Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE GARANŢIE VOLUNTARĂ din 22 iunie 2020  în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD DE GARANŢIE VOLUNTARĂ din 22 iunie 2020 în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19*)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 594 din 31 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 698 din 4 august 2020.
──────────
    *) Traducere.
    Prezentul acord de garanţie se încheie între:

    (1) România („Garantul“), unul dintre statele membre ale Uniunii Europene enumerate în anexa 1; şi

    (2) Comisia Europeană („Comisia“),

    fiecare, o parte la prezentul acord.
    Întrucât:
    (A)Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19 [„Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului“] permite Uniunii, în circumstanţele prevăzute de Regulament, să pună la dispoziţia statelor membre ale Uniunii Europene asistenţă financiară în sumă de maximum 100.000.000.000 EUR, sub forma unei facilităţi de împrumut, în conformitate cu un acord de împrumut („Acord de împrumut“). Conform articolului 6(1) din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului, această asistenţă financiară se va pune la dispoziţie prin intermediul unei decizii de punere în aplicare, adoptată de Consiliu.
    (B) Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului a împuternicit Comisia, în numele Uniunii, să împrumute de pe pieţele de capital şi de la instituţii financiare pentru a finanţa facilităţile de împrumut („împrumuturi“).
    (C) În situaţia neonorării parţiale sau totale a unei plăţi în cadrul unui acord de împrumut, Uniunea poate risca să nu dispună de suficiente resurse pentru a îndeplini obligaţiile de plată născute din împrumuturi.
    (D) Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului prevede că statele membre ale Uniunii Europene enumerate în anexa 1 (denumite în mod colectiv „garanţi“) pot contribui la SURE prin
    contragarantarea riscului suportat de Uniune şi că aceste contribuţii vor fi asigurate sub forma unor garanţii irevocabile, necondiţionate şi la cerere. Articolul 11(3) din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului prevede faptul că se va încheia de către Comisie un acord cu un stat membru contributor cu privire la garanţia irevocabilă, necondiţionată şi la cerere şi că acel acord trebuie să prevadă condiţiile de plată (un „Acord de garanţie“).
    (E) Articolul 11(4) din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului prevede că un stat membru care nu a onorat o cerere de executare a garanţiei va rămâne răspunzător să o onoreze.
    (F) Articolul 12(1) din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului prevede că asistenţa financiară va deveni disponibilă doar după ce toate statele membre au contribuit la SURE prin intermediul unui Acord de garanţie.
    (G) Fiecare stat membru al Uniunii Europene rămâne pe deplin responsabil, în mod individual, pentru angajamentele pe care şi le-a asumat printr-un Acord de împrumut sau printr-un Acord de garanţie.

    1. Garanţia şi despăgubirea
    1.1 Garanţia
    Prin prezentul, Garantul garantează Uniunii, în mod necondiţionat şi irevocabil, plata datorată şi în termen, la cerere, a până la 100 la sută din contribuţia sa („contribuţia garantată“) şi se angajează în mod corespunzător să plătească Uniunii, în termen de zece (10) zile lucrătoare (sau într-o perioadă mai scurtă, astfel cum este specificat în prezentul acord de garanţie) de la primirea unei cereri scrise din partea Comisiei în conformitate cu prezentul acord de garanţie (o „cerere“) până la 100 la sută din contribuţia sa garantată.

    1.2 Prezentul acord de garanţie are legătură exclusiv cu împrumuturile şi acordurile de împrumut asociate care sunt autorizate printr-o decizie, adoptată de Consiliu, anterior datei de 31 decembrie 2022, luată în baza Regulamentului (UE) 2020/672 al Consiliului, aşa cum a fost adoptat iniţial. Orice alte împrumuturi ale Uniunii de pe pieţele de capital şi de la instituţii financiare şi alte acorduri de împrumut nu vor da naştere niciunei pretenţii sau obligaţii în baza prezentului acord de garanţie.
    1.3 Sub rezerva clauzei 5.1, contribuţia garantată a Garantului este egală cu valoarea prevăzută în dreptul numelui Garantului în anexa 1 la prezentul acord de garanţie. Procentul-cheie al contribuţiei de garanţie a Garantului este egal cu procentul prevăzut în dreptul numelui Garantului în anexa 2 la prezentul acord de garanţie.
    1.4 Valoarea totală cumulată a oricăreia sau a tuturor sumelor cerute şi sumelor suplimentare cerute Garantului (aşa cum sunt definite în clauzele 1.6 şi, respectiv, 1.7) nu poate depăşi niciodată contribuţia garantată a Garantului. Garantul nu va fi ţinut răspunzător să plătească o sumă care depăşeşte contribuţia sa garantată.
    1.5 Obligaţiile Garantului din prezentul acord de garanţie şi ale altor garanţi din acordurile lor de garanţie sunt exclusiv individuale.
    1.6 O cerere în baza prezentei garanţii poate fi făcută de Comisie în orice moment înainte sau după o plată programată de dobândă sau o plată programată de rată de capital sau înainte de sau după scadenţa unei alte sume (denumite împreună „suma datorată“) în baza împrumuturilor, dacă:
    (i) Uniunea (indiferent de motiv) nu a primit în totalitate o plată scadentă, conform scadenţei prevăzute de un acord de împrumut, de la un stat membru al Uniunii Europene finanţat din împrumuturi sau este notificată de statul membru respectiv sau află că, în urma unui eveniment de neplată în cadrul Acordului de împrumut, statul membru respectiv nu va efectua sau nu va putea efectua în totalitate o plată scadentă în baza unui astfel de acord de împrumut, conform scadenţei; şi
    (ii) o sumă datorată este, a fost sau va fi scadentă în cadrul împrumuturilor.
    Într-o astfel de situaţie, Comisia va stabili, la propria latitudine, o sumă care să fie cerută garanţilor („suma executării garanţiei“), până la maximul sumei datorate, pentru a se asigura că Uniunea deţine suficiente resurse pentru a face plata. În stabilirea sumei executării garanţiei, Comisia va trage orice sumă, care poate fi zero, considerată necesară de către Comisie, la propria latitudine, ţinând cont, printre altele, de obligaţiile contingente totale ale Uniunii (inclusiv în baza Facilităţii privind balanţa de plăţi) şi de sustenabilitatea bugetului Uniunii, care ar putea fi disponibilă în cadrul plafonului de resurse proprii pentru credite de plată.
    Comisia va transmite cereri către toţi garanţii. Cererile vor fi pro rata cu cota relativă a fiecărui garant în cheia contribuţiei de garanţie.
    Orice cerere va specifica suma datorată, măsura în care au fost trase sume din plafonul de resurse proprii pentru credite de plată şi suma executată din garanţie şi va solicita în scris Garantului să transfere o sumă egală cu procentul său cheie al contribuţiei de garanţie din suma executată din garanţie (această sumă fiind „suma cerută“), în valoare netă, în contul la care se face referire în clauza 1.9. Suma cerută va respecta clauza 1.4. Garantul garantează în mod necondiţionat şi irevocabil către Comisie plata datorată şi în termen al sumei cerute la cerere şi Garantul va transfera suma cerută în conformitate cu termenii cererii respective. Transferul se va realiza în termen de zece (10) zile lucrătoare.
    Conform Acordului de împrumut, statul membru la care se face referire în clauza 1.6 (i) va informa Comisia în termen de două (2) zile lucrătoare de la cerere cu privire la abilitatea sa de a îndeplini cererea.

    1.7 În cazul în care oricare unul sau mai mulţi garanţi nu plăteşte suma cerută sau statul membru la care se face referire în clauza 1.6 (i) a transmis o notificare cu privire la incapacitatea sa de a îndeplini cererea sau nu a reuşit să notifice cu privire la capacitatea sa (suma neplătită fiind „deficit suplimentar“), Comisia va lansa o nouă cerere (sau noi cereri) [această/aceste cerere (i) fiind „cererea/cererile suplimentară(e)“] către ceilalţi garanţi pentru a plăti procentul lor cheie ajustat de contribuţie de plată din deficitul(ele) suplimentar(e) („suma suplimentară solicitată“). În înţelesul prezentei clauze 1.7, procentul-cheie ajustat din contribuţia de plată a unui garant înseamnă procentul-cheie de contribuţie de garanţie al fiecărui garant ajustat pe bază pro rata pari passu relativ la garantul(ţii) neplătitor(i), fiind exclus(şi), astfel încât procentul-cheie ajustat al contribuţiei sale/lor la plată să fie egal cu zero în acest scop, astfel că totalul procentului-cheie ajustat de plată al restului garanţilor este egal cu 100 la sută.
    Comisia va lansa cereri suplimentare către toţi garanţii proporţional cu cota relativă a fiecăruia dintre ceilalţi garanţi din cheia de contribuţie pentru garanţie, ajustate astfel încât să nu ţină cont de cota relativă a garantului care nu a reuşit să îşi onoreze datoria.
    Orice cerere suplimentară va specifica deficitul suplimentar şi va solicita în scris Garantului să transfere o sumă egală cu suma suplimentară cerută, în valoare netă, în contul la care se face referire în clauza 1.9. Suma suplimentară cerută va respecta clauza 1.4. Garantul garantează în mod necondiţionat şi irevocabil către Comisie plata datorată şi în termen a sumei suplimentare cerute la cerere şi Garantul va transfera suma suplimentară cerută în conformitate cu termenii cererii suplimentare respective. Transferul se va realiza în termen de zece (10) zile lucrătoare sau într-un alt termen, astfel încât fonduri suficiente să fi fost plătite în contul specificat în clauza 1.9 pentru a permite plata în totalitate a sumei datorate la data programată de plată sau, în cazul în care Comisia lansează o astfel de cerere suplimentară după data scadenţei, înainte de expirarea perioadei de graţie pentru neplata sumei respective prevăzute în împrumuturi (în fiecare caz, cu condiţia ca cererea suplimentară să fie făcută cu mai mult de cinci (5) zile lucrătoare anterior datei programate a scadenţei pentru suma cerută şi, dacă nu aşa stau lucrurile, cererea suplimentară respectivă va fi achitată nu mai târziu de cea de-a cincea (5-a) zi lucrătoare care urmează datei primirii cererii suplimentare respective). Prezenta clauză 1.7 se va aplica în mod cumulativ, mutatis mutandis, dacă unul sau mai mulţi garanţi nu îşi achită procentul-cheie ajustat de contribuţie ce le corespunde dintr-un deficit suplimentar.

    1.8 În urma unei cereri sau cereri suplimentare, Comisia va iniţia procedurile de recuperare cu privire la Acordul de împrumut şi, dacă este cazul, cu privire la Acordul de garanţie. Comisia va rambursa Garantului din sumele recuperate de Comisie cu privire la acordurile de împrumut sau acordurile de garanţie. Pentru sumele recuperate în urma unei cereri sau a unei cereri suplimentare către Garant, Comisia va solicita, în baza unei notificări, detaliile de plată ale Garantului şi, în momentul primirii lor, va despăgubi Garantul în termen de zece (10) zile lucrătoare cu suma prevăzută în cererea sau cererea suplimentară respectivă. În cazul unei recuperări în mai multe tranşe, Garantul va fi despăgubit proporţional cu acea contribuţie a Garantului la deficit sau deficitul suplimentar. Într-un astfel de caz, se va acorda prioritate rambursării cererilor suplimentare şi numai după ce acestea sunt acoperite vor fi acoperite şi cererile.
    1.9 Plăţile făcute în baza acestui acord de garanţie se vor efectua în contul identificat în fiecare cerere.
    1.10 Garantul nu are dreptul să compenseze sau să deducă orice sume datorate lui de către Uniune din orice plăţi datorate de Garant în baza acestui acord de garanţie.

    2. Păstrarea drepturilor
    2.1 Obligaţii continue
    Obligaţiile Garantului cuprinse în prezentul acord vor constitui şi vor fi obligaţii continue, fără a aduce atingere oricărei reglări de cont sau altei chestiuni sau situaţii de orice natură, şi nu se va considera că au fost îndeplinite prin nicio plată intermediară sau îndeplinire a tuturor sau oricărei obligaţii a Uniunii în baza sau în legătură cu orice împrumuturi şi vor continua să fie în vigoare şi să producă efecte atâta timp cât şi până când toate sumele datorate de Uniune în legătură cu împrumuturile au fost achitate şi toate celelalte obligaţii efective sau contingente ale Uniunii în această privinţă sau în legătură cu aceasta au fost îndeplinite în totalitate, cu condiţia ca fiecare garant să fie răspunzător doar pentru contribuţia sa garantată.

    2.2 Obligaţii nedescărcate de gestiune
    Obligaţiile Garantului cuprinse în prezentul nu vor fi descărcate, subminate sau afectate în alt mod de:
    2.2.1. păsuire, renunţări sau consimţăminte: timpul sau altă păsuire sau orice renunţare sau consimţământ care se acordă sau se convine să fie acordat Uniunii sau Comisiei în legătură cu oricare dintre obligaţiile acesteia din sau în legătură cu orice împrumuturi şi/sau orice acord de împrumut;
    2.2.2. amendament: orice amendament, novaţie, adăugire, extindere (fie a scadenţei, fie de alt fel) sau reafirmare (în fiecare caz, indiferent cât de importantă este şi indiferent de natura ei) sau înlocuire, renunţare la sau eliberare de orice obligaţie a Uniunii din sau în legătură cu orice împrumuturi sau orice titlu sau altă garanţie sau despăgubire în legătură cu acestea, inclusiv, dar fără limitare la orice prelungire sau orice creştere a obligaţiilor Uniunii în legătură cu orice împrumuturi sau adăugarea oricărei noi obligaţii pentru Uniune, cu condiţia ca niciunul dintre lucrurile menţionate mai sus să nu determine vreo creştere a obligaţiilor Garantului în baza prezentului acord de garanţie; sau


    2.3 Pari passu
    Garantul se angajează ca obligaţiile sale din prezentul să fie în orice moment de rang pari passu raportat la toate celelalte obligaţii prezente şi viitoare, directe, necondiţionate, nesubordonate şi negarantate ale Garantului respectiv.

    2.4 Subrogaţia în drepturile Garantului
    Acceptând faptul că prezentul acord de garanţie nu garantează rambursarea unui acord de împrumut, Garantul confirmă că nu este îndreptăţit la niciun drept de subrogaţie.


    3. Obligaţii de informare
    3.1 Comisia va informa Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene cu privire la semnarea Acordului de garanţie.
    3.2 Comisia va raporta trimestrial către garanţi cu privire la creanţele restante din acordurile de împrumut şi la obligaţiile în baza împrumuturilor.
    3.3 Comisia va notifica garanţii de îndată ce are cunoştinţă despre orice eveniment care ar putea fi considerat în mod justificat că ar putea conduce la o cerere de executare a garanţiei în baza Acordului de garanţie.

    4. Beneficiul Acordului de garanţie
    4.1 Beneficiu
    Garantul va onora prezentul acord de garanţie la cerere.

    4.2 Cesiunea
    Garantul nu va avea dreptul să cesioneze sau să transfere toate sau oricare dintre drepturile, beneficiile şi obligaţiile sale din prezentul.


    5. Reducerea şi expirarea garanţiei
    5.1 Începând cu data de 31 decembrie 2025, în cazul în care un raport al Comisiei la care se face referire la clauza 3.2 prevede că obligaţiile restante în baza împrumuturilor sunt mai mici de 25.000.000.000 EUR, contribuţiile garantate din partea garanţilor vor fi reduse în mod irevocabil pe bază pro rata pari passu, astfel încât contribuţiile garantate totale din partea garanţilor să fie egale cu obligaţiile restante în cadrul împrumuturilor. Începând cu data aplicării acesteia, prezenta clauză 5.1 se va aplica fiecărui raport.
    5.2 Sub rezerva clauzei 5.3, prezentul acord de garanţie va expira la data („data expirării“) care este prima dintre (i) data la care toate împrumuturile au fost plătite în totalitate în mod irevocabil, nu mai pot fi emise alte împrumuturi în baza Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului şi oricare şi toate obligaţiile Garantului au fost plătite în totalitate şi în mod irevocabil şi (ii) 31 decembrie 2053.
    5.3 În cazul oricărei cereri sau cereri suplimentare în baza prezentului acord de garanţie, obligaţia Comisiei de a despăgubi Garantul din sumele recuperate în conformitate cu clauza 1.8 va continua până când se realizează o despăgubire totală, indiferent dacă s-a ajuns la data expirării.

    6. Interpretarea conformă şi nevalabilitatea parţială
    Toate prevederile prezentului se vor interpreta, în caz de dubii, astfel încât să fie conforme cu legea aplicabilă. Dacă, în orice moment, oricare prevedere din prezentul este sau devine ilegală, nevalabilă sau neaplicabilă în baza legii aplicabile, legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea restului prevederilor din prezentul nu va fi afectată sau subminată în niciun fel prin aceasta.

    7. Notificări
    7.1 Adresa pentru notificări
    Toate notificările, cererile şi alte comunicări adresate Garantului în baza prezentului se vor efectua în scris (prin scrisoare sau fax sau e-mail) şi vor fi trimise Garantului la:

┌──────────────────────────────────────────┐
│Bulevardul Libertăţii nr. 16, sector 5, │
│Bucureşti, cod poştal 050706 │
├────────┬─────────────────────────────────┤
│Fax: │+4021 3126792 │
├────────┼─────────────────────────────────┤
│E-mail: │secretariat.dgrfi@mfinante.gov.ro│
├────────┼─────────────────────────────────┤
│În │Direcţiei generale relaţii │
│atenţia:│financiare internaţionale │
├────────┼─────────────────────────────────┤
│Cu un │ │
│exemplar│Comisia Europeană │
│la: │ │
├────────┼─────────────────────────────────┤
│Fax: │+ 352 4301 31 065 │
├────────┼─────────────────────────────────┤
│E-mail: │budg-e-back-office@ec.europe.eu │
├────────┼─────────────────────────────────┤
│În │Budg E Back Office │
│atenţia:│ │
└────────┴─────────────────────────────────┘    sau, în legătură cu Garantul, la orice altă adresă sau orice alt număr de fax sau în atenţia oricărei alte persoane sau a oricărui alt departament pe care Garantul le-a notificat Comisiei în maniera prevăzută pentru transmiterea notificărilor.

    7.2 Efectivitatea
    Fiecare notificare, cerere sau altă comunicare transmisă în conformitate cu clauza 7.1 (Adresa pentru notificări) va produce efecte în momentul primirii sale efective de către Garant, cu condiţia ca orice astfel de notificare, cerere sau altă comunicare ce ar produce altfel efecte după ora 16 în oricare zi sau într-o zi care nu este o zi lucrătoare, să nu producă efecte până la ora 10 în ziua lucrătoare imediat următoare.


    8. Interpretarea
    8.1 Definiţii
    În prezentul acord de garanţie:
    "zi lucrătoare" va însemna o zi în care băncile comerciale şi pieţele de schimb valutar sunt deschise sau li se solicită să fie deschise în Luxemburg.


    8.2 Alte contracte
    Toate referirile din prezentul acord de garanţie la un acord, instrument sau alt document vor fi interpretate ca referiri la acel acord, instrument sau alt document, aşa cum el poate fi, în mod periodic, modificat, completat, reafirmat, extins, înlocuit sau novat.


    9. Legea şi competenţa
    9.1 Legea aplicabilă
    Prezentul acord de garanţie şi orice obligaţii necontractuale care decurg din sau în legătură cu prezentul vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, suplimentată, dacă este necesar, de legislaţia luxemburgheză.

    9.2 Competenţa exclusivă
    Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 272 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, va avea competenţa exclusivă pentru a soluţiona orice dispută (o „dispută“) care se naşte din sau în legătură cu prezentul acord de garanţie (inclusiv o dispută referitoare la existenţa, valabilitatea sau încetarea prezentului acord de garanţie sau cu orice obligaţie necontractuală ce rezultă din sau în legătură cu prezentul acord de garanţie) sau cu consecinţele nulităţii sale.
    Toate clauzele şi toţi termenii prevăzuţi în prezentul au fost luaţi la cunoştinţă şi semnaţi în mod corespunzător de România şi de Comisie. Prezentul acord de garanţie va intra în vigoare la data semnării sale de ambele părţi şi de îndată ce România a înştiinţat Comisia că au fost întrunite toate formalităţile în conformitate cu prevederile constituţionale şi legale în vederea asumării valide a tuturor obligaţiilor sale în cadrul Acordului de garanţie.


    Întocmit în două exemplare originale, unul pentru Garant şi unul pentru Comisie.


                    Semnat ca garanţie
                    de România
                    Reprezentată de:
                    Vasile-Florin Cîţu,
                    ministrul finanţelor publice
                    22 iunie 2020
                    Semnat ca garanţie
                    de Comisia Europeană
                    Reprezentată de:
                    Johannes Hahn,
                    comisar european pentru buget şi administraţie

    15 iulie 2020
    ANEXA 1

    CONTRIBUŢIA GARANTATĂ

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Statul membru │Suma (EUR) │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Regatul Belgiei │838 224 250 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Bulgaria │107 466 500 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Cehă │374 538 500 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Regatul Danemarcei │563 837 750 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Federală │6 383 820 000│
│Germania │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Estonia │48 716 500 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Irlanda │483 401 250 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Elenă │342 618 750 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Regatul Spaniei │2 252 890 750│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Franceză │4 406 976 250│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Croaţia │95 693 500 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Italiană │3 183 786 000│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Cipru │38 114 750 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Letonia │57 070 750 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Lituania │83 953 500 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Marele Ducat de │76 856 750 │
│Luxemburg │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ungaria │249 596 000 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Malta │23 044 250 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Regatul Ţărilor de Jos │1 441 199 500│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Austria │717 215 750 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Polonă │930 103 250 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Portugheză │365 571 000 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│România │393 384 250 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Slovenia │88 126 500 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Slovacă │173 516 250 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Republica Finlanda │431 740 250 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Regatul Suediei │848 537 250 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Total │25 000 000 │
│ │000 │
└────────────────────────┴─────────────┘    ANEXA 2

    CHEIA CONTRIBUŢIEI LA GARANŢIE
    [cotele procentuale relative ale statelor membre în venitul naţional brut al Uniunii,
    aşa cum rezultă din coloana (1) din tabelul 3 al părţii A „Introducere şi finanţarea bugetului general al Uniunii“
    din partea de venituri a bugetului pentru anul 2020 prevăzută în bugetul general
    al Uniunii Europene pentru anul financiar 2020,
    aşa cum a fost acesta adoptat la data de 27 noiembrie 2019]

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Procentul-cheie de │
│Statul membru │contribuţie al │
│ │Garantului │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Regatul │3,352 897% │
│Belgiei │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │0,429 866% │
│Bulgaria │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica Cehă│1,498 154% │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Regatul │2,255 351% │
│Danemarcei │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │ │
│Federală │25,535 280% │
│Germania │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │0,194 866% │
│Estonia │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Irlanda │1,933 605% │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │1,370 475% │
│Elenă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Regatul │9,011 563% │
│Spaniei │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │17,627 905% │
│Franceză │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │0,382 774% │
│Croaţia │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │12,735 144% │
│Italiană │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │0,152 459% │
│Cipru │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │0,228 283% │
│Letonia │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │0,335 814% │
│Lituania │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Marele Ducat │0,307 427% │
│de Luxemburg │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Ungaria │0,998 384% │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │0,092 177% │
│Malta │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Regatul │5,764 798% │
│Ţărilor de Jos│ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │2,868 863% │
│Austria │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │3,720 413% │
│Polonă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │1,462 284% │
│Portugheză │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│România │1,573 537% │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │0,352 506% │
│Slovenia │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │0,694 065% │
│Slovacă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Republica │1,726 961% │
│Finlanda │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Regatul │3,394 149% │
│Suediei │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Total │100,000 000% │
└──────────────┴───────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016