Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
TRATAT din 2 octombrie 1997 de la Amsterdam care modifica tratatul privind Uniunea Europeana, tratatele instituind Comunitatile Europene si anumite acte conexe
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATAT din 2 octombrie 1997  de la Amsterdam care modifica tratatul privind Uniunea Europeana, tratatele instituind Comunitatile Europene si anumite acte conexe    Twitter Facebook
Cautare document

TRATAT din 2 octombrie 1997 de la Amsterdam care modifica tratatul privind Uniunea Europeana, tratatele instituind Comunitatile Europene si anumite acte conexe

EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA
PUBLICAT: BROSURA din 2 octombrie 1997

Partea întîi
MODIFICĂRI DE FOND

ART. 1
Tratatul privind Uniunea Europeanã este modificat în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol.
1) Dupã alineatul al treilea din Preambulul Tratatului privind Uniunea Europeanã, se introduce urmãtorul alineat:
"CONFIRMIND atasamentul lor la drepturile sociale fundamentale, astfel cum sînt definite în Carta socialã europeanã, semnatã la Torino, la 18 octombrie 1961 şi în Carta comunitara a drepturilor sociale fundamentale ale lucrãtorilor din 1989,"
2) Al saptelea alineat din Preambulul Tratatului privind Uniunea Europeanã este înlocuit cu urmãtorul text:
"HOTARITI sa promoveze progresul economic şi social al popoarelor lor, luind în considerare principiul dezvoltãrii durabile în cadrul desavirsirii pieţei interne, al intaririi coeziunii şi protecţiei mediului, şi sa punã în aplicare politici capabile sa asigure, în paralel, progresul în domeniul integrãrii economice şi în alte domenii,"
3) Al noualea şi al zecelea alineat din Preambulul Tratatului privind Uniunea Europeanã sînt înlocuite cu urmãtorul text:
"DECISI sa implementeze o politica externa şi de securitate comuna, care sa includã definirea progresiva a unei politici de apãrare comune, care sa poatã conduce la o apãrare comuna, conform dispoziţiilor articolului J.7, consolidind astfel identitatea şi independenta Europei, pentru a promova pacea, securitatea şi progresul în Europa şi în lume,"
"DECISI sa faciliteze libera circulaţie a persoanelor, asigurind totodatã siguranta şi securitatea popoarelor lor, instituind o zona a libertãţii, securitãţii şi justiţiei, conform dispoziţiilor prezentului tratat,"
4) Alineatul al doilea al articolului A este înlocuit cu urmãtorul text:
"Acest tratat marcheaza o noua etapa în procesul de creare a unei uniuni din ce în ce mai strinse între popoarele Europei, în care deciziile sa fie luate, pe cît posibil, cu respectarea deplina a principiului transparenţei şi la nivelul cel mai apropiat de cetãţeni."
5) Articolul B este înlocuit cu urmãtorul text:
"Uniunea îşi propune urmãtoarele obiective:
- promovarea unui progres economic şi social echilibrat şi durabil şi a unui nivel înalt al ocupãrii forţei de munca, în special prin crearea unui spaţiu fãrã frontiere interne, prin întãrirea coeziunii economice şi sociale şi prin stabilirea unei uniuni economice şi monetare cuprinzînd, în viitor, o moneda unica, conform dispoziţiilor prezentului tratat;
- afirmarea identitãţii sale pe scena internationala, în special prin implementarea unei politici externe şi de securitate comune, inclusiv prin definirea progresiva a unei politici de apãrare comune, care sa poatã conduce la o apãrare comuna, conform dispoziţiilor articolului J.7;
- întãrirea protecţiei drepturilor şi intereselor cetãţenilor statelor membre prin instituirea unei cetãţenii a Uniunii;
- menţinerea şi dezvoltarea Uniunii ca o zona a libertãţii, securitãţii şi justiţiei, în cadrul cãreia libertatea de mişcare a persoanelor sa fie asigurata împreunã cu mãsuri adecvate în domeniile controlului graniţelor externe, azilului, imigrarii, precum şi în materia prevenirii criminalitatii şi a luptei impotriva acestui fenomen;
- menţinerea integrala a acquis-ului comunitar şi dezvoltarea lui pentru a examina în ce mãsura ar fi necesarã o revizuire a politicilor şi formelor de cooperare instituite prin prezentul tratat, în vederea asigurãrii eficacitatii mecanismelor şi instituţiilor comunitare.
Obiectivele Uniunii vor fi îndeplinite în conformitate cu dispoziţiile prezentului tratat, în condiţiile şi la termenele prevãzute în acesta, cu respectarea principiului subsidiaritãţii, asa cum este definit în articolul 3 B din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã."
6) Alineatul al doilea al articolului C este înlocuit cu textul urmãtor:
"Uniunea asigura, în special, coerenta ansamblului de mãsuri externe adoptate în cadrul politicilor sale privind relaţiile externe, securitatea, economia şi dezvoltarea. Consiliul şi Comisia au resposabilitatea asigurãrii acestei coerente şi vor coopera în acest scop. Ele asigura, fiecare conform propriilor competente, implementarea acestor politici."
7) Articolul E este înlocuit cu textul urmãtor:
"Art. E. - Parlamentul European, Consiliul, Comisia, Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi îşi exercita atribuţiile în condiţiile şi în scopurile prevãzute, pe de o parte, de tratatele institutive ale Comunitãţilor Europene şi de actele succesive care le-au modificat şi completat şi, pe de alta parte, de celelalte dispoziţii ale prezentului tratat."
8) Articolul F este modificat dupã cum urmeazã:
a) paragraful 1 este înlocuit cu textul urmãtor:
"(1) Uniunea este fondatã pe principiul libertãţii, al democraţiei, al respectului drepturilor omului şi libertãţilor fundamentale, precum şi al statului de drept, principii care sînt comune statelor membre."
b) actualul paragraf 3 devine paragraful 4 şi este introdus un nou paragraf 3:
"(3) Uniunea respecta identitatea nationala a statelor membre."
9) La sfîrşitul titlului I este introdus urmãtorul articol:
"Art. F.1. - (1) Consiliul, reunit la nivelul sefilor de stat sau de guvern şi hotarind în unanimitate, la propunerea unei treimi din statele membre sau a Comisiei, şi dupã obţinerea avizului conform al Parlamentului European, poate constata existenta unei încãlcãri grave şi persistente a principiilor enunţate în articolul F, paragraful 1, din partea unui stat membru, dupã ce a invitat guvernul acelui stat membru sa îşi prezinte observaţiile.
(2) În cazul existenţei unei asemenea constatãri, Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, poate decide sa suspende anumite drepturi statului membru vizat care rezulta din aplicarea acestui tratat, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului statului membru. Procedînd astfel, Consiliul ia în considerare posibilele consecinţe ale unei asemenea suspendãri asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice.
Obligaţiile care îi incumba statului membru vizat în virtutea prezentului tratat se menţin în continuare, în orice situaţie.
(3) Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, poate decide ulterior sa modifice mãsurile luate conform paragrafului 2 sau sa hotãrascã încetarea lor, ca urmare a modificãrii situaţiei care a impus aceste mãsuri.
(4) În vederea aplicãrii acestui articol, Consiliul hotãrãşte fãrã a lua în calcul votul reprezentantului guvernului statului membru în cauza.
Abţinerea membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu impiedica adoptarea deciziilor prevãzute de paragraful 1. Majoritatea calificatã este definitã ca fiind aceeaşi proporţie a voturilor ponderate ale membrilor Consiliului ca cea fixatã în articolul 148, paragraful 2, al Tratatului instituind Comunitatea Europeanã.
Prezentul paragraf este aplicabil şi în cazul suspendãrii dreptului de vot în conformitate cu paragraful 2.
(5) În vederea aplicãrii acestui articol, Parlamentul European hotãrãşte cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate, reprezentind majoritatea membrilor sãi."
10) Titlul V este înlocuit cu urmãtorul text:
"Titlul V. Dispoziţii privind o politica externa şi de securitate comuna
Art. J.1. - (1) Uniunea stabileşte şi implementeaza o politica externa şi de securitate comuna, care acoperã toate domeniile politicii externe şi de securitate, ale carei obiective sînt:
- salvgardarea valorilor comune, a intereselor fundamentale, a independentei şi integritãţii Uniunii, în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite;
- consolidarea securitãţii Uniunii sub toate formele;
- menţinerea pãcii şi întãrirea securitãţii internaţionale, în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite, precum şi cu principiile Actului final de la Helsinki şi cu obiectivele Cartei de la Paris, inclusiv cele privind frontierele externe;
- promovarea cooperãrii internaţionale;
- dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de drept, precum şi respectarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
(2) Statele membre vor susţine activ şi fãrã rezerve politica externa şi de securitate a Uniunii, într-un spirit de loialitate şi de solidaritate mutuala.
Statele membre vor coopera în vederea consolidãrii şi dezvoltãrii solidaritãţii lor politice mutuale. Ele se vor abţine de la orice acţiune contrarã intereselor Uniunii sau susceptibilã de a dãuna eficacitatii sale ca element de coeziune în relaţiile internaţionale.
Consiliul vegheazã la respectarea acestor principii.
Art. J.2. - Uniunea urmãreşte realizarea obiectivelor enunţate uz articolul J.1:
- definind principiile şi orientãrile generale ale politicii externe şi de securitate comune;
- luind deciziile privind strategiile comune;
- adoptînd acţiuni comune;
- adoptînd poziţii comune;
- intensificind cooperarea sistematica între statele membre în conducerea politicii lor.
Art. J.3. - (1) Consiliul European defineste principiile şi orientãrile generale ale politicii externe şi de securitate comune, inclusiv pentru problemele care au implicaţii în domeniul apãrãrii.
(2) Consiliul European stabileşte strategiile comune care vor fi implementate de Uniune în domeniile în care statele membre au interese comune importante.
Strategiile comune precizeazã obiectivele şi durata lor, precum şi mijloacele care vor trebui furnizate de Uniune şi de statele membre.
(3) Consiliul ia deciziile necesare pentru definirea şi implementarea politicii externe şi de securitate comune pe baza orientarilor generale stabilite de Consiliul European.
Consiliul recomanda Consiliului European strategii comune şi le pune în aplicare, în special prin adoptarea unor acţiuni comune şi a unor poziţii comune.
Consiliul asigura unitatea, coerenta şi eficacitatea acţiunii Uniunii.
Art. J.4. - (1) Consiliul adopta acţiuni comune. Acţiunile comune abordeaza unele situaţii specifice în care acţiunea operationala a Uniunii este consideratã necesarã. Aceste acţiuni îşi fixeazã obiectivele, domeniul de aplicare, mijloacele care vor fi puse la dispoziţia Uniunii, condiţiile punerii lor în aplicare, şi, dacã este necesar, durata.
(2) Dacã se produce o modificare a circumstanţelor, care are un impact substanţial asupra problemelor care fac obiectul unei acţiuni comune, Consiliul procedeazã la revizuirea principiilor şi obiectivelor acestei acţiuni şi adopta deciziile necesare. Atita timp cît Consiliul nu a decis, acţiunea comuna este menţinutã.
(3) Acţiunile comune angajeazã statele membre în luarile lor de poziţie şi în conducerea acţiunii lor.
(4) Consiliul poate solicita Comisiei sa îi prezinte orice propunere adecvatã privind politica externa şi de securitate comuna, pentru a asigura executarea unei acţiuni comune.
(5) Orice luare de poziţie sau acţiune luatã în considerare de un stat membru, în cadrul unei acţiuni comune, trebuie comunicatã într-un termen care sa permitã, dacã este necesar, o concertare prealabilã în Consiliu. Obligaţia de informare prealabilã nu este aplicabilã în cazul mãsurilor care constituie o simpla transpunere în plan naţional a deciziilor Consiliului.
(6) În caz de necesitate absolutã ca urmare a evoluţiei situaţiei şi în lipsa unei decizii a Consiliului, statele membre pot lua, de urgenta, mãsurile care se impun, ţinînd cont de obiectivele generale ale acţiunii comune. Statul membru care ia astfel de mãsuri informeazã imediat Consiliul.
(7) În cazul unor dificultãţi majore apãrute în desfãşurarea unei acţiuni comune, un stat membru sesizeazã Consiliul, care decide asupra lor şi cauta soluţiile cele mai potrivite. Aceste soluţii nu pot fi în contradictie cu obiectivele acţiunii comune şi nici nu pot dãuna eficacitatii sale.
Art. J.5. - Consiliul adopta poziţii comune. Acestea definesc poziţia Uniunii în probleme particulare de natura geograficã sau tematica. Statele membre vegheazã ca politicile lor naţionale sa fie în acord cu poziţiile comune.
Art. J.6. - Statele membre se informeazã reciproc şi se pun de acord în cadrul Consiliului asupra tuturor problemelor de politica externa şi de securitate care prezintã un interes general, pentru a garanta ca influenta Uniunii se exercita de o maniera cît mai eficace, printr-o acţiune convergenta.
Art. J.7. - (1) Politica externa şi de securitate comuna înglobeazã toate problemele referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv stabilirea progresiva, în conformitate cu alineatul al doilea, a unei politici de apãrare comune, care ar putea conduce la o apãrare comuna, în cazul în care Consiliul European decide în acest sens. În aceasta situaţie, Consiliul recomanda statelor membre adoptarea unei astfel de decizii, în conformitate cu propriile lor norme constituţionale.
Uniunea Europei Occidentale (UEO) este parte integrantã a dezvoltãrii Uniunii, permitindu-i accesul la o capacitate operationala de apãrare, în special în domeniile prevãzute de paragraful 2. UEO sprijinã Uniunea în deţinerea aspectelor politicii externe şi de securitate comune care au implicaţii în domeniul apãrãrii, astfel cum sînt stabilite în prezentul articol. În consecinta, Uniunea încurajeazã stabilirea unor relaţii instituţionale cît mai strinse cu UEO, în vederea unei posibile integrari a UEO în Uniune, dacã Consiliul European ia o decizie în acest sens. În aceasta situaţie, Consiliul recomanda statelor membre adoptarea unei decizii în acest sens, în conformitate cu propriile lor norme constituţionale.
Politica Uniunii, asa cum este definitã în prezentul articol, nu afecteazã caracterul specific al politicilor de securitate şi de apãrare ale anumitor state membre, respecta obligaţiile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru anumite state membre care considera ca cerinţele apãrãrii lor comune sînt îndeplinite în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi este compatibila cu politica comuna de securitate şi de apãrare stabilitã în cadrul acesteia.
În mãsura în care statele membre considera oportun, definirea progresiva a unei politici de apãrare comune este susţinutã prin cooperarea lor în materie de armament.
(2) Problemele vizate de prezentul articol includ misiunile umanitare şi de evacuare, misiunile de menţinere a pãcii şi misiunile cu unitãţi de lupta combatante pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a pãcii.
(3) Uniunea apeleazã la UEO pentru a elabora şi a aplica deciziile şi acţiunile Uniunii care au implicaţii în domeniul apãrãrii.
Competenta Consiliului European pentru definirea orientarilor generale conform articolului J.3 se extinde de asemenea la UEO, în chestiunile pentru care Uniunea apeleazã la aceasta.
Ori de cîte ori Uniunea apeleazã la UEO pentru a elabora şi a aplica deciziile Uniunii care privesc misiunile menţionate în paragraful 2, statele membre ale Uniunii au dreptul sa participe fãrã rezerve la aceste misiuni. Consiliul, în acord cu instituţiile UEO, stabileşte modalitãţile practice necesare pentru a permite statelor membre sa contribuie la misiunile respective şi sa participe, de pe poziţii de egalitate, la planificarea şi la adoptarea deciziilor în cadrul UEO.
Deciziile care au implicaţii în domeniul apãrãrii, indicate în prezentul paragraf, sînt luate fãrã a aduce atingere politicilor şi obligaţiilor menţionate în paragraful 1, alineatul al treilea.
(4) Prevederile prezentului articol nu impiedica dezvoltarea unei cooperãri mai strinse între doua sau mai multe state membre la nivel bilateral, în cadrul UEO şi al Aliantei atlantice, cu condiţia ca aceasta cooperare sa nu contravina prevederilor prezentului titlu şi nici sa nu le ingradeasca.
(5) În vederea promovãrii realizãrii obiectivelor definite de prezentul articol, dispoziţiile acestuia vor fi reexaminate conform articolului N.
Art. J.8. - (I) Preşedinţia reprezintã Uniunea în problemele care privesc politica externa şi de securitate comuna.
(2) Preşedinţia este responsabilã pentru punerea în aplicare a deciziilor adoptate în conformitate cu prezentul titlu; în aceasta calitate, ea exprima, în principiu, poziţia Uniunii în cadrul organizaţiilor internaţionale şi al conferinţelor internaţionale.
(3) Preşedinţia este asistatã de Secretarul general al Consiliului, care va exercita funcţia de Înalt Reprezentant pentru politica externa şi de securitate comuna.
(4) Comisia este pe deplin implicata în îndeplinirea sarcinilor arãtate în paragrafele 1 şi 2. În realizarea acestor sarcini, preşedinţia este asistatã, dacã este cazul, de statul membru care urmeazã la presedintie.
(5) Ori de cîte ori considera necesar, Consiliul poate sa numeascã un reprezentant special cãruia i se conferã un mandat legat de anumite probleme politice particulare.
Art. J.9. - (1) Statele membre îşi coordoneazã acţiunea în cadrul organizaţiilor internaţionale şi cu ocazia conferinţelor internaţionale. Ele susţin poziţii comune în cadrul acestora.
În cadrul organizaţiilor internaţionale şi în cursul conferinţelor internaţionale la care nu participa toate statele membre, statele participante susţin poziţiile comune.
(2) Fãrã a aduce atingere paragrafului anterior şi articolului J.4, paragraful 3, statele membre reprezentate în organizaţiile internaţionale sau la conferinţele internaţionale informeazã statele membre nereprezentate asupra tuturor problemelor de interes comun.
Statele membre care fac parte şi din Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se pun de acord şi informeazã complet celelalte state membre. Statele membre care sînt membri permanenţi ai Consiliului de Securitate asigura, în exercitarea funcţiilor lor, apãrarea poziţiilor şi intereselor Uniunii, fãrã a incalca obligaţiile care le revin în virtutea dispoziţiilor din Carta Naţiunilor Unite.
Art. J.10. - Misiunile diplomatice şi consulare ale statelor membre şi delegatiile Comisiei în state terţe şi la conferinţele internaţionale, precum şi reprezentantele lor pe lîngã organizaţiile internaţionale coopereazã pentru a asigura respectarea şi implementarea poziţiilor comune şi a acţiunilor comune adoptate de Consiliu.
Ele îşi intensifica cooperarea procedînd la schimburi de informaţii, la realizarea de evaluãri comune şi contribuind la aplicarea dispoziţiilor articolului 8 C din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã.
Art. J.11. - Preşedinţia consulta Parlamentul European asupra aspectelor principale şi în legatura cu opţiunile fundamentale în domeniul politicii externe şi de securitate comune şi se îngrijeşte ca punctele de vedere ale Parlamentului European sa fie luate în considerare în mod corespunzãtor. Parlamentul European este informat cu regularitate de presedintie şi de Comisie asupra evoluţiei politicii externe şi de securitate a Uniunii.
Parlamentul European poate interpela Consiliul şi îi poate adresa recomandãri. Anual, în Parlament are loc o dezbatere privind progresele realizate în domeniul implementarii politicii externe şi de securitate comune.
Art. J.12. - (1) Fiecare stat membru sau Comisia poate sesiza Consiliul în legatura cu orice problema privind politica externa şi de securitate comuna şi poate inainta propuneri Consiliului.
(2) Cînd situaţia impune o decizie urgenta, preşedinţia convoacã, din oficiu sau la cererea Comisiei sau a unui stat membru, în termen de patruzeci şi opt de ore sau, în caz de necesitate absolutã, într-un termen mai scurt, o reuniune extraordinarã a Consiliului.
Art. J.13. - (1) Deciziile care intra sub incidenta prezentului titlu sînt adoptate de Consiliu în unanimitate. Abţinerea membrilor prezenţi sau reprezentaţi nu impiedica adoptarea unei asemenea decizii.
Orice membru al Consiliului care se abţine de la vot poate, în conformitate cu prezentul paragraf, sa însoţeascã abţinerea sa de o declaraţie formala. În acest caz el nu este obligat sa aplice decizia, dar trebuie sa accepte ca decizia angajeazã Uniunea. Într-un spirit de solidaritate mutuala, statul membru în cauza se abţine de la orice acţiune care ar intra în conflict sau ar impiedica acţiunea Uniunii bazatã pe respectiva decizie, iar celelalte state membre îi respecta poziţia. Dacã membrii Consiliului care însoţesc abţinerea lor de o asemenea declaraţie reprezintã mai mult de o treime din voturile ponderate conform articolului 148, paragraful 2 al Tratatului instituind Comunitatea Europeanã, decizia nu este adoptatã.
(2) Prin derogare de la paragraful 1, Consiliul poate hotãrî cu majoritate calificatã:
- atunci cînd, în baza strategiei comune, adopta acţiuni comune şi poziţii comune sau ia orice alta decizie bazatã pe strategia comuna;
- atunci cînd adopta decizii care pun în aplicare o acţiune comuna sau o poziţie comuna.
Atunci cînd un membru al Consiliului declara ca, din motive importante de politica nationala, pe care le expune, intenţioneazã sa se opunã luãrii unei decizii care se adopta cu majoritate calificatã, nu se va trece la vot. Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, poate solicita sesizarea Consiliului European cu problema în cauza, pentru adoptarea unei decizii în unanimitate.
Voturile membrilor Consiliului sînt ponderate în conformitate cu prevederile articolului 148, paragraful 2, din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã. Pentru a fi adoptate, deciziile trebuie sa întruneascã cel puţin 62 de voturi favorabile, exprimate de cel puţin 10 membri.
Prezentul paragraf nu se aplica deciziilor care au implicaţii militare sau în domeniul apãrãrii.
(3) În probleme procedurale, Consiliul hotãrãşte cu majoritatea membrilor sãi.
Art. J.14. - Atunci cînd, în aplicarea prezentului titlu, este necesarã încheierea unui acord cu unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale, Consiliul, hotarind în unanimitate, poate autoriza preşedinţia, asistatã dacã este cazul de Comisie, sa angajeze negocieri în acest scop. Asemenea acorduri pot fi încheiate de Consiliu, hotarind în unanimitate la recomandarea presedintiei. Nici un acord nu obliga un stat membru al cãrui reprezentant în Consiliu declara ca trebuie sa se conformeze propriilor norme constituţionale; ceilalţi membri ai Consiliului pot conveni ca acordul sa le fie aplicabil cu titlu provizoriu.
Prevederile prezentului articol sînt aplicabile şi domeniilor prevãzute de titlul VI.
Art. J.15. - Fãrã a se aduce atingere articolului I51 al Tratatului instituind Comunitatea Europeanã, un comitet politic monitorizeazã situaţia internationala în domeniul politicii externe şi de securitate comune şi contribuie la definirea politicilor formulind avize adresate Consiliului, la cererea acestuia sau din proprie initiativa. Totodatã, supravegheazã implementarea politicilor asupra cãrora s-a cãzut de acord, fãrã a aduce atingere competentelor presedintiei şi celor ale Comisiei.
Art. J.16. - Secretarul general al Consiliului, Înalt Reprezentant pentru politica externa şi de securitate comuna, asista Consiliul în problemele importante din domeniul politicii externe şi de securitate comune, contribuind, în special, la formularea, elaborarea şi implementarea deciziilor politice şi, atunci cînd este necesar, conducind în numele Consiliului şi la cererea presedintiei dialogul politic cu terţii.
Art. J.17. - Comisia este deplin implicata în activitãţile din domeniul politicii externe şi de securitate comune.
Art. J.18. - (1) Articolele 137, 138, 139-142, 146, 147, 150-153, 157-163, 191 A-217 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã se aplica şi dispoziţiilor privind domeniile care fac obiectul prezentului titlu.
(2) Cheltuielile administrative impuse instituţiilor prin dispoziţiile prezentului titlu sînt în sarcina bugetului Comunitãţilor Europene.
(3) Cheltuielile operationale impuse de aplicarea dispoziţiilor menţionate sînt suportate tot din bugetul Comunitãţilor Europene, cu excepţia cheltuielilor aferente operaţiunilor cu implicaţii militare sau din domeniul apãrãrii şi a cazurilor în care Consiliul, în unanimitate, ar decide altfel.
În cazul în care cheltuielile nu sînt puse în sarcina bugetului Comunitãţilor Europene, ele sînt suportate de statele membre conform unui criteriu de repartiţie bazat pe produsul naţional brut (PNB), cu excepţia cazului în care Consiliul, în unanimitate, ar decide altfel. În ce priveşte cheltuielile aferente operaţiunilor care au implicaţii militare sau care privesc apãrarea, statele membre ale cãror reprezentanţi în Consiliu au fãcut o declaraţie formala în conformitate cu articolul J.13, paragraful 1, alineatul al doilea, nu sînt obligate sa contribuie la finanţarea lor.
(4) Procedura bugetarã stabilitã de Tratatul instituind Comunitatea Europeanã se aplica şi cheltuielilor care sînt suportate din bugetul Comunitãţilor Europene."
11) Titlul VI este înlocuit cu urmãtorul text:
"Titlul VI. Dispoziţii asupra cooperãrii judiciare şi poliţieneşti în materie penalã
Art. K.1. - Fãrã a aduce atingere competentelor Comunitãţii Europene, obiectivul Uniunii este sa ofere cetãţenilor un nivel ridicat de protecţie, într-un spaţiu al libertãţii, securitãţii şi justiţiei, prin elaborarea unei acţiuni comune a statelor membre în domeniul cooperãrii poliţieneşti şi judiciare în materie penalã şi prin prevenirea şi reprimarea rasismului şi a xenofobiei.
Acest obiectiv se atinge prevenind şi combatind criminalitatea organizatã sau de alta natura, în special terorismul, traficul de fiinţe umane şi infracţiunile impotriva minorilor, traficul de droguri şi traficul de arme, corupţia şi frauda, prin:
- o cooperare mai strinsa între forţele de poliţie, autoritãţile vamale şi celelalte autoritãţi competente ale statelor membre, atît direct, cît şi prin Oficiul European de Poliţie (Europol), în conformitate cu dispoziţiile articolelor K.2 şi K.4;
- o cooperare mai strinsa între autoritãţile judiciare şi alte autoritãţi competente ale statelor membre, în conformitate cu dispoziţiile articolului K.3, literele a)-d) şi ale articolului K.4;
- apropierea, atît cît se impune, a normelor de drept penal ale statelor membre, în conformitate cu prevederile articolului K.3, litera e).
Art. K.2. - (1) Acţiunile comune în domeniul cooperãrii poliţieneşti cuprind:
a) cooperarea operationala între autoritãţile competente ale statelor membre, inclusiv serviciile de poliţie, autoritãţile vamale şi alte servicii specializate însãrcinate cu aplicarea legii, în domeniul prevenirii, identificarii şi investigarii faptelor penale;
b) colectarea, arhivarea, procesarea, analiza şi schimbul de informaţii pertinente, inclusiv informaţiile deţinute de serviciile specializate, însãrcinate cu aplicarea legii, care privesc semnalarea tranzacţiilor financiare suspecte, în special prin intermediul Europol, sub rezerva dispoziţiilor adecvate referitoare la protecţia datelor cu caracter personal;
c) cooperarea şi promovarea iniţiativelor comune în domeniile formãrii, al schimbului de funcţionari de legatura, al detasarilor, al utilizãrii echipamentelor şi al cercetãrii criminalistice;
d) evaluarea comuna a tehnicilor de ancheta speciale, pentru descoperirea formelor grave ale criminalitatii organizate.
(2) Consiliul promoveazã cooperarea prin intermediul Oficiului European de Poliţie (Europol), şi, în special, în perioada de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam:
a) creeazã condiţiile pentru ca Europol sa faciliteze şi sa sprijine instruirea, sa incurajeze coordonarea şi efectuarea acţiunilor specifice de ancheta ale autoritãţilor competente din statele membre, inclusiv ale acţiunilor operationale ale echipelor mixte care au în componenta membri Europol cu funcţie de sprijin.
b) adopta mãsuri care vor permite Europolului sa solicite autoritãţilor competente din statele membre sa conducã şi sa coordoneze anchetele lor în cazuri specifice şi sa dezvolte competente specializate care pot fi puse la dispoziţia statelor membre pentru a le sprijini în efectuarea anchetelor din domeniul criminalitatii organizate;
c) promoveazã stabilirea de contacte între magistraţi şi anchetatori specializaţi în lupta impotriva criminalitatii, în strinsa cooperare cu Europol;
d) instituie o reţea de cercetare, de documentare şi statistica privind criminalitatea transfrontaliera.
Art. K.3. - Acţiunile comune în domeniul cooperãrii judiciare în materie penalã vizeazã, printre altele:
a) facilitarea şi accelerarea cooperãrii între ministerele şi autoritãţile judiciare sau cele echivalente autoritãţilor judiciare ale statelor membre, care au competente în materie de procedura şi de executare a deciziilor;
b) facilitarea extrãdãrii între statele membre;
c) asigurarea, în mãsura necesarã îmbunãtãţirii acestei cooperãri, a compatibilitatii normelor aplicabile în statele membre;
d) prevenirea conflictelor de competenta între statele membre;
e) adoptarea progresiva a unor mãsuri de instituire a unor norme minimale cu privire la elementele constitutive ale infracţiunilor şi la sancţiunile aplicabile în domeniul criminalitatii organizate, al terorismului şi al traficului de droguri.
Art. K.4. - Consiliul stabileşte condiţiile şi limitele în care autoritãţile competente vizate de articolele K.2 şi K.3 pot interveni pe teritoriul altui stat membru, în acord cu autoritãţile statului respectiv şi ţinînd legatura cu acestea.
Art. K.5. - Prezentul titlu nu impiedica exercitarea de cãtre statele membre a responsabilitãţilor care le revin pentru menţinerea ordinii publice şi salvgardarea securitãţii interne.
Art. K.6. - (1) În domeniile vizate de prezentul titlu, statele membre se informeazã şi se consulta reciproc, în cadrul Consiliului, în vederea coordonãrii acţiunilor lor. În acelaşi scop, statele membre instituie colaborarea între serviciile competente ale administraţiilor lor.
(2) Consiliul, folosind mijloacele şi procedurile adecvate indicate în acest titlu, va lua mãsuri şi va favoriza cooperarea în vederea realizãrii obiectivelor Uniunii. În acest scop, hotarind în unanimitate, la initiativa unui stat membru sau a Comisiei, Consiliul va putea:
a) sa adopte poziţii comune, care definesc orientarea Uniunii într-o problema specifica;
b) sa adopte decizii-cadru, în vederea apropierii dispoziţiilor legislative şi de reglementare din statele membre. Deciziile-cadru obliga statele membre în ceea ce priveşte rezultatele care trebuie atinse, lasind autoritãţilor naţionale competenta determinãrii formelor şi metodelor care vor fi folosite. Ele nu pot produce efecte directe;
c) sa adopte decizii în orice alt scop conform obiectivelor acestui titlu, cu excepţia apropierii dispoziţiilor legislative şi de reglementare din statele membre. Aceste decizii sînt obligatorii şi nu produc efecte directe; Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, adopta mãsurile necesare pentru a pune în aplicare aceste decizii la nivelul Uniunii;
d) sa încheie convenţii, recomandind statelor membre sa le adopte în conformitate cu propriile reglementãri constituţionale. Statele membre vor iniţia procedurile aplicabile în termenul stabilit de Consiliu. În absenta dispoziţiilor contrare, dupã ce au fost adoptate de cel puţin jumãtate din statele membre, convenţiile vor intra în vigoare în statele membre care le-au adoptat. Mãsurile de aplicare a convenţiilor se adopta în cadrul Consiliului, cu o majoritate de doua treimi din numãrul Pãrţilor Contractante.
(3) Pentru hotãrîrile Consiliului care pretind o majoritate calificatã, voturile membrilor sînt ponderate în conformitate cu prevederile articolului 148, paragraful 2, din Tratatul instituind Comunitatile Europene; hotãrîrile sînt adoptate, dacã întrunesc cel puţin şaizeci şi doua de voturi favorabile, exprimate de cel puţin zece membri.
(4) În chestiunile de procedura, hotãrîrile Consiliului se adopta cu votul majoritãţii membrilor sãi.
Art. K.7. - (1) Sub rezerva condiţiilor stabilite de prezentul articol, Curtea de Justiţie este competenta sa decidã, cu titlu prejudiciar, asupra validitãţii şi interpretãrii deciziilor-cadru şi a deciziilor, asupra interpretãrii convenţiilor încheiate în virtutea prezentului titlu, precum şi asupra validitãţii şi interpretarii mãsurilor lor de aplicare.
(2) Printr-o declaraţie facuta la data semnãrii Tratatului de la Amsterdam sau ulterior, orice stat membru poate recunoaşte competenta Curţii de Justiţie de a decide cu titlu prejudiciar, în condiţiile stabilite de paragraful 1.
(3) Statul membru, care face declaraţia prevãzutã de paragraful 2, va mentiona ca:
a) orice jurisdicţie a acestui stat, ale carei decizii nu sînt supuse unei cai de atac jurisdicţionale în dreptul intern, poate solicita Curţii de Justiţie sa decidã cu titlu prejudiciar asupra unei probleme ridicate într-o cauza pendinte înaintea sa şi care are ca obiect validitatea sau interpretarea unuia dintre actele menţionate de paragraful 1, atunci cînd considera ca, pentru a judeca, este necesarã o decizie a Curţii;
b) orice jurisdicţie a acestui stat poate solicita Curţii de Justiţie sa decidã cu titlu prejudiciar asupra unei probleme ridicate într-o cauza pendinte înaintea ei şi care are ca obiect validitatea sau interpretarea unuia dintre actele menţionate de paragraful 1, atunci cînd considera ca, pentru a se pronunţa, este necesarã o decizie a Curţii.
(4) Orice stat membru, indiferent dacã a fãcut declaraţia menţionatã de paragraful 2, este îndreptãţit sa prezinte Curţii memorii sau observaţii scrise cu privire la cauzele cu care aceasta este sesizatã în virtutea paragrafului 1.
(5) Curtea de Justiţie nu este competenta sa verifice validitatea sau proportionalitatea operaţiunilor conduse de poliţie sau de alte servicii ale unui stat membru însãrcinate cu aplicarea legii şi nici sa se pronunţe asupra îndeplinirii responsabilitãţilor care incumba statelor membre pentru menţinerea ordinii publice şi salvgardarea securitãţii interne.
(6) Curtea de Justiţie este competenta sa controleze legalitatea deciziilor-cadru şi a deciziilor, atunci cînd un stat membru sau Comisia formuleazã o plîngere intemeiata pe lipsa de competenta, pe încãlcarea formelor substanţiale, pe încãlcarea prezentului tratat sau a oricãrei norme de drept privitoare la aplicarea lui, sau pe abuz de putere. Plingerile prevãzute de prezentul paragraf trebuie introduse în termen de doua luni de la publicarea actului.
(7) Curtea de Justiţie este competenta sa judece orice diferend între statele membre cu privire la interpretarea sau aplicarea actelor adoptate conform articolului K.6, paragraful 2, atunci cînd diferendul nu a putut fi soluţionat de Consiliu în termen de şase luni de la data la care unul din membri l-a sesizat. De asemenea, Curtea este competenta sa judece orice alt diferend între statele membre şi Comisie care priveşte interpretarea şi aplicarea convenţiilor încheiate conform articolului K.6, paragraful 2, litera d).
Art. K.8. - (1) Se constituie un comitet de coordonare, compus din înalţi funcţionari. Pe lîngã rolul sau de coordonare, comitetul are urmãtoarele sarcini:
- sa formuleze avize adresate Consiliului, fie la cererea acestuia, fie din proprie initiativa;
- sa contribuie, fãrã a aduce atingere articolului 1.51 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, la pregãtirea lucrãrilor Consiliului în domeniile care fac obiectul articolului K.1.
(2) Comisia este deplin asociata la lucrãrile avute în vedere de prezentul titlu.
Art. K.9. - În organizaţiile internaţionale şi la conferinţele internaţionale la care participa, statele membre susţin poziţiile comune adoptate în conformitate cu prezentul titlu.
Articolele J.8 şi J.9 se vor aplica, dacã este cazul, materiilor care intra sub incidenta prezentului titlu.
Art. K.10. - Acordurile vizate de articolul J.14 pot acoperi materii care cad sub incidenta prezentului titlu.
Art. K.11. - (1) Înainte de a adopta orice mãsura prevãzutã de articolul K.6, paragraful 2, literele b), c) şi d), Consiliul consulta Parlamentul European. Parlamentul emite un aviz, într-un termen care poate fi stabilit de Consiliu, dar care nu poate fi mai scurt de trei luni. Dacã avizul nu este dat în acest termen, Consiliul poate sa adopte mãsura respectiva.
(2) Preşedinţia şi Comisia informeazã cu regularitate Parlamentul European asupra activitãţilor desfãşurate în domeniile care fac obiectul prezentului titlu.
(3) Parlamentul European poate adresa întrebãri sau formula recomandãri la adresa Consiliului. Anual, în Parlament are loc o dezbatere privind progresele obţinute în domeniile care fac obiectul prezentului titlu.
Art. K.12. - (1) Statele membre care intenţioneazã sa stabileascã o colaborare mai strinsa între ele, pot fi autorizate, cu respectarea dispoziţiilor articolelor K.15 şi K.16, sa apeleze la instituţiile, procedurile şi mecanismele instituite de tratate, cu condiţia ca aceasta colaborare:
a) sa respecte competentele Comunitãţii Europene, precum şi obiectivele stabilite de prezentul titlu;
b) sa aibã drept scop transformarea cît mai rapida a Uniunii într-un spaţiu al libertãţii, securitãţii şi justiţiei.
(2) Autorizarea la care se referã paragraful 1 se acorda de Consiliu, hotarind cu majoritate calificatã, la cererea statelor membre interesate şi dupã ce a solicitat avizul Comisiei. De asemenea, cererea este transmisã Parlamentului European.
Dacã un membru al Consiliului declara ca, din motive importante de politica nationala, pe care le prezintã, intenţioneazã sa se opunã acordãrii unei autorizari cu majoritate calificatã, nu se va trece la vot. Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, poate solicita ca problema sa fie înaintatã Consiliului European pentru adoptarea unei decizii în unanimitate.
Voturile membrilor Consiliului sînt ponderate în conformitate cu articolul 148, paragraful 2, din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã. Pentru a fi adoptate, deciziile trebuie sa întruneascã cel puţin şaizeci şi doua de voturi favorabile, exprimate de cel puţin zece membri.
(3) Orice stat membru care doreşte sa participe la cooperarea instituitã în virtutea acestui articol, comunica intenţia sa Consiliului şi Comisiei, care transmite Consiliului, în termen de trei luni de la primirea notificãrii, un aviz prin care recomanda eventual anumite mãsuri particulare pe care le considera necesare pentru ca statul membru în discuţie sa participe la cooperarea respectiva. În termen de patru luni de la data notificãrii, Consiliul decide asupra cererii precum şi asupra mãsurilor particulare pe care le considera necesare. Decizia este reputat adoptatã, cu excepţia cazului în care Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, decide sa o menţinã în suspensie; în acest caz, Consiliul îşi motiveaza decizia şi va fixa un termen pentru reexaminarea ei. În aplicarea acestui paragraf, Consiliul hotãrãşte în condiţiile stabilite de articolul K.16.
(4) Dispoziţiile articolelor K.1-K.13 se aplica cooperãrii intensificate prevãzute de prezentul articol, cu excepţia dispoziţiilor contrare ale acestui articol sau ale articolelor K.15 şi K.16.
Dispoziţiile Tratatului instituind Comunitatea Europeanã referitoare la competentele Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene şi exercitarea acestora se aplica şi paragrafelor 1, 2 şi 3.
(5) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor Protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene.
Art. K.13. - (1) Articolele 137, 138, 138 E, 139-142, 146 şi 147, 148, paragraful 3, 150-153, 157-163, 191 A şi 217 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã se aplica şi dispoziţiilor privind domeniile care fac obiectul prezentului titlu.
(2) În conformitate cu dispoziţiile privind domeniile avute în vedere de prezentul titlu, cheltuielile administrative impuse instituţiilor sînt în sarcina bugetului Comunitãţilor Europene.
(3) Cheltuielile operationale determinate de aplicarea dispoziţiilor amintite sînt, de asemenea, în sarcina bugetului Comunitãţilor Europene, cu excepţia situaţiilor în care Consiliul, hotarind în unanimitate, decide contrariul. Atunci cînd o cheltuiala nu este în sarcina bugetului Comunitãţilor Europene, ea va fi suportatã de statele membre în funcţie de un criteriu de repartiţie bazat pe produsul naţional brut, cu excepţia situaţiilor în care Consiliul, hotarind în unanimitate, decide contrariul.
(4) Procedura bugetarã stabilitã prin Tratatul instituind Comunitatea Europeanã se aplica cheltuielilor care sînt în sarcina bugetului Comunitãţilor Europene.
Art. K.14. - Consiliul, hotarind în unanimitate, la initiativa Comisiei sau a unui stat membru, şi dupã consultarea Parlamentului European, poate decide ca anumite acţiuni din domeniile care fac obiectul articolului K.1 intra sub incidenta titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã şi, în acelaşi timp, sa stabilesca condiţiile de vot corespunzãtoare. El recomanda adoptarea acestei decizii de statele membre, în conformitate cu normele lor constituţionale."
12) Se introduce urmãtorul titlu nou:
"Titlul VI A. Dispoziţii privind cooperarea intensificata
Art. K.15. (1) Statele membre care îşi propun sa stabileascã între ele o cooperare intensificata pot recurge la instituţiile, procedurile şi mecanismele prevãzute de prezentul tratat şi de Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, cu condiţia ca cooperarea avutã în vedere:
a) sa aibã drept scop favorizarea realizãrii obiectivelor Uniunii precum şi apãrarea şi servirea intereselor sale;
b) sa respecte principiile acestor tratate şi cadrul institutional unic al Uniunii;
c) sa nu fie utilizata decît în ultima instanta, atunci cînd obiectivele tratatelor nu ar putea fi atinse prin aplicarea procedurilor pertinente prevãzute de acestea;
d) sa priveasca cel puţin majoritatea statelor membre;
e) sa nu afecteze nici acquis-ul comunitar, nici mãsurile luate în baza altor dispoziţii ale acestor tratate;
f) sa nu afecteze competentele, drepturile, obligaţiile şi interesele statelor membre care nu participa la ea;
g) sa fie deschisã tuturor statelor membre şi sa le permitã sa participe la aceasta cooperare ulterior, în orice moment, sub rezerva respectãrii deciziei iniţiale şi a deciziilor luate pînã în acest moment, în cadrul cooperãrii;
h) sa respecte criteriile adiţionale specifice, stabilite în articolul 5 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã şi, respectiv, în articolul K.12 din prezentul tratat, în funcţie de domeniul vizat, şi sa fie autorizate de Consiliu în conformitate cu procedurile prevãzute în aceste articole.
(2) Statele membre aplica actele şi deciziile luate pentru punerea în practica a cooperãrii la care participa, în mãsura în care acestea le privesc. Statele membre neparticipante nu intervin în punerea în practica a cooperãrii de cãtre statele membre participante.
Art. K.16. - (1) Pentru adoptarea actelor şi deciziilor necesare punerii în aplicare a cooperãrii la care se referã articolul K.15, se aplica dispoziţiile instituţionale pertinente ale prezentului tratat şi ale Tratatului instituind Comunitatea Europeanã. Totuşi, deşi toţi membrii Consiliului pot participa la deliberãri, la adoptarea deciziilor iau parte numai reprezentanţii statelor membre participante la cooperarea intensificata. Majoritatea calificatã este definitã ca fiind aceeaşi proporţie din voturile ponderate ale membrilor Consiliului interesaţi, ca cea stabilitã de articolul 148, paragraful 2 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã. Unanimitatea se constituie numai din voturile membrilor Consiliului interesaţi.
(2) Cheltuielile care rezulta din punerea în aplicare a cooperãrii, cu excepţia costurilor administrative ocazionate instituţiilor, sînt în sarcina statelor membre participante la cooperare, în afarã cazului în care Consiliul, hotarind în unanimitate, decide altfel.
Art. K.17. - Consiliul şi Comisia informeazã cu regularitate Parlamentul European cu privire la evoluţia cooperãrii intensificate stabilite pe baza prezentului titlu."
13) Articolul L este înlocuit cu textul urmãtor:
"Art. L. - Dispoziţiile Tratatului instituind Comunitatea Europeanã, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeanã a Carbunelui şi Otelului şi ale Tratatului instituind Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice care se referã competenta Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene şi exercitarea acestei competente sînt aplicabile numai urmãtoarelor dispoziţii din prezentul tratat:
a) dispoziţiile care modifica Tratatul instituind Comunitatea Economicã Europeanã în vederea instituirii Comunitãţii Europene, dispoziţiile care modifica Tratatul instituind Comunitatea Europeanã a Carbunelui şi Otelului şi Tratatul instituind Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice;
b) dispoziţiile titlului VI, în condiţiile prevãzute în articolul K.7;
c) dispoziţiile titlului VI A, în condiţiile prevãzute în articolul 5 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã şi în articolul K.12 din prezentul tratat;
d) articolul F, paragraful 2, în ceea ce priveşte acţiunea instituţiilor, în mãsura în care Curtea este competenta în virtutea tratatelor institutive ale Comunitãţilor Europene şi a prezentului tratat;
e) articolele L-S."
14) Paragraful 2 al articolului N este abrogat, iar paragraful 1 rãmîne fãrã numerotare.
15) Primul alineat al articolului O este înlocuit cu textul urmãtor:
"Orice stat european care respecta principiile enunţate în articolul F, paragraful 1, poate solicita sa devinã membru al Uniunii. El adreseazã cererea sa Consiliului, care se pronunţa asupra ei cu unanimitate, dupã consultarea Comisiei şi dupã avizul conform al Parlamentului European care se pronunţa cu majoritatea absolutã a voturilor membrilor sãi."
16) La articolul S, se adauga urmãtorul alineat:
"În virtutea Tratatului de adeziune din 1994, versiunile în limbile finlandeza şi suedeza ale prezentului tratat sînt, de asemenea, în mod egal autentice."
ART. 2
Tratatul instituind Comunitatea Europeanã este modificat în conformitate cu dispoziţiile acestui articol.
1) Dupã al optulea paragraf din preambul este adãugat urmãtorul paragraf:
"HOTARITI sa promoveze cel mai înalt nivel posibil de cunoştinţe pentru popoarele lor printr-un larg acces la educaţie şi prin permanenta actualizare a acesteia."
2) Articolul 2 este înlocuit cu textul urmãtor:
"Art. 2. - Misiunea Comunitãţii este ca, prin stabilirea unei pieţe comune şi a unei uniuni economice şi monetare, precum şi prin implementarea politicilor sau a acţiunilor comune prevãzute de articolele 3 şi 3 A, sa promoveze în intreaga Comunitate o dezvoltare armonioasã, echilibrata şi durabila a activitãţilor economice, un nivel înalt al ocupãrii forţei de munca şi al protecţiei sociale, egalitatea între bãrbaţi şi femei, o creştere durabila şi neinflationista, un grad înalt de convergenta a performantelor economice, un nivel înalt al protecţiei şi al îmbunãtãţirii calitãţii mediului, creşterea nivelului de trai şi a calitãţii vieţii, coeziunea economicã şi socialã şi solidaritatea între statele membre."
3) Articolul 3 este modificat dupã cum urmeazã:
a) textul actual este numerotat şi devine paragraful 1;
b) litera d) a noului paragraf 1 este înlocuitã cu textul urmãtor:
"d) mãsuri privind intrarea şi circulaţia persoanelor în conformitate cu dispoziţiile titlului III A.";
c) în noul paragraf 1 este introdusã, dupã litera h), urmãtoarea litera i):
"i) (...) promovarea coordonãrii între politicile de ocupare a forţei de munca ale statelor membre în vederea îmbunãtãţirii eficientei lor prin elaborarea unei strategii coordonate pentru ocuparea forţei de munca.";
d) în noul paragraf 1, actuala litera i) devine litera j) şi punctele care urmeazã sînt renumerotate în mod corespunzãtor;
e) este adãugat paragraful urmãtor:
"(2) Comunitatea urmãreşte sa elimine inegalitatile şi sa promoveze egalitatea între bãrbaţi şi femei în privinta tuturor activitãţilor menţionate în acest articol. "
4) Este introdus articolul urmãtor:
"Art. 3 C. - În definirea şi implementarea politicilor şi acţiunilor Comunitãţii menţionate la articolul 3 trebuie integrate exigenţele care ţin de protecţia mediului, în special pentru promovarea unei dezvoltãri durabile."
5) Este introdus urmãtorul articol:
"Art. 5 A. - (1) Statele membre care îşi propun sa stabileascã între ele o cooperare intensificata pot fi autorizate, cu respectarea articolelor K.15 şi K.16 din Tratatul privind Uniunea Europeanã, sa recurgã la instituţiile, procedurile şi mecanismele prevãzute de prezentul tratat sau de Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, cu condiţia ca cooperarea avutã în vedere:
a) sa nu priveasca domenii care ţin de competenta exclusiva a Comunitãţii;
b) sa nu afecteze politicile, acţiunile sau programele Comunitãţii;
c) sa nu aibã legatura cu cetãţenia Uniunii şi sa nu facã discriminãri între cetãţenii statelor membre;
d) sa se menţinã între limitele competentelor conferite Comunitãţii prin prezentul tratat;
e) sa nu constituie o discriminare şi nici o piedica în calea schimburilor între statele membre şi sa nu provoace nici o distorsiune a condiţiilor de concurenta între acestea.
(2) Autorizaţia prevãzutã la paragraful 1 este acordatã de Consiliu, hotarind cu majoritate calificatã, la propunerea Comisiei şi dupã consultarea Parlamentului European.
Dacã un membru al Consiliului declara ca, din motive importante de politica nationala, pe care le expune, are intenţia sa se opunã adoptãrii unei decizii care trebuie luatã cu majoritate calificatã, nu se procedeazã la vot. Hotarind cu majoritate calificatã, Consiliul poate solicita sesizarea Consiliului reunit la nivelul sefilor de stat sau de guvern asupra acestei chestiuni, în vederea adoptãrii unei decizii în unanimitate.
Statele membre care îşi propun sa stabileascã cooperarea intensificata, prevãzutã în paragraful 1, pot sa adreseze o cerere Comisiei, care poate inainta Consiliului o propunere în acest sens. Dacã nu prezintã o propunere, Comisia comunica statelor membre motivele acestei abstentiuni.
(3) Orice stat membru care doreşte sa participe la cooperarea stabilitã în baza prezentului articol notifica aceasta intenţie Consiliului şi Comisiei; aceasta din urma transmite Consiliului un aviz, în termen de trei luni de la primirea notificãrii. În termen de patru luni de la notificare, Comisia ia o hotãrîre cu privire la cerere, precum şi cu privire la eventualele dispoziţii speciale pe care le poate considera necesare.
(4) Actele şi deciziile necesare desfãşurãrii acţiunilor de cooperare sînt supuse tuturor regulilor pertinente ale prezentului tratat, în afarã dispoziţiilor contrare prevãzute în prezentul articol şi în articolele K.15 şi K.16 din Tratatul privind Uniunea Europeanã.
(5) Prezentul articol nu aduce atingere protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene."
6) La articolul 6, alineatul 2 este înlocuit cu urmãtorul text:
"Consiliul, hotarind conform procedurii prevãzute în articolul 189 B, poate adopta orice reglementare în vederea interzicerii acestor discriminãri."
7) Este introdus urmãtorul articol:
"Art. 6 A. - Fãrã a aduce atingere prevederilor prezentului tratat şi în limitele competentelor conferite Comunitãţii de acesta, Consiliul, hotarind în unanimitate la propunerea Comisiei şi dupã consultarea Parlamentului European, poate lua mãsurile necesare pentru combaterea oricãrei discriminãri bazate pe sex, rasa sau origine etnicã, religie sau convingeri, un handicap, virsta sau orientare sexualã."
8) La sfîrşitul primei pãrţi este introdus urmãtorul articol:
"Art. 7 D. - Fãrã a aduce atingere articolelor 77, 90, 92 şi avînd în vedere locul ocupat de serviciile de interes economic general printre valorile comune ale Uniunii şi rolul pe care îl au în promovarea coeziunii sociale şi teritoriale a Uniunii, Comunitatea şi statele membre, în limitele competentelor lor şi în limitele sferei de aplicare a prezentului tratat, vegheazã ca aceste servicii sa funcţioneze pe baza unor principii şi în condiţii care sa le permitã sa-şi îndeplineascã misiunile."
9) Paragraful 1 al articolului 8 este înlocuit cu textul urmãtor:
"(1) Se instituie o cetãţenie a Uniunii. Este cetãţean al Uniunii orice persoana care are naţionalitatea unui stat membru. Cetãţenia Uniunii completeazã, dar nu înlocuieşte cetãţenia nationala."
10) Paragraful al doilea al articolului 8 A este înlocuit cu textul urmãtor:
"(2) Consiliul poate adopta dispoziţii pentru facilitarea exercitãrii drepturilor prevãzute de paragraful 1; cu excepţia cazului în care prezentul tratat dispune altfel, Consiliul hotãrãşte conform procedurii prevãzute de articolul 189 B. Consiliul hotãrãşte în unanimitate pe întreg parcursul acestei proceduri."
11) Alineatul urmãtor este adãugat articolului 8 D:
"Fiecare cetãţean al Uniunii poate sa scrie oricãrei instituţii sau organ arãtat în acest articol sau în articolul 4, în una din limbile menţionate la articolul 248 şi sa i se rãspundã în aceeaşi limba."
12) Articolul 51 este înlocuit cu textul urmãtor: "Art. 51
Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã la articolul 189 B, adopta acele mãsuri în domeniul securitãţii sociale care sînt necesare pentru asigurarea liberei circulatii a lucrãtorilor; în acest scop ia mãsuri pentru a asigura dreptul lucrãtorilor migranti şi al succesorilor lor în drepturi:
a) la cumulul tuturor perioadelor luate în considerare de diferitele legis
b) la plata prestaţiilor cãtre persoanele rezidente pe teritoriul statelor membre.
Consiliul hotãrãşte în unanimitate pe întreg parcursul procedurii prevãzute la articolul 189 B."
13) Paragraful al doilea al articolului 56 este înlocuit cu textul urmãtor:
"(2) Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã în articolul 198 B, adopta directive pentru coordonarea dispoziţiilor susmenţionate."
14) Paragraful al doilea al articolului 57 este înlocuit cu textul urmãtor:
"(2) În acelaşi scop, Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã în articolul 189 B, adopta directive vizind coordonarea dispoziţiilor legislative, de reglementare şi administrative ale statelor membre, care privesc accesul la activitãţile independente şi exercitarea lor. Consiliul hotãrãşte în unanimitate pe întreg parcursul procedurii prevãzute la articolul 189 B, cu privire la directivele a cãror executare implica, cel puţin într-un stat membru, o modificare a principiilor legislative existente în regimul profesiunilor, în ceea ce priveşte educaţia şi condiţiile de acces ale persoanelor fizice. În celelalte cazuri, Consiliul hotãrãşte cu majoritate calificatã."
15) În partea a III-a este introdus urmãtorul titlu:
"Titlul III A. Vize, azil, imigratie şi alte politici care ţin de libera circulaţie a persoanelor
Art. 73 I. - În scopul instituirii progresive a unei zone a libertãţii, securitãţii şi justiţiei, Consiliul adopta:
a) într-o perioada de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, mãsuri menite sa asigure libera circulaţie a persoanelor conform articolului 7 A, conjugate cu mãsuri de acompaniament direct legate de materia controalelor la frontierele externe, azil şi imigratie, în conformitate cu articolul 73 J, punctele 2) şi 3), 73 K, punctele 1), a) şi 2), a), precum şi mãsuri de combatere a criminalitatii, conform articolului K.3, litera e) din Tratatul privind Uniunea Europeanã;
b) alte mãsuri în domeniul azilului, imigratiei şi protecţiei drepturilor cetãţenilor statelor terţe, conform articolului 73 K;
c) mãsuri în domeniul cooperãrii judiciare în materie civilã, asa cum se arata în articolul 73 M;
d) mãsuri adecvate pentru încurajarea şi întãrirea cooperãrii administrative prevãzute în articolul 73 N;
e) mãsuri în domeniul cooperãrii poliţieneşti şi judiciare în materie penalã, pentru a atinge un nivel înalt de securitate prin prevenirea şi combaterea acestui fenomen în cadrul Uniunii, în conformitate cu dispoziţiile Tratatului privind Uniunea Europeanã.
Art. 73 J. - Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã de articolul 73 O, va adopta, într-o perioada de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam:
1) mãsuri menite ca, în conformitate cu articolul 7 A, sa asigure absenta oricãrui control asupra persoanelor care traverseaza frontierele interne, fie ca este vorba de cetãţeni ai Uniunii, fie de cetãţeni ai statelor terţe;
2) mãsuri privind trecerea frontierelor externe ale statelor membre, care vor stabili:
a) normele şi procedurile pe care trebuie sa le respecte statele membre cînd efectueazã controalele persoanelor la frontierele externe;
b) regulile privind vizele de şedere pe o durata de maxim trei luni, în special:
i) lista statelor terţe ai cãror cetãţeni sînt obligaţi sa aibã viza atunci cînd trec frontierele externe şi a statelor ai cãror cetãţeni sînt scutiţi de aceasta obligaţie;
ii) procedurile şi condiţiile de eliberare a vizelor de cãtre statele membre;
iii) un format uniform pentru vize;
iv) reguli privind o viza uniforma;
3) mãsuri stabilind condiţiile în care cetãţenii statelor terţe pot circula liber pe teritoriul statelor membre pe o perioada a carei durata nu va depãşi trei luni.
Art. 73 K. - Într-o perioada de cinci ani de la intrare în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã la articolul 73 O, va adopta:
1) mãsuri privind azilul, conforme cu Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951 şi cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiatilor, precum şi cu alte tratate pertinente, în urmãtoarele domenii:
a) criterii şi mecanisme pentru a determina statul membru responsabil pentru examinarea cererii de azil introdusã de cetãţeanul unui stat terţ în unul din statele membre;
b) norme minimale privind primirea solicitanţilor la azil în statele membre;
c) norme minimale privind condiţiile pe care trebuie sa le îndeplineascã cetãţenii statelor terţe pentru a putea pretinde statutul de refugiati;
d) norme minimale privind procedura de acordare sau de retragere a statutului de refugiat în statele membre;
2) mãsuri privind refugiatii şi persoanele dislocate, în urmãtoarele domenii:
a) norme minimale privind acordarea unei protecţii temporare persoanelor dislocate din state terţe care nu se pot întoarce în ţãrile lor de origine şi persoanelor care, din alte motive, au nevoie de protecţie internationala;
b) promovarea unui echilibru al eforturilor între statele membre care primesc refugiati şi persoane dislocate şi care suporta consecinţele primirii lor;
3) mãsuri privind politica de imigrare, în urmãtoarele domenii:
a) condiţii de intrare şi de şedere, precum şi reguli privind procedurile de eliberare de cãtre statele membre, a vizelor şi a permiselor de şedere de lungã durata, inclusiv cele în scopul reintregirii familiei;
b) imigratia clandestina şi şederea ilegala, inclusiv repatrierea persoanelor fãrã drept de şedere într-un stat membru;
4) mãsuri care stabilesc cu ce drepturi şi în ce condiţii cetãţenii statelor terţe cu drept de şedere într-un stat membru, pot beneficia de dreptul de şedere în celelalte state membre.
Mãsurile adoptate de Consiliu în baza punctelor 3) şi 4) nu impiedica un stat membru sa menţinã sau sa introducã, în domeniile în cauza, dispoziţii naţionale compatibile cu prezentul tratat şi cu acordurile internaţionale.
Mãsurilor adoptate în baza punctelor 2, litera a), 3, litera b) şi 4 nu li se aplica menţiunea de mai sus privind perioada de cinci ani.
Art. 73 L. - (1) Dispoziţiile prezentului titlu nu vor afecta exercitarea responsabilitãţilor care revin statelor membre cu privire la menţinerea ordinii publice şi la salvgardarea securitãţii interne.
(2) În cazul în care unul sau mai multe state membre se gãsesc într-o situaţie de urgenta caracterizatã printr-un aflux neasteptat de cetãţeni ai statelor terţe, Consiliul, fãrã a aduce atingere paragrafului I, hotarind cu majoritate calificatã la propunerea Comisiei, va putea adopta mãsuri provizorii în beneficiul statului membru în cauza, pentru o perioada care nu va depãşi şase luni.
Art. 73 M. - Mãsurile din domeniul cooperãrii judiciare în materie civilã cu incidenta transfrontaliera, care vor fi luate în conformitate cu articolul 73 O şi în mãsura în care sînt necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne, vor urmãri, printre altele:
a) sa amelioreze şi sa simplifice:
- sistemul notificãrii transfrontaliere a actelor judiciare şi extrajudiciare;
- cooperarea în domeniul stringerii probelor;
- recunoaşterea şi executarea hotãrîrilor în materie civilã şi comercialã, inclusiv a hotãrîrilor extrajudiciare;
b) sa promoveze compatibilitatea regulilor aplicabile în statele membre în materia conflictelor de legi sau de competenta;
c) sa elimine obstacolele din calea bunei desfasurari a procedurilor civile, promovind, dacã este necesar, compatibilitatea regulilor de procedura civilã aplicabile în statele membre.
Art. 73 N. - Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã la articolul 73 O, adopta mãsuri pentru a asigura cooperarea între serviciile competente din administraţiile statelor membre în domeniile prevãzute în prezentul titlu, precum şi între aceste servicii şi Comisie.
Art. 73 O. - (1) În timpul unei perioade tranzitorii de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, Consiliul hotãrãşte în unanimitate la propunerea Comisiei sau la initiativa unui stat membru şi dupã consultarea Parlamentului European.
(2) Dupã aceasta perioada de cinci ani:
- Consiliul va hotãrî la propunerea Comisiei; Comisia va examina orice cerere facuta de un stat membru prin care acesta îi solicita sa supunã Consiliului o propunere;
- Consiliul, hotarind în unanimitate dupã consultarea Parlamentului European, va lua o decizie prin care procedura prevãzutã la articolul 189 B sa devinã aplicabilã tuturor domeniilor reglementate de prezentul titlu sau unora dintre ele şi prin care sa fie adaptate dispoziţiile privind Curtea de Justiţie.
(3) Prin derogare de la prevederile paragrafelor 1 şi 2, mãsurile prevãzute în articolul 73 J punctul 2), litera b), subpunctele (i) şi (iii) vor fi adoptate de Consiliu, dupã intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, hotarind cu majoritate calificatã, la propunerea Comisiei şi dupã consultarea Parlamentului European;
(4) Prin derogare de la prevederile paragrafului 2, mãsurile prevãzute în articolul 73 J, punctul (2), litera b), subpunctele (ii) şi (iv) vor fi adoptate de Consiliu, dupã trecerea unei perioade de cinci ani de la intrarea în vigoare a acestui Tratat, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã la articolul 189 B.
Art. 73 P. - (1) Articolul 177 este aplicabil în circumstanţele şi condiţiile urmãtoare: atunci cînd o chestiune privind interpretarea prezentului titlu sau privind validitatea sau interpretarea actelor adoptate de instituţiile Comunitãţii pe baza prezentului titlu este ridicatã în fata unei jurisdicţii a unui stat membru ale carei decizii nu pot fi atacate în dreptul intern, iar aceasta jurisdicţie, dacã apreciazã ca pentru a se pronunţa este necesarã o decizie în aceasta problema, solicita Curţii de Justiţie sa se pronunţe asupra acestei chestiuni.
(2) În orice caz, Curtea de Justiţie nu este apta sa hotãrascã asupra unei mãsuri sau decizii luatã în aplicarea articolului 73 J, punctul 1) privind menţinerea ordinii publice şi salvgardarea securitãţii interne.
(3) Consiliul, Comisia sau un Stat membru pot solicita Curţii de Justiţie sa se pronunţe asupra unei chestiuni de interpretare a prezentului titlu sau a actelor adoptate de instituţiile Comunitãţii în baza acestuia. Hotãrîrea data de Curtea de Justiţie ca rãspuns la o astfel de cerere nu este aplicabilã sentinţelor jurisdictiilor din statele membre care au dobîndit putere de lucru judecat.
Art. 73 Q. - Prezentul titlu se aplica Regatului Unit şi Irlandei, sub rezerva prevederilor Protocolului asupra poziţiei Regatului Unit şi a Irlandei, şi ale Protocolului asupra poziţiei Danemarcei şi fãrã a aduce atingere Protocolului asupra aplicãrii anumitor aspecte ale articolului 7 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã."
16) Partea introductivã a paragrafului 1 din articolul 75 este înlocuitã cu textul urmãtor:
"(1) În vederea aplicãrii articolului 74 şi luind în considerare aspectele specifice transporturilor, Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã în articolul 189 B şi dupã consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, va stabili:"
17) Paragrafele 3, 4 şi 5 ale articolului 100 A sînt înlocuite cu paragrafele urmãtoare:
"(3) Comisia, în elaborarea propunerilor sale prevãzute la paragraful 1 în materie de sãnãtate, securitate, protecţie a mediului înconjurãtor şi protecţie a consumatorului, va pleca de la un nivel ridicat de protecţie, ţinînd cont în special de orice noua evoluţie bazatã pe date ştiinţifice. În exercitarea competentelor lor, Parlamentul European şi Consiliul vor urmãri şi ele realizarea acestui obiectiv.
(4) Dacã, dupã adoptarea de Consiliu sau de Comisie a unei mãsuri de armonizare, un stat membru considera necesarã menţinerea unor dispoziţii naţionale justificate prin considerente importante, prevãzute la articolul 36, sau vizind protecţia mediului de munca sau a mediului ambiant, le va notifica Comisiei, aratind motivele menţinerii.
(5) În plus, fãrã a aduce atingere paragrafului (4), dacã, dupã adoptarea de Consiliu sau de Comisie a unei mãsuri de armonizare, un stat membru considera necesarã introducerea unor dispoziţii naţionale bazate pe noi probe ştiinţifice referitoare la protecţia mediului înconjurãtor sau a mediului de munca, pe baza unei probleme specifice acelui stat membru apãrute dupã adoptarea mãsurii de armonizare, va notifica Comisiei mãsurile avute în vedere precum şi motivele adoptãrii ei.
(6) Într-un termen de şase luni de la notificãrile menţionate în paragrafele (4) şi (5), Comisia va aproba sau va respinge dispoziţiile naţionale în cauza, dupã ce va verifica dacã ele reprezintã sau nu un mijloc de discriminare arbitrarã sau o restrictie deghizatã privind comerţul între state membre, precum şi dacã ele constituie sau nu un obstacol în calea functionarii pieţei interne.
În absenta unei decizii a Comisiei în acest termen, dispoziţiile naţionale menţionate în paragrafele (4) şi (5) sînt reputat aprobate.
Atunci cînd acest fapt este justificat de complexitatea problemei şi în absenta pericolului pentru sãnãtatea umanã, Comisia poate notifica statului membru în cauza ca perioada prevãzutã în prezentul paragraf poate fi prelungitã cu o noua perioada de cel mult şase luni.
(7) Atunci cînd, în aplicarea paragrafului (6), un stat membru este autorizat sa menţinã sau sa introducã dispoziţii naţionale care deroga de la o mãsura de armonizare, Comisia va examina imediat dacã este oportun sa propunã adaptarea acelei mãsuri.
(8) Atunci cînd un stat membru ridica o chestiune care tine de sãnãtatea publica, într-un domeniu care a fost anterior obiectul unei mãsuri de armonizare, va notifica acest fapt Comisiei, care va examina de urgenta dacã este cazul sa propunã Consiliului mãsurile adecvate.
(9) Prin derogare de la procedura prevãzutã la articolele 169 şi 170, Comisia sau orice stat membru pot sesiza direct Curtea de Justiţie dacã apreciazã ca un alt stat membru foloseşte abuziv drepturile prevãzute în prezentul articol.
(10) Mãsurile de armonizare prevãzute mai sus implica, în cazurile corespunzãtoare, o clauza de salvgardare care autorizeaza statele membre sa adopte mãsuri provizorii supuse unei proceduri de control comunitar, pentru unul sau mai multe din motivele neeconomice prevãzute la articolul 36."
18) Articolele 100 C şi 100 D sînt abrogate.
19) Dupã titlul VI este introdus urmãtorul titlu:
"Titlul VI A. Ocuparea forţei de munca
Art. 109 N. - Statele membre şi Comunitatea se angajeazã, conform prezentului titlu, sa elaboreze o strategie coordonata pentru ocuparea forţei de munca şi în special pentru promovarea unei forte de munca competente, calificate şi capabile de adaptare, precum şi a unei piele a muncii apta sa reactioneze rapid la evoluţia economiei, în vederea atingerii obiectivelor enunţate în articolul B al Tratatului privind Uniunea Europeanã şi în articolul 2 al prezentului tratat.
Art. 109 O. - (1) Statele membre, prin politicile lor de ocupare a forţei de munca, vor contribui la atingerea obiectivelor menţionate la articolul 109 N într-o maniera compatibila cu orientãrile generale ale politicilor economice ale statelor membre şi ale Comunitãţii, adoptate în aplicarea articolului 103, paragraful 2.
(2) Statele membre, avînd în vedere practicile naţionale privind responsabilitãţile partenerilor sociali, considera promovarea ocupãrii forţei de munca ca o chestiune de interes comun şi îşi coordoneazã în aceasta privinta acţiunile în cadrul Consiliului, conform articolului 109 Q.
Art. 109 P. - (1) Comunitatea contribuie la realizarea unui înalt nivel al ocupãrii forţei de munca prin încurajarea cooperãrii între statele membre şi prin susţinerea şi, dacã este necesar, completarea acţiunilor lor. Procedînd astfel, Comunitatea va respecta pe deplin competentele Statelor membre.
(2) Obiectivul unui înalt nivel al ocupãrii forţei de munca va fi luat în considerare în formularea şi implementarea politicilor şi acţiunilor Comunitãţii.
Art. 109 Q. - (1) Consiliul European analizeazã anual situaţia ocupãrii forţei de munca din Comunitate şi adopta concluzii în aceasta privinta, pe baza raportului anual comun al Consiliului şi al Comisiei.
(2) Pe baza concluziilor Consiliului European, Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã la propunerea Comisiei şi dupã consultarea Parlamentului European, a Comitetului economic şi social, a Comitetului regiunilor şi a Comitetului forţei de munca menţionat în articolul 109 S, va trasa anual liniile directoare de care statele membre vor tine cont în politicile lor privind forta de munca. Aceste linii directoare vor fi compatibile cu orientãrile generale adoptate în conformitate cu articolul 103, paragraful 2.
(3) Fiecare stat membru va transmite anual Consiliului şi Comisiei un raport privind principalele mãsuri luate pentru implementarea politicii sale privind ocuparea forţei de munca, în lumina orientarilor generale pentru ocuparea forţei de munca menţionate în paragraful 2.
(4) Pe baza rapoartelor menţionate în paragraful 3 şi dupã ce a obţinut avizul Comitetului forţei de munca, Consiliul va efectua anual, în lumina orientarilor generale privind ocuparea forţei de munca, o examinare privind implementarea politicilor statelor membre în materia ocupãrii forţei de munca. Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã la recomandarea Comisiei, poate sa facã recomandãri statelor membre, dacã, în urma examinãrii, considera ca este oportun.
(5) Pe baza rezultatelor examinãrii, Consiliul şi Comisia transmit Consiliului European un raport anual comun privind situaţia ocupãrii forţei de munca din Comunitate şi privind implementarea orientarilor generale privind ocuparea forţei de munca.
Art. 109 R. - Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã în articolul 189 B şi dupã consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, poate adopta mãsuri de încurajare menite sa favorizeze cooperarea între statele membre şi poate sa le susţinã acţiunile în domeniul ocupãrii forţei de munca prin iniţiative care sa dezvolte schimbul informaţiilor şi al celor mai eficiente practici, furnizind analize comparative şi indicaţii precum şi promovind abordarile inovatoare şi evaluind experientele, în special recurgind la proiecte pilot.
Aceste mãsuri nu vor include armonizarea dispoziţiilor legislative şi de reglementare ale statelor membre.
Art. 109 S. - Consiliul, dupã consultarea Parlamentului European, va institui un Comitet al forţei de munca cu caracter consultativ, pentru promovarea coordonãrii între statele membre a politicilor în materia forţei de munca şi a pieţei forţei de munca. Comitetul este însãrcinat:
- sa monitorizeze situaţia ocupãrii forţei de munca şi a politicilor privind forta de munca în statele membre şi în Comunitate;
- sa formuleze, fãrã a aduce atingere articolului 151, avize la cererea Consiliului sau a Comisiei sau din proprie initiativa şi sa contribuie la pregãtirea activitãţilor Consiliului menţionate în articolul 109 Q. În îndeplinirea mandatului sau, Comitetul consulta partenerii sociali.
Fiecare stat membru şi Comisia numesc cîte doi membri în Comitet."
20) Urmãtorul paragraf este adãugat articolului 113:
"(5) Consiliul, hotarind în unanimitate la propunerea Comisiei şi dupã consultarea Parlamentului European, poate extinde aplicarea paragrafelor 1 la 4 la negocierile şi acordurile internaţionale privind serviciile şi proprietatea intelectualã, în mãsura în care nu sînt prevãzute de aceste paragrafe."
21) Urmãtorul titlu este introdus dupã titlul VII:
"Titlul VII A. Cooperarea vamalã
Art. 116. - În limitele sferei de aplicare a prezentului tratat, Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã în articolul 189 B, va lua mãsuri pentru a intensifica cooperarea vamalã între statele membre şi între acestea şi Comisie. Aceste mãsuri nu se vor referi la aplicarea dreptului penal intern, nici la administrarea justiţiei în statele membre."
22) Articolele 117 la 120 sînt înlocuite cu urmãtoarele articole:
"Art. 117. - Comunitatea şi statele membre, preocupate de drepturile sociale fundamentale, astfel cum au fost enunţate în Carta socialã europeanã semnatã la Torino, la 18 octombrie 1961 şi în Carta europeanã a drepturilor sociale fundamentale ale lucrãtorilor din 1989, au ca obiectiv promovarea ocupãrii forţei de munca, ameliorarea condiţiilor de viata şi de munca în asa fel încît sa permitã armonizarea lor prin progres, o protecţie socialã adecvatã, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane în vederea atingerii unui nivel înalt şi durabil de ocupare a forţei de munca şi lupta impotriva marginalizarii.
În acest scop, Comunitatea şi statele membre pun în practica mãsuri care ţin cont de diversitatea practicilor naţionale, în special în domeniul relaţiilor contractuale, precum şi de nevoia de a menţine competitivitatea economiei Comunitãţii.
Ele estimeaza ca o asemenea evoluţie rezulta atît din funcţionarea pieţei comune, care favorizeazã armonizarea sistemelor sociale, cît şi din procedurile prevãzute de prezentul tratat şi din apropierea dispoziţiilor legislative, de reglementare şi administrative.
Art. 118. - (1) În vederea atingerii obiectivelor prevãzute la articolul 117, Comunitatea susţine şi completeazã activitãţile statelor membre în urmãtoarele domenii:
- îmbunãtãţirea în special a mediului de munca, pentru a proteja sãnãtatea şi securitatea lucrãtorilor;
- condiţiile de munca;
- informarea şi consultarea lucrãtorilor;
- integrarea persoanelor excluse de pe piata muncii, fãrã a aduce atingere articolului 127;
- egalitatea dintre bãrbaţi şi femei în ceea ce priveşte oportunitatile de pe piata muncii şi tratamentul la locul de munca.
(2) În acest scop, Consiliul poate stabili, prin directive, prescripţii minimale aplicabile progresiv, ţinînd cont de condiţiile şi regulile tehnice din fiecare stat membru. Aceste directive evita sa impunã constringeri administrative, financiare şi juridice care ar ingreuna formarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
Consiliul hotãrãşte în conformitate cu procedura prevãzutã la articolul 189 B şi dupã consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor.
Consiliul, hotarind în conformitate cu aceeaşi procedura, poate adopta mãsuri care sa incurajeze cooperarea între statele membre prin iniţiative menite sa imbunatateasca cunoştinţele, sa dezvolte schimbul informaţiilor şi al celor mai eficiente practici, sa promoveze abordarile novatoare şi sa evalueze experientele în scopul combaterii izolarii sociale.
(3) Totuşi, Consiliul hotãrãşte în unanimitate, la propunerea Comisiei, dupã consultarea Parlamentului European, a Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, în urmãtoarele domenii:
- securitatea socialã şi protecţia socialã a lucrãtorilor;
- protecţia lucrãtorilor în cazul rezilierii contractului de munca;
- reprezentarea şi apãrarea colectivã a intereselor lucrãtorilor şi ale angajatorilor, inclusiv administrarea comuna, sub rezerva paragrafului 6;
- condiţii de angajare pentru cetãţenii statelor terţe, rezidenţi legal pe teritoriul Comunitãţii;
- contribuţiile financiare pentru promovarea ocupãrii forţei de munca şi pentru crearea de noi locuri de munca, fãrã a aduce atingere prevederilor referitoare la Fondul social.
(4) Un stat membru poate incredinta partenerilor sociali, la cererea lor comuna, implementarea directivelor adoptate în aplicarea paragrafelor 2 şi 3.
În aceasta situaţie, asigurindu-se ca, cel tirziu la data la care o directiva trebuie sa fie transpusa conform articolului 189, partenerii sociali au introdus prin acord mãsurile necesare, statul membru în cauza este obligat sa adopte orice dispoziţie necesarã pentru a fi în orice moment în mãsura sa garanteze rezultatele impuse de respectiva directiva.
(5) Dispoziţiile adoptate în virtutea prezentului articol nu pot impiedica un stat membru sa menţinã sau sa introducã mãsuri de protecţie mai stricte, compatibile cu prezentul tratat.
(6) Dispoziţiile prezentului articol nu se vor aplica remuneraţiilor, dreptului de asociere, dreptului la greva şi dreptului de lock-out.
Art. 118 A. - (1) Comisia are sarcina de a promova consultarea partenerilor sociali la nivel comunitar şi ia orice mãsura utila pentru facilitarea dialogului lor asigurind un sprijin echilibrat pentru pãrţi.
(2) În acest scop, înainte de a inainta propuneri în domeniul politicii sociale, Comisia consulta partenerii sociali în privinta posibilei orientãri a unei acţiuni comunitare.
(3) În cazul în care Comisia, dupã aceasta consultare, considera ca este dezirabila o acţiune comunitara, consulta partenerii sociali asupra conţinutului propunerii avute în vedere. Partenerii sociali transmit Comisiei un aviz sau, cînd este cazul, o recomandare.
(4) Cu ocazia acestei consultãri, partenerii sociali pot informa Comisia despre dorinta lor de a iniţia procedura prevãzutã la articolul 118 B. Durata procedurii nu va putea depãşi noua luni, în afarã de cazul în care partenerii sociali şi Comisia decid de comun acord sa o prelungeascã.
Art. 118 B. - (1) Dialogul între partenerii sociali la nivel comunitar poate conduce, dacã aceştia doresc, la relaţii contractuale, inclusiv acorduri.
(2) Punerea în aplicare a acordurilor încheiate la nivel comunitar se realizeazã fie prin procedurile şi practicile proprii ale partenerilor sociali şi ale statului membru, fie, în domeniile reglementate de articolul 118, la cererea comuna a pãrţilor semnatare, printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei.
Consiliul hotãrãşte cu majoritate calificatã, cu excepţia situaţiilor în care acordul în cauza conţine una sau mai multe prevederi referitoare la unul din domeniile prevãzute în articolul 118, paragraful 3, caz în care hotãrãşte în unanimitate.
Art. 118 C. - În vederea atingerii obiectivelor prevãzute la articolul 117 şi fãrã a aduce atingere celorlalte dispoziţii ale prezentului tratat, Comisia va incuraja cooperarea între statele membre şi va facilita coordonarea acţiunilor lor în toate domeniile politicii sociale reglementate în acest capitol, în special în materiile care privesc:
- ocuparea forţei de munca;
- dreptul muncii şi condiţiile de munca;
- formarea şi perfecţionarea profesionalã;
- securitatea socialã;
- protecţia impotriva accidentelor şi bolilor profesionale;
- igiena muncii;
- dreptul sindical şi negocierile colective între angajatori şi lucrãtori.
În acest scop, Comisia acţioneazã în strinsa legatura cu statele membre, prin studii, avize şi prin organizarea de consultãri, atît pentru problemele care apar pe plan naţional, cît şi pentru cele care intereseazã organizaţiile internaţionale.
Înainte de a emite avizele prevãzute în prezentul articol, Comisia consulta Comitetul economic şi social.
Art. 119. - (1) Fiecare stat membru asigura aplicarea principiului egalitãţii remuneraţiilor între bãrbaţi şi femei pentru aceeaşi munca sau pentru munca de valoare egala.
(2) Prin remuneraţie, în sensul prezentului articol, se înţelege salariul sau plata obişnuitã de baza sau minima şi toate celelalte avantaje, plãtite direct sau indirect, în numerar sau în natura, de angajator angajatului în baza raportului de munca.
Egalitatea de remunerare fãrã discriminare bazatã pe sex, implica urmãtoarele:
a) remuneraţia acordatã pentru aceeaşi munca, plãtitã dupã rezultat, sa fie stabilitã pe baza aceleiaşi unitãţi de mãsura.
b) remuneraţia acordatã pentru o munca plãtitã pe unitate de timp sa fie aceeaşi, pentru acelaşi loc de munca.
(3) Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã la articolul 189 B şi dupã consultarea Comitetului economic şi social, adopta mãsuri pentru a asigura aplicarea principiului egalitãţii sanselor şi al egalitãţii de tratament între bãrbaţi şi femei în domeniul angajãrii şi al muncii, inclusiv principiul egalitãţii remuneraţiilor pentru aceeaşi munca sau pentru munca de valoare egala.
(4) Pentru a asigura efectiv deplina egalitate între bãrbaţi şi femei în viata profesionalã, principiul egalitãţii de tratament dintre bãrbaţi şi femei nu impiedica un stat membru sa menţinã sau sa adopte mãsuri care sa prevadã avantaje specifice menite sa faciliteze exercitarea unei activitãţi profesionale de cãtre sexul mai slab reprezentat sau sa previnã ori sa compenseze dezavantaje în carierele profesionale.
Art. 119 A. - Statele membre se straduiesc sa menţinã echivalenta care exista în regimul de concedii plãtite.
Art. 120. - Comisia întocmeşte anual un raport asupra progreselor realizate în atingerea obiectivelor articolului 117, inclusiv situaţia demograficã în Comunitate. Raportul va fi înaintat Parlamentului European, Consiliului şi Comitetului economic şi social.
Parlamentul European poate invita Comisia sa întocmeascã rapoarte asupra unor probleme specifice privind situaţia socialã."
23) Articolul 125 este înlocuit cu urmãtorul text:
"Art. 125. - Consiliul, hotarind conform procedurii prevãzute în articolul 189 B şi dupã consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, adopta deciziile de aplicare referitoare la Fondul social european."
24) Paragraful 4 al articolului 127 este înlocuit cu textul urmãtor:
"(4) Consiliul, hotarind conform procedurii prevãzute la articolul 189 B şi dupã consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, adopta mãsuri care contribuie la realizarea obiectivelor indicate în prezentul articol, cu excepţia oricãror armonizari a dispoziţiilor legislative şi de reglementare ale statelor membre."
25) Paragraful 4 al articolului 128 este înlocuit cu textul urmãtor:
"(4) În cadrul acţiunilor întreprinse în baza altor prevederi din prezentul tratat, Comunitatea ia în considerare aspectele culturale, în special în scopul respectãrii şi al promovãrii diversitatii culturale."
26) Articolul 129 este înlocuit cu textul urmãtor:
"Art. 129. - (1) În cadrul definirii şi implementarii tuturor activitãţilor şi politicilor Comunitãţii, este garantat un nivel ridicat de protecţie a sãnãtãţii umane.
Acţiunea Comunitãţii, care completeazã politicile naţionale, are drept scop ameliorarea sãnãtãţii publice, prevenirea bolilor şi a afectiunilor umane şi a surselor de pericol pentru sãnãtatea umanã. Aceasta acţiune include şi lupta impotriva marilor flageluri, favorizind cercetarea cauzelor, a transmiterii şi a prevenirii lor, precum şi informarea şi educarea în domeniul sãnãtãţii.
Comunitatea completeazã acţiunea desfasurata de statele membre în vederea reducerii efectelor nocive ale drogurilor asupra sãnãtãţii, inclusiv prin informare şi prevenire.
(2) Comunitatea încurajeazã cooperarea între statele membre în domeniile menţionate în acest articol şi, dacã este necesar, le sprijinã acţiunea.
Statele membre, colaborind cu Comisia, îşi coordoneazã politicile şi programele în domeniile vizate de paragraful 1. Comisia, în strinsa colaborare cu statele membre, poate lua orice initiativa utila pentru promovarea acestei coordonari.
(3) Comunitatea şi statele membre favorizeazã cooperarea cu statele terţe şi cu organizaţiile internaţionale competente în domeniul sãnãtãţii publice.
(4) Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã în articolul 189 B, şi dupã consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, contribuie la atingerea obiectivelor vizate de prezentul articol, adoptînd:
a) mãsuri care fixeazã standarde ridicate de calitate şi siguranta a organelor şi substanţelor de origine umanã, a singelui şi derivatelor sale; aceste mãsuri nu pot impiedica un stat membru sa menţinã sau sa introducã mãsuri de protecţie mai stricte.
b) prin derogare de la articolul 43, mãsuri în domeniul veterinar şi fitosanitar care vor avea ca obiectiv direct protecţia sãnãtãţii publice.
c) mãsuri de încurajare menite sa protejeze şi sa amelioreze sãnãtatea umanã, cu excepţia oricãror mãsuri de armonizare a dispoziţiilor legislative şi de reglementare ale statelor membre.
Consiliul, hotarind în majoritate calificatã la propunerea Comisiei, poate de asemenea sa adopte recomandãri în scopurile enunţate în prezentul articol.
(5) Acţiunea Comunitãţii în domeniul sãnãtãţii publice respecta pe deplin responsabilitãţile statelor membre în materia organizãrii şi furnizarii serviciilor de sãnãtate şi a îngrijirii medicale. În particular, mãsurile la care face referire paragraful 4, litera a) nu vor aduce atingere dispoziţiilor naţionale privind donarea de organe şi singe sau utilizarea lor în scopuri medicale."
27) Articolul 129 A este înlocuit cu textul urmãtor:
"Art. 129 A. - (1) În vederea promovãrii intereselor consumatorului şi asigurãrii unui înalt nivel de protecţie a consumatorului, Comunitatea contribuie la protecţia sãnãtãţii, a securitãţii şi a intereselor economice ale consumatorilor, ca şi la promovarea dreptului lor de informare, de educare şi de a se organiza pentru apãrarea intereselor proprii.
(2) Exigenţele privitoare la protecţia consumatorului sînt luate în considerare în definirea şi implementarea altor politici şi acţiuni ale Comunitãţii.
(3) Comunitatea contribuie la atingerea obiectivelor menţionate în paragraful 1 prin:
a) mãsuri pe care le adopta în aplicarea articolului 100 A, în cadrul realizãrii pieţei interne;
b) mãsuri care susţin şi completeazã politica statelor membre şi care le asigura continuitatea.
(4) Consiliul, hotarind conform procedurii prevãzute în articolul 189 B şi dupã consultarea Comitetului economic şi social, adopta acţiunile specifice prevãzute în paragraful 3, litera b).
(5) Mãsurile adoptate în aplicarea paragrafului 2 nu pot impiedica un stat membru sa menţinã sau sa stabileascã mãsuri de protecţie mai stricte. Aceste mãsuri trebuie sa fie compatibile cu prezentul tratat. Ele sînt notificate Comisiei."
28) În primul alineat al paragrafului 1 al articolului 129 C, prima parte de dupã a treia liniuta este înlocuitã cu textul urmãtor:
"- poate sprijini proiecte de interes comun susţinute de statele membre şi definite în cadrul orientarilor vizate la prima liniuta, mai ales sub forma studiilor de fezabilitate, a garanţiilor pentru împrumuturi sau a subventionarii dobinzilor;".
29) Articolul 129 D se modifica dupã cum urmeazã:
a) primul alineat este înlocuit cu textul urmãtor:
"Orientãrile şi celelalte mãsuri prevãzute în articolul 129 C, paragraful 1, se adopta de Consiliu, hotarind conform procedurii prevãzute în articolul 189 B şi dupã consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor."
b) al treilea alineat este eliminat.
30) Al doilea alineat al articolului 130 A este înlocuit cu textul urmãtor:
"Comunitatea urmãreşte, în special, reducerea diferenţelor dintre nivelele de dezvoltare ale diverselor regiuni şi ridicarea nivelului regiunilor sau insulelor defavorizate, inclusiv a zonelor rurale."
31) Primul alineat al articolului 130 E este înlocuit cu urmãtorul text:
"Deciziile de aplicare care privesc Fondul european al dezvoltãrii regionale se adopta de Consiliu, hotarind conform procedurii prevãzute în articolul 189 B şi dupã consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor."
32) Primul alineat al paragrafului 1 din articolul 130 I este înlocuit cu textul urmãtor:
"(1) Consiliul, hotarind conform procedurii prevãzute în articolul 189 B şi dupã consultarea Comitetului economic şi social, adopta un program cadru plurianual, care cuprinde ansamblul acţiunilor Comunitãţii."
33) Articolul 130 O este înlocuit cu textul urmãtor:
"Art. 130 O. - Consiliul adopta dispoziţiile prevãzute în articolul 130 N, hotarind cu majoritate calificatã, la propunerea Comisiei şi dupã consultarea Parlamentului European şi a Comitetului economic şi social.
Consiliul adopta dispoziţiile prevãzute în articolele 130 J, 130 K şi 130 L, hotarind conform procedurii prevãzute în articolul 189 B şi dupã consultarea Comitetului economic şi social. Adoptarea programelor complementare necesita acordul statelor membre interesate."
34) Paragraful 2 al articolului 130 R este înlocuit cu urmãtorul text:
"(2) Politica Comunitãţii în domeniul mediului are în vedere un nivel ridicat de protecţie, ţinînd cont de diversitatea situaţiilor din diferitele regiuni ale Comunitãţii. Ea este fondatã pe principiile precautiei şi acţiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursa, a daunelor cauzate mediului şi pe principiul poluator-plãtitor.
În acest context, mãsurile de armonizare care rãspund exigenţelor din domeniul protecţiei mediului, includ, cînd este cazul, o clauza de salvgardare care autorizeaza statele membre sa ia, din ratiuni neeconomice legate de mediu, mãsuri provizorii supuse procedurii comunitare de control."
35) Articolul 130 S este modificat dupã cum urmeazã:
a) paragraful 1 este înlocuit cu textul urmãtor:
"(1) Consiliul, hotarind conform procedurii prevãzute în articolul 189 B şi dupã consultarea Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, decide care sînt acţiunile care trebuie întreprinse de Comunitate în vederea realizãrii obiectivelor prevãzute în articolul 130 R.";
b) Partea introductivã a paragrafului 2 este înlocuitã cu urmãtorul text:
"(2) Prin derogare de la procedura de decizie prevãzutã în paragraful 1 şi fãrã a aduce atingere articolului 100 A, Consiliul, hotarind în unanimitate, la propunerea Comisiei şi dupã consultarea Parlamentului European, a Comitetului economic şi social şi a Comitetului regiunilor, adopta:";
c) Primul alineat al paragrafului 3 este înlocuit cu urmãtorul text:
"(3) În alte domenii, programele de acţiune cu caracter general care stabilesc obiectivele prioritare sînt adoptate de Consiliu, hotarind conform procedurii prevãzute în articolul 189 B şi dupã consultarea Consiliului economic şi social şi a Comitetului regiunilor."
36) Paragraful 1 al articolului 130 W este înlocuit cu textul urmãtor:
"(1) Fãrã a aduce atingere altor dispoziţii ale prezentului tratat, Consiliul, hotarind conform procedurii prevãzute în articolul 189 B, adopta mãsurile necesare promovãrii obiectivelor prevãzute în articolul 130 U. Aceste mãsuri pot lua forma unor programe plurianuale."
37) Alineatul urmãtor este adãugat articolului 137:
"Numãrul membrilor Parlamentului nu poate depãşi şapte sute."
38) Articolul 138 este modificat dupã cum urmeazã:
a) Primul alineat al paragrafului 3 este înlocuit cu textul urmãtor:
"(3) Parlamentul European elaboreazã un proiect în vederea organizãrii de alegeri prin vot universal direct dupã o procedura uniforma în toate statele membre sau conform principiilor comune tuturor statelor membre."
b) Paragraful urmãtor este adãugat:
"(4) Parlamentul European, cu avizul Comisiei şi cu aprobarea Consiliului hotarind în unanimitate, stabileşte statutul şi condiţiile generale privind exercitarea funcţiilor de cãtre membrii sãi."
39) Articolul 151 este înlocuit cu textul urmãtor:
"Art. 151. - (1) Un comitet compus din reprezentanţi permanenţi ai statelor membre are obligaţia sa pregãteascã lucrãrile Consiliului şi sa îndeplineascã sarcinile care îi sînt încredinţate de acesta. Comitetul poate adopta decizii de procedura în cazurile prevãzute de regulamentul intern al Consiliului.
(2) Consiliul este asistat de un Secretariat general, aflat sub conducerea unui secretar general, Înalt Reprezentant pentru politica externa şi de securitate comuna, asistat de un secretar general adjunct însãrcinat cu gestiunea secretariatului general. Secretarul general şi secretarul general adjunct sînt numiţi de Consiliu care hotãrãşte în unanimitate.
Consiliul decide asupra organizãrii Secretariatului general.
(3) Consiliul îşi adopta regulamentul interior.
În scopul aplicãrii articolului 191 A, paragraful 3, Consiliul defineste în regulamentul interior condiţiile în care publicul are acces la documentele Consiliului. În sensul prezentului paragraf, Consiliul determina cazurile în care trebuie sa se considere ca acţioneazã în calitate de legislator, pentru a permite un acces mai larg la documente în aceste cazuri, mentinind în acelaşi timp eficienta procesului de adoptare a deciziilor. În orice caz, atunci cînd Consiliul acţioneazã în calitate de legislator, rezultatele şi explicaţiile voturilor, ca şi declaraţiile consemnate în procesele-verbale vor fi fãcute publice."
40) Primele doua alineate din paragraful 2 al articolului 158 sînt înlocuite cu textul urmãtor:
"(2) Guvernele statelor membre desemneazã, de comun acord, persoana pe care intenţioneazã sa o numeascã preşedinte al Comisiei.
Guvernele statelor membre, de comun acord cu preşedintele desemnat, desemneazã celelalte persoane pe care intenţioneazã sa le numeascã ca membri ai Comisiei."
41) La articolul 163 este introdus ca prim alineat urmãtorul text:
"Comisia îşi îndeplineşte misiunea cu respectarea orientarilor politice stabilite de preşedintele sau."
42) Al treilea alineat al articolului 173 este înlocuit cu urmãtorul text:
"În aceleaşi condiţii, Curtea este competenta sa se pronunţe asupra acţiunilor introduse de Parlamentul European, de Curtea de Conturi şi de BCE pentru protejarea prerogativelor lor."
43) Articolul 188 C este modificat dupã cum urmeazã:
a) Al doilea alineat al paragrafului 1 este înlocuit cu textul urmãtor:
"Curtea de Conturi prezintã Parlamentului European şi Consiliului o declaraţie care atesta fiabilitatea conturilor precum şi legalitatea şi regularitatea operaţiilor subdiacente, care este publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene."
b) Primul alineat al paragrafului 2 este înlocuit cu textul urmãtor:
"(2) Curtea de Conturi examineazã legalitatea şi regularitatea veniturilor şi cheltuielilor şi asigura buna gestiune financiarã. Procedînd astfel, Curtea de Conturi semnaleaza, în special, orice iregularitate."
c) Paragraful 3 este înlocuit cu textul urmãtor:
"Controlul are loc pe baza documentelor şi, dacã este necesar, se desfãşoarã la fata locului, în celelalte instituţii ale Comunitãţii, în localurile oricãrui organism care gestioneazã venituri şi cheltuieli în numele Comunitãţii şi în statele membre, inclusiv în localurile oricãrei persoane fizice şi juridice beneficiare de vãrsãminte de la buget. Controlul în statele membre se realizeazã în colaborare cu instituţiile de control naţionale sau, dacã acestea nu dispun de competentele necesare, cu serviciile naţionale competente. Curtea de Conturi şi instituţiile de control naţionale ale statelor membre coopereazã într-un spirit de încredere şi cu respectarea independentei lor. Aceste instituţii sau servicii aduc la cunostinta Curţii de Conturi dacã intenţioneazã sa participe la control.
Orice document sau orice informaţie, necesare pentru îndeplinirea misiunii Curţii de Conturi, îi sînt comunicate, la cerere, de celelalte instituţii ale Comunitãţii, de organismele care gestioneazã venituri şi cheltuieli în numele Comunitãţii, de persoanele fizice şi juridice care beneficiazã de vãrsãminte de la buget şi de instituţiile de control naţionale sau, dacã acestea nu dispun de competentele necesare, de serviciile naţionale competente.
În privinta activitãţii de gestiune a veniturilor şi cheltuielilor comunitare pe care o desfãşoarã Banca Europeanã de Investiţii, dreptul de acces al Curţii la informaţiile deţinute de Banca este reglementat printr-un acord între Curte, Banca şi Comisie. În lipsa acordului, Curtea va avea totuşi acces la informaţiile necesare pentru controlul veniturilor şi cheltuielilor Comunitãţii gestionate de Banca."
44) Articolul 189 B este înlocuit cu textul urmãtor:
"Art. 189 B. - (1) Atunci cînd prezentul tratat face referire la acest articol pentru adoptarea unui act, este aplicabilã procedura urmãtoare.
(2) Comisia prezintã o propunere Parlamentului European şi Consiliului.
Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, dupã obţinerea avizului Parlamentului European:
- dacã aproba toate amendamentele cuprinse în avizul Parlamentului European, poate adopta actul propus astfel amendat;
- dacã Parlamentul European nu propune nici un amendament, poate adopta actul asa cum a fost propus;
- în celelalte cazuri, adopta o poziţie comuna şi o comunica Parlamentului European. Consiliul informeazã pe larg Parlamentul European despre motivele care l-au determinat sa adopte aceasta poziţie comuna. Comisia informeazã pe larg Parlamentul European asupra poziţiei sale.
Dacã, în termen de trei luni de la aceasta comunicare, Parlamentul European:
a) aproba poziţia comuna sau nu se pronunţa, actul în cauza este reputat adoptat în conformitate cu acea poziţie comuna;
b) respinge, cu majoritatea absolutã a membrilor sãi, poziţia comuna, actul propus este reputat neadoptat;
c) propune, cu majoritatea membrilor sãi, amendamente la poziţia comuna, textul astfel amendat este transmis Consiliului şi Comisiei, care emite un aviz asupra acestor amendamente.
(3) Dacã, în termen de trei luni de la primirea amendamentelor Parlamentului European, Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, aproba toate amendamentele, actul în cauza este reputat adoptat în forma din poziţia comuna astfel amendata; totuşi, Consiliul trebuie sa decidã în unanimitate asupra amendamentelor care au fãcut obiectul unui aviz negativ al Comisiei. Dacã Consiliul nu aproba toate amendamentele, preşedintele Consiliului, în acord cu preşedintele Parlamentului European, convoacã fãrã intirziere comitetul de conciliere.
(4) Comitetul de conciliere, compus din membrii Consiliului sau reprezentanţii lor şi un numãr egal de reprezentanţi ai Parlamentului European, are ca misiune sa realizeze un acord asupra unui proiect comun, cu majoritatea calificatã a membrilor Consiliului sau a reprezentanţilor lor şi cu majoritatea reprezentanţilor Parlamentului European. Comisia participa la lucrãrile comitetului de conciliere şi ia toate initiativele necesare în vederea apropierii poziţiilor Parlamentului European şi Consiliului.
(5) Dacã, în termen de şase saptamini de la convocarea sa, comitetul de conciliere aproba un proiect comun, Parlamentul European şi Consiliul dispun fiecare de un termen de şase saptamini de la data aprobãrii pentru a adopta actul în cauza conform proiectului comun, cu majoritatea absolutã a voturilor exprimate, în cazul Parlamentului European, şi cu majoritate calificatã, în cazul Consiliului. Dacã una dintre cele doua instituţii nu aproba actul propus, acesta este reputat neadoptat.
(6) Cînd comitetul de conciliere nu aproba un proiect comun, actul propus este reputat neadoptat.
(7) Termenele de trei luni şi de şase saptamini prevãzute în prezentul articol sînt prelungite cu maximum o luna, respectiv doua saptamini, la initiativa Parlamentului European sau a Consiliului."
45) Este introdus urmãtorul articol:
"Art. 191 A. - (1) Orice cetãţean al Uniunii şi orice persoana fizica sau juridicã rezidenţã sau cu sediul într-un stat membru are drept de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei, sub rezerva principiilor şi condiţiilor care vor fi stabilite conform paragrafelor 2 şi 3.
(2) Principiile generale şi limitele care, pentru ratiuni de interes public sau privat, guverneazã exerciţiul acestui drept de acces la documente vor fi stabilite de Consiliu, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã la articolul 189 B, în doi ani de la intrarea în vigoare a acestui tratat.
(3) Fiecare instituţie menţionatã mai sus elaboreazã, în cadrul propriului regulament interior, dispoziţii speciale privind accesul la documentele sale."
46) La articolul 198 este adãugat urmãtorul alineat:
"Comitetul poate fi consultat de Parlamentul European."
47) Al treilea alineat al articolului 198 A este înlocuit cu textul urmãtor:
"Membrii comitetului şi un numãr egal de supleanţi sînt numiţi pe o perioada de patru ani de Consiliu, care hotãrãşte în unanimitate, la propunerea statelor membre respective. Mandatul lor poate fi reînnoit. Ei nu pot fi în acelaşi timp şi membri ai Parlamentului European."
48) Al doilea alineat al articolului 198 B este înlocuit cu textul urmãtor:
"Comitetul îşi stabileşte regulamentul intern."
49) Articolul 198 C este modificat dupã cum urmeazã:
a) primul alineat este înlocuit cu textul urmãtor:
"Comitetul regiunilor este consultat de Consiliu sau de Comisie în cazurile prevãzute de prezentul tratat şi în toate celelalte cazuri cînd una din cele doua instituţii considera oportun, în special atunci cînd este vorba de cooperarea transfrontaliera."
b) Alineatul urmãtor este adãugat dupã al treilea alineat:
"Comitetul regiunilor poate fi consultat de Parlamentul European."
50) Primul alineat al articolului 205 este înlocuit cu textul urmãtor:
"Comisia executa bugetul potrivit dispoziţiilor regulamentelor adoptate în aplicarea articolului 209, pe propria responsabilitate şi în limitele fondurilor alocate, conform principiului bunei gestiuni financiare. Statele membre coopereazã cu Comisia în scopul utilizãrii creditelor conform principiului bunei gestiuni financiare."
51) Paragraful 1 al articolului 206 este înlocuit cu urmãtorul text:
"(1) Parlamentul European, la recomandarea Consiliului care hotãrãşte cu majoritate calificatã, descarca Comisia de executarea bugetului. În acest scop, Consiliul şi Parlamentul examineazã pe rind conturile şi bilanţul financiar prevãzute în articolul 205 bis, raportul anual al Curţii de Conturi şi rãspunsurile instituţiilor controlate la observaţiile Curţii de Conturi, declaraţia prevãzutã la articolul 188 C, paragraful 1, alineatul al doilea, precum şi rapoartele speciale pertinente ale Curţii de Conturi."
52) Articolul 209 A este înlocuit cu textul urmãtor:
"Art. 209 A. - (1) Comunitatea şi statele membre combat frauda şi orice alte activitãţi ilegale care afecteazã interesele financiare ale Comunitãţii prin mãsuri luate în conformitate cu prezentul articol, care sînt desuasive şi oferã o protecţie efectivã în statele membre.
(2) Pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Comunitãţii, statele membre adopta mãsuri identice cu cele pe care le iau pentru combaterea fraudei care aduce atingere propriilor interese financiare.
(3) Fãrã a aduce atingere altor prevederi ale prezentului tratat, statele membre îşi coordoneazã acţiunea care vizeazã protejarea intereselor financiare ale Comunitãţii impotriva fraudei. În acest scop, ele organizeazã, împreunã cu Comisia, o cooperare strinsa şi regulatã între autoritãţile competente.
(4) Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã la articolul 189 B, dupã consultarea Curţii de Conturi, adopta mãsurile necesare în domeniul prevenirii fraudei care aduc atingere intereselor financiare ale Comunitãţii şi al luptei impotriva acestei fraude, în vederea oferirii unei protecţii efective şi echivalente în statele membre. Aceste mãsuri nu privesc aplicarea dreptului penal naţional şi nici administrarea justiţiei în statele membre.
(5) Comisia, în cooperare cu statele membre, adreseazã anual Parlamentului European şi Consiliului un raport privind mãsurile luate pentru punerea în aplicare a prezentului articol."
53) Este introdus urmãtorul articol:
"Art. 213 A. - (1) Fãrã a aduce atingere articolului 5 al Protocolului privind statutul Sistemului European al Bãncilor Centrale şi al Bãncii Centrale Europene, Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã la articolul 189 B, adopta mãsuri pentru elaborarea unor statistici, atunci cînd este necesar îndeplinirii activitãţilor Comunitãţii.
(2) Elaborarea statisticilor se face cu respectarea imparţialitãţii, fiabilitatii, obiectivitatii independentei ştiinţifice, eficacitatii economice şi a confidenţialitãţii informaţiilor statistice; aceasta nu trebuie sa implice obligaţii excesive pentru operatorii economici."
54) Este introdus urmãtorul articol:
"Art. 213 B. - (1) Cu începere de la data de 1 ianuarie 1999, actele comunitare referitoare la protecţia persoanelor fizice în privinta prelucrãrii datelor personale şi a liberei circulatii a acestor date sînt aplicabile instituţiilor şi organelor instituite de prezentul tratat sau în baza acestuia.
(2) Înainte de data prevãzutã în paragraful 1, Consiliul, hotarind în conformitate cu procedura prevãzutã la articolul 189 B, instituie un organ independent de control însãrcinat cu supravegherea aplicãrii acestor acte instituţiilor şi organelor comunitare, şi adopta, dacã este cazul, orice alte dispoziţii pertinente."
55) Paragraful 2 al articolului 227 este înlocuit cu textul urmãtor:
"(2) Dispoziţiile prezentului tratat sînt aplicabile departamentelor franceze de peste mari, Azorelor, Madeirei şi Insulelor Canare.
Totuşi, ţinînd cont de situaţia socioeconomica structuralã a departamentelor franceze de peste mari, Azorelor, Madeirei şi Insulelor Canare, situaţie care este agravatã de depãrtarea lor, de insularitate, de suprafata mica, de relieful şi clima dificile, de dependenta economicã fata de un numãr mic de produse, factori a cãror permanenta şi combinatie dauneaza în mod grav dezvoltãrii lor, Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, la propunerea Comisiei şi dupã consultarea Parlamentului European, adopta mãsuri specifice menite, în special, sa stabileascã în ce condiţii se va aplica prezentul tratat acestor regiuni, inclusiv condiţiile de aplicabilitate a politicilor comune.
Atunci cînd adopta mãsurile prevãzute în alineatul al doilea, Consiliul ia în considerare domenii ca politicile vamale şi comerciale, politica fiscalã, zonele libere, politicile în domeniul agriculturii şi pescuitului, condiţiile de aprovizionare cu materii prime şi bunuri de consum de prima necesitate, ajutoarele din partea statului şi condiţiile de acces la fondurile structurale şi la programele orizontale ale Comunitãţii.
Consiliul adopta mãsurile prevãzute în alineatul al doilea ţinînd cont de caracteristicile şi de constringerile speciale ale regiunilor ultraperiferice, fãrã a aduce atingere integritãţii şi coerentei ordinii de drept comunitare, inclusiv pieţei interne şi politicilor comune."
56) Articolul 228 este modificat dupã cum urmeazã:
a) Al doilea alineat al paragrafului 1 este înlocuit cu textul urmãtor:
"În exercitarea competentelor care îi sînt atribuite prin prezentul paragraf, Consiliul hotãrãşte cu majoritate calificatã, cu excepţia cazurilor pentru care paragraful 2, primul alineat prevede unanimitatea."
b) Paragraful 2 este înlocuit cu urmãtorul text:
"(2) Sub rezerva competentelor recunoscute Comisiei în acest domeniu, semnarea acordurilor, care poate fi însoţitã de o decizie de aplicare provizorie înainte de intrarea în vigoare, precum şi încheierea acordurilor sînt decise de Consiliu, hotarind cu majoritate calificatã, la propunerea Comisiei. Consiliul hotãrãşte în unanimitate atunci cînd acordul se referã la un domeniu în care, pentru adoptarea normelor interne este cerutã unanimitatea, precum şi pentru acordurile prevãzute în articolul 238.
Prin derogare de la regulile stabilite în paragraful 3, este aplicabilã aceeaşi procedura şi pentru a decide suspendarea aplicãrii unui acord, precum şi pentru a stabili poziţia care urmeazã sa fie adoptatã în numele Comunitãţii într-un organism creat printr-un acord întemeiat pe articolul 238, atunci cînd acest organism este chemat sa adopte decizii cu efecte juridice, cu excepţia deciziilor care completeazã sau modifica cadrul institutional al acordului.
Parlamentul European este informat complet şi imediat asupra oricãrei decizii luate în baza prezentului paragraf şi care priveşte aplicarea provizorie sau suspendarea unor acorduri, sau stabilirea poziţiei Comunitãţii într-un organism creat printr-un acord întemeiat pe articolul 238."
57) Este introdus urmãtorul articol:
"Art. 236. - (1) Atunci cînd s-a decis sa se suspende dreptul de vot al reprezentantului guvernului unui stat membru în conformitate cu articolul F.1, paragraful 2, din Tratatul privind Uniunea Europeanã, acest drept de vot este suspendat şi în ceea ce priveşte prezentul tratat.
(2) În plus, atunci cînd, conform articolului F.1, paragraful 1 din Tratatul privind Uniunea Europeanã, a fost constatatã existenta unei încãlcãri grave şi persistente, sãvîrşitã de un stat membru, a principiilor menţionate în articolul F, paragraful 1, Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, poate decide sa suspende anumite drepturi care deriva din aplicarea prezentului tratat pentru statul membru în cauza. Procedînd astfel, ia în calcul eventualele consecinţe ale unei astfel de suspendãri asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice.
Obligaţiile care incumba statului membru în cauza în baza prezentului tratat vor trebui respectate, în orice situaţie.
(3) Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, poate decide ulterior sa modifice mãsurile luate în acord cu paragraful 2 sau sa le punã capãt, ca rãspuns la schimbarea situaţiei care a condus la adoptarea respectivelor mãsuri.
(4) Atunci cînd adopta deciziile prevãzute în paragrafele 2 şi 3, Consiliul hotãrãşte fãrã a tine cont de votul reprezentantului statului membru în cauza. Prin derogare de la articolul 148, paragraful 2, majoritatea calificatã este definitã ca aceeaşi proporţie a voturilor ponderate ale membrilor Consiliului avuti în vedere cu cea stabilitã în articolul 148, paragraful 2.
Prezentul paragraf este aplicabil şi în cazul suspendãrii dreptului de vot conform paragrafului 1. În aceste cazuri, o decizie care reclama unanimitatea va fi luatã fãrã votul reprezentantului statului membru în cauza."
58) Protocolul privind politica socialã şi Acordul privind politica socialã anexat acestuia sînt abrogate.
59) Protocolul privind Comitetul economic şi social şi Comitetul regiunilor este abrogat.
ART. 3
(Conţine modificãrile aduse Tratatului CECA; nu este reprodus.)
ART. 4
(Conţine modificãrile aduse Tratatului Euratom/CEEA; nu este reprodus.)
ART. 5
(Conţine modificãrile aduse Actului privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European prin vot universal direct, anexat la Decizia Consiliului din 20 septembrie 1976; nu este reprodus.)

Partea a doua
SIMPLIFICARE

ART. 6
Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, inclusiv anexele şi protocoalele, este modificat conform dispoziţiilor prezentului articol pentru a-i inlatura dispoziţiile caduce şi pentru a adapta, în consecinta, textul anumitor dispoziţii ale sale.
I. Textul Tratatului
1) În articolul 3, litera a), cuvintul "eliminarea" este înlocuit cu "interzicerea".
2) Articolul 7 este abrogat.
3) Articolul 7 A este modificat dupã cum urmeazã:
a) primul şi ultimul alineat se numeroteaza şi devin paragrafele 1 şi 2;
b) în noul paragraf 1, trimiterile la articolul 7 B, la articolul 70, paragraful 1 şi la articolul 100 B sînt eliminate; în text rãmîn urmãtoarele trimiteri: "în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol şi ale articolelor 7 C şi 28, ale articolului 57, paragraful 2, şi ale articolelor 59, 84, 99 şi 100 A şi fãrã a aduce atingere...";
c) se adauga un paragraf nou, paragraful 3 care va avea conţinutul alineatului al doilea al articolului 7 B, dupã cum urmeazã:
"(3) Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, la propunerea Comisiei, va defini orientãrile şi condiţiile necesare pentru asigurarea unui progres echilibrat în ansamblul sectoarelor vizate."
4) Articolul 7 B este abrogat.
5) Articolul 8 B se modifica dupã cum urmeazã:
a) la paragraful 1, cuvintele "care se adopta înainte de 31 decembrie" sînt înlocuite cu "adoptate";
b) la paragraful 2, prima fraza, trimiterea la "articolul 138, paragraful 3" devine trimitere la "articolul 138, paragraful 4";
c) la paragraful 2, cuvintele "care vor fi adoptate înainte de 31 decembrie" sînt înlocuite cu "adoptate".
6) La articolul 8 C, fraza a doua, cuvintele "Pînã la 31 decembrie, statele membre vor stabili între ele normele necesare şi iniţiazã..." sînt înlocuite cu "Statele membre stabilesc între ele normele necesare şi iniţiazã...".
7) La articolul 8 E, primul alineat, cuvintele "pînã la 31 decembrie, iar apoi îl va prezenta" sînt eliminate.
8) La articolul 9, paragraful 2, cuvintele "Dispoziţiile capitolului 1, secţiunea 1 şi capitolului 2..." sînt înlocuite cu "Dispoziţiile articolului 12 şi ale capitolului 2...".
9) La articolul 10, este eliminat paragraful 2, iar paragraful 1 rãmîne fãrã numãr.
10) Articolul 11 este abrogat.
11) La capitolul 1, Uniunea vamalã, titulatura "Secţiunea 1 - Eliminarea drepturilor vamale între statele membre" este eliminata.
12) Articolul 12 este înlocuit cu textul urmãtor:
"Art. 12. - Taxele vamale la import şi export sau taxele cu efect echivalent sînt interzise între statele membre. Aceasta interdicţie se aplica şi taxelor vamale cu caracter fiscal."
13) Articolele 13 la 17 sînt abrogate.
14) Titulatura "Secţiunea 2 - Instituirea tarifului vamal comun" este eliminata.
15) Articolele 18 la 27 sînt abrogate.
16) Articolul 28 este înlocuit cu textul urmãtor:
"Art. 28. - Taxele din tariful vamal comun sînt fixate de Consiliu, hotarind cu majoritate calificatã, la propunerea Comisiei."
17) În partea introductivã a articolului 29, cuvintele "prin prezenta secţiune" sînt înlocuite cu "prin prezentul capitol".
18) În titlul capitolului 2, cuvintul "Eliminarea" este înlocuit cu "Interzicerea".
19) La articolul 30, cuvintele "fãrã a aduce atingere dispoziţiilor de mai jos" sînt suprimate.
20) Articolele 31, 32 şi 33 sînt abrogate.
21) La articolul 34, paragraful 2 este eliminat, iar paragraful 1 rãmîne fãrã numãr.
22) Articolul 35 este abrogat.
23) La articolul 36, cuvintele "Dispoziţiile articolelor 30-34 inclusiv" sînt înlocuite cu cuvintele "Dispoziţiile articolelor 30 şi 34."
24) Articolul 37 se modifica dupã cum urmeazã:
a) la paragraful 1, primul alineat, cuvintul "progresiv" este suprimat, iar cuvintele "astfel încît, la expirarea perioadei de tranzitie" sînt înlocuite de cuvintele "astfel încît";
b) la paragraful 2, cuvintul "eliminarea" este înlocuit cu "interzicerea";
c) paragrafele 3, 5 şi 6 sînt eliminate, iar paragraful 4 devine paragraful 3;
d) în noul paragraf 3, cuvintele "luind în considerare ritmul adaptarilor posibile şi specializãrile necesare" sînt eliminate, iar virgula care le precede este înlocuitã cu punct.
25) Articolul 38 se modifica dupã cum urmeazã:
a) la paragraful 3, prima fraza, referirea la anexa II este înlocuitã cu referirea la anexa I, iar a doua fraza care începe cu "Totuşi, într-un termen de doi ani... " este eliminata.
b) la paragraful 4, cuvintele "a statelor membre..." sînt suprimate.
26) Articolul 40 se modifica dupã cum urmeazã:
a) paragraful 1 este eliminat, iar paragrafele 2, 3 şi 4 devin paragrafele 1, 2 şi 3;
b) în noul paragraf 1, primul alineat, cuvintele "se va institui" sînt înlocuite cu cuvintele "se instituie";
c) în noul paragraf 2, primul alineat, trimiterea la paragraful 2 este înlocuitã cu trimiterea la paragraful 1;
d) în noul paragraf 3, trimiterea la paragraful 2 este înlocuitã cu trimiterea la paragraful 1.
27) Articolul 43 se modifica dupã cum urmeazã:
a) la paragraful 2, alineatul 3, cuvintele "hotarind în unanimitate în cursul primilor doi ani, şi apoi cu majoritate calificatã" sînt înlocuite cu "cu majoritate calificatã";
b) la paragrafele 2 şi 3, cuvintele "articolul 40, paragraful 2" sînt înlocuite cu cuvintele "articolul 40, paragraful 1".
28) Articolele 44, 45 şi 47 sînt abrogate.
29) La articolul 48, paragraful 1, cuvintele "cel tirziu pînã la expirarea perioadei de tranzitie" sînt suprimate.
30) Articolul 49 se modifica dupã cum urmeazã:
a) în partea introductivã, cuvintele "Imediat dupã intrarea în vigoare a prezentului tratat, Consiliul,..." sînt înlocuite cu "Consiliul,...", iar cuvintul "progresiv" este suprimat.
b) la punctele b) şi, respectiv, c), cuvintele "şi progresiva" sînt eliminate.
31) La articolul 52, alineatul 1 este modificat dupã cum urmeazã:
a) în prima fraza, cuvintele "În cursul perioadei de tranzitie,..., sînt eliminate progresiv" sînt înlocuite cu "sînt interzise";
b) în a doua fraza, cuvintele "Aceasta eliminare progresiva" sînt înlocuite cu "Aceasta interdicţie".
32) Articolul 53 este abrogat.
33) Articolul 54 este modificat dupã cum urmeazã:
a) paragraful 1 este suprimat, iar paragrafele 2 şi 3 devin paragrafele 1 şi 2;
b) în noul paragraf 1, cuvintele "Pentru aplicarea programului general, sau, în absenta acestuia, pentru realizarea unei etape a libertãţii de stabilire" sînt înlocuite cu "Pentru realizarea libertãţii de stabilire".
34) La articolul 59, primul alineat, cuvintele "În cursul perioadei de tranzitie,..., sînt eliminate progresiv" sînt înlocuite cu "sînt interzise".
35) La articolul 61, paragraful 2, cuvintul "progresiv" este eliminat.
36) Articolul 62 este abrogat.
37) Articolul 63 se modifica dupã cum urmeazã:
a) paragraful 1 este suprimat, iar paragrafele 2 şi 3 devin paragrafele 1 şi 2;
b) în noul paragraf 1, cuvintele "Pentru a pune în aplicare programul general sau, în absenta acestuia, pentru a realiza o etapa de liberalizare a unui serviciu determinat," sînt înlocuite cu cuvintele "Pentru a realiza liberalizarea unui serviciu determinat,", iar cuvintele "va hotãrî prin directive, în unanimitate pînã la sfîrşitul primei etape, iar apoi cu majoritate calificatã" sînt înlocuite cu "va hotãrî prin directive, cu majoritate calificatã".
c) în noul paragraf 2, cuvintele "Propunerile şi deciziile prevãzute la paragraful 1 şi 2" sînt înlocuite cu "Directivele prevãzute la paragraful 1".
38) La articolul 64, primul alineat, cuvintele "articolului 63, paragraful 2" sînt înlocuite cu cuvintele "articolului 63, paragraful 1".
39) Articolele 67 la 73 A, articolul 73 E şi articolul 73 H sînt abrogate.
40) La articolul 75, paragraful 2 este eliminat, iar paragraful 3 devine paragraful 2.
41) La articolul 76, cuvintele "diversele dispoziţii care guverneazã materia la intrarea în vigoare a prezentului tratat" sînt înlocuite cu "diversele dispoziţii care guvernau materia la 1 ianuarie 1958, sau, pentru statele care au aderat ulterior, la data adeziunii lor".
42) Articolul 79 se modifica dupã cum urmeazã:
a) la paragraful 1, cuvintele "cel tirziu pînã la sfîrşitul celei de-a doua etape" sînt eliminate;
b) la paragraful 3, cuvintele "În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat" sînt eliminate.
43) La articolul 80, paragraful 1, cuvintele "de la începutul celei de-a doua etape" sînt eliminate.
44) La articolul 83, cuvintele "fãrã a aduce atingere atribuţiilor secţiunii de transporturi a Comitetului economic şi social." sînt înlocuite cu "fãrã a aduce atingere atribuţiilor Comitetului economic şi social".
45) La articolul 84, paragraful 2, al doilea alineat, cuvintele "Dispoziţiile procedurale din articolul 75, paragraful 1 şi 3" sînt înlocuite cu "Dispoziţiile procedurale din articolul 75".
46) La articolul 87, cele doua alineate ale paragrafului 1 se contopesc într-un singur paragraf care va avea urmãtorul conţinut:
"(1) Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, la propunerea Comisiei şi dupã consultarea Parlamentului European, va adopta regulamentele şi directivele utile în vederea aplicãrii principiilor prevãzute în articolele 85 şi 86."
47) La articolul 89, paragraful 1, cuvintele "încã din momentul intrãrii ei în funcţiune", sînt eliminate.
48) Titulatura "Secţiunea 2 - Practicile de dumping" este suprimatã.
49) Articolul 91 este abrogat.
50) Înainte de articolul 92, titulatura "Secţiunea 3" este înlocuitã cu "Secţiunea 2".
51) La articolul 92, paragraful 3, litera c), a doua fraza, care începe cu "Totuşi, ajutoarele alocate construcţiilor navale..." şi care se încheie cu "...fata de statele terţe" este eliminata, iar partea care rãmîne din litera c) se încheie printr-o virgula.
52) La articolul 95, al treilea alineat este suprimat.
53) Articolele 97 şi 100 B sînt abrogate.
54) La articolul 101, alineatul 2, cuvintele "hotarind în unanimitate în cursul primei etape şi apoi cu majoritate calificatã" sînt înlocuite cu "hotarind cu majoritate calificatã";
55) La articolul 109 E, paragraful 2, litera a), prima liniuta, cuvintele fãrã a aduce atingere articolului 73 E sînt eliminate.
56) Articolul 109 F se modifica dupã cum urmeazã:
a) la paragraful 1, alineatul 2, cuvintele "la recomandarea Comitetului guvernatorilor bãncilor centrale din statele membre", denumit în continuare "Comitetul guvernatorilor" sau a Consiliului IME, dupã caz, sînt înlocuite cu "la recomandarea Consiliului IME";
b) la paragraful 1, este suprimat alineatul al patrulea, cu urmãtorul conţinut: "Comitetul guvernatorilor va fi dizolvat la începutul celei de-a doua etape";
c) la paragraful 8, este suprimat alineatul al treilea, cu urmãtorul conţinut: "În cazurile în care prezentul tratat atribuie IME un rol consultativ, referirile la IME sînt considerate ca se referã la Comitetul guvernatorilor".
57) Articolul 112 se modifica dupã cum urmeazã:
a) la paragraful 1, primul alineat, cuvintele "înainte de sfîrşitul perioadei de tranzitie" sînt eliminate;
b) la paragraful 1, alineatul 2, cuvintele "Consiliul adopta în unanimitate pînã la sfîrşitul etapei a doua şi apoi cu majoritate calificatã" sînt înlocuite cu cuvintele "Consiliul adopta cu majoritate calificatã".
58) La articolul 129 C, paragraful 1, primul alineat, a treia liniuta, cuvintele "Fondul de coeziune, care va fi creat cel tirziu pînã la 31 decembrie 1993, conform articolului 130 D" sînt înlocuite cu "Fondul de coeziune, creat conform articolului 130 D".
59) La articolul 130 D, alineatul 2, cuvintele "Consiliul, hotarind dupã aceeaşi procedura, va crea pînã la 31 decembrie 1993, un Fond de coeziune, care va contribui..." sînt înlocuite cu "Un Fond de coeziune, creat de Consiliu, hotarind dupã aceeaşi procedura, contribuie...".
60) La articolul 130 S, paragraful 5, a doua liniuta, cuvintele "Fondul de coeziune, care se va infiinta pînã la 31 decembrie 1993, conform articolului 130 D" sînt înlocuite cu "Fondul de coeziune, creat conform articolului 130 D".
61) La articolul 130 W, paragraful 3, expresia "convenţia ACP-CEE" este înlocuitã cu expresia "convenţia ACP-CE".
62) La articolul 131, alineatul 1, cuvintele "Belgia" şi "Italia" sînt eliminate, iar referirea la anexa IV este înlocuitã printr-o referire la anexa II.
63) Articolul 133 se modifica dupã cum urmeazã:
a) la paragraful 1, cuvintele "eliminarea totalã" sînt înlocuite cu "interzicerea", iar cuvintul "progresiv" este suprimat;
b) la paragraful 2, cuvintele "eliminate progresiv" sînt înlocuite cu "interzise", iar referirile la articolele 13, 14, 15 şi 17 sînt suprimate, astfel încît paragraful se încheie cu "...conform dispoziţiilor articolului 12";
c) la paragraful 3, alineatul 2, cuvintele "Taxele prevãzute de alineatul de mai sus vor fi totuşi progresiv reduse pînã la nivelul taxelor..." sînt înlocuite cu "Taxele prevãzute la alineatul de mai sus nu pot depãşi taxele...", iar a doua fraza care începe cu "Procentajele şi ritmul..." şi se încheie cu "...în ţara sau teritoriul importator" este eliminata;
d) la paragraful 4, cuvintele "la intrarea în vigoare a prezentului tratat" sînt eliminate.
64) Articolul 136 este înlocuit cu urmãtorul text:
"Art. 136. - Consiliul, hotarind în unanimitate, pe baza experienţei acumulate şi a principiilor înscrise în prezentul tratat, stabileşte dispoziţiile privind modalitãţile şi procedura asocierii între tari şi teritorii şi Comunitate."
65) Articolul 138 se modifica dupã cum urmeazã, pentru a include articolul 1, articolul 2, modificat prin articolul 5 al prezentului tratat, şi articolul 3, paragraful 1, din actul privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European prin vot universal direct, anexat la decizia Consiliului din 20 septembrie 1976; anexa 2 a acestui act se aplica în continuare:
a) în locul paragrafelor 1 şi 2, care au devenit caduce în baza articolului 1, articolului 2, modificat prin articolul 5 al prezentului tratat, şi articolului 3, paragraful 1, din actul privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European prin vot universal direct, este introdus textul articolelor 1 şi 2 ale acestui act, dupã cum urmeazã:
"(1) Reprezentanţii, în Parlamentul European, ai popoarelor statelor reunite în Comunitate, sînt aleşi prin vot universal direct.
(2) Numãrul reprezentanţilor aleşi în fiecare stat este fixat dupã cum urmeazã:
Belgia .................... 25
Danemarca ................. 16
Germania .................. 99
Grecia .................... 25
Spania .................... 64
Franta .................... 87
Irlanda ................... 15
Italia .................... 87
Luxemburg ................. 6
Olanda .................... 31
Austria ................... 21
Portugalia ................ 25
Finlanda .................. 16
Suedia .................... 22
Marea Britanie ............ 87.

În cazul modificãrii prezentului paragraf, numãrul reprezentanţilor aleşi în fiecare stat membru trebuie sa asigure reprezentarea adecvatã a popoarelor statelor reunite în Comunitate";
b) dupã noile paragrafe 1 şi 2, se introduce textul articolului 3, paragraful 1, al actului menţionat anterior, dupã cum urmeazã:
"(3) Reprezentanţii sînt aleşi pentru o perioada de cinci ani";
c) actualul paragraf 3, modificat prin articolul 2 din prezentul tratat, devine paragraful 4;
d) paragraful 4, adãugat prin paragraful 2 al prezentului tratat, devine paragraful 5.
66) La articolul 158, paragraful 3 este suprimat.
67) La articolul 166, primul alineat, cuvintele "de la data aderãrilor, pînã la 6 octombrie 2000" sînt înlocuite cu "de la 1 ianuarie 1995, pînã la 6 octombrie 2000".
68) La articolul 188 B, paragraful 3, al doilea alineat, care începe cu "Totuşi, cu ocazia primelor numiri...", este suprimat.
69) La articolul 197, al doilea alineat, care începe cu "Ei conţine, în special,...", este suprimat.
70) La articolul 207, alineatele 2, 3, 4 şi 5 sînt suprimate.
71) În locul articolului 212, este inserat textul articolului 24, paragraful 1, alineatul 2, al Tratatului instituind un Consiliu unic şi o Comisie unica ale Comunitãţilor Europene; acest nou articol 212 are urmãtorul conţinut:
"Art. 212. - Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, la propunerea Comisiei şi dupã consultarea altor instituţii vizate, adopta statutul funcţionarilor Comunitãţilor Europene şi regimul aplicabil altor agenţi ai acestor Comunitãţi."
72) În locul articolului 218, este inserat textul adaptat al articolului 28, alineatul 1, al Tratatului instituind un Consiliu unic şi o Comisie unica ale Comunitãţilor Europene; acest nou articol 218 are urmãtorul conţinut:
"Art. 218. - Comunitatea Europeanã se bucura pe teritoriul statelor membre de privilegiile şi imunitãţile necesare îndeplinirii misiunii sale, în condiţiile stabilite în protocolul anexa la prezentul tratat. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Banca Centrala Europeanã, Institutul Monetar European şi Banca Europeanã de Investiţii."
73) La articolul 221, cuvintele "Într-un termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, statele membre vor acorda..." sînt înlocuite cu "Statele membre acorda...".
74) La articolul 223, paragrafele 2 şi 3 se contopesc şi sînt înlocuite cu textul urmãtor:
"(2) Consiliul, hotarind în unanimitate, la propunerea Comisiei, poate modifica lista de produse cãrora li se aplica dispoziţiile paragrafului 1, litera b), lista pe care a stabilit-o la 15 aprilie 1958."
75) Articolul 226 se abroga.
76) articolul 227 se modifica dupã cum urmeazã:
a) la paragraful 3, referirea la anexa IV este înlocuitã printr-o referire la anexa II;
b) dupã paragraful 4, este introdus urmãtorul paragraf:
"(5) Dispoziţiile prezentului tratat se aplica Insulelor Aland, conform dispoziţiilor care figureazã în Protocolul nr. 2 al Actului privind condiţiile de aderare a Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei";
c) fostul paragraf 5 devine paragraful 6, iar punctul d) al acestui paragraf, privind Insulele Aland este suprimat; textul de la litera c) se termina cu punct.
77) La articolul 229, primul alineat, cuvintele "cu organele Naţiunilor Unite, cu cele ale instituţiilor sale specializate şi cu cele ale Acordului general asupra tarifelor vamale şi comerţului" sînt înlocuite cu "cu organele Naţiunilor Unite şi cu cele ale instituţiilor sale specializate".
78) La articolul 234, primul alineat, cuvintele "înainte de intrarea în vigoare a prezentului tratat" sînt înlocuite cu "înainte de 1 ianuarie 1958 sau, pentru statele care au aderat ulterior, înainte de data aderãrii lor".
79) Titulatura "Intrarea în funcţiune a instituţiilor" este eliminata.
80) Articolele 241 la 246 sînt abrogate.
81) La articolul 248, este adãugat un nou alineat, dupã cum urmeazã:
"În virtutea tratatelor de adeziune, sînt egal autentice, versiunile prezentului tratat în limbile daneza, engleza, finlandeza, greaca, irlandeza, portughezã, spaniola şi suedeza. "

II. Anexe
1) Anexa I, "Listele A-G prevãzute în articolele 19 şi 20 din tratat" este suprimatã.
2) Anexa II, "Listele prevãzute în articolul 38 din tratat" devine anexa I, iar referirile la "anexa II a tratatului" devin referiri la "anexa I a tratatului"
3) Anexa III, "Listele tranzacţiilor invizibile prevãzute în articolul 38 II din tratat", este suprimatã.
4) Anexa IV, "Ţãrile şi teritoriile de peste mari cãrora li se aplica dispoziţiile din partea a patra a tratatului", devine anexa II. Ea este actualizatã şi are urmãtorul conţinut:
"Anexa IV
Ţãrile şi teritoriile de peste mari cãrora li se aplica dispoziţiile din partea a patra a Tratatului
Groenlanda
Noua Caledonie şi teritoriile dependente
Polinezia Franceza
Ţãrile australe şi antarctice franceze
Insulele Wallis-et-Futuna
Mayotte
Saint Pierre-et-Miquelon
Aruba
Antilele olandeze:
Bonaire
Curacao
Saba
Sf. Eustatius
Sf. Mrten

Anguilla
Insulele Cayman
Insulele Falkland
Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud
Montserrat
Pitcairn
Sfinta Elena şi teritoriile dependente
Teritoriul antarctic britanic
Teritoriile britanice din Oceanul Indian
Insulele Turks şi Caicos
Insulele Virgine Britanice
Bermudele".

III. Protocoale şi alte acte
1) Urmãtoarele protocoale şi acte sînt abrogate:
a) Protocolul care modifica Protocolul asupra privilegiilor şi imunitãţilor Comunitãţii Economice Europene;
b) Protocol privind comerţul interior german şi problemele conexe;
c) Protocol referitor la anumite dispoziţii privind Franta;
d) Protocol privind Marele Ducat al Luxemburgului;
e) Protocol privind mãrfurile originare şi de provenienta din anumite tari şi care beneficiazã de un regim special la importul într-unul din statele membre;
f) Protocol privind uleiurile minerale şi unele derivate ale acestora;
g) Protocol care priveşte aplicarea Tratatului instituind Comunitatea Economicã Europeanã regiunilor neeuropene ale Regatului Olandei;
h) Convenţia de aplicare privind asocierea ţãrilor şi teritoriilor de peste mari la Comunitate:
- Protocolul privind contingentul tarifar pentru importurile de banane;
- Protocolul privind contingentul tarifar pentru importurile de cafea verde.
2) La finele Protocolului asupra statutului Bãncii Europene de Investiţii, este eliminata lista semnatarilor.
3) Protocolul asupra statutului Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene se modifica dupã cum urmeazã:
a) cuvintele "AU DESEMNAT, în acest scop, ca plenipotentiari ai lor pe", precum şi lista sefilor de stat şi a plenipotentiarilor lor, sînt suprimate;
b) cuvintele "CARE, avînd depline puteri, recunoscute ca valabile şi date în forma cuvenitã", sînt eliminate, iar, în forma în care rãmîne, alineatul are urmãtorul conţinut: "AU CONVENIT asupra urmãtoarelor dispoziţii, care constituie anexe la Tratatul instituind Comunitatea Europeanã";
c) la articolul 3, este adãugat un al patrulea alineat, care va avea textul adaptat al articolului 21 al Protocolului asupra privilegiilor şi imunitãţilor Comunitãţilor Europene; acest al patrulea alineat are urmãtorul enunt:
"Articolele 12 la 15, inclusiv, şi articolul. 18 din protocolul asupra privilegiilor şi imunitãţilor Comunitãţilor Europene se aplica judecãtorilor, avocaţilor generali, grefierului şi raportorilor adjuncţi ai Curţii de Justiţie, fãrã a aduce atingere dispoziţiilor privind imunitatea de jurisdicţie a judecãtorilor, care sînt cuprinse în alineatele precedente;"
d) articolul 57 este abrogat;
e) formula finala "Drept care, subsemnaţii plenipotentiari au semnat acest Protocol" este suprimatã;
f) lista semnatarilor este suprimatã.
4) La articolul 40 al Protocolului asupra statutului Sistemului European de Bãnci Centrale şi al Bãncii Centrale Europene, cuvintele "anexat Tratatului instituind un Consiliu unic şi o Comisie unica a Comunitãţilor Europene" sînt eliminate.
5) La articolul 21 al Protocolul asupra statutului Institutului Monetar European, cuvintele "anexat Tratatului instituind un Consiliu unic şi o Comisie unica a Comunitãţilor Europene" sînt eliminate.
[Punctele 6) la 9) precizeazã modificãrile aduse Protocolului privind Italia, Protocolului privind mãrfurile originare şi de provenienta din anumite tari şi care beneficiazã de un regim special la importul într-unul din statele membre, Protocolului privind importurile în Comunitate de produse petroliere rafinate în Antilele Olandeze şi Protocolului asupra regimului special aplicabil Groenlandei. Avînd în vedere ca în volumul de fata nu am reprodus textele acestor protocoale, am considerat inutil sa reproducem aceste modificãri.]
ART. 7
(Conţine modificãrile aduse Tratatului CECA; nereprodus.)
ART. 8
(Conţine modificãrile aduse Tratatului CEEA; nereprodus.)
ART. 9
(Conţine dispoziţiile care rãmîn în vigoare din Convenţia din 25 martie 1957 privind anumite instituţii comune pentru Comunitatile Europene şi Tratatul din 8 aprilie 1965 instituind un Consiliu unic şi o Comisie unica a Comunitãţilor Europene, în urma abrogãrii acestora; nereprodus.)
ART. 10
(1) Abrogarea sau suspendarea, prin prezenta parte, a dispoziţiilor caduce din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã a Carbunelui şi Otelului şi din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice, astfel cum erau în vigoare înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam şi adaptarea unora dintre dispoziţiile lor nu aduc atingere efectelor juridice şi nici dispoziţiilor acestor tratate, mai ales celor care privesc termenele acordate, şi nici celor din tratatele de adeziune.
(2) Efectele juridice ale actelor în vigoare, adoptate în baza respectivelor tratate, nu sînt afectate.
(3) Prevederile de mai sus se aplica şi în cazul abrogãrii Convenţiei din 25 martie 1957 privind anumite instituţii comune pentru Comunitatile Europene şi Tratatului din 8 aprilie 1965 instituind un Consiliu unic şi o Comisie unica ale Comunitãţilor Europene.
ART. 11
Dispoziţiile Tratatului instituind Comunitatea Europeanã, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeanã a Carbunelui şi Otelului şi ale Tratatului instituind Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice, care privesc competenta Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene şi exercitarea acestei competente, sînt aplicabile dispoziţiilor prezentei pãrţi, precum şi Protocolului asupra privilegiilor şi imunitãţilor, avut în vedere la articolul 98, paragraful 5.

Partea a treia
DISPOZIŢII GENERALE ŞI FINALE

ART. 12
(1) Articolele, titlurile şi secţiunile Tratatului privind Uniunea Europeanã şi ale Tratatului instituind Comunitatea Europeanã, modificate prin dispoziţiile prezentului tratat, sînt renumerotate conform tabelului de echivalente care figureazã la anexa prezentului tratat şi care face parte integrantã din acesta.
(2) Referirile incrucisate la articolele, titlurile şi secţiunile din tratatul privind Uniunea Europeanã şi din tratatul instituind Comunitatea Europeanã, precum şi între ele, vor fi adaptate în mod corespunzãtor. Acelaşi regim îl vor avea şi referirile la articolele, titlurile şi secţiunile din aceste tratate conţinute în celelalte tratate comunitare.
(3) Referirile la articolele, titlurile şi secţiunile din tratatele avute în vedere la paragraful 2 conţinute în alte instrumente sau acte vor fi intelese ca referiri la articolele, titlurile şi secţiunile din tratat asa cum au fost renumerotate conform paragrafului 1 şi, respectiv, conform paragrafelor acestor articole, renumerotate prin anumite dispoziţii ale articolelor 7 şi 8.
ART. 13
Prezentul tratat este încheiat pentru o durata nelimitatã.
ART. 14
(1) Prezentul tratat va fi ratificat de Inaltele Pãrţi Contractante, potrivit normelor constituţionale respective. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la guvernul Republicii Italiene.
(2) Prezentul tratat va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmeazã dupã depunerea instrumentului de ratificare de cãtre ultimul stat semnatar care va îndeplini aceasta formalitate.
ART. 15
Prezentul tratat, redactat într-un exemplar în limbile daneza, engleza, finlandeza, franceza, germanã, greaca, irlandeza, italiana, olandeza, portughezã, spaniola şi suedeza, textele în fiecare limba fiind egal autentice, va fi depus în arhivele guvernului Republicii Italiene, care va remite cîte o copie certificatã pentru conformitate fiecãruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.


A. Protocoale anexe la Tratatul privind Uniunea Europeanã


PROTOCOL - la articolul J.7 din Tratatul privind Uniunea Europeanã


INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
Luind în considerare necesitatea aplicãrii depline a dispoziţiilor articolului J.7, paragraful 1, alineatul 2, şi paragraful 3, din Tratatul privind Uniunea Europeanã;
Luind în considerare faptul ca politica desfasurata de Uniune în baza articolului J.7 nu trebuie sa afecteze caracterul specific al politicii de securitate şi de apãrare a anumitor state membre, ca aceasta politica trebuie sa respecte obligaţiile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru anumite state care considera ca apãrarea lor comuna se realizeazã în cadrul NATO, şi ca aceasta politica trebuie sa fie compatibila cu politica comuna de securitate şi de apãrare stabilitã în cadrul acestei organizaţii;
Au convenit asupra urmãtoarei prevederi, care va fi anexatã Tratatului Uniunii Europene:
Uniunea Europeanã, în colaborare cu Uniunea Europei Occidentale, va elabora mãsuri care sa imbunatateasca cooperarea dintre ele, în termen de un an de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam.

B. Protocoale anexe la Tratatul privind Uniunea Europeanã şi la Tratatul instituind Comunitatea Europeanã


PROTOCOL - de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene

INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE ALE TRATATULUI DE LA AMSTERDAM
Constatind ca acordurile referitoare la suprimarea graduala a controalelor la frontierele comune, semnate de unele state membre ale Uniunii Europene la Schengen, la 14 iunie 1985 şi la 19 iunie 1990, şi ca acordurile conexe şi reglementãrile adoptate pe baza acestor acorduri urmãresc sa consolideze integrarea europeanã şi, în special, sa permitã Uniunii sa devinã mai rapid un spaţiu al libertãţii, securitãţii şi justiţiei;
Dorind sa integreze acordurile şi reglementãrile menţionate mai sus în cadrul Uniunii Europene;
Confirmind ca prevederile acquis-ului Schengen sînt aplicabile doar dacã şi numai atît timp cît sînt compatibile cu dreptul Uniunii Europene şi cu cel comunitar;
Luind în considerare poziţia specialã a Danemarcei;
Luind în considerare ca Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord nu sînt pãrţi ale acordurilor menţionate, pe care nu le-au semnat; ca este preferabil, totuşi, sa acorde acestor state membre posibilitatea de a accepta aceste acorduri, în tot sau în parte;
Recunoscind ca este necesar, în consecinta, sa se apeleze la prevederile Tratatului privind Uniunea Europeanã şi ale Tratatului instituind Comunitatea Europeanã care se referã la cooperarea intensificata dintre unele state membre şi ca este preferabil sa nu se apeleze la aceste dispoziţii decît în ultima instanta;
Luind în considerare necesitatea de a menţine relaţii privilegiate cu Republica Islandei şi cu Regatul Norvegiei, state care au confirmat intenţia lor de a subscrie la dispoziţiile menţionate mai sus, pe baza acordului semnat la Luxemburg în 19 decembrie 1996,
Au convenit asupra urmãtoarelor prevederi, care vor fi anexate Tratatului privind Uniunea Europeanã şi Tratatului instituind Comunitatea Europeanã:

ART. 1
Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Austriei, Republica Portughezã, Republica Finlandei şi Regatul Suediei, semnatare ale acordurilor de la Schengen, sînt autorizate sa stabileascã o strinsa cooperare între ele în domeniile care ţin de sfera de aplicare a acestor acorduri şi a dispoziţiilor conexe, asa cum sînt enumerate în anexele prezentului protocol, denumite în continuare "acquis-ul Schengen". Aceasta cooperare se va desfasura în cadrul juridic şi institutional al Uniunii Europene, cu respectarea dispoziţiilor pertinente ale Tratatului privind Uniunea Europeanã şi ale Tratatului instituind Comunitatea Europeanã.
ART. 2
(1) De la data intrãrii în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, acquis-ul Schengen, inclusiv deciziile Comitetului executiv instituit de acordurile Schengen care au fost adoptate înainte de aceasta data, se vor aplica de îndatã celor treisprezece state membre la care face referire articolul 1, fãrã a aduce atingere paragrafului 2 al prezentului articol. De la aceeaşi data, Consiliul se va substitui Comitetului executiv.
Consiliul, hotarind cu unanimitatea membrilor mentionati în articolul 1, va lua orice mãsura necesarã pentru implementarea acestui paragraf. Consiliul, hotarind în unanimitate, va determina, în conformitate cu dispoziţiile pertinente ale tratatelor, temeiul juridic pentru fiecare dispoziţie sau decizie care face parte din acquis-ul Schengen.
Cu privire la aceste decizii şi dispoziţii, şi în conformitate cu temeiul juridic determinat de Consiliu, Curtea de Justiţie a Comunitãţilor Europene îşi va exercita competentele care îi sînt conferite prin dispoziţiile pertinente din tratate, care sînt aplicabile. În nici o situaţie, Curtea nu va avea competenta sa se pronunţe asupra mãsurilor sau deciziilor referitoare la menţinerea ordinii publice şi la salvgardarea securitãţii interne.
Atît timp cît mãsurile menţionate mai sus nu au fost adoptate, şi fãrã a se aduce atingere articolului 5, paragraful 2, dispoziţiile şi deciziile care constituie acquis-ul Schengen vor fi considerate ca fiind acte întemeiate pe titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeanã.
(2) Prevederile paragrafului 1 se vor aplica statelor membre care au semnat protocolul de aderare la acordurile Schengen începînd de la datele stabilite de Consiliu cu unanimitatea membrilor sãi mentionati în articolul 1, cu excepţia cazului în care condiţiile de aderare ale unui stat la acquis-ul Schengen nu au fost îndeplinite înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam.
ART. 3
Fata de acele pãrţi la aquis-ul Schengen, care sînt considerate ca avînd ca temei juridic titlul III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, Danemarca îşi pãstreazã aceleaşi drepturi şi obligaţii şi în urma determinãrii prevãzute în articolul 2, paragraful 1, alineatul 2.
Fata de acele pãrţi la aquis-ul Schengen, care sînt considerate ca avînd ca temei juridic titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeanã, Danemarca îşi pãstreazã aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi celelalte state semnatare ale acordurilor de la Schengen.
ART. 4
Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, care nu au subscris la acquis-ul Schengen, pot în orice moment sa ceara sa participe, în tot sau în parte, la acest acquis.
Consiliul decide asupra cererii cu votul tuturor membrilor sãi mentionati în articolul 1 şi cu votul reprezentantului statului membru în cauza.
ART. 5
(1) Propunerile şi initiativele bazate pe aquis-ul Schengen sînt supuse dispoziţiilor pertinente ale tratatelor.
În acest context, dacã Irlanda sau Regatul Unit, sau nici una din cele doua, nu au notificat în scris preşedintelui Consiliului, într-un termen rezonabil, ca doresc sa participe, autorizaţia prevãzutã în articolul 5 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã sau în articolul K.12 din Tratatul privind Uniunea Europeanã, este reputat acordatã statelor membre prevãzute la paragraful 1, precum şi Irlandei sau Regatului Unit, dacã una sau cealaltã doreşte sa participe la domeniile de cooperare în cauza.
ART. 6
Republica Islandei şi Regatul Norvegiei sînt asociate în implementarea acquis-ului Schengen şi în urmãrirea dezvoltãrii lui, în baza acordului semnat la Luxemburg în 19 decembrie 1996. În acest scop, în cadrul unui acord cu aceste state, încheiat de Consiliu hotarind cu unanimitatea membrilor mentionati în articolul 1, vor fi prevãzute proceduri adecvate. Un astfel de acord va include şi dispoziţii privind contribuţia Islandei şi a Norvegiei la orice consecinţe financiare care rezulta din implementarea acestui Protocol.
Un acord separat se va încheia între Consiliu, hotarind în unanimitate, şi Islanda şi Norvegia, pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor între Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de o parte, şi Islanda şi Norvegia pe de alta parte, în domeniile acquis-ului Schengen care se aplica acestor state.
ART. 7
Consiliul, hotarind cu majoritate calificatã, va adopta mãsurile de integrare a Secretariatului Schengen în Secretariatul general al Consiliului.
ART. 8
În vederea admiterii unor noi state membre în Uniunea Europeanã, acquis-ul Schengen şi mãsurile subsecvente luate de instituţii în aplicarea acestuia vor fi considerate ca un acquis care trebuie acceptat pe deplin de statele candidate la aderare.

ANEXA 1

Acquis-ul Schengen

1. Acordul semnat la 14 iunie 1985 între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind suprimarea graduala a controalelor la frontierele lor comune.
2. Convenţia de aplicare a Acordului de la Schengen din 14 iunie 1985 privind suprimarea graduala a controalelor la frontierele lor comune, încheiatã la 19 iunie 1990, între Regatul Belgiei, Republica Franceza, Republica Federala Germania, Marele Ducat al Luxemburgului şi Regatul Olandei, ca şi Actul final şi declaraţiile comune anexate.
3. Protocoalele şi acordurile de aderare la Acordul din 1985 şi la Convenţia de aplicare din 1990 cu Italia (semnate la Paris în 27 noiembrie 1990), Spania şi Portugalia (ambele semnate la Bonn în 28 aprilie 1991), Grecia (semnate la Madrid în 6 noiembrie 1992), Austria (semnate la Bruxelles în 28 aprilie 1995) şi cu Danemarca, Finlanda şi Suedia (toate semnate la Luxemburg în 19 decembrie 1996), ca şi Actele finale şi declaraţiile anexate.
4. Deciziile şi declaraţiile adoptate de Comitetul executiv instituit prin Convenţia de aplicare din 1990, şi de asemenea actele adoptate în vederea implementarii Convenţiei de organele cãrora Comitetul executiv le-a conferit puterea de a lua decizii.


PROTOCOL - asupra aplicãrii anumitor aspecte ale articolului 7 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã Regatului Unit şi Irlandei

INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
Dorind sa clarifice anumite probleme privind Regatul Unit şi Irlanda,
Avînd în vedere existenta, de mai mulţi ani, a unor înţelegeri speciale privind cãlãtoriile între Regatul Unit şi Irlanda,
Au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, care sînt anexate Tratatului instituind Comunitatea Europeanã şi Tratatului privind Uniunea Europeanã:

ART. 1
În pofida articolului 7 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, a oricãror alte dispoziţii ale acestui tratat sau ale Tratatului privind Uniunea Europeanã, a oricãror alte mãsuri adoptate în baza acestor tratate sau a oricãrui acord internaţional încheiat de Comunitate sau de Comunitate şi statele sale membre cu unul sau mai multe state terţe, Regatul Unit este abilitat sa efectueze, la frontierele sale cu alte state membre, asupra persoanelor care doresc sa între pe teritoriul sau, controalele pe care le considera necesare pentru:
a) a verifica dacã cetãţenii statelor pãrţi contractante la Acordul asupra Spaţiului Economic European sau persoanele aflate în întreţinerea lor, care exercita drepturi conferite de dreptul comunitar, precum şi cetãţenii altor state, cãrora le-au fost conferite aceste drepturi printr-un acord la care Regatul Unit este parte, au dreptul de a intra în Regatul Unit; şi
b) a decide acordarea sau neacordarea autorizaţiei de a intra pe teritoriul Regatului Unit unei persoane.
Nici articolul 7 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, nici o alta dispoziţie din acest tratat sau din Tratatul privind Uniunea Europeanã, şi nici o mãsura adoptatã în aplicarea acestora, nu aduc atingere în nici un fel dreptului Regatului Unit de a institui şi exercita astfel de controale. Referirile la Regatul Unit din prezentul articol includ teritoriile pentru ale cãror relaţii externe este responsabil Regatul Unit.
ART. 2
Regatul Unit şi Irlanda pot continua sa încheie între ele înţelegeri privind circulaţia persoanelor între teritoriile lor ("zona comuna de cãlãtorie"), respectînd întru totul drepturile persoanelor prevãzute la articolul 1 primul alineat, litera a) din prezentul protocol. În consecinta, atît timp cît aceste înţelegeri sînt în vigoare, dispoziţiile articolului 1 din prezentul protocol se aplica Irlandei în aceleaşi condiţii ca şi Regatului Unit. Nici articolul 7 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, nici o alta dispoziţie din acest tratat sau din Tratatul privind Uniunea Europeanã susmenţionate, şi nici o mãsura adoptatã în aplicarea acestora, nu aduc atingere în nici un fel acestor înţelegeri.
ART. 3
Celelalte state membre sînt abilitate sa efectueze, la frontierele lor sau la orice punct de intrare pe teritoriul lor, astfel de controale în aceleaşi scopuri ca cele enunţate în articolul 1 din prezentul protocol, asupra persoanelor care doresc sa între pe teritoriul lor venind din Regatul Unit sau din alt teritoriu pentru ale cãrui relaţii externe este responsabil Regatul Unit, sau din Irlanda, în mãsura în care dispoziţiile articolului 1 din prezentul protocol sînt aplicabile acestei tari.
Articolul 7 A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, dispoziţiile din acest tratat sau din Tratatul privind Uniunea Europeanã susmenţionate, şi mãsurile adoptate în aplicarea acestora, nu aduc atingere în nici un fel dreptului celorlalte state membre de a adopta sau efectua asemenea controale.


PROTOCOL - asupra poziţiei Regatului Unit şi a Irlandei

INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
Dorind sa clarifice anumite probleme privind Regatul Unit şi Irlanda,
Luind în considerare Protocolul asupra aplicãrii anumitor aspecte ale articolului 7 A ale Tratatului instituind Comunitatea Europeanã Regatului Unit şi Irlandei,
Au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, care sînt anexate Tratatului instituind Comunitatea Europeanã şi Tratatului privind Uniunea Europeanã:

ART. 1
Sub rezerva articolului 3, Regatul Unit şi Irlanda nu iau parte la adoptarea de cãtre Consiliu a mãsurilor propuse care intra sub incidenta titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã. Prin derogare de la articolul 148, paragraful 2 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, majoritatea calificatã este definitã ca fiind aceeaşi proporţie a voturilor ponderate a membrilor Consiliului interesaţi ca cea stabilitã în susmentionatul articol 148, paragraful 2. Pentru deciziile pe care Consiliul trebuie sa le ia în unanimitate, este necesarã unanimitatea membrilor sãi, cu excepţia reprezentanţilor guvernelor Regatului Unit şi Irlandei.
ART. 2
În virtutea articolului 1 şi sub rezerva articolelor 3, 4 şi 6, nici o dispoziţie a titlului lII A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, nici o mãsura adoptatã în aplicarea acestui titlu, nici o dispoziţie a oricãrui acord internaţional încheiat de Comunitate în aplicarea acestui titlu şi nici o decizie a Curţii de Justiţie prin care se interpreteazã aceste dispoziţii sau mãsuri nu sînt obligatorii pentru Regatul Unit şi Irlanda sau nu li se aplica. Aceste dispoziţii, mãsuri sau decizii nu aduc atingere în nici un fel competentelor, drepturilor şi obligaţiilor acestor state. Aceste dispoziţii, mãsuri sau decizii nu modifica cu nimic acquis-ul comunitar şi nu fac parte din dreptul comunitar, asa cum se aplica acestea Regatului Unit sau Irlandei.
ART. 3
(1) În În termen de trei luni de la data prezentãrii cãtre Consiliul a unei propuneri sau iniţiative luate în aplicarea titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, Regatul Unit şi Irlanda pot notifica în scris preşedintelui Consiliului dorinta lor de a participa la adoptarea şi la aplicarea mãsurii propuse, dupã care acest stat este abilitat sa participe la aceste proceduri. Prin derogare de la articolul 148, paragraful 2 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, majoritatea calificatã este definitã ca fiind aceeaşi proporţie a voturilor ponderate a membrilor Consiliului interesaţi ca cea stabilitã în susmentionatul articol 148, paragraful 2.
Pentru deciziile pe care Consiliul trebuie sa le ia în unanimitate, este necesarã unanimitatea membrilor sãi, cu excepţia membrului care nu a fãcut o asemenea notificare. O mãsura adoptatã conform acestui paragraf este obligatorie pentru toate statele membre care au participat la adoptarea sa.
(2) Dacã, dupã un termen rezonabil, o mãsura prevãzutã la paragraful 1 nu poate fi adoptatã cu participarea Regatului Unit sau a Irlandei, Consiliul poate adopta aceasta mãsura în conformitate cu articolul 1, fãrã participarea Regatului Unit sau a Irlandei. În acest caz, se aplica articolul 2.
ART. 4
În orice moment dupã adoptarea de cãtre Consiliu a unei mãsuri în aplicarea titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, Regatul Unit şi Irlanda pot sa notifice Consiliului şi Comisiei ca doresc sa accepte aceasta mãsura. În acest caz, se aplica MUTATIS MUTANDIS procedura prevãzutã de articolul 5 A, paragraful 3 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã.
ART. 5
Un stat membru pentru care nu este obligatorie o mãsura adoptatã în aplicarea titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã nu va suporta nici o consecinta financiarã a acelei mãsuri, cu excepţia costurilor administrative datorate instituţiilor.
ART. 6
Atunci cînd, în cazurile prevãzute în prezentul protocol, o mãsura adoptatã de Consiliu în aplicarea titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã este obligatorie pentru Regatul Unit sau Irlanda, acestui stat i se vor aplica, în privinta mãsurii în cauza, dispoziţiile pertinente ale tratatului, inclusiv articolul 73 P.
ART. 7
Articolele 3 şi 4 nu aduc atingere Protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene.
ART. 8
Irlanda poate notifica în scris preşedintelui Consiliului ca nu doreşte sa i se aplice dispoziţiile prezentului protocol. În acest caz, Irlandei i se vor aplica dispoziţiile normale ale tratatului.


PROTOCOL - asupra poziţiei Danemarcei

INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
Reamintind decizia sefilor de stat sau de guvern, reuniti în cadrul intilnirii Consiliului Europei de la Edinburgh din 12 decembrie 1992, privind anumite probleme ridicate de Danemarca referitor la Tratatul privind Uniunea Europeanã,
Luind nota de poziţia Danemarcei în privinta cetateniei, a Uniunii economice şi monetare, a politicii de apãrare şi în privinta justiţiei şi a afacerilor interne, asa cum a fost precizatã în decizia de la Edinburgh,
Avînd în vedere articolul 3 al Protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene,
Au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, care sînt anexate Tratatului instituind Comunitatea Europeanã şi Tratatului privind Uniunea Europeanã:

Partea I

ART. 1
Danemarca nu participa la adoptarea de cãtre Consiliu a mãsurilor propuse în temeiul titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã. Prin derogare de la articolul 148, paragraful 2 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, majoritatea calificatã este definitã ca fiind aceeaşi proporţie a voturilor ponderate ale membrilor Consiliului interesaţi ca cea stabilitã în susmentionatul articol 148, paragraful 2. Pentru deciziile pe care Consiliul trebuie sa le ia în unanimitate, este necesarã unanimitatea membrilor sãi, cu excepţia reprezentantului guvernului Danemarcei.
ART. 2
Nici o dispoziţie a titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, nici o mãsura adoptatã în aplicarea acestui titlu, nici o dispoziţie a oricãrui acord internaţional încheiat de Comunitate în aplicarea acestui titlu şi nici o decizie a Curţii de Justiţie prin care se interpreteazã aceste dispoziţii sau mãsuri nu sînt obligatorii pentru Danemarca sau nu i se aplica. Aceste dispoziţii, mãsuri sau decizii nu aduc atingere în nici un fel competentelor, drepturilor şi obligaţiilor Danemarcei. Aceste dispoziţii, mãsuri sau decizii nu modifica cu nimic acquis-ul comunitar şi nu fac parte din dreptul comunitar, asa cum se aplica acestea Danemarcei.
ART. 3
Danemarca nu suporta consecinţele financiare ale mãsurilor prevãzute la articolul 1, cu excepţia costurilor administrative datorate instituţiilor.
ART. 4
Articolele 1, 2 şi 3 nu se aplica mãsurilor prin care se determina statele terţe ai cãror cetãţeni au nevoie de viza atunci cînd traverseaza granitele externe ale statelor membre şi nici mãsurilor privind instituirea unui model tip de viza.
ART. 5
(1) Într-un termen de şase luni de la data la care Consiliul a adoptat o decizie cu privire la o propunere sau initiativa menita sa dezvolte acquis-ul Schengen în aplicarea titlului III A din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, Danemarca decide dacã va implementa sau nu decizia în dreptul sau intern. Dacã decide sa o facã, aceasta decizie va da naştere unei obligaţii de drept internaţional între Danemarca şi celelalte state membre prevãzute la articolul 1 din Protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, precum şi fata de Irlanda şi de Regatul Unit, dacã aceste state membre participa la domeniile de cooperare în chestiune.
(2) Dacã Danemarca decide sa nu aplice o decizie a Consiliului dintre cele prevãzute în paragraful 1, statele membre prevãzute la articolul 1 al Protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene vor discuta mãsurile adecvate care urmeazã sa fie luate.

Partea II

ART. 6
În ceea ce priveşte mãsurile adoptate de Consiliu în domeniile reglementate de articolele J.3, paragraful I şi J.7 din Tratatul privind Uniunea Europeanã, Danemarca nu participa la elaborarea şi implementarea deciziilor şi acţiunilor Uniunii care au implicaţii în materia apãrãrii, dar nu va impiedica dezvoltarea unei cooperãri mai strinse în acest domeniu. Prin urmare, Danemarca nu participa la adoptarea acestora. Danemarca nu este obligatã sa contribuie la finanţarea cheltuielilor operationale generate de asemenea mãsuri.
ART. 7
Danemarca poate, în orice moment, în conformitate cu normele sale constituţionale, sa informeze celelalte state membre ca nu mai doreşte sa se prevaleze de prezentul protocol, în tot sau în parte. În acest caz, Danemarca va aplica fãrã rezerve toate mãsurile pertinente luate în cadrul Uniunii Europene şi care vor fi atunci în vigoare.


C. Protocoale anexe la Tratatul instituind Comunitatea Europeanã

PROTOCOL - privind dreptul de azil pentru cetãţenii statelor membre ale Uniunii Europene

INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
Luind în considerare faptul ca, în conformitate cu articolul F, paragraful 2, din Tratatul privind Uniunea Europeanã, Uniunea respecta drepturile fundamentale, asa cum sînt garantate de Convenţia europeanã pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, semnatã la Roma în 4 noiembrie 1950;
Luind în considerare faptul ca Curtea de Justiţie a Comunitãţilor Europene este competenta sa asigure respectarea dreptului de cãtre Comunitatea Europeanã, în interpretarea şi aplicarea articolului F, paragraful 2 din Tratatul privind Uniunea Europeanã;
Luind în considerare ca, în conformitate cu articolul O din Tratatul privind Uniunea Europeanã, orice stat care solicita sa devinã membru al Uniunii trebuie sa respecte principiile enunţate în articolul F, paragraful 1 din Tratatul privind Uniunea Europeanã;
Luind în considerare ca articolul 236 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã creeazã un mecanism de suspendare a anumitor drepturi în cazul încãlcãrii grave şi persistente a acestor principii de cãtre un stat membru;
Reamintind ca fiecare cetãţean al unui stat membru, ca cetãţean al Uniunii, se bucura de un statut special şi de o protecţie specialã care sînt garantate de statele membre în conformitate cu dispoziţiile partii a doua a Tratatul instituind Comunitatea Europeanã;
Luind în considerare ca Tratatul instituind Comunitatea Europeanã stabileşte un spaţiu fãrã frontiere interne şi acorda fiecãrui cetãţean al Uniunii dreptul de libera circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre;
Reamintind ca extrãdarea cetãţenilor statelor membre ale Uniunii este reglementatã de Convenţia Europeanã de extrãdare din 13 decembrie 1957 şi de Convenţia din 27 septembrie 1996 asupra extrãdãrii între statele membre ale Uniunii Europene, încheiatã pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeanã;
Dorind sa împiedice folosirea instituţiei azilului în alte scopuri decît acelea cãrora le este destinatã;
Considerind ca prezentul protocol respecta finalitatea şi obiectivele Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiatilor,
Au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, care sînt anexate Tratatului instituind Comunitatea Europeanã:

ARTICOL UNIC
Dat fiind nivelul protecţiei drepturilor şi libertãţilor fundamentale în statele membre ale Uniunii Europene, acestea sînt considerate ca tari de origine sigure unele fata de celelalte în privinta tuturor chestiunilor juridice şi practice relative la problemele de azil. Ca urmare, orice cerere de azil prezentatã de un cetãţean al unui stat membru poate fi luatã în considerare sau declarata admisibilã pentru examinare de un alt stat membru numai în urmãtoarele condiţii:
a) dacã statul membru al cãrui cetãţean este solicitantul, invocind articolul 15 din Convenţia de la Roma pentru protecţia drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, dupã intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, ia mãsuri care deroga, pe teritoriul sau, de la obligaţiile sale în baza acestei convenţii;
b) dacã procedura prevãzutã în articolul F.1, paragraful 1, din Tratatul privind Uniunea Europeanã, a fost initiata şi Consiliul nu a luat încã o decizie cu privire la acest subiect;
c) în cazul în care Consiliul, hotarind în baza articolului F.1, paragraful 1 al Tratatului privind Uniunea Europeanã, a constatat existenta unei încãlcãri grave şi persistente, de cãtre statul membru al cãrui cetãţean este solicitantul, a principiilor enunţate în articolul F, paragraful 1;
d) dacã un stat membru trebuie sa ia o decizie unilaterala în privinta cererii unui cetãţean al altui stat membru; în acest caz, Consiliul este informat imediat; cererea trebuie examinata pe baza prezumţiei ca este vadit nefondata, fãrã a afecta, în vreun fel, puterea de decizie a statului membru, indiferent de situaţie.


PROTOCOL - privind aplicarea principiilor subsidiaritãţii şi proportionalitatii

INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
Hotãrîte sa fixeze condiţiile de aplicare a principiilor subsidiaritãţii şi proportionalitatii, enunţate în articolul 3 B din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, în scopul de a defini cu mai multã precizie criteriile de aplicare a acestor principii şi de a face ca ele sa fie respectate cu rigurozitate şi sa fie aplicate în mod coerent de toate instituţiile,
Dorind sa facã în asa fel încît deciziile sa fie luate la un nivel cît mai apropiat posibil de cetãţenii Uniunii,
Ţinînd cont de acordul institutional din 25 octombrie 1993 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind procedurile pentru punerea în aplicare a principiului subsidiaritãţii,
Au confirmat: concluziile Consiliului European de la Birmingham din 16 octombrie 1992 şi abordarea globalã cu privire la principiul subsidiaritãţii, adoptatã de Consiliul European în cadrul reuniunii de la Edinburgh, din 11-12 decembrie 1992, vor ghida în continuare acţiunea instituţiilor Uniunii, precum şi evoluţia aplicãrii principiului subsidiaritãţii, şi, în acest scop,
Au convenit asupra urmãtoarelor prevederi care sînt anexate Tratatului instituind Comunitatea Europeanã:

ART. 1
În exercitarea competentelor sale, fiecare instituţie vegheazã la respectarea principiului subsidiaritãţii. De asemenea, vegheazã la respectarea principiului proportionalitatii, în virtutea cãruia acţiunea Comunitãţii nu va depãşi ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele tratatului.
ART. 2
Aplicarea principiilor subsidiaritãţii şi proportionalitatii se face cu respectarea dispoziţiilor generale şi a obiectivelor tratatului, în special în ceea ce priveşte menţinerea integrala a acquis-ului comunitar şi a echilibrului institutional; ea nu va aduce atingere principiilor stabilite de Curtea de Justiţie în ceea ce priveşte relaţia între dreptul naţional şi dreptul comunitar şi va trebui sa ţinã cont de articolul F, paragraful 4, din Tratatul privind Uniunea Europeanã, conform cãruia "Uniunea îşi asigura mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale şi realizarea politicilor sale".
ART. 3
Principiul subsidiaritãţii nu pune în discuţie competentele conferite Comunitãţii Europene prin tratat, asa cum au fost interpretate de Curtea de Justiţie. Criteriile enunţate în articolul 3 B, alineatul 2, din tratat se referã la domeniile în care Comunitatea nu are competenta exclusiva. Principiul subsidiaritãţii oferã o orientare pentru modul în care aceste competente trebuie exercitate la nivel comunitar. Subsidiaritatea este un concept dinamic care ar trebui sa fie aplicat în lumina obiectivelor enunţate în tratat. El permite extinderea acţiunii Comunitãţii în limitele competentelor sale, atunci cînd circumstanţele o cer, sau, invers, limitarea sau încetarea ei atunci cînd nu mai este justificatã.
ART. 4
Pentru orice propunere comunitara de text legislativ, motivele care stau la baza ei fac obiectul unei declaraţii menite sa o justifice, demonstrind ca este conformã principiilor subsidiaritãţii şi proportionalitatii; motivele care permit sa se conchida ca un obiectiv comunitar ar fi realizat mai bine la nivel comunitar trebuie sa se sprijine pe indicatori calitativi şi, ori de cîte ori este posibil, pe indicatori cantitativi.
ART. 5
Pentru a fi justificatã, o acţiune comunitara trebuie sa corespundã principiului subsidiaritãţii sub doua aspecte: obiectivele acţiunii propuse nu pot fi suficient realizate prin acţiunea statelor membre în cadrul propriului sistem constituţional naţional şi pot fi, deci, realizate mai bine printr-o acţiune comunitara.
Pentru a stabili dacã condiţia susmentionata este îndeplinitã, trebuie urmate liniile directoare arãtate în continuare:
- chestiunea examinata are aspecte transnationale care nu pot fi rezolvate satisfãcãtor prin acţiunea statelor membre;
- o acţiune limitatã la nivel naţional sau lipsa acţiunii comunitare ar fi contrarã exigenţelor tratatului (cum ar fi necesitatea de a corecta distorsiunile concurentei, de a evita restricţiile deghizate impuse schimburilor sau de a întãri coeziunea economicã şi socialã) sau ar dãuna în alt mod intereselor statelor membre;
- o acţiune la nivel comunitar ar prezenta avantaje manifeste, datoritã dimensiunilor sau efectelor sale, în comparatie cu o acţiune la nivelul statelor membre.
ART. 6
Forma acţiunii comunitare va fi atît de simpla pe cît o permite realizarea adecvatã a obiectivului mãsurii respective şi necesitatea unei executãri eficiente. Comunitatea nu legifereaza decît în mãsura în care acest lucru este necesar. Pe cît posibil vor fi preferate directivele regulamentelor şi directivele-cadru mãsurilor detaliate. Chiar dacã sînt obligatorii pentru orice stat membru destinatar în privinta rezultatului care trebuie atins, directivele prevãzute la articolul 189 din tratat lasa la latitudinea autoritãţilor naţionale alegerea formei şi a mijloacelor.
ART. 7
În ceea ce priveşte natura şi amploarea acţiunii comunitare, mãsurile Comunitãţii trebuie sa lase autoritãţilor naţionale o marja de decizie cît mai mare, marja care sa permitã realizarea obiectivului mãsurii cu respectarea exigenţelor tratatului. Fãrã a se aduce atingere legislaţiei comunitare, este necesar sa se vegheze la respectarea practicilor naţionale consolidate şi a organizãrii şi functionarii sistemelor juridice ale statelor membre. Atunci cînd este cazul, şi sub rezerva ca se impune o executare adecvatã, mãsurile comunitare trebuie sa ofere statelor membre soluţii diferite pentru realizarea obiectivelor mãsurii.
ART. 8
În cazul în care aplicarea principiului subsidiaritãţii determina renunţarea la o acţiune a Comunitãţii, statele membre sînt obligate sa-şi conformeze acţiunea regulilor generale enunţate în articolul 5 al tratatului, prin luarea tuturor mãsurilor adecvate pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor care le incumba în virtutea tratatului şi prin abţinerea de la orice mãsura care ar risca sa compromita realizarea obiectivelor tratatului.
ART. 9
Fãrã a aduce atingere dreptului sau de initiativa, Comisia trebuie:
- sa recurgã la largi consultãri înainte de a face propuneri legislative şi sa publice, de fiecare data cînd este cazul, documente privind aceste consultãri, cu excepţia cazurilor de urgenta deosebita sau de confidenţialitate;
- sa motiveze pertinenta fiecãreia dintre propunerile sale în raport cu principiul subsidiaritãţii; ori de cîte ori este necesar, expunerea motivelor care însoţeşte propunerea trebuie sa ofere detalii cu privire la acest subiect. Este necesarã o explicaţie pentru finanţarea, în tot sau în parte, a acţiunii comunitare din bugetul Comunitãţii;
- sa ia în considerare necesitatea ca orice cheltuieli, financiare sau administrative, care sînt în sarcina Comunitãţii, a guvernelor naţionale, a autoritãţilor locale, a operatorilor economici şi a cetãţenilor, sa fie minime şi proporţionale cu obiectivul care trebuie atins;
- sa prezinte Consiliului European, Parlamentului European şi Consiliului un raport anual privitor la aplicarea articolului 3 B din tratat. De asemenea, acest raport anual este trimis Comitetului regiunilor şi Comitetului economic şi social.
ART. 10
În raportul privind progresele realizate de Uniune, care trebuie prezentat Parlamentului. European conform articolului D din Tratatul privind Uniunea Europeanã, Consiliul European tine cont de raportul Comisiei menţionat la punctul 9, liniuta a patra.
ART. 11
Cu respectarea deplina a procedurilor aplicabile, Parlamentul European şi Consiliul efectueazã o examinare, care face parte integrantã din examenul global al propunerilor Comisiei, al modului în care aceste propuneri sînt conforme articolului 3 B. Aceasta dispoziţie se aplica atît propunerii iniţiale a Comisiei, cît şi modificãrilor pe care Parlamentul European şi Consiliul intenţioneazã sa le aducã acesteia.
ART. 12
În cadrul procedurilor menţionate în articolul 189 B şi 189 C din tratat, Parlamentul European este informat cu privire la poziţia Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea articolului 3 B din tratat, prin expunerea motivelor care au determinat Consiliul sa adopte poziţia sa comuna. Consiliul comunica Parlamentului European motivele pentru care apreciazã ca o parte sau intreaga propunere a Comisiei nu este conformã cu articolul 3 B din tratat.
ART. 13
Respectarea principiului subsidiaritãţii face obiectul unei reexaminari, în conformitate cu regulile stabilite prin Tratatul instituind Comunitatea Europeanã.
(Celelalte protocoale nu sînt reproduse.)

D. Protocoale anexe la Tratatul privind Uniunea Europeanã şi la Tratatele instituind Comunitatea Europeanã, Comunitatea Europeanã a Carbunelui şi Otelului şi Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice

PROTOCOL - privind instituţiile în perspectiva largirii Uniunii Europene

INALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
Au adoptat urmãtoarele dispoziţii, care sînt anexate Tratatului privind Uniunea Europeanã şi tratatelor institutive ale Comunitãţilor Europene:

ART. 1
La data intrãrii în vigoare a primei largiri a Uniunii, în pofida articolului 157, paragraful 1 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, a articolului 9, paragraful 1 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã a Carbunelui şi Otelului, a articolului 126, paragraful I din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice, Comisia va fi compusa din cîte un cetãţean al fiecãrui stat membru, cu condiţia ca pînã la acea data ponderea voturilor din Consiliu sa fi fost modificatã, fie printr-o noua pondere a voturilor, fie printr-o dubla majoritate, într-o maniera acceptabilã pentru toate statele membre, luind în calcul toate elementele relevante, în special compensarea pentru acele state membre care renunţa la posibilitatea de a desemna un al doilea membru al Comisiei.
ART. 2
Cu cel puţin un an înainte ca numãrul membrilor Uniunii Europene sa creascã la peste 20, va fi convocatã o conferinţa a reprezentanţilor guvernelor statelor membre pentru a efectua o reexaminare completa a dispoziţiilor tratatelor care se referã la compunerea şi funcţionarea instituţiilor.


PROTOCOL - privind stabilirea sediilor instituţiilor şi anumitor organisme şi servicii ale Comunitãţilor Europene şi ale Europolului

REPREZENTANŢII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE,
Avînd în vedere articolul 216 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, articolul 77 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã a Carbunelui şi Otelului şi articolul 189 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice,
Avînd în vedere Tratatul privind Uniunea Europeanã,
Amintind şi confirmind decizia din 8 aprilie 1965, şi fãrã a aduce atingere viitoarelor decizii privind sediul instituţiilor, organismelor şi serviciilor,
Au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, care sînt anexate Tratatului privind Uniunea Europeanã şi tratatelor institutive ale Comunitãţilor Europene,

ARTICOL UNIC
a) Parlamentul European îşi are sediul la Strasbourg, unde se ţin cele douasprezece perioade de sesiuni plenare lunare, inclusiv sesiunea bugetarã. Perioadele de sesiuni plenare adiţionale se ţin la Bruxelles. Comisiile Parlamentului European îşi au sediul la Bruxelles. Secretariatul General al Parlamentului European şi serviciile sale rãmîn instalate la Luxemburg.
b) Consiliul îşi are sediul la Bruxelles. În lunile aprilie, mai şi octombrie, sesiunile Consiliului se desfãşoarã la Luxemburg.
c) Comisia îşi are sediul la Bruxelles. Serviciile enumerate în articolele 7, 8 şi 9 ale deciziei din 8 aprilie 1965 sînt stabilite la Luxemburg.
d) Curtea de Justiţie şi Tribunalul de Prima Instanta îşi au sediul la Luxemburg.
e) Curtea de Conturi îşi are sediul la Luxemburg. Comitetul economic şi social îşi are sediul la Bruxelles.
g) Comitetul regiunilor îşi are sediul la Bruxelles.
h) Banca Europeanã de Investiţii îşi are sediul la Luxemburg.
i) Institutul Monetar European şi Banca Centrala Europeanã îşi au sediul la Frankfurt.
j) Oficiul European de Poliţie (Europol) îşi are sediul la Haga.

(Celelalte protocoale şi declaraţiile nu sînt reproduse.)
ANEXA 1

Tabele ale echivalentelor menţionate în articolul 12 din Tratatul de la
Amsterdam

A. TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ
┌──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────┐
│Numerotarea │ Noua │ Numerotarea │ Noua │
│anterioarã │ numerotare │ anterioarã │ numerotare │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│TITLUL I. │ TITLUL I. │ TITLUL VI. *** │ TITLUL VI. │
│Articolul A │ Articolul 1 │ Articolul K.1 │ Articolul 29 │
│Articolul B │ Articolul 2 │ Articolul K.2 │ Articolul 30 │
│Articolul C │ Articolul 3 │ Articolul K.3 │ Articolul 31 │
│Articolul D │ Articolul 4 │ Articolul K.4 │ Articolul 32 │
│Articolul E │ Articolul 5 │ Articolul K.5 │ Articolul 33 │
│Articolul F │ Articolul 6 │ Articolul K.6 │ Articolul 34 │
│Articolul F.1 * │ Articolul 7 │ Articolul K.7 │ Articolul 35 │
│ │ │ Articolul K.8 │ Articolul 36 │
│TITLUL II. │ TITLUL II. │ Articolul K.9 │ Articolul 37 │
│Articolul G │ Articolul 8 │ Articolul K.10 │ Articolul 38 │
│ │ │ Articolul K.11 │ Articolul 39 │
│TITLUL III. │ TITLUL III. │ Articolul K.12 │ Articolul 40 │
│Articolul H │ Articolul 9 │ Articolul K.13 │ Articolul 41 │
│ │ │ Articolul K.14 │ Articolul 42 │
│TITLUL IV. │ TITLUL IV. │ │ │
│Articolul I │ Articolul 10 │ TITLUL VI.A ** │ TITLUL VI.A │
│ │ │ Articolul K.15 *│ Articolul 43 │
│TITLUL V. *** │ TITLUL V. │ Articolul K.16 *│ Articolul 44 │
│Articolul J.1 │ Articolul 11 │ Articolul K.17 *│ Articolul 45 │
│Articolul J.2 │ Articolul 12 │ │ │
│Articolul J.3 │ Articolul 13 │ TITLUL VII. │ TITLUL VII. │
│Articolul J.4 │ Articolul 14 │ Articolul L │ Articolul 46 │
│Articolul J.5 │ Articolul 15 │ Articolul M │ Articolul 47 │
│Articolul J.6 │ Articolul 16 │ Articolul N │ Articolul 48 │
│Articolul J.7 │ Articolul 17 │ Articolul O │ Articolul 49 │
│Articolul J.8 │ Articolul 18 │ Articolul P │ Articolul 50 │
│Articolul J.9 │ Articolul 19 │ Articolul Q │ Articolul 51 │
│Articolul J.10 │ Articolul 20 │ Articolul R │ Articolul 52 │
│Articolul J.11 │ Articolul 21 │ Articolul S │ Articolul 53 │
│Articolul J.12 │ Articolul 22 │ │ │
│Articolul J.13 │ Articolul 23 │ │ │
│Articolul J.14 │ Articolul 24 │ │ │
│Articolul J.15 │ Articolul 25 │ │ │
│Articolul J.16 │ Articolul 26 │ │ │
│Articolul J.17 │ Articolul 27 │ │ │
│Articolul J.18 │ Articolul 28 │ │ │
└──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────┘
*) Articol nou, introdus prin Tratatul de la Amsterdam.
**) Titlu nou, introdus prin Tratatul de la Amsterdam.
***) Capitol restructurat prin Tratatul de la Amsterdam.


B. TRATATUL INSTITUIND COMUNITATEA EUROPEANĂ
┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│Numerotarea │ Noua │ Numerotarea │ Noua │
│anterioarã │ numerotare │ anterioarã │ numerotare │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│PARTEA I │ PARTEA I │ CAPITOLUL 1 │ CAPITOLUL 1 │
│Articolul 1 │ Articolul 1 │ Secţiunea 1*1 │ - │
│Articolul 2 │ Articolul 2 │ Articolul 12 │ Articolul 25 │
│Articolul 3 │ Articolul 3 │ Articolul 13, │ - │
│Articolul 3 A │ Articolul 4 │ Articolul 14*2 │ - │
│Articolul 3 B │ Articolul 5 │ Articolul 15*2 │ - │
│Articolul 3 C │ Articolul 6 │ Articolul 16*2 │ - │
│Articolul 4 │ Articolul 7 │ Articolul 17*2 │ - │
│Articolul 4 A │ Articolul 8 │ │ │
│Articolul 4 B │ Articolul 9 │ Secţiunea a 2-a*1│ - │
│Articolul 5 │ Articolul 10 │ Articolul 18*2 │ - │
│Articolul 5 A * │ Articolul 11 │ Articolul 19*2 │ - │
│Articolul 6 │ Articolul 12 │ Articolul 20*2 │ - │
│Articolul 6 A * │ Articolul 13 │ Articolul 21*2 │ - │
│Articolul 7 │ - │ Articolul 22*2 │ - │
│Articolul 7 A │ Articolul 14 │ Articolul 23*2 │ - │
│Articolul 7 B │ - │ Articolul 24*2 │ - │
│Articolul 7 C │ Articolul 15 │ Articolul 25*2 │ - │
│Articolul 7 D * │ Articolul 16 │ Articolul 26*2 │ - │
│ │ │ Articolul 27*2 │ - │
│PARTEA │ PARTEA │ Articolul 28 │ Articolul 26 │
│a II-a │ a II-a │ Articolul 29 │ Articolul 27 │
│Articolul 8 │ Articolul 17 │ │ │
│Articolul 8 A │ Articolul 18 │ CAPITOLUL 2 │ CAPITOLUL 2 │
│Articolul 8 B │ Articolul 19 │ Articolul 30 │ Articolul 28 │
│Articolul 8 C │ Articolul 20 │ Articolul 31*2 │ - │
│Articolul 8 D │ Articolul 21 │ Articolul 32*2 │ - │
│Articolul 8 E │ Articolul 22 │ Articolul 33*2 │ - │
│ │ │ Articolul 34 │ Articolul 29 │
│PARTEA │ PARTEA │ Articolul 35*2 │ - │
│a III-a │ a III-a │ Articolul 36 │ Articolul 30 │
│TITLUL I │ TITLUL I │ Articolul 37 │ Articolul 31 │
│Articolul 9 │ Articolul 23 │ │ │
│Articolul 10 │ Articolul 24 │ Articolul 73 B │ Articolul 56 │
│Articolul 11 │ - │ Articolul 73 C │ Articolul 57 │
│ │ │ Articolul 73 D │ Articolul 58 │
│TITLUL II. │ TITLUL. II. │ Articolul 73 E*2 │ - │
│Articolul 38 │ Articolul 32 │ Articolul 73 F │ Articolul 59 │
│Articolul 39 │ Articolul 33 │ Articolul 73 G │ Articolul 60 │
│Articolul 40 │ Articolul 34 │ Articolul 73 H*2 │ - │
│Articolul 41 │ Articolul 35 │ │ │
│Articolul 42 │ Articolul 36 │ TITLUL III.A ** │ TITLUL IV. │
│Articolul 43 │ Articolul 37 │ Articolul 73 I * │ Articolul 61 │
│Articolul 44*2 │ - │ Articolul 73 J * │ Articolul 62 │
│Articolul 45*2 │ - │ Articolul 73 K * │ Articolul 63 │
│Articolul 46 │ Articolul 38 │ Articolul 73 L * │ Articolul 64 │
│Articolul 47*2 │ - │ Articolul 73 M * │ Articolul 65 │
│ │ │ Articolul 73 N * │ Articolul 66 │
│TITLUL III. │ TITLUL III. │ Articolul 73 O * │ Articolul 67 │
│CAPITOLUL 1 │ CAPITOLUL 1 │ Articolul 73 P * │ Articolul 68 │
│Articolul 48 │ Articolul 39 │ Articolul 73 Q * │ Articolul 69 │
│Articolul 49 │ Articolul 40 │ │ │
│Articolul 50 │ Articolul 41 │ TITLUL IV. │ TITLUL V. │
│Articolul 51 │ Articolul 42 │ Articolul 74 │ Articolul 70 │
│ │ │ Articolul 75 │ Articolul 71 │
│CAPITOLUL 2 │ CAPITOLUL 2 │ Articolul 76 │ Articolul 72 │
│Articolul 52 │ Articolul 43 │ Articolul 77 │ Articolul 73 │
│Articolul 53*2 │ - │ Articolul 78 │ Articolul 74 │
│Articolul 54 │ Articolul 44 │ Articolul 79 │ Articolul 75 │
│Articolul 55 │ Articolul 45 │ Articolul 80 │ Articolul 76 │
│Articolul 56 │ Articolul 46 │ Articolul 81 │ Articolul 77 │
│Articolul 57 │ Articolul 47 │ Articolul 82 │ Articolul 78 │
│Articolul 58 │ Articolul 48 │ Articolul 83 │ Articolul 79 │
│ │ │ Articolul 84 │ Articolul 80 │
│CAPITOLUL 3 │ CAPITOLUL 3 │ │ │
│Articolul 59 │ Articolul 49 │ TITLUL V. │ TITLUL VI. │
│Articolul 60 │ Articolul 50 │ CAPITOLUL 1 │ CAPITOLUL 1 │
│Articolul 61 │ Articolul 51 │ Secţiunea I │ Secţiunea 7 │
│Articolul 62*2 │ - │ Articolul 85 │ Articolul 81 │
│Articolul 63 │ Articolul 52 │ Articolul 86 │ Articolul 82 │
│Articolul 64 │ Articolul 53 │ Articolul 87 │ Articolul 83 │
│Articolul 65 │ Articolul 54 │ Articolul 88 │ Articolul 84 │
│Articolul 66 │ Articolul 55 │ Articolul 89 │ Articolul 85 │
│ │ │ Articolul 90 │ Articolul 86 │
│CAPITOLUL 4 │ CAPITOLUL 4 │ │ │
│Articolul 67*2 │ - │ Secţiunea a 2-a*1│ - │
│Articolul 68*2 │ - │ Articolul 91*2 │ - │
│Articolul 69*2 │ - │ │ │
│Articolul 70*2 │ - │ CAPITOLUL 4 │ CAPITOLUL 4 │
│Articolul 71*2 │ - │ Articolul 109 E │ Articolul 116 │
│Articolul 72*2 │ - │ Articolul 109 F │ Articolul 117 │
│Articolul 73*2 │ - │ Articolul 109 G │ Articolul 118 │
│Articolul 73 A*2 │ - │ Articolul 109 H │ Articolul 119 │
│ │ │ Articolul 109 I │ Articolul 120 │
│Secţiunea a 3-a │ Secţiunea a 3- │ Articolul 109 J │ Articolul 121 │
│Articolul 92 │ Articolul 87 │ Articolul 109 K │ Articolul 122 │
│Articolul 93 │ Articolul 88 │ Articolul 109 L │ Articolul 123 │
│Articolul 94 │ Articolul 89 │ Articolul 109 M │ Articolul 124 │
│ │ │ │ │
│CAPITOLUL 2 │ CAPITOLUL 2 │ TITLUL VI.A ** │ TITLUL VIII. │
│Articolul 95 │ Articolul 90 │ Articolul 109 N *│ Articolul 125 │
│Articolul 96 │ Articolul 91 │ Articolul 109 O *│ Articolul 126 │
│Articolul 97*2 │ - │ Articolul 109 P *│ Articolul 127 │
│Articolul 98 │ Articolul 92 │ Articolul 109 Q *│ Articolul 128 │
│Articolul 99 │ Articolul 93 │ Articolul 109 R *│ Articolul 129 │
│ │ │ Articolul 109 S *│ Articolul 130 │
│CAPITOLUL 3 │ CAPITOLUL 3 │ │ │
│Articolul 100 │ Articolul 94 │ TITLUL VII. │ TITLUL IX. │
│Articolul 100 A │ Articolul 95 │ Articolul 110 │ Articolul 131 │
│Articolul 100 B*2 │ - │ Articolul 111*2 │ - │
│Articolul 100 C*2 │ - │ Articolul 112 │ Articolul 132 │
│Articolul 100 D*2 │ - │ Articolul 113 │ Articolul 133 │
│Articolul 101 │ Articolul 96 │ Articolul 114*2 │ - │
│Articolul 102 │ Articolul 97 │ Articolul 115 │ Articolul 134 │
│ │ │ │ │
│TITLUL VI. │ TITLUL VII. │ TITLUL VII.A │ TITLUL X. │
│CAPITOLUL 1 │ CAPITOLUL 1 │ Articolul 116* │ Articolul 135 │
│Articolul 102 A │ Articolul 98 │ │ │
│Articolul 103 │ Articolul 99 │ TITLUL VIII. │ TITLUL XI. │
│Articolul 103 A │ Articolul 100 │ CAPITOLUL 1 *** │ CAPITOLUL 1 │
│Articolul 104 │ Articolul 101 │ Articolul 117 │ Articolul 136 │
│Articolul 104 A │ Articolul 102 │ Articolul 118 │ Articolul 137 │
│Articolul 104 B │ Articolul 103 │ Articolul 118 A │ Articolul 138 │
│Articolul 104 C │ Articolul 104 │ Articolul 118 B │ Articolul 139 │
│ │ │ Articolul 118 C │ Articolul 140 │
│CAPITOLUL 2 │ CAPITOLUL 2 │ Articolul 119 │ Articolul 141 │
│Articolul 105 │ Articolul 105 │ Articolul 119 A │ Articolul 142 │
│Articolul 105 A │ Articolul 106 │ Articolul 120 │ Articolul 143 │
│Articolul 106 │ Articolul 107 │ Articolul 121 │ Articolul 144 │
│Articolul 107 │ Articolul 108 │ Articolul 122 │ Articolul 145 │
│Articolul 108 │ Articolul 109 │ │ │
│Articolul 108 A │ Articolul 110 │ CAPITOLUL 2 │ CAPITOLUL 2 │
│Articolul 109 │ Articolul 111 │ Articolul 123 │ Articolul 146 │
│ │ │ Articolul 124 │ Articolul 147 │
│CAPITOLUL 3 │ CAPITOLUL 3 │ Articolul 125 │ Articolul 148 │
│Articolul 109 A │ Articolul 112 │ │ │
│Articolul 109 B │ Articolul 113 │ TITLUL XVII. │ TITLUL XX. │
│Articolul 109 C │ Articolul 114 │ Articolul 130 U │ Articolul 177 │
│Articolul 109 D │ Articolul 115 │ Articolul 130 V │ Articolul 178 │
│ │ │ Articolul 130 W │ Articolul 179 │
│CAPITOLUL 3 │ CAPITOLUL 3 │ Articolul 130 X │ Articolul 180 │
│Articolul 126 │ Articolul 149 │ Articolul 130 Y │ Articolul 181 │
│Articolul 127 │ Articolul 150 │ │ │
│ │ │ PARTEA │ PARTEA │
│TITLUL IX. │ TITLUL XII. │ a IV-a │ a IV-a │
│Articolul 128 │ Articolul 151 │ Articolul 131 │ Articolul 182 │
│ │ │ Articolul 132 │ Articolul 183 │
│TITLUL X. │ TITLUL XIII. │ Articolul 133 │ Articolul 184 │
│Articolul 129 │ Articolul 152 │ Articolul 134 │ Articolul 185 │
│ │ │ Articolul 135 │ Articolul 186 │
│TITLUL XI. │ TITLUL XIV. │ Articolul 136 │ Articolul 187 │
│Articolul 129 A │ Articolul I53 │ Articolul 136 A │ Articolul 188 │
│ │ │ │ │
│TITLUL XII. │ TITLUL XV. │ PARTEA │ PARTEA │
│Articolul 129 B │ Articolul 154 │ a V-a │ a V-a │
│Articolul 129 C │ Articolul 155 │ TITLUL I. │ TITLUL I. │
│Articolul 129 D │ Articolul 156 │ CAPITOLUL 1 │ CAPITOLUL 1 │
│ │ │ Secţiunea 1 │ Secţiunea 1 │
│TITLUL XIII. │ TITLUL XVI. │ Articolul 137 │ Articolul 189 │
│Articolul 130 │ Articolul 157 │ Articolul 138 │ Articolul 190 │
│ │ │ Articolul 138 A │ Articolul 191 │
│TITLUL XIV. │ TITLUL XVII. │ Articolul 138 B │ Articolul 192 │
│Articolul 130 A │ Articolul 158 │ Articolul 138 C │ Articolul 193 │
│Articolul 130 B │ Articolul 159 │ Articolul 138 D │ Articolul 194 │
│Articolul 130 C │ Articolul 160 │ Articolul 138 E │ Articolul 195 │
│Articolul 130 D │ Articolul 161 │ Articolul 139 │ Articolul 196 │
│Articolul 130 E │ Articolul 162 │ Articolul 140 │ Articolul 197 │
│ │ │ Articolul 141 │ Articolul 198 │
│TITLUL XV. │ TITLUL XVIII. │ Articolul 142 │ Articolul 199 │
│Articolul 130 F │ Articolul 163 │ Articolul 143 │ Articolul 200 │
│Articolul 130 G │ Articolul 164 │ Articolul 144 │ Articolul 201 │
│Articolul 130 H │ Articolul 165 │ │ │
│Articolul 130 I │ Articolul 166 │ Secţiunea a 2-a │ Secţiunea a 2-a│
│Articolul 130 J │ Articolul 167 │ Articolul 145 │ Articolul 202 │
│Articolul 130 K │ Articolul 168 │ Articolul 146 │ Articolul 203 │
│Articolul 130 L │ Articolul 169 │ Articolul 147 │ Articolul 204 │
│Articolul 130 M │ Articolul 170 │ Articolul 148 │ Articolul 205 │
│Articolul 130 N │ Articolul 171 │ Articolul 149*2 │ - │
│Articolul 130 O │ Articolul 172 │ Articolul 150 │ Articolul 206 │
│Articolul 130 P │ Articolul 173 │ Articolul 151 │ Articolul 207 │
│Articolul 130 Q*2 │ - │ Articolul 152 │ Articolul 208 │
│ │ │ Articolul 153 │ Articolul 209 │
│TITLUL XVI. │ TITLUL XIX. │ Articolul 154 │ Articolul 210 │
│Articolul 130 R │ Articolul 174 │ │ │
│Articolul 130 S │ Articolul 175 │ CAPITOLUL 2 │ CAPITOLUL 2 │
│Articolul 130 T │ Articolul 176 │ Articolul 189 │ Articolul 249 │
│ │ │ Articolul 189 A │ Articolul 250 │
│Secţiunea a 3-a │ Secţiunea a 3-a │ Articolul 189 B │ Articolul 251 │
│Articolul 155 │ Articolul 211 │ Articolul 189 C │ Articolul 252 │
│Articolul 156 │ Articolul 212 │ Articolul 190 │ Articolul 253 │
│Articolul 157 │ Articolul 213 │ Articolul 191 * │ Articolul 254 │
│Articolul 158 │ Articolul 214 │ Articolul 191 A │ Articolul 255 │
│Articolul 159 │ Articolul 215 │ Articolul 192 │ Articolul 256 │
│Articolul 160 │ Articolul 216 │ │ │
│Articolul 161 │ Articolul 217 │ CAPITOLUL 3 │ CAPITOLUL 3 │
│Articolul 162 │ Articolul 218 │ Articolul 193 │ Articolul 257 │
│Articolul 163 │ Articolul 219 │ Articolul 194 │ Articolul 258 │
│ │ │ Articolul 195 │ Articolul 259 │
│Secţiunea a 4-a │ Secţiunea a 4-a │ Articolul 196 │ Articolul 260 │
│Articolul 164 │ Articolul 220 │ Articolul 197 │ Articolul 261 │
│Articolul 165 │ Articolul 221 │ Articolul 198 │ Articolul 262 │
│Articolul 166 │ Articolul 222 │ │ │
│Articolul 167 │ Articolul 223 │ CAPITOLUL 4 │ CAPITOLUL 4 │
│Articolul 168 │ Articolul 224 │ Articolul 198 A │ Articolul 263 │
│Articolul 168 A │ Articolul 225 │ Articolul 198 B │ Articolul 264 │
│Articolul 169 │ Articolul 226 │ Articolul 198 C │ Articolul 265 │
│Articolul 170 │ Articolul 227 │ │ │
│Articolul 171 │ Articolul 228 │ CAPITOLUL 5 │ CAPITOLUL 5 │
│Articolul 172 │ Articolul 229 │ Articolul 198 D │ Articolul 266 │
│Articolul 173 │ Articolul 230 │ Articolul 198 E │ Articolul 267 │
│Articolul 174 │ Articolul 231 │ │ │
│Articolul 175 │ Articolul 232 │ TITLUL II. │ TITLUL II. │
│Articolul 176 │ Articolul 233 │ Articolul 199 │ Articolul 268 │
│Articolul 177 │ Articolul 234 │ Articolul 200*2 │ - │
│Articolul 178 │ Articolul 235 │ Articolul 201 │ Articolul 269 │
│Articolul 179 │ Articolul 236 │ Articolul 201 A │ Articolul 270 │
│Articolul 180 │ Articolul 237 │ Articolul 202 │ Articolul 271 │
│Articolul 181 │ Articolul 238 │ Articolul 203 │ Articolul 272 │
│Articolul 182 │ Articolul 239 │ Articolul 204 │ Articolul 273 │
│Articolul 183 │ Articolul 240 │ Articolul 205 │ Articolul 274 │
│Articolul 184 │ Articolul 241 │ Articolul 205 A │ Articolul 275 │
│Articolul 185 │ Articolul 242 │ Articolul 206 │ Articolul 276 │
│Articolul 186 │ Articolul 243 │ Articolul 206 A*2│ │
│Articolul 187 │ Articolul 244 │ Articolul 207 │ Articolul 277 │
│Articolul 188 │ Articolul 245 │ Articolul 208 │ Articolul 278 │
│ │ │ Articolul 209 │ Articolul 279 │
│Secţiunea a 5-a │ Secţiunea a 5-a │ Articolul 209 A │ Articolul 280 │
│Articolul 188 A │ Articolul 246 │ Articolul 227 │ Articolul 299 │
│Articolul 188 B │ Articolul 247 │ Articolul 228 │ Articolul 300 │
│Articolul 188 C │ Articolul 248 │ Articolul 228 A │ Articolul 301 │
│ │ │ Articolul 229 │ Articolul 302 │
│PARTEA │ PARTEA │ Articolul 230 │ Articolul 303 │
│a VI-a │ a VI-a │ Articolul 231 │ Articolul 304 │
│Articolul 210 │ Articolul 281 │ Articolul 232 │ Articolul 305 │
│Articolul 211 │ Articolul 282 │ Articolul 233 │ Articolul 306 │
│Articolul 212 * │ Articolul 283 │ Articolul 234 │ Articolul 307 │
│Articolul 213 │ Articolul 284 │ Articolul 235 │ Articolul 308 │
│Articolul 213 A * │ Articolul 285 │ Articolul 236 * │ Articolul 309 │
│Articolul 213 B * │ Articolul 286 │ Articolul 237*2 │ - │
│Articolul 214 │ Articolul 287 │ Articolul 238 │ Articolul 310 │
│Articolul 215 │ Articolul 288 │ Articolul 239 │ Articolul 311 │
│Articolul 216 │ Articolul 289 │ Articolul 240 │ Articolul 312 │
│Articolul 217 │ Articolul 290 │ Articolul 241*2 │ - │
│Articolul 218 * │ Articolul 291 │ Articolul 242*2 │ - │
│Articolul 219 │ Articolul 292 │ Articolul 243*2 │ - │
│Articolul 220 │ Articolul 293 │ Articolul 244*2 │ - │
│Articolul 221 │ Articolul 294 │ Articolul 245*2 │ - │
│Articolul 222 │ Articolul 295 │ Articolul 246*2 │ - │
│Articolul 223 │ Articolul 296 │ │ │
│Articolul 224 │ Articolul 297 │ DISPOZIŢII │ DISPOZIŢII │
│Articolul 225 │ Articolul 298 │ FINALE │ FINALE │
│Articolul 226*2 │ - │ Articolul 247 │ Articolul 313 │
│ │ │ Articolul 248 │ Articolul 314 │
└──────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘
*1 Secţiune suprimatã.
*2 Articol abrogat.
*) Articol nou, introdus prin Tratatul de la Amsterdam.
**) Titlu nou, introdus prin Tratatul de la Amsterdam.
***) Capitol restructurat prin Tratatul de la Amsterdam.------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016