Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT din 13 august 2018  între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT din 13 august 2018 între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 593 din 7 iulie 2020
──────────
    Aprobat prin LEGEA nr. 90 din 25 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 593 din 7 iulie 2020.
──────────
    *) Traducere.
    Modernizarea infrastructurii judiciare în România
     - Împrumut de proiect -
    Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizaţie internaţională cu sediul central la Paris, Franţa, bulevardul Kléber nr. 55-75116 (denumită în continuare „BDCE“ sau „Banca“), pe de o parte,
    şi
    România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice (denumită în continuare „Împrumutatul“ şi împreună cu BDCE „părţile“, şi fiecare, o „parte“), pe de altă parte,
    întrucât:
    (A) având în vedere solicitarea de împrumut transmisă de România în data de 19 octombrie 2018, aprobată de Consiliul de administraţie al BDCE în data de 15 noiembrie 2018,
    (B) având în vedere cel de-al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei din data de 6 martie 1959,
    (C) având în vedere Reglementările privind Împrumutul ale BDCE, aşa cum au fost adoptate prin Rezoluţia 1.587 (2016) a Consiliului de administraţie al BDCE (denumite în continuare „Reglementările privind împrumutul“),
    (D) având în vedere Politica BDCE de împrumut şi finanţare a proiectelor, aşa cum a fost adoptată prin Rezoluţia 1.587 (2016) a Consiliului de administraţie al BDCE (denumită în continuare „Politica privind împrumuturile“),
    (E) având în vedere Politica de prevenire a riscurilor sociale şi de mediu, aşa cum a fost adoptată prin Rezoluţia 1.588 (2016) a Consiliului de administraţie al BDCE (denumită în continuare „Politica de prevenire a riscurilor sociale şi de mediu“),
    (F) având în vedere Ghidul BDCE privind achiziţiile, aşa cum a fost adoptat de Consiliul de administraţie al BDCE în septembrie 2011 (denumit în continuare „Ghidul privind achiziţiile“), şi
    (G) având în vedere Politica de informaţii publice a BDCE din data de 20 mai 2008 şi cu ultimele modificări din data de 2 decembrie 2016 (denumită în continuare „Politica de informaţii publice“),

    prin prezentul convin după cum urmează:
    1. INTERPRETARE
    1.1 Definiţii
    Următorii termeni vor avea înţelesul specificat mai jos, cu excepţia cazurilor în care contextul necesită altfel:
    "Acord“ înseamnă prezentul acord-cadru de împrumut, inclusiv anexele sale.
    "Alocare“ înseamnă angajarea unei tranşe de către Împrumutat pentru costurile eligibile ale Proiectului chiar dacă o astfel de tranşă nu a fost încă disponibilizată în cadrul Proiectului.
    "Perioadă de alocare“ are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 5.2.
    "Zi lucrătoare“ înseamnă, în legătură cu plăţile în euro, orice zi în care TARGET 2 (Sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real) funcţionează.
    "Dată-limită de tragere“ înseamnă data specificată în cadrul anexei 1 la prezentul, de la care nicio altă disponibilizare nu mai poate fi solicitată de către Împrumutat.
    "Raport de finalizare“ are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 6.1.
    "Valută“ înseamnă, în scopul Acordului, euro.
    "Convenţie privind numărul de zile luate în calcul“ înseamnă convenţia pentru stabilirea numărului de zile dintre două date şi numărul de zile dintr-un an, specificată în notificarea de disponibilizare aferentă.
    "Rată a dobânzii penalizatoare“ are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.9.
    "Dată disponibilizare“ înseamnă data la care o tranşă este planificată a fi disponibilizată conform notificării de disponibilizare aplicabile.
    "Notificare de disponibilizare“ are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.3(b).
    "Solicitare de disponibilizare“ are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.3(a).
    "Confirmare de rambursare anticipată“ are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.7.
    "Costuri ale rambursării anticipate“ are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.7.
    "Dată de rambursare anticipată“ are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.7.
    "Notificare de rambursare anticipată“ are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.7.
    "Dată de intrare în efectivitate“ înseamnă data intrării în vigoare a Acordului rezultând din clauza 17.
    "UE“ înseamnă Uniunea Europeană.
    "EURIBOR“ înseamnă rata procentuală pe an cotată pe pagina EURIBOR01 a lui Thomson Reuters (sau pe pagina succesoare care înlocuieşte pagina Thomson Reuters EURIBOR01) la sau în jurul orei 11,00 a.m. din Bruxelles, la data de stabilire a dobânzii, ca rată euro interbancară oferită, administrată de Institutul European pentru Pieţele Monetare (sau orice altă entitate care preia administrarea acestei rate) pentru aceeaşi perioadă ca şi perioada de dobândă relevantă.
    Dacă perioada de dobândă relevantă nu este aceeaşi cu o perioadă cotată de Thomson Reuters, rata EURIBOR aplicabilă va fi rata procentuală pe an rezultată dintr-o interpolare liniară prin referire la două (2) rate EURIBOR pentru depozitele la termen în euro, dintre care una este aplicabilă pentru o perioadă de luni întregi, următoarea mai scurtă şi cealaltă pentru o perioadă de luni întregi, următoarea mai lungă decât perioada de dobândă relevantă.

    "Euro“ şi simbolul „EUR“ înseamnă valuta oficială a statelor membre UE care periodic o adoptă ca valută a lor în conformitate cu prevederile relevante ale Tratatului privind UE şi ale Tratatului privind funcţionarea UE sau ale tratatelor care le succedă.
    "Convenţie europeană a drepturilor omului“ înseamnă Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, datată 4 noiembrie 1950, CETS nr. 5, aşa cum este amendată ocazional.
    "Cartă socială europeană“ înseamnă Carta socială europeană, datată 3 mai 1996, CETS nr. 163, aşa cum este amendată ocazional.
    "Beneficiari finali“ sunt specificaţi în cadrul anexei 1 la prezentul ca fiind grupul care beneficiază de efectele sociale ale Proiectului.
    "Rată fixă a dobânzii“ înseamnă rata anuală a dobânzii specificată în notificarea de disponibilizare aplicabilă.
    "Rată variabilă a dobânzii“ înseamnă rata anuală a dobânzii stabilită prin adăugarea sau scăderea la sau din rata de referinţă, după caz, a marjei specificate în notificarea de disponibilizare aplicabilă.
    "Pentru evitarea oricărei incertitudini, când determinarea ratei variabile a dobânzii are ca rezultat o rată negativă a dobânzii (din cauza unei cotaţii negative a ratei de referinţă, a unei marje care este scăzută din rata de referinţă sau a oricăror altor circumstanţe), dobânda ce urmează să fie plătită de Împrumutat pentru perioada de dobândă se consideră a fi zero.
    "Cheltuieli estimate“ înseamnă cheltuielile eligibile planificate a fi efectuate în cadrul Proiectului pentru o perioadă de un an, aşa cum este stabilit în raportul de progres.
    "Instrument de datorie publică guvernamentală“ înseamnă (i) orice împrumut sau altă formă de îndatorare financiară; (ii) un instrument, incluzând orice chitanţă sau extras de cont, evidenţiind sau constituind o obligaţie de plată a unui împrumut, depozit, avans sau o extindere similară a creditului (incluzând fără limitare orice extindere a unui credit în baza unui acord de refinanţare sau reeşalonare); (iii) o obligaţiune, titlu de credit, garanţie, instrument de natura datoriei sau un înscris similar ce atestă o datorie financiară; sau (iv) un instrument care să evidenţieze o garanţie a unei obligaţii constituind datoria financiară a altuia.
    "Cheltuieli efectuate“ înseamnă cheltuielile eligibile efectuate în perioada de implementare a Proiectului, aşa cum sunt prezentate în raportul de progres.
    "Dată de stabilire a dobânzii“ înseamnă, în scopul determinării unei rate variabile a dobânzii, ziua care cade cu două (2) zile lucrătoare înainte de prima zi a perioadei de dobândă, dacă nu este altfel specificat în notificarea de disponibilizare aferentă.
    "Datele de plată a dobânzii“ înseamnă datele pentru plata dobânzii corespunzătoare perioadei de dobândă relevante specificate în notificarea de disponibilizare aplicabilă.
    "Perioadă de dobândă“ înseamnă perioada care începe cu data de plată a dobânzii şi se termină în ziua imediat anterioară următoarei date de plată a dobânzii, cu condiţia ca prima perioadă de dobândă aplicabilă fiecărei tranşe să înceapă la data de disponibilizare şi să se termine în ziua imediat anterioară următoarei date de plată a dobânzii.
    "Împrumut“ înseamnă împrumutul acordat Împrumutatului de către BDCE prin intermediul Acordului.
    "Suma împrumutului“ înseamnă suma specificată în cadrul subclauzei 4.1.
    "Eveniment de perturbare a pieţei“ are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 4.10.
    "Modificare substanţială negativă“ înseamnă orice eveniment care, în opinia BDCE, (i) afectează semnificativ capacitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile financiare asumate în cadrul Acordului; sau (ii) afectează negativ orice garanţie acordată de Împrumutat sau o terţă parte pentru a garanta îndeplinirea obligaţiilor financiare ale Împrumutatului asumate în cadrul Acordului.
    "Maturitate“ înseamnă ultima dată de rambursare a capitalului pentru fiecare tranşă specificată în notificarea de disponibilizare aplicabilă.
    "Convenţie privind ziua lucrătoare următoare modificată“ înseamnă o convenţie prin care, dacă o dată specificată cade într-o zi care nu este zi lucrătoare, acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile care este zi lucrătoare, cu condiţia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.
    "Dată (date) de rambursare a ratelor de capital“ înseamnă data (datele) pentru rambursarea ratei (ratelor) de capital pentru fiecare tranşă specificată în notificarea de disponibilizare aplicabilă.
    "Perioadă de rambursare a ratelor de capital“ înseamnă, în ceea ce priveşte fiecare tranşă, perioada dintre data disponibilizării şi maturitatea acesteia.
    "Raportul de progres“ are înţelesul specificat în cadrul subclauzei 6.1.
    "Proiect“ înseamnă planul de investiţii eligibile prezentat în anexa 1, ce urmează a fi finanţat parţial prin împrumutul aprobat de Consiliul de administraţie al BDCE, având numărul de referinţă LD 1984 (2018).
    "Agenţia de implementare a Proiectului“ (denumită în continuare „AIP“) înseamnă organizaţia descrisă în articolul 5 (Implementarea proiectului) care, prin delegare din partea Împrumutatului, este responsabilă de implementarea Proiectului.
    "Unitatea de implementare a Proiectului“ (denumită în continuare „UIP“) înseamnă echipa desemnată de către AIP responsabilă de gestionarea zilnică a Proiectului.
    "Rată de referinţă“ înseamnă EURIBOR pentru o tranşă cu rată variabilă a dobânzii, denominată în euro.
    "Garanţii“ înseamnă orice acord sau aranjament care creează un rang preferenţial, un drept preferenţial de plată, un colateral sau o garanţie de orice natură, oricare dintre ele ar putea conferi drepturi sporite terţelor părţi.
    "Marjă“ înseamnă, în legătură cu tranşa cu rată variabilă a dobânzii, marja fixă la rata de referinţă (fie plus, fie minus) specificată în puncte de bază în notificarea de disponibilizare aplicabilă.
    "Tranşă“ înseamnă o sumă disponibilizată sau care urmează a fi disponibilizată din împrumut.


    1.2 Referiri
    În cazul în care contextul nu cere altfel, referirile la:
    a) acest acord vor fi interpretate ca referiri la acest acord, aşa cum a fost completat, modificat sau reconfirmat ocazional;
    b) „clauze“, „subclauze“ şi „preambuluri“ vor fi interpretate ca referiri la respectivele clauze, subclauze şi, respectiv, preambuluri ale prezentului acord; şi
    c) cuvintele utilizate la singular vor include pluralul şi viceversa.


    1.3 Titluri
    Titlurile în prezentul acord nu au semnificaţie legală şi nu influenţează interpretarea acestuia.

    1.4 Rotunjire
    În scopul oricăror calcule menţionate în prezentul acord:
    (a) toate procentele rezultate din astfel de calcule, altele decât cele stabilite prin folosirea interpolării, vor fi rotunjite, dacă este necesar, la cea mai apropiată o sută-miime a unui punct procentual [de exemplu: 9.876541% (sau .09876541) fiind rotunjite în minus la 9.87654% (sau .0987654) şi 9.876545% (sau .09876545) fiind rotunjit în plus la 9.87655% (sau .0987655)];
    (b) toate procentele determinate prin folosirea interpolării lineare prin referire la două (2) rate de referinţă relevante vor fi rotunjite, dacă este necesar, în conformitate cu metoda stabilită în subsecţiunea (a) de mai sus, dar cu acelaşi grad de acurateţe ca în cazul celor două (2) rate utilizate pentru efectuarea calculului [cu excepţia că astfel de procente nu vor fi rotunjite la un grad mai mic de acurateţe decât cea mai apropiată miime de punct procentual (0.001%)]; şi
    (c) toate sumele în valută utilizate în sau rezultând din calculele de mai sus vor fi rotunjite, dacă nu este altfel specificat în definiţia relevantă a valutei, la cele mai apropiate două zecimale în valuta relevantă [cu .005 fiind rotunjit în plus (de exemplu, .674 fiind rotunjit în minus la .67 şi .675 rotunjit în plus la .68)]    2. CONDIŢII
    Împrumutul este acordat în baza condiţiilor generale ale Reglementărilor privind împrumutul şi în baza condiţiilor speciale ale acordului.

    3. SCOP
    BDCE acordă împrumutul Împrumutatului, care îl acceptă numai pentru scopul finanţării proiectului, aşa cum este descris în anexa 1 la prezentul.
    Orice modificare a modului în care împrumutul este utilizat, pentru care nu s-a primit aprobarea BDCE, ar putea constitui un eveniment în condiţiile articolului 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la rambursarea anticipată, suspendarea sau anularea împrumutului în condiţiile articolelor 3.3 (Rambursarea anticipată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

    4. CONDIŢII FINANCIARE
    4.1 Suma împrumutului
    Suma împrumutului este:
    o sută şaptezeci şi şapte milioane EUR
    EUR 177.000.000


    4.2 Disponibilizarea sumei
    Împrumutul va fi disponibilizat în minimum două (2) tranşe.
    Suma primei tranşe nu va depăşi treizeci la sută (30%) din suma împrumutului. Suma primei tranşe şi a fiecărei tranşe subsecvente va fi determinată în funcţie de cheltuielile efectuate şi de cheltuielile estimate şi în concordanţă cu condiţiile relevante specificate în anexa 1 („Condiţii specifice“).

    4.3 Procedura de disponibilizare
    Disponibilizarea fiecărei tranşe este stabilită prin următoarea procedură:
    (a) Solicitare de disponibilizare
    Înainte de fiecare disponibilizare, Împrumutatul va transmite BDCE o solicitare de disponibilizare în esenţă în forma stabilită în anexa 3 la prezentul (denumită în continuare „solicitare de disponibilizare“).
    O solicitare de disponibilizare va specifica propunerile privind:
    (i) valuta (valutele) şi suma (sumele) pentru tranşă;
    (ii) data disponibilizării; o astfel de dată a disponibilizării trebuie să fie o zi lucrătoare care să cadă cu cel puţin cinci (5) zile lucrătoare, dar nu mai mult de douăzeci (20) zile lucrătoare de la data solicitării de disponibilizare;
    (iii) data (datele) rambursării ratelor de capital, inclusiv maturitatea, luând în considerare că perioada de rambursare a ratelor de capital pentru fiecare tranşă nu trebuie să fie mai mare de douăzeci (20) ani, incluzând o perioadă de graţie care să nu fie mai mare de cinci (5) ani;
    (iv) rata maximă fixă a dobânzii sau marja maximă la rata de referinţă;
    (v) perioada de dobândă şi datele de plată a dobânzii;
    (vi) convenţia privind numărul de zile luate în calcul şi zilele lucrătoare; şi
    (vii) contul Împrumutatului pentru plăţi.

    Fiecare solicitare de disponibilizare transmisă BDCE va fi irevocabilă, dacă nu se convine altfel în scris cu BDCE.

    (b) Notificare de disponibilizare
    Dacă BDCE primeşte o solicitare de disponibilizare care corespunde cerinţelor unei solicitări de disponibilizare prevăzute în subclauza 4.3 (a) de mai sus şi dacă toate celelalte condiţii de disponibilizare relevante, aşa cum sunt definite în subclauza 4.5 (Condiţii de disponibilizare) de mai jos, au fost îndeplinite de către Împrumutat, BDCE va transmite Împrumutatului o notificare de disponibilizare în esenţă în forma prevăzută în anexa 3 la prezentul (denumită în continuare „notificare de disponibilizare“). Fiecare notificare de disponibilizare va fi transmisă cu cel puţin două (2) zile lucrătoare înainte de data disponibilizării propusă.
    O notificare de disponibilizare va specifica:
    (i) valuta (valutele) şi suma (sumele) pentru tranşă;
    (ii) data disponibilizării;
    (iii) perioada de rambursare a ratelor de capital şi data (datele) de rambursare a ratelor de capital, inclusiv maturitatea;
    (iv) rata fixă de dobândă sau marja la rata de referinţă;
    (v) perioada de dobândă şi datele de plată a dobânzii;
    (vi) convenţia privind numărul de zile luate în calcul şi zilele lucrătoare; şi
    (vii) conturile Împrumutatului şi ale BDCE pentru plăţi.

    Dacă Împrumutatul a transmis BDCE o solicitare de disponibilizare în care Împrumutatul nu a propus o rată fixă a dobânzii sau o rată variabilă a dobânzii, se va considera că Împrumutatul o acceptă în avans pe cea specificată ulterior de către BDCE în notificarea de disponibilizare.
    Notificarea de disponibilizare care corespunde elementelor prevăzute în solicitarea de disponibilizare va constitui un angajament irevocabil şi necondiţionat din partea Împrumutatului de a împrumuta de la BDCE şi din partea BDCE de a disponibiliza Împrumutatului tranşa conform termenilor şi condiţiilor specificate în notificarea de disponibilizare.
    Fără a contraveni celor de mai sus, dacă BDCE nu a emis o notificare de disponibilizare în termen de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la primirea solicitării de disponibilizare, respectiva solicitare de disponibilizare va fi considerată anulată.    4.4 Perioada de disponibilizare
    Dacă BDCE nu convine altfel în scris, Împrumutatul nu va fi îndreptăţit să:
    (i) transmită o solicitare de disponibilizare pentru prima tranşă mai târziu de douăsprezece (12) luni după data de intrare în efectivitate;
    (ii) transmită orice altă solicitare de disponibilizare ulterioară mai târziu de optsprezece (18) luni de la ultima tragere; sau
    (iii) să transmită orice altă solicitare de disponibilizare după data-limită de tragere menţionată în anexa 1 la prezentul.


    4.5 Condiţiile de disponibilizare
    (a) Condiţii precedente pentru solicitarea de disponibilizare a primei tranşe:
    (i) avizul juridic în limba engleză emis de directorul departamentului juridic al Ministerului Finanţelor Publice, în esenţă în forma prevăzută în anexa 2 la prezentul, confirmând în mod satisfăcător pentru BDCE că Acordul a fost semnat în mod legal de reprezentanţii autorizaţi ai Împrumutatului şi că Acordul este valabil, obligatoriu şi aplicabil din punct de vedere juridic, în conformitate cu termenii săi, potrivit legislaţiei Împrumutatului;
    (ii) evidenţe în limba engleză (de exemplu, statute, desemnare prin lege, rezoluţii ale Consiliului de administraţie, împuternicire de semnare)
    satisfăcătoare BDCE privind persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să semneze Acordul şi solicitările de disponibilizare în numele Împrumutatului, împreună cu specimenul de semnătură (semnături) certificat pentru această (aceste) persoană (persoane);
    (iii) condiţia precedentă pentru prima disponibilizare specificată la paragraful (i) al secţiunii „Condiţii specifice“ în anexa 1.

    (b) Condiţii precedente pentru orice solicitare de disponibilizare ulterioară:
    (i) în cazul în care are loc o schimbare în ceea ce priveşte persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să semneze solicitările de disponibilizare în numele Împrumutatului, Împrumutatul va transmite BDCE evidenţe actualizate cu persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să semneze solicitările de disponibilizare corespunzătoare în numele Împrumutatului, împreună cu specimenul de semnătură (semnături) pentru această (aceste) persoană (persoane);
    (ii) raportul de progres care confirmă în mod satisfăcător BDCE alocarea a cel puţin nouăzeci (90%) din tranşa anterioară, cu condiţia ca toate celelalte tranşe disponibilizate să fi fost integral alocate;
    (iii) orice altă condiţie aplicabilă specificată la paragraful (ii) din anexa 1 („Condiţii specifice“).


    4.6 Rambursare
    La fiecare dată de rambursare a ratelor de capital, Împrumutatul va rambursa capitalul din fiecare tranşă datorat la acea dată de rambursare a ratelor de capital în conformitate cu termenii prevăzuţi în notificarea de disponibilizare aplicabilă.

    4.7 Rambursare anticipată
    (a) Mecanism
    Dacă în cazul unui eveniment menţionat în prezentul acord, care se referă la această subclauză, Împrumutatul trebuie să ramburseze înainte de maturitate o întreagă tranşă sau o parte din aceasta, Împrumutatul va trimite BDCE o notificare scrisă (denumită în continuare „notificare de rambursare anticipată“) cu cel puţin o (1) lună înainte, menţionând sumele care urmează să fie rambursate, data la care rambursarea va avea loc (denumită în continuare „dată de rambursare anticipată“) şi, după consultarea prealabilă cu BDCE, costurile maxime ale rambursării anticipate. Data de rambursare anticipată va cădea la o dată de plată a dobânzii, dacă BDCE nu convine altfel în scris.
    La primirea notificării de rambursare anticipată, BDCE va transmite Împrumutatului o notificare scrisă (denumită în continuare „confirmare de rambursare anticipată“) nu mai târziu de cinci (5) Zile lucrătoare înainte de data de rambursare, indicând dobânda acumulată, datorată la acea dată, şi costurile rambursării anticipate, conform subclauzei 4.7(b).
    O confirmare de rambursare anticipată cuprinzând elementele menţionate în notificarea de rambursare anticipată va constitui un angajament irevocabil şi necondiţionat din partea Împrumutatului de a rambursa sumele respective BDCE în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate în confirmarea de rambursare anticipată. Dacă împrumutatul rambursează parţial o tranşă, suma rambursată se va aplica proporţional fiecărei rambursări de capital datorate. În acest caz, confirmarea de rambursare anticipată va include, în mod corespunzător, un grafic de rambursare modificat care va fi obligatoriu pentru Împrumutat.

    (b) Costurile rambursării anticipate
    Costurile rambursării anticipate care rezultă din rambursarea anticipată în conformitate cu subclauza 4.7 (a) vor fi stabilite de BDCE pe baza costurilor acesteia determinate de reinvestirea sumei care urmează să fie rambursată de la data de rambursare anticipată până la maturitate, incluzând orice costuri aferente, cum ar fi închiderea oricăror aranjamente de referinţă cu operaţiuni derivate. Costurile de reinvestire vor fi stabilite pe baza diferenţei între nivelul ratei iniţiale şi nivelul ratei de reinvestire care va fi determinată de BDCE pe baza condiţiilor de piaţă la data notificării de rambursare anticipată.


    4.8 Calcularea dobânzii
    Împrumutatul va plăti dobânda aferentă sumei fiecărei tranşe datorate periodic pe parcursul fiecărei perioade de dobândă la rata fixă/variabilă a dobânzii specificată în notificarea de disponibilizare aplicabilă.
    Dobânda: (i) se va acumula de la şi inclusiv prima zi a perioadei de dobândă până la, dar excluzând, ultima zi a unei astfel de perioade de dobândă; şi (ii) va fi datorată şi plătibilă la datele de plată a dobânzii specificate în notificarea de disponibilizare aplicabilă. Dobânda va fi calculată pe baza convenţiei privind numărul de zile luate în calcul, specificată în notificarea de disponibilizare aplicabilă.
    În cazul tranşelor cu rată variabilă a dobânzii, BDCE va stabili, la fiecare dată de determinare a dobânzii, rata de dobândă aplicabilă pe parcursul perioadei de dobândă relevante, în conformitate cu Acordul, şi va notifica prompt Împrumutatul în legătură cu aceasta. Fiecare astfel de determinare de către BDCE va fi finală, definitivă şi obligatorie pentru Împrumutat, dacă Împrumutatul nu demonstrează în mod satisfăcător BDCE că o astfel de determinare a avut erori vădite.

    4.9 Rata dobânzii penalizatoare
    În cazul în care Împrumutatul nu va plăti, integral sau parţial, orice sumă datorată în cadrul Acordului şi fără a contraveni oricăror alte opţiuni disponibile BDCE în cadrul Acordului sau altfel, Împrumutatul va plăti dobândă la astfel de sume neplătite de la data scadentă până la data primirii unor astfel de plăţi de către BDCE, la o rată anuală a dobânzii egală cu rata EURIBOR la o lună, cotată la data scadentă plus două sute cinci zeci puncte de bază (250 pb) (denumită în continuare „rata dobânzii penalizatoare“).
    Rata dobânzii penalizatoare aplicabilă va fi actualizată la fiecare treizeci (30) de zile calendaristice.

    4.10 Eveniment de perturbare a pieţei
    BDCE, după ce va lua cunoştinţă despre producerea unui astfel de eveniment, va notifica prompt Împrumutatul că a avut loc un eveniment de perturbare a pieţei.
    Pentru scopurile Acordului, „evenimentul de perturbare a pieţei“ se referă la următoarele circumstanţe:
    (a) Pagina Reuters la care se face referire în cadrul definiţiei EURIBOR nu indică detaliile necesare sau nu este accesibilă.
    În cazul producerii unui astfel de eveniment de perturbare a pieţei, rata aplicabilă EURIBOR va fi rata procentuală anuală determinată de BDCE ca fiind media aritmetică a ratelor la care împrumuturile în euro cu o sumă identică sau cea mai apropiată de suma împrumutului în cauză şi acordate pe o perioadă identică sau pe cea mai apropiată de respectiva perioadă de dobândă sunt oferite la data de stabilire a dobânzii de către trei (3) bănci reprezentative pe piaţa interbancară din UE, selectate de BDCE. Dacă sunt furnizate cel puţin două (2) cotaţii, rata EURIBOR aplicabilă la acea dată de stabilire a dobânzii va fi media aritmetică a tuturor cotaţiilor furnizate.
    Dacă nu este furnizată nicio cotaţie sau este furnizată doar una (1), rata EURIBOR aplicabilă va fi rata procentuală anuală stabilită de către BDCE ca fiind media aritmetică a ratelor la care împrumuturile în euro cu o sumă identică sau cea mai apropiată de suma împrumutului în cauză şi acordate pe o perioadă identică sau pe cea mai apropiată de respectiva perioadă de dobândă sunt oferite în a doua zi lucrătoare după începerea perioadei de dobândă relevante de bănci importante pe piaţa interbancară din UE, selectate de BDCE.

    (b) BDCE constată că nu este posibil să stabilească rata de referinţă aplicabilă în conformitate cu paragraful (a) de mai sus.
    În cazul producerii unui astfel de eveniment de perturbare a pieţei, rata variabilă a dobânzii aplicabile va fi înlocuită cu rata care exprimă, ca rată procentuală anuală, costul la care BDCE finanţează împrumutul indiferent de sursele pe care BDCE le poate selecta în mod rezonabil.

    (c) În orice moment dintre momentul transmiterii notificării de disponibilizare şi data disponibilizării, BDCE constată, în mod rezonabil, că există circumstanţe excepţionale şi neprevăzute de ordin economic, financiar, politic sau de altă natură externă care afectează în mod negativ accesul BDCE la sursele acesteia de finanţare.
    În cazul producerii unui astfel de eveniment de perturbare a pieţei, BDCE va fi îndreptăţită să anuleze fără niciun cost disponibilizarea planificată.
    În cazul producerii evenimentelor de perturbare a pieţei, prevăzute la alineatele (a) şi (b) de mai sus:
    (i) dacă Împrumutatul solicită astfel, părţile, acţionând cu bună-credinţă, vor negocia pe o perioadă care nu depăşeşte treizeci (30) de zile calendaristice în vederea convenirii unei alternative la rata EURIBOR aplicabilă. Dacă nu se ajunge la niciun acord, Împrumutatul poate proceda la rambursarea anticipată la următoarea dată de plată a dobânzii în termenii prevăzuţi în cadrul subclauzei 4.7.
    (ii) BDCE, acţionând cu bună-credinţă şi cu consultarea Împrumutatului în limitele practice rezonabile, va avea dreptul să modifice durata oricărei perioade de dobândă ulterioare la treizeci (30) de zile calendaristice sau mai puţin prin transmiterea către Împrumutat a unei notificări în acest sens. Orice astfel de modificare a unei perioade de dobândă îşi va produce efectele la data specificată de către BDCE într-o astfel de notificare.    Dacă BDCE constată că evenimentul de perturbare a pieţei relevant nu mai există, atunci, sub rezerva oricărui eveniment ulterior de perturbare a pieţei care apare sau există, rata variabilă de dobândă şi/sau perioada de dobândă aplicabilă oricărei tranşe relevante va reveni, din prima zi a următoarei perioade de dobândă, la cea calculată în conformitate cu rata variabilă a dobânzii şi perioada de dobândă specificate în notificarea de disponibilizare relevantă.

    4.11 Plăţi
    Toate sumele datorate de Împrumutat în cadrul acestui acord sunt plătibile în valuta fiecărei tranşe în contul comunicat de către BDCE în notificarea de disponibilizare aplicabilă. Orice plată în cadrul acestui acord se va efectua într-o zi lucrătoare, cu respectarea convenţiei privind ziua lucrătoare următoare modificată. Orice plată va fi considerată achitată atunci când BDCE a primit suma în contul său.
    Împrumutatul sau banca însărcinată de către Împrumutat, după caz, va trimite o notificare de plată în scris către BDCE cu cel puţin cinci (5) zile lucrătoare înaintea plăţii oricăror sume datorate în baza acestui acord.


    5. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
    Împrumutatul va implementa Proiectul prin AIP în conformitate cu prevederile prezentului acord.
    Împrumutatul desemnează Administraţia Naţională a Penitenciarelor, o agenţie poziţionată sub autoritatea Ministerului Justiţiei al Împrumutatului (MJ), ca AIP.
    Împrumutatul, prin MJ, trebuie să se asigure că AIP numeşte şi menţine în cadrul structurii sale o unitate de implementare a proiectului (UIP) dotată cu personal şi echipamente adecvate pe toată durata de implementare a Proiectului, aşa cum este descris în anexa 1 („Condiţii specifice“)
    În orice caz, Împrumutatul rămâne singurul răspunzător de îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul Acordului.
    Nerespectarea angajamentelor privind implementarea Proiectului prevăzute în cadrul clauzei 5 va constitui, indiferent de oricare altă prevedere aplicabilă din Reglementările privind împrumutul, un eveniment conform termenilor articolului 3.3 h) din Reglementările privind împrumutul şi poate genera: i) declararea cheltuielilor contractuale aferente ca fiind neeligibile pentru alocare în cadrul Proiectului; şi/sau ii) rambursarea anticipată, suspendarea sau anularea împrumutului, în totalitate sau parţial, conform termenilor articolelor 3.3 (Rambursarea anticipată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.
    5.1 Asumarea responsabilităţii
    Împrumutatul, prin AIP, va depune toate eforturile şi diligenţele şi îşi va exercita toate mijloacele utilizate în mod normal (incluzând, dar fără a se limita la, cele legale, financiare, manageriale şi tehnice) necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.

    5.2 Perioada de alocare
    Împrumutatul, prin AIP, va aloca fiecare tranşă pentru costurile eligibile ale Proiectului în termen de douăsprezece (12) luni de la data disponibilizării relevantă („perioada de alocare“).
    Dacă o tranşă disponibilizată de BDCE nu este alocată sau este doar parţial alocată costurilor eligibile ale Proiectului în perioada de alocare, Împrumutatul va rambursa astfel de sume nealocate către BDCE în conformitate cu subclauza 4.7.

    5.3 Costurile Proiectului
    Tranşele disponibilizate în cadrul împrumutului nu vor depăşi optzeci la sută (80%) din costurile totale eligibile ale Proiectului. Dacă tranşele disponibilizate în cadrul împrumutului depăşesc procentul de optzeci la sută (80%) de mai sus (prin reducerea costurilor totale eligibile sau altfel), Împrumutatul va rambursa către BDCE excedentul, în conformitate cu subclauza 4.7.
    Dacă costurile totale eligibile ale Proiectului cresc sau sunt revizuite din orice motiv, Împrumutatul se va asigura că resursele financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului sunt disponibile fără a se apela la BDCE. Planurile de finanţare ale costurilor majorate vor fi comunicate BDCE fără întârziere.

    5.4 Angajamente specifice în cadrul Proiectului
    Împrumutatul, prin AIP, se va asigura că:
    (i) toate terenurile, drepturile de proprietate şi permisele necesare pentru implementarea Proiectului sunt disponibile la timp;
    (ii) toate activele şi instalaţiile în cadrul Proiectului sunt în mod permanent asigurate şi întreţinute în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale; şi
    (iii) orice altă cerinţă specificată în anexa 1 („Condiţii specifice“) la prezentul este respectată.


    5.5 Achiziţii
    Achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii care vor finanţate în cadrul Proiectului vor respecta Ghidul BDCE privind achiziţiile.

    5.6 Măsuri de prevenire a riscurilor sociale şi de mediu
    Împrumutatul va implementa Proiectul în conformitate cu cerinţele prevăzute în Politica de prevenire a riscurilor sociale şi de mediu. În mod deosebit, în cazul în care orice construcţie inclusă în Proiect necesită o evaluare a impactului asupra mediului (EIM), conform Politicii de prevenire a riscurilor sociale şi de mediu, Împrumutatul, prin AIP, va solicita BDCE acceptul prealabil înainte de a propune alocarea împrumutului pentru o astfel de construcţie.

    5.7 Drepturile omului
    Împrumutatul, prin AIP, se va asigura că implementarea Proiectului nu va genera o încălcare a: (i) Convenţiei europene a drepturilor omului; sau (ii) a Cartei sociale europene.

    5.8 Integritate
    Împrumutatul, prin AIP, se va asigura că implementarea Proiectului nu va genera o încălcare a legilor aplicabile privind frauda, corupţia sau orice altă utilizare ilegală a fondurilor.

    5.9 Vizibilitate
    Împrumutatul, prin AIP, va informa beneficiarii finali că Proiectul este finanţat parţial de către BDCE prin mijloace corespunzătoare de comunicare, cum ar fi anunţuri pe paginile de web relevante, comunicate de presă, broşuri sau expuneri de panouri/plăcuţe pe amplasamentele/facilităţile aferente Proiectului. În oricare situaţie, informaţiile date beneficiarilor finali vor afişa într-o manieră corespunzătoare numele BDCE şi logoul acesteia.


    6. MONITORIZARE
    6.1 Raportare
    (a) Rapoarte de progres
    Împrumutatul, prin AIP, va transmite BDCE un raport de progres (denumit în continuare „raport de progres“): (i) o dată pe an, până la finalizarea Proiectului; şi (ii) înainte de fiecare solicitare de disponibilizare.
    Anexa 4 la prezentul prevede un model care specifică informaţiile minime solicitate de BDCE. Pot fi utilizate, de asemenea, formate alternative care să conţină aceleaşi informaţii.

    (b) Raport de finalizare
    După finalizarea Proiectului, Împrumutatul, prin AIP, va transmite un raport de finalizare (denumit în continuare „raport de finalizare“) incluzând o evaluare a impactului social al Proiectului.
    Anexa 4 la prezentul prevede un model care specifică informaţiile minime solicitate de BDCE. Pot fi utilizate, de asemenea, formate alternative care să conţină aceleaşi informaţii.


    6.2 Vizite
    Împrumutatul, prin AIP, se angajează să primească în mod favorabil orice vizite de monitorizare/tehnice/de evaluare, inclusiv prin facilitarea accesului la amplasamentele aferente Proiectului/contractorii aferenţi Proiectului, efectuate de personalul BDCE sau de terţe părţi desemnate de aceasta.

    6.3 Audit
    În cazul în care Împrumutatul, prin AIP, nu respectă oricare din obligaţiile asumate în cadrul Acordului, Împrumutatul şi AIP se angajează să primească în mod favorabil orice misiune de audit la faţa locului, efectuată de către personalul BDCE sau de terţe părţi desemnate de aceasta, care va fi pe cheltuiala Împrumutatului.

    6.4 Informaţii privind Proiectul
    Împrumutatul, prin AIP, va ţine evidenţe contabile privind Proiectul, care trebuie să fie în conformitate cu standardele internaţionale, arătând în orice moment stadiul Proiectului, şi care vor înregistra toate operaţiunile efectuate şi vor identifica activele şi serviciile finanţate parţial în cadrul Împrumutului.
    Împrumutatul, prin AIP, va transmite BDCE în timp util orice informaţie sau document legat de finanţare sau implementare (incluzând, în special, probleme de mediu şi de achiziţii) a Proiectului, după cum BDCE le poate solicita în mod rezonabil.
    Împrumutatul, prin AIP, va informa BDCE imediat în legătură cu orice eveniment care ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra implementării Proiectului, incluzând, dar fără a se limita la:
    (i) orice acţiune sau protest iniţiat sau orice obiecţie ridicată de către un terţ sau orice reclamaţie autentică primită de către Împrumutat sau orice litigiu semnificativ care este început sau ar putea să apară împotriva lui în ceea ce priveşte achiziţiile sau problemele de mediu sau alte aspecte care afectează Proiectul; şi
    (ii) orice adoptare sau orice modificare a oricărei legi, reglementări sau norme (sau în aplicarea sau interpretarea oficială a oricărei legi, reglementări sau norme).

    Orice eveniment care poate avea un impact negativ semnificativ asupra implementării Proiectului va constitui un eveniment în termenii articolului 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la rambursarea anticipată, suspendarea sau anularea împrumutului în condiţiile articolelor 3.3 (Rambursarea accelerată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

    6.5 Informaţii privind Împrumutatul
    (a) Informaţii
    Împrumutatul va furniza în fiecare an, dacă este solicitat de către BDCE, un rezumat al bugetului anual al Împrumutatului şi al implementării bugetului aferente şi orice alte astfel de informaţii privind situaţia financiară generală, într-o formă şi substanţă satisfăcătoare Băncii, aşa cum BDCE poate solicita în mod rezonabil din când în când.
    Împrumutatul va informa BDCE imediat despre orice modificare substanţială negativă. Orice modificarea substanţială negativă va constitui un eveniment în termenii articolului 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la rambursarea anticipată, suspendarea sau anularea împrumutului în condiţiile articolelor 3.3 (Rambursarea anticipată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

    (b) Neîndeplinirea încrucişată a obligaţiilor
    Faptul că, drept urmare a neîndeplinirii oricărei obligaţii în cadrul acestuia, Împrumutatul este obligat sau este pasibil să i se solicite sau, ca urmare a expirării oricărei perioade de graţie contractuale aplicabile, i se va cere sau va fi pasibil să i se ceară să ramburseze anticipat, să ramburseze sau să termine anterior maturităţii orice instrument de datorie publică guvernamentală sau orice angajament în legătură cu un instrument de datorie publică guvernamentală este anulat sau suspendat va constitui un eveniment în termenii articolului 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea anticipată a împrumutului în termenii articolelor 3.3 (Rambursarea anticipată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.    7. RANG EGAL
    Nerespectarea prevederilor stipulate în cadrul clauzei 7 va constitui un eveniment în termenii articolului 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la rambursarea anticipată, suspendarea sau anularea împrumutului în condiţiile articolelor 3.3 (Rambursarea anticipată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.
    7.1 Prioritate la plată
    Împrumutatul se va asigura că obligaţiile sale de plată în cadrul prezentului acord au şi vor avea aceeaşi prioritate, nu mai puţin decât rang egal, în ceea ce priveşte drepturile de plată, cu toate celelalte obligaţii prezente şi viitoare negarantate şi nesubordonate în cadrul instrumentelor sale de datorie publică guvernamentală.
    În mod deosebit, Împrumutatul nu va efectua (sau nu va autoriza) nicio plată în legătură cu niciun astfel de instrument de datorie publică guvernamentală (indiferent dacă sunt în mod regulat programate la plată sau nu), dacă:
    (i) BDCE solicită rambursarea anticipată în temeiul articolului 3.3 din Reglementările privind împrumutul; sau
    (ii) un eveniment sau un eveniment potenţial de nerespectare a obligaţiilor de plată în cadrul oricărui instrument de datorie publică guvernamentală negarantat şi nesubordonat al Împrumutatului sau al oricărei agenţii a sa sau instrument al său a avut loc şi continuă.

    Cu toate acestea, plata în cadrul unui astfel de instrument de datorie publică guvernamentală este posibilă dacă Împrumutatul:
    (i) plăteşte simultan; sau
    (ii) pune deoparte, într-un cont desemnat, pentru plată la următoarea dată de plată a dobânzii
    o sumă în acelaşi procent din capitalul datorat în cadrul prezentului acord ca şi procentul pe care îl reprezintă suma plătită în cadrul unui astfel de instrument de datorie publică guvernamentală din suma totală datorată în cadrul acestuia.

    Pentru acest scop, nu se ia în considerare plata niciunui instrument de datorie publică guvernamentală care este efectuată din sume provenite prin emiterea unui alt instrument, la care în esenţă aceleaşi persoane care ridică pretenţii în cadrul Instrumentului de datorie publică guvernamentală au subscris.

    7.2 Garanţii
    Dacă o garanţie este acordată pentru executarea oricărui instrument de datorie publică guvernamentală al Împrumutatului, Împrumutatul va informa în timp util BDCE cu privire la intenţiile sale şi, dacă BDCE solicită astfel, va furniza BDCE, în termenul stabilit în notificarea BDCE, o garanţie identică sau echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor sale financiare asumate în cadrul prezentului acord.
    Această clauză nu se va aplica unei garanţii:
    (a) create asupra proprietăţii la momentul achiziţionării, numai ca garanţie pentru plata preţului de achiziţie sau pentru plata datoriei contractate în vederea finanţării achiziţionării unei astfel de proprietăţi;
    (b) care garantează un instrument de datorie publică guvernamentală cu o maturitate de până la un (1) an de la data la care acesta a fost emis iniţial; sau
    (c) aprobate anterior de către BDCE.


    7.3 Clauză prin includere
    Dacă oricare instrument de datorie publică guvernamentală al Împrumutatului include clauze referitoare la scăderea ratingului, indicatori financiari sau rang egal, care sunt mai stricte decât orice clauză echivalentă din acest acord, Împrumutatul trebuie să informeze BDCE în acest sens şi, la cererea BDCE prin intermediul unei notificări scrise, să încheie în termenul indicat în notificarea BDCE un amendament la acest acord prin care se va institui o prevedere echivalentă în favoarea BDCE.

    7.4 Plată în avans în favoarea unei terţe părţi
    În cazul în care Împrumutatul va plăti în avans, parţial sau în totalitate, voluntar sau în alt mod, orice instrument de datorie publică guvernamentală, Împrumutatul va informa BDCE în acest sens.
    În acest caz şi la solicitarea BDCE, Împrumutatul va rambursa către BDCE sumele disponibilizate în cadrul împrumutului în conformitate cu subclauza 4.7 în acelaşi procent pe care îl reprezintă suma plătită în avans din instrumentul de datorie publică guvernamentală corespunzător. Cele de mai sus nu se aplică plăţilor în avans în cadrul facilităţilor de credit de tip revolving care rămân la dispoziţie pentru tragere în aceleaşi condiţii după efectuarea unei astfel de rambursări anticipate.
    Pentru scopurile Acordului, „a plăti în avans“ sau „plată în avans“ înseamnă o rambursare înainte de maturitate.


    8. CERTIFICĂRI ŞI GARANŢII
    Împrumutatul certifică şi garantează faptul că:
    (a) autorităţile sale competente l-au autorizat să încheie Acordul şi au dat în acest sens semnatarului (semnatarilor) autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele de asociere şi alte texte aplicabile acestuia;
    (b) întocmirea şi semnarea, precum şi îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul acestuia şi respectarea clauzelor acestui acord nu:
    (i) contravin sau nu intră în conflict cu orice lege, statut, regulă sau reglementare aplicabilă sau orice hotărâre judecătorească, decret sau permis al cărui subiect este;
    (ii) contravin sau nu intră în conflict cu orice acord sau alt instrument de datorie publică guvernamentală obligatoriu care ar putea în mod rezonabil să conducă la o modificare substanţială negativă;

    (c) nu există niciun eveniment sau circumstanţă care să constituie o neîndeplinire a obligaţiilor în cadrul niciunui alt acord sau instrument de datorie publică guvernamentală, care este obligatoriu pentru acesta sau care se aplică activelor sale, care ar putea în mod rezonabil să conducă la o modificare substanţială negativă;
    (d) nicio garanţie nu a fost acordată unei terţe părţi cu încălcarea subclauzei 7.2;
    (e) niciun litigiu, arbitraj sau procedură administrativă a sau în faţa oricărei curţi, tribunal de arbitraj sau agenţie, care ar putea în mod rezonabil să conducă la o modificare substanţială negativă (în măsura în care este cunoscută şi înţeleasă) nu a fost demarat(ă) sau nu ar putea fi demarat(ă) împotriva sa;
    (f) a primit o copie a Reglementărilor privind împrumutul, Politica privind împrumutul, Politica de prevenire a riscurilor sociale şi de mediu, Ghidul privind achiziţiile şi Politica privind informaţiile publice şi a luat notă de acestea.

    Certificările şi garanţiile de mai sus sunt considerate reconfirmate la data semnării fiecărei solicitări de disponibilizare. Orice modificare referitoare la reprezentările şi certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată şi orice documente justificative să fie furnizate BDCE imediat.
    Dacă oricare dintre reprezentările şi certificările de mai sus este sau se dovedeşte a fi fost incorectă sau eronată în orice privinţă, acest fapt va constitui un eveniment prevăzut la articolul 3.3 (h) din Reglementările privind împrumutul şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea accelerată a împrumutului în conformitate cu termenii articolelor 3.3 (Rambursarea anticipată a împrumuturilor disponibilizate), 3.5 (Suspendarea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate), şi 3.6 (Anularea de către Bancă a împrumuturilor nedisponibilizate) din Reglementările privind împrumutul.

    9. TERŢE PĂRŢI
    Împrumutatul nu poate invoca, în scopul utilizării împrumutului, niciun fapt referitor la relaţiile sale cu terţe părţi, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau parţiale, a obligaţiilor sale ce decurg din Acord.
    BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între Împrumutat şi terţe părţi, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de către BDCE din cauza oricărei pretenţii, şi în special toate costurile legale sau de judecată, vor fi pe cheltuiala Împrumutatului.

    10. NERENUNŢARE
    În niciun caz, incluzând întârziere sau exercitare parţială, nu se va prezuma că BDCE a renunţat în mod tacit la orice drept conferit ei prin Acord.

    11. ATRIBUIRE
    Împrumutatul nu va atribui sau transfera niciunul din drepturile sau obligaţiile sale în cadrul acestui acord fără acordul prealabil scris al BDCE.
    BDCE poate atribui în totalitate sau parţial drepturile şi beneficiile sale sau poate transfera în totalitate sau parţial drepturile, beneficiile şi obligaţiile sale în cadrul Acordului.

    12. LEGEA APLICABILĂ
    Acordul va fi guvernat de regulile BDCE, aşa cum se specifică în prevederile articolului 1 paragraful 3 al celui de-al treilea Protocol (datat 6 martie 1959) la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei (datat 2 septembrie 1949) şi, în secundar, dacă este necesar, de legea franceză.
    BDCE va trata orice informaţie care îi este pusă la dispoziţie de către Împrumutat în temeiul prezentului acord, inclusiv informaţiile confidenţiale, în conformitate cu Politica de informaţii publice a BDCE.

    13. DISPUTE
    Disputele dintre părţile Acordului vor face subiectul arbitrajului în condiţiile prevăzute în capitolul 4 din Reglementările privind împrumutul.
    Părţile sunt de acord să nu facă uz de niciun privilegiu, imunitate sau legislaţie în faţa oricărei autorităţi jurisdicţionale sau de altă natură, naţională sau internaţională, pentru a obiecta faţă de punerea în executare a unei hotărâri emise în condiţiile specificate în capitolul 4 din Reglementările privind împrumutul.
    În orice acţiune juridică care decurge din acest acord, certificarea BDCE în legătură cu orice sumă datorată sau rată a dobânzii aplicabilă în cadrul Acordului va constitui, în absenţa unei erori vădite, dovada la prima vedere a unei astfel de sume sau rate a dobânzii.

    14. NOTIFICĂRI
    Orice notificare sau altă comunicare emisă sau efectuată în cadrul acestui acord către BDCE sau Împrumutat va fi în scris şi va fi prezumată a fi fost emisă sau efectuată corespunzător atunci când este transmisă prin poştă sau fax de către o parte pe adresa sau numărul de fax al celeilalte părţi, specificate mai jos:
    Pentru Împrumutat:
    Ministerul Finanţelor Publice
    Bd. Libertăţii nr. 16
    050706 Bucureşti, sector 5
    România
    În atenţia: ministrului finanţelor publice; secretarului de stat; directorului general pentru relaţii financiare internaţionale
    Fax: + 40 21 312 67 92

    Pentru BDCE:
    Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
    55 Avenue Kléber
    75116 Paris
    Franţa

    În atenţia: directorului, departamentului Proiecte
    Fax: + 33 1 47 55 37 52
    Toate notificările sau alte comunicări emise sau efectuate în cadrul Acordului vor fi în limba engleză sau franceză sau, dacă sunt în altă limbă, vor fi însoţite de o traducere certificată a acestora în limba engleză sau franceză, atunci când se solicită astfel de către BDCE.
    Fără a afecta validitatea oricărei notificări transmise prin fax în conformitate cu paragrafele de mai sus, o copie a fiecărei notificări transmise prin fax va fi de asemenea transmisă prin poştă către partea relevantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare.
    Notificările emise de către Împrumutat în conformitate cu orice prevedere a acestui acord, atunci când se va solicita de către BDCE, vor fi transmise către BDCE împreună cu dovezi satisfăcătoare cu privire la autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze astfel de notificări din partea Împrumutatului şi specimenul de semnătură autentificat al unei/unor astfel de persoane.

    15. taxe ŞI CHELTUIELI
    Împrumutatul va plăti, în măsura în care este aplicabil, toate taxele, comisioanele, onorariile şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, care decurg din încheierea, înregistrarea sau implementarea Acordului şi a oricăror documente aferente, precum şi din constituirea, perfectarea, înregistrarea sau executarea oricărei garanţii cerute în cadrul Acordului.
    Împrumutatul va suporta toate costurile şi cheltuielile (incluzând costuri legale, profesionale, bancare sau de schimb valutar) plătibile în legătură cu: (i) pregătirea, încheierea, perfectarea, implementarea şi încetarea producerii efectelor acestui acord sau a oricărui document în legătură cu acesta; (ii) orice amendament, supliment sau derogare de la acest acord sau orice document în legătură cu acestea; şi (iii) pregătirea, încheierea, perfectarea, gestionarea şi execuţia oricărei garanţii necesare în cadrul împrumutului.
    Fără a ţine seama de cele de mai sus, articolul 4.7 (Costul arbitrajului) din Reglementările privind împrumutul se va aplica în ceea ce priveşte costurile arbitrajului prevăzut la clauza 13.

    16. DESCĂRCARE DE OBLIGAŢII
    După rambursarea tuturor sumelor trase şi nerambursate în cadrul împrumutului şi după plata tuturor dobânzilor şi altor cheltuieli care rezultă din Acord, incluzând în special acele sume în cadrul subclauzei 4.9 (Rata dobânzii penalizatoare) şi clauzei 15 (Taxe şi cheltuieli), Împrumutatul va fi descărcat în totalitate de obligaţiile sale faţă de BDCE, cu excepţia celor prevăzute la subclauzele 6.2, 6.3 şi 6.4 de mai sus pentru scopurile unei posibile evaluări a Proiectului, care nu va avea loc mai târziu de patru (4) ani după rambursarea tuturor sumelor trase şi nerambursate în cadrul împrumutului.

    17. INTRARE ÎN VIGOARE
    Acordul va intra în vigoare după semnarea de către părţi şi notificarea, cu documente doveditoare, din partea Împrumutatului către BDCE cu privire la data intrării în vigoare în conformitate cu legislaţia Împrumutatului.

    Ca mărturie a celor de mai sus, părţile au semnat acest acord în două (2) exemplare originale, fiecare dintre ele fiind în mod egal valid. Câte un (1) exemplar original este păstrat de fiecare dintre părţi.
    Bucureşti, 13 august 2019
    Pentru Împrumutat
    …………………….
    Nume: dl. Eugen Orlando Teodorovici
    Titlu: viceprim-ministru interimar,
             ministrul finanţelor publice
    Paris, 2 Septembrie 2019
    Pentru BDCE
    …………………….
    Nume: Tomas Bocek
    Titlu: viceguvernator
    ANEXA 1

    Descrierea proiectului
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    Model Aviz juridic
    [Se introduce antetul.]
    Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
    Avenue Kléber nr. 55,
    75116 Paris
    Franţa
    În atenţia: Departamentului Proiecte
    Cc: Şef Birou juridic
    [Se inserează data.]
    Ref.: Acordul-cadru de împrumut dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi România
    Stimată doamnă/Stimate domn,
    Subsemnatul, [•], în calitate de şef Departament juridic din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, mi-am desfăşurat activitatea de consultant juridic pe probleme de legislaţie românească pe lângă [•] („Împrumutat“) privind Acordul-cadru de împrumut dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei („BDCE“) şi Împrumutat din data de [•] şi în vigoare din [•] („Acord“), şi emit prezentul aviz conform articolului 4.5(a) din Acord.
    În scopul emiterii acestui aviz, noi am examinat un exemplar original al Acordului şi alte asemenea documente, acte sau tratate, după cum am considerat necesar sau de dorit să fie examinate în vederea emiterii acestui aviz.
    Termenii definiţi în Acord vor avea acelaşi înţeles în prezentul aviz, dacă nu se specifică altfel.
    În baza celor menţionate mai sus, sunt de părere că:
    a. Capacitate, calitate şi autoritate. Împrumutatul are capacitatea, calitatea şi autoritatea legală de a încheia Acordul şi de a-şi îndeplini obligaţiile care îi revin prin Acord.
    b. Autorizări interne. Toate acţiunile solicitate Împrumutatului pentru semnarea, transmiterea şi respectarea Acordului, incluzând orice aprobare necesară de la organismele competente, au fost pe deplin obţinute şi în timp util. În mod special, nicio altă acţiune ulterioară nu i se mai solicită Împrumutatului, în afara semnării de către un reprezentant autorizat al Împrumutatului, în vederea emiterii unei solicitări de disponibilizare în cadrul Acordului.
    c. Semnare corespunzătoare şi valabilitate. Acordul a fost semnat în mod corespunzător de [Se inserează numele semnatarului.] în calitate de reprezentant (reprezentanţi) autorizat (autorizaţi) corespunzător al (ai) Împrumutatului şi generează angajamente valide din punct de vedere legal, obligatorii şi executorii pentru Împrumutat.
    d. Autorizări externe, consimţăminte publice şi depuneri. Niciun fel de autorizaţii, consimţăminte, licenţe, scutiri, depuneri, legalizări sau înregistrări nu sunt cerute în România în legătură cu semnarea, executarea sau respectarea Acordului pentru a genera angajamente valide din punct de vedere legal, obligatorii şi executorii pentru Împrumutat şi pentru admisibilitatea Acordului ca probă în România.
    e. Taxe/Taxe de timbru. Semnarea Acordului nu presupune nicio taxă sau taxă de timbru în România.
    f. Legislaţia aplicabilă. Respectarea de către Împrumutat a regulilor BDCE, aşa cum sunt specificate în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui cel de-al treilea Protocol (datat 6 martie 1959) la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei (datat 2 septembrie 1949), şi a legislaţiei franceze în al doilea rând este validă din punct de vedere legal şi obligatorie pentru Împrumutat, conform legislaţiei din România.
    g. Arbitraj. Respectarea de către Împrumutat a curţii de arbitraj stabilite în cadrul capitolului 4 al Normelor de Împrumut ale BDCE cu privire la orice litigii generate de Acord este validă din punct de vedere legal şi obligatorie pentru Împrumutat. Orice hotărâre a unei astfel de curţi de arbitraj este executorie în România conform prevederilor art. 3 al celui cel de-al treilea Protocol (datat 6 martie 1959) la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei (datat 2 septembrie 1949).

    Cu respect,
    [•]
    [Se inserează numele şi funcţia.]

    ANEXA 3

    SOLICITARE DE DISPONIBILIZARE
    (model)
    LD 1984 (2018) - Tranşa nr. [•]
    Conform Acordului-cadru de împrumut din data de [•] (denumit în continuare „Acordul“) dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare „BDCE“) şi România (denumită în continuare „Împrumutatul“), prin prezenta Împrumutatul solicită BDCE, în conformitate cu subclauza 4.3(a) din Acord, să procedeze la disponibilizarea unei tranşe în conformitate cu termenii şi condiţiile specifice prezentate mai jos.
    Termenii definiţi în Acord vor avea acelaşi înţeles în prezenta, dacă nu se specifică altfel.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Bucureşti, la data de [•].
    Pentru Împrumutat
    [Se inserează numele/funcţia (funcţiile).]
    ^1 În caz de subtranşe, un tabel separat trebuie să indice suma, perioada de rambursare a capitalului, data/datele de rambursare a capitalului, rata dobânzii, perioada de dobândă şi datele de plată a dobânzii pentru fiecare subtranşă.
    NOTIFICARE DE DISPONIBILIZARE
    (model)
    LD 1984 (2018) - Tranşa nr. [•]
    Ca răspuns la Solicitarea dumneavoastră de disponibilizare din data de [•] cu referire la Acordul-cadru de împrumut din data de [•] (denumit în continuare „Acordul“) dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare „BDCE“) şi România (denumită în continuare „Împrumutat“), prin prezenta BDCE notifică Împrumutatul, în conformitate cu subclauza 4.3(b) din Acord, cu privire la termenii şi condiţiile disponibilizării tranşei aferente.
    Termenii definiţi în Acord vor avea acelaşi înţeles în prezenta, dacă nu se specifică altfel.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Paris, la data de [•]
    Pentru BDCE
    [Se inserează numele/funcţia (funcţiile.)]
    ^2 În caz de subtranşe, un tabel separat trebuie să indice suma, perioada de rambursare a capitalului, data/datele de rambursare a capitalului, rata dobândii, perioada de dobândă şi datele de plată a dobânzii pentru fiecare subtranşă.

    ANEXA 4

    RAPORT DE PROGRES ŞI RAPORT FINAL
    Modele de raportare (Raport anual/Raport final)
    LD 1984 (2018)
    Nume Proiect: Modernizarea infrastructurii judiciare în România
    Raport de progres anual: \u-3928?
    Raport final: \u-3928?
    Perioada de raportare: zz/ll/aaaa - zz/ll/aaaa
    Aprobat de (nume şi semnătură) ……………….
    Data: …………………….
    1. RAPORT NARATIV
    1.1 Sumar şi context Proiect

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Titlul Proiectului│ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Obiective │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Intrare în vigoare│ │
│Acord-cadru de │ │
│împrumut │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Agenţia de │ │
│implementare │ │
├──────────────────┼─────────┬─────────┤
│Cost proiect │Original:│Revizuit:│
│estimat │ │ │
├──────────────────┼─────────┴─────────┤
│Suma împrumutului │ │
│BDCE │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Cotă maximă BDCE │ │
│în costul total al│ │
│Proiectului │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Alte surse de │ │
│finanţare │ │
├──────────────────┼─────────┬─────────┤
│Data de finalizare│Original:│Revizuit:│
│planificată │ │ │
├──────────────────┼─────────┴─────────┤
│Data-limită de │ │
│tragere │ │
└──────────────────┴───────────────────┘    1.2 Activităţi realizate şi rezultate obţinute, per subproiect
    Vă rugăm să descrieţi progresul activităţilor per subproiect, incluzând, dar fără a se limita la:

┌────────────────────────────┬─────────┐
│ │Progres │
│Activitate │şi │
│ │rezultate│
├────────────────────────────┼─────────┤
│Achiziţie teren şi pregătire│ │
│(locaţie şi autorizaţii de │ │
│construcţie, date) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Studii şi proiectare │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Activităţi legate de │ │
│achiziţii │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Lucrări, inclusiv poze │ │
│prezentând ultimul stadiu │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Managementul mediului şi │ │
│probleme de sănătate şi │ │
│siguranţă (informaţii cu │ │
│privire la orice incident, │ │
│acţiuni privind plângerile │ │
│şi măsuri corective luate) │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Comunicări legate de Proiect│ │
│şi activităţi de │ │
│vizibilitate, inclusiv │ │
│linkuri privind orice │ │
│eveniment media şi articole │ │
└────────────────────────────┴─────────┘
    1.3 Aranjamente privind administrarea, coordonarea şi finanţarea

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Furnizaţi informaţii cu privire la ││
│orice aranjament instituţional ││
│aferent administrării şi ││
│implementării Proiectului. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Furnizaţi o prezentare schematică ││
│privind structura de administrare/ ││
│implementare, indicând numele şi ││
│poziţiile persoanelor responsabile. ││
└─────────────────────────────────────┴┘    1.4 Abateri de la plan şi dificultăţi întâmpinate, dacă există, şi măsuri de diminuare
    Furnizaţi informaţii cu privire la orice constrângere/abatere majoră de la planul subproiectului, în mod special, dar fără a se limita la probleme ce riscă să întârzie subproiectul. Explicaţi motivele acestor abateri şi propuneţi măsuri corective în tabelul de mai jos.

┌─────────────────────────────────────────────┐
│Plan de acţiuni propus pentru a rezolva │
│problema (dacă există): │
├────────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│Constrângere│Măsură │Responsabil│Dată │
│/Abatere │corectivă│ │finalizare│
├────────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
└────────────┴─────────┴───────────┴──────────┘    1.5 Plan detaliat de implementare a proiectului
    Vă rugăm să prezentaţi un plan de implementare detaliat pentru fiecare subproiect sub forma unui grafic Gantt sau o prezentare similară (cu data de începere planificată şi efectivă, data de finalizare planificată şi efectivă, durata activităţilor, % realizat, relaţie de dependenţă între activităţi, ţinte) pentru întreaga perioadă de implementare.
    Planul de implementare trebuie să include următoarele ţinte:
    - studiu de fezabilitate finalizat;
    – contract de proiectare semnat;
    – proiectare finalizată şi verificată;
    – dosar licitaţie lucrări finalizat;
    – licitaţie lucrări lansată;
    – contract lucrări semnat;
    – începerea lucrărilor;
    – recepţia provizorie a facilităţii;
    – recepţia finală a facilităţii.


    1.6 Indicatori de performanţă (a se raporta la finalizarea Proiectului şi, unde este posibil, la finalizarea proiectării)

┌──────────────────────────────────────┐
│Penitenciar │
├─────────────────┬────────────┬───────┤
│Indicator de │Unitate │Valoare│
│realizare │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Suprafaţă totală │ │ │
│construită şi │m^2 │ │
│reabilitată │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Număr celule │ │ │
│furnizate, per │număr, per │ │
│regim (închis, │regim │ │
│deschis) │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Număr spaţii │ │ │
│cazare prizonieri│număr, per │ │
│furnizate, per │regim │ │
│regim │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Număr prizonieri │ │ │
│per secţiune │număr, per │ │
│capabilă de │secţie │ │
│compartimentare │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Facilităţi de │ │ │
│formare, educare,│tip; m^2 │ │
│grupuri de lucru │ │ │
│furnizate │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Procent deţinuţi │ │ │
│participanţi la │ │ │
│formare obişnuită│ │ │
│/ educaţie │% │ │
│profesională/ │ │ │
│educaţie │ │ │
│ulterioară │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Facilităţi de │tip │ │
│îngrijire │facilitate/ │ │
│medicală │echipament │ │
│furnizate │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Procent celule cu│% │ │
│sistem interfon │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Număr vizite │ │ │
│simultane care │ │ │
│pot fi găzduite │ │ │
│per tip de │număr, per │ │
│facilitate de │tip, per │ │
│vizitare (de │regim │ │
│exemplu, │ │ │
│familială, │ │ │
│conjugală, legală│ │ │
│etc.) │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Impact social/ │ │ │
│Indicatori de │Unitate │ │
│rezultat │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Număr deţinuţi │număr │ │
│per celulă │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Suprafaţă celulă │m^2 │ │
│per deţinut │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Procent celule cu│% │ │
│w.c. propriu │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Procent celule cu│% │ │
│duş propriu │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Spaţiu total per │m^2 │ │
│deţinut per regim│ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Distanţa medie │km │ │
│deţinut-domiciliu│ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Personal de │ │ │
│securitate per │procent │ │
│deţinut per regim│ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Nivel performanţă│standard │ │
│energetică vizat │performanţă;│ │
│ │nivel │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Reducerea │ │ │
│emisiilor de gaze│t CO_2 echiv│ │
│cu efect de seră │sau kWh/m^2/│ │
│sau a consumului │an │ │
│de energie │ │ │
├─────────────────┴────────────┴───────┤
│Pregătire personal şi infrastructură │
│terapeutică │
├─────────────────┬────────────┬───────┤
│Indicator de │Unitate │ │
│realizare │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Suprafaţă totală │ │ │
│construită şi │m^2 │ │
│reabilitată │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Tip şi număr │ │ │
│echipament │tip şi număr│ │
│furnizat │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Facilităţi de │ │ │
│formare, educare │ │ │
│şi alte │tip; m^2 │ │
│facilităţi │ │ │
│furnizate │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Impact social/ │ │ │
│Indicatori de │Unitate │ │
│rezultat │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Număr angajaţi │număr │ │
│beneficiari │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Nivel performanţă│standard │ │
│energetică vizat │performanţă;│ │
│ │nivel │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┤
│Reducerea │ │ │
│emisiilor de gaze│t CO_2 echiv│ │
│cu efect de seră │sau kWh/m^2/│ │
│sau a consumului │an │ │
│de energie │ │ │
└─────────────────┴────────────┴───────┘
    2. RAPORT FINANCIAR*) (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Raportul financiar este reprodus în facsimil.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016