Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCES VERBAL din 5 decembrie 2008  privind rezultatele alegerilor din 30 noiembrie 2008 pentru Camera Deputatilor si Senat    Twitter Facebook
Cautare document

PROCES VERBAL din 5 decembrie 2008 privind rezultatele alegerilor din 30 noiembrie 2008 pentru Camera Deputatilor si Senat

EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 decembrie 2008

CD/M/BEC


BIROUL ELECTORAL CENTRAL

PROCES VERBAL
privind rezultatele finale ale alegerilor pentru

CAMERA DEPUTAŢILOR
30 noiembrie 2008

1. Numãrul alegãtorilor înscrişi în listele electorale - Total │1│8│4│6│4│2│7│4│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
1.1. Numãrul alegãtorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente │1│8│2│5│3│6│1│6│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
1.2. Numãrul alegãtorilor potrivit listelor electorale suplimentare │ │ │1│8│1│3│3│6│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
1.3. Numãrul alegãtorilor care au solicitat sã voteze cu ajutorul urnei speciale │ │ │ │2│9│3│2│2│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2. Numãrul alegãtorilor care s-au prezentat la urne - Total │ │7│2│3│8│8│7│1│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2.1. Numãrul alegãtorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele │ │7│0│2│9│1│6│9│
electorale permanente └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2.2. Numãrul alegãtorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale │ │ │1│8│1│0│6│8│
suplimentare └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2.3. Numãrul alegãtorilor care au votat cu ajutorul urnei speciale │ │ │ │2│8│6│3│4│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
3. Gradul de participare la vot - (%) │3│9│,│2│0│
pct. 3 = (pct. 2 : pct. 1) x 100 └─┴─┘ └─┴─┘
4. Numãrul voturilor valabil exprimate - Total │ │6│8│8│6│7│9│4│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─
5. Numãrul voturilor nule - Total │ │ │2│1│0│9│9│4│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
6. Numãrul voturilor albe - Total

│ │ │1│3│9│1│3│9│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
7. Numãrul mandatelor atribuite - Total │3│3│4│
└─┴─┴─┘
7.1. Numãrul mandatelor atribuite partidelor politice, organizaţiilor cetãţenilor │3│1│6│
aparţinând minoritãţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale, └─┴─┴─┘
candidaţilor independenţi
7.2. Numãrul mandatelor atribuite organizaţiilor cetãţenilor aparţinând │ │1│8│
minoritãţilor naţionale care au obţinut cel puţin 10% din coeficientul └─┴─┴─┘
electoral stabilit la nivel naţional
8. Numãrul buletinelor de vot primite - Total
│2│0│6│7│9│8│5│4│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
9. Numãrul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate - Total │1│3│4│3│6│2│5│1│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
10. Gruparea mandatelor şi a voturilor valabil exprimate atribuite pe partide politice,
organizaţii ale cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, alianţe politice,
alianţe electorale, inclusiv candidaţi independenţi


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐
│Nr. │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetãţenilor aparţinând │ Numãr │ Numãr voturi │
│crt.│ minoritãţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale, │mandate│valabil exprimate│
│ │ candidaţilor independenţi*) │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┤
│ 1 │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ 115│ 2.228.860│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┤
│ 2 │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ 114│ 2.279.449│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┤
│ 3 │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ 65│ 1.279.063│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┤
│ 4 │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA │ 22│ 425.008│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────┘
*) Sortat descrescãtor dupã numãrul de mandate atribuite.11. Mandate atribuite organizaţiilor cetãţenilor
aparţinând minoritãţilor naţionale care au obţinut cel puţin 10% din coeficientul electoral stabilit
la nivel naţional
┌────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ Numele şi prenumele │ │ │Numãr voturi│
│Nr. │Denumirea organizaţiilor cetãţenilor│candidatului care a primit│Circumscripţia│Numãr colegiu│ valabil │
│crt.│aparţinând minoritãţilor naţionale │ cel mai mare numãr de │ electoralã │ uninominal │ exprimate │
│ │ │voturi valabil exprimate*)│ │ │ obţinute │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ A │ B │ C │ D │ E │ F │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 1 │FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR │GANŢ OVIDIU-VICTOR │SIBIU │ 1│ 2502│
│ │DIN ROMÂNIA │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 2 │UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ŞI │MERKA ADRIAN-MIROSLAV │BIHOR │ 3│ 1248│
│ │CEHILOR DIN ROMÂNIA │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 3 │UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA │LONGHER GHERVAZEN │SUCEAVA │ 3│ 993│
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4 │UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT-ROMÂNIA │MIRCOVICI NICULAE │TIMIŞ │ 5│ 855│
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 5 │COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN │IGNAT MIRON │TULCEA │ 2│ 746│
│ │ROMÂNIA │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 6 │PARTIDA ROMILOR "PRO-EUROPA" │PĂUN NICOLAE │GALAŢI │ 3│ 668│
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 7 │UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR │AMET ALEDIN │CONSTANŢA │ 2│ 651│
│ │TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 8 │FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI │VAINER AUREL │NEAMŢ │ 6│ 560│
│ │DIN ROMÂNIA │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 9 │UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA │RADAN MIHAI │CARAŞ-SEVERIN │ 4│ 531│
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 10 │UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA │POPOV DUŞAN │TIMIŞ │ 1│ 461│
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 11 │UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA │BUCIUTA ŞTEFAN │MARAMUREŞ │ 7│ 410│
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 12 │UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA │IBRAM IUSEIN │CONSTANŢA │ 9│ 261│
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 13 │ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA │DUMITRESCU LIANA │NEAMŢ │ 6│ 260│
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 14 │ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA - │GROSARU MIRCEA │BOTOŞANI │ 5│ 244│
│ │RO.AS.IT. │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 15 │UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA │PAMBUCCIAN VARUJAN │ARGEŞ │ 5│ 218│
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 16 │UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN │FIRCZAK GHEORGHE │HUNEDOARA │ 6│ 175│
│ │ROMÂNIA │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 17 │ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN │MANOLESCU OANA │SUCEAVA │ 5│ 166│
│ │ROMÂNIA │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 18 │UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA │ZISOPOL DRAGOŞ-GABRIEL │GALAŢI │ 6│ 137│
└────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┘
*) Sortat descrescãtor dupã numãrul de voturi valabil exprimate obţinute.

12. Lista candidaţilor care au primit mandat de deputat grupaţi pecircumscripţii electorale şi colegii uninominale
┌────┬───────────────┬──────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Denumirea partidelor politice, │ │
│ │ │ Numãr │ │ organizaţiilor cetãţenilor │ Denumirea partidelor │
│Nr. │Circumscripţia │ colegiu │ Numele şi prenumele │ aparţinând minoritãţilor │ politice, în cazul │
│crt.│ electoralã │uninominal│ candidatului ales │naţionale, alianţelor politice, │ alianţelor politice, │
│ │ │ │ │ alianţelor electorale sau │ alianţelor electorale │
│ │ │ │ │menţiunea "Candidat independent"│ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ A │ B │ C │ D │ E │ F │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ALBA │ 1│POTOR CĂLIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2 │ALBA │ 2│NEGRUŢ CLEMENT │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3 │ALBA │ 3│ATANASIU TEODOR │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4 │ALBA │ 4│COCLICI RADU-EUGENIU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 5 │ALBA │ 5│OLAR CORNELIU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 6 │ARAD │ 1│RIVIŞ-TIPEI LUCIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 7 │ARAD │ 2│BOGHICEVICI CLAUDIA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 8 │ARAD │ 3│NIŢU ADRIAN-HENOREL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 9 │ARAD │ 4│CALIMENTE MIHĂIŢĂ │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 10 │ARAD │ 5│LUCA CIPRIAN-FLORIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 11 │ARAD │ 6│GONDOR MARIUS-SORIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 12 │ARAD │ 7│FARAGO PETRU │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 13 │ARAD │ 8│CIONCA-ARGHIR │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
│ │ │ │IUSTIN-MARINEL │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 14 │ARGEŞ │ 1│BUTA SORIN GHEORGHE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 15 │ARGEŞ │ 2│DRĂGHICI MIRCEA-GHEORGHE│ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 16 │ARGEŞ │ 3│BURNEI ION │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 17 │ARGEŞ │ 4│PANDELE SORIN ANDI │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
│ │ │ │ │ALIANŢA POLITICĂ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 18 │ARGEŞ │ 5│GEORGESCU FILIP │PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT + │PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 19 │ARGEŞ │ 6│VASILICĂ RADU COSTIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 20 │ARGEŞ │ 7│NICULESCU-DUVĂZ │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │BOGDAN-NICOLAE │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 21 │ARGEŞ │ 8│GEREA ANDREI-DOMINIC │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 22 │ARGEŞ │ 9│BOUREANU CRISTIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 23 │BACĂU │ 1│CHIUARIU TUDOR-ALEXANDRU│PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 24 │BACĂU │ 2│POPESCU ADRIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 25 │BACĂU │ 3│PALĂR IONEL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 26 │BACĂU │ 4│ANTOCHI GHEORGHE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 27 │BACĂU │ 5│BANU MIHAI │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 28 │BACĂU │ 6│VREME VALERIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 29 │BACĂU │ 7│GHERASIM VASILE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 30 │BACĂU │ 8│IANCU IULIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 31 │BACĂU │ 9│HREBENCIUC VIOREL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 32 │BACĂU │ 10│VLASE PETRU-GABRIEL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 33 │BIHOR │ 1│DERZSI AKOS │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 34 │BIHOR │ 2│LAKATOS PETRU │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARA DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 35 │BIHOR │ 3│VARGA LUCIA-ANA │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 36 │BIHOR │ 4│JOLŢA NICOLAE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 37 │BIHOR │ 5│SEREMI ŞTEFAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 38 │BIHOR │ 6│ROMAN IOAN-SORIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 39 │BIHOR │ 7│DRĂGHICI SONIA-MARIA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 40 │BIHOR │ 8│PETO CSILLA-MARIA │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 41 │BIHOR │ 9│BOT OCTAVIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 42 │BISTRIŢA-NĂSĂUD│ 1│BOTIŞ IOAN-NELU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 43 │BISTRIŢA-NĂSĂUD│ 2│MOLDOVAN EMIL-RADU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 44 │BISTRIŢA-NĂSĂUD│ 3│OLTEAN IOAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 45 │BISTRIŢA-NĂSĂUD│ 4│ŢINTEAN IOAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 46 │BOTOŞANI │ 1│REBENCIUC NECULAI │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 47 │BOTOŞANI │ 2│DOLINEASCHI ANDREI │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 48 │BOTOŞANI │ 3│ŢURCANU FLORIN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 49 │BOTOŞANI │ 4│IACOB - STRUGARU STELICĂ│PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 50 │BOTOŞANI │ 5│MACALEŢI COSTICĂ │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 51 │BOTOŞANI │ 6│BUHĂIANU-OBUF │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
│ │ │ │CĂTĂLIN-OVIDIU │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 52 │BRAŞOV │ 1│GABOR GHEORGHE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 53 │BRAŞOV │ 2│NIŢĂ CONSTANTIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 54 │BRAŞOV │ 3│DONŢU MIHAI-AUREL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 55 │BRAŞOV │ 4│TIŢA-NICOLESCU GABRIEL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 56 │BRAŞOV │ 5│ANDRONACHE GABRIEL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 57 │BRAŞOV │ 6│FARKAS ANNA-LILI │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 58 │BRAŞOV │ 7│POSTOLACHI FLORIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 59 │BRAŞOV │ 8│IALOMIŢIANU GHEORGHE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 60 │BRĂILA │ 1│TUŞA ADRIANA-DIANA │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 61 │BRĂILA │ 2│BĂDĂLAN EUGEN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 62 │BRĂILA │ 3│BALCAN VIOREL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 63 │BRĂILA │ 4│TUDOSE MIHAI │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 64 │BRĂILA │ 5│RIZEA CRISTIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 65 │BUZĂU │ 1│SCUTARU ADRIAN-GEORGE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 66 │BUZĂU │ 2│MOCANU ADRIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 67 │BUZĂU │ 3│HOLBAN TITI │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 68 │BUZĂU │ 4│ALECU VALERIU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 69 │BUZĂU │ 5│GHIVECIU MARIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 70 │BUZĂU │ 6│MOLDOVAN CARMEM-ILEANA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 71 │BUZĂU │ 7│PREDA CEZAR-FLORIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 72 │CARAŞ-SEVERIN │ 1│CHISĂLIŢĂ IOAN-NARCIS │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 73 │CARAŞ-SEVHRIN │ 2│HOGEA GHEORGHE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 74 │CARAŞ-SEVERIN │ 3│TABUGAN ION │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 75 │CARAŞ-SEVERIN │ 4│RUSU VALENTIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 76 │CARAŞ-SEVERIN │ 5│MOCIOALCĂ ION │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 77 │CĂLĂRAŞI │ 1│NICOLĂESCU │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
│ │ │ │GHEORGHE-EUGEN │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 78 │CĂLĂRAŞI │ 2│DAMIAN IOAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 79 │CĂLĂRAŞI │ 3│MOTREANU DAN-ŞTEFAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 80 │CĂLĂRAŞI │ 4│FUIA STELIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 81 │CĂLĂRAŞI │ 5│BOABEŞ DUMITRU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 82 │CLUJ │ 1│GIURGIU MIRCIA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 83 │CLUJ │ 2│BUDA DANIEL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 84 │CLUJ │ 3│CĂLIAN PETRU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 85 │CLUJ │ 4│GURZĂU ADRIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 86 │CLUJ │ 5│UIOREANU HOREA-DORIN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 87 │CLUJ │ 6│ITU CORNEL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 88 │CLUJ │ 7│SOPORAN VASILE-FILIP │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 89 │CLUJ │ 8│POP VIRGIL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 90 │CLUJ │ 9│PALFI MOZES-ZOLTAN │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 91 │CLUJ │ 10│MATE ANDRAS-LEVENTE │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 92 │CONSTANŢA │ 1│DRAGOMIR GHEORGHE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 93 │CONSTANŢA │ 2│LUPU MIHAI │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 94 │CONSTANŢA │ 3│DUMITRACHE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ILEANA-CRISTINA │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 95 │CONSTANŢA │ 4│CHIRILĂ CONSTANTIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 96 │CONSTANŢA │ 5│IORGUŞ ZANFIR │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 97 │CONSTANŢA │ 6│MARTIN EDUARD-STELIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 98 │CONSTANŢA │ 7│BRĂTIANU MATEI-RADU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 99 │CONSTANŢA │ 8│MITREA MANUELA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│100 │CONSTANŢA │ 9│MARINESCU ANTONELLA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│101 │CONSTANŢA │ 10│STAVROSITU MARIA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│102 │COVASNA │ 1│EDLER ANDRAS-GYORGY │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│103 │COVASNA │ 2│MARTON ARPAD-FRANCISC │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│104 │COVASNA │ 3│OLOSZ GERGELY │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│105 │COVASNA │ 4│GRAMA HORIA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│106 │DÂMBOVIŢA │ 1│PLĂIAŞU GABRIEL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│107 │DÂMBOVIŢA │ 2│ANA GHEORGHE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│108 │DÂMBOVIŢA │ 3│STAN ION │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│109 │DÂMBOVIŢA │ 4│ALBU GHEORGHE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│110 │DÂMBOVIŢA │ 5│DUMITRU GEORGICĂ │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│111 │DÂMBOVIŢA │ 6│DUMITRU ION │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│112 │DÂMBOVIŢA │ 7│CANTARAGIU BOGDAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│113 │DÂMBOVIŢA │ 8│VLADU IULIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│114 │DOLJ │ 1│SURPĂŢEANU MIHAI │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│115 │DOLJ │ 2│DASCĂLU CONSTANTIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│116 │DOLJ │ 3│STROE IONUŢ-MARIAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│117 │DOLJ │ 4│GUST-BĂLOŞIN FLORENTIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│118 │DOLJ │ 5│PETRESCU PETRE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│119 │DOLJ │ 6│MANDA IULIAN-CLAUDIU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│120 │DOLJ │ 7│VOICU MIHAI-ALEXANDRU │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│121 │DOLJ │ 8│VIŞAN GELU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│122 │DOLJ │ 9│ZGONEA VALERIU-ŞTEFAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│123 │DOLJ │ 10│CĂLIN ION │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│124 │GALAŢI │ 1│DOBRE VICTOR-PAUL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│125 │GALAŢI │ 2│TOADER MIRCEA-NICU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│126 │GALAŢI │ 3│AXENIE CARMEN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│127 │GALAŢI │ 4│ŞTEFAN VIOREL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│128 │GALAŢI │ 5│NICA DAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│129 │GALAŢI │ 6│PÂSLARU FLORIN-COSTIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│130 │GALAŢI │ 7│ROŞCA LUCREŢIA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│131 │GALAŢI │ 8│CIUCĂ LIVIU-BOGDAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL CONSERVATOR │
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│132 │GALAŢI │ 9│BOLDEA MIHAIL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│133 │GIURGIU │ 1│VOICU MĂDĂLIN-ŞTEFAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│134 │GIURGIU │ 2│BOIANGIU VICTOR │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│135 │GIURGIU │ 3│PĂSAT DAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│136 │GIURGIU │ 4│CHIŢOIU DANIEL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│137 │GORJ │ 1│MOREGA DAN-ILIE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│138 │GORJ │ 2│SURUPĂCEANU MUGUREL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│139 │GORJ │ 3│POPESCU COSMIN-MIHAI │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│140 │GORJ │ 4│MILITARU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
│ │ │ │CONSTANTIN-SEVERUS │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│141 │GORJ │ 5│POPEANGĂ VASILE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│142 │GORJ │ 6│PONTA VICTOR-VIOREL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│143 │HARGHITA │ 1│KORODI ATTILA │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│144 │HARGHITA │ 2│KELEMEN HUNOR │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│145 │HARGHITA │ 3│ANTAL ISTVAN │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│146 │HARGHITA │ 4│PAL ARPAD │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│147 │HARGHITA │ 5│DUŞA MIRCEA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│148 │HUNEDOARA │ 1│NISTOR LAURENŢIU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│149 │HUNEDOARA │ 2│BLAGA IOSIF-VENIAMIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│150 │HUNEDOARA │ 3│TIMIŞ IOAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│151 │HUNEDOARA │ 4│RESMERIŢĂ │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │CORNEL-CRISTIAN │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│152 │HUNEDOARA │ 5│IACOB-RIDZI MONICA-MARIA│PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│153 │HUNEDOARA │ 6│ŢÎMPĂU RADU-BOGDAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│154 │HUNEDOARA │ 7│ARION VIOREL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│155 │IALOMIŢA │ 1│POCORA CRISTINA-ANCUŢA │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│156 │IALOMIŢA │ 2│NEACŞU MARIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│157 │IALOMIŢA │ 3│POPESCU DAN-MIRCEA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│158 │IALOMIŢA │ 4│GHEORGHE TINEL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│159 │IAŞI │ 1│IORDACHE LUMINIŢA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│160 │IAŞI │ 2│FENECHIU RELU │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│161 │IAŞI │ 3│MOVILA PETRU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│162 │IAŞI │ 4│MOCANU VASILE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│163 │IAŞI │ 5│RĂŢOI NECULAI │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│164 │IAŞI │ 6│STANCIU ANGHEL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│165 │IAŞI │ 7│ADOMNIŢEI CRISTIAN-MIHAI│PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│166 │IAŞI │ 8│CIUHODARU TUDOR │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│167 │IAŞI │ 9│OAJDEA VASILE-DANIEL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│168 │IAŞI │ 10│SPÎNU TEODOR-MARIUS │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│169 │IAŞI │ 11│DOBRE CRISTINA-ELENA │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│170 │IAŞI │ 12│PĂDURARU NICUŞOR │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│171 │ILFOV │ 1│OPREA GABRIEL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│172 │ILFOV │ 2│MARIN MIRCEA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│173 │ILFOV │ 3│ŞANDRU MIHAELA-IOANA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│174 │ILFOV │ 4│POPESCU-TĂRICEANU │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
│ │ │ │CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│175 │MARAMUREŞ │ 1│ZOICAŞ GHEORGHE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│176 │MARAMUREŞ │ 2│CHERECHEŞ CĂTĂLIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│177 │MARAMUREŞ │ 3│BUD NICOLAE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│178 │MARAMUREŞ │ 4│LEŞE DORU-BRAŞOAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│179 │MARAMUREŞ │ 5│HORJ PAVEL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│180 │MARAMUREŞ │ 6│BERES ŞTEFAN-VASILE │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│181 │MARAMUREŞ │ 7│BERCI VASILE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│182 │MEHEDINŢI │ 1│GHIŢĂ CORNEL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│183 │MEHEDINŢI │ 2│CHIRCU DOINIŢA MARIANA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│184 │MEHEDINŢI │ 3│PALAŞCĂ VIOREL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│185 │MEHEDINŢI │ 4│NICOLICEA EUGEN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│186 │MUREŞ │ 1│BORBELY LASZLO │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│187 │MUREŞ │ 2│OPRIŞCAN MIHAI DORU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│188 │MUREŞ │ 3│KELEMEN ATILA BELA │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │LADISLAU │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│189 │MUREŞ │ 4│SOCACIU VICTOR │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│190 │MUREŞ │ 5│KEREKES KAROLY │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│191 │MUREŞ │ 6│STROIAN TOADER │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│192 │MUREŞ │ 7│DOBRE CIPRIAN MINODOR │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│193 │MUREŞ │ 8│GLIGA VASILE-GHIORGHE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│194 │NEAMŢ │ 1│GHIŢA-EFTEMIE STELIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│195 │NEAMŢ │ 2│STOICA MIHAELA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│196 │NEAMŢ │ 3│TĂRÂŢĂ CULIŢĂ │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│197 │NEAMŢ │ 4│NECULAI MARIUS │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│198 │NEAMŢ │ 5│MUNTEANU IOAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│199 │NEAMŢ │ 6│SURDU-SOREANU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │RAUL-VICTOR │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│200 │NEAMŢ │ 7│ROGIN MARIUS │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│201 │NEAMŢ │ 8│BOSTAN EMIL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│202 │OLT │ 1│BĂRBULESCU DANIEL-IONUŢ │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│203 │OLT │ 2│STAN NICOLAE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│204 │OLT │ 3│BOBEŞ MARIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│205 │OLT │ 4│STERIU VALERIU-ANDREI │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│206 │OLT │ 5│IORDACHE FLORIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│207 │OLT │ 6│ŞTIRBU GIGEL-SORINEL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│208 │OLT │ 7│FRUNZULICĂ DORU-CLAUDIAN│ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│209 │PRAHOVA │ 1│BURLACU CRISTIAN-ION │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│210 │PRAHOVA │ 2│ANGHEL FLORIN-SERGHEI │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│211 │PRAHOVA │ 3│GAVRILESCU │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
│ │ │ │GRAŢIELA-LEOCADIA │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│212 │PRAHOVA │ 4│SĂNIUŢĂ MARIAN-FLORIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│213 │PRAHOVA │ 5│APOSTOLACHE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │MIHAI-CRISTIAN │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│214 │PRAHOVA │ 6│ŢUREA RĂZVAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│215 │PRAHOVA │ 7│SĂFTOIU ANA-ADRIANA │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│216 │PRAHOVA │ 8│NĂSTASE ADRIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│217 │PRAHOVA │ 9│IONESCU GEORGE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│218 │PRAHOVA │ 10│VOINESCU-COTOI SEVER │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│219 │PRAHOVA │ 11│ANASTASE ROBERTA-ALMA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│220 │PRAHOVA │ 12│SAVA ANDREI-VALENTIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│221 │SATU MARE │ 1│CIOCAN GHEORGHE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│222 │SATU MARE │ 2│HOLDIŞ IOAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│223 │SATU MARE │ 3│BUDA VIOREL-VASILE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│224 │SATU MARE │ 4│VARGA ATTILA │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│225 │SATU MARE │ 5│ERDEI DOLOCZKI ISTVAN │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│226 │SĂLAJ │ 1│BODE LUCIAN-NICOLAE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│227 │SĂLAJ │ 2│SERES DENES │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│228 │SĂLAJ │ 3│NOSA IULIU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│229 │SĂLAJ │ 4│TALOŞ GHEORGHE-MIREL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│230 │SIBIU │ 1│ŞTIRBEŢ CORNEL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│231 │SIBIU │ 2│TURCAN RALUCA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│232 │SIBIU │ 3│ROMAN GHEORGHE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│233 │SIBIU │ 4│CINDREA IOAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│234 │SIBIU │ 5│LUP SILVESTRU-MIRCEA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│235 │SIBIU │ 6│CAZAN MIRCEA-VASILE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│236 │SUCEAVA │ 1│ARDELEANU SANDA-MARIA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│237 │SUCEAVA │ 2│BALAN IOAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│238 │SUCEAVA │ 3│URICEC EUGEN-CONSTANTIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│239 │SUCEAVA │ 4│NECHIFOR CĂTĂLIN-IOAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│240 │SUCEAVA │ 5│STAN IOAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│241 │SUCEAVA │ 6│IRIMESCU MIRCEA │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│242 │SUCEAVA │ 7│COROAMĂ GHEORGHE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│243 │SUCEAVA │ 8│BEJINARIU EUGEN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│244 │SUCEAVA │ 9│PARDĂU DUMITRU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│245 │SUCEAVA │ 10│GOSPODARU GABRIEL-DAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│246 │TELEORMAN │ 1│NEGOIŢĂ ROBERT-SORIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│247 │TELEORMAN │ 2│BĂNICIOIU NICOLAE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│248 │TELEORMAN │ 3│BĂDULESCU ADRIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│249 │TELEORMAN │ 4│FLORESCU ADRIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│250 │TELEORMAN │ 5│DUMITRICĂ GEORGE-IONUŢ │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│251 │TELEORMAN │ 6│ALMĂJANU MARIN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│252 │TIMIŞ │ 1│CRISTIAN HORIA │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│253 │TIMIŞ │ 2│DRĂGULESCU IOSIF-ŞTEFAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│254 │TIMIŞ │ 3│DUGULESCU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
│ │ │ │MARIUS-CRISTINEL │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│255 │TIMIŞ │ 4│BARNA MARIA-EUGENIA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │POPOVICIU ALIN- │PARTIDUL DEMOCRAT │ │
│256 │TIMIŞ │ 5│AUGUSTIN-FLORIN │LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│257 │TIMIŞ │ 6│TABĂRĂ VALERIU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│258 │TIMIŞ │ 7│STRAGEA SORIN-CONSTANTIN│ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│259 │TIMIŞ │ 8│ŢAGA CLAUDIU │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│260 │TIMIŞ │ 9│COVACI DOREL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│261 │TIMIŞ │ 10│CIOBANU GHEORGHE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│262 │TULCEA │ 1│AVRAM MARIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│263 │TULCEA │ 2│STROE MIHAI │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│264 │TULCEA │ 3│POPA OCTAVIAN-MARIUS │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│265 │TULCEA │ 4│TEODORESCU HORIA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│266 │VASLUI │ 1│CRISTEA VICTOR │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│267 │VASLUI │ 2│BORDEIANU DAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│268 │VASLUI │ 3│IFTIME DRAGOŞ-ADRIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│269 │VASLUI │ 4│SOLOMON ADRIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│270 │VASLUI │ 5│CĂRARE VIOREL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│271 │VASLUI │ 6│MARIAN DAN-MIHAI │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│272 │VASLUI │ 7│SÂRBU MARIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│273 │VÂLCEA │ 1│ZAMFIRESCU SORIN ŞTEFAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│274 │VÂLCEA │ 2│VÎLCU SAMOIL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│275 │VÂLCEA │ 3│MAZILU CONSTANTIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│276 │VÂLCEA │ 4│BLEOTU VASILE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│277 │VÂLCEA │ 5│BUICAN CRISTIAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│278 │VÂLCEA │ 6│VLĂDOIU AUREL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│279 │VRANCEA │ 1│MUSTEA-ŞERBAN RĂZVAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
│ │ │ │ │ALIANŢA POLITICĂ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│280 │VRANCEA │ 2│TÎLVĂR ANGEL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│281 │VRANCEA │ 3│SĂPUNARU NINI │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│282 │VRANCEA │ 4│DUMITRESCU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │CRISTIAN-SORIN │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│283 │VRANCEA │ 5│TRĂŞCULESCU ALIN-SILVIU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│284 │VRANCEA │ 6│NICA NICOLAE-CIPRIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│285 │Mun. BUCUREŞTI │ 1│OLTEANU BOGDAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│286 │Mun. BUCUREŞTI │ 2│BUDURESCU DANIEL-STAMATE│PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│287 │Mun. BUCUREŞTI │ 3│ORBAN LUDOVIC │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│288 │Mun. BUCUREŞTI │ 4│CANACHEU COSTICĂ │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│289 │Mun. BUCUREŞTI │ 5│POP GEORGIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│290 │Mun. BUCUREŞTI │ 6│NASSAR RODICA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│291 │Mun. BUCUREŞTI │ 7│POPA FLORIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│292 │Mun. BUCUREŞTI │ 8│NOVAC CORNELIA-BRÎNDUŞA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│293 │Mun. BUCUREŞTI │ 9│PALEOLOGU THEODOR │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│294 │Mun. BUCUREŞTI │ 10│CROITORU CĂTĂLIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│295 │Mun. BUCUREŞTI │ 11│BARBU SULFINA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│296 │Mun. BUCUREŞTI │ 12│PETRESCU CRISTIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│297 │Mun. BUCUREŞTI │ 13│PIRPILIU ŞTEFAN DANIEL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│298 │Mun. BUCUREŞTI │ 14│ZĂTREANU DAN-RADU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│299 │Mun. BUCUREŞTI │ 15│PRIGOANĂ VASILE-SILVIU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│300 │Mun. BUCUREŞTI │ 16│ANDON SERGIU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL CONSERVATOR │
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│301 │Mun. BUCUREŞTI │ 17│JIPA FLORINA-RUXANDRA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│302 │Mun. BUCUREŞTI │ 18│BURCĂU DOINA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│303 │Mun. BUCUREŞTI │ 19│POPA DANIELA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL CONSERVATOR │
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│304 │Mun. BUCUREŞTI │ 20│NICULESCU-MIZIL- │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ŞTEFĂNESCU-TOHME OANA │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│305 │Mun. BUCUREŞTI │ 21│CHIRIŢĂ DUMITRU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│306 │Mun. BUCUREŞTI │ 22│GORGHIU ALINA-ŞTEFANIA │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│307 │Mun. BUCUREŞTI │ 23│VASILE AURELIA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│308 │Mun. BUCUREŞTI │ 24│GEANTĂ FLORIAN-DANIEL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│309 │Mun. BUCUREŞTI │ 25│UDREA ELENA-GABRIELA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│310 │Mun. BUCUREŞTI │ 26│FLOREA DAMIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL CONSERVATOR │
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│311 │Mun. BUCUREŞTI │ 27│PIEPTEA CORNEL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│312 │Mun. BUCUREŞTI │ 28│LIGA DĂNUŢ │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│313 │Strãinãtate │ 1│BRÎNZĂ WILLIAM GABRIEL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
│ │(CE. 43) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│314 │Strãinãtate │ 2│PANŢÎRU TUDOR │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│ │
│ │(CE. 43) │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│315 │Strãinãtate │ 3│LUBANOVICI MIRCEA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
│ │(CE. 43) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│316 │Strãinãtate │ 4│KOTO IOSIF │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │(CE. 43) │ │ │ROMÂNIA │ │
└────┴───────────────┴──────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────┘

Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
Biroului electoral de circumscripţie Biroului electoral de circumscripţie

Numele şi prenumele Semnãtura Numele şi prenumele Semnãtura
Judecãtor- Ştefan Ciontu Judecãtor - Iulian Ilie
Dragomir

Ştampila,

Membrii
Biroului electoral de circumscripţie

Numele şi prenumele Apartenenţa politicã Semnãtura
(unde este cazul)

1. Judecãtor - Raluca Moglan
2. Judecãtor - Ioana Dragomir
3. Judecãtor - Carmen Magdalena
Frumuşelu
4. Octavian Opriş preşedinte AEP
5. Ana-Maria Pãtru vicepreşedinte AEP
6. Marian Muhuleţ vicepreşedinte AEP
7. Nicolae Vasilescu PSD
8. Cãlin-Bogdan Gãurean PNL
9. Cristian Ene PD-L
10. George Adrian Roşeţi PRM
11. Vlad-Gabriel Hogea PC
12. Zsuzsanna Peter UDMR
13. Tamara Baciu Grupul Parlamentar al
Minoritãţilor Naţionale
din Camera Deputaţilor
14. Ana-Luminiţa Ţifui PNG-CD
15. Gabriel Baciu PVE
16. Valerica Uşurelu PPPSS/M/EEC


BIROUL ELECTORAL CENTRAL


PROCES VERBAL
privind rezultatele finale ale alegerilor pentru
SENAT
30 noiembrie 2008

1. Numãrul alegãtorilor înscrişi în listele electorale - Total │1│8│4│6│4│2│7│4│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
1.1. Numãrul alegãtorilor potrivit copiilor de pe listele
electorale permanente │1│8│2│5│3│6│1│6│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
1.2. Numãrul alegãtorilor potrivit listelor electorale suplimentare │ │ │1│8│1│3│3│6│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
1.3. Numãrul alegãtorilor care au solicitat sã voteze cu ajutorul │ │ │ │2│9│3│2│2│
urnei speciale └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2. Numãrul alegãtorilor care s-au prezentat la urne - Total │ │7│2│3│8│8│7│1│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2.1. Numãrul alegãtorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi │ │7│0│2│9│1│6│9│
în copiile de pe listele electorale permanente └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2.2. Numãrul alegãtorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi │ │ │1│8│1│0│6│8│
în listele electorale suplimentare └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2.3. Numãrul alegãtorilor care au votat cu ajutorul urnei speciale │ │ │ │2│8│6│3│4│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
3. Gradul de participare la vot - (%) │3│9│,│2│0│
pct. 3 = (pct. 2:pct. 1) x 100 └─┴─┘ └─┴─┘
4. Numãrul voturilor valabil exprimate - Total │ │6│8│8│8│0│5│5│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
5. Numãrul voturilor nule - Total │ │ │1│7│2│8│8│4│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
6. Numãrul voturilor albe - Total │ │ │1│7│6│2│1│7│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
7. Numãrul mandatelor atribuite - Total │1│3│7│
└─┴─┴─┘
8. Numãrul buletinelor de vot primite - Total │2│0│6│8│9│8│3│2│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
9. Numãrul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate - Total │1│3│4│4│2│3│4│4│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
10. Gruparea mandatelor şi a voturilor valabil exprimate atribuite pe partide politice,
organizaţii ale cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, alianţe politice, alianţe
electorale, inclusiv candidaţi independenţi
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ Denumirea partidelor politice, organizaţiilor cetãţenilor aparţinând │Numãr mandate│ Numãr voturi │
│crt.│ minoritãţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale, │ atribuite │valabil exprimate│
│ │ candidaţilor independenţi*) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 1 │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ 51│ 2312358│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 2 │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ 49│ 2352968│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 3 │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ 28│ 1291029│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 4 │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA │ 9│ 440449│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┘
*) Sortat descrescãtor dupã numãrul de mandate atribuite.
11. Lista candidaţilor care au primit mandat de senator grupaţi pe circumscripţii electorale şi colegii uninominale
┌────┬───────────────┬──────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Denumirea partidelor politice, │ │
│ │ │ Numãr │ │ organizaţiilor cetãţenilor │ Denumirea partidelor │
│Nr. │Circumscripţia │ colegiu │ Numele şi prenumele │ aparţinând minoritãţilor │ politice, în cazul │
│crt.│ electoralã │uninominal│ candidatului ales │naţionale, alianţelor politice, │ alianţelor politice, │
│ │ │ │ │ alianţelor electorale sau │ alianţelor electorale │
│ │ │ │ │menţiunea "Candidat independent"│ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ A │ B │ C │ D │ E │ F │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │ALBA │ 1│PEREŞ ALEXANDRU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2 │ALBA │ 2│DOBRA NICOLAE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3 │ARAD │ 1│MARIAN OVIDIU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4 │ARAD │ 2│CRĂCIUN AVRAM │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 5 │ARAD │ 3│IGAŞ TRAIAN-CONSTANTIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 6 │ARGEŞ │ 1│DIACONU MIRCEA │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 7 │ARGEŞ │ 2│VALECA ŞERBAN CONSTANTIN│ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 8 │ARGEŞ │ 3│TĂMAGĂ CONSTANTIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 9 │ARGEŞ │ 4│CINTEZĂ MIRCEA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 10 │BACĂU │ 1│BERCA GABRIEL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 11 │BACĂU │ 2│NISTOR VASILE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 12 │BACĂU │ 3│MARDARE RADU-CĂTĂLIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 13 │BACĂU │ 4│MITREA ELENA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 14 │BIHOR │ 1│CSEKE ATTILA-ZOLTAN │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 15 │BIHOR │ 2│POPA CORNEL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 16 │BIHOR │ 3│FILIP PETRU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 17 │BIHOR │ 4│MANG IOAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 18 │BISTRIŢA-NĂSĂUD│ 1│SBÎRCIU IOAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 19 │BISTRIŢA-NĂSĂUD│ 2│PRUNEA NICOLAE-DĂNUŢ │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 20 │BOTOŞANI │ 1│MARCU GHEORGHE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 21 │BOTOŞANI │ 2│CÂMPANU LIVIU │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 22 │BOTOŞANI │ 3│HUMELNICU AUGUSTIN- │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
│ │ │ │DANIEL │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 23 │BRAŞOV │ 1│RASALIU MARIAN-IULIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 24 │BRAŞOV │ 2│CORLĂŢEAN TITUS │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 25 │BRAŞOV │ 3│GHIŞE IOAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 26 │BRAŞOV │ 4│STAICU DUMITRU-FLORIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 27 │BRĂILA │ 1│ROTARU ION │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 28 │BRĂILA │ 2│CIBU CONSTANTIN-SEVER │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 29 │BUZĂU │ 1│CONSTANTINESCU VIOREL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 30 │BUZĂU │ 2│BÎGIU MARIAN-CRISTINEL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 31 │BUZĂU │ 3│ION VASILE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 32 │CARAŞ-SEVERIN │ 1│BĂLAN GHEORGHE-PAVEL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 33 │CARAŞ-SEVERIN │ 2│SECĂŞAN IOSIF │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 34 │CĂLĂRAŞI │ 1│NEDELCU VASILE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 35 │CĂLĂRAŞI │ 2│DUMITRU CONSTANTIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 36 │CLUJ │ 1│HĂRDĂU MIHAIL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 37 │CLUJ │ 2│RĂDULESCU ŞERBAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 38 │CLUJ │ 3│NICOARĂ MARIUS-PETRE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 39 │CLUJ │ 4│CORDOŞ ALEXANDRU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 40 │CONSTANŢA │ 1│HAŞOTTI PUIU │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 41 │CONSTANŢA │ 2│MOGA NICOLAE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 42 │CONSTANŢA │ 3│MAZĂRE ALEXANDRU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 43 │CONSTANŢA │ 4│BANIAS MIRCEA-MARIUS │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 44 │COVASNA │ 1│ALBERT ALMOS │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 45 │COVASNA │ 2│BOKOR TIBERIU │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 46 │DÂMBOVIŢA │ 1│ŢUŢUIANU ADRIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 47 │DÂMBOVIŢA │ 2│ANDREI FLORIN-MIRCEA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 48 │DÂMBOVIŢA │ 3│CALCAN VALENTIN-GIGEL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 49 │DOLJ │ 1│BERCEANU RADU-MIRCEA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 50 │DOLJ │ 2│UDRIŞTOIU TUDOR │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 51 │DOLJ │ 3│VASILESCU LIA-OLGUŢA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 52 │DOLJ │ 4│OPREA MARIO-OVIDIU │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 53 │DOLJ │ 5│GEOANĂ MIRCEA-DAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 54 │GALAŢI │ 1│CHIRVĂSUŢĂ LAURENŢIU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 55 │GALAŢI │ 2│SAGHIAN GHEORGHE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 56 │GALAŢI │ 3│ICHIM PAUL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 57 │GALAŢI │ 4│NECULA MARIUS-GERARD │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 58 │GIURGIU │ 1│MĂGUREANU CEZAR-MIRCEA │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 59 │GIURGIU │ 2│MUSTĂŢEA VASILE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 60 │GORJ │ 1│RUŞEŢ ION │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 61 │GORJ │ 2│GREBLĂ TONI │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 62 │HARGHITA │ 1│GYERKO LASZLO │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 63 │HARGHITA │ 2│VERESTOY ATTILA │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 64 │HUNEDOARA │ 1│NICULA VASILE-COSMIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 65 │HUNEDOARA │ 2│PĂRAN DORIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 66 │HUNEDOARA │ 3│RUŞANU DAN-RADU │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 67 │IALOMIŢA │ 1│PANŢURU TUDOR │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 68 │IALOMIŢA │ 2│GĂINĂ MIHĂIŢĂ │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 69 │IAŞI │ 1│VOSGANIAN VARUJAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 70 │IAŞI │ 2│LAZĂR SORIN-CONSTANTIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 71 │IAŞI │ 3│CONSTANTINESCU FLORIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 72 │IAŞI │ 4│POPA MIHAELA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 73 │IAŞI │ 5│OPREA DUMITRU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 74 │ILFOV │ 1│IORDĂNESCU ANGHEL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 75 │ILFOV │ 2│URBAN IULIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 76 │MARAMUREŞ │ 1│PAŞCA LIVIU-TITUS │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 77 │MARAMUREŞ │ 2│BOTA MARIUS-SORIN-OVIDIU│ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 78 │MARAMUREŞ │ 3│BÎRLEA GHEORGHE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 79 │MEHEDINŢI │ 1│STĂNIŞOARĂ MIHAI │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 80 │MEHEDINŢI │ 2│DAEA PETRE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 81 │MUREŞ │ 1│FRUNDA GYORGY │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 82 │MUREŞ │ 2│MARKO BELA │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 83 │MUREŞ │ 3│BAŞA PETRU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 84 │MUREŞ │ 4│GROSU CORNELIU │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 85 │NEAMŢ │ 1│MOCANU TOADER │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 86 │NEAMŢ │ 2│CHELARU IOAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 87 │NEAMŢ │ 3│MĂRCUŢIANU OVIDIUS │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 88 │OLT │ 1│NIŢĂ MIHAI │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 89 │OLT │ 2│TOMA ION │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 90 │OLT │ 3│ŞOVA DAN-COMAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 91 │PRAHOVA │ 1│SEVERIN GEORGICĂ │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 92 │PRAHOVA │ 2│BĂDESCU IULIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 93 │PRAHOVA │ 3│MELEŞCANU TEODOR-VIOREL │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 94 │PRAHOVA │ 4│CHIVU SORIN-SERIOJA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 95 │PRAHOVA │ 5│SAVU DANIEL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 96 │SATU MARE │ 1│MARIAN VALER │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 97 │SATU MARE │ 2│GUNTHNER TIBERIU │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │ │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 98 │SĂLAJ │ 1│FEKETE-SZABO ANDRAS- │UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN │ │
│ │ │ │LEVENTE │ROMÂNIA │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 99 │SĂLAJ │ 2│POP GHEORGHE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│100 │SIBIU │ 1│ARITON ION │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│101 │SIBIU │ 2│ARCAŞ VIOREL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│102 │SIBIU │ 3│BOITAN MINERVA │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│103 │SUCEAVA │ 1│FODOREANU SORIN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│104 │SUCEAVA │ 2│ONOFREI OREST │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│105 │SUCEAVA │ 3│MÎRZA GAVRIL │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│106 │SUCEAVA │ 4│PRODAN TIBERIU-AURELIAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│107 │TELEORMAN │ 1│MIHĂILESCU PETRU-ŞERBAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│108 │TELEORMAN │ 2│NICOARĂ ROMEO-FLORIN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│109 │TELEORMAN │ 3│MOCANU ALEXANDRU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│110 │TIMIŞ │ 1│DAVID GHEORGHE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│111 │TIMIŞ │ 2│ROBU NICOLAE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│112 │TIMIŞ │ 3│BORZA DOREL-CONSTANTIN- │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
│ │ │ │VASILE │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│113 │TIMIŞ │ 4│SÂRBU ILIE │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│114 │TULCEA │ 1│BARA ION │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│115 │TULCEA │ 2│BELACURENCU TRIFON │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│116 │VASLUI │ 1│SILISTRU DOINA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│117 │VASLUI │ 2│PINTILIE VASILE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│118 │VASLUI │ 3│DAVID CRISTIAN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│119 │VÂLCEA │ 1│COCA LAURENŢIU FLORIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│120 │VÂLCEA │ 2│FRANCU EMILIAN-VALENTIN │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│121 │VÂLCEA │ 3│JURCAN DOREL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│122 │VRANCEA │ 1│PLĂCINTĂ SORINA-LUMINIŢA│PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│123 │VRANCEA │ 2│MITREA MIRON-TUDOR │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│124 │Mun. BUCUREŞTI │ 1│NICOLAESCU SERGIU-FLORIN│ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│125 │Mun. BUCUREŞTI │ 2│ANTONESCU GEORGE-CRIN- │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
│ │ │ │LAURENŢIU │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│126 │Mun. BUCUREŞTI │ 3│DIACONESCU CRISTIAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│127 │Mun. BUCUREŞTI │ 4│BOAGIU ANCA-DANIELA │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│128 │Mun. BUCUREŞTI │ 5│BLAGA VASILE │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│129 │Mun. BUCUREŞTI │ 6│RĂDULESCU CRISTIAN │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│130 │Mun. BUCUREŞTI │ 7│ŢOPESCU CRISTIAN-GEORGE │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│131 │Mun. BUCUREŞTI │ 8│VOICULESCU DAN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL CONSERVATOR │
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│132 │Mun. BUCUREŞTI │ 9│VOICU CĂTĂLIN │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│133 │Mun. BUCUREŞTI │ 10│ANDRONESCU ECATERINA │ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL│PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT│
│ │ │ │ │DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│134 │Mun. BUCUREŞTI │ 11│FELDMAN RADU-ALEXANDRU │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│135 │Mun. BUCUREŞTI │ 12│MUTU GABRIEL │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│136 │Strãinãtate │ 1│BADEA VIOREL-RICEARD │PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL │ │
│ │(CE. 43) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│137 │Strãinãtate │ 2│LUCA RAYMOND │PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL │ │
│ │(CE. 43) │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────┘

Preşedintele Locţiitorul preşedintelui
Biroului electoral de circumscripţie Biroului electoral de circumscripţie

Numele şi prenumele Semnãtura Numele şi prenumele Semnãtura
Judecãtor - Ştefan Ciontu Judecãtor - Iulian Ilie
Dragomir

Ştampila,

Membrii
Biroului electoral de circumscripţie

Numele şi prenumele Apartenenţa politicã Semnãtura
(unde este cazul)

1. Judecãtor - Raluca Moglan
2. Judecãtor - Ioana Dragomir
3. Judecãtor - Carmen Magdalena
Frumuşelu
4. Octavian Opriş preşedinte AEP
5. Ana-Maria Pãtru vicepreşedinte AEP
6. Marian Muhuleţ vicepreşedinte AEP
7. Nicolae Vasilescu PSD
8. Cãlin-Bogdan Gãurean PNL
9. Cristian Ene PD-L
10. George Adrian Roşeţi PRM
11. Vlad-Gabriel Hogea PC
12. Zsuzsanna Peter UDMR
13. Tamara Baciu Grupul Parlamentar al
Minoritãţilor Naţionale
din Camera Deputaţilor
14. Ana-Luminiţa Ţifui PNG-CD
15. Gabriel Baciu PVE
16. Valerica Uşurelu PPPS


---------
NOTA (CTCE)

Semnãturile membrilor Preşedintelui, Locţiitorului preşedintelui şi Biroului electoral de circumscripţie se gãsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 820/05.12.2008, pag. 46 (a se vedea imaginea asociatã).
______________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice