Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATAT din 21 aprilie 1992  intre Romania si Republica Federala Germania privind cooperarea prieteneasca si parteneriatul in Europa    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

TRATAT din 21 aprilie 1992 intre Romania si Republica Federala Germania privind cooperarea prieteneasca si parteneriatul in Europa

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 24 septembrie 1992

România şi Republica Federala Germania,
hotãrîte sa continue tradiţiile relaţiilor fructuoase dintre ţãrile şi popoarele lor şi sa le aseze pe o baza noua, larga, orientata spre viitor, în spiritul cooperãrii prieteneşti şi parteneriatului,
încurajate de schimbãrile istorice din Europa sa întreprindã noi pasi hotariti pentru depãşirea definitiva a divizãrii Europei şi pentru crearea unei ordini juste şi durabile de pace în Europa, precum şi a unor structuri cooperative de securitate,
constiente de interesele lor comune şi de rãspunderea lor comuna pentru edificarea unei noi Europe, libere şi unite prin drepturile omului, democratie şi statul de drept,
convinse ca dobindirea calitãţii de membru al Consiliului Europei, spre care aspira România, şi apropierea ei de alte instituţii europene vor întãri aceste valori,
recunoscind ca un element important pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale îl reprezintã cooperarea economicã,
ţinînd seama de contribuţia creatoare a celor doua popoare la moştenirea culturalã comuna a Europei se de insemnatatea schimburilor culturale pentru înţelegerea reciprocã şi calauzite de dorinta de a pãstra şi valorifica imbogatirea reciprocã a culturii lor, acumulate de-a lungul secolelor,
constiente ca minoritatea germanã din România a adus şi aduce în continuare o contribuţie valoroasa şi inconfundabila la viata societãţii româneşti şi constituie astfel o punte fireasca de legatura între cele doua popoare,
în dorinta de a pãstra viabila aceasta contribuţie istorica, spre binele comun,
ferm convinse ca tinerei generaţii îi revine un rol deosebit în organizarea de perspectiva a dialogului şi a cooperãrii dintre cele doua tari,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
(1) Pãrţile contractante vor organiza şi dezvolta relaţiile dintre ele în spiritul cooperãrii prieteneşti şi de parteneriat în Europa. Ele vor acţiona pentru realizarea unei strinse colaborãri în toate domeniile; dacã va fi necesar, vor încheia noi înţelegeri.
(2) Ele tind spre crearea unei Europe în care, pe baza democraţiei şi a statului de drept, vor fi respectate drepturile omului şi libertãţile fundamentale, inclusiv cele ale persoanelor aparţinînd minoritãţilor naţionale.
ART. 2
Pãrţile contractante, în organizarea relaţiilor dintre ele, precum şi în problemele pãcii, securitãţii şi colaborãrii în Europa şi în lume, vor acţiona în conformitate cu dreptul internaţional, în special cu Carta Natiunile Unite, precum şi cu Actul final de la Helsinki din 1 august 1975, cu Carta de la Paris pentru o noua Europa din 21 noiembrie 1990, precum şi cu celelalte documente ale Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Ele se vor calauzi îndeosebi dupã urmãtoarele principii:
Obiectivul suprem al politicii lor este menţinerea şi consolidarea pãcii şi prevenirea sigura a oricãror razboaie şi a altor conflicte armate.
Ele se pronunţa pentru valabilitatea de durata a principiilor confirmate în Carta de la Paris, referitoare la respectarea drepturilor omului, edificarea statului de drept şi a democraţiei şi, în mod deosebit, sînt de acord ca orice forma de dominatie totalitara trebuie respinsã.
Ele respecta egalitatea suverana, integritatea teritorialã, inviolabilitatea frontierelor, independenta politica a tuturor statelor, precum şi principiul interzicerii ameninţãrii cu forta şi a folosirii forţei.
Ele vor soluţiona diferendele dintre ele exclusiv prin mijloace paşnice.
Ele reafirma dreptul tuturor popoarelor de a-şi hotãrî soarta în mod liber şi fãrã amestec din afarã şi de a-şi infaptui dezvoltarea politica, economicã, socialã şi culturalã asa cum o doresc.
Ele vor aseza în centrul politicii lor fiinta umanã, cu demnitatea şi cu drepturile sale, preocuparea pentru supravietuirea omenirii şi pãstrarea mediului natural.
ART. 3
Pãrţile contractante vor sprijini procesul securitãţii şi cooperãrii în Europa, pe baza Actului final de la Helsinki şi a celorlalte documente C.S.C.E., în special Carta de la Paris pentru o noua Europa; ele vor contribui, împreunã cu toate statele participante, la consolidarea şi dezvoltarea în continuare a acestui proces, în special prin folosirea şi dezvoltarea adecvatã a structurilor şi instituţiilor nou create. Garantarea drepturilor omului, precum şi a democraţiei şi a statului de drept reprezintã pentru ele o problema de interes comun.
ART. 4
(1) Pãrţile contractante au obiectivul comun de a acţiona, în contextul politic şi militar aflat în plinã schimbare în Europa, pentru consolidarea stabilitatii şi pentru sporirea securitãţii prin dezvoltarea unor structuri cooperative de securitate. Ele vor colabora, în mod deosebit, pentru a folosi posibilitãţile noi în vederea eforturilor comune în domeniul securitãţii.
(2) Ele se pronunţa pentru realizarea unor înţelegeri obligatorii şi eficient verificabile, pentru reducerea forţelor armate şi armamentelor la un nivel cît mai scãzut, care sa fie suficient pentru apãrare, dar sa nu permitã comiterea unei agresiuni.
(3) Ele se angajeazã sa acţioneze, atît fiecare cît şi împreunã, pentru deplina aplicare a convenţiilor existente în domeniul dezarmarii şi al controlului inarmarilor, pentru lãrgirea, în continuare, a mãsurilor de control al inarmarilor, de natura sa întãreascã stabilitatea în încrederea în Europa, inclusiv în diferite regiuni ale acesteia, şi sa ducã la o mai mare transparenta.
ART. 5
(1) Pãrţile contractante subliniaza rolul important al consultãrilor, la toate nivelurile, cu privire la probleme importante internaţionale, ale securitãţii şi cooperãrii în Europa, precum şi cu privire la dezvoltarea în continuare a relaţiilor bilaterale.
(2) Miniştrii afacerilor externe se vor îngriji de aplicarea prezentului tratat, în ansamblu. Pãrţile contractante se pronunţa pentru organizarea de consultãri între miniştri de resort, precum şi între înalţi funcţionari.
(3) Potrivit necesitãţilor, comisiile mixte îşi vor desfasura activitatea pe baza de înţelegeri.
ART. 6
În cazul apariţiei unei situaţii care, dupã pãrerea uneia dintre pãrţile contractante, reprezintã o ameninţare la adresa pãcii sau o încãlcare a pãcii, sau poate genera o situaţie internationala periculoasa, cele doua pãrţi contractante vor coopera în cadrul procedurilor Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. Ele vor intra imediat în contact şi se vor strãdui sa-şi armonizeze poziţiile şi sa se punã de acord asupra unor mãsuri de natura sa ducã la ameliorarea acestei situaţii sau la soluţionarea ei.
ART. 7
(1) Pãrţile contractante vor sprijini contactele şi schimbul de experienta între parlamente, în vederea consolidãrii procesului de democratizare şi pentru promovarea relaţiilor bilaterale şi a cooperãrii în Europa.
(2) Ele vor incuraja dezvoltarea cooperãrii de parteneriat şi a contactelor directe dintre oraşe, comune şi alte unitãţi administrativ-teritoriale.
ART. 8
(1) Pãrţile contractante subliniaza rolul important al cooperãrii regionale, inclusiv dintre statele riverane la Dunare, în vederea dezvoltãrii împreunã a Europei.
(2) Ele vor extinde cooperarea lor reciprocã, precum şi cu alte state riverane la Dunare, în vederea dezvoltãrii în continuare a navigaţiei pe Dunare. Ele vor acorda o atentie deosebita cooperãrii în domeniul prevenirii, constatãrii şi eliminãrii poluarii apelor Dunãrii şi a zonelor adiacente.
ART. 9
(1) Pãrţile contractante acorda cea mai mare însemnãtate obiectivului Unitãţii Europene pe baza drepturilor omului, democraţiei şi statului de drept şi vor acţiona pentru realizarea acestei unitãţi.
(2) Ele acorda o mare însemnãtate participãrii României ca membru la Consiliul Europei, în vederea integrãrii ei în comunitatea statelor, bazatã pe aceste valori. Ele vor intensifica cooperarea lor în cadrul instituţiilor şi convenţiilor Consiliului Europei, în vederea realizãrii acestor obiective şi a unei implicari mai accentuate a acestei organizaţii a statelor europene în construcţia Europei viitorului.
(3) Prin încheierea acordului comercial şi de cooperare dintre Comunitatile Europene şi România s-au creat premisele pentru a putea contribui - pe lîngã ajutorul pe termen scurt - şi prin mãsuri pe termen mediu, la sprijinirea procesului de reforme politice şi economice.
(4) Republica Federala Germania sprijinã eforturile în vederea creãrii condiţiilor pentru o continua apropiere economicã şi politica a României de Comunitatea Europeanã, în special prin încheierea unui acord de asociere.
ART. 10
(1) Pãrţile contractante vor promova extinderea şi diversificarea relaţiilor lor economice în toate domeniile. În cadrul legislaţiei lor naţionale şi al obligaţiilor lor decurgind din tratate internaţionale, inclusiv al obligaţiilor Republicii Federale Germania decurgind din participarea sa ca membru la Comunitatea Europeanã, ele vor acorda persoanelor fizice sau juridice cele mai avantajoase condiţii-cadru, îndeosebi în domeniile economic, juridic şi organizatoric, pentru activitãţi cu caracter economic şi lucrativ.
(2) Ele sînt de acord ca înfãptuirea reformei economice care a început în România trebuie sa fie sprijinita prin cooperare internationala. Republica Federala Germania este dispusã sa acţioneze, atît bilateral cît şi multilateral, pentru sprijinirea dezvoltãrii economice a României în direcţia unei economii sociale de piata pe deplin dezvoltate, ca o contribuţie la diminuarea diferenţelor în nivelul de dezvoltare economicã în Europa.
(2) Pãrţile contractante îşi exprima disponibilitatea lor de a coopera în cadrul instituţiilor financiare multilaterale, în special cu Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondialã şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ţinînd cont de interesele lor reciproce şi de cooperarea cu alte tari.
(4) Ele vor acţiona, îndeosebi, pentru dezvoltarea în continuare a cooperãrii cu privire la promovarea şi garantarea reciprocã a investiţiilor de capital, pe baza acordului încheiat la 12 octombrie 1979, folosind instrumentele disponibile. O atentie deosebita se va acorda cooperãrii dintre întreprinderile mici şi mijlocii.
(5) Ele vor sprijini şi extinde colaborarea în domeniul pregãtirii şi perfecţionãrii de specialişti şi factori de conducere din economie.
ART. 11
Pãrţile contractante sînt de acord în ceea ce priveşte insemnatatea deosebita a cooperãrii lor în domeniul producţiei, transportului, depozitarii şi prelucrãrii produselor agricole, precum şi pentru crearea şi dezvoltarea unor exploatãri agricole moderne şi eficiente, care sa întreţinã relaţii de cooperare cu industria alimentara şi prelucratoare, precum şi cu reţelele de comercializare.
ART. 12
(1) Pãrţile contractante acorda o mare importanta identificarii şi combaterii pericolelor care ameninta mediul înconjurãtor şi conservãrii bazelor naturale de viata, ţinînd seama şi de interesele generaţiilor viitoare. Ele reafirma hotãrîrea lor de a extinde colaborarea în domeniul protecţiei mediului, pe baza de acorduri, precum şi de a o intensifica în continuare în cadrul multilateral.
(2) Ele se pronunţa pentru o politica europeanã a mediului înconjurãtor, în scopul unei dezvoltãri de durata, compatibila din punct de vedere ecologic, în intreaga Europa.
ART. 13
(1) Pãrţile contractante vor promova intensificarea transporturilor aeriene, pe cãile ferate şi rutiere, precum şi a navigaţiei maritime şi pe cãile navigabile interioare, folosind cele mai moderne tehnologii.
(2) Ele vor depune eforturi pentru a crea condiţii-cadru favorabile pentru folosirea legãturilor şi a mijloacelor lor de transport în transportul direct între teritoriile lor, precum şi în transportul de tranzit.
(3) Ele vor promova, de asemenea, extinderea, îmbunãtãţirea şi armonizarea legãturilor de comunicaţie dintre cele doua tari, ţinînd seama de dezvoltarea internationala şi, îndeosebi, europeanã în domeniul standardizarii şi tehnologiei. Aceasta se referã, în mod special, la legãturile de telefon şi telex, precum şi la cele pentru transmiterea electronica a datelor.
ART. 14
Pãrţile contractante vor extinde, în continuare, colaborarea tehnico-ştiinţificã, spre binele oamenilor şi în scopuri paşnice, pe baza convenţiilor încheiate. În acest sens, ele vor realiza proiecte comune şi vor sprijini initiativele corespunzãtoare ale oamenilor de ştiinţa şi ale instituţiilor de cercetare. Ele vor înlesni schimbul de oameni de ştiinţa şi specialişti, de documentaţii şi informaţii tehnico-ştiinţifice, precum şi accesul la arhive, biblioteci, instituţii de cercetare şi alte asemenea instituţii.
ART. 15
(1) Pãrţile contractante convin sa punã în aplicare, ca norme juridice, standardele privind protecţia minoritãţilor cuprinse în documentul Reuniunii de la Copenhaga asupra dimensiunii umane a Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, din 29 iunie 1990, precum şi în alte documente ale Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
(2) Drept urmare, persoanele aparţinînd minoritãţilor germane din România, şi anume cetãţenii romani de origine germanã, au, îndeosebi, dreptul, individual sau împreunã cu alţi membri ai grupului lor, la libera exprimare, la menţinerea şi dezvoltarea în continuare a identitãţii etnice, culturale, de limba şi religioase, la adapost de orice încercare de asimilare impotriva voinţei lor. Ei au dreptul sa-şi exercite pe deplin şi efectiv drepturile omului şi libertãţile fundamentale, fãrã nici o discriminare şi în deplina egalitate în fata legii.
Persoanele aparţinînd minoritãţii germane au dreptul sa participe, în mod efectiv, la treburile publice, îndeosebi la activitãţile privind protecţia şi promovarea identitãţii lor.
(3) Apartenenţa la minoritatea germanã din România depinde de decizia proprie a fiecãrei persoane, iar dintr-o asemenea opţiune nu poate rezulta nici un dezavantaj.
(4) În caz de divergenţe de opinie privind interpretarea şi aplicarea prezentului articol, pãrţile contractante, fãrã a aduce atingere prevederilor art. 5, vor aplica procedurile în vigoare în cadrul Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa privind reglementarea diferendelor. Ele sînt de acord, de asemenea, ca, în interesul grupului de persoane la care se referã prezentul articol şi al incurajarii înţelegerii, încrederii şi respectului reciproc, nici una sa nu declare unilateral drept inaplicabila o asemenea procedura de reglementare a diferendelor.
ART. 16
(1) România va proteja identitatea persoanelor aparţinînd minoritãţii germane din România şi va sprijini promovarea ei prin mãsuri concrete, în special prin crearea condiţiilor favorabile pentru funcţionarea şcolilor şi instituţiilor culturale de limba germanã din zone în care trãiesc membri ai acestui grup. România va permite şi va facilita mãsurile de promovare din Republica Federala Germania în favoarea minoritãţii germane din România.
(2) Pãrţile contractante vor conveni programe de mãsuri concrete pentru a asigura menţinerea minoritãţii germane şi pentru a o sprijini în reorganizarea vieţii ei sociale, culturale şi economice, în noile condiţii din România. Aceste mãsuri vor fi astfel concepute şi infaptuite încît sa nu lezeze drepturile altor cetãţeni romani.
ART. 17
Nici unul din angajamentele din art. 15 şi 16 nu poate fi interpretat ca implicind vreun drept de a întreprinde vreo activitate sau de a comite vreo acţiune contrarã scopurilor şi principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, altor obligaţii decurgind din dreptul internaţional sau prevederilor Actului final de la Helsinki şi ale Cartei de la Paris, inclusiv principiul integritãţii teritoriale a statelor.
ART. 18
(1) Pãrţile contractante se vor strãdui sa intensifice şi sa extindã schimburile culturale în toate domeniile şi la toate nivelurile, pe baza acordurilor şi înţelegerilor existente între ele, contribuind astfel la cunoaşterea reciprocã a valorilor culturale naţionale, precum şi la imbogatirea patrimoniului comun al culturii europene.
(2) Reprezentanţii pãrţilor contractante se vor intilni periodic pentru a evalua schimburile culturale în toate domeniile şi pentru a formula recomandãri.
(3) Pãrţile contractante vor incuraja colaborarea culturalã directa, în special între organizaţii şi instituţii culturale, uniuni de creaţie, precum şi între oameni de cultura şi arta din cele doua tari.
ART. 19
(1) Pãrţile contractante vor colabora în vederea pãstrãrii şi valorificãrii moştenirii culturale europene, inclusiv în domeniul conservãrii monumentelor.
(2) Ele se vor îngriji, în mod deosebit, de siturile şi bunurile culturale de pe teritoriul lor, care sînt mãrturia unor evenimente istorice, precum şi a unor realizari şi traditii culturale şi ştiinţifice ale celeilalte culturi. Ele vor permite accesul liber şi nestingherit la ele şi, în mãsura în care acesta nu poate fi reglementat pe baza competentelor statului, vor interveni în favoarea unui asemenea acces. Siturile şi bunurile culturale menţionate se vor afla sub protecţia legilor. Pãrţile contractante, inspirate de dorinta celor doua popoare pentru o mai buna cunoaştere şi înţelegere reciprocã, vor transpune în viata iniţiative comune în acest domeniu.
ART. 20
Pãrţile contractante vor transpune în viata acordul dintre ele privind înfiinţarea de centre de cultura şi informaţii, pe baza de reciprocitate, şi activitatea acestora, folosind toate posibilitãţile oferite de acesta.
ART. 21
(1) Pãrţile contractante reafirma dorinta lor de a extinde cooperarea în toate domeniile învãţãmîntului şi ştiinţei. În mod deosebit, ele vor promova cooperarea directa între instituţii de învãţãmînt mediu şi universitar şi între instituţii ştiinţifice, prin schimburi de elevi, studenţi şi cadre didactice. Ele se vor strãdui sa înfiinţeze în România şcoli cu predarea în ambele limbi.
(2) Ele se vor strãdui sa lãrgeascã posibilitãţile de recunoaştere reciprocã a diplomelor de studii universitare.
ART. 22
Pãrţile contractante acorda o deosebita însemnãtate cooperãrii în domeniul învãţãmîntului tehnic şi profesional şi vor extinde şi adinci aceasta cooperare.
ART. 23
(1) Pãrţile contractante vor promova contacte largi, în special vizite şi intilniri între cetãţenii lor, pe care ele le considera drept premisa esenţialã pentru cunoaşterea reciprocã şi o mai buna înţelegere între popoarele lor.
(2) Ele vor sprijini cooperarea strinsa între partide politice, sindicate, biserici şi comunitãţi religioase, fundaţii, organizaţii de sport, instituţii sociale, organizaţii şi asociaţii ale femeilor, în domeniul protecţiei mediului şi alte organizaţii şi asociaţii obşteşti.
ART. 24
(1) Pãrţile contractante confirma disponibilitatea lor de a înlesni tuturor persoanelor interesate accesul larg la limba şi cultura celeilalte tari. Ele vor sprijini iniţiative în acest sens ale organizaţiilor publice şi particulare.
(2) Ele vor coopera în ceea ce priveşte trimiterea de profesori, calificarea şi perfecţionarea de cadre didactice, precum şi la producerea şi punerea la dispoziţie a materialului didactic, inclusiv folosirea materialelor audiovizuale.
(3) Ele vor acţiona pentru extinderea învãţãrii limbii celeilalte tari, în şcoli şi în alte instituţii de învãţãmînt. Ele se vor strãdui sa lãrgeascã posibilitãţile de studiere, în universitãţile lor, a culturii, literaturii şi limbii celeilalte tari.
ART. 25
Pãrţile contractante vor acorda, în cadrul dezvoltãrii viitoare a relaţiilor lor, o importanta deosebita participãrii active a tinerei generaţii la promovarea înţelegerii reciproce. De aceea, ele se pronunţa pentru contacte intense şi cuprinzatoare între tineretul roman şi german. În consecinta, ele vor promova şi sprijini intilnirile, schimburile şi cooperarea dintre tineri.
ART. 26
(1) Pãrţile contractante sprijinã cooperarea în domeniul mijloacelor de comunicare, îndeosebi televiziunea, radioul şi presa scrisã. Ele vor acţiona pentru receptionarea nestingherita a programelor radio şi de televiziune din cealaltã ţara.
(2) Ele au convenit ca publicaţiile şi suplimentele la ziare şi reviste în limba celeilalte tari sa poatã fi, în mod liber, editate şi difuzate. În conformitate cu art. 19 şi 20 ale Pactului internaţional asupra drepturilor civile şi politice, publicaţiile editate în cealaltã ţara pot fi introduse şi difuzate în mod nestingherit.
ART. 27
Pãrţile contractante vor lua, în concordanta cu stadiul relaţiilor lor juridice, toate mãsurile menite sa promoveze şi sa înlesneascã cãlãtoriile şi turismul.
ART. 28
(1) Cooperarea dintre pãrţile contractante se referã şi la domeniul sanitar, inclusiv prin consultãri privind reorganizarea şi modernizarea sistemului sanitar din România.
(2) Pãrţile contractante vor dezvolta şi adinci relaţiile lor în domeniul protecţiei sociale şi al cooperãrii în problemele de munca şi politica socialã.
ART. 29
(1) Pãrţile contractante vor coopera în vederea îmbunãtãţirii asistenţei juridice în materie civilã şi penalã, precum şi în probleme administrative şi consulare, ţinînd seama de ordinea lor juridicã şi de convenţiile multilaterale. În acest sens, ele vor acorda o atentie deosebita posibilitãţilor de simplificare a procedurilor, în interesul cetãţenilor lor.
(2) În cadrul legislaţiei lor, ele vor coopera în vederea combaterii criminalitatii, în special a crimei organizate, inclusiv a traficului ilegal cu stupefiante, terorismului internaţional, a traficului ilegal de persoane, a infracţiunilor privind traficul cu arme, precum şi a contrabandei cu opere de arta.
ART. 30
Pãrţile contractante vor conlucra pentru a-şi acorda ajutor reciproc în cazul unor catastrofe şi accidente grave.
ART. 31
Prezentul tratat nu este îndreptat impotriva nimãnui. El nu aduce în nici un fel atingere drepturilor şi obligaţiilor decurgind din convenţiile bilaterale şi multilaterale în vigoare, încheiate de pãrţile contractante cu alte state.
ART. 32
(1) Prezentul tratat va fi supus ratificãrii; schimbul instrumentelor de ratificare va avea loc, cît mai curînd posibil, la Bonn.
(2) Prezentul tratat va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare.
(3) Prezentul tratat va avea o valabilitate de 10 ani. Dupã aceea, valabilitatea lui se va prelungi, automat, pe noi perioade de 5 ani, dacã nici una dintre pãrţile contractante nu va denunta tratatul, în scris, cu cel puţin un an înaintea expirãrii termenului respectiv de valabilitate.
Drept pentru care, reprezentanţii celor doua pãrţi contractante au semnat şi sigilat prezentul tratat.
Încheiat la Bucureşti la 21 aprilie 1992, în doua exemplare, fiecare în limbile romana şi germanã, ambele texte avînd valabilitate.

Pentru România,
Adrian Nastase

Pentru Republica Federala Germania,
Hans Dietrich Genscher

----------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016