Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTII TEHNICE din 5 decembrie 2003 PT C 9-2003, privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune - PT C 9-2003*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTII TEHNICE din 5 decembrie 2003  PT C 9-2003, privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune - PT C 9-2003*)    Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTII TEHNICE din 5 decembrie 2003 PT C 9-2003, privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune - PT C 9-2003*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 917 bis din 20 decembrie 2003
______________
*) Aprobat prin <>Ordinul nr. 310 din 5 decembrie 2003 , a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 20 decembrie 2003


ANEXĂ


Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

-ISCIR-


──────────────────────────────────────────────────────────────────
- REGLEMENTARE TEHNICA NAŢIONALA -
──────────────────────────────────────────────────────────────────

PRESCRIPŢIE TEHNICA

PT C 9-2003

CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA,
MONTAREA, INSTALAREA, EXPLOATAREA, VERIFICAREA TEHNICĂ ŞI
REPARAREA CAZANELOR DE APĂ CALDĂ ŞI A CAZANELOR DE ABUR
DE JOASĂ PRESIUNE

COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
- ISCIR -

- EDIŢIE OFICIALA -
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicativ: PT C 9-2003. Ediţia 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────

1. GENERALITĂŢI

1.1 Scop

Prezenta prescripţie tehnicã face parte din reglementãrile tehnice naţionale referitoare la cazane de apã caldã şi la cazane de abur de joasã presiune denumite în continuare "cazane".
Autoritatea tehnicã naţionalã care asigurã punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnicã este ISCIR-Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 , este organul de specialitate cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi a siguranţei în funcţionare pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune, în categoria cãrora se integreazã şi cazanele de apã caldã şi cazanele de abur de joasã presiune.

1.2 Domeniu de aplicare

Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici care proiecteazã, construiesc, instaleazã, monteazã, pun în funcţiune, reparã, verificã şi exploateazã cazane de apã caldã sau cazane de abur de joasã presiune, cu urmãtoarele precizãri:

a) prevederile din prezenta prescripţie tehnicã privind proiectarea şi construirea cazanelor nu se aplicã cazanelor de apã caldã consumatoare de combustibil gazos; construirea şi introducerea pe piaţã a acestora este reglementatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 453/2003 ;
b) prevederile din prezenta prescripţie tehnicã privind proiectarea şi construirea cazanelor nu se aplicã cazanelor de apã caldã care sunt alimentate manual cu combustibil solid şi la care produsul PS x V este mai mare de 50 (bar x litru); construirea şi introducerea pe piaţã a acestora este reglementatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 ;
c) prevederile din prezenta prescripţie tehnicã privind instalarea, montarea, repararea, punerea în funcţiune, verificarea şi exploatarea nu se aplicã cazanelor de apã caldã consumatoare de combustibil gazos cu putere nominalã mai micã sau egalã cu 300 kW; acest domeniu este reglementat de prescripţia tehnicã PT A1, Colecţia ISCIR;
d) prevederile din prezenta prescripţie tehnicã privind eficienţa energeticã a cazanelor noi nu se aplicã cazanelor consumatoare de combustibil gazos şi lichid cu puterea nominalã cuprinsã între 4 şi 400 k W; acest domeniu este reglementat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 270/2002 ;
e) prevederile din prezenta prescripţie tehnicã privind eficienta energeticã a cazanelor noi nu se aplicã cazanelor consumatoare de combustibil gazos şi lichid cu puterea nominalã mai mare de 400 k W; ascest domeniu este reglementat de <>Hotãrârea Guvernului nr. 666/2002 .
Prin "cazan de apã caldã" se înţelege instalaţia care produce apã caldã la o temperaturã de cel mult 110°C şi care este utilizatã în afara acestei instalaţii în circuit închis, folosind cãldura produsã prin arderea combustibililor, cãldura recuperatã din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic sau prin folosirea energiei electrice.
Prin "cazan de abur de joasã presiune" se înţelege instalaţia care produce abur saturat la o presiune de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar) şi care este utilizat în afara acestei instalaţii, folosind cãldura produsã prin arderea combustibililor, cãldura recuperatã din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic sau prin folosirea energiei electrice.
Nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice:
a) cazanele de încãlzire instalate pe vagoanele de cale feratã;
b) cazanele instalate pe vase maritime sau fluviale sau pe alte mijloace de plutire.
De la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice pot funcţiona în condiţiile prevãzute de aceasta urmãtoarele categorii de cazane:
- cazanele care poartã marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producãtor ori de reprezentantul autorizat al acestuia, persoanã juridicã cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membra al Uniunii Europene, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CE tradusã în limba românã;
- cazanele care poartã marcajul naţional de conformitate CS, aplicat de producãtor sau de reprezentantul autorizat al acestuia, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS redactatã în limba românã;
- cazanele care sunt omologate de cãtre ISCIR-INSPECT;
- cazanele care au fost fabricate legal înainte de data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice.

1.3 Referinţe normative

Prezenta prescripţie tehnicã face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescripţii tehnice şi alte reglementãri naţionale,

1.3.1 Legi şi hotãrâri

● <>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãţii produselor
● <>Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii
● <>Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrãrilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
● <>Decret nr. 290/1977 privind norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea energeticã pentru introducerea pe piaţã a cazanelor noi de apã caldã care funcţioneazã cu combustibil lichid sau gazos.
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerinţele minime de randament la fabricarea sau la punerea în funcţiune a generatoarelor de cãldurã pentru încãlzirea şi/sau producerea apei calde în clãdirile neindustriale noi sau existente şi izolaţia sistemului de distribuţie a agentului termic pentru încãlzire şi/sau producere a apei calde menajere în clãdirile neindustriale noi
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţã îndelungatã destinate consumatorilor, republicatã în 1997
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind "Produse şi servicii care pot pune în pericol viaţa, sãnãtatea, securitatea muncii şi protecţia mediului"
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.337/2000 privind asigurarea securitãţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasã tensiune
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitãţii electromagnetice,
● <>Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, aprobatã prin <>Legea nr. 11/1994
● <>Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003 privind procedura de atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrãrile de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
● <>Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, aprobatã cu modificai şi completãri prin <>Legea nr. 375/2002 şi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711/30.09-2002

1.3.2 Standarde

Standardele aplicabile sunt menţionate în anexa A,

1.4 Termeni şi definiţii

Termenii, şi definiţiile menţionate în continuare se aplicã numai în sensul prezentei prescripţii tehnice,
1.4.1 acceptare - acţiunea prin care se consimte (admite, aprobã) şi se dã un acord scris privind folosirea unor materiale, proceduri etc., în baza unor verificãri şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
1.4.2 activitatea de instalare - ansamblu de operaţiuni de fixare a cazanului la locul de funcţionare si de racordare a acestuia la circuitele de apã, apã caldã, abur, combustibil, evacuare a gazelor arse.
1.4.3 activitatea de montare - ansamblu de operaţiuni de asamblare la locul de funcţionare a cazanelor la care prin proiect se permite livrarea pe subansamble. Aceastã activitate implicã efectuarea unor operaţiuni asimilabile celor de la producãtor (de exemplu: în secţia de montaj final).
1.4.4 activitatea de punere în funcţiune - ansamblu de lucrãri de specialitate care definitiveazã montarea/instalarea cazanului la locul de funcţionare menite sã-i confirme acestuia, pe baza încercãrilor funcţionale executate în condiţii reale de lucra, disponibilitatea de funcţionare la parametrii de siguranţã şi performanţã declaraţi de producãtor,
1.4.5 activitatea de reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţii efectuate asupra cazanului pentru a-l readuce în stare de funcţionare în condiţii de securitate,
1.4.6 activitatea de examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice - ansamblu de activitãţi efectuate asupra cazanului în scopul determinãrii stãrii tehnice reale, în vederea luãrii deciziilor privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de securitate.
1.4.7 armãtura brutã a cazanului - dispozitive care nu se aflã sub presiunea mediului de lucru, destinate asigurãrii deservirii şi funcţionãrii normale şi fãrã pericole a focarului şi a canalelor de gaze (grãtar, uşã de vizitare, gurã de observare, clapetã de explozie etc.).
1.4.8 armãtura finã a cazanului - dispozitive şi aparate aflate sub presiunea mediului de lucra, destinate asigurãrii funcţionãrii normale şi fãrã pericol a cazanului (supapã de siguranţã, indicator de nivel, organ de închidere şi reglare, aparate de mãsurare, control şi protecţie etc.).
1.4.9 autorizarea funcţionãrii - ansamblu de activitãţi de verificare şi validare a rezultatelor mãsurãrilor şi încercãrilor funcţionale executate la punerea în funcţiune iniţialã a cazanelor sau cu ocazia verificãrilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmãrii îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în securitate a cazanelor.
1.4.10 autorizaţie - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atestã capabilitatea tehnicã a unui agent economic de a efectua urmãtoarele activitãţi:
a) activitatea de proiectare,
b) activitatea de instalare a cazanelor;
c) activitatea de montare/reparare a cazanelor;
d) activitatea de punere în funcţiune şi service la cazane;
e) activitatea de examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice.
1.4.11 avarie - orice eveniment produs care pericliteazã funcţionarea cazanului în condiţii de securitate.
1.4.12 cazan mobil - cazanul instalat pe mijloace mobile, care prin construcţie este destinat sã funcţioneze în orice loc inclusiv în timpul transportului.
1.4.13 cazan recuperator - cazanul care foloseşte cãldura rezultatã dintr-un proces tehnologic.
1.4.14 cazan stabil - cazanul care prin construcţie este destinat sã funcţioneze pe o fundaţie fixã.
1.4.15 desen tip de ansamblu - document care se elaboreazã pentru construire, montare şi reparare.
1.4.16 desen tip de ansamblu "As built" - desenul tip de ansamblu anexat la cartea cazanului care oglindeşte modul efectiv în care a fost montat sau reparat cazanul şi în care se înscriu toate diferenţele ivite faţã de desenul tip de ansamblu elaborat iniţial.
1.4.17 instalaţie de ardere - instalaţia destinatã transportului combustibilului în limitele cazanului, introducerii combustibilului şi aerului sau a amestecului combustibil-aer în focar în scopul producerii şi întreţinerii procesului de ardere.
1.4.18 instalaţie de automatizare - ansamblul elementelor (traductoare, echipamente de prelucrare a datelor şi semnalelor, organe de execuţie, aparate de mãsurare, afişare şi înregistrare a parametrilor funcţionali) cu ajutorul cãrora se realizeazã conducerea, supravegherea şi protecţia cazanului în regim complet automat sau semiautomat.
1.4.19 instalaţii auxiliare/anexe ale cazanului - instalaţii destinate asigurãrii funcţionãrii normale a cazanului (instalaţii de alimentare cu apã, de tiraj şi insuflare, de preparare şi alimentare cu combustibil, de evacuare a cenuşii şi a zgurii, de purificare a gazelor de ardere, instalaţii de curãţare exterioarã a suprafeţelor schimbãtoare de cãldurã, de tratare a apei etc.)
1.4.20 izolaţie - partea constructivã a cazanului destinatã izolãrii termice a diferitelor elemente ale cazanului,
1.4.21 înzidire - partea constructivã a cazanului destinatã asigurãrii etanşeitãţii focarului şi a canalelor gazelor de ardere, precum şi izolãrii termice a acestora.
1.4.22 linia de foc a cazanului de abur - limita maximã pânã la care este permisã scãldarea pãrţilor metalice sub presiune ale cazanului de cãtre flacãrã, gazele de ardere sau gazele fierbinţi.
1.4.23 presiune de calcul - presiunea la care se face calculul de rezistentã al unui element de cazan.
Aceasta se stabileşte pornind de la presiunea maximã şi ţinând seama de presiunea hidrostaticã din elementul respectiv şi de pierderile de presiune pe circuitele cazanului.
1.4.24 presiune de încercare - presiunea la care se încearcã hidraulic cazanul pentru verificarea rezistenţei şi etanşeitãţii acestuia.
1.4.25 presiune maximã (PS) - presiunea maximã admisã în exploatarea cazanului şi care se înscrie pe placa de timbru a cazanului.
1.4.26 presiunea nominalã a cazanului (PN) - presiunea maximã continuã a apei calde sau a aburului, la ieşirea din cazan, în condiţiile debitului nominal şi temperaturii nominale.
1.4.27 suprafaţa de încãlzire a cazanului - suprafaţa metalicã a cazanului destinatã transmiterii cãldurii de la sursa de cãldurã la mediul de lucru, mãsuratã pe partea sursei de cãldurã.
1.4.28 supraveghere permanentã - supravegherea de cãtre personalul de exploatare a cazanelor şi a instalaţiilor anexe efectuatã tot timpul cât acestea se aflã în funcţiune.
1.4.29 supraveghere nepermanentã - supravegherea intermitentã a cazanului în timpul funcţionãrii efectuatã la intervale de timp stabilite de proiectantul centralei termice, funcţie de gradul de automatizare şi de protecţie al cazanului şi a instalaţiilor anexe.
1.4.30 temperaturã de calcul (TC) - temperatura la care se efectueazã calculul de rezistentã al unui element de cazan. Aceasta se stabileşte pornind de la temperatura de referinţã a fluidului interior cumulatã cu adaosurile de temperaturã pe baza calculului de schimb de cãldurã.
1.4.31 temperatura maximã a apei calde (TM) - temperatura maximã admisã pentru apa caldã, mãsuratã dupã robinetul principal al cazanului,
1.4.32 temperatura minimã a apei calde (Tm) - temperatura minimã cu care apa caldã trebuie sã intre în cazan.
1.4.33 uşã de vizitare - uşa montatã în pereţii focarului sau ai canalelor de gaze de ardere care serveşte la accesul în focar, respectiv în canalele de gaze.
1.4.34 verificare tehnicã periodicã - activitate desfãşuratã la intervale predeterminate pentru a se asigura cã utilizarea cazanului în continuare satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de securitate.

1.5 Abrevieri

IT - Inspecţia teritorialã
PIF - Punere în funcţiune
PT - Prescripţie tehnicã
SP - Supravegherea pieţei

2 CONDIŢII DE INTRODUCERE PE PIAŢĂ

2.1 Cazanele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice pot fi introduse pe piaţã numai dacã sunt omologate de cãtre ISCIR-INSPECT, cu excepţiile prezentate la pct. 2.2, 2.3, 2.4 şi 2.5.
Omologarea se efectueazã în conformitate cu procedura prezentatã în anexa J.
Omologarea cazanelor se efectueazã înainte de introducerea pe piaţã a acestora.
Omologarea cazanelor este confirmatã prin marcajul ISCIR-INSPECT de omologare, aplicat pe cazan de producãtor.
Marcajul ISCIR-INSPECT de omologare, aplicat pe cazan, semnificã faptul cã respectivul cazan respectã cerinţele esenţiale de securitate.
2.2 Se acceptã introducerea pe piaţã a cazanelor care funcţioneazã cu combustibil gazos dacã poartã marcajul CE sau CS, în condiţiile prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 453/2003 .
2.3 Se acceptã introducerea pe piaţã a cazanelor care funcţioneazã cu combustibil solid cu încãrcare manualã şi la care produsul PS (bar) x V (litri) este mai mare de 50 dacã poartã marcajul CE sau CS, în condiţiile prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 .
2.4 Se acceptã introducerea pe piaţã şi funcţionarea în condiţiile prezentei prescripţii tehnice a cazanelor certificate CE sau CS pentru apã fierbinte la temperatura maximã de 120°C cu condiţia ca elementele de siguranţã (termostate de siguranţã ) sã fie limitate la 110°C, iar puterile calorice sã fie calculate şi declarate de producãtor la 110°C. Fişa tehnicã şi instrucţiunile de exploatare vor preciza temperatura maximã admisibilã de 110°C.
2.5 Se acceptã introducerea pe piaţã şi funcţionarea în condiţiile prezentei prescripţii tehnice a cazanelor certificate CE sau CS pentru abur cu presiunea maximã de l bar cu condiţia ca elementele de siguranţã (supapã de siguranţã, presostate) sã fie limitate la 0,5 bar, iar debitele de abur sã fie calculate şi declarate de producãtor la 0,5 bar. Fişa tehnicã şi instrucţiunile de exploatare vor preciza presiunea maximã admisibilã de 0,5 bar.
2.6 Producãtorii au obligaţia sã asigure instrucţiuni complete de instalare şi utilizare în limba romînã, servicii de garanţie şi piese de schimb timp de minim 10 ani de la fabricaţie, pentru cazanele introduse pe piaţã.

3 CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE

3.1 Observaţii preliminare

Cerinţele esenţiale de securitate se aplicã cazanelor care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice.
Cerinţele esenţiale de securitate sunt obligatorii pentru constructorii de cazane. Cerinţele esenţiale se aplicã cazanelor atunci când sunt utilizate în condiţii care sunt prevãzute, în mod rezonabil, de producãtor.
Producãtorul are obligaţia sã efectueze o analizã de risc în vederea identificãrii acelor riscuri care corespund cazanelor, fiind obligat sã proiecteze şi sã construiascã cazanele având în vedere aceastã analizã.
Cerinţele esenţiale trebuie sã fie interpretate şi aplicate astfel încât la momentul proiectãrii şi fabricaţiei sã se ţinã seama de nivelul tehnic şi de practica curentã, precum şi de aspectele tehnice şi economice pentru asigurarea unui grad ridicat de protecţie privind sãnãtatea şi securitatea. Cazanele pot fi construite conform oricãror standarde elaborate sau însuşite de producãtor cu condiţia de a se demonstra respectarea cerinţelor esenţiale de cãtre cazanul produs. Construirea cazanului prin utilizarea unor standarde armonizate care stau la baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002 pentru cazane de abur şi de apã fierbinte constituie certitudinea respectãrii acestor cerinţe esenţiale de securitate.

3.2 Generalitãţi

Cazanele trebuie sã fie proiectate, fabricate şi verificate şi, dupã caz, echipate şi instalate astfel încât sã fie garantatã securitatea acestora atunci când sunt puse în funcţiune în conformitate cu instrucţiunile producãtorului sau în condiţii previzibile în mod rezonabil
La stabilirea soluţiilor cele mai adecvate, producãtorul trebuie sã aplice urmãtoarele principii în ordinea indicatã:
● sã elimine sau sã reducã pericolele, în mãsura în care este posibil;
● sã aplice mãsuri adecvate de protecţie pentru pericolele care nu pot fi eliminate;
● dacã este cazul, sã informeze utilizatorul cu privire la pericolele care au rãmas şi sã indice, dacã este necesar, ca utilizatotul sã ia mãsuri speciale, adecvate pentru reducerea riscurilor la momentul instalãrii şi/sau utilizãrii,
Dacã se cunoaşte sau poate fi previzibilã în mod clar posibilitatea unei utilizãri necorespunzãtoare, cazanele trebuie sã fie astfel proiectate încât sã se previnã un posibil pericol datorat utilizãrii necorespunzãtoare sau, dacã nu este posibil, sã existe un avertisment cã echipamentele sub presiune nu trebuie sã fie folosite în acest mod,

3.3 Proiectare

3.3.1 Generalitãţi

Cazanele trebuie sã fie proiectate corespunzãtor luând în considerare toţi factorii determinanţi pentru a se garanta cã echipamentele sunt sigure pe toatã durata lor de viatã.
La proiectare trebuie sã fie utilizaţi coeficienţi de siguranţã corespunzãtori şi trebuie sã se utilizeze metode de proiectare clare, despre care se ştie cã includ marje de securitate adecvate pentru prevenirea tuturor tipurilor de avarii.
Se vor prevedea mijloace adecvate de protecţie pentru a limita parametrii de funcţionare, cum sunt aportul de cãldurã, transferul de cãldurã şi, dupã caz, nivelul fluidului, astfel încât sã se evite orice risc de supraîncãlzire localã sau generalã.
Se vor prevedea, dacã este necesar, puncte de prelevare a probelor pentru a permite verificarea proprietãţilor fluidului, astfel încât sã se evite riscurile datorate depunerilor şi/sau coroziunii.
Vor exista prevederi adecvate pentru eliminarea riscului avariilor datorate depunerilor.
Se vor prevedea posibilitãţi de degajare în siguranţã a cãldurii suplimentare dupã oprire.
Se vor prevedea mãsuri pentru prevenirea acumulãrilor periculoase de amestecuri inflamabile de substanţe combustibile şi aer, precum şi pentru evitarea întoarcerii flãcãrii.
Cazanele trebuie sã fie proiectate şi construite astfel încît riscul exploziei sã fie minim în cazul unui incendiu de origine externã.
Condensul produs la pornire şi/sau în timpul funcţionãrii nu trebuie sã afecteze siguranţa cazanelor.
În cazul unei fluctuaţii de energie auxiliarã în limite normale, cazanul trebuie sã continue sã funcţioneze în condiţii de siguranţã totalã.
O fluctuaţie anormalã sau o întrerupere în alimentarea cu energie auxiliarã ori restabilirea acestei alimentãri nu trebuie sã conducã la o situaţie periculoasã.
Cazanele trebuie sã fie proiectate şi construite astfel încît riscurile de origine electricã sã fie prevenite.
Cazanele trebuie sã fie proiectate şi construite astfel încît defectarea unui dispozitiv de siguranţã, de control sau de reglare sã nu constitue o sursã de pericol.
Dacã un cazan este dotat cu dispozitive de siguranţã şi control, funcţionarea dispozitivelor de siguranţã nu trebuie sã fie influenţatã de funcţionarea dispozitivelor de control
Toate pãrţile cazanelor care sunt instalate şi reglate în faza de fabricaţie, şi care nu trebuie sã fie manipulate de cãtre utilizator sau instalator, trebuie sã fie protejate corespunzãtor.
Manetele si alte dispozitive de comandã sau reglaj trebuie sã fie marcate clar şi sã aibã instrucţiuni corespunzãtoare pentru a împiedica orice eroare de manevrare. Forma lor trebuie sã fie astfel aleasã încît sã excludã manevrarea accidentalã.
Cazanele trebuie sã fie proiectate şi construite astfel încît viteza de degajare a gazelor arse sã nu prezinte nici un risc.
Cazanele trebuie sã fie proiectate şi construite astfel încît degajãrile de gaze combustibile, care se produc în timpul aprinderii, la reaprindere şi dupã stingerea flãcãrii, sã nu poatã deveni o acumulare periculoasã de gaze combustibile.
Cazanele destinate a fi folosite în spaţii închise trebuie sã fie dotate cu un dispozitiv special pentru a evita o acumulare periculoasã de gaze de ardere. Cazanele care nu sunt dotate cu astfel de dispozitive vor funcţiona numai în spatii ventilate corespunzãtor.
Cazanele trebuie sã fie proiectate şi construite astfel încît, atunci cînd sunt folosite în mod normal aprinderea şi reaprinderea sã se facã lin. Se va asigura interaprinderea.
Cazanele trebuie sã fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal, sã fie asiguratã stabilitatea flãcãrii şi produsele de ardere sã nu conţinã concentraţii neadmise de substanţe nocive.
Cazanele trebuie sã fie fabricate astfel încât, atunci când sunt folosite în mod normal, sã nu aibã loc scãpãri accidentale de produse de ardere.
Cazanele conectate la un coş pentru evacuarea produselor de ardere trebuie sã fie fabricate astfel încât, în condiţii de tiraj normal, sã nu aparã degajãri de produse de combustie în cantitãţi periculoase în camera în care este utilizat cazanul
Cazanele trebuie sã fie fabricate astfel încât sã asigure utilizarea raţionalã a energiei, corespunzãtor nivelului tehnic al acestora şi luându-se în considerare aspectele legate de siguranţã.
Pãrţile unui cazan, destinate sã fie amplasate în apropierea podelei sau a altor suprafeţe, nu trebuie sã atingã temperaturi care sã prezinte un pericol pentru zona înconjurãtoare.
Temperatura butoanelor sau a manetelor nu trebuie sã prezinte un pericol pentru utilizator.
Temperatura suprafeţelor pãrţilor exterioare ale cazanelor, cu excepţia suprafeţelor sau pãrţilor care participã la transmiterea cãldurii, nu trebuie sã prezinte, în condiţii de funcţionare, pericol pentru utilizator.
Materialele şi componentele folosite la fabricarea unui cazan, care ar putea sã intre în contact cu alimentele sau cu apa folositã în scopuri sanitare, nu trebuie sã afecteze calitatea acestora.

3.3.2 Proiectare pentru o rezistenţã adecvatã

Cazanele trebuie sã fie proiectate pentru încãrcãri corespunzãtoare destinaţiei acestora şi a altor condiţii de funcţionare previzibile în mod rezonabil în mod special, urmãtorii factori trebuie sã fie luaţi în considerare:
a) presiunea internã/externã;
b) temperatura mediului ambiant şi temperatura de funcţionare;
c) presiunea staticã şi masa conţinutului în condiţii de funcţionare si încercare;
d) încãrcãri datorate condiţiilor de trafic, vântului sau cutremurelor;
e) forţe şi momente de reacţiune rezultate din elementele de susţinere, elementele de prindere, conducte etc.;
f) coroziune şi eroziune, obosealã etc.;
Pentru diferite încãrcãri care pot sã aparã trebuie sã fie luatã în considerare posibilitatea apariţiei lor simultane.
Pentru o rezistentã adecvatã, proiectarea trebuie sã se bazeze pe o metodã de calcul conform prevederilor de la pct 3.3.3, ca regulã generalã, şi, dacã este necesar, suplimentatã cu o metodã de proiectare prin experimentare, conform prevederilor de la pct. 3.3.4.

3.3.3 Metoda de calcul

a) Incinta sub presiune şi alte aspecte legate de încãrcare

Pentru cazane eforturile admisibile trebuie sã fie limitate luând în considerare toate posibilitãţile de avarie previzibile în mod rezonabil, în condiţii de funcţionare, în acest scop se utilizeazã factori de securitate pentru a elimina complet orice nesiguranţã care rezultã din fabricaţie, din condiţii reale de funcţionare, din eforturi, din modele de calcul şi din proprietãţile şi comportarea materialelor.
Metodele de calcul trebuie sã asigure o marjã de siguranţã suficientã.
Cerinţele enunţate mai sus pot fi îndeplinite dacã se utilizeazã una dintre urmãtoarele metode, dupã caz, dacã este necesar fie ca o completare, fie în combinaţie cu altã metodã:
- proiectare conform unor formule;
- proiectare pe baza analizei;
- proiectare pe baza unor metode din mecanica ruperii.

b) Rezistenţã

Pentru a stabili rezistenţa cazanului în cauzã, trebuie efectuate calcule de proiectare adecvate,
În mod special se aplicã urmãtoarele reguli:
● presiunile de calcul nu trebuie sã fie mai mici decât presiunile maxim admisibile, şi trebuie luate în considerare presiunile statice şi dinamice ale fluidului;
● temperaturile de calcul trebuie sã ţinã seama de limitele de siguranţã corespunzãtoare;
● proiectarea trebuie sã tinã seama în mod corespunzãtor de toate combinaţiile posibile de temperaturã şi presiune care pot sã aparã în condiţii previzibile de funcţionare ale cazanului de apã caldã;
● eforturile maxime şi concentratorii de eforturi trebuie menţinuţi în limite de siguranţã;
● calculul pentru incinta sub presiune trebuie sã utilizeze valori corespunzãtor cu proprietãţile materialelor şi trebuie sã utilizeze factori de securitate adecvaţi. Caracteristicile materialelor de care se tine seama, dupã caz, cuprind:
- limita de curgere 0,2%, sau 1% din limita de întindere corespunzãtoare temperaturii de calcul;
- rezistenta la rupere;
- rezistenţa la fluaj, respectiv limita de curgere la fluaj;
- date referitoare la obosealã;
- modulul de elasticitate;
- capacitatea adecvatã de deformare plasticã;
- rezilienţa;
- rezistenţa la rupere,
● trebuie sã fie aplicaţi coeficienţi de îmbinare adecvaţi cu caracteristicile materialelor care depind, de exemplu, de tipul controlului nedistructiv, de proprietãţile materialelor îmbinate şi de condiţiile de funcţionare avute în vedere;
Pentru îmbinãri sudate coeficienţii de îmbinare nu pot depãşi urmãtoarele valori:
- pentru cazanele care sunt supuse la încercãri distructive şi nedistructive care confirmã cã întreaga serie de îmbinãri nu prezintã defecte importante: 1;
- pentru cazanele care sunt supuse la încercãri nedistructive la intervale neregulate: 0,85;
- pentru cazanele care sunt supuse numai examinãrii vizuale, fãrã a se efectua alte încercãri nedistructive: 0,7,
Dacã este necesar trebuie avute în vedere totodatã şi tipul eforturilor precum şi proprietãţile mecanice şi tehnologice ale îmbinãrilor.
● proiectarea trebuie sã ia în considerare toate tipurile posibile de uzurã, previzibile în mod rezonabil cum sunt coroziunea, fluajul şi oboseala, în funcţie de destinaţia cazanului de apã caldã, în instrucţiunile de funcţionare a cazanului de apã caldã prevãzute la pct 3.20 trebuie acordatã o atenţie deosebitã caracteristicilor speciale de proiectare, care sunt reprezentative pentru durata de viaţã a cazanului de apã caldã, ca de exemplu:
- pentru fluaj: numãrul de ore de funcţionare la temperaturile specificate, stabilit prin proiect;
- pentru obosealã: numãrul de cicluri la nivelurile de eforturi specificate, stabilit prin proiect;
- pentru coroziune: adaosul de coroziune stabilit prin proiect.

c) Stabilitate

Atunci când grosimea calculatã nu permite o stabilitate structuralã adecvatã, trebuie sã fie luate mãsurile necesare pentru remedierea situaţiei având în vedere pericolele din timpul transportului şi manipulãrii.

3.3.4 Metoda de proiectare prin experimentare

Proiectul unui cazan poate fi validat, total sau parţial, utilizând un program de încercãri care se efectueazã pe un model experimental al echipamentului sub presiune sau al categoriei de echipamente.
Programul de încercãri trebuie sã fie definit în mod clar înaintea efectuãrii încercãrilor şi avizat de ISCIR-INSPECT pentru modulul de evaluare a proiectãrii.
Programul de încercãri trebuie sã cuprindã condiţiile de încercare, precum şi criteriile de acceptare şi de respingere. Valorile actuale ale dimensiunilor esenţiale şi caracteristicile materialelor utilizate pentru echipamentul sub presiune se mãsoarã înaintea efectuãrii încercãrilor.
În timpul încercãrilor trebuie sã poatã fi observate toate zonele critice ale echipamentului sub presiune cu ajutorul unor instrumente adecvate, care sã permitã mãsurarea, cu precizia necesarã, a deformãrilor şi tensiunilor.
Programul de încercãri trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
a) o încercare de rezistentã la presiune, prin care se verificã faptul cã la o presiune cu o limitã de siguranţã stabilitã funcţie de presiunea maximã admisibilã, echipamentul nu prezintã scurgeri sau deformaţii semnificative care depãşesc o valoare limitã stabilitã.
Presiunea de încercare trebuie sã fie stabilitã ţinând seama de diferenţa dintre valorile mãrimilor geometrice şi ale caracteristicilor de material mãsurate în condiţii de încercare şi valorile utilizate la proiectare. De asemenea, trebuie sã se tinã seama de diferentele dintre temperaturile de încercare şi temperaturile de proiectare.
b) acolo unde existã pericol de fluaj sau de obosealã, încercãri adecvate stabilite funcţie de condiţiile de funcţionare a echipamentului, ca de exemplu durata de menţinere la temperaturile specificate, numãrul de cicluri la nivelurile de eforturi specificate;
c) atunci când este necesar, încercãri suplimentare privind alţi factori conform prevederilor de la pct 3.7 şi 3.8, cum ar fi coroziunea sau deteriorãri din exterior.

3.4 Mãsuri privind asigurarea manipulãrii şi funcţionãrii în condiţii de securitate

Modul de funcţionare indicat pentru cazane trebuie sã excludã orice risc previzibil în mod rezonabil în funcţionarea lor, Acolo unde este cazul, trebuie sã fie acordatã o atenţie deosebitã urmãtoarelor:
- dispozitivelor de închidere şi deschidere;
- descãrcãrilor periculoase ale ventilelor de suprapresiune;
- dispozitivelor de prevenire a accesului fizic;
- temperaturii suprafeţei având în vedere destinaţia cazanelor
In mod special, cazanele prevãzute cu uşã de acces trebuie echipate cu un dispozitiv cu acţionare automatã sau manualã, prin care se garanteazã utilizatorulului cã deschiderea se face fãrã pericol.
Suplimentar, atunci când deschiderea se poate face rapid, cazanul trebuie prevãzut cu un dispozitiv care sã previnã deschiderea în orice situaţie în care presiunea şi temperatura fluidului constituie un pericol.

3.5 Mijloace de examinare

a) Cazanele trebuie sã fie proiectate şi fabricate astfel încât sã poatã fi efectuate toate examinãrile necesare pentru a se garanta securitatea;
b) Atunci când este necesar sã se asigure securitatea permanentã a cazanelor de apã caldã, trebuie sã fie disponibile mijloace pentru examinarea interioarã a acestora, cum sunt gurile de vizitare care sã permitã accesul fizic în lor, astfel încât sã se poatã efectua examinãri corespunzãtoare în condiţii sigure şi ergonomice;
c) Se pot utiliza şi alte mijloace pentru garantarea securitãţii cazanului de apã caldã în cazurile în care:
- gura de vizitare este prea micã pentru a permite accesul fizic în interior;
- deschiderea cazanului de apã caldã are o influenţã negativã asupra interiorului.

3.6 Mijloace de golire şi aerisire

Cazanele trebuie sã fie prevãzute cu mijloace corespunzãtoare pentru golire şi aerisire:
- pentru prevenirea efectelor dãunãtoare, cum ar fi lovitura de berbec, coroziunea şi reacţiile chimice necontrolate, trebuie luate în considerare toate fazele de funcţionare şi încercare, în special la proba de presiune;
- pentru a permite curãţarea, inspecţia şi întreţinerea,

3.7 Coroziunea sau altã formã de degradare chimicã

Atunci când este necesar, trebuie sã fie prevãzute adaosuri de protecţie împotriva coroziunii sau a altor forme de degradare chimicã, luând în considerare destinaţia şi condiţiile de utilizare previzibile în mod rezonabil.

3.8 Uzurã

Acolo unde pot sã aparã condiţii severe de eroziune sau abraziune trebuie sã fie luate mãsuri adecvate pentru:
- a diminua aceste efecte printr-o proiectare adecvatã, de exemplu prin grosime suplimentarã a peretelui sau prin utilizarea de cãptuşiri sau materiale de protecţie;
- a permite înlocuirea celor mai afectate pãrţi;
- a atrage atenţia în instrucţiunile de funcţionare prevãzute la pct. 3.20 asupra acelor mãsuri care sunt necesare unei funcţionãri continue şi sigure.

3.9 Ansambluri

Ansamblurile trebuie sã fie proiectate astfel încât:
- componentele care se asambleazã împreunã sã fie adecvate şi sigure pentru rolul funcţional;
- toate componentele sã fie corect integrate şi asamblate într-un mod adecvat.

3.10 Prevederi pentru umplere şi golire

Cazanele trebuie sã fie proiectate şi prevãzute cu accesorii astfel încât sã se asigure umplerea şi golirea în condiţii de securitate. In acest sens trebuie sã se ţinã seamã de urmãtoarele pericole:
a) la umplere:
- supraumplerea sau suprapresiunea având în vedere în special raportul de umplere;
b) la golire: eliberarea necontrolatã a fluidului sub presiune;
c) la umplere sau golire: cuplarea şi decuplarea nesigure,

3.11 Protecţie împotriva depãşirii limitelor admisibile ale cazanului

In cazurile în care, în condiţii previzibile în mod rezonabil limitele admisibile ar putea fi depãşite, cazanele trebuie sã fie dotate cu dispozitive de securitate adecvate sau trebuie sã existe instrucţiuni pentru montarea acestora, cu accesorii de protecţie adecvate, dacã cazanul nu este protejat de alte dispozitive de protecţie din cadrai unui ansamblu.
În funcţie de caracteristicile specifice ale cazanului sau ansamblului se alege dispozitivul adecvat sau se aleg combinaţii de astfel de dispozitive adecvate,
Dispozitivele de protecţie, respectiv combinaţii ale acestora, cuprind:
a) accesorii de securitate definite conform pct 3.12;
b) dupã caz, dispozitive de monitorizare adecvate, cum ar fi indicatoare şi/sau alarme, care permit sã fie luate mãsuri fie automat, fie manual, pentru a menţine echipamentele sub presiune în limitele admisibile.

3.12 Accesorii de securitate

Accesoriile de securitate sunt dispozitive destinate protejãrii echipamentelor sub presiune împotriva depãşirii limitelor admisibile. Aceste dispozitive cuprind:
- dispozitive de limitare directã a presiunii, ca supape de siguranţã, membrane de rupere etc.;
- dispozitive de limitare a presiunii, temperaturii şi a nivelului de fluid, care fie determinã acţiuni de corectare, fie acţiuni de închidere sau de închidere şi blocare, cum ar fi presostate, terrnostate, nivostate, sonde de nivel, precum şi dispozitive de mãsurare şi control cu funcţie de securitate;
- dispozitive de urmãrire a curgerii, fluxostate, care determinã acţiuni de închidere sau de corecţie.

3.12.1 Accesoriile de securitate trebuie sã respecte urmãtoarele condiţii:

- sã fie proiectate şi construite astfel încât sã fie adecvate şi sigure pentru rolul funcţional şi, dupã caz, sã fie respectate cerinţele de întreţinere şi încercare a dispozitivelor;
- sã nu îndeplineascã alte funcţii, cu excepţia cazului în care acestea nu pot afecta funcţia de securitate;
- sã corespundã unor principii de proiectare adecvate pentru a se obţine o protecţie adecvatã şi sigurã; aceste principii cuprind în special modurile de oprire în condiţii de siguranţã la avarie, redundantã, diversitate şi auto-diagnosticare.

3.13 Dispozitive pentru limitarea presiunii

Dispozitivele pentru limitarea presiunii trebuie sã fie proiectate astfel încît presiunea sã nu poatã depãşi în permanentã presiunea maximã admisibilã PS.

3.14 Dispozitive de supraveghere a temperaturii

Dispozitivele de supraveghere a temperaturii trebuie sã aibã un timp de reacţie adecvat în condiţii sigure, corespunzãtor funcţiei de mãsurare.

3.15 Incendiu extern

Cazanele trebuie sã fie proiectate şi, dupã caz, echipate cu accesorii adecvate sau trebuie sã existe instrucţiuni pentru montarea acestora, astfel încât în eventualitatea unui incendiu extern sã poatã fi limitate pagubele, având în vedere în special scopul funcţional al acestora.

3.16 Fabricaţia

3.16.1 Tehnologii de fabricaţie

Producãtorul trebuie sã asigure realizarea în mod competent a prevederilor din faza de proiectare, aplicând tehnici adecvate şi tehnologii corespunzãtoare mai ales în ceea ce priveşte urmãtoarele aspecte:

3.16.1.1 Pregãtirea pãrţilor componente

La pregãtirea pãrţilor componente, cum sunt prelucrarea marginilor pentru sudare şi formarea, nu este permisã apariţia defectelor, apariţia fisurilor sau modificarea caracteristicilor mecanice, care ar putea afecta securitatea cazanelor.

3.16.1.2 Îmbinãri nedemontabile

Îmbinãrile nedemontabile şi zonele adiacente acestora nu trebuie sã prezinte defecte de suprafaţã sau interne care ar afecta securitatea cazanelor de apã caldã.
Proprietãţile îmbinãrilor nedemontabile trebuie sã respecte proprietãţile minime specificate pentru materialele care se îmbinã, cu excepţia cazului în care alte valori ale proprietãţilor reprezentative au fost în mod special luate în considerare la calculul de proiectare.
La cazane, îmbinãrile nedemontabile ale componentelor care contribuie la rezistenţa la presiune a cazanului şi ale componentelor care sunt direct fixate pe acestea trebuie sã fie efectuate de personal calificat si autorizat corespunzãtor.

3.16.1.3 Încercãri nedistructive

La echipamentele sub presiune, încercãrile nedistructive pe îmbinãri nedemontabile se efectueazã de cãtre personal calificat şi autorizat corespunzãtor.

3.16.1.4 Tratament termic

În cazul în care existã riscul ca procesul de fabricaţie sã modifice caracteristicile materialelor în asemenea mãsurã încât securitatea cazanului ar putea fi afectatã, trebuie efectuat un tratament termic corespunzãtor într-o fazã de fabricaţie adecvatã.

3.16.1.5 Trasabilitate

Trebuie sã fie adoptate şi menţinute proceduri corespunzãtoare pentru identificarea materialelor din care au fost executate pãrţi componente ale echipamentului sub presiune care contribuie la rezistenta la presiune, prin mijloace adecvate începînd cu faza de recepţie, pe durata fabricaţiei pînã la încercarea finalã a cazanului fabricat.

3.17 Evaluarea finalã

Evaluarea finalã a cazanelor se va face respectând urmãtoarele etape:

3.17.1 Inspecţia finalã

Cazanele trebuie sã fie supuse unei inspecţii finale în cadrai cãreia se evalueazã conformitatea cu cerinţele prezente, prin control vizual şi examinarea documentelor. În cadrul acestei inspecţii se pot lua în considerare încercãrile efectuate în timpul fabricaţiei. În mãsura în care este necesar pentru securitatea cazanelor, inspecţia finalã trebuie sã fie efectuatã atât în interior cât şi la exterior pe fiecare parte de cazan, dupã caz, în timpul fazei de fabricaţie, de exemplu când nu mai este posibilã examinarea în timpul inspecţiei finale.

3.17.2 Verificarea la presiune

Evaluarea finalã a cazanelor trebuie sã cuprindã o încercare a incintei sub presiune, care în mod normal este o încercare la presiune hidrostaticã cu o presiune de încercare care este stabilitã în dosarul tehnic de fabricaţie.

3.173 Inspecţia dispozitivelor de securitate

Evaluarea finalã trebuie sã includã şi controlul dispozitivelor de securitate montate pe cazan pentru a se verifica conformitatea totalã cu cerinţele prevãzute la pct 3.12.1.

3.18 Marcare şi etichetare

3.18.1 Pentru toate cazanele se vor trece urmãtoarele date:
- denumirea şi adresa sau alte date pentru identificarea producãtorului şi unde este cazul, a reprezentantului autorizat al acestuia, persoanã juridicã cu sediul în România;
- anul de fabricaţie;
- date care sã permitã identificarea cazanului în funcţie de felul acestuia, cum ar fi tipul, seria/numãrul de fabricaţie;
- cele mai importante limite maxime/minime admisibile;
- debitul nominal;
- tipul combustibilului utilizat;
- numãrul de omologare acordat de ISCIR-INSPECT.

3.18.2 În mãsura în care este necesar, pe cazane se aplicã semne de avertizare prin care se atrage atenţia asupra cazurilor de utilizãri necorespunzãtoare dovedite din experienţã cã pot sã aparã.

3.19 Documente de însoţire

Fiecare cazan va fi însoţit de urmãtoarele documente:
a) declaraţia de conformitate datã de producãtor sau certificatul de omologare dat de ISCIR-INSPECT atunci cînd acesta a efectuat inspecţia finalã la producãtor. Declaraţia de conformitate va fi redactatã în limba romîna
b) certificatul tip de omologare emis de ISCIR-INSPECT sau certificatul tip CE sau CS pentru cazanele certificate CE sau CS,

3.20 Instrucţiuni de funcţionare

a) La introducerea pe piaţã a cazanelor, acestea trebuie sã fie însoţite de instrucţiuni de funcţionare pentru utilizator şi instalator, în limba românã, care vor conţine toate informaţiile necesare privind securitatea, referitoare la urmãtoarele aspecte:
- montare, instalare;
- punere în funcţiune;
- utilizare;
- întreţinere, inclusiv verificãrile care se efectueazã de cãtre utilizator sau instalator şi intervalele la care se vor efectua aceste verificãri;
- modul de supraveghere a cazanului (permanent sau nepermanent);
- date complete privind combustibilii care se pot utiliza;
- date privind regimul chimic al apei de alimentare şi al apei din cazan;
- date privind eficienta energeticã şi parametrii maximali pentru menţinerea acesteia (temperaturi la coş, compoziţie gaze arse, exces de aer, randamentul arderii, tiraj etc.).
b) Instrucţiunile de funcţionare trebuie sã cuprindã şi informaţiile inscripţionate pe cazan conform pct 3.18.1, cu excepţia seriei de identificare şi trebuie sã fie însoţite de documente tehnice, scheme, desene şi diagrame necesare pentru înţelegerea completã a acestor instrucţiuni şi pentru instalarea corectã a cazanului.
c) În instrucţiunile de funcţionare trebuie sã se facã referire la posibilele pericole care pot apare în cazul unei instalãri sau utilizãri necorespunzãtoare şi la caracteristicile particulare de proiectare, dupã caz.

4 CERINŢE TEHNICE PRIVIND MONTAREA, INSTALAREA, PUNEREA ÎN
FUNCŢIUNE, EXPLOATAREA, VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ ŞI
REPARAREA CAZANELOR

Montarea, instalarea, punerea în funcţiune şi repararea cazanelor se vor face de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor anexei B.
Toate constatãrile referitoare la montarea, instalarea, punerea în funcţiune, verificarea tehnicã şi repararea cazanelor vor fi consemnate în procese-verbale, conform modelului din anexa K.

4.1 Instalarea şi punerea în funcţiune a cazanelor

4.1.1 Instalarea cazanelor

Cazanele pot fi instalate în sãli proprii (încãperi separate) amplasate la subsolul, demisolul, parterul sau etajele clãdirilor de producţie din categoria C, D şi E de pericol de incendiu, clãdirilor de depozitare materiale incombustibile şi clãdirilor civile, conform legislaţiei în vigoare. Nu se admite amplasarea sãlii cazanelor având perete comun sau imediat sub încãperi cu persoane care nu se pot evacua singure (de exemplu: spitale, magazine, şcoli, grãdiniţe de copii, creşe şi similare) sau sub cãile de evacuare ale acestora.
Sala cazanelor trebuie sã fie separatã de încãperile alãturate prin pereţi sau planşee cu rezistentã mecanicã corespunzãtoare, uşi incombustibile şi fãrã goluri pentru ferestre.
Cazanele de încãlzire având debitul caloric de maxim 0,1 Gcal/h, respectiv 0,2 t/h, pot fi instalate în încãperi având alte destinaţii, în care se va amenaja un spaţiu corespunzãtor pentru instalarea cazanelor respective. Amplasarea acestor încãperi direct sub sãli de bolnavi (spitale), sub sãli de spectacole, magazine, şcoli, grãdiniţe de copii, creşe şi similare sau sub cãile de evacuare ale acestora este interzisã.
Construcţia sãlii cazanelor va satisface prevederile legale în vigoare.
Instalarea cazanelor se va face numai pe baza unui proiect verificat de un verificator autorizat sau de un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT în acest scop, conform anexei B.
Pentru centralele tennice dotate cu unul sau mai multe cazane, a cãrei putere depãşeşte 300 kW, proiectul de instalare va fi avizat conform din punct de vedere al schemei termomecanice de un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT conform anexei B.
Cazanele mobile, cele utilizate la foraj, pe şantiere sau similare şi cazanele cu funcţionare temporarã pânã la maxim un an sunt scutite de condiţia instalãrii în baza unui proiect.

4.2 Autorizaţia de funcţionare a cazanului

4.2.1 Cazanele noi sau vechi montate din nou nu pot fi puse în funcţiune fãrã autorizaţie de funcţionare. Autorizarea cazanelor se face dupã cum urmeazã:
Cazane clasa A- pentru cazanele cu puterea nominalã între 0 şi 70 kW, autorizarea de funcţionare se face de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT pentru PIF şi service.
Cazane clasa B- pentru cazanele cu puterea nominalã între 70 şi 300 kW, autorizarea de funcţionare se face de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT pentru PIF şi service. Raportul de verificãri şi încercãri întocmit conform anexei T se vizeazã de ISCIR-INSPECT IT şi cazanele se înregistreazã la ISCIR-INSPBCT IT. ISCIR-ÎNSPECT IT poate solicita participarea la unele verificãri efectuate în vederea autorizãrii.
Cazane clasa C- pentru cazanele cu puterea nominalã mai mare de 300 kW, autorizarea de funcţionare se face de cãtre ISCIR-INSPECT IT şi cazanele se înregistreazã la ISCIR-INSPECT IT.

4.2.2 Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, proprietarul/utilizatorul cazanului trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sã deţinã proiectul de instalare verificat/avizat, conform pct 4.1.1;
b) sã organizeze activitatea în centrala termicã conform nivelului de supraveghere al cazanelor menţionat în proiectul de instalare şi sã prezinte autorizaţiile personalului de exploatare (fochişti), dacã este cazul;
c) sã supunã instalaţia verificãrilor tehnice (revizia interioarã, dupã caz, încercarea hidraulicã la rece, încercarea la cald etc.);
d) cazanul sã fie însoţit de documentaţia tehnicã prevãzutã de prezenta prescripţie tehnicã;
e) sã deţinã documentul/dovada de luare în evidenţã a importului de cãtre ISCIR-INSPECT.
În vederea eliberãrii autorizaţiei de funcţionare a cazanului, se vor efectua urmãtoarele verificãri:
a) verificarea existentei şi conţinutului documentaţiei de însoţire a cazanului;
b) examinarea condiţiilor de instalare a cazanului în ceea ce priveşte respectarea proiectului, precum şi verificarea echipãrii cazanului cu aparatura de mãsurare, de control şi de automatizare şi cu dispozitivele de securitate;
c) revizia interioarã (dupã caz);
d) încercarea hidraulicã de presiune la rece;
e) încercarea la cald.

4.2.3 Revizia interioarã se efectueazã, dupã caz, în scopul depistãrii unor eventuale deficienţe în spaţiul de gaze arse sau de apã ale cazanului şi la suprafeţele exterioare ale cazanului. Revizia interioarã nu este necesarã în cazul cazanelor noi livrate complet asamblate, fabricate cu maxim doi ani înainte de data la care se face autorizarea, în acest caz se va face o examinare vizualã exterioarã a cazanului pentru a depista eventualele defecte care pot apãrea în urma transportului sau instalãrii.
4.2.4 Încercarea hidraulicã de presiune la rece se efectueazã cu apã sau alt fluid neutru cu temperatura maximã de 50°C, la presiunea indicatã de producãtor, iar în lipsa precizãrii acesteia la o presiune de 1,5 x Pn. Încercarea se face cu supapele de siguranţã blocate sau blindate. Timpul minim de menţinere sub presiune va fi de 10 minute. Încercarea se considerã admisã în cazul în care, dupã expirarea timpului de probã, nu se constatã pierderi de presiune, evidenţiate prin verificarea manometrului de probã, deformaţii remanente ale elementelor sub presiune şi scurgeri. Dupã terminarea încercãrii de presiune se vor debloca şi verifica supapele de siguranţã. Datele şi elementele de reglare vor fi consemnate în procesul-verbal de verificare.
4.2.5 Pentru cazanele noi, livrate complet asamblate de constructor, încercarea la presiune la locui de funcţionare nu este obligatorie dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
- cazanul este fabricat cu maxim doi ani înainte de data la care se face autorizarea;
- cazanul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare;
- în timpul montãrii nu au fost executate lucrãri de sudurã la pãrţile sub presiune ale cazanului.

4.2.6 Încercarea la cald va consta în urmãtoarele verificãri principale :
- verificarea etanşeitãţii îmbinãrilor vizibile ale cazanului;
- verificarea funcţionãrii armãturilor de siguranţã şi control;
- verificarea realizãrii funcţiilor de protecţie, de semnalizare, de monitorizare şi de reglare ale instalaţiei de automatizare;
- verificarea funcţionãrii corecte a instalaţiei de ardere;
- verificarea funcţionãrii principalelor instalaţii auxiliare aferente cazanului;
- verificarea realizãrii principalilor indici de funcţionare ai cazanului;
- verificarea dilatãrii libere la cazanele prevãzute cu aceastã posibilitate;
- verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare a cazanului şi examinarea, prin sondaj, a modului de însuşire a acestora de cãtre personalul de exploatare.
4.2.7 Pentru participarea la verificãrile în vederea autorizãrii, ISCIR-INSPECT IT va fi anunţatã de cãtre deţinãtor sau de cãtre montator cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilitã pentru efectuarea acestora.
La verificãri trebuie sã participe obligatoriu şi delegaţi ai agentului economic montator/instalator al cazanului şi delegaţi ai agentului economic care a efectuat punerea în funcţiune.
Rezultatele verificãrilor efectuate se consemneazã în raportul de încercãri şi verificãri, conform anexei T.
Raportul de verificãri şi încercãri va fi vizat de agenţii economici autorizaţi pentru cazanele cu puterea nominalã pânã la 70 kW şi de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, pentru celelalte cazane.
Constatãrile şi dispoziţiile date de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT se consemneazã într-un proces-verbal tipizat, conform anexei K.

4.3 Exploatarea cazonelor

4.3.1 Generalitãţi

4.3.1. Proprietarul/utilizatorul cazanelor este obligat sã ia toate mãsurile necesare în vederea respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul funcţionãrii cazanelor în condiţii de securitate.
4.3.1.2 In vederea asigurãrii condiţiilor pentru funcţionarea în condiţii de securitate a cazanelor, proprietarii/utilizatorii cazanelor au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã înregistreze cazanele cu puterea nominalã mai mare de 70 kW la ISCIR-INSPECT IT, sã întocmeascã şi sã ţinã la zi evidenta centralizatã a acestora;
b) sã supunã cazanele la verificãrile tehnice efectuatã în vederea autorizãrii, prin crearea condiţiilor necesare în scopul verificãrii;
c) sã punã în funcţiune numai cazane autorizate conform prevederilor din prezenta prescripţie tehnicã; cazanele existente în funcţiune şi care respectã prevederile prescripţiei tehnice C 31-84 se vor autoriza în termen de un an de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, în condiţiile prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã;
d) sã ia mãsurile necesare pentru ca instalaţiile de cazane sã fie folosite în condiţii de securitate şi sã execute reviziile curente, reparaţiile şi întreţinerea lor permanentã conform prevederilor reglementãrilor legale şi ale prezentei prescripţii tehnice;
e) sã respecte instrucţiunile de exploatare;
f) sã foloseascã la exploatarea cazanelor personal autorizat sau instruit, conform prevederilor din prezenta prescripţie tehnicã;
g) sã anunţe în cel mai scurt timp la ISCIR-ÎNSPECT IT orice avarie produsã la cazane, conform pct 9.1.

4.4 Personalul propriu de supraveghere tehnicã

4.4.1 Proprietarii/utilizatorii de cazane cu puteri nominale mai mari de 300 kW sunt obligaţi sã numeascã personal propriu (ingineri, subingineri, tehnicieni de specialitate) în raport cu numãrul şi complexitatea instalaţiilor de cazane, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT şi care rãspunde împreunã cu conducerea unitãţii de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
Personalul menţionat mai sus, denumit în continuare "responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor" (RSVTI), va fi numit prin decizie datã de conducãtorul unitãţii deţinãtoare, conform modelului din anexa D.
4.4.2 Personalul propriu de supraveghere tehnicã are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã cunoascã legislaţia şi prescripţiile tehnice specifice în vigoare care reglementeazã funcţionarea cazanelor în condiţii de securitate;
b) sã urmãreascã elaborarea şi dotarea fiecãrui loc de muncã cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale, precum şi mãsurile care trebuie luate în caz de avarii, întreruperi sau dereglãri în funcţionarea cazanelor sau a proceselor tehnologice în care acestea sunt înglobate;
c) sã întocmeascã planul anual de verificãri şi încercãri pentru autorizarea funcţionãrii în continuare a cazanelor aflate în exploatare, pe care îl supune aprobãrii conducerii unitãţii şi apoi îl înainteazã la ISCIR-INSPECTIT în raza cãreia se aflã instalaţiile de cazane;
d) sã urmãreascã folosirea cazanelor în condiţii de securitate, efectuarea reviziilor curente, a reparaţiilor şi a întreţinerii permanente a acestora, conform reglementarilor legale şi prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
e) sã organizeze şi sã participe la instructajele profesionale cu personalul de deservire a cazanelor;
f) sã asigure pregãtirea cazanelor în vederea efectuãrii de cãtre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT a verificãrilor tehnice şi încercãrilor şi sã comunice la ISCIR-INSPECT IT datele la care se efectueazã acestea;
g) sã anunţe la ISCIR-INSPECT IT avariile şi accidentele produse la cazane şi sã participe la cercetarea acestora;
h) sã colaboreze cu celelalte compartimente din unitate în vederea aplicãrii şi respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
i) sã ţinã evidenta cazanelor şi sã urmãreascã pãstrarea corespunzãtoare a autorizaţiilor de funcţionare.

4.5 Sala cazanelor

4.5.1 Accesul în sala cazanelor a persoanelor strãine de exploatarea cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare ale acestora este interzisã.
Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, precum şi personalul propriu de supraveghere tehnicã pot intra oricând în sala cazanelor, pe baza legitimaţiei de serviciu sau a delegaţiei speciale de control.
4.5.2 Proiectul centralei termice va respecta instrucţiunile de instalare date de constructorul cazanelor, precum şi celelalte cerinţe legale în domeniu valabile la data întocmirii proiectului.
4.5.3 Este interzis a se da sãlii cazanelor altã întrebuinţare, în afara celei stabilite prin proiect.
4.5.4 Spatiile de acces şi de deservire ale diferitelor locuri de muncã din sala cazanelor, precum şi cãile spre uşile sãlii vor fi întotdeauna libere.
4.5.5 În sala cazanelor cu putere nominalã mai mare de 300 kW trebuie sã existe un telefon sau alte mijloace de semnalizare şi comunicare rapida cu exteriorul, care sa evite deplasãrile nejustificate ale personalului de deservire a cazanului.
4.5.6 În sala cazanelor vor fi afişate la loc vizibil instrucţiuni de exploatare, care sã tinã seama de specificul cazanelor din salã. De asemenea, vor fi afişate instrucţiuni interne privind atribuţiile personalului şi modul de deservire a cazanului.
Instrucţiunile de exploatare pot fi pãstrate şi în camera de comandã a cazanului, cu condiţia ca acestea sã fie în numãr suficient şi accesibile pentru întreg personalul de exploatare.

4.6 Personalul de deservire şi organizarea muncii

4.6.1 Modul de supraveghere a cazanelor (permanent sau nepermanent) şi personalul de conducere şi de deservire a cazanelor, se vor stabili de proiectantul centralei termice şi va fi precizat în instrucţiunile de exploatare ataşate proiectului. Proiectantul şi proprietarul/utilizatorul vor respecta şi cerinţele producãtorilor de cazane, acolo unde acestea existã.
4.6.2 Fochiştii folosiţi la exploatarea cazanelor cu puteri nominale de peste 300 kW trebuie sã fie autorizaţi în conformitate cu prevederile anexei L.
Supravegherea cazanelor cu puteri nominale mai mici de 300 kW se va face de cãtre personal instruit de agenţii economici autorizaţi care au pus în funcţiune cazanele.
Obligaţiile personalului de exploatare vor fi precizate în instrucţiunile de exploatare.

4.7 Evidenţa exploatãrii cazanelor

4.7.1 La centralele termice prevãzute cu supraveghere permanentã se va ţine evidenţa exploatãrii într-un registru-jurnal.
4.7.2 În registrul-jurnal de supraveghere pot face înscrieri: fochiştii, factorii responsabili din unitate (conducerea unitãţii şi cei însãrcinaţi în scris de aceasta), precum şi alte persoane din exploatare, conform atribuţiilor care le revin prin instrucţiunile interne.

4.8 Verificarea tehnicã periodicã

4.8.1 Cazanele sunt supuse în exploatare (începând de la prima punere în funcţiune) verificãrilor tehnice periodice, care constau în revizii interioare, încercãri de presiune la rece, revizii exterioare.
Aceste verificãri şi încercãri sunt menite sã constate starea de funcţionare în condiţii de securitate a cazanului. Verificãrile periodice la cazanele cu puteri nominale mai mari de 300 kW se efectueazã de ISCIR-INSPBCT IT sau de "responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor" (RSVTI). Pentru a putea efectua verificarea tehnicã periodicã cu personalul propriu autorizat (RSVTI), proprietarul/utilizatorul va primi împuternicirea scrisã din partea ISCIR-INSPECT IT.
Constatãrile şi dispoziţiile date se consemneazã într-un proces verbal tipizat conform anexei K.
La cazanele cu puteri nominale mai mici de 300 kW se efectueazã revizii periodice de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru PIF şi service, la intervale stabilite de producãtor sau proiectant.
Verificãrile necesare şi intervalele la care se efectueazã vor fi precizate în instrucţiunile de exploatare.
4.8.2 Revizia interioarã constã în examinarea pãrţilor componente ale cazanului şi, în special, a pereţilor metalici accesibili ai elementelor sub presiune, atât pe partea dinspre apã, cât şi pe partea dinspre gazele de ardere, în scopul constatãrii stãrii tehnice a cazanului.
4.8.3 Revizia interioarã trebuie sã fie efectuatã cel puţin o datã la 4 ani. Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va putea stabili termene mai scurte, funcţie de starea tehnicã şi vechimea cazanului.
Proprietarul/utilizatorul este singurul rãspunzãtor pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare, chiar dacã termenele respective îi sunt sau nu reamintite de cãtre ISCIR-INSPECT IT.
4.8.4 În afarã de termenul scadent, revizia interioarã trebuie sã se efectueze şi în urmãtoarele cazuri:
a) dupã o întrerupere a funcţionãrii cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea lui în funcţiune;
b) dupã o nouã montare;
c) cu ocazia unei reparaţii;
d) dupã o explozie de gaze în camera focarului sau în canalele gazelor de ardere;
e) atunci când se demoleazã zidãria sau învelişul izolant al cazanului;
f) atunci când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPBCT IT are motive întemeiate sã solicite efectuarea încercãrii;
g) atunci când este solicitatã motivat de proprietar/utilizator.
4.8.5 În vederea efectuãrii reviziei interioare, cazanul trebuie sã fie oprit din funcţiune, izolat de celelalte cazane, rãcit şi curãţat.
4.8.6 La verificarea interioarã o atenţie deosebitã va fi acordatã îmbinãrilor sudate, precum şi elementelor ambutisate.
La revizia interioarã se va urmãri existenţa coroziunilor, fisurilor, crãpãturilor, deformaţiilor vizibile etc.
În cazul în care revizia interioarã nu poate fi efectuatã, se va efectua o încercare de presiune conform pct 4.9.

4.9 Încercarea la presiune hidraulicã la rece

4.9.1 Încercarea la presiune hidraulicã la rece se va efectua în conformitate cu prevederile de la pct. 4.2.4 la intervale de maxim 4 ani.
4.9.2 În afara termenului scadent, încercarea de presiune hidraulicã la rece trebuie sã se execute şi în urmãtoarele cazuri:
a) dupã o întrerupere a funcţionãrii cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea lui în funcţiune;
b) dupã o nouã montare;
c) cu ocazia unei reparaţii;
d)dupã o explozie de gaze în camera focarului sau în canalele gazelor de ardere;
e) atunci când se demoleazã zidãria sau învelişul izolant al cazanului;
f) atunci când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT are motive întemeiate sã solicite efectuarea încercãrii;
g) atunci când este solicitatã motivat de proprietar/utilizator.
4.9.3 În funcţie de natura şi volumul lucrãrilor de reparaţii, încercarea la presiune hidraulicã la rece poate sã nu se mai execute, dacã acest lucru este prevãzut prin documentaţia sau proiectul de reparaţie.
4.9.4 În cazul mutãrii cazanelor dintr-un loc de funcţionare în altul, încercarea de presiune hidraulicã la rece, atunci când aceasta se efectueazã înainte de scadentã, se executã numai la presiunea maximã a cazanului de cãtre personalul propriu de supraveghere tehnicã (RSVTI) al unitãţii utilizatoare, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
4.9.5 Dupã încercarea la presiune hidraulicã se va verifica reglarea supapelor de siguranţã. Supapele de siguranţã se vor regla de cãtre agenţi economici autorizaţi în acest scop, la interval de maxim un an. Buletinele emise în urma reglãrii supapelor se vor anexa la cartea cazanului.

4.10 Revizia exterioarã

Revizia exterioarã se poate executa inopinat în timpul funcţionãrii cazanului şi constã în examinarea tuturor factorilor care contribuie la funcţionarea cazanului în condiţii de siguranţã şi anume:
a) sala cazanelor, asupra condiţiilor pe care trebuie sã le îndeplineascã (spatii de acces şi deservire, iluminare, curãţenie etc.);
b) funcţionarea armãturilor de siguranţã şi control, precum şi a instalaţiei de automatizare;
c) dacã personalul de deservire este autorizat şi verificat periodic şi dacã cunoaşte regulile de exploatare a cazanului;
d) respectarea parametrilor principali ai cazanului (debit, presiune, temperaturã);
e) starea pãrţilor vizibile şi accesibile ale cazanului, a zidãriei acestuia, precum şi a instalaţiilor auxiliare;
f) starea instalaţiei de ardere şi dezvoltarea flãcãrilor faţã de pereţii suprafeţelor de încãlzire;
g) existenta instrucţiunilor de exploatare în sala cazanelor şi dacã sunt cunoscute de personalul de deservire;
h) existenta registralui-jurnal de exploatare al sãlii cazanelor, precum şi modul în care se fac înscrierile zilnice.

4.11 Verificarea eficientei energetice

In plus se va efectua analiza gazelor de ardere pentru a determina eficienţa arderii, temperatura gazelor la coş, tirajul, excesul de aer şi noxele emise. Aceste verificãri se efectueazã cel puţin o datã la doi ani de cãtre ISCIR-INSPECT IT sau de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, în baza unei împuterniciri scrise din partea ISCIR-INSPECT IT (a se vedea anexa U).

5 REPARAREA CAZANELOR

5.1 Repararea cazanelor se poate executa numai de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT în acest scop.
5.2 Reparaţiile care se verificã de ISCIR-INSPECT IT se vor efectua numai în baza unui proiect de reparaţie şi sunt urmãtoarele:
a) înlocuirea de virole, de funduri, de plãci tubulare, a fasciculului de ţevi sau a tubului focar;
b) repararea prin încãrcare cu sudurã a elementelor sub presiune care prezintã coroziuni sau eroziuni, izolat sau grupat;
c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crãpãturilor elementelor sub presiune;
d) executarea, la elementele sub presiune, a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea celor existente;
e) înlocuirea armãturilor de siguranţã cu alte tipodimensiuni care diferã de cele prevãzute în proiectul iniţial;
f) înlocuirea cu material nou, sub formã de petice (în cazul reparãrii elementelor sub presiune), a pãrţilor din care s-au prelevat probe de material în vederea verificãrii calitãţii acestuia sau a îmbinãrilor sudate;
g) executarea de lucrãri ca urmare a modificãrii proiectului iniţial de construcţie a cazanului sau care duc la modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru funcţionarea instalaţiei (debit, presiune maximã temperaturã maximã, suprafaţa de încãlzire etc.);
h) înlocuirea instalaţiilor de ardere, de automatizare şi de protecţie cu alte instalaţii, diferite funcţional faţã de cele prevãzute în proiectul iniţial sau dotarea cazanelor cu asemenea instalaţii.
Repararea cazanelor se poate executa numai de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT în acest scop, pe baza unui proiect de reparaţie întocmit de un agent economic de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT, sau de cãtre producãtorul cazanului.
Repararea se va face în conformitate cu reglementãrile care au stat la baza construcţiei cazanului. Proiectele de reparaţii vor fi întocmite conform anexei S.
Proiectele respective pot fi elaborate şi de cãtre alte unitãţi de proiectare, cu condiţia ca acestea sã fie, în prealabil, verificate şi avizate conform de o unitate de proiectare autorizatã de cãtre ISCIRINSPECT.
Proiectantul va putea adopta şi alte soluţii bazate pe alte reglementãri, dar care sã asigure respectarea cerinţelor esenţiale de securitate.
Proiectele de reparaţie vor fi avizate de ISCIR-INSPECT IT sau de cãtre responsabilul tehnic cu avizarea conformã (RTAC),autorizat conform anexei B, în baza împuternicirii date de ISCIR-INSPECT IT, înainte de începerea lucrãrilor. În cazul in care pe parcursul efectuãrii reparaţiilor apar şi alte deficiente, care nu au fost tratate în proiectul iniţial, se va completa proiectul cu partea aferentã tratãrii acestor lucrãri.
In cadrul reparaţiilor se vor utiliza:
- subansambluri certificate;
- subansambluri executate de reparatori autorizaţi, în baza unui proiect avizat conform.
Proiectul de reparaţie împreunã cu documentaţia de reparaţie se vor ataşa la cartea cazanului.
Se interzice începerea lucrãrilor de reparaţii enumerate mai sus fãrã procesul-verbal de acceptare emis de ISCIR-INSPECT IT.
5.3 Dacã în cadrul reparaţiilor nu s-au executat lucrãrile definite la pct. 5.2, verificarea tehnicã a reparaţiei se va efectua de responsabilii tehnici ai reparatorului sau deţinãtorului, autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
5.4 Autorizaţia de a repara cazane nu este necesarã atunci când reparaţia se efectueazã de constructorul cazanului,
5.5 Cu ocazia verificãrii reparaţiei se vor repeta toate încercãrile efectuate la autorizare.
5.6 Rezultatele verificãrilor se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIRINSPECT IT într-un proces-verbal. În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificãrii în vederea autorizãrii de funcţionare se stabileşte şi data urmãtoarei verificãri tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice,
Efectuarea lucrãrilor de reparaţii se va înscrie în registrul de supraveghere sau de evidentã a funcţionãrii instalaţiei de cãtre RSVTL
5.7 Unitãţile autorizate de ISCIR-INSPECT IT sã efectueze reparaţii la cazane vor tine la zi evidenţa lucrãrilor executate, care se verificã de ISCIR-INSPECT IT, într-un registru numerotat, şnuruit şi parafat de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia se gãseşte unitatea.
5.8 Cazanele la care au fost executate reparaţii care au condus la modificarea unor parametri vor fi prevãzute de cãtre unitatea reparatoare cu o placã de timbru nouã, care va fi fixatã lângã placa de timbru iniţialã.

6 OBLIGAŢIILE AGENŢILOR ECONOMICI MONTATORI SAU REPARATORI

6.1 Agenţii economici montatori sau reparatori au obligaţia sã asigure inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau personalului propriu autorizat (RSL) posibilitatea verificãrii cazanelor în timpul montãrii sau reparãrii acestora.
6.2 Agenţii economici autorizaţi în vederea montãrii/instalãrii sau reparãrii au obligaţia sã execute suplimentai; la solicitarea inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau a personalului propriu autorizat (RSL), toate mãsurãrile, verificãrile şi încercãrile necesare stabilirii calitãţii montajului sau reparaţiei.
6.3 Pe baza rezultatelor obţinute la verificãrile efectuate, inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT vor încheia procese-verbale care vor conţine constatãrile fãcute şi dispoziţiile obligatorii date.

7 DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ DE REPARAŢIE

7.1 În vederea efectuãrii verificãrii tehnice a reparaţiilor precizate la pct. 5.2, unitatea reparatoare va întocmi o documentaţie care va cuprinde:
a) proiectul de reparaţie (conform anexei S);
b) certificatele de calitate ale materialelor întrebuinţate pentru pãrţile supuse presiunii şi care se asambleazã prin sudare;
c) certificatele privind efectuarea pe parcursul reparaţiei şi în final a verificãrii lucrãrilor de reparaţii;
d) fişele de omologare a procedurilor de sudare folosite;
e) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi cu valabilitatea autorizaţiilor;
f) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã instalaţia se poate supune verificãrilor tehnice în scopul autorizãrii funcţionãrii.
7.2 În baza celor de mai sus, reparatorul este obligat sã emitã "Declaraţia de conformitate a reparaţiei" al cãrei model este prezentat în anexa G.
7.3 Documentaţia de reparaţie trebuie sã fie pãstratã de cãtre reparator minim 10 ani. Reparatorul are obligaţia sã punã la dispoziţia inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT documentaţiile de reparaţie, la solicitarea acestuia. Un exemplar din documentaţia de reparaţie trebuie sã rãrnînã la beneficiar.
7.4 Documentaţia tehnicã de reparaţie se va verifica de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, rezultatele consemnându-se în procesul-verbal ataşat la cartea cazanului.

8 REFACEREA CĂRŢII TEHNICE-PARTEA DE CONSTRUCŢIE ŞI
RETIMBRAREA CAZANELOR

Cazanele aflate în funcţiune fãrã placã de timbru trebuie sã fie retimbrate, iar celor cãrora le lipseşte cartea tehnicã-partea de construcţie, aceasta li se va reface.
Aplicarea plãcii de timbru şi refacerea cãrţii tehnice-partea de construcţie se poate efectua numai de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice.

9 DISPOZIŢII FINALE

9.1 În cazul avariilor care determinã oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţã a cazanelor, precum şi în cazuri de accidente provocate de acestea, proprietarul/utilizatorul va anunţa în mod obligatoriu, telefonic şi prin fax, în cel mult 8 ore, ISCIR-INSPECT IT în raza cãruia s-a produs avaria. Cu aceastã ocazie se vor anunţa cel puţin urmãtoarele date: numele, prenumele şi funcţia persoanei care anunţã, modul în care poate fi contactatã în vederea unor eventuale date suplimentare, data/ora şi locul producerii avariei, felul instalaţiei şi urmãrile avariei.
9.2 Proprietarul/utilizatorul este obligat sã ia mãsuri ca situaţia produsã la avarie sau în timpul accidentului sã rãmânã nemodificatã pânã la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu excepţia cazului când aceasta ar constitui un pericol pentru viaţa şi sãnãtatea persoanelor. În acest caz, persoana autorizatã de ISCIR-INSPECT IT, a agentului economic respectiv, va întocmi un raport tehnic referitor la situaţia instalaţiei imediat dupã avarie, care poate include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi intervenţiile operate asupra zonei avariate pentru a se evita riscurile suplimentare pe care avaria respectivã le poate genera.
9.3 Efectuarea de reparaţii la un cazan care a suferit o avarie fãrã un proces-verbal întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, în vederea începerii reparaţiei, conduce la:
- retragerea autorizaţiei reparatorului, fãrã posibilitatea de reautorizare a acestuia pe o perioadã de minim 6 luni;
- oprirea din funcţionare a cazanului şi efectuarea unor examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice.
9.4 Proprietarilor/utilizatorilor care efectueazã lucrãri de reparaţii cu agenţi economici neautorizaţi în domeniu l-i se va retrage autorizaţia de funcţionare a cazanului şi se vor efectua obligatoriu examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice.
9.5 In cazul scoaterii din uz în vederea casãrii proprietarul are obligaţia de a anunţa ISCIR-INSPECT IT unde este înregistrat cazanul în vederea scoaterii acestuia din evidenţã, în cel mult 15 zile de la data casãrii.
9.6 Prezenta prescripţie tehnicã intrã în vigoare la data de 01.01.2004.
9.7 La data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea prescripţia tehnicã C 31-84 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea cazanelor de abur de joasã presiune şi a cazanelor de apã caldã", aprobatã prin Ordinul ministrului aprovizionãrii tehnico-materiale şi controlului gospodãririi fondurilor fixe nr. 632/1984.
9.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea.
9.9 Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi sã se asigure cã sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor modificãrilor apãrate dupã publicare.
9.10 Toate autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã.
9.11 Trimiterile fãcute în prezenta prescripţie tehnicã la standarde, prescripţii tehnice, acte legislative etc. se referã la ediţiile în vigoare.

ANEXA A

Standarde

STAS 297/1-88 Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii
tehnice generale
STAS 297/1-92 Culori şi indicatoare de securitate.
Reprezentãri
STAS 471-85 Fitinguri de fontã maleabilã. Nomenclator
STAS 838-82 Fitinguri de fontã maleabilã. Condiţii tehnice
generale de calitate
STAS 996-91 Regulatoare de presiune cu acţionare directã
pentru gaze. Condiţii tehnice generale de
calitate
STAS 3417-85 Coşuri şi canale de fum pentru instalaţii de
încãlzire centralã.
Prescripţii de calcul termotehnic
STAS 7134-82 Regulatoare de presiune cu acţionare indirectã
pentru gaze. Condiţii tehnice generale de
calitate
STAS 8130-88 Filete pentru ţevi fãrã etanşare în filet.
Dimensiuni şi tolerante
STAS 9194-72 Arzãtoare monobloc. Arzãtoare de gaze
naturale. Condiţii tehnice generale de
calitate
STAS 9270-85 Arzãtoare de gaze naturale pentru cazane.
Condiţii tehnice de calitate
STAS 10835/1-81 Filete cilindrice pentru ţevi. Calibre şi
contracalibre fixe pentru filete de ţevi cu şi
fãrã etanşare în filet. Toleranţe de
fabricaţie şi uzurã
SR ISO 7-1:2000 Filete pentru ţevi cu etanşare în filet.
Partea 1: Dimensiuni, toleranţe şi notare
SR ISO 8216-0:1996 Produse petroliere. Combustibili (Clasa F).
Clasificare. Partea 0: Clasificare generalã
SR ISO 8216-3:1996 Produse petroliere. Combustibili (Clasa F).
Clasificare. Partea 3:
Familia L (Gaze petroliere lichefiate)
SR EN 88+A1:1998 Regulatoare de presiune pentru aparate care
utilizeazã combustibili gazoşi pentru presiuni
în amonte mai mici sau egale cu 100 mbar
SR EN 125+A1:1998 Dispozitive de supraveghere a flãcãrii pentru
aparate care utilizeazã combustibili gazoşi.
Dispozitive termoelectrice de securitate la
aprindere şi la stingere
SR EN 126:2000 Robinete multifuncţionale pentru aparate care
utilizeazã combustibili gazoşi
SR EN 161+A1:1998 Robinete de închidere automate pentru
arzãtoare cu gaz şi aparate cu gaz
SR EN 377+A1:1997 Lubrifianţi destinaţi aparatelor şi
echipamentului asociat, utilizând
combustibili gazoşi, cu excepţia aparatelor
anume destinate utilizãrii industriale
SR EN 437:1997 Gaze de încercare. Presiuni de încercare.
Categorii de aparate
SR EN 549:1999 Materiale pe bazã de cauciuc pentru garnituri
şi membrane, destinate aparatelor cu gaz şi
instalaţiilor pentru gaz
SR EN 583-1:2001 Examinãri nedistractive. Examinarea cu
ultrasunete. Partea 1: principii generale
SR EN 1289:2002 Examinãri nedistructive ale sudurilor.
Examinarea cu lichide penetrante a îmbinãrilor
sudate. Niveluri de acceptare
SR EN 1291:2002 Examinãri nedistructive ale sudurilor.
Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinãrilor
sudate. Niveluri de acceptare
SR EN 1593:2002 Examinãri nedistractive. Încercarea de
etanşeitate. Tehnica prin emisia de bule
SR EN 1708-1:2002 Sudare. Detalii de bazã ale îmbinãrilor sudate
din oţel. Partea 1: Componente supuse la
presiune
SR EN 1711:2002 Examinãri nedistractive ale sudurilor.
Examinarea prin curenţi turbionari a
îmbinãrilor sudate prin analiza în plan
complex
SR EN 1713:2000 Examinãri nedistructive ale sudurilor.
Examinarea cu ultrasunete.
Caracterizarea indicaţiilor din suduri
SR EN 1779:2002 Examinãri nedistructive. Încercarea de
etanşeitate. Criterii de alegere a metodei
şi a tehnicii
*)SR EN 1982:1999 Cupru şi aliaje de cupru. Lingouri şi piese
turnate
SR EN 1984:2002 Robinetãrie industrialã. Robinete cu sertar
de oţel
SR EN ISO 9606-3: Calificarea sudorilor. Sudare prin topire.
2001 Partea 3: Cupru şi aliaje de cupru
SR EN ISO 9606-4: Calificarea sudorilor. Sudare prin topire.
2001 Partea 4: Nichel si aliaje de nichel
SR EN ISO 9606-5: Calificarea sudorilor. Sudare prin topire.
2002 Partea 5: Titan şi aliaje de titan, zirconiu
şi aliaje de zirconiu
SR EN ISO 9692-2: Sudare şi procedee conexe. Pregãtirea
2000 îmbinãrii. Partea 2: Sudarea cu arc electric
sub strat de flux a otelurilor
*)SR EN 10028-1:2002 Produse plate din oţel pentru recipiente sub
presiune. Partea 1: Condiţii tehnice generale
*)SR EN 10028-2:1996 Produse plate de oteluri pentru recipiente sub
presiune. Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate
cu caracteristici specificate la temperaturi
ridicate
*)SR EN 10028-3:1996 Produse plate de oteluri pentru recipiente sub
presiune. Partea 3: Oteluri sudabile cu
granulatie finã, normalizate
*)SR EN 10028-5:2001 Produse plate de oteluri pentru recipiente sub
presiune. Partea 5: Oteluri sudabile cu
granulatie finã laminate termomecanic
*)SR EN 10028-6:2001 Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub
presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu
granulatie finã, cãlite şi revenite
*)SR EN 10028-7:2001 Produse plate de oteluri pentru recipiente sub
presiune. Partea 7: Oteluri inoxidabile
*)SR EN 10213-1:1996 Condiţii tehnice de livrare pentru piese
turnate din oţel utilizate la presiune.
Partea 1: Generalitãţi
*)SR EN 10213-2:1996 Condiţii tehnice de livrare pentru piese
turnate din otel utilizate la presiune.
Partea 2: Mãrci de otel utilizate la
temperatura ambiantã şi la temperaturi
ridicate
*)SR EN 10213-4:1996 Condiţii tehnice de livrare pentru piese
turnate din oţel utilizate la presiune.
Partea 4: Mãrci de oţeluri austenitice şi
austenito-feritice
*)SR EN 10222-1:2001 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub
presiune. Partea 1: Prescripţii generale
pentru piesele obţinute prin forjare liberã
*)SR EN 10222-2:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub
presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi
martensitice cu caracteristici specificate la
temperaturã ridicatã
*)SR EN 10222-4:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub
presiune. Partea 4: Oteluri sudabile cu
granulaţie finã cu limita de curgere ridicatã
*)SR EN 10222-5:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub
presiune. Partea 5: Oteluri inoxidabile
martensitice, austenitice şi
austenito-feritice
*)SR EN 10269:2002 Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente
de fixare cu caracteristici specificate la
temperaturã ridicatã si/sau scãzutã
*)SR EN 10272:2002 Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub
presiune
*)SR EN 12392:2002 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse
obţinute prin deformare plasticã. Condiţii
speciale pentru produsele destinate fabricãrii
echipamentelor sub presiune
*)SR EN 12420:2002 Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate
*)SR EN 12451:2002 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fãrã
sudurã pentru schimbãtoare de cãldurã
SR EN 12452:2002 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fãrã
sudurã, cu aripioare pentru schimbãtoare de
cãldurã
SR EN 12517:2002 Examinãri nedistractive ale sudurilor.
Examinarea radiograficã a îmbinãrilor sudate.
Niveluri de acceptare
SR EN 13133:2002 Lipire tare. Calificarea operatorilor de
lipire tare
SR EN 13134:2002 Lipire tare. Calificarea procedurilor de
lipire tare
SR EN 60529:1995 Grade de protecţie asigurate prin carcase
(Cod IP)
EN 19 :2002 Industrial valves-marking of metallic valves
EN 473:2000 Non-destructive testing - Qualification and
certification of NDT personnel-General
principles
EN 583-5:2000 Non-destructive testing - Ultrasonic
examination- Part 5: Characterisation and
sizing of discontinuities
EN 1092-4: 2002 Flanges and their joints-circular flanges for
pipes, valves, fittings and accessories,
PN designated-Part 4: Aluminium alloy flanges
EN 1349: 2000/
AC:2001 Industrial process control valves
EN 1515-2:2001 Flanges and their joints-Bolting-Part 1:
Classification of boit materiais for steel
ftanges, PN designated
EN 1591-1:2001 Flanges and their joints-Design rules for
gasketed circular flange connections-Part 1:
Calculation method
*)EN 1653:1997/ Copper and copper alloys-Plate, sheet and
A1:2000 circles for boilers, pressure vessels and hot
water storage units
EN ISO 9692-3:2001 Welding and allied processes-Recommendations
for joint preparation-Part 3: Metal inert gas
welding and tungsten inert gas welding of
aluminium and its alloys (ISO 9692-3:2000)
*)EN 1Q222-1:1998/ Steel forging for pressure purposes-Part 1:
A1:2001 General requirements for open die forging
*)EN 10273:2000 Hot rolled weldable steels bars for pressure
purposes with specified elevated temperatura
properties
EN 12542:2002 Static welded steel cylindrical tanks,
serially produced for the storage of LPG
having a volume not greater than 13 m and for
installation above ground-design and
manufactura
EN ISO 12797:2000 Brazing-Destructive tests of brazed joints
EN 12952-1:2001 Water-tub boilers and auxiliary
installations-Part 1: General
EN 12952-2:2001 Water-tub boilers and auxiliary
installations-Part 2: materials for
pressure parts of boilers and accessories
EN 12952-3:2001 Water-tub boilers and auxiliary
installations-Part 3: Design and
calculation for pressure parts
EN 12952-5:2001 Water-tub boilers and auxiliary
installations-Part 5: Workmanship
and construction of pressure parts of the
boiler
EN 12952-6:2002 Water-tub boilers and auxiliary
installations - Part 6: Inspection
during construction, documentation and marking
of pressure parts of the boiler
EN 12952-7:2002 Water-tub boilers and auxiliary
installations - Part 7: Requirements
for equipment for the boiler
EN 12952-8:2002 Water-tub boilers and auxiliary
installations - Part 8: requirements
for firing systems for liquid and gaseous
fuels for the boiler
EN 12953-1:2002 Shell boilers-Part 1: General
EN 12953-2:2002 Shell boilers-Part 2: Materials for pressure
parts of boilers and accessories
EN 12953-3:2002 Shell boilers-Part 3: Design and calculation
for pressure parts
EN 12953-4:2002 Shell boilers-Part 4: Workmanship and
construction of pressure parts of the boiler
EN 12953-5:2002 Shell boilers-Part 5: Inspection during
construction, documentation
and marking of pressure parts of boiler
EN 12953-6:2002 Shell boilers-Part 6: Requirements for
equipment of the boiler
EN 12953-7:2002 Shell boilers-Part 7: Requirement for firing
systems for liquid and gaseous fuels for the
boiler
EN 13397:2001 Industrial valves-Diaphragm valves made of
metailic materials
EN 13480-1:2002 Metailic industrial piping-Part 1: General
EN 13480-2:2002 Metallic industrial piping-Part 2: Materials
EN 13480-3:2002 Metailic industrial piping-Part 3: Design and
calculation
EN 13480-4:2002 Metailic industrial piping-Part 4: Fabrication
and installation
EN 13480-5:2002 Metailic industrial piping-Part 5: Inspection
and testing


_________
*) Pentru prezentul standard de materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate se limiteazã la datele tehnice ale materialelor din standard şi nu presupune faptul cã materialul este adecvat pentru un echipament specific. În consecinţã, datele tehnice cuprinse în standardul de material trebuie evaluate, având în vedere cerinţele de proiectare pentru echipamente specifice, în scopul verificãrii faptului cã cerinţele esenţiale pentru echipamentele sub presiune sunt satisfãcute.
** Pentru prezentul standard de materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate se limiteazã la datele tehnice ale materialelor din standard şi nu presupune faptul cã materialul este adecvat pentru un echipament specific, în consecinţã, datele tehnice cuprinse în standardul de material trebuie evaluate, având în vedere cerinţele de proiectare pentru echipamente specifice, în scopul verificãrii faptului cã cerinţele esenţiale pentru echipamentele sub presiune sunt satisfãcute.


ANEXA B

Autorizarea agenţilor economici pentru efectuarea activitãţilor
de proiectare, montare, instalare, punere în funcţiune,
reparare, examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice
la cazane

B.1 Autorizarea agenţilor economici

B.1.1 În vederea acordãrii autorizaţiei, agentul economic care solicitã autorizarea va înainta la ISCIR-INSPECT IT o documentaţie tehnicã întocmitã confom prevederilor anexei C.
B.1.2 În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prevãzute în prezenta anexã, ISCIR-INSPECT IT va elibera autorizaţia, întocmitã confonn modelului de la anexa I.

B. 2 Domenii de autorizare
Agenţii economici pot solicita autorizarea pentru:
a) proiectare;
b) instalare;
c) montare;
d) reparare;
e) punerea în funcţiune (PIF) şi service;
f) examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice.

B. 3 Obligaţii şi responsabilitãţi

Agenţii economici autorizaţi au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã numeascã responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL);
- sã numeascã responsabil tehnic cu sudura (RTS), unde este cazul;
- sã numeascã responsabil tehnic cu avizarea conformã (RTAC), în cazul unitãţilor de proiectare;
- sã omologheze procedurile de sudare necesare în vederea desfãşurãrii activitãţii, unde este cazul;
- sã autorizeze sudorii în baza procedurilor de sudare omologate, unde este cazul;
- sã deţinã prescripţiile tehnice, Colecţia ESCIR, specifice domeniului de autorizare;
- sã facã dovada dotãrilor tehnice specifice domeniului de autorizare;
- sã întocmeascã şi sã tinã la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
- sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul propriu (RSL, RTS, RTAC) sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
- sã comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT IT orice schimbare a RSL/RTS/RTAC si sã o aplice numai dupã confirmarea acestuia de ISCIR-INSPECT IT; pânã la definitivarea schimbãrii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua activitãţi care fac obiectul autorizaţiei;
- sã implementeze Sistemul de Management al Calitãţii;
- sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale proiectantului şi constructorului cazanului.

B.4 Autorizarea responsabilului tehnic cu sudura (RTS)

Responsabilul tehnic cu sudura al agentului economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT este nominalizat în autorizaţia eliberatã agentului economic respectiv, confonn prevederilor anexei I.
Pentru a fi autorizat, RTS va susţine un examen la ISCIR-INSPECT IT.
Obligaţiile si responsabilitãţile responsabilului tehnic cu sudura (RTS) sunt urmãtoarele:
- sã cunoascã legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice. Colecţia ISCIR, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;
- sã omologheze procedurile de sudare necesare desfãşurãrii activitãţii;
- sã instruiascã sudorii în ceea ce priveşte aplicarea poansoanelor şi sã asigure menţinerea acestora în stare bunã (marcajul poansoanelor sã fie lizibil);
- sã ţinã evidenţa la zi a sudorilor autorizaţi, în registrul de evidentã a sudorilor;
- sã participe la instruirile periodice organizate de cãtre KCIR-INSPECT IT

B.5 Autorizarea responsabilului cu supravegherea lucrãrilor (RSL)

Responsabilul cu supravegherea lucrãrilor al agentului economic, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, este nominalizat în autorizaţia eliberata agentului economic respectiv, conform prevederilor anexei I.
Pentru a fi autorizat, RSL va susţine un examen la ISCIR-INSPECT IT.
Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului tehnic cu sudura (RSL) sunt urmãtoarele:
- sã cunoascã şi sã respecte legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;
- sã ţinã evidenţa lucrãrilor, în registrul de evidenţã a lucrãrilor;
- sã participe la instruirile periodice organizate de cãtre ISCIR-INSPECT IT.

B.6 Autorizarea responsabilului tehnic cu avizarea conformã (RTAC)

Responsabilul cu avizarea conformã al agentului economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT este nominalizat în autorizaţia eliberatã agentului economic respectiv, conform prevederilor anexei I.
Pentru a fi autorizat, RTAC va susţine un examen la ISCIR-INSPECT IT.
Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu avizarea confonnã (RTAC) sunt urmãtoarele:
- sã cunoascã şi sã respecte legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;
- sã ţinã evidenţa lucrãrilor, în registrul de evidentã a lucrãrilor;
- sã avizeze conform proiectele întocmite;
- sã participe la instruirile periodice organizate de cãtre ISCIR-INSPECT IT.

B.7 Condiţii de autorizare a responsabililor autorizaţi de cãtre ISCIR-INSPECT IT

Responsabilii autorizaţi (RSVTI, RSL, RTS, RTAC) trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
- sã fie inginer, subinginer, tehnician sau maistru (pentru RTAC obligatoriu inginer);
- sã facã dovada cã este angajat al proprietarului/utilizatorului cazanului;
- sã promoveze examenul de autorizare susţinut cu inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.

B.8 Verificarea şi avi/area conformã a proiectelor

B.8.1 Verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanta acestora cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare

Confirmarea verificãrii proiectelor se va face pe desenul tip de ansamblu, aplicând pe copii ştampila conform modelului de mai jos.┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│*) │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Verificat, corespunde prescripţiei tehnice, Colecţia │
│ ISCIR, în vigoare**): │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numele şi prenumele: │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Data:__________Semnãtura:_________ │
└────────────────────────────────────────────────────────┘NOTE:
*) Se va înscrie denumirea agentului economic.
**) Se vor menţiona indicativele principalelor PT utilizate.

B.8.2 Avizarea conformã a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare

Confirmarea avizãrii conforme se va face pe desenul tip de ansamblu, aplicând pe copii (minim 2 exemplare) ştampila conform modelului de mai jos:
a) în cazul în care avizarea conformã se face de cãtre ISCIR-INSPECT:


┌──────────────────────────────────┐
│AVIZAT conform:*) │
├──────────────────────────────────┤
│ISCIR-INSPECT**) │
├──────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────┤
│Data:_________Semnãtura__________ │
└──────────────────────────────────┘
NOTE:
*) Se vor menţiona indicativele principalelor PT utilizate.
**) Se specifica Inspecţia Teritorialã.......... În cazul în care avizarea conformã se face de cãtre ISCIR-INSPECT (unitatea centralã) nu se va specifica nimic.

b) în cazul în care avizarea conformã se face de cãtre personalul propriu al unitãţii de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT:


┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│*) │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ AVIZAT conform:**) │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numele şi prenumele:________________ │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Data:_________Semnãtura:__________ │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Nr./data: ***) │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Nr. autorizaţie: │
└────────────────────────────────────────────────────────┘


NOTE:
*) Se va înscrie denumirea agentului economic.
**) Se vor menţiona indicativele principalelor PT utilizate.
***) Se va înscrie nr. scrisorii de împuternicire din partea ISCIR-INSPECT şi data emiterii acesteia.

B.8.3 Avizarea conformã va consta în:
- avizarea din punct de vedere al schemei termodinamice a centralei termice;
- avizarea conformã a desenului tip de ansamblu, înainte de începerea lucrãrilor de montare sau reparare;
- avizarea conformã, dupã caz, a desenului tip de ansamblu "AS BUILT" la terminarea execuţiei lucrãrilor de montare (când proiectul iniţial se modificã din punct de vedere constructiv), cuprinzând toate modificãrile introduse pe parcursul acesteia în desenul tip de ansamblu, care va fi ataşat la documentaţia tehnicã.
Avizarea conformã a desenului tip de ansamblu este valabilã pânã la modificarea acestuia ca urmare a modificãrii prescripţiilor tehnice aferente sau a modernizãrii instalaţiei.
Unitatea de proiectare rãspunde de concepţia corectã a soluţiilor tehnice, de alegerea materialelor, de calculul de rezistentã potrivit condiţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţã, de condiţiile tehnice de execuţie şi control prevãzute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale prescripţiilor tehnice.
Unitatea în cadrul cãreia se avizeazã conform desenele tip de ansamblu va retine câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi înscrise într-un registru de evidentã conform modelului din anexa H.
Autorizaţia acordatã de ISCIR-INSPECT agenţilor economici de proiectare trebuie sã fie valabilã la data avizãrii proiectelor.

E.8.4 Avizarea conformã a proiectelor, respectiv a desenelor tip de ansamblu, pentru cazanele vechi care se procurã din import, se va face de cãtre ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al acesteia, de cãtre o unitate de proiectare autorizatã de ISCIR-INSPECT.
Înainte de avizarea conformã, ISCIR-INSPECT poate solicita ca proiectul de execuţie sã fie transmis, prin grija importatorului, pentru verificare in ceea ce priveşte concordanţa cu prevederile prescripţiilor tehnice unei unitãţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT.

B.9 Autorizaţiile emise conform prezentei anexe sunt valabile maxim doi ani.

B.10 Se considerã reactualizare a autorizaţiei dacã solicitarea şi documentaţia tehnicã sunt înaintate la ISCIR-INSPECT cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirãrii.

ANEXA C

Documente necesare autorizãrii agenţilor economici pentru
efectuarea activitãţilor de proiectare, montare, instalare,
punere în funcţiune şi service, reparare, examinãri,
verificãri şi investigaţii tehnice la cazane

Documentele necesare autorizãrii sunt urmãtoarele:

1) adresã de solicitare în care trebuie sã se precizeze:
- domeniul de activitate pentru care solicitã autorizarea;
- datele societãţii: adresã, telefon, fax, cont, banca;
2) statutul (actul constitutiv) al agentului economic actualizat la zi, în care sã fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicitã autorizarea (în copie);
3) certificatul de înmatriculare al agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
4) certificatul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare (CUI) al agentului economic (în copie);
5) procedurile privind modul de efectuare a activitãţilor solicitate (scop, domeniu de aplicare, documente de referinţã, definiţii şi abrevieri, responsabilitãţi, descriere activitãţi, înregistrãri etc.);
6) lista completã cu dotãrile, utilajele, sculele, dispozitivele şi aparatele de mãsurare şi control utilizate la activitãţile solicitate, cu acte doveditoare de provenienţã din care sã rezulte proprietatea;
7) buletine de verificãri metrologice pentru toate aparatele de mãsurare şi control utilizate la activitatea de montare, instalare, punere în funcţiune şi reparare a cazanelor (unde este cazul);
8) deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare, întocmite conform modelelor din anexele E şi F;
9) curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
10) diplomele de absolvire ale personalului propus pentru autorizare (în copie);
11) documentele personalului propus pentru autorizare din care sã reiasã cã acesta este angajat al agentului economic cu contract de muncã (în copie);
12) lista procedurilor de sudare omologate şi a sudorilor autorizaţi (unde este cazul);
13) lista personalului propus pentru verificarea proiectelor (numai pentru autorizaţia de proiectare).

ANEXA D

Decizie pentru numirea responsabilului cu supravegherea
şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI)


ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

DECIZIE
Nr ....... din ...........

Agentul economic ......... reprezentat prin .......... manager (director),
Având în vedere legislaţia în vigoare cu privire la utilizarea în condiţii de securitate a instalaţiilor sub presiune, prin care agenţii economici care deţin şi utilizeazã aceste instalaţii sunt obligaţi sã numeascã personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) pentru activitatea de responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI), care sã fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT, în vederea aplicãrii prevederilor prescripţiei tehnice PT C 9,

DECIDE:

1 Domnul (Doamna) ..... de specialitate ...... având funcţia de ....... începând cu data de ....... se numeşte responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor sub presiune (RSVTI) din cadrul ...... urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor este obligat sã cunoascã şi sã aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 9, sarcinile lui fiind cele care rezultã din prescripţia tehnicã PT C 9.
3 Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor sub presiune va fi coordonatã şi îndrumatã din partea conducerii de ........., care rãspunde împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 9.
4 Încãlcarea obligaţiilor prevãzute în prescripţia tehnicã PT C 9 atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr. ....... din ........ şi devine definitivã dupã autorizarea responsabilului de cãtre ISCIR-INSPECT IT.


DIRECTOR,
(Numele, prenumele,
semnãtura şi ştampila)

OFICIU JURIDIC,
(Numele, prenumele şi
semnãtura)


ANEXA E

Decizie pentru numirea responsabilului cu supravegherea
lucrãrilor (RSL) sau a responsabilului tehnic pentru
avizarea conformã (RTAC)

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

DECIZIE

Nr. .......din .........

Agentul economic ....... reprezentat prin ...... manager (director),
Având în vedere legislaţia în vigoare cu privire la utilizarea în condiţii de securitate a cazanelor, prin care agenţii economici care monteazã/instaleazã, reparã, pun în funcţiune, examineazã şi investigheazã cazane sunt obligaţi sã numeascã personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri) pentru activitatea de responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL), care sã fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT, în vederea aplicãrii prevederilor prescripţiei tehnice PT C 9,

DECIDE:

1 Domnul (Doamna) ........ de specialitate ........având funcţia de ....... începând cu data de ......... se numeşte responsabil cu supravegherea lucrãrilor/avizarea conformã din cadral ......, urmând a fi autorizat de ISCIRINSPECT IT.
2 RSL/RTAC este obligat sã cunoascã şi sã aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 9, sarcinile lui fiind cele care rezultã din prescripţia tehnicã PT C 9.
3 Activitatea RSL/RTAC va fi coordonatã şi îndrumatã din partea conducerii de ........., care rãspunde împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 9.
4 Încãlcarea obligaţiilor prevãzute în prescripţia tehnicã PT C 9 atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr ..... din ...... şi devine definitivã dupã autorizarea responsabilului de cãtre ISCIR-INSPECT IT.

DIRECTOR,
(Numele, prenumele,
semnãtura şi ştampila)

OFICIU JURIDIC,
(Numele, prenumele şi
semnãtura)

ANEXA F

Decizie pentru numirea responsabilului tehnic cu sudura (RTS)


ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

DECIZIE
Nr. ...... din ...........

Agentul economic ......... reprezentat prin ........ manager (director),
Având în vedere legislaţia în vigoare cu privire la utilizarea în condiţii de securitate a cazanelor, prin care agenţii economici care monteazã/instaleazã, reparã sau pun în funcţiune cazane sunt obligaţi sã numeascã personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri) pentru activitatea de responsabil tehnic cu sudura (RTS), care sã fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în vederea aplicãrii prevederilor prescripţiei tehnice PT C 9,

DECIDE:

1 Domnul (Doamna) ......... de specialitate ........ având funcţia de ...... începând cu data de ........ se numeşte responsabil tehnic cu sudura din cadrul ......... urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2 Responsabilul tehnic cu sudura este obligat sã cunoascã şi sã aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 9, sarcinile lui fiind cele care rezultã din prescripţia tehnicã PT C 9.
3 Activitatea responsabilului tehnic cu sudura va fi coordonatã şi îndrumatã din partea conducerii de ........, care rãspunde împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 9.
4 Încãlcarea obligaţiilor prevãzute în prescripţia tehnicã PT C 9 atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr. ..... din .......... şi devine definitivã dupã autorizarea responsabilului de cãtre ISCIR-INSPECT IT.

DIRECTOR,
(Numele, prenumele,
semnãtura şi ştampila)

OFICIU JURIDIC,
(Numele, prenumele şi
semnãtura)

ANEXA G

Model de declaraţie de conformitate


DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
pentru .................*1)

Nr. ....... data ........

Agentul economic ........ adresa ..... autorizaţia ISCIR-INSPECT IT nr. ...... adresa ........... Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului ...........
Declarãm pe proprie rãspundere cã am ...........*2) ........ cazanul de apa calda tip .......... cu seria/anul de fabricaţie .......... cu nr. de înregistrare ............ în evidenţa ISCIR-INSPECT IT .....*3)..... conform prescripţiei tehnice PT C 9, Colecţia ISCIR.
Activitatea de .......*2)....... a fost executatã în baza proiectului nr. ....... elaborat de ......., cu aviz ISCIR-INSPECT IT nr. ........
Activitatea de...........*2) ........ a constat din ..........
Parametrii cazanului dupã reparaţie sunt urmãtorii: P(n)= ....... MPa; Q(n)=......kCal/h; T(max)= .........°C.
Cazanul a fost supus la încercarea la presiune hidraulicã p=......MPa, t=.....min, rezultatele încercãrii fiind corespunzãtoare.
Sistemul de ardere a fost verificat şi corespunde. Arderea a fost verificatã şi reglatã cu analizorul de gaz seria ....... şi emisiile de gaze arse se încadreazã în limitele admise.
Se anexeazã buletinul de analizã.


DIRECTOR,
(Numele, prenumele,
semnãtura şi ştampila)
______________

*1) Instalare/montare/reparare/PIF/examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice.
*2) Se descrie activitatea efectuatã.
*3) Localitatea de referinţã.


ANEXA H

Registru privind situatia montarii/instalarii/punerii în
functiune/repararii/examinarii, verificarii si investigarii
tehnice/întocmirii proiectelor de reparatii la cazane┌──┬───────┬──────┬────────────┬───┬──────────┬─────┬──────────┬─────────┬────┐
│N │ Agent │Agent │ Numarul de │Pa │ │Lu- │ │ Numele, │Alte│
│r │econo- │econo-│fabricatie/ │ra │ Data │crari│Declaratie│prenumele│ │
│ │ mic │mic │ anul │me │efectuarii│exe- │de confor-│ si │men-│
│c │detina-│con- │fabricatiei/│tri│lucrarilor│cu- │ mitate │semnatura│ti- │
│r │ tor │struc │ nr. │ │ │ta │ Nr./data │ RSL │uni │
│t │ │tor │inregistrare│ │ │te │ │ │ │
├──┼───────┼──────┼────────────┼───┼──────────┼─────┼──────────┼─────────┼────┤
├──┼───────┼──────┼────────────┼───┼──────────┼─────┼──────────┼─────────┼────┤
├──┼───────┼──────┼────────────┼───┼──────────┼─────┼──────────┼─────────┼────┤
├──┼───────┼──────┼────────────┼───┼──────────┼─────┼──────────┼─────────┼────┤
├──┼───────┼──────┼────────────┼───┼──────────┼─────┼──────────┼─────────┼────┤
└──┴───────┴──────┴────────────┴───┴──────────┴─────┴──────────┴─────────┴────UANEXA I

I.1. Model de autorizatie pentru instalare, montare, PIF, reparare,
examinari, verificari si investigatii tehnice

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ______________

AUTORIZATIE
Nr. ....... din ...........

În baza prevederilor legale in vigoare, a prescriptiei tehnice PT C 9, Colectia ISCIR, si in urma verificarilor efectuate si consemnate in procesul-verbal nr. ...... din ..........
I. Se autorizeaza pentru .........*1) ............. agentul economic ......*2) ......... din ....... str. ........ nr. ........., urmare cererii nr. ........ din ................
II. Se autorizeaza pentru supravegherea tehnica a lucrarilor de mai sus urmatorul personal tehnic de specialitate:
a) Responsabil cu supravegherea lucrarilor: .....................
b) Responsabil tehnic cu sudura: ................................
În cazul schimbarii denumirii sau a personalului autorizat, a intreruperii activitatii sau a desfiintarii ......*2) ....... are obligatia sa anunte in termen de 15 zile ISCIR-INSPECT IT emitenta a autorizatiei.
Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT IT in baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizatie este valabila pana la data de ......*3) ........

INSPECTOR SEF
(Numele, prenumele,
semnatura si stampila)

SEF SERVICIU
(Numele, prenumele,
semnatura)
___________
*1) Se va indica succint domeniul autorizatiei.
*2) Se va indica agentul economic.
*3) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul) - maxim 2 ani.


I.2. Model de autorizatie pentru proiectare

INSPECTIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ____________

AUTORIZATIE DE PROIECTARE
Nr. .......... din ...................

În baza prevederilor legale in vigoare, a prescriptiei tehnice PT C 9, Colectia ISCIR, si in urma verificarilor efectuate si consemnate in procesul-verbal nr. ...... din .........
I. Se autorizeaza pentru ............*1) agentul economic ........*2) ....... din ........ str. ......... nr. ......., urmare cererii nr. ....... din .........
II. Se autorizeazda pentru avizarea conforma a lucrarilor de mai sus urmatorul personal tehnic de specialitate: ..........................................
În cazul schimbarii denumirii sau a personalului autorizat, a intreruperii activitatii sau a desfiintarii .......*2) ........ are obligatia sa anunte in termen de 15 zile ISCIR-INSPECT IT emitenta a autorizatiei.
Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT IT in baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizatie este valabila pana la data de .........*3) .........

INSPECTOR SEF
(Numele, prenumele,
semnatura si stampila)

SEF Serviciu (Birou)
(Numele, prenumele si
semnatura)

________________
*1) Se va indica succint domeniul autorizatiei.
*2) Se va indica agentul economic.
*3) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul) - maxim 2 ani.

ANEXA J

OMOLOGAREA CAZANELOR DE APA CALDA SI DE ABUR DE JOASA PRESIUNE

J.1. Omologarea cazanelor este activitatea prin care se constata si se atesta ca producatorul respecta cerintele esentiale de securitate din prescriptia tehnica, prin standardele care au stat la baza proiectarii si construirii.
J.2. Cererea pentru efectuarea omologarii se înainteaza de catre producator sau de catre reprezentantul autorizat al acestuia catre ISCIR-INSPECT.
Cererea trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) denumirea si adresa producatorului, iar daca cererea este înaintata de reprezentantul autorizat al acestuia, denumirea si adresa reprezentantului autorizat;
b) dosarul tehnic de fabricatie, care va cuprinde minim urmatoarele:
- descrierea generala a cazanului;
- proiecte de executie, planuri de fabricatie si diagrame ale componentelor, subansamblurilor, scheme electrice etc.;
- descrieri si explicatii necesare întelegerii desenelor si diagramelor, precum si a modului de functionare a cazanului;
- lista standardelor aplicate în totalitate sau partial, precum si o descriere a solutiilor adoptate pentru îndeplinirea cerintelor esentiale;
- rezultatele calculelor de proiectare, verificarile efectuate etc.;
- rapoarte de încercari;
- date privind verificarile din timpul executiei;
- date privind calificarile sau aprobarile necesare.
Solicitantul trebuie sa puna la dispozitia ISCIR-INSPECT un exemplar reprezentativ din productia avuta în vedere, denumit în continuare "tip". ISCIR-INSPECT poate sa solicite un numar rezonabil de exemplare, daca considera ca sunt necesare pentru realizarea programului de încercari.
Un tip poate sa acopere mai multe variante ale unui cazan, cu conditia ca diferentele între variante sa nu afecteze nivelul de securitate.
J.3. Dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa permita efectuarea evaluarii conformitatii cazanului cu cerintele esentiale de securitate din prescriptia tehnica si standardele care au stat la baza proiectarii si construirii.
J.4. Pe parcursul omologarii se vor parcurge urmatoarele etape:
a) examinarea dosarului tehnic de fabricatie, verificându-se daca tipul a fost fabricat în conformitate cu dosarul tehnic de fabricatie, si identificarea componentelor care au fost proiectate în conformitate cu standardele aplicate;
b) verificarea dosarul tehnic de fabricatie cu privire la proiectare si la tehnologia de fabricatie;
c) verificarea modului de aplicare a procedurilor Sistemului de Management al Calitatii;
d) evaluarea materialelor utilizate (daca acestea sunt în conformitate cu standardele care au stat la baza proiectarii si construirii);
e) verificarea certificatelor de calitate emise de producatorul de material si de producatorii de componente;
f) se va verifica daca sudurile se executa cu sudori autorizati si daca se utilizeaza proceduri de sudare omologate.
J.5. ISCIR-INSPECT va impune efectuarea examinarilor corespunzatoare si a încercarilor necesare pentru a se constata daca solutiile adoptate satisfac cerintele esentiale din prescriptia tehnica si parametrii declarati.
J.6. ISCIR-INSPECT va impune efectuarea examinarilor corespunzatoare si a încercarilor necesare pentru a se constata daca standardele adoptate sunt relevante.
J.7. ISCIR-INSPECT va conveni împreuna cu solicitantul, care are obligatia asigurarii tuturor conditiilor tehnice pentru efectuarea încercarilor, asupra locului unde vor fi efectuate examinarile si încercarile necesare.
J.8. În cazul în care cazanul supus omologarii respecta prevederile din prezenta anexa, ISCIR-INSPECT va elibera solicitantului un certificat de omologare de tip. Acest certificat, care are o valabilitate de zece ani si poate fi prelungit, contine denumirea si adresa producatorului, concluziile examinarilor si datele necesare pentru identificarea tipului de cazan omologat.
Lista cu cele mai importante documente din dosarul tehnic de fabricatie se anexeaza la certificat si o copie se pastreaza de catre ISCIR-INSPECT.
J.9. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa informeze ISCIR-INSPECT asupra tuturor modificarilor pe care le-a efectuat sau intentioneaza sa le efectueze la un cazan omologat. ISCIR-INSPECT va examina modificarile si va informa solicitantul daca certificatul de omologare ramâne valabil. ISCIR-INSPECT poate, dupa caz, sa emita o completare la certificatul de omologare original sau sa ceara transmiterea unei noi solicitari pentru omologare, în cazul în care modificarile aduse pot afecta conformitatea cu cerintele esentiale sau cu conditiile de utilizare prescrise pentru cazan.

J.10. Numarul minim de verificari în vederea omologarii unei game de cazane

În vederea omologarii unei game de cazane, verificarile trebuie sa se efectueze cu minim 3 valori ale puterii cazanelor (cea mai mica, cea medie si cea mai mare).
Prin gama se întelege numarul de tipodimensiuni de cazane ale caror rapoarte dimensionale si parametrii (mai putin puterea) ramân neschimbate, mentinându-se în acelasi timp si tipul de combustibil.
J.11. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa pastreze împreuna cu dosarul tehnic de fabricatie copiile certificatelor de omologare emise si ale completarilor la acestea o perioada de 10 ani de la data fabricarii ultimului cazan.
În situatia în care nici producatorul si nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul în România, obligatia de a detine si de a pune la dispozitia ISCIR-INSPECT, la cerere, documentatia tehnica prevazuta în prezenta anexa revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a cazanului.

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR
SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

CERTIFICAT

DE OMOLOGARE

Înregistrare la ISCIR-INSPECT Nr. RO ......../data ............Denumire Model Tip
Cazan: ┌─────────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────┐
│ │ │ │ │ │
└─────────────┘ └───────────────┘ └─────────┘
Putere nominala Presiune nominala Combustibil
┌─────────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────┐
│ │ │ │ │ │
└─────────────┘ └───────────────┘ └─────────┘


Producator: ..............................
Adresa: ..................................


Caracteristici generale ale cazanului:
┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────┐
│Destinatia cazanului: │ │Mod de functionare: │ │Mod de reglare: │
└────────────────────────────┘ └────────────────────────┘ └─────────────────┘
┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐
│Tiraj: │ │ Temperatura maxima: │
└────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────┘

Caracteristici particulare:
┌───────────────────────┐ ┌──────┐ ┌───────────────────┐┌───────────────────┐
│Parametri confirmati in│ │ Da │ │ Randament minim ││Continut de CO in │
│urma incercarilor de │ ├──────┤ │ garantat: ││gazele de ardere: │
│anduranta │ │ Nu │ │ ││ │
└───────────────────────┘ └──────┘ └───────────────────┘└───────────────────┘Prezentul certificat s-a eliberat in urma incercarilor efectuate consemnata in Raportul de incercare nr. ......./...... conform PT C9-2003.

Observatii: .............................................

Valabil pana la: ......., in conditiile respectarii prevederilor de pe verso


INSPECTOR DE STAT SEF INSPECTOR SEF ISCIR-INSPECT
...................................
...................................

ISCIR-INSPECT Bucuresti, Str. Sf. Elefterie Nr. 47-49 c.n.:
762111: Tel/Fax: 4119760(61)/4119870

INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND CERTIFICATUL DE
OMOLOGARE/ÎNREGISTRARE

Nr. ........./............

Prezentul certificat de omologare, pentru tipul de cazan specificat, se refera exclusiv la producatorul nominalizat pentru care confirma existenta capabilitatii tehnice de a fabrica cazanul respectiv, care a fost supus tuturor etapelor de verificare si încercare în vederea demonstrarii si recunoasterii oficiale a performantelor si conformitatii cu cerintele PT C9-2003.
Certificatul nu se refera la cazanele produse de un alt producator, chiar daca acestea sunt declarate ca fiind similare cu prototipul supus încercarilor iar lansarea lor în productie se face cu anuntarea si acordul primului producator.
Omologarea cazanelor produse în spatii de productie proprii este sarcina fiecarui producator în parte.
Producatorul este obligat sa pastreze si sa puna la dispozitia organismelor de control, la cerere, întreaga documentatie de omologare care a stat la baza emiterii certificatului de omologare/înregistrare.
Introducerea pe piata din România a aparatelor care nu au certificat de omologare/înregistrare la ISCIR-INSPECT este interzisa.
Certificatul de omologare care nu poate fi sustinut cu documentatia de omologare îsi pierde valabilitatea.
Pentru cazanele din import, care sunt acceptate pentru introducere pe piata din România în urma procedurilor de verificare a producatorului si a certificatelor de tip obtinute de acesta (eliberate pe baza încercarilor efectuate de laboratoare autorizate în domeniu din tara de provenienta), continutul documentatiei de omologare se stabileste prin protocol, iar certificatul de omologare poate fi înlocuit cu un certificat de înregistrare a tipurilor de cazane acceptate pentru distribuire pe piata din România.
În cazul în care pentru acceptarea anumitor tipuri de cazane, pentru distribuire pe piata din România, continutul documentatiei se stabileste prin protocol, pentru demonstrarea conformitatii cazanelor cu prevederile PT C 9-2003, este necesara efectuarea unor încercari suplimentare. Daca în urma încercarilor efectuate se constata ca sunt respectate prevederile PT C 9-2003, pentru acele tipuri de cazane se vor elibera certificate de omologare.
Încercarile în vederea omologarii ale caror rezultate sunt confirmate oficial prin prezentul, au scopul de a verifica caracteristicile tehnice si securitatea în functionare a cazanelor în raport cu documentatia de omologare.
Validarea rezultatelor obtinute la încercari si confirmarea respectarii cerintelor privind securitatea în functionare a cazanului se face de catre ISCIR-INSPECT prin emiterea certificatului de omologare si de înregistrare a tipului de cazan.
Înregistrarea tipului de cazan omologat la ISCIR-INSPECT semnifica încheierea procedurilor de omologare si constituie acceptul/aprobarea productiei în serie a cazanului si introducerea lui pe piata.
Prin nominalizarea producatorului în certificatul de omologare a unui tip de cazan se atesta capabilitatea tehnica de specialitate a acestuia de a produce si garanta livrarea tipului de cazan omologat, care respecta cerintele de calitate, securitate în functionare, fiabilitate si performanta conform standardelor aplicabile si prevederilor PT C 9-2003.
Certificatul de omologare/înregistrare la ISCIR-INSPECT confirma respectarea cerintelor constructive, functionale si de securitate si recunoaste oficial performantele cazanului demonstrate prin verificari/încercari efectuate conform PT C 9-2003.
Mentinerea în productia si livrarea pentru piata din România a cazanelor din tipul celor pentru care detine certificat de omologare/înregistrare la ISCIR-INSPECT, confera producatorului dreptul de a marca aceste cazane cu însemnul de mai jos.
Marcarea cazanelor de catre un producator neînregistrat la ISCIR-INSPECT sau marcarea cazanelor produse dupa expirarea perioadei de valabilitate a omologarii este interzisa si se sanctioneaza conform prevederilor legale.
Aplicarea marcajului de catre producatorul înregistrat semnifica faptul ca acesta se angajeaza sa verifice în permanenta caracteristicile cazanului care garanteaza conformitatea fiecarui aparat produs cu prototipul supus încercarilor de omologare.
Perioada de valabilitate a omologarii este de 10 ani si se poate extinde daca, în urma auditurilor de supraveghere a producatorului înregistrat nu se constata neconformitati majore în sistemul de productie. ISCIR-INSPECT controleaza în permanenta nivelul de calitate, securitatea si performantele cazanelor de serie acceptate pentru introducerea pe piata de catre producatorul înregistrat prin audituri programate efectuate la sediul producatorului si prin monitorizarea cazanelor livrate pe piata.
Daca se doreste mentinerea în productia de serie a aceluiasi tip de cazan încercarile de omologare se repeta o data la 5 ani, sau ori de câte ori este necesar atunci când apar modificari constructive fata de modelul omologat (încercarile impuse de transformarile/îmbunatatirile aduse modelului omologat depind de amploarea acestora si pot fi încercari suplimentare partiale sau încercari reluate integral, conform prevederilor PT C9-2003 referitoare la omologarea tipurilor de cazane noi).
Acceptarea introducerii pe piata a cazanelor poate fi conditionata si de alte reglementari, în functie de modificarea cadrului legislativ.

J.12. Model de placa de timbru


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Producator: ┌────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └────────────────────────────────────────────────┘ │
│Tip: ┌─────────────────┐ Serie ┌────────┐ An fabricatie: ┌───────┐│
│ └─────────────────┘ └────────┘ └───────┘│
│Putere termica nominala: ┌──────────────┐ Presiunea nominala: ┌───────┐│
│ └──────────────┘ └───────┘│
│eta = ┌───────┐ Temperatura ┌──────────┐ Combustibil: ┌───────┐│
│ └───────┘ maxima: └──────────┘ └───────┘│
│Numar de inregistrare ISCIR ┌───────────────────────────────┐ │
│al omologarii tipului └───────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Figura 1 - Model de placa de timbru

ANEXA K

┌────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│ ROMANIA │ │INSPECTIA │
│ Inspectia de stat pentru controlul │ Proces-verbal de│TERITORIALA ........│
│ cazanelor, recipientelor sub │ verificare tehnica│Adresa .............│
│presiune si instalatiilor de ridicat│ nr. ..............│Telefon ............│
│ - ISCIR - │ │Fax ................│
└────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘


Încheiat astazi ....... cu ocazia ....... efectuat in baza <>Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 , <>Hotararea Guvernului nr. 738/2003 , <>Decretului nr. 587/1973 , modificat si completat prin <>Decretul nr. 417/1985 ,aplicabile, si prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, la ...... tip ..... cu nr. de fabricatie/inventar ..... si cartea instalatiei nr. ..... avand parametrii ultimei verificari ..........................
Denumirea agentului economic ........ din localitatea ......... str. ...... nr. ......... judet/sector ........ Cod fiscal ...........
Verificarea s-a efectuat la ......... din localitatea .......... str. ....... nr. ..... judet/sector ..................
Subsemnatul ........*1) ......... am constatat urmatoarele:.................
............................................................................
Am dat urmatoarele dispozitii: ............................................
Dupa aceasta verificare s-a admis ..........*2) .............*3)...........
Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza la data de ......................
Pentru aceasta verificare se va plati suma de ..................... lei de catre ...... din localitatea ........ str. ....... nr. .... judet/sector ...... in cont ......... deschis la Banca .............. filiala ..................Am luat la cunostinta

Organ de Directorul agentului Responsabil cu Delegatul agentului
verificare economic sau supravegherea si economic montator,
delegatul sau verificarea tehnica reparator
.......... ............. ................ ..................
.......... ............. ................ ..................___________
*1) Functia, numele si prenumele.
*2) Se vor înscrie parametrii de functionare ai instalatiei, functie de felul (tipul) acesteia.
*3) Se vor înscrie datele de reglare a supapei de siguranta.


ANEXA L

Autorizarea personalului de exploatare

L.1. Generalitati

Personalul autorizat, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, pentru deservirea si supravegherea cazanelor de apa calda poarta denumirea de fochisti clasa C, numiti în continuare "fochisti" (persoane calificate si autorizate care supravegheaza si deservesc cazanele în timpul exploatarii).
Fochistii care supravegheaza si deservesc cazanele trebuie sa fie autorizati de ISCIR-INSPECT IT.
Autorizatia se elibereaza individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii conditiilor specificate în prezenta anexa, privind capabilitatea teoretica si practica de a exercita activitatea pentru care este autorizat.

L.2. Conditii de autorizare

L.2.1. Pentru a fi înscrisi la cursul de specializare în vederea autorizarii de catre ISCIR-INSPECT IT, candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
- au vârsta de cel putin 18 ani împliniti;
- au absolvit învatamântul obligatoriu;
- sunt apti din punct de vedere medical pentru prestarea activitatii pentru care solicita autorizarea.

L.3. Organizarea cursurilor de specializare de catre ISCIR-INSPECT IT sau alte unitati de specialitate în vederea autorizarii

L.3.1. În vederea autorizarii personalului de exploatare, ISCIR-INSPECT IT sau alte unitati de specialitate, care vor solicita aceasta, vor organiza cursuri de instruire (teoretica si practica).
ISCIR-INSPECT IT sau alte unitati de specialitate trebuie sa fie autorizate conform legislatiei în vigoare privind formarea profesionala a adultilor.
Unitatile de specialitate care solicita deschiderea unui curs pentru instruirea personalului trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
- fac dovada ca au ca obiect de activitate organizarea de cursuri de specializare;
- dispun de instructori de specialitate (lectori calificati);
- dispun de mijloace didactice adecvate scopului;
- fac dovada posibilitatii efectuarii pregatirii teoretice si practice a cursantilor.
Cursurile de specializare se vor preda pe baza programelor analitice, care reprezinta minimum de cunostinte si de durata necesare pentru autorizare.
De la caz la caz, în functie de complexitatea instalatiilor si a lucrarilor practice care trebuie sa fie efectuate în vederea autorizarii absolventilor de catre ISCIR-INSPECT IT, programele analitice vor fi adaptate si dezvoltate corespunzator.
L.3.2. Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni si maistri de specialitate sau de specialitati înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea, care îndeplinesc criteriile de experienta profesionala în domeniul exploatarii cazanelor si cunosc prevederile prescriptiei tehnice.

L.3.3. Avizarea cursurilor de specializare de catre ISCIR-INSPECT IT

L.3.3.1. Cursurile vor fi avizate de ISCIR-INSPECT IT. În acest scop, unitatea care organizeaza aceste cursuri va depune oficial la ISCIR-INSPECT IT, cu cel putin 15 zile înainte de începerea (deschiderea) cursurilor, în doua exemplare, urmatoarele:
a) programa analitica dezvoltata pe lectii si desfasurata sub forma de orar va cuprinde:
- obiectul (tema) lectiilor - teorie si practica;
- numarul de ore (teorie si practica);
- data, ora si locul desfasurarii lectiilor,
- lectorii;
b) suportul de curs, respectiv documentatia de referinta pentru programa analitica, care se va pune la dispozitia cursantilor;
c) tabelul cuprinzând numele si prenumele lectorilor, pregatirea profesionala, functia si locul de munca (dupa caz);
d) tabelul cu numele si prenumele, ziua, luna si anul nasterii, seria si numarul actului de identitate sau CNP, pregatirea scolara si calificarea profesionala ale cursantilor;
e) tabelul cu numele si prenumele cursantilor si ale supraveghetorului de practica, precum si tipul instalatiei si orarul de efectuare a stagiului de practica;
f) dosarele personale ale candidatilor (într-un singur exemplar), întocmite de organizatorul cursului de specializare; care trebuie sa contina:
- copie de pe actul de identitate;
- copie de pe actul de absolvire a învatamântului obligatoriu (prevazut pentru categoria de calificare pe care o are candidatul);
- copie de pe certificatul de casatorie, daca este cazul;
- adeverinta medicala (prevazuta la pct. L.2.1).
Deschiderea cursurilor de specializare nu se poate face decât dupa obtinerea avizului de la ISCIR-INSPECT IT.
L.3.3.2. Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va verifica toate documentele prezentate de organizatorul cursului.
Verificarile mentionate mai sus, constatarile facute si propunerile privind deschiderea cursului vor fi consemnate de catre inspectorul constatator într-un proces-verbal încheiat în doua exemplare.
Procesul-verbal mentionat va fi prezentat inspectorului sef care va analiza si va decide în privinta avizarii cursului de specializare si va comunica oficial rezultatul organizatorului cursului.
Documentatia care a stat la baza avizarii cursului, împreuna cu dosarele candidatilor se pastreaza de catre organizatorul cursului, care raspunde de corectitudinea completarii si pastrarii acestora conform legislatiei în vigoare. La dosarele candidatilor, prin grija organizatorului cursului de specializare, se vor atasa si celelalte acte mentionate în prezenta anexa.
L.3.3.3. Modificari ulterioare în documentatia care a stat la baza avizarii cursului se pot efectua numai în intervalul celor 15 zile mentionate la pct. L.3.3.1, la solicitarea scrisa si motivata a organizatorului cursului si numai cu avizul ISCIR-INSPECT IT.
L.3.3.4. Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT pot efectua, pe parcurs, verificari privind modul cum se desfasoara cursurile de specializare, luând masuri corespunzatoare, dupa caz.
L.3.3.5. Avizarea deschiderii cursurilor de specializare se acorda de ISCIR-INSPECT IT pentru fiecare curs în parte. Modelul de aviz pentru deschiderea cursului este prezentat în anexa R.
Dupa absolvirea cursului de instruire, participantilor li se vor elibera adeverinte de instruire, conform modelului de la anexa M.
L.3.3.6. Candidatii care au studii superioare, care au absolvit scoala de maistri, scoala profesionala sau liceul industrial de specialitate, precum si posesorii de autorizatii de fochist eliberate de ISCIR-INSPECT IT pentru cazane de abur, sau eliberate de Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor, pentru deservirea cazanelor care fac obiectul prescriptiei tehnice, se pot prezenta la examenul de autorizare fara sa fie necesara absolvirea unui curs de specializare, însa conditiile privind practica ramân neschimbate.
L.3.3.7. Cursurile de specializare în vederea autorizarii vor fi urmate de o practica la cazane. Dupa efectuarea practicii, se va obtine adeverinta de practica, conform modelului din anexa N.

L.4. Autorizarea fochistilor clasa C

L.4.1. Persoanele care deservesc si supravegheaza operativ în functionare cazane de apa calda sunt denumite în continuare "fochisti".
L.4.2. La practica efectuata în cadrul programului de pregatire si specializare, cursantii trebuie sa efectueze cel putin urmatoarele manevre si lucrari practice:
a) manevre pentru pornirea cazanului, atât la rece cât si la cald, inclusiv punerea în paralel cu alte cazane aflate în functiune;
b) manevre pentru înlaturarea pericolului în cazul aparitiei unor situatii deosebite în functionarea cazanului, cum ar fi:
- lipsa apei în cazan;
- întreruperea alimentarii cu combustibil;
- lipsa tensiunii electrice etc.;
d) manevre pentru verificarea functiilor de protectie-automatizare;
f) manevre pentru oprirea cazanului din functiune;
g) înlocuirea unei garnituri defecte si refacerea unei etansari;
h) manevre pentru verificarea functionarii supapelor de siguranta;
i) manevre de reglare a sarcinii cazanului.

L.5. Programa analitica pentru cursul de pregatire în vederea autorizarii fochistilor pentru cazane de apa calda clasa C


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ │ Numarul │
│ 1 Partea teoretica si practica │orelor de │
│ │ predare │
│ ├──────┬─────┤
│ │Teore-│Prac-│
│ │tica │tica │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│a) Notiuni generale: │ 4 │ - │
│- Notiuni de caldura; │ │ │
│- Apa calda, aburul de joasa presiune si proprietatile lor; │ │ │
│- Materiale folosite in constructia cazanelor, imbinari etc.; │ │ │
│- Tehnologia materialelor. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│b) Cazane de incalzire (cazane de abur de joasa presiune si │ │ │
│cazane de apa calda): │ 18 │ 8 │
│- Date generale de clasificare si conditii privind instalarea │ │ │
│cazanelor; │ │ │
│- Descrierea principalelor tipuri constructive; │ │ │
│- Partile componente principale; │ │ │
│- Combustibili utilizati; Cazane electrice; │ │ │
│- Instalatii de ardere; │ │ │
│- Instalatii de protectie si automatizare; Aparate de masurare │ │ │
│control; │ │ │
│- Alimentarea cu apa; Conducte, armaturi, dispozitive de │ │ │
│siguranta. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│c) Regimul chimic; Instalatii pentru realizarea regimului │ 3 │ 1 │
│chimic; │ │ │
│Notiuni privind tratarea apei. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│d) Exploatarea cazanelor de abur de joasa presiune si a │ 12 │ 11 │
│cazanelor de apa calda in functie de parametrii si tipul │ │ │
│constructiv: │ │ │
│- Pregatirea cazanelor pentru punerea in functiune, punerea in │ │ │
│functiune (probe), exploatarea, supravegherea permanenta de │ │ │
│catre fochist, supravegherea automatizata, oprirea, conservarea │ │ │
│etc.; │ │ │
│- Sistemele de automatizare ale cazanelor (traductoare, │ │ │
│convertoare, programatoare secventiale pentru aprindere si │ │ │
│supraveghere arzatoare, regulatoare, elemente de executie, │ │ │
│bucle de reglare automata, sisteme de protectie, sisteme │ │ │
│de semnalizare, monitorizare si inregistrare automata │ │ │
│parametri de functionare). │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│e) Avarii si accidente; Masuri pentru evitarea si eliminarea │ 10 │ 5 │
│avariilor. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│f) Revizia periodica si sezoniera, conservarea, repararea si │ 4 │ 2 │
│verificarea tehnica a cazanului. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│g) Legislatie, tehnica securitatii muncii, masuri de prim │ 2 │ 1 │
│ajutor. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┤
│h) Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, │ 7 │ - │
│montarea, repararea, instalarea, exploatarea si verificarea │ │ │
│cazanelor de abur de joasa presiune si de apa calda │ │ │
│PT C 9-2003; Alte legi si dispozitii specifice. │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┘Recapitulatie:
I Partea teoretica .................. 60 ore
Partea practica ................... 28 ore
II Verificarea insusirii cunostintelor: 1 ora pentru fiecare candidat.

NOTA: Aceasta programa analitica contine temele si orele minim obligatorii. Aceasta poate fi dezvoltata în functie de complexitatea/tehnicitatea cazanelor, atât ca teme de predat cât si ca numar de ore de predare.

L.6. Examinarea cursantilor si eliberarea carnetului de autorizare

L.6.1. Data si locul examinarii, în vederea autorizarii de catre ISCIR-INSPECT IT, propuse de organizatorul cursurilor de specializare, precum si numarul candidatilor care vor participa la examen, vor fi comunicate în scris la ISCIR-INSPECT IT, cu cel putin 15 zile înainte, de catre conducerea unitatii care a organizat cursurile urmând ca stabilirea datei sa se faca de comun acord.
Examinarea cursantilor se face de catre o comisie compusa din:
a) inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT - presedintele comisiei;
b) responsabilul cursului de specializare;
c) unul sau mai multi lectori ai cursului de specializare.
Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:
a) daca au fost respectate prevederile de la pct. L.3.3 si L.3.7 (dupa caz, prevederile de la pct. L.3.6);
b) adeverintele de absolvire a cursului de specializare prevazute în anexa M;
c) adeverintele de practica pe instalatii de tipul celor pentru care se solicita autorizarea (formular conform anexei N);
d) existenta unei fotografii marimea 3/4 pentru fiecare candidat.
Candidatii care au dosare incomplete nu vor fi primiti la examen.
L.6.2. Pentru participarea la examenul de autorizare, candidatul va prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:
- certificat de nastere (în copie);
- certificat de absolvire a învatamântului obligatoriu (în copie);
- adeverinta medicala cu mentiunea: "Apt pentru prestarea meseriei de fochist";
- adeverinta de absolvire a cursului sau copie de pe diploma care atesta pregatirea în specialitate a personalului;
- adeverinta de practica;
- fotografie marimea 3/4.
Examenul de autorizare consta într-o proba teoretica si o proba practica, având ca scop verificarea însusirii cunostintelor prevazute în programa analitica a cursului de specializare si a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalatii de tipul celei pentru care se solicita autorizarea. Lucrarea scrisa se ataseaza la dosarul candidatului.
L.6.3. Pentru a fi autorizat, candidatul trebuie sa fie declarat "Admis" atât la proba teoretica cât si la cea practica. În cazul în care la una din probe a obtinut rezultate nesatisfacatoare, candidatul va fi declarat "Respins" la examen.
L.6.4. Rezultatele examenului vor fi consemnate într-un proces-verbal tip, întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, conform modelului din anexa O.
Dosarele candidatilor ramân la unitatea organizatoare a cursului, care le va arhiva în conformitate cu legislatia în vigoare.
L.6.5. Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidatilor care au reusit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului din anexa P.
Carnetul de autorizare se înmâneaza de catre ISCIR-INSPECT IT absolventilor sau altei persoane desemnate de organizatorul cursului sub semnatura de primire.
L.6.6. Candidatul "Respins" sau care nu s-a prezentat la examen se poate prezenta la o noua examinare în termen de maxim 6 luni de la terminarea cursului, în caz contrar adeverinta de absolvire a cursului îsi pierde valabilitatea.
În aceasta perioada de timp, candidatul îsi va îmbunatati pregatirea teoretica si va efectua un nou stagiu de practica, confirmat prin eliberarea unei noi adeverinte de practica, conform modelului din anexa N.
L.6.7. În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului si la care se va anexa dovada publicarii pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României, Partea III, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR-INSPECT IT emitenta va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).
L.6.8. Valabilitatea autorizatiei este de un an. La expirarea valabilitatii, persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligatia sa se prezinte anual pentru examinarea în vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei, iar din doi în doi ani sa prezinte si adeverinta medicala cu mentiunea: "Apt pentru prestarea meseriei de fochist".
L.6.9. Persoanele autorizate în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice vor fi examinate anual, pentru verificarea cunostintelor profesionale, de o comisie tehnica numita de agentul economic care asigura exploatarea cazanelor. Din comisie va face parte în mod obligatoriu si RSVTI, iar în cazul în care nu exista RSVTI examinarea se va efectua de catre ISCIR-INSPECT IT. Rezultatele examinarilor vor fi consemnate într-un proces-verbal.
L.6.10. Persoanelor autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, care practica meseria de fochist pentru care detin carnet de autorizare si nu se prezinta Ia examinarile mentionate la pct. L.8.9 sau fochistilor care, în urma examinarilor respective, obtin rezultate necorespunzatoare li se va interzice practicarea acestei meserii pâna la îndeplinirea conditiilor de la pct. L.8.9.
L.6.11. Persoanele care au întrerupt practicarea efectiva a meseriei de fochist mai mult de un an, pot sa reia practicarea acestei activitatii cu conditia prezentarii certificatului medical si, respectiv, confirmarea dupa examinarea de catre comisia tehnica.
L.6.12. Persoanelor autorizate transferate de la alte unitati sau de la alte sectii din cadrul aceleiasi unitatii, li se poate încredinta deservirea instalatiilor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai dupa efectuarea unui instructaj si a unei practici de acomodare de minimum 16 ore, în raport cu complexitatea instalatiei, si dupa examinarea acestora.
Pregatirea se va face pe baza unei programe analitice întocmite de unitatea detinatoare (programa analitica trebuie sa fie avizata de ISCIR-INSPECT IT).

NOTA: Pentru fochisti trebuie sa fie îndeplinita conditia de vechime în activitatea de exploatare indicata la pct. L.7.4.

L.6.13. Rezultatele tuturor examinarilor vor fi consemnate în procese-verbale si în autorizatie, la rubricile respective. Trecerea de pe un tip de instalatie pe altul, mentionata la punctul anterior, se opereaza în evidenta proprie de catre ISCIR-INSPECT IT emitenta a carnetului de autorizare.

L.7. Sanctionarea personalului autorizat

Personalul autorizat în conformitate cu prevederile prezentei anexe, poate fi verificat de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, în timpul efectuarii activitatilor, cu privire la modul cum îsi îndeplineste sarcinile de serviciu si cum aplica cunostintele teoretice si practice.
Se pot lua urmatoarele masuri:
- sesizarea conducerii agentului economic unde îsi desfasoara activitatea fochistul pentru aplicarea de sanctiuni prevazute în regulamentul de ordine interioara;
- consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;
- aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadreaza în prevederile legislatiei în vigoare privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor;
- retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în functie de gravitatea abaterii comise;
- retragerea definitiva a carnetului dupa comiterea unei abateri grave.

L.8. Alte dispozitii

L.8.1. Fochistii sunt obligati sa poarte permanent, la locul de munca, autorizatia asupra lor.
L.8.2. În cazul uzurii avansate sau al deteriorarii accidentale a autorizatiei eliberate de ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise si motivate, ISCIR-INSPECT IT va elibera alta autorizatie, pentru înlocuirea celei uzate, cu conditia depunerii autorizatiei uzate la ISCIR-INSPECT IT.
L.8.3. Orice modificare, adaugire sau stersatura efectuata în autorizatie, neînregistrata în evidenta tehnica a ISCIR-INSPECT IT emitente si fara semnatura si stampila inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a efectuat cele de mai sus, atrage dupa sine anularea carnetului de autorizare si sanctionarea celui vinovat conform legii.

ANEXA M

Model de adeverinta de absolvire pentru autorizarea
fochistilor clasa C

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

ADEVERINTA DE ABSOLVIRE
Nr. ....... din .................

Prin prezenta se adevereste ca domnul (doamna) .......... nascut/nascuta la data de ...... în localitatea ...... sector/judet ..... BI/CI ......*1) ......... CNP .......*2) ...... având ca studii de baza ........... si calificarea ...... a absolvit cursul de instruire tinut la ......... de la .......... pâna la ......
Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi cursantului la examenul de autorizare de catre ISCIR-INSPECT IT ca fochist.
Valabila 180 de zile de la data emiterii.


DIRECTOR
(Nume, prenume,
semnatura si stampila)

RESPONSABIL CURS
(Nume, prenume si semnatura)

___________
*1) BI/CI - Buletin de identitate/Carte de identitate.
*2) CNP - Cod numeric personal.

ANEXA N

Model de adeverinta de efectuare a practicii obligatorii
pentru autorizarea fochistilor clasa C

UNITATEA
........................
Localitatea ............

ADEVERINTA DE PRACTICA
Nr. ....... din ..........


Prin prezenta se adevereste ca domnul (doamna) ...... nascut/nascuta la data de ....... în localitatea ....... sector/judet ....... angajat/angajata la .......*1) ....... a efectuat practica la ........*2) ......... sub supravegherea domnului (doamnei) .......*3) ..... de la ...... pâna la ....... totalizând ...... ore.
În acest timp domnul (doamna) ......... si-a însusit deprinderile practice, a corespuns cerintelor si se poate prezenta la examenul de autorizare.
Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.

DIRECTOR,
(Numele, prenumele,
semnatura si stampila)

RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA
TEHNICA A INSTALATIILOR
(Numele, prenumele si semnatura)

SUPRAVEGHETOR
DE PRACTICA,
(Numele, prenumele si
semnatura)

___________
*1) Se va scrie denumirea agentului economic si localitatea de resedinta.
*2) Se va scrie tipul cazanului pe care a efectuat practica.
*3) Se va scrie numele si prenumele supraveghetorului de practica sub supravegherea caruia s-a efectuat practica.ANEXA O

Model de proces-verbal pentru autorizarea fochistilor clasa C

ISCIR-INSPECT IT
.................

PROCES-VERBAL
Nr. ......... din .........

cu rezultatele obtinute la examenul de autorizare ca fochist
a urmatorilor candidati
┌──┬────┬─────┬────────┬─────┬───────┬────────┬───────────┬───────┬──────────┬─┐
│N │Nu- │Data │ Locul │CNP │Prega- │ Uni- │Rezultatul │Numarul│ Semnatu- │O│
│r │mele│nas- │nasterii│*1) │ tirea │tatea la│obtinut la │carne- │ra de pri-│b│
│ │ si │terii│ (loca- │ │scolara│ care │ examen │tului │ mire │s│
│c │pre-│ │litate, │ │ ante- │ lu- ├───────────┤de au- │ │ │
│r │nu- │ │ judet) │ │rioara │ creaza │ Admis (A) │tori- │ │ │
│t │mele│ │ │ │ │si loca-│Respins (R)│zare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │litatea ├─────┬─────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │teo- │prac-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │retic│ tic │ │ │ │
├──┼────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─┤
├──┼────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─┤
├──┼────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─┤
├──┼────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─┤
└──┴────┴─────┴────────┴─────┴───────┴────────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴─┘___________
*1) CNP - Cod numeric personal.

Dosarele candidatilor de mai sus au fost verificate de catre comisie si sunt complete, iar cele ale candidatilor reusiti, impreuna cu lucrarea scrisa si un exemplar din procesul-verbal, au ramas la ISCIR-INSPECT IT/organizatorul cursului.

PRESEDINTE COMISIE
(Nume, prenume, semnatura si stampila)

INSPECTOR DE SPECIALITATE
(Nume, prenume, semnatura si stampila)
ANEXA P

(Coperta carnetului de autorizare)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ (Sigla ISCIR) │
│ │
│ AUTORIZATIE │
│ │
│ │
│ Inspectia de stat pentru controlul cazanelor, │
│ recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat │
│ │
│ - ISCIR - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


(Pe prima copertã, în interior)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Posesorul autorizaţiei are obligaţia sã cunoascã şi sã aplice întocmai │
│prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi ale instrucţiunilor │
│specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor respective. Acesta trebuie │
│sã se prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi anual la verificarea │
│cunoştinţelor. │
│ Autorizaţia este personalã, se va pãstra permanent asupra posesorului în │
│bunã stare şi se va prezenta la cererea inspectorului de specialitate al │
│ISCIR-INSPECT IT şi a organelor împuternicite ale deţinãtorului instalaţiei. │
│ Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor │
│înscrise în autorizaţie. │
│ Este interzisã deservirea instalaţiilor dacã acestea nu sunt autorizate sã │
│funcţioneze, exceptând cazurile în care se executã verificãri şi încercãri în │
│vederea punerii în funcţiune sau omologãrii prototipurilor. Autorizaţia se │
│poate retrage de cãtre organele oficiale de verificare ale deţinãtorului când │
│posesorul este gãsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când │
│se constatã cã a sãvârşit abateri grave care pericliteazã securitatea │
│instalaţieişi a persoanelor. │
│ Autorizaţia poate fi retrasã de ISCIR-INSPECT IT, pe baza cererii agentului│
│economic, atunci când: │
│ - se constatã abateri de la instrucţiunile de deservire a instalaţiilor; │
│ - personalul are o slabã pregãtire în meseria respectivã şi dã dovadã de │
│lipsã de interes în împrospãtarea cunoştinţelor profesionale; │
│ - se constatã modificãri, adãugiri sau ştersãturi în carnetul de │
│autorizare, fãrã viza ISCIR-INSPECT IT; modificarea carnetului de autorizare │
│se considerã falsificare de acte publice şi se sancţioneazã conform legii; │
│ - dupã notarea a 5 abateri în carnet, când se retrage definitiv │
│autorizaţia. │
│ In cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauzã poate │
│obţine un nou carnet de la ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise │
│vizate de unitatea unde lucreazã şi cu condiţia publicãrii pierderii, conform │
│reglementãrilor legale privind pierderea actelor oficiale.*l) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


_______________
* 1) În cazul în care este necesar textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.
(Pagina 1)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ROMÂNIA │
│ Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune │
│ şi Instalaţiilor de Ridicat │
│ - ISCIR - │
│ │
│ AUTORIZAŢIE*) │
│ │
│ Nr. ..... *1) ......... │
│ │
│ │
│ 2) │
│ │
│ ................ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


_____________
*1) Numãrul autorizaţiei se va scrie pe fiecare paginã, în partea de jos.
*2) În partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numãrul paginii respective (pe toate paginile carnetului).
*) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.
(Pagina 2)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ AUTORIZAŢIE DE __________________*1)_______________________________ │
│ Numele ................................................................. │
│ Prenumele .............................................................. │
│ Data şi locul naşterii ................................................. │
│ CNP ......................*2)........................................... │
│ Se autorizeazã a deservi ............................................... │
│ Eliberat de ...........................*3).............................. │
│ în baza procesului-verbal nr. ................. din .................... │
│ Inspector de specialitate al ISCIR-INSPECT IT .......................... │
│ │
│ (Semnãtura şi ştampila) │
│ Nr. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


________________
*1) Se va completa "ocupaţia/meseria".
*2) CNP-Cod numeric personal
*3) Denumirea ISCIR-INSPECT IT emitente.(Pagina 3)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Loc pentru fotografie │
│ Semnãtura posesorului │
│ │
│ Data eliberãrii ...................... │
│ Completat de ....................... │
│ │
│ INSPECTOR ŞEF │
│ (Numele, prenumele, semnãtura şi ştampila) │
│ │
│ Nr. ............ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Paginile 4, 5 şi 6)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI │
│ │
│ │
│ 1)ISCIR-INSPECT IT ............................................... │
│ Nr. proces-verbal şi data ...................................... │
│ Se autorizeazã a deservi ................ din grupa ............... │
│ Tipul............................ │
│ │
│ Preşedinte comisie │
│ ................... │
│ │
│ (Numele, prenumele, semnãtura şi ştampila) │
│ │
│ │
│2) .............................................................. │
│ │
│ .............................................................. │
│ │
│ │
│ Nr. .................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

NOTĂ: Textul de la pct. 1) se va repeta de douã ori pe paginã.


(Paginile 7, 8, 9 şi 10)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ EXAMINĂRI ANUALE │
│ ┌───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐ │
│ │Nr. proces-verbal/ │Denumirea deţinãtorului │Preşedintele comisiei │ │
│ │ Data │ │ (Numele, prenumele, │ │
│ │ │ │ semnãtura şi ştampila) │ │
│ ├───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ 1) │ │ │ │
│ └───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘ │
│ │
│ │
│ Nr._________ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

___________
1) Pe fiecare paginã se vor tipãri 5 rânduri.


(Paginile 11 şi 12)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ABATERI │
│ de la normele legale în vigoare │
│ │
│ │
│ ┌───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐ │
│ │Nr. proces-verbal/ │ Natura abaterii │Inspectorul care a │ │
│ │ Data │ Sanctiunea │constatat abaterea │ │
│ │ │ │ (Numele, prenumele, │ │
│ │ │ │ semnãtura şi ştampila) │ │
│ ├───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ 1) │ │ │ │
│ └───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘ │
│ │
│ │
│ Nr._________ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


________________
*1) Pe fiecare paginã se vor tipãri 3... 5 rânduri.


ANEXA R

Model de aviz deschidere curs

ISCIR-INSPECT IT .............
Nr. ...../..........

AVIZ DESCHIDERE CURS FOCHIŞTI

Având în vedere cererea dumneavoastrã nr. ..../........ precum şi constatãrile din procesul-verbal nr. ........ vã facem cunoscut cã se avizeazã deschiderea cursului de fochişti pentru deservirea cazanelor de apã caldã pentru un numãr de ........ cursanţi cu condiţia respectãrii stricte a prevederilor prescripţiei tehnice PTC 9-2003.

INSPECTOR ŞEF
(Numele, prenumele,
semnãtura şi ştampila)

Şef Serviciu (Birou)
(Numele, prenumele şi
semnãtura)

ANEXA S

Conţinutul minim al proiectelor de reparaţie

S.1 Desenul tip de ansamblu

Desenul tip de ansamblu trebuie sã conţinã urmãtoarele date:

S.1.1 Caracteristici tehnice funcţionale:

- debitul nominal;
- debitul de vârf;
- presiunea nominalã;
- presiunea minimã a aburului sau a apei calde;
- presiunea de încercare hidraulicã a cazanului;
- temperatura nominalã a aburului;
- temperatura nominalã/maximã şi minimã de ieşire/intrare a apei calde;
- debitul nominal al apei de alimentare;
- tipul combustibililor şi puterea calorificã inferioarã a acestora;
- parametrii combustibililor la intrarea în instalaţia de ardere;
- natura, debitul şi parametrii gazelor de proces pentru cazanele recuperatoare;
- instalaţia de ardere: tip, producãtor, numãrul de arzãtoare, debitele unitare maxime/minime de combustibil, agentul de pulverizare şi parametrii acestuia.

S.1.2 Caracteristici tehnice constructive:

- dimensiunile principale ale cazanului propriu-zis (exclusiv scãrile, platformele, canalele de aer şi de gaze de ardere);
- tipul focarului;
- volumul focarului;
- suprafaţa sistemului vaporizator (de încãlzire pentru cazanele de apã caldã):
● de radiaţie;
● de convecţie;
- suprafaţa totalã de încãlzire;
- volumul interior total al cazanului;
- volumul de apã din cazan.

S.1.3 Condiţii tehnice de execuţie:

- mãrcile materialelor de bazã, simbolurile materialelor de adaos, conform standardelor, pentru fiecare element calculat sau care se sudeazã de acestea;
- clasa de calitate a tablelor;
- detaliile rosturilor îmbinãrilor sudate (forme şi dimensiuni);
- date privind sudurile cap la cap;
- coeficienţii de rezistenţã ai îmbinãrilor sudate longitudinale;
- tehnica de verificare;
- date privind sudurile de racorduri şi în colţ;
- dimensiunile sudurilor în colt;
- volumul de control nedistructiv, în procente, şi metoda de examinare.

S.1.4 Alte date:

- date privind racordurile (cu funcţia lor tehnologicã) şi gurile de vizitare, uşile de vizitã, clapetele de explozie, cu indicarea diametrului, a presiunii nominale, dupã caz, şi a tipului suprafeţelor de etanşate;
- dimensiunile de legãturã ale cazanului.


S.2 Breviarul de calcul de rezistenţã al elementelor sub presiune şi al elementelor portante sudate direct de elementele sub presiune (dacã este cazul)

S.3 Breviarul de calcul pentru dimensionarea/alegerea dispozitivelor de siguranţã (dacã este cazul)

S.4 Caracteristicile tehnice ale dispozitivelor de siguranţã, inclusiv desenele dispozitivelor respective (dacã este cazul)

S.5 Instrucţiuni pentru încercarea la presiune la rece, dupã caz, şi pentru verificãri la cald (dacã este cazul)

S.6 Instrucţiuni pentru pregãtirea suprafeţelor interioare ale cazanului (dacã este cazul)

S.7 Instrucţiuni de conservare (dacã este cazul)

S.8 Condiţii tehnice de încercãri pentru atestarea parametrilor (dacã este cazul)ANEXA T

Model de raport de verificari si încercari în vederea autorizarii
functionarii cazanelor
┌─────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┐
│Agent economic executant │ RAPORT DE VERIFICARI, │AVIZAT ISCIR │
│.........................│ INCERCARI SI PROBE IN │ │
│Autorizatie ISCIR Nr. ...│ VEDEREA AUTORIZARII │ │
│.........................│ FUNCTIONARII CAZANULUI │(numai pentru cazane cu │
│Valabilitate ............│ │puterea peste 70 kW) │
├─────────────────────────┴─────────┬─────────────────┴────────────────────────┤
│UTILIZATOR │CAZAN │
│...................................│Producator ...............................│
│Adresa ............................│Tip ......................................│
│...................................│Model ....................................│
│ │Seria/anul fabricatiei ...................│
├───────────────────────────────────┴──────────┬───────────────────────────────┤
│PARAMETRII CAZANULUI │Acesti parametri se regasesc pe│
│Combustibil ..................................│placa de timbru si in │
│Debit caloric/debit de abur ..................│documentatia de insotire a │
│Presiunea nominala ...........................│cazanului. │
│Randament ....................................│ │
│Temperatura maxima ...........................│ │
│Tensiunea de alimentare ......................│ │
│Numar omologare ISCIR ................... (**)│ │
├───────────────────────────────────────┬──────┴───────┬────────────────┬──────┤
│ VERIFICARE │ PARAMETRU │ VALOARE │ OBS. │
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│Conditii de amplasare (*) │ - │ - │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│Tensiune retea │ V │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│Presiune apa alimentare │ bar │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│Presiune combustibil (**) │ mbar │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│Presiune de proba hidraulica │ bar │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│Durata probei hidraulice │ min │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│Temperatura gazelor la cos │ °C │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│Randamentul arderii │ % │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│Tiraj │ mbar │ │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│Verificare parametri │ - │ - │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────┤
│Verificare protectii │ - │ - │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴──────┘


______________
(*) Se va verifica daca amplasarea corespunde proiectului avizat.
(**) Daca este cazul.

La prezentul raport se va anexa buletinul de analiza a gazelor arse.

Agent economic executant Utilizator
........................ .................ANEXA U

Verificarea eficienţei energetice

Verificarea eficienţei energetice a cazanului se face prin mãsurãri efectuate atunci când cazanul funcţioneazã la regim nominal stabilizat (temperatura apei tur/retur este 90°C/70°C, respectiv 80°C/60°C).
De pe placa de timbru a cazanului se identificã debitul nominal, Q(N)
Prin mãsurãri se determinã:
- t(ga) = temperatura gazelor arse, în °C;
- t(a) = temperatura aerului de ardere, în °C;
- t(mp) = temperatura medie a suprafeţelor exterioare, în °C;
- CO(2) - conţinutul de CO(2) în gazele de ardere, în %;
- CO = conţinutul de CO în gazele de ardere, în %;
- O(2) - conţinutul de O(2) în gazele de ardere, în %;
- S(e) = suprafaţa exterioarã.
Se calculeazã randamentul cazanului eta(cf) şi se comparã cu randamentul declarat de producãtor, respectiv cu cel rezultat prin calcul, conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 270/2002 .
eta(cf) = 100 - [q(cos) +q(est) + q(inc)] (%)
unde:
eta(cf) 'ad randamenul efectiv al echipamentului;
q(cos) - pierderi specifice de cãldurã prin gazele de ardere;
q(ext) - pierderi specifice de cãldurã prin izolaţie;
q(inc) - pierderi specifice de cãldurã prin ardere incompletã.┌─ ─┐ ┌─ ┐
│A(1) │┌ ┐ │ A(2) │┌ ┐
q(cos) = ├─── + B││t(ga) - t(a) │, sau q(cos) = ├─────── + B││ t(ga) - t(a)│,
│CO(2) │└ ┘ │21 - O(2) │└ ┘
└ ┘ └ ─┘


Σ S(e) ● α(e) [t(mp) - t(a)
q(ext) = 1,12 ─────────────────────────────── x 100
Q(N)q(inc) este functie de procentul de CO din gazele de ardere si se alege din tabelul de mai jos


┌────────────────────────┬────────────────────┐
│ pentru CO = 100 ppm │ q(inc) = 0,04% │
├────────────────────────┼────────────────────┤
│ pentru CO = 400 ppm │ q(inc) = 0,16% │
├────────────────────────┼────────────────────┤
│ pentru CO = 1000 ppm │ q(inc) = 0,4% │
└────────────────────────┴────────────────────┘

α = 7,5 + 0,075 t(mp) (W/m².K)
A(1), A(2) si B se aleg din tabelul de mai jos:

┌──────┬────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│ │ Gaze naturale │ GPL │Combustibil lichid│
├──────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ A(1)│ 0,366 │ 0,425 │ 0,5 │
├──────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ A(2)│ 0,66 │ 0,63 │ 0,68 │
├──────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ B │ 0,0086 │ 0,0065 │ 0,007 │
└──────┴────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘
_______________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016