Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
SISTEM din 7 iulie 2004 de raportare contabila la 30 iunie 2004 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM din 7 iulie 2004  de raportare contabila la 30 iunie 2004 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare    Twitter Facebook
Cautare document

SISTEM din 7 iulie 2004 de raportare contabila la 30 iunie 2004 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 22 iulie 2004

A. NORME METODOLOGICE
privind întocmirea, verificarea şi centralizarea
raportãrilor contabile ale societãţilor
comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de
reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2004

1. Generalitãţi
Societãţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurãtori, precum şi brokerii de asigurare, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã raportãri contabile la 30 iunie 2004 astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, dupã caz, la registratura acestora sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de cãtre agenţii economici şi alţi contribuabili, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale <>Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului electronic naţional.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare aflaţi în curs de lichidare, pânã la terminarea lichidãrii, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã raportãri contabile la 30 iunie 2004 la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Potrivit <>art. 21 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, pentru verificarea înregistrãrii corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, se întocmeşte lunar balanţa de verificare a conturilor sintetice de cãtre asigurãtori şi brokerii de asigurare, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate.
2. Prezentarea şi modul de completare a raportãrilor contabile la 30 iunie 2004
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, vor întocmi şi vor prezenta urmãtoarele formulare:
1. Bilanţ (cod 01);
2. Contul de profit şi pierdere compus din:
● pentru asigurãtori:
- Contul tehnic al asigurãrii generale (cod 02)
- Contul tehnic al asigurãrii de viaţã (cod 03)
- Contul netehnic (cod 04)
● pentru brokerii de asigurare:
- Contul de profit şi pierdere - brokeri de asigurare (cod 05);
3. Date informative (cod 06).
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare vor înscrie datele de identificare (denumirea societãţii, adresa, telefonul şi numãrul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi cele referitoare la încadrarea corectã în forma de proprietate şi codul fiscal/codul unic de înregistrare, citeţ, fãrã a se folosi prescurtãri sau iniţiale. În cãsuţe se vor înscrie codurile care delimiteazã încadrarea asigurãtorilor şi a brokerilor de asigurare.
Necompletarea pe prima paginã a formularelor "Bilanţ" şi "Contul de profit şi pierdere" a datelor prevãzute mai sus conduce la imposibilitatea identificãrii societãţii şi, în consecinţã, se considerã cã lucrarea nu a fost depusã, asigurãtorii sau brokerii de asigurare fiind sancţionaţi potrivit prevederilor <>art. 39 din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 36 din Legea nr. 82/1991 , republicatã.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare completeazã codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitãţi), din Clasificarea activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizatã prin <>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 601/2002 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
Bilanţul prezintã elementele de activ şi de pasiv, grupate dupã naturã şi lichiditate, respectiv dupã naturã şi exigibilitate.
Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2004, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiatã dupã înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Pentru prezentarea contului de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2004, asigurãtorii, în funcţie de activitatea de asigurare pe care o desfãşoarã, vor completa formularul contului tehnic al asigurãrii generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurãrii de viaţã (cod 03) şi formularul contului netehnic (cod 04).
Brokerii de asigurare vor întocmi formularul contului de profit şi pierdere (cod 05).
Datele care se raporteazã în formularele contului de profit şi pierdere sunt cumulate de la începutul anului pânã la sfârşitul perioadei de raportare.
În formularul "Date informative", la rândurile 01 şi 02 din coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunitãţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numãrul acestora.
La rândurile privind plãţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depãşit termenele de platã prevãzute în contracte sau în acte normative.
Datele privind investiţiile strãine în România se completeazã de toate societãţile comerciale cu participare de capital strãin şi servesc la culegerea de informaţii cu privire la investiţiile strãine în România. Datele se vor completa în euro, iar transformarea celorlalte valute se va face la cursul de schimb de la data când a avut loc operaţiunea.
Formularele de raportare contabilã la 30 iunie 2004, precum şi raportul de gestiune se semneazã de administratorul societãţii şi de conducãtorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de cãtre înlocuitorii lor de drept.
Administratorul societãţii şi conducãtorul compartimentului financiar-contabil poartã rãspunderea, potrivit legii, asupra realitãţii informaţiilor cu privire la poziţia financiarã, performanţa financiarã, precum şi asupra celorlalţi indicatori cuprinşi în formularele de raportare.
Conducãtorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia sã respecte prevederile prezentelor norme metodologice, corelaţiile dintre indicatorii din formulare, urmãrind realitatea datelor care se raporteazã, precum şi încadrarea în termenul de depunere la organele în drept.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare care au în subordine sucursale sau subunitãţi fãrã personalitate juridicã vor verifica şi vor centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportãrile contabile la 30 iunie 2004.
În situaţia în care operaţiunile subunitãţilor proprii în strãinãtate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valutã, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportãrile contabile la 30 iunie 2004 ale persoanei juridice din ţarã vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor, exprimate în lei.
Formatul electronic al raportãrilor contabile la 30 iunie 2004, conţinând formularistica necesarã şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentã, se obţine prin folosirea programului de asistenţã elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
Programul de asistenţã este pus la dispoziţia asigurãtorilor şi brokerilor de asigurare, gratuit, de unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descãrcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare depun la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice discheta cu raportãrile contabile la 30 iunie 2004, însoţitã de raportãrile contabile listate cu ajutorul programului de asistenţã, semnate şi ştampilate, conform legii. Aceste raportãri se depun împreunã cu o copie de pe codul fiscal/codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor. Asigurãtorii care practicã cele douã categorii de asigurãri (asigurãri de viaţã şi asigurãri generale) vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor atât balanţe sintetice şi analitice aferente fiecãrei categorii de asigurãri, cât şi balanţa centralizatã.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la 30 iunie 2004 nu întocmesc raportãri contabile la 30 iunie 2004, urmând sã depunã o declaraţie pe propria rãspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care sã cuprindã toate datele de identificare a societãţii:
- denumirea completã (conform certificatului de înmatriculare);
- adresa şi numãrul de telefon;
- numãrul de înregistrare la registrul comerţului;
- codul fiscal/codul unic de înregistrare;
- capitalul social.
3. Termenul pentru depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 2004
Depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 2004 pentru asigurãtorii şi brokerii de asigurare se va efectua pânã la data de 20 august 2004.
Asigurãtorii şi brokerii de asigurare care nu au desfãşurat activitate de la data înfiinţãrii pânã la 30 iunie 2004 depun declaraţie pânã la data de 10 august 2004.
Nedepunerea dischetelor şi a formularelor listate, semnate şi ştampilate, sau a declaraţiilor, dupã caz, pentru data de 30 iunie 2004 se sancţioneazã conform prevederilor <>art. 39 din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 36 din Legea nr. 82/1991 , republicatã.
4. Completarea raportãrilor contabile la 30 iunie 2004 de cãtre asigurãtori şi brokerii de asigurare se efectueazã folosindu-se planul de conturi aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 2.328/2.390/2001 privind aprobarea Reglementãrilor contabile specifice domeniului asigurãrilor, armonizate cu directivele europene şi Standardele internaţionale de contabilitate.

B. NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATECOD DENUMIRE

20 PROPRIETATE MIXTĂ( cu capital de stat şi privat)
PROPRIETATE MIXTĂ ( cu capital de stat-sub 50%)
21 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
22 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
23 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin

PROPRIETATE MIXTA ( cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
25 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
26 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strãin
27 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin

30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
(cu capital: privat autohton, privat autohton şi strãin,
privat strãin)
34 Societãţi comerciale pe acţiuni
35 Societãţi comerciale cu rãspundere limitatã
37 Societãţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul
anului 2002

C. CORELAŢII ÎN CADRUL FORMULARELOR

1. BILANŢ (cod 01)
- se verificã pentru asigurãtori şi brokerii de asigurare

1. rd.07 col.1 şi 2 = rd.01 la 06 col.1 şi 2
2. rd.10 col.1 şi 2 = rd.08 + 09 col.1 şi 2
3. rd.16 col.1 şi 2 = rd.11 la 15 col.1 şi 2
4. rd.24 col.1 şi 2 = rd.17 la 23 col. 1 şi 2
5. rd.27 col.1 şi 2 = rd.l0+16+24+25+26 col.1 şi 2
6. rd.31 col.1 şi 2 = rd.28 la 30 col.1 şi 2
7. rd.34 col.1 şi 2 = rd.32 +33 col.1 şi 2
8. rd.38 col.1 şi 2 = rd.35 la 37 col.1 şi 2
9. rd.47 col.1 şi 2 = rd.42 la 46 col.1 şi 2
10. rd.50 col.1 şi 2 = rd.48+49 col.1 şi 2
11. rd.57 col.1 şi 2 = rd.54 la 56 col.1 şi 2
12. rd.58 col.1 şi 2 = rd.07+27+31+34+38+39+40+41+47+
+50+51+52+53+57 col.1 şi 2
13. rd.59 col.1 şi 2 > = rd.60 col.1 şi 2
14. rd.67 col.1 şi 2 = rd.63 la 66 col.1 şi 2
15. rd.93 col.1 şi 2 = rd.82 la 92 col.1 şi 2
16. rd.107 col.1 şi 2 = rd.59+61+62+67+68-69+70-71+72-73+74-
-75+76-77+78-79-80+81+93+94+95 la 106 col.1 şi 2
17. rd.58 col.1 şi 2 = rd.107 col. 1 şi 2

2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

2.1 CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE (cod 02)
- se verificã numai pentru asigurãtori

1. rd.05 col.1 şi 2 = rd.01-02-03+04 col.1 şi 2
2. rd.12 col.1 şi 2 = rd.09-10+11 col.1 şi 2
3. rd.l6 col.1 şi 2 = rd.l3+14+15 col.1 şi 2
4. rd.22 col.1 şi 2 = rd.18+19+20-21 col.1 şi 2
5. rd.26 col.1 şi 2 = rd.24-25 col.1 şi 2
6. rd.27 col.1 şi 2 = rd.05+06+07-12-16-17-22-23-26 col.1 şi 2
daca rd.05+06+07 col.1 şi 2 > = rd.12+16+17+22+23+26 col.1 şi 2
7. rd.27 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.28=0 col.1 şi 2
8. rd.28 col.1 şi 2 = rd.12+16+17+22+23+26-05-06-07 col.1 şi 2
daca rd.05+06+07 col.1 şi 2 < = rd.12+16+17+22+23+26 col.1 şi 2
9. rd.28 > = 0 col. 1 şi 2 daca rd.27=0 col. 1 şi 2

2.2 CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIAŢĂ (cod 03)
- se verificã numai pentru asigurãtori

1. rd.03 col.1 şi 2 = rd.01-02 col.1 şi 2
2. rd.10 col.1 şi 2 = rd.04+05+08+09 col.1 şi 2
3. rd.13 col.1 şi 2 = rd.15-16+18-19 col.1 şi 2
4. rd.20 col.1 şi 2 = rd.22-23+25-26+28-29 col.1 şi 2
5. rd.30 col.1 şi 2 = rd.31-32 col.1 şi 2
6. rd.37 col.1 şi 2 = rd.33+34+35-36 col.1 şi 2
7. rd.41 col.1 şi 2 = rd.38+39+40 col.1 şi 2
8. rd.45 col.1 şi 2 = rd.03+10+11+12-13-20-30-37-4l-42-43-44 col.1 şi 2
daca rd.03+10+11+12 col.1 şi 2 > = rd.13+20+30+37+41+42+43+44 col.1 şi 2
9. rd.45 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.46=0 col.1 şi 2
10. rd.46 col.1 şi 2 = rd.13+20+30+37+41+42+43+44-03-10-11-12 col.1 şi 2
daca rd.03+10+11+12 col.1 şi 2 < = rd.13+20+30+37+41+42+43+44 col.1 şi 2
11. rd.46 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.45=0 col.1 şi 2

2.3 CONTUL NETEHNIC (cod 04)
- se verificã numai pentru asigurãtori
1. rd.11 col.1 şi 2 = rd.05+06+09+10 col.1 şi 2
2. rd.13 col.1 şi 2 = rd.14+15+16 col.1 şi 2
3. rd.20-21col.1 şi 2 = rd.01-02+03-04+11+12-13-17+18-19 col.1 şi 2
4. rd.20 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.21=0 col.1 şi 2
5. rd.21 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.20=0 col.1 şi 2
6. rd 24-25 col.1 şi 2 = rd.22-23 col.1 şi 2
7. rd.24 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.25=0 col. 1 şi 2
8. rd.25 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.24=0 col.1 şi 2
9. rd.28-29 col.1 şi 2 = rd.26-27 col.1 şi 2
10. rd. 28-29 col.1 şi 2 = rd. 20+24-21-25 col.1 şi 2
11. rd.28 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.29=0 col.1 şi 2
12. rd.29 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.28=0 col.1 şi 2
13. rd. 32-33 col.1 şi 2 = rd.28-29-30-31 col.1 şi 2
14. rd.32 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.33=0 col.1 şi 2
15. rd.33 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.32=0 col.1 şi 2

2.4 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE - BROKERI DE ASIGURARE (cod 05)
- se verificã numai pentru brokerii de asigurare
1. rd.06 col.1 şi 2 = rd.01+02+03+04+05 col.1 şi 2
2. rd.11 col.1 şi 2 = rd.07+08+09+10 col.1 şi 2
3. rd.15 col.1 şi 2 = rd.12+13+14 col.1 şi 2
4. rd.18-19 col.1 şi 2 = rd.06+11-15+16-17 col.1 şi 2
5. rd. 18 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.19=0 col.1 şi 2
6. rd. 19 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.18=0 col.1 şi 2
7. rd.22-23 col.1 şi 2 = rd.20-21 col.1 şi 2
8. rd. 22 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.23=0 col.1 şi 2
9. rd. 23 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.22=0 col.1 şi 2
10. rd.24 col.1 şi 2 = rd.06+11+16+20 col.1 şi 2
11. rd.25 col.1 şi 2 = rd.15+17+21 col.1 şi 2
12. rd.26-27 col.1 şi 2 = rd.24-25 col.1 şi 2
13. rd.26 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.27=0 col.1 şi 2
14. rd.27 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.26=0 col.1 şi 2
15. rd.30-31 col.1 şi 2 = rd.26-27- 28- 29 col.1 şi 2
16. rd.30 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.31=0 col.1 şi 2
17. rd.31 > = 0 col.1 şi 2 daca rd.30=0 col.1 şi 2

3. DATE INFORMATIVE (cod 06)
- se verificã pentru asigurãtori şi brokerii de asigurare

1. rd. 01+02 col.1 = 1
2. rd.11 col.1 la 3 = rd.03 la 10 col.1 la 3
3. rd.20 col.1 la 3 = rd.12 la 19 col.1 la 3
4. rd.03*) col.1 = rd.03*) col.2+3
______
*) se repeta de la rd.04 la rd.20

5. rd.21 = rd.22+26+31 la 36 col.1
6. rd.22 = rd.23+24+25 col.1
7. rd.26 = rd.27 la 30 col.1
8. rd.38 = rd.39+40 col.1
9. rd.41 = rd.42 la 45 col.1
10. rd.46 = rd.47 la 49 col.1
ll. rd.50 = rd.38+41-46 col.1

D. CORELAŢII ÎNTRE FORMULARE
Nr. Indicatorii din formular Corespund cu indicatorii din formular
crt. Cod formular Nr. rând Coloana Cod formular Nr. rând Coloana

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1 02 27 1 şi 2 04 01 1 şi 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 02 28 1 şi 2 04 02 1 şi 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 03 45 1 şi 2 04 03 1 şi 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 03 46 1 şi 2 04 04 1 şi 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 05 30 2 01 78 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 05 31 2 01 79 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 01 78 2 04 32 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 01 79 2 04 33 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 01 78 2 06 01 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10 01 79 2 06 02 2 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1. Corelaţiile de la nr. crt. 5 şi 6 se verificã numai pentru brokerii de
asigurare.
2. Corelaţiile de la nr. crt. 1-4 şi 7-8 se verificã numai pentru asigurãtori.
3. Corelaţiile de la nr. crt. 9 şi 10 se verificã pentru asigurãtori şi
brokerii de asigurare.

JUDEŢUL____________________|_|_| FORMA DE PROPRIETATE__________|_|_|
UNITATEA__________________________ ACTIVITATEA PREPONDERENTA
ADRESA loc.___________, sector____ (denumire clasa CAEN)
str._____________________nr.______ __________________________________
bl.__________ap._______se.________ COD CLASA CAEN_____________|_|_|_|
TEL__________FAX__________________
NUMĂRUL DIN REGISTRUL codul fiscal / COD UNIC
COMERŢULUI________________________ DE ÎNREGISTRARE __|_|_|_|_|_|_|_|_


BILANŢ
la data de 30 iunie 2004
01 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐
│ ACTIV │Nr │ Sold la │
│ │rd ├────────────┬────────────┤
│ │ │ începutul │ sfîrşitul │
│ │ │ anului │perioadei de│
│ │ │ │ raportare │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────┬────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│A │ACTIVE NECORPORALE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ I│Imobilizãri necorporale │ │ │ │
│ │ Cheltuieli de constituire(501-58011- │ │ │ │
│ │ 58021) │ 01 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Cheltuielile de dezvoltare (503-58013- │ │ │ │
│ │58023-59013-59023) │ 02 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Concesiuni, brevete, licenţe, mãrci, │ │ │ │
│ │drepturi şi valori similare şi alte imo-│ 03 │ │ │
│ │bilizãri necorporale, dacã au fost: │ │ │ │
│ │(505-58015-58025-59015-59025) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Fondul comercial, în cazul în care a │ │ │ │
│ │fost achiziţionat (507-58017-58027-59017│ 04 │ │ │
│ │-59027) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Avansuri şi imobilizãri necorporale în │ │ │ │
│ │curs de execuţie (523+524-59213-59223) │ 05 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte imobilizãri necorporale │ │ │ │
│ │(508-58018-58028-59018-59028) │ 06 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.01 la 06) │ 07 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│B │PLASAMENTE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ I│Plasamente în imobilizãri corporale şi │ │ │ │
│ │în curs │ │ │ │
│ │Terenuri şi construcţii (211-281-291) │ 08 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Avansuri şi plasamente în imobilizãri │ │ │ │
│ │corporale în curs de execuţie │ │ │ │
│ │(231+232-293) │ 09 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.08+09) │ 10 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ II│Plasamente deţinute la societãţile din │ │ │ │
│ │cadrul grupului şi sub forma de interese│ │ │ │
│ │de participare şi alte plasamente în │ │ │ │
│ │imobilizãri financiare │ │ │ │
│ │Titluri de participare deţinute la fili-│ │ │ │
│ │ale din cadrul grupului (261-29611- │ │ │ │
│ │29621) │ 11 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Titluri de creanţã şi împrumuturi acor- │ │ │ │
│ │date societãţilor din cadrul grupului │ │ │ │
│ │(26711+26721+26731+26741-29615-29625) │ 12 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Participãri la societãţile în care │ │ │ │
│ │existã interese de participare │ │ │ │
│ │(263-29613-29623) │ 13 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Titluri de creanţa şi împrumuturi acor- │ │ │ │
│ │date societãţilor în care existã inte- │ │ │ │
│ │rese de participare │ │ │ │
│ │(26713+26723+26733+26743-29617-29627) │ 14 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte plasamente în imobilizãri finan- │ │ │ │
│ │ciare │ │ │ │
│ │(262+264+265+26712+26714+26722+26724+ │ │ │ │
│ │26732+26734+26742+26744-29612-29622- │ │ │ │
│ │29614-29624-29616-29626-29619-29629) │ 15 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.11 la 15) │ 16 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ III│Alte plasamente financiare. │ │ │ │
│ │Acţiuni, alte titluri cu venit variabil │ │ │ │
│ │şi unitãţi la fondurile comune de pla- │ │ │ │
│ │sament │ │ │ │
│ │(2711+2712-29711-29721) │ 17 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix│ │ │ │
│ │(2721+2722-29712-29722) │ 18 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Pãrţi în fonduri comune de investiţii │ │ │ │
│ │(273+274) │ 19 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Împrumuturi ipotecare (26715+26725- │ │ │ │
│ │29631) │ 20 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte împrumuturi (26716+26726-29632) │ 21 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Depozite la instituţiile de credit │ │ │ │
│ │(26717+26727+26737+26747-29641-29651) │ 22 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte plasamente financiare (278-297) │ 23 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.17 la 23) │ 24 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ IV│Depozite la societãţi cedente (268- │ │ │ │
│ │29642-29652) │ 25 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│C │PLASAMENTE AFERENTE CONTRACTELOR ÎN │ │ │ │
│ │UNITĂŢI DE CONT (241-294) │ 26 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL PLASAMENTE (rd.10+16+24+25+26) │ 27 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│D │PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE │ │ │ │
│ │CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE │ │ │ │
│ │Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare la │ │ │ │
│ │asigurãri generale │ │ │ │
│ │(3922+3935+395+397+398+399) │ 28 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare la │ │ │ │
│ │asigurãri de viaţã │ │ │ │
│ │(391+3921+3931+396) │ 29 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor în unitãţi de cont cedate │ │ │ │
│ │reasiguratorului (3941+3942) │ 30 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.28 la 30) │ 31 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│E │CREANŢE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de încasat de la societãţile din │ │ │ │
│ │cadrul grupului (4511+4518-49511-49521) │ 32 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de încasat din interese de parti- │ │ │ │
│ │cipare (4521+4528-49512-49522) │ 33 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.32+33) │ 34 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ I│Creanţe provenite din operaţiuni de │ │ │ │
│ │asigurare directã │ │ │ │
│ │Asiguraţi (401*) │ 35 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Intermediari în asigurãri (404) │ 36 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte creanţe provenite din operaţiuni de│ │ │ │
│ │asigurare directã (4051+4052) │ 37 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.35 la 37) │ 38 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ II│Creanţe provenite din operaţiuni de │ │ │ │
│ │reasigurare (411*+412*-491) │ 39 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ III│Alte creanţe │ │ │ │
│ │(425+428*+431*+437*+438*+441*+4424+ │ │ │ │
│ │4428*+443*+444*+445+446*+447*+448*+4581+│ │ │ │
│ │461-496+54512+54522+464+475*) │ 40 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ IV│Creanţe privind capitalul subscris şi │ │ │ │
│ │nevãrsat (456-49513-49523) │ 41 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│F │ALTE ELEMENTE DE ACTIV │ │ │ │
│ I│Imobilizãri corporale şi stocuri │ │ │ │
│ │Echipamente tehnologice │ │ │ │
│ │(51112+51122-58112-58122-59112-59122) │ 42 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Aparate şi instalaţii de mãsurare, con- │ │ │ │
│ │trol şi reglare (51113+51123-58113- │ │ │ │
│ │58123-59113-59123) │ 43 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Mijloace de transport │ │ │ │
│ │(51114+51124-58114-58124-59114-59124) │ 44 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Mobilier, aparaturã biroticã, echipa- │ │ │ │
│ │mente de protecţie a valorilor umane şi │ │ │ │
│ │materiale şi alte active corporale │ │ │ │
│ │(51116+51126-58116-58126-59116-59126) │ 45 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Avansuri şi imobilizãri corporale în │ │ │ │
│ │curs de execuţie │ │ │ │
│ │(52112+52113+52118+52122+52123+52128+ │ │ │ │
│ │52212+52213+52214+52218+52222+52223+ │ │ │ │
│ │52224+52228-59211-59221) │ 46 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.42 la 46) │ 47 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Stocuri │ │ │ │
│ │Materiale consumabile (531-593) │ 48 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Materiale de natura obiectelor de inven-│ │ │ │
│ │tar (532-594) │ 49 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.48 + 49) │ 50 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ II│Casa de conturi la bãnci │ │ │ │
│ │(542+543+544+547+551+552) │ 51 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ III│Acţiuni proprii (541) │ 52 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ IV│Alte elemente de activ (548) │ 53 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│G │CHELTUIELI ÎN AVANS │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ I│Dobânzi şi chirii înregistrate în avans │ │ │ │
│ │(471) │ 54 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ II│Cheltuieli de achiziţie reportate (472) │ 55 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ III│Alte cheltuieli înregistrate în avans │ │ │ │
│ │(473) │ 56 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.54 la 56) │ 57 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL ACTIV (rd.07+27+31+34+38+39+40+41+│ │ │ │
│ │47+50+51+52+53+57) │ 58 │ │ │
├────┴────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ PASIV │ │ │ │
├────┬────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│A │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ I│Capital │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Capital social (1011+1012+1013) din care│ 59 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │- capital subscris vãrsat (10112+10122+ │ │ │ │
│ │10132) │ 60 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ II│Prime de capital (1041+1042) │ 61 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ III│Rezerve din reevaluare (1051+1052) │ 62 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ IV│Rezerve │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerve legale (10611+10621) │ 63 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerve pentru acţiuni proprii (10612+ │ │ │ │
│ │10622) │ 64 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerve statutare sau contractuale │ │ │ │
│ │(10613+10623) │ 65 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte rezerve (10618+10628)+/-(1071+1072)│ 66 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd.63 la 66) │ 67 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ V│Rezultatul reportat │ │ │ │
│ │Profitul nerepartizat(sold creditor │ │ │ │
│ │(11711+11721) │ 68 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Pierdere neacoperitã(sold debitor │ │ │ │
│ │11711+11721) │ 69 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat provenit din adop- │ │ │ │
│ │tarea pentru prima datã a IAS mai puţin │ │ │ │
│ │IAS29(sold creditor 11712+11722) │ 70 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat provenit din adop- │ │ │ │
│ │tarea pentru prima datã a IAS mai puţin │ │ │ │
│ │IAS29(sold debitor 11712+11722) │ 71 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat provenit din modi- │ │ │ │
│ │ficarea politicilor contabile(sold cre- │ │ │ │
│ │ditor 11713+11723) │ 72 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat provenit din modi- │ │ │ │
│ │ficarea politicilor contabile(sold debi-│ │ │ │
│ │tor 11713+11723) │ 73 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat provenit din corec- │ │ │ │
│ │tarea erorilor fundamentale(sold credi- │ │ │ │
│ │tor 11714+11724) │ 74 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat provenit din corec- │ │ │ │
│ │tarea erorilor fundamentale(sold debi- │ │ │ │
│ │tor 11714+11724) │ 75 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat reprezentând sur- │ │ │ │
│ │plusul realizat din rezerve din reeva- │ │ │ │
│ │luare(sold creditor 11715+11725) │ 76 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezultatul reportat reprezentând sur- │ │ │ │
│ │plusul realizat din rezerve din reeva- │ │ │ │
│ │luare(sold debitor 11715+11725) │ 77 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ VI│Rezultatul exerciţiului │ │ │ │
│ │Profit(121) │ 78 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Pierdere(121) │ 79 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ VII│Repartizarea profitului(129) │ 80 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│B │DATORII SUBORDONATE(1631+1632) │ 81 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│C │REZERVE TEHNICE │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva de prime(315) │ 82 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerve matematice(311) │ 83 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva pentru participare la beneficii │ │ │ │
│ │şi risturnuri privind asigurãrile de │ │ │ │
│ │viaţã(312) │ 84 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte rezerve tehnice(313) │ 85 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva pentru participare la beneficii │ │ │ │
│ │şi risturnuri pribind asigurãrile gene- ├────┼────────────┼────────────┤
│ │rale(332) │ 86 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva de daune privind asigurãrile │ │ │ │
│ │generale(327) │ 87 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva de daune privind asigurãrile de │ │ │ │
│ │viaţã(326) │ 88 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva de egalizare(338) │ 89 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva pentru riscuri neexprimate(334) │ 90 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Rezerva de catastrofã(333) │ 91 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte rezerve tehnice(335) │ 92 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL(rd.82 la 92) │ 93 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│D │REZERVE TEHNICE AFERENTE CONTRACTELOR │ │ │ │
│ │ÎN UNITĂŢI DE CONT(314) │ 94 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│E │PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI│ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Provizioane pentru pensii şi alte obli- │ │ │ │
│ │gaţii similare(15115+15125) │ 95 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Provizioane pentru impozite(15116+15126)│ 96 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Alte provizioane │ │ │ │
│ │(15111+15113+15114+15118+15121+15123+ │ │ │ │
│ │15124+15128) │ 97 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│F │DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI │ │ │ │
│ │(1651+1652+16818+16828) │ 98 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│G │DATORII │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Sume datorate societãţilor din cadrul │ │ │ │
│ │grupului(16411+16421+16815+16825+26911+ │ │ │ │
│ │26921+4511**+4518**) │ 99 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │Sume datorate privind interesele de │ │ │ │
│ │participare(16412+16422+16816+16826+ │ │ │ │
│ │26912+26922+4521**+4528**) │100 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ I│Datorii provenite din operaţiuni de │ │ │ │
│ │asigurare directã(402+404+405**) │101 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ II│Datorii provenite din operaţiuni de │ │ │ │
│ │reasigurare(411**+412**) │102 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ III│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni,│ │ │ │
│ │(16111+16114+16115+16117+16118+16121+ │ │ │ │
│ │16124+16125+16127+16128+16811+16821- │ │ │ │
│ │1691-1692) │103 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ IV│Sume datorate instituţiilor de credit │ │ │ │
│ │(16211+16212+16214+16215+16217+16218+ │ │ │ │
│ │16221+16222+16224+16225+16227+16228+ │ │ │ │
│ │16812+16822) │104 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ V│Alte datorii, inclusiv datorii fiscale │ │ │ │
│ │şi datorii pentru asigurãrile sociale │ │ │ │
│ │(16213+16216+16223+16226+1671+1672+ │ │ │ │
│ │16817+16827+421+422+423+424+426+427+ │ │ │ │
│ │4281**+431+437+4381+441**+4423+443+ │ │ │ │
│ │4428**+444**+446**+447**+448**+4511**+ │ │ │ │
│ │4518**+4521**+4528**+4551+4558+456**+ │ │ │ │
│ │457+4582**+462+463+475**+249+26913+ │ │ │ │
│ │26923+279+549+54511+54521+5461+5462) │105 │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│H │VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
│ │Venituri înregistrate în avans(131+4741+│ │ │ │
│ │4742) │106 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL PASIV (rd.59+61+62+67+68-69+70-71+│ │ │ │
│ │72-73+74-75+76-77+78-79-80+81+93+94+95 │ │ │ │
│ │la 106) │107 │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘
* soldurile debitoare ale conturilor respective
** soldurile creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele,le Numele, prenumele
semnãtura si si semnãtura
stampila unitãţii


JUDEŢUL____________________|_|_| FORMA DE PROPRIETATE__________|_|_|
UNITATEA________________________ ACTIVITATEA PREPONDERENTA
ADRESA loc._________, sector____ (denumire clasa CAEN)
str.___________________nr.______ ___________________________________
bl.__________ap._______sc.______ COD CLASA CAEN_____________|_|_|_|
TEL__________FAX________________
NUMĂRUL DIN REGISTRUL codul fiscal / COD UNIC
COMERŢULUI______________________ DE ÎNREGISTRARE __|_|_|_|_|_|_|_|_


CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE
la data de 30 iunie 2004
02 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐
│ │Nr │Realizãri aferente peri- │
│ │rd │oadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ Denumirea indicatorilor │ │an precedent│ an curent │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Venituri din prime, nete de reasigurare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) venituri din prime brute subscrise(+) │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) prime cedate în reasigurare (-) │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) variaţia rezervei de prime (+/-) │ 03 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d) variatia rezervei de prime, cedate în │ │ │ │
│ reasigurare(+/-) │ 04 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd.01-02-03+04) │ 05 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.Cota din venitul net (diferenţa intre veni-│ │ │ │
│turile si cheltuielile din plasamente) al │ │ │ │
│plasamentelor transferatã din contul netehnic│ │ │ │
│(+) │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3.Alte venituri tehnice,nete de reasigurare │ │ │ │
│ (+) │ 07 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4.Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) daune plãtite: │ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│sume brute │ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│partea reasiguratorilor(-) │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) variaţia rezervei de daune, neta de │ │ │ │
│ reasigurare (+/-) │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 09-10+11) │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5.Variatia altor rezerve tehnice, nete de │ │ │ │
│reasigurare, din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) Variaţia rezervei pentru riscuri │ │ │ │
│neexpirate(+/-) │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b)Variaţia rezervei de catastrofa (+/-) │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c)Variaţia altor rezerve tehnice (+/-) │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd 13+14+15) │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6.Variaţia rezervei pentru participare la │ │ │ │
│beneficii si risturnuri (+/-) │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7.Cheltuieli de exploatare nete │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) cheltuieli de achiziţie │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) variaţia sumei cheltuielilor de achiziţie │ │ │ │
│reportate (+/-) │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) cheltuieli de administrare │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d) comisioane primite de la reasiguratori si │ │ │ │
│participãri la beneficii (-) │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd 18+19+20-21) │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│8.Alte cheltuieli tehnice, nete de │ │ │ │
│ reasigurare │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│9.Variatia rezervei de egalizare(+/-) │ │ │ │
│suma bruta │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│partea reasiguratorilor (-) │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 24-25) │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│10.Rezultat tehnic al asigurãrii generale │ │ │ │
│Profit (rd. 05+06+07-12-16-17-22-23-26) │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd. 12+16+17+22+23+26-05-06-07) │ 28 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele Numele, prenumele
semnãtura si si semnãtura
stampila unitãţii


JUDEŢUL____________________|_|_| FORMA DE PROPRIETATE__________|_|_|
UNITATEA________________________ ACTIVITATEA PREPONDERENTA
ADRESA loc._________, sector____ (denumire clasa CAEN)
str.___________________nr.______ ___________________________________
bl.__________ap._______sc.______ COD CLASA CAEN_____________|_|_|_|
TEL__________FAX________________
NUMĂRUL DIN REGISTRUL codul fiscal / COD UNIC
COMERŢULUI______________________ DE ÎNREGISTRARE __|_|_|_|_|_|_|_|_


CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIATA
la data de 30 iunie 2004

03 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐
│ │Nr │Realizãri aferente peri- │
│ │rd │oadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ Denumirea indicatorilor │ │an precedent│ an curent │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Venituri din prime, nete de reasigurare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) venituri din prime brute subscrise(+) │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) prime cedate în reasigurare (-) │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd.01-02) │ 03 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.Venituri din plasamente │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) Venituri din participãri la societãţile │ │ │ │
│in care exista interese de participare, cu │ 04 │ │ │
│prezentarea distincta a veniturilor din pla- │ │ │ │
│samente la societãţile din cadrul grupului │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) Venituri din alte plasamente cu prezen- │ │ │ │
│tarea distincta a veniturilor din plasamente │ 05 │ │ │
│la societãţile din cadrul grupului: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│venituri provenind din terenuri si │ │ │ │
│construcţii │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│venituri provenind din alte plasamente │ 07 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c)Venituri din diminuarea sau anularea │ │ │ │
│provizioanelor cu plasamentele │ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d)Venit provenit din realizarea plasamentelor│ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 04+05+08+09) │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3.Plusvalori nerealizate din plasamente │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4.Alte venituri tehnice, nete de reasigurare │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare│ │ │ │
│TOTAL(rd. 15-16+18-19) │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a)sume plãtite: │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- sume brute │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- partea reasiguratorilor (-) │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) variaţia rezervei de daune (+/-) │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- suma bruta │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- partea reasiguratorilor (-) │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6.Variaţia rezervelor tehnice privind │ │ │ │
│asigurãrile de viata │ │ │ │
│TOTAL (rd. 22-23+25-26+28-29) │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) variaţia rezervei matematice │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- suma bruta │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- partea reasiguratorilor (-) │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) variaţia rezervei pentru participare la │ │ │ │
│beneficii si risturnuri │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- suma bruta │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- partea reasiguratorilor (-) │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) variaţia altor rezerve tehnice │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- suma bruta │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- partea reasiguratorilor (-) │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7.Variaţia rezervelor tehnice privind │ │ │ │
│contractele in unitãţi de cont (+/-) │ │ │ │
│TOTAL(rd 31-32) │ 30 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- suma bruta │ 31 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│- partea reasiguratorilor (-) │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│8.Cheltuieli de exploatare nete: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) cheltuieli de achiziţii │ 33 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) variaţia sumei cheltuielilor de achiziţii │ │ │ │
│reportate │ 34 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) cheltuieli de administrare │ 35 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d) comisioane primite de la reasiguratori si │ │ │ │
│participãri la beneficii (-) │ 36 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 33+34+35-36) │ 37 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│9.Cheltuieli cu plasamente: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a)cheltuieli de gestionare a plasamentelor, │ │ │ │
│inclusiv cheltuielile cu dobânzile │ 38 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) cheltuieli privind constituirea │ │ │ │
│provizioanelor pentru plasamente │ 39 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) pierderi provenind din realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ 40 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 38+39+40) │ 41 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│10.Minusvalori nerealizate din plasamente │ 42 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│11.Alte cheltuieli tehnice, nete de │ │ │ │
│reasigurare │ 43 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│12.Cota din venitul net al plasamentelor │ │ │ │
│transferata in contul netehnic │ 44 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│13.Rezultatul tehnic al asigurãrii de viaţã │ │ │ │
│Profit(rd. 03+10+11+12-13-20-30-37-41-42-43- │ │ │ │
│44) │ 45 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere │ │ │ │
│(rd. 13+20+30+37+41+42+43+44-03-10-11-12) │ 46 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele Numele, prenumele
semnãtura si si semnãtura
stampila unitãţii


JUDEŢUL____________________|_|_| FORMA DE PROPRIETATE__________|_|_|
UNITATEA________________________ ACTIVITATEA PREPONDERENTA
ADRESA loc._________, sector____ (denumire clasa CAEN)
str.___________________nr.______ ___________________________________
bl.__________ap._______sc.______ COD CLASA CAEN_____________|_|_|_|
TEL__________FAX________________
NUMĂRUL DIN REGISTRUL codul fiscal / COD UNIC
COMERŢULUI______________________ DE ÎNREGISTRARE __|_|_|_|_|_|_|_|_CONTUL NETEHNIC
la data de 30 iunie 2004
04 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐
│ │Nr │Realizãri aferente peri- │
│ │rd │oadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ Denumirea indicatorilor │ │an precedent│ an curent │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1.Rezultatul tehnic al asigurãrii generale │ │ │ │
│Profit │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.Rezultatul tehnic al asigurãrii de viata │ 03 │ │ │
│Profit │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere │ 04 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3.Venituri din plasamente │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a)Venituri din participãri la societãţile in │ │ │ │
│care exista interese de participare, cu │ │ │ │
│prezentarea distincta a veniturilor din │ │ │ │
│plasamente la societãţile din cadrul grupului│ 05 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b)Venituri din alte plasamente cu prezentarea│ │ │ │
│distincta a veniturilor din plasamente la │ │ │ │
│societãţile din cadrul grupului: │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│venituri provenind din terenuri si │ │ │ │
│construcţii │ 07 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│venituri provenind din alte plasamente │ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c)Venituri din diminuarea sau anularea │ │ │ │
│provizioanelor cu plasamentele │ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d)Venituri provenind din realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd. 05+06+09+10) │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4.Cota din venitul net al plasamentelor │ │ │ │
│transferata din contul tehnic al asigurãrii │ │ │ │
│de viata │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Cheltuieli cu plasamentele │ │ │ │
│TOTAL (rd 14+15+16) │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a)cheltuieli de gestionare a plasamentelor, │ │ │ │
│inclusiv cheltuielile cu dobânzile │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) cheltuieli privind constituirea │ │ │ │
│provizioanelor pentru plasamente │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) pierderi provenind din realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6.Cota din venitul net al plasamentelor │ │ │ │
│transferata in contul tehnic al asigurãrilor │ │ │ │
│generale │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7.Alte venituri netehnice │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│8.Alte cheltuieli netehnice, inclusiv │ │ │ │
│provizioanele │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│9. Rezultatul curent - │ │ │ │
│Profit (rd.01-02+03-04+11+12-13-17+18-19) │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd. 13-11-12+17-18+19-01+02- │ │ │ │
│03+04) │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│10.Venituri extraordinare │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│ll.Cheltuieli extraordinare │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│12.Rezultatul extraordinar │ │ │ │
│Profit (rd 22-23) │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd 23-22) │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│13.Venituri totale │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│14.Cheltuieli totale │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│15.Rezultatul brut │ │ │ │
│Profit (rd.26-27); (20-21+24-25); │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd 27-26); (rd 21-20+ 25-24); │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│16.Impozit pe profit │ 30 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│17.Alte impozite (care nu figureazã la │ │ │ │
│poziţiile precedente) │ 31 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│18.Rezultatul net al exerciţiului │ │ │ │
│Profit (rd 28-30-31) │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd 29+30+31) │ 33 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele Numele, prenumele
semnãtura si si semnãtura
stampila unitãţii


JUDEŢUL____________________|_|_| FORMA DE PROPRIETATE__________|_|_|
UNITATEA________________________ ACTIVITATEA PREPONDERENTA
ADRESA loc._________, sector____ (denumire clasa CAEN)
str.___________________nr.______ ___________________________________
bl.__________ap._______sc.______ COD CLASA CAEN_____________|_|_|_|
TEL__________FAX________________
NUMĂRUL DIN REGISTRUL codul fiscal / COD UNIC
COMERŢULUI______________________ DE ÎNREGISTRARE __|_|_|_|_|_|_|_|_CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie 2004

BROKERI DE ASIGURARE
05 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐
│ │Nr │Realizãri aferente peri- │
│ │rd │oadei de raportare │
│ │ ├────────────┬────────────┤
│ Denumirea indicatorilor │ │an precedent│ an curent │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│1. Venituri din activitatea de brokeraj: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) negocierea contractelor de asigurare si │ │ │ │
│reasigurare │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b)efectuarea inspecţiilor de risc │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c)regularizari in caz de daune │ 03 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d)comisariat de avarii │ 04 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│e)alte activitãţi in legãtura cu obiectul │ │ │ │
│de activitate │ 05 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd.01+02+03+04+05) │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│2.Venituri din plasamente: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) Venituri din participãri la societãţile │ │ │ │
│in care exista interes de participare, cu │ │ │ │
│prezentarea distincta a veniturilor din │ │ │ │
│plasamente la societãţile din cadrul grupului│ 07 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) Venituri din alte plasamente, cu prezen- │ │ │ │
│tarea distincta a veniturilor din plasamente │ │ │ │
│la societãţile din cadrul grupului │ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) Venituri din diminuarea sau anularea pro- │ │ │ │
│vizioanelor cu plasamentele │ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│d) Venituri provenind din realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd.07+08+09+10) │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│3. Cheltuieli cu plasamentele: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│a) Cheltuieli de gestionare a plasamentelor, │ │ │ │
│inclusiv cheltuielile cu dobânzile │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│b) Cheltuieli privind constituirea de │ │ │ │
│provizioane pentru plasamente │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│c) Pierderi provenind din realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│TOTAL(rd.l2+13+14) │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│4. Alte venituri │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│5. Alte cheltuieli │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│6. Rezultatul curent │ │ │ │
│Profit (rd.06+11-15+16-17) │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd. 15+17-06-11-16) │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│7. Venituri extraordinare │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│8. Cheltuieli extraordinare │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│9. Rezultatul extraordinar │ │ │ │
│Profit (rd.20-21) │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd. 21-20) │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│10. Venituri totale (rd.06+11+16+20) │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│11. Cheltuieli totale (rd.15+17+21) │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│12. Rezultatul brut │ │ │ │
│Profit (rd.24-25) │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd.25-24) │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│13. Impozitul pe profit │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│14. Alte impozite (care nu figureazã la │ │ │ │
│poziţiile precedente) │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│15. Rezultatul net al exerciţiului │ │ │ │
│Profit(rd.26-28-29) │ 30 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (rd.27+28+29) │ 31 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele Numele, prenumele
semnãtura si si semnãtura
stampila unitãţii


DATE INFORMATIVE
la 30 iunie 2004
06 - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────────────────┐
│ │Nr │Nr. unitãţi Sume │
│I. Date privind rezultatul înregistrat │rd ├────────────┬────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Societãţi care au inregistrat │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Societãţi care au inregistrat pierdere │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤
│II. Date informative privind situaţia crean- │ │Termen de lichiditate a │
│ţelor şi datoriilor │ │activului │
│ │ ├─────────┬───────┬───────┤
│ │ │ Sold │ sub 1 │ peste │
│ │ │(col.2+3)│ an │ 1 an │
│ │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Creanţe │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
│Creanţe imobilizate(267+268) │ 03 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Sume de încasat de la societãţile din cadrul │ │ │ │ │
│grupului(4511+4518) │ 04 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Sume de încasat din interese de participare │ │ │ │ │
│(4521+4528) │ 05 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare│ │ │ │ │
│directa (401*+404+405) │ 06 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Creanţe provenite din operaţiuni de reasigu- │ │ │ │ │
│rare (411*+412*) │ 07 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Creanţe fata de bugetul de stat │ │ │ │ │
│(441*+4424+4428*+444*+446*+448*) │ 08 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Alte creanţe (425+428*+431*+437* │ │ │ │ │
│438*+443+445+447*+ │ │ │ │ │
│4581+461+54512+54522+464+475*) │ 09 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Cheltuieli înregistrate in avans │ │ │ │ │
│(471+472+473) │ 10 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│ TOTAL CREANŢE (rd. 03 la 10) │ 11 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴───────┴───────┤
│ │ │Termen de exigibilitate a│
│ │ │pasivului │
│ Datorii │ ├─────────┬───────┬───────┤
│ │ │ Sold │ sub 1 │ peste │
│ │ │(col.2+3)│ an │ 1 an │
│ │ ├─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ │ │ │ │
│(16111+16114+16115+16117+ │ │ │ │ │
│16118+16121+16124+16125+16127 │ │ │ │ │
│+16128+16811+16821) │ 12 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Sume datorate societãţilor din cadrul │ │ │ │ │
│grupului si sume datorate privind interesele │ │ │ │ │
│de participare │ │ │ │ │
│(16411 + 16412+16421+16422+16815+ │ │ │ │ │
│16816+16825+16826+26911+26912+ │ │ │ │ │
│26921+26922+4511**+4521**+4518**+4528**) │ 13 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Sume datorate instituţiilor de credit │ │ │ │ │
│(16211+16212+16214+16215+16217+ │ │ │ │ │
│16218+16221+16222+16224+16225+ │ │ │ │ │
│16227+16228+16812+16822) │ 14 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Datorii provenite din operaţiuni de asigurare│ │ │ │ │
│directa(402+404+405**) │ 15 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Datorii provenite din operaţiuni de │ │ │ │ │
│reasigurare(411**+412**) │ 16 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Datorii fata de bugetul statului │ │ │ │ │
│(441**+4423+4428**+444**+446**+448**) │ 17 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si │ │ │ │ │
│(16213+16216+16223+16226+1671+1672 +16817+ │ │ │ │ │
│16827+421+422+423+424+426+ 427+4281**+431+437│ │ │ │ │
│+4381+443++447**++4511**+4518**+4521** │ │ │ │ │
│+4528**+4551+4558+456**+457+4582**+462+463+ │ │ │ │ │
│475**+249+26913+26923+279+549+54511+54521+ │ │ │ │ │
│5461+5482) │ 18 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│Venituri inregistrate in avans │ │ │ │ │
│(131+4741+4742) │ 19 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼───────┼───────┤
│TOTAL DATORII (rd. 12 la 19) │ 20 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴───────┴───────┤
│III. Date privind plãţile restante │ │ SUME │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Plaţi restante - total │ │ │
│(rd. 22+26+31 la 36) din care: │ 21 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Obligaţii restante provenite din operaţiuni │ │ │
│de asigurare directa si reasigurare │ │ │
│(402+404+405**+411**+412**) │ │ │
│Total (rd. 23+24+25) │ 22 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ peste 30 zile │ 23 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ peste 90 zile │ 24 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ peste un an │ 25 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Obligaţii restante fata de bugetul │ │ │
│asigurãrilor sociale │ │ │
│total (rd. 27 la 30) din care │ 26 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Contribuţii pentru asigurãri sociale de stat │ │ │
│datorate de angajatori, salariaţi si alte │ │ │
│persoane asimilate (4311+4312) │ 27 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Contribuţii pentru fondul asigurãrilor │ │ │
│sociale de sãnãtate datorate de angajatori şi│ │ │
│de persoanele asigurate (4313+4314) │ 28 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Contribuţii pentru ajutorul de şomaj datorate│ │ │
│de angajatori si de persoanele asigurate │ │ │
│(4371+4372) │ 29 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Alte datorii sociale (4381) │ 30 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Obligaţii restante fata de bugetele │ │ │
│fondurilor speciale(443+447) │ 31 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Obligaţii restante fata de alţi creditori │ │ │
│(161+164+167+168++269+279+421+423+424+426+ │ │ │
│427+4281+451+457+4582+462) │ 32 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul │ │ │
│(stabilit la bugetul de stat │ │ │
│(441+442+444+446+448) │ 33 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Impozite si taxe neplatite la termenul │ │ │
│(stabilit la bugetele locale │ │ │
│(441+442+444+446+448) │ 34 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenta │ │ │
│(162+546) │ 35 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Dobânzi restante( 16812+16822+54617+54627) │ 36 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤
│IV. Numãr mediu de salariaţi │ │ 30 iunie │ 30 iunie │
│ │ │ 2003 │ 2004 │
│ │ ├────────────┼────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤
│Numãr mediu de salariaţi │ 37 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤
│V. Date privind investiţiile strãine în │ Nr.│ Sume │
│România │ rd.│ EURO │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Total capital social vãrsat de investitorul │ │ │
│strãin la data de 1 ianuarie 2004 (rd. 39+40)│ │ │
│din care: │ 38 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - in valuta │ 39 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│ - in natura │ 40 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Creşterea capitalului vãrsat de investitorul │ │ │
│strãin in cursul anului2004 (rd.42 la 45) │ 41 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│-achiziţionãri de parti sociale sau cumpãrãri│ │ │
│de acţiuni │ 42 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- dividende reinvestite │ 43 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- conversii de imprumuturi in acţiuni │ 44 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- alte cauze │ 45 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Descreşterea capitalului social vãrsat de │ │ │
│investitorul strãin in cursul anului 2004 │ │ │
│(rd. 47 la 49), din care: │ 46 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- cedãri de parti sociale sau vânzãri de │ │ │
│acţiuni │ 47 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- restituiri de capital │ 48 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│- alte cauze │ 49 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Total capital social vãrsat de investitorul │ │ │
│strãin (rd 38+41-46) │ 50 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Cota de participare a investitorului strãin %│ 51 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Împrumuturi acordate de investitorul strãin │ 52 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│VI. Plaţi de dobânzi si redevente │ Nr.│ Sume │
│strãin (rd 38+41-46) │ rd.│ - Mii lei - │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Plãţile de dobânzi efectuate de persoanele │ │ │
│juridice romane cãtre persoanele fizice │ │ │
│nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene │ 53 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤
│Plãţile de dobânzi si redevente efectuate de │ │ │
│persoanele juridice romane cãtre persoanele │ │ │
│juridice nerezidente afiliate*** din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene │ 54 │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────────────────┘
* soldurile debitoare ale conturilor respective
** soldurile creditoare ale conturilor respective
*** pentru statutul de "parte afiliata se vor avea in vedere prevederile
<>art. 7 pct 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.


Administrator Întocmit

Numele si prenumele Numele si prenumele
Semnãtura Semnãtura
Stampila unitãţii


------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016