Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STATUT din 5 decembrie 1979  privind personalul din aviatia civila a Republicii Socialiste Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

STATUT din 5 decembrie 1979 privind personalul din aviatia civila a Republicii Socialiste Romania

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 94 din 6 decembrie 1979

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
În Republica Socialistã România personalul din aviaţia civilã contribuie la realizarea politicii Partidului Comunist Roman şi a statului în domeniul transporturilor aeriene, asigurãrii creşterii producţiei agricole, asistenţei sanitare de urgenta, sportului de masa şi dezvoltãrii turismului.
ART. 2
Personalul din aviaţia civilã trebuie sa aibã o inalta constiinta politica, sa manifeste devotament nemarginit fata de patrie, popor şi partid, sa dea dovada de disciplina ferma şi sa-şi însuşeascã o temeinica pregãtire profesionalã. Fiecare, în funcţia pe care o deţine, poarta rãspunderea pentru organizarea şi desfãşurarea activitãţilor aeronautice civile potrivit hotãrârilor de partid, legilor şi celorlalte acte normative care reglementeazã aceste activitãţi, precum şi ordinelor conducãtorilor unitãţilor.
ART. 3
În aviaţia civilã se desfãşoarã activitãţi aeronautice şi activitãţi comune celorlalte ramuri ale economiei naţionale.
Activitãţile aeronautice civile cuprind: planificarea, controlul, dirijarea şi coordonarea zborului aeronavelor civile româneşti şi strãine în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România; organizarea, pregãtirea şi executarea zborurilor cu aeronavele civile înmatriculate în Republica Socialistã România, precum şi a salturilor cu parasuta; asistenta tehnica a aeronavelor; deservirea aeroportuara; deservirea cãlãtorilor la sol şi în zbor; protecţia navigaţiei aeriene; asigurarea meteorologica a zborurilor şi repararea mijloacelor tehnice aeroportuare.
ART. 4
Conducerea, îndrumarea, coordonarea şi controlul activitãţii aviaţiei civile, pe teritoriul şi în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România, se exercita de cãtre Departamentul Aviaţiei Civile.
ART. 5
Dispoziţiile prezentului statut se aplica personalului încadrat cu contract de munca în Departamentul Aviaţiei Civile şi în unitãţile subordonate acestuia, personalului detaşat, delegat sau care executa stagii şi practica în unitãţile de aviatie civilã.

CAP. 2
Categoriile de personal din aviaţia civilã

ART. 6
Personalul din aviaţia civilã se încadreazã în categoriile, funcţiile şi meseriile prevãzute de prezentul statut şi de reglementãrile legale în vigoare.
Personalul care prin natura atribuţiilor funcţiei sau meseriei îndeplineşte sarcini privind programarea, organizarea, pregãtirea, desfãşurarea, controlul şi urmãrirea activitãţii de zbor, exploatarea tehnica, întreţinerea şi repararea aeronavelor şi mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene, precum şi asigurarea meteorologica a zborurilor, este personal aeronautic navigant şi personal aeronautic nenavigant.
ART. 7
Peronalul aeronautic din aviaţia civilã trebuie sa posede documente nominale de calificare dupã cum urmeazã:
a) personalul aeronautic navigant: brevet de aptitudine şi licenta, cu indicarea categoriilor sau tipurilor de aeronave pentru care este valabil;
b) personalul aeronautic nenavigant: certificat şi licenta de funcţionare.
ART. 8
În vederea eliberãrii, echivalãrii, prelungirii, preschimbarii, suspendãrii sau retragerii documentelor de calificare, în cadrul Departamentului Aviaţiei Civile se organizeazã şi funcţioneazã o comisie de atestare a personalului aeronautic, ca organ de specialitate, în componenta cãreia intra personal de inalta calificare.
Compunerea comisiei se stabileşte prin decret prezidential. În activitatea sa comisia va fi ajutata de specialişti numiţi prin ordin al şefului Departamentului Aviaţiei Civile.
Încetarea valabilitãţii documentelor nominale de calificare atrage dupã sine modificarea corespunzãtoare a contractului de munca.

SECŢIUNEA I
Personalul aeronautic navigant

ART. 9
Din categoria personalului aeronautic navigant fac parte:
a) personalul de conducere a aeronavei: piloti, navigatori, mecanici naviganti, operatori radionaviganti, instructori de parasutism şi alt personal care participa la conducerea aeronavei;
b) personalul de însoţire: insotitori de bord;
c) personalul tehnic de recepţie şi control în zbor.
ART. 10
Personalul de conducere a aeronavei executa manevrele necesare deplasarii aeronavei la sol şi în aer în condiţii de deplina securitate a zborului. Constituirea în echipaj de conducere a aeronavei se face pe baza certificatului de navigabilitate al acesteia şi ordinul de misiune.
ART. 11
Personalul de conducere a aeronavei are urmãtoarele atribuţii:
a) pilotul comandant - pilot comandant de bord, pilot prim sau pilot unic - asigura şi rãspunde de organizarea şi executarea în bune condiţii a misiunii primite, în stricta conformitate cu prevederile actelor normative, ale regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la activitatea de zbor în general şi misiunea sa în special; asigura disciplina şi ordinea la bord, precum şi comportarea corespunzãtoare a echipajului la sol, pe toatã durata misiunii.
Pilotul comandant este, de regula, comandantul aeronavei, al întregului echipaj şi, în aceasta calitate, dispoziţiile sale trebuie sa fie respectate de toate persoanele imbarcate la bordul aeronavei.
În cazuri speciale, stabilite de Departamentul Aviaţiei Civile, conducãtorul unitãţii de aviatie civilã, prin ordinul de misiune, poate atribui calitatea de comandant de aeronava unei alte persoane aflate la bord; în aceste cazuri pilotul comandant va fi subordonat comandantului de aeronava, rãmânând şeful echipajului de conducere a aeronavei;
b) copilotul îndeplineşte în timpul misiunii sarcini cu privire la conducerea nemijlocitã a aeronavei la sol şi în zbor, precum şi alte sarcini legate de organizarea şi executarea misiunii primite, în conformitate cu ordinele pilotului comandant;
c) navigatorul executa calculele de navigaţie aerianã necesare conducerii aeronavei pe ruta şi în zonele de aeroport;
d) mecanicul navigant executa manevrele necesare functionarii corespunzãtoare a motoarelor, agregatelor şi instalaţiilor ce-i sunt încredinţate, potrivit instrucţiunilor de de exploatare în zbor a tipului respectiv de aeronava.
e) operatorul radionavigant asigura, pe timpul misiunii, funcţionarea echipamentului radio şi electric al aeronavei, executa operaţiunile necesare pentru menţinerea legãturilor radio bilaterale aer-sol, sigure şi permanente, cu organele de dirijare şi control al circulaţiei aeriene, transmite cãtre staţiile radio de la sol mesajele comnadantului, la ordinul acestuia;
f) instructorul de parasutism asigura pregãtirea parasutistilor şi, în acest scop, executa, din aeronava, turn sau alta instalatie autorizata, salturi cu parasuta, pe care o piloteaza în scopul aterizarii sau amerizarii în condiţiile stabilite.
ART. 12
Personalul de însoţire îndeplineşte la bordul aeronavelor sarcini cu privire la cãlãtori şi la incarcatura, asigura asistenta sanitarã şi psihologicã a cãlãtorilor, rãspunde de declanşarea mijloacelor de salvare de la bord ce îi sunt încredinţate, serveşte cãlãtorilor meniurile prevãzute a fi servite la bord, vinde acestora produsele destinate vânzãrii la bord, executa sarcini de propaganda turistica şi reclama comercialã.
Insotitorii de bord se stabilesc prin ordinul de misiune, fac parte din echipajul aeronavei şi sunt subordonaţi comandantului de aeronava pe toatã durata misiunii.
ART. 13
Personalul navigant tehnic de recepţie şi control în zbor executa la bordul aeronavelor: controlul tehnic dupã reviziile, reparaţiile şi întreţinerea curenta a aeronavelor; recepţia şi controlul în vederea eliberãrii sau prelungirii cartificatelor de navigabilitate a aeronavelor; verificarea în zbor a functionarii mijloacelor terestre de protecţie a navigaţiei aeriene şi calibrarea acestora cu ajutorul aparaturii de la bord.
Personalul navigant tehnic de recepţie şi control în zbor se stabileşte prin ordinul de misiune, potrivit scopului misiunii în zbor.
ART. 14
Personalul navigant prevãzut la art. 9 poate fi încadrat în funcţii de conducere, instructaj şi control al pregãtirii membrilor echipajelor aeronavelor, potrivit specialitatilor corespunzãtoare, conform prevederilor legale.

SECŢIUNEA a II-a
Personalul aeronautic navigant

ART. 15
Personalul aeronautic nenavigant se împarte în urmãtoarele categorii:
a) personal operativ de protecţie a navigaţiei aeriene şi de dirijare a zborurilor;
b) personal tehnic şi de specialitate;
c) muncitori.
ART. 16
Personalul operativ de protecţie a navigaţiei aeriene şi de dirijare a zborurilor îndeplineşte sarcini cu privire la: dirijarea şi controlul nemijlocit al circulaţiei aeriene, cu sau fãrã radar; informarea în zbor a echipajelor asupra altor condiţii; planificarea şi evidenta misiunilor de zbor; cooperarea cu organele aviaţiei militare; funcţionarea operativã a statiilor de telecomunicaţii aeronautice.
În raport cu specialitatea sa, personalul operativ de protecţie a navigaţiei aeriene şi de dirijare a zborurilor poate îndeplini funcţii de:
a) navigator principal sau navigator dirijare zbor, navigator principal sau navigator informaţii zbor, navigator radar;
b) operator radar;
c) controlor trafic dirijare zbor sau operaţiuni auxiliare;
d) şef statie telecomunicaţii;
e) dispecer aeroport, staţii AVIASAN sau aerobaze.
ART. 17
Personalul tehnic şi de specialitate, participa la pregãtirea de zbor şi meteorologica a misiunilor de cãtre echipaj. Aceste activitãţi se desfãşoarã în conformitate cu prevederile regulamentului tehnic al aviaţiei civile, reglementãrilor tehnologice pentru fiecare tip de aeronava şi mijloc de protecţie a navigaţiei aeriene, regulamentului de zbor al aviaţiei civile, instrucţiunilor pentru dirijarea şi controlul circulaţiei aeriene de cãtre organele de trafic aerian civil şi altor instrucţiuni şi norme tehnice stabilite de Departamentul Aviaţiei Civile.
ART. 18
Muncitorii din sectoarele de întreţinere, reparaţii şi exploatare a aeronavelor şi mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene executa lucrãri potrivit specialitatii şi categoriei de încadrare, în conformitate cu prevederile indicatorului tarifar de calificare.

CAP. 3
Pregãtirea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului. Încadrarea şi promovarea în munca

SECŢIUNEA I
Pregãtirea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului
ART. 19
Personalul necesar aviaţiei civile se pregãteşte în şcoli profesionale, şcoli de maiştri, licee de specialitate, şcoli militare de specialitate, centre de instruire sau perfecţionare şi institute de învãţãmânt superior. Specialitatile, criteriile de selecţionare, durata de şcolarizare, formele concrete de pregãtire şi de perfecţionare a pregãtirii personalului sunt cele prevãzute de lege.
ART. 20
Exploatarea în zbor şi la sol a unui tip nou de aeronava sau a unor instalaţii şi echipamente noi se executa de cãtre personalul aeronautic, dupã absolvirea unor cursuri teoretice şi practice, în ţara sau, dupã caz, în strãinãtate, numai dupã ce este atestat, prin documentul nominal de calificare, pentru tipul de aeronava, instalaţiile sau echipamentele respective.
ART. 21
Personalul trimis pentru perfecţionarea pregãtirii profesionale în ţara sau în strãinãtate, cu suportarea cheltuielilor din fondurile statului sau pe baza unei burse oferite de organisme internaţionale, încheie cu unitatea de aviatie civilã unde este încadrat un act adiţional la contractul de munca, în condiţiile legii, prin care se obliga sa lucreze în aceeaşi unitate dupã efectuarea perfecţionãrii în domeniul pentru care s-a pregãtit, o perioada de timp stabilitã de lege sau de contract. În cazul în care, din vina sa, nu va lucra în aviaţia civilã intreaga perioada pentru care s-a obligat, cel în cauza va restitui cheltuielile fãcute pentru perfecţionarea pregãtirii sale profesionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

SECŢIUNEA a II-a
Încadrarea şi promovarea în munca a peronalului

ART. 22
Încadrarea şi promovarea în munca a personalului din aviaţia civilã se fac pe baza de examen sau concurs, cu respectarea condiţiilor prevãzute de lege şi de prezentul statut.
ART. 23
În Departamentul Aviaţiei Civile şi în unitãţile de aviatie civilã vor putea fi promovate în funcţii persoanele care îndeplinesc şi urmãtoarele condiţii:
a) obţin rezultate bune în realizarea atribuţiilor ce le revin;
b) au o buna pregãtire politico-ideologica;
c) dau dovada de atasament profund fata de orinduirea socialistã şi de interesele întregului popor;
d) aplica cu consecventa politica partidului şi statului;
e) au o comportare corecta în familie şi societate;
f) se bucura de stima, încredere şi autoritate în colectivul de munca din care face parte.
ART. 24
Pentru ca o persoana sa poatã fi promovata într-o funcţie de conducere trebuie sa îndeplineascã, pe lîngã condiţiile prevãzute la art. 22 şi 23, şi urmãtoarele condiţii:
a) sa se distinga în activitatea profesionalã;
b) sa dovedeascã calitãţi organizatorice, capacitate de sinteza, analiza şi previziune;
c) sa ia decizii eficiente şi sa dea dovada de exigenta fata de personalul din subordine, de receptivitate fata de ceea ce este nou şi fata de propunerile colectivului de munca;
d) sa manifeste o atitudine principala, tovaraseasca şi sa foloseascã un stil de munca corespunzãtor în activitatea de îndrumare şi control a colectivului;
e) sa desfãşoare o susţinutã activitate socialã şi politica.
ART. 25
Departamentul Aviaţiei Civile stabileşte condiţiile specifice de încadrare şi promovare în funcţii a personalului aeronautic, în raport cu aptitudinile necesare, varsta, categoria, clasa şi altele, ţinînd seama şi de normele şi recomandãrile adoptate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 26
În scopul cunoaşterii posibilitãţilor de dezvoltare şi promovare a cadrelor, repartizãrii şi utilizãrii judicioase a acestora, aplicãrii cu stricteţe la fiecare loc de munca a principiului socialist de retribuire dupã cantitatea, calitatea şi importanta socialã a muncii, în unitãţile de aviatie civilã se întocmeşte aprecierea anuala, în condiţiile şi pentru categoriile de personal prevãzute de lege.

CAP. 4
Drepturile şi îndatoririle personalului din aviaţia civilã

ART. 27
Persoanele încadrate în munca în unitãţile de aviatie civilã au îndatorirea de a-şi pune în intreaga lor capacitate de munca în slujba patriei, de a contribui la buna gospodãrire a avutului obştesc, la funcţionarea neîntreruptã, ireprosabila şi în condiţii de securitate a transporturilor şi prestaţiilor aeriene şi la realizarea tuturor sarcinilor ce revin unitãţilor din care fac parte.
La încadrarea în munca, personalul va depune, potrivit legii, jurãmîntul de credinţa şi devotament fata de Republica Socialistã România.

SECŢIUNEA I
Drepturi şi îndatoriri generale

ART. 28
Ca membri ai colectivului de munca, persoanele încadrate în munca în unitãţile de aviatie civilã au urmãtoarele drepturi principale:
a) sa li se asigure un loc de munca potrivit aptitudinilor, pregãtirii profesionale, calificãrii aspiratiilor lor, precum şi necesitãţilor impuse de buna funcţionare a unitãţilor de aviatie civilã;
b) sa participe la conducerea, organizarea şi controlul activitãţii unitãţii în care sunt încadraţi, sa aleagã şi sa poatã fi aleşi în organele de conducere colectivã ale acestora;
c) sa beneficieze de condiţiile create prin lege pentru perfecţionarea pregãtirii profesionale;
d) sa beneficieze de drepturile specifice prevãzute, pentru personalul din transporturile aeriene, de Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii şi de celelalte dispoziţii legale.
ART. 29
În scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin, persoanele încadrate în munca în unitãţile de aviatie civilã au urmãtoarele îndatoriri principale:
a) sa-şi însuşeascã temeinic cunoştinţele necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, sa participe la instructaje organizate pentru însuşirea intructiunilor de serviciu, sa execute întocmai şi la timp toate sarcinile ce decurg din funcţia de îndeplinesc;
b)sa cunoascã şi sa aplice corect legile tarii, regulamentele şi instrucţiunile ce reglementeazã activitatea de aviatie civilã şi sa respecte cu stricteţe cerinţele legalitãţii socialiste;
c) sa se preocupe permanent de ridicarea nivelului politico-ideologic, ştiinţific şi profesional şi sa aplice în activitatea lor hotãrîrile de partid şi reglementãrile în vigoare;
d) sa respecte întocmai programul de lucru, normele de munca, procesele tehnologice şi prescripţiile de calitate stabilite pentru buna desfãşurare a producţiei şi sa foloseascã integral şi cu maxima eficienta timpul de munca;
e) sa se prezinte la serviciu în stare corespunzãtoare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor, sa nu introducã bãuturi alcoolice în unitate, sa nu consume asemenea bãuturi în timpul serviciului şi sa nu lucreze sub influenta acestora;
f) sa nu lase fãrã supraveghere locul de munca, sa nu doarma în timpul serviciului şi sa nu aibã preocupãri strãine de interesele serviciului în timpul cît îşi desfãşoarã munca; sa nu pãrãseascã la terminarea programului locul de munca pana la sosirea schimbului, iar în caz de neprezentare a acestuia sa anunţe conducãtorul ierarhic direct pentru a lua mãsurile necesare;
g) sa respecte regulile de acces în unitãţile de aviatie civilã şi sa nu primeascã persoane din afarã serviciului la locul de munca decît în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
h) sa respecte normele de protecţie a muncii şi sa contribuie la preintimpinarea accidentelor de munca; sa se prezinte la examenele periodice medicale în cazurile şi condiţiile stabilite;
i) sa previnã orice fapta care ar pune în pericol siguranta transporturilor aeriene, viata personalului şi a cãlãtorilor; sa aducã de îndatã la cunostinta conducatorului ierarhic orice nereguli, abateri sau lipsuri în exploatare sau în serviciu;
j) sa se prezinte în cel mai scurt timp, la cererea unitãţii, la serviciu, pentru prevenirea sau înlãturarea efectelor unor calamitati cum sunt: inundatii, furtuni, incendii, precum şi pentru prevenirea de accidente, avarii, deranjamente şi defectiuni ale aeronavelor şi mijloacelor tehnice aeroportuare şi pentru înlãturarea urmãrilor acestora;
k) sa respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi sa contribuie la apãrarea integritãţii bunurilor şi valorilor unitãţilor de aviatie civilã;
l) sa poarte complet, corect şi cu demnitate uniforma, atît în timpul, cît şi în afarã programului de munca, şi sa respecte dispoziţiile în vigoare cu privire la folosirea acesteia;
m) sa pãstreze secretul de stat, secretul de serviciu şi sa respecte secretul corespondentei;
n) sa dea dovada de initiativa în folosirea, gospodãrirea şi apãrarea integritãţii mijloacelor de transport aerian, instalaţiilor aeroportuare, utilajelor de deservire, echipamentelor de protecţie a navigaţiei aeriene, infrastructurii şi fondurilor bãneşti aflate în administrarea unitãţilor de aviatie civilã;
o) sa fie exemplu de corectitudine şi conduita în familie şi societate, sa promoveze cu consecventa principiile echitãţii socialiste şi sa respecte cu stricteţe normele eticii comuniste;
p) sa execute orice alte obligaţii ce le revin în temeiul reglementãrilor în vigoare, al contractelor individuale şi contractului colectiv de munca.
ART. 30
Pentru buna desfãşurare a activitãţilor complexe din unitãţile de aviatie civilã, personalul trebuie sa se încadreze într-o ordine şi disciplina ferma, bazate pe recunoaşterea constienta a necesitãţii de a executa în mod exemplar îndatoririle de serviciu.

SECŢIUNEA a II-a
Îndatoriri specifice ale personalului aeronautic

ART. 31
Pe lângã îndatoririle prevãzute la art. 29, pesonalul aeronautic mai are şi urmãtoarele îndatoriri:
a) sa apere şi sa utilizeze cu toatã eficienta baza tehnico-materialã aeronautica - proprietate de stat;
b) sa respecte cu stricteţe prevederile regulamentelor de specialitate ale aviaţiei civile;
c) sa aducã o contribuţie sporitã la întreţinerea, modernizarea şi exploatarea superioarã a parcului de aeronave şi mijloace tehnice aeroportuare, la perfecţionarea tehnologiilor existente şi elaborarea de noi tehnologii, la reducerea importurilor şi a consumurilor specifice de materiale şi energie, la elaborarea şi introducerea unor sisteme moderne de conducere şi dirijare a zborurilor;
d) sa valorifice la un înalt nivel calitãţile aerodinamice şi tehnice ale aeronavelor din dotare, sa colaboreze sau sa participe la asmilarea în producţie a inventiilor şi inovatiilor;
e) sa contribuie, printr-o buna organizare a lucrului, la scurtarea duratei de imobilizare a aeronavelor şi a mijloacelor tehnice aeroportuare la care se executa reparaţii sau alte lucrãri de întreţinere, precum şi la realizarea parametrilor proiectati şi a indicatorilor tehnico-economici la investiţiile noi;
f) sa fie vigilent în toate împrejurãrile legate de desfãşurarea activitãţii în zbor şi sa previnã, raportind conducãtorilor sãi, orice fapta sau manifestare de indisciplina care ar pune în pericol securitatea aeronavelor la sol şi în zbor;
g) sa îndeplineascã în mod constiincios şi corect atribuţiile ce îi revin şi, în mod deosebit, pe cele privind siguranta zborurilor, sa raporteze conducatorului ierarhic direct, în cel mai scurt timp posibil, orice greseala în îndeplinirea acestora pentru a se putea lua mãsurile de evitare sau limitare a urmãrilor;
h) sa asigure buna deservire a pasagerilor, sa aibã atitudine demna şi ţinuta corecta fata de persoanele cu care intra în relaţii de serviciu;
i) sa aplice la locul de munca reglementãrile stabilite pe linie de paza şi securitate a aviaţiei civile.

SECŢIUNEA a III-a
Îndatoririle personalului cu funcţii de conducere

ART. 32
Pe lîngã îndatoririle prevãzute la art. 29, 30 şi 31, personalul cu funcţii de conducere din unitãţile de aviatie civilã are şi urmãtoarele îndatoriri principale:
a) sa aplice consecvent principiul muncii şi conducerii colective şi sa informeze periodic personalul unitãţii asupra modului de realizare a sarcinilor;
b) sa ia toate mãsurile de aplicare a legilor şi celorlalte acte normative;
c) sa aducã la cunostinta personalului obligaţiile şi rãspunderile ce îi revin, sa organizeze instruirea acestuia în asa fel încît sa asigure însuşirea integrala a instrucţiunilor de serviciu şi a celor privind siguranta circulaţiei aeriene şi securitatea aeronavelor şi mijloacelor tehnice aeroportuare. Conducãtorii de unitãţi şi cei care au sarcini de instruire şi control rãspund disciplinar în cazul cînd personalul în subordine sãvîrşeşte abateri ce sunt datorate lipsei de instruire;
d) sa dea dispoziţii ferme şi precise, asigurind condiţiile necesare pentru executarea lor întocmai şi la timp;
e) sa ia mãsuri pentru asigurarea condiţiilor corespunzãtoare de protecţie a muncii şi de respectare a reglementãrilor în vigoare în acest domeniu, sa asigure desfãşurarea sistematica a unor acţiuni educative şi de propaganda în vederea creãrii unei opinii de masa pentru respectarea normelor de protecţie a muncii;
f) sa organizeze şi sa asigure perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului în subordine, precum şi verificarea periodicã a cunoştinţelor acestuia;
g) sa cunoascã aptitudinile, gradul de pregãtire şi modul de comportare a personalului în subordine, îndeosebi ale celui ce ocupa funcţii care concura la asigurarea securitãţii zborurilor, sa asigure, în condiţiile legii, selecţia personalului pe baze ştiinţifice, în raport cu pregãtirea profesionalã şi aptitudinile fizice şi psihice ce se cer pentru funcţia ce ocupa. Încadrarea, menţinerea sau promovarea în funcţie a persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime şi nu poseda acte de calificare, nu cunosc sau nu îndeplinesc sarcinile de serviciu ori care prin comportarea lor pericliteazã buna desfãşurare a activitãţii atrage rãspunderea conducãtorilor;
h) sa punã la dispoziţia personalului, potrivit specificului muncii şi condiţiilor avute în vedere la stabilirea normelor de munca, mijloacele de transport, instalaţiile, utilajele, aparatele şi uneltele necesare utilizãrii depline a capacitãţii de transport şi de producţie, precum şi folosirii complete şi eficiente a timpului de lucru;
i) sa introducã şi sa generalizeze metode noi de munca;
j) sa organizeze prevenirea şi stingerea incendiilor şi sa asigure dotarea şi întreţinerea reţelei de alarmare şi de instalaţii destinate stingerii incendiilor, precum şi dotarea locurilor de munca şi a personalului pentru intervenţie în caz de incendiu, potrivit specificului bunurilor care se protejeaza;
k) sa asigure şi sa organizeze cunoaşterea şi aplicarea de cãtre personalul din subordine a tuturor reglementãrilor pe linie de paza şi securitate a aviaţiei civile;
l) sa organizeze şi sa asigure buna funcţionare a serviciului pe schimburi, iar, în afarã programului de lucru, serviciul de permanenta a conducerii pe unitate, în funcţie de importanta şi caracterul specific al acesteia;
m) sa ia mãsuri pentru reducerea consumurilor de carburanţi prin utilizarea şi întreţinerea raţionalã a parcului de aeronave, a maşinilor şi utilajelor, precum şi pentru utilizarea raţionalã a energiei electrice şi termice;
n) sa educe personalul în spiritul cerinţelor documentelor de partid şi de stat, al devotamentului netarmurit fata de patrie, popor şi partid, al normelor vieţii şi muncii comunistilor, al eticii şi echitãţii socialiste, sa dezvolte spiritul respectãrii disciplinei, folosind toate mijloacele de convingere pentru prevenirea abaterilor.

SECŢIUNEA a IV-a
Relaţiile de serviciu

ART. 33
Relaţiile de serviciu între persoanele încadrate în munca în unitãţile de aviatie civilã sunt relaţii de ierarhie administrativã şi relaţii de subordonare operativã.
ART. 34
În cadrul relaţiilor de ierarhie administrativã, fiecare persoana incadrata în munca este subordonata direct unui singur conducãtor ierarhic.
Dispoziţii pot fi date şi de conducãtorii ierarhici superiori persoanei în a carei subordine directa se afla cel care primeşte dispoziţia. În acest caz, persoana care primeşte dispoziţia este obligatã sa raporteze conducatorului sau ierarhic direct.
ART. 35
În cadrul relaţiilor de subordonare operativã, persoanele încadrate în munca sunt subordonate pe linie de specialitate la diferite nivele de organizare a unitãţilor de aviatie civilã. Relaţiile de subordonare operativã se stabilesc prin ordine şi instrucţiuni ale şefului Departamentului Aviaţiei Civile.
ART. 36
Conducãtorii sunt obligaţi sa dea dispoziţii în limita competentei lor, sa pretindã executare întocmai a dispoziţiilor date şi a instrucţiunilor de serviciu şi sa controleze executarea acestora. Dispoziţiile date trebuie sa fie conforme cu legile şi instrucţiunile de serviciu şi sa nu lezeze onoarea şi demnitatea celor ce urmeazã a le executa.
Conducãtorii rãspund de lagalitatea şi temeinicia dispoziţiilor date, precum şi consecinţele acestora. Ei sunt obligaţi sa se convingã ca dispoziţiile date verbal au fost intelese de cei care urmeazã sa le execute.
ART. 37
Personalul este obligat sa execute întocmai şi la timp dispoziţiile primite.
Dacã persoana care primeşte dispoziţia considera ca este ilegala sau ca executarea ei ar pune în pericol siguranta transporturilor aeriene, viata personalului şi a cãlãtorilor sau ar putea provoca avarierea ori distrugerea unor instalaţii sau bunuri, trebuie sa raporteze de îndatã asupra acestor împrejurãri conducatorului care a dat dispoziţia. Dacã acesta îşi menţine dispoziţia, persoana respectiva poate, pe proprie rãspundere, sa nu o execute, raportind conducatorului ierarhic superior celui care a dat dispoziţia.
Aceste cazuri se vor analiza de îndatã, luindu-se mãsuri de prevenire a unor situaţii similare şi de stabilire a responsabilitãţilor.
ART. 38
Dupã executarea dispoziţiilor, cal care le-a primit va raporta de executarea lor. Raportul trebuie sa corespundã realitãţii. De asemenea, toate informarile ce se transmit sau se raporteazã trebuie sa fie exacte şi comunicate la termenele stabilite sau în timp utila atunci cînd se fac din proprie initiativa.
ART. 39
Persoanele încadrate în munca în unitãţile de aviatie civilã sunt obligate sa manifeste în relaţiile lor respect şi ajutor reciproc.
Personalul care prin natura funcţiilor vine în contact cu publicul trebuie sa aibã o ţinuta şi comportare corespunzãtoare, sa dea dovada de solicitudine şi principialitate şi sa rezolve toate problemele în conformitate cu prevederile legale.
ART. 40
Personalul din unitãţile de aviatie civilã poate face reclamaţii conducãtorilor ierarhici superiori cu privire la mãsuri în legatura cu serviciul prin care a fost sau poate fi vãtãmat în interesele lui legale.
Reclamaţiile trebuie sa se adreseze conducatorului ierarhic direct. În caz de nerezolvare, cel în cauza se poate adresa conducatorului ierarhic superior.
În reclamaţiile scris este interzis sa fie trecute date cu caracter secret.
ART. 41
Conducãtorul care a primit reclamaţia este obligat sa o examineze în termenele prevãzute de lege şi, dacã o va gãsi intemeiata, sa ia imediat mãsurile corespunzãtoare. Dacã soluţionarea nu intra în atribuţiile sale, va transmite reclamaţia conducatorului competent, în temen de 5 zile. În toate cazurile cel care a fãcut reclamaţia va fi încunoştinţat cu privire la modul de rezolvare sau mãsurile luate.
ART. 42
Conducãtorul care a savirsit o nedreptate sau a luat o mãsura nelegalã fata de o persoana în subordine, pentru motivul ca a fãcut o reclamaţie sau sesizare, va fi snactionat potrivit legii.

CAP. 5
Controlul în unitãţi

ART. 43
Controlul în unitãţile de aviatie civilã privind modul de organizare şi desfãşurare a activitãţilor, precum şi asupra cunoaşterii, aplicãrii şi respectãrii hotãrîrilor de partid şi a legilor tarii, se executa potrivit legii şi se realizeazã prin:
a) controlul ierarhic curent, care se efectueazã de cãtre fiecare conducãtor ierarhic asupra activitãţii personalului în subordine directa, avînd caracter permanent şi sistematic;
b) controlul ierarhic programat, care se efectueazã de cãtre conducãtorul unei unitãţi sau delegatul sau, la unitãţile subordonate, avînd caracter periodic şi cuprinzînd mai multe domenii de activitate;
c) controlul ierarhic prin sondaj, care se efectueazã în baza unui program sau inopinat, de cãtre conducãtorii ierarhici sau delegaţii acestora, asupra activitãţii celor din subordine;
d) controlul programat, pe linia subordonarii operative, care se efectueazã de cãtre conducãtorii compartimentelor functionale ale unei unitãţi sau delegaţii acestora, la unitãţile subordonate, limitat la domeniul de specialitate respectiv şi avînd caracter periodic;
e) controlul curent de specialitate, care se efectueazã asupra celor subordonaţi pe linie operativã.
Prin control se realizeazã totodatã îndrumarea personalului în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
ART. 44
În aplicarea prevederilor art. 43, prin ordin al şefului Departamentului Aviaţiei Civile se stabileşte modul de organizare şi efectuare a controalelor în unitãţile de aviatie civilã.
ART. 45
Constatãrile fãcute cu ocazia controalelor se aduc la cunostinta celor controlati şi conducãtorilor direcţi ai acestora, atît pe parcursul, cît şi la sfîrşitul controlului, stabilindu-se mãsurile ce se impun în registrul unic de control, conform reglementãrilor legale.
Persoanele care desfãşoarã acţiuni de control sunt obligate sa contribuie nemijlocit la înlãturarea deficienţelor constatate, în mãsura competentelor de care dispun.
Conducãtorii ierarhici sînt obligaţi sa urmãreascã aducerea la îndeplinire a mãsurilor stabilite ca urmare a controalelor efectuate.
ART. 46
Controalele organizate şi desfãşurate, potrivit legii, de organele centrale de sinteza sau alte organe cu atribuţii de control din afarã aviaţiei civile nu fac obiectul prezentului statut.

CAP. 6
Organizarea programului de lucru

ART. 47
Departamentul Aviaţiei Civile stabileşte, potrivit legii, modul de organizare a programului de lucru în unitãţile de aviatie civilã, indruma şi coordoneazã stabilirea de cãtre unitãţi a mãsurilor referitoare la organizarea programului de lucru, ţinînd seama de cerinţele generale ale activitãţilor de transporturi şi prestaţii aeriene, precum şi de cele privind asigurarea securitãţii zborurilor şi protecţiei muncii.
ART. 48
Mãsurile referitoare la organizarea programului de lucru în unitãţile de aviatie civilã vor fi stabilite de conducerile acestor unitãţi, împreunã cu organele sindicale, ţinînd seama de profilul şi specificul fiecãrui loc de munca.
ART. 49
Departamentul Aviaţiei Civile, cu acordul Ministerului Muncii şi al uniunii sindicatelor de ramura, determina duratele maxime ale timpului de serviciu pentru zbor şi ale timpului de zbor, zilnice, lunare şi anuale, precum şi duratele minime zilnice, lunare şi anuale, precum şi duratele minime zilnice ale timpului de repaus, astfel incait durata totalã a timpului de munca sa fie cea stabilitã prin lege. Acestea se stabilesc în conformitate cu prevederile legale, astfel incait sa se asigure desfãşurarea zborurilor potrivit nevoilor unitatiilor de aviatie civilã şi în condiţii de securitate deplina.
ART. 50
În sensul prevederilor art. 49:
a) prin timp de serviciu pentru zbor se înţelege perioada continua care începe din momentul prezentãrii personalului navigant la locul de munca în vederea executãrii unei sau unor misiuni de zbor şi se termina în momentul în care acesta şi-a îndeplinit toate insarcinirile în legatura cu aeronava, misiunea sau misiunile executate;
b) prin timp de zbor se înţelege timpul total calculat din momentul în care aeronava începe sa se deplaseze prin propriile sale mijloace pînã în momentul în care aceasta este imobilizata la terminarea zborului;
c) prin timp de repaus se înţelege perioada în cursul cãreia personalul navigant nu are de îndeplinit sarcini de serviciu.
Duratele de întrerupere a timpului de zbor care depãşesc doua ore la escale sau între doua misiuni consecutive nu se includ în timpul de serviciu pentru zbor, cu excepţia cazurilor justificate, în care personalul navigant a avut de efectuat activitãţi sau de îndeplinit sarcini în legatura cu aeronava sau misiunea de zbor executatã.
Timpul în care personalul navigant este transportat în zbor, în vederea folosirii lui ulterioare în urmãtoarea perioada continua de 24 de ore ca echipaj de conducere a aeronavelor, se include în timpul de serviciu pentru zbor.
ART. 51
Evidenta activitãţii de zbor pentru personalul aeronautic navigant, în funcţie de care se calculeazã drepturile cuvenite potrivit dispoziţiilor legale, se tine prin carnetul de zbor.
Forma carnetului de zbor şi metodologia de completare şi pãstrare a acestuia se stabilesc de Departamentul Aviaţiei Civile, cu avizul Ministerului Muncii.
ART. 52
Departamentul Aviaţiei Civile, cu acordul Ministerului Muncii şi uniunii sindicatelor de ramura, stabileşte, potrivit legii, programul de lucru pentru personalul operativ de protecţie a navigaţiei aeriene şi de dirijare a zborurilor, în funcţie de condiţiile de munca specifice şi solicitarile psihofizice ale acestuia.
Pentru locurile de munca din unitãţile cu activitate de zbor intensa se pot stabili pauze pentru refacerea capacitãţii de munca, pînã la cel mult doua ore de schimb, incluse în durata normalã a timpului de munca, astfel încît sa se asigure securitatea deplina a zborurilor.

CAP. 7
Recompensele şi modul în care se acorda

ART. 53
Sunt şi mijloace perin care sunt stimulati cei care îşi îndeplinesc în mod exemplar sarcinile de serviciu.
Recompensele pot fi acordate celor care:
a) savirsesc acte de curaj, devotament sau eroism în activitatea aeronautica;
b) depun o activitate deosebita pentru inbunatatirea condiţiilor de munca;
c) realizeazã economii importante de materiale, materii prime, combustibil, energie, fãrã ca prin aceasta sa fie afectatã calitatea producţiei sau sa fie stinjenita desfãşurarea normalã a activitãţii unitãţii;
d) dau dovada de initiativa pentru preintimpinarea şi evitarea accidentelor, avariilor sau altor situaţii ce ar putea provoca prejudicii materiale, pierderi de vieţi omeneşti ori întreruperi în activitatea de zbor;
e) îşi îndeplinesc la timp şi în bune condiţii sarcinile de serviciu şi au o conduita ireprosabila.
ART. 54
Recompensele ce se pot acorda personalului din aviaţia civilã sunt urmãtoarele:
a) multumire verbalã sau scrisã;
b) evidentierea în munca;
c) înscrierea în tabloul de onoare;
d) înscrierea în cartea de onoare;
e) gratificatii, premii şi alte recompense materiale, potrivit legii;
f) acordarea de trepte sau gradatii la retributia tarifara, cu reducerea vechimii minime, în condiţiile prevãzute de lege;
g) ordine, medalii şi alte distincţii.
ART. 55
În afarã recompenselor prevãzute la art. 54, se pot acorda şi urmãtoarele recompense specifice:
a) personalului aeronautic navigant din aviaţia de transport, insigna "Pentru merite în aviaţia de transport";
b) personalului aeronautic navigant din aviaţia utilitara, insigna "Pentru merite în aviaţia utilitara";
c) personalului aeronautic navigant din aviaţia sportiva, insigna "Pentru merite în aviaţia sportiva";
d) personalului de dirijare şi controlul circulaţiei aeriene, insigna, "Pentru merite în activitatea de dirijare şi controlul circulaţiei aeriene".
Forma, caracteristicile insignelor şi condiţiile de purtare a acestora se stabilesc de Departamentul Aviaţiei Civile, cu avizul comitetului uniunii sindicatelor de ramura.
ART. 56
Recompensele prevãzute la art. 54 lit. a)-f) se acorda de cãtre conducãtorul unitãţii sau de organele de conducere colectivã ale acesteia. Cele prevãzute la lit. a)-c) pot fi acordate şi de maiştri, pentru muncitorii din subordine, potrivit legii.
Multumirea verbalã poate fi acordatã şi de conducãtorii compartimentelor de munca. Multumirea verbalã sau scrisã, premiile sau alte recompense materiale se acorda şi de cãtre conducãtorul organului ierarhic superior unitãţii.
Recompensele prevãzute la art. 54 lit g) se acorda, la propunerea conducatorului unitãţii, de cãtre organele competente.
Recompensele se pot acorda atît de conducãtorul titular, cît şi de cel care-l înlocuieşte temporar prin ordin.
Recompensele acordate conducãtorilor direcţi nu pot fi anulate sau modificate de conducãtorii ierarhici superiori decît în situaţia în care cei care le-au acordat şi-au depãşit competenta.
Recompensele prevãzute la art. 55 se acorda de cãtre şeful Departamentului Aviaţiei Civile şi de organul de conducere colectivã al Departamentului Aviaţiei Civile.
ART. 57
Recompensele acordate, cu excepţia multumirii verbale, se comunica în scris celui recompensat şi se înscriu în fişa personalã a acestuia.
Înscrierea în cartea de onoare şi acordarea de ordine şi distincţii se înscriu şi în carnetul de munca.
Recompensele acordate vor fi aduse la cunostinta colectivelor din care fac parte cei recompensati.
ART. 58
Personalului care a fost sancţionat nu i se poate acorda recompene înainte ca sancţiunea sa fie consideratã a nu fi fost luatã, cu excepţia gratificatiilor anuale care pot fi reduse, potrivit legii.

CAP. 8
Sancţiuni disciplinare, procedura aplicãrii lor, cãile de atac

ART. 59
Încãlcarea cu vinovãţie de cãtre cel încadrat în munca, indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupa, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinarã.
Dacã faptele sunt sãvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, constituie infracţiuni, cel vinovat va fi sancţionat şi potrivit legii penale.
Rãspunderea penalã, contravenţionalã sau materialã ori aplicarea unei mãsuri de influentare obsteasca nu exclud rãspunderea disciplinarã pentru fapta sãvîrşitã, dacã prin aceasta s-au încãlcat şi obligaţii de munca.
ART. 60
Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate personalului sînt urmãtoarele:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de retribuire pe o perioada de una la trei luni, sau în cazul celor retribuiţi la nivelul de baza, diminuarea retributiei cu 5-10% pe aceeaşi perioada;
d) reducerea retributiei şi reducerea indemnizaţiei de conducere pe o perioada de una la trei luni cu 5-10%;
e) retrogradarea în funcţie sau categorie, în cadrul aceleaşi profesii, pe o durata de una la trei luni;
f) suspendarea documentelor nominale de calificare a personalului aeronautic navigant şi nenavigant, eliberate de Departamentul Aviaţiei Civile;
h) desfacerea disciplinarã a contractului de munca.
ART. 61
Suspendarea documentelor de calificare ale personalului aeronautic navigant şi nenavigant consta în interzicerea de a mai exercita, pe timpul suspendãrii, activitãţile aeronautice înscrise în aceste documente şi trecerea celui în cauza în alta funcţie corespunzãtoare pregãtirii profesionale.
Retragerea documentelor de calificare ale personalului aeronautic navigant şi nenavigant consta în interzicerea de a îndeplini activitãţile aeronautice înscrise în aceste documente şi trecerea definitiva a celui în cauza în alta funcţie corepunzatoare pregãtirii profesionale ori, dupã caz, desfacerea contractului de munca.
ART. 62
Desfacerea disciplinarã a contractului de munca poate fi aplicatã personalului care sãvîrşeşte o abatere grava prin efectul produs sau pe care l-ar fi putut produce activitãţii de zbor sau bunului mers al unitãţii, ori care incalca în mod repetat obligaţiile sale de munca, inclusiv normele de comportare în unitate.
Urmãtoarele abateri pot fi sancţionate cu desfacerea disciplinarã a contractului de munca:
a) prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bãuturilor alcoolice;
b) refuzul de a se prezenta la controlul alcoolemiei;
c) consumul bãuturilor alcoolice în timpul efectuãrii serviciului;
d) sustragerea, sub orice forma, de bunuri aparţinînd unitãţii, de natura a prejudicia buna desfãşurare a activitãţii;
e) comiterea unor fapte care au produs sau puteau produce avarii ori deteriorãri de echipamente, cu consecinţe grave privind securitatea zborului;
f) comiterea unor fapte care au produs sau puteau produce accidente sau incidente de aviatie;
g) lipsa nemotivatã de la serviciu sau pãrãsirea locului de munca, care pot duce la consecinţe grave privind securitatea zborului.
ART. 63
Personalului i se poate aplica o singura sancţiune disciplinarã pentru o fapta care constituie abatere, chiar dacã au fost incalcate mai multe îndatoriri de serviciu. Este interzisã aplicarea de sancţiuni colective întregului personal al unitãţii sau al unui compartiment de munca.
Abaterile repetate, cele sãvîrşite în grup, în timpul misiunilor sau care pun în pericol securitatea zborurilor sînt coniderate grave şi impun aplicarea unor sancţiuni disciplinare severe.
ART.64
Sancţionarea disciplinarã se aplica numai dupã cercetarea prealabilã a faptei ce constituie abatere, dupã ascultarea celui în cauza şi verificarea susţinerilor fãcute de acesta în apãrare.
În stabilirea sancţiunii se va tine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi împrejurãrile în care a fost sãvîrşitã, de gradul de vinovãţie a celui în cauza, de faptul dacã acesta a mai avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmãrile abaterii.
ART. 65
Pentru asigurarea desfãşurãrii nestingherite a cercetãrilor şi pentru bunu mers al serviciului, persoanele cercetate pentru abateri disciplinare grave sunt obligate sa stea la dispoziţia organelor de cercetare, pe timpul strict necesar. În acest timp se poate lua mãsura interzicerii îndeplinirii atribuţiilor funcţiei şi trecerii temporare a acestor persoane în alte activitãţi, corespunzãtor pregãtirii lor profesionale.
Mãsura prevãzutã la alin. 1, a carei durata nu va putea depãşi 30 de zile, se aplica de conducãtorul care a dispus efectuarea cercetãrilor, ori de conducãtorul ierarhic superior acestuia şi se comunica în scris celui în cauza. Dacã mãsura a fost dispusã de cãtre un conducãtor subordonat celui în drept a încadra în munca persoana respectiva, mãsura va fi supusã confirmãrii conducatorului ierarhic competent, în termen de cel mult 3 zile.
Pe timpul interzicerii îndeplinirii funcţiei sale, cel supus cercetãrii va primi retributia tarifara de încadrare a funcţiei în care a fost trecut temporar. În cazul constatãrii nevinovãţiei sale, i se va plati şi diferenţa pînã la nivelul retributiei medii, calculatã, pentru personalul navigant, în raport cu retributia primitã în ultimele 12 luni anterioare mãsurii luate, iar pentru celelalte categorii de personal, în raport cu retributia primitã în ultimele 3 luni.
ART. 66
Sancţiunile disciplinare se aplica de organele de conducere colectivã, de conducãtorul unitãţii sau de conducãtorii ierarhici superiori. Cele prevãzute la art. 60, lit a)-c) pot fi aplicate şi de maiştri, pentru muncitorii din subordine, potrivit legii.
Mustrarea şi avertismentul pot fi aplicate şi de şefii compartimentelor de munca.
Pentru personalul numit de organul ierarhic superior, sancţiunea disciplinarã se aplica de acel organ.
Suspensarea sau retragerea documentelor de calificare eliberate de Departamentul Aviaţiei Civile se face prin hotãrîrea biroului executiv al consiliului de conducere al acestuia.
Sancţiunea disciplinarã a desfacerii contractului de munca se aplica de organului competent sa încheie contractul de munca, cu consultarea organelor sindicale.
Pentru personalul numit cu aprobarea organului ierarhic superior ori a organului de conducere colectivã din unitãţi, desfacerea disciplinarã a contractului de munca se face cu aprobarea acestor organe.
Sancţiunile se pot aplica atît de conducãtorul competent, cît şi de cel care-l înlocuieşte temporar prin ordin.
ART. 67
Cînd pentru aceeaşi abatere sau mai multe abateri aflate în strinsa legatura a fost stabilitã vinovãţia mai multor persoane cu funcţii diferite sau care fac parte din unitãţi diferite de aviatie civilã, sancţiunile pentru toţi cei în cauza se aplica de cãtre conducãtorul superior competent sa sanctioneze persoana cu funcţia cea mai mare şi, dupã caz, de conducãtorul sau organul de conducere colectivã al unitãţii superioare comune.
ART. 68
Pentru abaterile diciplinare sãvîrşite de o persoana incadrata în munca pe timpul detaşãrii, sancţiunile "mustrare" şi "avertisment" se aplica de unitatea la care este detasata. Desfacerea disciplinarã a contractului de munca se aplica numai de conducerea unitãţii care a detaşat-o. Celelalte sancţiuni se aplica de conducerea unitãţii la care este detasata, cu acordul unitãţii unde este incadrata.
Abaterile disciplinare, sãvîrşite de cei încadraţi în munca pe timpul delegarii în alta unitate, se sancţioneazã de conducerea unitãţii care i-a delegat, la propunerea unitãţii la care au fost delegaţi.
Ucenicii care se pregãtesc la locul de munca, elevii şi studenţii care fac practica vor fi sancţionaţi pentru abateri disciplinare sãvîrşite, potrivit actelor normative care reglementeazã pregãtirea profesionalã a acestora.
ART. 69
Sancţiunea disciplinarã poate fi stabilitã şi va trebui sa fie comunicatã în scris celui în cauza în cel mult 30 de zile de la data cînd cel în drept sa o aplice a luat cunostinta de sãvîrşirea abaterii. Dupã îndeplinirea acestor termene, abaterile disciplinare nu mai pot fi sancţionate, cu excepţia faptelor care au fãcut obiectul unei urmãri penale începute înainte de expirarea acestor termene. În acest caz, termenele sunt suspendate pe timpul urmarii penale.
Persoanele din vina cãrora nu s-au putut lua la timp mãsurile disciplinare sînt rãspunzãtoare de neaplicarea acestor mãsuri.
În actul de comunicare a sancţiunii se va arata calea de atac, termenul în care poate fi contestatã şi organul competent sa o rezolve.
ART. 70
Sancţiunile disciplinare sînt executorii de îndatã ce au fost comunicate, chiar dacã impotriva lor s-a exercitat calea de atac.
Toate sancţiunile rãmase definitive se trec în fişa personalã a celui sancţionat.
Sancţiunile disciplinare vor fi aduse la cunostinta colectivului de munca din care face parte cel sancţionat.
ART. 71
În cazul în care unitatea a fãcut plîngere penalã impotriva unei persoane încadrate în munca sau aceasta a fost trimisa în judecata pentru fapte penale incompatibile cu funcţia detinuta, conducerea unitãţii o va suspenda din funcţie. Pe timpul suspendãrii nu se plãtesc drepturile de retribuire.
În cazul constatãrii nevinovãţiei persoanei suspendate din funcţie, aceasta are dreptul, pentru perioada cît a fost lipsitã de retributie din aceasta cauza, la o despãgubire calculatã, pentru personalul navigant, pe baza retributiei medii realizate în ultimele 12 luni anterioare suspendãrii, iar pentru celelalte categorii de personal, pe baza retributiei medii realizate în ultimele 3 luni. Dacã persoana în cauza s-a încadrat între timp într-o funcţie cu o retributie inferioarã sau a realizat alte cistiguri mai mici, despagibirea va consta, pentru perioada respectiva, în diferenţa dintre retributia medie realizatã pe ultimele 12 luni sau, dupã caz, 3 luni anterioare suspendãrii şi cîştigul realizat între timp.
ART. 72
Impotriva sancţiunilor disciplinare cel sancţionat are dreptul sa facã contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sancţionare.
Contestaţia impotriva sancţiunii disciplinare, cu excepţia desfacerii disciplinare a contractului de munca, se soluţioneazã, în termen de 30 de zile, de cãtre:
a) persoana care ocupa funcţia ierarhica imediat superioarã celei care a aplicat sancţiunea
b) organul de conducere colectivã, pentru sancţiunea aplicatã de conducãtorul unitãţii;
c) organul ierarhic imediat superior, pentru sancţiunile aplicate de organul de conducere colectivã al unitãţii. Contestaţia adresatã unui organ necompetent se înregistreazã şi va fi înaintatã de cãtre acesta organului competent sa o soluţioneze, comunicindu-se petitionarului despre aceasta.
ART. 73
Contestaţia impotriva desfacerii disciplinare a contractului de munca se soluţioneazã de judecãtoria în raza cãreia îşi are sediul unitatea sau de organul ierarhic superior, potrivit competentelor acestora stabilite de lege.
ART. 74
Organul competent sa soluţioneze contestaţiile, cu excepţia judecãtoriei, poate hotãrî suspendarea sancţiunii pînã la soluţionarea contestaţiei, menţinerea, înlocuirea sancţiunii cu una mai uşoarã sau anularea sancţiunii aplicate.
În cazul în care cel sancţionat cere sa dea explicaţii, ascultarea lui este obligatorie pentru organul competent a soluţiona contestaţia, în afarã de cazul cînd, în urma examinãrii probelor, se ajunge la concluzia ca sancţiunea trebuie anulatã.
Hotãrîrea data se motiveaza şi se comunica în cris, în termen de 5 zile de la pronunţare, celui ce a fãcut contestaţia şi unitãţii în cadrul cãreia lucreazã.
ART. 75
În cazul cînd cel care a aplicat sancţiunea disciplinarã sau organul ierarhic superior descoperã, în apãrarea celui sancţionat, dovezi de nevinovatie care nu au fost cunoscute la data aplicãrii sancţiunii, este obligat sa anuleze din oficiu sancţiunea.
Sancţiunile disciplinare definitive stabilite de organele administrative pot fi revizuite în cazul cînd se descoperã dovezi noi, de natura sa stabileascã nevinovatia celor în cauza sau din care sa rezulte ca vinovãţia acestora este mai mica.
Cererea de reviziure de face în termen de 30 de zile de la data cînd persoana sancţionatã a luat cunostinta de noile dovezi şi se soluţioneazã de conducãtorul care a stabilit sancţiunea, respectiv organul ierarhic administrativ care a soluţionat contestaţia în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.
Hotãrîrile judecãtoreşti privind sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului de munca rãmase definitive pot fi revizuite potrivit Codului de procedura civilã.
ART. 76
În cazul anulãrii sancţiunilor prevãzute la art. 60 lit. c), d), e), f), g) şi h), cel în cauza are dreptul sa primeascã, pe timpul cît a fost lipsit de retributie sau a primit o retributie mai mica, o despãgubire calculatã potrivit art. 71 alin. 2.
În cazurile în care se constata ca persoanele care au aplicat sau au determinat aplicarea sancţiunii au fost de rea-credinţa, contravaloarea despãgubirii se recupereazã de la aceştia, potrivit prevederilor legale. Aceste persoane vor mai rãspunde, dupã caz, disciplinar sau penal.
Sancţiunile anulate se vor şterge din fişa personalã a celui sancţionat.
ART. 77
Sancţiunea disciplinarã aplicatã, cu excepţia desfacerii disciplinare a constractului de munca şi a retragerii documentului nominal de calificare, se considera a nu fi fost luatã dacã, în decurs de un an de la data executatii sancţiunii, persoana în cauza nu a mai savirsit alta abatere.
În cazul în care cel sancţionat nu a mai savirsit nici o abatere disciplinarã şi a avut o buna comportare în munca, organul care a aplicat sancţiunea, cu consultarea organului sindical, va putea dispune ca sancţiunea aplicatã sa fie consideratã a nu fi fost luatã, chiar înainte de expirarea termenului de un an, dar nu mai înainte de 6 luni de la data executãrii sancţiunii.
În cazul în care sancţiunea a determinat o micşorare a retributiei pe perioada aplicãrii ei, persoanele care beneficiazã de prevederile alin. 1 şi 2 nu au dreptul la restituirea diferenţei de retributie.
Sancţiunile disciplinare considerate a nu fi fost luate se vor şterge din fişa personalã a celui sancţionat.

CAP. 9
Dispoziţii finale

ART. 78
Personalul aeronautic navigant care nu poseda certificat şi licenta de funcţionare şi care la data intrãrii în vigoare a prezentului statut este încadrat în funcţii pentru care se prevede condiţia deţinerii acestui document va fi menţinut în funcţie timp de cel mult 2 ani, perioada în care urmeazã sa fie examinat şi atestat, potrivit prevederilor prezentului statut.
ART. 79
În mãsura în care nu se dispune altfel în prezentul statut, personalului din aviaţia civilã i se aplica prevederile Codului muncii şi celelalte dispoziţii din legislaţia muncii.
ART. 80
Generalii, ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii activi, detasati pe timp limitat în Departamentul Aviaţiei Civile şi unitãţile subordonate acestuia, au drepturile şi îndatoririle prevãzute în prezentul statut, precum şi cele care le revin din prevederile legilor, statutelor, regulamentelor şi altor reglementãri specifice pentru militari.
ART. 81
Departamentul Aviaţiei Civile rãspunde de aplicarea întocmai a prezentului statut, organizeazã controlul permanent şi ia mãsurile necesare pentru respectarea reglementãrilor privind modul de pregãtire, încadrare şi promovare, drepturile şi îndatoririle specifice, recompensele şi sancţiunile disciplinare ale personalului din aviaţia civilã.
CUPRINSUL
Statutului personalului din aviaţia civilã
Pagina
CAP. 1
Dispoziţii generale 1
CAP. 2
Categoriile de personal din aviaţia civilã 2
Secţiunea I Personalul aeronautic navigant 2
Secţiunea a II-a Personalul aeronautic nenavigant 3
CAP. 3
Pregãtirea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului. Încadrarea şi promovarea în munca 3
Secţiunea I Pregãtirea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului 3
Secţiunea a II-a Încadrarea şi promovarea în munca a personalului 3
CAP. 4
Drepturile şi îndatoririle personalului din aviaţia civilã 4
Secţiunea I Drepturi şi îndatoriri generale 4
Secţiunea a II-a Îndatoriri specifice ale personalului aeronautic 5 Secţiunea a III-a Îndatoririle personalului cu funcţii de conducere 5
Secţiunea a IV-a Relaţiile de serviciu 6
CAP. 5
Controlul în unitãţi 6
CAP. 6
Organizarea programului de lucru 7
CAP. 7
Recompensele şi modul în care se acorda 7
CAP. 8
Sancţiuni disciplinare, procedura aplicãrii lor, cãile de atac 8
CAP. 9
Dispoziţii finale 11
────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Iliescu Marin
31 Octombrie 2013
Supun atentiei domniilor voastre urmatoarea situatie reala: Am absolvit Scoala Militara tehnica de aviatie "TRAIAN VUIA " Medias, in anul 1976, cursuri trei ani. Absolventii acestei scoli primeau gradul de maistru militar de aviatie. Dupa multi ani , peomotia mea a avut si absolventi pentru aviatia civila (TAROM), ultima promotie in acest mod de scolarizare fiind in anul 1962. Astfel, in ziua in care am fost gradati impreuna cu absolventii sectiei aviatiei militare, cu gradul de maistru militar clasa a IV-a, taromistii am fost trecuti in rezerva si repartizati Companiei TAROM. Contractul de munca a fost incheiat pe perioada nedeterminata dar cu clauza ca timp de 9 ani sa nu parasim compania, caz in care urma sa platim contravaloare scolarizarii 80.000 lei. Primele noastre legitimatii de serviciu purtau antetul MINISTERUL APARARII NATIONALE-DEPARTAMENTUL AVIATIEI CIVILE, ulterior dupa ani, Ministerul Transporturilor-Dept.Av.Civile. Intrebre: Daca , in situatia de mai sus, fata de alti angajati ai Comp.TAROM cu aceaasi activitate cu a noastra, daca nu cumva noi am foat pana in anul 1991 (cand s-a desfiintat Compania TAROM si s-a infiintat in aceasi zi ca Societate comerciala TAROM S.A.)am avut statut de personal civil in armata? Mentionez ca pe toata perioada mentionata , posturile de conducere ale companiei si a Depart. Aviatiei Civile, era compusa numai din ofiteri superiori M.Ap.N. In acesat situatie, consider ca la calcularea vechimii in munca si a pensiei, ar trebui sa se tina cont de criteriile personalului civil din armata! Cu deosebit respect!
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016