Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA din 5 decembrie 2003 "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune" - PT C4/1-2003 - editia 1*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA din 5 decembrie 2003  Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA din 5 decembrie 2003 "Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune" - PT C4/1-2003 - editia 1*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 929 bis din 23 decembrie 2003
*) Aprobata prin <>Ordinul nr. 305 din 5 decembrie 2003 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 23 decembrie 2003.


ANEXĂ

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-
- REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ -
PRESCRIPŢIE TEHNICA
PT C4/1-2003
CERINŢE TEHNICE PRIVIND MONTAREA, INSTALAREA,
EXPLOATAREA, REPARAREA ŞI VERIFICAREA RECIPIENTELOR
METALICE STABILE SUB PRESIUNE
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

- ISCIR -

- EDIŢIE OFICIALA -

Indicativ: PT C4/1-2003 Ediţia 1

Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicãrii întocmai a prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurãtor şi proprietãţii.
Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici care efectueazã montarea, instalarea, exploatarea, repararea, verificarea tehnicã periodicã, scoaterea din uz şi casarea recipientelor metalice stabile sub presiune.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt rãspunzãtori de aplicarea corectã a acesteia.

ISCIR Telefon: (+4021)411.97.60; 411.97.61
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5 Fax: (+4021) 411.98.70
BUCUREŞTI www.iscir.ro E-mail: iscir@fx.ro
Cod: 050524

Reproducerea sau utilizarea integralã sau parţialã a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisã dacã nu existã acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi sã se asigure cã sunt în posesia ediţiei oficiale tipãrite.

1 GENERALITĂŢI

1.1 Scop

1.1.1 Prezenta prescripţie tehnicã face parte din reglementãrile tehnice naţionale referitoare la recipiente metalice stabile sub presiune.
1.1.2 Prezenta prescripţie tehnicã este elaboratã în baza legislaţiei în vigoare privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune şi conţine prevederi tehnice minime obligatorii pentru montarea, instalarea, autorizarea funcţionãrii, exploatarea, verificarea tehnicã periodicã, repararea, evaluarea stãrii tehnice şi scoaterea din uz a recipientelor metalice stabile sub presiune, precum şi autorizarea agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi specifice.
1.1.3 Prezenta prescripţie tehnicã se adreseazã agenţilor economici, autorizaţi de ISCIR-INSPECT, şi utilizatorilor, fãrã a interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţã şi/sau exploatarea recipientelor metalice stabile sub presiune care respectã condiţiile tehnice din prezenta prescripţie tehnicã.
1.1.4 Autoritatea tehnicã naţionalã care asigurã punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnicã este ISCIR-Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, prin ISCIR-INSPECT, care, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 , este organul de specialitate cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi a siguranţei în funcţionare pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune în categoria cãrora se integreazã şi recipientele metalice stabile sub presiune.
1.2 Domeniu de aplicare
1.2.1 Prin "recipiente metalice stabile sub presiune", denumite în continuare "recipiente sub presiune" sau "recipiente", se înţeleg recipientele sub presiune instalate pe fundaţii sau alte reazeme fixe. Se asimileazã cu recipientele stabile şi recipientele sub presiune fixate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii.
Recipientul sub presiune este limitat la primele îmbinãri cu conductele de legãturã realizate prin sudurã, prin flanşe sau prin filet (a se vedea figurile 1, 2 şi 3).

NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT
--------------------------
Figura 1 - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 bis din 23 decembrie 2003, la pagina 4. (a se vedea imaginea asociata)

NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT
--------------------------
Figura 2 - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 bis din 23 decembrie 2003, la pagina 5. (a se vedea imaginea asociata)

NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT
--------------------------
Figura 3 - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 bis din 23 decembrie 2003, la pagina 5. (a se vedea imaginea asociata)

1.2.2 Prezenta prescripţie tehnicã se aplicã recipientelor sub presiune cu presiuni maxime admisibile de lucru mai mari de 0,05 MPa (0,5 bar), astfel:
a) recipiente sub presiune care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei l din anexa A, cu excepţia celor care funcţioneazã în limitele:
- PS x V ≤ 200 bar x litri, având PS ≤ 200 bar şi V ≤ 1 litru;
- PS x V ≤ 25 bar x litri, având 0,5 ≤ PS ≤ 25 bar şi 1 ≤ V ≤ 50 litri;
b) recipiente sub presiune care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1), conform diagramei 2 din anexa A, cu excepţia celor care funcţioneazã în limitele:
- PS x V ≤ 1.000 bar x litri, având PS ≤ 1.000 bar şi V ≤ 1 litru;
- PS x V ≤ 50 bar x litri, având 0,5 ≤ PS ≤ 50 bar şi 1 ≤ V ≤ 100 litri;
c) recipiente sub presiune care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 3 din anexa A, cu excepţia celor care funcţioneazã în limitele:
- PS x V ≤ 500 bar x litri, având PS ≤ 500 bar şi V ≤ 1 litru;
- PS x V ≤ 200 bar x litri, având 0,5 ≤ PS ≤ 200 bar şi 1 ≤ V ≤ 400 litri;
d) recipiente sub presiune care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1), conform diagramei 4 din anexa A, cu excepţia celor care funcţioneazã în limitele:
- PS x V ≤ 10.000 bar x litri, având PS ≤ 1.000 bar şi V ≤ 10 litri;
- PS x V ≤ 10.000 bar x litri, având 0,5 ≤ PS ≤ 1.000 bar şi 10 ≤ V ≤ 1.000 litri;
- PS ≤ 10 bar, indiferent de volum.

NOTE:
1) Grupa 1 cuprinde fluidele periculoase, definite conform <>Ordonanţei de urgentã a Guvernului nr. 200/2000 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 451/2001 . Din grupa 1 fac parte fluidele definite ca explozive (art. 7 lit. a), extrem de inflamabile (art. 7 lit. c), foarte inflamabile (art. 7 lit. d), inflamabile, la care temperatura maximã admisibilã de lucru este mai mare decât punctul de aprindere (art. 7 lit. e), foarte toxice (art. 7 lit. f), toxice (art. 7 lit. g) şi oxidante (art. 7 lit. b).
2) Grupa 2 cuprinde abur şi celelalte fluide care nu sunt incluse în grupa 1.
3) In cazul în care un recipient sub presiune se compune din mai multe incinte, acesta se clasificã în categoria cea mai severã care se poate aplica unei incinte luatã individual.
4) Dacã într-o incintã se aflã fluide diferite, clasificarea se face în funcţie de fluidul care impune categoria cea mai severã.
5) Liniile de demarcare din diagramele prezentate în anexa A indicã valoarea limitã superioarã pentru fiecare categorie.
1.2.3 Prezenta prescripţie tehnicã se aplicã şi recipientelor care transportã pe vehicule de cale feratã sau rutiere diverse lichide sau materiale exceptate de regulamentele privind transportul internaţional feroviar, respectiv rutier, al mãrfurilor periculoase (RID şi ADR) şi care sunt sub presiune numai în momentul transvazãrii/descãrcãrii lichidelor sau materialelor conţinute, indiferent de presiunea de descãrcare.
Pentru recipientele care transportã pe vehicule de cale feratã sau rutiere gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se aplicã prevederile prescripţiei tehnice referitoare la recipiente-cisterne, recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, Colecţia ISCIR.
1.2.4 Recipientele sub presiune, provenite din alte ţãri, care se gãsesc provizoriu pe teritoriul României (regim de unicã folosinţã, regim temporar sau regim tranzitoriu), trebuie sã fie în limitele scadentei de verificare acordatã de autoritãţile de supraveghere tehnicã (organisme de inspecţie) din ţãrile de provenienţã.
1.2.5 Pentru recipientele sub presiune din subteran, prezenta prescripţie tehnicã se va completa cu cerinţele tehnice stabilite prin instrucţiuni specifice întocmite de unitãţile deţinãtoare şi avizate de cãtre unitãţi de proiectare specializate, care sã ţinã seama de condiţiile în care funcţioneazã acestea. Verificãrile în vederea autorizãrii funcţionãrii cât şi pe parcursul exploatãrii, la verificarea tehnicã periodicã (VTP), se vor efectua de cãtre responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI) al unitãţii deţinãtoare, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
1.2.6 Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplicã:
a) recipientelor sub presiune care au presiunea maximã admisibilã de lucru de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar);
b) recipientelor sub presiune care aparţin şi funcţioneazã sub controlul Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, SRI, SPP şi SIE;
c) recipientelor sub presiune montate pe platforme marine mobile, nave, aeronave şi rachete, precum şi echipamentelor special destinate pentru a fi montate pe acestea sau destinate propulsãrii lor;
d) echipamentelor specifice pentru controlul forajelor de explorare şi extracţie din industria petrolului, gazului natural sau explorãrilor geotermale, din industria extractivã, precum şi ale depozitelor subterane destinate menţinerii şi/sau reglãrii presiunilor la gurile de sondã, cum ar fi: capete de erupţie, prevenitoare de erupţie, manifolduri, precum şi echipamentele acestora montate în amonte;
e) furnalelor, inclusiv sistemelor de rãcire ale acestora, recuperatoarelor de cãldurã pentru preîncãlzirea aerului, separatoarelor de praf, epuratoarelor de gaze, cuptoarelor de reducere directã inclusiv sistemului de rãcire al acestora, convertizoarelor cu gaz, oalelor de topire, retopire, degazare şi de turnare pentru otel şi metale neferoase;
f) echipamentelor cuprinzând carcase, maşini sau pãrţi de maşini care nu reprezintã recipiente de sine stãtãtoare, de exemplu cilindrii maşinilor de forţã (motoare, inclusiv turbine şi motoare cu ardere internã, maşini cu abur, pneumatice, hidraulice, turbine de gaz sau abur, turbogeneratoare, prese) şi ai maşinilor de lucru (compresoare, pompe, dispozitive de comandã, cilindri hidraulici), rãcitorii intermediari, filtrele, separatoarele de picãturi şi amortizoarele de pulsaţii care nu sunt montate separat faţã de corpul maşinilor respective sau similare acestora, precum şi componentele maşinilor de lucru supuse la presiune când, la dimensionarea lor, sunt preponderente tensiunile rezultate din alte solicitãri mecanice, în afarã de presiune;
g) recipientelor sub presiune cu douã spaţii la care spaţiul exterior de încãlzire sau rãcire este format din circuite executate din ţevi sau segmenţi, din diferite profile laminate sau din tablã îndoitã, iar în spaţiul interior al recipientului presiunea nu depãşeşte 0,05 MPa (0,5 bar); de asemenea, schimbãtoarelor de cãldurã la care spatiile sunt formate din plãci de diferite profile, montate în pachet, fixate între ele prin îmbinãri demontabile, cât şi schimbãtoarelor de cãldurã spirale ale cãror spaţii sunt parţial inspectabile cu condiţia ca cele douã medii în amestec sã nu conducã la explozie sau degajare de gaze;
h) recipientelor de aer pentru instalaţiile de frânare, basculare, semnalizare, transport pe cablu, precum şi celor care au rol de rezervor de combustibil montate pe locomotive, vagoane sau autovehicule;
i) recipientelor sub presiune care conţin apã la temperaturã mai micã de 110°C sau lichide a cãror temperaturã maximã de lucru este mai micã decât temperatura de fierbere la presiunea de 0,05 MPa (0,5 bar) a lichidului respectiv, fiind exclusã posibilitatea formãrii unei perne de vapori sau gaze;
j) recipientelor sub presiune care conţin lichide şi la care presiunea gazului aflat deasupra lichidului nu depãşeşte 0,05 MPa (0,5 bar);
k) distribuitoarelor şi colectoarelor de abur, apã fierbinte, aer etc. care nu au şi rol de tampon sau de acumulator, considerate elemente de conductã la care se aplicã prescripţia tehnicã specificã conductelor respective;
l) conductelor pentru transportul fluidelor, precum şi elementelor de conductã care nu pot fi scoase din circuitul acestora (separatoare, filtre etc.);
m) corpurilor diferitelor armãturi (robinete, supape de siguranţã etc.);
n) radiatoarelor de calorifer;
o) recipientelor care funcţioneazã numai sub vacuum;
p) recipientelor sub presiune care sunt obiectul unor cercetãri ştiinţifice şi experimentale în ceea ce priveşte construcţia lor, oricare ar fi volumul, temperatura şi presiunea de lucru; de funcţionarea acestora rãspunzând unitãţile deţinãtoare;
q) recipientelor definite la pct 1.2.3, provenite din alte ţãri, care se gãsesc provizoriu pe teritoriul României (regim tranzitoriu);
r) recipientelor sub presiune din centrale nucleare cu implicaţii asupra securitãţii nucleare, care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea, Colecţia ISCIR;
s) recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune şi recipientelor stingãtoare de incendiu care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea, Colecţia ISCIR;
t) recipientelor de stocare GPL (butan, propan şi amestecuri butan-propan), care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea, Colecţia ISCIR (depozite independente, instalaţii de distribuţie GPL mic vrac, sisteme de distribuţie pentru autovehicule);
u) recipientelor-cisternã, recipientelor-containere şi recipientelor-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea, Colecţia ISCIR.

NOTE:
1) Recipientele sub presiune exceptate la pct. 1.2.2 lit. a), b), c), d) şi pct. 1.2.6 lit. a), i), j), k), o) şi p) trebuie sã fie însoţite de instrucţiuni de utilizare adecvate şi trebuie sã fie marcate astfel încât sã poatã fi identificat producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. În cadrul instrucţiunilor de utilizare şi/sau pe marcaj trebuie sã fie identificaţi principalii parametrii de funcţionare: presiunea maximã admisibilã de lucru (bar), temperatura maximã admisibilã de lucru (°C), temperatura minimã admisibilã de lucru (°C), fluidul de lucru, capacitatea recipientului (1).
Recipientele vor fi prevãzute, dupã caz, cu dispozitive de siguranţã şi aparate de mãsurare şi control care sã asigure funcţionarea în limitele parametrilor admişi.
2) Recipientele care lucreazã la presiuni cel mult egale cu 0,05 MPa (0,5 bar) şi care conţin fluide netoxice trebuie sã fie puse în comunicaţie cu atmosfera printr-un dispozitiv de siguranţã sau prin intermediul altui recipient care lucreazã la presiune atmosfericã astfel încât sã se împiedice formarea unui surplus de presiune în recipient.
Recipientele care lucreazã la presiuni cel mult egale cu 0,05 MPa (0,5 bar) şi care conţin fluide toxice sau inflamabile trebuie sã fie prevãzute cu supape de siguranţã de tip etanş, gazele scãpate fiind conduse în locuri nepericuloase sau fãcute inofensive la ieşirea lor din conducta de evacuare.
3) Recipientele menţionate la pct. 1.2.6 lit. q) trebuie sã fie în limitele scadenţei de verificare datã de autoritãţile de supraveghere tehnicã (organisme de inspecţie) din ţãrile de provenienţã.
1.2.7 La recipientele sub presiune cu mai multe spaţii, compartimentele sau elementele acestora care funcţioneazã la presiuni egale cu sau mai mici de 0,05 MPa (0,5 bar) sau care se încadreazã în exceptãrile de la pct. 1.2.2 lit. a), b), c), d) şi pct. 1.2.6 lit. a), i), j), o) nu se supun prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Parametrii acestor spaţii se înscriu pe placa de timbru.
1.3 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnicã face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescripţii tehnice şi alte reglementãri naţionale.
1.3.1 Legi şi hotãrâri
● <>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãţii produselor
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a recipientelor simple sub presiune
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
● <>Decretul nr. 290/1977 privind normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici-persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţã îndelungatã destinate consumatorilor, republicatã în 1997
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind "Produse şi servicii care pot pune în pericol viaţa, sãnãtatea, securitatea muncii şi protecţia mediului"
● <>Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor republicatã, aprobatã prin <>Legea nr. 11/1994
● <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 451/2001
1.3.2 Standarde
Standardele aplicabile sunt menţionate în anexa B.
1.4 Termeni şi definiţii
1.4.1 accesorii de securitate - dispozitive destinate protejãrii echipamentelor sub presiune împotriva depãşirii limitelor admisibile. Aceste dispozitive cuprind:
- dispozitive de limitare directã a presiunii, cum ar fi: supape de siguranţã, siguranţe cu membrane de rupere, sisteme de siguranţã comandate;
- dispozitive de limitare a presiunii, temperaturii şi a nivelului de fluid, care fie determinã acţiuni de corectare, fie închid şi blocheazã, cum ar fi: presostate, termostate sau nivostate, precum şi dispozitive de mãsurare şi control cu funcţie de securitate.
1.4.2 accesorii pentru reglarea presiunii - dispozitive cu rol funcţional care au o incintã pentru suprapresiune.
1.4.3 agent economic autorizat (unitate autorizatã) - persoanã juridicã autorizatã de ISCIR-INSPECT pentru prestarea de activitãţi (lucrãri) specializate la echipamentele care fac obiectul prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi autorizat de ISCIR-INSPECT, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, pentru seturile de activitãţi specializate.
1.4.4 ansamblu - grup de echipamente sub presiune pe care producãtorul le asambleazã pentru a constitui o unitate integratã şi funcţionalã.
1.4.5 asamblãri nedemontabile - asamblãri care pot fi demontate numai prin metode distructive.
1.4.6 autorizarea funcţionãrii - ansamblul de activitãţi de examinare, verificare, încercare şi validare a rezultatelor acestora efectuate la punerea în funcţiune iniţialã a recipientului sub presiune sau cu ocazia verificãrilor tehnice periodice, în scopul confirmãrii îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţã la utilizator (deţinãtor).
1.4.7 autorizaţie ISCIR - document emis de ISCIR-INSPECT pentru un agent economic prin care se atestã capabilitatea tehnicã a acestuia de a efectua activitãţile specializate pentru care a fost autorizat; document emis de ISCIR-INSPECT pentru autorizarea "Responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor" - RSVTI (personal de specialitate numit prin decizie internã pentru a îndeplini aceastã activitate în cadrul unui agent economic).
1.4.8 avarie - orice eveniment produs la un recipient sub presiune sau la instalaţia aferentã acestuia, care scoate din funcţiune parţial sau definitiv recipientul respectiv.
1.4.9 conducte - elemente tubulare destinate transportului fluidelor atunci când sunt montate într-un sistem sub presiune. Acestea cuprind ţevi, sisteme de ţevi, tubulaturã, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri şi alte componente sub presiune, dupã caz. Schimbãtoarele de cãldurã cu ţevi destinate încãlzirii sau rãcirii sunt considerate conducte.
1.4.10 proprietar/utilizator, denumit în continuare unitate deţinãtoare - persoanã fizicã sau juridicã care deţine şi/sau utilizeazã unul sau mai multe recipiente sub presiune, precum şi instalaţiile aferente.
1.4.11 diametru nominal DN - mãrime numericã a diametrului, care este comunã pentru toate componentele dintr-un sistem de conducte, altele decât componentele pentru care se indicã diametrul exterior sau mãrimea filetului. Acesta este, în mod convenţional, un numãr întreg, care serveşte în scop de referinţã şi este aproximativ egal cu dimensiunea de fabricaţie. Diametrul nominal se exprimã prin simbolul DN urmat de o mãrime numericã.
1.4.12 echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii pentru reglarea presiunii. Echipamentele sub presiune includ, de asemenea, elemente fixate la pãrţile solicitate la presiune, ca de exemplu: flanşe, racorduri/ştuţuri, cuplaje, elemente de susţinere, urechi pentru ridicare.
1.4.13 fluide - gaze, lichide şi vapori în stare purã, precum şi amestecuri ale acestora. Un fluid poate conţine şi o suspensie de substanţe solide,
1.4.14 instalare - ansamblu de operaţiuni de poziţionare/fixare a unui recipient în/pe poziţia de funcţionare şi de racordare a acestuia la circuitele tehnologice de alimentare, la cele tehnologice ale consumatorilor, precum şi la sursele de energie auxiliare.
1.4.15 instrucţiuni de utilizare (exploatare) - instrucţiuni tehnice care cuprind informaţii privind montarea, instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea etc. recipientelor sub presiune, elaborate de producãtor şi care sunt distribuite utilizatorului.
1.4.16 introducere pe piaţã - acţiunea de a face disponibil un produs pentru prima datã, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizãrii.
1.4.17 montare - ansamblu de operaţiuni de asamblare, la locul de instalare, a pãrţilor componente ale unui recipient sub presiune sau a mai multor recipiente sub presiune legate între ele în cadrul unei instalaţii.
1.4.18 presiune - presiunea relativã la presiunea atmosfericã de 1.013 mbar, respectiv presiunea mãsuratã; o presiune în domeniul vacuumului se exprimã printr-o valoare negativã.
1.4.19 presiune maximã admisibilã PS - presiunea maximã pentru care a fost proiectat echipamentul sub presiune, aşa cum este specificatã de producãtor. Aceastã presiune se mãsoarã în locul specificat de producãtor, care trebuie sã fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protecţie şi/sau de limitare ori locul cel mai înalt al echipamentului sub presiune sau, dacã acest loc nu este adecvat, oricare alt loc specificat.
1.4.20 recipient sub presiune - orice înveliş metalic (incintã închisã) care conţine fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente. Un recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte.
1.4.21 recipient simplu sub presiune - orice recipient sudat, supus unei presiuni interioare relative mai mari de 0,5 bar, care este destinat umplerii cu aer sau azot şi care nu va fi expus la foc.
1.4.22 regim de unicã folosinţã - regimul în care echipamentele (recipientele sub presiune) încãrcate cu fluid se distrug dupã utilizare şi golire.
1.4.23 regim temporar - regimul în care echipamentele (recipientele sub presiune) importate în vederea utilizãrii în România o perioadã de timp determinatã sunt puse în funcţiune şi/sau sunt supuse operaţiilor de descãrcare, urmând a fi returnate furnizorului.
1.4.24 regim tranzitoriu - regimul în care echipamentele (recipientele sub presiune) tranziteazã teritoriul României, fãrã sã fie puse în funcţiune şi fãrã ca acestea sã fie supuse operaţiilor de încãrcare/descãrcare.
1.4.25 reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţiuni specializate care au ca scop readucerea echipamentului la parametrii iniţiali de funcţionare în condiţii de siguranţã.
1.4.26 temperatura minimã/maximã admisibilã TS - temperatura minimã/maximã pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat, aşa cum este specificatã de producãtor.
1.4.27 volum V - volumul interior al incintei sub presiune inclusiv volumul ştuţurilor pânã la prima legãturã sau sudurã, exclusiv volumul componentelor interioare fixe.
Termenii şi definiţiile menţionate anterior se aplicã numai în sensul prezentei prescripţii tehnice.
1.5 Abrevieri

ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
AF - Autorizare de funcţionare
GPL - Gaze petroliere lichefiate
IE - Încercare de etanşeitate
IP - Încercare la presiune
IT - Inspecţia teritorialã
PS - Presiunea maximã admisibilã de lucru
PT - Prescripţie tehnicã
RE - Revizie exterioarã
RI - Revizie interioarã
RID - Regulamentul referitor la transportul internaţional feroviar al substanţelor periculoase
RSL - Responsabil cu supravegherea lucrãrilor
RSVTI - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor
RTS - Responsabil tehnic cu sudura
SIE - Serviciul de Informaţii Externe
SPP - Serviciul pentru Protecţie şi Pazã
SRI - Serviciul Român de Informaţii
VTP - Verificare tehnicã periodicã

1.6 Condiţii generale
1.6.1 Condiţia de bazã pe care trebuie sã o satisfacã montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor sub presiune este asigurarea funcţionãrii acestora fãrã defecţiuni şi fãrã pericol pe toatã durata prevãzutã pentru utilizarea lor, în condiţiile tehnice prevãzute de documentaţia tehnicã.
1.6.2 Utilizatorul rãspunde de instalarea recipientelor sub presiune şi de exploatarea acestora în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de însoţire şi ale prezentei prescripţii tehnice.
Utilizatorul va lua mãsurile adecvate pentru reducerea riscurilor de producere a avariilor şi accidentelor în momentul instalãrii, exploatãrii şi verificãrii recipientelor sub presiune.
Recipientele sub presiune nu pot fi date în exploatare decât dupã obţinerea autorizaţiilor de funcţionare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
1.6.3 Modul de funcţionare indicat pentru recipientele sub presiune trebuie sã excludã orice risc previzibil în mod rezonabil în funcţionarea acestora. Acolo unde este cazul, trebuie acordatã o atenţie deosebitã:
- dispozitivelor de închidere şi deschidere;
- descãrcãrilor periculoase ale ventilelor de suprapresiune;
- dispozitivelor de prevenire a accesului fizic, atunci când existã suprapresiune sau vid;
- temperaturii suprafeţei, având în vedere destinaţia echipamentului;
- descompunerii fluidelor instabile.
1.6.4 Se admit recipiente sub presiune procurate din import, construite înainte de intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice în conformitate cu normele oficiale din alte ţãri, cu condiţia ca documentaţia tehnicã de proiectare (desenul tip de ansamblu + breviarul de calcul) şi de fabricaţie (inclusiv certificatele de verificare emise în urma verificãrilor tehnice periodice de organismul de inspecţie din ţara de origine) sã fie transmise, prin grija importatorului, la ISCIR-INSPECT pentru avizare, înainte de contractare.
ISCIR-INSPECT poate solicita importatorului ca documentaţia tehnicã de proiectare şi fabricaţie sã fie transmisã pentru verificare şi avizare unei unitãţi de proiectare specializate pentru efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii, autorizatã de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
Funcţie de tipul şi complexitatea recipientelor sub presiune care se importã, ISCIR-INSPECT poate solicita unitãţii importatoare asigurarea efectuãrii verificãrilor şi încercãrilor la furnizor, de cãtre ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
1.6.5 În cazul îndeplinirii condiţiilor menţionate la pct. 1.6.4, pentru recipientele sub presiune vechi (care au fost în funcţiune) importate, se vor efectua examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora, de cãtre o unitate de proiectare autorizatã conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pe baza unui program avizat, în prealabil, de ISCIR-INSPECT.
1.6.6 Prevederile pct. 1.6.4 nu se aplicã recipientelor sub presiune în regim tranzitoriu şi celor care sunt importate încãrcate cu fluide, au certificate de verificare (inclusiv poanson de verificare, dupã caz) emise de un organism de inspecţie din ţara de origine, din care rezultã cã acestea sunt în perioada de scadenţã, şi urmeazã ca dupã golire sã fie returnate furnizorului (regim temporar) sau distruse (regim de unicã folosinţã).
1.6.7 Prezenta prescripţie tehnicã se aplicã recipientelor noi, introduse pe piaţã dupã intrarea acesteia în vigoare. Pentru recipientele construite înainte de intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare sau care urmeazã sã fie puse în funcţiune, se vor lua în considerare şi prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare la data fabricaţiei.

2 EVALUAREA CONFORMITĂŢII ŞI INTRODUCEREA PE PIAŢĂ
2.1 Evaluarea conformitãţii
Evaluarea conformitãţii recipientelor sub presiune se efectueazã înainte de introducerea pe piaţã a acestora, de cãtre organisme de certificare desemnate.
Lista organismelor de certificare desemnate pentru evaluarea conformitãţii produselor este prezentatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Evaluarea conformitãţii recipientelor sub presiune este confirmatã prin marcajul naţional de conformitate CS sau marcajul european de conformitate CE, aplicat pe recipientul sub presiune în condiţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002 sau <>Hotãrârii Guvernului nr. 454/2003 .
Marcajul de conformitate naţional sau european, aplicat pe un recipient sub presiune, semnificã faptul cã acesta respectã cerinţele esenţiale de securitate aplicabile din <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 sau <>Hotãrârea Guvernului nr. 454/2003 .
2.2 Introducerea pe piaţã
2.2.1 Introducerea pe piaţã a recipientelor sub presiune va fi fãcutã conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002 sau <>Hotãrârii Guvernului nr. 454/2003 .
2.2.2 La introducerea pe piaţã, recipientele sub presiune vor fi însoţite de:
a) declaraţia de conformitate CS sau CE redactatã/tradusã în limba românã;
b) instrucţiuni de utilizare (exploatare), în mãsura în care se considerã necesare pentru utilizator, care sã conţinã toate informaţiile necesare privind securitatea referitoare la:
- montare, inclusiv asamblarea mai multor echipamente sub presiune diferite;
- punerea în funcţiune;
- utilizare;
- întreţinere, inclusiv verificãrile care se efectueazã de cãtre utilizator.
Instrucţiunile de utilizare trebuie sã cuprindã şi informaţiile inscripţionate pe echipamentul sub presiune, cu excepţia seriei de identificare, şi trebuie sã fie însoţite, dupã caz, de documente tehnice, desene şi diagrame necesare pentru înţelegerea completã a acestor instrucţiuni.
Dupã caz, în instrucţiunile de utilizare (exploatare) trebuie sã se facã referire la posibilele pericole care pot apare în cazul unei utilizãri necorespunzãtoare.

NOTĂ: În cazul recipientelor sub presiune la care dupã anumite perioade de funcţionare se apreciazã cã pot fi necesare lucrãri de reparare şi/sau evaluãri a stãrii tehnice, se recomandã ca acestea sã fie însoţite de documentaţie tehnicã de însoţire care sã permitã identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor de reparare şi/sau examinãrilor, verificãrilor şi investigaţiilor în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora.
2.2.3 Suplimentar faţã de marcajul CS sau CE trebuie sã fie furnizate şi urmãtoarele informaţii:
a) pentru toate recipientele sub presiune:
- denumirea şi adresa sau alte date pentru identificarea producãtorului şi, unde este cazul, a reprezentantului autorizat al acestuia, persoanã juridicã cu sediul în România;
- anul de fabricaţie;
- date care sã permitã identificarea recipientului sub presiune, cum ar fi: tipul, identificarea seriilor sau a lotului, numãrului de fabricaţie;
- cele mai importante limite maxime/minime admisibile;
b) în funcţie de tipul recipientului sub presiune, pe corpul acestuia sau pe placa de timbru, care se fixeazã în mod nedetaşabil (etichetã în cazul recipientelor sub presiune mici), trebuie sã fie prezentate şi alte informaţii care sunt necesare pentru asigurarea securitãţii la instalare, în funcţionare sau la utilizare sau dupã caz, pentru întreţinere şi cu ocazia verificãrilor tehnice periodice, cum ar fi:
- presiunea maximã de lucru, PS, (în bar);
- presiunea de încercare hidraulicã (în bar);
- presiunea de reglare a dispozitivelor de siguranţã (în bar);
- temperatura maximã de lucru (Tmax, în °C);
- temperatura minimã de lucru (Tmin, în °C);
- puterea echipamentului (în kW);
- capacitatea recipientului sub presiune, V, (în litri);
- raportul de umplere (în kg/litru);
- masa de umplere maximã (în kg);
- masa proprie (în kg);
- categoria produsului;
c) în mãsura în care este necesar, pe recipientele sub presiune se vor aplica semne de avertizare prin care se atrage atenţia asupra cazurilor de utilizare necorespunzãtoare dovedite din experienţã cã pot sã aparã.
3 MONTAREA ŞI INSTALAREA
3.1 Montarea recipientelor sub presiune
3.1.1 Prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la montare se aplicã recipientelor sub presiune care conform proiectului de execuţie se construiesc pe subansambluri, urmând ca pãrţile componente sã fie asamblate la locul de funcţionare de cãtre o unitate montatoare, alta decât unitatea constructoare.
Pentru lucrãrile de montare ale unei instalaţii care cuprinde mai multe recipiente sub presiune legate între ele, se vor aplica şi prevederile prescripţiilor tehnice specifice celorlalte tipuri de echipamente (conducte, supape de siguranţã etc.) incluse în instalaţie.
În cazul în care montarea recipientelor sub presiune se executã de cãtre unitatea constructoare care urmeazã sã aplice marcajul de conformitate CS sau CE, prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la montare nu sunt aplicabile.
3.1.2 Montarea recipientelor sub presiune se va efectua pe baza unui proiect de montare, care poate fi întocmit de cãtre unitatea constructoare sau de cãtre o unitate de proiectare autorizatã de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
Proiectele de montare vor fi avizate în ceea ce priveşte conformitatea cu prevederile prescripţiei tehnice PT C 4/2, Colecţia ISCIR, de cãtre ISCIR-INSPECT sau de cãtre personalul propriu al unitãţii de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT, în baza unei împuterniciri scrise din partea ISCIR-INSPECT, înainte de începerea lucrãrilor de montare.
3.1.3 La întocmirea proiectului şi la execuţia lucrãrilor de montare, unitãţile de proiectare, respectiv montatoare, autorizate de ISCIR-INSPECT, vor respecta prevederile prescripţiei tehnice PT C 4/2, Colecţia ISCIR. Cu acordul ISCIR-INSPECT pot fi luate în considerare şi alte coduri de proiectare.
3.1.4 Montarea recipientelor sub presiune se va efectua de cãtre unitãţi autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Subansamblurile (pãrţile componente) livrate de constructor, care urmeazã sã fie montate, trebuie sã aibã aplicat marcajul de conformitate CS sau CE şi sã fie însoţite de declaraţia de conformitate CS sau CE.
3.1.5 Documentaţia tehnicã de montare, întocmitã de cãtre unitatea montatoare, va cuprinde urmãtoarele:
a) proiectul de montare (desenul tip de ansamblu+breviarul de calcul) avizat de ISCIR-INSPECT;
b) certificatele de calitate ale materialelor de bazã şi de adaos utilizate la execuţia elementelor recipientului supuse presiunii sau care se asambleazã prin sudare la acesta; declaraţii de conformitate pentru elementele componente (armãturi, dispozitive de siguranţã etc.) care echipeazã recipientul sub presiune, dupã caz ;
c) lista procedurilor de sudare folosite la execuţia îmbinãrilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, întocmite de RTS, la care se ataşeazã fişele de omologare (WPAR), în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR (în copie);
d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR, care au executat lucrãrile de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşeazã autorizaţiile sudorilor (în copie);
e) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când efectuarea acestuia este prevãzutã în proiectul de montare;
f) buletinele (certificatele) cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform cerinţelor proiectului de montare de cãtre unitãţi (laboratoare) autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR;
g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care se confirmã cã recipientul sub presiune poate fi supus verificãrilor tehnice în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare;
h) declaraţia de conformitate eliberatã de unitatea montatoare.

NOTĂ: Declaraţia de conformitate pentru produsul final va fi emisã de producãtor sau reprezentantul autorizat al acestuia.

3.1.6 Pe recipientul sub presiune se va aplica la final placa de timbru conform documentaţiei tehnice.
3.1.7 Verificarea tehnicã a recipientelor sub presiune, în timpul şi la finalul lucrãrilor de montare, se va efectua de cãtre ISCIR-INSPECT T, în raza cãreia se executã montarea, şi/sau de cãtre responsabilul cu supravegherea lucrãrilor (RSL) al unitãţii montatoare autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
3.1.8 Recipientele sub presiune la care se obţin rezultate corespunzãtoare vor fi supuse examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia se pun în funcţiune.
3.2 Instalarea recipientelor sub presiune-condiţii generale
3.2.1 Recipientele sub presiune trebuie sã fie instalate astfel încât sã se poatã efectua în bune condiţii deservirea, curãţarea pãrţilor interioare şi exterioare, repararea şi verificarea. Placa de timbru trebuie sã fie vizibilã.
In cazul instalãrii în aer liber, se vor lua mãsuri astfel ca aparatura de comandã, mãsurare şi control, precum şi dispozitivele de siguranţã ale recipientului sã fie protejate contra intemperiilor, degradãrilor şi accesului persoanelor strãine de instalaţie.
În raport cu necesitãţile procesului tehnologic, justificate prin proiectul de instalare, recipientele pot fi îngropate parţial sau total, în acest caz, acestea vor fi prevãzute la exterior cu o protecţie anticorozivã corespunzãtoare, marcând la suprafaţã poziţia şi conturul lor. Instalarea trebuie fãcutã astfel încât sã se asigure posibilitatea verificãrii interioare. Prin proiectul de instalare (instrucţiunile de exploatare) se vor preciza condiţiile şi periodicitatea verificãrii suprafeţelor exterioare.
3.2.2 Instalarea recipientelor sub presiune se va face în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de însoţire şi, atunci când este prevãzut în aceasta, în baza unui proiect de instalare elaborat de un agent economic specializat, care va fi anexat la cartea recipientului-partea de exploatare.
În cazul instalãrii recipientelor sub presiune tip coloanã sau sferice, calculate la sarcini datorate vântului sau seismelor, întocmirea proiectului de instalare este obligatorie.
Unitatea care executã instalarea va elibera un certificat (declaraţie) de conformitate prin care va confirma cã fixarea recipientului pe fundaţie s-a executat în conformitate cu proiectul
3.2.3 Instalarea recipientelor trebuie sã se facã în aşa fel încât sã se evite posibilitatea rãsturnãrii lor sub influenţa sarcinilor, inclusiv a celor seismice. Recipientele montate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii trebuie sã fie fixate sigur de acestea.
3.2.4 Recipientele trebuie sã fie prevãzute, dupã necesitãţi, cu scãri şi platforme care sã asigure o deservire bunã, reparare şi verificare. Aceste construcţii nu trebuie sã influenţeze negativ stabilitatea recipientelor.
Suprafaţa exterioarã a recipientelor trebuie sã fie protejatã contra coroziunii, datoritã atmosferei sau mediului în care lucreazã.
Recipientele la care în timpul funcţionãrii poate apãrea electricitate staticã şi cele prevãzute cu dispozitive de agitare, amestecare etc., acţionate electric, se vor lega la pãmânt din punct de vedere electric.
3.2.5 La instalarea recipientelor care prezintã pericol sporit în funcţionare (conţin fluide toxice sau inflamabile, funcţioneazã la presiuni şi temperaturi ridicate etc.) se vor lua mãsuri suplimentare de siguranţã stabilite prin proiectul de instalare, cum sunt:
- amplasarea în compartimente speciale;
- prevederea unor pereţi de protecţie rezistenţi la explozii sau la foc, dupã caz;
- prevederea unor protecţii contra încãlzirii peste limitele admise (în cazul gazelor lichefiate);
- amplasarea la distanţe corespunzãtoare fatã de alte obiective etc.
La instalarea recipientelor stabile sub presiune care lucreazã cu fluide corozive se va avea în vedere în proiectul de instalare asigurarea protecţiei anticorozive pentru fundaţii, suporturi de susţinere şi instalaţiile aferente (de exemplu: recipiente din industria celulozei şi hârtiei, industria chimicã etc.).
3.2.6 La recipientele care conţin lichide încãlzite la o temperaturã mai mare decât temperatura de fierbere la presiunea atmosfericã (acumulatoare de cãldurã, vaporizatoare etc.), amplasate în clãdiri şi care au produsul Vx PS > 5.000 (50.000) (V - volumul ocupat de lichid, în litri; PS-presiunea maximã admisibilã de lucru, în MPa sau bar) se vor avea în vedere urmãtoarele:
a) recipientele nu pot fi instalate în încãperi cu aglomeraţii de persoane (cantine, vestiare şi similare), deasupra sau dedesubtul unor astfel de încãperi;
b) în cazul în care încãperile unde sunt instalate recipientele sunt lipite de încãperi cu aglomeraţii de persoane, este necesar ca:
- încãperile recipientelor sã aibã cel puţin un perete exterior;
- pereţii despãrţitori sã fie rezistenţi la explozie.
3.2.7 La unele categorii de recipiente vor fi luate în considerare şi alte mãsuri suplimentare de siguranţã prevãzute în prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, în normative PSI sau în normele de protecţia muncii, precum şi în alte cazuri prevãzute prin proiectul de instalare.
3.3 Instalarea recipientelor sub presiune-condiţii specifice
3.3.1 Recipiente sub presiune pentru gaze petroliere lichefiate (GPL)
Recipientele sub presiune pentru depozitarea propanului, propilenei, butanului, butilenei şi a altor gaze petroliere lichefiate nu vor fi instalate în clãdiri închise. Se recomandã ca instalarea sã se facã deasupra nivelului solului.

NOTĂ: Referitor la recipientele de stocare GPL (butan, propan şi amestecuri butan-propan), prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã recipientelor din cadrul liniilor tehnologice şi depozitelor industriale, nefiind aplicabile recipientelor care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea. Colecţia ISCIR (instalaţii de distribuţie GPL mic vrac, sisteme de distribuţie pentru autovehicule şi depozite independente pentru deservirea acestora).

La instalarea recipientelor sub presiune pentru gaze petroliere lichefiate (GPL) se vor respecta urmatoarele:
a) este interzisã instalarea oricãror conductori electrici sau cabluri deasupra recipientelor, cu excepţia celor pentru iluminat; pentru "iluminat" se admit numai instalaţii electrice executate în conformitate cu prevederile normelor pentru executarea instalaţiilor electrice în medii cu pericol de explozii; instalaţiile electrice normale sunt interzise;
b) recipientele instalate deasupra nivelului solului (neîngropate) vor fi montate pe o fundaţie, suporturile metalice sau soclurile de beton fiind astfel amplasate încât pereţii şi îmbinãrile recipientelor sã fie uşor vizibile;
c) prinderea recipientelor de suporturile metalice sau soclurile de beton trebuie astfel realizatã încât sã permitã dilatãri sau contractãri termice, sã asigure o repartizare uniformã a sarcinii pe suporturi şi sã nu provoace tensiuni suplimentare în pereţii recipientului;
d) dupã caz, fiecare recipient va fi prevãzut deasupra cu un podeţ metalic cu balustrade pentru deservirea armãturilor şi a gurii de vizitare sau salvare, cu scarã de acces; când sunt mai multe recipiente grupate într-un depozit, se poate monta deasupra lor un podeţ metalic comun, numãrul scãrilor de acces stabilindu-se prin documentaţia tehnicã în funcţie de numãrul recipientelor şi lungimea podeţului; în documentaţia tehnicã se vor prevedea amenajãrile necesare accesului la interiorul recipientului prin gura de vizitare sau salvare;
e) montarea scãrilor scoabe sudate pe mantaua recipientelor este interzisã.
33.2 Recipiente sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate
La instalarea recipientelor sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate se vor respecta urmãtoarele:
a) recipientele sub presiune vor fi instalate într-o clãdire separatã, fãrã etaj, special amenajatã la nivelul solului; fiecare recipient va fi amplasat într-o boxã, separatã de alte boxe prin pereţi plini, depozitul având un culoar de deservire comun pentru toate recipientele; recipientele sub presiune pentru dioxidul de sulf pot fi montate şi câte douã în aceeaşi boxã, cu condiţia ca în permanenţã unul din ele sã fie gol;
b) recipientele sub presiune pentru depozitare vor putea fi instalate şi în aer liber, în urmãtoarele condiţii:
- depozitele vor fi amplasate numai pe platforme chimice;
- construcţia depozitului va fi semideschisã, de tip şopron îngrãdit executat din materiale necombustibile, care sã protejeze recipientele împotriva razelor solare;
- depozitul va fi prevãzut cu un recipient de rezervã pentru golirea oricãrui recipient plin din depozit în caz de pericol, precum şi cu instalaţie de stropire cu apã comandatã de la distanţã;
c) distanţele minime de amplasare a depozitelor faţã de instalaţiile în care se fabricã sau se utilizeazã substanţe incompatibile cu clorul (acetilenã, amoniac etc.), ori substanţe combustibile sau inflamabile, sunt prezentate în tabelul de mai jos:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Caracteristica depozitului
───────────────────────────────────────
Capacitatea depozitului, Cd (tone) închis deschis
───────────────────────────────────────
distanţa, în metri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cd ≤ 100 50 80
100 < Cd ≤ 500 60 90
500 < Cd ≤ 1.000 70 100
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se amplaseazã la minim 500 m faţã
de alte instalaţii şi la minim
1.000 < Cd ≤ 2.000 1.500 m fatã de clãdiri de locuit.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


d) construcţia depozitelor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
- sã fie executate dintr-un material rezistent la foc, termoizolant;
- sã fie prevãzute cu cel puţin o ieşire directã în exterior, uşile deschizându-se spre exterior, şi sã fie astfel executate încât sã revinã la poziţia închis de la sine; depozitele cu capacitate mai mare de 5.000 kg vor avea douã uşi practicate în pereţi diferiţi, la capetele culoarului de deservire;
- acoperişul trebuie sã fie de construcţie uşoarã, rezistent la foc şi cu învelitoare termoizolantã;
- pardoseala va fi din beton, cãrãmidã sau asfalt;
- în depozite, trebuie sã fie asiguratã o atmosferã cât mai uscatã;
- sã fie prevãzute, în afara unei ventilaţii naturale, cu un sistem corespunzãtor de ventilaţie mecanicã, prin aspiraţie şi refulare de tip dirijat, calculat pentru un numãr de minim opt schimburi pe orã şi care poate fi comandat din exterior în cazul unor scãpãri accidentale de fluid; în cazuri justificate, prin proiect se poate înlocui ventilaţia naturalã cu un al doilea sistem de ventilaţie mecanicã;
- sistemul de ventilaţie trebuie sã fie astfel conceput şi executat încât sã asigure dirijarea aerului viciat spre o instalaţie de absorbtie-neutralizare;
e) recipientele sub presiune cu capacitate pânã la 250 kg pot fi instalate şi în subsolul construcţiilor industriale, cu condiţia ca aceste încãperi sã fie complet izolate, sã fie înzestrate cu un sistem de ventilaţie artificialã corespunzãtor şi sã satisfacã condiţiile de siguranţã contra incendiilor;
f) instalaţiile de semnalizãri optice şi acustice de avarie vor fi concepute astfel încât:
- fiecare circuit de semnalizare sã poatã fi verificat individual în întregime, prin simularea acţionãrii contactului care declanşeazã semnalizarea;
- dacã aceeaşi avarie se semnalizeazã în douã sau mai multe locuri de muncã diferite, confirmarea de luare la cunoştinţã a avariei trebuie sã se facã separat pentru fiecare loc de muncã în parte;
- instalaţia trebuie sã fie astfel conceputã încât, pe cât este posibil, sã fie tolerantã la defecte;
g) fiecare depozit va fi prevãzut cu un tablou AMC (aparate de mãsurare şi control) unic, în care vor fi centralizate toate informaţiile referitoare la depozit; tabloul AMC va fi montat într-o camerã separatã de restul instalaţiilor şi va fi supravegheat permanent de personal desemnat în acest scop;
h) depozitele se vor prevedea cu unul sau mai multe analizoare automate a concentraţiei de clor sau dioxid de sulf în aerul ambiant, care vor îndeplini urmãtoarele funcţiuni:
- înregistrarea la tabloul AMC a concentraţiei de clor sau dioxid de sulf;
- semnalizarea opticã şi acusticã la tabloul AMC şi la toate locurile de muncã unde s-ar putea gãsi personal a depãşirii concentraţiei maxime admisibile (CMA) de clor sau dioxid de sulf în aerul ambiant, stabilitã prin normele generale de securitate a muncii;
i) la flanşa fiecãrui ştuţ de pe recipient, la care se racordeazã conducte prin care circulã clorul sau dioxidul de sulf lichefiate, se va monta un robinet de siguranţã care sã poatã fi închis manual local şi totodatã sã poatã fi închis automat sau manual dintr-un loc în care mediul ambiant sã nu fie afectat de ruperea conductei respective; un dispozitiv similar trebuie sã existe cât mai aproape posibil de celãlalt capãt al conductei de transport;
j) sistemul de alimentare cu energie electricã a consumatorilor şi a sistemelor de alarmare din depozit va fi dublat cu un sistem de alimentare independent, care sã intre în funcţiune automat în maxim 20 de secunde de la întreruperea alimentãrii cu energie electricã de la reţea;
k) recipientele de clor şi dioxid de sulf şi instalaţiile aferente vor fi protejate contra trãsnetului printr-o instalaţie de protecţie paratrãsnet şi vor fi legate la instalaţia de împãmântare aferentã instalaţiei de paratrãsnet;
l) la depozitele închise, iluminatul normal şi ventilaţia normalã şi de avarie vor fi comandate din exteriorul clãdirii depozitului; dispozitivele de comandã vor fi îngrãdite, iar accesul persoanelor neautorizate va fi strict oprit prin prevederea unui dispozitiv de închidere cu cheie;
m) dispozitivul în care sunt montate recipientele de clor şi dioxid de sulf va fi prevãzut cu:
- dispozitiv de indicare a direcţiei vântului;
- sistem de alarmare chimicã a zonei limitrofe;
- telefon direct sau alt mijloc de comunicaţie cu consumatorii de clor şi dioxid de sulf şi cu dispecerul platformei (coordonator al producţiei);
n) echipamentele şi materialele electrice montate în depozit trebuie sã fie garantate de furnizor pentru funcţionarea în mediul ambiant în care este prezent clorul sau dioxidul de sulf umed.
3.3.3 Recipiente sub presiune din industria oxigenului, azotului şi argonului
La instalarea recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului şi argonului se vor respecta urmãtoarele:
a) instalarea recipientelor sub presiune se va face pe bazã de proiect de instalare întocmit de o unitate de proiectare specializatã;
b) recipientele sub presiune amplasate în aer liber se vor împrejmui şi închide pentru interzicerea accesului persoanelor neavizate în jurul acestora, asigurându-se totodatã iluminatul artificial;
c) în cazul amplasãrii în încãperi, acestea trebuie sã fie construite din elemente necombustibile; ieşirile din aceste încãperi trebuie sã fie astfel amplasate încât, în caz de pericol, sã se asigure o evacuare rapidã; cel puţin o uşã trebuie sã fie spre exterior, cu deschidere în afarã;
d) în cazul în care încãperile în care se instaleazã recipiente sub presiune pentru oxigen au pereţi comuni cu încãperi cu alte destinaţii, pereţii despãrţitori vor fi rezistenţi la explozii; amplasarea recipientelor sub presiune faţã de alte clãdiri se stabileşte prin proiectul de instalare, având în vedere ca distanţele faţã de sursele de foc sau depozitele de materiale combustibile sã fie de cel puţin 10 m;
e) pe o distanţã de cel puţin 5 m în jurul recipientelor sub presiune care conţin oxigen nu trebuie sã existe deschideri spre spatii (încãperi, subsoluri, canale) amplasate sub nivelul de amplasare al acestora.
3.3.4 Generatoare de acetilenã
Prezentele prevederi se aplicã generatoarelor de acetilenã destinate obţinerii acetilenei prin descompunerea carbidului (carburã de calciu tehnicã) cu ajutorul apei.
Instalarea generatoarelor stabile de acetilenã se va face pe bazã de proiect de instalare, respectându-se urmãtoarele condiţii:
a) generatoarele stabile de acetilenã cu debite pânã la 20 mc/h pot fi instalate şi în încãperi lipite de atelierele pe care le deservesc, cu condiţia ca peretele despãrţitor sã fie fãrã goluri şi rezistent la explozii;
b) zidurile exterioare, pereţii despãrţitori şi acoperişul clãdirilor în care se instaleazã generatoare stabile de acetilenã vor fi din material necombustibil; toate încãperile vor fi amenajate cu ieşiri în afarã sau coridoare la care sã existe ieşiri directe în afarã; uşile vor fi executate din materiale necombustibile sau greu combustibile, care la izbire şi/sau frecare sã nu producã scântei; uşile se vor deschide numai în afarã; uşile glisante sunt admise, cu condiţia existenţei ieşirilor de scãpare;
c) pardoseala încãperilor generatoarelor de acetilenã, precum şi platformele pentru deservirea generatoarelor vor fi astfel executate încât sã evite posibilitatea formãrii scânteilor prin lovire sau frecare; pardoseala va fi situatã cu 20 cm mai jos decât nivelul încãperii în care se dezambaleazã şi depoziteazã carbidul;
d) platformele şi scãrile metalice vor fi acoperite cu covoare de cauciuc;
e) clãdirile destinate generatoarelor de acetilenã vor fi situate în zone protejate prin paratrãsnete sau pot fi prevãzute cu instalaţii proprii de paratrãsnete;
f) clãdirile staţiilor de acetilenã şi încãperile pentru generatoarele de acetilenã trebuie sã fie cu un singur nivel, fãrã poduri; acoperişul trebuie sã fie de construcţie uşoarã; elementele de construcţie ale plafonului trebuie sã excludã formarea de spaţii de acumulare a acetilenei, care sã nu poatã fi ventilate; înãlţimea încãperii în care se amplaseazã generatoare de acetilenã va fi de cel puţin 3,5 m, asigurându-se totodatã o distanţã de cel puţin 1 m de la partea superioarã a generatorului la tavan;
g) încãperea generatoarelor de acetilenã va fi prevãzutã cu o ventilaţie care sã asigure evacuarea acetilenei acumulate, astfel încât concentraţia în aer a acetilenei sã fie sub limita minimã de explozie; instalaţia de ventilaţie va avea gurile de absorbţie amplasate în locurile cele mai înalte unde s-ar putea acumula amestecuri explozive de acetilenã şi aer; gura de evacuare a conductei de refulare trebuie sã fie cu cel puţin 1 m mai sus decât coama acoperişului clãdirii în care sunt instalate generatoarele de acetilenã sau a clãdirii de care staţia este lipitã; pe o razã de 10 m faţã de gura de evacuare a conductei de refulare este interzisã existenta unor coşuri de fum sau a altor surse de flacãrã şi scântei;
h) în cazul generatoarelor de acetilenã staţionare sau transportabile instalate în încãperi închise (folosite ca generatoare staţionare), supapele de siguranţã vor fi prevãzute cu conducte de evacuare a acetilenei în locuri nepericuloase; secţiunea conductei de evacuare trebuie sã fie astfel aleasã încât sã nu reducã debitul supapelor; supapa de siguranţã va fi amplasatã pe colectorul de gaz, dacã pe legãtura între acesta şi reactor nu existã dispozitiv de închidere; în cazul în care existã un asemenea dispozitiv de închidere, se va monta câte o supapã de siguranţã pe fiecare tronson delimitat de acesta;
i) pentru iluminatul artificial se vor folosi fie o instalaţie electricã executatã din echipamente şi materiale admise pentru a lucra în mediu de acetilenã, fie o instalaţie pentru iluminat montatã în întregime în afara clãdirii; în acest caz iluminarea fãcându-se prin geamuri, din exterior; în timpul zilei, încãperile generatoarelor de acetilenã trebuie sã aibã suficientã luminã naturalã astfel încât sã se poatã executa toate lucrãrile necesare fãrã a întrebuinţa iluminatul artificial; instalarea în interiorul staţiei de acetilenã a ceasurilor electrice, telefoanelor etc. nu este admisã decât dacã acestea sunt de construcţie antiexplozivã, corespunzãtoare mediului de acetilenã;
j) pentru înlãturarea pericolului prezentat de acumulãrile de electricitate staticã, datoritã frecãrilor între acetilenã şi pereţii metalici ai conductelor, instalaţia de producere a acetilenei trebuie sã fie legatã la pãmânt;
k) încãlzirea încãperilor generatoarelor se face obligatoriu numai cu abur, apã caldã sau apã fierbinte; în încãperile rezervate dezambalãrii butoaielor de carbid şi depozitãrii carbidului necesar producţiei, se interzice instalarea corpurilor de încãlzire;
l) suprafaţa încãperii în care se instaleazã generatoarele de acetilenã trebuie sã fie dimensionatã dupã cum urmeazã:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capacitatea generatoarelor, Cg (mc/h) Suprafaţa încãperii (mp)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cg ≤ 2,5 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2,5 < Cg ≤ 5 8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5 < Cg ≤ 10 16
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cg > 10 minim 16, determinatã de
cerinţele tehnologice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


m) pe uşile staţiilor de acetilenã trebuie scris vizibil şi durabil urmãtorul text:

ATENŢIUNE! GENERATOR DE ACETILENĂ, PERICOL DE EXPLOZIE! FUMATUL SAU
APROPIEREA CU FOC INTERZISĂ! ACCESUL PERSOANELOR STRĂINE STRICT
INTERZIS!

3.3.5 Autoclave
Prezentele prevederi se aplicã autoclavelor cu foc direct sau încãlzite electric în care se genereazã abur pentru scopuri industriale, medico-sanitare şi cercetãri de laborator. Aburul produs nu se furnizeazã altor instalaţii.
Instalarea autoclavelor medico-sanitare se va face într-o încãpere care poate servi ca laborator, salã de lucru etc., astfel încât în jurul lor sã rãmânã un spaţiu liber de cel puţin 0,6 m pentru a permite deservirea şi verificarea acestora. În faţa arzãtorului, spaţiul liber va fi de cel puţin 1,5 m.
Instalaţia de ardere a combustibilului va fi astfel realizatã încât sã fie posibilã evacuarea gazelor de ardere din încãperea în care este montatã autoclava.
Sunt interzise lucrãrile cu substanţe inflamabile şi explozive în încãperile unde sunt amplasate autoclave cu foc direct.
Autoclavele medico-sanitare nu pot fi instalate direct în sala de operaţii, pe coridoare sau în locuri de trecere. Acestea pot fi instalate într-o încãpere lângã sala de operaţii.
Se interzice instalarea autoclavelor cu foc direct în clase amenajate ca laboratoare sau în laboratoarele din şcoli. Acestea pot fi amplasate într-o încãpere lângã sala de clasã sau laboratorul respectiv.
4 AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII
4.1 Autorizarea funcţionãrii şi înregistrarea recipientelor sub presiune
4.1.1 Recipientele sub presiune care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice vor putea fi puse în funcţiune şi date în exploatare numai dacã unitatea deţinãtoare a obţinut autorizaţia de funcţionare eliberatã conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
4.1.2 Recipientele sub presiune indicate mai jos se autorizeazã pentru funcţionare şi se verificã obligatoriu numai de cãtre ISCIR-INSPECT IT:
a) recipiente sub presiune care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa A, care se încadreazã la categoriile III şi IV şi funcţioneazã în limitele:
- PS x V > 200 bar x litri;
b) recipiente sub presiune care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa A, care se încadreazã la categoriile III şi IV şi funcţioneazã în limitele:
- PS x V > 1.000 bar x litri;
c) recipiente sub presiune care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa A, care se încadreazã la categoria III şi funcţioneazã în limitele:
- V > 1 l şi PS > 500 bar;
4.1.3 Recipientele sub presiune indicate mai jos se autorizeazã pentru funcţionare şi se verificã de cãtre ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al acesteia, de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare:
a) recipiente sub presiune care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa A, care se încadreazã la categoria II şi funcţioneazã în limitele:
- 50 < PS x V ≤ 200 bar x litri şi V > 1 l;
b) recipiente sub presiune care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa A, care se încadreazã la categoria II şi funcţioneazã în limitele:
- 200 < PS x V ≤ 1.000 bar x litri şi V > 1 l;
c) recipiente sub presiune care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa A, care se încadreazã la categoria II şi funcţioneazã în limitele:
- V < 1 l şi PS > 500 bar;
- PS x V > 200 bar x litri şi 10 < PS ≤ 500 bar;
d) recipiente sub presiune care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa A, care se încadreazã la categoria II şi funcţioneazã în limitele:
- PS x V > 10.000 bar x litri, PS > 500 bar şi V < 10 l.
4.1.4 Recipientele sub presiune indicate mai jos se autorizeazã pentru funcţionare şi se verificã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare:
a) recipiente sub presiune care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa A, care se încadreazã la categoria I şi funcţioneazã în limitele:
- 25 < PS x V ≤ 50 bar x litri şi V > 1 l;
b) recipiente sub presiune care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa A, care se încadreazã la categoria I şi funcţioneazã în limitele:
- 50 < PS x V ≤ 200 bar x litri şi V > 1 l;
c) recipiente sub presiune care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa A, care se încadreazã la categoria I şi funcţioneazã în limitele:
- PS x V > 200 bar x litri şi PS < 10 bar;
d) recipiente sub presiune care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa A, care se încadreazã la categoria I şi funcţioneazã în limitele:
- PS x V > 10.000 bar x litri, PS < 500 bar.

NOTE: 1) A se vedea "NOTE" de la pct. 1.2.2.
2) Recipientele sub presiune, autorizate în funcţionare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, care sunt integrate în cadrul unor instalaţii complexe, vor fi puse în funcţionare dupã obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a sistemelor de conducte aferente, conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea.

4.1.5 Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a recipientelor sub presiune prevãzute la pct. 4.1.2 şi 4.1.3, unitatea în cadrul cãreia acestea funcţioneazã trebuie sã solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT, în raza cãreia îşi desfãşoarã activitatea, efectuarea verificãrilor conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, înaintând totodatã urmãtoarele:
- documentaţia tehnicã de însoţire a recipientului sub presiune conform pct. 4.2.3, completatã cu partea de montaj, dupã caz;
- documentul/dovada de luare în evidenţã de cãtre ISCIR-INSPECT a recipientelor sub presiune importate (copie);
- procesul-verbal de efectuare a încercãrilor de casã (la presiunea maximã admisibilã de lucru) ale recipientului sub presiune, dupã caz.
4.1.6 Documentaţia întocmitã conform pct. 4.1.5 va fi înregistratã la ISCIR-INSPECT IT, care va stabili cu beneficiarul data certã la care urmeazã sã se efectueze verificarea în vederea autorizãrii funcţionãrii de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau va elibera acordul scris pentru efectuarea verificãrilor de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare, restituind documentaţia depusã în cazul recipientelor sub presiune menţionate la pct. 4.1.3.
Documentaţia incompletã va fi înapoiatã unitãţii deţinãtoare pentru a fi completatã, iar data verificãrii va fi stabilitã în condiţiile arãtate anterior, dupã completarea acesteia.
4.1.7 La data stabilitã pentru efectuarea verificãrilor, unitatea deţinãtoare trebuie sã pregãteascã instalaţia, având încercãrile de casã efectuate cu rezultate corespunzãtoare (menţionate intr-un proces-verbal). De asemenea, va asigura personalul de deservire şi auxiliar necesar. La verificare nu trebuie sã lipseascã RSVTI al unitãţii deţinãtoare şi, dupã caz, RSL al unitãţii montatoare.
In cazul recipientelor sub presiune închiriate (cu excepţia cazurilor când se închiriazã din alte ţãri), la verificare va participa atât RSVTI al unitãţii deţinãtoare cât şi cel din unitatea care a închiriat recipientul sub presiune.
Recipientele sub presiune care se monteazã din subansambluri la locul de funcţionare vor fi pregãtite şi prezentate de cãtre unitatea care a executat montajul la verificãrile în vederea autorizãrii funcţionãrii. In acest caz, la verificãri nu trebuie sã lipseascã RSL al unitãţii de montare respective.
4.1.8 Autorizarea funcţionãrii recipientelor sub presiune se acordã numai dacã în urma verificãrilor efectuate se constatã îndeplinirea condiţiilor prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã. În cazul acordãrii autorizaţiei de funcţionare, în procesul-verbal încheiat, conform modelului din anexa C, ca urmare a verificãrilor efectuate se vor menţiona parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (ziua, luna şi anul) stabilitã pentru urmãtoarea verificare tehnicã periodicã.
Dacã recipientele sub presiune nu sunt pregãtite pentru efectuarea verificãrilor sau în cazul constatãrii unor lipsuri sau deficienţe, care vor fi menţionate într-un proces-verbal, autorizaţia de funcţionare nu va fi acordatã.
4.1.9 Recipientele sub presiune care se autorizeazã pentru funcţionare de cãtre ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al acesteia, de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare, conform pct. 4.1.3, se înregistreazã la ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia acestea funcţioneazã.
In cazul recipientelor sub presiune care se autorizeazã pentru funcţionare, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare, procesul-verbal de verificare şi documentaţia tehnicã aferentã se vor transmite la ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia acestea funcţioneazã, în vederea înregistrãrii.
Pentru recipientele sub presiune care au fost autorizate în funcţionare, ISCIR-INSPECT IT va efectua înregistrarea acestora, acordând numãrul de înregistrare ISCIR şi va elibera cartea recipientului - partea de exploatare.
Unitatea deţinãtoare are obligaţia de a ridica de la ISCIR-INSPECT IT cartea recipientului-partea de exploatare în cel mult 30 de zile de la data înregistrãrii.
4.1.10 Recipientele sub presiune care se autorizeazã pentru funcţionare de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare, conform pct. 4.1.4, se înregistreazã în evidenţa internã a acesteia, numãrul de înregistrare fiind acordat de cãtre unitatea deţinãtoare.
Unitatea deţinãtoare are obligaţia sã comunice anual la ISCIR-INSPECT IT lista recipientelor sub presiune autorizate în funcţionare, conform pct. 4.1.4, de cãtre aceasta. Transmiterea listei se va efectua în luna ianuarie a fiecãrui an pentru anul precedent şi va cuprinde datele prevãzute în anexa D (nr. de înregistrare şi nr. procesului-verbal de autorizare vor fi cele acordate de RSVTI al unitãţii deţinãtoare).
Autorizarea funcţionãrii recipientelor sub presiune de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare se face în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea funcţionãrii de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
4.1.11 Cãrţile recipientelor-partea de exploatare, atât pentru cele din evidenţa ISCIR-INSPECT IT, cât şi pentru cele care sunt în evidenţa internã a unitãţii deţinãtoare, se pãstreazã de cãtre RSVTL Evidenţa recipientelor sub presiune va fi ţinutã de cãtre unitãţile deţinãtoare într-un registru, conform modelului din anexa D, pentru cele prevãzute la pct. 4.1.2, 4.1.3 şi separat pentru cele prevãzute la pct. 4.1.4. Unitatea deţinãtoare este obligatã sã pãstreze în condiţii corespunzãtoare cartea recipientului-partea de exploatare şi sã o transmitã odatã cu acesta în cazul înstrãinãrii (vânzãrii).
4.2 Verificãri tehnice pentru autorizarea funcţionãrii
4.2.1 În vederea eliberãrii autorizaţiei de funcţionare a recipientelor sub presiune, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitãţii deţinãtoare (în cazurile prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã) va efectua urmãtoarele verificãri:
a) verificarea existenţei documentaţiei tehnice de însoţire a recipientului sub presiune, conform pct. 4.2.3;
b) verificarea condiţiilor de instalare, conform proiectului sau documentaţiei de instalare şi pct. 4.2.4;
c) revizia interioarã, conform pct. 4.2.5;
d) încercarea de presiune hidraulicã, conform pct. 4.2.6;
e) încercarea pneumaticã de etanşeitate, conform pct. 4.2.7;
f) reglarea sau verificarea reglãrii dispozitivelor de siguranţã, conform pct. 4.2.8.
Verificãrile se vor efectua la locul de funcţionare.

NOTĂ: Pentru autorizarea funcţionãrii recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului şi argonului se vor lua în considerare prevederile pct. 4.2.9.
4.2.2 Pe baza verificãrilor efectuate cu rezultate corespunzãtoare se va acorda autorizaţia de funcţionare şi se va stabili data la care urmeazã sã se efectueze urmãtoarea verificare tehnicã periodicã, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice (a se vedea cap. 6).
In cazul recipientelor sub presiune montate pe platforme deplasabile sau care se livreazã încãrcate cu fluidul de lucru, la care nu se repetã verificãrile la deţinãtor, conform pct. 4.2.1 lit c) (revizia interioarã) şi d) (încercarea de presiune hidraulicã), data urmãtoarelor verificãri tehnice periodice se stabileşte ţinând seama de data efectuãrii încercãrilor de presiune la unitatea constructoare.
Pentru celelalte recipiente sub presiune, termenele scadente se stabilesc ţinând seama de datele la care au fost efectuate verificãrile la constructor, chiar dacã unele din operaţiile de verificare nu se mai repetã.
În cazul unor recipiente sub presiune sau elemente ale acestora, care datoritã modului de proiectare, execuţie, montare sau exploatare necesitã verificãri şi incercãri suplimentare (mãsurãri de deformaţii etc.) sau atunci când unele din verificãrile sau încercãrile prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã nu pot fi executate, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pot fi stabilite şi alte verificãri şi încercãri.
Acestea vor fi prevãzute în documentaţia de execuţie şi înscrise în documentaţia tehnicã, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuãrii lor în timpul exploatãrii.
Recipientele montate pe platforme deplasabile vor avea indicate vizibil prin vopsire, pe corpul acestora sau pe plãcute speciale, urmãtoarele date:
- nr. autorizaţiei de funcţionare;
- presiunea maximã admisibilã de lucru;
- scadenţa de verificare.
4.2.3 Verificarea existenţei documentaţiei tehnice
Documentaţia tehnicã minimã necesarã obţinerii autorizaţiei de funcţionare este:
a) declaraţia de conformitate eliberatã de producãtor sau reprezentantul autorizat al acestuia, redactatã sau tradusã în limba românã;
b) instrucţiuni de utilizare (exploatare) elaborate de producãtor, redactate în limba românã, care vor cuprinde cel puţin informaţiile prevãzute la pct. 2.2.
c) documentul/dovada de luare în evidenţã de cãtre ISCIR-INSPECT a recipientului sub presiune importat (copie);
d) documentaţia tehnicã avizatã ISCIR-INSPECT în cazul recipientelor sub presiune, importate conform pct. 1.6.4, construite înainte de intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice.
4.2.4 Verificarea condiţiilor de instalare
Verificarea condiţiilor de instalare constã în verificarea respectãrii prevederilor cuprinse în cap. 3, precum şi echiparea cu aparaturã de mãsurare şi control şi cu dispozitive de siguranţã, conform documentaţiei tehnice.
4.2.5 Revizia interioarã
Revizia interioarã constã în verificarea interioarã şi verificarea exterioarã a recipientului sub presiune, astfel:
a) verificarea interioarã-examinarea tuturor elementelor recipientelor sub presiune la interior, în scopul constatãrii stãrii suprafeţelor, a îmbinãrilor sudate, precum şi a comportãrii recipientului faţã de acţiunea fluidului conţinut;
b) verificarea exterioarã-examinarea tuturor elementelor recipientelor sub presiune la exterior, în scopul constatãrii stãrii suprafeţelor, a îmbinãrilor sudate şi a depistãrii eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi montare, precum şi a comportãrii recipientului fatã de acţiunea mediului ambiant.
Verificarea exterioarã va cuprinde şi verificarea existenţei marcajului de conformitate CE sau CS şi a informaţiilor prevãzute la pct. 2.2.3.
În cazul recipientelor sub presiune noi (care urmeazã sã fie puse în funcţiune pentru prima datã), efectuarea verificãrii interioare nu este obligatorie şi poate fi efectuatã numai verificarea exterioarã.
4.2.6 Încercarea de presiune hidraulicã
4.2.6.1 Încercarea de presiune hidraulicã se executã numai dacã rezultatele verificãrilor anterioare au fost corespunzãtoare.
4.2.6.2 Încercarea de presiune hidraulicã nu este obligatorie dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) încercarea de presiune hidraulicã a fost executatã la unitatea constructoare şi de la data efectuãrii acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni, iar recipientul sub presiune a fost protejat (conservat) corespunzãtor (de exemplu: cu gaz inert) la expedierea de la unitatea constructoare, astfel încât sã fie exclusã posibilitatea ca mediul exterior sã acţioneze asupra interiorului şi exteriorului acestuia;
b) recipientul sub presiune nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare;
c) în timpul instalãrii nu au fost executate lucrãri de sudare la corpul recipientului sub presiune.
4.2.6.3 încercarea de presiune hidraulicã se executã cu apã sau alt lichid neutru, la o presiune stabilitã conform documentaţiei tehnice. Temperatura maximã a lichidului de încercare nu trebuie sã depãşeascã 50°C, iar temperatura minimã nu trebuie sã fie mai scãzutã decât temperatura minimã admisibilã de lucru a recipientului sub presiune, dar nu mai puţin de 15°C.
4.2.6.4 Dacã temperatura mediului ambiant, în timpul încercãrii, este mai scãzutã decât temperatura minimã admisibilã de lucru a recipientului, presiunea în recipient se va ridica pânã la cel mult 20% din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru, menţinându-se aceastã valoare un timp suficient pentru ca temperatura metalului recipientului în orice punct sã devinã cel puţin egalã cu temperatura minimã admisibilã de lucru a recipientului.
În acest scop, lichidul de încercare va avea o anumitã temperaturã stabilitã de unitatea care efectueazã încercarea (montatoare, reparatoare sau deţinãtoare, dupã caz), astfel încât sã se evite apariţia unor şocuri termice periculoase în pereţii recipientului. Se vor lua mãsuri pentru evitarea pericolului de îngheţare a lichidului din recipient.
4.2.6.5 Încercarea de presiune hidraulicã se va executa astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii sã se facã continuu şi fãrã şocuri. Se recomandã ca în cazul recipientelor sub presiune cu parametri ridicaţi (presiune, capacitate, temperaturã) presiunile sã fie înregistrate pe toatã durata încercãrii. Aceastã condiţie va fi precizatã în documentaţia tehnicã.
4.2.6.6 În timpul umplerii cu lichidul de încercare se vor lua mãsuri pentru eliminarea completã a aerului, astfel încât sã nu se producã pungi de aer în interiorul recipientului. Debitul de alimentare cu lichid va fi astfel stabilit încât evacuarea aerului sã evite crearea unei presiuni periculoase în recipient în timpul umplerii.
4.2.6.7 În timpul încercãrii de presiune hidraufoã gãurile de control prevãzute la inelele de compensare vor fi accesibile pentru examinare. Dupã încercare gãurile se vor putea astupa cu dopuri filetate.
4.2.6.8 În timpul încercãrii de presiune hidraulicã recipientul va fi prevãzut cu un al doilea manometru de control, în plus faţã de manometrul de încercare. Clasa de precizie a manometrelor de control va avea valoarea cel mult egalã cu 2,5. Manometrele vor fi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare sã se citeascã pe treimea mijlocie a scãrii gradate.
4.2.6.9 Este interzisã executarea oricãror lucrãri, în vederea înlãturãrii unor neetanşeitaţi, în timp ce recipientul se aflã sub presiune.
4.2.6.10 Durata de menţinere a recipientului la presiunea de încercare va fi stabilitã prin documentaţia tehnicã, însã nu va fi mai micã de 10 minute. Aceasta va fi înscrisã în cartea recipientului - partea de exploatare. Examinarea suprafeţelor recipientului se va face numai dupã reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile PS.
4.2.6.11 Încercarea de presiune hidraulicã se considerã reuşitã dacã nu se constatã:
- deformãri plastice vizibile, fisuri sau crãpãturi ale elementelor recipientului;
- picãturi (lacrimali) sau scurgeri pe la îmbinãrile sudate, în materialul de bazã, la îmbinãrile mandrinate sau la îmbinãrile demontabile.
În cazul în care la încercãrile de presiune hidraulicã se vor constata defecte care depãşesc condiţiile de admisibilitate prevãzute, defectele se vor înlãtura, dupã care încercãrile respective vor fi repetate.
În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioarã recipientului va fi cât mai uscatã posibil, pentru a se evita condensarea vaporilor de apã.
4.2.6.12 Dupã executarea încercãrii de presiune hidraulicã sunt interzise orice lucrãri de sudare, deformãri la rece sau la cald la elementele recipientului care lucreazã sub presiune.
4.2.6.13 Încercarea de presiune hidraulicã se poate înlocui cu o încercare de presiune pneumaticã, executatã cu aer sau alt gaz neutru, în cazuri justificate prin proiect, de exemplu atunci când:
a) cãptuşelile sau dispozitivele tehnologice speciale aflate în interiorul recipientelor nu permit contactul cu lichidul de încercare;
b) greutatea lichidului introdus în recipient este mare, determinând dimensionãri exagerate ale fundaţiilor, planşeelor sau elementelor recipientului;
c) în condiţii de şantier, dacã atât procurarea apei de o anumitã calitate, cât şi evacuarea acesteia, nu pot fi asigurate corespunzãtor.
4.2.6.14 Încercarea de presiune pneumaticã prevãzutã la pct. 4.2.6.13 se va efectua cu respectarea prevederilor de la pct. 4.2.6.5, 4.2.6.7, 4.2.6.8, 4.2.6.9 şi 4.2.6.12, precum şi a urmãtoarelor condiţii:
a) îmbinãrile sudate ale recipientului vor fi verificate, în prealabil, prin metode nedistructive în proporţie de 100%;
b) temperatura minimã de încercare trebuie sã fie cel puţin egalã cu temperatura minimã admisibilã de lucru a recipientului;
c) valoarea presiunii de încercare se va stabili conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 4/2, Colecţia ISCIR (dacã nu este prevãzutã în documentaţia tehnicã);
d) presiunea de încercare va fi crescutã uniform şi continuu pânã la 50% din valoarea presiunii determinate, dupã care creşterea pânã la presiunea de încercare se va face în trepte de circa 10% din valoarea acesteia;
e) durata de menţinere a presiunii de încercare va fi stabilitã prin proiect, dar nu va fi mai micã de 10 minute, dupã care presiunea va fi redusã la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru;
f) examinarea suprafeţelor recipientului se va face numai dupã reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru.
4.2.6.15 În timpul încercãrii se vor lua mãsuri pentru menţinerea unei temperaturi constante a gazului introdus în recipient, astfel încât presiunea sã nu varieze din cauza temperaturii gazului.
4.2.6.16 În timpul încercãrii de presiune pneumaticã unitatea care efectueazã încercarea (montatoare, reparatoare sau deţinãtoare, dupã caz) va lua mãsuri speciale de protecţie a muncii. Condiţiile de efectuare a încercãrii şi mãsurile de protecţie a muncii se vor stabili prin instrucţiuni întocmite de proiectant împreunã cu unitatea constructoare, montatoare, reparatoare sau deţinãtoare, care vor fi anexate la documentaţia tehnicã.
4.2.6.17 Încercarea de presiune pneumaticã se considera reuşitã dacã nu se constatã:
- deformãri plastice vizibile, fisuri sau crãpãturi ale elementelor recipientului;
- neetanşeitaţi la îmbinãrile sudate şi mandrinate, detectate cu ajutorul lichidelor spumante sau prin alte metode stabilite prin proiect.
4.2.6.18 În cazuri deosebite, stabilite prin proiect, se poate admite efectuarea încercãrilor de presiune cu apã şi aer. În aceste situaţii modul de efectuare a încercãrii, inclusiv înãlţimea coloanei de apã, se stabilesc prin proiect şi se înscriu în documentaţia tehnicã.
4.2.6.19 Pentru anumite tipuri de recipiente sub presiune, la efectuarea încercãrii de presiune hidraulicã se vor avea în vedere şi urmãtoarele aspecte:
a) încercarea de presiune hidraulicã se efectueazã înainte de izolarea exterioarã a recipientului sub presiune sau de aplicarea cãptuşelilor interioare, dacã acestea se aplicã la deţinãtor;
b) în cazul recipientelor executate din oţeluri austenitice sau placate cu asemenea oţeluri, pentru evitarea coroziunii intergranulare, la încercarea de presiune hidraulicã trebuie sã se foloseascã apã cu conţinut limitat de cloruri, stabilit prin documentaţia tehnicã, dar nu mai mare de 50 ppm (CF); dacã nu poate fi asiguratã aceastã condiţie, se vor lua mãsuri suplimentare de neutralizare a suprafeţelor venite în contact cu apa, conform indicaţiilor proiectantului;
c) la recipientele sub presiune executate din oţeluri cu tendinţã de cãlire în aer sau la recipientele care lucreazã cu medii care pot provoca coroziune fisurantã sub tensiune, se recomandã ca dupã încercarea de presiune hidraulicã cordoanele de sudurã şi zonele adiacente sã fie examinate cu pulberi magnetice;
d) în cazul unor recipiente prevãzute cu învelişuri protectoare (cauciuc etc.), încercarea de presiune hidraulicã se va efectua înainte de aplicarea învelişului de protecţie sau cu ocazia înlocuirii totale a acestuia, la o presiune stabilitã conform documentaţiei tehnice; se vor ataşa la documentaţia tehnicã instrucţiuni privind efectuarea încercãrii de presiune hidraulicã înainte de punerea în funcţiune, dupã montare, precum şi la verificarea tehnicã periodicã în timpul exploatãrii;
e) la recipientele sub presiune cu mai multe spaţii, încercarea de presiune hidraulicã se va efectua la fiecare compartiment, celãlalt compartiment având toate orificiile deschise pentru constatarea eventualelor neetanşeitãţi; la recipientele sub presiune cu pereţii dubli demontabili, se va supune presiunii de încercare mai întâi spaţiul interior, peretele exterior fiind demontat şi apoi spaţiul exterior care are peretele exterior asamblat.
4.2.7 Încercarea pneumaticã de etanşeitate
4.2.1.1 În afarã de încercarea de presiune hidraulicã, recipientele care lucreazã cu fluide toxice, explozive sau inflamabile se supun şi la o încercare pneumaticã de etanşeitate. Încercarea se efectueazã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, înainte de punerea recipientului în funcţiune, dupã demontarea unor elemente ale acestuia sau dupã o oprire îndelungatã din funcţiune care poate duce la pierderea etanşeitãţii. Încercarea se efectueazã cu aer, azot sau, dupã caz, cu fluidul pentru care este construit recipientul.
Încercarea pneumaticã de etanşeitate constã în menţinerea presiunii maxime admisibile de lucru în recipient timp de minim 30 de minute (dacã prin documentaţia tehnicã nu este prevãzut altfel) şi se considerã reuşitã dacã nu se constatã o scãdere a presiunii şi pierderi de fluid.
Procesul-verbal încheiat cu ocazia încercãrii de etanşeitate va fi scris în cartea recipientului-partea de exploatare.
4.2.7.2 În cazuri speciale, atunci când fluidul de lucru este în stare lichidã, când beneficiarul nu dispune de agregate corespunzãtoare pentru comprimarea gazelor la presiunea necesarã şi alte metode de încercare nu sunt posibile, se admite înlocuirea încercãrii pneumatice de etanşeitate cu o încercare de etanşeitate cu fluidul (lichidul) de lucru la presiunea de lucru, durata de încercare fiind de cel puţin 60 de minute.
4.2.7.3 Încercarea pneumaticã de etanşeitate se va efectua cu respectarea prevederilor de la pct 4.2.6.5, 4.2.6.7, 4.2.6.8, 4.2.6.9 şi 4.2.6.12. În cazuri justificate prin proiect se admite efectuarea încercãrii pneumatice de etanşeitate şi prin alte metode (cu amoniac şi fenolftaleinã, freon etc.), cu condiţia ca metodologia de încercare şi criteriile de acceptare a defectelor sã fie stabilite prin instrucţiuni elaborate de comun acord între proiectant, deţinãtor şi unitatea constructoare, montatoare sau reparatoare. Instrucţiunile vor fi anexate la documentaţia tehnicã.
4.2.8 Reglarea sau verificarea reglãrii dispozitivelor de siguranţã
Dupã efectuarea încercãrii de presiune se vor regla dispozitivele de siguranţã care echipeazã recipientul sub presiune, dacã acestea sunt montate pe recipient. În caz contrar sau dacã încercarea de presiune nu se mai repetã, reglarea se poate face pe un stand de încercare autorizat de ISCIR-INSPECT.
La reglarea dispozitivelor de siguranţã se va ţine seama de prevederile PT C 4/2.
Dacã dispozitivele de siguranţã au fost reglate şi sigilate, documentaţia de însoţire a acestora (certificatul de verificare şi reglare corespunzãtor) va fi ataşatã la cartea recipientului-partea de exploatare.
4.2.9 Autorizarea funcţionãrii recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului şi argonului
În vederea eliberãrii autorizaţiei de funcţionare a recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului şi argonului, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va efectua urmãtoarele verificãri:
a) verificarea existenţei documentaţiei tehnice a recipientului sub presiune, conform pct. 4.2.2;
b) verificarea condiţiilor de instalare, conform proiectului de instalare şi pct. 4.3.3;
c) revizia interioarã (numai verificarea exterioarã) pentru a se constata eventuale defecte ca urmare a operaţiilor de transport, manipulare, instalare;
d) verificarea dotãrii cu dispozitive de siguranţã şi verificarea reglãrii acestora;
e) încercarea de etanşeitate a recipientului sub presiune, efectuatã cu azot sau fluidul de lucru la presiunea maximã admisibilã PS şi verificarea gradului de vid în mantaua exterioarã, conform prevederilor proiectului de execuţie.
5 EXPLOATAREA
5.1 Obligaţiile şi responsabilitãţile unitãţilor deţinãtoare
5.1.1 Agenţii economici deţinãtori de recipiente metalice sub presiune sunt obligaţi sã ia toate mãsurile în vederea respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul funcţionãrii recipientelor în condiţii de siguranţã.
5.1.2 În vederea asigurãrii condiţiilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã, unitãţile deţinãtoare au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã înregistreze recipientele sub presiune la ISCIR-INSPECT IT;
b) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi evidenţa centralizatã a acestora, conform modelului din anexa D;
c) sã supunã recipientele sub presiune la verificãrile tehnice efectuate de cãtre ISCIR-INSPECT IT sau de cãtre RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT (pentru cazurile prevãzute la cap. 4) în vederea autorizãrii funcţionãrii şi la verificãrile tehnice periodice (conform perioadelor de scadenţã acordate), pregãtind recipientele şi creând toate condiţiile necesare în scopul verificãrii acestora;
d) sã obţinã, înainte de punerea în funcţiune, de la ISCIR-INSPECT IT autorizaţia de funcţionare pentru recipientele noi, vechi montate din nou sau cele aflate în exploatare la scadenţã, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice; este interzisã punerea în funcţiune şi exploatarea recipientelor fãrã autorizaţia de funcţionare;
e) sã ia mãsurile necesare astfel ca recipientele sã fie folosite în condiţii de siguranţã, executând reviziile curente, reparaţiile şi întreţinerea lor permanentã, conform normativelor legale şi prezentei prescripţii tehnice;
f) sã elaboreze şi sã doteze fiecare loc de muncã cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale a recipientelor, precum şi mãsurile care trebuie luate în caz de avarii, întreruperi sau dereglãri ale proceselor tehnologice în care acestea sunt înglobate; la întocmirea instrucţiunilor interne se vor avea în vedere instrucţiunile constructorului şi/sau ale proiectantului cuprinse în documentaţia tehnicã de însoţire; prin aceste instrucţiuni se vor stabili condiţiile şi ciclurile de funcţionare/reparaţii/opriri, de conservare de scurtã sau de lungã duratã, dupã specificul instalaţiei, precum şi verificãrile şi încercãrile care trebuie sã fie efectuate de cãtre deţinãtor cu personal propriu, sub supravegherea RSVTI autorizat, în perioadele dintre douã verificãri tehnice periodice; rezultatele acestor verificãri vor fi înscrise de persoanele care le-au efectuat într-o evidenţã care se pãstreazã la deţinãtor; instrucţiunile vor mai cuprinde şi condiţiile de pornire-oprire în cazul instalaţiilor complexe sau în cazuri speciale, schema conductelor de legãturã şi a organelor de închidere, mãsuri ce trebuie luate în caz de deranjamente, avarii, incendii, precum şi mãsuri de protecţia muncii pentru personalul de deservire şi de întreţinere;
g) sã foloseascã personal de deservire instruit pentru exploatarea recipientelor; personalul însãrcinat sã lucreze cu recipientele trebuie sã aibã vârsta de cel puţin 18 ani, sã fie instruit de cãtre deţinãtor corespunzãtor gradului de complexitate al instalaţiilor şi verificat cã şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţã a recipientelor; acest personal trebuie sã cunoascã bine dispozitivele de siguranţã şi aparatele de mãsurare şi control, funcţionarea lor, precum şi mãsurile necesare în caz de defectare a acestora; unitatea deţinãtoare va ţine evidenţa scrisã a instructajelor şi verificãrilor periodice efectuate;
h) sã solicite la ISCIR-INSPECT IT scoaterea din evidenţã a recipientelor scoase din uz şi casate.
5.1.3 Dacã cu ocazia verificãrilor efectuate de unitatea deţinãtoare se constatã defecţiuni care pericliteazã siguranţa în funcţionare a recipientului sub presiune, acesta se va opri imediat din funcţiune, deţinãtorul având obligaţia sã anunţe în termen de 24 de ore ISCIR-INSPECT IT în vederea examinãrii acestuia şi luãrii mãsurilor corespunzãtoare.
5.2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI)
5.2.1 Agenţii economici deţinãtori sunt obligaţi sã numeascã personal propriu de specialitate (cu studii superioare tehnice, maiştri sau tehnicieni), în raport cu numãrul şi complexitatea instalaţiilor, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT şi care va rãspunde împreunã cu conducerea agentului economic de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Personalul menţionat, denumit "responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor" (RSVTI), va fi numit prin decizie internã, conform modelului din anexa E, datã de conducerea agentului economic.
5.2.2 RSVTI are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã cunoascã legislaţia şi prescripţiile tehnice în vigoare care reglementeazã funcţionarea în condiţii de siguranţã a recipientelor sub presiune;
b) sã urmãreascã elaborarea şi dotarea fiecãrui loc de muncã cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale a recipientelor, precum şi mãsurile care trebuie luate în caz de avarii, întreruperi sau dereglãri în funcţionarea recipientelor sub presiune sau a proceselor în care acestea sunt înglobate;
c) sã efectueze verificãrile şi încercãrile în vederea autorizãrii funcţionãrii la prima punere în funcţiune şi la verificãrile tehnice periodice (conform perioadelor de scadenţã acordate) la recipientele sub presiune pentru care este împuternicit în scris de cãtre ISCIR-INSPECT IT sau la care, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, aceastã responsabilitate revine unitãţii deţinãtoare;
d) sã întocmeascã planul anual de verificãri şi încercãri pentru autorizarea funcţionãrii recipientelor sub presiune nou montate şi pentru verificarea tehnicã periodicã (la scadenţã) a celor aflate în exploatare, pe care îl supune aprobãrii conducerii şi îl înainteazã la ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia se aflã instalaţiile;
e) sã urmãreascã exploatarea recipientelor sub presiune în condiţii de siguranţã, executarea reviziilor curente, a reparaţiilor şi a întreţinerilor permanente, conform normativelor legale şi prezentei prescripţii tehnice;
f) sã urmãreascã organizarea şi sã participe la instructajele profesionale cu personalul de deservire a recipientelor sub presiune;
g) sã urmãreascã pregãtirea recipientelor sub presiune în vederea efectuãrii de cãtre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT a verificãrilor şi încercãrilor şi sã comunice la ISCIR-INSPECT IT datele de efectuare a acestora;
h) sã anunţe la ISCIR-INSPECT IT avariile şi accidentele produse la recipientele sub presiune şi sã participe la cercetarea acestora;
i) sã colaboreze cu celelalte compartimente din unitatea deţinãtoare în vederea aplicãrii şi respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
j) sã ţinã evidenţa recipientelor sub presiune, conform anexei D, şi sã urmãreascã pãstrarea corespunzãtoare a autorizaţiilor de funcţionare (cartea recipientului-partea de exploatare);
k) sã deţinã prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, aplicabile instalaţiilor proprii, precum şi actele normative aplicabile.
5.2.3 În vederea obţinerii autorizaţiei de RSVTI pentru personalul nominalizat prin decizie internã, unitatea deţinãtoare de recipiente sub presiune va înainta la ISCIR-INSPECT IT o documentaţie întocmitã conform anexei F.
Personalul propus pentru autorizare va fi examinat privind cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, Colecţia ISCIR, şi a responsabilitãţilor care îi revin funcţie de specificul echipamentelor (recipientelor sub presiune) pe care unitatea le deţine.
Pentru personalul declarat admis în urma examenului susţinut, ISCIR-INSPECT IT va elibera autorizaţia de RSVTI conform modelului din anexa G.
Autorizaţia este nominalã şi este valabilã numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul respectiv.
5.3 Exploatarea recipientelor sub presiune - condiţii generale
5.3.1 Exploatarea recipientelor sub presiune se va face conform instrucţiunilor interne menţionate la pct. 5.1.2 lit. f).
5.3.2 În timpul exploatãrii, personalul de deservire va supraveghea dispozitivele de siguranţã, precum şi aparatele de mãsurare şi control, luând mãsuri pentru înlocuirea celor defecte.
5.3.3 La recipientele sub presiune care au cãptuşeli interioare pentru protecţia termicã a pereţilor metalici, se va asigura supravegherea temperaturii în diferite locuri ale pereţilor metalici, conform instrucţiunilor de exploatare. Pe scara gradatã, temperatura maximã admisã trebuie sã fie marcatã printr-o linie roşie.
Valorile temperaturilor vor fi înscrise în registrul de supraveghere a instalaţiei, dacã mãsurarea nu se efectueazã cu aparate înregistratoare. Dacã se constatã o depãşire a temperaturii peretelui metalic peste valoarea maximã admisã, recipientul sub presiune va fi oprit din funcţiune şi va fi anunţatã ISCIR-INSPECT IT. Pentru stabilirea posibilitãţilor de funcţionare în continuare se va proceda conform celor menţionate la cap. 6.
5.3.4 Se interzice executarea oricãror lucrãri la elementele recipientului sub presiune atunci când acestea se aflã sub presiune (reparaţii prin sudare, strângeri de şuruburi, ştemuirea unor pori etc.).
5.3.5 Înainte de a fi deschise, recipientele sub presiune care conţin gaze inflamabile sau toxice trebuie sã fie aburite, spãlate cu apã şi neutralizate, dupã caz, pânã la completa eliminare a gazelor sau depunerilor periculoase.
In timpul aburirii, trebuie sã se menţinã în recipient o uşoarã suprapresiune pentru a se evita pãtrunderea aerului în interior prin neetanşeitãţi, care poate produce un amestec exploziv. Recipientele sub presiune care conţin catalizator, site moleculare sau sunt cãptuşite cu torcret se vor curãţa cu ajutorul unui gaz inert, pentru a nu degrada catalizatorul, sitele moleculare sau torcretul.
53.6 Verificarea funcţionãrii corespunzãtoare a supapelor de siguranţã se va face la intervale de timp stabilite prin instrucţiunile interne menţionate la pct. 5.1.2 lit. f), dar cel puţin o datã la 1 an. Verificarea (reglarea) supapelor de siguranţã se va efectua pe un stand autorizat ISCIR-INSPECT; buletinul de verificare (reglare) va fi ataşat la cartea recipientului-partea de exploatare. În cazul supapelor de siguranţã cu pârghie şi contragreutate, verificarea (reglarea) acestora se poate efectua şi la locul de funcţionare.
5.3.6.1 La recipientele sub presiune la care între supapa de siguranţã şi recipient se monteazã membrane de rupere, verificarea supapelor de siguranţã se va efectua cu ocazia opririi instalaţiei pentru revizie şi verificare sau în cazul înlocuirii membranei.
5.3.7 Schimbarea sau modificarea reglãrii dispozitivelor de siguranţã se poate face numai cu aprobarea şi în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau a RSVTI, care va consemna modificarea în cartea recipientului-partea de exploatare.
53.8 Deschiderea recipientului, în cazul în care procesul tehnologic de producţie cere acest lucru, în vederea golirii, curãţãrii, verificãrii sau încãrcãrii se va face numai dupã ce personalul de deservire a constatat, în mod sigur, cã nu mai existã presiune în recipient.
Reducerea presiunii se va face treptat şi cu respectarea mãsurilor prescrise de instrucţiunile interne, pentru evitarea accidentelor.
53.9 Deschiderea gurilor de vizitare şi a tuturor orificiilor, la recipientele sub presiune de tip coloanã, se va face totdeauna de sus în jos în ordine succesivã, pentru ca aerul sã nu poatã intra în coloanã prin gurile de jos şi sã formeze un amestec exploziv.
53.10 Accesul persoanelor de deservire şi verificare în recipient este permis numai dupã ce s-a constatat cã mediul interior al recipientului nu este toxic şi nu prezintã pericol de aprindere sau explozie.
În cazul fluidelor toxice sau inflamabile (spre exemplu acid fluorhidric, amoniac, arsen etc.), verificarea interioarã se va efectua numai dupã ce pereţii metalici au fost bine spãlaţi şi neutralizaţi conform instrucţiunilor de exploatare şi numai dupã eliberarea permisului de liber acces emis de personal autorizat. Toate legãturile la recipient trebuie sã fie desfãcute şi blindate vizibil.
5.3.11 Dacã la punerea în funcţiune a unui recipient sub presiune temperatura mediului ambiant este mai scãzutã decât temperatura minimã admisibilã de lucru a acestuia, presiunea din recipient se va ridica pânã la cel mult 20% din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru, menţinându-se la aceastã valoare un timp suficient pentru ca temperatura metalului recipientului în orice punct sã devinã egalã cu temperatura fluidului (mai mare decât sau cel puţin egalã cu temperatura minimã admisibilã de lucru a recipientului).
In cazul în care diferenţa între temperatura metalului recipientului şi a fluidului introdus este mare, creşterea presiunii în recipient şi, respectiv, a temperaturii se va face treptat pentru evitarea unor şocuri termice periculoase în pereţii recipientului.
In instrucţiunile interne se vor preciza mãsurile necesare în vederea punerii în funcţiune a recipientului sub presiune în condiţii de siguranţã.
5.3.12 La oprirea din funcţiune a unui recipient sub presiune se va avea în vedere ca, în condiţiile existenţei unei presiuni cel puţin egale cu 20% din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru, temperatura metalului elementelor aflate sub presiune sã; nu fie mai scãzutã decât temperatura minimã admisibilã de lucru a recipientului.
5.3.13 Înainte de punerea în funcţiune interiorul recipientului se va goli de aer prin deschiderea robinetelor de aerisire, prin aburire sau prin suflare cu gaz neutru. Necesitatea golirii de aer şi metoda aplicatã se vor stabili prin instrucţiuni interne.
5.3.14 Incãrcarea maximã a recipientelor pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate se stabileşte pe baza gradului de umplere menţionat în tabelul de mai jos:────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea gazului Gradul de umplere (kg/l)
────────────────────────────────────────────────────────
Propan 0,42
────────────────────────────────────────────────────────
Propilenã 0,43
────────────────────────────────────────────────────────
Butan (n) 0,51
────────────────────────────────────────────────────────
Butan (izo) 0,49
────────────────────────────────────────────────────────
Butilenã 0,48
────────────────────────────────────────────────────────
Gaz petrolier lichefiat, SR 66 0,48
────────────────────────────────────────────────────────


Observaţie: Gradul de umplere se determinã cu urmãtoarea relaţie: gradul de umplere=0,95 înmulţit cu densitatea fazei lichide la + 0°C, faza de vapori netrebuind sã disparã la +60°C.
5.3.15 Nivelul de încãrcare a recipientului sub presiune pentru depozitarea fluidelor din tabelul prezentat la pct 5.3.14, temperatura şi presiunea gazului vor fi verificate cel puţin o datã pe schimb şi notate într-un registru de serviciu.
5.3.16 Toate dispozitivele de închidere (robinete etc.) vor fi menţinute în stare bunã, vor fi uşor accesibile şi vor asigura posibilitatea unei bune închideri.
5.4 Exploatarea recipientelor sub presiune-condiţii specifice
5.4.1 Recipiente sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate
In exploatarea recipientelor sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate se vor respecta urmãtoarele:
a) conducerile unitãţilor deţinãtoare de instalaţii de depozitare a clorului vor nominaliza, prin decizie, responsabili pe linie de clor, pe schimburi, cu atribuţii precise privind executarea manevrelor, controlul întreţinerii şi intervenţiile;
b) personalul nominalizat în decizie va fi calificat şi atestat în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de calificare elaborate de unitatea deţinãtoare şi are obligaţia de a efectua urmãtoarele examinãri şi verificãri (rezultatele acestora vor fi menţionate şi confirmate prin semnãturã într-un registru special):
- verificarea fiecãrui robinet înainte de a fi montat la recipientul sub presiune, supunându-l unei încercãri de etanşeitate la presiunea maximã admisibilã de lucru a recipientului; încercarea se va efectua sub apã, cu aer, azot sau dioxid de carbon pentru poziţiile închis şi deschis;
- înainte de fiecare încercare a recipientului, verificarea funcţionãrii şi etanşeitãţii robinetelor la presiunea remanentã, luând mãsuri corespunzãtoare de reparare sau înlocuire în cazul constatãrii unor neetanşeitãţi;
- verificarea stãrii de funcţionare a indicatoarelor de nivel;
- verificarea zilnicã a stãrii manometrelor şi funcţionãrii semnalizãrii de minimã şi maximã presiune;
- verificarea periodicã, cel puţin o datã pe sãptãmânã, a etanşeitãţii instalaţiei şi îmbinãrilor demontabile;
- efectuarea unui control exterior al recipientului sub presiune, cel puţin o datã pe lunã, ocazie cu care se va verifica şi existenţa şuruburilor în gãurile de control la inelele de compensare şi la şeile suporturilor;
- efectuarea încercãrii de etanşeitate la presiunea de lucru dupã fiecare demontare a îmbinãrilor demontabile, utilizând indicatori chimici specifici precizaţi în instrucţiunile interne; operaţia se va efectua conform metodelor stabilite în instrucţiunile respective;
- efectuarea controlului umiditãţii clorului conform prevederilor proiectului şi instrucţiunilor de exploatare;
c) la umplerea sau golirea recipientelor sub presiune este interzis ca în conducta de scurgere sã rãmânã fluid; dupã degazare, conducta se va blinda pentru a se evita pãtrunderea aerului umed;
d) este interzisã umplerea recipientelor sub presiune peste limitele stabilite prin proiect; verificarea umplerii se va face prin cântãrire sau cu ajutorul indicatoarelor de nivel;
e) gradul de umplere, pentru stabilirea nivelului maxim admisibil de umplere al recipientelor, va fi 1,25 kg/l pentru clor lichefiat şi 1,23 kg/l pentru dioxid de sulf lichefiat;
f) la recipientele la care umplerea nu se controleazã prin cântãrire, nivelul maxim admisibil de încãrcare va fi mai mic, astfel încât volumul ocupat de fluid sã reprezinte maxim 80% din volumul recipientului, la temperatura de 20°C, respectiv 1,13 kg/l pentru clor lichefiat şi 1,11 kg/l pentru dioxid de sulf lichefiat;
g) este interzisã încãlzirea la exterior a recipientului cu ajutorul focului sau a unui agent încãlzit ori termogen, în vederea accelerãrii evacuãrii clorului sau dioxidului de sulf conţinut;
h) recipientele nu se vor goli complet la utilizare, lãsându-se o presiune remanentã de cel puţin 0,05 MPa (0,5 bar) pentru a nu pãtrunde aerul umed în recipient;
i) în timpul consumului de clor sau dioxid de sulf, între consumator şi recipientul de depozitare se va intercala un dispozitiv intermediar, care trebuie sã împiedice întoarcerea în recipient a unor materiale prin conductã, ca urmare a scãderii presiunii din acesta;
j) înainte de încãrcarea recipientelor pentru clor, care nu au o presiune remanentã de cel puţin 0,05 MPa (0,5 bar), se va face o probã de umiditate în conformitate cu standardele în vigoare.
5.4.2 Recipiente sub presiune din industria oxigenului, azotului şi argonului
În exploatarea recipientelor sub presiune din industria oxigenului, azotului si argonului, se vor respecta urmãtoarele:
a) încercarea de presiune a coloanelor de rectificare pe parcursul exploatãrii se va efectua cu aer sau azot uscat, la p = 1,1 PS (bar);
b) coloanele de rectificare se vor spãla pentru îndepãrtarea uleiului sau altor depuneri, în conformitate cu instrucţiunile proiectantului sau constructorului; dupã fiecare spãlare coloana se va usca cu aer sau azot cald, uscat;
NOTA: Prin "uscat" se înţelege şi lipsit de orice urmã de ulei sau grãsimi.
c) pentru uscarea oxigenului în bateriile de uscare nu vor fi folosite materiale corozive, în afara cazului în care interiorul recipientelor sub presiune din bateriile de uscare este protejat în mod special împotriva coroziunii (de exemplu: prin emailare); filtrele montate în bateriile de uscare trebuie sã fie din material necombustibil (de exemplu: vatã de sticlã);
d) se interzice utilizarea substanţelor organice ca material izolant la coloanele de rectificare, recipientele de depozitare şi conductele de oxigen.
5.4.3 Generatoare de acetilenã
În exploatarea generatoarelor de acetilenã se vor respecta urmãtoarele:
a) se interzice ca sãlile generatoarelor de acetilenã sã fie folosite pentru alte lucrãri decât cele legate de exploatarea şi întreţinerea generatoarelor şi echipamentelor acestora; folosirea sãlii în scopul depozitãrii este interzisã;
b) fiecare generator de acetilenã trebuie sã fie umplut cu carbid cu granulatia indicatã pe placa de timbru; carbidul care conţine mult praf trebuie sã fie cernut înainte de încãrcarea sa în generator; încãrcarea generatorului cu carbid praf este admisã numai dacã generatorul este construit în mod special şi aprobat pentru a funcţiona în astfel de condiţii;
c) la încãrcarea generatoarelor de acetilenã se vor evita pe cât posibil scãpãrile de gaz din generator în spaţiul în care este amplasat, precum şi pãtrunderea aerului în instalaţie;
d) încãrcarea carbidului se poate face numai în coşuri sau sertare curate şi bine uscate; în cazul generatoarelor de tipul "apã peste carbid", încãrcarea sertarelor cu carbid nu va depãşi jumãtate din volumul fiecãruia;
e) la generatoarele cu un singur reactor este interzisã deschiderea capacului înainte de rãcire şi de scãderea presiunii acetilenei în interior; la generatoarele cu douã reactoare, capacul fiecãrui reactor poate fi deschis dupã consumarea încãrcãturii de carbid şi inundarea reactorului respectiv cu apã;
f) dacã temperatura apei din generatorul de acetilenã tinde sã depãşeascã limita maximã de 80°C, generatorul se va opri imediat şi se va rãci prin stropire cu apã;
g) acetilenã, obţinutã imediat dupã punerea în funcţiune a generatorului, care conţine în amestec şi aerul pãtruns în generator în timpul încãrcãrii se va evacua în atmosferã astfel:
- prin spãlare cu acetilenã degazatã şi evacuare prin racordul special prevãzut;
- prin purjare cu azot sau dioxid de carbon, pentru generatoarele staţionare cu spaţiul de încãrcare (buncãr, coş, sertar) peste 100 litri;
- prin spãlare cu acetilenã degazatã şi evacuare prin racordul de debitare a gazului, pentru generatoarele de acetilenã transportabile;
h) la întreruperea lucrului, generatorul propriu-zis (reactorul) se va goli şi curãţa cu atenţie; se interzice lãsarea acestuia încãrcat sau cu gaz în interior;
i) dacã la generatoarele de acetilenã de tipul "apã peste carbid" se aprinde sertarul, atunci când se descarcã nãmolul, acesta va fi tras cu ajutorul unor cârlige departe de generator, la o distanţã de minim 10 m; acetilenã se va stinge cu ajutorul stingãtoarelor cu dioxid de carbon sau cu nisip uscat;
j) generatoarele de acetilenã se vor opri imediat din funcţiune atunci când se constatã:
- deformãri ale pereţilor sau elementelor sub presiune;
- crãpãturi sau fisuri în pereţii elementelor sub presiune;
- scurgeri pe la îmbinãri;
- scãpãri de gaze;
- defecte la armãturile de siguranţã şi control;
- creşterea presiunii şi temperaturii peste limitele maxime admise;
- scãderea nivelului admis al apei;
k) supapele de siguranţã se vor verifica zilnic în ceea ce priveşte nivelul apei şi ori de câte ori au lucrat; cantitatea de apã care lipseşte se va completa, iar excesul se va scurge; cu aceastã ocazie se vor înlocui şi membranele defecte; încãrcãtura de apã se va schimba cel puţin o datã pe lunã;
l) supapele de siguranţã trebuie sã fie verificate periodic, cel puţin o datã pe sãptãmânã;
m) generatoarele de acetilenã transportabile, folosite în aer liber, trebuie sã fie protejate în mod corespunzãtor împotriva pericolului de îngheţ şi respectiv împotriva încãlzirii excesive datoritã radiaţiilor solare; materialele folosite pentru protejare împotriva pericolului de îngheţ nu trebuie sã atace pereţii generatorului şi sã formeze cu acetilenã compuşi periculoşi;
n) generatoarele de acetilenã vor fi asigurate contra producerii îngheţului; se interzice folosirea antigelului în generatorul de acetilenã;
o) generatoarele de acetilenã îngheţate se pot dezgheţa numai cu apã caldã sau abur; este interzisã folosirea flãcãrii deschise, a obiectelor supraîncãlzite şi a altor mijloace similare, dat fiind pericolul ca sã existe acetilenã înglobatã în gheaţã; dacã generatoarele îngheţate se dezgheaţã într-o camerã încãlzitã, trebuie sã fie respectatã o distantã de cel puţin 10 m faţã de o sursã de foc; este interzisã folosirea de rãngi de oţel sau a altor obiecte similare pentru spargerea straturilor de gheaţã; vasele în care s-a încãlzit apa la flacãrã deschisã nu se vor apropia de generatorul îngheţat, deoarece pe suprafaţa lor pot exista particule de zgurã incandescentã;
p) înainte de repunerea în funcţiune a unei instalaţii dezgheţate trebuie sã se verifice dacã toate pãrţile (de exemplu supapa de siguranţã şi supapa hidraulicã de siguranţã) sunt complet dezgheţate şi dacã recipientele şi conductele au rãmas etanşe; de asemenea, trebuie sã fie controlate toate elementele generatorului supuse presiunii (dacã nu s-au deformat şi dacã nu au apãrut crãpãturi sau alte defecte).
5.4.4 Recipiente fierbãtoare din industria celulozei şi hârtiei
In exploatarea recipientelor fierbãtoare din industria celulozei şi hârtiei se vor respecta urmãtoarele:
a) pentru fiecare instalaţie sau recipient, unitatea deţinãtoare, pe baza documentaţiei tehnice, şi, dupã caz, împreunã cu furnizorul materialului antiacid vor întocmi instrucţiuni interne de exploatare, care vor fi afişate la locul de exploatare al recipientelor, pe cât posibil în imediata apropiere a acestora şi care vor cuprinde cel puţin:
- condiţiile de pornire, funcţionare (graficul fierberii) şi oprire a instalaţiei (indiferent de durata opririi);
- schema conductelor de legãturã şi a organelor de închidere;
- cerinţe privind întreţinerea, repararea şi verificarea instalaţiilor;
- mãsurile ce trebuie luate în caz de deranjamente, avarii şi incendiu;
- mãsurile de protecţia muncii pentru personalul de deservire şi întreţinere;
b) încãrcarea, încãlzirea, fierberea, rãcirea şi golirea se vor executa conform graficului de fierbere specific materiei prime şi sortului de celulozã care urmeazã sã se producã;
c) exploatarea întregii instalaţii se va face numai de cãtre personal calificat şi atestat pe post, sub controlul direct al conducerii tehnice a secţiei; calificarea şi atestarea personalului se va face în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de calificare şi atestare elaborate de unitatea deţinãtoare;
d) punerea în funcţiune a fierbãtoarelor noi sau dupã reparaţie, cu refacerea totalã sau parţialã a protecţiei interioare, se va face pe baza unei documentaţii tehnice, care va cuprinde şi instrucţiunile furnizorului materialului antiacid;
e) la golirea unor tipuri de fierbãtoare, pentru evitarea formãrii vacuumului, se va asigura şi verifica, în prealabil, dacã racordurile la partea superioarã sunt deschise;
f) se interzice spãlarea celulozei din fierbãtoare cu jeturi de lichid la temperaturi care ar produce şocuri termice, la fierbãtoarele cu cãptuşealã interioarã din zidãrie antiacidã;
g) la încãrcarea fierbãtoarelor de sulfat de aluminiu cu acid sulfuric se vor lua mãsurile necesare astfel ca acidul sã curgã direct în fierbãtor şi sã nu se prelingã la exterior pe mantaua de oţel.
5.5 Revizia curentã, curãţarea şi conservarea
5.5.1 În timpul funcţionarii, la datele fixate prin instrucţiunile interne şi ori de câte ori recipientul sub presiune este oprit pentru spãlãri sau curãţãri, RSVTI al unitãţii deţinãtoare este obligat sã examineze starea recipientului, executând revizii exterioare, revizii interioare şi, dupã caz, încercãri de presiune maximã admisibilã de lucru. Operaţiile respective se vor efectua conform prevederilor cap. 6 privind verificarea tehnicã periodicã.
5.5.2 La curãţarea recipientelor sub presiune se vor folosi metode adecvate. Pentru a nu produce crestãturi în pereţii metalici ai recipientului se vor evita sculele cu muchii ascuţite şi cãlite. In cazul curãţãrii cu apã caldã, abur, produse petroliere sau chimice se vor folosi acele fluide care nu atacã pereţii recipientului şi care în contact cu fluidul din recipient nu dau naştere la explozii sau gaze toxice. Dupã terminarea curãţãrii se recomandã uscarea pereţilor cu un curent de gaz neutru sau aer, dacã fluidul cu care funcţioneazã recipientul permite acest lucru. Produsele rezultate din curãţare (lichide sau gaze) trebuie sã fie fãcute inofensive dacã sunt periculoase (toxice, inflamabile).
Instalaţiile acţionate electric sau mecanic (agitatoare, amestecãtoare etc.), cu care sunt prevãzute unele recipiente sub presiune, trebuie sã fie deconectate (demontate legãturile electrice sau mecanice) înainte de începerea lucrãrilor de curãţare, reparare sau verificare a recipientului.
5.5.3 Iluminarea interiorului recipientului se va face cu lãmpi electrice portative, cu tensiunea maximã de 24 V, cu condiţia respectãrii normelor de tehnica securitãţii muncii.
Este interzisã folosirea lãmpilor cu combustibil volatil (acetilenã, benzinã, petrol etc.) cu flacãrã deschisã.
5.5.4 La recipientele sub presiune care lucreazã cu fluide letale, toxice sau inflamabile, precum şi la cele care funcţioneazã la temperaturi mai mari de 60°C nu se vor începe lucrãrile de curãţare înainte de a executa urmãtoarele:
- degazarea completã a recipientului sau cel puţin pânã sub limita admisã de instrucţiunile în vigoare de protecţie a muncii şi verificarea degazãrii;
- asigurarea unei temperaturi interioare sub 45°C;
- izolarea sigurã a recipientului de celelalte recipiente aflate în funcţiune, de exemplu prin montarea de flanşe oarbe pe conductele de legãturã.
5.5.5 Pentru prevenirea unor eventuale accidente, curãţarea va fi efectuatã de cel puţin 2 muncitori, echipaţi cu echipament de protecţie corespunzãtor. Lucrãtorul din exterior va menţine legãtura cu cel din interiorul recipientului.
5.5.6 Conservarea recipientului sub presiune împotriva fenomenului de coroziune interioarã se va face în stare umedã sau uscatã, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor interne. Conservarea umedã se utilizeazã pentru un timp scurt, când recipientul trebuie sã fie gata în orice moment pentru punerea în funcţiune, iar conservarea uscatã atunci când perioada de oprire din funcţiune este mai îndelungatã.
5.5.7 La revizia curentã, curãţarea şi conservarea generatoarelor de acetilenã se vor respecta urmãtoarele:
a) generatoarele de acetilenã se vor curãţa în interior cel puţin o datã pe trimestru; lucrãrile mai complexe de curãţare trebuie sã fie efectuate pe cât posibil în aer liber şi la o distanţã suficientã faţã de surse de aprindere sau în încãperi fãrã surse de aprindere, pentru evitarea oricãrui pericol de incendiu sau explozie;
b) pereţii generatoarelor de acetilenã se vor curãţa cu raşchete (rãzuitoare), perii de sârmã etc., dupã eliminarea acetilenei şi o spãlare corespunzãtoare; pentru a nu produce crestãturi sau rizuri în pereţii metalici ai generatorului, se va evita pe cât posibil folosirea sculelor cu muchii ascuţite; în cazul folosirii unor fluide pentru curãţare, acestea se vor alege astfel încât sã nu atace pereţii generatorului, iar în contact cu acetilenã sã nu dea naştere la explozii; dupã curãţare se recomandã uscarea pereţilor cu un gaz inert; folosirea aerului comprimat este interzisã;
c) pentru prevenirea unor eventuale accidente, curãţarea va fi efectuatã simultan de cel puţin 2 (doi) muncitori echipaţi cu echipamentul de protecţie corespunzãtor;
d) pentru iluminarea în interior a generatoarelor se vor utiliza numai lãmpi în execuţie "antiex"; locurile neetanşe se vor detecta prin ungere cu apã saponatã sau în alt mod nepericulos; detectarea neetanşeitãţilor cu flacãrã deschisã nu este admisã;
e) conservarea generatoarelor de acetilenã împotriva ruginirii interioare se face în stare umedã sau uscatã, astfel:
- conservarea umedã se face pentru scurt timp, atunci când generatorul este pregãtit pentru punerea în funcţiune şi când nu existã pericolul de îngheţ;
- conservarea uscatã se face atunci când generatorul stã mai mult timp în repaus, precum şi atunci când existã pericol de îngheţ.

6 VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ
6.1 Verificarea tehnicã periodicã - condiţii generale
6.1.1 Recipientele sub presiune sunt supuse în exploatare la verificãri tehnice periodice (VTP), care constau în revizii interioare (RI), încercãri de presiune (IP), revizii exterioare (RE) şi încercãri de etanşeitate (IE). Cu aceastã ocazie se verificã starea tehnicã a recipientului sub presiune şi a instalaţiei aferente acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. In cazul în care rezultatele verificãrii sunt corespunzãtoare se acordã autorizaţia de funcţionare în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) urmãtoarei VTP (scadenţa).
Unitãţile deţinãtoare sunt obligate sã pregãteascã recipientele sub presiune pentru efectuarea verificãrilor tehnice periodice şi sã asigure toate condiţiile necesare efectuãrii acestora (echipament de protecţie, personal şi utilaje necesare).
6.1.2 Verificãrile tehnice periodice vor fi efectuate astfel:
a) pentru recipientele sub presiune care se autorizeazã pentru funcţionare conform pct. 4.1.2, verificãrile tehnice periodice vor fi efectuate de cãtre ISCIR-INSPECT IT;
b) pentru recipientele sub presiune care se autorizeazã pentru funcţionare conform pct 4.1.3, verificãrile tehnice periodice vor fi efectuate de cãtre ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al acesteia, de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare;
c) pentru recipientele sub presiune care se autorizeazã pentru funcţionare conform pct. 4.1.4, verificãrile tehnice periodice vor fi efectuate de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare.
Rezultatele verificãrilor efectuate vor fi consemnate în cartea recipientului-partea de exploatare.
Procesul-verbal (în copie) întocmit de RSVTI al unitãţii deţinãtoare se va transmite la ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia recipientul sub presiune urmeazã sã funcţioneze (pentru cazul de la pct. "b", dacã a fost acordatã împuternicire scrisã).
Pentru recipientele sub presiune la care verificãrile tehnice periodice se efectueazã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare (pentru cazul de la lit. c)), rezultatele verificãrilor vor fi incluse în lista care se transmite anual la ISCIR-INSPECT IT conform pct. 4.1.10.
La efectuarea verificãrilor tehnice periodice se vor respecta prevederile prezentei prescripţii tehnice.
6.1.3 Unitatea deţinãtoare este singura rãspunzãtoare pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a verificãrilor tehnice periodice, chiar dacã termenele respective îi sunt sau nu comunicate de ISCIR-INSPECT IT.
Data propusã pentru efectuarea verificãrilor tehnice periodice se transmite la ISCIR-INSPECT IT de cãtre unitatea deţinãtoare cu cel puţin 30 zile înainte. Data exactã pentru efectuarea verificãrii se stabileşte de unitatea deţinãtoare de comun acord cu ISCIR-INSPECT IT, fãrã sã fie depãşit termenul de scadenţã al operaţiei de verificare înscris în cartea recipientului-partea de exploatare.
6.1.4 Atunci când cerinţele producţiei nu permit oprirea instalaţiei pentru VTP la data scadentã, se poate prelungi funcţionarea recipientului sub presiune cu cel mult 6 luni, pe baza unei motivãri scrise a unitãţii deţinãtoare din care sã rezulte cã starea tehnicã a acestuia permite acest lucru.
În aceste cazuri, motivarea tehnicã scrisã şi cererea de prelungire a funcţionãrii se va transmite la ISCIR-INSPECT IT în condiţiile prevãzute la pct. 6.1.3.
6.1.5 Prelungirea cu 6 luni a scadenţei la VTP se acordã în urma efectuãrii unei RE, astfel:
a) de cãtre ISCIR-INSPECT IT, pentru recipientele sub presiune menţionate la pct. 4.1.2;
b) de cãtre ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitãţii deţinãtoare, funcţie de cine a efectuat ultima verificare tehnicã periodicã la recipientele sub presiune menţionate la pct. 4.1.3; dacã prelungirea se efectueazã de cãtre RSVTI, o copie a procesului-verbal încheiat pentru revizia exterioarã se va transmite la ISCIR-INSPECT IT;
c) de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare, pentru recipientele sub presiune menţionate la pct 4.1.4.
6.1.6 Procesul-verbal încheiat pentru revizia exterioara se va ataşa la cartea recipientului-partea de exploatare.
6.1.7 În cazuri excepţionale şi motivate tehnic, pentru recipientele sub presiune înglobate în linii tehnologice complexe şi care nu pot fi oprite din funcţiune separat, se poate admite prelungirea termenului de scadenţã la VTP pânã la oprirea întregii instalaţii, dar nu mai mult de 1 an de la data la care trebuia efectuatã VTP. Prelungirea în acest caz se va face în urma efectuãrii unei RE de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, pentru recipientele care se verificã şi se autorizeazã obligatoriu de cãtre ISCIR-INSPECT IT.
Prelungirea scadenţei la VTP, pânã la 1 an de la data înscrisã în ultimul proces verbal din cartea recipientului-partea de exploatare, se acordã numai de cãtre ISCIR-INSPECT.
6.2 Etapele verificãrii tehnice periodice
6.2.1 Revizia interioarã
6.2.1.1 Revizia interioarã trebuie sã fie efectuatã cel puţin o datã la 4 ani.
În afarã de termenul scadent, revizia interioarã trebuie sã se execute şi în urmãtoarele cazuri:
- dupã o nouã montare/instalare;
- cu ocazia unei reparaţii;
- dupã o întrerupere a funcţionãrii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a recipientului;
- cu ocazia înlocuirii cãptuşelilor de protecţie, în cazurile prevãzute la pct. 6.2.1.6;
- atunci când personalul de inspecţie are motive sa se îndoiascã de starea bunã a recipientului.
La recipientele sub presiune pentru care existã prevederi specifice, conform pct. 6.3, revizia interioarã se va efectua la termenele prevãzute de acestea.
6.2.1.2 Unitatea deţinãtoare este singura rãspunzãtoare pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare, chiar dacã termenele respective îi sunt sau nu reamintite de cãtre ISCIR-INSPECT IT.
6.2.1.3 În cazurile în care, datoritã concepţiei constructive a recipientului, verificarea interioarã (din cadrul reviziei interioare) nu poate fi efectuatã, aceasta poate fi înlocuitã cu o încercare de presiune completatã, dupã caz, cu alte verificãri (prin metode nedistructive). Verificãrile respective (metoda, volumul, condiţiile de admisibilitate şi periodicitatea) vor fi precizate în instrucţiunile interne menţionate la pct. 5.1.2 lit. f).
În situaţiile în care izolaţia termicã a recipientului nu poate fi desfãcutã datoritã concepţiei (izolaţie nedemontabilã), se poate renunţa la verificarea exterioarã cu condiţia ca verificarea interioarã sã se poatã realiza. Dezizolarea recipientului şi verificarea exterioarã trebuie sã fie efectuate cu ocazia eventualelor reparaţii, dar maxim la 16 ani.
Pe parcursul funcţionãrii acestor recipiente, în pãrţile susceptibile de degradare a suprafeţelor metalice exterioare (intersecţiile racorduri-corp, bosaje-corp, suporturi-corp, amenajãri exterioare-corp etc.) se vor efectua dezizolãri parţiale care sã permitã examinarea suprafeţelor exterioare respective.
Dezizolãrile parţiale şi examinarea exterioarã trebuie sã fie efectuate cu ocazia eventualelor reparaţii, dar la maxim 16 ani.
La recipientele la care verificarea interioarã este înlocuitã cu încercarea de presiune, este necesarã verificarea exterioarã a suprafeţelor cu ocazia încercãrii de presiune. În situaţii deosebite, deţinãtorul, pe proprie rãspundere, poate stabili cu avizul ISCIR-INSPECT IT mãsuri de îndepãrtare a izolaţiei numai în locurile în care este posibilã apariţia unor defecte pe suprafaţa exterioarã şi în locurile cu îmbinãri sudate.
Pentru recipientele sub presiune care funcţioneazã la temperaturi joase (sub -100°C) se poate admite ca verificãrile şi încercãrile sã se efectueze la termene mai mari de 4 ani, pentru examinarea interioarã, respectiv de 8 ani pentru încercarea de presiune, sau cu ocazia lucrãrilor de reparare a acestora. Aceste termene vor fi precizate în instrucţiunile interne prevãzute la pct. 5.1.2 lit. f).
6.2.1.4 La cererea scrisã a deţinãtorului şi pe rãspunderea acestuia, recipientele prevãzute cu dispozitive interioare greu demontabile, cu catalizatori sau cu site moleculare şi care trebuie sã fie scoase la reviziile interioare pot fi verificate la un termen mai lung cu cel mult un an decât data scadentã, dacã starea recipientului o permite. Aprecierea stãrii recipientului se face pe baza unei revizii exterioare şi a constatãrilor fãcute la verificãrile anterioare, înscrise în cartea recipientului-partea de exploatare. Prelungirea termenului de revizie interioarã se va acorda conform celor prevãzute la pct. 6.1.4...6.1.7.
6.2.1.5 La recipientele prevãzute cu catalizatori degradabili în contact cu aerul şi/sau cu site moleculare, la care revizia interioarã şi încercarea de presiune nu se pot efectua decât cu ocazia înlocuirii catalizatorilor sau sitelor, se admite ca aceste verificãri şi încercãri sã se execute la intervale de timp mai mari decât termenele scadente prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã, cu urmãtoarele condiţii:
a) termenele maxime la care se vor efectua verificãrile tehnice periodice (revizia interioarã şi încercarea de presiune) vor fi stabilite şi înscrise în instrucţiuni tehnice specifice întocmite de deţinãtor cu avizul unui proiectant de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT; pentru recipientele aflate în exploatare, aceste instrucţiuni se vor prezenta la ISCIR-INSPECT IT în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice; pentru recipientele noi, instrucţiunile tehnice specifice vor fi transmise la ISCIR-INSPECT IT odatã cu documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare;
b) în intervalele dintre douã verificãri tehnice periodice se vor efectua şi alte verificãri şi încercãri (de exemplu: verificãri prin metode nedistructive, încercãri de presiune cu mediul de lucru sau cu azot la presiunea maximã admisibilã de lucru, PS); acestea vor fi prevãzute de deţinãtor, cu avizul unui proiectant de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT, şi se vor înscrie în aceleaşi instrucţiuni specifice, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuãrii lor în timpul exploatãrii; aceste verificãri şi încercãri vor fi efectuate de cãtre personalul propriu al deţinãtorului şi/sau de cãtre laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT, în prezenta RSVTI al unitãţii deţinãtoare; rezultatele vor fi ataşate la cartea recipientului-partea de exploatare;
c) în timpul perioadei dintre douã verificãri tehnice periodice, la intervale de maxim 4 ani, ISCIR-INSPECT IT va verifica îndeplinirea cerinţelor menţionate în instrucţiunile tehnice; procesul-verbal întocmit va fi ataşat la cartea recipientului-partea de exploatare.
6.2.1.6 La recipientele cu cãptuşeli de protecţie, revizia interioarã constã în examinarea stãrii cãptuşelii, care nu trebuie sã prezinte fisuri sau deteriorãri. Se va acorda o atenţie deosebitã zonelor în care s-au observat la exterior supraîncãlziri ale metalului în timpul funcţionãrii. În cazurile în care inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT are dubii privind rezistenţa recipientului, cãptuşeala de protecţie va fi îndepãrtatã parţial sau total la cererea acestuia.
Cu ocazia înlocuirii cãptuşelii de protecţie se va examina starea suprafeţei metalului, indiferent de termenul stabilit pentru revizia interioarã, iar unitatea deţinãtoare este obligatã sã anunţe ISCIR-INSPECT IT.
La recipientele care au cãptuşeli de protecţie la rândul lor protejate printr-o manta metalicã, la revizia interioarã se examineazã starea mantalei metalice de protecţie şi, dupã caz, starea cãptuşelii în zonele neacoperite. Examinarea cãptuşelii de protecţie se va face obligatoriu ori de câte ori se constatã depãşiri ale temperaturilor admise la mantaua metalicã de rezistenţã a recipientului.
6.2.1.7 Recipientele cu o înãlţime mai mare de 2 m trebuie sã fie prevãzute, dupã caz, înainte de începerea reviziei interioare, cu amenajãri care sã asigure accesul fãrã pericol pentru examinarea la interior a tuturor pãrţilor recipientului.
6.2.1.8 Dacã la revizia interioarã se constatã cã starea recipientului nu mai asigurã funcţionarea acestuia în condiţii de siguranţã la presiunea maximã admisibilã de lucru, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT poate reduce termenul pentru urmãtoarea revizie interioarã şi/sau de comun acord cu deţinãtorul poate reduce parametrii de lucru, înscriind motivele în procesul-verbal încheiat. Parametrii de lucru reduşi vor fi înscrişi pe placa de timbru de cãtre unitatea deţinãtoare.
6.2.1.9 Dacã cu ocazia reviziei interioare se constatã defecte care ar putea genera avarii sau accidente în exploatare, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va înscrie defectele respective în procesul-verbal încheiat şi va interzice punerea în funcţiune a recipientului. Autorizaţia de funcţionare va putea fi acordatã numai dupã remedierea defectelor şi efectuarea unei noi verificãri.
6.2.1.10 Sunt supuse unor revizii interioare suplimentare executate de RSVTI, indiferent de reviziile interioare executate de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, urmãtoarele categorii de recipiente sub presiune:
a) recipientele sub presiune la care acţiunea fluidului conţinut produce modificarea compoziţiei chimice şi a proprietãţilor mecanice ale metalului, în sensul înrãutãţirii lor;
b) recipientele sub presiune care lucreazã în medii foarte corozive;
c) recipientele sub presiune la care temperatura elementelor metalice depãşeşte în funcţionare valoarea de la care apare fenomenul de fluaj; pentru acestea, la prima punere în funcţiune şi periodic în timpul exploatãrii, se vor mãsura diametrele rectangulare în zona medianã a fiecãrei virole şi circumferinţe exterioare ale virolei respective; rezultatele mãsurãrilor se vor consemna într-o schiţã care se va ataşa la cartea recipientului-partea de exploatare; periodicitatea mãsurãrilor şi deformaţiile permanente admise se vor stabili prin documentaţia tehnicã; periodicitatea nu va depãşi 4 ani pentru mãsurãrile interioare şi 10 ani pentru cele exterioare;
d) recipientele sub presiune care lucreazã cu fluide care produc depuneri pe suprafeţele interioare;
e) alte recipiente sub presiune stabilite prin instrucţiunile interne.
Modul de efectuare şi frecvenţa reviziilor interioare suplimentare se vor stabili prin instrucţiuni tehnice specifice avizate de cãtre o unitate de proiectare autorizatã de ISCIR-INSPECT.
Pentru recipientele aflate în exploatare, aceste instrucţiuni se vor prezenta la ISCIR-INSPECT IT în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice. Pentru recipientele noi, instrucţiunile tehnice specifice vor fi transmise la ISCIR-INSPECT IT odatã cu documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare.
6.2.1.11 Dacã la reviziile suplimentare se constatã defecte care pericliteazã siguranţa în funcţionare, recipientul se va opri din funcţiune de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare şi va fi anunţatã ISCIR-INSPECT IT.
Pentru stabilirea posibilitãţilor de funcţionare în continuare, unitatea deţinãtoare împreunã cu proiectantul de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT şi, dupã caz, constructorul şi alţi specialişti convocaţi de deţinãtor vor examina starea tehnicã a recipientului şi vor analiza şi stabili mãsurile necesare, precum şi condiţiile în care acesta poate funcţiona în continuare.
Dupã identificarea şi rezolvarea problemelor care au cauzat oprirea din funcţionare a recipientului, unitatea deţinãtoare va solicita la ISCIR-INSPECT IT efectuarea verificãrilor în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare în continuare.
6.2.1.12 Metodologia de la pct. 6.2.1.11 se poate aplica şi în alte cazuri atunci când în exploatarea recipientelor se vor constata deficienţe importante.
6.2.2 Încercarea de presiune
6.2.2.1 Încercarea de presiune se efectueazã în conformitate cu prevederile pct. 4.2.6, în scopul verificãrii rezistenţei şi etanşeitãţii recipientului şi evidenţierii unor eventuale defecte care nu au putut fi observate la revizia interioarã.
6.2.2.2 La verificarea periodicã, dacã recipientul sub presiune a fost verificat nedistructiv 100% iniţial şi îmbinãrile sudate nu au suferit reparaţii în exploatare, nu este necesarã aplicarea prevederilor de la pct. 4.2.6.14 lit. a) în cazul încercãrii de presiune pneumatice.
6.2.2.3 Pentru recipientele protejate la interior (emailata, cauciucate) încercarea de presiune se poate efectua la valoarea PS, dacã în proiect nu se prevede altfel.
6.2.2.4 Recipientele din instalaţiile complexe care sunt legate între ele printr-un sistem de conducte asamblate prin sudurã, fãrã posibilitatea izolãrii fiecãrui recipient, pot fi supuse la încercarea de presiune dupã montare şi periodic în timpul exploatãrii pe grupe de recipiente (bucle). In acest caz, valoarea presiunii de încercare a recipientelor din cadrul grupei (buclei) va fi egalã cu cea mai micã valoare dintre presiunile de încercare a fiecãrui recipient care formeazã bucla respectivã. Modul în care se va efectua încercarea de presiune va fi stabilit de cãtre deţinãtor cu avizul unui proiectant de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT şi se va înscrie în instrucţiunile specifice. Prin aceste instrucţiuni se vor preciza recipientele care formeazã bucle distincte şi condiţiile de încercare la presiune.
Cu ocazia unor reparaţii care necesitã scoaterea unui recipient din circuit, încercarea de presiune dupã reparaţie se va efectua la valoarea prescrisã pentru recipientul respectiv.
6.2.2.5 Încercarea de presiune trebuie sã fie efectuatã cel puţin o datã la 8 ani. În cazul recipientelor prevãzute la pct. 6.2.1.3 şi a cãror revizie interioarã nu se poate efectua, încercarea de presiune trebuie sã se execute cel puţin o datã la 4 ani.
Pentru recipientele izolate termic la exterior se va proceda conform prevederilor de la pct. 6.2.1.3.
În afarã de verificarea la termenul scadent, încercarea de presiune trebuie sã se execute şi în urmãtoarele cazuri:
- dupã o nouã montare, dacã la revizia interioarã se constatã cã recipientul prezintã deformaţii sau alte defecte;
- dupã o reparaţie, conform cap. 7;
- dupã o întrerupere a funcţionãrii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a recipientului;
- cu ocazia înlocuirii cãptuşelilor de protecţie, în cazurile prevãzute la pct. 6.2.1.6;
- atunci când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT are motive sã se îndoiascã de starea bunã a recipientului.
Deţinãtorul este singurul rãspunzãtor pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a încercãrii de presiune, chiar dacã termenele respective îi sunt sau nu reamintite de cãtre ISCIR-INSPECT IT.
6.2.2.6 La recipientele sub presiune prevãzute la interior cu învelişuri protectoare (placaj metalic) şi în cazul în care se executã reparaţii între scadenţe la învelişul protector, încercarea de presiune hidraulicã se va efectua la valoarea presiunii de lucru a recipientului cu avizul proiectantului sau, dupã caz, a responsabilului autorizat care a efectuat reparaţia.
6.2.2.7 Încercarea de presiune va fi precedatã de o revizie interioarã, cu excepţia cazurilor de la pct. 6.2.1.3. Recipientul trebuie sã aibã armãturile montate şi în stare bunã de funcţionare. Dupã efectuarea încercãrii de presiune se vor regla dispozitivele de siguranţã care echipeazã recipientul sub presiune, conform prevederilor pct. 4.2.8.
6.2.3 Revizia exterioarã
6.2.3.1 Revizia exterioarã se executã inopinat în timpul funcţionãrii recipientului sub presiune şi are drept scop stabilirea stãrii generale a recipientului şi, în principal, a dispozitivelor de siguranţã.
6.2.3.2 Cu ocazia reviziei exterioare se va verifica:
- existenta şi buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţã şi a aparatelor de mãsurare şi control;
- starea recipientului şi a îmbinãrilor (pãrţile vizibile şi accesibile);
- dacã existã instrucţiuni detaliate de exploatare, specifice instalaţiilor în care sunt înglobate recipientele, şi dacã personalul de deservire le cunoaşte.
6.2.4 Încercarea de etanşeitate
Pentru recipientele sub presiune la care prin construcţie sau prin proiectul de montare sau instalare este prevãzutã încercarea de etanşeitate, aceasta se va efectua la VTP, în condiţiile prevãzute la pct. 4.2.7. Verificarea etanşeitãţii se va face cu mijloacele prevãzute în documentaţia de însoţire a recipientului sau prin proiectul de montare sau instalare.
6.3 Verificarea tehnicã periodicã-condiţii specifice
6.3.1 Recipiente sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate
La efectuarea verificãrilor tehnice periodice la recipientele sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate se vor respecta urmãtoarele:
a) revizia interioarã trebuie sã fie efectuatã la intervale de maxim 2 ani; cu ocazia reviziei interioare, îmbinãrile sudate cap la cap şi de colţ vor fi controlate cu pulberi magnetice în procent de 100%;
b) încercarea de presiune se va efectua la intervale de maxim 4 ani; dupã încercarea de presiune, recipientul se va goli de apã, se vor şterge pereţii interiori şi apoi se va usca bine prin suflare cu aer uscat;
c) recipientele sub presiune vor fi pregãtite pentru VTP astfel:
- se va scoate recipientul din funcţiune, golindu-se pânã când manometrele indicã presiunea zero;
- se va insufla aer uscat în interior timp de cel puţin 48 ore, pentru îndepãrtarea ultimelor resturi de fluid;
- se vor blinda toate conductele de legãturã;
- se va introduce în recipient o substanţã neutralizatoare specificã, dupã care se vor curãţa pereţii pânã la metal curat;
- dacã se observã pe pereţi urme de grãsimi, se vor spãla pereţii cu un solvent;
d) persoana care intrã în recipient pentru pregãtirea reviziei, pentru efectuarea reviziei sau lucrãrilor de reparare va fi echipatã cu centurã de siguranţã cu coardã al cãrei capãt liber va fi scos în exterior lângã gura de salvare respectiv de vizitare, cu respectarea normelor specifice de protecţia muncii.
6.3.2 Recipiente sub presiune din industria oxigenului, azotului şi argonului
La efectuarea verificãrilor tehnice periodice la recipientele sub presiune criogenice cu manta de izolaţie sub vid, la care examinarea integralã a pereţilor metalici nu este posibilã datoritã izolaţiilor din industria oxigenului, azotului şi argonului, se vor respecta urmãtoarele:
a) verificãrile tehnice periodice se vor efectua de cãtre ISCIR-INSPECT IT la cel mult 4 ani, astfel:
- revizia interioarã (numai verificarea exterioarã);
- încercarea de etanşeitate a recipientului sub presiune şi verificarea gradului de vid între recipient şi mantaua exterioarã;
- verificarea reglãrii supapelor de siguranţã pe un stand autorizat de ISCIR-INSPECT;
b) verificãrile tehnice periodice se vor efectua de cãtre ISCIR-INSPECT IT şi cu ocazia lucrãrilor de reparare (suplimentar fatã de perioadele de scadentã acordate), dacã în cadrul acestora izolaţia este înlãturatã în totalitate astfel încât recipientele sub presiune pot fi examinate complet; suplimentar faţã de verificãrile de la lit. a) se vor efectua:
- revizia interioarã (verificarea interioarã);
- proba de presiune hidraulicã la recipientul sub presiune respectiv;
NOTĂ: Unitatea deţinãtoare (sau reparatoare) este obligatã sã solicite la ISCIR-INSPECT IT efectuarea verificãrilor tehnice periodice menţionate la lit. b).
c) încercarea de etanşeitate a recipientului interior la o presiune egalã cu PS se efectueazã cu azot sau cu fluidul pentru care este destinat recipientul; se admit metode de verificare a etanşeitãţii cu heliu sau freon în cazul în care condiţiile de efectuare şi criteriile de acceptare sunt prevãzute prin proiect;
d) gradul de vid în mantaua exterioarã va fi cel prescris prin proiect şi va fi verificat cu un vacuummetru, conform instrucţiunilor întocmite de proiectant (sau constructor);
e) încercarea de etanşeitate şi verificarea gradului de vid se considerã reuşite dacã dupã 24 ore de la stabilizarea (atingerea) presiunii de probã în recipient şi a gradului de vid în mantaua exterioarã nu se constatã prin citire la vacuummetru micşorarea gradului de vid (sensibilitatea vacuummetrului va fi conform prevederilor documentaţiei tehnice); dacã încercarea se efectueazã în mediul ambiant, se vor stabili mãsuri privind efectuarea acesteia astfel încât influenta condiţiilor exterioare sã fie redusã la minimum posibil;
f) în afara verificãrilor periodice efectuate de ISCIR-INSPECT IT, unitatea deţinãtoare va efectua periodic, prin personalul autorizat (RSVTI), verificãri constând în revizii exterioare, verificarea gradului de vid şi verificarea reglãrii şi sigilãrii dispozitivelor de siguranţã;
g) pentru recipientele care conţin masa de filtrare-uscare a aerului (de exemplu: zeolit), VTP se poate efectua la maxim 6 ani.
6.3.3 Recipiente fierbãtoare din industria celulozei şi hârtiei
La efectuarea verificãrilor tehnice periodice la recipientele fierbãtoare din industria celulozei şi hârtiei se vor respecta urmãtoarele:
a) pregãtirea recipientelor pentru VTP se va face pe bazã de instrucţiuni interne de exploatare întocmite de cãtre fiecare unitate deţinãtoare, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
b) la recipientele prevãzute cu cãptuşeli, revizia interioarã se va executa cel puţin o datã la 2 ani şi fãrã înlãturarea cãptuşelii de protecţie;
c) fierbãtoarele de celulozã prevãzute cu cãptuşealã antiacidã se vor supune la VTP (RI şi IP) fãrã cãptuşealã, la intervale de maxim 16 ani şi ori de câte ori se desface cãptuşeala antiacidã; dacã starea cãptuşelii este bunã, iar la racordurile de control a etanşeitãţii nu au apãrut scurgeri de fluid, la cererea motivatã a unitãţii deţinãtoare ISCIR-INSPECT IT poate prelungi scadenţa la VTP pânã la 18 ani;
d) fierbãtoarele prevãzute cu izolaţie exterioarã se vor verifica la exterior cu izolaţia înlãturatã, la intervale de maxim 16 ani şi ori de câte ori se constatã defecte care presupun deteriorarea mantalei exterioare; demontarea instalaţiei se va face numai în zonele afectate; dacã starea izolaţiei este bunã şi nu s-au constatat deteriorãri ale mantalei, la cererea motivatã a unitãţii deţinãtoare ISCIR-INSPECT IT poate prelungi scadenţa la VTP pânã la 18 ani;
e) în afara verificãrilor tehnice periodice, recipientele vor fi supuse unor verificãri interioare şi exterioare suplimentare executate de personalul tehnic stabilit de unitatea deţinãtoare; modul de efectuare şi frecvenţa acestor verificãri se vor stabili prin instrucţiuni interne de exploatare, iar rezultatele verificãrilor suplimentare se vor înscrie într-un registru numerotat, şnuruit şi sigilat de ISCIR-INSPECT IT în a cãrei razã de activitate se aflã recipientul; defecţiunile constatate vor fi însemnate pe schiţa de mãsurãri a recipientului, care se pãstreazã în acest registru, cu precizarea datei, constatãrii, tipului şi locului defectului, precum şi a mãsurilor luate;
f) în cazul în care, cu ocazia verificãrilor, se constatã defecte care afecteazã siguranţa în funcţionare, recipientele vor fi oprite imediat din funcţiune şi introduse în reparaţie, fãrã a ţine seama de data scadenţei verificãrii tehnice;
g) la stabilirea modului de efectuare a verificãrilor suplimentare şi a frecventei acestora se vor avea în vedere urmãtoarele:
- fierbãtoarele de celulozã cu funcţionare continuã vor fi verificate la maxim 1 an;
- fierbãtoarele de celulozã cu funcţionare discontinuã, placate antiacid cu bimetal, vor fi verificate la interior la maxim 3 luni;
- fierbãtoarele rotative vor fi verificate la interior şi la exterior la maxim 6 luni;
- recipientele fierbãtoare pentru înnobilarea la cald şi sub presiune a celulozei vor fi verificate la maxim 9 luni;
- fierbãtoarele de sulfat de aluminiu vor fi verificate la interior şi la exterior dupã fiecare golire; verificarea interioarã se va executa vizual, prin gura de vizitare, la intervale de maxim 2 sãptãmâni; dacã la verificãri se observã în cãptuşeala de plumb coroziuni având adâncimi de pânã la 20% din grosimea cãptuşelii, acestea se vor încãrca cu plumb; în cazul unor coroziuni cu adâncimi mai mari de 20% din grosimea cãptuşelii, porţiunea respectivã va fi decupatã şi înlocuitã;
- la fierbãtoarele cu cãptuşealã antiacidã se va verifica vizual, prin gura de vizitare, starea zidãriei dupã fiecare golire a materialului şi dupã spãlarea recipientului, dar cel puţin o datã la 6 luni; încercarea de presiune hidraulicã la fierbãtoarele cu cãptuşealã antiacidã, când nu se înlãturã cãptuşeala, se va executa la o presiune egalã cu presiunea maximã admisibilã dupã fiecare revizie interioarã;
h) unitãţile deţinãtoare au obligaţia sã anunţe la ISCIR-INSPECT IT, în a cãrei razã de activitate funcţioneazã recipientele, urmãtoarele cazuri:
- defecţiuni care pericliteazã siguranţa în exploatare (defecţiuni la mantaua de rezistentã) observate cu ocazia verificãrilor suplimentare;
- situaţiile de înlãturare totalã sau pe o suprafaţã mai mare de l m2 a cãptuşelii interioare, care permit verificãrile pereţilor de rezistentã;
- lipsa aderenţei plumbului la materialul de bazã, defecţiuni la mantaua de rezistentã, sau desfaceri de cãptuşeli mai mari de 1 mp la fierbãtoarele de sulfat de aluminiu.
6.3.4 Recipiente cilindri uscãtori
La efectuarea verificãrilor tehnice periodice la recipiente cilindri uscãtori sub presiune din componenţa maşinilor de fabricat hârtie, carton, piele artificialã sau alte produse ce se fabricã în instalaţii similare şi care impun uscarea unei benzi continue pe suprafeţele cilindrice ale unor grupuri acţionate, se vor respecta urmãtoarele:
a) pentru recipientele cilindri uscãtori la care nu se poate efectua încercarea de presiune hidraulicã în instalaţie din diverse motive (depãşirea sarcinii pentru fundaţia maşinii, depãşirea sarcinii admisibile în lagãre), se poate înlocui încercarea de presiune hidraulicã, în baza unei documentaţii, cu o revizie interioarã şi o încercare de presiune cu fluidul de lucru la presiunea maximã admisibilã de lucru sau cu o revizie interioarã cu mãsurarea grosimii mantalei cilindrice cu ultrasunete;
b) în afara termenului scadent, încercarea de presiune hidraulicã se mai executã şi în cazurile în care recipientul cilindru uscãtor a fost scos din instalaţie pentru rectificare sau o nouã montare.
6.3.5 Recipiente sub presiune din instalaţiile frigorifice
La efectuarea verificãrilor tehnice periodice la recipientele sub presiune din instalaţiile frigorifice, se vor respecta urmãtoarele:
a) încercarea de presiune hidraulicã pentru recipientele sub presiune din instalaţiile frigorifice se efectueazã cu apã la o valoare a presiunii de probã stabilitã în documentaţia de însoţire; se admite utilizarea şi a altor lichide neagresive, nepericuloase şi care nu sunt incompatibile cu fluidul de lucru, ca de exemplu ulei, petrol lampant, tricloretilenã etc.; felul lichidului de încercare va fi înscris în documentaţia recipientului;
b) verificãrile tehnice periodice, revizia interioarã şi încercarea de presiune se executã la maxim 8 ani şi ori de câte ori se supune instalaţia unei reparaţii sau când se impune golirea instalaţiei frigorifice de fluid;
c) revizia exterioarã se executã la termene de maxim 4 ani;
d) rezultatele verificãrilor vor fi consemnate în cartea recipientului-partea de exploatare.
6.3.6 Generatoare de acetilenã
La efectuarea verificãrilor tehnice periodice la generatoarele de acetilenã, se vor respecta urmãtoarele:
a) revizia interioarã se efectueazã cel puţin o datã la 3 ani;
b) încercarea de presiune trebuie sã fie efectuatã cel puţin o datã la 6 ani pentru generatoarele stabile, respectiv cel puţin o datã la 3 ani pentru generatoarele transportabile.
7 REPARAREA
7.1 Lucrãri de reparare care se verificã de cãtre ISCIR-INSPECT IT
7.1.1 Lucrãrile indicate la pct. 7.1.2, executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate la recipiente sub presiune, se verificã de cãtre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT şi/sau de cãtre RSL (autorizat de ISCIR-INSPECT IT) al unitãţii reparatoare. Lucrãrile de reparare se vor efectua numai la recipientele sub presiune la care unitatea deţinãtoare prezintã documentaţia tehnicã care sã permitã identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor de reparare la acestea.
7.1.2 Lucrãrile executate în cadrul reparaţiilor la recipiente sub presiune, care se verificã de cãtre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de cãtre RSL (autorizat de ISCIR-INSPECT IT) ai unitãţilor reparatoare, sunt urmãtoarele:
a) înlocuirea de virole, funduri, plãci tubulare sau alte elemente sub presiune, care se pot executa separat şi asambla la instalaţie;
b) repararea prin încãrcare cu sudurã a elementelor sub presiune care prezintã coroziuni sau eroziuni, izolat sau grupat, şi placarea prin încãrcare prin sudurã cu material inoxidabil a suprafeţelor elementelor recipientelor;
c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crãpãturilor elementelor sub presiune;
d) executarea unor suduri noi la elementele sub presiune, refacerea sau remedierea celor existente;
e) înlocuirea prin mandrinare a ţevilor schimbãtoarelor de cãldurã şi a niturilor de la recipiente;
f) înlocuirea armãturilor de siguranţã cu alte tipodimensiuni care diferã de cele prevãzute în proiectul iniţial;
g) remedierea (refacerea) zonelor din care au fost prelevate probe de material în scopul evaluãrii stãrii tehnice a recipientelor sub presiune;
h) executarea de lucrãri ca urmare a modificãrii proiectului iniţial de construcţie a recipientului sub presiune sau care duc la modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru funcţionarea acestuia (presiune maximã, temperaturã minimã, temperaturã maximã etc.);
i) înlocuirea fasciculelor schimbãtoarelor de cãldurã;
j) înlocuirea mantalei exterioare a unui recipient sub presiune cu pereţi dubli.
7.1.3 Dacã în cadrul reparaţiilor (planificate sau neplanificate) s-au executat alte lucrãri de reparare decât cele menţionate la pct. 7.1.2 şi care nu afecteazã incinta sub presiune, verificarea tehnicã a reparaţiei se va efectua de cãtre personalul autorizat de ISCIR-INSPECT IT al unitãţii reparatoare (RSL) sau deţinãtoare (RSVTI).
7.1.4 Lucrãrile de reparare indicate la pct. 7.1.2 se vor executa numai de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
7.1.5 Autorizaţia de a repara recipiente sub presiune nu este necesarã atunci când reparaţia se efectueazã de cãtre unitatea constructoare (care a aplicat marcajul de conformitate). La efectuarea lucrãrilor de reparare se vor respecta prevederile prezentei prescripţii tehnice.
7.1.6 Lucrãrile de reparare a recipientelor sub presiune se vor executa cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, ale prescripţiei tehnice PT C 4/2, Colecţia ISCIR, şi ale documentaţiei tehnice de reparare elaborate în funcţie de complexitatea lucrãrilor.
7.2 Documentaţia tehnicã de reparare
7.2.1 Înaintea începerii lucrãrilor de reparare, unitatea reparatoare, cu acordul scris al unitãţii deţinãtoare, va întocmi un memoriu tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare, care va cuprinde cel puţin descrierea recipientului sub presiune (instalaţia aferentã), lucrãrile de reparare ce urmeazã a se efectua şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora, precum şi programul de examinãri, verificãri şi încercãri ce urmeazã a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrãrilor de reparare.
Pentru lucrãrile de reparare la care se întocmeşte proiect de reparare, acesta se va ataşa la memoriul tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare.
Memoriul tehnic va fi înaintat la ISCIR-INSPECT IT în vederea acceptãrii începerii lucrãrilor de reparare. Se interzice începerea lucrãrilor de reparare fãrã procesul-verbal de acceptare al ISCIR-INSPECT IT.
Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrãrilor de reparare, ISCIR-INSPECT IT poate solicita ca anumite operaţii, examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Unitatea reparatoare este obligatã sã solicite participarea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la operaţiile, examinãrile, verificãrile sau încercãrile respective.
7.2.2 Pentru lucrãrile de reparare menţionate la pct. 7.1.2 lit. a), d) (în cazul executãrii unor suduri noi), f), g), h), i) şi j) (în cazul modificãrii proiectului iniţial) se va întocmi proiect de reparare care se va ataşa la documentaţia tehnicã de reparare.
Pentru celelalte tipuri de lucrãri de reparare, necesitatea întocmirii proiectului de reparare se va stabili de cãtre ISCIR-INSPECT IT şi/sau unitatea reparatoare (autorizatã de ISCIR-INSPECT IT), funcţie de complexitatea lucrãrilor de reparare.
Proiectele de reparare vor fi întocmite de cãtre unitãţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
Proiectele respective pot fi elaborate şi de cãtre alte unitãţi de proiectare, cu condiţia ca acestea sã fie, în prealabil utilizãrii lor, verificate de o unitate de proiectare autorizatã.
Proiectele de reparare vor fi avizate, privind conformitatea acestora cu prevederile prescripţiei tehnice PT C 4/2, Colecţia ISCIR, de cãtre ISCIR-INSPECT IT sau în baza unei împuterniciri scrise, de cãtre personalul propriu al unitãţii de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT. Cu acordul ISCIR-INSPECT pot fi luate în considerare şi alte coduri de proiectare.
7.2.3 Documentaţia tehnicã de reparare, întocmitã de cãtre unitatea reparatoare va cuprinde urmãtoarele:
a) memoriul tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare acceptat de ISCIR-INSPECT IT (inclusiv proiectul de reparare avizat de ISCIR-INSPECT IT);
b) certificatele de calitate ale materialelor de bazã şi de adaos utilizate la execuţia pãrţilor recipientului supuse presiunii sau care se asambleazã prin sudare la acesta; declaraţii de conformitate pentru elementele componente (armãturi, dispozitive de siguranţã etc.) care echipeazã recipientul sub presiune, dupã caz ;
c) lista procedurilor de sudare folosite în execuţia îmbinãrilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, întocmite de RTS, la care se ataşeazã fişele de omologare (WPAR), în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR (în copie);
d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR, care au executat lucrãrile de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşeazã autorizaţiile sudorilor (în copie);
e) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevãzut în memoriul tehnic sau în proiectul de reparare;
f) buletinele (certificatele) cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate de cãtre unitãţi (laboratoare) autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR;
g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã instalaţia se poate supune verificãrilor tehnice în scopul autorizãrii funcţionãrii;
h) declaraţia de conformitate privind lucrãrile de reparare efectuate.

NOTĂ: Se admite înlocuirea fişelor de omologare a procedurilor de sudare (WPAR) cu un tabel care sã cuprindã numãrul fişei de omologare (intern şi nr. de înregistrare ISCIR) şi domeniul de valabilitate al acestora.

7.3 Verificarea tehnicã a lucrãrilor de reparare
7.3.1 Unitãţile reparatoare sunt obligate sã asigure inspectorilor ISCIR-INSPECT IT sau personalului autorizat de ISCIR-INSPECT IT posibilitatea verificãrii recipientelor sub presiune în timpul şi la finalul lucrãrilor de reparare.
Verificarea tehnicã a recipientelor sub presiune în timpul reparaţiilor şi la final se executã la unitatea deţinãtoare sau reparatoare, dupã cum reparaţia se efectueazã la deţinãtor sau la unitatea reparatoare.
Verificarea tehnicã a recipientelor sub presiune în timpul lucrãrilor de reparare se va efectua de cãtre ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia se executã reparaţia şi/sau de cãtre personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al unitãţii reparatoare.
Verificarea tehnicã a recipientelor sub presiune la finalul lucrãrilor de reparare se va efectua de cãtre ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia se executã reparaţia sau, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare.
7.3.2 Pentru recipientele sub presiune la care, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, autorizaţia de funcţionare se elibereazã de cãtre unitatea deţinãtoare, verificarea lucrãrilor de reparare se efectueazã de cãtre RSVTI al acesteia împreunã cu RSL al unitãţii reparatoare. In urma verificãrilor efectuate, funcţie de rezultatele obţinute, RSVTI al unitãţii deţinãtoare poate acorda autorizaţia de funcţionare.
7.3.3 În cazul recipientelor sub presiune sau elementelor acestora, la care datoritã concepţiei constructive nu mai este posibilã examinarea cu ocazia verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii dupã reparaţie, este obligatoriu ca unitatea reparatoare sã prezinte recipientele sub presiune respective pentru verificare inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau personalului tehnic de specialitate (RSL), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, înainte de asamblare, în fazele în care examinarea acestora este posibilã.
7.3.4 Verificarea recipientelor sub presiune la finalul lucrãrilor de reparare va consta în:
- verificarea documentaţiei tehnice de reparare, întocmitã conform pct 7.2.3;
- verificarea execuţiei lucrãrilor de reparare (verificarea elementelor recipientului la care s-au efectuat lucrãrile de reparare).
Pentru recipientele sub presiune la care s-au obţinut rezultate corespunzãtoare, se vor efectua verificãrile în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
7.3.5 Unitãţile reparatoare sunt obligate sã execute suplimentar, la cererea inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau a personalului tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT, orice alte mãsurãri, verificãri sau încercãri necesare stabilirii calitãţii execuţiei lucrãrilor de reparare.
7.3.6 Verificãrile tehnice în vederea autorizãrii de funcţionare dupã reparaţie se vor efectua la locul de funcţionare al recipientului sub presiune de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau, cu împuternicire scrisã din partea ISCIR-INSPECT IT, de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
In procesul-verbal încheiat cu ocazia verificãrilor efectuate în vederea autorizãrii funcţionãrii se vor stabili şi datele urmãtoarelor verificãri tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
7.3.7 Documentaţia tehnicã de reparare a recipientului sub presiune se va anexa la cartea recipientului-partea de exploatare.
Efectuarea lucrãrilor de reparare se va înscrie de cãtre RSL al unitãţii reparatoare în registrul intern de evidenţã a lucrãrilor de reparare a recipientelor sub presiune, conform modelului din anexa H, iar pentru cele care se înregistreazã la ISCIR-INSPECT IT şi în cartea recipientului-partea de exploatare la rubrica evidenţa exploatãrii.
7.3.8 Unitãţile autorizate de ISCIR-INSPECT IT sã efectueze reparaţii la recipiente sub presiune vor ţine la zi evidenţa lucrãrilor executate (care fac obiectul prevederilor prezentei prescripţii tehnice), într-un registru numerotat, şnuruit şi parafat de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia se gãseşte unitatea şi care va cuprinde datele conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
7.3.9 Pentru fiecare recipient sub presiune, unitatea reparatoare este obligatã sã modifice parametrii înscrişi pe placa de timbru sau sã aplice o nouã placã de timbru, conform STAS 4781, în urmãtoarele cazuri:
- dupã modificarea parametrilor de funcţionare iniţiali ai recipientului sub presiune (presiune, temperaturã, fluid etc.);
- în toate cazurile stabilite/avizate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
7.3.10 Unitãţile reparatoare sunt obligate sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau personalului autorizat de ISCIR-INSPECT IT, pe parcursul lucrãrilor de reparare şi la efectuarea verificãrilor finale, urmãtoarele:
- documentaţia tehnicã a recipientului sub presiune;
- toate datele necesare privind lucrãrile executate, care sã permitã stabilirea calitãţii şi modul de efectuare a lucrãrilor de reparare;
- personalul şi utilajele necesare verificãrii recipientelor sub presiune;
- echipamentul de protecţie necesar.
7.4 Retimbrarea
7.4.1 Recipientele sub presiune a cãror montare, reparare, exploatare, funcţionare şi verificare se efectueazã în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fãrã placa de timbru, vor trebui sã fie timbrate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Aplicarea plãcii de timbru la recipientele sub presiune aflate în funcţionare se poate face atunci când aceasta lipseşte, este deterioratã sau se modificã parametrii de funcţionare ai acestora.
Sunt exceptate recipientele sub presiune care prin documentaţia tehnicã de însoţire nu au prevãzutã placã de timbru, conţinutul acesteia fiind marcat prin poansonare pe corpul recipientului sub presiune sau prin etichetare şi sunt autorizate în funcţionare în aceste condiţii.
7.4.2 Pentru recipientele sub presiune aflate în funcţionare, la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã, aceasta se va putea reconstitui de cãtre unitatea deţinãtoare, în baza documentaţiei existente (din care sã rezulte parametrii de funcţionare, nr. de fabricaţie/an, constructor). Placa de timbru se poate aplica numai dacã pe recipientul sub presiune existã marcate prin poansonare cel puţin datele (nr. de fabricaţie/an şi denumirea unitãţii constructoare) care sã permitã stabilirea cu certitudine a faptului cã documentaţia tehnicã aparţine acestuia.
Placa de timbru va fi conform STAS 4781 (dacã nu este prevãzut altfel în documentaţia tehnicã de însoţire) şi va fi aplicatã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare care va întocmi un proces verbal în cartea recipientului - partea de exploatare. Datele care trebuie sã fie înscrise pe placa de timbru se vor stabili pe baza documentaţiei tehnice existente a recipientului sub presiune.
7.4.3 Pentru recipientele sub presiune oprite din funcţionare, la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã şi la care se solicitã autorizaţia de funcţionare, retimbrarea se va face în urma efectuãrii unor examinãri, verificãri şi investigaţii conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Placa de timbru va fi aplicatã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care va întocmi un proces verbal în cartea recipientului - partea de exploatare.
7.4.4 În cazul reducerii parametrilor de funcţionare ai recipientelor sub presiune, ca urmare a efectuãrii unor examinãri, verificãri şi investigaţii conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, retimbrarea se va efectua conform pct. 7.4.3.
7.4.5 Pentru recipientele sub presiune la care, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, autorizaţia de funcţionare se elibereazã de cãtre unitatea deţinãtoare, retimbrarea se efectueazã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare.
7.4.6 Recipientele sub presiune pentru care unitatea deţinãtoare nu posedã documentaţia tehnicã care sã permitã identificarea datelor necesare retimbrãrii (parametrii de funcţionare, nr. de fabricaţie/an, constructor), vor fi scoase din uz şi casate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Este interzisã retimbrarea şi punerea în funcţiune a acestora.
8 EXAMINĂRI, VERIFICĂRI ŞI INVESTIGAŢII ÎN VEDEREA EVALUĂRII STĂRII TEHNICE ŞI STUDII PRIVIND STABILIREA CONDIŢIILOR DE FUNCŢIONARE ŞI EVALUAREA DURATEI DE FUNCŢIONARE REMANENTE
8.1 Evaluarea stãrii tehnice şi studiile privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a recipientelor sub presiune aflate în funcţionare, sau care urmeazã sã fie puse în funcţionare dupã o perioadã de timp în care au fost oprite, se efectueazã pe baza unui program de examinãri, verificãri şi investigaţii întocmit de cãtre unitãţi de proiectare specializate, autorizate de ISCIR-INSPECT pentru aceastã activitate, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Programele de examinãri, verificãri şi investigaţii se vor întocmi numai pentru recipientele sub presiune la care deţinãtorul prezintã documentaţia tehnicã care sã permitã identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuãrii examinãrilor, verificãrilor şi investigaţiilor în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora.
8.2 Programele de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi studiile privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a recipientelor sub presiune vor fi întocmite numai de cãtre unitãţi de proiectare specializate, autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice (pct. 11.3).
8.3 Programul de examinãri, verificãri şi investigaţii, întocmit pentru recipiente sub presiune de cãtre o unitate autorizatã de ISCIR-INSPECT, va fi transmis înaintea efectuãrii acestora la ISCIR-INSPECT pentru avizare. Acesta va cuprinde cel puţin urmãtoarele:
a) descrierea recipientului sub presiune din punct de vedere constructiv şi a parametrilor de funcţionare (volum, presiune, temperaturã, fluid de lucru); se va anexa şi desenul tip de ansamblu;
b) prezentarea eventualelor lucrãri de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii etc.) care au avut loc în timpul perioadei de funcţionare la recipientul sub presiune;
c) planuri care cuprind examinãrile, verificãrile şi încercãrile care se propun a fi efectuate la recipientul sub presiune; se vor întocmi schiţe care vor cuprinde, dupã caz, poziţionarea exactã a punctelor şi locurilor unde urmeazã sã se efectueze examinãri vizuale şi/sau nedistructive, mãsurãri de grosimi etc. şi a zonelor din care urmeazã sã fie prelevate epruvete pentru încercãri distructive;
d) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor care se propun a fi efectuate la recipientul sub presiune (prescripţii tehnice, standarde etc.), precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.
Examinãrile, verificãrile şi încercãrile vor fi efectuate numai dupã avizarea de cãtre ISCIR-INSPECT a programului propus.
8.4 Examinãrile nedistructive vor fi efectuate de cãtre unitãţi autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea laboratoarelor care executã examinãri nedistructive la instalaţiile mecanice sub presiune, Colecţia ISCIR, cu operatori autorizaţi de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea personalului care executã examinãri nedistructive la instalaţiile mecanice sub presiune, Colecţia ISCIR. Examinãrile distructive vor fi efectuate de cãtre unitãţi autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea laboratoarelor care executã examinãri distructive asupra materialelor utilizate la instalaţiile mecanice sub presiune, Colecţia ISCIR.
8.5 ISCIR-INSPECT poate solicita ca anumite examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Unitatea de proiectare autorizatã împreunã cu unitatea care executã examinãrile, verificãrile sau încercãrile respective sunt obligate sã solicite participarea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la efectuarea acestora.
8.6 Documentaţia tehnicã (buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute), întocmitã ca urmare a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform programului avizat, va fi transmisã la ISCIR-INSPECT pentru avizare.
Documentaţia tehnicã va include raportul final al unitãţii de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, care va cuprinde concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a recipientului sub presiune.
Documentaţia tehnicã avizatã de ISCIR-INSPECT împreunã cu programul de examinãri, încercãri şi investigaţii avizat de ISCIR-INSPECT anterior vor fi ataşate la cartea recipientului-partea de exploatare, urmând a fi prezentate inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT atunci când se solicitã efectuarea examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare.
8.7 Dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate rezultã necesitatea efectuãrii unor lucrãri de reparare la recipientul sub presiune, acestea se vor efectua conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinãrile şi verificãrile în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se vor efectua ulterior.
8.8 În cazul întocmirii studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a recipientelor sub presiune, analiza rezultatelor acestora se va efectua într-o şedinţã de analizã la care vor participa reprezentanţii unitãţii de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT care a întocmit studiul, ai beneficiarului, ai ISCIR-INSPECT şi, dupã caz, ai proiectantului şi constructorului recipientului sub presiune sau alţi specialişti. Concluziile finale vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de participanţi.
Documentaţia tehnicã aferentã studiului, cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform programului avizat de ISCIR-INSPECT, studiul propriu-zis, precum şi concluziile acestuia vor fi transmise la ISCIR-INSPECT pentru verificare cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.
Deţinãtorul va solicita la ISCIR-INSPECT IT efectuarea examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a recipientului sub presiune numai dupã stabilirea în cadrul şedinţei de analizã a condiţiilor în care aceasta poate funcţiona în continuare.
9 SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA
9.1 Scoaterea din uz a recipientelor sub presiune se face de cãtre deţinãtor în urmãtoarele cazuri:
a) dacã în urma verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, la verificãrile tehnice periodice sau dupã reparaţii, se constatã cã recipientul sub presiune nu mai prezintã siguranţã în funcţionare;
b) dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate în vederea evaluãrii stãrii tehnice sau a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente se constatã cã recipientul sub presiune nu mai poate funcţiona în condiţii de siguranţã sau durata de funcţionare a fost epuizatã;
c) la sfârşitul perioadei de funcţionare, atunci când aceasta este prevãzutã în proiectul de execuţie al recipientului sub presiune;
d) atunci când recipientul sub presiune a suferit o avarie în urma cãreia acesta nu mai poate fi pus în funcţiune;
e) dacã recipientul sub presiune nu mai poate fi identificat dupã placa de timbru, dupã marcajul de pe corp sau nu mai are cartea recipientului-partea de exploatare (aceasta neputând fi refãcutã);
f) atunci când deţinãtorul renunţã din proprie iniţiativã la recipientul sub presiune.

NOTĂ: Oprirea din funcţionare şi conservarea recipientului sub presiune nu înseamnã scoatere din uz.

9.2 Recipientele sub presiune scoase din uz vor fi casate (distruse) prin grija deţinãtorului. Operaţia de casare a recipientului sub presiune va fi confirmatã printr-un proces-verbal întocmit de cãtre RSVTI şi semnat de cãtre reprezentantul conducerii unitãţii deţinãtoare.
9.3 Placa de timbru va fi demontatã de pe recipientul sub presiune şi distrusã în prezenţa RSVTI al unitãţii deţinãtoare. Acest fapt va fi menţionat în procesul-verbal încheiat.
9.4 Procesul-verbal încheiat se va ataşa la cartea recipientului-partea de exploatare, care va rãmâne în arhiva deţinãtorului.
Unitatea deţinãtoare va comunica în scris scoaterea din uz şi casarea recipientului sub presiune la ISCIR-INSPECT IT, în vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestuia.
9.5 Pentru recipientele sub presiune care au funcţionat cu fluide toxice, explozive sau inflamabile, înainte de casare, se vor lua mãsuri pentru neutralizare în vederea eliminãrii oricãrui risc de producere de incidente şi accidente.
9.6 Refolosirea recipientelor sub presiune scoase din uz este permisã numai în cazul în care acestea vor fi folosite ca recipiente de depozitare a unor fluide fãrã presiune şi la care vehicularea acestora nu produce presiune în interior.
Se interzice refolosirea recipientelor sub presiune dacã acestea au funcţionat cu fluide toxice, explozive sau inflamabile.
9.7 Sunt interzise repunerea în funcţiune şi exploatarea recipientelor sub presiune scoase din uz şi casate.
10 AVARII
10.1 În cazul avariilor care determinã oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţã a recipientelor sub presiune, precum şi în cazuri de accidente provocate de acestea, unitãţile deţinãtoare vor anunţa în mod obligatoriu, telefonic şi prin fax, în cel mult 8 ore, ISCIR-INSPECT IT în raza cãruia s-a produs avaria în vederea efectuãrii cercetãrilor tehnice; cu aceastã ocazie se vor anunţa cel puţin urmãtoarele date: numele, prenumele şi funcţia persoanei care anunţã, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei, felul instalaţiei, urmãrile avariei.
10.2 Unitatea deţinãtoare are urmãtoarele obligaţii:
a) sã ia toate mãsurile necesare pentru ca situaţia produsã de avarie sau în timpul accidentului sã rãmânã nemodificatã pânã la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu excepţia cazului în care situaţia respectivã ar constitui un pericol pentru viata şi sãnãtatea persoanelor;
b) sã ia toate mãsurile de asigurare a condiţiilor de securitate în cazul în care fluidul de lucru este toxic, inflamabil sau exploziv;
c) sã izoleze pe cât posibil zona de lucru a recipientului sub presiune avariat.
RSVTI al unitãţii deţinãtoare va întocmi un raport cu situaţia tehnicã a instalaţiei imediat dupã avarie, care poate include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi intervenţiile operate asupra zonei avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectivã le poate genera.
10.3 Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va întocmi procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi îl va transmite la ISCIR-INSPECT.
În cartea recipientului-partea de exploatare se va întocmi de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare procesul-verbal de oprire din funcţionare a recipientului sub presiune. Dacã procesul-verbal de oprire se întocmeşte de cãtre RSVTI, un exemplar al acestuia se va transmite la ISCIR-INSPECT IT.
10.4 Recipientele sub presiune care au suferit avarii ce au determinat oprirea acestora din funcţionare vor fi supuse unor examinãri, verificãri şi investigaţii, în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi stabilirii condiţiilor privind repunerea în funcţiune a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
10.5 Dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi investigaţiilor efectuate sunt necesare lucrãri de reparare, acestea vor fi efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, de cãtre unitãţi reparatoare autorizate de ISCIR-INSPECT IT.
10.6 Punerea în funcţiune a recipientelor sub presiune care au suferit avarii se va efectua numai dupã îndeplinirea cerinţelor de la pct. 10.4 şi 10.5 şi obţinerea autorizaţiilor de funcţionare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
10.7 Punerea în funcţiune a recipientelor sub presiune fãrã respectarea prevederilor de la pct. 10.6, atrage dupã sine oprirea din funcţionare a acestora şi efectuarea unor examinãri verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice (retragerea autorizaţiei unitãţii reparatoare, dacã au fost efectuate lucrãri de reparare fãrã respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice).
11 AUTORIZAREA AGENŢILOR ECONOMICI
11.1 Autorizarea pentru elaborarea proiectelor demontare şi/sau reparare
11.1.1 Proiectele de montare şi/sau reparare a recipientelor sub presiune se elaboreazã de cãtre agenţi economici de proiectare specializaţi şi autorizaţi de cãtre ISCIR-INSPECT. Proiectele respective pot fi elaborate şi de cãtre alte unitãţi de proiectare, cu condiţia ca acestea sã fie, în prealabil utilizãrii lor, verificate şi avizate conform de o unitate de proiectare autorizatã.
Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le elaboreazã cã au respectat prevederile prescripţiilor tehnice în domeniu, Colecţia ISCIR.
11.1.2 In vederea autorizãrii, unitãţile de proiectare sau agenţii economici care au unitãţi de proiectare, care elaboreazã proiecte de montare şi/sau reparare la recipiente sub presiune, vor înainta la ISCIR-INSPECT o cerere scrisã însoţitã de o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile anexei I. Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de proiectare, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitãţii autorizaţiei.
11.1.3 Agenţii economici, respectiv unitãţile de proiectare autorizate, au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului pentru care solicitã autorizarea;
b) sã numeascã prin decizie internã, conform anexei E, personal tehnic de specialitate în numãr: necesar care sã verifice proiectele elaborate din punct de vedere al siguranţei în funcţionare şi care sã rãspundã împreunã cu proiectantul de aplicarea prevederilor din prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, semnând proiectele în acest sens;
c) sã adopte soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea recipientelor sub presiune în condiţii de siguranţã, sã prevadã în documentaţia tehnicã examinãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate în unitãţile montatoare şi reparatoare, precum şi la locul de funcţionare, pentru verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţã, rãspunzând de alegerea corectã a acestora şi de respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
d) sã elaboreze în cadrul proiectelor desenul tip de ansamblu, cuprinzând principalele date tehnice conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, care sã permitã verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţã a recipientelor sub presiune în timpul montãrii, reparãrii şi la locul de funcţionare pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare în exploatare;
e) sã elaboreze instrucţiuni tehnice, dupã caz, pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea recipientelor sub presiune, care sã serveascã şi pentru pregãtirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie şi verificare;
f) sã solicite în scris la ISCIR-INSPECT avizarea conformã a proiectelor elaborate, prezentând în acest scop desenul tip de ansamblu verificat de personalul de specialitate menţionat la lit. b); este interzisã folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, fãrã avizul conform al ISCIR-INSPECT;
g) sã numeascã prin decizie internã, conform anexei E, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmeazã sã avizeze conform proiectele proprii, în condiţiile precizate de prezenta prescripţie tehnicã, respectiv desenele tip de ansamblu; orice schimbare a personalului de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizare conformã, va fi comunicat în scris la ISCIR-INSPECT şi va deveni definitivã dupã confirmarea în scris de cãtre aceasta;
h) sã solicite la ISCIR-INSPECT împuternicire pentru avizarea conformã a proiectelor elaborate de cãtre personalul propriu;
i) sã avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru care primesc împuternicire scrisã din partea ISCIR-INSPECT şi sã ţinã evidenţa acestora într-un registru conform modelului din anexa K.
11.1.4 Personal tehnic de specialitate pentru verificare
Personalul tehnic de specialitate care verificã proiectele din punct de vedere al siguranţei în funcţionare, numit de unitatea de proiectare autorizatã de ISCIR-INSPECT, are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã verifice proiectele din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sã confirme cã a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
11.1.5 Personal tehnic de specialitate pentru avizare conformã
11.1.5.1 Personalul tehnic de specialitate care urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conformã a proiectelor trebuie sã fie absolvent al unui institut de învãţãmânt superior tehnic de specialitate de lungã duratã şi sã aibã o vechime în specialitate de cel puţin 8 ani, din care cel puţin 3 ani în proiectare sau 5 ani în construirea recipientelor sub presiune.
11.1.5.2 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT sã avizeze conform proiectele, are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;
- sã ateste avizarea conformã prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, precizând şi numãrul de exemplare avizat;
- sã participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.
11.1.6 În vederea autorizãrii agenţilor economici de proiectare, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, pentru eliberarea autorizaţiei inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã verifice concordanţa dintre datele trecute în documentaţia prezentatã de unitatea de proiectare care solicitã autorizarea şi situaţia din unitatea respectivã, precum şi existenta prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în domeniu;
- sã verifice din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, personalul propus pentru autorizare;
- sã întocmeascã un proces-verbal privind rezultatele verificãrilor efectuate.
11.1.7 În cazul obţinerii unor rezultate corespunzãtoare, ISCIR-INSPECT va elibera agentului economic autorizaţia de proiectare pentru domeniul solicitat, conform modelului din anexa J. Valabilitatea autorizaţiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia.
11.1.8 Verificarea şi avizarea conformã a proiectelor
11.1.8.1 Verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în vigoare
Confirmarea verificãrii se va face pe desenul tip de ansamblu aplicând pe copii ştampila conform modelului de mai jos:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ * │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Verificat, corespunde prescripţiei tehnice, Colecţia ISCIR, │
│ în vigoare**: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numele şi prenumele: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Data: Semnãtura: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTE: * Se va scrie denumirea agentului economic.
** Se vor menţiona indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

11.1.8.2 Avizarea conformã a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în vigoare
Confirmarea avizãrii conforme se va face pe desenul tip de ansamblu aplicând pe copii (minim 2 exemplare) ştampila conform modelului de mai jos:
a) în cazul în care avizarea conformã se face de cãtre ISCIR-INSPECT:┌────────────────────────────────────────┐
│ AVIZAT conform:* │
├────────────────────────────────────────┤
│ ISCIR-INSPECT** │
├────────────────────────────────────────┤
│ Numele şi prenumele: │
├────────────────────────────────────────┤
│ Data: Semnãtura: │
└────────────────────────────────────────┘NOTE: * Se vor menţiona indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.
** Se specificã Inspecţia Teritorialã ....... În cazul în care avizarea conformã se face de cãtre ISCIR-INSPECT (unitatea centralã) nu se va specifica nimic.

b) în cazul în care avizarea conformã se face de cãtre personalul propriu al unitãţii de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT:┌────────────────────────────────────────┐
│ * │
├────────────────────────────────────────┤
│ AVIZAT conform:** │
├────────────────────────────────────────┤
│ Numele şi prenumele: │
├────────────────────────────────────────┤
│ Data: Semnãtura: │
├────────────────────────────────────────┤
│ Nr./data: *** │
├────────────────────────────────────────┤
│ Nr. autorizaţie/data: │
└────────────────────────────────────────┘NOTE: * Se va scrie denumirea agentului economic.
** Se vor menţiona indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.
*** Se va scrie nr. scrisorii de împuternicire din partea ISCIR-INSPECT şi data emiterii acesteia.

11.1.8.3 Avizarea conformã va consta în:
- avizarea conformã a desenului tip de ansamblu, înainte de începerea lucrãrilor de montare sau reparare;
- avizarea conformã, dupã caz, a desenului tip de ansamblu "AS BUILT" la terminarea execuţiei lucrãrilor de montare (când proiectul iniţial se modificã din punct de vedere constructiv), cuprinzând toate modificãrile introduse pe parcursul acesteia în desenul tip de ansamblu, care va fi ataşat la documentaţia tehnicã.
Unitatea de proiectare rãspunde de concepţia corectã a soluţiilor tehnice, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenţã potrivit condiţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţã, de conditiile tehnice de execuţie şi control prevãzute în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
Unitatea în cadrul cãreia se avizeazã conform desenele tip de ansamblu va retine câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi înscrise într-un registru de evidenţã conform modelului din anexa K.
Autorizaţia acordatã de ISCIR-INSPECT agenţilor economici de proiectare trebuie sã fie valabilã la data avizãrii conforme a proiectelor.
11.1.8.4 Avizarea conformã a proiectelor, respectiv a desenelor tip de ansamblu, pentru recipientele sub presiune vechi (care nu fac obiectul <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002 şi <>Hotãrârii Guvernului nr. 454/2003 ) care se procurã din import, se va face de cãtre ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al acesteia, de cãtre o unitate de proiectare autorizatã de ISCIR-INSPECT.
Înainte de avizarea conformã, ISCIR-INSPECT poate solicita ca proiectul de execuţie sã fie transmis, prin grija importatorului, pentru verificare în ceea ce priveşte concordanţa cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, unei unitãţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT.
11.2 Autorizarea pentru executarea lucrãrilor de montare şi/sau reparare
11.2.1 In vederea acordãrii autorizaţiei de a executa lucrãri de montare şi/sau reparare la recipiente sub presiune, agentul economic va înainta la ISCIR-INSPECT IT, în raza cãreia îşi are sediul, o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile anexei I.
Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de montare şi/sau reparare, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitãţii autorizaţiei.
11.2.2 Agenţii economici autorizaţi sã execute lucrãri de montare şi/sau reparare la recipiente sub presiune au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã execute lucrãrile de montare şi/sau reparare în conformitate cu proiectul, valabil la data începerii lucrãrilor respective, cu prevederile procesului tehnologic de execuţie, cu cele cuprinse în Sistemul de Management al Calitãţii, dupã caz, cu cele din documentaţia tehnicã, precum şi cu cele din prezenta prescripţie tehnicã, rãspunzând de aplicarea corespunzãtoare a acestora pe toatã durata prevãzutã pentru utilizarea instalaţiei;
b) agenţii economici montatori trebuie sã verifice înainte de începerea montajului, pentru recipientele sub presiune a cãror asamblare se efectueazã la locul de funcţionare, corespondenţa subansamblurilor primite de la furnizor cu documentaţia tehnicã pusã la dispoziţie de beneficiar şi sã consemneze rezultatele acestor verificãri într-un proces-verbal pe care îl va prezenta odatã cu recipientul la autorizarea de funcţionare;
c) sã avizeze înainte de începerea lucrãrilor de reparare, documentaţia de reparaţie, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
d) sã pregãteascã şi sã prezinte recipientele sub presiune şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul montãrii şi/sau/reparãrii, la verificãrile care se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de cãtre personalul propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT în acest scop, în condiţiile precizate de prezenta prescripţie tehnicã;
e) sã foloseascã la lucrãrile de montare şi/sau reparare, pentru elementele sudate, tehnologii de execuţie şi de examinare având la bazã proceduri de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR;
f) sã foloseascã la lucrãrile de montare şi/sau reparare numai personal calificat; sudorii şi personalul care executã examinãrile nedistructive vor fi autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, respectiv ale prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea personalului care executã examinãri nedistructive, Colecţia ISCIR;
g) sã întocmeascã şi sã prezinte odatã cu recipientele sub presiune documentaţia tehnicã prevãzutã de prezenta prescripţie tehnicã;
h) sã posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, şi standardele specifice domeniului de lucrãri pentru care solicitã autorizarea;
i) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi un registru de evidenţã pentru fiecare categorie de lucrãri pentru care au fost autorizaţi, conform modelului din anexa H; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de ISCIR-INSPECT IT, în raza cãreia îşi au sediul; pentru agenţii economici care au subunitãţi în teritoriu, va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenţã a lucrãrilor executate;
j) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sã-şi poatã îndeplini în condiţii bune sarcinile prevãzute şi sã comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT, în raza cãreia îşi au sediul, orice schimbare a personalului tehnic respectiv; pânã la definitivarea schimbãrii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrãri care fac obiectul autorizaţiei;
k) sã implementeze Sistemul de Management al Calitãţii, prin elaborarea manualelor de asigurare a calitãţii, a procedurilor de verificare a calitãţii, de control şi încercãri specifice şi prin aplicarea acestora;
l) sã numeascã personal tehnic propriu pentru verificarea lucrãrilor care fac obiectul autorizãrii (RSL) şi responsabil tehnic cu sudura (RTS), ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numãrul şi complexitatea instalaţiilor, care sã fie autorizat în acest scop de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi au sediul.
11.2.3 Responsabilul cu supravegherea lucrãrilor (RSL)
Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea montãrii şi/sau reparãrii recipientelor sub presiune (RSL), are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi;
- sã cunoascã legislaţia, prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte acte normative în domeniu;
- sã verifice introducerea în execuţie numai a proiectelor având desenul tip de ansamblu avizat conform de cãtre ISCIR-INSPECT sau de cãtre unitãţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT în acest scop;
- sã verifice introducerea în execuţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la terminarea lucrãrilor, din punct de vedere al respectãrii prevederilor din documentaţia de execuţie şi ale prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi sã supunã la încercãri instalaţiile respective;
- sã verifice documentaţia tehnicã întocmitã pentru lucrãrile efectuate (documentaţia de montare sau reparare) sub aspectul concordanţei instalaţiei cu documentaţia respectivã, precum şi al respectãrii prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sã încheie documente de verificare în care sã consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinãrilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;
- sã verifice registrele de evidenţã a lucrãrilor executate, conform anexei H, şi sã urmãreascã ţinerea la zi a acestora;
- sã participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
- sã aplice, în cazurile prevãzute de prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, pe instalaţiile verificate poansonul oficial de verificare, dupã modelul din figura de mai jos:┌───────────────────────────────────────────┐
│ În centrul poansonului se va înscrie: │
│ ISCIR │
│ RSL 1* │
│ Pe contur se va înscrie: denumirea │
│ agentului economic sau sigla acestuia sau│
│ marca acestuia prescurtat. │
└───────────────────────────────────────────┘Notã: * În cazul existenţei mai multor RSL se va înscrie 2, 3 etc.
- sã semneze şi sã ştampileze actele întocmite; modelul de ştampilã este indicat în figura de mai jos:┌───────────────────────────────────────────┐
│ În centrul stampilei se va înscrie: │
│ RSL 1* │
│ Pe contur se va înscrie: denumirea │
│ agentului economic sau sigla acestuia sau│
│ marca acestuia prescurtat. │
└───────────────────────────────────────────┘Notã: * În cazul existenţei mai multor RSL se va înscrie 2, 3 etc.

11.2.4 Responsabilul Tehnic cu Sudura (RTS)
11.2.4.1 Prin "Responsabil Tehnic cu Sudura" (RTS), în sensul prezentei prescripţii tehnice, se înţelege "Coordonatorul sudor" definit în standardul SR EN 719.
11.2.4.2 Personalul tehnic de specialitate care urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT ca "Responsabil Tehnic cu Sudura" (RTS) trebuie sã aibã o vechime în domeniul proiectãrii sau aplicãrii tehnologiilor de sudare, utilizate în construirea, montarea sau repararea instalaţiilor mecanice sub presiune dupã cum urmeazã:
- minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învãţãmânt tehnic superior;
- minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni, cu specialitatea sudurã.
11.2.4.3 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT IT, suplimentar faţã de cerinţele din SR EN 719, are şi urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã cunoascã legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte acte normative în vigoare privind sudarea elementelor recipientelor sub presiune;
- sã verifice dacã tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţã cu procedura de sudare omologatã;
- sã verifice proiectul de montare şi/sau reparare înainte de lansarea acestuia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate sã asigure condiţii optime de sudare şi verificare, iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare sã fie minimã;
- sã asigure alegerea corectã a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bazã utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse sã se realizeze o îmbinare sudatã corectã a instalaţiei;
- sã verifice cã materialele de adaos sunt însoţite de certificatele de calitate prevãzute de standarde şi sã admitã introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevãzute în proiect sau stabilite ca echivalente la omologarea procedurii de sudare;
- sã asigure condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercãrilor în vederea omologãrii procedurilor de sudare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR, şi sã ia mãsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor sã se foloseascã numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate;
- sã supravegheze ca materialele de bazã introduse în execuţie sã fie conforme cu proiectul de execuţie;
- sã verifice modul în care se depoziteazã şi se introduc în execuţie materialele de adaos, luând mãsuri pentru preîntâmpinarea eventualelor schimbãri faţã de tehnologia elaboratã şi de procedura de sudare omologatã;
- sã organizeze, sã îndrume şi sã verifice activitatea privind specializarea, autorizarea şi evidenţa lucrãrilor efectuate de sudori, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR;
- sã urmãreascã efectuarea verificãrii calitãţii îmbinãrilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, sã verifice rezultatele obţinute şi sã vizeze documentele privind verificarea îmbinãrilor sudate, care se ataşeazã la documentaţia tehnicã;
- sã participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi sã ia mãsuri corespunzãtoare pentru remedierea şi evitarea acestora în viitor;
- sã participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
- sã ţinã la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, a procedurilor de sudare omologate, precum şi a lucrãrilor executate de sudori; modelul de poanson pentru sudori este indicat în figura de mai jos:┌───────────────────────────────────────────┐
│ În centrul poansonului se va înscrie: │
│ │
│ ISCIR │
│ Nr. ......... │
│ Pe contur se va înscrie: denumirea │
│ agentului economic sau sigla acestuia sau │
│ marca acestuia prescurtat. │
└───────────────────────────────────────────┘

- sã semneze şi sã ştampileze actele întocmite; modelul de ştampilã este
indicat în figura de mai jos:
┌───────────────────────────────────────────┐
│ În centrul stampilei se va înscrie: │
│ │
│ RTS1* │
│ Nr. ......... │
│ Pe contur se va înscrie: denumirea │
│ agentului economic sau sigla acestuia sau │
│ marca acestuia prescurtat. │
└───────────────────────────────────────────┘Notã: * În cazul existenţei mai multor RTS se va înscrie 2, 3 etc.

11.2.5 În vederea autorizãrii agenţilor economici pentru lucrãri de montare, instalare sau reparare, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã verifice concordanţa dintre datele din documentaţia prezentatã de unitãţile care solicitã autorizarea şi situaţia existentã la unitate;
- sã verifice personalul tehnic propus (RSL şi RTS) privind pregãtirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sã verifice existenţa în unitate a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în domeniu, precum şi a standardelor şi a altor acte normative din domeniu;
- sã întocmeascã un proces-verbal privind rezultatele verificãrilor efectuate.
11.2.6 În cazul obţinerii unor rezultate corespunzãtoare, ISCIR-INSPECT IT va elibera agentului economic autorizaţia de a executa lucrãri de montare şi/sau reparare la recipiente sub presiune, pentru domeniul solicitat, conform modelului din anexa M.
Valabilitatea autorizaţiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia.
11.3 Autorizarea pentru efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi întocmire a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente.
11.3.1 În vederea acordãrii autorizaţiei pentru efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi întocmire a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a recipientelor sub presiune, agentul economic de proiectare specializat va înainta la ISCIR-INSPECT o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile anexei N.
Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitãţii autorizaţiei.
11.3.2 Pentru efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi întocmire a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a recipientelor sub presiune pot fi autorizaţi numai agenţi economici (unitãţi) de proiectare care posedã autorizaţie de proiectare eliberatã de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice (pct. 11.1), corespunzãtoare domeniului solicitat.
11.3.3 Agenţii economici autorizaţi pentru efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi întocmire a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a recipientelor sub presiune, au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi;
a) sã posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului pentru care se solicitã autorizarea;
b) sã propunã prin decizie internã, conform modelului din anexa E, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT, personal tehnic de specialitate care sã avizeze lucrãrile efectuate;
c) sã elaboreze programul de examinãri, încercãri, investigaţii şi studiile specifice scopului urmãrit şi sã le transmitã pentru avizare la ISCIR-INSPECT;
d) sã elaboreze instrucţiuni tehnice pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea recipientelor sub presiune, atunci când sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obţinute în urma evaluãrii stãrii tehnice şi/sau studiului efectuat.
11.3.4 Personal tehnic de specialitate pentru avizare
11.3.4.1 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea lucrãrilor efectuate are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã avizeze programele de examinãri, verificãri şi investigaţii, întocmite în vederea evaluãrii stãrii tehnice a recipientelor sub presiune, înainte de transmiterea acestora la ISCIR-INSPECT;
- sã avizeze documentaţia tehnicã întocmitã ca urmare a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform programului avizat de ISCIR-INSPECT, inclusiv raportul final al unitãţii de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, care cuprinde concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a recipientului sub presiune;
- sã avizeze studiile privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a recipientelor sub presiune, numai dacã acestea au fost elaborate pe baza unui program de examinãri, încercãri şi investigaţii avizat, în prealabil, de cãtre ISCIR-INSPECT;
- la elaborarea şi avizarea raportului final şi a studiilor care cuprind concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a recipientului sub presiune se vor lua în considerare numai buletine (certificate) de examinare, verificare şi încercare eliberate de unitãţi (laboratoare) autorizate de ISCIR-INSPECT.
11.3.4.2 Personalul de specialitate care urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizare trebuie sã fie absolvent al unui institut de învãţãmânt superior tehnic de specialitate de lungã duratã şi sã aibã o vechime în specialitate de cel puţin 10 ani.
11.3.5 În vederea autorizãrii agenţilor economici pentru efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi întocmire a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a recipientelor sub presiune, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã verifice concordanţa dintre datele din documentaţia prezentatã de unitãţile care solicitã autorizarea şi situaţia existentã la unitate;
- sã verifice personalul tehnic propus pentru autorizare, privind pregãtirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR;
- sã verifice existenţa în unitate a prescripţiilor tehnice în domeniu, Colecţia ISCIR, precum şi a standardelor şi a altor acte normative din domeniu;
- sã întocmeascã un proces-verbal privind rezultatele verificãrilor efectuate.
11.3.6 În cazul obţinerii unor rezultate corespunzãtoare, ISCIR-INSPECT va elibera agentului economic autorizaţia de a efectua examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice si întocmire a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente la recipiente sub presiune, pentru domeniul solicitat, conform modelului din anexa O.
Valabilitatea autorizaţiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia.
11.4 Tipuri de autorizaţii
Autorizarea agenţilor economici conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice se va efectua pentru urmatoarele activitãţi:
A-elaborare proiecte de montare şi/sau reparare;
B-executare lucrãri de montare şi/sau reparare;
C-efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi a întocmirii studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente.
Autorizaţiile agenţilor economici se pot acorda pentru urmãtoarele domenii, în funcţie de temperatura minimã/maximã de funcţionare a recipientelor sub presiune:
1-recipiente sub presiune care funcţioneazã la temperaturi:-50°C ≤ T ≤ +440°C;
2-recipiente sub presiune care funcţioneazã la temperaturi: T < -50°C;
3-recipiente sub presiune care funcţioneazã la temperaturi: T > +440°C.

Notã: În cadrul autorizaţiilor emise pentru domeniul 1, funcţie de solicitarea/capabilitatea agentului economic, se vor specifica parametrii (temperaturã, presiune, volum) pentru care autorizaţia este valabilã.
12 DISPOZIŢII FINALE
12.1 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, unitãţile de proiectare, respectiv unitãţile autorizate pentru montare, instalare şi/sau reparare, precum şi unitãţile deţinãtoare, dupã caz, cu avizul prealabil al constructorului, vor putea stabili, pe proprie rãspundere, soluţii compensatoare motivate corespunzãtor din punct de vedere tehnic care sã nu afecteze siguranţa în funcţionare a recipientelor şi instalaţiilor aferente şi care sã excludã pericolul de accidente.
Unitãţile care au stabilit aceste soluţii le vor supune avizãrii principalilor factori interesaţi (proiectant, beneficiar şi, dupã caz, tehnolog de proces, constructor, reparator sau montator, Inspecţia de stat pentru protecţia muncii, unitãţi de cercetare, proiectare, de învãţãmânt superior de specialitate), inclusiv ISCIR-INSPECT.
12.2 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţioneazã conform legislaţiei în vigoare mergând pânã la retragerea autorizaţiilor acordate.
12.3 La data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea urmãtoarele prescripţii tehnice:
● C 4-90 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune", aprobate prin Decizia ministrului economiei naţionale nr. 4/1990 ;
● C 7-92 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea şi verificarea recipientelor stabile sub presiune din poliesteri armaţi cu fibre de sticlã", aprobatã prin Ordinul ministrului industriei;
● C 12-95 "Prescripţii tehnice pentru recipiente stabile sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate", aprobate prin <>Ordinul ministrului industriilor nr. 1.552/1995 ;
● C 14-97 "Prescripţii tehnice pentru recipiente stabile sub presiune din instalaţiile frigorifice", aprobate prin <>Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1.648/1997 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7/12.01.1998;
● C 16-99 "Prescripţii tehnice pentru autoclave cu foc direct", aprobate prin <>Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 174/04.07.1999 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337/15.07.1999;
● C 23-94 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor cilindri uscãtori", aprobate prin Ordinul ministrului industriilor nr. 1.513/1994 ;
● C 24-94 "Prescripţii tehnice pentru recipientele fierbãtoare din industria celulozei şi hârtiei", aprobate prin <>Ordinul ministrului industriilor nr. 1.510/1995 ;
● C 25-99 "Prescripţii tehnice pentru recipientele metalice stabile sub presiune din industria oxigenului, azotului şi argonului", aprobate prin <>Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 61/1999 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165/20.04.1999;
● C 28-97 "Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, instalarea, repararea şi verificarea generatoarelor de acetilenã", aprobate prin <>Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1.644/1997 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7/12.01.1998.
12.4 Prezenta prescripţie tehnicã intrã în vigoare la data de 01.01.2004.
12.5 Orice dispoziţie contrarã prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea.
12.6 Toate autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã.
12.7 Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi sã se asigure ca sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor modificãrilor apãrute dupã publicare.
12.8 Trimiterile fãcute în prezenta prescripţie tehnicã la standarde, prescripţii tehnice, acte legislative etc. se referã la ediţiile în vigoare.


ANEXA A


Diagrame de evaluare a conformitãţii
(Conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002 )

NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT
---------------------------
Diagrama 1 - Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. a), paragraful i), se gaseste in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 bis din 23 decembrie 2003, la pagina 69. (a se vedea imaginea asociata)

NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT
---------------------------
Diagrama 2 - Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. a), paragraful ii), se gaseste in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 bis din 23 decembrie 2003, la pagina 69. (a se vedea imaginea asociata)

NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT
---------------------------
Diagrama 3 - Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. b), paragraful i), se gaseste in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 bis din 23 decembrie 2003, la pagina 70. (a se vedea imaginea asociata)

NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMT
---------------------------
Diagrama 4 - Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. b), paragraful ii), se gaseste in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 bis din 23 decembrie 2003, la pagina 70. (a se vedea imaginea asociata)

NOTĂ: Cifrele romane din diagrame reprezintã categoriile de încadrare a recipientelor sub presiune, funcţie de produsul dintre presiune PS (bar) şi volum V (litri).ANEXA B

Standarde aplicabile

STAS 4635-90 Utilaj pentru industria chimicã. Recipiente.
Capacitãţi nominale
STAS 4781-85 Recipiente sub presiune. Placa de timbru
STAS 6464-72 Utilaj pentru industria chimicã. Recipiente cilindrice.
Clasificare
STAS 7442-90 Utilaj pentru industria chimicã. Recipiente metalice.
Temperaturi
STAS 8435-75 Utilaj pentru industria chimicã. Schimbãtoare de cãldurã.
Clasificare
STAS 8475-83 Utilaj pentru industria chimicã. Schimbãtoare de cãldurã
cu manta şi fascicul tubular rigid. Tipuri şi dimensiuni
STAS 9371-83 Vehicule rutiere. Recipiente pentru transportat ciment.
Condiţii tehnice generale de calitate
STAS 10987-83 Utilaj pentru industria chimicã. Schimbãtoare de cãldurã
cu manta şi fascicul tubular U, fãrã spaţiu de vapori.
Tipuri şi dimensiuni principale
STAS 10988-83 Utilaj pentru industria chimicã. Schimbãtoare de cãldurã
cu manta şi cap mobil, fãrã spaţiu de vapori.
Tipuri şi dimensiuni principale
SR 66:2001 Gaz petrolier lichefiat. Condiţii şi metode de încercare
SR 8566:1998 Schimbãtoare de cãldurã. Schimbãtoare de cãldurã
tubulare cu manta. Condiţii tehnice generale de calitate
SR 10869:2000 Utilaj pentru industria chimicã. Recipiente cilindrice
verticale cu amestecãtor. Condiţii tehnice generale
de calitate
SR EN 247:2000 Schimbãtoare de cãldurã. Terminologie
SR EN 286-1:2001 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacãrã,
destinate sã conţinã aer sau azot. Partea 1:
Recipiente de uz general
SR EN 307:2000 Schimbãtoare de cãldurã. Îndrumãtor de întocmire a
instrucţiunilor de instalare, de exploatare şi de
întreţinere, necesare pentru menţinerea performanţelor
tuturor tipurilor de schimbãtoare de cãldurã
SR EN 719:1995 Coordonarea sudãrii. Sarcini şi responsabilitãţi
SR EN 12300:2002 Recipiente criogenice. Curãţare

ANEXA C

Model de proces-verbal ISC IR
┌──────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ ROMÂNIA │ │ INSPECŢIA │
│ Inspecţia de stat pentru │ Proces-verbal │ TERITORIALĂ ...... │
│ controlul cazanelor, │de verificare tehnicã │ Adresa ........... │
│ recipientelor sub │ nr. ...... │ Telefon .......... │
│ presiune şi instalaţiilor│ │ Fax .............. │
│ de ridicat │ │ │
│ -ISCIR- │ │ │
└──────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘

Încheiat astãzi ...... cu ocazia ........ efectuat în baza <>Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 , <>Hotararii Guvernului nr. 738/2003 , <>Decretului nr. 587/1973 , modificat şi completat prin <>Decretul nr. 417/1985 , aplicabile,
şi prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ...... tip ...... cu nr. de
fabricaţie/inventar ........ şi cartea instalaţiei nr. ....... având
parametrii ultimei verificãri ................
Denumirea agentului economic ...... din localitatea ..... str. ........
nr. ...... judeţ/sector ...... Cod fiscal .........
Verificarea s-a efectuat la unitatea .......... din localitatea ......
str. ...... nr. ...... judeţ/sector ........
Subsemnatul*1) ................ am constatat urmãtoarele:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Am dat urmãtoarele dispoziţii:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Dupã aceastã verificare s-a admis ...........*2) ........*3).........
.....................................................................
.....................................................................
Scadenta urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ................
Pentru aceastã verificare se va plãti suma de .......... lei de cãtre
............... din localitatea ........... str. ......... nr. ......
judeţ/sector ..... în cont ....... deschis la Banca ..... filiala .....


Am luat la cunoştinţã:

Organ de Directorul agentului Responsabil cu Delegatul agentului
verificare economic sau supravegherea şi economic montator,
delegatul verificarea tehnicã reparator
sãu
......... ................... .................. ................
......... ................... .................. ................


-----------
*1) Funcţia, numele şi prenumele.
*2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
*3) Date despre supapa de siguranţã.ANEXA D

Registru pentru evidenţa instalaţiilor
(recipiente sub presiune)

┌────────┬────────────┬─────────┬───────┬──-───────┬──────────┬──────────┬─────┐
│ Nr. │ Locul │ │ │ │Proces- │Scadenţa │ │
│înregis-│funcţionãrii│ │Tipul │ Nr. de │verbal de │urmãtoarei│Sem- │
│ trare │instalaţiei │Unitatea │insta- │fabricaţie│autorizare│verificãri│na- │
│ ISCIR- │ (secţia, │construc-│laţiei,│nr. inv.) │ ISCIR- ├──────────┤tura │
│INSPECT │localitatea,│ toare │para- │/an de │ INSPECT │ RI; IP │RSVTI│
│ IT │strada, nr.,│ │metrii │fabricaţie│ IT │ │ │
│ │sector, │ │princi-│ │ │ │ │
│ │judeţ) │ │pali*) │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼───────┼──-───────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼───────┼──-───────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼───────┼──-───────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼───────┼──-───────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────────┴─────────┴───────┴──-───────┴──────────┴──────────┴─────┘


------------
*) Volumul (1), presiunea nominalã (bar), temperatura maximã/minimã (°C),
fluidul de lucru.

ANEXA E


Model de decizie internã pentru numirea responsabilului autorizat
de ISCIR-INSPECT

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

DECIZIE Nr ..... din ......

Unitatea .......... reprezentatã prin .............. manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor mecanice sub presiune, prin care unitãţile de proiectare, montatoare şi/sau reparatoare precum şi cele care deţin aceste instalaţii, sunt obligate sã numeascã personal tehnic, ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numãrul şi complexitatea instalaţiilor, care sã fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT, în vederea aplicãrii mãsurilor prevãzute de prescripţiile tehnice,

DECIDE:

1 Domnul (Doamna) ........... de specialitate ....... având funcţia de .......
începând cu data de ....... se numeşte *.................. în cadrul unitãţii, urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2 Responsabilul *........... este obligat sã cunoascã şi sã aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezultã din prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR.
3 Activitatea responsabilului *............. va fi coordonatã şi îndrumatã din partea conducerii de ......... care rãspunde împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
4 Încãlcarea obligaţiilor prevãzute în prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr. ..... din ....... şi devine definitivã dupã autorizarea responsabilului de cãtre ISCIR-INSPECT.


MANAGER, OFICIU JURIDIC
(Numele, prenumele, (Numele, prenumele
semnãtura şi ştampila) şi semnãtura)

-------------
* Se completeazã, dupã caz: - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI);
- Responsabil cu avizarea conformã a proiectelor;
- Responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL);
- Responsabil tehnic cu sudura
- Responsabil cu avizarea studiilor.


ANEXA F


Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de
responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI)

Documentaţia se întocmeşte de cãtre agentul economic deţinãtor de instalaţii sub presiune (recipiente sub presiune), care solicitã autorizarea personalului propriu ca RSVTL Aceasta se înainteazã la ISCIR-iNSPECT IT şi va conţine:
a) adresã de solicitare în care trebuie sã se precizeze date referitoare la societate: localitatea în care este amplasat sediul şi, dupã caz, atelierele de producţie şi laboratoarele proprii (stradã, numãr, sector/judeţ, telefon, fax);
b) lista instalaţiilor (recipientelor sub presiune) pe tipuri, întocmitã conform modelului din anexa D;
c) decizia internã de numire, conform anexei E, a personalului propriu propus pentru autorizarea ca responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI);
d) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare.ANEXA G

Model de autorizaţie pentru RSVTI

(Pagina 1)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ISCIR │
│ INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL │
│ CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE │
│ ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT │
│ ISCIR-INSPECT IT ........ │
│ │
│ │
│ AUTORIZAŢIE PENTRU RESPONSABILUL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA │
│ TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR SUB PRESIUNE │
│ │


│ │
│ Numele şi prenumele ......... data şi locul naşterii ..... buletin/cartea│
│de identitate seria ....... nr. ....../.....eliberat(ã) de ........ la data│
│de .......... │
│ In baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr. ............│
│din ...... a agentului economic ....... domnul (doamna) ................ se│
│autorizeazã sã execute în cadrul unitãţii: │
│ a) verificarea tehnicã pentru autorizarea funcţionãrii**) ........... noi│
│montate precum şi a celor aflate în exploatare, la scadenţã şi dupã │
│reparaţii, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia │
│ISCIR; │
│ b) supravegherea tehnicã a **) ............ din dotarea sau folosinţa │
│agentului economic. │
│ │
│ │
│ Data .......... │
│ │
│ │
│ INSPECTOR ŞEF, │
│ (Semnãtura şi ştampila) │
│ │
│ │


└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Pagina 2)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Posesorul autorizaţiei are obligaţiile şi rãspunderile prevãzute de │
│legislaţia în vigoare şi prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR. Acesta │
│efectueazã verificãrile conform prescripţiilor tehnice amintite, încheind │
│documente în care consemneazã rezultatele obţinute, precum şi dispoziţiile │
│obligatorii stabilite. │
│ Rãspunde împreunã cu conducerea unitãţii de luarea mãsurilor pentru │
│aplicarea prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR. │
│ Autorizaţia este valabilã numai în cadrul unitãţii pentru care a fost │
│autorizat personalul. │
│ Autorizaţia poate fi retrasã de cãtre ISCIR-INSPECT IT în baza │
│documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile │
│legale. │
│ Prezenta autorizaţie este valabilã pânã la data de ***)......... │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTE:
*) Se va trece numãrul de înregistrare a agentului economic în evidenţa ISCIR-INSPECT IT supra numãrul de ordine al autorizaţiei.
**) Se va trece, dupã caz, tipul instalaţiilor sub presiune (recipiente sub presiune); personalul autorizat (RSVTI) va efectua verificãrile tehnice pentru autorizarea funcţionãrii şi verificãrile tehnice periodice la recipientele sub presiune, numai în cazurile prevãzute de prescripţia tehnicã PT C 4/1, Colecţia ISCIR.
***) Se va indica data efectivã (ziua, luna, anul) - maxim 2 ani.ANEXA H

Model de registru pentru evidenţa lucrãrilor de montare/reparare

REGISTRU

┌────────┬────────────┬─────────┬───────┬──-───────┬──────────┬──────────┬─────┐
│ Nr. │ Locul │ │ │ │Elemente │Proces- │ │
│înregis-│funcţionãrii│ │Tipul │ Nr. de │montate/ │verbal de │Sem- │
│ trare │instalaţiei │Unitatea │insta- │fabricaţie│reparate, │verificare│na- │
│ ISCIR │ (secţia, │construc-│laţiei,│nr. inv.) │ carac- │ a monta- │tura │
│ │localitatea,│ toare │para- │ /an │ teristici│rii/repa- │RSL │
│ │strada, nr.,│ │metrii │fabricaţie│ │ rarii │ │
│ │sector, │ │princi-│ │ │ │ │
│ │judeţ) │ │pali**)│ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼───────┼──-───────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼───────┼──-───────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼───────┼──-───────┼──────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────────┴─────────┴───────┴──-───────┴──────────┴──────────┴─────┘Note:
*) Se va scrie dupã caz: montare, reparare, conform obiectului autorizaţiei.
**) Volumul (1), presiunea nominalã (bar), temperatura maximã/minimã (°C), fluidul de lucru.


ANEXA I


Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea
autorizaţiei de elaborare a proiectelor de montare şi/sau reparare

Documentaţia se întocmeşte de cãtre agentul economic (unitatea de proiectare) care solicitã autorizarea pentru elaborarea proiectelor de montare şi/sau reparare a recipientelor sub presiune. Aceasta se înainteazã la ISCIR-INSPECT şi va conţine:
a) adresã de solicitare în care trebuie sã se precizeze datele referitoare la societate: localitatea în care este amplasat sediul şi, dupã caz, atelierele de proiectare proprii (stradã, numãr, sector/judeţ, telefon, fax);
b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care sã fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicitã autorizarea (în copie);
c) certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
d) certificatul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare (în copie);
e) memoriu tehnic care sã cuprindã domeniul pentru care se solicitã autorizarea (respectiv elaborarea proiectelor pentru montare şi/sau reparare recipiente sub presiune), cu specificarea parametrilor admişi (volum maxim, presiune maximã, temperaturã minimã/maximã, fluide) şi a caracteristicilor funcţionale;
f) procedurã privind modul de desfãşurare a activitãţii de proiectare, cuprinzând organizarea şi responsabilitãţile, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat;
g) lista personalului tehnic de specialitate propus pentru avizarea conformã a proiectelor elaborate, cuprinzând: numele şi prenumele, pregãtirea teoreticã, vechimea în specialitate şi cea în domeniul specificat;
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E;
i) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
j) document din care sã rezulte cã personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioadã nedeterminatã;
k) lista principalelor proiecte elaborate de personalul propriu pentru care se solicitã autorizarea.

NOTĂ: În cazul existenţei unor subunitãţi (filiale, ateliere etc.), pentru care se solicitã autorizarea şi care au un alt sediu decât al agentului economic solicitant, se vor indica adresele acestora şi, dupã caz, datele menţionate la lit. e), g), h), i), j) şi k).


ANEXA J

Model de autorizaţie de proiectare

ANTET ISCIR INSPECT

Nr. ....... din ........

AUTORIZAŢIE DE PROIECTARE

(Conform procesului-verbal nr. ... din ......)

1 Agentul economic:

(Denumirea)
(adresa)
(RC J..... ; CF R....)

2 Domeniul autorizaţiei:

Proiectarea, verificarea şi avizarea conformã a proiectelor de montare şi/sau reparare a recipientelor sub presiune, supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C 4/1, Colecţia
ISCIR, având urmãtorii parametri:

3 Personal autorizat pentru avizarea conformã a proiectelor:
(numele personalului autorizat)

4 Menţiuni:
Orice schimbare faţã de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI DE PROIECTARE dacã nu este anunţatã în termen de 15 zile de la producerea ei şi confirmatã în termen de 30 de zile de cãtre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanţii sãi legali, împreunã cu persoanele autorizate rãspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: ....... (maxim 2 ani)


INSPECTOR DE STAT ŞEF, INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT,

Inspector de specialitate,ANEXA K

Model de registru pentru avizãri conforme proiecte

┌────┬───────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────┬─────────────┐
│ │ │ │ Parametri de lucru │ │ Nr. şi data │
│ │ │ ├─────┬──────┬─────┬──────┬─────┤Bene- │adresei ISCIR│
│Nr. │ Nr. │ Denumirea │ │ │ │ │Fluid│ficiar│de împuterni-│
│crt.│proiect│proiectului│T min│P max.│Volum│T max.│ de │ │ cire pt. │
│ │ │ │ │ │ │ │lucru│ │ AVIZARE │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CONFORMĂ │
├────┼───────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼───────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────────────┘


┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐
│ VERIFICAT conform PT ISCIR*2)│ AVIZAT CONFORM │ │
├────────────┬─────────────────┼────────────┬────────────┬──────┤ │
│ Numele si │ Semnatura │ Numele si │ Semnatura │ │ OBSERVATII │
│ prenumele │ │ prenumele │ │Data │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────┼─────────────┤
│ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴──────┴─────────────┘NOTE:
(1) În cuprinsul registrului, acesta se subîmparte pe tipuri de instalaţii proiectate (pentru montare sau pentru reparare);
(2) Împuternicit prin decizie datã de conducerea unitãţii (poate fi şi personal autorizat de ISCIR-INSPECT, dar avizarea conformã o efectueazã ISCIR-INSPECT sau altã persoanã autorizatã pentru avizare din unitate şi nominalizatã în autorizaţia de proiectare.


ANEXA L


Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea
autorizaţiei de a executa lucrãri de montare şi/sau reparare

Documentaţia se întocmeşte de cãtre agentul economic care solicitã autorizarea pentru executarea lucrãrilor de montare şi/sau reparare la recipiente sub presiune. Aceasta se înainteazã la ISCIR-INSPECT IT şi va conţine:
a) adresã de solicitare, în care trebuie sã se precizeze datele referitoare la societate: localitatea în care este amplasat sediul şi, dupã caz, atelierele de montare/reparare proprii (stradã, numãr, sector/judeţ, telefon, fax);
b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care sã fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicitã autorizarea (în copie);
c) certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
d) certificatul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare (în copie);
e) memoriu tehnic, care va cuprinde:
- felul lucrãrilor (montare, reparare);
- domeniul autorizaţiei (recipiente sub presiune), cu precizarea parametrilor admişi (volum maxim, presiune maximã, temperaturã minimã/maximã, fluide) şi a caracteristicilor funcţionale;
- calitatea şi dimensiunile principalelor materiale de bazã folosite (conform grupelor din prescripţia tehnicã referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR);
- procedurile de sudare omologate ce vor fi folosite în execuţia lucrãrilor de montare şi/sau reparare, cu precizarea pentru fiecare procedurã a tipurilor de îmbinãri (cap la cap, de racord, în colţ etc.) ce vor fi executate şi poziţiile de sudare folosite;
- metodele şi mijloacele de examinare nedistructivã din dotare pentru punerea în evidentã a eventualelor defecte ce ar putea sã aparã în execuţie, în materialele de bazã şi îmbinãrile sudate, funcţie de calitatea şi grosimea acestora, precum şi de procedeele de sudare aplicate;
- punctele de control pe fluxul de fabricaţie care concurã la realizarea execuţiei corespunzãtoare a lucrãrilor (de exemplu: confirmarea prin poansonare a reproducerii marcajelor pe materialele de bazã dupã trasare şi înainte de debitare, verificarea pregãtirii rostului pentru sudare etc.);
- natura şi volumul lucrãrilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici;
f) procedura privind modul de desfãşurare a activitãţii de montare şi/sau reparare (cuprinzând organizarea şi responsabilitãţile, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile specifice domeniului de montare/reparare solicitat);
g) lista cuprinzând numele, pregãtirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic propriu numit de agentul economic şi propus sã fie autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT IT ca responsabil pentru supravegherea lucrãrilor (RSL) şi ca responsabil tehnic cu sudura (RTS);
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E;
i) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
j) document din care sã rezulte cã personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioadã nedeterminatã.

NOTE:
La memoriul tehnic (lit. e)) se vor ataşa documente care vor cuprinde urmãtoarele:
a) dotarea cu utilaje de execuţie a lucrãrilor de montare şi/sau reparare pe care unitatea le deţine; se vor specifica echipamentele din dotare pentru:
- tãiere (ghilotine, aparate de tãiere oxiacetilenicã, aparate cu plasmã etc.);
- formare-îndoire, ambutisare, prelucrãri mecanice (valţuri, maşini de îndoit, maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului la table şi ţevi, funduri şi virole, maşini de mandrinat ţevi, maşini unelte: strunguri, maşini de frezat, raboteze, maşini de gãurit, maşini de rectificat, instalaţii de ridicat, etc.);
- sudare (convertizoare, transformatoare, tractoare de sudare, coloane de sudare, aparaturã pentru sudare WIG, MIG, MAG etc.);
- tratament termic (cuptoare, instalaţii de tratament termic local, dispozitive de preîncãlzire înainte de sudare etc.);
b) dotarea cu echipamente pentru mãsurarea şi verificarea dimensiunilor (dispozitive pentru mãsurarea diametrelor şi ovalitãţii, şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma geometricã, aparate şi dispozitive pentru mãsurarea deformaţiilor etc.);
c) lista procedurilor de sudare omologate conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR, deţinute de unitate (care va cuprinde: nr. intern al fişei de omologare (WPAR), procedeul de sudare, tipul îmbinãrii, grupa materialelor de bazã, grupa de grosimi şi diametre, nr. de înregistrare ISCIR etc.);
d) lista sudorilor autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR, din cadrul unitãţii (care va cuprinde: nr. autorizaţiei ISCIR, procedeul de sudare, tipul îmbinãrii, grupa materialelor de bazã, grupa de grosimi şi diametre, perioada de valabilitate etc.);
e) dotarea cu laborator pentru efectuarea examinãrilor nedistructive (autorizat de ISCIR-INSPECT) şi laborator pentru efectuarea încercãrilor mecanice, tehnologice, metalografice şi analize chimice, autorizat de ISCIR-INSPECT; în cazul în care unitatea nu dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (în copie) încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea examinãrilor nedistructive şi distructive;
f) lista personalului operator pentru examinãri nedistructive, autorizat conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea operatorilor pentru control nedistructiv, Colecţia ISCIR, din cadrul unitãţii (care va cuprinde: nr. autorizaţiei ISCIR, metoda de control nedistructiv, nivelul de autorizare, perioada de valabilitate etc.);
g) dotarea cu standuri pentru încercãri şi verificãri: la presiune hidraulicã, la presiune pneumaticã, a dispozitivelor de siguranţã etc., inclusiv dotarea cu aparaturã de mãsurare şi control a acestora;
h) lista referitoare la lucrãrile efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici (care va cuprinde: lucrãrile cuprinse în contractul de colaborare şi felul în care acestea se realizeazã, denumirea agentului economic cu care se efectueazã colaborarea etc.).


ANEXA M

Model de autorizaţie pentru executarea lucrãrilor
de montare şi/sau reparare

ANTET ISCIR-INSPECT

Nr. ..... din ......

AUTORIZAŢIE
(Conform procesului-verbal nr. .... din .....)

1 Agentul economic:

(Denumirea)
(adresa) (RC J..... ;CF R......)

2 Domeniul autorizaţiei:

Montarea şi/sau repararea recipientelor sub presiune, supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C 4/1, Colecţia ISCIR, având urmãtorii parametri:

3 Personal autorizat:
a) Responsabil cu supravegherea lucrãrilor: (numele personalului autorizat)
b) Responsabil tehnic cu sudura: (numele personalului autorizat)
4 Menţiuni:
Orice schimbare faţã de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI dacã nu este anunţatã în termen de 15 zile de la producerea ei şi confirmatã în termen de 30 de zile de cãtre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanţii sãi legali, împreunã cu persoanele autorizate rãspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.
5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: ...........(maxim 2 ani)


INSPECTOR ŞEF, ŞEF SERVICIU (BIROU),


Inspector de specialitate.


ANEXA N


Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea
autorizaţiei de efectuare de examinãri, verificãri şi
investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi
întocmire a studiilor privind stabilirea condiţiilor
de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente

Documentaţia se întocmeşte de cãtre agentul economic care solicitã autorizarea pentru întocmirea programelor de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente la recipiente sub presiune. Aceasta se înainteazã la ISCIR-INSPECT şi va conţine:
a) adresã de solicitare, în care trebuie sã se precizeze datele referitoare la societate: localitatea în care este amplasat sediul şi, dupã caz, atelierele de proiectare proprii (stradã, numãr, sector/judeţ, telefon, fax);
b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care sã fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicitã autorizarea (în copie);
c) certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
d) certificatul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare (în copie);
e) memoriu tehnic, care va cuprinde:
- domeniul pentru care se solicitã autorizarea (recipiente sub presiune);
- dotarea cu mijloace de examinare şi investigare prin laboratoare proprii sau angajate cu contract, autorizate de ISCIR-INSPECT;
f) procedura privind modul de desfãşurare a activitãţii de întocmire a programelor de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente la recipiente sub presiune (cuprinzând organizarea şi responsabilitãţile, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile specifice domeniului solicitat etc.);
g) lista cuprinzând numele, pregãtirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic propriu numit de agentul economic şi propus sã fie autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT pentru avizarea lucrãrilor;
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E;
i) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
j) document din care sã rezulte cã personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioadã nedeterminatã.


ANEXA O


Model de autorizaţie pentru efectuarea de
examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii
stãrii tehnice şi întocmire a studiilor privind stabilirea
condiţiilor de funcţionare şi evaluarea
duratei de funcţionare remanente

ANTET ISCIR-INSPECT

Nr. ..... din ......

AUTORIZAŢIE

pentru efectuarea de examinãri, verificãri şi
investigaţii în vederea evaluãrii stãrii
tehnice şi întocmire a studiilor privind stabilirea
condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente

(Conform procesului-verbal nr. ...... din ....)

1 Agentul economic:

(Denumirea)
(adresa) (RC J... ;CF R...)

2 Domeniul autorizaţiei:

Întocmirea programelor de examinãri, verificãri şi investigaţii în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente pentru instalaţii mecanice sub presiune (recipiente sub presiune), menţionate în autorizaţia de proiectare nr. .... din ......

3 Personal autorizat pentru avizare:
(numele personalului autorizat)

4 Menţiuni:
Orice schimbare fatã de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI DE PROIECTARE dacã nu este anunţatã în termen de 15 zile de la producerea ei şi confirmatã în termen de 30 de zile de cãtre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanţii sãi legali, împreunã cu persoanele autorizate rãspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.
5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: ..... (maxim 2 ani)


INSPECTOR DE STAT ŞEF, INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT,

Inspector de specialitate,
-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016