala/autorizata din limba engleza

NOTA(CTCE)
-----------
Imaginea tabelului şi semnificaţia culorilor, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis din 27 decembrie 2007, paginile 28-31. (a se vedea imaginile asociate)


OBIECTIVE

ŢARA: ROMÂNIA Data: .............
PROIECT: F/P 1573 (2006) - Proiectul privind reforma educaţiei timpurii
Component 2 Perfecţionare profesionalã şi pregãtirea personalului
┌──────────┬──────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───┐
│ │ │Numãr de grãdiniţe │Numãr de copii care │ │ │
│ │ │care vor beneficia │vor beneficia de │ PREGÃTIREA PERSONALULUI │ C │
│ │ │ de pregãtirea │ pregãtirea │ │ O │
│ │ │ personalului │ personalului │ │ M │
│ │ ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┼─────────────┬─────────────┬───────────┤ E │
│ JUDEŢ │ │ │ │ │ │Numãr de │ Numãrul │ Numãr de │ N │
│ │ Tip │ │Finalizat│ │Finalizat│educatori │personalului │ directori │ T │
│ │ de │Planificat│cumulat │Planificat│ cumulat │instruiţi │supraveghetor│instruiţi │ A │
│ │ zone │ │ la │ │ la │(cel puţin │ instruit │ │ R │
│ │*[1] │ │ (data) │ │ (data) 󧔢 de ore/ │ │ │ I │
│ │ │ │ │ │ │educator │ │ │ I │
│ │ │ │ │ │ ├─────┬───────┼────┬────────┼────┬──────┤ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤Plani│Finali-│Pla-│Finali- │Pla-│Fina- ├───┤
│ALBA │Numãr │ │ │ │ │ficat│zat cu-│nifi│zat cu- │nifi│lizat │ │
│ │total │ │ │ │ │ │mulativ│cat │mulativ │cat │cumu- │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ la │ │ la │ │lativ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ (data)│ │(data) │ │ la │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(data)│ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ARAD │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ARGES │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BACAU │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BIHOR │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BISTRITA- │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│NASAUD ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BOTOSANI │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BRAILA │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BRASOV │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BUCURESTI │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│BUZAU │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CALARASI │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CARAS- │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SEVERIN ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CLUJ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CONSTANTA │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│COVASNA │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DAMBOVITA │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DOLJ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GALATI │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GIURGIU │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GORJ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│HARGHITA │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│HUNEDOARA │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│IALOMITA │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│IASI │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ILFOV │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MARAMURES │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MEHEDINTI │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MURES │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│NEAMT │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│OLT │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRAHOVA │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SALAJ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SATU- │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MARE ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SIBIU │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SUCEAVA │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TELEORMAN │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TIMIS │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TULCEA │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALCEA │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VASLUI │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VRANCEA │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┼───┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────┼────┼────────┼────┼──────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────┴───────┴────┴────────┴────┴──────┴───┘


*[1] R = rural; U = urban.
[galben] A se completa la începutul programului şi înainte de finanţarea proiectului
[alb ] A se completa în timpul implementãrii proiectului
[bleu ] Total şi subtotaluri

Cf. cu originalul in limba engleza

tabel 3 B
Traducere oficiala/autorizata din limba engleza


NOTA(CTCE)
-----------
Imaginea tabelului şi semnificaţia culorilor, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis din 27 decembrie 2007, paginile 32-38. (a se vedea imaginile asociate)

OBIECTIVE

ŢARA: ROMÂNIA Data: .............
PROIECT: F/P 1573 (2006) - Proiectul privind reforma educaţiei timpurii
Componenta 3A Furnizarea de materiale pentru educaţia timpurie


┌──────────┬──────┬─────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ │ Total grãdiniţe │ │ │
│ │ Tip ├────┬────────────────────┤ Nr. de copii │ │
│ │ de │ │ Dotate cu │ care │ │
│ │ zone │ │ materiale │ beneficiazã │ │
│ │*[1] │To- │ │ │ │
│ │ │tal ├──────────┬─────────┼──────────┬────────┤ COMENTARII │
│ │ │per │ │ │ │ │ │
│ │ │ju- │ │Realizat │ │Realizat│ │
│ JUDEŢ │ │deţ │Planificat│cumulat │Planificat│cumulat │ │
│ │ │exis│ │ la │ │ la │ │
│ │ │ten │ │ (data) │ │(data) │ │
│ │ │te │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│ALBA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│ARAD │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│ARGES │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│BACAU │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│BIHOR │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│BISTRITA- │care: │ │ │ │ │ │ │
│NASAUD ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│BOTOSANI │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│BRAILA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│BRASOV │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│BUCURESTI │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│BUZAU │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│CALARASI │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│CARAS- │care: │ │ │ │ │ │ │
│SEVERIN ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│CLUJ │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│CONSTANTA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│COVASNA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│DAMBOVITA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│DOLJ │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│GALATI │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│GIURGIU │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│GORJ │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│HARGHITA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│HUNEDOARA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│IALOMITA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│IASI │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│ILFOV │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│MARAMURES │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│MEHEDINTI │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│MURES │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│NEAMT │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│OLT │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│PRAHOVA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│SALAJ │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│SATU- │care: │ │ │ │ │ │ │
│MARE ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│SIBIU │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│SUCEAVA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│TELEORMAN │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│TIMIS │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│TULCEA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│VALCEA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│VASLUI │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│VRANCEA │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Numãr │ │ │ │ │ │ │
│ │total │ │ │ │ │ │ │
│ │ din │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL │care: │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ R│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┤ │
│ │ U│ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────────┘


*[1] R = rural; U = urban
[galben] A se completa la începutul programului şi înainte de finanţarea proiectului
[alb ] A se completa pe parcursul implementãrii proiectului
[bleu ] Total şi sub-totaluri

Cf. cu originalul in limba engleza

Tabel 3C
Traducere oficiala/autorizate din limba engleza


NOTA(CTCE)
-----------
Imaginea tabelului şi semnificaţia culorilor, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis din 27 decembrie 2007, paginile 40-43. (a se vedea imaginile asociate)

OBIECTIVE

ŢARA: ROMÂNIA Data: ...............
PROIECT: F/P 1573 (2006) - Proiectul privind reforma educaţiei timpurii
Componenta 3B Dezvoltarea unei reţele de Centre de resurse pentru
educare şi dezvoltare


┌──────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┐
│ │Nr. de CRED dodate şi│ │Numãr mediu de│
│ │ operaţionale │ Numãr de vizitatori │ activitãţi │
│ │ │ │ desfãşurate │
│ │ │ │ lunar în │
│ │ │ │ ultimul an │
│ ├──────────┬──────────┼─────────────┬────────────────┼──────┬───────┤
│ Judeţ │Planificat│Cumulat la│ │Numãrul mediu al│ │ │
│ │ │ (data) │ Înregistraţi│ frecvenţei │Numãr │ Tip │
│ │ │ │ │ sãptãmânale │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│ALBA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│ARAD │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│BACÃU │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│BIHOR │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│BISTRIŢA- │ │ │ │ │ │ │
│NÃSÃUD │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│BOTOŞANI │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│BRÃILA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│BUZÃU │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│BUCURESTI │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│CARAŞ- │ │ │ │ │ │ │
│SEVERIN │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│CÃLÃRAŞI │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│CLUJ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│COVASNA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│DÂMBOVIŢA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│DOLJ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│GALAŢI │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│GIURGIU │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│GORJ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│HARGHITA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│HUNEDOARA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│IALOMIŢA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│IAŞI │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│ILFOV │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│MARAMUREŞ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│MEHEDINŢI │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│MUREŞ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│NEAMŢ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│OLT │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│PRAHOVA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│SATU-MARE │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│SÃLAJ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│SIBIU │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│SUCEAVA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│TELEORMAN │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│TIMIŞ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│TULCEA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│VASLUI │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│VÂLCEA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│VRANCEA │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼──────┼───────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
│estimat în│ │ │ │ │ │ │
│cadrul pro│ │ │ │ │ │ │
│iectului │ 318│ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────────┴──────┴───────┘


[galben] A se completa la începutul programului şi înainte de finanţarea proiectului
[alb ] A se completa pe parcursul implementãrii proiectului
[bleu ] Total şi sub-totaluri

Cf cu originalul in lima engleza
tabel 3 D
Traducere oficiala/autorizata din limba engleza


NOTA(CTCE)
-----------
Imaginea tabelului şi semnificaţia culorilor, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis din 27 decembrie 2007, pagina 44. (a se vedea imaginile asociate)

OBIECTIVE

ŢARA: ROMÂNIA Data: .............
PROIECT: F/P 1573 (2006) - Proiectul privind reforma educaţiei timpurii
Componenta 3 C Crearea unor servicii specifice pentru copiii cu nevoi speciale


┌──────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Numãrul copiilor cu dizabilitãţi │ │
│ │ │ senzoriale │ │
│ │ ├──────────────────┬───────────────────────┤ │
│ JUDEŢ │ │ │ Beneficiari ai │ │
│ │ │ Total actual │serviciilor cabinetelor│ │
│ │ Localizarea │ per judeţ │ de terapie cumulat │ │
│ │ camerelor de│ │ la (data) │COMENTARII│
│ │ terapie ├──────┬─────┬─────┼───────┬──────┬────────┤ │
│ │ │ Rural│Urban│Total│ Rural │Urban │Total │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│ALBA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│ARAD │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│BACÃU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│BIHOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│BISTRIŢA- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│NÃSÃUD │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│BOTOŞANI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│BRÃILA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│BUCURESTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│BUZÃU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│CÃLÃRAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│CARAŞ- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SEVERIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│CLUJ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│COVASNA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│DÂMBOVIŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│DOLJ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│GALAŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│GIURGIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│GORJ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│HARGHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│HUNEDOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│IALOMIŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│IAŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│ILFOV │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│MARAMUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│MEHEDINŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│MUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│NEAMŢ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│OLT │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│PRAHOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│SÃLAJ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│SATU-MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│SIBIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│SUCEAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│TELEORMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│TIMIŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│TULCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│VÂLCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│VASLUI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│VRANCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────┴────────┴──────────┘

[1] R = rural; U = urban
[galben] A se completa la începutul programului şi înainte de finanţarea proiectului
[alb ] A se completa pe parcursul implementãrii proiectului
[bleu ] Total şi sub-totaluri

Cf cu originalul in lima engleza

tabel 3 E
Traducere oficiala/autorizata din limba engleza


NOTA(CTCE)
-----------
Imaginea tabelului şi semnificaţia culorilor, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis din 27 decembrie 2007, paginile 45-46. (a se vedea imaginile asociate)


INDICATORI DE PERFORMANŢÃ

ŢARA: ROMÂNIA Data: ...............
PROIECT: F/P 1573 (2006) - Proiect privind reforma educaţiei timpurii
┌────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────┬────────┬─────┐
│ Indicator │ Unitate de mãsurã │ Concept │ Situaţia │Ţinta │Rezul│
│ │ │ │ înaintea │Proiec- │tatul│
│ │ │ │implementãrii│tului │Pro- │
│ │ │ │ Proiectului │ │iec- │
│ │ │ │ │ │tului│
├────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────┴────────┼─────┤
│ INDICATORI SECTORIALI │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Acces, participare şi progres │ │
├────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────┬────────┼─────┤
│Rata brutã a │Total înscrieri ca │Total înscrieri în învãţãmântul 𗈗-6: 72% │ │ │
│înscrierii │pondere (%) în grupul│preşcolar, exprimate ca procent 𗈗: 44% │ │ │
│în învãţãmântul │corespunzãtor de │din populaţia cu limite de vârstã 𗈘: 67% │ │ │
│preşcolar │vârstã │cuprinse între 3 şi 6 ani. 𗈙: 83% │ │ │
│pe vârste (3-6) │ │Înscrierile târzii şi/sau repetarea𗈚: 91% │ │ │
│ │ │pot duce la un GER mai mare de 100%𗈗-6: 66% │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────𗍫: 38% │ │ │
│Rata brutã a │Total pondere (%) │Total înscrieri în învãţãmântul 𗈘: 63% │ │ │
│înscrierii │înscrieri în unitãţi-│rural, exprimat ca procent din 𗈙: 81% │ │ │
│în învãţãmântul │le de învãţãmânt │populaţia ruralã cuprinsã între 𗈚: 84% │ │ │
│prescolar in │preşcolar rural în 𗈗 şi 6 ani. │ │ │ │
│mediul rural │grupul corespunzator │ │ │ │ │
│ pe vârste (3-6)│de vârstã din zonele │ │ │ │ │
│ │rurale │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────┤
│Ponderea înscri-│Ca procent din │Numãrul total al copiilor rromi │ │ │ │
│erii copiilor │populaţia clasei │din învãţãmântul preşcolar, │ │ │ │
│rromi în învãţã-│întâi │exprimat ca procent din populaţia │ │ │ │
│mântul preşcolar│ │rromã de vârstã preşcolarã. │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────┤
│Ponderea elevi- │Ca procent din │Numãrul primilor absolvenţi cu │ │ │ │
│lor de clasa │populaţia clasei │experienţa grãdiniţelor ca parte 󧔟% │ │ │
│întai cu │întâi │din numãrul total al elevilor de │ │ │ │
│experienţã de │ │clasa I │ │ │ │
│grãdiniţã │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────┤
│Eficienţã │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────┤
│Rata repetenţiei│Ca procent din elevii│Numãrul de elevi care repetã o │Clasa 1: 4% │ │ │
│pe clase în │înscrişi în │anumitã clasã într-un anumit an │ │ │ │
│învãţãmântul │anul anterior │şcolar, exprimat ca procent al │ │ │ │
│primar │ │înscrierilor în acea clasã în anul │ │ │ │
│ │ │şcolar anterior │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼─────┤
│Rata abandonului│Ca procent din elevii│Procentul de elevi care au renunţat𗈕,2% media │ │ │
│şcolar pe clase │ înscrişi │dintr-o anumitã clasã într-un │pentru │ │ │
│în învãţãmântul │ │anumit an şcolar. Este diferenţa │primar │ │ │
│primar │ │dintre 100% şi suma ratelor de │ │ │ │
│ │ │promovare şi ratelor de repetare │ │ │ │
│ │ │a clasei │ │ │ │
└────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────┴────────┴─────┘

[galben ] A se completa la începutul programului şi înainte de finanţarea proiectului
[vernil ] A se completa la finalizarea proiectului

Cf cu orig in limba engleza
Tabel 4
Traducere oficiala/autorizata din limba engleza


NOTA(CTCE)
-----------
Imaginea tabelului şi semnificaţia culorilor, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis din 27 decembrie 2007, paginile 47-48. (a se vedea imaginile asociate)

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016