Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
SISTEMUL DE INFORMARE SI MONITORIZARE din 19 mai 2003 a traficului navelor care intra/ies in/din apele nationale navigabile ale Romaniei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEMUL DE INFORMARE SI MONITORIZARE din 19 mai 2003  a traficului navelor care intra/ies in/din apele nationale navigabile ale Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document

SISTEMUL DE INFORMARE SI MONITORIZARE din 19 mai 2003 a traficului navelor care intra/ies in/din apele nationale navigabile ale Romaniei

EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 2 iunie 2003
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Scopul
(1) Prezenta anexa stabileşte Sistemul de informare şi monitorizare a traficului navelor care intra/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, în scopul de a întãri siguranta şi eficienta siguranţei navigaţiei, de a îmbunãtãţi modalitãţile de intervenţie a autoritãţilor în caz de incidente, accidente sau situaţii potenţial periculoase pe mare, inclusiv operaţiunile de cãutare şi salvare, şi de a contribui la îmbunãtãţirea coordonãrii activitãţilor de prevenire, combatere şi limitare a consecinţelor poluarii.
(2) Autoritatea Navala Romana va supraveghea şi va lua toate mãsurile necesare şi corespunzãtoare pentru a se asigura ca operatorii, comandantii sau agenţii navelor şi, în special, cei ale cãror nave transporta mãrfuri periculoase sau poluante, precum şi proprietarii ori expeditorii acestor mãrfuri se conformeazã prevederilor acestui ordin.
ART. 2
Domeniul de aplicare
(1) Acest ordin se aplica navelor care intra/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 300, dacã nu s-a prevãzut altfel.
(2) Acest ordin nu se aplica:
a) navelor militare, navelor auxiliare şi altor nave în proprietate sau operate de un stat terţ şi folosite pentru un serviciu public necomercial;
b) navelor de pescuit, navelor traditionale şi ambarcatiunilor de agrement cu o lungime mai mica de 45 m;
c) navelor de buncheraj sub 5.000 tone, containerelor plutitoare sau echipamentelor folosite la bordul navelor.
(3) Operatorii şi/sau comandantii navelor maritime care intra/ies în/din apele sau porturile româneşti şi care transporta mãrfuri periculoase sau poluante în vrac ori în forma ambalata, precum şi proprietarii ori expeditorii unor astfel de mãrfuri sunt obligaţi sa respecte cerinţele minime prevãzute în prezentul ordin, precum şi celelalte reglementãri legale aplicabile.
ART. 3
Definiţii
În înţelesul prezentului ordin, urmãtorii termeni se definesc dupã cum urmeazã:
a) Instrumente internaţionale relevante:
- Convenţia MARPOL 73/78 - Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de cãtre nave, modificatã prin Protocolul din 1978 privind Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de cãtre nave, încheiat la Londra la 17 februarie 1978, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin <>Legea nr. 6/1993 ;
- Convenţia SOLAS - Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiatã la Londra la 1 noiembrie 1974, modificatã şi completatã prin Protocolul din 1988, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin <>Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979 ;
- Convenţia TONNAGE - Convenţia internationala asupra masurarii tonajului navelor, încheiatã la Londra la 23 iunie 1969, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin <>Decretul Consiliului de Stat nr. 23/1976 ;
- Convenţia internationala privitoare la intervenţia în marea libera în cazuri de accidente de poluare cu produse petroliere, încheiatã la Bruxelles la 22 noiembrie 1969, şi Protocolul la aceasta din 1973 cu privire la intervenţia în marea libera în cazuri de poluare cu substanţe, altele decât cele petroliere;
- Convenţia SAR - Convenţia internationala din 1979 privind cãutarea şi salvarea pe mare, adoptatã de Conferinţa internationala din 1979 privind cãutarea şi salvarea pe mare, organizatã de Organizaţia Maritima Internationala la Hamburg în perioada 9-27 aprilie 1979, la care România a aderat prin <>Ordonanta Guvernului nr. 115/1998 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 31/1999 ;
- Codul ISM - Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranta a navelor şi pentru prevenirea poluarii, cu amendamentele ulterioare, pe care România l-a acceptat prin <>Legea nr. 85/1997 ;
- Codul IMDG - Codul maritim internaţional de mãrfuri periculoase, adoptat prin Rezoluţia A.716(17) a Organizaţiei Maritime Internaţionale la 6 noiembrie 1991, la care face trimitere cap. VII din Convenţia SOLAS, cu amendamentele ulterioare;
- Codul IBC - Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, cu amendamentele ulterioare, pe care România l-a acceptat prin <>Legea nr. 72/2003 ;
- Codul IGC - Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, cu amendamentele ulterioare, pe care România l-a acceptat prin <>Legea nr. 71/2003 ;
- Codul BC - Codul pentru operarea în siguranta a mãrfurilor solide în vrac, adoptat prin Rezoluţia A.434(XI) a Organizaţiei Maritime Internaţionale la 15 noiembrie 1979, cu amendamentele ulterioare;
- Codul BCH - Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, cu amendamentele ulterioare, la care România a aderat prin <>Legea nr. 68/2003 ;
- Codul INF - Codul internaţional pentru siguranta transportului de combustibil nuclear iradiat, plutoniu şi deşeuri puternic radioactive la bordul navelor, adoptat prin Rezoluţia MSC.88(71) a Consiliului Siguranţei Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale la 27 mai 1999 şi introdus în Convenţia SOLAS la cap. VII, partea D, prin Rezoluţia MSC.87(71), adoptatã la 27 mai 1999;
- Rezoluţia IMO A.851(20) - Rezoluţia Organizaţiei Maritime Internaţionale privind principiile generale pentru sistemele de raportare ale navei şi cerinţele de raportare ale navei, incluzând principiile pentru raportarea incidentelor implicând mãrfuri periculoase, substanţe dãunãtoare şi/sau poluanti marini;
b) operator - proprietarii, navlositorii sau managerii navei;
c) agent - orice persoana imputernicita sau autorizata pentru a furniza informaţii în numele operatorului navei;
d) expeditor - orice persoana prin care sau în numele cãreia ori în folosul cãreia a fost încheiat un contract de transport de mãrfuri cu un cãrãuş;
e) companie - proprietarul navei sau orice alta organizaţie ori persoana, cum ar fi managerul sau agentul de închiriere în regim de bare-boat, care şi-a asumat rãspunderea pentru operarea navei de la proprietar şi a acceptat sa se achite de toate sarcinile şi responsabilitãţile impuse prin reglementãrile legale în vigoare;
f) nava - orice nava sau ambarcatiune maritima;
g) mãrfuri periculoase:
- mãrfuri clasificate în Codul IMDG;
- substanţe lichide periculoase enumerate în cap. 17 din Codul IBC;
- gaze lichefiate enumerate în cap. 19 din Codul IGC;
- mãrfuri solide la care se face referire în Apendicele B la Codul BC;
- materialele radioactive cuprinse în Codul INF;
- mãrfurile pentru transportul cãrora s-au stabilit condiţii anterioare corespunzãtoare în conformitate cu paragraful 1.1.3 din Codul IBC sau cu paragraful 1.1.6 din Codul IGC;
h) mãrfuri poluante:
- produse petroliere, asa cum sunt definite în anexa nr. I la Convenţia MARPOL;
- substanţe lichide nocive, asa cum sunt definite în anexa nr. II la Convenţia MARPOL;
- substanţe dãunãtoare, asa cum sunt definite în anexa nr. III la Convenţia MARPOL;
i) unitate de transport de marfa - un vehicul rutier de marfa, un vagon de cale feratã pentru transport marfa, un container de marfa sau orice cisterna rutiera, vagon de cale feratã ori tanc portabil;
j) adresa - numele şi legãturile de comunicaţie prin care se poate, când este necesar, lua contact cu operatorul, agentul, autoritatea portuara, autoritatea competenta sau cu orice alta persoana ori organism autorizat, care se afla în posesia unor informaţii detaliate privind incarcatura navei sau a unitãţii de transport de marfa;
k) autoritate competenta - Autoritatea Navala Romana, denumita în continuare ANR, organ tehnic de specialitate, în subordinea Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cãruia i s-au delegat competentele privind exercitarea inspecţiei de stat asupra transportului de mãrfuri periculoase, primirea şi transmiterea mai departe a informaţiilor raportate ca urmare a prevederilor prezentului ordin;
l) cãpitãnia portului - organul teritorial operativ al ANR, desemnat pentru fiecare port sa primeascã şi sa transmitã mai departe informaţiile raportate ca urmare a prevederilor prezentului ordin;
m) loc de refugiu - un port, o zona a unui port sau o dana de protecţie ori ancoraj sau orice alta zona adecvatã pentru adãpostirea navelor în pericol, stabilite de ANR;
n) serviciul Port Control - serviciul desemnat sa asigure una sau mai multe dintre urmãtoarele atribuţii: managementul traficului navelor; operarea unei instalaţii cu baza la ţãrm, rãspunzãtoare pentru un sistem de raportare obligatorie aprobat de IMO, coordonarea operaţiunilor de cãutare şi salvare, a activitãţilor întreprinse în caz de poluare ori a operaţiunilor pentru depoluare;
o) serviciu de trafic al navelor (VTS) - un serviciu desemnat sa imbunatateasca siguranta şi eficienta traficului de nave, protecţia mediului, sa menţinã în permanenta legatura cu navele aflate în trafic şi sa gestioneze situaţiile de trafic care se desfãşoarã în zona de aplicabilitate a VTS;
p) sistem de rute recomandate navei - sistem care cuprinde una sau mai multe rute ori mãsuri de dirijare a traficului în scopul de a reduce riscul accidentelor maritime; acesta include scheme de separare a traficului, rute în ambele sensuri, rute recomandate, zone de evitat, zone de trafic costier, ocoliri, zone de precautie şi rute în marea libera;
q) nave traditionale - toate tipurile de nave istorice şi copiile lor, incluzandu-le pe cele desemnate sa incurajeze şi sa promoveze indemanarile traditionale şi arta marinariei, care împreunã servesc ca monumente culturale vii, operate în conformitate cu principiile traditionale ale artei marinariei şi tehnicii;
r) accident sau incident maritim - are aceeaşi semnificatie cu definitia cuprinsã la art. 4 din Codul pentru investigarea accidentelor şi incidentelor maritime, adoptat prin Rezoluţia A.849(20) a Organizaţiei Maritime Internaţionale la 27 noiembrie 1997, cu amendamentele ulterioare;
s) A/S - sistem de identificare automatã a navei;
t) VDR - inregistrator al parametrilor de navigaţie.

CAP. 2
Raportarea şi supravegherea navelor

ART. 4
Notificãri ale navelor care intra în porturile româneşti
(1) Operatorul, agentul sau comandantul unei nave care se îndreaptã spre un port romanesc va notifica cãpitãniei portului informaţiile prevãzute în anexa nr. 1 pct. 1, astfel:
a) cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în zona de control al traficului; sau
b) cel mai târziu, la momentul când nava pãrãseşte portul anterior, dacã timpul de voiaj este mai mic de 24 de ore; sau
c) dacã portul de escala nu este cunoscut sau acesta este schimbat pe timpul voiajului, imediat ce acesta este cunoscut.
(2) Navele care au ca destinaţie un port al României şi care transporta mãrfuri periculoase sau poluante se vor conformã obligaţiilor de notificare prevãzute la art. 13.
(3) Navele, indiferent de tonaj, care transporta mãrfuri periculoase şi care opereazã în porturile româneşti atunci când intra, ies sau efectueazã manevre în interiorul porturilor sunt obligate sa aibã pilot la bord.
ART. 5
Monitorizarea navelor care intra în zona sistemelor de raportare obligatorie a navelor
ANR se va asigura şi va lua toate mãsurile necesare şi corespunzãtoare ca toate navele care intra în zona sistemului de raportare obligatorie a navelor, adoptat de IMO în conformitate cu regula 11, cap. V din Convenţia SOLAS sau operat de capitanie în conformitate cu instrucţiunile şi criteriile relevante dezvoltate de IMO, sa se conformeze cu acel sistem de raportare a informaţiilor cerute şi sa transmitã inclusiv informaţiile suplimentare cerute de cãpitãnia portului în conformitate cu Rezoluţia IMO A.851(20).
ART. 6
Folosirea sistemelor de identificare automatã
(1) Orice nava care face escala într-un port romanesc trebuie sa fie dotatã cu un AIS, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 pct. I, care îndeplineşte standardele de performanta stabilite de IMO.
(2) Navele dotate cu un AIS îl vor menţine în operare tot timpul, cu excepţia cazurilor în care prin acorduri internaţionale, reguli sau standarde se prevede altfel, pentru protecţia informaţiilor de navigaţie.
ART. 7
Folosirea sistemelor de rute recomandate navei
(1) ANR se va asigura şi va lua toate mãsurile necesare corespunzãtoare pentru ca toate navele care intra în zona unui sistem obligatoriu de rute recomandate navei, adoptat de IMO, în conformitate cu regula 10, cap. V din Convenţia SOLAS, sa foloseascã sistemul în conformitate cu principiile şi criteriile relevante promovate de IMO.
(2) La punerea în aplicare a unui sistem de rute recomandate navei, care nu a fost adoptat de IMO, ANR va lua în considerare principiile şi criteriile promovate de IMO şi va face publice toate informaţiile necesare pentru folosirea efectivã şi în siguranta a sistemului de rute recomandate navei.
ART. 8
Monitorizarea conformarii navelor cu regulile VTS
ANR se va asigura şi va lua toate mãsurile necesare şi corespunzãtoare pentru ca în zona de aplicabilitate a unui VTS, care opereazã în marea teritorialã ori în afarã acesteia, în baza principiilor promovate de IMO:
a) navele, indiferent de pavilionul pe care îl arboreaza, aflate în trecere inofensiva, în momentul în care intra în marea teritorialã a României, sa raporteze datele cerute de autoritatea competenta şi sa se conformeze cu regulile acelui VTS;
b) navele care arboreaza pavilionul roman, care efectueazã voiajuri internaţionale şi intra în zona de aplicare a unui VTS, care opereazã în marea teritorialã ori în afarã acesteia, în baza principiilor promovate de IMO, sa se conformeze cu regulile acelui VTS;
c) navele care arboreaza pavilion strãin şi care nu se îndreaptã cãtre un port romanesc şi intra într-o zona acoperitã de un VTS al României, în afarã marii teritoriale, sa urmeze regulile acestui VTS ori de câte ori este posibil. ANR trebuie sa raporteze statului de pavilion orice încãlcare, pe care o considera grava, a acelor reguli într-o astfel de zona VTS de cãtre respectiva nava.
ART. 9
Infrastructura pentru sisteme de raportare a navelor, sisteme de rute recomandate navelor şi servicii de trafic al navelor
(1) ANR va lua toate mãsurile necesare şi corespunzãtoare pentru a-şi procura echipamentele corespunzãtoare şi instalaţiile la ţãrm, destinate pentru a primi şi a utiliza informaţii AIS, în mod treptat, în conformitate cu programul de dotare a navelor, prevãzut în anexa nr. 2 pct. I, luând în considerare aria de acoperire necesarã pentru transmiterea rapoartelor.
(2) Procesul de achiziţie a tuturor echipamentelor necesare şi a instalaţiilor de la ţãrm pentru a pune în aplicare acest ordin va fi terminat pana la sfârşitul anului 2007.
(3) ANR va lua mãsurile necesare pentru ca echipamentele corespunzãtoare pentru retransmiterea şi schimbul informaţiilor între sistemele naţional şi ale altor state sa fie operationale cel mai târziu pana la sfârşitul anului 2008.
(4) ANR se va asigura ca serviciile Port Control însãrcinate cu supravegherea conformarii cu serviciile de trafic al navelor şi sistemelor de rute recomandate navei au personal suficient şi calificat corespunzãtor, precum şi mijloacele corespunzãtoare de comunicare şi supraveghere a navelor şi ca acestea opereazã în conformitate cu principiile relevante IMO.
ART. 10
Sisteme de înregistrare a datelor privind voiajul
(1) ANR va supraveghea şi va lua toate mãsurile necesare şi corespunzãtoare pentru a se asigura ca navele care fac escala într-un port romanesc sunt dotate cu un VDR, în conformitate cu regulile prevãzute în anexa nr. 2 pct. I. Orice scutiri acordate navelor Ro-Ro ferry sau ambarcatiunilor de pasageri de mare viteza, conform art. 4 lit. d) din anexa la <>Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 538/2003 privind aprobarea Sistemului de inspecţii obligatorii pentru operarea în siguranta a navelor de tip Ro-Ro ferry care transporta şi pasageri, precum şi a navelor de pasageri de mare viteza care opereazã în serviciu regulat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 16 aprilie 2003, vor inceta la 1 iulie 2004.
(2) Datele care au fost furnizate de un VDR vor fi puse la dispoziţie autoritãţilor competente în cazul investigatiei unui accident care a avut loc în apele aflate sub jurisdicţia acestora. ANR se va asigura ca astfel de date sunt folosite în investigare, sunt analizate corect şi ca rezultatele investigatiei sunt fãcute publice cat de repede posibil dupã terminarea ei.
ART. 11
Investigarea accidentelor şi incidentelor maritime
Fãrã a incalca prevederile art. 16 - 18 din anexa la <>Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 538/2003 , autoritãţile competente se vor conformã prevederilor Codului IMO pentru investigarea accidentelor şi incidentelor maritime când efectueazã investigarea oricãrui accident sau incident maritim implicând o nava care face obiectul prezentului ordin. Autoritãţile competente ale statului roman vor coopera în investigarea accidentelor şi incidentelor maritime implicând nave care arboreaza pavilionul roman.

CAP. 3
Notificarea mãrfurilor periculoase sau poluante la bordul navelor (HAZMAT)

ART. 12
Obligaţiile expeditorului
(1) Nici o marfa periculoasa sau poluanta nu poate fi oferitã pentru transport şi nu va fi acceptatã la bordul oricãrei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arboreaza sau de mãrimea acesteia, într-un port romanesc decât dacã s-a predat comandantului sau operatorului navei o declaraţie conţinând informaţiile prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Obligaţia de a prezenta comandantului sau operatorului navei declaraţia prevãzutã la alin. (1) şi de a se asigura ca incarcatura oferitã pentru transport este aceeaşi cu cea declarata revine expeditorului mãrfurilor periculoase sau poluante.
ART. 13
Notificarea mãrfurilor periculoase sau poluante transportate la bord
(1) Operatorul, comandantul sau agentul unei nave, indiferent de mãrimea acesteia, care transporta mãrfuri periculoase sau poluante şi care iese dintr-un port romanesc, trebuie sa comunice în scris cãpitãniei portului, înaintea plecãrii navei, toate informaţiile prevãzute în anexa nr. 1 pct. 3.
(2) Operatorul, comandantul sau agentul unei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arboreaza sau de mãrimea acesteia, care transporta mãrfuri periculoase ori poluante şi care are ca destinaţie un port sau o zona de ancoraj aflatã în apele naţionale ale României, trebuie sa notifice, ca o condiţie pentru intrarea/ieşirea în/din port ori pentru ancorare, informaţiile indicate în anexa nr. 1 pct. 3 cãpitãniei primului port romanesc de destinaţie sau în a carei zona de jurisdicţie se afla locul de ancoraj, cel mai târziu la plecarea din portul de încãrcare ori imediat ce portul de destinaţie sau locul de ancorare este cunoscut, dacã aceasta informaţie nu este disponibilã la momentul plecãrii.
(3) ANR va fi notificatã în mod corespunzãtor şi va avea acces la informaţiile indicate în anexa nr. 1 pct. 3 oricând este necesar. În acest scop ANR va pãstra informaţiile prevãzute în anexa nr. 1 pct. 3 o perioada suficienta pentru ca acestea sa fie utilizate în cazul unui incident sau accident naval. Cãpitãnia portului va lua mãsurile necesare pentru a furniza aceste informaţii în mod electronic şi fãrã întârziere cãtre autoritatea competenta care solicita aceasta, în maximum 24 de ore de la momentul solicitãrii.
(4) Operatorul, agentul sau comandantul unei nave sub pavilion roman, care se afla în situaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2), trebuie sa notifice informaţiile prevãzute în anexa nr. 1 pct. 3 autoritãţii competente a portului de plecare sau de destinaţie, dupã caz.
(5) Operatorul, agentul sau comandatul navei trebuie sa comunice informaţiile despre marfa indicate în anexa nr. 1 pct. 3 cãtre cãpitãnia portului şi/sau altor autoritãţi competente, dupã caz.
(6) Informaţiile trebuie transferate în mod electronic ori de câte ori este posibil.
(7) Schimbul electronic de mesaje trebuie sa foloseascã sintaxa şi procedurile prevãzute în anexa nr. 3.
ART. 14
Schimb computerizat de date între statele membre
(1) ANR va coopera cu statele interesate pentru a asigura interconectarea şi interoperabilitatea sistemelor naţionale folosite pentru a administra informaţiile indicate în anexa nr. 1.
(2) Sistemele de comunicaţie stabilite la alin. (1) trebuie sa aibã urmãtoarele caracteristici:
a) schimbul de date trebuie sa fie electronic şi sa permitã ca mesajele notificate în conformitate cu art. 13 sa fie primite şi procesate;
b) sistemul trebuie sa permitã ca informaţiile sa fie transmise 24 de ore pe zi;
c) ANR trebuie sa asigure ca, la cerere, sa transmitã sau sa poatã primi informaţii despre nava şi mãrfurile periculoase ori poluante de la bord, fãrã întârziere, la/de la autoritãţile competente ale altor state.
ART. 15
Scutiri
(1) ANR poate excepta de la prevederile art. 13 serviciile de transport regulat efectuate între porturi de pe teritoriul României, când sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) compania care opereazã serviciile regulate la care se face referire la alin. (1) pãstreazã, transmite cãtre ANR şi actualizeazã permanent o lista a navelor utilizate;
b) pentru fiecare voiaj efectuat informaţiile enumerate în anexa nr. 1 pct. 3 sunt disponibile în permanenta pentru a fi consultate de ANR, ori de câte ori aceasta o solicita. Compania trebuie sa stabileascã un sistem intern care sa permitã ca, la cerere, 24 de ore pe zi şi fãrã întârziere, respectivele informaţii sa poatã fi transmise cãtre ANR în mod electronic, în conformitate cu art. 13 alin. (4).
(2) Când un serviciu de transport internaţional regulat este operat între doua sau mai multe state, iar unul dintre operatori este persoana fizica sau juridicã romana, se poate solicita acordarea unei scutiri de la prevederile art. 13 pentru acel serviciu de transport ANR va colabora cu pãrţile implicate, inclusiv cu statele de coasta interesate, în acordarea unei scutiri serviciului de transport respectiv, în conformitate cu condiţiile stabilite la alin. (1).
(3) ANR va verifica în mod periodic îndeplinirea condiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2). Când cel puţin una dintre aceste condiţii nu mai este îndeplinitã, ANR va retrage imediat privilegiul exceptarii companiei respective.
(4) ANR va comunica celor interesaţi o lista a companiilor şi navelor care au obţinut scutiri conform prevederilor prezentului ordin, precum şi orice actualizare a acestei liste.

CAP. 4
Monitorizarea navelor cu risc potenţial pentru siguranta navigaţiei şi intervenţia în cazul incidentelor şi accidentelor pe mare

ART. 16
Transmiterea informaţiilor privind anumite nave
(1) Navele care se încadreazã în una dintre categoriile de mai jos vor fi considerate nave cu un risc potenţial pentru siguranta navigaţiei, a persoanelor sau a mediului:
a) nave care, în cursul voiajurilor lor:
(i) au fost implicate în incidente sau accidente pe mare, asa cum se face referire la art. 17; sau
(ii) nu s-au conformat cerinţelor de notificare şi raportare impuse de prezentele reglementãri; sau
(iii) nu s-au conformat regulilor aplicabile în sistemele de rute recomandate navei sau VTS aflate pe teritoriul României ori al altor state;
b) nave în privinta cãrora exista dovada sau prezumţia descãrcãrii deliberate de produse petroliere ori a altor încãlcãri ale Convenţiei MARPOL în apele naţionale ale României;
c) nave cãrora li s-a refuzat accesul în porturile româneşti ori nave sub pavilion roman cãrora li s-a refuzat accesul în porturi ale altor state, care au fost subiectul unui raport sau al unei notificãri întocmite de ANR sau de autoritãţile competente ale altor state, în conformitate cu dispoziţiile relevante prevãzute de reglementãrile legale în vigoare cu privire la controlul statului pavilionului.
(2) VTS de pe teritoriul României, care deţin informaţii relevante asupra navelor la care se face referire la alin. (1), vor comunica aceste informaţii statiilor de coasta interesate din alte state aflate pe ruta planificata a navei.
(3) ANR se va asigura ca informaţiile primite conform alin. (2) sunt transmise capitaniilor interesate şi/sau oricãrei alte autoritãţi competente a statului. În limita personalului disponibil, ANR va efectua orice inspecţie sau verificare corespunzãtoare în porturile româneşti fie din proprie initiativa, fie la cererea unui terţ stat interesat, fãrã a prejudicia orice obligaţie de control al statului portului. ANR va informa toate statele interesate despre rezultatul acţiunilor întreprinse.
ART. 17
Raportarea incidentelor şi accidentelor pe mare
(1) Fãrã a prejudicia prevederile reglementãrilor internaţionale şi în vederea prevenirii sau micsorarii oricãrei ameninţãri semnificative a siguranţei navigaţiei, a persoanelor sau a mediului, ANR va supraveghea şi va lua toate mãsurile potrivite pentru a se asigura ca orice comandant al unei nave care navigheaza în interiorul zonei de cãutare şi salvare/zonei economice exclusive a României sau altele asemenea raporteazã imediat serviciului Port Control abilitat pentru acea zona geograficã:
a) orice incident sau accident afectand siguranta navei, precum coliziunea, esuarea, avaria, defecţiunile majore ori avarierea, inundarea sau deplasarea mãrfii, precum şi orice defecte la corpul navei, la structura maşinilor etc.;
b) orice incident sau accident care pune în pericol siguranta navigaţiei, precum şi orice defectiuni care pot sa afecteze manevrabilitatea navei ori starea de buna navigabilitate, sistemul de propulsie sau instalatia de guvernare, generatoarele electrice, echipamentul de navigaţie ori de comunicaţii;
c) orice situaţie susceptibilã sa conducã la poluarea apelor sau ţãrmului, precum descãrcarea ori pericolul descãrcãrii de produse poluante în mare;
d) orice pata de materiale poluante şi containere, pachete ori alte bunuri în deriva pe mare.
(2) Raportul trimis în aplicarea alin. (1) va include cel puţin identitatea navei, poziţia sa, portul de plecare, portul de destinaţie, adresa de la care se pot obţine informaţii despre mãrfurile periculoase şi poluante transportate la bord, numãrul persoanelor la bord, detalii ale incidentului şi orice informaţie relevanta la care se face referire în Rezoluţia IMO A.851(2).
ART. 18
Mãsuri în cazul unor condiţii hidrometeorologice nefavorabile
(1) În situaţia în care ANR considera, în caz de condiţii hidrometeorologice nefavorabile, ca exista o ameninţare serioasã de poluare a apelor naţionale navigabile ale României sau ale statelor riverane ori atunci când siguranta vieţii umane este în pericol:
a) când este posibil, trebuie sa informeze corespunzãtor comandantii navelor aflate în porturile/zonele periclitate şi care intenţioneazã sa între în sau sa pãrãseascã acel port/zona, despre starea marii şi despre condiţiile meteo şi, când este relevant şi posibil, despre pericolul la care pot fi expusi nava, marfa, echipajul şi/sau pasagerii acesteia;
b) fãrã a incalca obligaţia de asistenta şi salvare a navelor în pericol şi în conformitate cu art. 20, poate lua orice alte mãsuri cuvenite, care pot include o recomandare sau o interdicţie fie numai pentru o anumitã nava sau pentru nave în general de a intra sau de a pãrãsi portul ori zonele afectate, pana când s-a stabilit ca nu mai exista riscuri pentru viata umanã şi/sau pentru mediu;
c) va lua mãsurile corespunzãtoare pentru a limita cat se poate de mult sau, dacã este necesar, pentru a interzice aprovizionarea cu combustibili în apele naţionale navigabile.
(2) Comandantul trebuie sa informeze operatorul despre mãsurile sau recomandãrile prevãzute la alin. (1). Aceste mãsuri sau recomandãri nu impiedica comandantul sa ia alte decizii pe baza practicii sale profesionale şi în acord cu Convenţia SOLAS. Când decizia luatã de comandantul navei nu este în conformitate cu mãsurile la care se face referire la alin. (1), acesta va informa ANR asupra motivelor deciziei sale.
(3) Mãsurile corespunzãtoare sau recomandãrile prevãzute la alin. (1) se vor baza pe starea marii şi pe prognoza meteo, furnizate de un serviciu competent de informaţii hidrometeorologice recunoscut de statul roman.
ART. 19
Mãsuri privitoare la incidente sau accidente pe mare
(1) În caz de incidente sau accidente pe mare, la care face referire art. 17, ANR va lua toate mãsurile corespunzãtoare, cu respectarea reglementãrilor naţionale şi internaţionale, ori de câte ori este necesar, pentru a asigura siguranta navigaţiei, a persoanelor şi protecţia mediului marin şi costier, pornind de la lista de mãsuri pentru situaţiile de pericol pentru siguranta navigaţiei şi protecţia mediului, prevãzutã în anexa nr. 4.
(2) Operatorul, comandantul navei şi proprietarul mãrfurilor periculoase sau poluante transportate la bord sunt obligaţi, în condiţiile şi sub sancţiunile prevãzute de lege, ca, la solicitarea autoritãţilor competente, sa coopereze pe deplin cu acestea, în vederea evitãrii şi/sau limitãrii consecinţelor unui incident sau accident.
(3) Comandantul unei nave cãreia îi sunt aplicabile prevederile Codului ISM, în conformitate cu acesta, va informa operatorul despre orice incident sau accident intervenit, asa cum este prevãzut la art. 17 alin. (1). Imediat ce a fost informat despre o astfel de situaţie operatorul trebuie sa contacteze serviciul Port Control şi sa se punã la dispoziţia acestuia în caz de necesitate.
ART. 20
Locuri de refugiu
(1) ANR, cu consultarea celor interesaţi, va întocmi, luând în considerare principiile relevante ale IMO, planuri pentru adãpostirea navelor în pericol, aflate în apele naţionale. Astfel de planuri vor conţine aranjamentele şi procedurile necesare, luându-se în considerare restricţiile operationale şi de mediu, pentru a se asigura ca navele în pericol pot sa se deplaseze imediat într-un loc de refugiu, cu condiţia autorizãrii de cãtre cãpitãnia portului. În situaţia în care ANR considera necesar şi posibil, planurile trebuie sa conţinã aranjamente pentru asigurarea unor mijloace şi facilitãţi potrivite pentru asistenta, salvare şi rãspuns în caz de poluare. Planurile pentru adãpostirea navelor în pericol vor fi puse la dispoziţie la cerere.
(2) ANR va informa Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pana la 5 februarie 2004 despre mãsurile luate în aplicarea alin. (1).
ART. 21
Informarea pãrţilor interesate
(1) Serviciul Port Control va anunta, atunci când este cazul, autoritãţile interesate despre orice incident sau accident notificat conform art. 17 alin. (1) şi informaţii cu privire la orice nava care pune în pericol siguranta navigaţiei, a persoanelor sau a mediului.
(2) ANR va aduce la cunostinta autoritãţilor competente din alte state informaţiile notificate pe care le-a primit în conformitate cu art. 13 şi 17.
(3) În cazul în care ANR a fost informatã în conformitate cu prevederile prezentului ordin sau altfel despre un pericol care ameninta anumite zone de navigaţie şi/sau de coasta, va informa despre aceasta autoritãţile competente ale statelor interesate, cat mai curând posibil, şi le va consulta cu privire la acţiunea ce se are în vedere. Atunci când se considera necesar autoritãţile competente vor coopera în vederea stabilirii de planuri comune de acţiune.
(4) ANR va lua mãsurile necesare pentru a folosi pe deplin rapoartele pe care navele sunt obligate sa le transmitã ca urmare a art. 17.

CAP. 5
Mãsuri suplimentare

ART. 22
Desemnarea şi publicarea listei organismelor competente
(1) ANR va stabili capitaniile de port şi serviciile Port Control care vor primi şi vor utiliza notificãrile şi informaţiile în conformitate cu prezentul ordin.
(2) ANR va lua toate mãsurile necesare pentru a se asigura ca toţi cei implicaţi în activitatea de transport maritim vor fi informati corespunzãtor despre capitaniile porturilor şi despre serviciile Port Control desemnate conform alin. (1), despre zonele de jurisdicţie ale acestora, precum şi despre procedura stabilitã pentru notificarea informaţiilor cerute de prezentul ordin. Aceste informaţii vor fi aduse la zi, în mod regulat, în special prin publicaţii nautice.
(3) ANR va face publica o lista întocmitã în conformitate cu alin. (2) şi va lua mãsurile necesare pentru ca aceasta sa fie actualizatã ori de câte ori este necesar.
ART. 23
Cooperarea între ANR şi alte autoritãţi cu competente similare
ANR va coopera cu autoritãţile cu competente similare ale altor state în realizarea urmãtoarelor obiective:
a) folosirea optima a informaţiilor notificate ca urmare a acestui ordin, în special prin dezvoltarea de legãturi de telecomunicaţie compatibile între serviciile Port Control şi capitaniile portuare, în vederea schimbului de date privitoare la miscarile navelor, orele lor estimate de sosire în porturi şi marfa lor;
b) dezvoltarea şi întãrirea eficacitatii legãturilor de telecomunicaţie între serviciile Port Control din România şi cele ale altor state, în vederea obţinerii unei imagini mai clare a traficului, îmbunãtãţirii supravegherii navelor în tranzit şi armonizarii şi uniformizarii, pe cat de mult posibil, a rapoartelor cerute de la navele aflate în mars;
c) extinderea acoperirii şi/sau aducerea la zi a sistemului de informare şi de supraveghere a traficului navelor în vederea intaririi identificarii şi supravegherii navelor. În acest scop ANR va conlucra cu alte organisme cu atribuţii similare pentru a pune în practica, dupã caz, sisteme de raportare obligatorii, servicii obligatorii de trafic al navelor şi sisteme corespunzatoae de rute recomandate navei, în vederea trimiterii acestora la IMO spre aprobare;
d) întocmirea, dupã caz, de planuri comune pentru adãpostirea navelor în pericol.
ART. 24
Confidenţialitatea informaţiilor
ANR va lua, dacã este cazul, mãsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor primite ca urmare a prezentului ordin.
ART. 25
Controlul aplicãrii şi sancţiuni
(1) ANR va efectua inspecţii regulate şi orice alte acţiuni necesare pentru a verifica funcţionarea sistemelor radio instalate pe coasta, dacã acestea rãspund cerinţelor acestui ordin, şi, în particular, capacitatea lor de a rãspunde cerinţelor de a primi sau trimite fãrã întârziere, 24 de ore pe zi, informaţii notificate ca urmare a art. 13 şi 17.
(2) ANR va informa, în cel mai scurt timp posibil, autoritãţile competente ale statului pavilionului şi orice alt stat interesat despre mãsurile luate ca urmare a prevederilor art. 16 şi 19, precum şi în cazul aplicãrii de sancţiuni navelor care nu arboreaza pavilionul roman.
(3) Atunci când ANR constata, cu ocazia unui incident sau accident pe mare, la care se face referire în art. 19, ca compania nu a putut sa stabileascã şi sa menţinã o legatura cu nava sau cu staţiile de coasta interesate, aceasta va informa astfel statul care a emis sau în numele cãruia au fost emise documentul de conformitate (DOC) şi certificatul de management al siguranţei (SMC).
(4) Când gravitatea incidentului sau accidentului indica existenta unei neconformitãţi majore în funcţionarea sistemului de management al siguranţei al unei companii romane, ANR va lua imedat mãsurile necesare în vederea retragerii documentului de conformitate şi a certificatului de management al siguranţei ale companiei respective.


ANEXA 1


LISTA
informaţiilor ce trebuie notificate

1. Informaţii notificate în conformitate cu art. 4:
Informaţii generale:
a) identificarea navei (numele, indicativul de apel al navei, numãrul de identificare IMO sau numãrul MMSI);
b) portul de destinaţie;
c) ora estimatã de sosire la portul de destinaţie sau locul de operare, care este cerutã de autoritatea competenta, şi ora estimatã de plecare din acel port;
d) numãrul total de persoane la bord.
2. Informaţii notificate în conformitate cu art. 12:
Informaţii despre marfa:
a) denumirile tehnice corecte ale mãrfurilor periculoase sau poluante, numerele Naţiunilor Unite (UN) când exista, clasele IMO de mãrfuri periculoase în conformitate cu codurile IMDG, IBC şi IGC şi, dupã caz, clasa navei cerutã pentru mãrfurile INF, astfel cum a fost definitã în Regula VII/14.2, cantitãţile unor astfel de mãrfuri şi, dacã sunt transportate în unitãţi de transport de marfa, altele decât tancurile numãrul de identificare a acestora;
b) adresa de unde se pot obţine informaţii detaliate despre marfa.
3. Informaţii notificate în conformitate cu art. 13:
3.1. Informaţii generale:
a) identificarea navei (numele, indicativul de apel al navei, numãrul de identificare IMO sau numãrul MMSI);
b) portul de destinaţie;
c) pentru o nava pãrãsind un port romanesc: ora estimatã de plecare de la portul de plecare sau statia-pilot, astfel cum este cerut de autoritatea competenta, şi ora estimatã de sosire în portul de destinaţie;
d) pentru o nava venind dintr-un port strãin şi indreptandu-se cãtre un port romanesc: ora estimatã de sosire în portul de destinaţie sau locul de operare, asa cum este cerut de autoritatea competenta;
e) numãrul total de persoane la bord.
3.2. Informaţii despre marfa:
a) denumirile tehnice corecte ale mãrfurilor periculoase sau poluante, numerele Naţiunilor Unite (UN) când exista, clasele IMO de mãrfuri periculoase în conformitate cu codurile IMDG, IBC şi IGC şi, dupã caz, clasa navei cerutã pentru mãrfurile INF, astfel cum a fost definitã în Regula VII/14.2, cantitãţile de marfa şi localizarea lor la bord şi, dacã sunt transportate în unitãţi de transport de marfa, altele decât tancurile, numãrul de identificare a acestora;
b) confirmarea ca la bordul navei exista o lista sau un manifest ori un plan de încãrcare corespunzãtor conţinând detalii despre mãrfurile periculoase sau poluante transportate şi locaţia lor pe nava;
c) adresa de la care se pot obţine informaţii detaliate despre marfa.
4. Informaţii la care se face referire la art. 5:
a) identificarea navei (numele, indicativul de apel al navei, numãrul de identificare IMO sau numãrul MMSI);
b) data şi ora;
c) poziţia în latitudine şi longitudine sau;
d) relevmentul adevãrat şi distanta în mile marine de la un reper costier identificat în mod clar;
e) drum;
f) viteza;
g) port de destinaţie şi ora estimatã de sosire;
h) marfa şi, dacã sunt mãrfuri periculoase la bord, cantitatea şi clasa IMO;
i) adresa pentru comunicarea informaţiilor despre marfa;
j) numãrul total de persoane la bord;
k) informaţii diverse;
l) caracteristici şi cantitatea estimatã de combustibil de consum, pentru nave transportand mai mult de 5.000 tone de combustibil;
m) starea de navigaţie.
5. Comandantul navei trebuie sa informeze imediat cãpitãnia portului sau serviciul Port Control competent despre orice schimbare în informaţiile notificate ca urmare a prezentei anexe.


ANEXA 2


PROCEDURI
de dotare a navelor cu AIS şi VDR

I. Sistem de identificare automatã (AIS)

1. Nave construite la sau dupã 1 iulie 2002
Nave de pasageri, indiferent de mãrime, şi toate navele cu un tonaj brut de 300 sau mai mare, construite la sau dupã 1 iulie 2002, care fac escala într-un port romanesc şi care trebuie sa aibã la bord echipamentul prevãzut la art. 6 din anexa.
2. Nave construite înainte de 1 iulie 2002
Nave de pasageri, indiferent de mãrime, şi toate navele cu un tonaj brut de 300 sau mai mare, construite înainte de 1 iulie 2002, care fac escala într-un port romanesc trebuie sa aibã la bord echipamentul prevãzut la art. 6, în conformitate cu urmãtorul program:
a) nave de pasageri: nu mai târziu de 1 iulie 2004;
b) tancuri: nu mai târziu de prima inspecţie pentru siguranta echipamentului dupã 1 iulie 2004;
c) nave, altele decât navele de pasageri şi tancuri, cu un tonaj brut de 50.000 sau mai mare: nu mai târziu de 1 iulie 2005;
d) nave, altele decât nave de pasageri şi tancuri, cu un tonaj brut de 10.000 sau mai mare, dar mai puţin de 50.000: nu mai târziu de 1 iulie 2005 sau, în ceea ce priveşte navele angajate în voiajuri internaţionale, orice data mai devreme decisa în cadrul IMO;
e) nave, altele decât navele de pasageri şi tancuri, cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, dar mai puţin de 10.000: nu mai târziu de 1 iulie 2006 sau, în ceea ce priveşte navele angajate în voiajuri internaţionale, orice data mai devreme decisa în cadrul IMO;
f) nave, altele decât nave de pasageri şi tancuri, cu un tonaj brut de 300 sau mai mare, dar mai puţin de 3.000: nu mai târziu de 1 iulie 2007 sau, în ceea ce priveşte navele angajate în voiajuri internaţionale, orice data mai devreme, decisa în cadrul IMO.
Autoritatea Navala Romana poate scuti navele de pasageri cu un tonaj brut mai mic de 300, angajate în transport intern, de la aplicarea cerinţelor privind AIS stabilite în aceasta anexa.

II. Inregistrator al parametrilor de navigaţie (VDR)

1. Urmãtoarele tipuri de nave trebuie, în mãsura în care ele fac escala într-un port romanesc, sa fie dotate cu VDR rãspunzând standardelor de performanta ale Rezoluţiei IMO A.861(20) şi standardelor de testare stabilite de Standardul nr. 61.996 al Comisiei Internaţionale de Electronica (IEC):
a) nave de pasageri construite la sau dupã 1 iulie 2002, dar nu mai târziu de 1 iulie 2003;
b) nave de pasageri Ro-Ro construite înainte de 1 iulie 2002, dar nu mai târziu de prima inspecţie la sau dupã 1 iulie 2003;
c) nave de pasageri, altele decât nave de pasageri Ro-Ro, construite înainte de 1 iulie 2002, dar nu mai târziu de 1 iulie 2004;
d) navele, altele decât nave de pasageri, cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, construite la sau dupã 1 iulie 2002, dar nu mai târziu de 5 august 2002.
2. Navele din urmãtoarele clase şi construite înainte de 1 iulie 2002, în mãsura în care ele fac escala într-un port romanesc, trebuie sa fie dotate cu VDR rãspunzând standardelor IMO:
a) cargouri cu un tonaj brut de 20.000 sau mai mare nu mai târziu de data fixatã de cãtre IMO sau, în absenta unei decizii la IMO, nu mai târziu de 1 ianuarie 2007;
b) cargouri cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, dar pana la 20.000, nu mai târziu de data fixatã de IMO sau, în absenta unei decizii la IMO, nu mai târziu de 1 ianuarie 2008.


ANEXA 3


MESAJE ELECTRONICE

1. ANR va dezvolta şi va menţine infrastructura necesarã pentru a permite transmiterea, recepţia şi conversia de date între sisteme, va folosi sintaxa XML sau EDIFACT, bazatã pe INTERNET sau facilitãţi de comunicaţie X.400.
2. ANR va dezvolta şi va menţine, consultandu-se cu statele interesate, un manual de control interfata care descrie facilitãţile sistemului în termeni ai conţinutului mesajului, funcţiile mesajului şi relaţia dintre mesaje. Funcţiile, sincronizarea mesajului, protocoalele de transfer de date şi parametrii vor fi detaliate, va fi specificat conţinutul de date al funcţiilor cerute ale mesajului şi vor fi descrise acele mesaje.
3. Aceste proceduri şi infrastructura vor incorpora, ori de câte ori este posibil, obligaţiile de raportare şi de schimb de informaţii rezultând din <>Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 779/2002 privind instalaţiile de recepţie portuare pentru deşeurile generate de nava şi reziduurile mãrfii, precum şi din alte prevederi legale în vigoare.


ANEXA 4


LISTA
de mãsuri pentru situaţiile de pericol pentru
siguranta navigaţiei şi protecţia mediului,
în conformitate cu art. 19 alin. (1)

Atunci când, ca urmare a unui incident ori accident sau în situaţiile descrise la art. 17 alin. (1), o nava este afectatã şi ANR considera, în conformitate cu dreptul internaţional, ca este necesar sa previnã, sa limiteze sau sa îndepãrteze o ameninţare iminenta şi grava a apelor naţionale, a activitãţilor ce se desfãşoarã în acestea şi a comunitãţilor locale, a siguranţei altor nave şi a echipajelor şi pasagerilor acestora ori a protecţiei mediului marin, ANR poate, printre altele:
a) sa restrictioneze miscarea navei sau sa o directioneze sa urmeze o anumitã ruta. Aceasta cerinta nu afecteazã rãspunderea comandantului pentru manevrarea în siguranta a navei sale;
b) sa someze în mod oficial comandantul navei pentru a lua mãsurile imediate şi necesare de îndepãrtare a pericolelor sau de încetare a activitãţilor care pun în pericol mediul ori siguranta navigaţiei;
c) sa trimitã o echipa de evaluare la bordul navei, care sa aprecieze gradul de risc, sa-l sprijine pe comandant pentru remedierea situaţiei şi sa informeze autoritãţile competente despre acestea;
d) sa-l instructioneze pe comandant sa între într-un loc de refugiu în cazul unui pericol iminent sau sa dea dispoziţiile necesare pentru ca nava sa fie pilotata ori remorcata.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016