Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 19 octombrie 2018  de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 19 octombrie 2018 de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 978 din 4 decembrie 2019
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 232 din 27 noiembrie 2019, publicată in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 978 din 4 decembrie 2019.
──────────
    Uniunea Europeană, denumită în continuare „Uniunea“,
    şi
    Regatul Belgiei,
    Republica Bulgaria,
    Republica Cehă,
    Regatul Danemarcei,
    Republica Federală Germania,
    Republica Estonia,
    Irlanda,
    Republica Elenă,
    Regatul Spaniei,
    Republica Franceză,
    Republica Croaţia,
    Republica Italiană,
    Republica Cipru,
    Republica Letonia,
    Republica Lituania,
    Marele Ducat al Luxemburgului,
    Ungaria,
    Republica Malta,
    Regatul Ţărilor de Jos,
    Republica Austria,
    Republica Polonă,
    Republica Portugheză,
    România,
    Republica Slovenia,
    Republica Slovacă,
    Republica Finlanda,
    Regatul Suediei,
    Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

    părţi contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumite în continuare „statele membre“, pe de o parte, şi
    Republica Singapore, pe de altă parte,
    ambele denumite în continuare „părţile“,
    având în vedere relaţiile tradiţionale de prietenie dintre părţi, precum şi legăturile istorice, politice şi economice strânse care le unesc,
    întrucât părţile acordă o importanţă deosebită caracterului amplu al relaţiilor lor reciproce,
    întrucât părţile consideră că prezentul acord se înscrie în cadrul unei relaţii mai extinse şi mai coerente între acestea prin acorduri la care participă ambele părţi,
    reafirmându-şi angajamentul de a respecta principiile democratice, drepturile omului şi libertăţile fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în alte instrumente internaţionale aplicabile în domeniul drepturilor omului la care părţile participă în calitate de părţi contractante,
    reafirmându-şi ataşamentul faţă de principiile statului de drept şi ale bunei guvernanţe, precum şi dorinţa de a promova progresul economic şi social al popoarelor lor, ţinând seama de principiile dezvoltării durabile şi de necesitatea protejării mediului,
    reafirmându-şi dorinţa de a consolida cooperarea în domeniul stabilităţii, al justiţiei şi al securităţii internaţionale ca premisă esenţială pentru promovarea dezvoltării sociale şi economice durabile, a eradicării sărăciei şi a îndeplinirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU),
    exprimându-şi angajamentul deplin de a lupta împotriva tuturor formelor de terorism şi de a institui instrumente internaţionale eficiente prin care să se asigure eradicarea acestora în conformitate cu instrumentele relevante ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (CSONU), în special cu Rezoluţia 1.373 a Consiliului de Securitate al ONU,
    întrucât Uniunea a adoptat în 2001 un plan global de acţiune privind combaterea terorismului, pe care l-a actualizat în 2004, şi a luat o amplă serie de măsuri în consecinţă; ca urmare a atacurilor de la Madrid, Consiliul European a adoptat o declaraţie importantă cu privire la combaterea terorismului, la 25 martie 2004; de asemenea, Uniunea a adoptat o strategie de combatere a terorismului în decembrie 2005,
    reafirmând faptul că cele mai grave infracţiuni care preocupă comunitatea internaţională în ansamblul său nu ar trebui să rămână nepedepsite şi că trebuie să se asigure urmărirea penală eficace a acestora prin luarea de măsuri la nivel naţional şi prin consolidarea colaborării internaţionale,
    având în vedere că funcţionarea corectă şi independentă a Curţii Penale Internaţionale constituie un progres important pentru pacea şi justiţia internaţională,
    întrucât Consiliul European a identificat proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora drept o ameninţare gravă la adresa securităţii internaţionale şi, la 12 decembrie 2003, a adoptat Strategia împotriva proliferării armelor de distrugere în masă; Consiliul Uniunii Europene adoptase deja, la 17 noiembrie 2003, o politică a Uniunii de integrare a politicilor în materie de neproliferare în relaţiile Uniunii cu ţările terţe; adoptarea prin consens a Rezoluţiei 1.540 a CSONU evidenţiază angajamentul întregii comunităţi internaţionale de a lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (ADM) şi a vectorilor acestora. Acest angajament al comunităţii internaţionale a fost reiterat prin adoptarea Rezoluţiei 1.673 a CSONU şi a Rezoluţiei 1.810 a CSONU,
    întrucât Consiliul European a exprimat opinia conform căreia armele de calibru mic şi armamentul uşor (small arms and light weapons - SALW) reprezintă o ameninţare tot mai mare la adresa păcii, a securităţii şi a dezvoltării, iar la 16 decembrie 2005 a adoptat o strategie de combatere a acumulării ilicite şi a traficului ilicit de SALW, precum şi de muniţie aferentă, în care a subliniat necesitatea asigurării unei abordări globale şi consecvente a politicii de securitate şi de dezvoltare,
    recunoscând importanţa Acordului de cooperare din 7 martie 1980 dintre Comunitatea Economică Europeană şi Indonezia, Malaysia, Filipine, Singapore şi Thailanda, ţări membre ale Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), şi a protocoalelor de aderare ulterioare,
    recunoscând importanţa întăririi relaţiei existente între părţi în vederea consolidării cooperării dintre acestea, precum şi dorinţa lor comună de a-şi consolida, aprofunda şi diversifica relaţiile în domeniile de interes comun, pe baza egalităţii, a respectului pentru mediul natural şi a avantajului reciproc,
    confirmându-şi dorinţa de a consolida, în deplin acord cu activităţile întreprinse într-un cadru regional, cooperarea dintre Uniune şi Republica Singapore, pe baza valorilor comune şi a avantajului reciproc,
    confirmându-şi dorinţa de a promova buna înţelegere între Asia şi Europa, pe baza egalităţii, a respectării normelor culturale şi politice ale celuilalt şi a acceptării opiniilor divergente,
    confirmându-şi dorinţa de a consolida relaţiile comerciale prin încheierea unui acord de liber schimb,
    constatând că dispoziţiile prezentului acord care se încadrează în domeniul de aplicare al părţii a treia titlul V din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sunt obligatorii pentru Regatul Unit şi Irlanda, ca părţi contractante distincte şi nu ca parte a Uniunii, cu excepţia cazului în care Uniunea împreună cu Regatul Unit şi/sau Irlanda au notificat în comun Republicii Singapore faptul că Regatul Unit şi/sau Irlanda îşi asumă obligaţii ca parte a Uniunii în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În cazul în care Regatul Unit şi/sau Irlanda încetează să îşi asume obligaţii ca parte a Uniunii în conformitate cu articolul 4a din Protocolul nr. 21, Uniunea împreună cu Regatul Unit şi/sau Irlanda informează imediat Singapore cu privire la orice modificare a poziţiei lor, caz în care acestea au în continuare obligaţii în temeiul prezentului acord în nume propriu. Aceleaşi dispoziţii se aplică Danemarcei în conformitate cu Protocolul nr. 22 privind poziţia Danemarcei, anexat la tratatele menţionate anterior,
    convin după cum urmează:
    TITLUL I
    Obiect şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Principii generale
    (1) Respectarea principiilor democratice, a statului de drept şi a drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în alte instrumente internaţionale aplicabile în domeniul drepturilor omului la care părţile participă în calitate de părţi contractante, reprezintă fundamentul politicilor interne şi internaţionale ale părţilor şi constituie un element esenţial al prezentului acord.
    (2) Părţile confirmă valorile lor comune, astfel cum sunt exprimate în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite (Carta ONU).
    (3) Părţile îşi confirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă, de a coopera în vederea găsirii unor soluţii la provocările generate de schimbările climatice şi de globalizare şi de a contribui la realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.
    (4) Părţile îşi reafirmă ataşamentul faţă de principiile bunei guvernanţe, ale statului de drept, inclusiv în ceea ce priveşte independenţa sistemului judiciar, şi combaterea corupţiei.
    (5) Părţile cooperează în temeiul prezentului acord în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative interne ale acestora.

    ART. 2
    Obiectivele cooperării
    În vederea consolidării relaţiilor lor bilaterale, părţile se angajează să poarte un dialog amplu şi să promoveze în continuare cooperarea în domeniile de interes reciproc. Eforturile lor vor viza, în special:
    (a) instituirea cooperării în cadrul tuturor forurilor şi organizaţiilor regionale şi internaţionale relevante;
    (b) instituirea cooperării privind combaterea terorismului şi a criminalităţii transnaţionale;
    (c) instituirea cooperării privind combaterea celor mai grave infracţiuni de interes internaţional;
    (d) instituirea cooperării privind combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora, precum şi a stocării şi a comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor, sub toate aspectele sale;
    (e) asigurarea condiţiilor necesare pentru promovarea creşterii şi a dezvoltării comerţului dintre părţi, în avantajul reciproc al acestora;
    (f) instituirea cooperării în toate domeniile comerciale şi investiţionale de interes reciproc, pentru a se facilita fluxurile comerciale şi investiţionale şi pentru a se preveni şi a se înlătura obstacolele din calea comerţului şi a investiţiilor, în concordanţă şi în complementaritate cu iniţiativele regionale în derulare şi viitoare ale UE-ASEAN;
    (g) instituirea cooperării în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, inclusiv în ceea ce priveşte statul de drept şi cooperarea judiciară, protecţia datelor, migraţia, traficul de migranţi şi de persoane, combaterea criminalităţii transnaţionale organizate, a spălării de bani şi a drogurilor ilicite;
    (h) instituirea cooperării în toate celelalte sectoare de interes reciproc, în special în ceea ce priveşte vama, politica macroeconomică şi instituţiile financiare, domeniul fiscal, politica industrială şi întreprinderile mici şi mijlocii, societatea informaţională, ştiinţa şi tehnologia, energia, transporturile, educaţia şi cultura, mediul şi resursele naturale, sănătatea şi statistica;
    (i) creşterea participării actuale şi încurajarea participării viitoare a Republicii Singapore la programele de cooperare ale Uniunii de pe întreg teritoriul Asiei;
    (j) sporirea rolului şi a vizibilităţii fiecărei părţi în regiunile celeilalte părţi;
    (k) instituirea unui dialog constant în vederea unei mai bune înţelegeri reciproce a societăţii celuilalt şi a conştientizării diferitelor puncte de vedere culturale, religioase şi societale din Asia şi Europa.


    TITLUL II
    Cooperarea bilaterală, regională şi internaţională
    ART. 3
    Cooperarea în cadrul organizaţiilor regionale şi internaţionale
    (1) Părţile se angajează să facă schimb de opinii şi să coopereze în cadrul forurilor şi al organizaţiilor regionale şi internaţionale, cum ar fi ONU, Dialogul UE-ASEAN, Forumul regional al ASEAN, Reuniunea Asia-Europa (ASEM) şi Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), atunci când convin că un astfel de schimb şi o astfel de cooperare aduc beneficii reciproce.
    (2) Părţile convin, de asemenea, să promoveze cooperarea în aceste domenii între grupurile de reflecţie, mediile academice, organizaţiile neguvernamentale şi media, prin organizarea de seminare, conferinţe şi alte activităţi conexe, cu condiţia ca o astfel de cooperare să aibă la bază consensul reciproc.

    ART. 4
    Cooperarea regională şi bilaterală
    (1) Pentru fiecare domeniu de dialog şi de cooperare din cadrul prezentului acord, acordându-se totodată o atenţie corespunzătoare aspectelor care ţin de cooperarea bilaterală, cele două părţi vor conveni să desfăşoare activităţile aferente la nivel bilateral sau regional sau prin combinarea ambelor cadre. În alegerea cadrului adecvat părţile vor avea în vedere obţinerea unui impact maxim asupra partenerilor UE şi ai ASEAN, precum şi sporirea implicării acestora, concomitent cu utilizarea optimă a resurselor disponibile, luarea în considerare a fezabilităţii politice şi instituţionale şi asigurarea coerenţei cu alte activităţi la care participă parteneri ai UE şi ai ASEAN.
    (2) Dacă este cazul, părţile pot să decidă extinderea sprijinului financiar pentru a include activităţile de cooperare în domeniile care fac obiectul prezentului acord sau care au legătură cu acesta, în conformitate cu procedurile şi resursele lor financiare. Această cooperare poate să includă, în special, organizarea unor programe de formare, ateliere şi seminare, schimburi de experţi, studii şi alte acţiuni convenite de către părţi.

    TITLUL III
    Cooperarea în domeniul stabilităţii internaţionale, al justiţiei, al securităţii şi al dezvoltării
    ART. 5
    Cooperarea în materie de combatere a terorismului
    Părţile reafirmă importanţa luptei împotriva terorismului, în conformitate cu statul de drept şi cu obligaţiile care le revin în temeiul Cartei ONU, al rezoluţiilor CSONU relevante şi al dreptului internaţional, inclusiv al legislaţiei aplicabile privind drepturile omului, refugiaţii şi dreptul umanitar internaţional. În acest context şi având în vedere Strategia globală a ONU de combatere a terorismului, prevăzută în Rezoluţia nr. 60/288 a Adunării Generale a ONU din 8 septembrie 2006, precum şi în Declaraţia comună UE-ASEAN din 28 ianuarie 2003 privind cooperarea pentru combaterea terorismului, părţile convin să coopereze în materie de prevenire şi reprimare a terorismului, în special, după cum urmează:
    (a) în cadrul punerii integrale în aplicare a Rezoluţiei 1.373 a CSONU şi a altor rezoluţii ale ONU, convenţii şi instrumente internaţionale aplicabile;
    (b) prin schimbul de informaţii cu privire la grupurile teroriste şi reţelele de sprijin ale acestora, în conformitate cu dreptul naţional şi internaţional aplicabil;
    (c) prin schimbul de opinii cu privire la mijloacele şi metodele utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv în domeniile tehnice şi în materie de formare, precum şi prin schimbul de experienţă referitor la prevenirea terorismului;
    (d) prin cooperare, în vederea aprofundării consensului internaţional referitor la lupta împotriva terorismului şi a cadrului normativ al acestuia, precum şi prin ajungerea cât mai curând posibil la un acord asupra Convenţiei generale privind terorismul internaţional, astfel încât să se completeze instrumentele existente ale ONU în materie de combatere a terorismului;
    (e) prin promovarea cooperării între statele membre ale ONU în vederea punerii efective în aplicare a Strategiei globale a ONU de combatere a terorismului prin toate mijloacele corespunzătoare;
    (f) prin schimbul de cele mai bune practici în domeniul protecţiei drepturilor omului în cadrul luptei împotriva terorismului.

    Părţile convin asupra faptului că acţiunile de cooperare în temeiul prezentului articol vor fi permise în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative interne ale acestora.

    ART. 6
    Punerea în aplicare a obligaţiilor internaţionale în scopul pedepsirii infracţiunilor grave de interes internaţional
    (1) Părţile reafirmă faptul că cele mai grave infracţiuni de interes pentru întreaga comunitate internaţională nu trebuie să rămână nepedepsite şi că trebuie să se asigure urmărirea penală eficace a acestor infracţiuni, prin adoptarea de măsuri la nivel naţional şi în conformitate cu obligaţiile internaţionale existente ale părţilor, prin intermediul cooperării cu tribunalele internaţionale instituite în acest scop.
    (2) Părţile consideră că înfiinţarea şi funcţionarea efectivă a tribunalelor respective constituie o evoluţie importantă pentru pacea şi justiţia internaţională. Părţile convin să coopereze pentru a face schimb de experienţă şi de cunoştinţe tehnice de specialitate în ceea ce priveşte modificările juridice necesare pentru punerea în aplicare şi îndeplinirea obligaţiilor internaţionale care le revin.
    (3) Părţile recunosc importanţa Curţii Penale Internaţionale în contextul combaterii impunităţii şi convin să poarte un dialog privind funcţionarea corectă şi independentă a acestei curţi.

    ART. 7
    Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
    (1) Părţile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora, atât către actori statali, cât şi către actori nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări la adresa stabilităţii şi a securităţii internaţionale.
    (2) Prin urmare, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării ADM şi a vectorilor acestora prin respectarea deplină şi punerea în aplicare la nivel naţional a obligaţiilor care le revin în temeiul tratatelor şi al acordurilor internaţionale de dezarmare şi neproliferare şi al altor rezoluţii ale ONU şi instrumente internaţionale aplicabile la care părţile sunt părţi contractante. Părţile convin că această dispoziţie constituie un element esenţial al prezentului acord.
    (3) Mai mult, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării ADM şi a vectorilor acestora prin:
    (a) luarea de măsuri de către fiecare parte, după caz, pentru a semna, a ratifica sau a adera şi a pune în aplicare pe deplin toate celelalte instrumente internaţionale relevante pentru lupta împotriva proliferării ADM; şi
    (b) instituirea unui sistem eficace de control al exporturilor la nivel naţional, care să controleze exporturile şi tranzitul mărfurilor legate de ADM, inclusiv un control al utilizării finale a produselor/tehnologiilor cu dublă utilizare în ceea ce priveşte ADM, şi care să prevadă mijloace eficace de punere în aplicare din punct de vedere juridic sau administrativ, inclusiv sancţiuni eficiente şi măsuri preventive împotriva încălcării procedurii de control al exporturilor.

    (4) În cadrul cooperării, părţile convin să poarte cu regularitate un dialog privind aspectele legate de combaterea proliferării AMD. Un astfel de dialog poate să aibă loc la nivel regional.

    ART. 8
    Arme de calibru mic şi armament uşor (SALW)
    (1) Părţile recunosc că fabricarea, transferul şi circulaţia ilicite a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor, inclusiv a muniţiei aferente, precum şi acumularea excesivă şi răspândirea necontrolată a acestora reprezintă în continuare o ameninţare importantă pentru pacea şi securitatea internaţională.
    (2) Părţile convin să respecte şi să pună în aplicare pe deplin obligaţiile care le revin în ceea ce priveşte combaterea comerţului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniţia aferentă, în temeiul acordurilor internaţionale la care sunt părţi contractante şi al rezoluţiilor relevante ale CSONU, precum şi în temeiul angajamentelor asumate în cadrul altor instrumente internaţionale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acţiune al ONU pentru prevenirea, combaterea şi eradicarea comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor în toate aspectele sale.
    (3) Părţile se angajează să coopereze şi să asigure coordonarea, complementaritatea şi sinergia eforturilor lor, în conformitate cu obligaţiile lor internaţionale de combatere a comerţului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniţia aferentă, la nivel mondial, regional, subregional şi naţional, şi convin să instituie un dialog periodic care să însoţească şi să consolideze acest demers.

    TITLUL IV
    Cooperarea în domeniul comerţului şi al investiţiilor
    ART. 9
    Principii generale
    (1) Părţile se angajează într-un dialog bilateral în domeniul comerţului şi al investiţiilor în vederea consolidării şi dezvoltării sistemului comercial multilateral şi a comerţului bilateral dintre părţi.
    (2) În acest scop, părţile pun în aplicare cooperarea lor reciprocă în domeniul comerţului şi al investiţiilor, inclusiv prin intermediul Acordului de liber schimb. Acordul menţionat este un acord specific de punere în aplicare a dispoziţiilor privind comerţul din prezentul acord şi face parte integrantă din relaţiile bilaterale în ansamblul lor şi din cadrul instituţional comun, astfel cum se prevede la articolul 43 alineatul (3).
    (3) Părţile îşi pot dezvolta relaţiile comerciale şi investiţionale, abordând, printre altele, domeniile menţionate la articolele 10-16.

    ART. 10
    Chestiuni sanitare şi fitosanitare (SPS)
    Părţile pot să poarte discuţii şi să facă schimb de informaţii cu privire la legislaţie şi proceduri de certificare şi de inspecţie, în special în cadrul Acordului privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare prevăzute în anexa 1A la Acordul de la Marrakesh privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, încheiat la Marrakesh la 15 aprilie 1994.
    Cooperarea poate să se refere la următoarele aspecte:
    (a) rezolvarea problemelor sanitare şi fitosanitare bilaterale ridicate de una dintre părţi;
    (b) schimbul de informaţii privind chestiuni sanitare şi fitosanitare;
    (c) promovarea utilizării standardelor internaţionale, în cazul în care acestea există; şi
    (d) instituirea unui mecanism de dialog privind cele mai bune practici în materie de standarde şi proceduri de testare şi de certificare şi evaluarea standardelor regionale sau naţionale în vederea stabilirii echivalenţei acestora.


    ART. 11
    Bariere tehnice în calea comerţului (BTC)
    Părţile vor promova utilizarea standardelor internaţionale, vor coopera şi vor face schimb de informaţii cu privire la standarde, proceduri de evaluare a conformităţii şi reglementări tehnice, în special în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerţului.

    ART. 12
    Vamă
    (1) Părţile fac schimb de experienţă şi analizează posibilităţile de simplificare a procedurilor de import şi de export, precum şi a altor proceduri vamale, de asigurare a transparenţei regimului vamal şi a reglementărilor în domeniul comercial, de dezvoltare a cooperării în domeniul vamal şi de instituire a unor mecanisme de asistenţă eficace pentru a promova convergenţa opiniilor şi acţiunile comune în contextul iniţiativelor internaţionale relevante, inclusiv facilitarea comerţului.
    (2) Părţile vor acorda o atenţie specială consolidării securităţii şi siguranţei comerţului internaţional, având o abordare echilibrată între facilitarea comerţului şi combaterea fraudei şi a neregulilor.

    ART. 13
    Investiţii
    Părţile pot să încurajeze dezvoltarea unui mediu atrăgător şi stabil pentru investiţii reciproce, printr-un dialog consecvent menit să sporească înţelegerea şi cooperarea în domeniul investiţiilor, să exploreze mecanisme administrative de facilitare a fluxurilor de investiţii şi să promoveze norme stabile, transparente, deschise şi nediscriminatorii pentru investitori.

    ART. 14
    Politica în domeniul concurenţei
    Părţile pot să promoveze instituirea şi aplicarea efectivă a normelor în materie de concurenţă, precum şi difuzarea informaţiilor, în vederea promovării transparenţei şi a securităţii juridice pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea pe pieţele lor.

    ART. 15
    Servicii
    Părţile pot să stabilească un dialog consecvent, având drept principal obiectiv schimbul de informaţii cu privire la cadrul lor de reglementare, promovarea accesului reciproc la pieţele lor, promovarea accesului la sursele de capital şi de tehnologie, precum şi promovarea comerţului în domeniul serviciilor între ambele regiuni şi pe pieţele ţărilor terţe.

    ART. 16
    Protecţia proprietăţii intelectuale
    Părţile acordă o importanţă deosebită drepturilor de proprietate intelectuală^1, recunoscând importanţa crescândă a acestora pentru crearea de produse, servicii şi tehnologii inovatoare în ţările lor, şi convin să continue să coopereze şi să facă schimb de informaţii neconfidenţiale privind activităţile şi proiectele convenite de comun acord, cu scopul de a promova, a proteja şi a asigura respectarea acestor drepturi, inclusiv în ceea ce priveşte eficacitatea şi eficienţa acţiunilor întreprinse de autorităţile vamale în vederea punerii lor în aplicare.
    ^1 În sensul prezentului articol, „drepturi de proprietate intelectuală“ se referă la:
    (a) toate categoriile de proprietate intelectuală care fac obiectul secţiunilor 1-7 din partea a II-a a Acordului privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală, din anexa 1C la Acordul privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, încheiat la Marrakesh la 15 aprilie 1994, şi anume:
    (i) drepturile de autor şi drepturile conexe;
    (ii) brevetele;
    (iii) mărcile;
    (iv) desenele şi modelele industriale;
    (v) schemele de configuraţie (topografii) ale circuitelor integrate;
    (vi) indicaţiile geografice;
    (vii) protecţia informaţiilor nedivulgate şi

    (b) drepturile de proprietate asupra soiurilor de plante.
    În cazul Uniunii, în sensul prezentului acord, termenul „brevete“ include şi drepturile derivate din certificatele suplimentare de protecţie.    TITLUL V
    Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii
    ART. 17
    Statul de drept şi cooperarea juridică
    (1) În cadrul cooperării lor în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, părţile acordă o importanţă deosebită promovării statului de drept şi consolidării instituţiilor la toate nivelurile, în special în domeniul aplicării legii şi al administrării justiţiei.
    (2) Cooperarea dintre părţi va include, de asemenea, schimbul reciproc de informaţii referitoare la sistemele juridice şi la legislaţie.

    ART. 18
    Protecţia datelor
    (1) Părţile convin să instituie un dialog pentru a îmbunătăţi protecţia datelor cu caracter personal, cu referire la cele mai bune principii şi practici internaţionale, cum ar fi cele prevăzute de Orientările ONU privind reglementarea fişierelor informatizate de date cu caracter personal (Rezoluţia nr. 45/95 din 14 decembrie 1990 a Adunării Generale a ONU).
    (2) Cooperarea privind protecţia datelor cu caracter personal poate să vizeze, inter alia, schimbul de informaţii şi de cunoştinţe de specialitate.

    ART. 19
    Migraţia
    (1) Părţile reafirmă importanţa gestionării comune a fluxurilor de migraţie între teritoriile lor.
    (2) Părţile stabilesc un mecanism de dialog privind aspectele legate de migraţie, inclusiv migraţia legală şi ilegală, traficul de migranţi şi de persoane şi chestiuni legate de protecţia internaţională a persoanelor care au nevoie de aceasta. Orice astfel de dialog se bazează pe o ordine de zi, pe condiţii şi pe aspecte convenite de comun acord.
    (3) Fiecare parte poate, după cum consideră adecvat, să includă aspectele legate de migraţie în strategiile sale de dezvoltare economică şi socială din perspectiva sa în calitate de ţară de origine, de tranzit şi/sau de destinaţie a migranţilor.
    (4) Cooperarea dintre părţi se bazează pe o evaluare a nevoilor specifice ale părţilor, efectuată prin consultare reciprocă între părţi. Părţile convin că o astfel de cooperare va fi permisă în temeiul actelor cu putere de lege, al normelor administrative şi al procedurilor în vigoare ale Uniunii şi în temeiul celor naţionale. O astfel de cooperare poate viza, în special:
    (a) cauzele profunde ale migraţiei;
    (b) definirea şi punerea în aplicare de către fiecare parte a obligaţiilor care îi revin în temeiul dreptului internaţional în ceea ce priveşte aspectele legate de migraţie, inclusiv protecţia internaţională a persoanelor care au nevoie de aceasta;
    (c) normele în materie de admisie, precum şi drepturile şi statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil, educaţia, formarea şi integrarea persoanelor aflate în situaţie de şedere legală şi care nu sunt resortisanţi, măsurile de combatere a rasismului şi a xenofobiei;
    (d) instituirea unei politici preventive şi eficace împotriva migraţiei ilegale, a traficului de migranţi şi de persoane, inclusiv a unor mijloace de combatere a reţelelor de traficanţi de migranţi şi de persoane, precum şi de asigurare a protecţiei victimelor acestui tip de trafic;
    (e) returnarea, în condiţii umane şi demne, a persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, inclusiv promovarea returnării voluntare a acestora;
    (f) aspecte identificate ca fiind de interes reciproc în domeniul vizelor şi al securităţii documentelor de călătorie;
    (g) aspecte identificate ca fiind de interes reciproc în domeniul controalelor la frontiere.

    (5) În cadrul cooperării care vizează prevenirea şi controlul imigraţiei ilegale, părţile convin, de asemenea, că:
    (a) Republica Singapore readmite pe oricare dintre resortisanţii săi prezenţi ilegal pe teritoriul unui stat membru, la cererea acestuia din urmă şi fără alte formalităţi, după stabilirea cetăţeniei; şi
    (b) fiecare stat membru readmite pe oricare dintre resortisanţii săi prezenţi ilegal pe teritoriul Republicii Singapore, la cererea acesteia din urmă şi fără alte formalităţi, după stabilirea cetăţeniei.
    Statele membre şi Republica Singapore vor elibera propriilor resortisanţi documentele de identitate corespunzătoare în acest scop. În cazul în care persoana care urmează să fie readmisă nu deţine niciun document sau altă dovadă a cetăţeniei sale, reprezentanţele diplomatice şi consulare competente ale părţii care urmează să readmită persoana respectivă (fie aceasta statul membru sau Republica Singapore), la cererea celeilalte părţi (fie aceasta Republica Singapore sau statul membru), chestionează persoana respectivă în vederea stabilirii cetăţeniei sale.

    (6) Părţile convin să negocieze, la cerere, încheierea unui acord între Uniune şi Republica Singapore care să reglementeze readmisia resortisanţilor Republicii Singapore şi a resortisanţilor statelor membre, a resortisanţilor ţărilor terţe şi a apatrizilor.

    ART. 20
    Combaterea criminalităţii organizate
    Părţile convin să coopereze în ceea ce priveşte combaterea criminalităţii organizate şi a corupţiei. Cooperarea respectivă are, în special, scopul de a pune în aplicare şi de a promova, după caz, standarde şi instrumente internaţionale relevante, cum ar fi Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi Convenţia ONU împotriva corupţiei.

    ART. 21
    Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani şi a finanţării terorismului
    (1) Părţile convin asupra necesităţii de a colabora pentru a împiedica utilizarea sistemelor lor financiare în scopul spălării de venituri rezultate în urma desfăşurării unor activităţi infracţionale, în conformitate cu recomandările relevante ale Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI).
    (2) Părţile vor face schimb de cunoştinţe de specialitate în domenii cum ar fi elaborarea şi punerea în aplicare a reglementărilor, precum şi funcţionarea eficientă a standardelor şi a mecanismelor adecvate.
    (3) În special, cooperarea permite, în cea mai mare măsură posibilă, schimburile de informaţii şi de cunoştinţe de specialitate relevante referitoare la adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spălării de bani şi a finanţării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organismele internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu, cum ar fi GAFI.

    ART. 22
    Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite
    (1) Părţile cooperează în vederea asigurării unei abordări echilibrate, pe baza unei coordonări eficace între autorităţile competente, inclusiv, după caz, între autorităţile din sectoarele sănătăţii, justiţiei, afacerilor interne şi vămilor, având ca obiectiv reducerea ofertei, a traficului şi a cererii de droguri ilegale, precum şi a consecinţelor nefaste ale consumului de droguri asupra indivizilor şi a societăţii în ansamblul său. De asemenea, părţile vor conlucra pentru a preveni cu mai mare eficacitate deturnarea precursorilor drogurilor.
    (2) Părţile convin asupra modalităţilor de cooperare în vederea atingerii obiectivelor menţionate. Acţiunile se bazează pe principii stabilite de comun acord, conforme cu dispoziţiile convenţiilor internaţionale în domeniu, cu Declaraţia politică şi cu Declaraţia specială privind principiile directoare pentru reducerea cererii de droguri, aprobate în cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a ONU privind drogurile din iunie 1998, precum şi cu Declaraţia politică şi cu Planul de acţiune privind cooperarea internaţională în direcţia unei strategii integrate şi echilibrate de combatere a problemei drogurilor la nivel mondial, adoptate în cadrul celei de a 52-a sesiuni a Comisiei ONU privind stupefiantele, din martie 2009.
    (3) Părţile vor face schimb de cunoştinţe de specialitate în domenii cum ar fi elaborarea legislaţiei şi a politicilor naţionale, înfiinţarea de instituţii şi de centre de informare naţionale, formarea personalului, cercetarea în domeniul drogurilor şi prevenirea deturnării precursorilor folosiţi pentru producerea ilicită de narcotice şi substanţe psihotropice.

    TITLUL VI
    Cooperarea în alte sectoare
    ART. 23
    Cooperarea în domeniul drepturilor omului
    (1) Părţile convin să coopereze, în cazul în care s-a convenit reciproc astfel, în ceea ce priveşte promovarea şi asigurarea protecţiei efective a drepturilor omului, inclusiv punerea în practică a instrumentelor internaţionale aplicabile privind drepturile omului la care părţile sunt părţi contractante.
    (2) Acest tip de cooperare poate să includă, între altele:
    (a) promovarea drepturilor omului şi educaţia în acest domeniu;
    (b) consolidarea instituţiilor naţionale şi regionale competente cu atribuţii în domeniul drepturilor omului;
    (c) instituirea unui dialog constructiv şi amplu cu privire la drepturile omului;
    (d) consolidarea cooperării dintre instituţiile din cadrul ONU cu atribuţii în domeniul drepturilor omului.


    ART. 24
    Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
    Părţile se angajează să încurajeze cooperarea în domeniul serviciilor financiare, cu privire la aspecte de interes comun, în cadrul programelor şi al legislaţiei lor şi, dacă este cazul, în conformitate cu dispoziţiile relevante din Acordul de liber schimb menţionat la articolul 9 alineatul (2). O astfel de cooperare se desfăşoară între autorităţile de reglementare şi de supraveghere financiară ale Uniunii şi cele ale Republicii Singapore pe teme de reglementare şi supraveghere financiară. Autorităţile de reglementare şi de supraveghere financiară se consultă reciproc pentru a stabili cele mai adecvate mijloace de cooperare.

    ART. 25
    Dialogul în domeniul politicii economice
    (1) Părţile convin să coopereze în vederea promovării schimbului de informaţii cu privire la tendinţele şi politicile lor economice, precum şi în vederea promovării schimbului de experienţă în ceea ce priveşte coordonarea politicilor economice în contextul cooperării şi al integrării economice regionale.
    (2) Părţile se angajează să aprofundeze dialogul dintre autorităţile lor pe teme economice care, conform celor convenite de părţi, pot să includă domenii cum ar fi politica monetară, politica fiscală (inclusiv impozitarea), finanţele publice, stabilizarea macroeconomică şi datoria externă.

    ART. 26
    Cooperarea în domeniul fiscal
    (1) În vederea consolidării şi a dezvoltării activităţilor economice, ţinând seama totodată de necesitatea elaborării unui cadru de reglementare corespunzător, părţile recunosc şi se angajează să pună în aplicare principiile bunei guvernanţe în domeniul fiscal, astfel cum se prevede la alineatele (2) şi (3).
    (2) În acest scop, conform competenţelor pe care le deţin, părţile recunosc importanţa combaterii practicilor fiscale dăunătoare, stabilite de comun acord; părţile vor îmbunătăţi cooperarea internaţională în domeniul fiscal în vederea combaterii evaziunii fiscale şi vor pune în aplicare standardul convenit la nivel internaţional în ceea ce priveşte transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale, astfel cum este stabilit în Convenţia-model din 2008 a OCDE pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, cu scopul de a permite aplicarea efectivă a normelor lor fiscale.
    (3) Părţile convin că punerea în aplicare a principiilor respective are loc, în special, în cadrul acordurilor fiscale bilaterale existente sau viitoare dintre Republica Singapore şi statele membre.

    ART. 27
    Cooperarea în materie de politică industrială şi IMM-uri
    (1) Părţile, luând în considerare politicile şi obiectivele lor economice, convin să promoveze cooperarea în materie de politică industrială în toate domeniile pe care le consideră adecvate, în special pentru a îmbunătăţi competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri).
    (2) Această cooperare constă în:
    (a) schimb de informaţii şi de experienţă cu privire la crearea de condiţii-cadru care să permită îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor;
    (b) promovarea responsabilităţii şi a răspunderii sociale a întreprinderilor şi încurajarea practicilor comerciale responsabile, inclusiv consumul şi producţia durabile. Această cooperare este completată de o perspectivă a consumatorului, de exemplu cu privire la informaţiile despre produs şi la rolul consumatorului pe piaţă;
    (c) promovarea contactelor dintre operatorii economici, încurajarea investiţiilor comune şi înfiinţarea de întreprinderi comune şi de reţele de informare, în special prin programele orizontale existente ale Uniunii, stimulându-se, în special, transferurile de tehnologie soft şi hard între parteneri; şi
    (d) facilitarea accesului la finanţare, furnizarea de informaţii şi stimularea inovării.

    (3) Părţile vor încuraja consolidarea relaţiilor dintre sectoarele private ale ambelor părţi în cadrul unor foruri noi sau în cadrul celor existente, inclusiv prin mecanisme menite să sprijine ambele părţi în promovarea internaţionalizării IMM-urilor.

    ART. 28
    Societatea informaţională
    (1) Recunoscând faptul că tehnologiile informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC) constituie elemente-cheie ale vieţii moderne şi au o importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi socială, părţile se angajează să îşi coordoneze politicile în acest domeniu, în vederea promovării dezvoltării economice.
    (2) Cooperarea în acest domeniu se va axa, în special, pe următoarele aspecte:
    (a) participarea la dialogul regional global, cu privire la diferite aspecte ale societăţii informaţionale, în special politicile privind comunicaţiile electronice şi cele mai bune practici de reglementare în domenii care includ, fără a se limita la acestea, acordarea de licenţe pentru servicii de telecomunicaţii, introducerea unor noi servicii de comunicare a informaţiilor, cum ar fi serviciile de telefonie prin internet, eliminarea mesajelor de tip spam, controlul comportamentului furnizorului dominant, precum şi creşterea transparenţei şi a eficienţei autorităţii de reglementare;
    (b) interconectivitatea şi interoperabilitatea reţelelor şi ale serviciilor părţilor;
    (c) standardizarea şi diseminarea de noi tehnologii ale informaţiilor şi comunicaţiilor;
    (d) promovarea cooperării între părţi în ceea ce priveşte cercetarea în domeniul TIC;
    (e) cooperarea în cadrul unor proiecte comune de cercetare în domeniul TIC;
    (f) aspecte legate de securitatea societăţii informaţionale, convenite de comun acord; şi
    (g) evaluarea conformităţii echipamentelor de telecomunicaţii (inclusiv a echipamentelor radio).


    ART. 29
    Cooperarea în domeniul audiovizual şi în domeniul media
    Părţile convin să promoveze cooperarea în domeniul audiovizual şi în domeniul media, în general. Activităţile de cooperare vor include, fără a se limita la acestea:
    (a) schimbul de opinii privind politica în domeniul audiovizual şi în domeniul media;
    (b) organizarea comună de evenimente de interes reciproc;
    (c) activităţi comune de formare; şi
    (d) facilitarea coproducţiilor şi iniţierea de discuţii cu privire la acordurile de coproducţie audiovizuală.


    ART. 30
    Cooperarea ştiinţifică şi tehnologică
    (1) Părţile încurajează, dezvoltă şi facilitează cooperarea în domeniul ştiinţei, al tehnologiei şi al inovării în sectoare de interes reciproc, în conformitate cu legislaţia şi reglementările ambelor părţi.
    (2) Scopurile acestei cooperări sunt următoarele:
    (a) încurajarea schimbului de informaţii în materie de ştiinţă, tehnologie şi inovare, precum şi în materie de politici şi programe;
    (b) promovarea unor relaţii de durată între comunităţile ştiinţifice, centrele de cercetare, universităţile şi industriile părţilor;
    (c) promovarea formării şi a mobilităţii cercetătorilor şi a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior.

    (3) Sub rezerva discuţiilor dintre părţi şi în consultare cu agenţiile de finanţare a cercetării din fiecare ţară, cooperarea poate lua forma unor proiecte comune de cercetare şi/sau a unor schimburi, reuniuni, ateliere şi activităţi de formare pentru oameni de ştiinţă şi studenţi din instituţiile de învăţământ superior, prin intermediul unor programe de mobilitate internaţională care să asigure diseminarea maximă a rezultatelor cercetării.
    (4) În cadrul acestei cooperări, părţile promovează participarea activă a instituţiilor lor de învăţământ superior, a centrelor lor de cercetare şi a sectoarelor lor de producţie, inclusiv a IMM-urilor.
    (5) Părţile convin să depună eforturi pentru creşterea gradului de informare privind posibilităţile de cooperare ştiinţifică şi tehnologică pe care le oferă programele lor.

    ART. 31
    Energie
    (1) Părţile se angajează să consolideze cooperarea în sectorul energetic în vederea:
    (a) diversificării surselor de aprovizionare cu energie şi a dezvoltării formelor noi sau regenerabile de energie, pe baze comerciale;
    (b) utilizării raţionale a energiei, în special prin promovarea gestionării cererii;
    (c) promovării transferului de tehnologie în vederea utilizării eficiente a energiei;
    (d) combaterii schimbărilor climatice, inclusiv prin stabilirea de tarife pentru emisiile de carbon;
    (e) intensificării consolidării capacităţilor, inclusiv eventuale acţiuni de formare şi facilitarea investiţiilor în domeniul energetic, în baza unor norme transparente, nediscriminatorii şi compatibile cu piaţa;
    (f) promovării concurenţei pe piaţa energiei.

    (2) În acest scop, părţile se angajează să promoveze contactele între entităţile de planificare energetică relevante şi efectuarea unor activităţi comune de cercetare între institutele de cercetare şi universităţi, în special în cadrul forurilor regionale relevante. Ambele părţi vor analiza în continuare posibilităţile de consolidare a cooperării în domeniul siguranţei şi al securităţii nucleare, cu respectarea cadrelor lor juridice şi a politicilor lor în vigoare. În temeiul articolului 34 şi având în vedere concluziile Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă, care a avut loc la Johannesburg în 2002, părţile se pot angaja să analizeze legăturile dintre accesul la servicii energetice la un preţ convenabil şi dezvoltarea durabilă. Activităţile respective pot fi promovate în colaborare cu Iniţiativa Uniunii Europene în domeniul energiei, lansată la Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă.

    ART. 32
    Transporturi
    (1) Părţile convin să îşi consolideze în continuare, de comun acord, cooperarea în toate domeniile relevante ale politicii în sectorul transporturilor, în vederea îmbunătăţirii circulaţiei mărfurilor şi a pasagerilor, a promovării siguranţei şi a securităţii, a combaterii pirateriei şi a jafurilor armate împotriva navelor, a promovării protecţiei mediului şi a standardelor ridicate în materie de operare şi a creşterii eficienţei sistemelor lor de transport.
    Părţile reamintesc acordul menţionat la articolul 1 alineatul (5) şi reafirmă că, în toate domeniile relevante ale transporturilor, activitatea de cooperare se va desfăşura în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative interne ale acestora.

    (2) Cooperarea dintre părţi în temeiul alineatului (1) are scopul de a promova:
    (a) schimbul de informaţii cu privire la propriile politici în domeniul transporturilor, în special în legătură cu transportul urban şi cu interconexiunea şi interoperabilitatea reţelelor de transport multimodal, precum şi cu gestionarea căilor ferate, a porturilor şi a aeroporturilor;
    (b) utilizarea sistemelor globale de navigaţie prin satelit, punându-se accentul pe aspecte de interes reciproc privind reglementarea, dezvoltarea industrială şi dezvoltarea pieţei;
    (c) dialogul în sectorul transportului aerian, în scopul de a consolida cooperarea în materie de politică în domeniul aviaţiei şi în vederea întreprinderii de acţiuni comune în sfera serviciilor de transport aerian, prin, inter alia, negocierea şi punerea în aplicare a acordurilor. Părţile îşi vor dezvolta în continuare relaţiile şi, după caz, vor analiza posibilitatea de a încheia în viitor un acord global privind serviciile aeriene. De asemenea, ori de câte ori va fi reciproc avantajos, părţile vor consolida cooperarea tehnică şi în materie de reglementare în domenii cum ar fi siguranţa şi securitatea aeriană, gestionarea traficului aerian, inclusiv ecologizarea acestuia, aplicarea dreptului concurenţei şi reglementarea economică a sectorului transportului aerian, în vederea sprijinirii convergenţei normative, a înlăturării obstacolelor din calea activităţilor economice şi a intensificării dialogului privind aspectele legate de mediu din domeniul aviaţiei, cum ar fi utilizarea instrumentelor de piaţă pentru combaterea încălzirii globale, inclusiv prin comercializarea de certificate de emisii. Pe aceste baze, părţile vor analiza posibilităţile de intensificare a cooperării în domeniul aviaţiei civile;
    (d) dialogul în domeniul serviciilor de transport maritim, care vizează accesul nerestricţionat pe pieţele maritime internaţionale şi la comerţul maritim internaţional pe o bază comercială şi nediscriminatorie şi în vederea sprijinirii angajamentelor de eliminare progresivă a sistemelor existente de rezervare a încărcăturii, abţinerea de la introducerea unor clauze de partajare a încărcăturilor, acordarea în cadrul serviciilor de transport maritim, inclusiv al serviciilor auxiliare, a clauzei tratamentului naţional în ceea ce priveşte accesul la serviciile auxiliare şi la serviciile portuare pentru navele care arborează pavilionul celeilalte părţi sau sunt operate de resortisanţi sau de societăţi ale celeilalte părţi, precum şi dreptul de prestare a serviciilor de transport de la expeditor la client („door-to-door“); şi
    (e) punerea în aplicare a standardelor de securitate, siguranţă şi prevenire a poluării, în special în ceea ce priveşte transportul maritim şi aerian, în conformitate cu dispoziţiile convenţiilor internaţionale în domeniu la care părţile sunt părţi semnatare, inclusiv cooperarea în cadrul forurilor internaţionale corespunzătoare, în scopul îmbunătăţirii punerii în aplicare a reglementărilor internaţionale.


    ART. 33
    Educaţie şi cultură
    (1) Părţile convin să promoveze cooperarea în domeniul educaţiei şi al culturii, cu respectarea deplină a diversităţii acestora, pentru o mai bună înţelegere şi cunoaştere reciprocă a culturilor lor.
    (2) Părţile se angajează să adopte măsurile corespunzătoare pentru promovarea schimburilor culturale şi desfăşurarea de iniţiative comune în diferite domenii culturale, inclusiv prin organizarea în comun a unor evenimente culturale. În această privinţă, părţile convin, de asemenea, să sprijine în continuare activităţile Fundaţiei Asia-Europa.
    (3) Părţile convin să se consulte şi să coopereze în cadrul forurilor internaţionale relevante, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, în vederea urmăririi obiectivelor comune şi a promovării diversităţii culturale.
    (4) De asemenea, părţile acordă o atenţie deosebită măsurilor menite să creeze legături permanente între agenţiile lor specializate şi să încurajeze schimbul de informaţii, de knowhow, de studenţi, de experţi, de tineri şi de lucrători tineri, precum şi de resurse tehnice, valorificând facilităţile oferite de programele Uniunii în Asia de Sud-Est în domeniul educaţiei şi al culturii, precum şi experienţa acumulată de ambele părţi în acest domeniu.
    (5) Părţile încurajează extinderea schimburilor şi a cooperării între instituţiile lor de învăţământ pentru promovarea înţelegerii, a cunoaşterii şi a aprecierii reciproce a culturilor, a economiilor şi a sistemelor lor sociale. În special, părţile se angajează să faciliteze mobilitatea studenţilor şi a oamenilor de ştiinţă în cadrul programului Erasmus Mundus sau al altor programe similare.

    ART. 34
    Mediu şi resurse naturale
    (1) Părţile convin asupra necesităţii de a conserva şi de a gestiona în mod durabil resursele naturale şi diversitatea biologică, ca fundament al dezvoltării generaţiilor actuale şi viitoare.
    (2) Punerea în aplicare a rezultatelor Conferinţei ONU privind mediul şi dezvoltarea din 1992, ale Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă din 2002 şi ale Conferinţei ONU privind dezvoltarea durabilă din 2012 va fi luată în considerare în toate activităţile întreprinse de părţi în temeiul prezentului acord.
    (3) Părţile se angajează să continue cooperarea cu privire la protecţia mediului, inclusiv prin schimbul de cele mai bune practici în domenii cum ar fi:
    (a) schimbările climatice şi eficienţa energetică;
    (b) tehnologiile de mediu şi tehnologiile curate, în special cele care sunt sigure şi durabile;
    (c) consolidarea capacităţilor în materie de negociere şi punere în aplicare a acordurilor multilaterale de mediu;
    (d) mediul marin şi cel costier;
    (e) combaterea exploatării forestiere ilegale şi a comerţului aferent, precum şi promovarea gestionării durabile a pădurilor.


    ART. 35
    Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
    (1) Părţile convin să intensifice cooperarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi al afacerilor sociale, inclusiv cooperarea privind coeziunea regională şi socială, sănătatea şi securitatea la locul de muncă, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, munca decentă şi dialogul social, în vederea consolidării dimensiunii sociale a globalizării.
    (2) Părţile reafirmă necesitatea de a sprijini procesul de globalizare care este în beneficiul tuturor şi de a promova ocuparea integrală şi productivă a forţei de muncă, precum şi munca decentă, ca elemente esenţiale ale dezvoltării durabile şi ale reducerii sărăciei, astfel cum au fost aprobate prin Rezoluţia nr. 60/1 din 24 octombrie 2005 a Adunării Generale a ONU şi prin Declaraţia ministerială adoptată la reuniunea la nivel înalt din cadrul sesiunii de fond a Consiliului Economic şi Social din 2006 (Declaraţia E/2006/L.8 a Consiliului Economic şi Social al ONU din 5 iulie 2006) şi stabilite în Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă din 2008. Părţile iau în considerare caracteristicile respective şi natura diversă a situaţiilor economice şi sociale ale acestora.
    (3) În conformitate cu obligaţiile acestora în calitate de membri ai OIM, precum şi în conformitate cu Declaraţia OIM cu privire la principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă şi cu anexa la aceasta, care au fost adoptate în cadrul celei de a 86-a sesiuni a Conferinţei Internaţionale a Muncii din 1998, părţile se angajează să respecte, să promoveze şi să pună efectiv în aplicare principiile privind drepturile fundamentale la locul de muncă, şi anume:
    (a) libertatea de asociere şi recunoaşterea efectivă a dreptului la negocieri colective;
    (b) eliminarea tuturor formelor de muncă forţată;
    (c) abolirea efectivă a muncii copiilor; şi
    (d) eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă şi profesie.
    Părţile îşi reafirmă angajamentul de a pune efectiv în aplicare convenţiile OIM pe care Republica Singapore şi statele membre le-au ratificat. Părţile vor depune eforturi continue şi susţinute în vederea ratificării şi a punerii efective în aplicare a convenţiilor fundamentale ale OIM şi vor face schimb de informaţii în acest sens. De asemenea, părţile vor lua în considerare ratificarea şi punerea în aplicare efectivă a altor convenţii OIM, ţinând cont de circumstanţele interne. Părţile vor face schimb de informaţii în această privinţă.

    (4) Părţile pot să iniţieze activităţi de cooperare reciproc avantajoase, care pot să includă, inter alia, programe şi proiecte specifice, convenite de comun acord, precum şi dialogul, cooperarea şi iniţiativele pe subiecte de interes comun la nivel bilateral sau multilateral, cum ar fi ASEM, ASEAN-UE şi OIM.

    ART. 36
    Sănătate
    (1) Părţile convin să coopereze în sectorul sănătăţii, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de sănătate care se referă, inter alia, la principalele boli transmisibile, cum ar fi HIV/SIDA, gripa aviară şi alte gripe cu potenţial pandemic uman, precum şi la bolile netransmisibile majore şi la factorii de risc pentru acestea, inclusiv prin schimbul de informaţii şi colaborarea în vederea detectării precoce, a prevenirii şi a controlului, precum şi prin intermediul acordurilor internaţionale în domeniul sănătăţii.
    (2) Sub rezerva disponibilităţii resurselor, cooperarea poate avea loc prin:
    (a) proiecte privind epidemiologia bolilor transmisibile şi netransmisibile majore;
    (b) schimburi, burse şi programe de formare;
    (c) programe şi proiecte pentru îmbunătăţirea serviciilor şi a condiţiilor de sănătate;
    (d) schimb de informaţii şi colaborare ştiinţifică privind reglementarea medicamentelor şi a dispozitivelor medicale; şi
    (e) promovarea punerii în aplicare pe deplin şi în termenele prevăzute a acordurilor internaţionale în domeniul sănătăţii, cum ar fi Regulamentul sanitar internaţional şi Convenţia-cadru pentru controlul tutunului.


    ART. 37
    Statistică
    Părţile se angajează să promoveze, în conformitate cu activităţile de cooperare existente în domeniul statisticii între Uniunea Europeană şi ASEAN, armonizarea metodelor şi a practicilor statistice, inclusiv colectarea şi diseminarea de date statistice, care să le permită, pe baze reciproc acceptabile, să utilizeze statisticile privind comerţul cu mărfuri şi servicii, privind investiţiile străine directe şi, mai general, privind orice alt domeniu care face obiectul prezentului acord şi care permite colectarea, prelucrarea, analizarea şi diseminarea de date statistice.

    ART. 38
    Societatea civilă
    Părţile recunosc contribuţia potenţială a societăţii civile organizate în cadrul procesului de dialog şi de cooperare în temeiul prezentului acord şi se angajează să încurajeze dialogul cu societatea civilă organizată.

    TITLUL VII
    Mijloace de cooperare
    ART. 39
    Resurse pentru cooperare
    (1) Părţile convin să pună la dispoziţie resursele corespunzătoare, inclusiv mijloacele financiare, în măsura în care acest lucru este permis de legislaţia şi de resursele părţilor, în vederea îndeplinirii obiectivelor de cooperare prevăzute de prezentul acord.
    (2) Părţile încurajează Banca Europeană de Investiţii să îşi continue operaţiunile în Republica Singapore, în conformitate cu procedurile şi criteriile sale de finanţare.

    ART. 40
    Cooperarea în scopul dezvoltării ţărilor terţe
    (1) Părţile convin să facă schimb de informaţii cu privire la politicile lor de asistenţă pentru dezvoltare, în vederea stabilirii unui dialog periodic referitor la obiectivele acestor politici şi la programele lor privind ajutorul pentru dezvoltare în ţările terţe.
    (2) Părţile promovează, de asemenea, acţiuni comune care au ca obiectiv furnizarea de asistenţă tehnică şi promovarea dezvoltării resurselor umane în ţările mai puţin dezvoltate din Asia de Sud-Est şi în afara acesteia.

    TITLUL VIII
    Cadru instituţional
    ART. 41
    Comitetul mixt
    (1) Părţile convin să instituie, în temeiul prezentului acord, un comitet mixt compus din reprezentanţi ai ambelor părţi, la nivelul corespunzător, ale cărui sarcini vor fi:
    (a) să asigure funcţionarea şi punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului acord;
    (b) să stabilească priorităţi în legătură cu scopurile prezentului acord;
    (c) să formuleze recomandări pentru promovarea obiectivelor prezentului acord.

    (2) Comitetul mixt se reuneşte în mod normal cel puţin la fiecare doi ani, alternativ în Singapore şi la Bruxelles, la o dată care urmează să fie stabilită de comun acord. Comitetul mixt este prezidat în comun de un reprezentant al fiecărei părţi. Ordinea de zi a reuniunilor Comitetului mixt se stabileşte de comun acord între părţi. De asemenea, părţile pot să convoace de comun acord adunări extraordinare ale Comitetului mixt.
    (3) Comitetul mixt poate să înfiinţeze subcomitete specializate care îi oferă asistenţă în îndeplinirea sarcinilor sale. Aceste subcomitete prezintă Comitetului mixt rapoarte detaliate cu privire la activităţile lor în cadrul fiecărei reuniuni.
    (4) În conformitate cu prezentul articol, Comitetul mixt îşi stabileşte regulamentul de procedură şi îşi îndeplineşte sarcinile prin consens. În regulamentul său de procedură, Comitetul mixt stabileşte modalităţile de consultare, cum ar fi cele prevăzute la articolul 44, şi se străduieşte să convină asupra unei limbi de lucru comune.
    (5) Atunci când se hotărăşte de comun acord şi după caz, Comitetul mixt discută funcţionarea şi punerea în aplicare a oricărui acord specific, astfel cum se precizează la articolul 43 alineatul (3).

    TITLUL IX
    Dispoziţii finale
    ART. 42
    Clauză evolutivă
    (1) Părţile pot hotărî de comun acord să extindă obiectul prezentului acord în vederea extinderii nivelului de cooperare, inclusiv prin completarea acestuia cu acorduri sau protocoale referitoare la sectoare sau activităţi specifice.
    (2) În ceea ce priveşte punerea în aplicare a prezentului acord, fiecare parte poate să facă sugestii pentru extinderea domeniului de aplicare al cooperării, luându-se în considerare experienţa dobândită în cursul aplicării acordului.

    ART. 43
    Alte acorduri
    (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor relevante din Tratatul privind Uniunea Europeană şi din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nici prezentul acord, nici acţiunile întreprinse în temeiul acestuia nu afectează în niciun fel competenţele statelor membre de a desfăşura activităţi de cooperare bilaterală cu Republica Singapore sau de a încheia, după caz, noi parteneriate şi acorduri de cooperare cu Republica Singapore.
    (2) Prezentul acord nu aduce atingere aplicării sau punerii în practică a angajamentelor asumate de fiecare parte în relaţiile cu terţe părţi.
    (3) În pofida articolului 9 alineatul (2), părţile pot, de asemenea, să completeze prezentul acord prin încheierea unor acorduri specifice, în orice sector de cooperare care se încadrează în domeniul de aplicare al acordului. Astfel de acorduri specifice fac parte integrantă din relaţiile bilaterale generale reglementate de prezentul acord şi sunt elemente componente ale unui cadru instituţional comun.

    ART. 44
    Neexecutarea acordului
    (1) În cazul în care una dintre părţi consideră că cealaltă parte nu a respectat o obligaţie care îi revine în temeiul prezentului acord, aceasta poate să ia măsuri corespunzătoare. Înainte de a acţiona în acest sens, cu excepţia cazurilor de urgenţă specială, partea respectivă solicită, iar cealaltă parte acceptă să se organizeze consultări în vederea ajungerii la o soluţionare a litigiului care să fie satisfăcătoare pentru ambele părţi. Consultările respective pot să aibă loc sub egida Comitetului mixt prevăzut la articolul 41, care poate să soluţioneze litigiul printr-o recomandare sau prin orice altă modalitate acceptată de către părţi.
    (2) În cazuri de urgenţă specială, măsura corespunzătoare care urmează să fie luată este notificată imediat celeilalte părţi. La solicitarea celeilalte părţi, consultările durează maximum 15 zile, în vederea ajungerii la o soluţionare a litigiului care să fie satisfăcătoare pentru ambele părţi. După încheierea perioadei respective se poate aplica o măsură corespunzătoare.
    (3) În alegerea măsurilor corespunzătoare trebuie să se acorde prioritate celor care perturbă cel mai puţin funcţionarea prezentului acord sau a oricărui acord specific. Măsurile respective sunt notificate imediat celeilalte părţi şi fac obiectul unor consultări în cadrul Comitetului mixt, în cazul în care cealaltă parte solicită acest lucru.
    (4) Părţile convin că pentru interpretarea corectă şi aplicarea practică a prezentului acord, termenul „măsuri corespunzătoare“ din prezentul articol înseamnă suspendarea sau neexecutarea temporară a obligaţiilor care le revin în temeiul prezentului acord sau al oricărui acord specific menţionat la articolul 9 alineatul (2) şi la articolul 43 alineatul (3) sau orice altă măsură recomandată de Comitetul mixt. Măsurile corespunzătoare se iau în conformitate cu dreptul internaţional şi sunt proporţionale cu neîndeplinirea obligaţiilor în temeiul prezentului acord. Părţile convin, de asemenea, că sintagma „cazuri de urgenţă specială“ menţionată la alineatele (1) şi (2) înseamnă:
    (a) denunţarea prezentului acord, care nu este permisă de normele generale de drept internaţional; sau
    (b) încălcarea unui element esenţial al acordului, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (1) şi la articolul 7 alineatul (2).


    ART. 45
    Facilităţi
    Pentru a facilita cooperarea în cadrul prezentului acord, ambele părţi vor furniza garanţiile şi facilităţile necesare pentru exercitarea funcţiilor lor.

    ART. 46
    Aplicare teritorială
    Prezentul acord se aplică pe teritoriul pe care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în condiţiile prevăzute de tratatele menţionate, pe de o parte, şi pe teritoriul Republicii Singapore, pe de altă parte.

    ART. 47
    Definirea părţilor
    În sensul prezentului acord, „părţile“ înseamnă Uniunea sau statele sale membre sau Uniunea şi statele sale membre, în conformitate cu competenţele care le revin, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte.

    ART. 48
    Divulgarea de informaţii
    Nicio dispoziţie a prezentului acord nu se interpretează astfel încât să impună oricăreia dintre părţi să furnizeze informaţii a căror divulgare este considerată contrară intereselor sale fundamentale în materie de securitate sau menţinerii păcii şi securităţii internaţionale.

    ART. 49
    Intrarea în vigoare şi durata
    (1) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi din luna următoare datei la care părţile îşi notifică reciproc finalizarea procedurilor juridice necesare în acest scop.
    (2) Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de cinci ani. Prezentul acord se prelungeşte automat pentru perioade succesive de un an, în afara cazului în care fie Republica Singapore, pe de o parte, fie Uniunea şi statele sale membre, pe de altă parte, notifică în scris celeilalte părţi intenţia de a nu mai prelungi acordul, cu şase luni înainte de încheierea oricărei perioade ulterioare de un an.
    (3) Orice modificare a prezentului acord se face numai cu acordul celor două părţi. Orice modificare intră în vigoare numai după ce ultima parte a notificat celeilalte părţi faptul că toate formalităţile necesare au fost finalizate.
    (4) Prezentul acord poate înceta prin notificare scrisă a denunţării trimise celeilalte părţi fie de către Republica Singapore, pe de o parte, fie de Uniune şi statele sale membre, pe de altă parte. Încetarea intră în vigoare la şase luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.

    ART. 50
    Declaraţii şi scrisori de însoţire
    Declaraţiile comune şi scrisoarea de însoţire anexate la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

    ART. 51
    Notificări
    Notificările făcute în conformitate cu articolul 49 sunt adresate Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi, respectiv, Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Singapore.

    ART. 52
    Text autentic
    Prezentul acord este întocmit în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, toate aceste texte fiind în mod egal autentice. În cazul unui litigiu privind interpretarea prezentului acord, părţile sesizează Comitetul mixt.

    Declaraţie comună privind articolul 44 (Neexecutarea acordului)
    Părţile convin că „încălcarea unui element esenţial al acordului“ prevăzută la articolul 44 alineatul (4) punctul (b) se referă la cazuri excepţionale de încălcare sistematică, gravă şi substanţială a obligaţiilor prevăzute la articolul 1 alineatul (1) şi la articolul 7 alineatul (2).

    Declaraţie comună privind articolul 52 (Text autentic)
    În cazul oricărui litigiu privind interpretarea prezentului acord, se va ţine cont de faptul că prezentul acord a fost negociat în limba engleză.

    Scrisoare de însoţire
    Cu trimitere la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, ambele părţi confirmă că, la data semnării prezentului acord, pe baza informaţiilor disponibile în mod obiectiv, acestea nu au cunoştinţă despre niciun act cu putere de lege al celeilalte părţi sau despre o aplicare a unui astfel de act care ar putea avea drept consecinţă invocarea articolului 44 din prezentul acord.

    Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece octombrie două mii optsprezece.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016