Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
SISTEM din 4 noiembrie 2004 de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM din 4 noiembrie 2004  de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei    Twitter Facebook
Cautare document

SISTEM din 4 noiembrie 2004 de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.081 din 19 noiembrie 2004
Sistemul de monitorizare a calitãţii benzinei şi motorinei asigurã atât monitorizarea calitativã, cât şi pe cea cantitativã.

SECŢIUNEA A
Agenţii economici care introduc pe piaţã benzinã şi motorinã sunt obligaţi sã verifice în laboratoarele proprii sau în alte laboratoare, pentru fiecare lot de benzinã şi motorinã introdus pe piaţã, toate specificaţiile tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a benzinei şi motorinei.
Distribuitorii, agenţii economici care comercializeazã benzinã sau motorinã cãtre utilizatori au urmãtoarele obligaţii:
a) sã pãstreze înregistrarea tuturor cantitãţilor de benzinã şi motorinã comercializate, precum şi rapoartele de încercãri aferente acestora, cel puţin un an;
b) sã transmitã trimestrial Ministerului Economiei şi Comerţului informaţii privind cantitatea totalã de benzinã şi motorinã comercializatã (litri/tone) în conformitate cu tabelul prevãzut la pct. 5 din anexa la <>Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 662/2004 privind stabilirea unui formular comun pentru prezentarea informaţiilor naţionale referitoare la calitatea carburanţilor introduşi pe piaţã;
c) sã permitã organismelor recunoscute de Ministerul Economiei şi Comerţului prelevarea probelor de benzinã şi motorinã.

SECŢIUNEA B
1. Ministerul Economiei şi Comerţului monitorizeazã respectarea cerinţelor privind calitatea benzinei şi motorinei prin eşantionare.
2. Activitatea de eşantionare constã în prelevarea probelor de benzinã şi motorinã şi efectuarea încercãrilor de determinare a parametrilor specificaţiilor tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 .
Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului pot fi observatori la prelevarea probelor.
3. Activitatea de eşantionare se realizeazã de cãtre laboratoare de încercãri, de organisme de certificare de produs sau de organisme de inspecţie independente, recunoscute în acest scop de Ministerul Economiei şi Comerţului.
4. Recunoaşterea acestor organisme se face în urma unui proces de evaluare bazat pe criteriile prevãzute în anexa nr. 1.
5. Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea activitãţii de eşantionare a benzinei şi motorinei se aprobã prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
6. Organismele recunoscute pentru efectuarea activitãţilor de eşantionare vor transmite Ministerului Economiei şi Comerţului rezultatele încercãrilor efectuate asupra probelor şi o copie a procesului-verbal de eşantionare, în maximum 36 de ore din momentul prelevãrii probei.
7. Procesul-verbal de eşantionare va fi completat în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 2 şi se va întocmi în 3 exemplare:
- un exemplar pentru distribuitorul de la care s-a prelevat proba;
- un exemplar pentru organismul recunoscut sã efectueze eşantionarea;
- un exemplar pentru Ministerul Economiei şi Comerţului.
8. Metodologia de eşantionare este prevãzutã în anexa nr. 3.
9. Pe recipientele utilizate pentru prelevarea probelor de benzinã şi motorinã se aplicã o etichetã ce conţine informaţiile prevãzute în anexa nr. 4.
Informaţiile de pe eticheta aferentã probei, referitoare la provenienţa acesteia, trebuie sã fie complete şi lizibile. Eticheta se aplicã pe recipientul pentru prelevarea probei astfel încât sã nu se desprindã sau sã se detaşeze uşor ulterior.
10. Ministerul Economiei şi Comerţului stabileşte împreunã cu principalii distribuitori de benzinã şi motorinã care este numãrul minim anual de probe.
Ministerul Economiei şi Comerţului stabileşte locul şi momentul prelevãrii probelor, precum şi organismul recunoscut care efectueazã eşantionarea.
11. Toate cheltuielile aferente activitãţii de eşantionare sunt suportate de cãtre distribuitorii de la care s-au prelevat eşantioanele.
12. Probele se analizeazã în maximum 36 de ore din momentul prelevãrii. Dacã rezultatele încercãrilor nu sunt conforme cu prevederile specificaţiilor tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 , atunci probele se preiau de un alt organism recunoscut şi sunt analizate în timp de maximum 36 de ore.
Încercãrile suplimentare efectuate de cel de-al doilea organism recunoscut sunt asistate de un reprezentant al organismului care a efectuat primele încercãri.
În cazul în care rezultatele încercãrilor suplimentare sunt conforme cu specificaţiile tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 , cheltuielile aferente acestora sunt suportate de cãtre organismul recunoscut care a efectuat primele încercãri.
În cazul în care rezultatele încercãrilor suplimentare nu sunt conforme cu specificaţiile tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 , adiţional aplicãrii sancţiunilor prevãzute în reglementarea anterior menţionatã, reprezentanţii ministerului vor sesiza Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor, care în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare, va dispune sistarea comercializãrii lotului de benzinã sau motorinã neconform.
13. Pentru aplicarea acestui ordin se organizeazã în cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului o comisie a cãrui componenţã nominalã se aprobã de cãtre secretarul de stat coordonator.
14. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul sistem.

ANEXA 1


────────
la sistem
──────────

CRITERII DE EVALUARE
a organismelor în vederea recunoaşterii

Condiţii minime:
1. sã fie acreditate;
2. sã deţinã asigurare de rãspundere civilã;
3. sã demonstreze capabilitate proprie de prelevare probe, dotare cu echipamente corespunzãtoare pentru efectuarea încercãrilor conform metodelor prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a benzinei şi motorinei;
4. sã demonstreze capabilitatea de a efectua încercãrile pentru determinarea parametrilor prevãzuţi în specificaţiile tehnice pentru benzinã şi motorinã cât mai aproape de locul prelevãrii probelor respective.

ANEXA 2
────────
a sistem
────────
Denumirea organismului recunoscut care efectueazã activitatea de eşantionare
Telefon ......... fax ..............
Str. ................. nr. .........
Localitatea ........................

PROCES - VERBAL
de eşantionare în vederea determinãrii specificaţiilor tehnice

Nr. .....................

Încheiat azi ................, ora ................
Distribuitor ...../(denumirea completã, adresa, telefon, fax, e-mail) ......
Reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea activitãţii de eşantionare ....., funcţia ............, legitimaţia nr. ...........
În conformitate cu prevederile <>art. 13 din Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a benzinei şi motorinei am procedat la prelevarea urmãtoarelor probe:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cantitatea Cantitatea Parametrii Observaţii
Nr. Denumirea Furnizorul specificã pentru probã de
crt. produsului din care (U.M) determinat
s-a prelevat
proba (U.M)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
............
............
............
............
............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Probele au fost prelevate în prezenţa ............/(reprezentantul distribuitorului) ......... care a primit spre pãstrare proba martor introdusã într-un recipient curat şi uscat, cu sigiliul nr. ........................

Semnãtura
.................

Probele reprezentând (proba, contraproba cu nr. sigiliului) ............ au fost preluate pentru a fi expediate la Laboratorul .......... de cãtre .........., reprezentantul organismului recunoscut pentru efectuarea încercãrilor ........

Persoana care preleveazã proba,
.............................

Distribuitor,
.............

ANEXA 3


────────
la sistem
──────────

METODOLOGIE DE EŞANTIONARE
În vederea determinãrii parametrilor prevãzuţi în specificaţiile tehnice pentru benzinã şi motorinã se preleveazã 3 probe, identificabile în orice moment:
Proba pentru laborator: cantitate de produs prelevatã dintr-un lot pentru a permite determinarea, de cãtre organismul recunoscut, a parametrilor specificaţiilor tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a benzinei şi motorinei.
Contraproba: proba care se utilizeazã pentru efectuarea încercãrilor suplimentare atunci când rezultatele încercãrilor asupra probei pentru laborator au evidenţiat neconformitatea acestuia cu specificaţiile tehnice prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 .
Proba martor: proba care se pãstreazã de cãtre distribuitor.
În toate cazurile probele prelevate vor fi sigilate. Aceste sigilii se vor aplica pe eticheta aferentã probelor.
Înainte de utilizare recipientele pentru prelevarea probelor trebuie sã fie verificate din punct de vedere al integritãţii şi etanşeitãţii. Recipientul se închide cu un capac prevãzut cu o garniturã nedeterioratã, rezistentã la benzinã şi motorinã.
Probele vor fi introduse numai în recipiente destinate în mod special pentru acest scop care trebuie sã fie curate şi uscate.
Proba martor şi contraproba vor avea sigilii duble. Un sigiliu va fi al distribuitorului de benzinã sau motorinã supusã verificãrii, iar celãlalt sigiliu va fi al organismului recunoscut pentru efectuarea activitãţii de eşantionare.
Posesorii celor 3 probe nu au dreptul sã distrugã sau sã modifice starea probei aflate în pãstrarea lor.
Cantitatea necesarã pentru cele 3 probe de benzinã este de 9 litri, iar pentru motorinã de 4,5 litri.
Persoana care preleveazã proba are responsabilitatea de a manipula, ambala şi transporta proba respectivã de la locul de prelevare pânã la laboratorul care efectueazã încercãrile.
Proba martor sigilatã se pãstreazã timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o camerã rãcoroasã, uscatã şi feritã de praf.
Contraproba sigilatã şi nefolositã se pãstreazã timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o camerã rãcoroasã, uscatã şi feritã de praf, dupã care poate fi recuperatã de distribuitor.
Evidenţa probelor prelevate se va ţine într-un registru special al laboratorului care efectueazã încercãrile. În registrul special de evidenţã se înscriu informaţiile menţionate pe etichetele fixate la probele sigilate.
Prelevarea probelor se realizeazã cu respectarea normelor de protecţia muncii şi a normelor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
Metodele de referinţã pentru determinarea parametrilor aferenţi specificaţiilor tehnice cuprinse în anexele nr. 2-5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 689/2004 sunt cele prevãzute în art. 15 din aceeaşi hotãrâre.

ANEXA 4
───────
la sistem
──────────

Denumirea organismului recunoscut care efectueazã activitatea de eşantionare
Proba pentru laborator/Proba martor/Contraproba
Nr. sigiliului ......................

Loc pentru sigiliu

ETICHETA PENTRU PROBĂ
(însoţeşte fiecare probã de produs)

Nr. şi data procesului-verbal de eşantionare
Denumirea produsului ...........................................
Cantitatea de benzinã sau motorinã aflatã în rezervor la momentul prelevãrii
................................................................
Cantitatea prelevatã pentru probã ..............................
Parametrii de determinat .......................................
Data şi ora prelevãrii .........................................
Numãrul de identificare pentru pompã ...........................
Distribuitorul de la care s-a prelevat proba ...................

Persoana care preleveazã proba,
..............................
(numele şi prenumele, funcţia,
semnãtura şi ştampila)


Distribuitor,
..............
(numele şi prenumele, funcţia,
semnãtura şi ştampila)

________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016