Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 16 decembrie 1971  privind proiectarea, executia si decontarea reciproca a lucrarilor Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROTOCOL din 16 decembrie 1971 privind proiectarea, executia si decontarea reciproca a lucrarilor Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 124 din 11 noiembrie 1972
Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, avînd în vedere prevederile Acordului romano-sovietic privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia,
au încheiat prezentul protocol asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
1. În scopul îndeplinirii obligaţiilor din Acordul romano-sovietic privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia, din prezentul protocol şi hotãrîrilor Comisiei mixte romano-sovietice pentru Nodul hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, denumita în cele ce urmeazã Comisia mixtã, pãrţile vor crea organizaţii care vor fi denumite în cele ce urmeazã beneficiari:
- din partea romana - organizaţia "Stinca";
- din partea sovietica - organizaţia "Costesti".
2. Fiecare beneficiar va coordona şi controla, potrivit cu legislaţia tarii sale, intreaga activitate a organizaţiilor proprii de proiectare, de construcţii-montaj şi a altor organizaţii, precum şi a furnizorilor de echipamente, care vor participa la construcţia Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, denumit în cele ce urmeazã Nodul hidrotehnic.
3. Relaţiile reciproce dintre beneficiarii pãrţilor se vor realiza prin Comisia mixtã prevãzutã la articolul 7 al acordului romano-sovietic, prevãzut la paragraful 1, denumit în cele ce urmeazã acord, care va asigura rezolvarea operativã a tuturor problemelor legate de realizarea Nodului hidrotehnic.
ART. 2
1. Fiecare parte va elabora proiecte de execuţie pentru lucrãrile pe care le executa, în conformitate cu sarcina de proiectare aprobatã şi defalcarea obiectelor şi lucrãrilor, cu indicarea condiţiilor tehnice corespunzãtoare pentru asigurarea calitãţii lucrãrilor.
2. Proiectele de execuţie pentru construcţiile de baza ale Nodului hidrotehnic se vor prezenta de beneficiari spre concordare Comisiei mixte, care poate da indicaţii asupra efectuãrii de expertize pentru unele soluţii tehnice din proiectele de execuţie.
3. Proiectele de execuţie vor fi predate de proiectantii generali, conform graficelor anuale stabilite şi concordate de beneficiari, corelate cu graficul calendaristic general al lucrãrilor Nodului hidrotehnic.
4. Studiile, proiectele şi alte documentaţii tehnico-economice pentru Nodul hidrotehnic, elaborate în comun, nu pot fi publicate sau transmise integral sau parţial unor terţe persoane fãrã acordul celeilalte pãrţi.
ART. 3
1. Pãrţile au convenit asupra valorii totale de realizare a Nodului hidrotehnic, conform devizului general în ruble transferabile, precum şi asupra defalcarii între pãrţi a obiectelor şi categoriilor de lucrãri şi a costului de deviz al acestora, asa cum este prevãzut în sarcina de proiectare aprobatã.
2. Eşalonarea şi termenele de execuţie a obiectelor şi a executãrii categoriilor de lucrãri, din cadrul Nodului hidrotehnic, se vor stabili dupã cum sînt prevãzute în sarcina de proiectare aprobatã.
În procesul de execuţie, graficul calendaristic general al lucrãrilor Nodului hidrotehnic poate fi precizat de Comisia mixtã, fãrã modificarea duratei totale de construcţie a Nodului hidrotehnic prevãzutã în articolul 6 din acord, precum şi a termenelor intermediare pentru lucrãrile care sînt legate reciproc.
3. Planurile anuale de execuţie se vor stabili de cãtre beneficiari, în conformitate cu graficul calendaristic general al lucrãrilor, în trimestrul II al anului precedent şi vor fi aprobate de Comisia mixtã.
4. Corespunzãtor obiectelor şi lucrãrilor fixate pentru fiecare parte şi planurilor anuale de execuţie, în cadrul Nodului hidrotehnic, fiecare parte va asigura în termenul stabilit efectuarea acestor lucrãri, precum şi livrarea materialelor, echipamentelor şi utilajelor necesare pentru execuţia lucrãrilor.
5. Partea sovietica va livra partii romane laminate de fier pentru construirea obiectelor Nodului hidrotehnic, care se executa de partea romana.
Aceste livrãri se vor efectua în scopul echilibrarii cheltuielilor pãrţilor la construcţia Nodului hidrotehnic.
Valoarea livrãrilor va fi de 1.570,1 mii ruble transferabile.
Livrarea laminatelor de fier se va face începînd cu anul II al construcţiei, la preţurile prevãzute în sarcina de proiectare, în condiţiile loco şantier.
Specificaţia şi volumul livrãrii laminatelor de fier vor fi concordate anual de beneficiari în primul trimestru al anului anterior anului de livrare.
6. Echipamentul tehnologic pentru centrala hidroelectrica, statia (ridicatoare) de transformare, precum şi desenele de montaj pentru blocul sovietic al centralei hidroelectrice, se vor transmite partii romane, pentru montaj, conform graficului ce se va întocmi şi pune de acord de beneficiari pînã la începerea lucrãrilor de construcţii-montaj.
Sarcinile şi desenele de instalare (gabarite şi elemente inglobate) pentru echipamentul tehnologic al bloculul arãtat al centralei hidroelectrice, necesare la întocmirea proiectelor de execuţie pentru partea de construcţie a clãdirii centralei hidroelectrice, vor fi predate partii romane cu un an înainte de începerea lucrãrilor de betonare la clãdirea centralei hidroelectrice.
7. Fiecare parte va stabili organizaţiile de construcţii-montaj, proiectare şi alte organizaţii, cãrora li se va incredinta realizarea lucrãrilor Nodului hidrotehnic, precum şi furnizorii de materiale şi echipamente.
ART. 4 didi
În scopul îndeplinirii la timp a planului de execuţie a Nodului hidrotehnic şi al lichidãrii unor dificultãţi survenite în procesul lucrãrilor, beneficiarii îşi pot transmite unul altuia materiale de construcţii, cu restituire în natura, în condiţiile stabilite de comun acord.
ART. 5
1. Fiecare parte, în conformitate cu legile tarii sale, va asigura supravegherea realizãrii lucrãrilor de construcţii-montaj şi a altor lucrãri, precum şi controlul cantitativ şi calitativ al obiectelor şi lucrãrilor executate de organizaţiile sale.
2. Fiecare beneficiar va asigura ţinerea la zi, conform unor forme concordate, a urmãtoarelor documentaţii:
- jurnalul de execuţie al lucrãrilor de construcţii-montaj;
- jurnalul volumelor de lucrãri executate.
3. Controlul bilateral se va realiza astfel:
- fiecare beneficiar are dreptul sa verifice obiectele şi categoriile de lucrãri ale construcţiilor de baza ale Nodului hidrotehnic şi lucrãrile de curãţire sanitarã a cuvetei lacului de acumulare, care se executa de celãlalt beneficiar;
- fiecare beneficiar va prezenta, la cererea celuilalt beneficiar, jurnalele prevãzute la punctul 2 al acestui articol, pentru a lua cunostinta;
- fiecare beneficiar va prezenta Comisiei mixte, în forma stabilitã, rapoarte periodice asupra lucrãrilor pe care le-a efectuat;
- fiecare beneficiar va asigura efectuarea încercãrilor de laborator necesitate în procesul de execuţie. Rezultatele acestor încercãri vor fi transmise Comisiei mixte.
Modul efectuãrii controlului se va stabili de Comisia mixtã.
4. Controlul efectuat de beneficiar în perioada de construcţie nu absolvã partea care executa lucrarea de rãspundere pentru folosirea de materiale de calitate necorespunzãtoare sau pentru admiterea de greşeli în execuţia lucrãrilor.
5. În cazurile în care Comisia mixtã va constata ca unele lucrãri nu se executa conform proiectelor, ea are dreptul sa dispunã refacerea lor.
ART. 6
1. Beneficiarii, prin Comisia mixtã, vor lua mãsurile comune necesare pentru evacuarea viiturilor şi gheturilor din sectorul de construcţie a Nodului hidrotehnic, în perioada execuţiei sale.
2. În cazuri speciale, beneficiarii pot lua mãsuri urgente pentru protecţia construcţiilor realizate şi în curs de execuţie, cu condiţia ca aceste mãsuri sa nu producã daune obiectelor celeilalte pãrţi şi ca fiecare dintre ei sa informeze imediat cealaltã parte asupra mãsurilor luate.
ART. 7
1. Recepţia tehnica a construcţiilor de baza ale Nodului hidrotehnic şi a lucrãrilor de curãţire sanitarã a cuvetei lacului de acumulare se va realiza în doua etape:
- recepţia provizorie se va face pe obiecte distincte sau pãrţi de obiecte, pe mãsura terminãrii lor, dacã acestea pot fi exploatate sau în cazurile cînd calitatea lucrãrilor nu poate fi constatatã dupã terminarea construcţiilor întregului obiect;
- recepţia definitiva se va face în termen de 18-24 luni de la data umplerii lacului de acumulare la nivelul normal de retenţie.
2. Regulamentul şi termenele de întocmire a documentelor de verificare, precum şi componenta comisiei de specialişti care verifica calitatea obiectelor executate sau a pãrţilor lor şi a categoriilor de lucrãri, se vor stabili de Comisia mixtã.
3. Procesele-verbale de recepţie provizorie a obiectelor sau pãrţilor lor şi a categoriilor de lucrãri, împreunã cu documentaţia necesarã, se vor aproba de Comisia mixtã şi se vor transmite beneficiarilor.
4. În componenta comisiei de recepţie provizorie a diferitelor obiecte sau pãrţi de obiecte, în scopul exploatãrii, nu vor fi incluse persoanele participante la execuţie şi proiectare.
La solicitarea comisiei, aceştia sînt obligaţi sa asiste la recepţie şi sa prezinte datele şi explicaţiile necesare.
Prezenta beneficiarilor în aceasta comisie este obligatorie. Fiecare beneficiar va semna procesul-verbal al comisiei de verificare şi recepţie tehnica. Beneficiarul care nu este de acord cu hotãrîrea comisiei de verificare şi recepţie tehnica este obligat sa prezinte în termen de 15 zile observaţiile şi propunerile sale.
5. Eventualele divergenţe în comisia de recepţie vor fi soluţionate de Comisia mixtã.
ART. 8
1. Comisia de verificare şi recepţie tehnica va întocmi procese-verbale de recepţie a obiectelor Nodului hidrotehnic, în scopul dãrii lor în exploatare temporarã sau definitiva.
În cazul constatãrii unor lipsuri, care impiedica efectuarea probelor tehnologice sau exploatarea normalã a obiectelor, se vor stabili mãsuri şi termenele de remediere a acestor lipsuri, precum şi data noii recepţii.
2. Lipsurile neinsemnate, care nu influenţeazã asupra siguranţei tehnice şi exploatãrii obiectelor sau pãrţilor de obiecte, nu pot constitui motiv de refuz sau amînare a termenului de recepţie.
În asemenea cazuri comisia receptioneaza obiectele sau pãrţile de obiect, cu condiţia ca beneficiarul sa lichideze ulterior lipsurile în termenele stabilite de aceasta comisie.
3. Cheltuielile pentru lichidarea lipsurilor indicate la punctele 1 şi 2 ale acestui articol se vor suporta de partea care a generat aceste lipsuri.
ART. 9
1. Procesul-verbal de recepţie provizorie a întregului complex de construcţie a Nodului hidrotehnic va fi aprobat de Comisia mixtã. Nodul hidrotehnic este dat în exploatare temporarã de la data aprobãrii acestui proces-verbal.
Regulamentul de exploatare temporarã a Nodului hidrotehnic se va întocmi de Comisia mixtã.
2. Verificarea şi recepţia provizorie a obiectelor Nodului hidrotehnic nu elibereazã partea care le-a construit de rãspunderea pentru eventualele vicii ascunse care nu au putut fi descoperite cu prilejul recepţiei.
ART. 10
1. Dupã expirarea termenului de exploatare temporarã a Nodului hidrotehnic, Comisia specialã interguvernamentalã romano-sovietica prevãzutã la articolul 11 al acordului va efectua recepţia definitiva a Nodului hidrotehnic, pentru darea în exploatare permanenta.
2. În urma semnãrii actului arãtat la articolul 11 al acordului, pãrţile vor trece la folosirea şi exploatarea permanenta a Nodului hidrotehnic, conform Protocolului privind exploatarea Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut.
ART. 11
În scopul pãstrãrii valorilor de importanta arheologicã şi istorica, pãrţile recomanda organizaţiilor lor sa acorde ajutorul necesar şi sa transmitã institutelor de specialitate respective informaţii referitoare la aceste probleme.
ART. 12
1. Valoarea construcţiei Nodului hidrotehnic, a pagubelor rezultate din inundarea lacului de acumulare şi a exproprierilor pentru construcţii, a fost stabilitã la 61.867 mii ruble transferabile (o rubla transferabila conţine 0,987412 grame aur pur), pe baza preţurilor de comerţ exterior pentru materiale şi echipamente, a articolelor de deviz, precum şi a tarifelor de manopera a muncitorilor constructori, concordate în sarcina de proiectare.
Lista şi valoarea de deviz a obiectelor de baza precum şi a altor cheltuieli, defalcate între pãrţi, sînt date în anexa nr. 1.
2. În caz de modificare a conţinutului în aur al rublei transferabile, care în prezent este de 0,987412 grame aur pur, pãrţile vor lua mãsurile necesare pentru stabilirea echilibrului financiar, pentru ca nici una dintre pãrţi sa nu aibã de suportat pierderi din aceasta cauza.
3. Fiecare parte va finanta construcţiile Nodului hidrotehnic în condiţiile prevãzute la articolele 4 şi 5 ale acordului.
4. Daunele produse ca o consecinta a forţei majore, în perioada construcţiei Nodului hidrotehnic, precum şi la deversarea apelor, vor fi suportate de ambele pãrţi cu cote egale.
Forta majorã, în sensul prezentului articol, se considera calamitatile naturale. Inundatiile şi cutremurele se considera forta majorã dacã mãrimea lor depãşeşte limitele maxime de calcul, adoptate în proiectul Nodului hidrotehnic, pentru obiectul corespunzãtor.
Mãrimea daunelor se vor concorda de beneficiari şi se va determina de ei în ruble transferabile la preţurile şi articolele de deviz ale categoriilor corespunzãtoare de lucrãri prevãzute în sarcina de proiectare şi se va aproba de Comisia mixtã.
5. Cazurile de responsabilitate pentru daunele pricinuite în cursul realizãrii Nodului hidrotehnic, de organizaţia de execuţie a unui beneficiar, organizaţiei de execuţie a celuilalt beneficiar, vor fi examinate şi soluţionate conform procedurii prevãzute în articolul 17 din acord.
ART. 13
1. Evaluarea în ruble transferabile a lucrãrilor executate de pãrţi se va efectua anual. În acest scop beneficiarii vor prezenta Comisiei mixte, la sfîrşitul fiecãrui an, însã nu mai tirziu de 25 ianuarie al anului urmãtor, datele necesare privind volumele investiţiilor efectuate de pãrţi.
În cazul neîndeplinirii de cãtre una dintre pãrţi a volumului anual de investiţii stabilit în planurile anuale de execuţie, aceasta parte este obligatã sa majoreze volumul investiţiilor, în anul urmãtor, cu valoarea nerealizata.
2. Evaluarea definitiva în ruble transferabile a lucrãrilor executate de fiecare parte se va face la terminarea construirii Nodului hidrotehnic.
3. La evaluarea lucrãrilor pãrţilor, prevãzute la punctele 1 şi 2 ale prezentului articol, valoarea obiectelor şi lucrãrilor executate de pãrţi se va determina pe baza preţurilor unitare şi a altor principii de stabilire a costurilor, concordate de pãrţi în devizele sarcinii de proiectare aprabata.
În cazul în care valoarea finala va depãşi valoarea prevãzutã în devizul general din sarcina de proiectare aprobatã, atunci pãrţile vor examina problema şi vor adopta o rezolvare concordata cu privire la trecerea asupra fiecãreia dintre pãrţi a valorii depãşirii.
ART. 14
Eventualele divergenţe în realizarea prezentului protocol vor fi soluţionate în conformitate cu articolul 17 al acordului.
ART. 15
Prezentul protocol va fi aprobat de pãrţi potrivit legislaţiei fiecãrei tari, astfel încît sa se asigure în timp util intrarea lui în vigoare. Prezentul protocol va intra în vigoare la aceeaşi data cu Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind construirea în comun a Nodului hidrotehnic Stinca-Costesti de pe riul Prut, precum şi stabilirea condiţiilor de exploatare a acestuia.
Protocolul rãmîne în vigoare pînã la recepţia definitiva pentru exploatarea permanenta a Nodului hidrotehnic.
Întocmit şi semnat la Bucureşti la 16 decembrie 1971, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi rusa, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.ANEXA 1

NODUL HIDROTEHNIC STINCA-COSTESTI DE PE RIUL PRUT
Defalcarea lucrãrilor şi investiţiilor Nodului hidrotehnic între cele doua pãrţi
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. |Nr. deviz| | Valori în mii ruble transferabile


| | |Val. totalã obiect|Din care se executa de:
| | | |-----------------------
| | | | R.S.R. | U.R.S.S.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 |I.3. |Devierea apelor în | | |
| |timpul execuţiei |251,4 | - | 251,4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. |I.4. |Baraj principal |5522,9 | - | 5522,9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. |I.5. |Deversor de ape mari|2757,1 | 2757,1 | -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. |I.6. |Baraj de închidere | | |
| |malul drept |7848,1 | 6653,1 | 1195,0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |(din care al doilea | | |
| | rind de injectii) |2000,0 | 1000,0 | 1000,0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. |I.7. |Închidere casete din| | |
| |beton pe malul drept|3975,9 | 3975,9 | -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. |I.8. |Baraj de închidere | | |
| | malul sting |1441,3 | - | 1441,3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. |I.9. |Baraj de închidere | | |
| |a vechii cariere | | |
| |malul sting |389,3 | - | 389,3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. |I.10. |Priza |2259,4 | - | 2259,4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. |I.11. |Galerii de aductiune|1842,1 | 436,0 | 1406,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. |I.12. |Bazin de linistire, | | |
| |disipatoare de | | |
| |energie |745,3 | 675,8 | 69,5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. |I.13. |Centrale | | |
| |hidroelectrice |4509,9 | 3238,7 | 1271,2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |(din care echipament|2514,2 | 257,1 | 1257,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. |I.14. |Lacul de compensare |1759,9 | - | 1759,9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. |I.15. |Consolidarea | | |
| |malurilor riulul | | |
| |Prut |2287,5 | 1530,4 | 757,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |(din care - malul | | |
| | sting |757,1 | - | 757,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |- malul drept) |1530,4 | 1530,4 | -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. |I.16. |Sosea pe | | |
| |coronamentul | | |
| |barajului |648,6 | 359,3 | 289,3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. |I.17. |Drumuri de acces |808,1 | 467,2 | 340,9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |Total |37046,8 | 20093,5 | 16953,3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. | |Livrarea laminatelor| | |
| |de fier |- | -1570,1 |+1570,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |Total lucrãri | | |
| |principale |37046,8 | 18523,4 | 18523,4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. | |Alte cheltuieli | | |
| |pentru Nodul | | |
| |hidrotehnic: | | |
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. |I.2. |1) Organizare de | | |
| |şantier |2786,4 | 1393,2 | 1393,2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. |I.18. |2) Instalaţii | | |
| |hidrometrice şi | | |
| |hidrometeorologice |171,7 | 85,8 | 85,8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. |IV. |3) Alte cheltuieli |3657,7 | 1828,7 | 1829,0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |Total alte | | |
| |cheltuieli |6815,8 | 3307,7 | 3308,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |TOTAL |43662,6 | 21831,1 | 21831,5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. |III. |Pagube şi curãţirea | | |
| |sanitarã în cuveta | | |
| |lacului |17245,5 | 8631,4 | 8614,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. |II. |Obiecte auxiliare, | | |
| |instalaţii şi | | |
| |utilaje pentru | | |
| |exploatare |958,9 | 479,5 | 479,4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
| |TOTAL GENERAL PENTRU| | |
| |NODUL HIDROTEHNIC |61867,0 | 30942,0 | 30925,0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTA: Obiectele de baza sînt cele prevãzute la poziţiile I.3-I.I7.


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016