Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA din 5 decembrie 2003 PT C 7-2003 - CERINTE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA, REPARAREA, VERIFICAREA, SCOATEREA DIN UZ SI CASAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA din 5 decembrie 2003  PT C 7-2003 - CERINTE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA, REPARAREA, VERIFICAREA, SCOATEREA DIN UZ SI CASAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA*)    Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA din 5 decembrie 2003 PT C 7-2003 - CERINTE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA, REPARAREA, VERIFICAREA, SCOATEREA DIN UZ SI CASAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 933 bis din 24 decembrie 2003
*) Aprobata prin <>Ordinul nr. 308 din 5 decembrie 2003 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 24 decembrie 2003.


PT C 7-2003

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- REGLEMENTARE TEHNICA NAŢIONALA -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PT C 7-2003

CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA, REPARAREA,
VERIFICAREA, SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢĂ


COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

- ISCIR -

- EDIŢIE OFICIALĂ -

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicativ : PT C 7-2003 Ediţia 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicãrii întocmai a prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurãtor şi proprietãţii.
Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici care utilizeazã, reparã, verificã, scot din uz şi caseazã dispozitive de siguranţã.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt rãspunzãtori de aplicarea corectã a acesteia.

ISCIR Telefon: (+4021)411.97.60; 411.97.61
Str Sf Elefterie Fax: (+4021) 411.98.70
nr. 47-49, sector 5 E-mail. iscir@fx.ro
BUCUREŞTI www.iscir.ro
Cod: 050524

Reproducerea sau utilizarea integralã sau parţialã a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisã dacã nu existã acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi sã se asigure cã sunt în posesia ediţiei oficiale tipãrite.

1. GENERALITĂŢI
1.1 Scop
1.1.1 Prezenta prescripţie tehnicã face parte din reglementãrile tehnice naţionale referitoare la dispozitive de siguranţã.
1.1.2 Prezenta prescripţie tehnicã este elaboratã în baza legislaţiei în vigoare privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibili şi conţine prevederi tehnice minime obligatorii privind utilizarea, repararea, verificarea tehnicã periodicã, scoaterea din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţã, precum şi pentru autorizarea agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi specifice.
1.1.3 Prezenta prescripţie tehnicã se adreseazã agenţilor economici, autorizaţi de ISCIR-INSPECT, şi utilizatorilor, fãrã a interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţã şi/sau exploatarea dispozitivelor de siguranţã care respectã condiţiile tehnice din prezenta prescripţie tehnicã.
1.1.4 Autoritatea tehnicã naţionalã care asigurã punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnicã este ISCIR-Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, prin ISCIR-INSPECT, care, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 , este organul de specialitate cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi a siguranţei în funcţionare pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune în categoria cãrora se integreazã şi dispozitivele de siguranţã.
1.2 Domeniu de aplicare
1.2.1 Prin "dispozitive de siguranţã" se înţeleg "supape de siguranţã şi membrane de rupere", care se clasificã astfel:
a) supape de siguranţã cu acţiune directã:
- supape de siguranţã cu arc;
- supape de siguranţã cu greutate axialã;
- supape de siguranţã cu pârghie şi contragreutate;
b) supape de siguranţã cu acţiune indirectã:
- supape de siguranţã pilotate;
- supape de siguranţã cu impuls;
c) supape de siguranţã cu acţiune mixtã :
- supape de siguranţã directe cu arc şi cu acţionare de la distanţã;
- supape de siguranţã cu arc şi încãrcare suplimentarã;
d) membrane de rupere având urmãtoarele tipuri constructive:
- membranã bombatã convenţional tensionatã;
- membranã bombatã cu şanţuri sau rizuri (precrestate tensionate);
- membranã bombatã invers (de colaps);
- membranã bombatã invers (de colaps) cu şanţuri sau rizuri;
- membranã multistrat.
1.3 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnicã face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescripţii tehnice şi alte reglementãri naţionale.
1.3.1 Legi şi hotãrâri
● <>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãţii produselor
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
● <>Decret nr. 290/1977 privind norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţã îndelungatã destinate consumatorilor, republicatã în 1997
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind "Produse şi servicii care pot pune în pericol viaţa, sãnãtatea, securitatea muncii şi protecţia mediului"
● <>Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, aprobatã prin <>Legea nr. 11/1994
● <>Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 451/2001
● <>Ordinul ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 privind "Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei" şi "Norma metodologicã privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare"
1.3.2 Standarde
Standardele aplicabile sunt menţionate în anexa A.
1.4 Termeni şi definiţii
1.4.1 accesibilitate pentru întreţinere şi utilizare - însuşire (caracteristicã) a echipamentului de a permite utilizatorului final sau personalului de specialitate accesul la piesele componente în timpul utilizãrii şi întreţinerii, fãrã a conduce la situaţii care pot provoca prejudicii sau rãniri ale acestora.
1.4.2 accident - orice eveniment care poate produce rãniri, mutilãri sau chiar decesul persoanelor, datorat dispozitivelor de siguranţã.
1.4.3 agent economic autorizat - persoanã juridicã autorizatã de ISCIR-INSPECT pentru prestarea de activitãţi (lucrãri) specializate. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi autorizat de ISCIR-INSPECT, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, pentru seturi de activitãţi specializate.
1.4.4 autorizaţie - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atestã capabilitatea tehnicã a unui agent economic de a efectua urmãtoarele seturi de activitãţi:
- reparare şi verificare dupã reparare a supapelor de siguranţã;
- verificare la deschidere-închidere a supapelor de siguranţã.
Autorizaţiile solicitate de agentul economic sunt emise separat pentru fiecare activitate.
1.4.5 autorizaţie de funcţionare - ansamblu de activitãţi de verificare şi validare a rezultatelor mãsurãrilor şi încercãrilor funcţionale executate la punerea în funcţiune iniţialã a echipamentului sub presiune sau cu ocazia verificãrilor tehnice periodice, în scopul confirmãrii îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în siguranţã la utilizator (deţinãtor).
1.4.6 autorizaţie de reparare - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atestã capabilitatea tehnicã a unui agent economic de a efectua reparaţii planificate sau neplanificate (intervenţii) la dispozitivele de siguranţã montate pe echipamente sub presiune, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
1.4.7 autorizaţie de verificare - document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atestã capabilitatea tehnicã a unui agent economic de a efectua verificãri dupã reparare sau verificãri la deschiderea-închiderea supapelor de siguranţã, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
1.4.8 avarie - orice eveniment produs la un echipament sub presiune care scoate din funcţiune parţial sau definitiv echipamentul respectiv sau dispozitivul de siguranţã.
1.4.9 instrucţiuni de utilizare - instrucţiuni privind exploatarea supapelor de siguranţã elaborate de agentul economic autorizat de ISCIR-INSPECT şi distribuite utilizatorului.
1.4.10 încercarea de etanşeitate - încercare efectuatã în scopul verificãrii etanşeitãţii dispozitivului de siguranţã cu o presiune egalã cu contrapresiunea de verificare.
1.4.11 încercarea de presiune hidraulicã - încercare efectuatã în scopul verificãrii rezistenţei dispozitivului de siguranţã.
1.4.12 echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii pentru reglarea presiunii. Echipamentele sub presiune includ, de asemenea, elemente fixate la pãrţile solicitate la presiune, ca de exemplu: flanşe, racorduri/ştuţuri, cuplaje, elemente de susţinere, urechi pentru ridicare etc
1.4.13 evaluarea conformitãţii - activitatea al cãrei obiect este determinarea în mod direct sau indirect a faptului cã sunt îndeplinite condiţiile specificate.
1.4.14 fluide - gaze, lichide şi vapori în stare purã, precum şi amestecuri ale acestora. Un fluid poate conţine şi o suspensie de substanţe solide.
1.4.15 operator stand de verificare - personal angajat al agentului economic, instruit pentru efectuarea operaţiilor de verificare a dispozitivelor de siguranţã şi care este autorizat de ISCIR-INSPECT. Prin operator stand de verificare supape de siguranţã se înţelege personalul care efectueazã încercãrile de performanţã la supapele de siguranţã.
1.4.16 marcare - operaţie prin care dispozitivele de siguranţã sunt marcate vizibil şi durabil pe suprafaţa corpului lor sau pe o placã de identificare ataşatã durabil de corpul lor.
1.4.17 presiune - presiunea relativã la presiunea atmosfericã de 1,013 bar, respectiv presiunea mãsuratã. O presiune din domeniul vacuumului se exprimã printr-o valoare negativã.
1.4.18 presiune maximã admisibilã (PS) - presiunea maximã pentru care a fost proiectat echipamentul sub presiune, aşa cum este specificatã de producãtor.
1.4.19 recipient (recipient sub presiune) - o incintã închisã proiectatã şi fabricatã pentru a conţine fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente. Un recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte.
1.4.20 reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţiuni specializate care au ca scop readucerea produsului la parametrii iniţiali de funcţionare în condiţii de siguranţã prin îndepãrtarea neconformitãţilor.
1.4.21 responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL) - personal angajat al agentului economic, autorizat de ISCIR-INSPECT sã supravegheze activitatea specificã pentru care este autorizat agentul economic respectiv de cãtre ISCIR-INSPECT.
1.4.22 supape de siguranţã - supapa de siguranţã de uz general şi supapa de siguranţã de înaltã performantã sunt acele dispozitive de siguranţã care trebuie sã corespundã tehnicii şi sã fie adecvate scopului de utilizare.
1.4.23 stand de verificare a supapelor de siguranţã - echipament sub presiune deţinut de un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT şi utilizat pentru verificarea supapelor de siguranţã.
1.4.24 proprietar/utilizator - persoanã fizicã sau juridicã deţinãtoare a unui echipament sub presiune protejat cu unul sau mai multe dispozitive de siguranţã.
Termenii şi definiţiile menţionate anterior se aplicã numai în sensul prezentei prescripţii tehnice.
Terminologia suplimentarã este prezentatã în anexa K.
Unitãţile de mãsurã precum şi relaţiile de calcul sunt prezentate în anexele L şi M.
1.5 Abrevieri
AF - Autorizare de funcţionare
IE - Încercare de etanşeitate
IP - Încercare la presiune
IT - Inspecţia teritorialã
PT - Prescripţie tehnicã
RE - Revizie exterioarã
RSL - Responsabil cu supravegherea lucrãrilor
RSVTI - Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnicã a instalaţiilor
VTP - Verificare tehnicã periodicã
1.6 Condiţii generale
1.6.1 Se admite utilizarea tipurilor de supape de siguranţã clasificate în funcţie de modul de acţionare, menţionate la pct. 1.2.1.
1.6.2 În funcţie de performanţe, supapele de siguranţã se clasificã în supape de siguranţã de uz general şi în supape de siguranţã de înaltã performanţã. Supapele de siguranţã de înaltã performantã sunt destinate numai pentru gaze şi vapori şi sunt special concepute având eventual mai multe posibilitãţi de reglare. Supapele de siguranţã cu acţiune indirectã se încadreazã de regulã în categoria supapelor de siguranţã de înaltã performantã.
1.6.3 În cazuri motivate tehnic, se pot admite şi alte tipuri de supape de siguranţã cu condiţia ca soluţiile constructive stabilite de proiectant sã fie avizate de factorii interesaţi şi de ISCIR-INSPECT.
1.6.4 Secţiunea liberã a racordului de intrare trebuie sã fie cel puţin egalã cu secţiunea de scurgere în cazul supapelor de siguranţã simple şi cu cel puţin 25% mai mare decât suma secţiunilor de scurgere în cazul supapelor duble.
1.6.5 Ruperea eventualã a unei piese nu trebuie sa provoace obturarea curgerii prin supapa de siguranţã.
1.6.6 Supapele de siguranţã pentru fluide toxice sau inflamabile vor fi numai de tipul "cu corp închis (cu racord de evacuare) şi carcasã etanşã".
1.6.7 Se admit racorduri cu flanşe, cu capete de sudurã, cu filete şi garniturã sau cu etanşare în filet. Se recomandã utilizarea flanşelor cu dimensiuni de legãturã standardizate.
1.6.8 Arcul supapei de siguranţã poate fi protejat prin etanşarea carcasei faţã de corp cu un burduf metalic. Dacã burduful metalic are şi rol de echilibrare a contrapresiunii, atunci supapa de siguranţã va fi prevãzutã cu un piston adecvat care sã preia rolul de echilibrare în cazul spargerii burdufului, iar carcasa poate fi prevãzutã cu orificiu de aerisire.
1.6.9 Supapele de siguranţã cu acţiune indirectã trebuie sã fie comandate de cel puţin o supapã de siguranţã pilot cu acţiune directã.
1.6.10 Nu se admit robinete de închidere pe conductele de comandã sau de alimentare între supapa pilot cu acţiune directã şi supapa principalã. Se admit organe de dozare în vederea reglãrii, cu condiţia blocãrii şi asigurãrii în poziţia reglatã.
1.6.11 La supapele de siguranţã cu acţiune indirectã pentru cazane de abur sau de apã supraîncãlzitã, diametrul minim de scurgere al supapelor pilot şi diametrul interior al conductelor de comandã trebuie sã fie de cel puţin 15 mm.
1.6.12 Conductele de comandã şi alimentare ale supapelor de siguranţã cu acţiune indirectã trebuie sã fie astfel concepute încât sã nu fie posibilã acumularea de condens.
1.6.13 Echiparea cu un mecanism de deschidere forţatã a supapelor de siguranţã care funcţioneazã cu alte fluide decât aer, apã fierbinte sau abur este la latitudinea proiectantului instalaţiei, în funcţie de natura poluantã, gradul de periculozitate sau valoarea fluidului şi de posibilitãţile de verificare a funcţionãrii supapelor de siguranţã, altele decât prin deschidere forţatã.
1.6.14 Supapele de siguranţã vor fi marcate vizibil şi durabil cu cel puţin urmãtoarele date:
- sigla unitãţii constructoare;
- indicativul de confirmare a certificãrii;
- simbolul de tip al supapei de siguranţã;
- seria şi anul de fabricaţie;
- presiunea nominalã (PN);
- diametrul nominal (DN);
- diametrul minim de scurgere (d) sau secţiunea de scurgere (A);
- cursa de descãrcare [h(d)];
- presiunea de reglare [p(r)];
- temperatura maximã/minimã admisã a fluidului;
- coeficientul de scurgere (α) sau capacitatea de evacuare garantatã pentru un anumit fluid.
Datele de mai sus vor fi marcate pe o placã de identificare.
1.6.15 Se admite ca datele indicate la pct. 1.6.14 sã fie gravate direct pe corpul supapei.
1.6.16 Presiunea nominalã şi diametrul nominal al racordurilor cu flanşe pot fi marcate pe corp prin turnare sau matriţare, dupã caz, sau pot fi poansonate pe periferia flanşelor. Simbolurile filetelor racordurilor filetate pot fi marcate în dreptul racordurilor.
1.6.17 Fiecare membranã de rupere trebuie sã fie marcatã la loc vizibil cu o placã de identificare care sã cuprindã cel puţin urmãtoarele date :
- sigla sau marca producãtorului;
- seria şi anul de fabricaţie;
- diametrul nominal (DN);
- tipul membranei;
- materialul membranei;
- presiunea de rupere (MPa, bar);
- temperatura de lucru (°C);
- poansonul verificatorului care a efectuat încercãrile;
- sensul de montare a membranei între inele (holdere).
1.6.18 Se admite marcarea codificatã a membranelor de rupere, cu condiţia explicitãrii codului respectiv în declaraţia de conformitate a acestora.
1.6.19 Inelele de fixare (holderele) vor fi marcate printr-o etichetã, fixatã pe acestea, care va cuprinde cel puţin urmãtoarele date;
- tipul inelului;
- sensul de curgere al fluidului, printr-o sãgeatã vizibilã;
- materialul inelului;
- diametrul nominal al flanşei;
- presiunea nominalã a flanşei;
- presiunea de rupere a membranei.

2 EVALUAREA CONFORMITĂŢII ŞI INTRODUCEREA PE PIAŢĂ
2.1 Evaluarea conformitãţii
Evaluarea conformitãţii dispozitivelor de siguranţã se efectueazã înainte de introducerea pe piaţã a acestora de cãtre organisme de certificare desemnate
Lista organismelor de certificare desemnate pentru evaluarea conformitãţii produselor este prezentatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Evaluarea conformitãţii dispozitivelor de siguranţã este confirmatã prin:
- marcajul naţional de conformitate CS, aplicat pe dispozitivul de siguranţã de cãtre producãtor (agentul economic constructor) sau de cãtre reprezentantul autorizat al acestuia;
- marcajul european de conformitate CE, aplicat pe dispozitivul de siguranţã de cãtre un producãtor (agent economic constructor) dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
Marcajul de conformitate CS sau CE, aplicat pe un dispozitiv de siguranţã, semnificã faptul cã acesta respectã cerinţele esenţiale de securitate aplicabile din <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 .
2.2 Introducerea pe piaţã
Introducerea pe piaţã a dispozitivelor de siguranţã va fi fãcutã conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002 .
La introducerea pe piaţã, dispozitivele de siguranţã vor fi însoţite de:
a) declaraţia de conformitate CS sau CE redactatã/tradusã în limba românã;
b) instrucţiuni de funcţionare (utilizare, exploatare), în mãsura în care se considerã necesare pentru utilizator, care sã conţinã toate informaţiile necesare privind securitatea referitoare la urmãtoarele aspecte:
- montarea, inclusiv asamblarea mai multor dispozitive de siguranţã diferite;
- punerea în funcţiune;
- utilizarea;
- întreţinerea, inclusiv verificãrile care se efectueazã de cãtre utilizator.
Instrucţiunile de funcţionare trebuie sã cuprindã şi informaţiile inscripţionate pe dispozitivul de siguranţã, inclusiv seria de identificare, şi trebuie sã fie însoţite, dupã caz, de documente tehnice, desene şi diagrame necesare pentru înţelegerea completã a acestor instrucţiuni.
Dupã caz, în instrucţiunile de funcţionare trebuie sã se facã referire la posibilele pericole care pot apare în cazul unei utilizãri necorespunzãtoare.
3 UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢĂ
3.1 Utilizarea supapelor de siguranţã
Supapele de siguranţã trebuie sã lucreze lin sau cu deschidere bruscã, fãrã înţepeniri şi fãrã vibraţii dãunãtoare care pot deteriora supapa de siguranţã sau instalaţia. Ventilul trebuie sã se deschidã şi sã se menţinã la cursa de descãrcare [h(d)] şi, de asemenea, sã se închidã etanş, fãrã bãtãi pe scaun sau pe opritor.
Deschiderea, descãrcarea şi închiderea supapelor de siguranţã de uz general trebuie sã se încadreze în urmãtoarele limite:
- abaterea presiunii de reglare (a):
- a = ± 0,15 bar, atunci când p(r) ≤ 5 bar;
- a = ± 3 % pr, atunci când p(r) > 5 bar;
- creşterea presiunii la deschidere [b(i)]:
- b(i) ≤ 10 %, când p(r) > 3 bar;
- b(i) ≤ 0,5 bar, când p(r) ≤ 3 bar;
- scãderea presiunii la închidere [b(2)]:
● pentru gaze şi vapori:
- % ≤ b(2) ≤ 15%, când p(r) > 3 bar;
- b(2) ≤ 0,5 bar, când p(r) ≤ 3 bar;
- pentru lichide:
- 2 % ≤ b(2) ≤ 20 %, când p(r) > 3 bar;
- b(2) ≤ 0,6 bar, când p(r) ≤ 3 bar.
Pentru supapele de siguranţã de înaltã performanţã limitele de mai sus vor fi mai restrânse, dupã cum urmeazã:
a = ± 3 %, când p(r) < 23 bar;
a = ± 0,7 bar, când p(r) = 23 .... 70 bar;
a = ± 1 % p(r), atunci când p(r) > 70 bar;
b(i) ≤ 2 %, b(i) ≤ 3 % sau b(i) ≤ 5 %, în funcţie de aplicaţii şi de tipul supapelor de siguranţã;
2 % ≤ b(2) ≤ 10 % sau b(2) reglabil în limitele 2 % .... 7 % .
3.2 Utilizarea membranelor de rupere
3.2.1 Membranele de rupere la care, în urma transportului, manipulãrii sau depozitãrii neglijente, au apãrut cute, proeminenţe, deformaţii vizibile, zgârieturi sau alte deteriorãri mecanice nu vor fi admise pentru utilizare.
3.2.2 Se va acorda o atenţie deosebitã respectãrii cu stricteţe a sensului de circulaţie marcat pe inelele (holderele) de fixare şi, de asemenea, montãrii corecte a membranei în dispozitivul de siguranţã.
3.2.3 Dispozitivele de siguranţã trebuie sã fie montate direct pe recipient sau pe compartimentele pe care le protejeazã, pe cât posibil la partea superioarã. Acestea trebuie sã fie astfel amplasate încât sã fie protejate împotriva deteriorãrilor posibile din exterior şi uşor accesibile pentru verificare şi înlocuire, în cazuri speciale, când natura fluidului sau construcţia sistemului (aparat, recipient etc.) nu permite montarea dispozitivului de siguranţã direct pe sistem, acesta se poate monta pe racorduri speciale sau pe conducte de alimentare, cu condiţia ca între sistemul protejat şi dispozitivul de siguranţã sã nu existe armãturi de închidere.
3.2.4 În cazuri speciale, se poate admite montarea unui robinet de închidere pe conducta dintre sistemul protejat şi dispozitivul de siguranţã cu condiţia ca, atât timp cât sistemul se aflã în funcţiune, robinetul sã fie blocat şi sigilat pe poziţia "DESCHIS".
3.2.5 La montarea unei membrane de rupere trebuie sã se asigure posibilitatea reţinerii fragmentelor de membranã dupã rupere.
3.2.6 Dacã membrana de rupere se monteazã între o supapã de siguranţã şi sistemul protejat, se vor avea în vedere urmãtoarele:
- presiunea de rupere a membranei nu trebuie sã depãşeascã presiunea maximã admisibilã de lucru din sistem (recipient sub presiune, aparat), la temperatura maximã de lucru;
- secţiunea de scurgere rezultatã dupã ruperea membranei trebuie sã fie cel puţin egalã cu secţiunea de scurgere a racordului supapei de siguranţã;
- ruperea membranei nu trebuie sã afecteze în nici un fel funcţionarea supapei de siguranţã.
3.2.7 Racordurile prin intermediul cãrora se face conectarea dispozitivelor de siguranţã la utilajele tehnologice protejate trebuie sã fie consolidate şi rigidizate.
3.2.8 Dispozitivele de siguranţã trebuie sã fie prevãzute cu conducte de evacuare a fluidului, conduse în locuri în care sã nu prezinte pericol pentru oameni, animale şi mediul înconjurãtor. Conductele de evacuare trebuie sã fie astfel dimensionate încât la evacuarea fluidului sã nu se creeze o contrapresiune dupã dispozitivul de siguranţã care sã micşoreze capacitatea de evacuare a acestora. Fluidele letale vor fi fãcute inofensive înainte de a fi evacuate.
3.2.9 Conductele de evacuare nu sunt obligatorii în cazurile în care fluidele respective nu sunt periculoase.
3.2.10 Pe conductele de evacuare ale dispozitivelor de siguranţã este interzisã montarea unor elemente de închidere.
În cazul în care conductele de evacuare sunt conduse la un colector comun (de exemplu: la liniile de golire rapidã sau la linia de faclã), se pot monta elemente de închidere pe conductele respective înainte de intrarea în colectorul comun, pentru preîntâmpinarea accidentelor care pot avea loc la instalaţiile oprite şi legate la reţeaua în funcţiune, în aceste cazuri, elementele de închidere vor fi blocate şi sigilate în poziţia "DESCHIS" pentru instalaţiile în funcţiune şi în poziţia "ÎNCHIS" pentru instalaţiile oprite.
3.2.11 Conductele de evacuare, suporturile şi ancorele acestora trebuie sã fie astfel construite încât sã poatã rezista în condiţii de siguranţã deplinã la solicitãrile statice şi dinamice ce pot rezulta în timpul evacuãrii fluidului.
3.2.12 Montarea dispozitivelor de siguranţã se va face în conformitate cu documentaţia tehnicã de însoţire a echipamentului sub presiune pe care îl deserveşte.
3.2.13 Autorizarea în funcţionare a instalaţiei/echipamentului sub presiune în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice include şi autorizarea în funcţionare a dispozitivelor de siguranţã care le deservesc.
4 REVIZIA ŞI REPARAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢĂ
4.1 Revizia supapelor de siguranţã
4.1.1 Supapele de siguranţã vor fi supuse periodic unei revizii tehnice odatã cu instalaţia sau, dacã condiţiile de lucru o cer (fluide murdare, corozive, care se depun etc.), la perioade mai scurte conform instrucţiunilor tehnice de exploatare a instalaţiei şi ori de câte ori se constatã funcţionãri necorespunzãtoare (neetanşeitãţi ale ventilului sau alte deficienţe).
Revizia tehnicã se va face într-un atelier specializat prevãzut cu stand autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificarea supapelor de siguranţã, sub supravegherea personalului autorizat de ISCIR-INSPECT în acest sens.
4.1.2 La revizia tehnicã, supapa de siguranţã se demonteazã şi se curãţã. Se examineazã piesele pentru a se constata eventualele uzuri. Piesele uzate vor fi înlocuite cu piese de schimb similare cu cele utilizate la execuţia supapelor de siguranţã noi. Dupã efectuarea reviziei tehnice, supapele de siguranţã vor fi resigilate.
4.1.3 Lucrãrile de revizie tehnicã a supapelor de siguranţã vor fi efectuate numai de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT în acest sens.
4.2 Repararea supapelor de siguranţã
4.2.1 Repararea supapelor poate fi efectuatã de cãtre agenţii economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzãtoare de execuţie a reparaţiilor şi de verificare tehnicã dupã reparare şi sunt autorizaţi, în prealabil, de ISCIR-INSPECT conform prevederilor cap. 7. Lucrãrile de reparare se vor executa numai la supapele de siguranţã la care deţinãtorul prezintã documentaţia tehnicã a acestora, care sã permitã identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor de reparaţie.
4.2.2 Agentul economic autorizat pentru reparaţii rãspunde de calitatea reparaţiei.
4.2.3 Un exemplar din documentaţia tehnicã utilizatã la repararea supapei de siguranţã va fi pãstratã la reparator şi un exemplar din aceeaşi documentaţie tehnicã se va anexa la cartea instalaţiei-partea de exploatare a instalaţiei/echipamentului sub presiune pe care o deserveşte.
4.2.4 Agenţii economici reparatori de supape trebuie sã aibã un registru de evidenţã a supapelor reparate ţinut la zi, conform modelului din anexa B. Registrul va fi numerotat, şnuruit, sigilat şi ştampilat de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi are sediul agentul economic,
4.2.5 Agentul economic reparator autorizat de ISCIR-INSPECT va efectua la supapele de siguranţã reparate, urmãtoarele verificãri, pe un stand de probã:
a) examinarea constructivã;
b) încercarea hidraulicã;
c) verificarea etanşeitãţii ansamblului;
d) reglarea supapei de siguranţã;
e) verificarea etanşeitãţii ventilului.
Determinarea caracteristicilor de "închidere" şi "deschidere" se va face la cel puţin 3 valori ale presiunii de reglare, dintre care 2 valori sunt limitele domeniului de reglare.
Pentru fiecare valoare a presiunii de reglare se vor mãsura la cel putin 5 "deschideri-închideri" succesive valorile presiunilor p(1), p(2), p(3) şi cursa de descãrcare [h(d)] şi se va verifica dacã supapa de siguranţã funcţioneazã lin sau cu deschidere bruscã, fãrã înţepeniri şi fãrã vibraţii dãunãtoare care pot deteriora supapa de siguranţã sau instalaţia. Ventilul trebuie sã se deschidã şi sã se menţinã la cursa de descãrcare [h(d)] şi sã se închidã etanş fãrã bãtãi pe scaun sau pe opritor.
Supapa de siguranţã reparatã va putea fi reutilizatã numai pe baza unui buletin de încercãri emis dupã verificarea acesteia pe un stand de probã al unui agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificarea supapelor de siguranţã.
4.2.6 Dupã terminarea lucrãrilor de reparare, agentul economic va emite declaraţia de conformitate pentru repararea supapei de siguranţã sau pentru lotul de supape de siguranţã reparate conform modelului din anexa C.
4.2.7 Dupã reparare şi verificare pe un stand de probã al unui agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificarea supapelor de siguranţã, supapa de siguranţã va fi resigilatã.
5 VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ (LA SCADENŢĂ) A DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢĂ
5.1 Generalitãţi
5.1.1 Verificarea tehnicã periodicã (VTP) a supapelor de siguranţã se va efectua numai pe standuri de probã ale agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT în conformitate cu prevederile cap. 7. Agenţii economici au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã posede şi sã menţinã în condiţii bune întregul echipament necesar efectuãrii verificãrii;
- sã asigure toate condiţiile necesare pentru efectuarea verificãrilor;
- sã completeze "Declaraţia de conformitate pentru verificarea tehnicã periodicã", conform modelului din anexa D.
Rezultatele verificãrilor tehnice periodice vor fi înscrise într-un registru ţinut la zi şi întocmit conform modelului din anexa E. Registrul va fi numerotat, şnuruit, sigilat şi ştampilat de cãtre ISCIR-INSPECTIT în raza cãreia îşi are sediul agentul economic.
5.1.2 Supapele de siguranţã vor fi supuse unor verificãri tehnice periodice (la scadenţã) conform intervalelor de timp prevãzute pentru verificãrile tehnice la scadentã ale instalaţiilor mecanice sub presiune pe care le protejeazã, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice, referitoare la acestea (dacã agentul economic constructor nu a prevãzut un interval de timp mai mic).
5.13 Dispozitivele de siguranţa cu membrane de rupere, neavând elemente componente mobile (cazul supapelor de siguranţã), nu necesitã întreţinere ci doar o verificare periodicã a integritãţii acestora, mai precis a componentelor (holdere, membrane etc.), efectuatã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare de instalaţii/echipamente sub presiune pe care acestea le protejeazã.
5.1.4 Membranele de rupere se înlocuiesc:
- în toate cazurile de deteriorare constatate la controlul periodic;
- în cazul distrugerii membranei.
5.1.5 Membranele de rupere se înlocuiesc anual cu altele noi, chiar dacã par a fi în stare intactã, cu excepţia membranelor la care fabricantul recomandã altã perioadã de înlocuire.
5.2 Verificarea exterioarã a supapelor de siguranţã
Verificarea exterioarã constã în examinarea aspectului suprafeţei exterioare a supapelor de siguranţã, verificarea dimensionalã a acestora, precum şi verificarea existenţei şi conţinutului marcajelor. Verificarea exterioarã are drept scop depistarea neconformitãţilor care nu permit utilizarea supapelor de siguranţã.
Supapele de siguranţã se considerã admise la verificarea exterioarã dacã sunt marcate vizibil şi durabil cu datele menţionate la pct. 1.6.14 şi se constatã integritatea sigiliului.
6 VERIFICAREA SUPAPELOR DE SIGURANŢĂ PE STANDURI DE PROBĂ
6.1 Încercarea la presiune hidraulicã a supapelor de siguranţã
6.1.1 Încercarea la presiune hidraulicã (IP) se face numai pe standuri de verificare a supapelor de siguranţã ai agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea acestei activitãţi.
6.1.2 Încercarea se face diferenţiat asupra pãrţii de intrare (în amonte de ventil) şi asupra pârtii de evacuare (în aval de ventil).
6.1.3 La supapele de siguranţã cu carcasã neetanşã se încearcã separat partea de intrare şi partea de evacuare a corpului, iar la supapele cu corp deschis (fãrã racord de evacuare) se încearcã partea de intrare a corpului.
6.1.4 Presiunea de încercare va fi stabilitã în funcţie de presiunea de calcul, în conformitate cu prevederile pentru cazane şi recipiente sub presiune, şi ţinând seama de urmãtoarele cerinţe:
- pentru supapele de siguranţã cu racord de intrare cu flanşã, presiunea de probã la partea de intrare va fi cel puţin 1,5 x presiunea nominalã;
- presiunea de probã la partea de evacuare va fi cel putin 1,5 x contrapresiunea maximã, dacã nu sunt stabilite în documentaţia tehnicã de însoţire a supapei de siguranţã.
6.1.5 Fluidul utilizat pentru încercarea la presiune hidraulicã, durata şi temperatura de încercare a supapei de siguranţã trebuie sã fie în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de însoţire a acesteia. În cazul în care documentaţia tehnicã nu prevede condiţii de efectuare a încercãrii de presiune hidraulicã, supapa de siguranţã va fi probatã cu apã (la temperatura de maxim 50°C), timp minim de 10 minute.
6.1.6 Încercarea la presiune hidraulicã se considerã reuşitã dacã nu se constatã deformaţii vizibile, fisuri, crãpãturi sau scurgeri de fluid de probã.
6.2 Verificarea etanşeitãţii supapei de siguranţã
6.2.1 Supapele de siguranţã de tip etanş, complet asamblate, se supun la o probã de etanşeitate (IE) la o presiune egalã cu contrapresiunea maximã, încercarea se face cu ventilul deschis. La supapele de siguranţã fãrã mecanism de deschidere forţatã se încearcã numai spaţiul din aval de ventil.
6.2.2 Fluidul de probã, durata şi temperatura de încercare, precum şi metoda de verificare se vor menţiona în documentaţia tehnicã de însoţire a supapei de siguranţã.
6.2.3 În cazul în care documentaţia tehnicã de însoţire nu precizeazã condiţii de efectuare a verificãrii etanşeitãţii supapei de siguranţã, atunci aceasta se va verifica minim 30 minute, la o presiune egalã cu 0,9 x presiunea de reglare, utilizând urmãtoarele tipuri de fluide:
a) cele care lucreazã cu gaze sau vapori vor fi încercate cu aer, abur supraîncãlzit, abur suprasaturat uscat sau cu alte fluide gazoase;
b) cele care lucreazã cu lichide cu viscozitate sub 5 cSt (1,4°E) vor fi încercate cu apã sau alt lichid corespunzãtor ca viscozitate;
c) cele care lucreazã cu lichide care vaporizeazã la trecerea prin supapã, este obligatorie precizarea fluidului de lucru în documentaţia tehnicã de însoţire.
6.3 Verificarea etanşeitãţii ventilului
6.3.1 Verificarea etanşeitãţii ventilului se efectueazã dupã verificarea presiunii de reglare, la o presiune egalã cu 0,9 din presiunea de reglare, şi de regulã cu acelaşi fluid cu care s-a fãcut reglarea. Etanşeitatea se considerã acceptatã dacã nu sunt semne de scãpãri vizibile când se încearcã cu lichid sau abur şi sonore când se încearcã cu aer sau alt gaz.
6.3.2 Metode mai exacte de determinare a pierderilor şi criterii de admisibilitate pot fi indicate în documentaţia tehnicã de însoţire a supapelor de siguranţã.
6.4 Verificarea presiunii de reglare
6.4.1 Verificarea presiunii de reglare se efectueazã pe un stand specializat, cu fluid de încercare a cãrui stare fizicã trebuie sã fie aceeaşi cu a fluidului de lucru. Fluidul de încercare va fi menţionat în documentaţia de însoţire a supapei de siguranţã,
6.4.2 Presiunea de reglare se verificã la cel puţin 5 deschideri succesive ale supapei de siguranţã iar valorile mãsurate trebuie sã se încadreze în abaterile menţionate la pct. 3.1.
7 SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢĂ
Scoaterea din uz a dispozitivelor de siguranţã în vederea casãrii se va face pe baza proceselor-verbale încheiate de cãtre responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI).
Agenţii economici sunt obligaţi sã distrugã imediat supapele de siguranţã scoase din uz în urma procesului-verbal încheiat. Înainte de distrugere se vor demonta ventilele şi arcurile supapelor. Distrugerea supapelor de siguranţã se va face astfel încât sã nu mai fie posibilã o viitoare utilizare a acestora. Procesul-verbal întocmit va conţine seriile supapelor distruse. Modelul de proces-verbal este prezentat în anexa F.
Procesul-verbal întocmit de RSVTI va fi anexat la cartea instalatiei-partea de exploatare, pe care a deservit-o.
8 AUTORIZAREA AGENŢILOR ECONOMICI
8.1 Autorizarea pentru executarea lucrãrilor de reparare
8.1.1 În vederea acordãrii autorizaţiei, agentul economic care executã lucrãri de reparare va înainta la ISCIR-INSPECT un dosar care va conţine o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile anexei G. Pentru solicitãrile de prelungire a valabilitãţii autorizaţiei, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar, se va considera ca autorizaţie nouã.
8.1.2 Agenţii economici autorizaţi sã execute lucrãrile prevãzute la pct. 8.1.1 au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã execute lucrãrile de reparare în conformitate cu documentaţia tehnicã de însoţire, cu cele cuprinse în Sistemul de Management al Calitãţii, dupã caz, precum şi cu cele din prezenta prescripţie tehnicã;
b) sã foloseascã la lucrãrile de reparare numai personal calificat, sudori autorizaţi de ISCIR-INSPECT, proceduri de sudare omologate şi operatori pentru control nedistructiv autorizaţi de ISCIR-INSPECT, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice;
c) sã deţinã prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, şi standardele specifice domeniului de lucrãri pentru care solicitã autorizarea;
d) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi un registru de evidenţã pentru fiecare categorie de lucrãri pentru care au fost autorizaţi; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de cãtre ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi au sediul şi vor cuprinde datele prevãzute în anexele B sau E; pentru agenţii economici care au subunitãţi în teritoriu, va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidentã a lucrãrilor executate; modelul de registru este prezentat în anexele B sau E;
e) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile şi sã comunice în scris la ISCIR-INSPECT orice schimbare a acestuia şi sã-l utilizeze numai dupã confirmarea acestuia de cãtre ISCIR-INSPECT; pânã la definitivarea schimbãrii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrãri care fac obiectul autorizaţiei;
f) sã implementeze Sistemul de Management al Calitãţii prin elaborarea manualelor de asigurare a calitãţii, a procedurilor de verificare a calitãţii, de control şi încercãri specifice şi aplicarea acestora;
g) sã numeascã personal tehnic propriu pentru verificarea lucrãrilor care fac obiectul autorizãrii (RSL), ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numãrul şi complexitatea dispozitivelor de siguranţã, care sã fie autorizat în acest scop de cãtre ISCIR-INSPECT conform anexei H.
8.1.3 Personalul tehnic de specialitate, care urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT ca "responsabil cu supravegherea lucrãrilor" (RSL), trebuie sã aibã o vechime în domeniul reparãrii a dispozitivelor de siguranţã sau în domenii adiacente dupã cum urmeazã:
- minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învãţãmânt superior tehnic;
- minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni.
8.1.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea reparãrii dispozitivelor de siguranţã (RSL) are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã cunoascã legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte acte normative în domeniu;
- sã verifice introducerea la reparare numai a dispozitivelor de siguranţã având documentaţia tehnicã de reparaţie întocmitã în conformitate cu documentaţia tehnicã de însoţire a dispozitivului de siguranţã;
- sã verifice introducerea în execuţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la terminarea lucrãrilor, din punct de vedere al respectãrii prevederilor din prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, şi sã supunã la încercãri dispozitivele de siguranţã respective;
- sã încheie documente de verificare în care sã consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinãrilor, precum si dispoziţiile obligatorii;
- sã consemneze în registrele de evidenţã a lucrãrilor executate în unitate, conform anexelor B sau E;
- sã participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
8.1.5 În vederea autorizãrii agenţilor economici pentru lucrãri de reparare, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã verifice concordanţa între datele din documentaţia prezentatã de unitãţile care solicitã autorizarea şi situaţia existentã la unitate;
- sã verifice personalul tehnic propus (RSL), privind pregãtirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sã verifice existenţa în unitate a prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu, precum şi a standardelor şi a altor acte normative din domeniu;
- sã verifice existenta şi corectitudinea întocmirii şi completãrii registrelor de evidenţã a lucrãrilor executate;
- sã elibereze în baza constatãrilor fãcute prin proces-verbal, în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã, autorizaţia pentru lucrãrile şi domeniul solicitat conform modelului din anexa H;
- sã semneze şi sã ştampileze actele întocmite; modelul de ştampilã este indicat în figura de mai jos

┌──────────────────────────────────────────┐
│ În centrul ştampilei se va înscrie: │
│ RSL1* │
│ Pe contur se va înscrie: denumirea │
│ agentului economic sau sigla acestuia sau│
│ marca acestuia prescurtat. │
└──────────────────────────────────────────┘


Notã: * In cazul existentei mai multor RSL se va înscrie 2, 3 etc.

8.1.6 Prin "Responsabil Tehnic cu Sudura" (RTS), în sensul prezentei prescripţii tehnice, se înţelege "Coordonatorul sudor" definit în standardul SR EN 719.
8.1.7 Personalul tehnic de specialitate care urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT ca "Responsabil Tehnic cu Sudura" (RTS) trebuie sã aibã o vechime în domeniul proiectãrii sau aplicãrii tehnologiilor de sudare, utilizate în construirea, montarea sau repararea instalaţiilor mecanice sub presiune dupã cum urmeazã:
- minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învãţãmânt tehnic superior;
- minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni, cu specialitatea sudurã.
8.1.8 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT IT, suplimentar faţã de cerinţele din SR EN 719, are şi urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã cunoascã legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte acte normative în vigoare;
- sã verifice dacã tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţã cu procedura de sudare omologatã;
- sã verifice proiectul de reparare înainte de lansarea acestuia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate sã asigure condiţii optime de sudare şi verificare, iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare sã fie minimã;
- sã asigure alegerea corectã a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bazã utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse sã se realizeze o îmbinare sudatã corectã a instalaţiei;
- sã verifice cã materialele de adaos sunt însoţite de certificatele de calitate prevãzute de standarde şi sã admitã introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevãzute în proiect sau stabilite ca echivalente la omologarea procedurii de sudare;
- sã asigure condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercãrilor în vederea omologãrii procedurilor de sudare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR, şi sã ia mãsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor sã se foloseascã numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate;
- sã supravegheze ca materialele de bazã introduse în execuţie sã fie conforme cu proiectul de execuţie;
- sã verifice modul în care se depoziteazã şi se introduc în execuţie materialele de adaos, luând mãsuri pentru preîntâmpinarea eventualelor schimbãri fatã de tehnologia elaboratã şi de procedura de sudare omologatã;
- sã organizeze, sã îndrume şi sã verifice activitatea privind specializarea, autorizarea şi evidenţa lucrãrilor efectuate de sudori, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR;
- sã urmãreascã efectuarea verificãrii calitãţii îmbinãrilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, sã verifice rezultatele obţinute şi sã vizeze documentele privind verificarea îmbinãrilor sudate, care se ataşeazã la documentaţia tehnicã;
- sã participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii si sã ia mãsuri corespunzãtoare pentru remedierea şi evitarea acestora în viitor;
- sã participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
- sã semneze şi sã ştampileze actele întocmite; modelul de ştampilã este indicat în figura de mai jos:


┌──────────────────────────────────────────┐
│ În centrul ştampilei se va înscrie: │
│ RTS1* │
│ Pe contur se va înscrie: denumirea │
│ agentului economic sau sigla acestuia sau│
│ marca acestuia prescurtat. │
└──────────────────────────────────────────┘


Notã: * În cazul existenţei mai multor RTS se va înscrie 2, 3 etc.

8.1.9 Valabilitatea autorizaţiei este de 2 ani de la data eliberãrii.
8.2 Autorizarea agenţilor economici pentru verificarea sau reglarea supapelor de siguranţã pe standuri de probã
8.2.1 În vederea acordãrii autorizaţiei, agentul economic care deţine standuri de verificare a supapelor de siguranţã va înainta la ISCIR-INSPECT un dosar care va conţine o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile anexei G. Pentru solicitãrile de prelungire a valabilitãţii autorizaţiei, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar, se va considera ca autorizaţie nouã.
8.2.2 Autorizaţiile vor fi eliberate de ISCIR-INSPECT pentru agenţii economici care deţin:
- standuri de verificare numai la "deschiderea-închiderea" supapelor de siguranţã;
- standuri de reglare a supapelor de siguranţã (verificarea reglajului, a etanşeitãţii ventilului, a corpului supapei etc.).
8.2.3 Agenţii economici autorizaţi sã execute lucrãrile prevãzute la pct. 8.2.1 au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã execute lucrãrile de verificare sau reglare în conformitate cu prevederile procesului tehnologic de verificare, cu cele cuprinse în Sistemul de Management al Calitãţii, dupã caz, cu cele din documentaţia tehnicã, precum şi cu cele din prezenta prescripţie tehnicã;
b) sã foloseascã la lucrãrile de verificare şi/sau reglare a supapelor de siguranţã pe standuri de probã ale agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT numai personal calificat, care va fi autorizat în conformitate" cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
c) sã deţinã prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, şi standardele specifice domeniului de lucrãri pentru care solicitã autorizarea;
d) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi un registru de evidenţã pentru fiecare categorie de lucrãri pentru care au fost autorizaţi; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi au sediul şi vor cuprinde datele prevãzute în anexele B sau E; pentru agenţii economici care au subunitãţi în teritoriu, va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenţã a lucrãrilor executate; modelul de registru este prezentat în anexa B sau E;
e) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile şi sã comunice în scris la ISCIR-INSPECT orice schimbare a acestuia şi sã-l utilizeze numai dupã confirmarea acestuia de cãtre ISCIR-INSPECT; pânã la definitivarea schimbãrii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrãri care fac obiectul autorizaţiei;
f) sã implementeze Sistemul de Management al Calitãţii prin elaborarea manualelor de asigurarea calitãţii, a procedurilor de verificare a calitãţii, de control şi încercãri specifice şi aplicarea acestora;
h) sã numeascã personal tehnic propriu pentru verificarea lucrãrilor care fac obiectul autorizãrii (RSL), ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numãrul şi complexitatea dispozitivelor de siguranţã şi care sã fie autorizat în acest scop de cãtre ISCIR-INSPECT.
8.2.4 Personalul tehnic de specialitate, ce urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT ca "responsabil cu supravegherea lucrãrilor" (RSL), trebuie sã aibã o vechime în domeniul verificãrii dispozitivelor de siguranţã sau în domenii adiacente dupã cum urmeazã:
- minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învãţãmânt superior tehnic;
- minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni.
8.2.5 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificarea dispozitivelor de siguranţã (RSL) are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã cunoascã legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte acte normative în domeniu;
- sã încheie documente de verificare în care sã consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinãrilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;
- sã înscrie în registrele de evidenţã a lucrãrilor executate în unitate, conform anexei B sau E;
- sã participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT;
- sã semneze şi sã ştampileze actele întocmite; modelul de ştampilã este indicat în figura de mai jos:


┌──────────────────────────────────────────┐
│ În centrul ştampilei se va înscrie: │
│ RSL1* │
│ Pe contur se va înscrie denumirea │
│ agentului economic sau sigla acestuia sau│
│ marca acestuia prescurtat. │
└──────────────────────────────────────────┘


NOTĂ: * În cazul existentei mai multor RSL se va înscrie 2, 3 etc.

- sã sigileze supapele de siguranţã reglate pe standul de probã.
8.2.6 În vederea autorizãrii agenţilor economici pentru lucrãri de verificare pe standuri autorizate de ISCIR-INSPECT a supapelor de siguranţã, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmãtoarele obligaţii si responsabilitãţi:
- sã verifice concordanţa între datele din documentaţia prezentatã de unitãţile care solicitã autorizarea şi situaţia existentã la unitate,
- sã verifice personalul tehnic propus (RSL), privind pregãtirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sã verifice existenta în unitate a prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu, precum şi a standardelor şi a altor acte normative din domeniu;
- sã verifice existenţa şi corectitudinea întocmirii si completãrii registrelor de evidentã a lucrãrilor executate;
- sã elibereze în baza constatãrilor fãcute prin proces-verbal, în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã, autorizaţia pentru lucrãrile şi domeniul solicitat conform modelului din anexa H.
8.2.7 Valabilitatea autorizaţiei este de 2 ani de la data eliberãrii.
9 DISPOZIŢII FINALE
9.1 In cazul în care se produc avarii sau accidente, agenţii economici sunt obligaţi sã anunţe imediat, prin fax sau telefonic, ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia s-a produs avaria sau accidentul, în scopul cercetãrii cauzelor. Nerespectarea acestei prevederi duce la retragerea autorizaţiei. În cazul accidentelor în care s-au produs vãtãmãri sau decesul unor persoane, agentul economic are obligaţia de a anunţa imediat Inspectoratul pentru protecţia muncii şi Parchetul General (Procuratura).
9.2 Utilizatorul, precum şi conducerea agenţilor economici pentru reparare, revizie tehnicã periodicã şi verificare a supapelor de siguranţã şi membranelor de rupere sunt obligaţi sã ia mãsuri ca situaţia produsã de avarie sau în timpul accidentului sã rãmânã nemodificatã pânã la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu excepţia cazului în care situaţia respectivã ar constitui un pericol pentru viaţa şi sãnãtatea persoanelor.
9.3 Prezenta prescripţie tehnicã se aplicã împreunã cu prevederile din legislaţia în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia muncii, protecţia consumatorilor, protecţia mediului etc. În cazul în care existã prevederi ale diferitelor foruri, care se referã la acelaşi subiect, se vor aplica acele prevederi care conduc la o mai mare siguranţã în utilizarea dispozitivelor de siguranţã.
9.4 ISCIR-INSPECT are dreptul sã controleze ori de câte ori considerã necesar modul de efectuare a verificãrii tehnice periodice, reparãrii, transportului, distribuirii, manipulãrii şi utilizãrii dispozitivelor de siguranţã, încheind procese-verbale. Dispoziţiile înscrise în procesele-verbale sunt obligatorii. ISCIR-INSPECT are dreptul sã cearã, iar agenţii economici sunt obligaţi sã punã la dispoziţie toate datele si informaţiile necesare, precum şi utilajul, echipamentul şi personalul necesar efectuãrii verificãrilor. În urma activitãţilor efectuate de ISCIR-INSPECT la agenţii economici se vor întocmi procese-verbale şi se vor aplica tarife conform prevederilor prescripţiei tehnice în vigoare, Colecţia ISCIR.
9.5 Utilizarea de personal neautorizat pentru activitãţile menţionate în prezenta prescripţie tehnicã duce la retragerea autorizaţiei acordate agentului economic de cãtre ISCIR-INSPECT.
Furnizarea de date false sau incomplete poate duce la retragerea autorizaţiei acordate agentului economic.
9.6 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice atrage dupã sine, în condiţiile prevãzute de lege, sancţiuni contravenţionale, mergând pânã la retragerea autorizaţiei acordate.
9.7 La data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea urmãtoarele prescripţii tehnice:
● C 22-94 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, verificarea, montarea şi exploatarea dispozitivelor de siguranţã cu membranã de rupere", aprobatã cu <>Ordinul ministrului industriilor nr. 1.559/1994 ;
● C 37-96 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, încercarea în vederea omologãrii şi exploatarea supapelor de siguranţã destinate echipãrii cazanelor şi recipientelor sub presiune", aprobatã cu <>Ordinul ministrului industriilor nr. 1.663/1996 .
9.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea.
9.9 Prezenta prescripţie tehnicã intrã în vigoare la data de 01.01.2004.
9.10 Toate autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã.
9.11 Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi sã se asigure cã sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor modificãrilor apãrute dupã publicare.
9.12 Trimiterile fãcute în prezenta prescripţie tehnicã la standarde, prescripţii tehnice, acte legislative etc. se referã la ediţiile în vigoare.


ANEXA A


Standarde

SR EN 1515-2:2002, Planşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe.
Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane
şi piuliţe pentm flanşele de oţel, desemnate prin PN

SR EN 1591-1:2002, Planşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale
îmbinãrilor cu flanşe circulare cu garniturã de
etanşare. Partea 1: Metodã de calcul

SR EN 1779:2002, Examinãri nedistructive. încercarea de etanşeitate.
Criterii de alegere a metodei şi a tehnicii

SR EN 10213-1:1996, Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate
din oţel utilizate la presiune.
Partea 1: Generalitãţi

SR EN 10213-2:1996, Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate
din oţel utilizate la presiune.
Partea 2: Mãrci de oţel utilizate la temperatura
ambiantã şi la temperaturi ridicate

SR EN 10213-3:1996, Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate
din oţel utilizate la presiune.
Partea 3: Mãrci de otel utilizate la temperaturi
scãzute

SR EN 10213-4:1996, Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate
din oţel utilizate la presiune.
Partea 4: Mãrci de oţeluri austenitice şi
austenito-feritice

SR EN 12392:2002, Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute
prin deformare plasticã. Condiţii speciale pentru
produsele destinate fabricãrii echipamentelor
sub presiune
SR EN 12420:2002, Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate

STAS 2250-73, Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni
de încercare şi presiuni de lucru maxime admisibileANEXA B

Registru pentru evidenţa supapelor de siguranţã reparate┌───┬────────┬─────────┬────────┬─────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬────┐
│ │ │Agentul │ Nr. │Luna │Caracteris-│Lucrari│Decla- │Numele│ │
│Nr.│Agent │economic │fabri- │ si │ticile │ de │ratie │semna-│Alte│
│crt│economic│construc-│catie │anul │tehnice │repa- │ de │tura │men-│
│ │detina- │tor │al supa-│repa-│ ale │rare │confor-│ RSL │ti- │
│ │tor │ │pei/an │rati-│supapei │execu- │mitate │ │uni │
│ │ │ │fabri- │ ei │ de │tate │pentru │ │ │
│ │ │ │catie │ │siguranta │ │repa- │ │ │
│ │ │ │ │ │(DN,PN) │ │rare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Nr/data│ │ │
├───┼────────┼─────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────┴─────────┴────────┴─────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴────┘ANEXA C

Declaraţie de conformitate pentru repararea supapei de siguranţã

Nr. ........ Data ..........
Agentul economic ........................................................
Adresa ..................................................................
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului ............................
Declarãm pe propria rãspundere cã am reparat supapa de siguranţã tip: ..... cu numãr de fabricaţie: ....... an de fabricaţie: ....... pentru ........ conform prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR.
Supapa de siguranţã a fost reparatã şi verificatã şi rezultatele sunt corespunzãtoare.
Verificarea supapei de siguranţã menţionate anterior este valabilã pânã la data de: ..............
Supapa de siguranţã corespunde prevederilor prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR.
Prezenta declaraţie de conformitate este valabilã numai însoţitã de buletinul de verificare a supapei de siguranţã nr.: ....... data: ....... (conform anexei J).

Director (Manager) Responsabil cu supravegherea
lucrãrilor autorizat de
ISCIR-INSPECT

Numele................. Nr. autorizaţie .........
Prenumele.............. Numele ..................
Data................... Prenumele ...............
(Semnãtura şi ştampila) Data ..................
(Semnãtura)


ANEXA D

Declaraţie de conformitate pentru verificarea
şi/sau reglarea supapei de siguranţã
Nr. .... Data .....

Agentul economic ...................................................
Adresa .............................................................
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului .......................
Declarãm pe propria rãspundere cã am verificat/reglat supapa de siguranţã tip: ..... cu numãr de fabricaţie: ....... an de fabricaţie: .......... pentru ....., conform prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR.
Supapa de siguranţã a fost verificatã/reglatã şi rezultatele sunt corespunzãtoare.
Verificarea/reglarea supapei de siguranţã menţionate anterior este valabilã pânã la data de: ...........
Supapa de siguranţã corespunde prevederilor prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR.
Prezenta declaraţie de conformitate este valabilã numai însoţitã de buletinul de verificare/reglare a supapei de siguranţã nr.: ...... data: ....... (conform anexei J).

Director (Manager) Responsabil cu supravegherea
lucrãrilor autorizat de
ISCIR-INSPECT

Numele ................. Nr. autorizaţie .........
Prenumele .............. Numele ..................
Data ................... Prenumele ...............
(Semnãtura şi ştampila) Data ..................
(Semnãtura)


ANEXA E

Registru
pentru evidenţa supapelor de siguranţã verificate şi/sau reglate┌───┬────────┬─────────┬────────┬─────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬────┐
│ │ │Agentul │ Nr. │Luna │Caracteris-│Numarul│Decla- │Numele│ │
│Nr.│Agent │economic │fabri- │ si │ticile │buleti-│ratie │semna-│Alte│
│crt│economic│construc-│catie │anul │tehnice │nului │ de │tura │men-│
│ │detina- │tor │al supa-│repa-│ ale │de ve- │confor-│ RSL │ti- │
│ │tor │ │pei/an │rati-│supapei │rifi- │mitate │ │uni │
│ │ │ │fabri- │ ei │ de │care si│pentru │ │ │
│ │ │ │catie │ │siguranta │ data │repa- │ │ │
│ │ │ │ │ │(DN,PN) │emite- │rare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │rii │Nr/data│ │ │
├───┼────────┼─────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────┴─────────┴────────┴─────┴───────────┴───────┴───────┴──────┴────┘ANEXA F┌─────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ ROMANIA │ │ │
│Inspectia de stat pentru │ │ INSPECTIA │
│ controlul │ │ TERITORIALA ........... │
│cazanelor, recipientelor │ Proces-verbal │ Adresa ................ │
│ sub presiune si │ de verificare tehnica │ Telefon ............... │
│ instalatiilor de │ nr. ................ │ Fax ................... │
│ ridicat │ │ │
│ -ISCIR- │ │ │
└─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┘Încheiat astãzi ....... cu ocazia ........ efectuat în baza <>Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 , <>Hotararii Guvernului nr. 738/2003 şi <>Decretului nr. 587/1973 , modificat şi completat prin <>Decretul nr. 417/1985 , aplicabile, şi Prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ..... tip ..... cu nr. de fabricaţie/inventar ....... şi cartea instalaţiei nr. ........... având parametrii ultimei verificari ................
Denumirea agentului economic ...... din localitatea ...... str ....... nr. ........ judeţ/sector .......... cod fiscal ...........
Verificarea s-a efectuat la ......... din localitatea ....... str. ...... nr. ...... judeţ/sector ...................
Subsemnatul*1) ............... am constatat urmãtoarele:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Am dat urmãtoarele dispoziţii:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Dupã aceastã verificare s-a admis*2) .................................
Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ................
Pentru aceastã verificare se va plãti suma de .......... lei de cãtre ........ din localitatea ........ str. ........ nr. ........ judeţ/sector ......... în cont .......... deschis la Banca ......... filiala ............

Am luat la cunoştinţã

Organ de Directorul Responsabil cu Delegatul agentului
verificare agentului supravegherea şi economic montator,
economic sau verificarea reparator,
delegatul sãu tehnicã
........ ............. ............... .................
---------
*1) Funcţia, numele şi prenumele.
*2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia


ANEXA G


Documente necesare autorizãrii (reautorizãrii) agenţilor economici care
efectueazã activitãţile de reparare, verificare şi/sau reglare
a supapelor de siguranţã

1) Adresã de solicitare în care trebuie sã se precizeze;
- domeniul de activitate pentru care se solicitã autorizarea;
- datele agentului economic: adresã, telefon, fax, cont, banca;
2) Statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care sã fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care se solicitã autorizarea (în copie);
3) Certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
4) Certificatul de înregistrare fiscalã sau Codul unic de înregistrare a agentului economic (în copie);
5) Procedura privind modul de efectuare a activitãţii solicitate (scop, domeniu de aplicare, documente de referinţã, definiţii şi abrevieri, responsabilitãţi, descrierea activitãţii, înregistrãri eta);
6) Documentaţia tehnicã a instalaţiei de verificare a supapelor de siguranţã (standul de probã şi schema funcţionalã);
7) Documentele tehnice ale supapelor de siguranţã care urmeazã a fi verificate pe standul de probã al agentului economic (sau declaraţiile de conformitate CE sau CS şi/sau certificatele de reglare la presiunea de lucru), dupã caz (în copie);
8) Buletinele de verificare metrologicã pentru toate aparatele de mãsurare şi control utilizate la activitatea de reparare şi verificare tehnicã periodicã a supapelor de siguranţã;
9) Deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare ca operatori şi ca responsabil cu supravegherea lucrãrilor, emise de conducerea agentului economic conform modelului din anexa I (în copie);
10) Curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare (în original);
11) Diplomele de absolvire ale personalului propus pentru autorizare emise de cãtre unitãţile de învãţãmânt (în copie);
12) Document din care sã rezulte cã personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioadã nedeterminatã;
13) Lista completã cu personalul operator al agentului economic (sub formã de tabel), care va cuprinde: numele şi prenumele, funcţia, meseria.


ANEXA H

Model de autorizaţie pentru reparare, verificare şi/sau reglareANTET ISCIR-INSPECT ┌────────┐
Nr. ...... din ..... │ │
│ │
│ │
│ │
AUTORIZAŢIE └────────┘
(Conform procesului-verbal nr. .... din .....)

1 Agentul economic: (Denumirea şi adresa)
(RC J..... ;CF R....)
(telefon:...; fax:........)
(eventual: adresa punctului de lucru)

2 Domeniul autorizaţiei:
- Repararea supapelor de siguranţã tip : ..... construite de: .........,
- Verificarea numai la deschidere-închidere a supapelor de siguranţã tip: ....... construite de: ...................,
- Reglarea supapelor de siguranţã tip: ...... construite de: ...... supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR, având urmãtorii parametri: .....................................

3 Responsabil autorizat: ........................................
(numele responsabilului autorizat)

4 Menţiuni: Orice schimbare faţã de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI dacã nu este anunţatã în termen de 15 zile de la producere şi confirmatã în termen de 30 de zile de cãtre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanţii sãi legali, împreunã cu persoanele autorizate rãspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: ........(maxim 2 ani).


INSPECTOR DE STAT ŞEF, Inspector Şef ISCIR-INSPECT,

Inspector de specialitate.


ANEXA I


Decizie pentru numirea responsabilului cu
supravegherea lucrãrilor (RSL) şi a responsabilului
tehnic cu sudura (RTS)

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

DECIZIE
Nr. .... din ....

Agentul economic ....... reprezentat prin ......... manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la utilizarea în condiţii de securitate a supapelor de siguranţã, prin care agenţii economici care deţin şi utilizeazã aceste supape de siguranţã sunt obligaţi sã numeascã personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) pentru activitatea de supraveghere a lucrãrilor de reparare şi/sau verificare a supapelor de siguranţã, care sã fie autorizat de ISCIR-INSPECT în vederea aplicãrii prevederilor prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR,

DECIDE:

1 Domnul(Doamna) .......... de specialitate ........ având funcţia de ......... începând cu data de ...... se numeşte responsabil cu supravegherea lucrãrilor de reparare şi/sau verificare a supapelor de siguranţã (sau responsabil tehnic cu sudura) din cadrul ........ urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2 Responsabilul cu supravegherea lucrãrilor de reparare şi/sau verificare a supapelor de siguranţã (sau responsabilul tehnic cu sudura) este obligat sã cunoascã şi sã aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezultã din prevederile acestei prescripţii tehnice.
3 Activitatea responsabilului cu supravegherea lucrãrilor de reparare şi/sau verificare a supapelor de siguranţã (sau responsabilul tehnic cu sudura) va fi coordonatã şi îndrumatã din partea conducerii agentului economic de ........ care rãspunde împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR,
4 încãlcarea obligaţiilor prevãzute în prescripţia tehnicã PT C 7-2003, Colecţia ISCIR, atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr. ..... din ...... şi devine definitivã dupã autorizarea responsabilului cu supravegherea lucrãrilor de cãtre ISCIR-INSPECT.

MANAGER, OFICIU JURIDIC,
(Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi
semnãtura şi ştampila) semnãtura)


ANEXA J

BULETIN DE VERIFICARE/REGLARE
Nr. ..../........

În conformitate cu prevederile legale privind rãspunderea asumatã pentru verificarea supapei de siguranţã tip: ......, serie de fabricaţie: ........, data fabricaţiei: ..........., acesta îndeplineşte condiţia de încadrare în câmpul de toleranţã pentru presiunea de deschidere, în concordanţã cu prevederile prescripţiei tehnice PT C 7-2003, Colecţia ISCIR.
Prin prezentul buletin de verificare, agentul economic: ......... cu autorizaţia emisã de ISCIR-INSPECT nr. ....../....., garanteazã cã supapa de siguranţã menţionatã anterior are presiunea de reglare de: ........ şi poate funcţiona pânã la data de ..........
Rezultatele obţinute la verificãrile efectuate pentru stabilirea încadrãrii presiunii de reglare a supapei de siguranţã în câmpul de toleranţã admis sunt:

┌─────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Operaţia │ Presiunea de deschidere │ Presiunea de închidere │
│ executatã │ mãsuratã │ mãsuratã │
├──────────────┬──────┼───────────────────┬──────┼─────────────────────┬──────┤
│Verificarea │1) │ Presiunea de │1) │ Presiunea de │1) │
│presiunii de ├──────┤deschidere maximã ├──────┤ închidere minimã ├──────┤
│ reglare │2) │ admisã │2) │ admisã │2) │
│ ├──────┤ ├──────┤ ├──────┤
│ │3) │ │3) │ │3) │
│ ├──────┤ ├──────┤ ├──────┤
│ │4) │ │4) │ │4) │
│ ├──────┤ ├──────┤ ├──────┤
│ p(1)= ..bar │5) │ ..........bar │5) │ ......... bar │5) │
└──────────────┴──────┴───────────────────┴──────┴─────────────────────┴──────┘Prezentul buletin de verificare/reglare atestã faptul cã supapa de siguranţã corespunde scopului pentru care a fost construitã şi se încadreazã în câmpul de toleranţã prevãzut de prescripţia tehnicã PT C 7-2003, Colecţia ISCIR.


Responsabil cu supravegherea Executant
lucrãrilor autorizat de ISCIR-INSPECT

(Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi
şi semnãtura) semnãtura)


ANEXA K

(Informativã)

Terminologie suplimentarã


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Termen Simbol Definiţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Abaterea maximã a valorii presiunii
de deschidere la deschideri repetate
1 Abaterea presiunii de reglare a ale supapei faţa de presiunea de
reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Debitul de masã al fluidului de
încercare evacuat prin supapa si
Capacitatea de evacuare G(m) mãsurat in timpul încercarii de
2 masurata determinare a coeficientului
experimental de scurgere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Debitul de masã al fluidului de
încercare care teoretic poate
Capacitatea de evacuare G(t) fi evacuat prin supapã, calculat
3 teoreticã pentru condiţiile de încercare,
fãrã a lua în considerare pierderile
hidraulice în supapã.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Debitul garantat al fluidului de
lucru, evacuat prin supapã la
4 Capacitatea de evacuare G presiunea de descãrcare corespun-
zãtoare presiunii de reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Coeficient de corecţie a Raportul între presiunea de reglare
presiunii de reglare pe stand şi presiunea de declanşare
5 funcţie de temperaturã K(rt) în instalaţie, în aceleaşi condiţii
de contrapresiune.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6 Coeficient experimental de α(e) Raportul între capacitatea de
scurgere evacuare mãsuratã şi capacitatea de
evacuare teoreticã, determinat prin
încercãri.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Coeficientul de scurgere pe baza
cãruia se face calculul de alegere a
unei supape de siguranţã. Valoarea
acestuia se stabileşte la evaluarea
7 Coeficient de scurgere atestat α conformitãţii şi reprezintã, de
regula, 90% din coeficientul de
scurgere experimental.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contrapresiunea existentã la partea
p(c1) de ieşire a corpului supapei, înainte
8 Contrapresiune la deschidere de deschiderea acesteia.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p(c) Presiunea manometricã mãsuratã
9 Contrapresiune imediat in amonte de supapa.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contrapresiunea maximã creatã în
10 Contrapresiune la descãrcare p(c2) timpul descãrcãrii supapei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Valoarea maximã a contrapresiunii la
11 Contrapresiunea maxima p(cmax) care poate funcţiona supapa.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Diferenţa între contrapresiunea la
descãrcare şi contrapresiunea la
12 Creşterea contrapresiunii la b(3) deschidere, exprimata procentual in
descãrcare raport cu presiunea de reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Diferenţa între presiunea de
b(1) descãrcare şi presiunea de
13 Creşterea presiunii la deschidere, exprimata procentual in
deschidere raport cu presiunea de reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
h Drumul parcurs de ventil dupã
14 Cursa desprinderea acestuia de pe scaun.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cursa la care, în condiţii de
funcţionare se terminã procesul de
deschidere a supapei. Procesul de
deschidere se considerã terminat:
15 Cursa de descãrcare h(d) 1) în momentul când ventilul ajunge
la cursa limitã [h(d)=h(c)], dacã la
cursa limitã b(1) ≤ limita admisã;
2) în momentul când se realizeazã
b(1)=limita admisã, dacã h(d) < h(c).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16 Cursa limitã h(c) Cursa maximã limitatã prin
construcţia supapei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17 Diametrul minim de, Diametrul interior minim în orice
scurgere d secţiune perpendicularã pe
axa scaunului, în dreptul sau
înaintea acestuia.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18 Diametrul nominal DN Diametrul nominal al racordului de
intrare al supapei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19 Domeniul de reglare a Limitele valorii presiunii de
presiunii de deschidere - deschidere între care supapa
poate fi reglatã pentru deschidere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20 Fluid de încercare Fluidul cu care se admite a se
- efectua una din încercãrile prevãzute
de prezenta prescripţie tehnica.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21 Fluid de lucru - Fluidul cu care poate funcţiona
supapa.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de lucru la care supapa
începe sã se deschidã. Se considerã
cã supapa începe sã se deschidã în
momentul în care cursa are o valoare
22 Presiunea de deschidere p(1) mãsurabilã sau când efectul produs
de deschidere este sesizat, fiind
diferit de efectul produs de
neetanşeitatea ventilului pe scaun.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de deschidere a unei supape
în condiţiile de funcţionare ale
instalaţiei. Aceasta diferã de
presiunea de reglare, fiind
23 Presiunea de declanşare p(L1) influenţatã de contrapresiunea la
deschidere şi de temperatura
fluidului de lucru.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de lucru la care se terminã
24 Presiunea de descãrcare p(2) procesul de deschidere al supapei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de lucru la care, dupã o
25 Presiunea de închidere p(3) deschidere la cursa de descãrcare,
supapa se închide etanş.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26 Presiunea de lucru p(L) Presiunea manometricã mãsuratã
imediat în aval de supapã.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de lucru maximã la care
poate funcţiona supapa pe timp
nelimitat, la temperatura de lucru a
p(Lmax) fluidului, în condiţiile prevãzute de
27 Presiunea de lucru maxima STAS 2250 sau de documentaţia de
execuţie a supapei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de lucru maximã admisibilã
exprimatã în bar la temperatura de
200°C, în condiţiile prevãzute în
28 Presiunea nominalã PN STAS 2250. Aceasta este o mãrime
convenţionalã care constituie un
criteriu de clasificare a supapelor,
precum şi baza calculului de
rezistentã al supapei.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presiunea de deschidere la
temperatura ambiantã şi la
29 Presiunea de reglare p(r) funcţionare fãrã contrapresiune la
deschidere, prestabilitã prin reglare
şi marcatã pe supapã.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Diferenţa între presiunea de
deschidere si presiunea de
Scãderea presiunii la b(2) inchidere, exprimata procentual in
30 închidere raport cu presiunea de reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Aria minimã neobturatã formatã între
31 Secţiunea laterala ventil şi scaun când ventilul este
- ridicat la cursa de descãrcare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Aria minimã a orificiului supapei în
32 Secţiunea de scurgere orice secţiune perpendicularã pe axa
A scaunului, în dreptul acestuia sau
în amonte de acesta.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Armãturã destinatã instalaţiilor sub
presiune care fãrã aportul altei
energii decât cea a fluidului de
lucru se deschide automat şi
descarcã, într-un circuit secundar,
surplusul de fluid din circuitul
principal al instalaţiei.
33 Supapã de descãrcare - Supapele de descãrcare nu fac
obiectul prescripţiei tehnice
PT C 7-2003. Se asimileazã supapelor
de descãrcare şi supapele de
siguranţã care protejeazã
instalaţiile sub presiune care nu
sunt supuse supravegherii din partea
ISCIR-INSPECT.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Armãturã destinatã instalaţiilor sub
presiune care fãrã aportul altei
energii decât cea a fluidului de
lucru se deschide automat şi descarcã
o cantitate de fluid astfel încât
sã se previnã depãşirea accidentalã
a presiunii maxime admisibile a
34 Supapa de siguranţa - instalaţiei. Dupã restabilirea
condiţiilor normale de presiune,
supapa se închide automat întrerupând
descãrcarea în continuare a fluidului
din instalaţia sub presiune.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supapã de siguranţã care este
acţionatã direct de fluidul de lucru
prin forţa de deschidere exercitatã
de acesta asupra ventilului, cãreia
Supapa de siguranţa cu - i se opune o forţa de închidere
35 actiune directa exercitata de o greutate, de un
resort sau de o pârghie cu
contragreutate.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
36 Supapã de siguranţã Supapã de siguranţã cu acţiune
pilotatã - indirectã comandatã de o supapã cu
acţiune directã (supapã pilot).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supapã de siguranţã cu acţiune
indirectã comandatã de la distantã
37 Supapã de siguranţã cu - de aparate care sesizeazã presiunea
impuls în diferite puncte ale instalaţiei
şi transmit un impuls de comandã la
atingerea presiunii de reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
38 Supapã de siguranţã cu Supapã de siguranţã a cãrei
acţiune indirectã funcţionare este comandatã de
- un dispozitiv automat acţionat de
fluidul de lucru.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
39 Supapã de siguranţã cu Supapã de siguranţã care dupã
deschidere bruscã declanşare se deschide brusc
- pânã la cursa de descãrcare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supapã de siguranţã care la cursa de
descãrcare asigurã o secţiune
40 Supapa de siguranţa cu - laterala mai mare decât sau cel puţin
deschidere completa egala cu secţiunea de scurgere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
41 Supapã de siguranţã cu Supapã de siguranţã care la cursa de
deschidere incompletã - descãrcare are o secţiune lateralã
mai micã decât secţiunea de scurgere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supapã de siguranţã la care
deschiderea se face progresiv pe
42 Supapa de siguranţa cu mãsura ce creşte presiunea. Cursa
deschidere proporţionala - acestor supape creşte aproximativ
proporţional cu depãşirea presiunii
de reglare.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
43 Supapã de siguranţã Supapã de siguranţã fãrã racord de
deschisã - evacuare, la care evacuarea se face
direct în atmosferã.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supapã de siguranţã la care presiunea
de deschidere nu este influenţatã de
44 Supapa de siguranţa valoarea contrapresiunii la
echilibrata deschidere (de exemplu: supape cu
burduf sau cu piston).
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
45 Supapa de siguranţa etansa - Supapã de siguranţã la care spaţiul
din aval de ventil este etanş
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
46 Supapa de siguranţa închisa Supapã de siguranţã la care evacuarea
- fluidului se face printr-un racord.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Supapã de siguranţã cu acţiune
directã la care forţa de etanşare
47 Supapa de siguranţa cu este marita prin intermediul unei
încãrcare suplimentara - încãrcãri suplimentare controlate
prin acţionare indirecta.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
48 Supapã de siguranţã Supapã de siguranţã la care spaţiul
neetanşã - supapei din aval de ventil este
neetanş.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
49 Temperatura de lucru t(L) Temperatura fluidului din instalaţia
sub presiune în amonte de supapa.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
50 Temperatura de lucru Temperatura maximã admisã de lucru
maximã t(Lmax) la care supapa poate funcţiona pe
timp nelimitat.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
51 Temperatura de lucru Temperatura minima admisã de lucru
minima t(Lmin) la care supapa poate funcţiona pe
timp nelimitat.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA L

(Informativã)

Simboluri, unitãţi de mãsurã şi relaţii de calcul


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitate
Simbol de Termen Relaţie de calcul
mãsurã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a bar Abaterea presiunii ● La livrare:
de reglare a=p(1max)-p(r) sau a=p(1min)-p(r)
● La încercãri funcţionale:
p(1max) - p(1min)
a= ± ──────────────────
2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A mmp Secţiunea de scurgere
n.d^2
A = ─────
4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b(1) % Creşterea presiunii la p(2max) - p(r)
deschidere b(1) = - ────────────── . 100
──── p(r)
bar b(1) = p(2max)- p(r)(la p(r) < 3 bar)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b(2) % Scaderea presiunii la P(r) - P(3min)
inchidere b(2) = ────────────── . 100
P(r)
────
bar b(2) = p(r)- p(3min)(la p(r) < 3 bar)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b(3) % Creşterea contrapresi-
unii la descãrcare p(c2) -p(c1)
b(3) = ──────────── . 100
P(r)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c N/mm Constanta de elastici-
tate a arcului sau a
sistemului elastic -
"arc+burduf metalic"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d mm Diametrul minim de
scurgere
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DN mm Diametrul nominal -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G kg/h Capacitatea de evacuare A se vedea anexa N.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G(m) kg/h Capacitatea de evacuare
mãsuratã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
G(t) kg/h Capacitatea de evacuare ● Pentru gaze:
teoreticã p(i)-p(b)
G(t)=509.psi.A.──────────
radical R.[t(l)+273]

● Pentru vapori:
p(i)+p(b)
G(t)1,6.psi.A.radical──────────
V(i)
● Pentru lichide:

G(t)-1,61.A.radical p.[P(i)-P(e)]
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
h(c) mm Cursa limitã -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
h(d) mm Cursa de descãrcare -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
k - Coeficientul adiabatic C(p)
al fluidului k = ───
C(v)
Valori conform anexei O.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
k(rt) - Coeficientul de corecţie P(r)
al presiunii de reglare K(rt) = ───-
funcţie de temperaturã P(LI)
de regulã k(rt) = 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K - Coeficientul de simili- d
tudine pentru arcuri de K=[p(r) + 1]──
supape de siguranţã c
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K(min) - Coeficientul de simili-
tudine corespunzãtor d
limitei inferioare a K(min)=[p(min)+1)──
domeniului de reglare c
a arcului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K(max) - Coeficientul de simili-
tudine corespunzãtor d
limitei inferioare a K(max)=[p(max)+1)──
domeniului de reglare c
a arcului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
M kg/ Masa molarã Valori conform anexei O.
kmol
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(1) bar Presiunea de deschidere -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(1max) bar Valoarea maximã,
si respectiv minimã a
p(1min) presiunii de deschidere -
mãsuratã la 5 deschideri
-închideri succesive.
La supapele de siguranţã
echilibrate este valoa-
rea maximã, respectiv
minimã mãsuratã la cele
5 deschideri-închideri
efectuate fãrã
contrapresiune la
deschidere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(2) bar Presiunea de descãrcare -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(2max) bar Valoarea maximã a
presiunii de descãrcare
mãsuratã la 5 deschideri -
succesive. La supapele
de siguranţã echilibrate
este valoarea maximã
mãsuratã la toate
deschiderile efectuate
cu sau fãrã contrapre-
siune la deschidere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p(3) bar Presiunea de închidere -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p(3min) bar Valoarea minimã a presi- -
unii de închidere
mãsuratã la 5 deschideri
-închideri succesive.
La supapele de siguranţã
echilibrate este
valoarea minimã mãsuratã
la toate deschiderile
efectuate cu sau fãrã
contrapresiune la
deschidere.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(b) bar Presiunea barometricã -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(c1) bar Contrapresiunea la
deschidere -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p(c2) bar Contrapresiunea la
descãrcare -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(cmax) bar Contrapresiunea maximã -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p(e) bar Contrapresiunea mãsuratã
în timpul determinãrii -
lui α(e)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(i) bar Presiunea de lucru
mãsuratã în timpul -
determinãrii lui α(e)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(L) bar Presiunea de lucru
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(L1) bar Presiunea de declanşare ● La supape neechilibrate:
P(r)
P(L1) = ──── + P(c1)
K(n)

● La supape echilibrate:
P(r)
P(L1) = ────
K(n)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(Lmax) bar Presiunea de lucru
maximã -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PN bar Presiunea nominalã -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
p(r) bar Presiunea de reglare La încercãri funcţionale:
P(1max)+P(1mm)
P(r) = ───────────────
2

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P(max) bar Limitele domeniului de
si reglare a unui arc -
P(min)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Q l/min Debitul maxim de lichid
necesar a fi evacuat de -
supapa de siguranţã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Q(m) kg/h Debitul de masã maxim -
necesar a fi evacuat de
supapa de siguranţã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
R J/kg,K Constanta gazului Valori conform anexei O.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t(i) °C Temperatura fluidului -
la intrarea în supapa de
siguranţã în timpul
determinãrii lui α(e)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t(L) °C Temperatura de lucru -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
t(Lmax) °C Temperatura de lucru -
si maximã şi minimã
t(Lmin)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
V(1) mc/kg Volumul specific al
fluidului de încercare
la presiunea p(i)+p(b)
şi la temperatura t
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
α Coeficientul de scurgere
atestat De regulã α = 0,9 α(e)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
α(e) Coeficient de scurgere G(m)
experimental α(e) = ────
G(t)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
â Raportul presiunilor ● La încercãri funcţionale:
absolute dupã şi înainte P(e) + P(b)
de supapa de siguranţã â = ───────────
P(i) + P(b)
● La funcţionare în instalaţie:
P(e2) + 1
â = ───────────
p
P conform anexei N, pct. N.1.1.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
â(cr) Raportul critec 2 k
â(cr) = [─────]^────
k + 1 k -1

Valori conform anexei O.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
psi Coeficientul în relaţia ● Pentru â ≤ â(cr):
debitului
2 k k
psi=psi(max).[───]^───radical───
k+1 k-1 k+1

● Pentru â > â(cr):
k 2 k+1
psi= radical───(â^── - â^───)
k+1 k k
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ro kg/mc Densitatea lichidului -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA M

(Informativã)

Relaţii de calcul pentru alegerea supapelor de siguranţã

NOTE: 1) Simboluri şi unitãţi de mãsurã conform anexei L.
2) Proprietãţile fluidelor conform anexei N.

M.1 Secţiunea de scurgere aleasã A
M.1.1 Pentru gaze :


0,1792 Q(m) t(Lmax) +273


A ≥ ─────── . ────. radical Z───────────── (mmp)
a.psi P M

unde:
P = presiunea absolutã de descãrcare (bar)
De regulã: P=1, 1p(r)+1 (bar)
Z = coeficient de corecţie pentru gaze reale; acoperitor Z = 1

M.1.2 Pentru vapori:

0,6211 V(L)
A ≥ ─────── . Q(m). radical ───── (mmp)
a.psi P

unde:
P = conform pct. M.1.1
V(L)= volumul specific al vaporilor la presiunea P şi la temperatura.

M.1.3 Pentru abur saturat:
Q(m)
A ≥ 1,905 ──-─ (mm2)
α.P

M.1.4 Pentru lichide (cu vâscozitate < 5 cSt):

0,6211 Q(m)
A ≥ ─────── . ──────────────── (mmp)
α radical p.deltaP


sau

0,03727 p
A ≥ ─────── . Q . radical ──── (mmp)
α deltaP

unde:
Delta P = cãderea de presiune în supapa de siguranţã în timpul descãrcãrii (bar)

De regulã: Delta P = 1,1.p(r)-p(c2) (bar)

M.2 Capacitatea de evacuare garantatã G

M.2.1 Pentru gaze:


M
G = 5,58.α.psi.A.P. radical Z───────────── (kg/h)
t(Lmax) + 273

unde : P şi Z conform pct. M.1.1

M.2.2 Pentru vapori:

P
G = 1,61.α.psi.A. radical ──── (kg/h)
V(L)

unde: P şi V(L) conform pct. M.1.1 şi M.1.2

M.2.3 Pentru abur saturat:

G = 0,525.α.A.P (kg/h)

unde. P conform pct. M.1.1

M.2.4 Pentru lichide (cu vâscozitate < 5 cSt):

G= 1,61.α.A. radical p.DeltaP (kg/h)

unde. Delta P confonn pct M.1.4


ANEXA N

Proprietãţile unor fluide


N.1 Gaze

Tabelul 1

┌──┬──────────────────────┬──────────┬───────┬───────┬────────┬────┬─────┬─────┐
│N │ │ │ │Densi- │ │ │ │ │
│r.│ │ │Masa │tatea │Constan-│k= │ │psi( │
│c │ Denumirea │ Formula │molara │ ro │ ta │c(p)│â(cr)│ max)│
│r │ gazului │ chimica │ M │la 0°C │gazului,│ / │ │ │
│t.│ │ │(kg/ │si 760 │ R │c(v)│ │ │
│ │ │ │kmol) │mmHg │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(kg/mc)│ │ │ │ │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 1│Acetilena │C(2)H(2) │ 26,04│ 1,1709│ 319,559│1,23│0,559│0,463│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 2│Acid bromhidric │HBr │ 80,924│ 3,6440│ 102,872│1,36│0,535│0,479│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 3│Acid clorhidric │HCl │ 36,465│ 1,6391│ 228,005│1,42│0,525│0,487│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 4│Acid iodhidric │HI │ 127,93│ 5,7890│ 65,116│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 5│Aer │ │ 28,96│ 1,2928│ 187,041│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 6│Amoniac │NH(3) │ 17,031│ 0,7714│ 488,175│1,32│0,542│0,474│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 7│Argon │Ar │ 39,944│ 1,7839│ 208,195│1,67│0,487│0,514│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 8│Azot │N(2) │ 28,016│ 1,2505│ 296,749│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│ 9│Dioxid de carbon │CO(2) │ 44,01│ 1,9748│ 188,778│1,31│0,544│0,472│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│10│Dioxid de sulf │SO(2) │ 64,06│ 2,9263│ 129,840│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│11│i-butan │C(4)H(10) │ 58,12│ 2,6680│ 143,177│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│12│n-butan │C(4)H(10) │ 58,12│ 2,7030│ 143,177│1,11│0,583│0,446│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│13│Clor │Cl(2) │ 70,914│ 3,2200│ 117,288│1,34│0,539│0,477│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│14│Clorurã de metil │CH(3)Cl │ 50,49│ 2,3070│ 164,752│1,20│0,565│0,459│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│15│Clorurã de nitrosil │NOCl │ 65,465│ 2,9919│ 126,800│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│16│Cianogen, dicianurã │C(2)N(2) │ 52,04│ 2,3200│ 162,790│1,26│0,553│0,467│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│17│Difluordiclormetan │CF(2)Cl(2)│ 20,92│ 5,0830│ 68,771│1,14│0,576│0,450│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│18│Etan │C(2)H(6) │ 30,07│ 1,3560│ 276,744│1,22│0,561│0,461│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│19│Eter dimetilic │C(2)H(6)O │ 46,07│ 2,1097│ 180,442│1,11│0,583│0,446│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│20│Etilena │C(2)H(4) │ 28,05│ 1,2605│ 296,651│1,24│0,557│0,464│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│21│Fluor │F(2) │ 38,00│ 1,6950│ 218,688│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│22│Fluorurã de metil │CH(3)F │ 34,03│ 1,3450│ 244,284│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│23│Heliu │He │ 4,002│ 0,1785│2079,010│1,66│0,488│0,513│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│24│Hidrogen │H(2) │ 2,0156│0,08987│4121,735│1,41│0,527│0,485│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│25│Hidrogen arsemat │H(3)As │ 77,93│ 3,4800│ 106,892│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│26│Hidrogen fosfat │PH(3) │ 34,04│ 1,5300│ 244,186│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│27│Hidrogen sulfurat │H(2)S │ 34,08│ 1,5392│ 244,186│1,30│0,546│0,472│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│28│Kripton │Kr │ 83,70│ 3,7400│ 100,322│1,68│0,485│0,515│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│29│Metan │CH(4) │ 16,04│ 0,7168│ 518,722│1,30│0,546│0,472│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│30│Metilaminã │CH(5)N │ 31,06│ 1,3900│ 267,722│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│31│Neon │Ne │ 20,183│ 0,8999│ 411,683│1,67│0,487│0,514│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│32│Monooxid de azot │NO │ 30,008│ 1,3402│ 277,136│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│33│Monooxid de carbon │CO │ 28,01│ 1,2500│ 296,945│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│34│Oxigen │O(2) │ 32,00│1,42895│ 259,778│1,40│0,528│0,484│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│35│Oxisulfurã de carbon │COS │ 60,07│ 2,7200│ 139,254│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│36│Ozon │O(3) │ 48,00│ 2,2200│ 173,382│1,29│0,548│0,471│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│37│Propan │C(3)H(8) │ 44,09│ 2,0190│ 188,778│1,14│0,576│0,450│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│38│Propilenã │C(3)H(6) │ 42,08│ 1,9150│ 197,996│ - │ - │ - │
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│39│Protoxid de azot │N(2)O │ 44,016│ 1,9780│ 188,876│1,31│0,544│0,473│
├──┼──────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────┼─────┼─────┤
│40│Xenon │Xe │ 131,3│ 5,8900│ 63,841│1,66│0,488│0,513│
└──┴──────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴────┴─────┴─────┘OBSERVAŢIE : Atunci când k este necunoscut, se considerã acoperitor k=1,01 (a se vedea tabelul 2 poz. 5 de la pct. O.2).

N.2 Vapori

Tabelul 2


┌────┬───────────────────────┬────────┬──────────┬────────────┐
│Nr │ │ │ │ │
│crt.│ Denumire │ k │ â(cr) │ psi(max) │
├────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1 │ Abur saturat uscat │ 1,14 │ 0,576 │ 0,450 │
├────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2 │ Abur supraîncãlzit │ 1,30 │ 0,546 │ 0,473 │
├────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│3 │ Difil │ 1,05 │ 0,596 │ 0,437 │
├────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│4 │ Freon │ 1,10 │ 0,585 │ 0,444 │
├────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│5 │ Vapori cu k necunoscut│ 1,01 │ 0,604 │ 0,430 │
└────┴───────────────────────┴────────┴──────────┴────────────┘------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016