Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATATUL O.M.P.I. din 20 decembrie 1996  privind dreptul de autor*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

TRATATUL O.M.P.I. din 20 decembrie 1996 privind dreptul de autor*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 noiembrie 2000
PREAMBUL

Pãrţile contractante,
în dorinta de a dezvolta şi de a asigura protecţia drepturilor autorilor asupra operelor lor literare şi artistice într-un mod cat mai eficient şi uniform posibil,
recunoscând necesitatea de a se institui noi reglementãri internaţionale şi de a se clarifica interpretarea anumitor reglementãri existente, în scopul gasirii unor rezolvari corespunzãtoare pentru problemele ridicate de evoluţia constatatã în domeniile economic, social, cultural şi tehnic,
recunoscând ca evoluţia şi convergenta tehnicilor informatiei şi comunicãrii au o incidenta considerabila asupra creatiei şi utilizãrii operelor literare şi artistice,
subliniind importanta exceptionala pe care o are protecţia cu titlu de drept de autor în încurajarea creatiei literare şi artistice,
recunoscând necesitatea de a se menţine un echilibru între drepturile autorilor şi interesele publicului larg, în special în domeniul educaţiei, cercetãrii şi accesului la informaţii, asa cum reiese din Convenţia de la Berna,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Legatura cu Convenţia de la Berna
(1) Prezentul tratat constituie un aranjament special, în sensul art. 20 din Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, în ceea ce priveşte pãrţile contractante care sunt tari membre ale Uniunii instituite prin aceasta convenţie. Prezentul tratat nu are nici o legatura cu alte tratate, în afarã Convenţiei de la Berna, şi se aplica fãrã a prejudicia drepturile şi obligaţiile ce rezulta din orice alt tratat.
(2) Nici o dispoziţie a prezentului tratat nu are ca efect derogarea de la obligaţiile pe care pãrţile contractante le au unele fata de altele în virtutea Convenţiei de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice.
(3) În prezentul tratat, prin Convenţia de la Berna se înţelege Actul de la Paris din 24 iulie 1971 al Convenţiei de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice.
(4) Pãrţile contractante trebuie sa se conformeze prevederilor art. 1-21 şi anexei la Convenţia de la Berna.
ART. 2
Întinderea protecţiei privind dreptul de autor
Protecţia privind dreptul de autor se întinde asupra expresiilor şi nu asupra ideilor, procedeelor, metodelor de funcţionare sau conceptelor matematice ca atare.
ART. 3
Aplicarea art. 2-6 din Convenţia de la Berna
Pãrţile contractante aplica mutatis mutandis dispoziţiile art. 2-6 din Convenţia de la Berna în cadrul protecţiei prevãzute prin prezentul tratat.
ART. 4
Programele pentru calculator
Programele pentru calculator sunt protejate ca şi operele literare, în sensul art. 2 din Convenţia de la Berna. Protecţia prevãzutã se aplica programelor pentru calculator indiferent de modul sau forma de exprimare.
ART. 5
Compilatiile de date (bazele de date)
Compilatiile de date sau de alte elemente, indiferent de forma lor, care prin alegerea sau dispunerea conţinutului constituie creatii intelectuale, sunt protejate ca atare. Aceasta protecţie nu se extinde asupra datelor sau elementelor ca atare şi nu prejudiciazã nici un drept de autor care exista asupra datelor sau elementelor conţinute în compilatie.

--------------
*) Traducere.

ART. 6
Dreptul de distribuire
(1) Autorii operelor literare şi artistice beneficiazã de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispoziţie publicului a originalului sau a exemplarelor operelor lor prin vânzare sau prin orice alt transfer de proprietate.
(2) Nici una dintre dispoziţiile prezentului tratat nu aduce atingere libertãţii pe care o au pãrţile contractante de a determina condiţiile eventuale în care epuizarea dreptului prevãzut la alin. (1) se aplica dupã prima vânzare sau dupã alta operaţiune de transfer de proprietate a originalului sau a vreunui exemplar din opera, efectuatã cu autorizarea autorului.
ART. 7
Dreptul de închiriere
(1) Autorii
(i) programelor pentru calculator,
(ii) operelor cinematografice şi
(iii) operelor încorporate în fonograme asa cum sunt acestea definite în legislatiile naţionale ale pãrţilor contractante, beneficiazã de dreptul exclusiv de a autoriza închirierea comercialã cãtre public a originalului sau a exemplarelor operelor lor.
(2) Alin. (1) nu se aplica:
(i) în cazul programelor pentru calculator, dacã programul însuşi nu face obiectul principal al închirierii; şi
(ii) în cazul operelor cinematografice, numai dacã închirierea în scop comercial nu a dus la realizarea unui numãr masiv de exemplare din aceste opere cu larga rãspândire, care sa compromita în mod substanţial dreptul exclusiv de reproducere.
(3) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), o parte contractantã care aplica la 15 aprilie 1994 şi continua sa aplice un sistem de remuneraţie echitabila a autorilor pentru închirierea exemplarelor operelor lor încorporate în fonograme poate menţine acest sistem, cu condiţia ca închirierea comercialã a operelor încorporate în fonograme sa nu compromita în mod substanţial dreptul exclusiv de reproducere al autorilor.
ART. 8
Dreptul de comunicare cãtre public
Fãrã a prejudicia dispoziţiile art. 11.1)2°), 11bis.1)1°) şi 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) şi 14bis din Convenţia de la Berna, autorii operelor literare şi artistice beneficiazã de dreptul exclusiv de a autoriza orice comunicare cãtre public a operelor lor prin mijloace cu fir sau fãrã fir, inclusiv punerea la dispoziţie publicului a operelor lor, în asa fel încât oricine sa poatã avea acces la ele în locul şi la momentul pe care le alege în mod individual.
ART. 9
Durata de protecţie a operelor fotografice
În ceea ce priveşte operele fotografice, pãrţile contractante nu aplica dispoziţiile art. 7.4) din Convenţia de la Berna.
ART. 10
Limitãri şi excepţii
(1) Pãrţile contractante pot sa prevadã în legislatiile lor naţionale limitãri sau excepţii de la drepturile acordate autorilor de opere literare şi artistice prin prezentul tratat în anumite cazuri speciale, care nu aduc atingere exploatãrii normale a operei şi nici nu cauzeazã prejudicii nejustificate intereselor legitime ale autorului.
(2) În aplicarea Convenţiei de la Berna pãrţile contractante trebuie sa restrângã orice limitãri sau excepţii de la drepturile prevãzute în convenţia menţionatã la anumite cazuri speciale, care nu aduc atingere exploatãrii normale a operei şi nici nu cauzeazã prejudicii nejustificate intereselor legitime ale autorului.
ART. 11
Obligaţii privind mãsurile tehnice
Pãrţile contractante trebuie sa prevadã o protecţie juridicã corespunzãtoare şi sancţiuni juridice eficiente impotriva neutralizarii mãsurilor tehnice eficiente folosite de autori în cadrul exercitãrii drepturilor lor conform prezentului tratat sau Convenţiei de la Berna şi care, în ceea ce priveşte operele lor, restrang înfãptuirea de acte care nu sunt autorizate de autorii respectivi sau nu sunt permise de lege.
ART. 12
Obligaţii privind informaţia asupra regimului drepturilor
(1) Pãrţile contractante trebuie sa prevadã sancţiuni juridice corespunzãtoare şi eficiente impotriva oricãrei persoane care înfãptuieşte unul dintre urmãtoarele acte, cu ştiinţa sau, în ceea ce priveşte sancţiunile civile, având motive rezonabile pentru a crede ca acest act va implica, va permite, va facilita sau va disimula o atingere a unui drept prevãzut prin prezentul tratat sau prin Convenţia de la Berna:
(i) suprima sau modifica, fãrã sa fie abilitata, orice informaţie privind regimul drepturilor care se prezintã sub forma electronica;
(ii) distribuie, importa în scopul distribuirii, radiodifuzeaza sau comunica cãtre public, fãrã a fi abilitata, opere sau exemplare din opere, ştiind ca informaţiile privind regimul drepturilor, prezentându-se sub forma electronica, au fost suprimate sau modificate fãrã autorizare.
(2) În prezentul articol, prin expresia informaţie asupra regimului drepturilor se înţelege informaţiile care permit identificarea operei, a autorului operei, a titularului oricãrui fel de drept asupra operei sau informaţiile privind condiţiile şi modalitãţile de utilizare a operei, precum şi orice numãr ori cod reprezentând aceste informaţii, în momentul în care oricare dintre aceste elemente de informaţie este asociat exemplarului unei opere sau apare în relatie cu comunicarea unei opere cãtre public.
ART. 13
Aplicarea în timp
Pãrţile contractante aplica dispoziţiile art. 18 din Convenţia de la Berna în ceea ce priveşte ansamblul protecţiei prevãzute în prezentul tratat.
ART. 14
Dispoziţii privind respectarea drepturilor
(1) Pãrţile contractante se angajeazã sa adopte, în conformitate cu sistemele lor juridice, mãsurile necesare pentru a asigura aplicarea prezentului tratat.
(2) Pãrţile contractante vor face în asa fel încât legislatiile lor naţionale sa cuprindã proceduri menite sa impunã respectarea drepturilor prevãzute prin prezentul tratat, astfel încât sa permitã o acţiune eficienta impotriva oricãrui act care ar aduce atingere acestor drepturi, inclusiv mãsuri adecvate pentru prevenirea rapida a oricãrei încãlcãri şi pentru evitarea oricãrei încãlcãri ulterioare.
ART. 15
Adunarea
(1) a) Pãrţile contractante au o Adunare.
b) Fiecare parte contractantã este reprezentatã de un delegat care poate fi asistat de supleanţi, de consilieri şi de experţi.
c) Cheltuielile fiecãrei delegaţii sunt suportate de partea contractantã care a desemnat-o. Adunarea poate solicita Organizaţiei Mondiale a Proprietãţii Intelectuale (denumita în continuare O.M.P.I.) sa acorde asistenta financiarã pentru a facilita participarea delegatiilor pãrţilor contractante care sunt considerate tari în curs de dezvoltare, în conformitate cu practica stabilitã de Adunarea Generalã a Naţiunilor Unite, sau tari în tranzitie spre o economie de piata.
(2) a) Adunarea se ocupa de problemele care privesc menţinerea şi dezvoltarea prezentului tratat, precum şi de aplicarea şi funcţionarea lui.
b) Adunarea îşi îndeplineşte atribuţiile care îi sunt conferite prin art. 17(2), examinând posibilitatea de a autoriza anumite organizaţii interguvernamentale sa devinã pãrţi la prezentul tratat.
c) Adunarea decide convocarea oricãrei conferinţe diplomatice în scopul revizuirii prezentului tratat şi da instrucţiunile necesare directorului general al O.M.P.I. pentru pregãtirea acesteia.
(3) a) Fiecare parte contractantã care este un stat dispune de un vot şi voteazã numai în nume propriu.
b) Orice parte contractantã care este o organizaţie interguvernamentalã poate participa la vot, în locul statelor membre pe care le reprezintã, cu un numãr de voturi egal cu numãrul statelor membre care sunt pãrţi la prezentul tratat. Nici o organizaţie interguvernamentalã nu participa la vot dacã unul dintre statele membre pe care le reprezintã îşi exercita dreptul sau de vot şi invers.
(4) Adunarea se reuneste în sesiune ordinarã o data la fiecare 2 ani, la convocarea directorului general al O.M.P.I.
(5) Adunarea îşi stabileşte regulamentul sau interior, inclusiv în ceea ce priveşte convocarea sa în sesiune extraordinarã, regulile referitoare la cvorum şi, sub rezerva dispoziţiilor prezentului tratat, majoritatea necesarã pentru diferitele tipuri de decizii.
ART. 16
Biroul internaţional
Biroul internaţional al O.M.P.I. îndeplineşte sarcinile administrative privind tratatul.
ART. 17
Condiţii de îndeplinit pentru a deveni parte la tratat
(1) Orice stat membru al O.M.P.I. poate deveni parte la prezentul tratat.
(2) Adunarea poate decide sa autorizeze pentru a deveni parte la prezentul tratat orice organizaţie interguvernamentalã care declara ca este competenta şi dispune de o legislaţie proprie care leagã toate statele sale membre, în ceea ce priveşte problemele reglementate de prezentul tratat, şi care declara ca a fost autorizata în mod corespunzãtor, în conformitate cu procedurile sale interne, sa devinã parte la prezentul tratat.
(3) Comunitatea Europeanã poate deveni parte la prezentul tratat, dacã a fãcut declaraţia la care se referã paragraful precedent cu ocazia conferintei diplomatice care a adoptat prezentul tratat.
ART. 18
Drepturi şi obligaţii ce decurg din tratat
În lipsa unei dispoziţii contrare exprese a prezentului tratat, fiecare parte contractantã beneficiazã de toate drepturile şi îşi asuma toate obligaţiile ce decurg din prezentul tratat.
ART. 19
Semnarea tratatului
Prezentul tratat este deschis semnãrii pana la 31 decembrie 1997 şi poate fi semnat de oricare stat membru al O.M.P.I. şi de Comunitatea Europeanã.
ART. 20
Intrarea în vigoare a tratatului
Acest tratat intra în vigoare la 3 luni de la data la care au fost depuse de cãtre state, pe lângã directorul general al O.M.P.I., 30 de instrumente de ratificare sau de aderare.
ART. 21
Data la care devin efective obligaţiile ce decurg din tratat
Prezentul tratat leagã:
(i) cele 30 de state vizate la art. 20, începând de la data la care prezentul tratat a intrat în vigoare;
(ii) toate celelalte state, dupã expirarea unui termen de 3 luni începând de la data la care statul a depus instrumentul sau de ratificare pe lângã directorul general al O.M.P.I.;
(iii) Comunitatea Europeanã, dupã expirarea unui termen de 3 luni ce urmeazã depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, dacã acest instrument a fost depus dupã intrarea în vigoare a prezentului tratat, conform prevederilor art. 20, sau de 3 luni ce urmeazã intrãrii în vigoare a prezentului tratat, dacã acest instrument a fost depus înainte de intrarea în vigoare a prezentului tratat;
(iv) orice alta organizaţie interguvernamentalã care este autorizata sa devinã parte la prezentul tratat, dupã expirarea unui termen de 3 luni ce urmeazã depunerii instrumentului sau de aderare.
ART. 22
Excluderea rezervelor la tratat
Nu este admisã nici o rezerva la prezentul tratat.
ART. 23
Denunţarea tratatului
Orice parte contractantã poate denunta prezentul tratat printr-o notificare adresatã directorului general al O.M.P.I.
Denunţarea îşi produce efectul la un an dupã data la care directorul general al O.M.P.I. a primit notificarea.
ART. 24
Limbile tratatului
(1) Prezentul tratat este semnat într-un singur exemplar original în limbile franceza, engleza, arabã, chineza, spaniola şi rusa, toate versiunile fiind egal autentice.
(2) Un text oficial în orice limba, alta decât cele numite la alin. (1), este stabilit de cãtre directorul general al O.M.P.I. la cererea unei pãrţi interesate, dupã consultarea tuturor pãrţilor interesate. În sensul prezentului alineat, prin parte interesatã se înţelege orice stat membru al O.M.P.I. a cãrui limba oficialã sau una dintre limbile oficiale este în cauza, precum şi Comunitatea Europeanã şi orice alta organizaţie interguvernamentalã care poate deveni parte la prezentul tratat, dacã una dintre limbile sale oficiale este în cauza.
ART. 25
Depozitarul
Directorul general al O.M.P.I. este depozitarul prezentului tratat.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016