Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
STATUTUL din 11 iulie 1968 al Bancii Romane de Comert Exterior
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STATUTUL din 11 iulie 1968  al Bancii Romane de Comert Exterior    Twitter Facebook
Cautare document

STATUTUL din 11 iulie 1968 al Bancii Romane de Comert Exterior

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 92 din 11 iulie 1968
Banca Romana de Comerţ Exterior este banca specializatã, care are sarcina efectuãrii plãţilor, creditarii şi executãrii controlului bancar valutar privind operaţiile cu strainatatea, în condiţiile stabilite prin dispoziţii legale.
Banca Romana de Comerţ Exterior poate efectua şi alte operaţii bancare, de comun acord cu Banca Nationala a Republicii Socialiste România.
Banca Romana de Comerţ Exterior exercita controlul bancar asupra îndeplinirii sarcinilor de plan ale întreprinderilor şi organizaţiilor de comerţ exterior, precum şi ale altor organizaţii, pentru activitatea privind operaţiile cu strainatatea, asupra folosirii de cãtre organizaţiile socialiste respective a mijloacelor materiale şi bãneşti, precum şi asupra respectãrii disciplinei operaţiilor bancare.

CAP. 1
Fondurile Bãncii Romane de Comerţ Exterior
ART. 1
Banca Romana de Comerţ Exterior are urmãtoarele fonduri: fondul statutar, fondul de rezerva, fondul mijloacelor fixe, fondul de amortizare şi fonduri speciale.
ART. 2
Fondul statutar este 300.000.000 lei şi constituie garanţia angajamentelor Bãncii Romane de Comerţ Exterior.
ART. 3
Fondul de rezerva se constituie din beneficiile proprii pana la limita fondului statutar şi este destinat a acoperi eventualele pierderi provenind din operaţiile bãncii.
În cazul când fondul de rezerva este utilizat pentru acoperirea unor pierderi, acest fond se reconstituie din beneficii.
ART. 4
Fondul mijloacelor fixe reprezintã valoarea mijloacelor fixe aflate în administrarea directa a bãncii.
ART. 5
Fondul de amortizare se constituie din cotele de amortizare şi se foloseşte potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 6
Fondurile speciale se constituie şi se utilizeazã potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 7
Beneficiul net al Bãncii Romane de Comerţ Exterior se repartizeazã, dupã aprobarea bilanţului şi a dãrii de seama contabile anuale, astfel:
- 25 % se face venit la bugetul de stat
- 75 % se aloca la fondul de rezerva atinge limita fondului statutar, beneficiul net se vãrsa în întregime la bugetul de stat.

CAP. 2
Operaţiile Bãncii Romane de Comerţ Exterior
ART. 8
Banca Romana de Comerţ Exterior organizeazã şi efectueazã încasãrile şi plãţile în valuta strãinã şi lei pentru activitatea de import şi export, prestaţii de servicii, turism, operaţii cu caracter necomercial, operaţii cu caracter financiar, precum şi orice alte decontãri externe, potrivit dispoziţiilor legale.
Mijloacele bãneşti ale întreprinderilor şi organizaţiilor de comerţ exterior, precum şi ale altor organizaţii pentru activitatea lor privind operaţiile cu strainatatea şi care au conturile la Banca Romana de Comerţ Exterior se pãstreazã în conturile deschise la banca, titularii de cont fiind obligaţi sa efectueze încasãrile şi plãţile numai prin aceste conturi.
ART. 9
Banca cumpara şi vinde, în ţara şi în strãinãtate, valute strãine, efecte de comerţ emise în valuta strãinã şi în lei, precum şi titluri de valoare strãine, potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 10
Banca primeşte şi acorda credite, din şi în strãinãtate, încheind în acest scop, cu bãnci şi instituţii financiare strãine, convenţiile corespunzãtoare, precum şi aranjamentele de corespondent.
ART. 11
Banca acorda credite în valuta strãinã întreprinderilor şi organizaţiilor romane cu activitate economicã în relaţiile cu strainatatea potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 12
Banca Romana de Comerţ Exterior acorda, potrivit dispoziţiilor legale, credite în lei pe termen scurt pentru activitatea de comerţ exterior, şi anume:
a) credite pentru mãrfuri trimise la târguri şi expoziţii internaţionale, pentru mãrfuri ce se trimit în consignaţie şi depozit în strãinãtate, pentru mãrfuri vândute pe credit în strãinãtate, pentru mãrfuri din import, pentru avansuri cãtre furnizori externi;
b) credite pe documente de export, pe documente de decontare în expediţie, pentru deschiderea de acreditive externe;
c) credite pentru acoperirea creşterii planificate a mijloacelor circulante, pentru lucrãri de mica mecanizare şi alte asemenea lucrãri.
Banca poate acorda credite în lei pentru alte nevoi care apar în legatura cu activitatea de comerţ exterior, conform dispoziţiilor legale.
ART. 13
Banca întocmeşte proiectele planurilor de credite şi de casa pentru activitatea legatã de operaţiile externe, pe care le prezintã Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România.
ART. 14
Creditele de orice fel se acorda pe baza de acte de împrumut şi se garanteazã pentru intreaga lor valoare prin gaj de mãrfuri de import şi export, mijloace bãneşti prevãzute a se realiza în perioadele viitoare sau venituri în bani şi în natura, dupã caz, metale preţioase, valuta strãinã, titluri de valoare şi alte angajamete de plata emise în valuta strãinã.
Angajamentele şi titlurile de credit privind operaţiile în legatura cu comerţul exterior se pot primi în gaj de banca dacã au la baza tranzacţii comerciale şi dacã pentru plata acestor documente s-au obţinut garanţiile prevãzute de dispoziţiile legale.
Banca stabileşte, potrivit dispoziţiilor legale, modul de gajare, condiţiile în care bunurile care constituie garanţia creditului rãmân în pãstrarea întreprinderilor şi organizaţiilor beneficiare de credite, precum şi modalitatea în care ele pot dispune de aceste bunuri.
ART. 15
Pentru creditele obţinute de la banca, beneficiarii plãtesc dobânzi în condiţiile stabilite prin dispoziţii legale.
ART. 16
Banca are dreptul sa controleze la întreprinderile şi organizaţiile cu activitate de comerţ exterior, utilizarea fondurilor proprii şi a creditelor acordate, existenta, condiţiile de pãstrare şi calitatea valorilor materiale şi a altor bunuri care constituie garanţia creditelor.
Banca exercita controlul bancar şi valutar privind operaţiile care se desfãşoarã prin intermediul sau; exercita controlul bancar asupra realizãrii veniturilor de stat şi utilizãrii fondului de salarii de cãtre întreprinderile şi organizaţiile de comerţ exterior, potrivit dispoziţiilor legale.
Banca Romana de Comerţ Exterior efectueazã operaţiile privind executarea de casa a bugetului de stat pentru operaţiile din domeniul sau de activitate.
ART. 17
Banca deschide şi administreazã conturile în lei şi valuta pe numele persoanelor fizice şi juridice, efectuand şi operaţiile de casa pentru titularii acestor conturi, potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 18
Banca efectueazã operaţiile valutare legate de administrarea disponibilitãţilor de mijloace de plata strãine.
ART. 19
Banca primeşte la încasãri bancnote strãine, cecuri şi documente de plata emise în valuta strãinã; primeşte şi efectueazã transferuri bãneşti din şi strãinãtate; primeşte spre pãstrare titluri de valoare strãine şi alte valori.
De asemenea, urmãreşte şi înlesneşte realizarea în valuta strãinã a drepturilor din strãinãtate ce se cuvin cetãţenilor romani sau altor persoane domiciliate în ţara.
ART. 20
Banca autoriza importul, exportul şi transmiterea de titluri de valoare.
ART. 21
Banca emite cecuri în valuta strãinã şi în lei şi efectueazã operaţiile cu cecuri emise în strãinãtate.
ART. 22
Banca emite efecte de comerţ în favoarea unor beneficiari din strãinãtate şi accepta de asemenea efecte de comerţ emise asupra sa; avalizeaza şi gireazã efecte de comerţ în valuta strãinã emise de terţi; primeşte şi emite garanţii pentru angajamentele de plata în strãinãtate, proprii sau ale terţilor, sau în favoarea acestora.
ART. 23
Banca participa la elaborarea şi rãspunde împreunã cu organele interesate, de urmãrirea realizãrii balanţei de plati externe şi altor planuri valutare.
ART. 24
Banca poate participa la tratativele cu statele, organizaţiile şi firmele strãine, în probleme financiare, de plati şi cooperare.
ART. 25
Banca încheie aranjamentele bancare de aplicare a acordurilor de plati, convenţiilor de credit şi a altor aranjamente financiare încheiate de Republica Socialistã România cu statele strãine.
ART. 26
Banca poate participa la organizaţiile internaţionale cu caracter financiar şi bancar, poate realiza acţiuni de cooperare pe linie financiar-bancarã şi participa la finanţarea operaţiilor de cooperare economicã sub diferite forme; colaboreazã cu instituţii de specialitate din ţara şi strãinãtate în probleme bancare specifice activitãţii sale şi editeazã publicaţii în acest domeniu.
ART. 27
Banca asigura documentarea bancarã şi valutarã şi efectueazã studii de conjunctura privind situaţia valutelor monetare strãine.
ART. 28
Banca Romana de Comerţ Exterior va putea îndeplini şi alte operaţii corespunzãtoare activitãţii sale sau date prin dispoziţii legale.

CAP. 3
Drepturile Bãncii Romane de Comerţ Exterior
ART. 29
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Banca Romana de Comerţ Exterior are dreptul:
a) sa emita, în aplicarea dispoziţiilor legale, cu acordul Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România când acesta este necesar potrivit legii, instrucţiuni privind efectuarea încasãrilor şi plãţilor, creditarii, operaţiilor de casa şi altor operaţii bancare asemãnãtoare, care sunt obligatorii atât pentru unitãţile sale cat şi pentru titularii de cont;
b) sa autorize alte organizaţii socialiste sa efectueze, potrivit normelor legale, operaţii de schimb valutar şi încasãri în valuta strãinã pentru prestãri servicii, pentru vânzãri de mãrfuri şi alte operaţii asemãnãtoare;
c) sa prezinte Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative privind domeniul sau de activitate şi sa avizeze proiectele de acte normative pe care le primeşte în acest scop;
d) sa ceara de la ministere, alte organe centrale, întreprinderi sau celelalte organizaţii economice cu activitate de comerţ, bilanţurile şi dãrile de seama contabile, cu anexele acestora, şi orice alte date şi documente necesare exercitãrii controlului bancar, potrivit reglementãrilor în vigoare;
e) sa ceara de la ministere, alte organe centrale, întreprinderi sau celelalte organizaţii economice cu activitate de comerţ exterior, datele necesare întocmirii şi urmãririi executãrii planurilor de credite şi de casa şi îndeplinirii celorlalte atribuţii ale sale;
f) sa constituie un fond de pana la 1 % din beneficiu, având aceeaşi destinaţie ca şi fondul întreprinderii la organizaţiile economice de stat.
ART. 30
Fata de întreprinderile şi organizaţiile economice cu activitate de comerţ exterior care nu-şi îndeplinesc aranjamentele cãtre banca sau se abat de la disciplina financiarã, de credite, decontãri şi de casa, banca are dreptul sa ia urmãtoarele mãsuri:
a) sa recupereze creditele nerambursate la termenul stabilit pe seama mijloacelor bãneşti din conturile beneficiarilor de credite, iar în cazul lipsei de disponibil în cont, sa le treacã la regimul dobânzii majorate;
b) sa recupereza credite înainte de termen, atunci când se constata existenta de credite negarantate, credite utilizate în alte scopuri decât acelea pentru care au fost acordate, pãstrarea în condiţii necorespunzãtoare a valorilor materiale reprezentând garanţia creditelor, sustragerea de la controlul bancar;
c) sa aplice un regim diferenţiat de creditare, cu dobânzi majorate, în condiţiile stabilite prin dispoziţii legale;
d) sa sisteze creditarea în cazurile şi condiţiile stabilite de Consiliul de administraţie al bãncii, potrivit dispoziţiilor legale;
e) sa introducã regimul de custodie pentru mãrfurile primite şi neachitate furnizorilor de cãtre cumpãrãtori;
f) sa ia alte mãsuri şi sa aplice sancţiuni prevãzute de dispoziţii legale.

CAP. 4
Conducerea Bãncii Romane de Comerţ Exterior
ART. 31
Banca Romana de Comerţ Exterior este condusã de Consiliul de administraţie al bãncii, format din preşedinte, vicepreşedinţi şi membri.
Consiliul de adminsitratie este organ deliberativ şi se întruneşte periodic pentru dezbaterea şi adoptarea de hotãrâri în principalele probleme din domeniul de activitate al bãncii.
Consiliul de administraţie lucreazã în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi şi ia hotãrâri cu jumãtate plus unu din numãrul total al membrilor ce-l compun.
Membrii consiliului rãspund în fata Consiliului de administraţie şi a preşedintelui pentru îndeplinirea însãrcinãrilor ce le sunt date.
Consiliul de administraţie al bãncii în întregul sau, şi fiecare membru în parte, rãspund în fata Consiliului de Miniştri pentru intreaga activitate a bãncii.
Pentru aducerea la îndeplinire a hotãrârilor Consiliului de administraţie şi pentru exercitarea atribuţiilor acestuia în intervalul dintre şedinţe, se constituie Biroul executiv al bãncii, format din 3-5 membri, în componenta cãruia intra preşedintele, vicepreşedinţii şi conducãtorii unor direcţii desemnaţi de Consiliul de administraţie dintre membrii sãi.
Biroul executiv supune ratificãrii Consiliului de administraţie hotãrârile luate, rãmânând rãspunzãtor fata de acesta, în întregul sau şi fiecare membru în parte.
Preşedintele, ajutat de vicepreşedinţi, exercita conducerea operativã a activitãţii bãncii.
Preşedintele indrumeaza şi coordoneazã intreaga activitate a Consiliului de administraţie şi a Biroului executiv.
Stabilirea numãrului vicepreşedinţilor şi numirea acestora se fac de Consiliul de Miniştri.
Normele de funcţionare a Consiliului de administraţie şi a Biroului executiv, precum şi atribuţiile vicepreşedinţilor, se stabilesc de Consiliul de administraţie.
Stabilirea membrilor Consiliului de administraţie şi numirea acestora se fac de Consiliul de Miniştri. Membrii Consiliului de administraţie se numes dintre conducãtorii unor compartimente importante din structura organizatoricã a Bãncii Romane de Comerţ Exterior, Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România, Ministerului Finanţelor, Ministerului Comerţului Exterior şi altor ministere economice cu activitate importanta în comerţul exterior, la propunerea preşedintelui Consiliului de administraţie al Bãncii Romane de Comerţ Exterior, de acord cu conducerile ministerelor şi organelor centrale interesate.
ART. 32
Consiliul de administraţie al Bãncii Romane de Comerţ Exterior examineazã problemele activitãţii bãncii şi ia hotãrâri cu privire la:
a) proiectele planurilor de credite şi de casa pentru întreprinderile şi organizaţiile cu activitate de comerţ exterior;
b) organizarea încasãrilor, plãţilor şi creditarii întreprinderilor şi organizaţiilor de comerţ exterior, efectuarea controlului realizãrii veniturilor de stat;
c) sistarea creditarii unor întreprinderi sau altor organizaţii economice cu activitate de comerţ exterior, precum şi amânarea rambursarii unor credite, potrivit dispoziţiilor legale;
d) cazurile în care, din lipsa de disponibil, recuperarea creanţelor ar urma sa se facã pe seama mãrfurilor şi altor valori materiale ce aparţin debitorilor;
e) problemele privind participarea bãncii la elaborarea şi urmãrirea realizãrii balanţei de plati externe, aplicarea aranjamentelor privind acordurile de plati, convenţiile de credit şi alte aranjamente financiare încheiate de Republica Socialistã România cu statele strãine; de asemenea, problemele privind încheierea, cu bãnci şi instituţii financiare strãine, de contracte de aranjamente de credite;
f) stabilirea comisioanelor bancare;
g) regimul de cumpãrare a valutelor strãine efective;
h) bilanţul şi darea de seama anuala a bãncii, care se prezintã spre aprobarea Consiliului de Miniştri;
i) planurile de venituri şi cheltuieli, de investiţii, reparaţii capitale şi de munca şi salarii ale bãncii;
j) actele de dispoziţie ce urmeazã a se fectua în cadrul prevederilor legale, cu privire la bunurile şi mijloacele bãncii;
k) înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale şi reprezentante, în ţara şi strãinãtate, precum şi cu privire la structura organizatoricã, organele de conducere, atribuţiile şi normele de funcţionare a unitãţilor bãncii, potrivit dispoziţiilor legale;
l) activitatea unitãţilor bãncii;
m) orice alte probleme legate de buna desfãşurare a activitãţii bãncii.
ART. 33
Preşedintele Consiliului de administraţie al Bãncii Romane de Comerţ Exterior are urmãtoarele atribuţii:
a) reprezintã banca în raporturile acesteia cu organele de stat ale Republicii Socialiste România, persoanele juridice şi fizice, precum şi în raporturile cu strainatatea, în problemele ce privesc activitatea Bãncii Romane de Comerţ Exterior;
b) da procuri şi stabileşte regimul semnaturilor şi al acordãrii împuternicirilor în cadrul unitãţilor bãncii;
c) propune problemele ce urmeazã a fi înscrise pe ordinea de zi, convoacã şedinţele Consiliului de administraţie şi ale Biroului executiv şi conduce dezbaterile acestora.

CAP. 5
Rãspunderea civilã a Bãncii Romane de Comerţ Exterior
ART. 34
Pentru eventuale erori în eliberarea de mijloace bãneşti sau în înregistrãri în conturile clienţilor, banca rãspunde numai pana la limita sumei eronat eliberate sau înregistrate, precum şi de plata penalitatilor la bugetul de stat, în cazurile prevãzute de dispoziţiile legale, dacã nu se dovedeşte ca erorile respective s-au produs din culpa clienţilor.
Rãspunderea bãncii înceteazã la expirarea termenului stabilit pentru titularii de cont de a aduce la cunostinta unitãţilor bãncii neînregistrarea sau înregistrarea eronatã a operaţiilor în conturi.
Pretenţiile fata de banca sunt supuse prescripţiei prevãzute de dispoziţiile legale.

CAP. 6
Dispoziţii finale
ART. 35
Unitãţile bãncii îşi desfãşoarã activitatea potrivit regulamentelor aprobate de Consiliul de administraţie al bãncii şi efectueazã operaţiile prevãzute în statutul de fata, pe baza dispoziţiilor legale.
ART. 36
Banca Romana de Comerţ Exterior este obligatã sa pãstreze secretul operaţiilor şi conturilor sale şi ale clientelei sale.
Relaţii asupra operaţiilor şi conturilor se dau numai titularilor de conturi şi organelor ierarhice superioare ale acestora, organelor judecãtoreşti, arbitrale, de urmãrire penalã, precum şi organelor financiare, cu respectarea dispoziţiilor legale.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016