Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 11 martie 2021  între Ministerul Apărării Naţionale din România, reprezentat prin Statul Major al Apărării,  şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, reprezentat prin Comandamentul Central al SUA,  privind statutul ofiţerilor de legătură    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 11 martie 2021 între Ministerul Apărării Naţionale din România, reprezentat prin Statul Major al Apărării, şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, reprezentat prin Comandamentul Central al SUA, privind statutul ofiţerilor de legătură

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 595 din 15 iunie 2021
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 641 din 9 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 595 din 15 iunie 2021.
──────────
    Preambul
    Departamentul Apărării (Department of Defense - DoD) al Statelor Unite ale Americii (SUA), reprezentat de Comandamentul Central (USCENTCOM), şi Ministerul Apărării Naţionale din România (Romanian MND), reprezentat prin Statul Major al Apărării (fiecare denumite în acest document în mod individual ca o „parte“ şi împreună ca „părţile“),
    luând act de prevederile Acordului din 19 iunie 1951 dintre părţile semnatare ale Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la Statutul Forţelor lor „NATO SOFA“,
    recunoscând Memorandumul de cooperare în domeniul apărării şi al relaţiilor militare între Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii şi Ministerul Apărării Naţionale al României, semnat în Washington pe 16 iunie 1994,
    având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul României referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare clasificate (GSOMIA), semnat la Washington la 21 iunie 1993, intrat în vigoare pe 25 septembrie 2003, astfel cum a fost modificat (Acordul privind protecţia informaţiilor militare clasificate),
    având în vedere Acordul privind achiziţiile şi serviciile reciproce între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii (US-ROU-02), intrat în vigoare la 23 ianuarie 2014 (ACSA),
    dorind să stabilească legături formale între părţi, au convenit prin prezentul document termenii şi condiţiile următoare privind misiunea persoanelor la facilităţile de apărare pentru a servi ca ofiţeri de legătură între acestea.

    ART. I
    Definiţii
    În completare la orice termeni definiţi în alte prevederi ale prezentului acord, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii, atunci când sunt utilizaţi, astfel:
    1.1. Informaţii militare clasificate înseamnă informaţia care este generată de sau pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii sau Guvernul României sau care se află sub jurisdicţia sau controlul lor, şi care necesită protecţie în interesul securităţii naţionale a părţilor şi sunt desemnate prin aplicarea marcajului de securitate. Informaţiile pot fi sub formă orală, vizuală, magnetică sau scrisă sau sub formă de echipamente sau tehnologii.
    1.2. Ofiţer de contact înseamnă un oficial al Departamentului Apărării al SUA, nominalizat în scris pentru a supraveghea şi controla toate contactele, cererile de informaţii, consultările, accesul şi alte activităţi ale ofiţerilor de legătură străini care sunt numiţi sau sunt în vizită (la un comandament al unei părţi sau organizaţie subordonată).
    1.3. Informaţii neclasificate controlate (CUI) înseamnă informaţii neclasificate la care accesul sau limitările în distribuire au fost aplicate în conformitate cu legile şi reglementările naţionale. Acestea includ informaţii care sunt exceptate de la publicare sau care sunt subiectul regimului de control al exporturilor.
    1.4. Dependent înseamnă soţul/soţia ofiţerului de legătură sau copilul unui asemenea ofiţer de legătură, care se află în întreţinerea acestuia/acesteia.
    1.5. Guvernul gazdă înseamnă guvernul naţional al părţii gazdă.
    1.6. Partea gazdă înseamnă partea în care ofiţerul de legătură acţionează ca legătură în temeiul numirii de către partea trimiţătoare, în conformitate cu articolul III (Responsabilităţi şi activităţi) din acest acord.
    1.7. Program de vizite internaţionale (IVP) înseamnă programul stabilit pentru a procesa vizite şi misiuni ale reprezentanţilor străini la comandamentele Departamentului Apărării al SUA şi la unităţile contractorilor Departamentului Apărării al SUA. Acesta este conceput pentru a se asigura că informaţiile militare clasificate şi CUI care sunt dezvăluite cetăţenilor străini au fost autorizate în mod adecvat pentru diseminare către guvernelor lor, că guvernul străin solicitant asigură o garanţie de securitate asupra cetăţenilor străini şi organizaţiilor sau firmelor sponsor, atunci când informaţiile militare clasificate sunt folosite în timpul vizitei sau misiunii, şi când sunt prevăzute acorduri administrative (de exemplu, data, ora şi locul) pentru vizită sau numire.
    1.8. Ofiţer de legătură (LO) înseamnă personal militar sau angajat civil al părţii trimiţătoare care, cu aprobarea sau acordul părţii gazdă ori a guvernului gazdă, este autorizat de către partea trimiţătoare să acţioneze ca reprezentantul său oficial în ceea ce priveşte programele, proiectele sau subiectele de interes ale guvernelor părţilor.
    1.9. Guvernul trimiţător înseamnă guvernul naţional al părţii trimiţătoare.
    1.10. Partea trimiţătoare înseamnă partea care desemnează un ofiţer de legătură în conformitate cu articolul III (Responsabilităţi şi activităţi) din prezentul acord.
    1.11. Asigurarea securităţii înseamnă o confirmare scrisă, cerută de şi schimbată între guverne, care conţine următoarele elemente: verificarea nivelului de acces la informaţii clasificate pentru cetăţenii sau resortisanţii guvernului trimiţător; o certificare a unui oficial responsabil al guvernului trimiţător cu privire la faptul că destinatarul informaţiilor este autorizat de guvern pentru accesul la nivelul de informaţii clasificate implicate în numele guvernului; o obligaţie a guvernului de a asigura respectarea acordurilor de securitate sau a altor cerinţe de securitate stabilite de celălalt guvern.


    ART. II
    Scop
    2.1. Pe durata acestui acord, sub rezerva acordului părţilor, fiecare parte poate desemna personal militar sau angajaţi civili ai forţelor sale armate pentru a servi ca ofiţer de legătură cu cealaltă parte, în conformitate cu termenii acestui acord. Fiecare ofiţer de legătură poate fi numit numai la comandamentul sau organizaţia părţii gazdă, aşa cum este desemnată în documentul cu descrierea misiunii din anexa B (Descrierea misiunii ofiţerului român de legătură al Ministerului Apărării Naţionale numit la USCENTCOM) sau anexa C (Modelul de descriere a misiunii pentru ofiţerul de legătură al USCENTCOM numit la Ministerul Apărării Naţionale român) din acest acord.
    2.2. Stabilirea misiunii fiecărui ofiţer de legătură, în conformitate cu prezentul acord, trebuie să se bazeze pe necesitatea motivată şi pe beneficiul reciproc al acestei misiuni pentru părţi. Odată stabilită, fiecare misiune a ofiţerului de legătură va face obiectul unei revizuiri periodice de către fiecare parte, pentru a se asigura că misiunea este în continuare necesară şi în beneficiul reciproc al părţilor. Părţile sunt de acord ca, în situaţia în care misiunea ofiţerului de legătură nu mai este necesară sau nu mai există beneficii reciproce, oricare dintre părţi să facă demersuri de încheiere a acesteia.
    2.3. Iniţierea unei astfel de misiuni de către partea trimiţătoare face obiectul oricăror cerinţe care pot fi impuse de către partea gazdă sau guvernul gazdă cu privire la certificarea oficială sau aprobarea ofiţerilor de legătură. Ofiţerii de legătură care urmează a fi numiţi de partea trimiţătoare în locaţii din Statele Unite trebuie să se conformeze reglementărilor din acest acord, urmând a fi trataţi conform IVP, cum este definit în paragraful 1.7 din acest acord.
    2.4. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, turul normal al unui ofiţer de legătură trebuie să fie de doisprezece (12) luni (un an).
    2.5. O persoană poate servi ca ofiţer de legătură la o singură structură sau organizaţie a părţii gazdă, în orice moment, în conformitate cu descrierea misiunii, conform anexei B (Descrierea misiunii ofiţerului român de legătură al MApN numit la USCENTCOM) sau pe baza formatului din anexa C (Modelul de descriere a misiunii pentru ofiţerul de legătură al USCENTCOM numit la Ministerului Apărării Naţionale român) din acest acord.
    2.6. Acest acord nu se aplică ofiţerilor de legătură numiţi pentru misiuni referitoare la vânzări militare străine şi scrisori de ofertă şi acceptanţă (LOA).

    ART. III
    Responsabilităţi şi activităţi
    3.1. Fiecare ofiţer de legătură trebuie să reprezinte partea trimiţătoare la partea gazdă. Fiecare ofiţer de legătură nu va îndeplini sarcini prevăzute de legile sau reglementările guvernului gazdă adresate ofiţerilor sau angajaţilor guvernului gazdă, nici nu va presta vreo activitate sau serviciu guvernului gazdă sau oricăreia dintre agenţiile sale, inclusiv părţii gazdă.
    3.2. Fiecare ofiţer de legătură trebuie să respecte toate politicile, procedurile, legile, regulamentele guvernului gazdă. Partea gazdă va numi un ofiţer de contact pentru a oferi îndrumare ofiţerului de legătură în ceea ce priveşte politicile, procedurile, legile şi regulamentele părţii gazdă şi pentru a organiza activităţi specifice în concordanţă cu anumite cerinţe şi scopul prezentului acord.
    3.3. Fiecare ofiţer de legătură poate solicita accesul la facilităţile părţii gazdă prin depunerea unei cereri la ofiţerul de contact. Accesul la facilităţile părţii gazdă se poate acorda în cazul în care acesta promovează scopul prezentului acord, este în concordanţă cu termenii oricărei certificări sau aprobări aplicabile emise de guvernul gazdă şi este permis în temeiul politicilor, procedurilor, legilor şi reglementărilor guvernului gazdă. Aprobarea unor astfel de cereri este la aprecierea părţii gazdă. Oricare cerere de acces care excedează termenilor unei certificări sau aprobări aplicabile se solicită prin ofiţerul de contact.
    3.4. Ofiţerilor de legătură nu li se acordă acces la datele tehnice sau alte informaţii ale părţii gazdă, indiferent dacă sunt sau nu clasificate, cu excepţia celor autorizate de către partea gazdă, şi numai în măsura necesară pentru îndeplinirea funcţiilor ofiţerului de legătură în temeiul prezentului acord.
    3.5. Toate informaţiile la care un ofiţer de legătură are acces în timpul mandatului de ofiţer de legătură la partea gazdă trebuie să fie tratate ca informaţii furnizate pe bază de încredere guvernului trimiţător şi nu vor fi ulterior comunicate sau făcute publice de către ofiţerul de legătură niciunei alte persoane, companii, organizaţii sau guvern, fără acordul prealabil scris al guvernului gazdă. Comunicarea de informaţii către un ofiţer de legătură nu se consideră a fi o licenţă sau o autorizaţie de a utiliza aceste informaţii pentru orice alte scopuri decât cele prevăzute la articolul II (Scop) din prezentul acord.
    3.6. Niciunui ofiţer de legătură nu i se va permite să participe la exerciţii, dislocări sau acţiuni civil-militare, cu excepţia cazului unei autorizări exprese în scris, de către ambele părţi, partea gazdă şi partea trimiţătoare.
    3.7. Partea gazdă nu va numi sau păstra un ofiţer de legătură cu sarcini de serviciu în cazul în care devine probabil să apară ostilităţi directe sau dacă acestea se manifestă deja, cu excepţia cazului în care este aprobat în scris, de către ambele părţi, partea gazdă şi partea trimiţătoare.
    3.8. Fiecare ofiţer de legătură are obligaţia să respecte reglementările privind portul ţinutei militare ale părţii trimiţătoare, dar, la cererea părţii gazdă, va purta de asemenea şi elementele necesare identificării naţionalităţii ofiţerului de legătură, a gradului şi a statutului de ofiţer de legătură. Ţinuta pentru orice ocazie va fi aceea care respectă cel mai bine codul de ţinută specific structurii părţii gazdă, în care se află staţionat ofiţerul de legătură. Fiecare ofiţer de legătură va respecta practicile părţii gazdă cu privire la portul hainelor civile.
    3.9. Înainte de începerea turului de misiune a ofiţerului de legătură, partea trimiţătoare va notifica partea gazdă privind organizaţia părţii trimiţătoare care va exercita controlul operaţional asupra ofiţerului de legătură, iar, dacă aceasta este diferită, va notifica şi organizaţia părţii trimiţătoare responsabilă de asigurarea sprijinului administrativ al ofiţerului de legătură şi dependenţilor săi.
    3.10. La sfârşitul turului de misiune al ofiţerului de legătură sau în cazul în care părţile convin altfel, partea trimiţătoare poate, sub rezerva dispoziţiilor de la punctul 2.2 al acestui acord, înlocui ofiţerul de legătură cu un altul care îndeplineşte cerinţele acestui acord.

    ART. IV
    Dispoziţii financiare
    4.1. Partea trimiţătoare va fi responsabilă pentru toate costurile şi cheltuielile ofiţerilor săi de legătură, incluzând, dar fără a se limita la:
    4.1.1. salariul şi toate indemnizaţiile cuvenite fiecărui ofiţer de legătură;
    4.1.2. toate deplasările fiecărui ofiţer de legătură şi ale dependenţilor săi, inclusiv, dar fără a se limita la, călătoriile spre şi dinspre partea gazdă sau la locaţia prevăzută în descrierea misiunii sale, dacă este cazul;
    4.1.3. toate costurile de trai, inclusiv costurile şi cheltuielile asociate misiunii sau locaţiei sediilor părţii gazdă, sau locaţia destinată executării misiunii, în conformitate cu descrierea misiunii, după caz, pentru fiecare ofiţer de legătură şi dependenţii săi, inclusiv costurile asociate călătoriilor, spaţiului de birou, sprijinului religios, cazării, alimentaţiei şi popotei, serviciilor medicale şi stomatologice, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres într-un acord internaţional aplicabil;
    4.1.4. despăgubiri pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor personale ale fiecărui ofiţer de legătură sau dependenţilor săi;
    4.1.5. toate costurile şi cheltuielile legate de mutarea/deplasarea bunurilor personale ale fiecărui ofiţer de legătură şi dependenţilor săi;
    4.1.6. toate costurile şi cheltuielile asociate pregătirii şi transportului rămăşiţelor pământeşti şi cheltuielile de înmormântare legate de moartea unui ofiţer de legătură sau a dependenţilor săi;
    4.1.7. toate costurile şi cheltuielile asociate instruirii formale şi informale a fiecărui ofiţer de legătură, altele decât informările privind cerinţele părţii gazdă asigurate de ofiţerul de contact; precum şi
    4.1.8. toate costurile şi cheltuielile legate de repatrierea unui ofiţer de legătură a cărui misiune s-a încheiat ori dacă a fost retras de la post, asemenea şi pentru dependenţii săi.

    4.2. Partea gazdă va asigura acele facilităţi, echipamente, consumabile şi servicii care pot fi necesare fiecărui ofiţer de legătură pentru a îndeplini obiectivele prezentului acord, sub rezerva rambursării de către partea trimiţătoare a costurilor aferente utilizării de către ofiţerul de legătură a acestor facilităţi la preţurile stabilite de partea gazdă. În cazul în care Departamentul Apărării al SUA este partea gazdă, rambursarea costurilor utilizării pentru astfel de facilităţi, echipamente, consumabile şi servicii se va efectua prin utilizarea ACSA, după caz.

    ART. V
    Securitate
    5.1. Partea gazdă stabileşte nivelurile maxime de clasificare şi domeniul de aplicare în care este permisă divulgarea oricărei informaţii militare clasificate sau CUI fiecărui ofiţer de legătură. Partea gazdă informează partea trimiţătoare despre nivelul certificatului de securitate cerut pentru a permite accesul fiecărui ofiţer de legătură la astfel de informaţii. Accesul fiecărui ofiţer de legătură la astfel de informaţii şi facilităţi trebuie să fie în concordanţă cu limitele mandatului ofiţerului de legătură, cu dispoziţiile prezentului articol (V), precum şi orice alte acorduri sau înţelegeri între părţi sau guvernele lor în ceea ce priveşte accesul la astfel de informaţii şi facilităţi. Mai mult, în orice moment accesul va fi limitat la minimul necesar pentru a realiza obiectivele prezentului acord, iar, la aprecierea sa, partea gazdă poate interzice dreptul ofiţerului de legătură de a avea acces la orice facilitate sau calculator/sistem computerizat al părţii gazdă sau poate solicita ca accesul să fie supravegheat de personalul părţii gazdă. Nicio dispoziţie a prezentului acord nu se interpretează de către părţi pentru a autoriza accesul neîngrădit/liber la informaţii militare clasificate sau CUI din unităţile/dispozitivele sau sistemele informatice ale părţii gazdă.
    5.2. Fiecare parte trebuie să prezinte certificatul de securitate (Security Assurances), prin intermediul Ambasadei României din Washington, DC, în cazul personalului MApN din România, iar în cazul personalului US DoD, prin intermediul Ambasadei SUA din Bucureşti, România, precizând nivelul certificatului de securitate pentru ofiţerul de legătură desemnat de către partea respectivă. Certificatele de securitate vor fi pregătite şi transmise prin canale prevăzute în conformitate cu procedurile stabilite de partea gazdă. Pentru SUA DoD, canalele prevăzute vor fi IVP, astfel cum sunt definite la paragraful 1.7 din acest acord.
    5.3. Partea trimiţătoare se va asigura că fiecare ofiţer de legătură nominalizat este pe deplin informat şi respectă legile şi normele în vigoare privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi informaţiile care ţin de proprietate (cum ar fi brevetele, drepturile de autor, know-how/expertiză şi secretele comerciale), informaţiile militare clasificate şi CUI comunicate ofiţerului de legătură. Această obligaţie se aplică atât în timpul, cât şi după încetarea mandatului de ofiţer de legătură. Înainte de a lua funcţia în primire, fiecare ofiţer de legătură este obligat să semneze un angajament conform anexei A (Termeni de referinţă şi certificarea statutului juridic) la acest acord. Numai persoanele care îndeplinesc Termenii de referinţă şi au certificarea statutului juridic sunt autorizate să servească drept ofiţeri de legătură.
    5.4. Partea trimiţătoare se asigură de faptul că ofiţerul ei de legătură respectă în orice moment legile, reglementările şi procedurile de securitate ale guvernului gazdă. Orice încălcare a procedurilor de securitate de către un ofiţer de legătură în timpul executării misiunii va fi comunicată părţii trimiţătoare pentru măsuri corespunzătoare. La cererea părţii gazdă, partea trimiţătoare va retrage orice ofiţer de legătură care încalcă legile, reglementările sau procedurile de securitate în timpul misiunii.
    5.5. Toate informaţiile militare clasificate puse la dispoziţia ofiţerului de legătură se consideră informaţii militare clasificate furnizate părţii trimiţătoare şi fac obiectul tuturor dispoziţiilor şi garanţiilor prevăzute în acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat.
    5.5.1. Toate informaţiile militare clasificate şi toate materialele clasificate furnizate sau generate în conformitate cu prezentul acord vor fi depozitate, manipulate, transmise şi protejate în conformitate cu legile şi reglementările naţionale de securitate ale părţilor.
    5.5.2. Informaţiile militare clasificate şi materialele clasificate vor fi transferate numai prin intermediul canalelor oficiale guvernamentale sau prin canale aprobate în scris de către părţile prezentului acord. Aceste informaţii şi materiale trebuie să conţină nivelul de clasificare, indicativul ţării de origine, condiţiile de comunicare şi faptul că informaţiile se referă la acest acord.
    5.5.3. Fiecare parte ia toate măsurile legale de care dispune pentru a se asigura că informaţiile furnizate sau generate în temeiul acordului sunt protejate de o declasificare ulterioară, cu excepţia prevederilor paragrafului 5.5.7. din prezentul articol (V) şi cu excepţia cazului în care cealaltă parte consimte la o astfel de declasificare. În consecinţă, fiecare parte se asigură că:
    5.5.3.1. Destinatarii nu difuzează informaţii militare clasificate oricărui guvern, organizaţii naţionale sau altei entităţi a unei terţe părţi fără acordul prealabil scris al părţii care le furnizează.
    5.5.3.2. Destinatarii trebuie să asigure un grad de protecţie al informaţiilor echivalent cu cel acordat de partea care le oferă.
    5.5.3.3. Destinatarii nu utilizează informaţiile militare clasificate pentru alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul acord.
    5.5.3.4. Fiecare parte va asigura notificarea în scris pentru toate informaţiile militare clasificate sau materialul primit.

    5.5.4. Fiecare parte se angajează să menţină clasificarea informaţiilor şi materialelor atribuită acestora de partea care le emite.
    5.5.5. Părţile vor investiga toate cazurile în care se cunoaşte sau unde există motive întemeiate pentru a fi bănuit că informaţiile militare clasificate sau materialele furnizate sau generate, în conformitate cu prezentul acord, au fost pierdute sau divulgate unor persoane neautorizate. De asemenea, fiecare parte trebuie să informeze de îndată şi sub toate aspectele cealaltă parte cu privire la detaliile acestor evenimente, precum şi cu privire la rezultatele finale ale anchetei şi cu măsurile corective întreprinse pentru a preveni repetarea lor.
    5.5.6. Pentru orice obiectiv/facilitate în care se vor utiliza informaţii militare clasificate sau materiale, partea responsabilă aprobă numirea unei persoane sau a unor persoane care să îşi exercite eficient responsabilităţile pentru a proteja în cadrul acestei facilităţi informaţiile sau materialele care fac obiectul acestui acord. Aceşti oficiali sunt responsabili de limitarea accesului la informaţiile militare clasificate sau materialele implicate în acest acord acelor persoane cărora le-a fost aprobat accesul în mod corespunzător şi cărora li se aplică principiul necesităţii de a cunoaşte.
    5.5.7. Fiecare parte se asigură că accesul la informaţiile militare clasificate se limitează la persoanele care deţin certificate de securitate şi au o nevoie specifică de acces la informaţii pentru a participa la Program.

    5.6. Un ofiţer de legătură nu ţine în custodie informaţii militare clasificate sau CUI în forma lor materială (de exemplu, documente sau fişiere electronice), cu excepţia cazurilor expres permise în clauzele autorizării pentru ofiţerul de legătură al părţii gazdă (şi solicitării scrise din partea Guvernului trimiţător) pentru următoarele situaţii:
    5.6.1. curieri. Ofiţerul de legătură poate lua custodia informaţiilor militare clasificate pentru a îndeplini funcţiile de curierat, atunci când este autorizat prin certificatul părţii gazdă ca ofiţer de legătură. Informaţiile militare clasificate vor fi stocate şi manipulate în conformitate cu cerinţele părţii gazdă;
    5.6.2. păstrare în locaţia de dispunere. Ofiţerul de legătură poate dispune de un container securizat pentru păstrarea temporară a informaţiilor clasificate, în conformitate cu termenii de autorizare sub condiţia ca responsabilitatea de securizare, controlul containerului şi al conţinutului să rămână în sarcina părţii gazdă.


    ART. VI
    Aspecte tehnice şi administrative
    6.1. Autorizarea sau aprobarea unei persoane ca ofiţer de legătură în guvernul gazdă nu conferă respectivului individ privilegii diplomatice sau de altă natură.
    6.2. În măsura în care acest lucru este permis de legile şi reglementările guvernului gazdă şi în concordanţă cu articolul IV (Dispoziţii financiare) din prezentul acord, partea gazdă poate asigura un suport administrativ/cheltuielile administrative necesare ofiţerului de legătură pentru a îndeplini scopul prezentului MoA, sub rezerva rambursării acestora de către partea trimiţătoare.
    6.3. Scutirea de taxe, drepturile vamale sau de import sau alte taxe similare pentru fiecare ofiţer de legătură sau dependenţii săi sunt reglementate de legile şi normele aplicabile, NATO SOFA, tratatele internaţionale sau acordurile dintre guvernul gazdă şi guvernul trimiţător.
    6.4. Dacă este furnizat un spaţiu de birou ofiţerului de legătură, de către partea gazdă, partea gazdă va stabili şi orarul normal de lucru pentru ofiţerul de legătură. Accesul ofiţerului de legătură, în afara programului normal de lucru, este coordonat de către ofiţerul responsabil cu securitatea al părţii gazdă prin Ofiţerul de contact al părţii gazdă.
    6.5. Partea trimiţătoare se asigură că ţara gazdă este informată din timp, în măsura posibilului, pentru orice absenţe ale ofiţerului de legătură.
    6.6. Fiecărui ofiţer de legătură şi dependenţilor lui li se asigură îngrijire în unităţile medicale şi stomatologice militare în măsura permisă de legislaţia naţională în vigoare, politica şi acordurile internaţionale, incluzând Acordul dintre Ministerul Apărării din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor, care a intrat în vigoare în data de 22 februarie 2013. Cu excepţia cazului în care acest lucru este prevăzut în mod expres de comun acord sau de legislaţia şi politica părţii gazdă, fiecare ofiţer de legătură va fi responsabil pentru toate costurile medicale şi stomatologice efectuate ofiţerului de legătură şi dependenţilor săi. Partea trimiţătoare este responsabilă de familiarizarea cu serviciile medicale şi stomatologice de care dispune fiecare ofiţer de legătură şi dependenţii lui. Partea trimiţătoare se asigură de faptul că fiecare ofiţer de legătură şi dependenţii lui sunt apţi fizic înainte de începerea turului de misiune al ofiţerului de legătură.
    6.7. Fiecărui ofiţer de legătură şi dependenţilor lui li se poate acorda accesul la facilităţile comerciale din bazele militare, schimb valutar, teatre şi alte activităţi similare de recreere, în conformitate cu legile, cu reglementările şi politicile părţii gazdă, precum şi cu oricare acorduri internaţionale sau înţelegeri dintre partea gazdă şi partea trimiţătoare.
    6.8. În măsura permisă de legile şi reglementările guvernului gazdă şi sub rezerva rambursării de către partea trimiţătoare, partea gazdă poate oferi, dacă sunt disponibile, cazare şi servicii de hrănire fiecărui ofiţer de legătură şi dependenţilor lui, pe aceeaşi bază şi cu aceeaşi prioritate ca şi pentru personalul propriu, de acelaşi grad şi cu aceeaşi încadrare. În locurile în care partea gazdă nu are prevăzute spaţii de locuit şi de servit masa, partea gazdă depune eforturi rezonabile pentru a sprijini partea trimiţătoare în localizarea acestor facilităţi pentru fiecare ofiţer de legătură şi dependenţii lui.
    6.9. Partea trimiţătoare se asigură că fiecare ofiţer de legătură şi dependenţii lui au toate documentele solicitate de guvernul gazdă pentru intrarea şi ieşirea în/din partea gazdă la momentul intrării sau ieşirii respective. Cu excepţia cazului în care sunt scutiţi în temeiul unui acord internaţional aplicabil între părţi, ofiţerii de legătură şi dependenţii lor legali care intră în Statele Unite trebuie să respecte reglementările vamale ale SUA.

    ART. VII
    Disciplina şi repatrierea
    7.1. Cu excepţia celor prevăzute la punctul 7.2 din acest acord, nici partea gazdă, nici forţele armate ale părţii gazdă nu pot lua măsuri disciplinare împotriva unui ofiţer de legătură care comite o infracţiune în conformitate cu legile sau reglementările militare ale părţii gazdă. Partea gazdă nu va exercita autoritatea disciplinară asupra ofiţerului de legătură sau dependenţilor acestuia. Cu toate acestea, partea trimiţătoare ia măsurile administrative sau disciplinare adecvate împotriva ofiţerului de legătură, în conformitate cu prezentul acord. Părţile cooperează în cadrul anchetei cu privire la orice infracţiuni produse, în temeiul legilor sau reglementărilor specifice oricărei părţi.
    7.2. Autorizarea sau aprobarea ofiţerului de legătură poate fi retrasă modificată sau limitată în orice moment de către partea gazdă pentru orice motiv, inclusiv, dar nelimitându-se la, încălcarea reglementărilor sau legilor părţii gazdă sau ale guvernului gazdă. În plus, la cererea părţii gazdă, guvernul trimiţător va trebui să repatrieze ofiţerul de legătură sau pe dependenţii acestuia de pe teritoriul guvernului gazdă. Partea gazdă trebuie să furnizeze o explicaţie a cererii de retragere, însă un diferend între părţi cu privire la caracterul suficient al motivelor părţii gazdă nu trebuie să fie un motiv pentru a întârzia repatrierea ofiţerului de legătură sau a dependenţilor lui.
    7.3. Un ofiţer de legătură nu exercită vreo autoritate de supraveghere sau disciplinară asupra personalului militar sau civil al părţii gazdă.

    ART. VIII
    Pretenţii
    8.1. Pretenţiile care decurg din acest acord sau în legătură cu acesta, împotriva uneia dintre părţi sau a personalului ei, se vor trata în conformitate cu dispoziţiile articolului VIII din NATO SOFA, precum şi ale oricărui alt acord bilateral sau multilateral aplicabil părţilor sau guvernelor lor, la care sunt parte privind statutul forţelor lor într-o parte gazdă. Pretenţiile pentru care nu se aplică dispoziţiile NATO SOFA sau ale oricărui alt acord de acest fel sunt tratate după cum urmează:
    8.1.1. Fiecare parte renunţă la toate pretenţiile sale, altele decât cele contractuale, împotriva celeilalte părţi şi împotriva membrilor militari şi angajaţilor civili ai celeilalte părţi, pentru daune aduse, pierderea sau distrugerea bunurilor deţinute sau utilizate de partea care a efectuat renunţarea, în cazul în care dauna, pierderea sau distrugerea:
    8.1.1.1. a fost cauzată de un membru militar sau un angajat civil al celeilalte părţi în îndeplinirea îndatoririlor oficiale; sau
    8.1.1.2. a fost determinată de utilizarea oricărui vehicul, navă sau aeronavă deţinută şi utilizată de cealaltă parte, sub condiţia ca vehiculul, nava sau aeronava care provoacă daune, pierderi sau distrugeri să fi fost utilizată în scopuri oficiale sau ca paguba, pierderea sau distrugerea să fi fost cauzată unei proprietăţi utilizate în acelaşi scop.

    8.1.2. Fiecare parte renunţă la toate pretenţiile împotriva celeilalte părţi şi împotriva membrilor militari şi angajaţilor civili ai celeilalte părţi pentru rănirea sau moartea suferită de un membru militar sau angajat civil al părţii vătămate, pe timpul în care membrul sau angajatul respectiv a fost implicat în îndeplinirea îndatoririlor oficiale/în misiune.

    8.2. Plângerile terţilor către alte persoane sau entităţi pentru daune, pierderi, vătămări sau deces, rezultat al acţiunii sau omisiunii militarilor sau angajaţilor civili ai părţii trimiţătoare sau al acţiunii sau omisiunii pentru care partea trimiţătoare este responsabilă din punct de vedere legal, trebuie să fie prezentate părţii trimiţătoare pentru a fi examinate în conformitate cu legislaţia şi reglementările aplicabile.
    8.3. Fiecare ofiţer de legătură şi dependenţii acestuia trebuie să obţină acoperirea prin asigurarea locală de răspundere auto pentru orice autovehicul aflat în utilizare, în conformitate cu legile şi reglementările guvernului părţii gazdă sau conform subdiviziunii politice a ţării în care ofiţerul de legătură sau dependenţii săi sunt dislocaţi. În cazul creanţelor generate de autovehiculele aflate în utilizare, cererea va fi înaintată întâi respectivei companii locale care a încheiat poliţa de asigurare.

    ART. IX
    Soluţionarea litigiilor
    9.1. Litigiile care decurg din acest acord sau în legătură cu acesta se soluţionează numai prin consultările dintre părţi şi nu se vor adresa unui tribunal local, naţional sau internaţional sau oricărui alt forum de soluţionare.

    ART. X
    Intrarea în vigoare, durata, modificarea şi încetarea
    10.1. Acest acord intră în vigoare la data la care Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii (U.S. DoD) primeşte o notificare din partea Ministerului Apărării Naţionale din România (Romanian MND) care confirmă că procedurile juridice interne necesare pentru intrarea sa în vigoare sunt finalizate. Acest acord rămâne în vigoare timp de zece (10) ani şi poate fi prelungit prin acordul scris al părţilor.
    10.2. Toate obligaţiile părţilor, în temeiul prezentului acord, sunt supuse legilor şi reglementărilor naţionale aplicabile, inclusiv legilor, reglementărilor şi politicilor privind controlul exporturilor şi al disponibilităţii fondurilor aprobate în acest scop.
    10.3. Partea trimiţătoare se asigură că fiecare ofiţer de legătură respectă obligaţiile şi restricţiile aplicabile în temeiul prezentului acord, mandatului şi certificării statutului juridic completat conform anexei A (Termeni de referinţă şi certificarea statutului juridic) la acest acord.
    10.4. Acest acord poate fi modificat prin acordul reciproc scris al părţilor. Anexele ataşate prezentului acord sunt parte integrantă din acesta şi pot include dispoziţii şi condiţii specifice anumitor sarcini şi pot fi modificate, de comun acord, în scris, între părţi sau între persoanele desemnate în acest sens, fără a modifica acest acord.
    10.5. Acest acord poate fi reziliat în orice moment, prin acordul scris al ambelor părţi. În cazul în care ambele părţi convin să înceteze acest acord, părţile se consultă înainte de data încetării.
    10.6. Oricare parte poate denunţa prezentul acord în termen de o sută optzeci (180) de zile de la notificarea scrisă adresată celelalte părţi.
    10.7. În cazul unui conflict între aplicabilitatea termenilor acestui acord şi termenii de aplicare a unei alte scrisori de ofertă şi acceptare (LOA), termenii prezentului acord prevalează. Orice alte scrisori (LOAs) asociate cu sau care au legătură cu acest acord se reziliază în conformitate cu termenii lor.
    10.8. Respectivele drepturi şi responsabilităţi ale părţilor, în temeiul articolului V (Securitate) şi articolului VIII (Pretenţii) din prezentul acord, vor continua în pofida încetării sau expirării prezentului acord.
    10.9. Cel târziu la data expirării sau încetării prezentului acord, fiecare parte îşi repatriază ofiţerii de legătură şi dependenţii lor de pe teritoriul celeilalte părţi şi plăteşte orice sumă de bani datorată celeilalte părţi, în temeiul prezentului acord. Orice costuri sau cheltuieli pentru care o parte este responsabilă în temeiul articolului IV (Dispoziţii financiare) din prezentul acord, dar care nu au fost facturate în timp util pentru a permite plata înainte de încetarea sau expirarea acestui acord se plătesc imediat după facturare.
    10.10. Acest acord constă în 10 (zece) articole şi 3 (trei) anexe.

    Drept pentru care, subsemnaţii, autorizaţi în acest scop, semnează prezentul acord.
    Semnat la Tampa la data de 5 februarie 2021 şi la Bucureşti la data de 11 martie 2021, în limba engleză.
    Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii,
    reprezentat prin Comandamentul Central al SUA
    [Nume]
    Scott F. Benedict
    [Funcţie] [Titlu]
    Comandantul Direcţiei Strategie, planuri şi politici (J5) CENTCOM
    [Locaţia]
    Tampa, SUA
    Data: 5 februarie 2021
    Ministerul Apărării Naţionale din România, reprezentat prin Statul Major al Apărării
    [Nume]
    Ioniţă Dorin
    [Funcţie] [Titlu]
    Comandantul Comandamentului Forţelor Întrunite (CFÎ)
    [Locaţia]
    Bucureşti, România
    Data: 11 martie 2021
    ANEXA A

    Termeni de referinţă şi certificarea statutului juridic
    ART. I
    Ofiţer de legătură Certificarea statutului juridic
    Ca reprezentant al [numele organizaţiei părţii trimiţătoare şi, după caz, conducerea părţii trimiţătoare sau organizaţiei] sub auspiciile unei autorizaţii de vizită extinse la [numele părţii gazdă şi, după caz, conducerea părţii gazdă sau organizaţiei], sunt supus jurisdicţiei [numele părţii naţiunii gazdă] legilor federale, statale şi legilor locale, cu excepţia celor prevăzute de tratat, altei autorităţi specifice legale sau oricăror termeni de imunitate diplomatică care mi-au fost oferiţi. Înţeleg că acceptarea mea ca ofiţer de legătură numit la [numele părţii gazdă şi, după caz, conducerea părţii gazdă sau organizaţiei] nu îmi acordă privilegii speciale diplomatice sau de altă natură.

    ART. II
    Ofiţer de legătură Condiţii de certificare
    (1) Responsabilităţi: Înţeleg că activitatea mea se va limita la responsabilităţile de reprezentare a guvernului meu şi că se aşteaptă de la mine să prezint puncte de vedere ale guvernului meu cu privire la problemele guvernului meu şi [numele părţii naţiunii gazdă ] care au un interes comun. Nu trebuie să execut sarcini care sunt prevăzute prin lege sau reglementări altui ofiţer sau angajat al [numele părţii naţiunii gazdă] guvernului.
    (2) Costuri: Înţeleg că toate costurile asociate cu sarcinile mele în calitate de ofiţer de legătură trebuie să fie responsabilitatea guvernului meu, incluzând, dar fără a se limita la, servicii de călătorie, spaţii de birouri, asistenţă religioasă, locuinţă/servitul hranei şi servicii medicale şi stomatologice.
    (3) Extinderea şi revalidarea: Înţeleg că dacă guvernul meu doreşte să solicite o prelungire sau revalidare a misiunii mele, dincolo de datele iniţiale pentru care am fost numit, o nouă cerere de vizită se va prezenta nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile înainte de data de expirare a autorizaţiei misiunii curente.
    (4) Ofiţerul de contact: Înţeleg că atunci când procesul de certificare este finalizat, un ofiţer de contact îmi va fi destinat pentru a mă sprijini pe timpul misiunii mele la [numele structurii părţii gazdă sau organizaţiei]. Înţeleg de asemenea că voi coordona, prin intermediul ofiţerului meu de contact, toate cererile de informaţii, vizite şi alte sarcini care se încadrează în condiţiile mele de certificare. Înţeleg, de asemenea, că cererile de informaţii care sunt dincolo de termenii mei de certificare se vor face prin Biroul ataşatului apărării de la Ambasada României, Washington, DC (în cazul în care SUA - DoD este partea gazdă) sau Ambasada SUA la Bucureşti, România (în cazul în care SUA - DoD este partea trimiţătoare).
    (5) Alte vizite: Înţeleg că vizitele la facilităţi, în scopuri care nu se referă în mod direct la condiţiile mele de certificare, se vor face prin Biroul ataşatului apărării, Ambasada României, Washington, DC (în cazul în care SUA DoD este partea gazdă) sau al Ambasadei SUA la Bucureşti, România (în cazul în care SUA DoD este partea trimiţătoare).
    (6) Uniforma: Înţeleg că voi purta uniforma mea naţională pentru desfăşurarea activităţilor curente la [numele structurii părţii gazdă sau organizaţiei] sau alte [numele al părţii gazdă] facilităţi, cu excepţia cazului în care se ordonă altfel. Înţeleg să respect reglementările naţionale ale portului uniformei militare.
    (7) Ore de serviciu: Înţeleg că orele mele de serviciu sunt de luni până vineri, de la [ora] la [ora]. Pentru accesul în zona mea de lucru, în afara orelor de serviciu, sunt obligat să solicit permisiunea, prin intermediul ofiţerului meu de contact, de la ofiţerul responsabil cu securitatea. Înţeleg de asemenea că [este] [nu este] necesar să am nominalizat un ofiţer de escortă american pe timpul accesului meu în afara orelor de serviciu. Orice costuri suplimentare suportate ca urmare a unui astfel de acces vor fi rambursate Guvernului [numele părţii gazdă].
    (8) Securitate:
    a. Înţeleg că accesul la informaţiile Guvernului [numele părţii gazdă] se limitează la informaţiile determinate de ofiţerul meu de contact ca necesare pentru a îndeplini funcţiile ofiţerului de legătură, aşa cum este descris în atribuţiunile misiunii mele. Înţeleg, de asemenea, că nu pot avea acces la sisteme electronice computerizate ale guvernului [numele părţii gazdă], cu excepţia informaţiilor accesabile pe calculator care sunt disponibile pentru guvernul meu, în conformitate cu legile, reglementările şi politica aplicabile de [numele părţii gazdă].
    b. Toate informaţiile la care pot avea acces în timpul misiunii mele vor fi tratate ca informaţii furnizate, în mod confidenţial, pentru guvernul meu şi nu vor fi difuzate sau dezvăluite de mine oricărei alte persoane, firme, organizaţii sau guvern fără autorizaţia scrisă prealabilă a Guvernului [numele părţii gazdă].
    c. Voi raporta imediat ofiţerului meu de contact despre obţinerea sau intrarea în posesie a unor informaţii guvernamentale a [numele părţii gazdă] pentru care nu sunt autorizat să am acces. Sunt pe deplin de acord că voi raporta ofiţerului meu de contact despre orice incident sau informaţii pentru care nu sunt autorizat să le am.
    d. Dacă se solicită, voi afişa cardul/legitimaţia de acces la/pe exteriorul hainelor mele, astfel încât aceasta să fie văzută cu claritate. [numele părţii gazdă a guvernului care trebuie să furnizeze acest card/legitimaţie de acces]

    (9) Respectarea normelor: Am fost informat şi înţeleg în mod complet că trebuie să respect termenii şi condiţiile certificării mele. Nerespectarea acestora poate duce la rezilierea certificării mele. Am înţeles, de asemenea, că încetarea certificării mele nu presupune încetarea măsurilor disciplinare în conformitate prevederile din Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor sau ale altor acorduri internaţionale aplicabile.
    (10) Definiţiile termenilor: Termenii nedefiniţi în acest document vor avea definiţiile atribuite lor în acordul aplicabil care guvernează misiunea mea ca ofiţer de legătură.

    ART. III
    Ofiţer de legătură Termeni de certificare
    (1) Ofiţerul de contact: [numele ofiţerului/lor de contact] a fost destinat ca ofiţerul meu de contact.
    (2) Certificare: Am fost certificat la [numele structurii guvernamentale sau, după caz, comandamentului sau organizaţiei comandamentului ţării gazdă] şi voi reprezenta [numele structurii guvernamentale trimiţătoare sau, după caz, al comandamentului sau al organizaţiei ţării trimiţătoare] la [structura de comandă sau organizaţia ţării gazdă] conform celor convenite de comun acord de către părţi.
    (3) Călătorii: Pot vizita următoarele locaţii în condiţiile certificării mele, cu permisiunea ofiţerului meu de contact:
    [Se introduc diferite locaţii aplicabile.]


    ART. IV
    Ofiţer de legătură Certificarea de la începutul misiunii
    Eu, [numele ofiţerului de legătură], înţeleg şi recunosc că am fost certificat ca ofiţer de legătură la [numele structurii guvernamentale sau, după caz, comandamentului sau organizaţiei ţării gazdă], astfel cum s-a convenit între reprezentaţii [numele structurii guvernamentale trimiţătoare sau, după caz, comandamentului ţării sau organizaţiei trimiţătoare] şi [numele structurii guvernamentale sau, după caz, comandamentului sau organizaţiei ţării gazdă], în conformitate cu Acordul dintre Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii (DoD), reprezentat prin US Comandamentul Central, şi Ministerul Apărării Naţionale al României (MApN), reprezentat prin Statul Major al Apărării, privind misiunea ofiţerilor de legătură. Recunosc de asemenea că am înţeles pe deplin şi am fost informat cu privire la: (1) regimul juridic al certificării mele, (2) condiţiile mele de certificare şi (3) termenii mei de certificare. Recunosc de asemenea că mă voi conforma şi respecta condiţiile şi responsabilităţile certificării mele.

    …….....................……………..
         (Semnătura ofiţerului de legătură)
    …….....................……………..
         (Numele ofiţerului de legătură)
    …….....................……………..
                (Gradul şi/sau titlul)
    …………………
               (Data)
    …….....................……………..
    (Semnătura celui care a informează)
    ………............……..
               (Numele)
    ………………….
                (Data)

    ANEXA B

    Descrierea misiunii ofiţerului român de legătură al Ministerului Apărării Naţionale numit la USCENTCOM
    1. Titlul: Ofiţer de legătură străin
    2. Descrierea misiunii: Serveşte ca ofiţer de legătură între Ministerul Apărării Naţionale din România şi U.S. Central Command (US CENTCOM). În acest sens este de aşteptat că ofiţerul de legătură străin va coordona efectiv activităţile necesare pentru a facilita sprijinul pe care Ministerul Apărării Naţionale din România a agreat să îl asigure pentru operaţiile şi exerciţiile US CENTCOM.
    Asigură prezentări şi alte forme de pregătire ofiţerilor care participă la diferitele activităţi, grupuri de lucru, întâlniri şi seminare cu privire la sprijinul militar pe care îl poate asigura Ministerul Apărării Naţionale din România pentru US CENTCOM, în conformitate cu politicile şi procedurile româneşti şi cu cele privitoare la procedurile de clasificare.
    Participă la identificarea nevoilor pentru forţele militare destinate să participe în operaţii sau exerciţii în sprijinul US CENTCOM; furnizează răspunsuri personalului US CENTCOM cu privire la aspecte de nivel operativ şi strategic; face recomandări şi facilitează implementarea de soluţii la subiectele de interes comun dintre US CENTCOM şi Ministerul Apărării Naţionale din România.

    3. Durata misiunii: 12 luni [un (1) an]
    4. DoD Command/DoD Organization/Unit/Location:
    HQ USCENTCOM, CCJ5-CCC, MacDill Air Force Base, Tampa, Florida

    5. Calificări:
    A. Certificare de securitate: NAC
    B. Gradul: Maior-colonel, O4-O6
    C. Pregătire oficială cerută: Specifică gradului şi experienţă practică tactică şi operativă. Experienţă în comunicarea strategică şi cunoştinţe de lucru în domeniul securităţii, apărării şi diplomaţiei internaţionale
    D. Observaţii:

    6. Organizaţia gazdă responsabilă de controlul administrativ şi supervizarea operaţională a ofiţerului de legătură reprezentând Ministerul Apărării Naţionale al României:

    ANEXA C

    Modelul de descriere a misiunii pentru ofiţerul de legătură al USCENTCOM numit la Ministerul Apărării Naţionale român
    1. Titlul:
    2. Descrierea misiunii:
    3. Durata misiunii:
    4. Comandamentul/Organizaţia/Unitatea/Locaţia părţii gazdă:
    5. Calificări:
    A. Certificare de securitate:
    B. Gradul:
    C. Pregătirea oficială cerută:
    D. Observaţii:

    6. Organizaţia gazdă responsabilă de controlul administrativ şi supervizarea operaţională a ofiţerului de legătură externă:
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016