Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD-CADRU din 7 august 2017  dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD-CADRU din 7 august 2017 dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1026 bis din 4 noiembrie 2020
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 224 din 30 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1026 din 4 noiembrie 2020.
──────────
                                      ACORD-CADRU
    ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI STATELE MEMBRE, PE DE O PARTE,
    ŞI AUSTRALIA, PE DE ALTĂ PARTE
        UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare "Uniunea",
        şi
        REGATUL BELGIEI,
        REPUBLICA BULGARIA,
        REPUBLICA CEHĂ
        REGATUL DANEMARCEI,
        REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,
        REPUBLICA ESTONIA,
        IRLANDA,
        REPUBLICA ELENĂ,
        REGATUL SPANIEI,
        REPUBLICA FRANCEZĂ,
        REPUBLICA CROAŢIA,
        REPUBLICA ITALIANĂ,
        REPUBLICA CIPRU,
        REPUBLICA LETONIA,
        REPUBLICA LITUANIA,
        MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,
        UNGARIA,
        REPUBLICA MALTA,
        REGATUL ŢĂRILOR DE JOS,
        REPUBLICA AUSTRIA,
        REPUBLICA POLONĂ,
        REPUBLICA PORTUGHEZĂ,
        ROMÂNIA,
        REPUBLICA SLOVENIA,
        REPUBLICA SLOVACĂ,
        REPUBLICA FINLANDA,
        REGATUL SUEDIEI,
        REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD,
        state membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare "statele membre",
        pe de o parte, şi
        AUSTRALIA,
        pe de altă parte,
        denumite în continuare "părţile",
        AVÂND ÎN VEDERE valorile lor comune şi legăturile lor strânse de natură istorică, politică, economică şi culturală;
        SALUTÂND progresele înregistrate în dezvoltarea relaţiei lor de durată şi reciproc avantajoasă prin adoptarea Declaraţiei comune din 26 iunie 1997 privind relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Australia şi prin punerea în aplicare a Agendei de cooperare din 2003;
        RECUNOSCÂND reînnoirea dialogului şi cooperării dintre Australia şi Uniune de la instituirea Parteneriatului-cadru dintre Australia şi Uniunea Europeană, adoptat la 29 octombrie 2008;
        REAFIRMÂNDU-ŞI angajamentul faţă de scopurile şi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite (denumită în continuare "Carta ONU") şi faţă de consolidarea rolului Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU);
        REAFIRMÂNDU-ŞI angajamentul faţă de principiile democratice şi drepturile omului, astfel cum sunt prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în alte instrumente internaţionale relevante din domeniul drepturilor omului, precum şi faţă de principiile statului de drept şi bunei guvernanţe;
        SUBLINIIND caracterul cuprinzător al relaţiei lor şi importanţa oferirii unui cadru coerent care să favorizeze dezvoltarea acestei relaţii;
        EXPRIMÂNDU-ŞI dorinţa comună ca relaţiile lor să avanseze, devenind un parteneriat consolidat;
        CONFIRMÂNDU-ŞI dorinţa de a intensifica şi de a dezvolta dialogul politic şi cooperarea;
        HOTĂRÂTE să consolideze, să îşi aprofundeze şi să îşi diversifice cooperarea în domenii de interes comun, la nivel bilateral, regional şi global şi în beneficiul reciproc;
        EXPRIMÂNDU-ŞI angajamentul de a crea un mediu favorabil consolidării comerţului şi investiţiilor bilaterale;
        AFIRMÂNDU-ŞI dorinţa de a-şi consolida cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii;
        RECUNOSCÂND avantajele reciproce ale cooperării consolidate în domeniile educaţiei, culturii, cercetării şi inovării;
        EXPRIMÂNDU-ŞI dorinţa de a promova dezvoltarea durabilă în dimensiunile sale economice, sociale şi de mediu;
        BAZÂNDU-SE pe acordurile încheiate între Uniunea Europeană şi Australia, în special în ceea ce priveşte ştiinţa, serviciile aeriene, vinul, securitatea informaţiilor clasificate, procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale, ştiinţa şi schimbul de date ale pasagerilor aerieni;
        LUÂND ACT de faptul că, în cazul în care părţile decid, în cadrul prezentului acord, să încheie acorduri specifice în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei, care ar urma să fie încheiate de către Uniune în temeiul titlului V din partea a treia din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dispoziţiile acestor acorduri viitoare nu ar fi obligatorii pentru Regatul Unit şi/sau Irlanda, cu excepţia cazului în care Uniunea, în acelaşi timp cu Regatul Unit şi/sau Irlanda în ceea ce priveşte relaţiile lor bilaterale anterioare, notifică Australiei faptul că Regatului Unit şi/sau Irlandei le/îi revin obligaţii în temeiul acestor acorduri ca parte a Uniunii, în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Tot astfel, orice măsuri interne ulterioare ale Uniunii care ar urma să fie adoptate în temeiul titlului V menţionat anterior pentru a pune în aplicare prezentul acord nu ar fi obligatorii pentru Regatul Unit şi/sau Irlanda, cu excepţia cazului în care acestea/aceasta şi-au/şi-a anunţat dorinţa de a participa la astfel de măsuri sau de a le accepta, în conformitate cu Protocolul nr. 21. Luând act, de asemenea, de faptul că astfel de acorduri viitoare sau astfel de măsuri interne ulterioare ale Uniunii s-ar încadra în domeniul de aplicare al Protocolului nr. 22 privind poziţia Danemarcei, anexat la tratatele menţionate anterior,
        CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:
    TITLUL I
    SCOPUL ŞI TEMEIUL ACORDULUI
    ART. 1
    Scopul acordului
    (1) Scopul prezentului acord este de:
    (a) a institui un parteneriat consolidat între părţi;
    (b) a oferi un cadru care să faciliteze şi să promoveze cooperarea într-o gamă largă de domenii de interes reciproc; şi
    (c) a consolida cooperarea în vederea găsirii unor soluţii la provocările regionale şi globale.

    (2) În acest context, părţile îşi afirmă angajamentul faţă de intensificarea dialogului politic la nivel înalt şi reafirmă valorile şi principiile comune care stau la baza relaţiilor lor bilaterale şi constituie o bază a cooperării.

    ART. 2
    Baza cooperării
    (1) Părţile convin să îşi consolideze relaţia strategică şi să îşi intensifice cooperarea la nivel bilateral, regional şi global, pe baza unor valori şi interese comune.
    (2) Părţile îşi confirmă angajamentul faţă de principiile democratice, drepturile omului şi libertăţile fundamentale, precum şi faţă de statul de drept. Respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în Declaraţia universală a drepturilor omului şi exprimate în Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi în Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale şi în alte instrumente internaţionale referitoare la drepturile omului pe care părţile le-au ratificat sau la care au aderat, precum şi respectarea principiului statului de drept stau la baza politicilor interne şi internaţionale ale părţilor şi constituie un element esenţial al prezentului acord.
    (3) Părţile îşi confirmă adeziunea fermă la Carta ONU şi la valorile comune exprimate în aceasta.
    (4) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă şi creşterea economică, de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internaţional şi de a coopera în vederea abordării provocărilor globale în materie de mediu, inclusiv în ceea ce priveşte schimbările climatice.
    (5) Părţile îşi subliniază angajamentul comun faţă de caracterul cuprinzător al relaţiei lor bilaterale şi faţă de menţinerea coerenţei globale în această privinţă, pe baza prezentului acord.
    (6) Punerea în aplicare a prezentului acord se bazează pe principiile dialogului, respectului reciproc, parteneriatului egal, consensului şi respectării dreptului internaţional.

    TITLUL II
    DIALOGUL POLITIC ŞI COOPERAREA PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ŞI SECURITATEA
    ART. 3
    Dialogul politic
    (1) Părţile convin să îşi intensifice dialogul politic periodic.
    (2) Dialogul politic vizează:
    (a) promovarea dezvoltării relaţiei lor bilaterale; şi
    (b) consolidarea abordărilor comune ale părţilor şi identificarea posibilităţilor de cooperare privind provocările şi aspectele regionale şi globale.

    (3) Dialogul dintre părţi se desfăşoară, în special, sub următoarele forme:
    (a) consultări, reuniuni şi vizite la nivel de lideri, organizate ori de câte ori părţile consideră că este necesar;
    (b) consultări, reuniuni şi vizite la nivel ministerial, inclusiv consultări la nivel de miniştri de externe, şi reuniuni ministeriale privind comerţul şi alte aspecte stabilite de către părţi, care se organizează la datele şi în locurile stabilite de către părţi;
    (c) reuniuni periodice la nivel de înalţi funcţionari, care se organizează de câte ori se consideră necesar pentru a discuta chestiuni bilaterale, aspecte legate de politica externă, securitatea internaţională, combaterea terorismului, comerţ, cooperarea pentru dezvoltare, schimbările climatice şi alte chestiuni stabilite de către părţi;
    (d) dialoguri sectoriale privind chestiuni de interes comun; şi
    (e) vizite reciproce ale delegaţiilor şi alte contacte între Parlamentul Australiei şi Parlamentul European.


    ART. 4
    Angajamentul faţă de principiile democratice, drepturile omului şi statul de drept
        Părţile convin:
    (a) să promoveze principiile fundamentale privind valorile democratice, drepturile omului şi statul de drept, inclusiv în cadrul forurilor multilaterale;
    (b) să colaboreze şi să se coordoneze, după caz, inclusiv cu ţările terţe, în ceea ce priveşte promovarea în practică a principiilor democratice, a drepturilor omului şi a statului de drept;
    (c) să încurajeze participarea reciprocă la eforturile fiecărei părţi de promovare a democraţiei, inclusiv prin stabilirea modalităţilor prin care să se faciliteze participarea la misiuni de observare a alegerilor.


    ART. 5
    Gestionarea crizelor
    (1) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a coopera în ceea ce priveşte promovarea păcii şi a stabilităţii internaţionale.
    (2) În acest scop, părţile examinează posibilităţile de a derula în mod coordonat activităţi de gestionare a crizelor, având în vedere inclusiv o posibilă cooperare în ceea ce priveşte operaţiunile de gestionare a crizelor.
    (3) Părţile întreprind măsurile necesare în direcţia punerii în aplicare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Australia de stabilire a unui cadru pentru participarea Australiei la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor.

    ART. 6
    Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
    (1) Părţile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) şi a vectorilor acestora, atât în folosul actorilor statali, cât şi nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări la adresa stabilităţii şi securităţii internaţionale.
    (2) Părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării ADM şi a vectorilor acestora prin respectarea în totalitate a obligaţiilor care le revin în temeiul tratatelor şi al acordurilor internaţionale privind dezarmarea şi neproliferarea şi al altor acorduri relevante pe care părţile le-au ratificat sau la care au aderat. Părţile convin că această dispoziţie reprezintă un element esenţial al prezentului acord.
    (3) În plus, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării ADM şi a vectorilor acestora prin:
    (a) întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a semna, a ratifica sau a adera, după caz, şi pentru a pune în aplicare integral toate instrumentele internaţionale relevante, precum şi pentru a promova astfel de instrumente;
    (b) menţinerea unui sistem eficace de control naţional al exporturilor, prin care să se controleze atât exporturile, cât şi tranzitul de bunuri legate de ADM, inclusiv un control al utilizării finale legate de ADM a tehnologiilor cu dublă utilizare, şi care să prevadă sancţiuni eficace în cazul încălcării controalelor exporturilor;
    (c) promovarea punerii în aplicare a tuturor rezoluţiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU;
    (d) cooperarea în cadrul forurilor multilaterale şi al regimurilor de control al exporturilor pentru a promova neproliferarea ADM;
    (e) colaborarea şi coordonarea privind activităţile de informare legate de siguranţa, securitatea şi neproliferarea chimică, biologică, radiologică şi nucleară şi privind activităţile de informare legate de sancţiuni; şi
    (f) schimbul de informaţii relevante cu privire la măsurile întreprinse în temeiul prezentului articol, atunci când este cazul şi în conformitate cu competenţele fiecăreia.

    (4) Părţile convin să menţină un dialog politic periodic care să însoţească şi să consolideze aceste elemente.

    ART. 7
    Armele de calibru mic şi armamentul uşor şi alte arme convenţionale
    (1) Părţile recunosc că fabricarea, transferul şi circulaţia ilicite de arme de calibru mic şi armament uşor (SALW), inclusiv muniţia aferentă, precum şi acumularea în exces a acestora, gestionarea lor necorespunzătoare, securizarea inadecvată a stocurilor de astfel de arme şi răspândirea necontrolată a acestora reprezintă în continuare o ameninţare gravă la adresa păcii şi a securităţii internaţionale.
    (2) Părţile convin să respecte şi să pună în aplicare pe deplin obligaţiile fiecăreia în ceea ce priveşte soluţionarea problemei comerţului ilicit cu SALW şi cu muniţia aferentă în temeiul acordurilor internaţionale în vigoare pe care le-au ratificat sau la care au aderat Australia şi Uniunea şi/sau statele membre, în conformitate cu competenţele lor şi cu rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU.
    (3) Părţile recunosc importanţa sistemelor de control intern pentru transferurile de arme convenţionale, în conformitate cu standardele internaţionale existente. Părţile recunosc importanţa aplicării unor astfel de controale într-un mod responsabil pentru a contribui astfel la pacea, securitatea şi stabilitatea internaţională şi regională, la reducerea suferinţei umane, precum şi la prevenirea deturnării armelor convenţionale.
    (4) Părţile se angajează în acest sens să depună eforturile necesare pentru a pune în aplicare pe deplin Tratatul privind comerţul cu arme şi să coopereze în cadrul tratatului, inclusiv în ceea ce priveşte promovarea universalizării şi a punerii în aplicare pe deplin a tratatului de către toate statele membre ale ONU.
    (5) Părţile se angajează să coopereze şi să asigure coordonarea, complementaritatea şi sinergia eforturilor lor de soluţionare a problemei comerţului ilicit cu SALW, precum şi cu muniţia aferentă, la nivel global, regional, subregional şi naţional, pentru a asigura punerea în aplicare eficace a embargourilor asupra armelor hotărâte de Consiliul de Securitate al ONU în conformitate cu Carta ONU.

    ART. 8
    Infracţiuni grave care preocupă comunitatea internaţională şi Curtea Penală Internaţională
    (1) Părţile reafirmă faptul că infracţiunile cele mai grave care preocupă întreaga comunitate internaţională nu trebuie să rămână nepedepsite şi că ar trebui asigurată urmărirea penală eficace a acestora prin luarea de măsuri la nivel intern sau internaţional, inclusiv la nivelul Curţii Penale Internaţionale.
    (2) Părţile convin să coopereze în ceea ce priveşte promovarea scopurilor şi obiectivelor Statutului de la Roma şi, în acest sens, convin:
    (a) să continue să întreprindă măsuri pentru a pune în aplicare Statutul de la Roma şi să aibă în vedere ratificarea şi punerea în aplicare a instrumentelor aferente (cum ar fi Acordul cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale);
    (b) să continue să promoveze aderarea universală la Statutul de la Roma, inclusiv prin schimb de experienţă cu alte state în ceea ce priveşte adoptarea măsurilor necesare pentru ratificarea şi punerea în aplicare a Statutului de la Roma; şi
    (c) să salvgardeze integritatea Statutului de la Roma prin protejarea principiilor sale fundamentale, inclusiv prin abţinerea de la încheierea de acorduri de nepredare (denumite, de asemenea, "acorduri prevăzute la articolul 98") cu state terţe şi prin încurajarea altor părţi să se abţină de la încheierea de astfel de acorduri.


    ART. 9
    Cooperarea privind combaterea terorismului
    (1) Părţile reafirmă importanţa prevenirii şi combaterii terorismului, cu respectarea deplină a statului de drept şi a drepturilor omului şi în conformitate cu dreptul internaţional aplicabil, inclusiv cu Carta ONU, convenţiile internaţionale anti-terorism, rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, dreptul refugiaţilor şi dreptul umanitar internaţional.
    (2) În acest cadru şi ţinând seama de Strategia globală a ONU de combatere a terorismului, prevăzută în Rezoluţia 60/288 a Adunării Generale a ONU din 8 septembrie 2006, şi de revizuirile în urma punerii sale în aplicare, părţile convin să coopereze în ceea ce priveşte prevenirea şi eliminarea actelor de terorism, în special prin:
    (a) schimb de informaţii referitoare la grupurile de terorişti şi la reţelele lor de sprijin, în conformitate cu dreptul internaţional şi intern;
    (b) schimb de opinii în ceea ce priveşte mijloacele şi metodele utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv cu privire la aspecte tehnice şi legate de formare, precum şi prin schimb de experienţă în ceea ce priveşte prevenirea terorismului;
    (c) identificarea viitoarelor domenii de cooperare, inclusiv privind prevenirea recrutării şi a radicalizării şi privind combaterea finanţării terorismului, precum şi prin parteneriate cu ţări terţe;
    (d) atunci când acest lucru este posibil şi adecvat, prin sprijinirea iniţiativelor regionale de cooperare în materie de respectare a aplicării legii în ceea ce priveşte combaterea terorismului, pe baza respectării pe deplin a drepturilor omului şi a statului de drept;
    (e) cooperarea în vederea aprofundării consensului internaţional privind combaterea terorismului şi cadrul normativ aferent şi întreprinderea de măsuri în direcţia ajungerii la un acord privind Convenţia generală privind terorismul internaţional;
    (f) promovarea cooperării între statele membre ale ONU în vederea punerii efective în aplicare a Strategiei globale a ONU de combatere a terorismului prin toate mijloacele corespunzătoare; şi
    (g) schimb de cele mai bune practici în domeniul protecţiei drepturilor omului în contextul combaterii terorismului.

    (3) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a conlucra, după caz, în vederea furnizării de asistenţă pentru consolidarea capacităţii de combatere a terorismului către alte state care necesită resurse şi expertiză pentru a preveni şi a răspunde la activitatea teroristă.
    (4) Părţile convin să coopereze îndeaproape în cadrul Forumului mondial pentru combaterea terorismului şi al grupurilor de lucru ale acestuia.
    (5) Părţile convin să menţină un dialog periodic la nivel de funcţionari în ceea ce priveşte combaterea terorismului.

    ART. 10
    Cooperarea în cadrul organizaţiilor regionale şi internaţionale
        Părţile se angajează să coopereze prin schimb de opinii şi, după caz, prin coordonarea poziţiilor lor în cadrul organizaţiilor şi forurilor internaţionale şi regionale, inclusiv al ONU şi al agenţiilor sale specializate, al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), al Grupului celor 20 (G20), al Consiliului pentru Stabilitate Financiară (FSB), al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), al Grupului Băncii Mondiale şi al băncilor de dezvoltare regionale, al Reuniunii Asia-Europa (ASEM), al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), al Forumului regional al Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ARF), al Forumului insulelor din Pacific (PIF) şi al Secretariatului Comunităţii din Pacific.

    ART. 11
    Securitatea internaţională şi a spaţiului cibernetic
        Părţile recunosc importanţa cooperării şi a schimbului de opinii în domeniul securităţii internaţionale şi a spaţiului cibernetic, inclusiv în ceea ce priveşte normele de comportament şi aplicarea dreptului internaţional în spaţiul cibernetic, elaborarea unor măsuri de consolidare a încrederii şi consolidarea capacităţilor.

    TITLUL III
    COOPERAREA PRIVIND DEZVOLTAREA GLOBALĂ ŞI AJUTORUL UMANITAR
    ART. 12
    Dezvoltarea
    (1) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a contribui la o creştere economică durabilă şi la reducerea sărăciei, la consolidarea cooperării privind dezvoltarea internaţională şi la promovarea eficacităţii ajutorului şi dezvoltării, cu un accent deosebit pe punerea în aplicare la nivel de ţară.
    (2) Părţile recunosc importanţa conlucrării în vederea asigurării faptului că activităţile de dezvoltare au un impact, o amploare şi o influenţă mai mari.
    (3) În acest scop, părţile convin:
    (a) să poarte un dialog periodic privind politica în domeniul cooperării pentru dezvoltare;
    (b) să facă schimb de opinii şi, după caz, să îşi coordoneze poziţiile privind chestiunile legate de dezvoltare în forurile regionale şi internaţionale, pentru a promova o creştere incluzivă şi durabilă a dezvoltării umane;
    (c) să facă schimb de informaţii privind programele de dezvoltare ale fiecăreia şi, după caz, să îşi coordoneze implicarea la nivel naţional pentru a-şi spori contribuţia la creşterea economică durabilă şi la reducerea sărăciei prin promovarea sinergiilor între programele lor, prin îmbunătăţirea diviziunii muncii şi sporirea eficacităţii pe teren; şi
    (d) să întreprindă misiuni de cooperare delegată în materie de ajutor în numele celeilalte părţi, după caz, pe baza unor modalităţi stabilite de comun acord de către părţi.


    ART. 13
    Ajutor umanitar
        Părţile îşi reafirmă angajamentul comun faţă de ajutorul umanitar şi depun eforturi pentru a oferi un răspuns coordonat, după caz.

    TITLUL IV
    COOPERAREA PRIVIND CHESTIUNI ECONOMICE ŞI COMERCIALE
    ART. 14
    Dialogul în domeniul politicii economice
        Părţile convin să menţină dialogul dintre autorităţile lor şi să promoveze schimbul de informaţii şi de experienţe cu privire la politicile şi tendinţele macroeconomice ale fiecăreia, inclusiv schimbul de informaţii cu privire la coordonarea politicilor economice în contextul cooperării şi integrării economice regionale.

    ART. 15
    Dialogul şi cooperarea privind comerţul şi investiţiile
    (1) Părţile se angajează să coopereze în vederea asigurării condiţiilor şi a promovării dezvoltării comerţului şi a investiţiilor între ele.
    (2) Părţile se angajează să poarte un dialog şi să coopereze la nivel înalt în domeniile legate de comerţ şi de investiţii, pentru a facilita comerţul şi fluxurile de investiţii bilaterale, pentru a preveni şi a elimina barierele netarifare din calea comerţului şi a investiţiilor, pentru a îmbunătăţi transparenţa, precum şi pentru a dezvolta sistemul comercial multilateral.
    (3) Dialogul privind aspectele legate de comerţ şi de investiţii include:
    (a) un dialog anual în materie de politică comercială la nivel de înalţi funcţionari, completat de reuniuni ministeriale privind comerţul, organizate atunci când părţile consideră acest lucru necesar;
    (b) dialoguri privind comerţul şi marketingul produselor agricole, chestiuni sanitare şi fitosanitare; şi
    (c) alte schimburi sectoriale, atunci când părţile consideră acest lucru necesar.

    (4) Părţile se informează reciproc şi fac schimb de opinii în mod constant cu privire la dezvoltarea comerţului bilateral şi internaţional, investiţiile şi aspectele legate de comerţ şi de investiţii din cadrul altor politici, inclusiv aspectele din domeniul reglementării care pot avea un impact asupra comerţului şi investiţiilor bilaterale.
    (5) Părţile fac schimb de informaţii privind abordările lor de politică în ceea ce priveşte acordurile de liber schimb şi agendele aferente acestora. Prezentul acord nu impune, dar nici nu exclude negocierea şi încheierea unui acord de liber schimb între părţi în viitor care să completeze şi să extindă dispoziţiile economice ale prezentului acord.
    (6) Recunoscând valoarea liberalizării comerţului ca motor al creşterii economice globale şi importanţa realizării acestui obiectiv prin intermediul unui sistem comercial multilateral bazat pe reguli, părţile îşi afirmă angajamentul de a conlucra în cadrul OMC pentru liberalizarea suplimentară a comerţului.

    ART. 16
    Investiţii
        Părţile promovează un mediu atractiv şi stabil pentru investiţii reciproce prin intermediul dialogului, al cărui obiectiv este:
    (a) consolidarea înţelegerii reciproce şi a cooperării în domeniul investiţiilor;
    (b) examinarea mecanismelor de facilitare a fluxurilor de investiţii; şi
    (c) promovarea unor norme stabile, transparente, deschise şi nediscriminatorii pentru investitori, fără a aduce atingere angajamentelor care le revin părţilor în temeiul acordurilor comerciale preferenţiale şi al altor obligaţii internaţionale.


    ART. 17
    Achiziţii publice
    (1) Părţile îşi reafirmă angajamentul faţă de aplicarea unor cadre de achiziţii publice deschise şi transparente, care, în conformitate cu obligaţiile internaţionale ale părţilor, să promoveze un bun raport cost-beneficii, pieţe competitive şi practici nediscriminatorii în materie de achiziţii, consolidând astfel schimburile comerciale între părţi.
    (2) Părţile convin să îşi consolideze în continuare consultarea, cooperarea şi schimburile de experienţă şi de cele mai bune practici în domeniul achiziţiilor publice pe teme de interes reciproc, inclusiv cu privire la cadrele de reglementare ale fiecăreia.
    (3) Părţile convin să examineze modalităţile de promovare în continuare a accesului reciproc la pieţele lor de achiziţii publice şi să facă schimb de opinii privind măsurile şi practicile care ar putea afecta schimburile comerciale dintre ele în cadrul pieţelor achiziţiilor publice.

    ART. 18
    Barierele tehnice în calea comerţului
    (1) Părţile împărtăşesc punctul de vedere conform căruia o mai mare compatibilitate între standardele, reglementările tehnice şi procedurile de evaluare a conformităţii reprezintă un element esenţial al facilitării comerţului.
    (2) Părţile recunosc faptul că au interes comun în ceea ce priveşte reducerea barierelor tehnice din calea comerţului şi, în acest sens, convin să coopereze în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerţului şi prin Acordul privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii, de certificate şi de marcaje de conformitate dintre Comunitatea Europeană şi Australia.

    ART. 19
    Chestiuni sanitare, fitosanitare şi legate de bunăstarea animalelor
    (1) Părţile convin să îşi consolideze cooperarea în domeniul chestiunilor sanitare şi fitosanitare (SPS) pentru a proteja viaţa sau sănătatea oamenilor, a animalelor ori a plantelor pe teritoriul părţilor, luând notă de drepturile şi obligaţiile ce le revin în temeiul Acordului OMC privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare (denumit în continuare "Acordul SPS").
    (2) În cadrul Acordului SPS şi al standardelor internaţionale relevante ale Codex Alimentarius, ale Convenţiei internaţionale pentru protecţia plantelor (CIPP) şi ale Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE), părţile fac schimb de informaţii pentru a consolida înţelegerea reciprocă a măsurilor SPS ale fiecărei părţi şi a facilita comerţul dintre ele prin:
    (a) organizarea de reuniuni periodice în cadrul unor foruri adecvate, stabilite de părţi, pentru a face schimb de opinii cu privire la legislaţia în materie de SPS şi de bunăstare a animalelor, cu privire la sistemele de punere în aplicare, inspecţie şi certificare şi la procedurile de supraveghere, precum şi pentru a aborda problemele care decurg din aplicarea măsurilor SPS;
    (b) întreprinderea de eforturi pentru a aplica cerinţele în materie de importuri la nivelul întregului teritoriu al părţii exportatoare, inclusiv aplicarea principiilor regionalizării;
    (c) în conformitate cu Acordul SPS:
    (i) recunoaşterea zonelor indemne de dăunători şi boli şi a zonelor cu o prevalenţă redusă a dăunătorilor sau a bolilor;
    (ii) verificarea integrală sau parţială a sistemelor de inspecţie şi de certificare ale autorităţilor părţii exportatoare;

    (d) schimb de informaţii cu privire la chestiunile legate de SPS şi de bunăstarea animalelor care afectează sau pot afecta comerţul între părţi, cum ar fi măsurile de urgenţă, bolile şi dăunătorii emergenţi şi noile dovezi ştiinţifice disponibile.

    (3) Părţile convin să coopereze şi să facă schimb de informaţii cu privire la chestiunile legate de bunăstarea animalelor.
    (4) Părţile cooperează, de asemenea, în ceea ce priveşte chestiunile legate de SPS şi bunăstarea animalelor prin intermediul cadrelor multilaterale relevante, inclusiv OMC, Comisia Codex Alimentarius, CIPP şi OIE.

    ART. 20
    Vamă
        Sub rezerva legislaţiei fiecăreia, părţile cooperează în domeniul vamal la nivel bilateral şi multilateral. În acest sens, părţile convin în special să facă schimb de experienţă şi să analizeze posibilităţile de simplificare a procedurilor vamale, de asigurare a transparenţei şi de consolidare a cooperării în domenii precum facilitarea comerţului, securitatea şi siguranţa comerţului internaţional şi combaterea fraudei vamale.

    ART. 21
    Proprietatea intelectuală
    (1) Părţile reafirmă importanţa drepturilor şi obligaţiilor pe care le au în ceea ce priveşte drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor şi drepturile conexe, mărcile comerciale, indicaţiile geografice, desenele şi modelele industriale, drepturile şi brevetele privind protecţia soiurilor de plante şi asigurarea respectării acestora, în conformitate cu cele mai înalte standarde internaţionale la care aderă fiecare parte.
    (2) Părţile convin să facă schimb de informaţii şi de experienţă cu privire la aspectele legate de proprietatea intelectuală referitoare la administrarea, protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul unor forme adecvate de cooperare.

    ART. 22
    Politica în domeniul concurenţei
        Părţile promovează o concurenţă loială în activităţile economice prin asigurarea respectării actelor cu putere de lege şi a normelor administrative din domeniul concurenţei ale fiecăreia. Părţile convin să facă schimb de informaţii cu privire la politica în domeniul concurenţei şi aspectele conexe şi să consolideze cooperarea dintre autorităţile lor din domeniul concurenţei.

    ART. 23
    Servicii
        Părţile instituie un dialog substanţial ce vizează promovarea comerţului bilateral cu servicii şi schimbul de informaţii cu privire la cadrele lor de reglementare.

    ART. 24
    Servicii financiare
        În ceea ce priveşte serviciile financiare, părţile convin să asigure în continuare un schimb de informaţii şi de experienţă privind cadrele lor de reglementare şi de supraveghere şi să îşi consolideze cooperarea în vederea îmbunătăţirii sistemelor de contabilitate, de audit, de supraveghere şi de reglementare a băncilor, a asigurărilor şi a altor părţi ale sectorului financiar.

    ART. 25
    Fiscalitate
    (1) În vederea consolidării şi a dezvoltării activităţilor economice, ţinând seama în acelaşi timp de necesitatea creării unui cadru de reglementare adecvat, părţile recunosc şi se angajează să pună în aplicare principiile bunei guvernanţe în domeniul fiscal, inclusiv principiul transparenţei, al schimbului de informaţii şi al evitării practicilor fiscale neloiale.
    (2) În conformitate cu competenţele fiecăreia, părţile conlucrează, inclusiv prin intermediul forurilor internaţionale adecvate, pentru a îmbunătăţi cooperarea internaţională în domeniul fiscal şi a facilita colectarea veniturilor fiscale legitime, respectând principiile bunei guvernanţe menţionate la alineatul (1).

    ART. 26
    Transparenţă
        Părţile recunosc importanţa transparenţei şi a respectării garanţiilor procedurale în ceea ce priveşte administrarea actelor lor cu putere de lege şi a normelor administrative legate de comerţ, astfel cum se prevede la articolul X din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT 1994) şi la articolul III din Acordul General privind Comerţul cu Servicii (GATS), şi, în acest sens, convin să îşi consolideze cooperarea şi să facă schimb de informaţii pentru a promova calitatea şi performanţa reglementării şi principiile bunei conduite administrative.

    ART. 27
    Materii prime
    (1) Părţile recunosc faptul că o abordare transparentă, bazată pe piaţă, este cea mai bună modalitate de a crea un mediu favorabil pentru investiţii în producţia şi comercializarea materiilor prime şi de a încuraja alocarea şi utilizarea eficiente a materiilor prime.
    (2) Părţile, luând în considerare politicile şi obiectivele economice proprii şi în vederea promovării comerţului, convin să îşi consolideze cooperarea privind aspectele legate de materiile prime, în vederea întăririi unui cadru global bazat pe reguli pentru comerţul cu materii prime, şi să promoveze transparenţa pe pieţele mondiale ale materiilor prime.
    (3) Temele cooperării pot include, printre altele:
    (a) aspecte legate de cerere şi ofertă, chestiuni bilaterale din domeniul comerţului şi investiţiilor, precum şi aspecte de interes care rezultă din comerţul internaţional;
    (b) cadrele de reglementare ale fiecărei părţi; şi
    (c) cele mai bune practici privind dezvoltarea durabilă a industriilor miniere, inclusiv privind politica privind minereurile, amenajarea teritoriului şi procedurile de autorizare.

    (4) Părţile vor coopera prin dialog bilateral sau în cadrul forurilor plurilaterale ori al instituţiilor internaţionale relevante.

    ART. 28
    Comerţ şi dezvoltare durabilă
    (1) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a promova dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor internaţionale în aşa fel încât să contribuie la obiectivul dezvoltării durabile şi depun eforturi în vederea asigurării faptului că acest obiectiv este realizat în domeniile relevante ale relaţiei lor economice.
    (2) Părţile recunosc dreptul fiecărei părţi de a-şi stabili propriile niveluri de protecţie naţională în materie de mediu şi de protecţie a forţei de muncă şi de a adopta sau de a-şi modifica actele cu putere de lege şi politicile relevante, în conformitate cu angajamentul lor faţă de standardele şi acordurile recunoscute la nivel internaţional.
    (3) Părţile recunosc, de asemenea, că ar trebui să evite încurajarea comerţului sau a investiţiilor prin reducerea nivelurilor de protecţie prevăzute în actele lor cu putere de lege în domeniul mediului sau al muncii sau prin oferirea posibilităţii de reducere a acestor niveluri.
    (4) Părţile fac schimb de informaţii şi de experienţă cu privire la acţiunile lor de promovare a coerenţei şi a sprijinului reciproc între obiectivele lor comerciale, sociale şi de mediu, inclusiv cu privire la aspectele prevăzute la titlul VIII, şi îşi consolidează dialogul şi cooperarea privind aspectele din domeniul dezvoltării durabile ce pot apărea în contextul relaţiilor comerciale.

    ART. 29
    Cooperarea între întreprinderi
    (1) Părţile încurajează consolidarea legăturilor dintre întreprinderi şi întăresc legăturile dintre guvern şi întreprinderi prin vizite şi activităţi bilaterale ce implică întreprinderile, inclusiv în cadrul ASEM.
    (2) Această cooperare vizează, în special, îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri).
        Această cooperare poate include, printre altele:
    (a) stimularea transferurilor de tehnologie;
    (b) schimbul de cele mai bune practici privind accesul la finanţare;
    (c) promovarea responsabilităţii sociale şi a răspunderii întreprinderilor; şi
    (d) dezvoltarea cooperării existente în ceea ce priveşte standardele şi evaluarea conformităţii.


    (3) Părţile convin să faciliteze şi să dezvolte dialogul şi cooperarea între agenţiile lor competente de promovare a comerţului şi a investiţiilor.

    ART. 30
    Societatea civilă
        Părţile încurajează dialogul dintre organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, cum ar fi sindicatele, patronatele, asociaţiile de întreprinderi, camerele de comerţ şi industrie, în vederea promovării comerţului şi a investiţiilor în domenii de interes reciproc.

    ART. 31
    Turismul
        Recunoscând valoarea pe care o are turismul în aprofundarea înţelegerii şi aprecierii reciproce dintre popoarele Uniunii şi Australiei şi avantajele economice care decurg din dezvoltarea turismului, părţile convin să coopereze în vederea dezvoltării turismului în ambele direcţii între Uniune şi Australia.

    TITLUL V
    COOPERAREA PRIVIND JUSTIŢIA, LIBERTATEA ŞI SECURITATEA
    ART. 32
    Cooperarea juridică
    (1) Părţile recunosc importanţa pe care dreptul internaţional privat şi cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială o au în ceea ce priveşte sprijinirea unui mediu care să faciliteze comerţul şi investiţiile internaţionale şi mobilitatea persoanelor. Părţile convin să îşi consolideze cooperarea, inclusiv prin negocierea, ratificarea şi punerea în aplicare a acordurilor internaţionale, precum cele adoptate în cadrul Conferinţei de la Haga privind dreptul internaţional privat.
    (2) Părţile convin să faciliteze şi să încurajeze soluţionarea litigiilor comerciale civile şi private internaţionale prin intermediul curţilor de arbitraj, atunci când este posibil, conform instrumentelor internaţionale aplicabile.
    (3) În ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală, părţile îşi consolidează cooperarea în materie de asistenţă juridică reciprocă, pe baza instrumentelor internaţionale relevante. Aceasta ar include, după caz, aderarea la instrumentele relevante ale ONU şi punerea în aplicare a acestora. Poate include, de asemenea, după caz, sprijin pentru instrumentele relevante ale Consiliului Europei, precum şi cooperarea între autorităţile australiene relevante şi Eurojust.

    ART. 33
    Cooperarea privind asigurarea respectării legii
        Părţile convin să coopereze la nivelul autorităţilor, agenţiilor şi serviciilor de asigurare a respectării legii şi să contribuie la stoparea şi eliminarea ameninţărilor legate de infracţionalitatea transnaţională cu care se confruntă ambele părţi.
        Această cooperare se poate desfăşura sub forma asistenţei reciproce în materie de anchete, a schimburilor de tehnici de investigare, a educării şi formării în comun a personalului responsabil de asigurarea respectării legii şi a oricărui alt tip de activităţi comune şi de asistenţă pe care le pot conveni părţile.

    ART. 34
    Combaterea terorismului, a criminalităţii organizate şi a corupţiei
    (1) Părţile convin să coopereze în materie de prevenire şi reprimare a terorismului, astfel cum se prevede la articolul 9.
    (2) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a coopera în materie de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate, economice şi financiare, a corupţiei, a contrafacerii şi a tranzacţiilor ilegale prin respectarea pe deplin a obligaţiilor lor internaţionale comune din acest domeniu, inclusiv a celor privind cooperarea eficace pentru recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din acte de corupţie.
    (3) În contextul prevenirii, depistării, investigării şi urmăririi penale a infracţiunilor de terorism sau a infracţiunilor transnaţionale grave, părţile recunosc importanţa Acordului dintre Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal şi de protecţie a frontierelor din Australia.
    (4) Părţile promovează punerea în aplicare a Convenţiei ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi a protocoalelor adiţionale la aceasta, promovând inclusiv mecanisme de revizuire solide şi eficiente.
    (5) Părţile promovează, de asemenea, punerea în aplicare a Convenţiei ONU împotriva corupţiei, inclusiv utilizarea unui mecanism de revizuire solid, ţinând seama de principiile transparenţei şi participării societăţii civile.

    ART. 35
    Combaterea drogurilor ilicite
    (1) În limitele competenţelor şi prerogativelor fiecăreia, părţile cooperează în vederea asigurării unei abordări echilibrate şi integrate cu privire la minimizarea daunelor aduse de drogurile ilicite persoanelor, familiilor şi comunităţilor. Politicile şi acţiunile din domeniul drogurilor au drept obiectiv consolidarea structurilor de combatere a drogurilor ilicite, reducerea ofertei, traficului şi cererii de droguri ilicite, abordarea consecinţelor sociale şi în materie de sănătate ale abuzului de droguri, sprijinirea recuperării din starea de dependenţă, precum şi continuarea cooperării în ceea ce priveşte combaterea deturnării precursorilor chimici utilizaţi pentru fabricarea ilicită a drogurilor narcotice şi a substanţelor psihotrope.
    (2) Părţile cooperează în vederea dezmembrării reţelelor infracţionale transnaţionale implicate în traficul de droguri, printre altele prin schimb de informaţii şi de date operative, prin formare sau schimb de cele mai bune practici, inclusiv în materie de tehnici speciale de investigaţie. Se depune un efort special pentru a împiedica infiltrarea infractorilor în economia legală.
    (3) Părţile cooperează în abordarea problemei noilor substanţe psihoactive, inclusiv prin schimb de informaţii şi de date operative, după caz.

    ART. 36
    Combaterea criminalităţii informatice
    (1) Părţile îşi consolidează cooperarea în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în materie de tehnologii înalte, spaţiu cibernetic şi electronică, precum şi combaterea difuzării prin intermediul internetului de conţinut ilicit, inclusiv de conţinut cu caracter terorist, prin schimburi de informaţii şi de experienţe practice, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale şi cu obligaţiile internaţionale privind drepturile omului şi în limitele responsabilităţii lor.
    (2) Părţile fac schimb de informaţii în ceea ce priveşte educarea şi formarea anchetatorilor specializaţi în infracţionalitatea informatică, investigarea infracţiunilor informatice şi expertiza criminalistică a suporturilor digitale.
    (3) Părţile promovează Convenţia de la Budapesta privind criminalitatea informatică ca standard mondial de combatere a criminalităţii informatice la toate nivelurile corespunzătoare.

    ART. 37
    Combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului
    (1) Părţile reafirmă necesitatea cooperării pentru a împiedica utilizarea sistemelor lor financiare în scopul spălării produselor rezultate din toate activităţile infracţionale, inclusiv din traficul de droguri şi din corupţie, precum şi în ceea ce priveşte combaterea finanţării terorismului. Această cooperare se extinde şi la recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din activităţi infracţionale.
    (2) Părţile fac schimb de informaţii relevante în limitele stabilite de legislaţia lor şi pun în aplicare măsuri corespunzătoare de combatere a spălării de bani şi a finanţării terorismului, în conformitate cu standardele adoptate de organismele internaţionale competente care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI).

    ART. 38
    Migraţie şi azil
    (1) Părţile convin să îşi intensifice dialogul şi cooperarea în domeniul migraţiei, al azilului, al participării şi al diversităţii.
    (2) Cooperarea poate include schimbul de informaţii cu privire la abordările referitoare la imigraţia neregulamentară, introducerea ilegală de persoane, traficul de persoane, azilul, participarea socială şi economică a migranţilor, gestionarea frontierelor, vizele, datele biometrice şi securitatea documentelor.
    (3) Părţile convin să coopereze în vederea prevenirii şi a controlării migraţiei neregulamentare. În acest scop:
    a) Australia readmite oricare dintre resortisanţii săi care sunt prezenţi în mod neregulamentar pe teritoriul unui stat membru, la cererea acestuia din urmă şi fără formalităţi inutile şi care cauzează întârzieri nejustificate;
    b) fiecare stat membru readmite oricare dintre resortisanţii săi care sunt prezenţi în mod neregulamentar pe teritoriul Australiei, la cererea acesteia din urmă şi fără formalităţi ce nu sunt necesare şi care cauzează întârzieri nejustificate; şi
    c) statele membre şi Australia le furnizează resortisanţilor lor documente de identitate adecvate în astfel de scopuri.

    (4) Părţile, la cererea oricăreia dintre acestea, analizează posibilitatea încheierii unui acord între Australia şi Uniunea Europeană privind readmisia. În acesta vor fi avute în vedere măsuri corespunzătoare pentru readmisia resortisanţilor ţărilor terţe şi a apatrizilor.

    ART. 39
    Protecţia consulară
    (1) Australia este de acord ca autorităţile diplomatice şi consulare ale oricărui stat membru reprezentat să poată exercita protecţie consulară*1) în Australia în numele altor state membre care nu au o reprezentanţă permanentă accesibilă în Australia.
        *1) Australia poate fi de acord să se utilizeze termenul "protecţie consulară" în prezentul articol în locul termenului "funcţii consulare", pe baza convenirii faptului că termenul "protecţie consulară" acoperă funcţiile menţionate la articolul 9 din Directiva (UE) 2015/637 a Consiliului din 20 aprilie 2015 privind măsurile de coordonare şi cooperare pentru facilitarea protecţiei consulare a cetăţenilor nereprezentaţi ai Uniunii în ţările terţe şi de abrogare a Deciziei 95/553/CE şi că aceste funcţii includ furnizarea de paşapoarte de urgenţă şi/sau de documente de călătorie.

    (2) Uniunea şi statele membre sunt de acord ca autorităţile diplomatice şi consulare ale Australiei să poată exercita protecţie consulară în numele unei ţări terţe şi ca ţările terţe să poată exercita protecţie consulară în numele Australiei în Uniune în locurile în care Australia sau ţara terţă în cauză nu are o reprezentanţă permanentă accesibilă.
    (3) Alineatele (1) şi (2) vizează eliminarea oricărei cerinţe de notificare sau consimţământ care s-ar putea aplica în caz contrar.
    (4) Părţile convin să faciliteze un dialog privind afacerile consulare între autorităţile lor competente.

    ART. 40
    Protecţia datelor cu caracter personal
    (1) Părţile convin să coopereze în vederea asigurării faptului că nivelurile de protecţie a datelor cu caracter personal respectă standardele internaţionale relevante, inclusiv Orientările OCDE privind protecţia vieţii private şi fluxurile transfrontaliere de date cu caracter personal.
    (2) Cooperarea în materie de protecţie a datelor cu caracter personal poate include, printre altele, schimburi de informaţii şi de expertiză. Aceasta poate include, de asemenea, cooperarea între omologii în materie de reglementare din cadrul unor organisme precum Grupul de lucru al OCDE privind securitatea informaţiilor şi viaţa privată şi Reţeaua globală de asigurare a respectării legislaţiei în materie de viaţă privată.

    TITLUL VI
    COOPERAREA ÎN DOMENIILE CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
    ART. 41
    Ştiinţă, cercetare şi inovare
    (1) Părţile convin să îşi consolideze cooperarea în domeniile ştiinţei, cercetării şi inovării în sprijinul sau în completarea Acordului cu privire la cooperarea ştiinţifică şi tehnică dintre Comunitatea Europeană şi Australia.
    (2) Cooperarea consolidată vizează, printre altele:
    a) să abordeze principalele provocări societale comune ale Australiei şi Uniunii, astfel cum au fost revizuite şi convenite de Comitetul mixt de cooperare ştiinţifică şi tehnologică, instituit în temeiul articolului 5 din Acordul cu privire la cooperarea ştiinţifică şi tehnică dintre Comunitatea Europeană şi Australia;
    b) includerea unei serii de actori din domeniul inovării din sectorul public şi privat, inclusiv din cadrul IMM-urilor, pentru a facilita fructificarea rezultatelor cercetării efectuate în colaborare şi obţinerea de rezultate comerciale şi/sau, pe un plan mai larg, societale reciproc avantajoase;
    c) consolidarea în continuare a posibilităţilor de care dispun cercetătorii din Australia şi din Uniune de a profita de oportunităţile oferite de programele de cercetare şi de inovare ale fiecărei părţi, inclusiv prin:
    (i) informaţii cuprinzătoare cu privire la programe şi la oportunităţile de participare la acestea;
    (ii) informaţii furnizate în timp util cu privire la priorităţile strategice emergente;
    (iii) analizarea posibilităţii utilizării şi consolidării mecanismelor de colaborare precum înfrăţirea, cererile de propuneri comune şi coordonate; şi

    d) analizarea posibilităţii ca Australia şi Uniunea să conlucreze pentru a iniţia şi a participa la activităţi mai ample de colaborare regională şi internaţională în domeniul cercetării şi inovării.

    (3) Părţile, în conformitate cu actele cu putere de lege şi cu normele administrative ale fiecăreia, încurajează participarea sectorului privat şi a celui public, precum şi a societăţii civile de pe teritoriul lor la activităţi ce vizează sporirea cooperării.
    (4) Formele de cooperare consolidată vizează toate domeniile cercetării şi inovării civile, inclusiv, dar fără a se limita la:
    a) abordarea provocărilor societale din domenii de interes reciproc şi consolidarea tehnologiilor generice esenţiale, inclusiv a ştiinţelor spaţiale;
    b) infrastructura din domeniul cercetării, inclusiv infrastructurile electronice, şi schimbul de informaţii privind aspecte precum accesul, gestionarea, finanţarea şi stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte infrastructurile de cercetare; şi
    c) consolidarea mobilităţii cercetătorilor între Australia şi Uniune.


    ART. 42
    Societatea informaţională
    (1) Părţile, recunoscând că tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor constituie elemente-cheie ale vieţii moderne şi sunt de importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi socială, convin să facă schimb de opinii cu privire la politicile lor din acest domeniu.
    (2) Cooperarea în acest domeniu se poate axa, printre altele, pe:
    a) schimbul de opinii cu privire la diferitele aspecte ale societăţii informaţionale, în special referitor la politicile şi reglementările privind comunicaţiile electronice, inclusiv serviciul universal, acordarea de licenţe şi autorizări generale, protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal, guvernarea electronică şi guvernarea deschisă, securitatea internetului, precum şi independenţa şi eficienţa autorităţilor de reglementare;
    b) interconexiunea şi interoperabilitatea reţelelor de cercetare, a infrastructurilor şi serviciilor aferente tehnologiilor de calcul electronic şi datelor ştiinţifice, inclusiv într-un context regional;
    c) standardizarea, certificarea şi difuzarea de noi tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor;
    d) aspectele legate de securitate, de încredere şi de confidenţialitate ale tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, inclusiv promovarea siguranţei în mediul online, combaterea utilizării abuzive a tehnologiei informaţiei şi a tuturor formelor de mijloace electronice şi de partajare a informaţiilor; şi
    e) schimbul de opinii cu privire la măsurile prin care să se abordeze problema costurilor comunicaţiilor mobile internaţionale în roaming, inclusiv ca o barieră internă în calea schimburilor comerciale.


    TITLUL VII
    COOPERAREA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI CULTURII
    ART. 43
    Educaţie, formare şi tineret
    (1) Părţile recunosc contribuţia crucială pe care o au educaţia şi formarea în ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă de calitate şi asigurarea unei creşteri durabile pentru economiile bazate pe cunoaştere şi recunosc că au un interes comun în ceea ce priveşte cooperarea în domeniul educaţiei, formării şi al aspectelor privind tineretul.
    (2) În conformitate cu interesele lor reciproce şi cu obiectivele politicilor lor în materie de educaţie, părţile se angajează să continue dialogul UE-Australia privind politicile în materie de educaţie şi de formare şi să sprijine activităţi de cooperare adecvate în domeniul educaţiei, formării şi tineretului. Această cooperare se referă la toate sectoarele educaţiei şi se poate desfăşura, printre altele, sub forma:
    a) mobilităţii persoanelor prin promovarea şi facilitarea schimbului de studenţi, de personal universitar şi administrativ din instituţiile de învăţământ terţiar, de profesori şi de lucrători de tineret;
    b) proiectelor de cooperare comune ale instituţiilor de învăţământ şi de formare din Uniunea Europeană şi din Australia, în vederea promovării dezvoltării programei de învăţământ, a programelor de studii comune şi a diplomelor universitare comune şi a mobilităţii profesorilor şi studenţilor;
    c) cooperării, legăturilor şi parteneriatelor instituţionale, în vederea promovării schimbului de experienţă şi de knowhow, precum şi a creării unor legături eficace între educaţie, cercetare şi inovare; şi
    d) sprijinului pentru reformarea politicilor prin dialog, studii, conferinţe, seminare, grupuri de lucru, exerciţii de evaluare comparativă şi schimb de informaţii şi de bune practici, ţinând seama în special de procesele de la Bologna şi Copenhaga şi de instrumentele Uniunii în materie de transparenţă.


    ART. 44
    Cooperarea în domeniul cultural, audiovizual şi mass-media
    (1) Părţile convin să promoveze o cooperare mai strânsă în sectoarele culturale şi creative, pentru a consolida, printre altele, înţelegerea reciprocă şi cunoaşterea culturii celeilalte părţi.
    (2) Părţile depun eforturi în vederea adoptării măsurilor corespunzătoare pentru promovarea schimburilor culturale şi întreprinderea de acţiuni comune în diferite domenii culturale, utilizând instrumentele şi cadrele de cooperare disponibile.
    (3) Părţile depun eforturi în vederea promovării mobilităţii profesioniştilor din domeniul culturii şi a operelor de artă între Australia, pe de o parte, şi Uniune şi statele sale membre, pe de alta.
    (4) Părţile încurajează dialogul intercultural între organizaţiile societăţii civile, precum şi între persoanele din cadrul părţilor.
    (5) Părţile convin să coopereze, în special prin intermediul unui dialog privind politica în domeniu, în cadrul forurilor internaţionale relevante, mai ales în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), pentru a urmări obiective comune şi a consolida diversitatea culturală, inclusiv prin punerea în aplicare a Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii formelor de expresie culturală.
    (6) Părţile încurajează, sprijină şi facilitează schimburile, cooperarea şi dialogul între instituţiile şi profesioniştii din domeniul audiovizual şi mediatic.
    (7) Părţile convin să sprijine cooperarea culturală în cadrul ASEM, în special prin activităţile Fundaţiei Asia-Europa (ASEF).

    TITLUL VIII
    COOPERAREA ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII DURABILE, ENERGIEI ŞI TRANSPORTURILOR
    ART. 45
    Mediul şi resursele naturale
    (1) Părţile convin asupra necesităţii protejării, conservării şi gestionării în mod durabil a resurselor naturale şi a diversităţii biologice, ca bază pentru dezvoltarea generaţiilor prezente şi viitoare.
    (2) Părţile îşi consolidează cooperarea cu privire la protecţia mediului şi la integrarea consideraţiilor de mediu în toate sectoarele cooperării, inclusiv în context internaţional şi regional, în special în ceea ce priveşte:
    a) menţinerea unui dialog la nivel înalt cu privire la aspectele de mediu;
    b) participarea la acordurile multilaterale în materie de mediu, punerea în aplicare a acestora şi, după caz, stabilirea unei abordări comune cu privire la aspectele de mediu, inclusiv prin implicarea în forurile multilaterale;
    c) promovarea şi încurajarea accesului la resursele genetice şi utilizării durabile a acestora, în conformitate cu legislaţia internă şi cu tratatele internaţionale aplicabile în acest domeniu pe care părţile le-au ratificat sau la care au aderat; şi
    d) promovarea schimbului de informaţii, de expertiză tehnică şi de practici în domeniul mediului în ceea ce priveşte:
    (i) punerea în aplicare şi asigurarea respectării legislaţiei din domeniul mediului;
    (ii) eficienţa resurselor şi consumul şi producţia durabile;
    (iii) conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii;
    (iv) gestionarea produselor chimice şi a deşeurilor;
    (v) politica în domeniul apei; şi
    (vi) conservarea mediului de coastă şi marin şi controlul poluării şi degradării acestuia.    ART. 46
    Schimbările climatice
    (1) Părţile recunosc ameninţarea comună la nivel mondial reprezentată de schimbările climatice şi necesitatea întreprinderii de către toate ţările de acţiuni de reducere a emisiilor pentru a stabiliza concentraţiile de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să împiedice orice interferenţe antropice periculoase cu sistemul climatic. În limitele competenţelor fiecăreia şi fără a aduce atingere discuţiilor din cadrul altor foruri, cum ar fi Convenţia-cadru a ONU asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), părţile îşi consolidează cooperarea în acest domeniu. O astfel de cooperare vizează, dar nu se limitează la:
    a) combaterea schimbărilor climatice, obiectivul general fiind stabilizarea concentraţiilor atmosferice de gaze cu efect de seră, luând în considerare cele mai recente informaţii ştiinţifice şi necesitatea unei tranziţii către economii cu emisii reduse de dioxid de carbon, continuând, în acelaşi timp, înregistrarea unei creşteri economice durabile prin acţiuni de atenuare şi de adaptare corespunzătoare la nivel naţional;
    b) schimbul de experienţă şi de informaţii cu privire la conceperea, punerea în aplicare şi evoluţia politicilor şi abordărilor lor interne privind atenuarea, inclusiv prin mecanisme bazate pe piaţă, după caz;
    c) schimbul de experienţă şi de informaţii cu privire la instrumentele de finanţare din sectorul public şi privat pentru politicile climatice;
    d) colaborarea privind cercetarea, dezvoltarea, difuzarea, desfăşurarea şi transferul tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon cu scopul de a atenua emisiile de gaze cu efect de seră şi promovarea utilizării eficiente a resurselor, menţinând în acelaşi timp creşterea economică;
    e) schimbul de experienţă, de expertiză şi de cele mai bune practici, după caz, în ceea ce priveşte monitorizarea şi analizarea efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră şi elaborarea de programe de atenuare şi adaptare şi de strategii privind reducerea emisiilor;
    f) susţinerea, după caz, a acţiunilor de atenuare şi adaptare ale ţărilor în curs de dezvoltare;
    g) conlucrarea în vederea elaborării unui acord internaţional solid în domeniul climei care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic şi aplicabil tuturor ţărilor.

    (2) Pentru atingerea acestor obiective, părţile convin să menţină un dialog şi o cooperare periodice la nivel politic, strategic şi tehnic, atât bilateral, cât şi în cadrul forurilor plurilaterale şi multilaterale relevante.

    ART. 47
    Protecţia civilă
        Părţile recunosc necesitatea reducerii la minim a impactului dezastrelor naturale şi a celor provocate de om. Părţile îşi afirmă angajamentul comun de a promova măsuri de prevenire, atenuare, pregătire şi răspuns pentru a spori rezilienţa societăţii şi a infrastructurii şi de a coopera, după caz, la nivel politic bilateral şi multilateral pentru a înregistra progrese către realizarea acestor obiective.

    ART. 48
    Energie
        Părţile recunosc importanţa sectorului energiei şi rolul pe care îl are o piaţă a energiei care funcţionează bine în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă şi creşterea economică, contribuind la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internaţional şi cooperând în abordarea provocărilor în materie de mediu şi de climă, şi depun eforturi, în limitele competenţelor fiecăreia, în vederea intensificării cooperării în acest domeniu pentru:
    a) a elabora politici prin care să se consolideze securitatea energetică;
    b) a promova comerţul şi investiţiile în domeniul energiei la nivel mondial;
    c) a îmbunătăţi competitivitatea;
    d) a îmbunătăţi funcţionarea pieţelor globale ale energiei;
    e) a face schimb de informaţii şi de experienţă în materie de politici prin intermediul forurilor multilaterale existente în domeniul energiei;
    f) a promova dezvoltarea şi utilizarea de tehnologii energetice curate, diverse, eficace din punctul de vedere al costurilor şi durabile, inclusiv tehnologii energetice din surse regenerabile şi cu emisii reduse de dioxid de carbon;
    g) a utiliza raţional energia atât la nivelul ofertei, cât şi la nivelul cererii, prin promovarea eficienţei energetice în producţia, transportul, distribuţia şi utilizarea finală a energiei; şi
    h) a face schimb de cele mai bune practici în ceea ce priveşte explorarea surselor de energie şi producţia de energie.


    ART. 49
    Transporturile
    (1) Părţile depun eforturi pentru a coopera în toate domeniile relevante ale politicii în materie de transporturi, inclusiv ale politicii integrate din domeniul transporturilor, în vederea îmbunătăţirii circulaţiei mărfurilor şi pasagerilor, a promovării siguranţei şi securităţii maritime şi aeriene şi a protecţiei mediului, precum şi în vederea creşterii eficienţei sistemelor lor de transport.
    (2) Cooperarea dintre părţi în acest domeniu urmăreşte să promoveze:
    a) schimburile de informaţii privind politicile şi practicile acestora în domeniul transporturilor, inclusiv notificarea în timp util a modificărilor propuse a fi aduse regimurilor lor de reglementare care afectează sectoarele transporturilor ale părţilor;
    b) consolidarea relaţiilor aviatice dintre Australia şi Uniune, îmbunătăţirea accesului la pieţe şi a oportunităţilor de investiţii şi extinderea şi aprofundarea cooperării în materie de reglementare în ceea ce priveşte siguranţa aviaţiei, securitatea aeronautică şi reglementarea economică a sectorului transportului aerian, în vederea sprijinirii convergenţei în materie de reglementare şi a eliminării obstacolelor legate de desfăşurarea activităţii, precum şi a cooperării în materie de gestionare a traficului aerian;
    c) dialogul şi cooperarea ce vizează realizarea obiectivelor obţinerii unui acces nerestricţionat pe pieţele maritime internaţionale şi desfăşurării unor schimburi comerciale întemeiate pe concurenţă loială;
    d) dialogul şi cooperarea privind aspectele de transport legate de mediu;
    e) dialogul şi cooperarea în vederea recunoaşterii reciproce a permiselor de conducere; şi
    f) cooperarea în cadrul forurilor internaţionale din domeniul transporturilor.


    ART. 50
    Agricultura şi dezvoltarea rurală
    (1) Părţile convin să încurajeze cooperarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (2) Ar putea fi avute în vedere activităţi de cooperare în următoarele domenii, fără a se limita la acestea: politica agricolă şi de dezvoltare rurală, indicaţiile geografice, diversificarea şi restructurarea sectoarelor agricole şi agricultura durabilă.

    ART. 51
    Gestionarea durabilă a pădurilor
        Părţile convin să încurajeze cooperarea, la nivel naţional şi internaţional, cu privire la gestionarea durabilă a pădurilor şi politicile şi reglementările în domeniu, inclusiv prin măsuri de combatere a exploatării forestiere ilegale şi a comerţului aferent, precum şi să promoveze buna guvernanţă în domeniul forestier.

    ART. 52
    Afaceri maritime şi pescuit
    (1) Părţile îşi consolidează dialogul şi cooperarea cu privire la chestiunile de interes comun în materie de pescuit şi afaceri maritime. Părţile vizează promovarea conservării pe termen lung şi a gestionării durabile a florei şi faunei marine, efectuarea de schimburi de informaţii prin intermediul acordurilor privind pescuitul şi al organizaţiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP), precum şi al forurilor multilaterale, precum Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), promovarea eforturilor de prevenire, descurajare şi eliminare a pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat ("pescuitul INN"), punerea în aplicare a gestionării bazate pe ecosistem şi promovarea colaborării privind activitatea de cercetare în domeniul pescuitului durabil şi a unui spaţiu marin durabil.
    (2) Părţile cooperează pentru:
    a) a încuraja elaborarea, punerea în aplicare şi asigurarea respectării unor măsuri eficace care să asigure conservarea pe termen lung şi gestionarea durabilă a resurselor halieutice în domeniul de competenţă al ORGP-urilor sau al acordurilor la care sunt parte;
    b) a asigura guvernanţa multilaterală, în cadrul ORGP-urilor relevante, a stocurilor de peşti mari migratori pe ansamblul parcursului lor migrator;
    c) a promova o abordare integrată a afacerilor maritime la nivel internaţional; şi
    d) a depune toate eforturile pentru a facilita aderarea la ORGP-urile în care una dintre părţi este membră, iar cealaltă este parte cooperantă.

    (3) Părţile poartă un dialog periodic, însoţit de alte reuniuni la nivel de înalţi funcţionari, în vederea consolidării dialogului şi cooperării, precum şi a schimbului de informaţii şi de experienţă privind politica în domeniul pescuitului şi afacerilor maritime.

    ART. 53
    Ocuparea forţei de muncă şi afacerile sociale
    (1) Părţile convin să îşi consolideze cooperarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi al afacerilor sociale, inclusiv în contextul globalizării şi al schimbărilor demografice. Se depun eforturi pentru a promova cooperarea şi schimburile de informaţii şi de experienţă cu privire la ocuparea forţei de muncă şi la aspecte privind munca. Domeniile de cooperare pot include schimburi privind politica în materie de ocupare a forţei de muncă, coeziunea regională şi socială, integrarea socială, sistemele de securitate socială, relaţiile industriale, dezvoltarea competenţelor pe tot parcursul vieţii, încadrarea în muncă a tinerilor, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, nediscriminarea şi egalitatea, inclusiv egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, precum şi responsabilitatea socială a întreprinderilor şi munca decentă.
    (2) Părţile reafirmă necesitatea promovării ocupării integrale şi productive a forţei de muncă, precum şi a muncii decente ca elemente esenţiale ale dezvoltării durabile şi al reducerii sărăciei. În acest context, părţile reamintesc Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă.
    (3) Părţile îşi reafirmă angajamentele de a respecta, promova şi atinge standardele sociale şi privind munca recunoscute la nivel internaţional, astfel cum sunt prevăzute în Declaraţia OIM cu privire la principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă.
    (4) Formele de cooperare pot include, printre altele, programe, proiecte şi iniţiative specifice, astfel cum sunt convenite de comun acord, precum şi un dialog pe subiecte de interes comun la nivel bilateral sau multilateral.

    ART. 54
    Sănătate
        Părţile convin să încurajeze cooperarea, schimburile de informaţii şi schimburile de experienţă în materie de politică în domeniul sănătăţii şi al gestionării eficace a problemelor de sănătate transfrontaliere.

    TITLUL IX
    CADRUL INSTITUŢIONAL
    ART. 55
    Alte acorduri sau înţelegeri
    (1) Părţile pot completa prezentul acord prin încheierea de acorduri sau de înţelegeri specifice în orice domeniu de cooperare care se încadrează în sfera de aplicare a acordului. Astfel de acorduri specifice fac parte integrantă din relaţiile bilaterale globale, astfel cum sunt reglementate de prezentul acord.
    (2) Prezentul acord nu afectează şi nu aduce atingere interpretării, funcţionării ori aplicării altor acorduri încheiate între părţi. În special, dispoziţiile privind soluţionarea litigiilor ale prezentului acord nu înlocuiesc şi nici nu afectează în vreun fel dispoziţiile în materie de soluţionare a litigiilor ale altor acorduri încheiate între părţi.
    (3) Părţile recunosc că şi un caz de urgenţă specială, astfel cum este definit la articolul 57 alineatul (7), ar putea servi drept motiv pentru suspendarea sau încetarea altor acorduri încheiate între părţi. În astfel de împrejurări, pentru soluţionarea oricărui astfel de litigiu, părţile respectă dispoziţiile acordurilor respective referitoare la soluţionarea litigiilor, suspendarea şi încetarea.

    ART. 56
    Comitetul mixt
    (1) Părţile instituie un comitet mixt format din reprezentanţi ai părţilor.
    (2) În cadrul comitetului mixt, au loc consultări pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului acord şi pentru a contribui la atingerea obiectivelor generale ale acestuia, precum şi pentru a menţine coerenţa globală a relaţiilor dintre UE şi Australia.
    (3) Comitetul mixt:
    a) promovează punerea în aplicare eficace a prezentului acord;
    b) monitorizează dezvoltarea relaţiei bilaterale cuprinzătoare dintre părţi, inclusiv acordurile dintre acestea;
    c) solicită, după caz, informaţii de la comitete sau de la alte organisme instituite în temeiul altor acorduri dintre părţi şi analizează orice rapoarte prezentate de către acestea;
    d) face schimb de opinii şi prezintă sugestii cu privire la orice chestiune de interes comun, inclusiv cu privire la acţiuni viitoare şi la resursele disponibile pentru realizarea acestora;
    e) stabileşte priorităţi şi, după caz, stabileşte etapele următoare sau planurile de acţiune necesare pentru atingerea scopului prezentului acord;
    f) caută metodele adecvate de evitare a problemelor care ar putea apărea în domeniile reglementate de prezentul acord;
    g) încearcă să soluţioneze în conformitate cu articolul 57 orice litigiu care apare în legătură cu aplicarea sau cu interpretarea prezentului acord;
    h) examinează informaţiile prezentate de o parte în conformitate cu articolul 57; şi
    i) adoptă decizii, după caz, pentru a pune în aplicare aspecte specifice ale prezentului acord.

    (4) Comitetul mixt hotărăşte prin consens. Acesta îşi adoptă propriul regulament de procedură. Comitetul poate înfiinţa subcomitete şi grupuri de lucru care să se ocupe de chestiuni specifice.
    (5) Comitetul mixt se întruneşte de regulă o dată pe an, alternativ în Uniune şi în Australia. La solicitarea oricărei părţi, se organizează reuniuni speciale ale comitetului mixt. Comitetul mixt este coprezidat de cele două părţi. Comitetul mixt se întruneşte de regulă la nivel de înalţi funcţionari, dar se poate întruni şi la nivel ministerial. Comitetul mixt îşi poate desfăşura activitatea şi prin videoconferinţă ori teleconferinţă şi poate efectua schimburi de informaţii prin e-mail.

    ART. 57
    Modalităţi de punere în aplicare şi soluţionarea litigiilor
    (1) În spiritul respectului reciproc şi al cooperării prevăzute în prezentul acord, părţile iau orice măsuri generale sau specifice necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile care le revin în temeiul prezentului acord.
    (2) Părţile convin să se consulte, cât mai repede posibil, la cererea oricăreia dintre părţi, cu privire la diferendele ce pot interveni în punerea în aplicare a prezentului acord. În cazul în care există vreo diferenţă de opinie în legătură cu aplicarea sau interpretarea prezentului acord, oricare dintre părţi poate supune spre atenţie comitetului mixt chestiunea respectivă. Părţile prezintă comitetului mixt toate informaţiile necesare pentru o examinare aprofundată a chestiunii respective, în vederea soluţionării diferendelor în timp util şi în mod amiabil.
    (3) În cazuri de urgenţă specială, oricare dintre părţi înaintează de îndată problema spre soluţionare comitetului mixt şi îi prezintă acestuia toate informaţiile necesare pentru o analiză aprofundată a situaţiei, pentru a găsi o soluţie reciproc acceptabilă şi în timp util. În cazul în care comitetul mixt reunit la nivel de înalţi funcţionari nu este în măsură să soluţioneze situaţia în termen de până la 15 zile de la începerea consultărilor şi în termen de cel mult 30 de zile de la sesizarea comitetului mixt cu privire la chestiunea respectivă, aceasta este înaintată miniştrilor, pentru a fi analizată de urgenţă într-o perioadă suplimentară de 15 zile.
    (4) În eventualitatea improbabilă şi neaşteptată în care nu s-a găsit o soluţie reciproc acceptabilă în termen de 15 zile de la începerea consultărilor la nivel ministerial şi cel târziu în termen de 45 zile de la data sesizării comitetului mixt cu privire la chestiunea respectivă, oricare dintre părţi poate decide să ia măsuri adecvate cu privire la prezentul acord, inclusiv să suspende dispoziţiile acestuia sau să rezilieze acordul. Părţile recunosc că un caz de urgenţă specială poate, de asemenea, servi drept motiv pentru a lua măsuri adecvate în afara prezentului acord, în conformitate cu drepturile şi obligaţiile care le revin părţilor în temeiul altor acorduri încheiate între părţi sau în temeiul normelor generale de drept internaţional. În Uniune, decizia de suspendare ar necesita un vot unanim. În Australia, decizia de suspendare ar fi luată de Guvernul Australiei în conformitate cu actele cu putere de lege şi normele administrative ale acestei ţări.
    (5) Părţile convin că orice decizie de a lua măsuri adecvate în conformitate cu alineatul (4) trebuie să fie justificată în mod corespunzător. Decizia se notifică de îndată celeilalte părţi în scris. Părţile convin că orice astfel de măsuri trebuie să fie proporţionale şi trebuie să respecte articolul 55 alineatul (2), precum şi principiile generale ale dreptului internaţional.
    (6) În cazul în care se ia orice măsură în conformitate cu alineatul (4), aceasta se revocă de îndată ce nu mai există motivele pentru care a fost luată. Partea care invocă alineatul (4) urmăreşte permanent evoluţia situaţiei care a condus la luarea deciziei şi retrage măsurile luate de îndată ce situaţia justifică acest lucru.
    (7) Părţile convin, în sensul interpretării corecte şi al aplicării practice a prezentului acord, că termenul "caz de urgenţă specială" înseamnă o încălcare deosebit de gravă şi substanţială de către una dintre părţi a obligaţiilor descrise la articolul 2 alineatul (2) şi la articolul 6 alineatul (2) din prezentul acord, conducând la o situaţie ce necesită o reacţie imediată din partea celeilalte. Părţile consideră că o încălcare deosebit de gravă şi substanţială a articolului 2 alineatul (2) sau a articolului 6 alineatul (2) ar trebui să aibă un caracter excepţional şi să ameninţe pacea şi securitatea internaţională.
    (8) În cazurile în care într-o ţară terţă apare o situaţie care ar putea să fie considerată echivalentă ca şi gravitate şi natură cu un caz de urgenţă specială, părţile depun eforturi să organizeze consultări urgente, la cererea oricăreia dintre părţi, pentru a face schimb de opinii cu privire la situaţie şi pentru a analiza posibilele răspunsuri.

    TITLUL X

    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 58
    Definiţii
        În sensul prezentului acord, termenul "părţile" înseamnă Uniunea sau statele sale membre ori Uniunea şi statele sale membre, în conformitate cu competenţele fiecăreia, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte.

    ART. 59
    Cooperarea financiară
    (1) Atunci când pun în aplicare programe de ajutor în cadrul politicilor lor de cooperare pentru dezvoltare, părţile cooperează în vederea prevenirii şi combaterii neregulilor, a fraudei, a corupţiei sau a oricăror altor activităţi ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale părţilor.
    (2) În acest sens, autorităţile competente ale Uniunii şi ale Australiei fac schimb de informaţii, inclusiv de date cu caracter personal, în conformitate cu legislaţiile lor în vigoare şi, la cererea uneia dintre părţi, iniţiază consultări.
    (3) Oficiul European de Luptă Antifraudă şi autorităţile australiene competente pot conveni asupra unei cooperări suplimentare în domeniul combaterii fraudelor, inclusiv asupra încheierii de acorduri operaţionale.

    ART. 60
    Divulgarea de informaţii
    (1) Părţile oferă o protecţie corespunzătoare informaţiilor partajate în temeiul prezentului acord, conformă cu interesul public în ceea ce priveşte accesul la informaţii.
    (2) Nicio dispoziţie a prezentului acord nu se interpretează ca obligând părţile să facă schimb de informaţii sau să ofere acces la informaţii partajate a căror divulgare ar:
    a) aduce prejudicii:
    (i) securităţii publice;
    (ii) chestiunilor din domeniul apărării, militar şi al colectării de date operative;
    (iii) relaţiilor internaţionale;
    (iv) politicii financiare, monetare sau economice;
    (v) vieţii private; sau
    (vi) intereselor comerciale legitime sau chestiunilor ce ţin de activităţile întreprinderilor; sau

    b) ar fi contrară în alt mod interesului public.

    (3) În cazul în care sunt partajate informaţii de tipul celor menţionate la prezentul articol, partea destinatară face publice sau dezvăluie astfel de informaţii numai cu consimţământul celeilalte părţi sau în cazul în care este necesar pentru a se conforma obligaţiilor sale juridice.
    (4) Niciuna dintre dispoziţiile prezentului acord nu urmăreşte să deroge de la drepturile, obligaţiile sau angajamentele asumate de către părţi în cadrul unor acorduri sau înţelegeri bilaterale referitoare la schimbul de informaţii clasificate între părţi.

    ART. 61
    Intrarea în vigoare, aplicarea cu titlu provizoriu, durata şi încetarea
    (1) Prezentul acord intră în vigoare la treizeci de zile de la data la care părţile şi-au notificat reciproc finalizarea procedurilor juridice necesare în acest sens.
    (2) În pofida alineatului (1), până la intrarea în vigoare a prezentului acord, Australia şi Uniunea pot aplica cu titlu provizoriu anumite dispoziţii ale acestuia. O astfel de aplicare cu titlu provizoriu începe la treizeci de zile de la data la care Australia şi Uniunea şi-au notificat reciproc finalizarea procedurilor lor interne necesare pentru o astfel de aplicare cu titlu provizoriu.
    (3) Acordul este valabil pe o perioadă nedeterminată. Fiecare parte îi poate notifica în scris celeilalte părţi intenţia de a denunţa prezentul acord. Denunţarea produce efecte la şase luni de la notificare.

    ART. 62
    Notificări
     Notificările făcute în conformitate cu articolul 61 se adresează Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi, respectiv, Departamentului Afacerilor Externe şi Comerţului al Australiei sau organizaţiilor succesoare acestora.

    ART. 63
    Aplicarea teritorială
        Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în condiţiile prevăzute în aceste tratate şi, pe de altă parte, teritoriului Australiei.

    ART. 64
    Texte autentice
        Prezentul acord se întocmeşte în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, fiecare text fiind în egală măsură autentic.

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016