Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD-CADRU DE IMPRUMUT din 1 octombrie 1997  intre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD-CADRU DE IMPRUMUT din 1 octombrie 1997 intre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 12 noiembrie 1997
--------------------
*) Traducere.

Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei (denumit în continuare Fond) Paris, pe de-o parte, şi România, reprezentanta prin Ministerul Finanţelor (denumita în continuare Împrumutat), pe de alta parte,
având în vedere cererea României din 30 aprilie 1997 şi completatã la data de 6 iunie 1997,
având în vedere Rezoluţia consiliului administrativ al Fondului: 1417 (1997),
considerând ca Împrumutatul intenţioneazã sa contracteze de la Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezoltare, denumita în continuare B.I.R.D., un împrumut în valoare de 70.000.000 dolari S.U.A. echivalent, pentru a sprijini finanţarea proiectului descris în art. 2 din acest acord,
având în vedere cel de-al treilea Protocol adiţional la Acordul general pentru privilegii şi imunitãţi al Consiliului Europei,
având în vedere articolele Normelor de împrumut ale Fondului din 6 octombrie 1970,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Acest împrumut este acordat în cadrul Condiţiilor generale ale Normelor de împrumut curente ale Fondului şi în cadrul condiţiilor speciale stabilite prin acest acord şi anexele lui.

ART. 2
Proiectul
Fondul acorda Împrumutatului, care accepta, un împrumut pentru finanţarea parţialã a Proiectului 1257 (1997), aprobat de cãtre consiliul administrativ al Fondului la 6-7 iulie 1997, privind reabilitarea a aproximativ 900 unitãţi de învãţãmânt preuniversitar din România.
Acest împrumut este acordat de Fond pe baza angajamentului ca Împrumutatul îl utilizeazã pentru a finanta numai proiectul descris în anexa nr. 1 şi ca realizeazã acest proiect prin Ministerul Educaţiei Naţionale (M.E.N.), în cadrul condiţiilor care sunt detaliate în anexa menţionatã anterior.
Orice schimbare a modului de utilizare a împrumutului, care nu a primit aprobarea Fondului, poate conduce la suspendarea, anularea sau plata anticipata a împrumutului, conform prevederilor art. 13 din Normele de împrumut.

ART. 3
Împrumutul

3.1. Condiţii financiare
Valoarea împrumutului acordat este echivalenta cu 13.800.000 dolari S.U.A. (treisprezece milioane opt sute mii de dolari S.U.A). Fiecare transa a împrumutului va fi pentru o perioada de pana la 15 ani, cu 5 ani perioada de graţie. Ratele de capital, ratele de dobanda, moneda, durata şi data de rambursare vor fi stabilite de comun acord, pentru fiecare transa, între Împrumutat, la cererea M.E.N., şi Fond, prin telex confirmat sau prin fax. Contul în care va fi efectuatã disponibilizarea sumelor va fi comunicat Fondului, în timp util, de cãtre Împrumutat.
3.2. Trageri
O scrisoare suplimentarã la prezentul acord-cadru, specificand detaliile, va fi semnatã între Împrumutat, la cererea M.E.N., şi Fond, pentru fiecare transa la momentul tragerii acesteia (anexa nr. 2 la prezentul acord).
3.3. Mobilizare
În scopul mobilizãrii împrumutului, Împrumutatul, prin M.E.N., va trimite la Fond, în timp util, un angajament de plata corespunzãtor fiecãrei transe (anexa nr. 3 la prezentul acord).
Angajamentul de plata este întocmit şi plãtibil în dolari S.U.A., ca valuta a transei.
3.4. Domiciliere
Toate sumele datorate de Împrumutat, în cadrul acestui împrumut, sunt plãtibile Fondului în dolari S.U.A., ca moneda a fiecãrei transe, la banca şi în contul comunicat de cãtre Fond Împrumutatului la momentul fiecãrei trageri, prin notificare telex, care sa fie trimisa Fondului de cãtre banca insarcinata de Împrumutat cu efectuarea plãţii, cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de fiecare plata.
3.5. Date
Prevederile art. 3 fac obiectul înţelegerii "urmãtoarea zi lucrãtoare modificatã", a carei definitie se regaseste în anexa nr. 4 la prezentul acord ("ziua lucrãtoare" în ţara monedei).

ART. 4
Monitorizarea împrumutului şi proiectul

4.1. Utilizarea împrumutului
Fiecare transa, inclusiv plata de avansuri cãtre furnizori sau constructori, trbuie sa fie utilizate de cãtre Împrumutat, prin M.E.N., pentru finanţarea proiectului, în timp de 6 luni de la disponibilizarea acestora de cãtre Fond.
4.2. Implementarea proiectului
Pentru implementarea proiectului, Împrumutatul desemneazã M.E.N. ca agenţie de implementare. Împrumutatul, prin M.E.N., va depune toate eforturile şi diligenţele şi va exercita toate metodele folosite în mod curent, în special metodele financiare, tehnice, sociale şi manageriale, precum şi cele referitoare la protecţia mediului înconjurãtor, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzãtoare a proiectului.
În special, se va asigura - înainte şi pe parcursul implementarii proiectului - ca intreaga finanţare, toate drepturile asupra pãmântului şi de proprietate, care sunt necesare pentru aceasta, sa fie disponibile şi ca toate bunurile şi santierele sa fie permanent asigurate şi întreţinute de cãtre constructori.
În plus, Împrumutatul, prin M.E.N., se va asigura ca:
- proiectul este în conformitate cu prevederile în materie ale convenţiilor Consiliului Europei;
- proiectul respecta mediul înconjurãtor, potrivit convenţiilor internaţionale în materie;
- finanţarea parţialã de cãtre Fond nu depãşeşte 11% din costul total al proiectului, excluzând dobanda şi costurile financiare.
4.3. Raportarile Împrumutatului
4.3.1. Raportul privind evoluţia proiectului
Cel puţin o data pe an, de la tragerea din împrumut pana la finalizarea întregului proiect, Împrumutatul, prin M.E.N., va trimite Fondului un raport identic cu cel trimis cãtre B.I.R.D., detaliind:
- stadiul utilizãrii împrumutului;
- evoluţia planului de finanţare a proiectului;
- evoluţia întregului proiect;
4.3.2. Raportul final al proiectului
La finalizarea întregului proiect, Împrumutatul, prin M.E.N., va prezenta într-un raport final efectele economice, financiare, sociale şi asupra mediului înconjurãtor ale proiectului.
4.4. Informaţii furnizate Fondului
Împrumutatul, prin M.E.N., va tine evidente contabile referitoare la proiect, care vor fi în conformitate cu standardele internaţionale, care vor arata, în orice moment, evoluţia proiectului şi care vor inregistra toate operaţiunile fãcute şi vor identifica financiar lucrãrile, bunurile şi serviciile finanţate cu ajutorul prezentului împrumut.
Împrumutatul faciliteazã primirea oricãrei misiuni de informare rezonabila, realizatã de cãtre agenţia Fondului sau de consultanţi externi angajaţi de Fond, şi asigura toatã cooperarea necesarã pentru informarea misiunii, prin facilitarea oricãrei vizite posibile la locul desfãşurãrii proiectului. În plus, Fondul poate efectua la fata locului o revizie a contabilitãţii proiectului, realizatã de unul sau mai mulţi consultanţi, la alegerea acestuia, pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul, neonorarii la scadenta, de cãtre Împrumutat, a oricãrei obligaţii asumate conform prezentului împrumut.

ART. 5
Încetarea obligaţiilor Împrumutatului
Plata sume datorate, stipulatã în angajamentul de plata, elibereazã pe Împrumutat de la orice obligaţie definitã în art. 3 de mai sus. Dupã ce intreaga suma a capitalului acestui împrumut şi toate dobânzile şi alte speze, care rezulta din acesta, în special acele sume din art. 6 şi 7 din acord, au fost plãtite în totalitate, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligaţiile sale fata de Fond, cu excepţia celor prezentate în art. 4 de mai sus.

ART. 6
Dobanda pentru întârziere
Cu toate acestea, orice alt posibil recurs al Fondului, în cadrul prezentului acord şi al normelor de împrumut, sau, dupã caz, dacã Împrumutatul nu plãteşte intreaga dobanda sau orice alta suma platibila, potrivit prezentului acord de împrumut, la cea mai tarzie data de scadenta specificatã, Împrumutatul trebuie sa plãteascã o dobanda suplimentarã la suma datoratã şi neplatita în totalitate, egala cu dobanda LIBOR la o luna la data scadenta pentru moneda ultimei plati (dacã este sambata, duminica sau zi nelucrãtoare a Bãncii, în urmãtoarea zi lucrãtoare), la ora 11,00 (ora localã a Londrei), plus 2,5 pe an, calculatã de la data scadenta a acestei sume pana la data efectuãrii plãţii. Rata LIBOR la o luna, aplicabilã, va fi actualizatã la fiecare 30 de zile.

ART. 7
Costuri asociate
Toate impozitele şi taxele de orice fel, datorate şi plãtite, şi toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate sau parţial, sau din garantarea ori refinantarea împrumutului acordat, împreunã cu toate cheltuielile din acţiuni juridice şi extrajuridice rezultate din împrumut, vor fi suportate de cãtre Împrumutat prin M.E.N.
Cu toate acestea, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale Fondului, referitoare la costurile procedurilor de arbitraj menţionate la cap. 4.

ART. 8
Garanţii
Împrumutatul declara ca nici un alt angajament nu a fost fãcut şi nu va fi fãcut în viitor, care ar putea de unei terţe pãrţi un regim preferenţial, un drept preferenţial de plata, o colaterare sau garantare de orice natura ar fi, care ar putea conferi mai multe drepturi celei de-a treia pãrţi, denumita în continuare garanţie.
Dacã o astfel de garanţie a fost totuşi acordatã unei terţe pãrţi, Împrumutatul este de acord sa întocmeascã sau sa furnizeze o garanţie identicã în favoarea Fondului sau, când este împiedicat sa o facã, sa ofere o garanţie echivalenta şi sa stipuleze formarea unei astfel de garanţii în favoarea Fondului.
Neîndeplinirea acestor prevederi ar reprezenta un caz de neîndeplinire a obligaţiilor, dupã cum sunt specificate în art. 13 lit. h) cap. 3 al Normelor de împrumut ale Fondului, şi poate de naştere la suspendare, anulare sau plata anticipata a împrumutului. Retragerea de cãtre Garant a garanţiei sale în favoarea Împrumutatului ar putea, de asemenea, sa justifice aplicarea aceloraşi prevederi.


ART. 9
Relaţii cu terţii
Împrumutatul, în scopul utilizãrii împrumutului, nu poate invoca orice fapt referitor la relaţiile sale cu terţe pãrţi, în vederea evitãrii îndeplinirii, totale sau parţiale, a obligaţiilor sale rezultate din acest acord.
Fondul nu poate fi implicat în disputele care ar putea sa apara între Împrumutat şi terţi, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de cãtre Fond, datoritã oricãrei dispute, şi în special toate costurile legale sau de judecata vor fi pe cheltuiala Împrumutatului.

ART. 10
Intrarea în vigoare
Acest acord va intra în vigoare dupã ratificarea lui de cãtre Parlamentul României şi când Acordul de împrumut dintre B.I.R.D. şi Împrumutat, referitor la proiectul definit la art. 2 de mai sus, între în vigoare.

ART. 11
Legea aplicabilã
Acest acord şi garanţiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile Fondului, asa cum sunt ele precizate în art. 1 paragraful 3 din al treilea Protocol adiţional din 6 martie 1959 la Acordul general de privilegii şi imunitãţi al Consiliului Europei din 2 septembrie 1949 şi, în al doilea rând, dacã este necesar, de legea franceza.
Disputele dintre pãrţi, referitoare la acest acord, vor fi subiectul unui arbitraj, în cadrul condiţiilor specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale Fondului.

ART. 12
Interpretarea acordului
Împrumutatul declara ca a luat cunostinta despre Normele de împrumut ale Fondului şi ca a primit o copie de pe acestea.
Atunci când exista o contradictie între oricare prevedere a oricãrei norme de împrumut a Fondului şi orice prevedere a acestui acord vor prevala prevederile acestui acord.
Titlurile paragrafelor, secţiunilor şi capitolelor prezentului acord nu vor servi pentru interpretare acestuia.
În nici un caz nu se va presupune ca Fondul a renunţat tacit la vreun drept acordat prin prezentul acord.

ART. 13
Dubla neîndeplinire a obligaţiilor
Suspendarea anularea sau plata anticipata a împrumutului B.I.R.D., referitoare la acest proiect, dupã cum sunt definite în art. 2 de mai sus, totalã sau parţialã, va permite Fondului, dupã consultarea cu Împrumutatul, sa suspende, sa anuleze sau sa solicite restituirea anticipata a prezentului împrumut, conform prevederilor art. 13 lit. h) din cap. 3 al Normelor de împrumut ale Fondului.

ART. 14
Executarea hotãrîrii de arbitraj
Pãrţile contractante convin sa nu invoce nici un privilegiu, imunitate sau legislaţie în fata oricãrei autoritãţi jurisdicţionale sau a altei autoritãţi, fie ea interna sau internationala, în vederea împiedicãrii punerii în aplicare a unei decizii înmânate în condiţiile specificate la cap. 4 al Normelor de împrumut.

ART. 15
Reprezentare şi certificari
Împrumutatul prezintã şi certifica:
- ca autoritãţile sale competente l-au autorizat sa întocmeascã prezentul acord şi i-au dat, în acest sens, autorizarea de semnare, în conformitate cu legile, decretele, regulamentele, articolele asocierii şi alte texte aplicabile acestuia;
- ca întocmirea şi executarea prezentului acord nu contravin legilor, decretelor, regulamentelor, articolelor asocierii şi altor texte aplicabile acestuia şi ca toate permisele, licentele şi autorizaţiile necesare acestuia au fost obţinute şi vor rãmâne valabile pe toatã durata împrumutului.
Orice schimbarea referitoare la reprezentarile şi certificarile de mai sus trebuie, pe toatã durata împrumutului, sa fie notificatã imediat cãtre Fond şi sa fie furnizate toate documentele justificative.

ART. 16
Acest acord este întocmit în doua exemplare, fiecare dintre ele având aceeaşi valabilitate.
Un exemplar este pãstrat de fiecare dintre pãrţile contractante.
Paris, 1 octombrie 1997.

Pentru România,
Dumitru Ciausu,
ambasadorul României la Paris

Pentru Fondul de Dezvoltare Socialã
al Consiliului Europei,
Raphael Alomar,
guvernator
ANEXA 1

SINTEZA PROIECTULUI
Acord de împrumut individual
| Fond/Proiect |1257(1997) |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Beneficiar |Ministerul Educaţiei Naţionale |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Împrumutat |România |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Aprobat de cãtre consiliul administrativ |6 - 7 iulie 1997 |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Modificãri (dacã este cazul) | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Suma aprobatã |13.800.000 dolari S.U.A. |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------
|Domeniul |Infrastructura socialã în domeniul|
| |învãţãmântului |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Lucrãri planificate |Reabilitarea a aproximativ 900 de |
| |unitãţi de învãţãmânt preuniversi-|
| |tar |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Localizarea |Pe întreg teritoriul României |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Costul total al proiectului |130.000.000 dolari S.U.A. |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Costurile distribuite pe principalele |Lucrãri civile, |
|posturi bugetare |reabilitarea clãdirilor: |
| |109.000.000 dolari S.U.A |
| | |
| |Echipamente şi mobilie: |
| |6.600.000 dolari S.U.A |
| | |
| |Servicii de consultanţa, |
| |studii şi perfecţionare: |
| |10.000.000 dolari S.U.A |
| | |
| |Costuri neprevãzute: |
| |4.400.000 dolari S.U.A |
| |(componenta nefinantata de Fond) |
| | |
| |TOTAL: 130.000.000 dolari S.U.A. |
| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Finanţare |- Fondul: |
| | 13.800.000 dolari S.U.A. (11%) |
| | |
| |- B.I.R.D.: |
| | 70.000.000 dolari S.U.A. (54%) |
| | |
| |- Guvernul României: |
| | 46.200.000 dolari S.U.A. (35%) |
| | |
| |TOTAL: |
| | 130.000.000. dolari S.U.A. (100%|
| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Gradul de realizare a proiectului la |0% |
|momentul prezentãrii iniţiale a cererii de | |
|împrumut | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Graficul lucrãrilor |Începutul lucrãrilor: 1998 |
| |Sfârşitul lucrãrilor: 2002 |
| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
|Efectele sociale estimate |Proiectul va ajuta la crearea unor|
| |condiţii de învãţãmânt mai sigure |
| |şi mai bune în unitãţile pre- |
| |universitare pentru aproximativ |
| |200.000 de elevi din România |
|-------------------------------------------|----------------------------------|Anexa 2-1

FONDUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ AL CONSILIULUI EUROPEI
FOND/PROIECT 1257(1997)
Transa .................


SCRISOARE SUPLIMENTARĂ
la acordul-cadru din data [data]

dintre
Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, denumit în continuare Fond,
şi
România, denumita în continuare Împrumutat

Prezenta scrisoare suplimentarã şi acordul-cadru stabilesc termenii şi condiţiile convenite pentru prima tragere, asa cum este specificat în art.3 din acordul-cadru menţionat.Suma [moneda] [suma în cifre]
Termenii împrumutului 15 ani
Preţul de disponibilizare 100%
Preţul de restituire 100%
Plata dobânzii semianual
Rata dobânzii bazatã pe LIBOR la 6 luni
Nr. de zile luat în calcul [actual/360 pentru rata dobânzii bazatã pe
dobanda LIBOR]
Data disponibilizarii [data de disponibilizare]
Contul pentru remitenta [contul de referinta al Împrumutatului]


[Se va completa, pentru fiecare tragere, conform condiţiilor împrumutului, menţionate mai sus.]
Aceste prevederi fac obiectul înţelegerii "urmãtoarea zi lucrãtoare modificatã", a carei definitie se gãseşte în anexa nr. 4 la acordul-cadru, semnat între Fond şi Împrumutat la data [data].
În vederea mobilizãrii transei împrumutului, Împrumutatul va trimite, în timp util, Fondului, un angajament de plata corespunzãtor acestei transe. [Anexa]

Paris, [data]
Pentru Fondul de Dezvoltare Socialã
al Consiliului Europei,
Guvernatorul


Paris,[data]
Pentru România,ANEXA 2-2


GRAFICUL DE RAMBURSARE|Beneficiarul împrumutului: România |
| Fond/Proiect 1257 - prima transa |
|Moneda: Suma: |
|Rata dobânzii: Preţul: |
|Data disponibilizarii: Durata: luna |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| | Capitalul rãmas | Capitalul rãmas | Dobanda de | Suma la |
| Scadente | de plata | de rambursat | achitat | scadenta |
| | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| TOTAL: | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|ANEXA 3

F/P 1257 (1997) - prima transa
ROMÂNIA

ANGAJAMENT DE PLATA

<moneda> <suma> <data împrumutului>

Pentru valoarea primitã, subsemnatul:

ROMÂNIA,
prin acest angajament de plata, se obliga sa plãteascã Fondului de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei sau altuia suma împrumutatã de:

<suma în cifre> <moneda în litere>,

în rate, la datele specificate în continuare, şi dobanda specificatã la fiecare 6 luni.
La aceste date se va rambursa împrumutul, dupã cum se specifica în continuare:

Data Suma
<data> <moneda>

Plãţile de mai sus vor fi fãcute la:
[banca Fondului şi contul de referinta]
în favoarea Fondului de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, fãrã deducerea sau fãrã luarea în considerare a oricãror taxe, impozite sau a altor costuri datorate sau percepute, prezente şi viitoare, în baza acestui angajament, sau a sumelor acestuia de cãtre sau în cadrul:

ROMÂNIEI,

sau oricãrei alte entitãţi politice sau fiscale a acesteia.
Acest angajament de plata este legat de împrumutul acordat de cãtre Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei

ROMÂNIEI

la data <data împrumutului>

În caz de neîndeplinire prompta şi în totalitate a acestui angajament, întregul capital şi dobanda aferentã la scadenta vor deveni imediat datorate şi vor fi plãtite la opţiunea şi la cererea deţinãtorului acestuia.
Neexercitarea, de cãtre deţinãtorul angajamentului, a oricãrui drept care rezulta din acesta, nu va constitui o renunţare la oricare dintre drepturile sale asupra acestuia sau în nici o circumstanţã.

ROMÂNIAANEXA 4


CONVENŢIA
urmãtoarei zile lucrãtoare modificate

(Citat):
Secţiunea 4.12. - Convenţia zilei lucrãtoare

a) Convenţia zilei lucrãtoare înseamnã convenţia pentru corectarea oricãrei date, dacã aceasta ar cãdea altfel într-o zi care nu este zi lucrãtoare. Urmãtorii termeni, când sunt folosiţi împreunã cu termenul "convenţia zilei lucrãtoare" şi o data, vor insemna ca o corectare va fi facuta, dacã aceasta data ar cãdea altfel într-o zi care nu este "zi lucrãtoare", astfel încât:
(i) .................... se omite ....................
(ii) Dacã termenii "modificarea urmãtoare" sau "modificãri" sunt specificati, acea data va fi prima zi care urmeazã şi care este o zi lucrãtoare, cu excepţia cazului în care acea zi cade în urmãtoarea luna calendaristicã, caz în care acea data va fi prima zi precedenta care este o zi lucrãtoare.
(iii) ................. se omite .....................
b) .................... se omite .....................
(Necitat)
(Asociaţia Dealerilor Internationali Swap. 1991. Definiţii.)


---------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016