Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 16 decembrie 1971  privind reglementarea accesului si raminerii in zona de constructie a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut si trecerii frontierei de stat romano-sovietice in legatura cu realizarea acestui Nod hidrotehnic, in afara zonei de constructie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROTOCOL din 16 decembrie 1971 privind reglementarea accesului si raminerii in zona de constructie a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut si trecerii frontierei de stat romano-sovietice in legatura cu realizarea acestui Nod hidrotehnic, in afara zonei de constructie

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 124 din 11 noiembrie 1972
Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, în conformitate cu prevederile Acordului romano-sovietic privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia,
au încheiat prezentul protocol asupra urmãtoarelor:

ART. 1
Prezentul - protocol reglementeazã:
a) determinarea pe teren a zonei de construcţie a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, denumit în cele ce urmeazã Nodul hidrotehnic;
b) intrarea, rãmînerea şi ieşirea din zona de construcţie a specialiştilor şi muncitorilor romani şi sovietici;
c) regulile de trecere a frontierei de stat în afarã zonei de construcţie de cãtre specialiştii şi muncitorii romani şi sovietici care participa la realizarea Nodului hidrotehnic;
d) regimul vamal pentru specialiştii şi muncitorii romani şi sovietici la intrarea în zona de construcţie şi la ieşirea din aceasta zona; regimul vamal pentru utilajele, mijloacele de transport, echipamentele şi materialele care se aduc în zona de construcţie sau se scot din aceasta zona.
ART. 2
a) Pentru perioada de execuţie a Nodului hidrotehnic se stabileşte o zona de construcţie a Nodului hidrotehnic, denumita în cele ce urmeazã zona, care cuprinde suprafeţe de teren de pe teritoriul roman şi teritoriul sovietic.
Zona include: obiectele şantierului, întreprinderi auxiliare, platforme de construcţie, localuri administrative şi gospodãreşti, depozite, cantine, puncte medicinale şi alte construcţii ale celor doua pãrţi, destinate nevoilor şantierului.
În zona nu se vor crea birouri pentru angajarea forţei de munca, dormitoare şi cluburi.
b) Limitele zonei, fiecate în sarcina de proiectare aprobatã de cele doua pãrţi, vor fi precizate pe teren de cãtre împuterniciţii de frontiera ai pãrţilor, împreunã cu reprezentanţii beneficiarilor şi constructorilor. Pe parcursul executãrii lucrãrilor de construcţii, limitele zonei pot fi modificate pe baza acordului pãrţilor.
ART. 3
Beneficiarii vor asigura, fiecare pe teritoriul propriu, marcarea pe teren cu indicatoare vizibile a limitelor zonei, precum şi iluminatul corespunzãtor al acesteia. Fiecare parte va lua mãsuri, pe teritoriul propriu, pentru a interzice intrarea în zona a persoanelor care nu au acest drept.
Organizaţiile de construcţii ale fiecãrei pãrţi vor asigura, în zona, paza clãdirilor, construcţiilor, materialelor şi utilajelor ce le aparţin.
ART. 4
Pentru intrarea în zona şi ieşirea din zona a specialiştilor şi muncitorilor romani şi sovietici, precum şi a mijloacelor de transport, împuterniciţii de frontiera ai pãrţilor, împreunã cu beneficiarii respectivi, stabilesc pe teren, fiecare pe teritoriul propriu, puncte permanente de trecere în funcţie de nevoile execuţiei lucrãrilor de construcţie. Împuterniciţii de frontiera ai pãrţilor se vor informa reciproc despre punctele de trecere stabilite pe teritoriul propriu.
În caz de necesitate, împuterniciţii de frontiera ai pãrţilor împreunã cu beneficiarii respectivi, la cererea Comisiei mixte romano-sovietice pentru Nodul hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, pot deschide şi alte puncte de trecere, care vor funcţiona pe perioada de timp stabilitã de aceasta comisie.
ART. 5
Intrarea, ieşirea şi rãmînerea în zona a specialiştilor şi muncitorilor romani şi sovietici care lucreazã la realizarea Nodului hidrotehnic se vor efectua în baza unei legitimatii de acces în zona, conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul protocol.
Legitimatiile de acces în zona vor fi eliberate de cãtre beneficiarul fiecãrei pãrţi pentru cetãţenii tarii sale şi vor fi vizate (prin semnatura şi ştampila) de cãtre împuternicitul de frontiera al acestei pãrţi.
Titularul legitimatiei de acces în zona are dreptul sa se deplaseze liber în cadrul zonei, sa execute lucrãrile de construcţie, sa se foloseascã de cantine şi puncte de asistenta medicalã, indiferent de amplasarea acestora fata de linia frontierei de stat, respectînd regulile stabilite în anexa nr. 1 la prezentul protocol, care face parte integrantã din acesta.
ART. 6
a) Accesul în zona, ieşirea din zona pe teritoriul celeilalte tari şi trecerea frontierei de stat romano-sovietice în afarã zonei, a membrilor Comisiei mixte, consilierilor şi experţilor sãi, precum şi a specialiştilor, ambelor pãrţi care executa sarcinile trasate de Comisia mixtã, se efectueazã prin punctele menţionate la articolele 4 şi 10 ale prezentului protocol, pe baza permisului de trecere a frontierei de stat, denumit în cele ce urmeazã permis, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2 la prezentul protocol.
Textul permisului va fi tipãrit în limba romana şi în limba rusa.
b) Prevederile menţionate la litera a din prezentu1 articol se aplica de asemenea specialiştilor şi muncitorilor romani şi sovietici care lucreazã la realizarea Nodului hidrotehnic, în cazul cînd lucrãrile efectuate de aceştia necesita prezenta lor în afarã zonei, pe teritoriul celeilalte pãrţi.
ART. 7
Permisele pentru cetãţenii romani şi cetãţenii sovietici mentionati la articolul 6 din prezentul protocol se vor elibera de cãtre organele competente ale fiecãreia dintre pãrţi, pentru un numãr nelimitat de treceri ale frontierei de stat, cu termen de valabilitate pînã la un an. Valabilitatea permisului poate fi prelungitã de cãtre acelaşi organ competent care a emis permisul, de fiecare data pentru un termen pînã la un an.
ART. 8
Permisele eliberate de cãtre o parte se trimit împuternicitului de frontiera al celeilalte pãrţi pentru a fi vizate. Împuternicitul de frontiera respectiv este obligat sa restituie permisele în termen de cel mult 3 zile de la data primirii acestora.
În acelaşi mod se va proceda şi la prelungirea valabilitãţii permiselor. Vizarea permiselor se face gratuit.
ART. 9
a) Persoanele care trec frontiera de stat, precum şi cele care lucreazã în zona, sînt obligate sa poarte asupra lor permisul, respectiv legitimatia de acces în zona.
b) Dacã permisul unei persoane este reţinut cînd aceasta se afla pe teritoriul celeilalte pãrţi, ca urmare a nerespectãrii regulilor stabilite prin prezentul protocol, persoana va fi înapoiatã imediat pe teritoriul tarii sale de cãtre organele de frontiera din punctul de trecere cel mai apropiat, fãrã întocmirea vreunei formalitãţi. Împuterniciţii de frontiera se vor informa reciproc despre reţinerea permisului.
c) Dacã titularul unui permis pierde permisul pe teritoriul celeilalte pãrţi, persoana respectiva va fi înapoiatã pe teritoriul tarii sale de cãtre organele de frontiera din punctul pe unde a efectuat trecerea. Împuterniciţii de frontiera ai pãrţilor se vor informa imediat despre pierderea permisului.
d) Permisele reţinute, precum şi cele pierdute - în cazul în care vor fi gãsite - se vor restitui celeilalte pãrţi prin împuterniciţii de frontiera.
ART. 10
a) Pentru trecerea frontierei de stat în afarã zonei de cãtre persoanele prevãzute în articolul 6 din prezentul protocol se stabilesc urmãtoarele puncte permanente de trecere:
1. - Radauti Prut - Lipcani;
2. - Manoleasa - Stãrii Badragi;
3. - Berza - Bisericani;
4. - Iaşi - Ungheni.
În caz de necesitate, la propunerea Comisiei mixte, împuterniciţii de frontiera ai celor doua pãrţi pot stabili şi alte puncte de trecere a frontierei de stat.
b) Posesorii de permise care au trecut frontiera da stat în afarã zonei se vor înapoia pe teritoriul propriu, de regula, prin acelaşi punct de trecere. În cazuri justificate, înapoierea persoanelor aparţinînd celeilalte pãrţi se poate face şi prin alt punct de trecere stabilit, cu anunţarea prealabilã a împuternicitului de frontiera al partii pe teritoriul cãreia se gãsesc aceste persoane.
Membrii Comisiei mixte se pot înapoia pe teritoriul propriu prin oricare dintre punctele de trecere stabilite.
c) Trecerea frontierei de stat, în afarã zonei sau din zona pe teritoriul celeilalte pãrţi, se efectueazã în prezenta reprezentanţilor organelor de frontiera, în intervalul de timp cuprins între o ora înainte de rãsãritul şi o ora dupã apusul soarelui.
În cazuri justificate, trecerea frontierei de stat se poate face şi în afarã acestui interval de timp, cu anunţarea prealabilã a imputernicitilor de frontiera ai ambelor pãrţi.
Prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat Iaşi-Ungheni, trecerile se pot efectua la orice ora din zi sau noapte.
ART. 11
Titularul permisului are dreptul:
a) în cursul unei zile, în mãsura în care o cere serviciul, sa treacã de mai multe ori frontiera de stat în afarã zonei, sa între în zona şi sa iasa din zona pe teritoriul celeilalte pãrţi, prin punctele de trecere stabilite;
b) sa se deplaseze pe teritoriul celeilalte pãrţi, în afarã zonei, în sectorul cuprins între stilpul de frontiera nr. 931 şi stilpul de frontiera nr. 983 pe o adîncime pînã la 1.500 metri de la linia frontierei de stat, în prezenta specialiştilor acestei pãrţi. La nevoie împuterniciţii de frontiera pot permite accesul, în aceleaşi condiţii, pe o adîncime mai mare de 1.500 metri;
c) sa ramina pe teritoriul celeilalte pãrţi, în afarã zonei, pînã la 7 zile la fiecare trecere a frontierei. Pentru nevoile de serviciu sau în cazuri de îmbolnãviri sau accidente, împuterniciţii de frontiera pot prelungi şederea persoanei respective, informindu-se reciproc despre aceste situaţii.
ART. 12
La punctele permanente pentru intrarea în zona şi ieşirea din zona, precum şi la cele stabilite conform prevederilor articolului 10 din prezentul protocol, cu excepţia punctelor Iaşi-Ungheni deschise traficului internaţional, fiecare parte va asigura, pe teritoriul propriu, posturi de control, care au dreptul sa controleze, pe teritoriul tarii respective, potrivit legislaţiei lor interne, documentele de acces în zona şi de trecere a frontierei de stat a persoanelor, bagajelor acestora, utilajelor, mijloacelor de transport, echipamentele şi materialele ce se aduc în zona, se scot din zona sau sînt transportate peste frontiera, în afarã zonei.
ART. 13
Persoanele care trec frontiera de stat în afarã zonei pe baza de permis, pe timpul şederii pe teritoriul celuilalt stat, sînt obligate sa respecte legile acestui stat şi sînt supuse legislaţiei acestuia.
Specialiştii şi muncitorii romani şi sovietici care au comis o infracţiune în zona vor fi reţinuţi şi traşi la rãspundere, conform legilor statului ai cãrui cetãţeni sînt, iar cei care au trecut din zona pe teritoriul celeilalte pãrţi - fãrã permis - vor fi predati împuternicitului de frontiera al tarii lor.
Relaţiile de munca, atît în zona cît şi în afarã zonei, sînt supuse legislaţiei statului ai cãrui cetãţeni sînt angajaţi.
ART. 14
a) La intrarea în zona şi la ieşirea din zona sînt scutite de taxe vamale şi de alte taxe:
- mijloacele de transport, utilajele, echipamentele, aparatele, piesele de schimb şi materialele aduse temporar în zona, destinate execuţiei Nodului hidrotehnic;
- aparatele, dispozitivele, uneltele individuale de lucru, alimentele, produsele de tutun şi medicamentele aduse de persoanele care au dreptul de acces în zona, destinate exclusiv uzului sau consumului propriu pe timpul rãmînerii în zona.
b) Persoanele care au dreptul de acces în zona pot lua cu ele, potrivit legislaţiei fiecãrei pãrţi, documentaţii tehnice, planuri, scheme etc., necesare executãrii lucrãrilor, publicaţii şi acte personale, cu condiţia sa fie readuse pe teritoriul propriu.
c) Autoturismele, autocamioanele, autospecialele, excavatoarele, buldozerele, tractoarele şi alte maşini cu tracţiune mecanicã pot sa între în zona şi sa circule la lucrãrile situate în cadrul zonei, indiferent de poziţia lor fata de linia frontierei, pe baza actelor maşinilor respective şi a unui bilet de libera circulaţie în zona, aplicat pe parbrizul acestora. Biletele de libera circulaţie în zona vor fi eliberate de beneficiarul fiecãrei pãrţi dupã regulile tarii sale şi vor fi vizate de cãtre împuternicitul de frontiera al acestei pãrţi.
d) Aducerea în zona a echipamentelor, materialelor de construcţii, combustibilului, lubrifiantilor, alimentelor şi altor produse necesare, precum şi corespondentei de serviciu a organizaţiilor de construcţii şi proiectare, se va efectua conform legislaţiei interne a fiecãrei pãrţi.
e) La terminarea lucrãrilor executate de cãtre organizaţia de construcţii a unei pãrţi într-un sector sau punct de lucru situat pe teritoriul celeilalte pãrţi, aceasta organizaţie va readuce pe teritoriul sau utilajele proprii şi materialele rãmase neconsumate, care îi aparţin.
ART. 15
Materialele, utilajele de construcţie şi alte obiecte necesare realizãrii Nodului hidrotehnic, care aparţin organizaţiei de construcţii a unei pãrţi, nu pot forma obiectul unor mãsuri de executare din partea organelor celeilalte pãrţi, în timpul cît se gãsesc pe teritoriul acesteia.
ART. 16
În cazuri de inundatii, incendii, scurgeri de gheturi şi alte calamitati naturale, persoanele din zona care se afla în pericol pot ieşi şi rãmîne pe teritoriul celeilalte pãrţi cît timp dureazã pericolul.
Împuternicitul de frontiera al partii pe al carei teritoriu au trecut aceste persoane va înştiinţa pe împuternicitul de frontiera al celeilalte pãrţi despre persoanele respective.
În cazurile menţionate în ultimul alineat al acestui articol, grupele de salvare şi formaţiunile de pompieri pot intra în zona sau trece frontieta pe baza de liste, la orice ora din zi sau noapte, stabilind cu împuterniciţii de frontiera ai pãrţilor locul şi timpul trecerii.
ART. 17
Asigurarea îndeplinirii prevederilor prezentului protocol şi controlul respectãrii acestor prevederi de cãtre organizaţiile de construcţii, specialiştii şi muncitorii romani şi sovietici revin împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România al sectorului Iaşi şi împuternicitului de frontiera al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste al sectorului Chisinau.
Împuterniciţii de frontiera roman şi sovietic au dreptul sa numeascã pe unul dintre loctiitorii lor care sa îndeplineascã aceste sarcini.
ART. 18
Eventualele diferende în aplicarea prevederilor prezentului protocol vor fi rezolvate potrivit articolului 17 din Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia.
ART. 19
Prezentul protocol va fi aprobat de pãrţi potrivit legislaţiei fiecari tari, astfel încît sa se asigure în timp util intrarea lui în vigoare. Prezentul protocol va intra în vigoare la aceeaşi data cu Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia.
Valabilitatea prezentului protocol înceteazã dupã receptionarea dãrii în exploatare definitiva a Nodului hidrotehnic de cãtre Comisia specialã interguvernamentalã romano-sovietica.
Încheiat şi semnat la Bucureşti la 16 decembrie 1971, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba rusa, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.ANEXA 1

Coperta
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
LEGITIMATIE
DE ACCES ÎN ZONA DE CONSTRUCŢIE A NODULUI HIDROTEHNlC STINCA-COSTESTI
Seria ........ Nr. ......
(Acest text se tipareste în limba romana şi în limba rusa)


Pagina 1
Fotografia titularului
Semnatura titularului........................................
Numele şi prenumele ..........................................
Data naşterii: anul..... luna....... ziua.....................
Locul naşterii: oraşul (comuna)..... judeţul....(sectorul)....
Buletinul de identitate: seria....nr. ........................
Calitatea ....................................................
Legitimatia este valabilã pînã la..........................
Data eliberãrii .............................................
Organul emitent ............................................
Semnatura
L.S.
(Sub fiecare rind acelaşi text în limba rusa)
__________________________________________
Pagina 2
Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România

Semnatura
L.S.
Data .......
Valabilitatea legitimatiei se
prelungeşte pînã la ........................................
Semnatura...............
L.S.

Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Semnatura
L.S.
Data ..........

Valabilitatea legitimatiei se prelungeşte pînã la ......
Semnatura
L.S.

Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Semnatura
L.S.
Data ......

(Acest text se tipareste în limba romana şi în limba rusa)
__________________________________________Pe verso copertei
Titularul legitimatiei are dreptul:
1. Sa între şi sa iasa din zona prin punctele de trecere permanente deschise pe teritoriul Republicii Socialiste România.
2. Sa se deplaseze liber în cadrul zonei şi sa execute lucrãrile de construcţii, precum şi sa se foloseascã de cantine şi puncte de asistenta medicalã.
3. Sa aducã cu el în zona instrumentele individuale de lucru, obiectele de uz personal, alimentele, produsele de tutun şi medicamentele necesase consumului propriu.
Titularului legitimatiei îi este interzis:
1. Sa între şi sa iasa din zona prin alte puncte decît cele stabilite pe teritoriul Republicii Socialiste România.
2. Sa stabileascã orice relaţii cu persoane strãine din afarã zonei.
3. Sa facã schimb de obiecte în zona cu cetãţeni ai celeilalte pãrţi.
4. Sa ramina în zona în afarã timpului de lucru.
5. Sa fotografieze sau sa filmeze teritoriul zonei şi obiectele din zona.
6. Sa aducã în zona arme de foc, arme albe, muniţii şi materiale explozive.
LEGITIMATIA ESTE NETRANSMISIBILA
(Se tipareste numai în limba romana)
________________________________________


Coperta
UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE
LEGITIMATIE
DE ACCES ÎN ZONA DE CONSTRUCŢIE A NODULUI HIDROTEHNIC COSTESTI-STINCA
Seria...... Nr...
(Acest text se tipareste în limba rusa şi în limba romana)
--------------------------------------------------------
Pagina 1
Fotografia
Semnatura titularului
Numele şi prenumele ..........................................
Data naşterii: anul..... luna....... ziua.....................
Locul naşterii: oraşul (comuna)..... regiunea.................
Seria şi numãrul pasaportului ................................
Calitatea ....................................................
Legitimatia este valabilã pînã la..........................
Data eliberãrii .............................................
Organul emitent ............................................
Semnatura
L.S.
(Fiecare rind se tipareste în limbile rusa şi romana)
__________________________________________
Pagina 2

Viza împuternicitului de frontiera al U.R.S.S.
Semnatura
L.S.
Data .......
Valabilitatea legitimatiei se
prelungeşte pînã la ........................................
Semnatura...............
L.S. ...........

Viza împuternicitului de frontiera al U.R.S.S.
Semnatura
L.S.
Data ..........
Valabilitatea legitimatiei se prelungeşte pînã la ......
Semnatura
L.S.

Viza împuternicitului de frontiera al U.R.S.S.
Semnatura
L.S.
Data ......
(Pagina se tipareste în limbile rusa şi romana)
__________________________________________Pe verso copertei
Titularul legitimatiei are dreptul:
1. Sa între şi sa iasa din zona prin punctele de trecere permanente deschise pe teritoriul U.R.S.S.
2. Sa se deplaseze liber în cadrul zonei şi sa execute lucrãrile de construcţii, precum şi sa se foloseascã de cantine şi puncte de asistenta medicalã.
3. Sa aducã cu el în zona instrumentele individuale de lucru, obiectele de uz personal, alimentele, produsele de tutun şi medicamentele necesase consumului propriu.
Titularului legitimatiei îi este interzis:
1. Sa între şi sa iasa din zona prin alte puncte decît cele stabilite pe teritoriul Republicii Socialiste România.
2. Sa stabileascã orice relaţii cu persoane strãine din afarã zonei.
3. Sa facã schimb de obiecte în zona cu cetãţeni ai celeilalte pãrţi.
4. Sa ramina în zona în afarã timpului de lucru.
5. Sa fotografieze sau sa filmeze teritoriul zonei şi obiectele din zona.
6. Sa aducã în zona arme de foc, arme albe, muniţii şi materiale explozive.
LEGITIMATIA ESTE NETRANSMISIBILA
________________________________________

ANEXA 2

Coperta
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
STEMA
P E R M I S
(Se tipareste numai în limba romana)
__________________________________________
Pagina 1
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
Ministerul de Interne
(Acelaşi text în limba rusa)
STEMA
P E R M I S
de trecere a frontierei de stat romano-sovietice şi de acces în zona de construcţie, eliberat în baza Protocolului privind reglementarea accesului şi rãmînerii în zona de construcţie a Nodului hidrotehnic Stinca-Costeati de pe riul Prut şi trecerii frontierei de stat romano-sovietice în legatura cu realizarea acestui Nod hidrotehnic, în afarã zonei de construcţie
Seria....... Nr.....
(Acelaşi text în limba rusa)
__________________________________________
Pagina 2
Numele şi prenumele ..........................................
Data naşterii: anul ........... luna ........... ziua ..........
Locul naşterii ..................................................
Domiciliul .......................................................
Calitatea ..........................................................
(Sub fiecare rind acelaşi text în limba rusa)
__________________________________________Pagina 3
Fotografia
Semnatura titularului
......................
Permisul este valabil pe timp de 1 an de la data emiterii, pentru un numãr nelimitat de treceri.
Data emiterii........................
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Data ........................
Semnatura
L.S.
(Acelaşi text în limba rusa)
__________________________________________Pagina 4
Valabilitatea permisului se
prelungeşte pînã la .......................................
Semnatura
L.S.
Valabilitatea permisului se
prelungeşte pînã la .......................................
Semnatura
L.S.
Valabilitatea permisului se
prelungeşte pînã la .....................
Semnatura
L.S.
Valabilitatea permisului se
prelungeşte pînã la ....................
Semnatura
L.S.
(Acelaşi text în limba rusa)
__________________________________________
Pagina 5
Viza împuternicitului de frontiera al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Data.................
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Data...............
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Data.............
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Data..............
Semnatura
L.S.
(Acelaşi text în limha rusa)
__________________________________________Pagina 6
1. Titularul permisului are dreptul:
a) Sa treacã frontiera de stat prin punctele de frontiera:
- Radauti Prut - Lipcani;
- Manoleasa - Stãrii Badragi;
- Berza - Bisericani;
- Iaşi- Ungheni.
b) Sa între în zona de construcţie şi sa iasa din zona pe teritoriul celeilalte pãrţi prin punctele de trecere permanente stabilite.
c) Sa circule pe teritoriul sovietic pe o adîncime de pînã la 1.500 metri de la linia frontiera de stat însoţit de specialiştii sovietici.
d) Sa stea pe teritoriul sovietic pînã la 7 zile.
e) Sa treacã frontiera numai în prezenta organelor de frontiera ale pãrţilor, în intervalul de timp cuprins între o ora înainte de rãsãritul şi o ora dupã apusul soarelui.
2. Pentru nevoi de serviciu, în caz de boala sau forta majorã, cu aprobarea organelor competente, titularul permisului poate:
- sa treacã frontiera şi printr-un alt punct de frontiera;
- sa circule pe o adîncime mai mare de 1.500 metri de la linia frontierei;
- sa treacã frontiera şi în alt interval de timp;
- sa ramina pe teritoriul sovietic mai mult de 7 zile.
TITULARUL PERMISULUI ESTE OBLIGAT SA POARTE ASUPRA SA PERMISUL, PE TOT TIMPUL ŞEDERII PE TERITORIUL SOVIETIC ŞI ÎN ZONA.
PERMISUL ESTE NETRANSMISIBIL
(Se tipareste numai în limba romana)

__________________________________________Anexa nr. 2
Coperta
UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE
STEMA U.R.S.S,
PERMIS
(Se tipareste numai în limba rusa)
__________________________________________Pagina 1
UNIUNEA REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE
ÎMPUTERNICITUL DE FRONTIERA AL U.R.S.S.
(Acelaşi text în limba romana)
STEMA
P E R M I S
de trecere a frontierei de stat sovieto-romana şi de acces în zona de construcţie, eliberat în baza Protocolului privind reglementarea accesului şi rãmînerii în zona de construcţie a Nodului hidrotehnic Costesti-Stinca de pe riul Prut şi trecerii frontierei de stat sovieto-romana în legatura cu realizarea acestui Nod hidrotehnic, în afarã zonei de construcţie
Seria...... Nr......
(Acelaşi text în limba romana)
__________________________________________Pagina 2
Numele şi prenumele ...........................................
Data naşterii: anul ....... luna ....... ziua ...................
Locul naşterii ...................................................
Domiciliul ........................................................
Calitatea ..........................................................
(Fiecare rind se tipareste în limbile rusa şi romana)
__________________________________________Pagina 3
Fotografia
Semnatura titularului
................
Permisul este valabil pe timp de 1 an de la data emiterii, pentru un numãr nelimitat de treceri.
Data emiterii........................
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Data ................
Semnatura
L.S.
(Acelaşi text în limba romana)
__________________________________________Pagina 4
Valabilitatea permisului se prelungeşte pînã la ........
Semnatura
L.S.
Valabilitatea permisului se prelungeşte pînã la ........
Semnatura
L.S.
Valabilitatea permisului se prelungeşte pînã la ........
Semnatura
L.S.
Valabilitatea permisului se prelungeşte pînã la ........
Semnatura
L.S.
(Acelaşi text în limba romana)
____________________________________
Pagina 5
Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Data.....
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Data.................
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Data...................
Semnatura
L.S.
Viza împuternicitului de frontiera al Republicii Socialiste România
Data.................
Semnatura
L.S.
(Acelaşi text în limba romana)
___________________________________
Pagina 6
1. Titularul permisului are dreptul:
a) Sa treacã frontiera de stat prin punctele de frontiera:
- Lipcani - Radauti Prut
- Stãrii Badragi - Manoleasa
- Bisericani - Berza
- Ungheni - Iaşi
b) Sa între în zona de construcţie şi sa iasa din zona pe teritoriul celeilalte pãrţi prin punctele de trecere permanente stabilite.
c) Sa circule pe teritoriul roman pe o adîncime de pînã la 1.500 metri de la linia frontiera de stat însoţit de specialiştii romani.
d) Sa stea pe teritoriul roman pînã la 7 zile.
e) Sa treacã frontiera numai în prezenta organelor de frontiera ale pãrţilor, în intervalul de timp cuprins între o ora înainte de rãsãritul şi o ora dupã apusul soarelui.
2. Pentru nevoi de serviciu, în caz de boala sau forta majorã, cu aprobarea organelor competente, titularul permisului poate:
- sa treacã frontiera şi printr-un alt punct de frontiera;
- sa circule pe o adîncime mai mare de 1.500 metri de la linia frontierei;
- sa treacã frontiera şi în alt interval de timp;
- sa ramina pe teritoriul roman mai mult de 7 zile.
TITULARUL PERMISULUI ESTE OBLIGAT SA POARTE ASUPRA SA PERMISUL, PE TOT TIMPUL ŞEDERII PE TERITORIUL ROMAN ŞI ÎN ZONA.
PERMISUL ESTE NETRANSMISIBIL
(Se tipareste numai în limba rusa)

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016