Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTII TEHNICE PT CR 14-2003 din 19 decembrie 2003  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PRESCRIPTII TEHNICE PT CR 14-2003 din 19 decembrie 2003 "Autorizarea laboratoarelor care efectueaza examinari distructive asupra materialelor utilizate la instalatii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat" *)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 11 februarie 2004

--------
*) Aprobate prin <>Ordinul nr. 381 din 19/12/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 124 bis din 11/02/2004Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
- ISCIR -- REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA -
--------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPTIE TEHNICA

PT CR 14-2003

AUTORIZAREA LABORATOARELOR CARE EFECTUEAZA EXAMINARI
DISTRUCTIVE ASUPRA MATERIALELOR UTILIZATE LA INSTALATII
MECANICE SUB PRESIUNE SI LA INSTALATII DE RIDICAT

COLECTIA INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI
INSTALATIILOR DE RIDICAT

- ISCIR -

- EDITIE OFICIALA -

--------------------------------------------------------------------------------
Indicativ: PT CR 14-2003 Editia 1
--------------------------------------------------------------------------------


1. GENERALITATI
1.1. Scop
Prezenta prescriptie tehnica se aplica la autorizarea de catre ISCIR-INSPECT a laboratoarelor care efectueaza examinari distructive asupra materialelor. Prin "materiale" se inteleg urmatoarele produse metalurgice: tevi, table, semifabricate forjate, diferite profile laminate, semifabricate turnate, semifabricate pentru executia organelor de asamblare si materiale consumabile pentru sudura (electrozi, sarme, fluxuri), materiale feroase si neferoase etc.
In sensul prezentei prescriptii tehnice, prin "examinari distructive" se inteleg toate incercarile de laborator care se pot efectua in cadrul domeniilor de examinare indicate in tabelul 1 de la pct. 2.1.
1.2. Domeniu de aplicare
Examinarile distructive care se efectueaza la materialele si/sau imbinarile sudate utilizate la fabricatia si/sau la repararea componentelor cazanelor, recipientelor sub presiune si ale instalatiilor de ridicat care fac obiectul supravegherii conform prescriptiilor tehnice in vigoare, Colectia ISCIR, precum si incercarile mecanice necesare pentru autorizarea sudorilor se vor efectua numai in cadrul unor laboratoare autorizate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice. Vor fi admise la verificarile tehnice in vederea autorizarii numai laboratoarele care lucreaza intr-un sistem integrat sau propriu, dupa caz, de management al calitatii.
1.3. Referinte normative
1.3.1. Legi si hotarari
● <>Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii
● <>Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
1.3.2. Standarde

● SR EN ISO 9000:2001, Sisteme de management al calitatii. Principii
fundamentale si vocabular
● SR EN ISO/CEI 17025:2001, Cerinte generale pentru competenta laboratoa-
relor de incercari si etalonari

1.4. Abrevieri
PT - Prescriptie tehnica
RTED - Responsabil tehnic cu examinarile distructive

2. DOMENII DE AUTORIZARE
2.1. Domeniile de examinari distructive pentru care se autorizeaza laboratoarele sunt conform tabelului 1 si vor contine una sau mai multe metode de examinare indicate de standardele de profil.

Tabelul 1


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────-┬─────────────┐
│Nr. │ Domeniu de examinare │ Simbol │
│crt.│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1. │ Analize chimice │ AC │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2. │ Incercari mecanice │ IM │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 3. │ Incercari tehnologice │ IT │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 4. │ Analize metalografice │ AM │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 5. │ Masurari de eforturi sub actiunea sarcinilor de incarcare │ ME │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘2.2. Conditia minima pentru autorizarea unui laborator este ca acesta sa faca dovada privind dotarea si capabilitatea tehnica pentru efectuarea examinarilor distructive necesare, conform prescriptiilor tehnice specifice, Colectia ISCIR, la autorizarea sudorilor si anume IM + IT (incercari mecanice + incercari tehnologice).
2.3. Autorizatia emisa de ISCIR-INSPECT pentru laborator va contine simbolurile domeniilor de examinari distructive pentru care acesta a fost autorizat, precum si detalii privind metodele de examinare din cadrul acestor domenii (tipuri de metode, limite de temperatura etc.).

3. CONDITII DE AUTORIZARE A LABORATOARELOR
3.1. Laboratorul care solicita autorizarea va depune la ISCIR-INSPECT documentatia tehnica prevazuta de prezenta prescriptie tehnica si cererea pentru autorizare conform modelului din anexa A.
3.2. Documentatia care va trebui sa insoteasca cererea de autorizare va fi constituita din:
a) manualul de management al calitatii (propriu laboratorului sau ca parte extrasa din manualul general al agentului economic), care trebuie sa contina cel putin:
● declaratia referitoare la politica in domeniul calitatii;
● structura de personal a laboratorului (organigrama nominala a intregului personal laborant si pentru prelucrari epruvete, cu atributiile si responsabilitatile fiecaruia in cadrul domeniilor de examinari distructive solicitate la autorizare);
● procedurile specifice activitatilor operationale si functionale referitoare la calitate, astfel incat sa rezulte amploarea si limitele competentei fiecarei persoane din structura laboratorului la luarea unor decizii si asumarea responsabilitatilor in activitatile laboratorului; trebuie sa rezulte, de asemenea, coordonarea sectorului de prelucrari epruvete de catre un membru al personalului laborant desemnat special in acest scop;
● proceduri generale (de sistem) ale managementului calitatii referitoare la:
- modul de tratare si criteriile de acceptare sau de respingere a cererilor de efectuare a examinarilor distructive;
- modalitatile de control, de inregistrare, de circulatie, de arhivare si de clasare a documentelor specifice activitatii laboratorului (trasabilitatea probelor si a inregistrarilor acestora);
- modalitatile de aprovizionare cu echipamente, piese de schimb, consumabile si materiale specifice activitatii laboratorului;
- modalitatile de stocare si de evidenta a contraprobelor, a probelor martor sau, dupa caz, a probelor de examinare metalografica si/sau a epruvetelor ce au fost examinate;
- modalitatile prin care se asigura confidentialitatea rezultatelor obtinute in urma examinarilor distructive efectuate in laborator;
- modalitati de implementare a politicii de calitate in cadrul personalului laboratorului;
● actiuni corective si preventive:
- modul de verificare a respectarii cerintelor manualului de management al calitatii de catre personalul laboratorului;
- modul de tratare a neconformitatilor;
- modul de tratare a derogarilor si a abaterilor de la standardul specific de material;
- modul de tratare a reclamatiilor;
● procedurile si instructiunile specifice de lucru pentru fiecare domeniu de examinari distructive solicitat la autorizare, care vor fi raportate la conditiile existente efectiv in laborator, cu indicarea detaliata a intervalelor de temperaturi specifice sau a altor parametrii tehnologici specifici, precum si a tuturor modelelor de documente, schite de epruvete si buletine de laborator folosite;
b) lista echipamentelor, accesoriilor si materialelor etalon din dotarea laboratorului care asigura respectarea prevederilor standardelor in vigoare pentru domeniile de examinare distructiva solicitate la autorizare; aceasta lista va contine numarul de inventar al fiecarui utilaj si va fi stampilata si semnata de conducerea agentului economic;
c) deciziile de numire a sefului de laborator si a adjunctului acestuia, in cazul laboratoarelor care solicita autorizarea pentru mai mult de doua domenii de examinari distructive, precum si a "Responsabilului tehnic cu examinarile distructive" (RTED), care urmeaza sa fie autorizat de ISCIR-INSPECT pentru lucrarile efectuate in laborator in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR; responsabilul tehnic cu examinarile distructive, propus prin decizie pentru autorizare, trebuie sa fie absolvent al unui institut de invatamant superior tehnic (inginer sau chimist) sau fizician, angajat al compartimentului de calitate sau al compartimentului laboratoare din cadrul agentului economic, iar agentul economic trebuie sa faca dovada pentru toti acestia ca sunt angajati pe perioada nedeterminata, conform legislatiei muncii.
d) prezentarea incintei laboratorului si a anexelor acestuia, a modului de intretinere, de supraveghere a conditiilor ambientale si de limitare a accesului personalului neautorizat in anumite zone;
e) lista nominala a personalului tehnic angajat al laboratorului (inclusiv personalul pentru prelucrarea mecanica a epruvetelor destinate examinarilor distructive), precum si fisele postului pentru persoanele responsabile cu inregistrarea in buletine a rezultatelor obtinute sau cu semnarea finala a documentelor emise in laborator;
f) copie integrala de pe statutul agentului economic, din care sa rezulte la paragraful aferent obiectului de activitate codul din "Catalogul cu clasificarea activitatilor din economia nationala" (cod CAEN) specific activitatilor de laborator;
g) copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, din care sa rezulte si codul de inregistrare fiscala a agentului economic.
h) copie de pe autorizatia laboratorului de examinari distructive, eliberata de ISCIR-INSPECT, care a fost obtinuta anterior, daca este cazul.
3.3. Respingerea cererii de autorizare a laboratorului se face in cazul in care documentatia depusa nu este completa, corect intocmita sau cu date necorespunzatoare.
De asemenea, respingerea cererii se poate face si in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile referitoare la dotarea minima a laboratorului pentru domeniile de examinari distructive solicitate la autorizare, in conformitate cu cerintele standardelor de profil si ale prescriptiilor tehnice in vigoare, Colectia ISCIR.
3.4. ISCIR-INSPECT va comunica, in termen de maxim 30 de zile de la data depunerii documentatiei, daca cererea este admisa sau respinsa in vederea efectuarii verificarilor tehnice pentru autorizarea laboratorului.

4. MODUL DE DESFASURARE A AUTORIZARII LABORATOARELOR
4.1. In cazul in care documentatia depusa la ISCIR-INSPECT a fost acceptata, conducerea ISCIR va stabili componenta echipei care va efectua verificarile tehnice in vederea autorizarii laboratorului de examinari distructive si data efectuarii acestora.
4.2. Echipa desemnata de conducerea ISCIR pentru efectuarea verificarilor tehnice in vederea autorizarii laboratorului va fi compusa din unul sau mai multi inspectori de specialitate ai ISCIR-INSPECT si va fi comunicata agentului economic.
4.3. Verificarile tehnice efectuate de ISCIR-INSPECT, in vederea autorizarii laboratoarelor de examinari distructive, se vor desfasura in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice specifice, Colectia ISCIR, ale standardelor specifice de efectuare a examinarilor distructive si cu cerintele SR ISO/CEI 17025.
4.4. In cadrul verificarilor tehnice efectuate se va urmari corespondenta intre documentatia depusa si situatia existenta la agentul economic. De asemenea, se va examina personalul laboratorului in ceea ce priveste insusirea prevederilor manualului de management al calitatii si a atributiilor ce ii revin din acesta, precum si cunoasterea prevederilor din standardele aplicabile in domeniu.
Tot cu aceasta ocazie, se vor efectua verificari asupra modului in care sunt respectate procedurile specifice de lucru de catre personalul laborant (prin probe practice si prin verificarea cunostintelor teoretice), prin comparatie cu cele prezentate in documentatia depusa la ISCIR-INSPECT in vederea autorizarii, si, de asemenea, se va verifica functionarea utilajelor din laborator care sunt folosite la examinarile distructive specifice domeniilor pentru care se solicita autorizarea.
4.5. In cazul in care datele prezentate in documentatia depusa la ISCIR-INSPECT pentru autorizare nu corespund situatiei existente sau daca rezultatele verificarilor tehnice efectuate in cadrul laboratorului sunt nesatisfacatoare si conduc la concluzia ca nu sunt respectate prevederile standardelor aplicabile in domeniu, laboratorul nu va fi autorizat de ISCIR-INSPECT. Agentul economic are posibilitatea de a depune o noua cerere de autorizare dupa o perioada de 6 luni.
4.6. In cazul in care rezultatele neconforme se refera la una sau mai multe metode de examinari distructive din cadrul domeniului solicitat pentru autorizare, laboratorul va fi respins pentru metoda sau metodele respective (posibil intreg domeniul), iar autorizatia se va acorda numai pentru metodele si domeniile de examinari distructive pentru care a fost facuta dovada de capabilitate si de conformitate cu standardele aplicabile in domeniu, cu conditia ca aceste metode si domenii autorizate sa fie cele minim necesare pentru efectuarea incercarilor (IM + IT) impuse de autorizarea sudorilor de catre ISCIR-INSPECT.
4.7. La finalul verificarilor tehnice, rezultatele si concluziile acestora vor fi consemnate intr-un proces-verbal si aduse la cunostinta conducerii agentului economic care a solicitat autorizarea.

5. EMITEREA SI VALABILITATEA AUTORIZATIEI
5.1. In urma analizarii procesului-verbal intocmit, a documentatiei tehnice depuse si daca rezultatele si concluziile finale sunt favorabile autorizarii ISCIR-INSPECT va emite autorizatia (a se vedea modelul din anexa C).
5.2. Perioada de valabilitate a autorizatiei este de 2 ani de la data emiterii.
5.3. In perioada de valabilitate a autorizatiei, orice modificare a conditiilor in care s-a efectuat autorizarea (modificarea documentatiei sau a conditiilor efective de desfasurare a examinarilor distructive care au fost autorizate), care nu este comunicata la ISCIR-INSPECT in termen de 15 zile, conduce la anularea autorizatiei.
5.4. In cazul in care, in perioada de valabilitate a autorizatiei, se intentioneaza o extindere a domeniilor de examinari distructive sau a gamei de incercari sau de capabilitati, in cazul aceluiasi domeniu de examinare distructiva, se va depune o cerere si documentatia aferenta la ISCIR-INSPECT, iar daca verificarile tehnice efectuate conduc la un rezultat favorabil, extinderea de domeniu va fi acceptata, in cadrul autorizarii initiale a laboratorului, si va fi valabila pana la expirarea termenului de valabilitate al autorizarii initiale.

6. VERIFICARI TEHNICE PERIODICE ALE LABORATOARELOR
6.1. In perioada de valabilitate a autorizatiei, ISCIR-INSPECT va efectua cel putin o verificare tehnica a activitatii laboratorului, in cadrul domeniilor de examinari distructive care au fost autorizate, iar rezultatul constatarilor va fi consemnat intr-un proces-verbal care se va atasa la dosarul de autorizare.
6.2. Verificarile tehnice periodice, care vor fi aduse la cunostinta conducerii agentului economic (sau a laboratorului, dupa caz), nu exclud posibilitatea efectuarii unor verificari inopinate generate de anumite situatii care pot sa apara in activitatea laboratorului.
6.3. In cazul in care, cu ocazia verificarilor tehnice periodice sau a celor inopinate, se constata abateri de la conditiile in care a fost acordata autorizatia, ISCIR-INSPECT poate suspenda autorizatia laboratorului.

7. REAUTORIZAREA LABORATOARELOR
7.1. Daca autorizatia se apropie de expirarea termenului de valabilitate, laboratorul va solicita, prin cerere depusa la ISCIR-INSPECT (a se vedea modelul din anexa B), reautorizarea laboratorului.
7.2. Documentatia care trebuie sa insoteasca cererea de reautorizare va cuprinde aceleasi documente si acte ca in cazul autorizarii initiale.
7.3. Conditiile si modul de desfasurare a reautorizarii laboratorului vor fi identice cu cele de la autorizarea initiala.
7.4. Cererea si documentatia vor fi depuse la ISCIR-INSPECT cu minim 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei initiale (conditie obligatorie pentru reautorizare). In caz contrar, se vor aplica procedurile de la autorizarea initiala a laboratorului.

8. OBLIGATIILE LABORATOARELOR DE EXAMINARI DISTRUCTIVE AUTORIZATE
8.1. Laboratoarele, autorizate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, vor respecta in totalitate prevederile prescriptiilor tehnice specifice, Colectia ISCIR, in cazul in care examinarile distructive efectuate in laborator sunt reglementate de acestea.
8.2. Se interzice eliberarea documentelor (certificate de inspectie, buletine de laborator etc.) care contin rezultatele unor examinari distructive pentru care nu exista autorizatie, iar aceste incercari se refera la materiale sau domenii aflate sub incidenta ISCIR.
8.3. Dupa expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei sau in cazul retragerii acesteia in conditiile prezentate anterior, laboratorul (laboratoarele) trebuie sa intrerupa emiterea documentelor care contin rezultatele unor incercari ce fac obiectul domeniului de autorizare.
8.4. Documentele emise de laborator vor contine, in mod obligatoriu, urmatoarele date de identificare:
- denumirea completa si adresa laboratorului (agentului economic);
- numarul autorizatiei emise de ISCIR-INSPECT;
- termenul de valabilitate al autorizatiei.

9. DISPOZITII FINALE
9.1. Orice modificare, adaugire sau stersatura efectuata in autorizatie atrage dupa sine anularea autorizatiei, iar vinovatii vor suporta rigorile legii civile sau penale, dupa caz.
9.2. In cazul pierderii autorizatiei, se poate obtine o copie (duplicat) a acesteia in conditiile in care acest lucru se solicita in scris la ISCIR-INSPECT si numai daca anuntul pierderii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea III, in termen de maxim 30 de zile.
9.3. Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.
9.4. La data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea urmatoarea prescriptie tehnica:
● CR 16-2000 "Prescriptii tehnice pentru autorizarea laboratoarelor care executa examinari distructive asupra materialelor utilizate la instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat", aprobata prin <>Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 337/1999 .
9.5. Prezenta prescriptie tehnica intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
9.6. Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea.
9.7. Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt obligati sa se asigure ca sunt in posesia ultimei editii si a tuturor modificarilor aparute dupa publicare.
9.8. Trimiterile facute in prezenta prescriptie tehnica la standarde, prescriptii tehnice, acte legislative etc. se refera la editiile in vigoare.
9.9. Toate autorizatiile eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice raman valabile pana la data expirarii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescriptie tehnica.


ANEXA A(Antetul laboratorului sau al agentului economic)

CERERE DE AUTORIZARE A LABORATORULUI DE EXAMINARI DISTRUCTIVE

In vederea autorizarii, in conformitate cu prevederile prescriptiei
tehnice PT CR 14, va rugam sa acceptati spre analiza documentatia depusa de:
..............................................................................
(denumirea completa a laboratorului sau a agentului economic)
cu sediul in ........................ nr. inregistrare la RC .................
telefon .................................. fax ...............................
Solicitam autorizarea pentru urmatoarele domenii de examinare distructiva:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Responsabil tehnic pentru efectuarea lucrarilor mentionate este domnul
(doamna): ....................................................................
si poate fi contactat la telefonul ...........................................
La prezenta cerere se ataseaza documentatia compusa din:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Tarifele rezultate in urma autorizarii se vor achita din contul nostru
nr. ............... deschis la banca ................ cod fiscal .............

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(Nume, prenume, (Nume, prenume si semnatura)
semnatura si stampila)
ANEXA B(Antetul laboratorului sau al agentului economic)

CERERE DE REAUTORIZARE A LABORATORULUI DE EXAMINARI DISTRUCTIVE

In vederea reautorizarii, in conformitate cu prevederile prescriptiei
tehnice PT CR 14, va rugam sa acceptati spre analiza documentatia depusa de:
..............................................................................
(denumirea completa a laboratorului sau a agentului economic)

cu sediul in ................... nr. inregistrare la RC ......................
telefon .................................. fax ...............................
Mentionam ca laboratorul detine autorizatia emisa de ISCIR-INSPECT
Nr. .......
Solicitam reautorizarea pentru urmatoarele domenii de examinare distructiva:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Responsabil tehnic pentru efectuarea lucrarilor mentionate este domnul
(doamna): .....................................................................
si poate fi contactat la telefonul ............................................
La prezenta cerere se ataseaza documentatia compusa din:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Tarifele rezultate in urma reautorizarii se vor achita din contul nostru
nr. ............................ deschis la banca ............................
cod fiscal ...................................................................

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(Nume, prenume, (Nume, prenume si semnatura)
semnatura si stampila)
ANEXA CNr. ......... din ..............

AUTORIZATIE
(conform procesului-verbal nr. ........ din ...........)

1. Agentul economic:

(Denumirea completa a agentului economic)
(adresa completa)

Nr. inreg. RC ..........; Cod fiscal ..............
Tel. .............. Fax. ..............

2. Domeniul autorizatiei:
Este autorizat sa efectueze examinari distructive asupra materialelor
utilizate la instalatiile sub presiune si la instalatiile de ridicat in
domeniile:

(Se indica domeniile de examinari distructive care au fost autorizate)
3. Responsabil tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea
lucrarilor este:

4. Mentiuni:
Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI
daca nu este anuntata in termen de 15 zile de la producerea acesteia si
confirmata in termen de 30 de zile de catre ISCIR-INSPECT.
Agentul economic, prin reprezentantii sai legali, impreuna cu persoanele
autorizate raspunde de respectarea prevederilor legale in domeniu.
5. Termenul de valabilitate al AUTORIZATIEI: ................. (maxim
2 ani)

INSPECTOR DE STAT SEF INSPECTOR SEF ISCIR-INSPECT

Inspector de specialitate----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016