Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTII TEHNICE din 5 decembrie 2003  PT C 8-2003, editia 1, Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PRESCRIPTII TEHNICE din 5 decembrie 2003 PT C 8-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 910 bis din 19 decembrie 2003
_____________
*) Aprobat prin <>Ordinul nr. 309 din 5 decembrie 2003 , a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 19 decembrie 2003


ANEXĂ

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
- ISCIR -


───────────────────────────────────────────────────────────────────
- REGLEMENT E TEHNICA NAŢIONALA -
───────────────────────────────────────────────────────────────────

PRESCRIPŢIE TEHNICA
PT C 8-2003

CERINŢE TEHNICE PRIVIND AMPLASAREA-INSTALAR, ASAMBLAREA,
EXPLOATAREA, REPARAREA, DISTRIBUŢIA ŞI VERIFICAREA INSTALAŢIILOR
DE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
- ISCIR -

- EDIŢIE OFICIALA -
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicativ: PT C 8-2003 Ediţia 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────

Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicãrii întocmai a prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurãtor şi proprietãţii.
Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici care efectueazã amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, umplerea, repararea, verificarea tehnicã periodicã, scoaterea din uz şi casarea depozitelor individuale şi instalaţiilor de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate la consumatorii casnici, industriali şi autovehicule.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt rãspunzãtori de aplicarea corectã a acesteia.

ISCIR Telefon: (+4021)411,97.60; 411.97.61
Str. Sf. Elefterie
nr 47-49, sector 5 Fax: (+4021) 411.98.70
BUCUREŞTI www.iscir.ro E-mail: iscir@fx.ro
Cod: 050524

Reproducerea sau utilizarea integralã sau parţialã a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisã dacã nu existã acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi sã se asigure cã sunt în posesia ediţiei oficiale tipãrite.

1 GENERALITĂŢI

1.1 Scop

1.1.1 Prezenta prescripţie tehnicã face parte din reglementãrile tehnice naţionale referitoare la depozitele independente şi instalaţiile de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate la consumatorii casnici, industriali şi autovehicule.
1.1.2 Prezenta prescripţie tehnicã este elaboratã în baza legislaţiei în vigoare privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibili şi conţine prevederi tehnice minime obligatorii pentru amplasarea-instalarea, asamblarea, autorizarea funcţionãrii, exploatarea, distribuirea, verificarea tehnicã periodicã, repararea, evaluarea stãrii tehnice şi scoaterea din uz a instalaţiilor de gaze petroliere lichefiate, precum şi pentru autorizarea agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi specifice.
1.1.3 Prezenta prescripţie tehnicã se adreseazã agenţilor economici, autorizaţi de cãtre ISCIR-INSPECT, şi utilizatorilor fãrã a interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţã şi/sau exploatarea depozitelor independente, instalaţiilor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la consumatorii casnici şi industriali, precum şi a instalaţiilor de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule care respectã condiţiile tehnice din prezenta prescripţie tehnicã.
1.1.4 Autoritatea tehnicã naţionalã care asigurã punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnicã este ISCIR-Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, prin ISCIR-INSPECT, care, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 , este organul de specialitate cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi a siguranţei în funcţionare pentru instalaţiile de gaze petroliere lichefiate.

1.2 Domeniu de aplicare

1.2.1 Prin "instalaţii de gaze petroliere lichefiate" denumite în continuare "instalaţii de GPL" se înţeleg:
- depozite independente de stocare a gazelor petroliere lichefiate;
- instalaţii de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la consumatorii casnici şi/sau industriali;
- instalaţii de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule.
1.2.2 Toate tipurile de instalaţii de GPL au în componenţã recipiente sub presiune de stocare a gazelor petroliere lichefiate care se pot instala:
- suprateran descoperit;
- suprateran acoperit cu pãmânt sau nisip;
- subteran acoperit cu pãmânt sau nisip.
1.2.3 Depozitele independente de stocare a gazelor petroliere lichefiate pot fi compuse din:
- unul sau mai multe recipiente sub presiune;
- armãturi, filtre şi dispozitive de siguranţã;
- supapã de siguranţã reglatã astfel încât sã excludã posibilitatea creşterii presiunii din recipient cu mai mult de 10% faţã de presiunea maximã admisibilã de lucru;
- conducte pentru gaz petrolier lichefiat (fazã lichidã sau gazoasã);
- pompã de vehiculare a gazelor petroliere lichefiate (centrifugã sau volumetricã, exterioarã sau submersibilã);
- motor electric de antrenare a pompei de vehiculare a gazelor petroliere lichefiate (antiex);
- tuburi flexibile pentru gaze petroliere lichefiate;
- aparaturã de mãsurare şi control (manometre, termometre, indicatoare de nivel etc.);
- dispozitive sau capete de încãrcare cu rol de cuplare etanşã la autocisternã, vagon de cale feratã etc., prin intermediul cãrora se efectueazã umplerea acestora,
1.2.4 Instalaţiile de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la consumatorii casnici şi/sau industriali se pot compune din:
- unul sau mai multe recipiente sub presiune;
- armãturi, filtre şi dispozitive de siguranţã;
- supapã de siguranţã reglatã astfel încât sã excludã posibilitatea creşterii presiunii din recipient cu mai mult de 10% fatã de presiunea maximã admisibilã de lucru;
- conducte pentru gaz petrolier lichefiat (fazã lichidã şi fazã gazoasã);
- tuburi flexibile pentru gaze petroliere lichefiate;
- aparaturã de mãsurare şi control (manometre, termometre, indicatoare de nivel etc.);
- reductoare de presiune sau vaporizatoare.
La instalaţiile de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la consumatorii casnici şi/sau industriali se pot utiliza 3 trepte de presiune :
a) treapta I-presiune înaltã, cuprinsã între 18 şi 2 bar, inclusiv;
b) treapta II-presiune medie, cuprinsã între 2 şi 0,05 bar, inclusiv;
c) treapta III-presiune joasã, sub 0,05 bar.
Treptele de presiune pentru instalaţiile de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la consumatorii casnici şi/sau industriali se aleg în funcţie de:
- presiunea şi debitul necesare la punctele de consum;
- distanţa între instalaţia de depozitare (recipientul sau recipientele sub presiune) şi punctele de consum.
În cadrul unitãţilor industriale, în instalaţiile de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la consumatorii industriali se pot utiliza toate treptele de presiune menţionate anterior.
În instalaţiile de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la consumatorii casnici se vor utiliza numai treptele de medie şi joasa presiune, imediat dupã ieşirea din recipientul (recipientele) de stocare şi pânã la limita clãdirilor, iar în clãdiri numai treapta de joasã presiune.
1.2.5 Instalaţia de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule poate fi compusã din:
- suport recipient (recipiente) sub presiune;
- unul sau mai multe recipiente sub presiune;
- supapã de siguranţã reglatã astfel încât sã excludã posibilitatea creşterii presiunii din recipient cu mai mult de 10% faţã de presiunea maximã admisibilã de lucru;
- ventil de închidere rapidã (cu comandã de la distantã sau comandã electronicã de la un sesizor de gaze);
- ventil de sens unic;
- ventil (supapã) de limitare a excesului de debit;
- filtra;
- supape de siguranţã reglate la o presiune cu maxim 10% peste presiunea maximã admisibilã de lucra pe circuitul de fazã lichidã;
- pompã de vehiculare a gazelor petroliere lichefiate (centrifugã sau volumetricã, exterioarã sau submersibilã);
- motor antrenare pompã (antiex);
- ventil by-pass;
- traseu de recirculare (fazã lichidã şi fazã gazoasã);
- pompã de distribuţie GPL cu pistol de conectare auto şi mãsurare mecanicã sau electronicã (dispenser);
- tuburi flexibile pentru gaze petroliere lichefiate;
- aparaturã de mãsurare şi control (manometre, termometre, indicatoare de nivel etc.);
- interblocãri (la nivel minim şi maxim etc.);
- tablou electric de comandã montat în cutie antiex.
1.2.6 Recipientul de stocare GPL poate fi prevãzut cu urmãtoarele racorduri:
- racord pentru umplere;
- racord pentru conducta de aspiraţie a pompei centrifuge;
- racord pentru manometru;
- racord pentru supapa de siguranţã;
- racord pentru indicatorul de nivel;
- racord pentru retur fazã lichidã şi fazã gazoasã în recipient (poate fi un retur comun);
- racord purjã.
NOTĂ; Recipientele de stocare GPL din cadrul liniilor tehnologice şi depozitelor industriale sunt supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C 4/1, Colecţia ISCIR.

1.3 Referinţe normative

Prezenta prescripţie tehnicã face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, normative, prescripţii tehnice şi alte reglementãri naţionale.

1.3.1 Legi şi hotãrâri

● <>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãţii produselor
● <>Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
● <>Decret nr. 290/1977 privind norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici-persoane fizice sau juridice în comercializarea produselor de folosinţã îndelungatã destinate consumatorilor, republicatã în 1997
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind "Produse şi servicii care pot pune în pericol viaţa, sãnãtatea, securitatea muncii şi protecţia mediului"
● <>Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, aprobatã prin <>Legea nr. 11/1994
● <>Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 451/2001
● <>Ordinul ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 privind "Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei" şi "Norma metodologicã privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare"

1.3.2 Standarde şi normative

Standardele şi normativele aplicabile sunt menţionate în anexa A.
1.4 Termeni şi definiţii

1.4.1 accesibilitate pentru întreţinere şi utilizare - însuşire (caracteristicã) a echipamentului de a permite utilizatorului final sau personalului de specialitate accesul la piesele componente în timpul utilizãrii şi întreţinerii, fãrã a conduce la situaţii care pot provoca prejudicii sau rãniri ale acestora.
1.4.2 accesorii de securitate - dispozitive destinate protejãrii echipamentelor sub presiune împotriva depãşirii limitelor admisibile. Aceste dispozitive cuprind:
- dispozitive de limitare directã a presiunii, cum ar fi: supape de siguranţã, siguranţe cu membrane de rupere, sisteme de siguranţã comandate;
- dispozitive de limitare a presiunii, temperaturii şi a nivelului de fluid, care fie determinã acţiuni de corectare, fie închid şi blocheazã, cum ar fi: presostate, termostate sau nivostate, precum şi dispozitive de mãsurare şi control cu funcţie de securitate.
1.4.3 accesorii pentru reglarea presiunii - dispozitive cu rol funcţional care au o incintã pentru suprapresiune.
1.4.4 accident - orice eveniment care poate produce rãniri, mutilãri sau chiar decesul persoanelor, datorat instalaţiilor de GPL.
1.4.5 agent economic autorizat (unitate autorizatã) - persoanã juridicã autorizatã de ISCIR-INSPECT pentru prestarea de activitãţi (lucrãri) specializate la echipamentele care fac obiectul prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi autorizat de ISCIR-INSPECT în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice pentru seturile de activitãţi specializate.
1.4.6 amplasare-instalare - ansamblu de operaţii de poziţionare a instalaţiei de GPL la locul de instalare pe un loc precis stabilit printr-un proiect de amplasare-instalare şi de racordare a acesteia la circuitele tehnologice de alimentare şi ale consumatorilor, precum şi la sursele de energie auxiliare.
1.4.7 ansamblu - grup de echipamente sub presiune pe care producãtorul le asambleazã pentru a constitui o unitate integratã şi funcţionalã.
1.4.8 asamblare - ansamblu de operaţiuni în vederea execuţiei unei instalaţii de GPL la locul de funcţionare.
1.4.9 asamblãri nedemontabile - asamblãri care pot fi demontate numai prin metode distructive.
1.4.10 autorizarea funcţionãrii - ansamblu de activitãţi de examinare, verificare, încercare şi validare a rezultatelor mãsurãrilor şi încercãrilor funcţionale executate la punerea în funcţiune iniţialã a instalaţiei de GPL sau cu ocazia verificãrilor tehnice periodice, în scopul funcţionãrii în condiţii de siguranţã la utilizatorul final (deţinãtor).
1.4.11 autorizaţie de distribuţie - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atestã capabilitatea tehnicã a unui agent economic de a distribui gaze petroliere lichefiate utilizând instalaţii de GPL.
1.4.12 autorizaţie de întreţinere-intervenţie - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atestã capabilitatea tehnicã a unui agent economic de a efectua lucrãri de întreţinere-intervenţie în vederea menţinerii instalaţiei de GPL în condiţii de deplinã siguranţã, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
1.4.13 autorizaţie pentru efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atestã capabilitatea tehnicã a unui agent economic de a efectua acestea, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
1.4.14 autorizaţie de asamblare şi/sau amplasare-instalare - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atestã capabilitatea tehnicã a unui agent economic de a efectua asamblarea şi/sau amplasarea-instalarea de instalaţii de GPL în condiţii de deplinã siguranţã, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
1.4.15 autorizaţie de proiectare - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atestã capabilitatea tehnicã a unui agent economic de a elabora proiecte de asamblare sau reparare a instalaţiilor de GPL, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
1.4.16 autorizaţie de reparare - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atestã capabilitatea tehnicã a unui agent economic de a efectua reparaţii (cu sau fãrã sudurã) la instalaţiile de GPL, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
1.4.17 avarie - orice eveniment produs la o instalaţie de GPL care scoate din funcţiune parţial sau definitiv instalaţia respectivã.
1.4.18 conducte - elemente tubulare destinate transportului fluidelor atunci când sunt montate într-un sistem sub presiune. Acestea cuprind ţevi, sisteme de ţevi, tubulaturã, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri şi alte componente sub presiune, dupã caz.
1.4.19 deţinãtor - persoanã fizicã sau juridicã care este proprietarul unui echipament sub presiune pe care îl exploateazã în folos propriu sau îl înstrãineazã sub orice formã şi cu orice titlu (împrumut, închiriere etc.) unui utilizator final. Deţinãtorul are obligaţia de a permite utilizarea echipamentului numai dacã acesta a fost supus verificãrilor finale şi a obţinut autorizaţia de funcţionare în urma acestora. Pentru instalaţia de GPL aflatã în proprietatea sa, deţinãtorul trebuie sã aibã un contract ferm cu o unitate de întreţinere-intervenţie a acestei instalaţii, autorizatã de ISCIR-INSPECT, cu excepţia cazului în care deţinãtorul este şi unitate de întreţinere-intervenţie.
1.4.20 distribuţie - activitatea de încãrcare-descãrcare cu/de gaze petroliere lichefiate a recipientelor sub presiune din componenta instalaţiilor de GPL,
1.4.21 echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii pentru reglarea presiunii. Echipamentele sub presiune includ, de asemenea, elemente fixate la pãrţile solicitate la presiune, ca de exemplu: flanşe, racorduri/ştuţuri, cuplaje, elemente de susţinere, urechi pentru ridicare etc.
1.4.22 instrucţiuni de utilizare - instrucţiuni tehnice privind exploatarea instalaţiei de GPL elaborate de producãtorul acesteia şi care sunt distribuite utilizatorului final.
1.4.23 operatori instalaţii de GPL - personal angajat al unitãţilor de distribuţie (agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru umplerea instalaţiilor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la consumatori industriali, autovehicule sau depozite independente), autorizat de ISCIR-INSPECT IT în acest sens.
1.4.24 personal de intervenţie-întreţinere - personal angajat al unitãţilor de întreţinere-intervenţie, instruit şi specializat în efectuarea operaţiilor de întreţinere şi intervenţie la instalaţiile de GPL.
1.4.25 presiune maximã admisibilã PS - presiunea maximã pentru care a fost proiectat echipamentul sub presiune, aşa cum este specificatã de producãtor.
1.4.26 recipient (recipient sub presiune) - o incintã închisã, proiectatã şi construitã pentru a conţine fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente.
1.4.27 reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţii specializate care au ca scop readucerea instalaţiei de GPL la parametrii iniţiali de funcţionare în condiţii de siguranţã.
1.4.28 temperatura minimã/maximã admisibilã TS - temperatura minimã/maximã pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat, aşa cum este specificatã de producãtor.
1.4.29 utilizator final - persoanã fizicã sau juridicã care utilizeazã un echipament sub presiune numai dupã ce acesta a fost supus verificãrilor tehnice periodice şi a obţinut autorizaţia de funcţionare în urma acestora.
1.4.30 volum V - volumul interior al incintei sub presiune inclusiv volumul ştuţurilor pânã la prima legãturã sau sudurã şi exclusiv volumul componentelor interioare fixe.
Termenii şi definiţiile menţionate anterior se aplicã numai în sensul prezentei prescripţii tehnice.

1.5 Abrevieri

ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
AF - Autorizare de funcţionare
GPL - Gaz petrolier lichefiat
IE - Încercare de etanşeitate
IP - Încercare la presiune
IT - Inspecţia teritorialã
PT - Prescripţie tehnicã
RAR - Registrul Auto Român
RE - Revizie exterioarã
RI - Revizie interioarã
RSL - Responsabil cu supravegherea lucrãrilor
RSVTI - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor
RTS - Responsabil tehnic cu sudura
VTP - Verificare tehnicã periodicã

1.6 Condiţii generale

1.6.1 Condiţia de bazã pe care trebuie sã o satisfacã amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuirea şi verificarea instalaţiilor de GPL este asigurarea funcţionãrii acestora fãrã defecţiuni şi fãrã pericol pe toatã durata prevãzutã pentru utilizarea lor, în condiţiile prevãzute de documentaţia tehnicã de însoţire şi instrucţiuni specifice de lucru.
1.6.2 Deţinãtorul rãspunde nemijlocit de instalarea corectã a instalaţiilor de GPL şi de exploatarea acestora în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de însoţire şi ale prezentei prescripţii tehnice. Atât deţinãtorul cât şi utilizatorul final vor lua mãsuri adecvate pentru reducerea riscurilor de producere a avariilor şi accidentelor în momentul exploatãrii instalaţiilor de GPL.
Instalaţiile de GPL nu pot fi date în exploatare decât dupã obţinerea autorizaţiilor de funcţionare conform cap. 5.
1.6.3 Modul de funcţionare indicat pentru instalaţiile de GPL trebuie sã excludã orice risc previzibil, în mod rezonabil, în funcţionarea acestora. Trebuie sã fie acordatã o atenţie deosebitã:
- dispozitivelor de închidere şi deschidere;
- descãrcãrilor periculoase ale dispozitivelor de siguranţã;
- temperaturii suprafeţei, având în vedere destinaţia echipamentului;
- trecerii rapide din starea lichidã în starea gazoasã a gazului petrolier lichefiat.
1.6.4 Instalaţiile de GPL pot funcţiona la urmãtorii parametri tehnici maximi şi minimi:
- temperatura maximã admisibilã de lucru .............+50°C;
- temperatura minimã admisibilã de lucru cuprinsã între -20°C şi -40°C;
- presiunea maximã admisibilã de lucru ..............1,8 MPa;
- gradul de umplere a recipientului suprateran descoperit .....................80%;
- gradul de umplere a recipientului suprateran acoperit sau subteran .. ...85%.

2 EVALUAREA CONFORMITĂŢII ŞI INTRODUCEREA PE PIAŢA

2.1 Evaluarea conformitãţii

Evaluarea conformitãţii instalaţiilor de GPL se efectueazã înainte de introducerea pe piaţã a acestora de cãtre organisme de certificare desemnate.
Lista organismelor de certificare desemnate pentru evaluarea conformitãţii produselor este publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I
Evaluarea conformitãţii instalaţiilor de GPL şi/sau a componentelor instalaţiilor de GPL este confirmatã prin marcajul naţional de conformitate CS sau marcajul european de conformitate CE, aplicat pe acestea în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002 .

2.2 Introducerea pe piaţã

2.2.1 Introducerea pe piaţã a instalaţiilor de GPL şi a echipamentelor din componenta acestora trebuie sã respecte prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002 .
Instalaţiile de GPL şi echipamentele din componenţa acestora trebuie sã corespundã condiţiilor climaterice din România, conform pct. 1.6.4.

2.2.2 La introducerea pe piaţã, instalaţiile de GPL vor fi însoţite de:
a) declaraţia de conformitate CS sau CE redactatã/tradusã în limba românã;
b) instrucţiuni de utilizare (exploatare), care sã conţinã toate informaţiile necesare privind securitatea referitoare la urmãtoarele aspecte:
- amplasare-instalare, inclusiv asamblarea mai multor echipamente sub presiune diferite;
- punerea în funcţiune;
- utilizare;
- întreţinere, inclusiv verificãrile care se efectueazã.
Instrucţiunile de funcţionare trebuie sã cuprindã şi informaţiile inscripţionate pe echipamentul sub presiune, cu excepţia seriei de identificare, şi trebuie sã fie însoţite, dupã caz, de documente tehnice, desene şi diagrame necesare pentru înţelegerea completã a acestor instrucţiuni.
Dupã caz, în instrucţiunile de funcţionare trebuie sã se facã referire la posibilele pericole care pot apare în cazul unei utilizãri necorespunzãtoare.
NOTA: În cazul instalaţiilor de GPL la care dupã anumite perioade de funcţionare se apreciazã cã pot fi necesare lucrãri de reparare şi/sau evaluãri a stãrii tehnice, se recomandã ca acestea sã fie însoţite de documentaţie tehnicã de însoţire care sã permitã identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor de reparare şi/sau examinãrilor, verificãrilor şi investigaţiilor în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora.
2.2.3 Suplimentar faţã de marcajul CS sau CE trebuie sã fie furnizate şi urmãtoarele informaţii:
a) pentru instalaţiile de GPL şi în special pentru recipientele sub presiune din componenţa acestora:
- denumirea şi adresa sau alte date pentru identificarea producãtorului şi, unde este cazul, a reprezentantului tehnic autorizat al acestuia, persoanã juridicã cu sediul în România;
- anul de fabricaţie;
- date care sã permitã identificarea instalaţiei de GPL şi a recipientului sub presiune, cum ar fi: tipul, identificarea seriei sau a lotului, seria numãrului de fabricaţie etc.;
- cele mai importante limite maxime/minime admisibile;
b) în funcţie de tipul instalaţiei de GPL şi a recipientului sub presiune, pe placa de timbru sau pe o etichetã specialã nedetaşabilã, trebuie sã fie prezentate şi alte informaţii care sunt necesare pentru asigurarea securitãţii la amplasare-instalare, asamblare, în funcţionare sau, dupã caz, pentru întreţinere şi cu ocazia verificãrilor tehnice periodice, cum ar fi:
- presiunea maximã admisibilã de lucru, PS (în bar);
- presiunea de încercare hidraulicã (în bar);
- presiunea de reglare a dispozitivelor de siguranţã (în bar);
- temperatura maximã admisibilã de lucru, Tmax (în °C);
- temperatura minimã admisibilã de lucru, Tmin (în °C);
- puterea componentelor echipamentului (în k W);
- capacitatea recipientului sub presiune, V (în litri);
- gradul de umplere (în %);
- masa proprie (în kg);
- categoria produsului;
c) în mãsura în care este necesar, pe instalaţiile de GPL şi pe recipientele sub presiune se vor aplica semne de avertizare prin care se atrage atenţia asupra cazurilor de utilizare necorespunzãtoare dovedite din experienţã cã pot sã aparã.

3 AMPLASARE-INSTALARE

3.1 Amplasarea-instalarea instalaţiilor de GPL

3.1.1 Prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la amplasarea-instalarea instalaţiilor de GPL se aplicã tuturor echipamentelor care, conform proiectului de amplasare-instalare, urmeazã sã fie instalate la locul de funcţionare de cãtre un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru amplasare-instalare.
3.1.2 Instalarea-amplasarea instalaţiilor de GPL se va efectua pe baza unui proiect de amplasare-instalare care poate fi întocmit de cãtre o unitate specializatã şi care va fi prezentat pentru verificare şi avizare conformã la ISCIR-INSPECT.
Proiectul de amplasare va fi avizat conform de cãtre ISCIR-INSPECT numai din punct de vedere al instalaţiei de GPL.
3.1.3 Proiectul va cuprinde urmãtoarele documente:
a) memoriu tehnic:
- date generale: denumirea proiectantului, beneficiar, utilizator final, loc de amplasare;
- datele tehnice ale instalaţiei: caracteristicile tehnice de funcţionare, proiectantul instalaţiei de GPL, producãtorul acesteia, ţara de origine, legislaţia în baza cãreia se face amplasarea;
- caracteristicile principale ale instalaţiei de GPL: pãrţi componente, materiale utilizate, sisteme de siguranţã etc.;
- date cu privire la instalarea consumatorului;
- modul de operare a instalaţiei de GPL: alimentarea, punerea în funcţiune şi exploatarea;
- mãsuri de siguranţã în exploatare;
b) partea desenatã:
- plan general de amplasare a instalaţiei de GPL;
- plan de zonare "EX" pentru instalaţie şi cisternã;
- locul de staţionare a cisternei în timpul efectuãrii operaţiilor de încãrcare-descãrcare GPL;
- schema izometricã a conductelor instalaţiilor de GPL.
ISCIR-INSPECT va aviza conform memoriul tehnic şi schema izometricã a instalaţiei de GPL.
3.1.4 Proiectele de amplasare-instalare vor cuprinde şi mãsurile compensatorii care se vor lua în vederea respectãrii parametrilor tehnici de funcţionare declaraţi de proiectantul instalaţiei şi/sau de producãtorul acesteia.
3.1.5 Înainte de verificarea şi avizarea proiectelor de cãtre ISCIR- INSPECT, acestea vor fi verificate de cãtre verificatorul atestat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT) pe baza unui referat de verificare de calitate la cerinţele "C" (siguranţã la foc).
3.1.6 Recipientele sub presiune din cadrul instalaţiei de GPL trebuie sã fie instalate astfel încât sã se poatã efectua în bune condiţii întreţinerea, intervenţia, curãţarea pãrţilor interioare şi exterioare, repararea şi verificarea. Placa de timbru trebuie sã fie vizibilã.
In cazul instalãrii în aer liber se vor lua mãsuri ca aparatura de comandã, mãsurare şi control, precum şi dispozitivele de siguranţã ale recipientului, sã fie protejate împotriva intemperiilor, degradãrilor şi accesului persoanelor strãine de instalaţie.
In raport cu necesitãţile procesului tehnologic, justificate prin proiectul de amplasare-instalare, sau cel de asamblare, recipientele pot fi amplasate suprateran acoperite sau subteran. În acest caz, acestea vor fi prevãzute la exterior cu o protecţie anticorozivã corespunzãtoare, marcând la suprafaţã poziţia şi conturul lor. Instalarea trebuie sã fie efectuatã astfel încât sã se asigure posibilitatea verificãrii acestora. Prin proiect şi în instrucţiunile de exploatare se vor preciza condiţiile şi periodicitatea verificãrii suprafeţelor exterioare.
3.1.7 Recipientele trebuie sã fie prevãzute, dupã necesitãţi, cu scãri şi platforme care sã permitã buna deservire, reparare şi verificare. Aceste construcţii nu trebuie sã influenţeze negativ stabilitatea recipientelor.
Suprafaţa exterioarã a recipientelor trebuie sã fie protejatã împotriva coroziunii, datoratã atmosferei sau mediului în care lucreazã.
Instalaţiile de GPL se vor lega la pãmânt pentru eliminarea electricitãţii statice.
3.1.8 Este interzisã instalarea oricãror conductori electrici sau cabluri electrice deasupra instalaţiilor de GPL, cu excepţia celor pentru iluminat. Pentru "iluminat" se admit numai instalaţii electrice executate în conformitate cu prevederile normelor pentru executarea instalaţiilor electrice în medii cu pericol de explozie. Instalaţiile electrice normale sunt interzise.
3.1.9 Recipientele sub presiune din cadrul instalaţiilor de GPL supraterane vor fi instalate pe o fundaţie, suporturile metalice sau soclurile de beton fiind astfel amplasate încât pereţii şi îmbinãrile recipientelor sa fie uşor vizibile.
Prinderea recipientelor de suporturile metalice sau soclurile de beton trebuie sã fie realizatã astfel încât sã permitã dilatãri sau contractãri termice, sã asigure o repartizare uniformã a sarcinii pe suporturi şi sã nu provoace tensiuni suplimentare în pereţii recipientului.
3.1.10 Deasupra recipientului sub presiune poate fi prevãzut (dupã caz), cu un podeţ metalic cu balustrade pentru deservirea armãturilor şi a gurii de vizitare sau salvare cu scarã de acces. Atunci când sunt mai multe recipiente grupate într-un depozit, se poate monta deasupra acestora un podeţ metalic comun, numãrul scãrilor de acces stabilindu-se prin proiect în funcţie de numãrul recipientelor şi lungimea podeţului.
În documentaţia tehnicã se vor prevedea amenajãrile necesare accesului la interiorul recipientului sub presiune prin gura de vizitare sau salvare.
Montarea scãrilor scoabe sudate pe mantaua recipientelor sub presiune este interzisã.
3.1.11 Recipientele sub presiune din cadrul instalaţiilor de GPL trebuie sã fie instalate astfel încât distanţele între acestea şi cele faţã de alte recipiente sub presiune sã permitã intervenţiile în caz de incendiu.
3.1.12 Recipientele sub presiune pentru depozitarea gazului petrolier lichefiat din cadrul instalaţiilor de GPL trebuie sã fie astfel instalate încât sã fie aerisite eficient din toate pãrţile.
O aerisire eficientã este asiguratã numai atunci când este evitatã formarea unor amestecuri aer-gaz periculoase pentru sãnãtatea persoanelor, respectiv a unor amestecuri explozive.
3.1.13 In cazul terenurilor în pantã este necesarã executarea unor amenajãri care sã evite pãtrunderea gazelor de GPL (mai grele decât aerul) în încãperi, canale, şanţuri sau prize de aspirare a aerului situate la niveluri inferioare. Aceste amenajãri pot fi de exemplu: un dig sau un zid de protecţie.

4 ASAMBLAREA INSTALAŢIILOR DE GPL

4.1 Prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la asamblare se aplicã instalaţiilor de GPL care, conform proiectului de asamblare, se construiesc pe subansambluri, iar pãrţile componente sunt asamblate la locul de funcţionare de cãtre o unitate de asamblare, alta decât unitatea constructoare.
În cazul în care asamblarea instalaţiei de GPL se executã de cãtre unitatea constructoare care aplicã marcajul de conformitate CE sau CS, prevederile referitoare la asamblare nu sunt aplicabile.
Toate subansamblurile şi pãrţile componente livrate de constructor, care urmeazã sã fie asamblate, trebuie sã poarte marcajul CS sau CE, conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002 .
4.2 Asamblarea instalaţiei de GPL se va efectua pe baza unui proiect de asamblare care poate fi întocmit de cãtre unitatea constructoare sau de cãtre o unitate de proiectare autorizatã de ISCIR-INSPECT conform cap. 13.
Proiectul de asamblare va fi avizat de ISCIR-INSPECT înainte de începerea lucrãrilor de asamblare.
4.3 La întocmirea proiectului şi la execuţia lucrãrilor de asamblare, unitãţile de proiectare, respectiv cele autorizate de ISCIR-INSPECT pentru activitatea de asamblare, vor respecta prevederile prescripţiilor tehnice PT C 4/2 şi PT C 6, Colecţia ISCIR. Cu acordul ISCIR-INSPECT pot fi luate în considerare şi alte coduri de proiectare.
4.4 Documentaţia tehnicã de asamblare va cuprinde urmãtoarele:
a) proiectul de asamblare avizat de ISCIR-INSPECT;
b) certificatele de calitate ale materialelor de bazã şi de adaos utilizate la execuţia elementelor instalaţiei de GPL;
c) declaraţiile de conformitate ale recipientului sau recipientelor sub presiune, armãturilor, conductelor etc., care se asambleazã printr-o metodã demontabilã sau nedemontabilã;
d) lista procedurilor de sudare folosite în execuţia îmbinãrilor sudate, întocmitã de RTS, la care se ataşeazã fişele de omologare (WPAR), în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR (în copie);
e) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR, care au executat lucrãrile de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşeazã autorizaţiile sudorilor (în copie);
f) documentele cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate, conform cerinţelor proiectului de asamblare (încercãri distructive, nedistructive etc.);
g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã instalaţia se poate supune verificãrilor tehnice în scopul autorizãrii funcţionãrii;
h) declaraţia de conformitate a asamblãrii instalaţiei de GPL.
4.5 Unitatea care a efectuat asamblarea va aplica în final placa de timbru. Placa de timbru aplicatã va conţine datele menţionate la pct. 2.2.3 (dupã caz),
4.6 Verificarea tehnicã a instalaţiei de GPL se va efectua în timpul lucrãrilor de asamblare de cãtre RSL al unitãţii autorizate pentru asamblare, iar la final de cãtre ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia se executã asamblarea.
4.7 Armãturile, oricare ar fi amplasarea lor în cadrul instalaţiei de GPL, trebuie sã fie protejate împotriva riscurilor de smulgere sau avariere în cursul asamblãrii şi funcţionãrii echipamentelor sub presiune,
4.8 Racordurile pentru umplerea recipientului sub presiune din cadrul instalaţiei de GPL, trebuie sã fie asamblate astfel încât la conectarea şi deconectarea tubului flexibil de alimentare al autocisternei sã nu permitã scãpãri de gaz petrolier lichefiat (GPL) din echipament în atmosferã,
4.9 Pe racordurile de distribuţie GPL ale echipamentului, fazã gazoasã sau lichidã (în cazul existentei vaporizatoarelor), se vor monta robinete de închidere sau dispozitive de reglare sau blocare, care sã limiteze sau sã opreascã complet livrarea de GPL în caz de necesitate sau în caz de avarie a conductei de distribuţie.
4.10 Instalaţiile de GPL vor fi protejate cu dispozitive de siguranţã împotriva creşterii presiunii peste limitele de funcţionare admise. Se admite folosirea supapelor de siguranţã cu arc fãrã manetã, reglate şi verificate periodic o datã pe an, sau, dacã condiţiile de lucru o cer, la perioade mai scurte, conform instrucţiunilor tehnice de exploatare a instalaţiilor de GPL şi ori de câte ori se constatã deficienţe.
Revizia lor se va face de cãtre o unitate specializatã, autorizatã de ISCIR-INSPECT pentru reglarea supapelor de siguranţã.
4.11 Fiecare recipient sub presiune din cadrul instalaţiilor de GPL trebuie sã fie protejat cu cel puţin o supapã de siguranţã. Aceasta va fi astfel aleasã încât sã excludã posibilitatea creşterii presiunii din recipient cu mai mult de 10% faţã de presiunea maximã admisibilã de lucru.
Supapele de siguranţã vor fi astfel alese încât sã asigure o capacitate de evacuare minimã necesarã.
4.12 Supapele de siguranţã se monteazã pe recipientele sub presiune prin intermediul unor dispozitive de închidere rapidã, care sã împiedice ieşirea fluidului de lucru la demontarea supapei.
Acestea trebuie sã fie astfel amplasate încât sã fie protejate împotriva deteriorãrilor posibile din exterior şi uşor accesibile pentru întreţinere şi verificare.
4.13 Dispozitivele de siguranţã trebuie sã fie astfel montate încât fluidul sã fie evacuat liber (fãrã obstacole) în atmosferã. Acestea trebuie sã fie protejate împotriva acumulãrii de condensat şi formãrii de obstacole care sã reducã din capacitatea de evacuare.
4.14 Racordurile de purjã vor fi protejate împotriva îngheţului.
4.15 Îmbinãrile conductelor şi ale componentelor instalaţiilor de GPL trebuie sã-şi menţinã etanşeitatea în timp.

5 AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII

5.1 Autorizarea funcţionãrii instalaţiilor de GPL
5.1.1 Instalaţiile de GPL, care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, vor putea fi puse în funcţiune şi date în exploatare numai dupã obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
5.1.2 Instalaţiile de GPL vor funcţiona numai în limitele parametrilor tehnici de lucru pentru care au fost proiectate şi/sau sunt declarate de producãtor.
5.1.3 Toate instalaţiile de GPL se autorizeazã pentru funcţionare şi se verificã periodic, la scadenţã, de cãtre ISCIR-INSPECT IT.

5.2 Obţinerea autorizaţiei de funcţionare

5.2.1 Instalaţiile de GPL, autorizate pentru funcţionare, se înregistreazã la ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia acestea funcţioneazã.
5.2.2 Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a instalaţiilor de GPL, deţinãtorul instalaţiei de GPL trebuie sã solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT, în raza cãreia funcţioneazã instalaţia, efectuarea verificãrilor conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, înaintând totodatã urmãtoarele:
- proiect de amplasare-instalare avizat de ISCIR-INSPECT;
- documentaţia tehnicã a instalaţiei de GPL completatã cu partea de asamblare (proiect de asamblare avizat de ISICR-INSPECT), dupã caz;
- documentul/dovada de luare în evidenţã de cãtre ISCIR-INSPECT a instalaţiilor de GPL şi/sau echipamentelor din componenţa instalaţiilor importate (copie);
- procesul-verbal de efectuare a încercãrilor de casã stabilite prin proiectul de asamblare, pentru instalaţia de GPL;
- copie de pe autorizaţia agentului economic care efectueazã amplasarea-instalarea şi/sau asamblarea instalaţiei, eliberatã de ISCIR-INSPECT.
5.2.3 Documentaţia menţionatã la pct. 5.2.2 va fi înregistratã la ISCIR-INSPECT IT care va stabili cu deţinãtorul data certã la care urmeazã sã se efectueze verificarea în vederea autorizãrii funcţionãrii de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
Documentaţia incompletã va fi înapoiatã deţinãtorului pentru a fi completatã, iar data verificãrii va fi stabilitã în condiţiile arãtate anterior dupã completarea acesteia.
5.2.4 La data stabilitã pentru efectuarea verificãrilor, deţinãtorul trebuie sã pregãteascã instalaţia, având încercãrile de casã efectuate cu rezultate corespunzãtoare (menţionate într-un proces-verbal) şi, de asemenea, va asigura personalul necesar. La verificare nu trebuie sã lipseascã RSVTI al deţinãtorului (în cazul în care acesta este agent economic) şi RSL al unitãţii de amplasare-instalare şi/sau asamblare.
În cazul instalaţiilor de GPL închiriate, la verificare va participa atât RSVTI al unitãţii deţinãtoare, cât si cel al unitãţii care a închiriat instalaţia sau utilizatorul final dacã este persoanã fizicã (se va prezenta şi contractul de închiriere).
5.2.5 Autorizarea funcţionãrii se acordã numai dacã în urma verificãrilor efectuate se constatã îndeplinirea condiţiilor prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã, în procesul-verbal încheiat ca urmare a verificãrilor efectuate, în cazul acordãrii autorizaţiei de funcţionare, se vor menţiona parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (ziua, luna şi anul) stabilitã pentru urmãtoarea verificare periodicã.
5.2.6 Cartea instalaţiei de GPL se compune din: cãrţile recipientelor sub presiune, cartea conductei (dupã caz), proiectul de amplasare-instalare şi proiectul de asamblare (dupã caz). Cãrţile instalaţiilor de GPL, aflate în evidenţa ISCIR-INSPECT IT, se pãstreazã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare sau de cãtre utilizatorul final (în cazul în care este deţinãtorul instalaţiei de GPL). Evidenţa instalaţiilor de GPL va fi ţinutã de cãtre unitãţile deţinãtoare într-un registru, conform modelului din anexa M (mai puţin coloanele "Deţinãtor al instalaţiei de GPL" şi "Proces-verbal de recepţie al lucrãrii de întreţinere sau intervenţie").
În cazul în care deţinãtorul este o persoanã fizicã, acesta va avea contract de intervenţie-întreţinere cu un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru aceastã activitate.
5.2.7 Deţinãtorul (persoanã fizicã sau juridicã) este obligat sã pãstreze în condiţii bune cartea instalaţiei de GPL şi sã o transmitã împreunã cu acesta în cazul transferãrii.
5.3 Verificãri tehnice pentru autorizarea funcţionãrii
5.3.1 În vederea eliberãrii autorizaţiei de funcţionare a instalaţiei de GPL, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va efectua urmãtoarele:
- verificã documentaţia tehnicã a instalaţiei de GPL;
- verificã respectarea proiectului de amplasare-instalare şi/sau a celui de asamblare avizat de ISCIR-INSPECT;
- verificã documentele eliberate de organele competente în domeniu: Pompieri, verificatori atestaţi de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Protecţia Mediului, INSEMEX-Petroşani (numai pentru instalaţii de distribuţie GPL la autovehicule şi depozite independente de GPL);
- verificã dacã existã "Certificatul de Urbanism" elaborat şi acordat conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 525/1996 şi <>Legii nr. 10/1995 ;
- participã la efectuarea RI şi IP în conformitate cu cerinţele prezentei prescripţii tehnice;
- participã la încercarea de etanşeitate a instalaţiei de GPL, în conformitate cu procedura specificatã în proiectul de asamblare şi/sau în proiectul de amplasare-instalare avizat de ISCIR- INSPECT;
- întocmeşte procesul-verbal de autorizare a funcţionãrii instalaţiei de GPL.
Pentru instalaţiile de GPL care au fost autorizate în funcţionare, ISCIR-INSPECT IT va efectua înregistrarea acestora, acordând numãr de înregistrare ISCIR şi va elibera cartea instalaţiei de GPL-partea de exploatare.
5.3.2 La prima scadenţã stabilitã în procesul-verbal de autorizare a funcţionãrii instalaţiei se vor verifica:
- documentele eliberate de Protecţia Muncii şi Biroul de Metrologie Legalã (numai pentru instalaţii de distribuţie GPL la autovehicule şi depozite independente de GPL);
- buletinele de verificare anualã emise dupã controlul protecţiei catodice la instalaţiile de GPL subterane;
- registrul de control al staţiei de distribuţie GPL la autovehicule şi la depozitele independente de GPL, pentru identificarea eventualelor interdicţii de funcţionare stabilite de organismele competente abilitate.
5.3.3 În cazul unor instalaţii de GPL, care datoritã modului de proiectare, execuţie, asamblare sau exploatare necesitã verificãri şi încercãri suplimentare (mãsurãri de deformaţii etc.) sau atunci când unele din verificãrile sau încercãrile prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã nu pot fi efectuate, se vor stabili şi efectua şi alte verificãri şi încercãri. Acestea vor fi prevãzute în documentaţia de execuţie şi înscrise în documentaţia tehnicã, precizându-se tipul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuãrii lor în timpul exploatãrii.
5.3.4 Revizia interioarã la instalaţiile de GPL constã în:
● verificarea interioarã-examinarea tuturor elementelor recipientelor sub presiune la interior în scopul constatãrii stãrii suprafeţelor, a îmbinãrilor sudate, precum şi a comportãrii recipientului fatã de acţiunea fluidului conţinut.
În cazul în care verificarea recipientului sub presiune nu este posibilã nici la interior şi nici la exterior, verificarea interioarã a recipientului sub presiune se va efectua în conformitate cu metodele stabilite de cãtre proiectantul instalaţiei de GPL în proiectul de asamblare transmis la
ISCIR-INSPECT pentru avizare conformã, în cazul în care pentru verificare sunt necesare echipamente (dispozitive) de verificare speciale acestea vor fi asigurate de cãtre deţinãtorul instalaţiei de GPL.
● verificarea exterioarã-examinarea tuturor elementelor instalaţiei de GPL la exterior în scopul constatãrii stãrii suprafeţelor, a îmbinãrilor sudate şi a eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi asamblare, precum şi a comportãrii instalaţiei de GPL faţã de acţiunea mediului ambiant.
5.3.5 Încercarea de presiune hidraulicã se efectueazã numai dacã rezultatele verificãrilor anterioare au fost corespunzãtoare.
5.3.5.1 Încercarea de presiune hidraulicã nu este obligatorie dacã sunt îndeplinite condiţiile:
a) încercarea de presiune hidraulicã a fost efectuatã la unitatea constructoare şi de la data efectuãrii acesteia nu au trecut mai mult de 24 luni, iar instalaţia de GPL a fost protejatã (conservatã) corespunzãtor (de exemplu cu gaz inert) la expedierea din unitatea constructoare, astfel încât sã fie exclusã posibilitatea ca mediul exterior sã acţioneze asupra interiorului acesteia;
b) instalaţia de GPL nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare;
c) în timpul asamblãrii sau instalãrii nu au fost executate lucrãri de sudare.
5.3.5.2 Încercarea de presiune hidraulicã se efectueazã înainte de izolarea exterioarã a recipientului sub presiune, dacã aceasta se aplicã la deţinãtor.
5.3.5.3 Încercarea de presiune hidraulicã se efectueazã cu apã sau un lichid neutru, la o presiune stabilitã conform documentaţiei tehnice. Temperatura maximã a lichidului de încercare nu trebuie sã depãşeascã 50°C.
5.3.5.4 Încercarea de presiune hidraulicã se va efectua astfel încât mãrirea şi micşorarea presiunii sã se facã continuu şi fãrã şocuri.
5.3.5.5 În timpul umplerii cu lichidul de încercare se vor lua mãsuri pentru eliminarea completã a aerului, astfel încât sã nu se producã pungi de aer în interiorul instalaţiei de GPL. Debitul de alimentare cu lichid va fi astfel stabilit încât evacuarea aerului sã evite crearea unei presiuni periculoase în instalaţie în timpul umplerii.
5.3.5.6 În timpul încercãrii de presiune hidraulicã, gãurile de control prevãzute la inelele de compensare vor fi accesibile pentru examinare. Dupã încercare, gãurile se vor astupa cu dopuri filetate.
5.3.5.7 În timpul încercãrii de presiune hidraulicã, instalaţia de GPL va fi prevãzutã cu un al doilea manometru de control, în afara manometrului de încercare. Clasa de precizie a manometrelor de control va avea valoarea cel mult egalã cu 2,5. Manometrele vor fi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare sã se citeascã pe treimea mijlocie a scãrii gradate.
5.3.5.8 Este interzisã executarea oricãror lucrãri, în vederea înlãturãrii unor neetanşeitãţi, în timp ce instalaţia de GPL se aflã sub presiune.
5.3.5.9 Durata de menţinere a instalaţiei de GPL la presiunea de încercare va fi stabilitã prin documentaţia tehnicã însã nu va fi mai micã de 10 minute. Examinarea suprafeţelor instalaţiei se va face numai dupã reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru.
5.3.5.10 Încercarea de presiune hidraulicã se considerã reuşitã dacã nu se constatã:
- deformãri plastice vizibile, fisuri sau crãpãturi ale elementelor instalaţiei de GPL;
- picãturi (lãcrimãri) sau scurgeri.
În cazul în care la încercãrile de presiune hidraulicã se vor constata defecte care depãşesc criteriile de acceptare prevãzute, defectele se vor înlãtura, dupã care încercãrile respective vor fi repetate.
5.3.5.11 În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioarã instalaţiei de GPL va fi pe cât posibil uscatã pentru a se evita condensarea vaporilor de apã.
5.3.5.12 Dupã efectuarea încercãrii de presiune hidraulicã sunt interzise orice lucrãri de sudare, deformãri la rece sau la cald la elementele instalaţiei de GPL care lucreazã sub presiune.
5.3.5.13 Încercarea de presiune hidraulicã se va efectua separat pentru fiecare recipient sub presiune în parte şi pentru sistemele de conducte, la parametrii stabiliţi în documentaţia tehnicã de însoţire a instalaţiei de GPL.

5.3.6 Încercarea de etanşeitate

5.3.6.1 Instalaţiile de GPL, în afarã de încercarea hidraulicã de presiune, se supun şi la o încercare de etanşeitate. Încercarea se efectueazã:
- înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de GPL;
- dupã demontarea unor elemente ale acesteia.
Încercarea se efectueazã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare sau RSL al unitãţii de intervenţieîntreţinere (în cazul în care deţinãtorul este persoanã fizicã), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu aer, azot sau, dupã caz, cu fluidul de lucru. Încercarea de etanşeitate constã în menţinerea unei presiuni minime de 5 bar pe faza lichidã şi cea admisibilã de lucru pe faza gazoasã, în instalaţia de GPL, timp minim de 30 de minute şi se considerã reuşitã dacã nu se constatã o micşorare a presiunii şi pierderi de fluid. Procesul-verbal încheiat cu ocazia încercãrii de etanşeitate va fi scris în cartea instalaţiei de GPL- partea de exploatare.
5.3.6.2 Încercarea de etanşeitate se va efectua cu respectarea prevederilor de la pct. 5.5.4, 5.3.5.6, 5.3.5.7, 5.3.5.8 si 5.3.5.12. În cazuri justificate prin proiect se admite efectuarea încercãrii de etanşeitate şi prin alte metode, cu condiţia ca metodologia de încercare şi criteriile de acceptare a defectelor sã fie stabilite prin instrucţiuni elaborate de comun acord între proiectant, deţinãtor şi unitatea constructoare, de asamblare sau reparatoare. Instrucţiunile vor fi anexate la documentaţia tehnicã.

6 EXPLOATAREA

6.1 Prevederi generale

6.1.1 Deţinãtorii şi utilizatorii finali de instalaţii de GPL sunt obligaţi sã ia toate mãsurile în vederea respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul funcţionãrii instalaţiilor în condiţii de siguranţã.
6.1.2 Deţinãtorii instalaţiilor de GPL au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã înregistreze instalaţiile de GPL şi recipientele sub presiune la ISCIR-INSPECT IT;
b) sã întocmeascã şi sã tinã la zi evidenta centralizatã a acestora, conform modelului din anexa M (mai puţin coloanele "Deţinãtor al instalaţiei de GPL" şi "Proces-verbal de recepţie al lucrãrii de întreţinere sau intervenţie");
c) sã supunã instalaţiile de GPL la verificarea tehnicã efectuatã de ISCIR-INSPECT IT, pregãtind instalaţiile de GPL şi asigurând toate condiţiile necesare în scopul verificãrii acestora;
d) sã obţinã, înainte de punerea în funcţiune, de la ISCIR-INSPECT IT autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile de GPL noi, vechi montate din nou sau cele aflate în exploatare la scadenţã, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice; este interzisã punerea în funcţiune şi exploatarea instalaţiilor de GPL fãrã autorizaţia de funcţionare;
e) sã ia mãsurile necesare astfel ca instalaţiile de GPL sã fie folosite în condiţii de siguranţã, executând reviziile curente, reparaţiile şi întreţinerea permanentã a acestora, conform normativelor legale şi prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
f) sã doteze fiecare loc de muncã cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor de GPL, precum şi mãsurile care trebuie sã fie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglãri ale acestora;
g) sã solicite la ISCIR-INSPECT IT scoaterea din evidenţã a instalaţiilor de GPL scoase din uz şi casate;
h) sã foloseascã operatori instalaţii de GPL autorizaţi de ISCIR-INSPECT; personalul însãrcinat sã deserveascã aceste instalaţii de GPL trebuie sã aibã vârsta de cel puţin 18 ani, sã fie instruit corespunzãtor gradului de complexitate al instalaţiilor şi verificat cã şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor de GPL;
i) sã opreascã imediat din funcţiune instalaţia de GPL dacã se constatã defecţiuni care pericliteazã siguranţa în funcţionare şi sã anunţe în cel mai scurt timp unitatea de intervenţie- întreţinere în vederea examinãrii instalaţiei şi luãrii mãsurilor corespunzãtoare.

6.2 Personal de specialitate

6.2.1 Unitãţile deţinãtoare sunt obligate sã numeascã personal propriu de specialitate (cu studii superioare tehnice, maiştri sau tehnicieni), în raport cu numãrul şi complexitatea instalaţiilor pe care le deţin, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT şi care va rãspunde împreunã cu conducerea agentului economic de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
Personalul menţionat, denumit în continuare "responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor" (RSVTI), va fi numit prin decizie datã de conducerea agentului economic.
În vederea obţinerii autorizaţiei ca RSVTI, se vor înainta la ISCIR-INSPECT IT urmãtoarele documente :
- decizia de numire, conform anexei B (în original);
- curriculum vitae;
- copie de pe actul de studii;
- lista instalaţiilor de GPL aflate în dotare, pe tipuri.
Dupã obţinerea calificativului "ADMIS", în urma examinãrii RSVTI de cãtre ISCIR-INSPECT IT5 se va elibera autorizaţia ISCIR (model în anexa P).
Autorizaţia este nominalã şi este valabilã numai pentru agentul economic care a solicitat autorizarea personalului respectiv.
6.2.2 RSVTI au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã cunoascã legislaţia şi prescripţiile tehnice specifice în vigoare, care reglementeazã funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor de GPL;
b) sã urmãreascã dotarea fiecãrui loc de muncã cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale, precum şi mãsurile care trebuie sã fie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglãri în funcţionarea instalaţiilor de GPL;
c) sã întocmeascã planul anual de verificãri tehnice periodice (la scadenţã) pentru instalaţiile de GPL aflate în exploatare, pe care îl supune aprobãrii conducerii şi îl înainteazã la ISCIR- INSPECT IT în raza cãreia se aflã instalaţiile;
d) sã solicite la ISCIR-INSPECT efectuarea verificãrilor şi încercãrilor în vederea autorizãrii funcţionãrii sau periodic la scadenţã la instalaţiile de GPL şi sã participe la acestea;
e) sã urmãreascã pregãtirea instalaţiilor de GPL, în vederea efectuãrii de cãtre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT a verificãrilor şi încercãrilor, şi sã stabileascã împreunã cu ISCIR-INSPECT IT datele de efectuare a acestora;
f) sã urmãreascã folosirea instalaţiilor de GPL în condiţii de siguranţã, executarea reviziilor curente, a reparaţiilor şi a întreţinerilor permanente, conform normativelor legale şi prezentei prescripţii tehnice;
g) sã organizeze şi sã participe la instructajele profesionale a nuale cu operatorii instalaţiilor de GPL; aceste instructaje profesionale anuale vor fi consemnate în procese-verbale, care vor fi semnate şi de conducerea unitãţii deţinãtoare;
h) sã anunţe la ISCIR-INSPECT IT avariile şi accidentele produse la instalaţiile de GPL;
i) sã colaboreze cu celelalte compartimente ale agentului economic în vederea aplicãrii şi respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
j) sã ţinã evidenta instalaţiilor de GPL, conform anexei M (mai puţin coloanele "Deţinãtor al instalaţiei de GPL" şi "Proces-verbal de recepţie al lucrãrii de întreţinere sau intervenţie"), şi sã urmãreascã pãstrarea corespunzãtoare a autorizaţiilor de funcţionare;
k) sã deţinã prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, aplicabile instalaţiilor proprii, precum şi actele normative aplicabile.

6.3 Exploatarea instalaţiilor de GPL

6.3.1 Instalaţiile de GPL şi implicit recipientele sub presiune din componenta acestor instalaţii vor funcţiona conform instrucţiunilor interne menţionate la pct. 6.1.2 lit. f).
6.3.2 În timpul funcţionãrii, operatorii instalaţiilor de GPL vor supraveghea dispozitivele de siguranţã, precum şi aparatele de mãsurare şi control, luând mãsurile necesare pentru înlocuirea celor defecte.
6.3.3 Se interzice executarea oricãror lucrãri la elementele instalaţiei de GPL atunci când acestea se aflã sub presiune (reparaţii prin sudurã, strângeri de şuruburi, ştemuirea unor pori etc.).
6.3.4 Accesul persoanelor în recipient este permis numai dupã ce s-a constatat cã mediul interior al recipientului nu este toxic şi nu prezintã pericol de aprindere sau explozie.
6.3.5 În cazul în care recipientul sub presiune nu mai este inertizat înainte de încãrcarea cu GPL şi de punerea în funcţiune, interiorul recipientului se va inertiza. Necesitatea inertizãrii şi metoda aplicatã se vor stabili prin instrucţiuni interne.
6.3.6 Toate dispozitivele de închidere (robinete etc.) vor fi menţinute în stare bunã, vor fi uşor accesibile şi vor asigura o bunã închidere.

6.4 Revizia curentã, curãţarea şi conservarea

6.4.1 RSVTI al unitãţii deţinãtoare este obligat sã urmãreascã efectuarea tuturor activitãţilor prevãzute în instrucţiunile de exploatare şi întreţinere menţionate în documentaţia tehnicã de însoţire a instalaţiei.
6.4.2 Iluminarea interiorului recipientului se va face cu lãmpi electrice portative cu tensiunea maximã de 24 V, cu condiţia respectãrii normelor de tehnica securitãţii muncii.
Este interzisã folosirea lãmpilor cu combustibil volatil (acetilenã, benzinã, petrol etc.) cu flacãrã deschisã.
6.4.3 La instalaţiile de GPL nu se vor începe lucrãrile de curãţare înainte de a se executa urmãtoarele:
- degazarea completã a recipientului;
- asigurarea unei temperaturi interioare sub 40°C;
- izolarea sigurã a recipientului de celelalte recipiente aflate în funcţiune (de exemplu: prin montarea unor flanşe oarbe pe conductele de legãturã etc.).
6.4.4 Pentru prevenirea unor eventuale accidente, curãţarea va fi încredinţatã la cel puţin 2 muncitori, echipaţi cu echipament de protecţie corespunzãtor. Lucrãtorul de afarã va menţine permanent legãtura cu cel din interior.
6.4.5 Conservarea recipientului împotriva fenomenului de coroziune interioarã se va face în stare uscatã, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor interne.

7 DISTRIBUŢIA GAZELOR PETROLIERE LICHEFIATE

7.1 Instalaţiile de GPL vor fi încãrcate cu gaze petroliere lichefiate numai de cãtre unitãţi de distribuţie autorizate de ISCIR-INSPECT.
7.2 Înainte de prima umplere şi dupã fiecare degazare completã a instalaţiei de GPL se va evacua, în prealabil, aerul cu ajutorul unui gaz inert, încãrcarea cu GPL a recipientului se va face astfel încât sã se elimine gazul inert din interiorul acestuia.
7.3 În timpul funcţionãrii recipientelor sub presiune, cantitatea de GPL nu va scãdea sub 10% din capacitatea totalã a recipientului sub presiune. Utilizatorul final are obligaţia de a solicita unitãţii autorizate pentru distribuţie încãrcarea recipientului sub presiune înainte de a ajunge sub cantitatea de GPL minimã admisã.
7.4 Umplerea recipientelor sub presiune din cadrul instalaţiilor de GPL se va face numai de cãtre operatorii instalaţiilor de GPL, autorizaţi de ISCIR-INSPECT, sau de cãtre personalul autorizat al agentului economic de distribuţie.
Operatorii instalaţiei de GPL vor urma un curs de specializare, pe baza unei programe analitice avizate de ISCIR-INSPECT IT (menţionatã în anexa Q) şi vor obţine o adeverinţã de absolvire a cursului de specializare, care constituie documentul cu care se vor prezenta la examinarea în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT IT. Dupã promovarea examenului, operatorul instalaţiei de GPL va primi o autorizaţie personalã eliberatã de ISCIR-INSPECT IT.
7.5 Înainte de a începe încãrcarea recipientului cu GPL, operatorii instalaţiilor de GPL sau personalul autorizat al agentului economic de distribuţie, trebuie:
- sã se asigure cã în zona de staţionare a cisternei şi în zona unde este amplasat recipientul sub presiune sunt condiţii ca transvazarea GPL în fazã lichidã sã se efectueze în siguranţã şi mai ales cã în vecinãtatea acestora nu existã surse de aprindere ocazionale (surse de foc);
- sã se asigure cã accesul şi manevrele cisternei pot sã se desfãşoare fãrã dificultate;
- sã efectueze verificarea exterioarã a recipientului sub presiune, ca şi a întregii instalaţii de GPL, controlând dacã existã pierderi de gaz, cât şi modul de fixare a recipientului pe fundaţie;
- sã controleze nivelul GPL din recipient cu ajutorul indicatorului de nivel şi sã evalueze cantitatea maximã de GPL care se poate introduce în recipientul sub presiune;
- sã verifice starea garniturilor de la legãturile de umplere ale recipientului sub presiune, luând mãsuri pentru înlocuire acestora în cazul în care nu este asiguratã etanşeitatea;
- sã verifice legarea la pãmânt atât a cisternei cât şi a echipamentului sub presiune;
- sã se asigure cã, în caz de necesitate, poate acţiona sistemul de comandã de închidere de la distanţã a armãturilor autocisternei, prin plasarea la îndemânã a legãturilor respective;
- sã verifice existenţa echipamentelor şi dispozitivelor de stingere a incendiului, conform normativelor în vigoare;
- sã respecte în totalitate instrucţiunile tehnice proprii privind activitatea de încãrcare (umplere) cu GPL din cisterne a recipientelor sub presiune din cadrul instalaţiilor de GPL,
7.6 La încãrcarea recipientelor sub presiune din cadrul instalaţiilor de GPL se vor folosi cisterne care sunt autorizate pentru funcţionare de cãtre ISCIR-INSPECT IT.
7.7 Încãrcarea simultanã a douã sau mai multe recipiente sub presiune este interzisã.
7.8 În cazul unor instalaţii de GPL construite cu douã sau mai multe recipiente sub presiune, umplerea trebuie sã se efectueze separat pentru fiecare dintre acestea, pentru evitarea unor transferuri de GPL lichid de la un recipient sub presiune la altul, în acest scop, se va izola fiecare recipient înainte de începerea încãrcãrii.
7.9 Pentru transvazarea GPL lichid de la cisternã la recipientul sub presiune se vor utiliza elemente flexibile (tuburi) fabricate din materiale compatibile cu GPL, purtând marcajul de conformitate CE sau CS. Cele fãrã marcaj de conformitate sunt acceptate în funcţionare pânã la data de 31.12.2004.
Elementele flexibile vor fi verificate anual la încercarea de presiune hidraulicã la presiunea de 3 MPa (30 bar). Aceastã verificare va fi consemnatã în cartea echipamentului sub presiune-partea de exploatare de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare sau RSL al unitãţii de distribuţie.
La începutul procesului de încãrcare cu GPL fazã lichidã a recipientului sub presiune se va verifica etanşeitatea elementelor de legãturã recipient-furtun flexibil şi furtun flexibil-racord cisternã.
7.10 Transvazarea GPL fazã lichidã trebuie sã fie efectuatã într-un mod care sã nu permitã pierderea fluidului de lucru în atmosferã, în timpul operaţiei de încãrcare a recipientului sub presiune, în zona adiacentã (pe o razã de 5 m) nu va avea acces decât operatorul instalaţiei de GPL şi personalul autorizat pentru activitatea de distribuţie.
7.11 Vehiculele de transport din care se descarcã GPL în recipientele sub presiune nu vor fi parcate la o distanţã mai micã decât cea stabilitã prin proiectul amplasare-instalare.
7.12 Este interzisã efectuarea transvazãrii GPL în recipientul (recipientele) sub presiune din cadrai instalaţiilor de GPL atunci când autocisterna se aflã pe drumul public sau pe trotuar.
7.13 La terminarea încãrcãrii recipientului sub presiune, operatorul instalaţiei de GPL şi/sau personalul autorizat pentru activitatea de distribuţie trebuie:
- sã verifice închiderea racordului pentru umplere de pe recipient si etanşeitatea lui dupã îndepãrtarea elementului flexibil;
- sã aplice sigiliul pe dopul de protecţie de pe racordul de umplere şi sã încuie capacul care protejeazã armãturile montate pe recipientul sub presiune.

8 VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ

8.1 Condiţii generale

8.1.1 Instalaţiile de GPL sunt supuse, în exploatare, la verificãri tehnice periodice (VTP) care constau în revizii interioare (RI), încercãri de presiune (IP), revizii exterioare (RE) şi încercãri de etanşeitate (IE). Cu aceastã ocazie se verificã starea tehnicã a instalaţiei de GPL în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, Colecţia ISCIR. Constatãrile verificãrilor se consemneazã într-un proces verbal în cartea instalaţiei de GPL-partea de exploatare. În cazul în care rezultatele verificãrii sunt corespunzãtoare se acordã autorizaţia de funcţionare în continuare, stabilindu-se şi scadenţa urmãtoarei VTP (ziua, luna şi anul).
8.1.2 Deţinãtorul este singurul rãspunzãtor pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a verificãrilor tehnice periodice, chiar dacã termenele respective îi sunt sau nu comunicate de cãtre ISCIR-INSPECT IT.
Data propusã pentru efectuarea verificãrilor tehnice periodice se transmite la ISCIR-INSPECT IT de cãtre deţinãtor cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea scadentei. Data exactã pentru efectuarea verificãrii se stabileşte de cãtre unitatea deţinãtoare de comun acord cu ISCIR-INSPECT IT, fãrã sã fie depãşit termenul de scadenţã al verificãrii înscris în cartea instalaţiei-partea de exploatare.
8.1.3 Verificãrile tehnice periodice ale instalaţiilor de GPL vor fi efectuate de cãtre ISCIR-INSPECT IT cu participarea RSVTI al unitãţii deţinãtoare şi/sau RSL al unitãţii de întreţinere-intervenţie.
8.1.4 La efectuarea verificãrilor tehnice periodice se vor respecta prevederile prezentei prescripţii tehnice.
8.1.5 La solicitarea deţinãtorului, în cazuri justificate tehnic care nu permit oprirea instalaţiei de GPL pentru VTP la data scadentã, se poate prelungi funcţionarea acesteia cu cel mult 6 luni.
Deţinãtorul va prezenta motivarea tehnicã scrisã şi cererea de prelungire la ISCIR-INSPECT IT înainte de expirarea scadenţei la VTP.
8.1.6 Prelungirea scadenţei la VTP se acordã numai în urma efectuãrii unei RE de cãtre ISCIR-INSPECT IT la instalaţia de GPL,

8.2 Etapele verificãrii tehnice periodice


8.2.1 Revizia interioarã
8.2.1.1 Revizia interioarã se efectueazã la recipientele sub presiune din cadrul instalaţiilor de GPL.
Aceasta trebuie sã fie efectuatã cel puţin o datã la 4 ani.
În afarã de termenul scadent, revizia interioarã trebuie sã se execute şi în urmãtoarele cazuri:
- dupã o nouã amplasare-instalare;
- dupã reparaţii;
- dupã o întrerupere a funcţionãrii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a recipientului;
- atunci când starea fizicã a recipientului sub presiune impune verificarea acestuia.
8.2.1.2 Înainte de începerea reviziei interioare, recipientele sub presiune trebuie sã fie prevãzute, dupã caz, cu amenajãri care sã asigure accesul fãrã pericol al persoanelor pentru examinarea la interior a tuturor pãrţilor recipientului.
8.2.1.3 Dacã, cu ocazia reviziei interioare, se constatã defecte care ar putea afecta siguranţa în funcţionare, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va consemna defectele respective în procesul-verbal încheiat şi va interzice punerea în funcţiune a recipientului. Autorizaţia de funcţionare va fi acordatã numai dupã remedierea defectelor şi efectuarea unor noi verificãri.
8.2.1.4 La reviziile interioare se vor prezenta buletinele de verificare anualã a protecţiei catodice pentru instalaţiile de GPL subterane, în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de însoţire a acestora.

8.2.2 Încercarea de presiune

8.2.2.1 Încercarea de presiune se efectueazã în conformitate cu prevederile pct 5.3.5.1...5.3.5.13, în scopul verificãrii rezistenţei şi etanşeitãţii recipientului şi/sau conductelor, pentru evidenţierea unor eventuale defecte care nu au putut fi observate la revizia interioarã.
8.2.2.2 Încercarea de presiune trebuie sã fie efectuatã cel puţin o datã la 8 ani.
În afarã de termenul scadent, încercarea de presiune trebuie sã se efectueze şi în urmãtoarele cazuri:
- dupã o nouã amplasare-instalare sau montare, dacã la revizia interioarã se constatã cã recipientul şi/sau conducta prezintã deformaţii sau alte defecte;
- dupã o reparaţie, conform cap. 9;
- dupã o întrerupere a funcţionãrii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a recipientului şi/sau conductei;
- atunci când starea fizicã a recipientului sub presiune şi/sau a conductei impune verificarea acestuia/acesteia.
8.2.2.3 Încercarea de presiune va fi precedatã de o revizie interioarã, iar recipientul sub presiune trebuie sã aibã armãturile montate şi în stare bunã de funcţionare.
8.2.2.4 Încercarea de presiune se va efectua la locul de funcţionare.

8.2.3 Revizia exterioarã

8.2.3.1 Revizia exterioarã se executã în timpul funcţionãrii instalaţiei de GPL inopinat şi are drept scop stabilirea stãrii generale a instalaţiei de GPL.
8.2.3.2 Cu ocazia reviziei exterioare se va examina:
- existenţa, starea fizicã şi documentele care atestã verificarea periodicã a dispozitivelor de siguranţã şi a aparatelor de mãsurare şi control;
- starea fizicã a armãturilor, conductelor şi a altor echipamente aflate în componenţa instalaţiei de GPL;
- starea fizicã a recipientului şi a îmbinãrilor (pãrţile vizibile şi accesibile);
- dacã existã instrucţiuni detaliate de exploatare, specifice instalaţiilor de GPL în care sunt încadrate şi recipientele sub presiune, şi dacã operatorul instalaţiei de GPL le cunoaşte.

8.2.4 Încercarea de etanşeitate

Pentru toate instalaţiile de GPL, încercarea de etanşeitate se va efectua la autorizarea iniţialã a funcţionãrii şi la VTP de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT şi anual de cãtre RSL al unitãţii de întreţinere-intervenţie, în condiţiile prevãzute. Verificarea etanşeitãţii se va efectua cu mijloacele prevãzute în documentaţia de însoţire a instalaţiei de GPL sau în proiectul de asamblare şi/sau amplasare-instalare.

9 REPARAREA

9.1 Lucrãri de reparare

9.1.1 Lucrãrile executate în cadrul reparaţiilor la instalaţiile de GPL, care se verificã de cãtre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, sunt urmãtoarele:
a) înlocuirea de virole, funduri sau alte elemente sub presiune care se pot executa separat şi asambla la instalaţie;
b) repararea prin încãrcare cu sudurã a elementelor sub presiune care prezintã coroziuni sau eroziuni, izolat sau grupat;
c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crãpãturilor elementelor sub presiune;
d) executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi, refacerea sau remedierea celor existente;
e) înlocuirea ţevilor şi armãturilor asamblate prin sudurã, din cadrul instalaţiilor de GPL;
f) înlocuirea dispozitivelor de siguranţã cu altele, dacã diferã constructiv de cele prevãzute în proiectul iniţial al instalaţiei de GPL;
g) remedierea (refacerea) zonelor din care au fost prelevate probe de material în scopul evaluãrii stãrii tehnice a recipientelor sub presiune sau a conductelor;
h) executarea de lucrãri ca urmare a modificãrii proiectului iniţial de construcţie al instalaţiilor de GPL sau care conduc la modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru funcţionarea acestora (presiune maximã, temperaturã minimã, temperaturã maximã etc,).
9.1.2 Dacã în cadrul reparaţiilor s-au executat alte lucrãri decât cele menţionate la pct. 9.1.1 şi care nu afecteazã recipientele şi/sau conductele sub presiune, verificarea tehnicã a reparaţiei se va efectua de cãtre personalul autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT al unitãţii reparatoare.
9.1.3 Lucrãrile de reparaţii indicate la pct. 9.1.1 se vor executa numai de cãtre unitãţi autorizate conform prevederilor cap. 13.

9.2 Documentaţia tehnicã de reparaţie

9.2.1 Lucrãrile de reparaţii ale instalaţiilor de GPL se vor executa cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice de reparare.
9.2.2 Înaintea începerii lucrãrilor de reparaţie, unitatea reparatoare, cu acordul deţinãtorului, va întocmi un memoriu tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparaţii, care va cuprinde cel puţin descrierea instalaţiei de GPL, lucrãrile de reparaţii care urmeazã a se efectua, condiţiile tehnice de execuţie a acestora, precum si programul de examinãri, verificãri şi încercãri care urmeazã a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrãrilor de reparaţii.
Pentru lucrãrile de reparaţii la care se întocmeşte proiect de reparaţie, acesta se va ataşa la memoriul tehnic de prezentare a acestora.
Memoriul tehnic va fi înaintat la ISCER-INSPECT IT în vederea acceptãrii începerii lucrãrilor de reparaţii.
Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrãrilor de reparaţii, ISCIR-INSPECT IT poate solicita ca anumite operaţii, examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate al acesteia. Unitatea reparatoare este obligatã sã solicite participarea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la operaţiile, examinãrile, verificãrile sau încercãrile respective.
Se interzice începerea lucrãrilor de reparaţii fãrã procesul-verbal de acceptare al începerii acestora încheiat de ISCIR-INSPECT IT.
9.2.3 În cazul unei situaţii de urgentã, echipa de intervenţie va lua toate mãsurile necesare pentru eliminarea oricãrui risc de producere a unei avarii, dupã care va sesiza ISCIR-INSPECT IT în cazul în care este necesarã efectuarea unei reparaţii care sã încadreazã în lucrãrile menţionate la pct. 9.1.1.
9.2.4 Pentru lucrãrile de reparaţii menţionate la pct. 9.1.1 lit. a), d) (în cazul executãrii unor suduri noi), e), f), g) şi h) (în cazul modificãrii proiectului iniţial) se va întocmi un proiect de reparaţie care se va ataşa la documentaţia tehnicã de reparaţie.
Pentru celelalte tipuri de lucrãri de reparaţii, necesitatea întocmirii proiectului de reparaţie se va stabili de cãtre unitatea reparatoare, autorizatã de ISCIR-INSPECT, în funcţie de complexitatea acestora.
Proiectele de reparaţie vor fi întocmite de cãtre unitãţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor cap. 13. Proiectele respective pot fi elaborate şi de cãtre alte unitãţi de proiectare, cu condiţia ca acestea sã fie verificate de cãtre o unitate de proiectare autorizatã de ISCIR-INSPECT.
Proiectele de reparaţie vor fi avizate conform de cãtre ISCIR-INSPECT sau de cãtre personalul propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, al unitãţii de proiectare, în baza unei împuterniciri scrise primite de la ISCIR-INSPECT.
9.2.5 Documentaţia tehnicã de reparaţie, întocmitã de cãtre unitatea reparatoare, va cuprinde urmãtoarele documente:
a) memoriul tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparaţii, acceptat de ISCIR-INSPECT (inclusiv proiectul de reparaţie avizat conform);
b) certificatele de calitate ale materialelor de bazã şi de adaos utilizate la execuţia elementelor instalaţiei de GPL, care se asambleazã prin sudare;
c) lista procedurilor de sudare folosite în execuţia îmbinãrilor sudate, întocmitã de RTS, la care se ataşeazã fişele de omologare (WPAR), în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR (în copie);
d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR, care au executat lucrãrile de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşeazã autorizaţiile sudorilor (în copie);
e) documentele care cuprind rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate;
f) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã instalaţia se poate supune verificãrilor tehnice în scopul autorizãrii funcţionãrii;
g) declaraţia de conformitate pentru reparare emis de unitatea reparatoare dupã finalizarea reparaţiei.

9.3 Verificarea tehnicã a lucrãrilor de reparaţie

9.3.1 Verificarea tehnicã a instalaţiilor de GPL, în timpul şi la finalul reparaţiilor, se executã la locul de efectuare a reparaţiei.
9.3.2 Rezultatele verificãrilor se consemneazã într-un proces-verbal, întocmit conform modelului din anexa S, care se anexeazã la cartea instalaţiei de GPL-partea de exploatare.
9.3.3 Verificãrile tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii dupã reparaţie se vor efectua la locul de funcţionare al instalaţiei de GPL de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau, cu împuternicire scrisã din partea acesteia, de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare şi constã în:
- verificarea documentaţiei tehnice de reparaţie şi a execuţiei reparaţiei;
- revizia interioarã;
- încercarea de presiune;
- încercarea de etanşeitate;
- reglarea sau verificarea reglãrii dispozitivelor de siguranţã.
În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificãrilor efectuate în vederea autorizãrii funcţionãrii se vor stabili şi datele scadente ale urmãtoarelor verificãri tehnice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
9.3.4 În cazul instalaţiilor de GPL, precum şi al elementelor acestora la care, datoritã concepţiei constructive, nu mai este posibilã examinarea cu ocazia verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii dupã reparaţie este obligatoriu ca unitatea reparatoare sã prezinte instalaţiile de GPL respective la verificarea tehnicã efectuatã de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de personalul tehnic de specialitate (RSL), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, înainte de asamblare şi anume în fazele în care examinarea acestora este posibilã.
9.3.5 Documentaţia tehnicã de reparare se va anexa la cartea instalaţiei de GPL-partea de exploatare.
Efectuarea lucrãrilor de reparaţii se va consemna în registrul de evidenţã pentru lucrãri de reparaţii al unitãţii reparatoare (conform modelului din anexa O), în registrul pentru evidenţa instalaţiilor de GPL al deţinãtorului, precum şi în cartea instalaţiei de GPL-partea de exploatare.
9.3.6 Pentru fiecare recipient sub presiune, unitatea reparatoare este obligatã sã aplice placa de timbru, conform STAS 4781, numai la modificarea parametrilor de funcţionare iniţiali ai recipientului sub presiune (presiune, temperaturã, fluid etc.).
9.3.7 Unitãţile reparatoare sunt obligate sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau personalului autorizat de ISCIR-INSPECT IT, pe parcursul lucrãrilor de reparaţii şi la efectuarea verificãrilor finale, urmãtoarele:
- documentaţia tehnicã de reparaţie a instalaţiei de GPL, conform pct. 9.2.5;
- personalul şi utilajele necesare efectuãrii verificãrii instalaţiilor de GPL;
- echipamentul de protecţie necesar.

9.4 Retimbrarea

9.4.1 Instalaţiile de GPL sau recipientele sub presiune a cãror montare, reparare, exploatare, funcţionare şi verificare se efectueazã în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fãrã placa de timbru, vor trebui sã fie timbrate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

Aplicarea plãcii de timbru la instalaţiile de GPL sau la recipientele sub presiune aflate în funcţionare se poate face atunci când aceasta lipseşte, este deterioratã sau se modificã parametrii de funcţionare ai acestora.
Sunt exceptate recipientele sub presiune care prin documentaţia tehnicã de însoţire nu au prevãzutã placã de timbru, conţinutul acesteia fiind marcat prin poansonare pe corpul recipientului sub presiune sau prin etichetare şi sunt autorizate în funcţionare în aceste condiţii.
9.4.2 Pentru instalaţiile de GPL sau recipientele sub presiune aflate în funcţionare, la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã, aceasta se va putea reconstitui de cãtre unitatea deţinãtoare, în baza documentaţiei existente (din care sã rezulte parametrii de funcţionare, nr. de fabricaţie/an, constructor). Placa de timbru se poate aplica numai dacã pe recipientul sub presiune existã marcate prin poansonare cel puţin datele (nr. de fabricaţie/an şi denumirea unitãţii constructoare) care sã permitã stabilirea cu certitudine a faptului cã documentaţia tehnicã aparţine acestuia.
Placa de timbru va fi conform STAS 4781 (dacã nu este prevãzut altfel în documentaţia tehnicã de însoţire) şi va fi aplicatã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare care va întocmi un proces verbal în cartea instalaţiei - partea de exploatare. Datele care trebuie sã fie înscrise pe placa de timbru se vor stabili pe baza documentaţiei tehnice existente a instalaţiei de GPL sau a recipientului sub presiune.
9.4.3 Pentru instalaţiile de GPL sau recipientele sub presiune oprite din funcţionare, la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã şi la care se solicitã autorizaţia de funcţionare, retimbrarea se va face în urma efectuãrii unor examinãri, verificãri şi investigaţii conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Placa de timbra va fi aplicatã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare în prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR INSPECT IT care va întocmi un proces verbal în cartea instalaţiei - partea de exploatare.
9.4.4 În cazul reducerii parametrilor de funcţionare ai instalaţiei de GPL sau a recipientelor sub presiune, ca urmare a efectuãrii unor examinãri, verificãri şi investigaţii conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, retimbrarea se va efectua conform pct. 9.4.3.
9.4.5 Instalaţiile de GPL sau recipientele sub presiune pentru care unitatea deţinãtoare nu posedã documentaţia tehnicã care sã permitã identificarea datelor necesare retimbrãrii (parametrii de funcţionare, nr. de fabricaţie/an, constructor), vor fi scoase din uz şi casate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Este interzisã retimbrarea şi punerea în funcţiune a acestora.

10 EXAMINARI, VERIFICARI SI INVESTIGATII IN VEDEREA
EVALUARII STARII TEHNICE

10.1 Evaluarea stãrii tehnice a instalaţiilor de GPL aflate în funcţionare, sau care au fost oprite din funcţionare o perioadã de timp, se efectueazã pe baza unui program de examinãri, verificãri şi investigaţii întocmit de cãtre unitãţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT pentru acest domeniu, conform cap. 13.
10.2 Programul de examinãri, verificãri şi investigaţii, întocmit pentru instalaţiile de GPL de cãtre o unitate autorizatã de ISCIR-INSPECT, va fi transmis înaintea efectuãrii acestora la ISCIR-INSPECT pentru avizare. Acesta va cuprinde cel puţin urmãtoarele:
a) descrierea instalaţiei de GPL din punct de vedere constructiv şi a parametrilor de funcţionare (volum, presiune, temperaturã etc.); se va anexa şi desenul de ansamblu;
b) prezentarea eventualelor lucrãri de reparaţii care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii etc.) care au avut loc în timpul funcţionãrii instalaţiei de GPL;
c) planuri cuprinzând examinãrile, verificãrile şi încercãrile care se propun a fi efectuate la instalaţia de GPL; se vor întocmi schiţe care vor cuprinde, dupã caz, poziţionarea exactã a punctelor şi locurilor unde urmeazã sã se efectueze examinãri vizuale şi/sau nedistructive, mãsurãri de grosimi etc. şi a zonelor din care urmeazã sã fie prelevate epruvete pentru încercãri distructive;
d) condiţiile de execuţie a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor care se propun a fi efectuate la instalaţia de GPL (prescripţii tehnice, standarde etc.), precum şi criteriile de acceptare a rezultatelor obţinute.
10.3 Examinãrile, încercãrile şi investigaţiile vor fi efectuate numai dupã avizarea de cãtre ISCIR-INSPECT a programului propus.
10.4 Examinãrile nedistructive şi distructive vor fi efectuate de cãtre unitãţi autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea laboratoarelor care executã examinãri nedistructive şi distructive la instalaţiile mecanice sub presiune, Colecţia ISCIR, cu operatori autorizaţi de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescripţiilor tehnice referitoare la autorizarea personalului care executã aceste examinãri.
10.5 ISCIR-INSPECT poate solicita ca anumite examinãri, verificãri sau încercãri sã fie efectuate în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Unitatea de proiectare autorizatã împreunã cu unitatea care efectueazã examinãrile, verificãrile şi încercãrile respective sunt obligate sã solicite participarea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la efectuarea acestora.
10.6 Documentaţia tehnicã (buletinele şi certificatele care conţin rezultatele obţinute), întocmitã ca urmare a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform programului avizat, va fi transmisã la ISCIR-INSPECT pentru avizare.
Documentaţia tehnicã va include raportul final al unitãţii de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, care va conţine concluziile finale cu privire la posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a instalaţiei de GPL.
Documentaţia tehnicã avizatã de ISCIR-INSPECT împreunã cu programul de examinãri, verificãri şi încercãri avizat anterior vor fi ataşate la cartea instalaţiei de GPL-partea de exploatare, urmând sã fie prezentate inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT atunci când este solicitat pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare a instalaţiei.
10.7 Dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate rezultã necesitatea reparãrii instalaţiei de GPL, aceasta se va efectua conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinãrile şi verificãrile în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se vor efectua ulterior.

11 SCOATEREA DIN UZ, CASAREA ŞI SCOATEREA DIN EVIDENŢA
ISCIR-INSPECT IT A RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI/SAU
CONDUCTELOR DIN COMPONENŢA INSTALAŢIILOR DE GPL

11.1 Scoaterea din uz a instalaţiilor de GPL sau a recipientelor sub presiune se face de cãtre deţinãtor în urmãtoarele cazuri:
a) dacã în urma verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, la verificãrile tehnice periodice sau dupã reparaţii, se constatã cã instalaţia de GPL sau recipientul sub presiune nu mai prezintã siguranţã în funcţionare;
b) dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate în vederea evaluãrii stãrii tehnice sau a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente se constatã cã instalaţia de GPL sau recipientul sub presiune nu mai poate funcţiona în condiţii de siguranţã sau durata de funcţionare a fost epuizatã;
c) la sfârşitul perioadei de funcţionare, atunci când aceasta este prevãzutã în proiectul de execuţie al instalaţiei de GPL sau a recipientului sub presiune;
d) atunci când instalaţia de GPL sau recipientul sub presiune au suferit o avarie în urma cãreia acesta nu mai poate fi pus în funcţiune;
e) dacã instalaţia de GPL sau recipientul sub presiune nu mai poat fi identificate dupã placa de timbru, dupã marcajul de pe corp sau nu mai are cartea instalaţiei-partea de exploatare (aceasta neputând fi refãcutã);
f) atunci când deţinãtorul renunţã din proprie iniţiativã la instalaţia de GPL sau la recipientul sub presiune.
11.2 Oprirea din funcţionare şi conservarea instalaţiei de GPL sau a recipientului sub presiune nu înseamnã scoatere din uz.
11.3 Este interzisã refolosirea recipientelor sub presiune şi/sau a conductelor din componenta instalaţiilor de GPL care au fost scoase din uz şi casate.
11.4 Pentru recipientele sub presiune şi/sau conductele din componenţa instalaţiilor de GPL înainte de casare se vor lua mãsuri pentru neutralizare în vederea eliminãrii oricãrui risc de producere de incidente sau accidente în momentul distrugerii lor.
11.5 Instalaţiile de GPL sau recipientele sub presiune scoase din uz vor fi casate (distruse) prin grija deţinãtorului.
Operaţia de casare a instalaţiei de GPL sau a recipientului sub presiune va fi confirmatã printr-un proces-verbal întocmit de cãtre RSVTI şi semnat de cãtre reprezentantul conducerii unitãţii deţinãtoare.
11.6 Placa de timbru va fi demontatã de pe instalaţia de GPL sau recipientul sub presiune şi distrusã în prezenţa RSVTI al unitãţii deţinãtoare. Acest fapt va fi menţionat în procesul-verbal încheiat.
Procesul-verbal de casare încheiat se va ataşa la cartea instalaţiei de GPL -partea de exploatare, care va rãmâne în arhiva deţinãtorului.

12 AVARII

12.1 În cazul avariilor care determinã oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţã a recipientelor sub presiune, precum şi în cazuri de accidente provocate de acestea, unitãţile deţinãtoare vor anunţa în mod obligatoriu, telefonic şi prin fax, în cel mult 8 ore, ISCIR-INSPECT IT în raza cãruia s-a produs avaria în vederea efectuãrii cercetãrilor tehnice; cu aceastã ocazie se vor anunţa cel puţin urmãtoarele date: numele, prenumele şi funcţia persoanei care anunţã, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei, felul instalaţiei, urmãrile avariei.
12.2 Unitatea deţinãtoare şi/sau utilizatorul final sunt obligaţi:
a) sã menţinã starea de fapt din momentul producerii avariei sau accidentului tehnic, cu excepţia cazului în care situaţia respectivã ar constitui un pericol pentru viaţa şi sãnãtatea persoanelor;
b) sã ia toate mãsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de securitate;
c) sã izoleze pe cât posibil zona înconjurãtoare a instalaţiei de GPL avariate.
RSVTI al unitãţii deţinãtoare va întocmi un raport cu situaţia tehnicã a instalaţiei imediat dupã avarie, care poate include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi intervenţiile operate asupra zonei avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectivã le poate genera.
12.3 Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va întocmi procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi îl va transmite la ISCIR-INSPECT.
În cartea instalaţiei de GPL-partea de exploatare se va întocmi de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare procesul- verbal de oprire din funcţionare a instalaţiei de GPL sau a recipientului sub presiune. Dacã procesul-verbal de oprire se întocmeşte de cãtre RSVTI, un exemplar al acestuia se va transmite la ISCIR-INSPECT IT.
12.4 Instalaţiile de GPL care au suferit avarii ce au determinat oprirea acestora din funcţionare vor fi supuse unor examinãri, verificãri şi investigaţii, în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi stabilirii condiţiilor privind repunerea în funcţiune a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
12.5 Dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi investigaţiilor efectuate sunt necesare lucrãri de reparare, acestea vor fi efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, de cãtre unitãţi reparatoare autorizate de ISCIR-INSPECT IT.
12.6 Punerea în funcţiune a instalaţiilor de GPL care au suferit avarii se va efectua numai dupã îndeplinirea cerinţelor de la pct. 12.4 şi 12.5 şi obţinerea autorizaţiilor de funcţionare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
12.7 Punerea în funcţiune a instalaţiilor de GPL fãrã respectarea prevederilor de la pct. 12.6, atrage dupã sine oprirea din funcţionare a acestora şi efectuarea unor examinãri verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice (retragerea autorizaţiei unitãţii reparatoare, dacã au fost efectuate lucrãri de reparare fãrã respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice).

13 AUTORIZAREA AGENŢILOR ECONOMICI

13.1 Autorizarea pentru elaborarea proiectelor de asamblare şi/sau reparare

13.1.1 Proiectele de asamblare şi/sau reparare a instalaţiilor de GPL se elaboreazã de cãtre agenţi economici de proiectare specializaţi şi autorizaţi de ISCIR-INSPECT.
13.1.2 În vederea autorizãrii, agenţii economici de proiectare pentru lucrãrile menţionate la pct. 13.1.1 vor înainta la ISCIR-INSPECT o cerere scrisã însoţitã de un dosar care sã conţinã o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile anexei L
Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de proiectare, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitãţii autorizaţiei. În caz contrar, se va considera ca autorizaţie nouã.
13.1.3 Agenţii economici, respectiv unitãţile de proiectare, autorizaţi/autorizate au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului pentru care solicitã autorizarea;
b) sã numeascã prin decizie, conform anexei C, personal de specialitate în numãr necesar care sã verifice proiectele elaborate din punct de vedere al siguranţei în funcţionare şi care sã rãspundã împreunã cu proiectantul de aplicarea prevederilor din prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, semnând proiectele în acest sens; orice schimbare a personalului de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificare va fi comunicat în scris la aceasta şi va deveni definitivã numai dupã confirmarea în scris de cãtre ISCIR-INSPECT;
c) sã adopte soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea instalaţiilor de GPL şi implicit a recipientelor sub presiune în condiţii de siguranţã;
d) sã prevadã în documentaţia tehnicã examinãrile şi încercãrile care trebuie sã fie efectuate în unitãţile de asamblare şi reparatoare, precum şi la locul de funcţionare, pentru verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţã, rãspunzând de alegerea corectã a acestora şi de respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
e) sã elaboreze, în cadrul proiectelor, desenul de ansamblu care va conţine principalele date tehnice conform prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi care sã permitã verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţã a instalaţiilor de GPL în timpul asamblãrii, reparãrii şi la locul de funcţionare pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare în exploatare;
f) sã elaboreze instrucţiuni tehnice, dupã caz, pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea instalaţiilor de GPL şi implicit a recipientelor sub presiune, care sã serveascã şi pentru pregãtirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie şi verificare;
g) sã solicite în scris la ISCIR-INSPECT avizarea conformã a proiectelor elaborate, prezentând în acest scop desenul tip de ansamblu verificat de personalul de specialitate menţionat la lit. b); este interzisã folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, fãrã avizul conform al ISCIR-INSPECT:
h) sã numeascã prin decizie, conform anexei C, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT, personalul de specialitate care urmeazã sã avizeze conform proiectele proprii, respectiv desenele tip de ansamblu, în condiţiile precizate de prezenta prescripţie tehnicã; orice schimbare a personalului de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizare conformã, va fi comunicatã în scris la ISCIR-INSPECT şi va deveni definitivã numai dupã confirmarea în scris de cãtre aceasta;
i) sã solicite la ISCIR-INSPECT împuternicire pentru avizarea conformã a proiectelor elaborate de cãtre personalul propriu autorizat de ISCIR-INSPECT;
j) sã avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru care primesc împuternicire scrisã din partea ISCIR-INSPECT.
13.1.4 Personalul tehnic care verificã proiectele din punct de vedere al siguranţei în funcţionare, numit de unitatea de proiectare autorizatã de ISCIR-INSPECT, are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã verifice proiectele din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sã confirme cã a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului, prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
- sã înregistreze toate proiectele elaborate şi verificate într-un registru de evidenţã a proiectelor (conform anexei N); acesta va fi şnuruit şi sigilat de cãtre ISCIR-INSPECT.
13.1.5 Personalul autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT sã avizeze conform proiecte are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;
- sã confirme avizarea conformã prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, precizând şi numãrul de exemplare avizat;
- sã înregistreze toate proiectele avizate conform într-un registru de evidenţã a proiectelor (conform anexei N); acesta va fi şnuruit şi sigilat de cãtre ISCIR- INSPECT;
- sã participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
13.1.6 Personalul de specialitate care urmeazã sã fie autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificarea şi/sau avizarea conformã a proiectelor trebuie sã fie absolvent al unui institut de învãţãmânt superior tehnic de specialitate de lungã duratã şi sã aibã o vechime în specialitate de cel puţin 8 ani din care: cel puţin 3 ani în proiectare sau cel puţin 5 ani în construirea, exploatarea sau verificarea instalaţiilor de GPL şi/sau a recipientelor sub presiune aferente acestor instalaţii.
13.1.7 În vederea autorizãrii agenţilor economici de proiectare, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, pentru eliberarea autorizaţiei, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã verifice concordanţa între datele din documentaţia prezentatã de unitatea de proiectare care solicitã autorizarea şi situaţia din unitatea respectivã, precum şi existenţa prescripţiilor tehnice,
Colecţia ISCIR, în domeniu, întocmind un proces-verbal privind constatãrile fãcute;
- sã verifice din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, personalul propus pentru autorizare;
- sã verifice existenţa şi corectitudinea întocmirii şi completãrii registrelor de proiecte elaborate, verificate şi avizate conform;
- sã elibereze în baza constatãrilor fãcute şi menţionate în procesul-verbal, în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã, autorizaţia de proiectare conform modelului din anexa F.
13.1.8 Valabilitatea autorizaţiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia.
13.1.9 Verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în vigoare şi confirmarea verificãrii se va face pe desenul tip ansamblu, aplicând ştampila conform urmãtorului model:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│* │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Verificat, corespunde prescripţiei tehnice, │
│Colecţia ISCIR, în vigoare**: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnãtura: │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTE: * Se va scrie denumirea agentului economic.
** Se vor menţiona indicativele principalelor PT utilizate.

13.1.10 Avizarea conformã a desenului tip de ansamblu, cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în vigoare, se va face aplicând pe minim 2 exemplare ştampila conform urmãtorului model:
a) în cazul în care avizarea se face de cãtre ISCIR-INSPECT:


┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│AVIZAT conform:* │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ISCIR-INSPECT** │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘


NOTE: * Se vor menţiona indicativele principalelor PT utilizate.
** Se specificã Inspecţia Teritorialã, în cazul în care avizarea se face de ISCIR-INSPECT nu se va specifica nimic.

b) în cazul în care avizarea se face de cãtre personalul propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, din unitatea de proiectare:┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│* │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AVIZAT conform:** │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr./data: *** │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. autorizaţie: │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTE: * Se va scrie denumirea agentului economic.
** Se vor menţiona indicativele principalelor PT utilizate.
*** Se va scrie nr. scrisorii de împuternicire din partea ISCIR-INSPECT şi data emiterii acesteia.

13.1.11 Avizarea conformã va consta în:
- avizarea conformã a desenului tip de ansamblu, înainte de începerea lucrãrilor de asamblare sau reparare;
- avizarea conformã, dupã caz, a desenului tip de ansamblu "AS BUILT" la terminarea execuţiei lucrãrilor de asamblare (atunci când proiectul iniţial se modificã din punct de vedere constructiv), care va conţine toate modificãrile introduse pe parcursul acesteia în desenul tip de ansamblu şi care va fi ataşat la documentaţia tehnicã.
Avizarea conformã a desenului tip de ansamblu este valabilã pânã la modificarea acestuia ca urmare a modificãrii prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, aferente sau a modernizãrii instalaţiei.
Unitatea în cadrul cãreia se avizeazã conform desenele tip de ansamblu va retine câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi înscrise într-un registru de evidenţã conform modelului din anexa N.
Unitatea de proiectare rãspunde de concepţia corectã a soluţiilor tehnice, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenţã potrivit condiţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţã, de stabilirea condiţiilor tehnice de execuţie şi control în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.

13.2 Autorizarea pentru executarea de lucrãri de instalare-amplasare, asamblare şi/sau reparare

13.2.1 In vederea acordãrii autorizaţiei, agentul economic care executã lucrãri de instalare-amplasare, asamblare şi/sau reparare va înainta la ISCIR-INSPECT un dosar care va conţine o documentaţie întocmitã în conformitate cu anexa J. Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitãţii autorizaţiei. În caz contrar, se va considera ca autorizaţie nouã.
13.2.2 Agenţii economici autorizaţi sã execute lucrãrile prevãzute la pct. 13.2.1 au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã execute lucrãrile de instalare-amplasare, asamblare sau reparare în conformitate cu proiectul, valabil la data începerii lucrãrilor respective, cu prevederile procesului tehnologic de execuţie, cu cele cuprinse în Sistemul de Management al Calitãţii, dupã caz, cu cele din documentaţia tehnicã, precum şi cu cele din prezenta prescripţie tehnicã, rãspunzând de aplicarea corespunzãtoare a acestora pe toatã durata prevãzutã pentru utilizarea instalaţiei;
b) agenţii economici care asambleazã sau instaleazã-amplaseazã trebuie sã verifice înainte de începerea montãrii sau instalãrii, pentru instalaţiile de GPL a cãror asamblare sau instalare se efectueazã la locul de funcţionare, corespondenţa subansamblurilor primite de la furnizor cu documentaţia tehnicã pusã la dispoziţie de deţinãtor şi sã consemneze rezultatele acestor verificãri într-un proces-verbal pe care îl va prezenta împreunã cu instalaţia de GPL la autorizarea de funcţionare;
c) sã aibã documentaţia de reparaţie avizatã de ISCIR-INSPECT înainte de începerea reparaţiei, conform cap. 9;
d) sã pregãteascã şi sã prezinte instalaţiile de GPL şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul instalãrii-amplasãrii, asamblãrii sau reparãrii, la verificãrile care se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de cãtre personalul propriu autorizat de ISCIR-INSPECT IT în acest scop, în condiţiile precizate în prezenta prescripţie tehnicã;
e) sã foloseascã la lucrãrile de instalare-amplasare, asamblare sau reparare, pentru elementele sudate, tehnologii de execuţie şi de examinare care au la bazã proceduri de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR;
f) sã foloseascã la lucrãrile de instalare-amplasare, asamblare sau reparare numai personal calificat; sudorii şi personalul care executã examinãrile nedistructive vor fi autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, respectiv ale prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea personalului care efectueazã examinãri nedistructive, Colecţia ISCIR;
g) sã întocmeascã şi sã prezinte odatã cu instalaţiile de GPL documentaţia tehnicã conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
h) sã numeascã personal tehnic propriu pentru supravegherea lucrãrilor care fac obiectul autorizãrii (RSL) şi responsabil tehnic cu sudura (RTS), ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numãrul şi complexitatea instalaţiilor, care sã fie autorizaţi în acest scop de cãtre ISCIR-INSPECT;
i) sã posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, şi standardele specifice domeniului de lucrãri pentru care solicitã autorizarea;
j) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi un registru de evidenţã pentru fiecare categorie de lucrãri pentru care au fost autorizaţi; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de cãtre ISCIR-INSPECT şi vor cuprinde datele prevãzute în anexa O; dacã agenţii economici au subunitãţi în teritoriu, va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenţã a lucrãrilor executate; modelul de registru este prezentat în anexa O;
k) sã ia mãsurile corespunzãtoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute şi sã comunice în scris la ISCIR-INSPECT orice schimbare a personalului tehnic respectiv, menţionat la lit. h), şi sã o definitiveze numai dupã confirmarea acestuia de cãtre ISCIR-INSPECT IT; pânã la definitivarea schimbãrii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrãri care fac obiectul autorizaţiei;
l) sã implementeze Sistemul de Management al Calitãţii prin elaborarea manualelor de asigurare a calitãţii, a procedurilor de verificare a calitãţii, de control şi încercãri specifice şi prin aplicarea acestora.
13.2.3 Personalul de specialitate care urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT ca "Responsabil Tehnic cu Sudura" (RTS) trebuie sã aibã o vechime în domeniul proiectãrii sau aplicãrii tehnologiilor de sudare utilizate în construirea, montarea sau repararea instalaţiilor mecanice sub presiune, dupã cum urmeazã:
- minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învãţãmânt tehnic superior;
- minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni cu specialitatea sudurã.
13.2.4 Prin "Responsabil Tehnic cu Sudura" (RTS), în sensul prezentei prescripţii tehnice, se înţelege "Coordonatorul sudor" definit în standardul SR EN 719. Responsabilul tehnic cu sudura (RTS), autorizat de ISCIR-INSPECT, suplimentar faţã de cerinţele SR EN 719, are şi urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã cunoascã legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte acte normative în vigoare privind sudarea elementelor instalaţiilor de GPL;
- sã verifice dacã tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţã cu procedura de sudare omologatã;
- sã verifice proiectul de instalare-amplasare, asamblare sau reparare înainte de lansarea acestuia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate sã asigure condiţii optime de sudare şi verificare, iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare sã fie minimã;
- sã asigure alegerea corectã a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bazã utilizate în conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse sã se realizeze o îmbinare sudatã corectã a instalaţiei;
- sã supravegheze ca materialele de adaos sã fie însoţite de certificatele de calitate prevãzute de standarde şi sã admitã introducerea în execuţie numai â materialelor de adaos prevãzute în proiect sau stabilite ca echivalente la omologarea procedurii de sudare;
- sã asigure condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercãrilor în vederea omologãrii procedurilor de sudare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR, şi sã ia mãsurile necesare astfel ca la repararea elementelor instalaţiilor de GPL sã se foloseascã numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate;
- sã supravegheze ca materialele de bazã introduse în execuţie sã fie conforme cu proiectul de execuţie;
- sã verifice modul în care se depoziteazã şi se introduc în execuţie materialele de adaos, luând mãsuri pentru preîntâmpinarea eventualelor schimbãri faţã de tehnologia elaboratã şi de procedura de sudare omologatã;
- sã organizeze, sã îndrume şi sã verifice activitatea privind specializarea, autorizarea şi evidenta lucrãrilor efectuate de sudori, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR;
- sã urmãreascã efectuarea verificãrii calitãţii îmbinãrilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, sã verifice rezultatele obţinute şi sã vizeze documentele privind verificarea îmbinãrilor sudate, care se ataşeazã la documentaţia tehnicã;
- sã participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi sã ia mãsuri corespunzãtoare pentru remedierea şi evitarea acestora;
- sã participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
- sã ţinã la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, a procedurilor de sudare omologate, precum şi a lucrãrilor executate de sudori; modelul de poanson pentru sudori este indicat în figura de mai jos:


┌───────────────────────────────────────┐
│În centrul poansonului se va înscrie: │
│ │
│ ISCIR │
│ Nr............... │
│Pe contur se va înscrie denumirea │
│agentului economic sau sigla │
│acestuia sau marca acestuia │
│prescurtat. │
└───────────────────────────────────────┘


- sã semneze şi sã ştampileze actele întocmite; modelul de ştampilã este indicat în figura de mai jos:┌───────────────────────────────────────┐
│În centrul ştampilei se va înscrie; │
│ RTS 1*) │
│Pe contur se va înscrie │
│denumirea agentului economic │
│sau sigla acestuia sau marca │
│acestuia prescurtat. │
└───────────────────────────────────────┘


NOTĂ: 1*) În cazul existenţei mai multor RTS se va înscrie 2, 3 etc.

13.2.5 Personalul de specialitate care urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT ca "Responsabil cu supravegherea lucrãrilor" (RSL) trebuie sã aibã o vechime în domeniul construirii, instalãrii, montãrii sau reparãrii instalaţiilor mecanice sub presiune, dupã cum urmeazã:
- minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învãţãmânt superior tehnic;
- minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni.
13.2.6 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea instalãrii-amplasãrii, asamblãrii sau reparãrii instalaţiilor de GPL (RSL) are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã cunoascã legislaţia, prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte acte normative în domeniu;
- sã verifice introducerea în execuţie numai a proiectelor având desenul tip de ansamblu avizat conform de cãtre ISCIR-INSPECT sau de cãtre unitãţile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT în acest scop;
- sã verifice introducerea în execuţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la terminarea lucrãrilor, din punct de vedere al respectãrii prevederilor documentaţiei de execuţie şi al prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi sã supunã la încercãri instalaţiile respective;
- sã verifice documentaţia tehnicã întocmitã pentru lucrãrile efectuate (documentaţia de asamblare sau reparare) sub aspectul concordanţei instalaţiei cu documentaţia respectivã, precum şi al respectãrii prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sã încheie documente de verificare în care sã consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinãrilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;
- sã verifice registrele de evidentã a lucrãrilor executate, conform anexei O, şi sã urmãreascã ţinerea la zi a acestora;
- sã participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
- sã aplice, în cazurile prevãzute de prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, pe instalaţiile verificate poansonul oficial de verificare, conform modelului de mai jos:┌───────────────────────────────────────┐
│În centrul poansonului se va înscrie: │
│ ISCIR │
│ RSL 1*) │
│Pe contur se va înscrie denumirea │
│agentului economic sau sigla acestuia │
│sau marca acestuia prescurtat. │
└───────────────────────────────────────┘NOTĂ: 1*) În cazul existenţei mai multor RSL se va înscrie 2, 3 etc.
- sã semneze şi sã ştampileze actele întocmite; modelul de ştampilã este indicat în figura de mai jos:┌───────────────────────────────────────┐
│În centrul ştampilei se va înscrie: │
│ RSL 1*) │
│Pe contur se va înscrie denumirea │
│agentului economic sau sigla │
│acestuia sau marca acestuia │
│prescurtat. │
└───────────────────────────────────────┘NOTĂ: 1*) În cazul existenţei mai multor RSL, se va înscrie 2, 3 etc.

13.2.7 În vederea autorizãrii agenţilor economici pentru lucrãri de amplasare-instalare, asamblare sau reparare, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã verifice concordanţa între datele din documentaţia prezentatã de unitãţile care solicitã autorizarea şi situaţia existentã la unitate;
- sã verifice personalul tehnic propus (RSL şi RTS), privind pregãtirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- în baza constatãrilor fãcute prin proces-verbal şi în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã, sã elibereze autorizaţia pentru lucrãrile executate şi domeniul solicitat, conform modelului din anexa G.
13.2.8 Valabilitatea autorizaţiei este de 2 ani de la data eliberãrii.

13.3 Autorizarea pentru întreţinere-intervenţie la instalaţiile de GPL

13.3.1 În vederea autorizãrii pentru întretinerea-intervenţia la instalaţiile de GPL, agenţii economici vor înainta la ISCIR-INSPECT un dosar care va conţine o documentaţie întocmitã în conformitate cu anexa H. Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitãţii autorizaţiei. In caz contrar, se va considera ca autorizaţie nouã.

13.3.2 Agenţii economici autorizaţi pentru întretinerea-intervenţia la instalaţiile de GPL au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului;
b) sã propunã prin decizie, conform modelului din anexa B, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT, personal de specialitate ca "responsabil cu supravegherea lucrãrilor" (RSL);
c) sã elaboreze programul de întreţinere a instalaţiei de GPL;
d) sã elaboreze instrucţiuni tehnice pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea instalaţiilor de GPL, acolo unde este necesar;
e) sã întocmeascã procese-verbale de intervenţie care se vor ataşa la cartea instalaţiei de GPL partea de exploatare; acestea vor fi semnate de deţinãtor şi/sau de utilizatorul final, precum şi de responsabilul cu supravegherea lucrãrilor de întreţinere-intervenţie; procesele-verbale de:
- verificare anualã la etanşeitate a instalaţiei de GPL,
- verificare anualã a stãrii conductelor şi armãturilor,
- verificare anualã a regulatoarelor şi dispozitivelor de siguranţã, semnate şi de utilizatorul final se vor ataşa la cartea instalaţiei de GPL-partea de exploatare;
f) sã aibã un compartiment de intervenţie rapidã pentru rezolvarea promptã a tuturor problemelor legate de aceastã activitate şi semnalate de cãtre deţinãtor şi/sau de cãtre utilizatorul final;
g) au întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea prevederilor prezentelor prescripţii tehnice precum şi asupra calitãţii serviciilor şi lucrãrilor executate;
h) sã deţinã autocisternã sau sã aibã contract pe termen nedeterminat cu o unitate de distribuţie GPL (pentru a asigura golirea instalaţiilor de GPL în caz de necesitate).
13.3.3 În vederea autorizãrii agenţilor economici pentru aceastã activitate, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã verifice concordanţa între datele din documentaţia prezentatã de unitatea care solicitã autorizarea şi situaţia existentã la unitate;
- sã verifice personalul tehnic propus pentru autorizare, privind pregãtirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sã verifice existenţa în unitate a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în domeniu, precum şi a standardelor şi a altor acte normative din domeniu;
- sã verifice existenţa şi corectitudinea întocmirii şi completãrii registrelor de evidenţã a intervenţiilor la instalaţiile de GPL;
- în baza constatãrilor fãcute şi consemnate în procesul-verbal, în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã, sã elibereze autorizaţia pentru lucrãrile executate şi domeniul solicitat conform modelului din anexa E.
13.3.4 Valabilitatea autorizaţiei este de 2 ani de la data emiterii.

13.4 Autorizarea pentru distribuţia gazului petrolier lichefiat

13.4.1 În vederea autorizãrii pentru distribuţia gazului petrolier lichefiat din instalaţii, agenţii economici vor înainta la ISCIR-INSPECT un dosar care va conţine o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile anexei K. Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitãţii autorizaţiei. In caz contrar, se va considera ca autorizaţie nouã.
13.4.2 Agenţii economici autorizaţi pentru distribuţia de GPL au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR specifice domeniului;
b) sã propunã prin decizie, conform modelului din anexa B, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT, personal de specialitate ca "responsabil cu supravegherea lucrãrilor" (RSL); orice schimbare a personalului de specialitate va fi comunicatã la ISCIR-INSPECT IT în termen de 15 zile calendaristice şi va deveni definitivã dupã confirmarea noului responsabil cu supravegherea lucrãrilor;
c) sã propunã prin decizie, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT IT a operatorilor instalaţiei de GPL;
d) sã elaboreze instrucţiuni tehnice pentru distribuţia GPL din instalaţiile aferente, care sã conţinã metodele de verificare, mãsurile de protecţie, posibilitãţile de intervenţie în caz de avarii şi accidente etc.
13.4.3 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT ca "responsabil cu supravegherea lucrãrilor" (RSL) va îndeplini condiţiile impuse de prezenta prescripţie tehnicã.
13.4.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT sã distribuie gaze petroliere lichefiate (operatori instalaţii de GPL) are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã efectueze distribuţia GPL din instalaţiile aferente în condiţiile respectãrii tuturor prevederilor din prezenta prescripţie tehnicã;
- sã întrerupã activitatea de distribuţie GPL la cea mai micã neregulã, sesizând imediat echipa de intervenţie.
13.4.5 În vederea autorizãrii agenţilor economici pentru aceastã activitate, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã verifice concordanţa între datele din documentaţia prezentatã de unitatea care solicitã autorizarea şi situaţia existentã la unitate;
- sã verifice personalul tehnic propus pentru autorizare, privind pregãtirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sã verifice existenţa în unitate a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în domeniu, precum şi a standardelor şi a altor acte normative din domeniu;
- în baza constatãrilor fãcute şi consemnate în procesul-verbal, în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã, sã elibereze autorizaţia pentru lucrãrile executate şi domeniul solicitat conform modelului din anexa G.
13.4.6 Valabilitatea autorizaţiei este de 2 ani de la data emiterii.

13.5 Autorizarea pentru efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice a instalaţiei de GPL

13.5.1 În vederea autorizãrii pentru efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice a instalaţiei de GPL, agenţii economici vor înainta la ISCIR-INSPECT un dosar care va conţine o documentaţie întocmitã în conformitate cu anexa L. Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitãţii autorizaţiei. În caz contrar, se va considera ca autorizaţie nouã.
13.5.2 Pot fi autorizaţi pentru lucrãrile menţionate la pct. 13.5.1 numai agenţii economici care posedã autorizaţie de proiectare în domeniul solicitat şi la parametrii de lucru tehnologici solicitaţi.
13.5.3 Agenţii economici autorizaţi pentru întocmirea verificãrilor au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului pentru care elaboreazã programele;
b) sã propunã prin decizie, conform modelului din anexa C, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT, personal de specialitate care sã avizeze lucrãrile efectuate; orice schimbare a personalului de specialitate autorizat va fi comunicatã la ISCIR-INSPECT în termen de 15 zile calendaristice şi va deveni definitivã dupã confirmarea noului responsabil în urma examinãrii;
c) sã elaboreze programul de examinãri, încercãri şi investigaţii specifice scopului urmãrit, care sã fie prezentat spre avizare la ISCIR-INSPECT;
d) sã elaboreze instrucţiuni tehnice pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea instalaţiilor, rezultate ca fiind necesare în urma evaluãrii stãrii tehnice.
13.5.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT sã avizeze lucrãrile efectuate are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã avizeze programele de verificãri, examinãri şi investigaţii în conformitate cu domeniul pentru care a primit autorizaţia din partea ISCIR-INSPECT;
- sã avizeze documentaţia tehnicã întocmitã ca urmare a examinãrilor, verificãrilor şi investigaţiilor efectuate pe baza programului avizat de ISCIR-INSPECT;
- sã verifice registrele de evidenţã a programelor întocmite în unitate, conform modelului propriu, şi sã urmãreascã tinerea la zi a acestora;
- la evaluarea stãrii tehnice a instalaţiilor de GPL sã utilizeze numai buletine de examinare, încercare şi testare emise de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
13.5.5 Personalul de specialitate ce urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea lucrãrilor trebuie sã fie absolvent al unui institut de învãţãmânt superior tehnic de specialitate de lungã duratã şi sã aibã o vechime în specialitate de cel puţin 10 ani.
13.5.6 În vederea autorizãrii agenţilor economici pentru aceastã activitate, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã verifice concordanţa între datele din documentaţia prezentatã de unitatea care solicitã autorizarea şi situaţia existentã la unitate;
- sã verifice personalul tehnic propus pentru autorizare, privind pregãtirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sã verifice existenta în unitate a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în domeniu, precum şi a standardelor şi a altor acte normative din domeniu;
- în baza constatãrilor fãcute şi consemnate în procesul-verbal, în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã, sã elibereze autorizaţia pentru lucrãrile executate şi domeniul solicitat conform modelului din anexa F.
13.5.7 Valabilitatea autorizaţiei este de 2 ani de la data emiterii.

14 DISPOZIŢII FINALE

14.1 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, unitãţile de proiectare, respectiv agenţii economici autorizaţi pentru asamblare, amplasare-instalare, reparare, distribuire, precum şi unitãţile deţinãtoare, dupã caz, cu avizul prealabil al constructorului, vor putea stabili, pe propria rãspundere, soluţii compensatoare motivate corespunzãtor din punct de vedere tehnic, care sã nu afecteze siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de GPL şi care sã excludã pericolul de avarii şi accidente.
Unitãţile care au stabilit aceste soluţii le vor supune avizãrii principalilor factori interesaţi (proiectant, beneficiar, utilizator final şi, dupã caz, tehnolog de proces, constructor, reparator sau montator, Inspecţia de Stat pentru Protecţia Muncii, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
Pompieri, INSEMEX, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, unitãţi de cercetare, proiectare, de învãţãmânt superior de specialitate) inclusiv ISCIR-INSPECT.
14.2 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţioneazã conform legislaţiei în vigoare, mergând pânã la retragerea autorizaţiilor.
14.3 La data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea urmãtoarele prescripţii tehnice:
● C8-97 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor stabile de stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate, cu capacitate pânã la 5.000 litri", aprobatã cu <>Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1.528/1997 ;
● C9-99 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor-container pentru stocare şi alimentare în instalaţii cu gaze petroliere lichefiate", aprobatã cu <>Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 120/2000 .
14.4 Prezenta prescripţie tehnicã intrã în vigoare la data de 01.01.2004.
14.5 Orice dispoziţie contrarã prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea.
14.6 Toate autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã.
14.7 Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi sã se asigure cã sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor modificãrilor apãrute dupã publicare.
14.8 Trimiterile fãcute în prezenta prescripţie tehnicã la standarde, prescripţii tehnice, acte legislative etc. se referã la ediţiile în vigoare.

ANEXA AStandarde şi normative

STAS 4781-85, Recipiente sub presiune. Placa de timbru

SR 66:2001, Gaz petrolier lichefiat. Condiţii şi metode
de încercare
SR EN 719:1995, Coordonarea sudãrii. Sarcini şi responsabilitãţi

NP-037/99, Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare
a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere
lichefiate (GPL) pentru autovehicule
(Elaborat de IPCT SA)

NP-037/1/99, Normativ de proiectare, executare şi exploatare
a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere
lichefiate (GPL) pentru autovehicule,
prin staţii independente
(Elaborat de IPCT SA)

I 31/99, Normativ pentru proiectarea şi executarea
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere
lichefiate (GPL)
(Elaborat de IPCT SA)

1-33/99, Normativ pentru exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL)
(Elaborat de IPCT SA)


ANEXA B

Model de decizie pentru numirea responsabililor autorizaţi
de ISCIR-INSPECT/ ISCIR-INSPECT IT (RSL, RTS sau RSVTI)

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

DECIZIE
Nr. ...... din ...........
Unitatea ...... reprezentatã prin ........ manager (director),
Având în vedere legislaţia în vigoare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor mecanice sub presiune, prin care unitãţile deţinãtoare şi unitãţile autorizate de ISCIR-INSPECT/ISCIR-INSPECT IT pentru activitatea de asamblare, instalare-amplasare, reparare, întreţinere-intervenţii sau distribuţie GPL sunt obligate sã numeascã personal tehnic (ingineri şi tehnicieni de specialitate), în raport cu numãrul şi complexitatea instalaţiilor, care sã fie autorizat de ISCIR-INSPECT/ISCIR-INSPECT IT în vederea aplicãrii mãsurilor prevãzute de prescripţiile tehnice,

DECIDE:

1) Domnul (Doamna)..........de specialitate ......având funcţia de ....... se numeşte: *)...... din cadrul unitãţii, urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT/ISCIR-INSPECT IT.
2) Responsabilul ...... este obligat sã cunoascã şi sã aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezultã din prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR.
3) Activitate responsabilului ...... va fi coordonatã şi îndrumatã din partea conducerii de ...... care rãspunde împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
4) Încãlcarea obligaţiilor prevãzute în prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a celor vinovaţi.
5) Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr. ........ din ......... şi devine definitivã dupã autorizarea responsabilului de cãtre ISCIR-INSPECT/ISCIR-INSPECT IT.

MANAGER,
(Numele, prenumele,
semnãtura şi ştampila)

OFICIU JURIDIC
(Numele, prenumele şi
semnãtura)

__________
*)Se completeazã, dupã caz:
- Responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL);
- Responsabil tehnic cu sudura (RTS);
- Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI).

ANEXA C

Model de decizie pentru numirea responsabilului cu verificarea sau avizarea conformã a proiectelor sau avizarea studiilor

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

DECIZIE
Nr. ...... din ..........
Unitatea ....... reprezentatã prin ........... manager (director),
Având în vedere legislaţia în vigoare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor mecanice sub presiune, prin care unitãţile de proiectare sau cele pentru întocmirea studiilor privind evaluarea stãrii tehnice a instalaţiilor de GPL, autorizate de ISCIR-INSPECT, sunt obligate sã numeascã personal tehnic (ingineri de specialitate), în raport cu numãrul şi complexitatea instalaţiilor, care sã fie autorizat de ISCIR-INSPECT, în vederea aplicãrii mãsurilor prevãzute de prescripţiile tehnice,

DECIDE:

1) Domnul (Doamna)........ specialitate ....... având funcţia de ...... începând cu data de ..... se numeşte*)........ din cadrul unitãţii, urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2) *)....... este obligat sã cunoascã şi sã aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezultã din prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR.
3) Activitatea *) ....... va fi coordonatã şi îndrumatã din partea conducerii de ..... care rãspunde împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
4) Încãlcarea obligaţiilor prevãzute în prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a celor vinovaţi.
5) Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr. ........ din ........ şi devine definitivã dupã autorizarea responsabilului de cãtre ISCIR-INSPECT.

MANAGER,
(Numele, prenumele,
semnãtura şi ştampila)

OFICIU JURIDIC
(Numele, prenumele şi
semnãtura)

____________
*)Se completeazã, dupã caz:
- Responsabil cu verificarea proiectelor;
- Responsabil cu avizarea conformã a proiectelor;
- Responsabil cu avizarea studiilor.


ANEXA D

Conţinutul documentaţiei pentru autorizarea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor mecanice sub presiune (RSVTI)

Documentaţia se întocmeşte de cãtre agentul economic solicitant, se înainteazã la ISCIR-INSPECT IT şi va conţine:
1) Adresã de solicitare în care trebuie sã se precizeze: domeniul de activitate pentru care se solicitã autorizarea şi datele agentului economic (adresã, telefon, fax, cont, banca etc.);
2) Prezentarea agentului economic - amplasarea sediului şi, dupã caz, a atelierelor de producţie şi a laboratoarelor proprii (localitate, stradã, numãr, sector/judeţ);
3) Tipul instalaţiilor pentru care se solicitã autorizarea (recipiente sub presiune, instalaţii de GPL etc.);
4) Lista instalaţiilor pe tipuri de instalaţii, conform tabelului de mai jos:

Tipul instalaţiei x) ...........

______________
x) Recipiente sub presiune┌────┬───────────┬───────────┬──────┬─────────┬────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ Felul si │Parametrii │ Nr. │Nr. inre-│ Data │ │
│crt.│ tipul │functionali│fabri-│gistrare │scadentei la│ │
│ │instalatiei│ │catiei│ ISCIR │verificarea │ Observatii │
│ │ │ │ Data │ │tehnica │ │
│ │ │ │ │ │periodica │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────┼─────────┼────────────┼─────────────────┤
└────┴───────────┴───────────┴──────┴─────────┴────────────┴─────────────────┘
5) Decizia (conform anexei B) de numire a personalului pentru supravegherea şi verificarea tehnicã (RSVTI), inclusiv copie de pe actul de studii şi curriculum vitae semnat în original.

ANEXA E

Model de autorizaţie de întreţinere-interventieANTET ISCIR-INSPECT ┌──────────┐
Nr. ...... din ............. │ │
│ │
│ │
│ │
└──────────┘

AUTORIZAŢIE DE ÎNTREŢINERE-INTERVENTIE
(conform procesului-verbal nr. .... din ........)


1 Agentul economic:

(Denumirea şi adresa)
(RC J.....; CF R..,...)
(telefon ....; fax: .....)
(eventual: adresa punctului de lucru)

2 Domeniul autorizaţiei:

Întreţinere şi intervenţie la instalaţiile de distribuţie gaze petroliere lichefiate la consumatorii casnici, industriali şi/sau la autovehicule, sau pentru depozite independente, supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C 8, Colecţia ISCIR, având urmãtorii parametri:

3 Responsabil autorizat:
(numele responsabilului autorizat)

4 Menţiuni:
Orice schimbare faţã de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI DE ÎNTREŢINERE INTERVENŢIE dacã nu este anunţatã în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmatã în termen de 30 de zile de ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanţii sãi legali, împreunã cu persoanele autorizate rãspund de respectarea prevederilor legale în domeniu,

5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: .......... (maxim 2 ani)


INSPECTOR DE STAT ŞEF,

INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT,
Inspector de specialitate,

ANEXA F

Model de autorizaţie de proiectare sau de efectuare de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice

ANTET ISCIR-INSPECT
Nr. ...... din ..........

AUTORIZAŢIE DE PROIECTARE/
AUTORIZAŢIE PENTRU EFECTUAREA DE EXAMINĂRI, VERIFICĂRI ŞI
INVESTIGAŢII ÎN VEDEREA EVALUĂRII STĂRII TEHNICE
(conform procesului-verbal nr. ..... din .........)


1 Agentul economic: ┌──────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────┘
(Denumirea şi adresa)
(RC J.....;CF R......)
(telefon ..... ; fax: ......)
(eventual: adresa punctului de lucru)

2 Domeniul autorizaţiei:
- Elaborare şi verificare (avizare conformã) proiecte de asamblare şi/sau reparare pentru instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate la consumatorii casnici, industriali şi/sau la autovehicule, sau pentru depozite independente, supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C 8, Colecţia ISCIR, având urmãtorii parametri: ...............................
- Efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii pentru evaluarea stãrii tehnice a instalaţiilor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la consumatorii casnici, industriali şi/sau la autovehicule, sau pentru depozite independente, supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C 8, Colecţia ISCIR, având urmãtorii parametri: ..........................

3 Personal pentru verificare/avizare conformã proiecte:
(numele personalului)


4 Menţiuni:
Orice schimbare fatã de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI DE PROIECTARE dacã nu este anunţatã în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmatã în termen de 30 de zile de ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanţii sãi legali, împreunã cu persoanele autorizate rãspund de respectarea prevederilor legale în domeniu,

5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: ......... (maxim 2 ani)


INSPECTOR DE STAT ŞEF,

INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT,

Inspector de specialitate,


ANEXA G

Model de autorizaţie

ANTET ISCIR-INSPECT ┌──────────┐
Nr. ...... din ............. │ │
│ │
│ │
│ │
└──────────┘

AUTORIZAŢIE
(conform procesului-verbal nr. .... din ........)


1 Agentul economic:

(Denumirea şi adresa)
(RC J..... ;CF R....)
(telefon:...; fax :........)
(eventual: adresa punctului de lucru)

2 Domeniul autorizaţiei:
- Distribuţia gazelor petroliere lichefiate din instalaţii de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la consumatorii casnici, industriali şi/sau la autovehicule, sau pentru depozite de stocare, sau
- Asamblare, amplasare-instalare şi/sau reparare instalaţii de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la consumatorii casnici, industriali şi/sau la autovehicule, sau pentru depozite independente, având urmãtorii parametrii: .................................

3 Responsabil autorizat:
(numele responsabilului autorizat)

4 Menţiuni:
Orice schimbare fatã de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI dacã nu este anunţatã în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmatã în termen de 30 de zile de ISCIR- INSPECT.
Agentul economic, prin reprezentanţii sãi legali, împreunã cu persoanele autorizate rãspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: ..........(maxim 2 ani)


INSPECTOR DE STAT ŞEF,

INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT,

Inspector de specialitate,


ANEXA H

Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea sau prelungirea autorizaţiei de întreţinere-intervenţie la instalaţiile de GPL

Documentaţia se întocmeşte de cãtre agenţii economici care solicitã autorizarea pentru întreţinere-intervenţie la instalaţiile de GPL şi se înainteazã la ISCIR-INSPECT. Documentaţia va conţine un memoriu din care sã rezulte cã agentul economic poate întreţine şi interveni la instalaţiile de GPL în condiţii optime şi de siguranţã, în conformitate cu normele legale în vigoare, prevederile proiectului, precum şi urmãtoarele:
1) Adresã de solicitare în care trebuie sã se precizeze:
- domeniul de activitate pentru care solicitã autorizarea;
- datele agentului economic (adresã, telefon, fax, cont, banca);
2) Statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care sã fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicitã autorizarea (în copie);
3) Certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
4) Certificatul de înregistrare fiscalã sau Codul Unic de Înregistrare al agentului economic (în copie);
5) Proceduri privind modul de execuţie a activitãţilor solicitate (scop, domeniu de aplicare, documente de referinţã, definiţii şi abrevieri, responsabilitãţi, descrierea activitãţii, procese verbale de întreţinereintervenţie etc.);
6) Listã completã cu dotãrile, utilajele, sculele, dispozitivele şi aparatele de mãsurare şi control utilizate la activitãţile solicitate;
7) Buletine de verificãri metrologice pentru toate aparatele de mãsurare şi control utilizate la activitatea de întreţinere-intervenţie;
8) Deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare ca responsabil cu supravegherea lucrãrilor, emise de conducerea agentului economic conform anexei B (în original); personalul propus ca RSL nu trebuie sã aibã funcţii de conducere;
9) Curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
10) Diplomele de absolvire ale personalului propus pentru autorizare emise de unitãţile de învãţãmânt (în copie);
11) Document din care sã rezulte cã personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioadã nedeterminatã;
12) Listã completã cu personalul de întreţinere-intervenţie al agentului economic (sub formã de tabel), care va cuprinde; numele şi prenumele, funcţia, meseria, activitatea pe care o efectueazã şi punctul de lucru;
13) Registrul de evidentã a instalaţiilor de GPL la care va efectua întreţinerea şi/sau intervenţia (conform anexei M).

ANEXA I

Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a elabora proiecte pentru asamblarea şi/sau repararea instalaţiilor de GPL

Documentaţia se întocmeşte de cãtre agentul economic solicitant, se înainteazã la ISCIR-INSPECT şi va conţine:
1) Adresã de solicitare în care trebuie sã precizeze: domeniul de activitate pentru care solicitã autorizarea şi datele agentului economic (adresã, telefon, fax, cont, banca);
2) Statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care sã fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicitã autorizarea (în copie);
3) Certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
4) Certificatul de înregistrare fiscalã sau Codul Unic de înregistrare al agentului economic (în copie);
5) Procedura privind modul de execuţie a activitãţii solicitate (scop, domeniu de aplicare, documente de referinţã, definiţii şi abrevieri, responsabilitãţi, descrierea activitãţii, înregistrãri, acte normative etc.);
6) Memoriu tehnic care va conţine:
a) prezentarea agentului economic-amplasare sediu (localitate, stradã, numãr, sector/judeţ);
b) domeniul pentru care se solicitã autorizarea (proiecte pentru asamblare sau reparare a instalaţiilor de GPL, cu specificarea parametrilor maximi şi a caracteristicilor funcţionale);
c) numele şi prenumele, pregãtirea teoreticã, vechimea în specialitate şi cea în domeniul specificat pentru personalul propus sã verifice proiecte (responsabil cu verificarea proiectelor) şi care urmeazã sã fie autorizat de ISCIR-INSPECT;
d) numele şi prenumele, pregãtirea teoreticã, vechimea în specialitate şi cea în domeniul specificat pentru personalul propus sã avizeze conform proiecte (responsabil cu avizarea conformã a proiectelor) şi care urmeazã sã fie autorizat de ISCIR-INSPECT, cu ataşarea urmãtoarelor acte (necesare atât pentru persoanele care vor fi autorizate pentru verificare, cât şi pentru cele autorizate pentru avizare conformã):
- copie act studii;
- curriculum vitae semnat în original;
- decizie de numire, conform anexei C;
- document din care sã rezulte cã personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioadã nedeterminatã;
e) lista principalelor proiecte elaborate de personalul propriu pentru care se solicitã autorizarea;
7) Registrul de evidenţã a proiectelor elaborate (conform anexei N).

Observaţie: În cazul existentei unor subunitãţi (filiale, ateliere etc.), pentru care se solicitã autorizarea şi care au un alt sediu decât al agentului economic solicitant, se vor emite autorizaţii separate pentru fiecare subunitate în parte.


ANEXA J

Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea sau prelungirea autorizaţiei de a efectua lucrãri de amplasare-instalare, asamblare şi/sau reparare la instalaţii de GPL
Documentaţia se întocmeşte de cãtre agenţii economici care solicitã efectuarea lucrãrilor de amplasare-instalare, asamblare şi/sau reparare la instalaţii de GPL şi se înainteazã la ISCIR-INSPECT.
Documentaţia va fi constituitã dintr-un memoriu din care sã rezulte cã agentul economic poate efectua lucrãri de amplasare-instalare, asamblare sau reparare la instalaţii de GPL în condiţii optime şi de siguranţã, în conformitate cu normele legale în vigoare, prevederile proiectului, precum şi urmãtoarele:
1) Adresã de solicitare în care trebuie sã se precizeze:
- domeniul de activitate pentru care solicitã autorizarea;
- datele agentului economic (adresã, telefon, fax, cont, banca);
2) Statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care sã fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicitã autorizarea (în copie);
3) Certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
4) Certificatul de înregistrare fiscalã sau Codul Unic de înregistrare al agentului economic (în copie);
5) Proceduri privind modul de execuţie a activitãţilor solicitate (scop, domeniu de aplicare, documente de referinţã, definiţii şi abrevieri, responsabilitãţi, descrierea activitãţii, înregistrãri etc.);
6) Listã completã cu dotãrile, utilajele, sculele, dispozitivele şi aparatele de mãsurare şi control utilizate la activitãţile solicitate;
7) Buletine de verificãri metrologice pentru toate aparatele de mãsurare şi control utilizate la activitatea de amplasare-instalare, asamblare sau reparare;
8) Deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare ca responsabil cu supravegherea lucrãrilor şi/sau responsabil tehnic cu sudura emise de conducerea agentului economic, conform anexei B (în original); personalul propus pentru RSL şi/sau RTS nu trebuie sã aibã funcţii de conducere;
9) Cumculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
10) Diplomele de absolvire ale personalului propus pentru autorizare emise de unitãţile de învãţãmânt (în copie);
11) Document din care sã rezulte cã personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioadã nedeteiminatã;
12) Listã completã cu sudorii autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT (angajaţi ai agentului economic) şi copii de pe autorizaţiile acestora (actualizate la zi);
13) Lista procedurilor de sudare (WPAR) omologate de ISCIR-INSPECT IT şi copii de pe acestea;
14) Autorizaţia eliberatã de ISCIR-INSPECT pentru laboratorul de control nedistructiv sau contractul de colaborare cu alt laborator (în copie).
15) Registrul de evidenţã a lucrãrilor executate (conform anexei O).

Memoriul trebuie sã conţinã şi urmãtoarele:
a) felul lucrãrilor (amplasare-instalare, asamblare sau reparare la instalaţii de GPL);
b) dotarea minimã cu piese de schimb;
c) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1; metodele folosite pentru verificarea calitãţii lucrãrilor executate precum şi dotarea cu laborator de efectuare a examinãrilor nedistructive (autorizat de ISCIR-INSPECT) şi laborator de efectuare a încercãrilor mecanice, tehnologice, metalografice şi analize chimice, autorizat de ISCIR-INSPECT; în cazul în care agentul economic nu dispune de laboratoare proprii se vor anexa contractele de colaborare (în copie) încheiate cu alte unitãţi economice autorizate de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea examinãrilor; de asemenea, se va preciza dotarea cu standuri pentru încercãri şi verificãri, conform datelor din tabelul 2;


ANEXA J

d) natura şi volumul lucrãrilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici, conform datelor din tabelul 3.

Tabelul 1
┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────┐
│Nr. │ │Tipul (marca) şi│ Obs.│
│crt.│ Utilajul pentru execuţie │caracteristicile│ │
│ │ │ principale │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤
│ │Tãiere: │ │ │
│ │a) foarfeci; │ │ │
│ 1 │b) ghilotine; │ │ │
│ │c) aparate oxiacetilenice; │ │ │
│ │d) aparate cu plasmã; │ │ │
│ │e) alte maşini şi aparate. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤
│ │Formare: │ │ │
│ │a) îndoire (valţuri); │ │ │
│ │b) ambutisare; │ │ │
│ 2 │c) maşini de îndoit; │ │ │
│ │d) maşini unelte (strunguri, maşini de frezat, │ │ │
│ │ raboteze, maşini de alezat, maşini de │ │ │
│ │ rectificat, maşini de gãurit etc.). │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────┘

Tabelul 2
┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────┐
│Nr. │ │Tipul (marca) şi│ Obs.│
│crt.│ Utilajul pentru verificare si control │caracteristicile│ │
│ │ │ principale │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤
│ │Pentru mãsurarea şi verificarea dimensiunilor: │ │ │
│ │a) dispozitive pentru mãsurarea diametrelor; │ │ │
│ 1 │b) şabloane pentru verificarea abaterilor de la │ │ │
│ │ forma geometricã; │ │ │
│ │c) aparate şi dispozitive pentru verificarea │ │ │
│ │ paralelismului, denivelãrilor şi verticalitãţii│ │ │
│ │d) aparate şi dispozitive pentru mãsurarea │ │ │
│ │ deformaţiilor. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤
│ 2 │Standuri pentru verificarea subansamblurilor la │ │ │
│ │instalaţii de GPL │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────┤
│ │Standuri pentru încercãri, echipamente cu │ │ │
│ │aparaturã de mãsurare şi control, în conformitate │ │ │
│ │cu prevederile prescripţiilor tehnice, │ │ │
│ 3 │Colecţia ISCIR, şi normele de fabricaţie: │ │ │
│ │a) sub sarcinã; │ │ │
│ │b) a componentelor de securitate. │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────┘

Tabelul 3
┌────┬─────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐
│ │ │Lucrãrile cuprinse │ Denumirea agentului │ │
│Nr. │ │în contractul de │economic cu care se │ Obs. │
│crt.│ Natura │colaborare şi felul │efectueazã colaborarea│ │
│ │colaborarii │în care se realizeazã│ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤
└────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘ANEXA K

Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea sau prelungirea autorizaţiei de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate din instalaţiile de GPL

Documentaţia se întocmeşte de cãtre agenţii economici care solicitã efectuarea activitãţii de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate din instalaţiile de GPL şi se înainteazã la ISCIR-INSPECT.
Documentaţia va conţine un memoriu din care sã rezulte cã agentul economic poate efectua distribuţia gazelor petroliere lichefiate din instalaţiile de GPL în condiţii optime şi de siguranţã, în conformitate cu normele legale în vigoare, prevederile proiectului, precum şi urmãtoarele:
1) Adresã de solicitare în care trebuie sã se precizeze:
- domeniul de activitate pentru care solicitã autorizarea;
- datele agentului economic (adresã, telefon, fax, cont, banca);
2) Statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care sã fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicitã autorizarea (în copie);
3) Certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
4) Certificatul de înregistrare fiscalã sau Codul Unic de Înregistrare al agentului economic (în copie);
5) Procedura privind modul de execuţie a activitãţii solicitate (scop, domeniu de aplicare, documente de referinţã, definiţii şi abrevieri, responsabilitãţi, descrierea activitãţii etc.);
6) Autorizaţia ADR şi ultimul proces-verbal de autorizare a funcţionãrii autocisternei (autocisternelor) utilizate în activitatea de distribuţie (dupã caz);
7) Deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare ca responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL) emise de conducerea agentului economic conform anexei B (în original); personalul propus nu trebuie sã aibã funcţii de conducere;
8) Curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
9) Diplomele de absolvire ale personalului propus pentru autorizare emise de unitãţile de învãţãmânt (în copie);
10) Document din care sã rezulte cã personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioadã nedeterminatã;
11) Lista completã cu operatorii instalaţiei de GPL, propuşi pentru autorizare sau autorizaţi de ISCIRINSPECT (sub fomiã de tabel), care va cuprinde: numele şi prenumele, funcţia, meseria, punctul de lucru.


ANEXA L

Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea sau prelungirea autorizaţiei pentru efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice a instalaţiilor de GPL

Documentaţia se întocmeşte de cãtre agentul economic solicitant, se înainteazã la ISCIR-INSPECT şi va conţine:
1) Adresã de solicitare în care trebuie sã se precizeze: domeniul de activitate pentru care solicitã autorizarea şi datele agentului economic (adresã, telefon, fax, cont, banca);
2) Statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care sã fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicitã autorizarea (în copie);
3) Certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
4) Certificatul de înregistrare fiscalã sau Codul Unic de înregistrare al agentului economic (în copie);
5) Procedura privind modul de execuţie a activitãţii solicitate (scop, domeniu de aplicare, documente de referinţã, definiţii şi abrevieri, responsabilitãţi, descrierea activitãţii, înregistrãri, acte normative etc.);
6) Memoriu tehnic care va conţine:
a) domeniul pentru care se solicitã autorizarea (efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii pentru evaluarea stãrii tehnice a instalaţiilor de GPL, cu specificarea parametrilor maximi şi a caracteristicilor funcţionale);
b) numele şi prenumele, pregãtirea teoreticã, vechimea în specialitate şi cea în domeniul specificat pentru personalul propus sã avizeze aceste programe şi care urmeazã sã fie autorizat de ISCIR-INSPECT, cu ataşarea urmãtoarelor acte:
- copie act studii;
- curriculum vitae semnat în original;
- decizie de numire conform anexei C;
- document din care sã rezulte cã personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioadã nedeterminatã;
c) lista principalelor programe elaborate de personalul propriu pentru care se solicitã autorizarea.

Observaţie: În cazul existenţei unor subunitãţi (filiale, ateliere etc.), pentru care se solicitã autorizarea şi care au un alt sediu decât al agentului economic solicitant, se vor emite autorizaţii separate pentru fiecare subunitate în parte.ANEXA M

Model de registru de evidenţã al unitãţii de întreţinere-interventie
pentru instalaţii de GPL
┌──┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┬─────────────────┬─┐
│N │ Tipul │Proiect de│Parametri │Beneficiarul│Numele si│Numele si prenu- │O│
│r │instalati-│executie │de lucru │proiectului │prenumele│mele persoanei │b│
│ │ei de GPL │(denumire,│ai insta- │instalatiei │verifica-│care avizeaza │s│
│ │ x) │data, pro-│latiei de │de GPL(denu-│torului │conform, autori- │ │
│c │ │iectant, │ GPLxx) │mire si │si data │zat ISCIR, nr. │ │
│r │ │cod │ │sediu) │efectua- │scrisorii de │ │
│t │ │proiect) │ │ │rii veri-│imputernicire si │ │
│ │ │ │ │ │ficarii │data efectuarii │ │
│ │ │ │ │ │ │avizarii conforme│ │
├──┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────────────┼─┤
├──┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────────────┼─┤
├──┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────────────┼─┤
└──┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴─────────────────┴─┘


NOTE: x) Se va specifica dacã recipientul sub presiune este suprateran descoperit, suprateran acoperit cu nisip sau pãmânt sau subteran.
xx) Pentru instalaţii de GPL: fluidul de lucru, presiunea de lucru pe componente de proba hidraulica a diferitelor componente, presiune de verificare la etanseitate, volumul, temperatura minima si cea maxima de lucru, gradul de umplere pentru recipientele sub presiune.ANEXA O

Model de registru de evidenţã al unitãţii de amplasare-instalare,
asamblare şi/sau reparare pentru instalaţii de GPL
┌─┬───┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───┬─┐
│N│Ti-│Proiect│Parame-│Proiect│Detina-│Utili-│Numele│Numele│Proces│Decla-│Pro│O│
│r│pul│de exe-│tri de │de am- │tor al │zator │si │si pre│verbal│ratie │ces│b│
│ │in-│cutie │lucru │plasare│instala│final │prenu-│numele│de re-│de │ver│s│
│c│sta│(denumi│ai in- │insta- │tiei de│al in-│mele │respon│ceptie│confor│bal│ │
│r│la-│re,data│stala- │lare │GPL │stala-│respon│sabi- │a in- │mitate│IS-│ │
│t│ti-│proiec-│tiei de│(nr. │(denu- │tiei │sabi- │lului │stala-│(nr.si│CIR│ │
│ │ei │tant, │GPLxx) │proiect│mire si│de GPL│lului │cu │tiei │data │de │ │
│ │de │cod pro│ │data │sediu) │(denu-│cu su-│sudura│de GPL│emite-│pu-│ │
│ │GPL│iect) │ │aviza- │ │mire │prave-│autori│(nr.si│rii) │ne-│ │
│ │x) │ │ │rii, │ │si │gherea│zat │data │ │re │ │
│ │ │ │ │cine │ │sediu)│lucra-│ISCIR,│emite-│ │in │ │
│ │ │ │ │l-a │ │ │rilor,│nr. │rii) │ │fun│ │
│ │ │ │ │avizat)│ │ │auto- │poan- │ │ │cti│ │
│ │ │ │ │ │ │ │rizat │son si│ │ │une│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ISCIR,│data │ │ │(nr│ │
│ │ │ │ │ │ │ │data │efectu│ │ │si │ │
│ │ │ │ │ │ │ │efectu│arii │ │ │da-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │arii │acti- │ │ │ta │ │
│ │ │ │ │ │ │ │acti- │vita- │ │ │emi│ │
│ │ │ │ │ │ │ │vita- │tii │ │ │te-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │tii │ │ │ │rii│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ )│ │
├─┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴───┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───┴─┘NOTE: x) Se va specifica dacã recipientul sub presiune este suprateran descoperit, suprateran acoperit cu nisip sau pãmânt, sau subteran.
xx) Pentru instalaţii de GPL/recipiente sub presiune: fluidul de lucru, presiunea de lucru, presiunea de probã hidraulicã, presiunea de verificare la etanşeitate, volumul, temperatura minimã şi cea maximã de lucru, gradul de umplere
ANEXA P

Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI)

(Paginal)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL │
│ CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB │
│ PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT │
│ ISCIR-INSPECTIT .................................... │
│ │
│ │
│ │
│ AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA │
│ TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR │
│ │
│ │
│ │
│ AUTORIZAŢIA Nr. x) .......................... │
│ │
│ │
│ │
│ Numele şi prenumele ...........data şi locul naşterii ............. │
│ cod numeric personal .............................................. │
│ În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei │
│ nr. ........ din ........ a agentului economic .................... │
│ se autorizeazã sã execute în cadrul unitãţii: │
│ a) supravegherea xx) .................... din dotarea sau folosinţa │
│ agentului economic. │
│ │
│ │
│ Data ..................... │
│ │
│ INSPECTOR ŞEF, │
│ │
│ (Semnãtura, ştampila) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Pagina 2)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Posesorul autorizaţiei are obligaţiile şi responsabilitãţile prevãzute de │
│ legislaţia în vigoare şi prescripţiile tehnice specifice. Rãspunde, împreunã │
│ cu conducerea agentului economic, de luarea mãsurilor pentru aplicarea │
│ prevederilor prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR. │
│ Autorizaţia este valabilã numai în cadrul agentului economic pentru care a │
│ fost autorizat personalul. │
│ Autorizaţia poate fi retrasã de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de │
│ constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale. │
│ Prezenta autorizaţie este valabilã pânã la data de xxx) .................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘___________________
NOTE: x) Se va trece numãrul de înregistrare a agentului economic în evidenţa ISCIR-INSPECT
IT supra numãrul de ordine al autorizaţiei.
Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.

xx) Se va trece, dupã caz: instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii sub presiune şi de ridicat, recipiente transportabile etc.

xxx) Se va indica data efectivã (ziua, luna, anul).
Autorizaţia se va acorda pe maxim 2 ani.
ANEXA Q


Programa analiticã de pregãtire a operatorilor instalaţiilor
de GPL
┌───┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬────┐
│Nr.│ Tema │ Mod de desfãşurare │ Nr.│
│crt│ │ │ore │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ 1 │Instalaţii de GPL: clasificare, pãrţi │ Prelegere │ 6 │
│ │componente, mod de funcţionare │ Aplicaţie practicã │ 2 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ 2│Exploatarea în siguranţã a instalaţiilor │ Prelesere │ 6 │
│ │ de GPL │ Aplicaţie practica │ 2 │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ │Recipiente sub presiune din componenta │ │ │
│ │instalaţiilor de GPL; │ │ │
│ 3│Armãturi; Dispozitive de siguranţã; Conducte; │ Prelegere │ 4 │
│ │Furtunuri; Aparate de mãsurare şi control; │ │ │
│ │Prevederile prescripţiilor tehnice, │ │ │
│ │Colecţia ISCIR │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ 4 │Caracteristicile fizico-chimice ale GPL; │ │ │
│ │Riscurile de incendiu şi cele de explozie │ Prelegere │ 6 │
│ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ 5 │Distribuţia GPL la autovehicule; │ Aplicaţie practicã │ 1 │
│ │ Mod de operare │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ │Incidente şi incendii la transportul, stocarea│ Prelegere │ 4 │
│ 6 │şi distribuţia GPL la autovehicule; │ Aplicaţie practica │ 2 │
│ │Modul de acţiune în caz de incendiu, alarmare,│ │ │
│ │anunţare, stingere │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ │Umplerea (încãrcarea) cu GPL a recipientelor │ Prelegere │ 4 │
│ 7 │sub presiune din componenţa instalaţiilor │ Aplicaţie practica │ 1 │
│ │de GPL de la cisternã; Reguli şi masuri de │ │ │
│ │siguranţa şi de prevenire şi stingere │ │ │
│ │a incendiilor │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼────┤
│ 8 │Testarea operatorilor instalaţiei de GPL │ Test │ 2 │
└───┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴────┘Recapitulaţie:

I Partea teoreticã ...................... 30 ore
II Partea practicã ....................... 8 ore
III Verificarea cunoştinţelor:
- teoretice ........................... 2 ore
- practice ............................ 1 orã
ANEXA R

(Coperta carnetului de autorizare)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ (Sigla ISCIR) │
│ AUTORIZAŢIE*1) │
│ │
│ Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, │
│ recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat │
│ - ISCIR - │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

______________
*1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.


(Pe prima copertã, în interior)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Posesorul autorizaţiei are obligaţia sã cunoascã şi sã aplice întocmai │
│ prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi ale instrucţiunilor │
│ specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor respective. │
│ Acesta trebuie sã se prezinte din doi în doi ani la examenul medical │
│ şi anual la verificarea cunoştinţelor. │
│ Autorizaţia este personalã, se va pãstra permanent asupra posesorului │
│ în bunã stare şi se va prezenta la cererea inspectorului de specialitate │
│ al ISCIR-INSPECT IT şi a organelor împuternicite ale deţinãtorului │
│ instalaţiei. │
│ Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii de tipul │
│ celor înscrise în autorizaţie. │
│ Este interzisã deservirea instalaţiilor dacã acestea nu sunt autorizate │
│ sã funcţioneze, exceptând cazurile în care se executã verificãri şi │
│ încercãri în vederea punerii în funcţiune sau omologãrii prototipurilor. │
│ Autorizaţia se poate retrage de cãtre organele oficiale de verificare ale │
│ deţinãtorului când posesorul este gãsit sub influenţa alcoolului în timpul │
│ serviciului sau când se constatã cã a sãvârşit abateri grave care │
│ pericliteazã securitatea instalaţiei şi a persoanelor. │
│ Autorizaţia poate fi retrasã de ISCIR-INSPECT IT, pe baza cererii │
│ agentului economic, atunci când: │
│ - se constatã abateri de la instrucţiunile de deservire a │
│ instalaţiilor; │
│ - personalul are o slabã pregãtire în meseria respectivã │
│ şi dã dovadã de lipsã de interes în împrospãtarea cunoştinţelor │
│ profesionale; │
│ - se constatã modificãri, adãugiri sau ştersãturi în carnetul de │
│ autorizare, fãrã viza ISCIR-INSPECT IT; modificarea carnetului │
│ de autorizare se considerã falsificare de acte publice şi │
│ se sancţioneazã conform legii; │
│ - dupã notarea a 5 abateri în carnet, când se retrage │
│ definitiv autorizaţia. │
│ In cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauzã poate │
│ obţine un nou carnet de la ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise │
│ vizate de unitatea unde lucreazã şi cu condiţia publicãrii pierderii, │
│ conform reglementãrilor legale privind pierderea actelor oficiale.*1) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
___________
*1)În cazul în care este necesar textul se va continua şi pe interiorul
ultimei coperte.


(Pagina 1)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ROMÂNIA │
│ Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune │
│ şi Instalaţiilor de Ridicat │
│ - ISCIR - │
│ │
│ AUTORIZAŢIE*) │
│ │
│ Nr. ........ 1).......... │
│ │
│ ........... 2) │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

______________
1) Numãrul autorizaţiei se va scrie pe fiecare paginã, în partea de jos.
2) În partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numãrul paginii
respective (pe toate paginile carnetului).
*) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.


(Pagina 2)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ AUTORIZAŢIE DE _____________________ 1)_______________________________ │
│ │
│ Numele ............................................................... │
│ Prenumele ............................................................ │
│ Data şi locul naşterii ............................................... │
│ CNP .................... 2) .......................................... │
│ Se autorizeazã a deservi ............................................. │
│ Eliberat de ............... 3)........................................ │
│ │
│ În baza procesului-verbal nr. .............. din ..................... │
│ Inspector de specialitate al ISCIR-INSPECT IT ........................ │
│ │
│ (Semnãtura şi ştampila) │
│ │
│ Nr. .................. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

________________
1) Se va completa "ocupaţia/meseria".
2) CNP- Cod numeric personal.
3) Denumirea ISCIR-INSPECT IT emitente.

(Pagina 3)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Loc pentru fotografie │
│ Semnãtura posesorului │
│ │
│ Data eliberãrii .................... │
│ Completat de ....................... │
│ │
│ │
│ INSPECTOR ŞEF │
│ (Numele, prenumele, semnãtura şi ştampila) │
│ │
│ Nr. ........... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Paginile 4, 5 şi 6)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI │
│ _______________________________________ │
│ │
│ 1)ISCIR INSPECT IT ................................................. │
│ Nr. proces-verbal şi data ........................................ │
│ Se autorizeazã a deservi ............... din grupa................ │
│ Tipul............................ │
│ │
│ Preşedinte comisie │
│ ............................... │
│ │
│ (Numele, prenumele, semnãtura şi ştampila) │
│ │
│ __________________________________________________________________ │
│ │
│ 2) ............................................................. │
│ │
│ ................................................................ │
│ │
│ __________________________________________________________________ │
│ │
│ Nr. ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ: Textul de la pct. 1) se va repeta de douã ori pe paginã.


(Paginile 7, 8, 9 şi 10)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ EXAMINĂRI ANUALE │
│ ┌───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐ │
│ │Nr. proces-verbal/ │Denumirea deţinãtorului │Preşedintele comisiei │ │
│ │ Data │ │ (Numele, prenumele, │ │
│ │ │ │ semnãtura şi ştampila) │ │
│ ├───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ 1) │ │ │ │
│ └───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘ │
│ │
│ │
│ Nr._________ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
_________
1) Pe fiecare paginã se vor tipãri 5 rânduri.


(Paginile 11 şi 12)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ABATERI │
│ de la normele legale în vigoare │
│ │
│ │
│ ┌───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐ │
│ │Nr. proces-verbal/ │ Natura abaterii │Inspectorul care a │ │
│ │ Data │ Sanctiunea │constatat abaterea │ │
│ │ │ │ (Numele, prenumele, │ │
│ │ │ │ semnãtura şi ştampila) │ │
│ ├───────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ 1) │ │ │ │
│ └───────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘ │
│ │
│ │
│ Nr._________ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


_____________
1) Pe fiecare paginã se vor tipãri 3... 5 rânduri.
ANEXA S

Model de proces-verbal ISCIR
┌──────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┐
│ ROMÂNIA INSPECŢIA │ │ INSPECTIA │
│ Inspecţia de stat pentru, │ │ TERITORIALĂ .............. │
│ controlul cazanelor, │ Proces-verbal │ .......................... │
│ recipientelor sub presiune şi│de verificare │ Adresa ................... │
│ instalaţiilor de ridicat │ tehnica, │ Telefon .......... │
│ -ISCIR- │nr. ........ │ Fax .............. │
│ │ │ │
└──────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────┘Îcheiat astãzi ............. cu ocazia ......... efectuat în baza <>Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 , <>Hotararea Guvernului nr. 738/2003 , <>Decretului nr. 587/1973 , modificat şi completat prin <>Decretul nr. 417/1985 , aplicabile, şi prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ........... tip ........ cu nr. de inventar/fabricaţie ........ şi cartea instalaţiei nr. ....... având parametrii ultimei verificãri ............
Denumirea agentului economic ....... din localitatea ....... str. ........nr. ...... judet/sector ..... cod fiscal ........
Verificarea s-a efectuat la ......... din localitatea ....... str. .......... nr. ..... judeţ/sector .............
Subsemnatul 1) .......... am constatat urmãtoarele: ........................
Dupã aceastã verificare s-a admis ........2) ................
Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ..................
Pentru aceastã verificare se va plãti suma de ......... lei de cãtre ....... din localitatea ...... str. ....... nr. ..... judeţ/sector ....... în cont ...... deschis la Banca ........ filiala ......................

_________________
1) Funcţia, numele şi prenumele.
2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.


Am luat la cunoştinţã


Organ de
verificare
..............

Directorul agentului
economic sau
delegatul sãu
....................

Responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnicã
......................

Delegatul agentului
economic montator,
reparator
.......................


ANEXA T

Autorizarea operatorilor instalaţiilor de GPL

T. 1 Generalitãţi

Operatorii instalaţiilor de GPL, care efectueazã activitãţi de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate, trebuie sã fie instruiţi (specializaţi) şi autorizaţi. Autorizaţia se elibereazã individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii condiţiilor specificate în prezenta anexã privind capabilitatea teoreticã şi practicã de a exercita activitatea pentru care sunt autorizate.

T.2 Condiţii de autorizare

T.2.1 Pentru a fi înscrişi la cursul de specializare, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT IT, candidaţii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) au absolvit învãţãmântul obligatoriu;
c) sunt apţi medical pentru prestarea activitãţii de operator;
d) fac dovada cã au absolvit cursul de specializare în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT IT, organizat conform prevederilor prezentei anexe;
e) îndeplinesc condiţiile de practicã la instalaţia de GPL pe care o vor deservi.
T.2.2 Persoanele care au studii superioare de specialitate (ingineri sau subingineri) şi solicitã autorizarea de cãtre ISCIR-INSPECT IT pentru activitatea de operator instalaţie de GPL se pot înscrie direct la examenele de autorizare, cu condiţia sã prezinte adeverinţa de practicã conform modelului din anexa V.

T.3 Organizarea cursurilor în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT IT

T.3.1 În vederea autorizãrii operatorilor instalaţiilor de GPL, se vor organiza cursuri de specializare de cãtre agenţi economici abilitaţi prin lege, iar deschiderile de cursuri vor fi avizate de ISCIR-INSPECT IT. Dupã absolvirea cursului de specializare, participanţilor li se vor elibera adeverinţe de instruire, conform modelului din anexa U.
T.3.2 Cursurile de specializare, în vederea autorizãrii ca operator instalaţie de GPL, se vor preda pe baza programei analitice cuprinse în anexa Q, care reprezintã minimum de cunoştinţe şi de duratã de instruire necesare pentru autorizare.
De la caz la caz, în funcţie de complexitatea instalaţiilor de GPL şi a lucrãrilor practice care trebuie sã fie efectuate, programele analitice vor fi adaptate şi dezvoltate corespunzãtor.
T.3.3 Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni şi instructori de specialitate sau de specialitãţi înrudite domeniului, care îndeplinesc criteriile de: competentã tehnicã, experienţã profesionalã în domeniul exploatãrii instalaţiilor de GPL şi cunoaştere corespunzãtoare a prevederilor prescripţiilor tehnice.
T.3.4 Cursurile de specializare vor fi avizate de ISCIR-INSPECT IT. În acest scop unitatea care organizeazã aceste cursuri va depune oficial la ISCIR-INSPECT IT, cu cel puţin 15 zile înainte de deschiderea cursurilor, în douã exemplare, urmãtoarele:
a) programa analiticã, conform pct. T.3.2, dezvoltatã pe lecţii şi desfãşuratã sub formã de orar, care va cuprinde:
- obiectul (tema) lecţiei, teorie şi practicã;
- numãrul de ore (teorie şi practicã);
- data, ora şi locul desfãşurãrii lecţiilor;
- lectorul care susţine respectiva lecţie.
b) suportul de curs-respectiv documentaţia de referinţã pentru programa analiticã, care se va pune la dispoziţia cursanţilor;
c) tabelul cuprinzând numele şi prenumele lectorilor, pregãtirea profesionalã, funcţia şi locul de muncã (dupã caz);
d) tabelul cuprinzând numele şi prenumele, ziua, luna şi anul naşterii, seria şi nr. actului de identitate, pregãtirea şcolarã şi calificarea profesionalã a cursanţilor, precum şi locul de muncã prezent;
e) tabelul cuprinzând numele şi prenumele cursanţilor şi ale supraveghetorului de practicã, precum şi tipul instalaţiei de GPL şi orarul de efectuare a stagiului de practicã;
f) dosarele personale ale candidaţilor (într-un singur exemplar), întocmite de organizatorul cursului de specializare, care trebuie sã conţinã urmãtoarele documente:
- certificat de naştere (în copie);
- certificat de absolvire a învãţãmântului obligatoriu (în copie);
- certificat de calificare profesionalã, dacã existã (în copie);
- adeverinţã medicalã cu menţiunea: "Apt pentru prestarea activitãţii de operator instalaţie de GPL";
- fotografie tip 3/4 cm.
Deschiderea cursului de specializare nu se poate face decât dupã obţinerea avizului de la ISCIR-INSPECT IT, chiar dacã ISCIR-INSPECT IT a avizat deschiderea unei sesiuni de cursuri anterioare.
T.3.5 Pentru avizarea deschiderii cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va efectua urmãtoarele:
a) va verifica toate documentele prezentate, conform pct. T.3.4, şi va confirma cã le-a acceptat prin avizarea acestora cu semnãtura şi ştampila inspectorului constatator;
b) va verifica şi va confirma, dupã caz, realizarea prevederilor de la pct, T.3.2 şi T.3.3;
c) verificãrile menţionate anterior, la lit. a) şi b), constatãrile fãcute şi propunerile privind avizarea vor fi consemnate de cãtre inspectorul constatator într-un proces-verbal (conform anexei S) în douã exemplare;.
d) procesul-verbal menţionat anterior va fi prezentat inspectorului şef, care va analiza şi va decide în privinţa avizãrii cursului, comunicând rezultatul organizatorului cursului; comunicarea va fi însoţitã de un exemplar din procesul-verbal menţionat la lit. c) şi din documentele menţionate la pct. T.3.4; acest exemplar din documentaţia care a stat la baza avizãrii cursului, împreunã cu dosarele candidaţilor, se pãstreazã de cãtre organizatorul cursului care rãspunde de corectitudinea completãrii şi pãstrãrii acestora conform legislaţiei în vigoare;
e) câte un exemplar din procesul-verbal menţionat la lit. c) şi din documentele menţionate la pct. T.3.4, cu excepţia dosarelor candidaţilor menţionate la pct. T.3.4 lit. f), vor fi pãstrate la ISCIR-INSPECT IT ca anexã la copia comunicãrii.
T.3.6 Verificãrile care stau la baza avizãrii cursurilor de specializare reprezintã raportul de evaluare a capabilitãţii tehnice şi legalitãţii unitãţii organizatoare a cursurilor.
T.3.7 Cursurile de specializare, în vederea autorizãrii ca operator instalaţie de GPL, vor fi urmate de o practicã la instalaţia de GPL. Dupã efectuarea practicii, se va obţine adeverinţa de practicã conform modelului din anexa V.

T.4 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare

T.4.1 Organizatorul cursurilor de specializare va asigura urmãrirea frecvenţei cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţinute şi verificarea nivelului de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi practice predate.
Dupã absolvirea cursului de specializare, participanţilor li se vor elibera adeverinţe de instruire, conform modelului din anexa U.
Adeverinţele de instruire constituie actul doveditor pentru îndeplinirea uneia dintre condiţiile de participare la examenul de autorizare de cãtre ISCIR-INSPECT IT.
T.4.2 Data si locul examinãrii, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT IT, propuse de organizatorul cursului de specializare, precum şi numãrul candidaţilor care vor participa la examen vor fi comunicate, în scris, la ISCIR-INSPECT IT, cu cel puţin 15 zile înainte, de cãtre conducerea unitãţii care a organizat cursurile. ISCIR-INSPECT IT va confirma organizatorului data exactã a examinãrii candidaţilor.
T.4.3 Examinarea cursanţilor se face de cãtre o comisie compusã din:
a) inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT-preşedintele comisiei;
b) responsabilul cursului de specializare;
c) responsabilul cu supravegherea lucrãrilor al agentului economic de distribuţie, unde au loc şi examinãrile practice;
d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului de specializare.
T.4.4 Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:
a) dacã au fost îndeplinite condiţiile impuse în prezenta anexã;
b) catalogul cursului de specializare;
c) adeverinţele de instruire, prevãzute la pct. T.4.1;
d) adeverinţele de practicã pe instalaţia de GPL pentru care se solicitã autorizarea;
e) adeverinţa medicalã cu menţiunea: "Apt pentru prestarea activitãţii de operator instalaţie de GPL";
f) certificatul de absolvire a învãţãmântului obligatoriu (în copie);
g) certificatul de calificare profesionalã, dacã existã (în copie);
h) certificatul de naştere (în copie);
i) existenţa unei fotografii tip 3/4 cm.
Candidaţii care au dosarele incomplete nu vor fi primiţi în examen.
T.4.5 Autorizarea operatorilor instalaţiilor de GPL se face pe baza unui examen al cãrui rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal tip, conform modelului din anexa W.
T.4.6 Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului din anexa R.
Carnetul de autorizare se înmâneazã de cãtre ISCIR-INSPECT IT absolvenţilor care au reuşit la examen, sub semnãturã de primire.
T.4.7 Candidatul "RESPINS" se poate prezenta la o nouã examinare în termen de maxim 30 de zile de la terminarea examenului, în aceastã perioadã de timp, candidatul îşi va îmbunãtãţi pregãtirea teoreticã şi va efectua un nou stagiu de practicã, confirmat prin eliberarea unei noi adeverinţe de practicã, conform modelului din anexa V.

T.4.8 Candidaţii admişi vor primi un carnet de autorizare tip, conform anexei R.
T.4.9 In cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului şi la care se va anexa dovada publicãrii pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României, Partea III, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR-INSPECT IT emitentã va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).
T.4.10 Valabilitatea autorizaţiei este de un an. înainte de expirarea valabilitãţii autorizaţiei, persoanele autorizate au obligaţia sã se prezinte la ISCIR-INSPECT IT pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei, iar din doi în doi ani sã prezinte şi adeverinţa medicalã cu menţiunea: "Apt; pentru prestarea activitãţii de operator instalaţie de GPL".
T.4.11 Persoanelor autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, care desfãşoarã activitatea de operator instalaţie de GPL pentru care deţin carnet de autorizare şi nu se prezintã la examinãrile menţionate la pct. T.4.10 sau persoanelor autorizate care, în urma examinãrilor respective, obţin rezultate necorespunzãtoare li se vor retrage carnetele de autorizare de cãtre ISCIR-INSPECT IT pe timp limitat sau definitiv, dupã caz.
T.5 Sancţionarea personalului autorizat
Personalul autorizat, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, poate fi verificat de cãtre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, în timpul efectuãrii activitãţilor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplicã cunoştinţele teoretice şi practice.
Se pot lua urmãtoarele mãsuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic unde îşi desfãşoarã activitatea operatorul, pentru aplicarea de sancţiuni prevãzute în regulamentul de ordine interioarã;
b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;
c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadreazã în prevederile legislaţiei în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;
d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de gravitatea abaterii comise;
e) retragerea definitivã a carnetului dupã comiterea a 5 abateri consemnate în carnetul de autorizare.

T.6 Dispoziţii finale

T.6.1 Personalul autorizat, conform prevederilor prezentei anexe, este obligat sã poarte permanent, la locul de muncã, carnetul de autorizare asupra sa,
T.6.2 In cazul uzurii avansate sau deteriorãrii accidentale a carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise şi motivate, ISCIR-INSPECT IT emitentã, va elibera alt carnet de autorizare, pentru înlocuirea celui uzat, cu condiţia depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR-INSPECT IT emitentã.
T.6.3 Orice modificare, adãugire sau ştersãturã efectuatã în carnetul de autorizare, care nu este înregistratã în evidenţa tehnicã a ISCIR-INSPECT IT emitente şi fãrã semnãtura şi ştampila inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT; care a efectuat cele de mai sus, atrage dupã sine anularea carnetului de autorizare şi sancţionarea celui vinovat conform legii.

ANEXA U

Model de adeverinţã de instruire pentru autorizarea operatorilor
instalaţiilor de GPL


UNITATEA
.....................
Localitatea.
.....................

ADEVERINŢA DE INSTRUIRE
Nr. ..... din ........

Prin prezenta se adevereşte cã domnul (doamna) ....... angajat/angajatã la ...... 1) ...... nãscut/nãscutã la data de ........ în localitatea ....... sector/judeţ ...... având ca studii de bazã ........ şi calificarea ....... a urmat cursul de specializare ţinut la ...... de la ..... pânã la ....... totalizând ........ ore.
Prezenta adeverinţã s-a eliberat pentru a-i servi cursantului la examenul de autorizare de cãtre ISCIRINSPECT IT ca operator instalaţie de GPL tip...........

______________
*1) Denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţã.


DIRECTOR,
(Numele, prenumele, ştampila şi semnãtura)

ANEXA V

Model de adeverinţã de efectuare a practicii obligatorii pentru
autorizarea operatorilor instalaţiilor de GPL

UNITATEA
......................
Localitatea ..........

ADEVERINA DE PRACTICA
Nr. ...... din ......

Prin prezenta se adevereşte cã domnul (doamna) ....... nãscut/nãscutã la data de ....... în localitatea ......... sector/judeţul ....... angajat/angajatã la ........*1) a efectuat practica la ......... sub supravegherea domnului (doamnei) ......... 2) ....... de la ...... pânã la ..... totalizând ...... ore.
In acest timp domnul (doamna)........ şi-a însuşit deprinderile practice, a corespuns cerinţelor şi se poate prezenta la examenul de autorizare.
Prezenta adeverinţã s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.

_______________
*1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţã.
*2) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practicã sub supravegherea cãruia s-a efectuat practica.


DIRECTOR,
(Numele, prenumele,semnãtura şi ştampila)

RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA
LUCRĂRILOR,
(Numele, prenumele şi semnãtura)

SUPRAVEGHETOR
DE PRACTICĂ,
(Numele, prenumele şi semnãtura)ANEXA W


UNITATEA
.......................
Localitatea ...........

PROCES-VERBAL
Nr. .......... din .............
cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare ca operator instalaţie
de GPL tip ........... a urmãtorilor candidaţi:
┌──┬────┬─────┬────────┬─────┬───────┬────────┬───────────┬───────┬──────────┬─┐
│N │Nu- │Data │ Locul │CNP │Prega- │ Uni- │Rezultatul │Numarul│ Semnatu- │O│
│r │mele│nas- │nasterii│*1) │ tirea │tatea la│obtinut la │carne- │ra de pri-│b│
│ │ si │terii│ (loca- │ │scolara│ care │ examen │tului │ mire │s│
│c │pre-│ │litate, │ │ ante- │ lu- ├───────────┤de au- │ │ │
│r │nu- │ │ judet) │ │rioara │ creaza │ Admis (A) │tori- │ │ │
│t │mele│ │ │ │ │si loca-│Respins (R)│zare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │litatea ├─────┬─────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │teo- │prac-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │retic│ tic │ │ │ │
├──┼────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─┤
├──┼────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─┤
├──┼────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─┤
├──┼────┼─────┼────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼─┤
└──┴────┴─────┴────────┴─────┴───────┴────────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴─┘___________
*1) CNP - Cod numeric personal.

Dosarele candidatilor de mai sus au fost verificate de catre comisie si sunt complete, iar cele ale candidatilor reusiti, impreuna cu lucrarea scrisa si un exemplar din procesul-verbal, au ramas la organizatorul cursului.

PRESEDINTE COMISIE
(Nume, prenume, semnatura si stampila)
....................................

RESPONSABIL DE CURS
(Nume, prenume, şi semnatura )

Alti membri ai comisiei
(Nume, prenume şi semnãtura)

________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016