Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA din 15 decembrie 2003 privind "Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice" PT C 11-2003*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA din 15 decembrie 2003  privind Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA din 15 decembrie 2003 privind "Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice" PT C 11-2003*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 75 bis din 29 ianuarie 2004
_________
*) Aprobatã de <>Ordinul nr. 336 din 15 decembrie 2003 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 29 ianuarie 2004.


Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
- ISCIR -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ


PT C 11-2003


CERINŢE TEHNICE PRIVIND SISTEMELE DE AUTOMATIZARE
AFERENTE CENTRALELOR TERMICE


COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

- ISCIR -


- EDIŢIE OFICIALĂ -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicativ: PT C 11-2003 Ediţia 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. GENERALITĂŢI

1.1. Scop
Prezenta prescripţie tehnicã face parte din reglementãrile tehnice naţionale referitoare la sisteme de automatizare care asigurã protecţia, comanda, reglarea şi supravegherea în funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice din centralele termice.
Prezenta prescripţie tehnicã conţine cerinţele minime privind proiectarea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnicã şi repararea sistemelor de automatizare din centralele termice şi se adreseazã agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi utilizatorilor acestor sisteme, fãrã a interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţã şi/sau exploatarea cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe automatizate din centralele termice, care respectã cerinţele esenţiale de securitate aplicabile prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 , având în acest sens marcajul de conformitate CE/CS.
Autoritatea tehnicã care asigurã punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnicã este ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 , este organ de specialitate cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi siguranţei în funcţionare pentru instalaţiile şi echipamentele tehnologice sub presiune în categoria cãrora se integreazã şi cazanele şi echipamentele anexe automatizate din centralele termice.

1.2. Domeniu de aplicare
Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã la proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de automatizare din centralele termice care echipeazã:
- cazanele de abur;
- cazanele de apã fierbinte;
- cazanele de apã caldã;
- instalaţiile termomecanice anexe care fac parte din circuitele tehnologice de intrare/ieşire ale cazanelor.
Prin sistem de automatizare în cadrul prezentei prescripţii tehnice, se înţelege ansamblul de elemente (aparate, mecanisme, dispozitive, organe de execuţie, inclusiv legãturile dintre ele), care echipeazã cazanele şi instalaţiile termomecanice anexe din centralele termice în scopul realizãrii automate sau semiautomate a unor funcţiuni de reglare, protecţie, comandã, mãsurare şi semnalizare în cadrul proceselor care se desfãşoarã în centralele termice în limitele circuitelor tehnologice de apã, abur, aer, combustibil şi gaze de ardere.
Prevederile referitoare la proiectare se aplicã la:
- realizarea sistemelor de automatizare care integreazã sisteme individuale ale cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe din centralele termice;
- modernizarea sistemelor de automatizare ale cazanelor şi instalaţiilor anexe din centralele termice aflate în exploatare;
- automatizarea cazanelor aflate în exploatare şi care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare;
- reinstalarea cazanelor automatizate într-o nouã centralã termicã;
- repararea sistemelor de automatizare ale cazanelor şi echipamentelor anexe din centralele termice.
Prevederile referitoare la montare se aplicã sistemelor de automatizare livrate separat, pe componente, care, conform proiectului de execuţie, se asambleazã la locul de funcţionare, de cãtre o unitate de montare, alta decât unitatea constructoare a echipamentelor tehnologice supravegheate şi controlate în funcţionare de aceste sisteme.

1.3. Exceptãri
1.3.1. Prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la proiectare şi montare nu sunt aplicabile în cazul în care proiectarea şi montarea sistemului de automatizare se executã de cãtre unitatea constructoare a echipamentului tehnologic şi care urmeazã sã aplice marcajul de conformitate CS sau CE.
1.3.2. Sunt exceptate integral de la prevederile prezentei prescripţii tehnice:
a) sistemele de automatizare individuale aferente cazanelor de apã caldã reglementate de PT A 1;
b) sistemele de automatizare ale instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice din domeniul nuclear, reglementate de prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR.

1.4. Referinţe normative
1.4.1. Legi şi hotãrâri
● <>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãţii produselor
● <>Legea nr. 440/2002 (care aprobã cu unele modificãri <>Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 ) privind asigurarea calitãţii la lucrãrile de montaj şi punere în funcţiune a dotãrilor industriale
● <>Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energeticã pentru introducerea pe piaţã a cazanelor noi de apã caldã care funcţioneazã cu combustibil lichid sau gazos
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.337/2001 privind asigurarea securitãţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasã tensiune
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind "Produse şi servicii care pot pune în pericol viaţa, sãnãtatea, securitatea muncii şi protecţia mediului"
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitãţii electromagnetice
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
● <>Hotãrârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţã îndelungatã destinate consumatorilor, republicatã în 1997
● <>Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, aprobatã prin <>Legea nr. 11/1994
● <>Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 375/2002 şi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002
1.4.2. Standarde
Standardele aplicabile, în vigoare la data elaborãrii prezentei prescripţiei tehnice, sunt menţionate în anexa A.

1.5. Termeni şi definiţii
Sensul termenilor şi definiţiile menţionate în continuare se aplicã în contextul prezentei prescripţii tehnice referitor la sistemele de automatizare şi componentele acestora, la echipamentele tehnologice din centralele termice deservite de aceste sisteme de automatizare şi la activitãţile asociate realizãrii, punerii în funcţiune şi exploatãrii acestora.
1.5.1. activitate de instalare - caz particular al activitãţii de montare definitã la pct. 1.5.3 care se aplicã sistemelor de automatizare integrate în construcţia cazanelor şi echipamentelor tehnologice livrate monobloc şi constã din lucrãri de recuplare a componentelor sistemului pentru refacerea acestuia la locul de instalare a echipamentului, în cazul în care componentele au fost demontate, pentru a fi protejate în timpul transportului.
1.5.2. activitate de modernizare - ansamblu de activitãţi de modificare şi/sau extindere a funcţiilor unui sistem de automatizare în scopul mãririi gradului de eficienţã şi de siguranţã în funcţionare, realizate prin înlocuirea şi/sau adãugarea de noi elemente în sistem, conform unui proiect avizat.
1.5.3. activitate de montare - totalitatea operaţiunilor de asamblare, poziţionare, fixare şi cuplare a componentelor unui sistem de automatizare şi a legãturilor electrice, pneumatice, hidraulice şi mecanice dintre acestea executate la locul de funcţionare a echipamentelor tehnologice deservite de sistem, în conformitate cu prevederile proiectului.
1.5.4. activitate de punere în funcţiune - ansamblu de lucrãri de specialitate de verificare, reglare, configurare a parametrilor interni, activare, încercare a componentelor individuale şi a sistemului în ansamblu în condiţii reale de utilizare împreunã cu echipamentul tehnologic deservit, menite sã confirme funcţionarea la parametri de siguranţã şi performanţã proiectaţi.
1.5.5. activitate de reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţii specializate de refacere sau corectare a circuitelor de semnal uzate, de înlocuire integralã şi remontare a componentelor şi elementelor de legãturã dintre acestea deteriorate în scopul readucerii sistemului în starea de funcţionare proiectatã, în condiţii de siguranţã.
1.5.6. aparat local - dispozitiv sau subansamblu, unitar constructiv şi funcţional, montat direct pe un circuit tehnologic, care îndeplineşte funcţia de mãsurare a unui parametru din proces şi emite un semnal informaţional echivalent cu valoarea parametrului mãsurat (de exemplu: traductor, manometre, termometru, detector, analizor etc.).
1.5.7. aparat de panou - dispozitiv sau subansamblu, unitar constructiv şi funcţional, montat în panourile de automatizare locale sau din camera de comandã care îndeplineşte funcţia de prelucrare a semnalelor informaţionale din sistem. Aparatele de panou pe care se vizualizeazã semnalul se numesc indicatoare şi înregistratoare de panou.
1.5.8. aparaturã - ansamblu de aparate locale şi de panou din componenţa unui sistem de automatizare care asigurã supravegherea, comanda şi controlul echipamentului tehnologic.
1.5.9. autocontrol - modalitate de control permanent a componentelor unui aparat dintr-o buclã de protecţie, efectuat prin mijloace proprii ale acelui aparat, care asigurã detectarea defectãrii componentelor vitale şi emiterea unui semnal de avarie echivalent cu semnalul de avarie emis de aparat atunci când parametrul supravegheat din proces atinge valoarea criticã.
1.5.10. avarie - eveniment care produce o deteriorare a echipamentului sau a circuitelor tehnologice aferente şi pericliteazã funcţionarea acestuia în condiţii de securitate.
1.5.11. bucla de protecţie - parte a sistemului de automatizare formatã dintr-un ansamblu de elemente compatibile grupate funcţional care asigurã supravegherea permanentã a evoluţiei unui parametru din proces şi determinã declanşarea echipamentului tehnologic în cazul în care parametrul supravegheat atinge valoarea criticã. Buclele de protecţie poartã denumirea parametrului supravegheat şi sunt independente de buclele de reglare asociate aceluiaşi parametru.
Termen echivalent: circuit/canal de protecţie.
1.5.12. buclã de reglare - parte a sistemului de automatizare care cuprinde elemente compatibile grupate funcţional prin intermediul cãreia se realizeazã o funcţie de reglare automatã în limitele unuia sau mai multor circuite tehnologice ale echipamen tului tehnologic. Buclele de reglare automatã poartã denumirea parametrului pe care îl regleazã.
1.5.13. circuit de mãsurare - ansamblu de componente ale sistemului de automatizare şi legãturile dintre acestea care au scopul sesizãrii permanente, transformãrii în semnale informaţionale, transmiterii şi afişãrii valorilor unui parametru din proces la un panou de automatizare local sau din camera de comandã.
1.5.14. circuit de semnalizare - ansamblu de componente ale sistemului de automatizare care au scopul de a avertiza operatorul prin mijloace optice şi/sau acustice despre starea unor componente ale sistemului sau despre atingerea unor praguri supravegheate a valorilor parametrilor procesului.
1.5.15. componentã vitalã (a unui aparat) - element/piesã componentã a aparatului care, prin defectare poate determina emiterea unui semnal fals de confirmare a normalitãţii parametrului supravegheat.
1.5.16. controler - dispozitiv/circuit complex şi logica aferentã pentru acţionarea automatã a unor elemente de execuţie din sistemul de automatizare.
1.5.17. declanşare (oprire) normalã - ansamblu de operaţii automate care opresc din funcţiune echipamentul tehnologic supravegheat şi îl conduc spre o stare sigurã a tuturor circuitelor sale, repornirea putându-se face automat.
1.5.18. declanşare (oprire) prin protecţie - declanşarea totalã a echipamentului tehnologic comandatã automat de un circuit de protecţie sau manual de cãtre operator în caz de pericol care, dupã îndepãrtarea cauzei care a determinat-o, necesitã pentru repornire intervenţia manualã a operatorului.
1.5.19. echipament tehnologic (instalaţie tehnologicã) - ansamblu termomecanic de agregate şi utilaje, unitar constructiv - funcţional, din centralele termice în limitele cãruia se desfãşoarã procesele de stocare, producere sau transformare ale apei, aburului, combustibilului, aerului, şi gazelor de ardere şi care poate fi condus şi supravegheat în funcţionare de un sistem de automatizare (de exemplu: cazane de abur, cazane de apã fierbinte, cazane de apã caldã, degazoare, supraîncãlzitoare independe nte, economizoare independente, staţii de tratare şi condiţionare a apei, rezervoare, filtre de gaze de ardere).
1.5.20. element de execuţie - componentã a sistemului de automatizare, aferentã unei bucle de reglare a unui circuit de comandã sau a unui circuit de protecţie, cãreia i se aplicã la intrare un semnal de comandã şi acţioneazã asupra procesului tehnologic în scopul modificãrii valorii parametrului reglat sau în scopul preîntâmpinãrii unei avarii.
Termen echivalent: organ de execuţie.
1.5.21. funcţie de protecţie - sarcina îndeplinitã de o buclã de protecţie, sinonim cu "protecţie".
1.5.22. instrumentaţie - termen care defineşte în ansamblu totalitatea aparatelor locale, de panou, organele de execuţie şi legãturile funcţionale dintre acestea în cadrul sistemului de automatizare atunci când acesta este prezentat în planurile de ansamblu ale unui proiect de automatizare (schemele proceselor tehnologice automatizate).
1.5.23. întreţinere - ansamblu de activitãţi de verificare tehnicã periodicã, intervenţii şi mici reparaţii executate în scopul menţinerii componentelor sistemului în stare de bunã funcţionare. Aceastã operaţie se executã de cãtre personal de întreţin ere autorizat.
1.5.24. mãrimea reglatã a unei bucle - mãrime (parametru tehnologic) de ieşire a procesului în cadrul cãruia acţioneazã bucla.
1.5.25. operarea sistemelor de automatizare (exploatarea sistemelor de automatizare) - ansamblu de acţiuni (recepţionarea informaţiilor şi darea comenzilor) executate de operatorul echipamentului tehnologic prin intermediul terminalelor sistemului de automatizare (afişaje, display-uri, casete de semnalizare, butoane, tastaturi şi manete de comandã). Aceastã operaţie se executã de cãtre fochist.
1.5.26. prestator de specialitate - persoanã juridicã autorizatã de ISCIR-INSPECT pentru prestarea de servicii/activitãţi specializate la sistemele de automatizare şi componentele acestora.
1.5.27. proces - ansamblu de transformãri care au loc într-un cazan sau în alt echipament tehnologic din centrala termicã caracterizat prin una sau mai multe mãrimi mãsurate, pentru care se realizeazã o automatizare.
1.5.28. program de verificare a funcţiilor sistemului de automatizare - ansamblu de încercãri, specificate într-o procedurã elaboratã de proiectantul sistemului de automatizare, care se executã la punerea în funcţiune şi cu ocazia verificãrilor period ice, în scopul evaluãrii capacitãţii de funcţionare în condiţii de siguranţã a sistemului de automatizare şi a echipamentului tehnologic supravegheat.
1.5.29. protecţie - funcţie a sistemului de automatizare care se exercitã în situaţie de preavarie sau de avarie.
1.5.30. regim stabilizat - situaţie în care se gãseşte un proces atunci când mãrimile de perturbaţie rãmân constante şi regimul tranzitoriu a încetat.
1.5.31. regim tranzitoriu - situaţie în care se gãseşte un proces atunci când într-un interval de timp de observaţie, mãrimea de ieşire manifestã modificãri în raport cu valoarea sau variaţia prestabilitã a acesteia.
1.5.32. reglare - refacerea stãrii unui sistem tehnic ale cãrui mãrimi s-au modificat faţã de condiţiile iniţiale sau realizarea valorile mãrimilor unui sistem tehnic care trebuie sã rãmânã constante în timpul funcţionãrii sistemului.
1.5.33. regulator - aparat sau ansamblu de aparate care coordoneazã automat efectuarea unui proces de reglare, în cazul în care toate elementele specifice din componenţa unei bucle de reglare sunt reunite într-un singur dispozitiv complex, acesta se numeşte regulator direct (de exemplu: supape de siguranţã, regulatoare mecanice de combustibili fluizi, regulatoare de nivel cu plutitor).
1.5.34. semnal de protecţie - semnal dat de unul dintre traductoarele unui sistem de protecţie care determinã declanşarea prin protecţie a echipamentului tehnologic.
1.5.35. semnal LIPSĂ FLACĂRA - semnal de protecţie caracteristic cazanelor cu instalaţii de ardere proprii şi care este emis de supraveghetorul de flacãrã în cazul dispariţiei flãcãrii la arzãtorul supravegheat în cazul întreruperii tensiunii de alimentare sau a defectãrii supraveghetorului.
1.5.36. semnalizare de avarie - semnalizare a situaţiei de avarie.
1.5.37. semnalizare preventivã - semnalizare a situaţiilor în care parametrii supravegheaţi depãşesc limitele domeniilor de funcţionare normalã.
1.5.38. semnalizare selectivã - caracteristicã a sistemelor de semnalizare care permite identificarea cauzei care a provocat activarea unui terminal de semnalizare colectivã.
1.5.39. service - ansamblu de activitãţi de specialitate pentru corectarea anomaliilor de funcţionare a componentelor sistemului. Atunci când se efectueazã preventiv este service de întreţinere, iar atunci când se efectueazã ca urmare a apariţiei unor deteriorãri şi defecte ale componentelor care au determinat scoaterea totalã din funcţiune a sistemului, activitatea este de tipul service de reparare. Lucrãrile se efectueazã la faţa locului sau în laboratoare/ateliere specializate, în conformitate cu manualele de service ale producãtorilor componentelor.
1.5.40. sistem - structurã ierarhizatã care cuprinde aparate, organe de execuţie, legãturile fizice dintre acestea şi logica aferentã pentru realizarea unei anumite funcţii, în raport cu funcţia îndeplinitã sistemul poate fi de protecţie, de comandã, de semnalizare, de reglare. Fiecare sistem, în structura sa ierarhizatã include alte sisteme care vor fi denumite circuite/canale sau bucle. Toate sistemele formeazã sistemul de automatizare al echipamentului şi din acest punct de vedere pot fi denumite subsisteme.
1.5.41. situaţie de avarie - situaţie în care unul sau mai multe elemente ale echipamentului tehnologic au fost avariate sau sunt în pericol de a fi avariat.
1.5.42. supraveghere şi deservire a sistemului de automatizare - ansamblu de acţiuni şi lucrãri de întreţinere curentã şi verificãri periodice pentru menţinerea componentelor în stare bunã de funcţionare.
1.5.43. supraveghetor de flacãrã - aparat care sesizeazã existenţa flãcãrii unui arzãtor şi care în cazul dispariţiei flãcãrii emite semnalul LIPSĂ FLACĂRĂ.
1.5.44. verificare tehnicã periodicã(VTP) - activitate desfãşuratã la intervale prestabilite care cuprinde ansamblul de operaţii şi încercãri specifice menite sã constate starea de funcţionare a sistemului. Verificarea periodicã a funcţionãrii corecte a componentelor individuale din sistemele de protecţie în timpul exploatãrii echipamentelor se poate face manual sau automat.

1.6. Abrevieri
ASI - Automatit de supraveghere şi întreţinere a sistemelor de automatizare din
centralele termice
CT - Centralã termicã
PIF - Punere în funcţiune
P&I - Procese şi Instrumentaţia aferentã
RSL - Responsabil cu supravegherea lucrãrilor
RSVTI - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor
RTAC - Responsabil tehnic cu avizarea conformã a proiectelor
RTV - Responsabil tehnic cu verificarea proiectelor

2. CERINŢE ESENŢIALE PENTRU SISTEMELE DE AUTOMATIZARE

2.1 Cerinţe referitoare la funcţiile sistemului de automatizare
Nivelul de dotare al centralelor termice şi al echipamentelor individuale cu sisteme de automatizare precum şi funcţiile pe care acestea le vor îndeplini se stabilesc de cãtre proiectant.
Stabilirea funcţiilor sistemului de automatizare trebuie sã ţinã seama de caracteristicile constructive şi funcţionale ale fiecãrui tip de cazan, de cerinţele utilizatorului precum şi de condiţiile minime prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã, dupã cum urmeazã:
- pentru toate tipurile de cazane este obligatoriu sã se prevadã un sistem de semnalizare preventivã şi de avarie;
- pentru toate tipurile de cazane care funcţioneazã cu depresiune în focar este obligatoriu sã se prevadã un sistem de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere;
- pentru toate tipurile de cazane consumatoare de combustibili gazoşi sau lichizi este obligatoriu sã se prevadã un sistem de protecţie aferent procesului de ardere;
- pentru toate tipurile de cazane echipate cu douã sau mai multe arzãtoare consumatoare de combustibili lichizi sau gazoşi este obligatoriu ca sistemul de protecţie aferent instalaţiei de ardere sã fie prevãzut cu un organ general de blocarea combustibilului, suplimentar şi independent de robinetele de închidere rapidã ale fiecãrui arzãtor;
- pentru toate tipurile de cazane de abur este obligatoriu sã se prevadã un sistem de protecţie aferent procesului de alimentare cu apã;
- pentru cazanele de abur cu tambur care au un debit nominal Dn >= 10 t/h este obligatoriu sã se prevadã un sistem de reglare automatã a nivelului;
- pentru toate tipurile de cazane de abur cu strãbatere forţatã este obligatoriu sã se prevadã un sistem de reglare automatã a alimentãrii cu apã;
- pentru cazanele de apã fierbinte se vor prevedea obligatoriu circuite de protecţie specializate care sã determine declanşarea cazanului în urmãtoarele situaţii:
● creşterea temperaturii apei la ieşirea din cazan, pânã la 20 C sub temperatura de saturaţie corespunzãtoare valorii minime a presiunii apei la ieşirea din cazan;
● scãderea presiunii apei la ieşirea din cazan pânã la presiunea de saturaţie corespunzãtoare unei temperaturi cu 10ιC peste valoarea maximã a temperaturii apei la ieşirea din cazan (dacã debitul caloric este mai mare de 25 Gcal/h);
● pentru toate cazanele de apã fierbinte şi de apã caldã, scãderea debitului de apã la intrarea în cazan sub limita care asigurã o circulaţie suficientã a apei prin cazan.
Sistemele de automatizare trebuie sã realizeze, pentru fiecare echipament în parte, funcţiile pentru care au fost proiectate asigurând pornirea, supravegherea şi reglarea automatã a funcţionãrii, protecţia şi oprirea în condiţii de siguranţã a cazanelor de abur, de apã fierbinte, de apã caldã şi a celorlalte instalaţii termomecanice anexe din centralele termice pe care le deservesc.
Principalele funcţii realizate de sistemele de automatizare de la cazanele de abur, de apã fierbinte şi de apã caldã sunt:
- de comandã,
- de reglare,
- de protecţie,
- de semnalizare,
- de monitorizare a parametrilor funcţionali.
Fiecãrei funcţii îi sunt asociate elemente de automatizare specifice, grupate funcţional în cadrul unui subsistem de automatizare. Subsistemele sunt la rândul lor sisteme cu o structurã şi logicã proprie care trebuie sã satisfacã cerinţele de siguranţã specifice.
2.1.1. Cerinţe pentru sistemele de comandã
Sistemele de comandã trebuie sã aibã individualizate circuitele/canalele de comandã activate manual sau automat care trebuie sã satisfacã urmãtoarele condiţii generale:
a) sã fie concepute în concordanţã cu buclele de reglare şi cu subsistemele de protecţie;
b) sã asigure realizarea funcţiunilor proprii care le revin la pornirea şi oprirea echipamentului tehnologic, sau în timpul funcţionãrii acestuia; programele de pornire/oprire care se deruleazã secvenţial sau automat fac parte din sistemul de comandã;
c) sã dispunã de organe de manevrare (butoane, manete, etc.) uşor de acţionat, amplasate raţional în raport cu poziţia normalã de lucru a operatorului;
d) sistemele de comandã a cãror acţiune este echivalentã parţial sau integral cu funcţiile unei bucle de reglare sau de protecţie, trebuie proiectate astfel încât acţiunea lor sã nu se suprapunã cu cea a comenzilor automate de reglare sau de protecţie echivalente.
2.1.2. Cerinţe pentru buclele de reglare
Buclele de reglare trebuie concepute pentru a fi compatibile şi integrate în sistemul de reglare a echipamentului. Fiecare buclã de reglare trebuie sã satisfacã urmãtoarele condiţii generale:
a) elementele componente ale buclei sã fie conectate funcţional într-un circuit închis care sã conţinã cel puţin: un regulator, un traductor de reacţie şi un organ de execuţie;
b) funcţia regulatorului trebuie sã poatã fi preluatã de operatorul uman în regimul de funcţionare "manual";
c) evoluţia parametrului reglat trebuie sã poatã fi vizualizatã şi înregistratã;
d) sã asigure realizarea funcţiilor proprii care îi revin în timpul funcţionãrii cazanului;
e) sã nu împiedice derularea programelor de pornire şi de oprire ale cazanului şi sã îndeplineascã funcţiile proprii care îi revin în cadrul acestor programe;
f) sã asigure calitatea reglãrii în condiţii normale de exploatare a cazanului;
g) sã fie concepute în concordanţã cu celelalte subsisteme ale sistemului de automatizare al cazanului, precum şi cu elementele de echipare (organe de execuţie, dispozitive de siguranţã, aparate de mãsurare, etc.).
2.1.3. Cerinţe pentru sistemele de protecţie automatã
Fiecare circuit de protecţie/canal de protecţie din cadrul sistemului trebuie sã satisfacã urmãtoarele condiţii generale:
a) sã asigure realizarea funcţiilor proprii care îi revin în timpul funcţionãrii cazanului;
b) sã nu împiedice derularea programelor de pornire/oprire şi sã îndeplineascã funcţiile care îi revin în cadrul acestor programe;
c) sã fie conceput în concordanţã cu buclele de reglare;
d) sã fie realizat cu scheme care sã utilizeze contacte care se deschid atunci când parametrul supravegheat atinge o valoare/stare anormalã privind funcţionarea în siguranţã;
e) sã fie compatibil cu celelalte circuite de protecţie din ansamblul care formeazã sistemul de protecţie al echipamentului tehnologic (cazan);
f) sistemul de protecţie trebuie sã asigure, independent de funcţiile de reglare automatã ale sistemului de automatizare, unitatea funcţionalã a tuturor circuitelor/canalelor de protecţie, care, în situaţie de avarie, conduc cazanul spre o stare sigur ã a tuturor circuitelor sale tehnologice.
2.1.4. Cerinţe pentru sistemul de semnalizare
Sistemul de semnalizare trebuie sã asigure atenţionarea operatorului prin semnalizarea preventivã acusticã şi opticã a unor situaţii de preavarie, precum şi semnalizarea de avarie în cazul în care parametrii critici ai procesului ating valorile de protecţie, şi anume:
a) circuitele de semnalizare (alarmare opticã şi acusticã) trebuie sã utilizeze scheme cu contacte care se deschid în situaţii anormale ale valorilor parametrilor supravegheaţi;
b) pentru toate situaţiile prevãzute sã declanşeze cazanul prin protecţie, se vor prevedea praguri de prealarmare (semnalizare preventivã) care vor preceda intrarea în starea de avarie, atunci când cazanul este declanşat prin protecţie;
c) setãrile circuitelor de semnalizare preventivã trebuie sã fie diferite de setãrile de protecţie ale aceluiaşi parametru supravegheat şi sã ofere o marjã suficientã pentru întreprinderea unor acţiuni corective astfel încât atingerea pragului de avarie sã poatã fi evitatã;
d) sã aibã elemente de avertizare opticã şi acusticã (lãmpi de semnalizare vizibile şi hupe sau sonerii cu nivel sonor corespunzãtor) uşor şi clar perceptibile de cãtre operator;
e) circuitele de prealarmare sã fie absolut separate faţã de cele de declanşare prin protecţie atât din punct de vedere al canalelor de transmitere a semnalelor cât şi din punct de vedere al elementelor constitutive (senzor primar - releu final de activare a alarmei).
2.1.5. Cerinţe pentru sistemul de monitorizare a parametrilor funcţionali
Sistemul de automatizare trebuie prevãzut cu un numãr minim de aparate indicatoare locale, de panou şi de aparate înregistratoare care pot fi incluse, dupã caz, în circuitele buclelor de reglare şi/sau în circuitele de semnalizare.
Aparatele de mãsurare, de afişare şi de înregistrare a valorilor parametrilor trebuie sã satisfacã urmãtoarele cerinţe generale:
a) sã aibã exactitatea de mãsurare şi comportarea dinamicã corespunzãtoare cerinţelor buclei de reglare sau subsistemului de protecţie care regleazã/supravegheazã acelaşi parametru;
b) sã aibã domeniul de mãsurare compatibil cu limitele de variaţie ale parametrilor monitorizaţi;
c) sã afişeze vizibil şi direct valorile, fãrã a necesita calcule suplimentare şi interpretãri pentru evaluarea valorii reale a parametrului mãsurat;
d) sã nu fie influenţate de variaţiile sau de întreruperea alimentãrii cu energie auxiliarã în afara limitelor permise de satisfacerea cerinţelor de siguranţã în funcţionare a echipamentului monitorizat;
e) sã poatã fi verificate în timpul funcţionãrii echipamentului monitorizat fãrã a perturba funcţionarea acestuia.

2.2. Cerinţe referitoare la siguranţa efectuãrii manevrelor în timpul funcţionãrii
Sistemul de automatizare trebuie sã permitã efectuarea fãrã risc, în timpul funcţionãrii echipamentului tehnologic, a urmãtoarelor manevre/intervenţii:
a) trecerea buclelor de reglare de pe "automat" pe "manual" şi invers;
b) modificarea setãrilor şi reconfigurarea parametrilor interni ai regulatoarelor;
c) verificarea funcţionãrii circuitelor de protecţie;
d) verificarea circuitelor de semnalizare opticã şi acusticã;
e) verificarea cursei elementelor de execuţie;
f) verificarea detectoarelor de flacãrã;
g) verificarea exactitãţii indicaţiilor aparatelor de mãsurare.

2.3. Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare
Componentele sistemului (aparate locale şi de panou, organe de execuţie şi conexiunile dintre acestea) trebuie sã satisfacã urmãtoarele condiţii minime:
a) sã fie rezistente la solicitãri mecanice, termice şi chimice, care apar în condiţii de exploatare;
b) sã corespundã condiţiilor tehnice prevãzute de standardele şi normativele din domeniu, aplicabile fiecãrei categorii de elemente de automatizare;
c) sã fie omologate/certificate, verificate şi garantate de cãtre producãtori din punct de vedere al performanţelor şi a durabilitãţii;
d) sã fie garantate de cãtre producãtor cã sunt corespunzãtoare pentru utilizarea în sistemele de automatizare ale cazanelor de abur, de apã fierbinte/caldã şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, dacã sunt folosite în subsistemele de protecţie;
e) componentele prevãzute cu posibilitãţi de modificare a caracteristicilor de lucru (configurarea şi reglarea parametrilor interni) vor avea sisteme de asigurare împotriva dereglãrii accidentale şi a accesului personalului neautorizat, în mãsura în c are aceste componente nu sunt integrate într-un panou sau pupitru asigurat din acest punct de vedere;
f) organele de execuţie, aparatele de mãsurare locale sau regulatoarele directe care utilizeazã drept sursã de energie şi/sau semnal informaţional combustibilul, trebuie sã fie etanşe şi asigurate împotriva scurgerii accidentale a combustibilului în mediul ambiant sau în focarele cazanelor, în cazul defectãrii acestora. Aceste componente nu pot fi montate în circuitele tehnologice decât cu posibilitatea izolãrii lor sigure în cazul necesitãţii demontãrii pentru intervenţii.

2.4. Cerinţe speciale pentru centrale termice fãrã supraveghere permanentã
Modul de supraveghere în funcţionare, permanent sau periodic, se stabileşte de cãtre proiectantul centralei termice ţinând seama de caracteristicile constructiv-funcţionale ale cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe din centrala termicã, de nivelul de dotare al acestora cu sisteme de automatizare, şi va fi precizat în documentaţia transmisã la ISCIR-INSPECT IT pentru obţinerea avizului de instalare obligatoriu.
Modul de supraveghere în funcţionare, permanent sau periodic, se stabileşte de cãtre proiectantul centralei termice ţinând seama de caracteristicile constructiv-funcţionale ale cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe din centrala termicã, de nivelul de dotare al acestora cu sisteme de automatizare, şi va fi precizat în documentaţia transmisã la ISCIR-INSPECT IT pentru obţinerea avizului de instalare obligatoriu.
Regimul de supraveghere nepermanentã în funcţionare poate fi stabilit doar la cazanele pentru care constructorul declarã cã au fost proiectate, construite, complet echipate cu sisteme de automatizare şi verificate pentru funcţionarea fãrã supraveghere permanentã.
Cerinţele minime pentru sistemele de automatizare ale echipamentelor din centralele termice la care se poate stabili regimul de funcţionare fãrã supraveghere permanentã sunt specificate în anexa B.

3. PROIECTAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE

3.1. Cerinţe generale
Alegerea soluţiilor tehnice de automatizare, de selectare a componentelor şi de implementare a sistemului aparţine exclusiv proiectantului care îşi asumã responsabilitatea adoptãrii lor. Soluţiile tehnice adoptate de proiectant nu sunt restricţionate de prevederile din prezenta prescripţie tehnicã.
Sistemul de automatizare trebuie proiectat în conformitate cu cerinţele temei de proiectare elaboratã de proiectanţii centralei termice şi ai echipamentelor tehnologice individuale din cadrul acesteia.
Prin soluţiile adoptate în proiect, sistemul de automatizare trebuie sã respecte urmãtoarele cerinţe generale:
- sã fie specific echipamentelor tehnologice pe care le deserveşte;
- sã elimine sau sã reducã pericolele în funcţionarea echipamentului tehnologic;
- sã optimizeze performanţele de funcţionare;
- sã furnizeze operatorului uman informaţii precise şi în timp real privind starea echipamentului tehnologic controlat automat şi despre pericolele reziduale împotriva cãrora nu are capacitatea de a acţiona automat;
- sã elimine pericolele datorate acţionãrii eronate a comenzilor disponibile la îndemâna operatorului.

3.2. Cerinţe referitoare la documentaţia tehnicã de însoţire
Documentaţia tehnicã de însoţire şi identificare a sistemului de automatizare, elaboratã de proiectant, trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele:
- schemã/plan de ansamblu în care se figureazã toate circuitele tehnologice cu amplasarea componentelor sistemului de automatizare pentru comandã de la distanţã, reglare automatã, protecţie, semnalizare şi mãsurare, precum şi legãturile funcţionale dintre acestea, P&I (schema proceselor tehnologice cu instrumentaţia aferentã);
- descrierea generalã a principiilor de automatizare adoptate;
- descrierea funcţionãrii fiecãrui subsistem (de comandã, de reglare, de semnalizare, de protecţie, de mãsurare, de monitorizare a parametrilor de funcţionare ai echipamentului tehnologic, etc.);
- schemele dezvoltate monofilare ale buclelor de reglare, de protecţie, de comandã la distanţã şi de semnalizare;
- schemele desfãşurate ale circuitelor electrice, electronice, hidraulice, pneumatice etc.;
- proceduri detaliate de instalare, de punere în funcţiune, de încercare şi service pentru sistemul de automatizare în ansamblu şi pentru fiecare subsistem al sãu. Se vor preciza verificãrile care trebuie sã fie efectuate periodic şi se va indica perioada maximã la care se vor verifica;
- documentaţiile tehnice de identificare ale elementelor componente ale sistemului de automatizare;
- programul de testare a funcţiilor proiectate ale sistemului de automatizare; acesta trebuie sã fie efectuat obligatoriu la prima punere în funcţiune şi apoi periodic.

NOTĂ: Explicaţiile care descriu funcţionarea sistemului şi procedurile de punere în funcţiune, exploatare şi service trebuie sã fie astfel elaborate încât sã fie clare, precise şi suficient de detaliate încât sã poatã constitui material didactic/suport de curs pentru instruirea/specializarea personalului de operare.

3.3. Cerinţe referitoare la avizarea conformã
Proiectele sistemelor de automatizare se vor elabora de cãtre unitãţi de proiectare specializate în astfel de lucrãri. Proiectele devin aplicabile numai dacã sunt avizate conform de cãtre ISCIR-INSPECT sau, în baza unei împuterniciri scrise, de cãtre personalul propriu al unitãţii de proiectare autorizatã de cãtre ISCIR-INSPECT (conform anexei C, pct. C. 10).

4. MONTAREA/INSTALAREA, PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, ÎNTREŢINEREA/SERVICE ŞI REPARAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE

4.1. Condiţii generale
Condiţia de bazã pe care trebuie sã o respecte montarea/instalarea, punerea în funcţiune, întreţinerea/service şi repararea sistemelor de automatizare care deservesc cazanele şi echipamentele tehnologice anexe din centralele termice este asigurarea funcţionãrii acestora fãrã defecţiuni şi fãrã pericol pe toatã durata prevãzutã pentru utilizare, în condiţiile tehnice prevãzute de documentaţia tehnicã de însoţire. Agenţii economici care efectueazã operaţii de montare/instalare, punere în funcţiune, întreţinere/service şi reparare a sistemelor de automatizare vor fi autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT pentru astfel de lucrãri. Întreţinerea curentã a sistemelor de automatizare se va face de cãtre personal autorizat (ASI) de ISCIR-INSPECT IT.
Montarea şi punerea în funcţiune în cazul reutilizãrii echipamentelor vechi dotate cu sisteme de automatizare (care au fost în funcţiune) se poate face numai în cazul în care:
- s-au efectuat examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora, de cãtre un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrãri la sisteme de automatizare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
- rezultatele examinãrilor au fost prezentate spre analizã la ISCIR-INSPECT IT, împreunã cu documentaţia ataşatã la cererea pentru obţinerea avizului de instalare obligatoriu al echipamentului tehnologic deservit şi au fost avizate.
Pentru echipamentele vechi dotate cu sistemele de automatizare din import, programul de examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice va fi supus avizãrii la ISCIR-INSPECT înainte de efectuarea importului.
Verificarea conformitãţii lucrãrilor de montare, reparare şi punere în funcţiune a sistemelor de automatizare se face de cãtre ISCIR-INSPECT IT cu ocazia verificãrilor pentru autorizarea de funcţionare a cazanelor şi echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice.
Montarea/instalarea, punerea în funcţiune, repararea şi service-ul sistemelor de automatizare pentru echipamentele tehnologice se poate face şi de cãtre unitatea constructoare a echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare, dacã aceasta dispune de mijloace tehnico-materiale adecvate şi de personal tehnic de specialitate pregãtit în acest scop.

4.2. Condiţii referitoare la montarea sistemelor de automatizare
Lucrãrile se pot efectua de agenţi economici de specialitate autorizaţi de ISCIR-INSPECT, de constructorul echipamentului sau de cãtre agentul economic care efectueazã montarea echipamentului tehnologic (dacã aceştia dispun de mijloace tehnico-materiale corespunzãtoare şi de personal tehnic de specialitate pregãtit în acest scop), dupã cum este prevãzut în proiectul echipamentului tehnologic.
Lucrãrile se executã obligatoriu conform proiectelor sistemelor de automatizare şi instrucţiunilor special destinate lucrãrilor de montare/instalare.
Lucrãrile se finalizeazã obligatoriu cu declaraţia de conformitate (conform anexei F) privind lucrãrile executate şi cu încercãrile de punere în funcţiune a sistemului.
La executarea lucrãrilor de montare instalare/reparare a sistemelor de automatizare se vor asigura realizarea urmãtoarelor:
- toate elementele sistemului (aparate de panou, traductoare, servomotoare, indicatoare locale, etc.) vor fi identificate unic printr-un simbol şi un numãr care sã se regãseascã în documentaţia de proiectare; la locurile de montare din instalaţie aparatele şi elementele sistemului vor avea ataşate permanent un mijloc de identificare indestructibil pe care sã fie inscripţionat simbolul şi numãrul elementului respectiv şi indicaţii referitoare la termenele scadente pentru verificare;
- capetele cablurilor de legãturã dintre diferitele elemente ale sistemului vor fi etichetate şi inscripţionate; acelaşi lucru se va face pentru conductele de impuls şi pentru conductele de aer instrumental;
- clemele de conexiune, terminalele şi toate conductoarele individuale ale circuitelor electrice ale sistemului din panourile şi pupitrele de comandã din cutiile de conexiuni locale şi din cutiile de borne ale aparatelor locale trebuie identificate şi inscripţionate cu simboluri care trebuie sã se regãseascã în planurile din documentaţia de proiectare;
- la amplasarea panourilor în camera de comandã şi local se vor asigura distanţele minime faţã de elementele construcţiei şi mãsurile de protecţie împotriva agresivitãţii mediului, conform indicaţiilor din documentaţia de proiectare şi standardelor şi normativelor tehnice aplicabile;
- se va asigura iluminatul corespunzãtor atât pentru frontul şi interiorul panourilor de control cât şi pentru aparatele locale;
- se va verifica stabilitatea şi modul de fixare a componentelor montate;
- se vor efectua încercãri de presiune hidraulicã şi/sau pneumaticã la circuitele de impuls şi de aer instrumental;
- se va verifica legarea la centura de împãmântare a componentelor sistemului;
- se va verifica continuitatea circuitelor de comandã, de mãsurare, de protecţie şi de semnalizare;
- se va efectua rodajul motoarelor şi organelor de execuţie;
- în urma verificãrilor efectuate şi a rezultatelor consemnate se va emite declaraţia de conformitate a montãrii, conform modelului din anexa F.

4.3. Condiţii referitoare la punerea în funcţiune a sistemului de automatizare
Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare se executã de personal de specialitate din cadrul agenţilor economici autorizaţi de cãtre ISCIR-INSPECT IT pentru montare/instalare, punere în funcţiune şi service la sisteme de automatizare.
În cazul în care dispun de personal de specialitate şi mijloace tehnico materiale adecvate, punerea în funcţiune poate fi efectuatã şi de cãtre:
- proiectantul sistemului de automatizare;
- constructorul echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare;
- agenţii economici specializaţi în exploatarea şi întreţinerea echipamentelor de automatizare de la cazane şi instalaţii termomecanice anexe din centralele termice.
Punerea în funcţiune a sistemului de automatizare se face înaintea punerii în funcţiune a echipamentului tehnologic pe care trebuie sã-l supravegheze în funcţionare, inclusiv la pornire, şi începe cu alimentarea cu energie electricã şi aer instrumental şi se finalizeazã atunci când sistemul preia conducerea şi supravegherea automatã a echipamentului tehnologic care a ajuns la parametrii de funcţionare normalã.
Operaţiile principale care se vor efectua la punerea în funcţiune sunt urmãtoarele:
- verificarea montãrii componentelor şi verificarea buletinelor de verificare metrologicã a aparatelor de mãsurare locale şi de panou; este interzisã punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare echipate cu aparaturã de mãsurare a parametrilor te hnologici cu verificarea metrologicã expiratã;
- verificãri la rece ale circuitelor sistemului (continuitatea circuitelor electrice, corectitudinea interconectãrii echipamentelor);
- alimentarea sistemului cu energie electricã şi cu aer instrumental;
- verificarea funcţionãrii aparatelor de mãsurare directã (locale) a parametrilor, traductoarelor şi a celorlalte elemente care asigurã transmiterea la distanţã a valorilor parametrilor controlaţi;
- verificarea telecomenzilor şi funcţionarea corectã a organelor de execuţie;
- programarea controlerelor/regulatoarelor;
- setarea dispozitivelor de protecţie şi verificarea acţiunii acestora prin simularea condiţiilor de avarie;
- verificarea funcţionãrii circuitelor de semnalizare preventivã şi de protecţie;
- pornirea echipamentului tehnologic;
- verificarea derulãrii corecte a programelor secvenţiale de pornire;
- configurarea şi ajustarea parametrilor de funcţionare ai buclelor de reglare;
- resetarea/reglarea finã a setãrilor, la cald, a dispozitivelor din circuitele de protecţie;
- derularea programului de verificare a funcţiilor sistemului de automatizare stabilit de proiectant;
- verificarea funcţionãrii buclelor de reglare în condiţii reale (reglarea finã a parametrilor de funcţionare ai buclelor de reglare, şi, dupã caz, reconfigurarea regulatoarelor);
- verificarea comutãrii buclelor de reglare de pe "regim manual" pe "regim automat" şi invers;
- urmãrirea funcţionãrii sistemului în timpul încercãrii de 72 de ore;
- verificarea funcţionãrii tuturor protecţiilor în condiţii reale, prin simularea (conform prevederilor programelor de încercare a protecţiilor din proiect) situaţiilor limitã care sã determine intervenţia protecţiilor automate; valorile la care prote cţiile lucreazã, pentru fiecare parametru supravegheat din proces, se vor consemna în raportul de PIF;
- încheierea procesului-verbal/raportului de punere în funcţiune care se ataşeazã la declaraţia de conformitate, întocmitã conform modelului din anexa G.

4.4. Condiţii referitoare la lucrãrile de service/întreţinere şi reparare
Lucrãrile de service/întreţinere şi reparare la sistemele de automatizare ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, se executa numai de cãtre agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
4.4.1. Condiţii pentru lucrãrile de reparare
Lucrãrile de reparare sunt destinate readucerii la starea de bunã funcţionare a sistemelor de automatizare atunci când componentele acestora şi/sau legãturile dintre ele sunt uzate sau deteriorate şi pot determina scoaterea din funcţiune a sistemului. Aceste lucrãri pot fi executate şi în condiţiile în care gradul de uzurã al sistemului, deşi nu determinã oprirea din funcţiune a echipamentului supravegheat, nu mai prezintã siguranţã în funcţionare şi impune preluarea de cãtre operator a exploatãrii echipamentului în regim de conducere exclusiv "manual".
În cazul cazanelor, dacã sistemul de automatizare nu mai poate îndeplini condiţiile minime specificate la pct. 2.1, cazanul trebuie oprit din funcţiune şi repararea sistemului de automatizare este obligatorie.
Reparaţiile sistemelor de automatizare se executã în condiţiile opririi din funcţiune a instalaţiei tehnologice deservite de sistemul de automatizare şi trebuie sã respecte aceleaşi condiţii impuse la montarea/instalarea iniţialã a sistemului de automatizare (a se vedea pct. 4.2).
Lucrãrile de modernizare a sistemelor de automatizare (rezultat al schimbãrii instalaţiei de ardere, a schimbãrii soluţiei de automatizare sau de extindere a celei existente, al înlocuirii unor componente cu altele mai performante etc.) sunt considerate, de asemenea, lucrãri de reparare şi trebuie sã satisfacã aceleaşi condiţii minime impuse efectuãrii lucrãrilor de reparare.
Condiţiile minime care trebuie sã fie respectate la efectuarea lucrãrilor de reparare a sistemelor de automatizare sunt:
- sã existe un proiect de reparare avizat de ISCIR-INSPECT ale cãrui prevederi trebuie sã fie respectate integral la executarea lucrãrilor;
- sã se utilizeze numai materiale certificate pentru lucrãrile de înlocuire a cablurilor, conductelor de impuls, suporturilor, prizelor de mãsurare, conductelor de aer instrumental etc.;
- sã se utilizeze numai tipurile de aparate (locale sau de panou) şi organele de execuţie specificate în proiect şi garantate de producãtor cu certificate de tip, pentru înlocuirea celor deteriorate;
- sã se efectueze încercãri şi verificãri similare cu cele de la montarea iniţialã a sistemului pentru dovedirea conformitãţii lucrãrilor executate;
- sã se întocmeascã declaraţia de conformitate prin care reparatorul sã-şi asume responsabilitatea corectitudinii lucrãrilor executate (conform modelului din anexa F);
- proiectul de reparaţie al instalaţie de automatizare împreunã cu documentaţia de reparaţie se vor ataşa la cartea cazanului/echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare supus lucrãrilor de reparare.
Lucrãrile executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate se verificã de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de cãtre responsabilul cu verificarea lucrãrilor (RSL) al reparatorului şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI) al deţinãtorului, autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT şi împuterniciţi în acest scop.
Lucrãrile executate în cadrul reparaţiilor sistemelor de automatizare de la cazane, care se verificã de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sunt urmãtoarele:
- înlocuirea dispozitivelor de protecţie;
- schimbarea amplasãrii prizelor de impuls pentru dispozitivele de siguranţã;
- executarea, la elementele sub presiune, a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea celor existente pentru amplasarea traductoarelor, aparatelor de mãsurare directe etc.;
- înlocuirea sistemelor de automatizare aferente instalaţiilor de ardere şi înlocuirea sistemelor de protecţie cu unele diferite funcţional faţã de cele prevãzute în proiectul iniţial, sau dotarea cazanelor neautomatizate cu asemenea sisteme;
- executarea de reparaţii la sisteme de automatizare ca urmare a realizãrii prevederilor rapoartelor de examinãri şi investigaţii tehnice avizate de ISCIR-INSPECT (examinãrile şi investigaţiile în vederea evaluãrii stãrii tehnice a sistemelor de automatizare se efectueazã în situaţiile prevãzute la pct. 4.1. paragraful 2).
4.4.2. Condiţii referitoare la lucrãrile de service/întreţinere
Lucrãrile de service/întreţinere sunt destinate corectãrii funcţionãrii unor componente individuale ale sistemului, refacerii exactitãţii de mãsurare a aparatelor locale, înlãturãrii defectelor de transmisie a semnalelor în sistem şi înlocuirii piesel or de uzurã sau a consumabilelor, nonconformitãţi care nu determinã scoaterea din funcţiune a sistemului dar scad gradul de încredere în sistem datoritã abaterilor constatate faţã de condiţiile iniţiale de la punerea în funcţiune. Lucrãrile de service/în treţinere se pot executa şi cu instalaţia tehnologicã deservitã de sistem în funcţiune. Lucrãrile de service/întreţinere presupun existenţa unui personal specializat în depanarea tuturor tipurilor de aparate din componenţa sistemului, cunoaşterea şi resp ectarea prevederilor manualelor de service ale respectivelor aparate şi, dupã caz, dotarea cu laboratoare specializate.
Lucrãrile de service/întreţinere se executã de cãtre personalul de specialitate al agenţilor economici autorizaţi pentru lucrãri de montare/instalare sau al constructorului echipamentului tehnologic echipat cu sistemul de automatizare respectiv. Lucrãrile se executã în conformitate cu manualele de service elaborate de producãtorii componentelor din sistem la care se intervine în timpul service-lui/întreţinerii. Lucrãrile se verificã de cãtre RSL al agentului economic autorizat şi sunt confirmate şi acceptate de beneficiarul/utilizatorul echipamentului automatizat.
Anumite lucrãri de service/întreţinere (întreţinere curentã, înlocuire consumabile, schimbare piese de uzurã, refacerea unor conexiuni slãbite, precum şi alte lucrãri similare la elementele sistemelor de automatizare) se vor executa de cãtre unitatea deţinãtoare, pe baza documentaţiei elaborate de proiectantul sistemului de automatizare sau de furnizorul elementelor respective, cu personal instruit, specializat în acest scop şi autorizat individual ca ASI, conform anexei E.

4.5. Cerinţe referitoare la autorizarea prestatorilor de specialitate
Cerinţele pe care trebuie sã le satisfacã agenţii economici sunt specificate, pentru fiecare domeniu de autorizare în parte, în anexele C şi D. Autorizarea agenţilor economici conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice se va efectua pentru urmãtoarele activitãţi:
A - elaborare şi avizare de proiecte (în domeniul precizat la pct. 1.2);
B - executare lucrãri de montare/instalare, PIF, service/întreţinere şi reparare;
C - efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice în vederea evaluãrii stãrii tehnice a sistemelor şi componentelor acestora (pentru situaţiile specificate la pct. 4.1 paragraful 2).
Autorizarea individualã a personalului pentru executarea lucrãrilor de supraveghere şi întreţinere operativã a sistemelor din centralele termice în timpul exploatãrii acestora se face în conformitate cu prevederile anexei E.

5. EXPLOATAREA SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE

Proiectantul centralei termice stabileşte necesarul de personal de exploatare/operare şi întreţinere (fochişti şi automatişti) a echipamentelor din centrala termicã. Dacã se prevede şi personal pentru supravegherea şi întreţinerea operativã a sistemelor de automatizare, acest personal va fi autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT IT, în conformitate cu prevederile anexei E.
Exploatarea sistemelor de automatizare din centralele termice cuprinde urmãtoarele activitãţi:
a) operarea sistemului: se face de cãtre operatorul (fochistul) autorizat al echipamentului tehnologic;
b) supravegherea şi întreţinerea operativã: se face de cãtre personal de specialitate autorizat (ASI/personal al unui agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT);
b) verificãrile tehnice periodice: se efectueazã de cãtre:
- operatorul echipamentului tehnologic (fochist), zilnic, la intervalele stabilite prin proiect şi instrucţiunile de exploatare ale echipamentului tehnologic;
- ASI sau de cãtre agenţii economici autorizaţi de cãtre ISCIR-INSPECT IT, la intervalele stabilite prin proiect şi instrucţiunile de exploatare ale sistemului de automatizare;
- ISCIR-INSPECT IT, la autorizarea de funcţionare (la prima punere în funcţiune şi la termenele scadente).
Deţinãtorul/utilizatorul final este responsabil de întreţinerea operativã a sistemului de automatizare aferent centralei termicã aflate în exploatare, fie prin personal propriu, automatist de supraveghere şi întreţinere operativã (ASI) autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT IT, sau prin încheierea unor contracte de service/întreţinere cu agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
Exploatarea sistemelor de automatizare se va face cu respectarea instrucţiunilor de punere în funcţiune, operare, service/întreţinere proprii sistemului, precum şi recomandãrilor constructorului echipamentului tehnologic deservit de sistem.
Operaţiile efectuate la verificãrile tehnice periodice şi rezultatele acestora se vor înscrie în registrul-jurnal al centralei termice şi/sau în registrele de urmãrire a exploatãrii proprii fiecãrui echipament.

6. DISPOZIŢII FINALE

6.1. În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii, unitãţile de proiectare, respectiv unitãţile autorizate pentru activitãţile specificate la pct. 4.5. (A, B şi C), cu avizul unitãţilor deţinãtoare, dupã caz, vor putea stabili, pe proprie rãspundere, soluţii compensatoare motivate corespunzãtor din punct de vedere tehnic care sã nu afecteze siguranţa în funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor deservite de sistemele de automatizare şi care sã excludã pericolul de accidente.
Unitãţile care au stabilit aceste soluţii le vor supune avizãrii principalilor factori interesaţi (proiectant, beneficiar şi, dupã caz, tehnolog de proces, constructor, reparator sau montator, Inspecţia de stat pentru protecţia muncii, unitãţi de cercetare, proiectare, de învãţãmânt superior de specialitate), inclusiv ISCIR-INSPECT.
6.2. Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice atrage dupã sine, în condiţiile prevãzute de lege, sancţiuni contravenţionale, mergând pânã la retragerea autorizaţiilor acordate.
6.3. Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi sã se asigure cã sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor modificãrilor apãrute dupã publicare.
6.4. Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea.
6.5. Toate autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã.
6.6. Trimiterile fãcute în prezenta prescripţie tehnicã la standarde, prescripţii tehnice, acte legislative etc. se referã la ediţiile în vigoare.
6.7. La data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea urmãtoarele prescripţii tehnice:
● C 38-83 "Prescripţii tehnice privind proiectarea şi execuţia instalaţiilor de automatizare care echipeazã cazanele de abur", aprobatã prin Ordinul ministrului aprovizionãrii tehnico-materiale şi controlului gospodãririi fondurilor fixe nr. 117/1983;
● C 39-83 "Prescripţii tehnice privind proiectarea şi execuţia instalaţiilor de automatizare pentru arzãtoarele cu funcţionare independentã de combustibil lichid şi de gaze combustibile", aprobatã prin Ordinul ministrului aprovizionãrii tehnico-materiale şi controlului gospodãririi fondurilor fixe nr. 86/1983.

ANEXA A

Standarde

SR EN 88+A1:1998, Regulatoare de presiune pentru aparate care utilizeazã
combustibili gazoşi pentru presiuni în amonte mai mici
sau egale cu 200 mbar
SR EN 125+A1:1998, Dispozitive de supraveghere a flãcãrii pentru aparate
care utilizeazã combustibili gazoşi. Dispozitive termo-
electrice de securitate la aprindere şi la stingere
SR EN 126:2000, Robinete multifuncţionale pentru aparate care utilizeazã
combustibili gazoşi
SR EN 161+A1:1998, Robinete de închidere automate pentru arzãtoare cu gaz
şi aparate cu gaz
SR EN 60529:1995, Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP)
SR 1826:1994, Cazane de abur. Racorduri cu flanşã pentru indicatoare
de nivel. Prescripţii de alegere şi montaj
SR 2605:1994, Cazane de abur. Parametri principali. Vocabular
SR 3127:1994, Cazane de abur. Placã indicatoare de nivel minim.
Condiţii tehnice de calitate
SR 3614:1994, Cazane de abur. Dispozitiv de siguranţã pentru suprapre-
siune pânã la 0,07 MPa. Condiţii tehnice generale de
calitate
STAS 297/1-88, Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice
generale
STAS 297/2-92, Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentãri
STAS 996-91, Regulatoare de presiune cu acţionare directã pentru
gaze. Condiţii tehnice generale de calitate
STAS 2764-86, Cazane de abur, apã fierbinte şi apã caldã. Debite,
presiuni şi temperaturi nominale
STAS 2802-64, Cazane de abur. încercare la presiune la rece
STAS 3572-77, Cazane de abur şi apã fierbinte. Pãrţi componente.
Terminologie
STAS 7070-74, Instalaţii de automatizare. Reguli pentru întocmirea
documentaţiei tehnice desenate
STAS 73 13-82, Apã şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea
duritãţii, alcalinitãţii şi aciditãţii
STAS 7688-84, Apã şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea
oxigenului dizolvat
STAS 7722-84, Apã şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea
conductivitãţii electrice
STAS 8196-82, Aparate şi mijloace de automatizare. Convertoare pneuma-
tice. Condiţii tehnice generale
STAS 8197-82, Aparate şi mijloace de automatizare. Convertoare
electropneumatice. Condiţii tehnice generale
STAS 8199-91, Mijloace de automatizare. Regulatoare fãrã energie auxi-
liarã. Condiţii generale de calitate
STAS 8276-77, Aparate şi mijloace de automatizare. Mãrimi electrice de
intrare şi ieşire continue, unificate. Limite de vari-
aţie
STAS 8278-84, Mijloace de automatizare. Regulatoare unificate pneuma-
tice de uz general
STAS 8294-69, Mijloace de automatizare. Traductoare electronice de
presiune diferenţialã. Condiţii generale
STAS 8556-70, Elemente analogice electrice şi electronice pentru
instalaţii de automatizare. Reguli pentru verificarea
calitãţii
STAS 8564-70, Mijloace de automatizare. Fiabilitate. Condiţii generale
STAS 8742-79, Fiabilitatea mijloacelor de automatizare a aparatului de
joasã tensiune. Prescripţii
STAS 8842-79 Aparate şi mijloace de automatizare. Aerul pentru ali-
mentarea mijloacelor pneumatice de automatizare.
Condiţii tehnice generale de calitate
STAS 8878-72, Mijloace de automatizare. Traductoare electrice pentru
mãsurarea temperaturii. Clasificare şi parametri
principali
STAS 9673/2-87, Lãmpi electrice cu incandescenţã pentru semnalizare.
Lãmpi tubulare. Dimensiuni şi caracteristici principale
STAS 9673/4-87, Lãmpi electrice cu incandescenţã pentru semnalizare.
Lãmpi tronconice. Dimensiuni şi caracteristici princi-
pale
STAS 9673/5-87, Lãmpi electrice cu incandescenţã pentru semnalizare.
Lãmpi miniaturã. Dimensiuni şi caracteristici principale
STAS 11761-89, Aparate şi mijloace de automatizare. Armãturi
electromagnetice. Tipuri, diametre nominale şi presiuni
nominale
STAS 12765-89, Aparate şi mijloace de automatizare. Ventile electromag-
netice. Condiţii tehnice generale de calitate


ANEXA B

Cerinţe speciale pentru sistemele de automatizare ale echipamentelor din centrale termice fãrã supraveghere permanentã

B.1. Prevederi generale
Autorizarea funcţionãrii unei centrale termice dotatã cu cazane de abur şi/sau de apã fierbinte, în regim de supraveghere nepermanentã se poate face dacã proiectantul centralei stabileşte acest regim de supraveghere în funcţionare şi dacã sunt îndeplinite cumulativ condiţiile minime din prezenta anexã, suplimentar faţã de cele specificate la pct. 2.1 pentru sistemele de automatizare.
Pentru centralele termice dotate cu cazane de apã caldã, regimul de supraveghere în funcţionare se stabileşte de cãtre proiectantul centralei care prevede prin proiect şi condiţiile suplimentare pentru sistemele de automatizare.
Cazanele care pot fi încadrate în categoria "fãrã supraveghere permanentã în funcţionare" (simbol S1-Sp) sunt cazanele de abur de maxim 10 t/h, 16 bar şi, respectiv, cazanele de apã fierbinte de maxim 5 Gcal/h care sunt destinate sã funcţioneze în regim preponderent continuu şi cu o sarcinã relativ constantã. Nu se pot autoriza pentru acest regim de funcţionare decât cazanele consumatoare de combustibil gazos sau lichid.
În funcţie de intervalele de timp maxime dupã care este obligatoriu ca operatorul sã fie prezent în centrala termicã pentru efectuarea verificãrilor instalaţiei (24 sau 72 de ore), regimurile de funcţionare fãrã supraveghere permanentã sunt S1-Sp-24 şi respectiv S1-Sp-72.
Într-o centralã termicã pot funcţiona maxim 3 cazane în regim de supraveghere nepermanentã (termen echivalent: supraveghere periodicã).
Regimul de supraveghere periodicã nu impune prezenţa permanentã a operatorului (fochistului) în sala cazanelor în timpul funcţionãrii acestora dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii generale:
- sistemul de automatizare al centralei şi sistemele de automatizare individuale ale cazanelor satisfac cerinţele suplimentare minime specificate la pct. B.2 ... B.7 şi toate componentele din circuitele de protecţie sunt certificate şi garantate de producãtori pentru utilizare la cazane fãrã supraveghere permanentã în funcţionare;
- sistemul de automatizare este astfel proiectat încât opreşte funcţionarea cazanelor, automat, în condiţii de siguranţã, dacã verificãrile nu sunt efectuate efectiv de operator pânã cel târziu la expirarea perioadelor stabilite de 24 sau 72 de ore;
- în unitatea deţinãtoare a centralei termice existã un panou de telesemnalizare permanentã a stãrii principalelor circuite tehnologice ale cazanelor în funcţiune, amplasat într-o camerã de comandã centralã sau într-o camerã de gardã a unitãţii deţinãtoare;
- în orice moment, atunci când cazanele sunt în funcţiune, este disponibilã în unitatea deţinãtoare a centralei termice o persoanã competentã care sã rãspundã la alarmele transmise de sistemele de automatizare ale cazanelor la panoul de telesemnalizare şi sã ia mãsurile minime care se impun înainte de a chema operatorii autorizaţi;
- operatorii sunt fochişti şi ASI autorizaţi de cãtre ISCIR-INSPECT IT.

B.2. Cerinţe referitoare la supravegherea funcţionãrii sistemelor de automatizare
Verificarea periodicã (la 24 sau 72 de ore) a sistemelor la faţa locului, în centrala termicã, se poate efectua cu personal de supraveghere şi operare specializat şi autorizat de ISCIR-INSPECT (fochişti şi ASI), angajat permanent al deţinãtorului/utilizatorului centralei termice respective sau prin încredinţarea supravegherii periodice unor agenţi economici specializaţi în exploatarea unor astfel de centrale, care îşi pot asuma legal responsabilitatea exploatãrii şi care dispun de personal de exploatare şi supraveghere autorizat de ISCIR-INSPECT.
Agenţii economici specializaţi în exploatarea centralelor termice autorizate sã funcţioneze fãrã supraveghere permanentã pot fi unitãţi autorizate de ISCIR-INSPECT pentru executarea de activitãţi la cazane şi echipamente din centralele termice (proiectare, montare/instalare, punere în funcţiune, service/întreţinere, reparare) care au organizate corespunzãtor compartimente de exploatare a centralelor termice şi dispun de:
- personal propriu de exploatare autorizat de ISCIR-INSPECT (fochişti şi ASI) în numãr suficient şi care au autorizaţii corespunzãtoare categoriei/tipurilor de echipamente din centralele termice preluate în exploatare;
- dotãri cu mijloace tehnico-materiale corespunzãtoare desfãşurãrii activitãţilor de exploatare a centralelor termice;
- mijloace corespunzãtoare de comunicare şi de deplasare a personalului de exploatare pentru intervenţie operativã la centralele preluate în exploatare;
- proceduri specifice de derulare a acestui tip de activitate avizate de proiectanţii centralelor preluate în exploatare.
Agenţii economici care deruleazã astfel de activitãţi vor transmite la ISCIR-INSPECT IT lista centralelor preluate în exploatare. Verificarea capabilitãţii acestora se va face cu ocazia autorizãrii de funcţionare a centralelor respective de cãtre ISCIR-INSPECT IT. În cazul constatãrii neîndeplinirii condiţiilor minime de mai sus, deţinãtorul centralei nu poate primi acceptul de funcţionare fãrã asigurarea personalului de exploatare propriu.
Periodic (maxim la 24 sau la 72 de ore, în funcţie de regimul de supraveghere periodicã aprobat) şi la pornirile de la rece, operatorul/fochistul autorizat va fi prezent în sala cazanelor unde va efectua verificãri ale circuitelor tehnologice şi ale tuturor componentelor sistemului de conducere automatã a cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe, confirmând starea de bunã funcţionare a acestora prin resetarea sistemului automat. În cazul depistãrii unor anomalii în funcţionarea sistemului de automatizare şi în funcţie de gravitatea acestora, operatorul autorizat va prelua conducerea proceselor în regim manual sau va întrerupe în siguranţã funcţionarea instalaţiilor.

B.3. Cerinţe referitoare la documentaţia tehnicã de însoţire
Suplimentar, faţã de condiţiile referitoare la documentaţia de însoţire specificate la pct. 3.2, documentaţia tehnicã de însoţire a sistemului de automatizare va cuprinde:
- proiectul de automatizare al centralei termice;
- specificaţii tehnice şi documente de garanţie pentru elementele sistemelor de automatizare care sunt supuse programelor automate de autoverificare a funcţionãrii;
- pentru componentele care fac parte din buclele de protecţie automatã se vor prezenta documentele de atestare a acestora cã sunt adecvate utilizãrii la cazane cu funcţionare fãrã supraveghere permanentã (certificate de garantare a încadrãrii aparatelor în categoria "cu grad ridicat de siguranţã la defect" = "fail safe");
- program/procedurã de încercare tehnicã periodicã la fiecare 24, respectiv 72 de ore, a componentelor sistemului.

B.4. Cerinţe referitoare la dotarea suplimentarã a sistemelor de automatizare individuale ale cazanelor
Sistemul va fi prevãzut cu circuite specializate de transmitere la distanţã (la un panou de telesemnalizare amplasat într-o camerã de comandã centralã sau camerã de gardã) a alarmelor şi semnalizãrilor preventive care necesitã intervenţia operatorului uman.
Dacã sistemul de automatizare este dotat cu controler digital acesta va fi cu rezervã automatã 100%.
Aparatele locale din circuitele de protecţie vor fi dublate astfel ca circuitele sã funcţioneze pe principiul semnalelor dublate (unu din douã).
B.4.1. Cerinţe privind dotarea suplimentarã a cazanelor de abur
Fiecare cazan de abur fãrã supraveghere permanentã va fi dotat cel puţin cu urmãtoarele:
- buclã de reglare automatã a alimentãrii cu apã (buclã de nivel);
- douã dispozitive de protecţie, limitatoare de nivel minim, independente, cu program de autocontrol periodic care vor fi integrate în circuitul de protecţie de nivel;
- un dispozitiv limitator de nivel maxim cu program de autocontrol periodic, şi posibilitatea emiterii unui semnal de alarmã care sã fie transmis la panoul de telesemnalizare;
- buclã de reglare automatã a sarcinii;
- un circuit de protecţie activat de doi senzori de presiune de tipul "presostat" care sã declanşeze cazanul în cazul în care valoarea maximã admisã a presiunii de lucru a cazanului este depãşitã; supapele mecanice de siguranţã ale cazanului vor interveni ca regulatoare directe de presiune, înaintea creşterii presiunii aburului la valoarea de setare a presostatelor de protecţie, acestea din urmã oprind focul numai în cazul în care presiunea creşte în continuare şi dupã ce supapele de siguranţã mecani ce se deschid;
- supraveghetoare de flacãrã prevãzute cu autocontrol intrinsec;
- la cazanele de abur cu circulaţie forţatã, suplimentar faţã de bucla de reglare a alimentãrii cu apã, cu un circuit de protecţie suplimentar dotat cu doi senzori care sã acţioneze interconectaţi (unu din doi) şi sã sisteze alimentarea cu combustibil a arzãtoarelor dacã debitul de circulaţie prin cazan scade sub limita minimã stabilitã pentru funcţionarea în siguranţã;
- la cazanele de abur cu supraîncãlzitor trebuie sã se prevadã o buclã de reglare automatã a temperaturii de supraîncãlzire dacã temperaturile posibil de realizat sunt mai mari decât temperatura de supraîncãlzire stabilitã prin proiect; în aceste cazuri sistemul de automatizare trebui sã cuprindã suplimentar un circuit de protecţie, activat de un senzor de temperaturã care determinã, în cazul depãşirii temperaturii maxime de supraîncãlzire a aburului, oprirea alimentãrii focarului; circuitul de prote cţie poate lipsi, fiind înlocuit de un înregistrator continuu a temperaturii, dacã prin proiectul cazanului se garanteazã siguranţa la solicitãri termice de duratã a elementelor mecanice aflate în circuitul tehnologic al aburului supraîncãlzit;
- la cazanele la care prin proiect este necesarã menţinerea nivelului maxim al apei în cazan sub o anumitã limitã în toate regimurile de funcţionare, sistemul de automatizare va cuprinde obligatoriu un circuit de protecţie pentru nivelul maxim; un singur sesizor este suficient pentru acest circuit; acţiunea circuitului de protecţie poate fi deschiderea controlatã a unui robinet de "golire rapidã" şi nu neapãrat declanşarea cazanului;
- dispozitiv limitator de conductivitate a apei din cazan;
- buclã de reglare automatã a purjei continue;
- buclã de reglare automatã a purjei periodice;
- sistem de înregistrare automatã a parametrilor şi evenimentelor în timpul funcţionãrii.
B.4.2. Condiţii privind dotarea suplimentarã a cazanelor de apã fierbinte
Fiecare cazan de apã fierbinte fãrã supraveghere permanentã, va fi dotat cu:
- buclã de reglare automatã a sarcinii;
- douã dispozitive de protecţie limitatoare de temperaturã maximã, independente, cu program de autocontrol periodic;
- circuite de protecţie cu senzori dublaţi pentru presiunea minimã şi maximã a apei la intrarea, respectiv ieşirea din cazan;
- un dispozitiv de protecţie limitator de debit minim de circulaţie prin cazan cu program de autocontrol periodic şi cu alarmã transmisã în sistemul de telesemnalizare;
- buclã de reglare a presiunii minime în instalaţie prin activarea pompelor de adaos;
- supraveghetoare de flacãrã cu autocontrol intrinsec;
- un sistem de înregistrare automatã a parametrilor şi evenimentelor în timpul funcţionãrii.

B.5. Cerinţe suplimentare pentru sistemul de automatizare al centralei termice (automatizarea echipamentelor tehnologice anexe)
Funcţionarea unui cazan nu este independentã de echipamentele termomecanice anexe din centrala termicã. Aceasta impune condiţii suplimentare pentru sistemele de automatizare ale principalelor echipamente tehnologice, anexe termomecanice ale cazanului, pentru regimurile de funcţionare fãrã supraveghere permanentã.
B.5.1. Cerinţe referitoare la controlul apei de alimentare
În cazul cazanelor care funcţioneazã cu condens recuperat din procese tehnologice, sistemul de automatizare al centralei termice va cuprinde dispozitive specializate de sesizare a impurificãrii apei de alimentare cu uleiuri, acizi, substanţe organice sau impuritãţi mecanice. Sistemul va avea ca ieşire un semnal de semnalizare acusticã şi opticã transmis la panoul de telesemnalizãri la depãşirea pragului admisibil de impuritãţi în apa de alimentare.
Sistemul de automatizare al centralei trebuie prevãzut cu dispozitiv de protecţie limitator de conductivitate a condensului recuperat şi cu sistem de evacuare automatã a condensului necorespunzãtor.
B.5.2. Cerinţe referitoare la sistemul de automatizare al degazoarelor termice
Dacã în circuitul de alimentare cu apã al cazanelor existã un echipament pentru degazarea termicã, acesta trebuie prevãzut cu un sistem de automatizare care sã cuprindã cel puţin bucle de reglare automatã a presiunii, nivelului şi temperaturii. În cazul unui degazor termochimic bucla de reglare a presiunii poate lipsi.
B.5.3. Cerinţe referitoare la sistemul de automatizare al instalaţiei de alimentare cu combustibil din centrala termicã
Sistemul de alimentare cu combustibil al centralei termice va cuprinde cel puţin buclele automate de reglare a nivelului în rezervoarele de combustibil lichid, a presiunii şi temperaturii (la combustibili lichizi), în scopul menţinerii acestor parametrii constanţi în inelul de combustibil al centralei şi la intrarea în rampele instalaţiilor de ardere de la fiecare cazan.
B.5.4. Cerinţe referitoare la sistemul de control al atmosferei din centrala termicã
Indiferent de sursa de aer de ardere, pentru cazanele care funcţioneazã în centrala termicã vor fi prevãzute sesizoare pentru detectarea scãpãrilor de gaze combustibile şi de gaze de ardere în incinta centralei. Sistemul de automatizare în care se integreazã aceste sesizoare va transmite semnale de alarmã optice şi acustice la panoul central de telesemnalizare. În cazuri stabilite prin proiect se va comanda automat şi oprirea focului la cazane.
B.5.5. Cerinţe referitoare la supravegherea surselor de energie auxiliarã necesare funcţionãrii sistemului de automatizare
Alimentarea cu energie electricã a sistemului de automatizare de la cazane trebuie sã fie realizatã de la douã surse independente cu posibilitatea de anclanşare automatã a rezervei, fãrã perturbarea funcţionãrii sistemului, în cazul întreruperii uneia dintre acestea.
În cazuri speciale, prevãzute prin proiect, în care oprirea în siguranţã a cazanului necesitã acţionarea electricã a unor organe de execuţie pentru o perioadã de timp determinatã, se va prevedea şi o sursã auxiliarã de avarie (de tipul generator Diesel) şi condiţiile de verificare periodicã a disponibilitãţii funcţionale a acesteia.
Starea surselor de alimentare cu energie electricã va fi telesemnalizatã la panoul din camera de comandã/camera de gardã unde sunt transmise şi celelalte semnalizãri referitoare la funcţionarea cazanelor.
În cazul sistemelor de automatizare care au organe de execuţie acţionate şi cu aer comprimat, instalaţia de alimentare cu aer instrumental va fi prevãzutã cu propriile bucle de reglare şi starea de funcţionare a acestora va fi monitorizatã la tabloul de telesemnalizãri.

B.6. Oprirea manualã în situaţii de pericol
Sistemul trebuie prevãzut cu "întreruptoare de avarie locale", amplasate lângã agregatele care trebuie oprite imediat, în situaţii de pericol. De asemenea, sistemul trebuie prevãzut cu cel puţin un întreruptor de avarie local, amplasat într-un loc vizibil marcat, de la care se poate întrerupe ferm alimentarea cu combustibil a instalaţiei de ardere a cazanelor.

B.7. Cerinţe referitoare la modul de efectuare a exploatãrii centralelor fãrã supraveghere permanentã
Regimul de funcţionare fãrã supraveghere permanentã se caracterizeazã prin faptul cã prezenţa operatorului/fochistului în sala cazanelor nu este obligatorie în tot timpul funcţionãrii cazanelor şi instalaţiilor din centralã.
Sistemele de automatizare trebuie sã fie proiectate şi realizate astfel încât sã preia conducerea/supravegherea instalaţiilor în perioadele în care prezenţa operatorului/fochistului autorizat nu este obligatorie în sala cazanelor (24 sau 72 de ore). C onducerea este preluatã de buclele de reglare automatã, iar supravegherea de cãtre sistemele de protecţie şi programele de autocontrol al componentelor.
B.7.1. Cerinţe pentru derularea programelor de autocontrol
Prin proiectare programele de autocontrol a componentelor nu trebuie sã împiedice posibilitatea verificãrii manuale în orice moment a nivostatelor, termostatelor, presostatelor, limitatoarelor de debit din circuitele de protecţie.
Programele de autocontrol trebuie sã respecte urmãtoarele cerinţe minime:
- intervalele de timp între încercãrile de autocontrol nu vor fi mai mari de 6 ore;
- ocolirea (scoaterea din starea activã) a unui dispozitiv de protecţie (toate dispozitivele sunt dublate) este permisã pentru încercare timp de maxim 3 min dar ocolirea simultanã a douã dispozitive de protecţie nu va depãşi 30 s; excepţie fac detectoarele de flacãrã al cãror autotest nu poate depãşi 1 s;
- dacã secvenţa de încercare are rezultat negativ, chiar dacã mãrimea supravegheatã din proces este în limite normale, se va comanda declanşarea cazanului;
- partea circuitelor electrice din cadrul dispozitivelor supuse programelor de autocontrol care nu este încercatã, trebuie sã fie garantatã cu certificate de tip "fail safe", de cãtre producãtor;
- pentru circuitele de protecţie unde nu este obligatorie dublarea dispozitivelor directe de sesizare a mãrimii supravegheate din proces, dispozitivul unic va fi verificat prin încercãri de funcţionare electrice care trebuie sã fie efectuate automat la fiecare 2 min şi 30 s.
B.7.2. Cerinţe referitoare la obligaţiile deţinãtorului şi ale personalului de operare
Deţinãtorul/utilizatorul final este responsabil de asigurarea exploatãrii cazanelor şi a instalaţiilor din centrala termicã în condiţii de siguranţã. Autorizarea de funcţionare a centralelor termice fãrã supraveghere permanentã nu absolvã deţinãtorul de obligaţia de a asigura personal autorizat pentru exploatarea şi întreţinerea echipamentelor din centralã. Se permite doar ca operatorul autorizat sã nu fie prezent permanent în sala cazanelor în timpul funcţionãrii acestora. Personalul de operare va e fectua supravegherea sistemului în condiţiile descrise la pct. B.2. Indiferent de regimul de supraveghere aprobat (Sp-24 sau Sp-72), operatorul autorizat/fochistul va fi prezent în centrala termicã în timpul procesului de pornire de la rece a cazanelor. Procesul de pornire de la rece se considerã încheiat atunci când cazanul intrã în regim de funcţionare stabilizat.
Repornirile automate în procesul de reglare a sarcinii "tot-nimic" nu sunt considerate porniri de la rece şi nu necesitã prezenţa obligatorie a operatorului în sala cazanelor.
Dupã oprirea cazanului, comandatã de o protecţie, sistemul trebuie sã se blocheze şi repornirea trebuie sã se poatã face numai dupã resetarea circuitului de protecţie de cãtre operatorul uman şi numai în prezenţa acestuia în centrala termicã, în astfel de cazuri, repornirea este echivalentã cu pornirea de la "rece".
Prevederea unui circuit de comandã automatã a pornirilor şi opririlor cazanului în funcţie de o programare orarã este interzisã.
În timpul funcţionãrii în regim fãrã supraveghere permanentã operatorul de serviciu sau o persoanã competentã (a se vedea şi pct. B.1) desemnatã, trebuie sã asigure permanenţa la tabloul de telesemnalizare din camera de gardã (de comandã).
În timpul funcţionãrii cazanelor autorizate sã funcţioneze fãrã supraveghere permanentã în regim Sp-24, sau Sp-72, operatorul de serviciu va verifica la faţa locului, în sala cazanelor, cel puţin la sfârşitul unui interval de 24 sau 72 de ore, starea instalaţiilor tehnologice şi a elementelor sistemului de automatizare, va citi şi descãrca memoria dispozitivului de înregistrare a evenimentelor şi parametrilor de funcţionare ai cazanului din perioada anterioarã de funcţionare şi va reseta sistemul pentru o nouã perioadã de funcţionare fãrã supraveghere permanentã.
Pentru orice anomalie, constatatã la citirea înregistrãrilor sau la verificarea pe teren a stãrii componentelor sistemului de automatizare, se va solicita, dupã caz, intervenţia personalului autorizat (ASI). Dacã anomaliile constatate nu se pot remedia şi nu se poate prelua conducerea manualã a instalaţiilor, acestea vor fi oprite în siguranţã din funcţiune şi se va solicita intervenţia unor agenţi economici de specialitate autorizaţi în domeniul lucrãrilor la sisteme de automatizare (montare/PIF/ser vice/întreţinere şi reparare).
B.7.3. Cerinţe referitoare la înregistrarea automatã a parametrilor şi evenimentelor
Sistemele de automatizare ale centralelor termice echipate cu cazane fãrã supraveghere permanentã vor fi prevãzute cu dispozitive şi programe aferente pentru înregistrarea automatã a evenimentelor şi valorilor parametrilor din circuitele tehnologice supravegheate, precum şi a orelor de funcţionare în regim exclusiv automat pentru fiecare echipament în parte.
Informaţiile stocate trebuie sã fie verificate şi, dupã caz, transferate în sistemul de arhivare al datelor de urmãrire a funcţionarii cazanului (echivalentul registrului de urmãrire a funcţionãrii centralei termice în cazul regimului de supraveghere parmanentã) la sfârşitul fiecãrui interval de funcţionare fãrã prezenţa fochistului în sala cazanelor. Confirmarea efectuãrii acestei operaţiuni trebuie fãcutã automat de sistemul de automatizare în momentul resetãrii comandate de cãtre operatorul uman.
Dacã resetarea nu se face cel târziu la expirarea timpului aprobat pentru funcţionarea fãrã supraveghere permanentã, sistemul se blocheazã şi întrerupe în siguranţã funcţionarea în continuare a instalaţiilor din centrala termicã fãrã supraveghere permanentã. Resetarea nu poate fi validatã automat de cãtre sistem dacã verificãrile necesare la faţa locului nu s-au efectuat (recunoaşterea efectuãrii verificãrilor de cãtre sistem se proiecteazã în cadrul logicii de funcţionare a sistemului de înregistrare care trebuie sã contorizeze timpul de funcţionare fãrã supraveghere permanentã şi sã identifice verificãrile efectuate).
Datele stocate de cãtre sistemul de înregistrare trebuie sã poatã fi apelate în orice moment.

ANEXA C

Autorizarea agenţilor economici pentru proiectarea sistemelor de automatizare din centralele termice

C.1. Proiectele de realizare, instalare, montare şi/sau reparare, de modernizare a sistemelor de automatizare pentru cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice se elaboreazã de cãtre agenţi economici de proiectare specializaţi. Proiectele respective devin aplicabile doar dacã sunt avizate de cãtre ISCIR-INSPECT sau de cãtre agenţi economici de proiectare autorizaţi conform prevederilor prezentei anexe. Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le elaboreazã cã au respectat prevederile prescripţiilor tehnice în domeniu, Colecţia ISCIR. Documentaţiile tehnice/programele pentru efectuarea examinãrilor, verificãrilor şi investigaţiilor tehnice în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare în continuare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a sistemelor de automatizare de la echipamente vechi se elaboreazã numai de cãtre unitãţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, conform prezentei anexe.
C.2. În vederea autorizãrii, unitãţile de proiectare sau agenţii economici care au unitãţi de proiectare care elaboreazã proiecte pentru sisteme de automatizare din centralele termice vor înainta la ISCIR-INSPECT o cerere scrisã însoţitã de o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de proiectare, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitãţii acesteia.
C.3. Agenţii economici, respectiv unitãţile de proiectare autorizate, au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului pentru care solicitã autorizarea;
b) sã numeascã, prin decizie internã, personal tehnic de specialitate în numãr necesar care sã verifice proiectele elaborate din punct de vedere al siguranţei în funcţionare şi care sã rãspundã împreunã cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, semnând proiectele în acest sens;
c) sã adopte soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea sistemelor de automatizare şi a echipamentelor tehnologice supravegheate de acestea în condiţii de siguranţã, sã prevadã în documentaţia tehnicã încercãrile care trebuie sã fie efectuate de unitatea montatoare şi reparatoare la locul de funcţionare, precum şi de cãtre cei care exploateazã şi întreţin sistemul pentru verificarea realizãrii corecte a funcţiilor sistemului, rãspunzând de alegerea acestora şi de respectarea prevederilor prescripţi ilor tehnice, Colecţia ISCIR;
d) sã elaboreze în cadrul proiectelor desenul tip de ansamblu al sistemului de automatizare (P&I), schemele de principiu ale buclelor de reglare, de mãsurare şi de comandã, schemele desfãşurate ale circuitelor de protecţie şi de semnalizare, instrucţi unile de exploatare şi verificare periodicã cu principalele date tehnice care sã permitã verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţã a sistemului de automatizare şi ai echipamentului tehnologic deservit, pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare în exploatare;
e) sã elaboreze instrucţiuni tehnice şi programe detaliate pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea sistemelor de automatizare, şi componentelor acestora care sã serveascã şi pentru pregãtirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie şi verificare;
f) sã solicite în scris la ISCIR-INSPECT avizarea proiectelor elaborate, prezentând în acest sens proiectul verificat de personalul de specialitate menţionat la lit. b);
g) sã numeascã prin decizie internã, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmeazã sã avizeze conform proiectele proprii sau elaborate de terţi, în condiţiile precizate de prezenta anexã;
h) sã solicite la ISCIR-INSPECT împuternicire pentru avizarea conformã a proiectelor elaborate de cãtre personalul propriu sau de cãtre terţi;
i) sã avizeze conform proiectele pentru care primesc împuternicire scrisã din partea ISCIR-INSPECT şi sã ţinã evidenţa acestora într-un registru, conform modelului de la pct. C.8.2.
C.4. Personal tehnic de specialitate pentru verificare proiecte
Personalul tehnic de specialitate care verificã proiectele din punct de vedere al siguranţei în funcţionare, numit de unitatea de proiectare autorizatã de ISCIR-INSPECT, are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã verifice proiectele din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice;
- sã confirme cã a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu al sistemului şi pe schemele de identificare reprezentative ale buclelor de reglare, de protecţie, de comandã, de semnalizare şi de mãsurare ale sistemului, în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
C.5. Personal tehnic de specialitate pentru avizare conformã
C.5.1. Personalul tehnic de specialitate care urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conformã a proiectelor trebuie sã fie absolvent al unui institut de învãţãmânt superior tehnic de specialitate de lungã duratã şi sã aibã o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, din care cel puţin 2 ani în proiectare sau 5 ani în activitãţi de montare, punere în funcţiune, exploatare sisteme de automatizare industriale.
C.5.2. Personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT sã avizeze conform proiectele, are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã avizeze conform proiectele pentru care a primit împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;
- sã dovedeascã avizarea conformã prin aplicarea ştampilei pe planşele reprezentative ale documentaţiei de proiectare, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, precizând şi numãrul de exemplare avizate;
- sã participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.
C.6. Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de elaborare a proiectelor de montare şi/sau reparare
Documentaţia se întocmeşte de cãtre agentul economic (unitatea de proiectare) care solicitã autorizarea pentru elaborarea proiectelor sistemelor de automatizare. Aceasta se înainteazã la ISCIR-INSPECT şi va conţine:
a) adresã de solicitare în care trebuie sã se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea în care este amplasat sediul şi, dupã caz, atelierele de proiectare proprii (stradã, numãr, sector/judeţ, telefon, fax);
b) statutul agentului economic actualizat la zi, în care sã fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicitã autorizarea (în copie);
c) certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
d) certificatul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare (în copie);
e) memoriu tehnic care sã cuprindã domeniul pentru care se solicitã autorizarea, cu specificarea tipului de sistem de automatizare şi a parametrilor admişi (debit abur, putere termicã, volum maxim, presiune maximã, temperaturã maximã, fluide) şi a caracteristicilor funcţionale ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice din centrala termicã deservite de sistem;
f) procedurã privind modul de desfãşurare a activitãţii de proiectare (organizarea şi responsabilitãţile, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat etc.);
g) lista personalului tehnic de specialitate propus pentru avizarea conformã a proiectelor elaborate, cu: numele şi prenumele, pregãtirea teoreticã, vechimea în specialitate şi cea în domeniul specificat;
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului de la pct. C.9;
i) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
j) document din care sã rezulte cã personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioadã nedeterminatã;
k) lista principalelor proiecte elaborate de personalul propriu pentru care se solicitã autorizarea.
C.7. Model de autorizaţie de proiectare

ANTET ISCIR-INSPECT
Nr. .... din ...............


AUTORIZAŢIE DE PROIECTARE
(Conform procesului-verbal nr. .... din ...........)

1. Agentul economic:

(Denumirea)
(adresa)
(RC J.....; CF R......)

2. Domeniul autorizaţiei:

Proiectarea, verificarea şi avizarea conformã a proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice, elaborarea programelor de examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice a sistemelor de automatizare, conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR, având urmãtorii parametri:
3. Personal autorizat pentru avizarea conformã a proiectelor:

(numele personalului autorizat)

4. Menţiuni:

Orice schimbare faţã de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI DE PROIECTARE dacã nu este anunţatã în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmatã în termen de 30 de zile de cãtre ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanţii sãi legali, împreunã cu persoanele autorizate rãspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

5. Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: ............ (maxim 2 ani)

INSPECTOR DE STAT ŞEF, INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT,
...................... .........................

Inspector de specialitate,
.........................

C.8. Model de registru pentru avizãri conforme şi cerinţe referitoare la efectuarea examinãrilor, verificãrilor şi investigaţiilor tehnice

C.8.1. Model de registru pentru avizãri conforme proiecte


REGISTRU DE AVIZĂRI CONFORME PROIECTE DE ______________┌────┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────┬───────┬─────────┐
│Nr. │ Nr. │Denumi-│Tipul sistemului de automatizare şi │ Bene- │Nr. şi │
│crt.│proiect│rea │parametri de lucru ai echipamentelor │ ficiar│data │
│ │ │proiec-│tehnologice din CT │ │adresei │
│ │ │tului ├───────┬───────┬──────┬───────┬──────┤ │de împu- │
│ │ │ │ Tip │ Pmax. │Debit,│ Tmax. │Fluid │ │ternicire│
│ │ │ │sistem │ │Volum │ │ de │ │pt. │
│ │ │ │ │ │ │ │lucru │ │AVIZARE │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONFORMĂ │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴─────────┘

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────┐
│VERIFICAT conform PT ISCIR│ AVIZAT CONFORM │ │
├────────────┬─────────────┼────────────┬────────────┬────────────┤OBSERVAŢII│
│ Numele şi │ Semnãtura │ Numele şi │ Semnãtura │ Data │ │
│ prenumele │ │ prenumele │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘C.8.2. Cerinţe referitoare la efectuarea examinãrilor, verificãrilor şi investigaţiilor tehnice
Pentru efectuarea de examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice în vederea evaluãrii stãrii tehnice şi pentru întocmirea studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare în continuare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente a sistemelor de automatizare pot fi admişi numai agenţi economici (unitãţi) de proiectare care posedã autorizaţie de proiectare eliberatã de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prezentei anexe (a se vedea modelul de la pct. C.7), corespunzãtoare domeniului de echip amente automatizate şi tipului de sisteme de automatizare la care se executã lucrãrile de examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice.
Suplimentar, faţã de condiţiile generale pe care trebuie sã le îndeplineascã aceşti agenţi economici pentru autorizarea de a proiecta şi aviza proiecte de automatizare, pentru fiecare lucrare de examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice executatã trebuie:
a) sã numeascã, prin decizie internã, un responsabil pentru lucrarea respectivã, din cei autorizaţi pentru avizarea proiectelor, care sã avizeze programele de examinãri, verificãri şi investigaţii întocmite, înainte de transmiterea acestora la ISCIR-INSPECT;
b) sã reconstituie proiectul sistemului de automatizare supus investigaţiilor tehnice pe baza proiectului iniţial sau pe baza relevãrii atunci când proiectul iniţial nu mai este disponibil;
c) sã elaboreze programul de examinãri, încercãri, investigaţii şi studiile specifice scopului urmãrit şi sã le transmitã pentru avizare la ISCIR-INSPECT;
d) sã asigure, sub proprie responsabilitate derularea efectivã a programului de examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice avizat de ISCIR-INSPECT, folosind personal autorizat şi mijloacele tehnice de mãsurare şi control corespunzãtoare;
e) sã întocmeascã raportul final al lucrãrilor de examinãri, verificãri şi investigaţii tehnice care va cuprinde concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a sistemului de automatizare, care va fi avizat de responsabilul desemnat şi va fi prezentat la ISCIR-INSPECT;
f) sã elaboreze instrucţiuni tehnice pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea sistemului atunci când sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obţinute în urma evaluãrii stãrii tehnice şi/sau studiului efectuat.

C.9. Model de decizie internã pentru numirea responsabilului autorizat de ISCIR-INSPECT

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

DECIZIE
Nr. .... din ..........

Unitatea ...................... reprezentatã prin ........................
manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de sigu-
ranţã a instalaţiilor mecanice sub presiune, prin care unitãţile de proiec-
tare, montatoare şi/sau reparatoare precum şi cele care deţin aceste insta-
laţii, sunt obligate sã numeas cã personal tehnic (ingineri şi tehnicieni de
specialitate), în raport cu numãrul şi complexitatea instalaţiilor, care sã
fie autorizat de ISCIR-INSPECT, în vederea aplicãrii mãsurilor prevãzute de
prescripţiile tehnice,

DECIDE:

1. Domnul (Doamna) ........................................ de specialitate
.................... având funcţia de ................. începând cu data de
............ se numeşte*) ...................... în cadrul unitãţii, urmând
a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2. Responsabilul*) ......................... este obligat sã cunoascã şi sã
aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor
tehnice, Colecţia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezultã din prescrip-
ţiile tehnice, Colecţia ISCIR.
3. Activitatea responsabilului*) ......................... va fi coordonatã
şi îndrumatã din partea conducerii de ......................, care rãspunde
împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vi-
goare şi a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
4. Încãlcarea obligaţiilor prevãzute în prescripţiile tehnice, Colecţia IS-
CIR, atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau pena-
lã a celor vinovaţi.
5. Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr. ...... din .......... şi
devine definitivã dupã autorizarea responsabilului de cãtre ISCIR-INSPECT.

MANAGER, OFICIU JURIDIC
(Numele, prenumele, (Numele, prenumele
semnãtura şi ştampila,) şi semnãtura)

____________
*) Se completeazã, dupã caz: - Responsabil cu avizarea conformã a proiectelor (RACP);
- Responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL).

C.10. Avizarea proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazane de abur, de apã fierbinte, de apã caldã şi pentru echipamente tehnologice anexe din centralele termice
C.10.1. Avizarea conformã a proiectelor, în vederea montãrii sistemului în centrala termicã şi a derulãrii procedurilor de autorizare de funcţionare a echipamentului tehnologic deservit de sistemul de automatizare, se face de cãtre ISCIR-INSPECT sau, prin împuternicire scrisã, de cãtre agenţii economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru proiectare.
C.10.2. Avizarea conformã a proiectelor sistemelor de automatizare pentru cazanele vechi "second hand" (care nu fac obiectul <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002 ), care se procurã din import exclusiv pentru uzul propriu al agenţilor economici importatori , se va face de cãtre ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al acesteia, de cãtre o unitate de proiectare autorizatã de ISCIR-INSPECT, numai pe baza unui raport de examinare şi investigaţii tehnice favorabil, rezultat în urma efectuãrii lucrãrilor respecti ve la sistemul de automatizare al echipamentului tehnologic respectiv de cãtre un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT în acest sens.
Examinãrile şi investigaţiile tehnice se vor face în baza unui program de examinãri şi investigaţii prezentat spre avizare la ISCIR-INSPECT înaintea începerii lucrãrilor respective. Examinãrile şi investigaţiile tehnice se pot efectua şi de cãtre agentul economic care executã acelaşi tip de lucrãri asupra echipamentului tehnologic (cazan de abur, de apã fierbinte/caldã) deservit de sistemul de automatizare, cu condiţia ca acesta sã facã dovada cã dispune de mijloacele materiale adecvate şi de personal tehnic de specialitate competent.
Personal de specialitate competent: personalul care are cunoştinţe practice, teoretice şi experienţa necesarã în domeniul tipului de sistem de automatizare pentru care efectueazã examinãrile şi investigaţiile tehnice încât poate depista defectele şi anomaliile în funcţionarea componentelor sistemului pe care le verificã. Scopul examinãrilor şi investigaţiilor tehnice este de a evalua gradul în care acestea pot îndeplini în continuare corect funcţiile care le sunt alocate în cadrul sistemului. În caz de necesitate, personalul de specialitate competent poate indica şi iniţia acţiuni corective.
Reproiectarea sistemului de automatizare se poate face numai de cãtre agenţi economici de specialitate autorizaţi, iar proiectul trebuie sã fie avizat conform prevederilor prezentei anexe, pentru a deveni aplicabil.
C.10.3. Confirmarea avizãrii proiectului se face prin aplicarea însemnelor:
a) în cazul în care avizarea se face de cãtre ISCIR-INSPECT:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AVIZAT │
│ ORGAN ISCIR-INSPECT │
│ Unitatea ISCIR Numele ........................... │
│ ............................. Prenumele ........................ │
│ Data ........................ Semnãtura ........................ │
│ │
│ Nr. de înregistrare a proiectului la ISCIR-INSPECT: │
│ .................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

b) în cazul în care avizarea se face de cãtre unitãţile de proiectare auto-
rizate şi împuternicite în scris de ISCIR-INSPECT pentru avizarea proiectul
respectiv:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AVIZAT │
│ UNITATE AUTORIZATĂ de ISCIR-INSPECT │
│ │
│ Denumirea unitãţii ................................................. │
│ Nr. autorizaţiei ................................................... │
│ Nr. împuternicirii Numele ......................... │
│ .............................. Prenumele ...................... │
│ Data ......................... Semnãtura ...................... │
│ Nr. de înregistrare a proiectului la ISCIR-INSPECT: │
│ ....................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘C.10.4. Verificarea şi înregistrarea proiectelor
Verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanţa cu prevederile prezentei prescripţii tehnice se efectueazã, preliminar avizãrii, de cãtre unitãţile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT. Confirmarea verificãrii se va face prin aplicarea în semnului:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ VERIFICAT - Corespunde PT C 11 │
│ UNITATE AUTORIZATĂ de │
│ ISCIR-INSPECT │
│ Denumirea unitãţii ................................................. │
│ Nr. autorizaţiei ................................................... │
│ Numele ............................ │
│ Prenumele ......................... │
│ Data ......................... Semnãtura ......................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Împuternicirea de avizare a proiectelor se obţine de la ISCIR-INSPECT în baza unei solicitãri scrise la care se ataşeazã urmãtoarele:
- documentaţia de identificare a proiectului pentru a cãrui avizare se solicitã împuternicirea; aceasta va cuprinde cel puţin urmãtoarele:
● memoriu tehnic;
● desenul tip de ansamblu al sistemului de automatizare (P&I);
● schemele de principiu a funcţiilor de automatizare;
- copie de pe autorizaţia deţinutã;
- numele persoanei din cadrul unitãţii care a efectuat verificarea proiectului;
- propunerea privind persoana autorizatã din cadrul unitãţii care va efectua avizarea.
Nu toate proiectele pentru care se acordã împuternicirea de avizare vor primi şi un numãr de înregistrare (proiectele de reparaţii şi de reinstalare, care nu modificã esenţial principiul sistemului de automatizare, nu se înregistreazã la ISCIR-INSPECT ).


ANEXA D

Autorizarea agenţilor economici pentru efectuarea lucrãrilor de specialitate la sisteme de automatizare din centrale termice (montare/instalare, PIF, service/reparare)

D.1. În vederea acordãrii autorizaţiei de a executa lucrãri de montare, punere în funcţiune, service-reparare la sistemele automate ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, agentul economic va înainta la ISCIR-INSPECT IT, în raza cãreia îşi are sediul, o documentaţie întocmitã în conformitate cu prevederile prezentei anexe.
Pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei, cererea se va depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitãţii acesteia.
D.2. Agenţii economici autorizaţi au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã execute lucrãrile în conformitate cu proiectul sistemului de automatizare respectiv, cu prevederile standardelor şi ale normativelor tehnice aplicabile tipului de lucrãri de specialitate executate la sisteme de automatizare, cu prevederile propriului Sistem de Management al Calitãţii şi cu cele din prezenta anexã, rãspunzând de aplicarea corespunzãtoare a acestora pe toatã durata prevãzutã pentru utilizarea instalaţiei;
b) agenţii economici montatori trebuie sã verifice înainte de începerea montãrii sistemului de automatizare, a cãrui asamblare se efectueazã la locul de funcţionare, corespondenţa subansamblurilor primite de la furnizor cu documentaţia tehnicã de proi ectare;
c) sã se asigure, înainte de începerea lucrãrilor de montare sau reparare, cã documentaţia/proiectul sunt avizate conform prevederilor prezentei anexe;
d) sã foloseascã la lucrãrile de montare şi/sau reparare, pentru elementele sudate ale sistemului de automatizare, tehnologii de execuţie şi de examinare având la bazã proceduri de sudare omologate;
f) sã foloseascã la lucrãrile specifice numai personal calificat;
g) sã posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, şi standardele specifice domeniului de lucrãri pentru care solicitã autorizarea;
i) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi un registru de evidenţã pentru fiecare categorie de lucrãri pentru care au fost autorizaţi; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi au sediul;
j) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sã-şi poatã îndeplini în condiţii bune sarcinile prevãzute şi sã comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT, în raza cãreia îşi au sediul, orice schimbare a personalului tehnic respectiv;
k) sã implementeze Sistemul de Management al Calitãţii, prin elaborarea manualelor de asigurare a calitãţii, a procedurilor de verificare a calitãţii, de control şi încercãri specifice şi prin aplicarea acestora;
l) sã numeascã personal tehnic propriu pentru verificarea lucrãrilor care fac obiectul autorizãrii (RSL), tehnicieni de specialitate, în raport cu tipul şi complexitatea sistemelor de automatizare la care efectueazã lucrãrile, care sã fie autorizat în acest scop de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi au sediul;
m) sã facã dovada dotãrilor tehnice specifice domeniului de autorizare.
D.3. Responsabilul cu supravegherea lucrãrilor (RSL)
Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea montãrii şi/sau reparãrii, punerii în funcţiune şi service-lui la sistemele de automatizare are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
- sã cunoascã legislaţia, prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte actele normative în domeniu;
- sã verifice introducerea în execuţie numai a proiectelor avizate conform de cãtre ISCIR-INSPECT sau de cãtre unitãţi de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT în acest scop;
- sã verifice introducerea în execuţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la terminarea lucrãrilor, din punct de vedere al respectãrii prevederilor din documentaţia de execuţie şi ale prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi sã supunã la încercãri sistemul de automatizare şi componentele acestuia;
- sã încheie documente de verificare în care sã consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinãrilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;
- sã verifice registrele de evidenţã a lucrãrilor executate şi sã urmãreascã ţinerea la zi a acestora;
- sã participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.
D.4. Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a executa lucrãri de montare, punere în funcţiune, service/reparare la sisteme de automatizare pentru cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice
Documentaţia se întocmeşte de cãtre agentul economic care solicitã autorizarea pentru executarea lucrãrilor de montare, punere în funcţiune, service/reparare la sisteme de automatizare pentru cazane şi echipamente tehnologice anexe din centrale termice. Aceasta se înainteazã la ISCIR-INSPECT IT şi va conţine:
a) adresã de solicitare, în care trebuie sã se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea în care este amplasat sediul şi, dupã caz, atelierele de montare/service/reparare proprii (stradã, numãr, sector/judeţ, telefon, fax);
b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care sã fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicitã autorizarea (în copie);
c) certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
d) certificatul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare (în copie);
e) memoriu tehnic, care va cuprinde:
- felul lucrãrilor (montare, punere în funcţiune, service/reparare);
- domeniul autorizaţiei (sisteme de automatizare pneumatice, electronice analogice, digitale sau combinaţii ale acestora), cu precizarea parametrilor admişi pentru cazanele şi echipamentele tehnologice din centralele termice controlate şi supravegheate automat în funcţionare de aceste sisteme de automatizare (debit abur, presiune, debit caloric, temperaturã, volum maxim, presiune maximã, temperaturã minimã/maximã, fluide), a caracteristicilor funcţionale şi a regimului de supraveghere impus operatorului (supraveghere permanentã sau supraveghere periodicã);
- tipurile şi caracteristicile funcţional-constructive ale principalelor componente ale sistemelor de automatizare pentru care se executã lucrãrile;
- descrierea tipurilor principale de operaţii/activitãţi din cadrul categoriei de lucrãri pentru care se solicitã autorizarea;
- procedurile operaţionale/instrucţiunile de lucru utilizate la efectuarea principalelor activitãţi din cadrul lucrãrilor pentru care se solicitã autorizarea;
- pentru lucrãrile de montare sau reparare a sistemelor de automatizare, care necesitã executarea de suduri la montarea diafragmelor de mãsurare pentru abur sau apã fierbinte la traseele de impuls ale traductoarelor de presiune, la montarea armãturilor de nivel, la montarea tecilor de protecţie pentru traductoarele de temperaturã pe circuite tehnologice sub presiune şi altele similare, se vor prezenta procedurile de sudare omologate ce vor fi folosite în execuţia lucrãrilor respective;
- mijloacele de control corespunzãtoare verificãrii conformitãţii lucrãrilor executate, la sistemele de automatizare;
- natura şi volumul lucrãrilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici;
f) procedurile generale de sistem privind modul de desfãşurare a activitãţii de montare, punere în funcţiune şi/sau service/reparare (organizarea şi responsabilitãţile, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile specifice domeniului de montare, punere în funcţiune şi service/reparare a sistemelor de automatizare care controleazã şi supravegheazã automat cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice etc.);
g) lista cuprinzând numele, pregãtirea de bazã şi vechimea în specialitate a personalului tehnic propriu, numit de agentul economic şi propus sã fie autorizat de cãtre ISCIR-INSPECT IT ca responsabil pentru supravegherea lucrãrilor (RSL) şi, dupã caz, ca responsabil tehnic cu sudura (RTS);
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa C;
i) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
j) document din care sã rezulte cã personalul propus pentru autorizare este angajatul unitãţii pe perioadã nedeterminatã.

NOTE:
La memoriul tehnic (lit. e)) se vor ataşa documente care vor cuprinde urmãtoarele:
a) dotarea cu utilaje de execuţie a lucrãrilor de montare şi/sau reparare, scule, dispozitive şi aparaturã specializatã pentru punerea în funcţiune şi service, pe care unitatea le deţine;
b) dotarea cu dispozitive şi aparaturã specializatã pentru mãsurarea şi verificarea conformitãţii lucrãrilor executate (dispozitive şi aparate pentru mãsurarea semnalelor pneumatice, electrice, electronice şi digitale vehiculate în sistem, pentru mãsurarea timpilor, temperaturilor, presiunilor etc.);
c) dupã caz, lista sudorilor autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, Colecţia ISCIR, din cadrul unitãţii;
d) pentru activitãţile de punere în funcţiune şi service, dotarea cu mijloace corespunzãtoare pentru efectuarea verificãrilor şi reglarea componentelor sistemului din circuitele de mãsurare presiuni, temperaturi, debite etc.;
g) dotarea cu standuri pentru încercãri şi verificãri: la presiune hidraulicã, la presiune pneumaticã, ale dispozitivelor de mãsurare şi execuţie din circuitele de siguranţã (armãturi de nivel, presostate, traductoare, organe de execuţie, regulatoare directe etc.), inclusiv dotarea cu aparaturã de mãsurare şi verificare a acestora;
h) lista referitoare la lucrãrile efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici (care va cuprinde: lucrãrile cuprinse în contractul de colaborare şi felul în care acestea se realizeazã, denumirea agentului economic cu care se efectueazã colaborarea etc.).

D.5. Model de autorizaţie pentru executarea lucrãrilor de montare şi/sau reparare

ANTET ISCIR-INSPECT IT
Nr. .... din ................

AUTORIZAŢIE
(Conform procesului-verbal nr. .... din ..................)

1. Agentul economic:

(Denumirea)
(adresa)
(RC J.....; CF R......)

2. Domeniul autorizaţiei:
Montare, punere în funcţiune, service/reparare, executarea examinãrilor, verificãrilor şi investigaţiilor tehnice în vederea evaluãrii stãrii tehnice la sisteme de automatizare ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice supuse prevederilor prescripţiei tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR, având urmãtorii parametri:
3. Personal autorizat:
a) Responsabil cu supravegherea lucrãrilor: (numele personalului autorizat)
b) Responsabil tehnic cu sudura: (numele personalului autorizat)
4. Menţiuni:
Orice schimbare faţã de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI dacã nu este anunţatã în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmatã în termen de 30 de zile de cãtre ISCIR-INSPECT emitentã. Agentul economic, prin reprezentanţii sãi legali, împreunã cu persoanele autorizate rãspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.
5. Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: ........... (maxim 2 ani)

INSPECTOR ŞEF, Şef Serviciu (Birou),
...................... ........................

Inspector de specialitate,
........................

ANEXA E

Autorizarea personalului de supraveghere şi întreţinere operativã a sistemelor de automatizare din centralele termice (ASI)

E.1. Generalitãţi
Personalul autorizat, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, pentru supravegherea şi întreţinerea operativã a sistemelor de automatizare care echipeazã cazane de abur, de apã fierbinte sau de apã caldã şi instalaţii termomecanice anexe din centralele termice poartã denumirea de "AUTOMATIST PENTRU SUPRAVEGHERE ŞI ÎNTREŢINERE" (ASI).
E.1.1. Obligaţiile şi responsabilitãţile ASI
Automatistul pentru supraveghere şi întreţinere asigurã şi rãspunde de buna funcţionare a componentelor sistemelor de protecţie-automatizare care echipeazã cazanele de abur, de apã fierbinte/caldã şi instalaţiile tehnologice anexe aflate în exploatare în centralele termice prin urmãtoarele activitãţi:
- supraveghere în funcţionare a sistemelor de automatizare care echipeazã cazanele şi anexele termomecanice din centralele termice;
- întreţinere curentã (înlocuire consumabile, înlocuire piese de uzurã şi de schimb, mici reparaţii, refacerea reglajelor şi a setãrilor aparatelor) la elementele de comandã, monitorizare, execuţie şi protecţie automatã din componenţa sistemelor;
- executã şi rãspunde de verificãrile periodice ale sistemului şi de prezentarea aparatelor de mãsurare la verificarea metrologicã la termenele scadente.
E.2. Condiţii de autorizare
Pentru a fi înscrişi la cursul de instruire în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT IT, candidaţii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
- au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
- au absolvit învãţãmântul obligatoriu;
- sunt calificaţi în domeniul automatizãrilor industriale sau într-un domeniu înrudit;
- sunt apţi din punct de vedere medical pentru prestarea activitãţii pentru care solicitã autorizarea şi prezintã o adeverinţã medicalã cu menţiunea "Apt pentru prestarea activitãţii operative de automatist pentru supraveghere şi întreţinere sisteme de automatizare la cazane şi echipamente tehnologice din centrale termice".
E.3. Organizarea cursurilor de instruire
E.3.1. Cursurile de instruire în vederea autorizãrii personalului de exploatare pot fi organizate de ISCIR-INSPECT IT sau de unitãţi de specialitate care solicitã acest lucru.
În vederea autorizãrii personalului de exploatare, ISCIR-INSPECT IT sau alte unitãţi de specialitate, care vor solicita aceasta, vor organiza cursuri de specializare (teoreticã şi practicã).
ISCIR-INSPECT IT sau alte unitãţi de specialitate care organizeazã cursuri de specializare trebuie sã fie autorizate conform legislaţiei în vigoare privind formarea profesionalã a adulţilor.
Unitãţile de specialitate care solicitã deschiderea unui curs pentru specializarea personalului trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
- sã facã dovada cã au ca obiect de activitate organizarea de cursuri de specializare şi sunt autorizate conform legislaţiei în vigoare;
- sã dispunã de instructori de specialitate (lectori calificaţi);
- sã dispunã de mijloace didactice adecvate scopului;
- sã facã dovada posibilitãţii efectuãrii pregãtirii teoretice şi practice a cursanţilor.
E.3.2. Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni şi maiştri de specialitate sau de specialitãţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea, care îndeplinesc criteriile de experienţã profesionalã în domeniul exploatãrii instalaţiilor şi cunosc prevederile prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR.
E.3.3. Avizarea deschiderii cursurilor de instruire
E.3.3.1. Deschiderea cursurilor va fi avizatã de ISCIR-INSPECT IT. în acest scop, unitatea care organizeazã aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT IT cererea însoţitã de documentaţia tehnicã, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea (deschiderea) cursurilor. Documentaţia tehnicã se va întocmi în douã exemplare şi va cuprinde:
a) programa analiticã dezvoltatã pe lecţii şi desfãşuratã sub formã de orar, care va cuprinde:
- obiectul (tema) lecţiilor (teorie şi practicã);
- numãrul de ore (teorie şi practicã);
- data, ora şi locul desfãşurãrii lecţiilor cu precizarea lectorului/instructorului;
b) suportul de curs, respectiv documentaţia de referinţã pentru programa analiticã, care se va pune la dispoziţia cursanţilor;
c) tabelul cuprinzând numele şi prenumele lectorilor, pregãtirea profesionalã, funcţia şi locul de muncã (dupã caz);
d) tabelul cu numele şi prenumele, ziua, luna şi anul naşterii, seria şi numãrul actului de identitate sau CNP, pregãtirea şcolarã şi calificarea profesionalã ale cursanţilor;
e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor şi ale supraveghetorului de practicã, precum şi tipul instalaţiei şi orarul de efectuare a stagiului de practicã;
f) dosarele personale ale candidaţilor (într-un singur exemplar), întocmite de organizatorul cursului de specializare, care trebuie sã conţinã:
- copie de pe actul de identitate;
- copie de pe actul de absolvire a învãţãmântului obligatoriu (prevãzut pentru categoria de calificare pe care o are candidatul) şi copie de pe certificatul de cãsãtorie, dacã este cazul;
- copie de pe actul de calificare în domeniul automatizãrilor industriale sau în alt domeniu înrudit;
- adeverinţã medicalã (prevãzutã la pct. E.2).
Deschiderea cursurilor de specializare nu se poate face decât dupã obţinerea avizului de la ISCIR-INSPECT IT.
E.3.3.2. Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va verifica toate documentele prezentate de organizatorul cursului şi, dupã caz, va elibera avizul de deschidere conform modelului de la pct. E.12.
E.3.3.3. Se pot efectua modificãri ulterioare în documentaţia care a stat la baza avizãrii cursului numai în intervalul celor 15 zile menţionate la pct. E.3.3.1, la solicitarea scrisã şi motivatã a organizatorului cursului şi numai cu avizul ISCIR-INS PECT IT.
E.3.3.4. Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT pot efectua, pe parcurs, verificãri privind modul cum se desfãşoarã cursurile de specializare, luând mãsuri corespunzãtoare, dupã caz.
E.3.3.5. Dupã absolvirea cursului de instruire, participanţilor li se vor elibera adeverinţe de absolvire, conform modelului de la pct. E.8 şi adeverinţe de practicã, conform modelului de la pct. E.9.
E.3.3.6. Candidaţii care au studii superioare, cei care au absolvit liceul industrial de specialitate în domeniul automatizãrilor sau într-un domeniu înrudit şi au diplomã de bacalaureat, maiştrii şi absolvenţii şcolilor profesionale în domeniul automatizãrilor, care au prestat activitatea de automatist de întreţinere sau o activitate echivalentã în centrale termoelectrice o perioadã de peste 1 an, sau în centrale termice o perioadã de 2 ani, se pot prezenta la examenul de autorizare fãrã sã fie nece sarã absolvirea unui curs de specializare, condiţiile privind practica putând fi echivalate, de la caz la caz, în funcţie de vechimea şi continuitatea în activitate.
E.4. Categorii de autorizare
Categoria de autorizare depinde de tipul şi complexitatea sistemelor de automatizare şi de tipul cazanelor pe care aceste sisteme de automatizare le controleazã

Tabelul E.1. - Categorii de autorizare pentru ASI┌─────────┬────────────────┬───────────────────┬────────────────┬──────────┐
│ Clasa │Tipul sistemului│tipul controlerelor│ Debit cazan │ Grupa de │
│ │de automatizare ├───────────────────┤(t/h sau Gcal/h)│autorizare│
│ │ │tipul regulatoa- │ │ │
│ │ │relor │ │ │
│ │ ├───────────────────┤ │ │
│ │ │tipul elementelor │ │ │
│ │ │de execuţie │ │ │
│ │ ├───────────────────┤ │ │
│ │ │tipul aparatelor │ │ │
│ │ │locale şi de panou │ │ │
├─────────┼────────────────┴───────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │programatoare electromecanice/scheme│ < 10 t/h; │ I │
│ │logice cu relee electrice │ ≤ 5 Gcal/h │ │
│ 1 ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │regulatoare electronice analogice/ │10-100 t/h │ │
│ │regulatoare pneumatice │inclusiv peste │ II │
│ │ │5 Gcal/h │ │
│ ├────────────────────────────────────┤ │ │
│ │elemente de execuţie mecanice/elec- │ │ │
│ │trice/pneumatice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │mecanice/electrice/electronice │peste 100t/h │ │
│ │analogice │orice debit │ III │
├─────────┼────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │electronice analogice/automate │ │ │
│ │programabile │ < 10 t/h; │ │
│ ├────────────────────────────────────┤ ≤ 5 Gcal/h │ I │
│ │regulatoare electronice analogice/ │ │ │
│ │digitale/regulatoare pneumatice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ 2 │servomotoare electronice/electrice/ │10-100 t/h │ │
│ │pneumatice │inclusiv peste │ II │
│ │ │5 Gcal/h │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │electronice analogice/afişaje │peste 100 t/h │ │
│ │digitale │orice debit │ III │
├─────────┼────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │automate programabile/microproce- │ < 10 t/h │ │
│ │soare/calculatoare de proces │ ≤ 5 Gcal/h │ I │
│ ├────────────────────────────────────┤ │ │
│ │regulatoare digitale/electronice │ │ │
│ 3 │analogice │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │servomotoare electronice/acţionãri │10-100 t/h │ │
│ │cu convertizoare de frecvenţã/ │inclusiv peste │ II │
│ │pneumatice │5 Gcal/h │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │display/electronice analogice/ │peste 100 t/h │ │
│ │afişaje digitale LCD │orice debit │ III │
└─────────┴────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┘
E.5. Programa analiticã pentru cursul de pregãtire în vederea autorizãrii ASI (Grupa I)


┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │Numãrul orelor de │
│ I Partea teoreticã şi practicã │ predare │
│ ├─────────┬────────┤
│ │Teoreticã│Practicã│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│1) Noţiuni generale referitoare la echipamentele │ 2 │ - │
│ tehnologice din centralele termice automatizate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│Mãrimi fizice caracteristice domeniului instalaţiilor │ 2 │ - │
│tehnologice din centralele termice: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Unitãţi de mãsurã; sisteme de unitãţi de mãsurã şi │ │ │
│ transformãri ale unitãţilor de mãsurã; │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Noţiuni despre cãldurã; │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Aburul şi proprietãţile sale; │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Noţiuni de teorie a arderii; combustibili; calculul │ │ │
│ arderii. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│2) Cazane de abur şi de apã fierbinte │ 2 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Date generale; clasificarea cazanelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu │ │ │
│sisteme de automatizare complexe (pentru a cãror suprave- │ │ │
│ghere şi întreţinere operativã urmeazã a fi autorizaţi │ │ │
│candidaţii) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│3) Combustibili şi arderea │ 2 │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Clasificarea şi proprietãţile combustibililor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Arderea; procesul de ardere al combustibililor. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│4) Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apã fierbinte│ 1 │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Noţiuni privind balanţa apã-abur într-o instalaţie de │ │ │
│ cazane │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii de calitate a apei de alimentare şi din cazan │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│5) Sisteme de automatizare specifice cazanelor de abur │ 4 │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Cerinţe esenţiale; prevederile Hotãrrrii Guvernului nr. │ │ │
│ 752/2002 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Prezentare generalã a criteriilor de alegere soluţiilor │ │ │
│ de proiectare a sistemelor de automatizare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- funcţiile de bazã ale sistemelor de automatizare de la │ │ │
│ cazane │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│6) Bucle de reglare; structurã şi condiţii generale │ 8 │ 4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Perturbaţii-tip; perturbaţii normale de funcţionare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Mãrimi caracteristice proceselor controlate de buclele │ │ │
│de reglare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Bucla de reglare a sarcinii cazanelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Bucle de reglare a alimentãrii cu apã a cazanelor cu │ │ │
│tambur(bucla de nivel); bucle de nivel cu 1, 2 şi 3 │ │ │
│semnale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Bucla de reglare a alimentãrii cu apã a cazanelor cu │ │ │
│strãbatere forţatã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Bucla de reglare a supraîncãlzirii aburului (bucla de │ │ │
│ supraîncãlzire) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Bucla de reglare a depresiunii în focar │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Bucle de reglare specifice cazanelor de apã fierbinte │ │ │
│ şi de apã caldã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│7) Subsisteme de protecţie automatã │ 8 │ 4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii generale pentru sistemele de protecţie ale │ │ │
│ cazanelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Subsistemul de protecţie aferent procesului de │ │ │
│ alimentare cu apã a cazanelor cu tambur │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Subsistemul de protecţie aferent procesului de │ │ │
│ alimentare cu apã a cazanelor cu strãbatere forţatã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Subsistemul de protecţie aferent procesului de │ │ │
│ vaporizare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Subsistemul de protecţie aferent procesului de │ │ │
│ supraîncãlzire a aburului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Subsistemul de protecţie aferent procesului de evacuare │ │ │
│ a gazelor de ardere │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Subsistemul de protecţie aferent procesului de ardere │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii pentru subsistemul de protecţie al instala- │ │ │
│ ţiilor de ardere cu combustibil gazos │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii pentru subsistemul de protecţie al instala- │ │ │
│ ţiilor de ardere cu combustibil lichid │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii pentru aprinderea în siguranţã a arzãtoarelor │ │ │
│instalaţiei de ardere │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│8) Subsistemul de semnalizare │ 2 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii generale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii pentru realizarea circuitelor de semnalizare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│9) Nivelul de dotare cu sisteme de automatizare a caza- │ 2 │ - │
│ nelor şi echipamentelor termomecanice anexe din │ │ │
│ centralele termice │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Dotãri obligatorii │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Condiţii şi dotãri speciale pentru sistemele de automa- │ │ │
│ tizare ale cazanelor şi echipamentelor tehnologice anexe│ │ │
│ din centralele termice fãrã supraveghere permanentã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│10) Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare│ 6 │ 4 │
│din centralele termice │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Componente pentru culegerea informaţiilor din procesul │ │ │
│tehnologic │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Componente pentru transmisia informaţiilor în sistemul │ │ │
│ de automatizare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Componente pentru prelucrarea datelor culese din │ │ │
│ sistemele de automatizare; prelucrarea semnalelor │ │ │
│ informaţionale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Elemente/organe de execuţie în sistemele de automatizãri│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Panouri şi pupitre de comandã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│11) Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare │ 4 │ 4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificãri preliminare punerii în funcţiune │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Configurarea şi setarea parametrilor interni ai │ │ │
│controlerelor/regulatoarelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Modurile de reglare recomandate pentru diferiţi para- │ │ │
│ metri ai fluxurilor tehnologice ale cazanului şi echipa-│ │ │
│ mentelor tehnologiceanexe din centrala termicã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea şi setarea controlerelor digitale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea şi setarea alarmelor/semnalizãrilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea şi setarea parametrilor de funcţionare de la│ │ │
│ staţiile de control │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Programarea controlerelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea şi punerea în funcţiune a înregistratoarelor│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea şi punerea în funcţiune a aparatelor │ │ │
│ indicatoare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea funcţionãrii protecţiilor la cald │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│12) Exploatarea/întreţinerea curentã a sistemelor de │ 4 │ 8 │
│automatizare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Atribuţiile personalului de supraveghere şi întreţinere │ │ │
│ curentã(ASI) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Supravegherea în funcţionare; telesemnalizarea │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│13) Verificãri periodice ale sistemului de automatizare │ 2 │ 4 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificãri efectuate de personalul de exploatare, supra-│ │ │
│ veghere şi întreţinere operativã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificãri efectuate de personalul agenţilor economici │ │ │
│autorizaţi pentru lucrãri de montare/ instalare, punere în│ │ │
│funcţiune şi reparare/service la sisteme de automatizare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificãri efectuate de cãtre ISCIR-INSPECT IT │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│- Verificarea funcţionãrii sistemelor de automatizare din │ │ │
│centralele termice fãrã supraveghere permanentã │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│14) Avarii la instalaţii de cazane şi rolul sistemelor de │ 2 │ - │
│automatizare în prevenirea şi evitarea/diminuarea acestora│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│15) Tehnica securitãţii muncii │ 1 │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
│16) Legislaţie, prescripţii tehnice, regulamente, │ 4 │ - │
│ instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘Recapitulaţie:

I Partea teoreticã ........................ 56 ore
Partea practicã ......................... 33 ore
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor ..... 2 ore
(una orã teorie/una orã practicã pentru fiecare candidat)

Subiectele programei analitice vor fi dezvoltate şi adaptate categoriei de cazane astfel încât sã se asigure un minim de ore de pregãtire, dupã cum urmeazã:
Partea teoreticã ............... 83 ore pentru gr. II; 90 ore pentru gr. III;
Partea practicã ................ 50 ore pentru gr. II; 55 ore pentru gr. III.

E.6. Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare
E.6.1. Data şi locul examinãrii, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT IT, propuse de organizatorul cursurilor de specializare, precum şi numãrul candidaţilor care vor participa la examen, vor fi comunicate în scris la ISCIR-INSPECT IT, cu cel puţin 15 zile înainte, de cãtre conducerea unitãţii care a organizat cursurile, urmând ca stabilirea datei sã se facã de comun acord.
Examinarea cursanţilor se face de cãtre o comisie compusã din:
a) inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT-preşedintele comisiei;
b) responsabilul cursului de specializare;
c) unul sau mai mulţi lectori ai cursului de specializare.
Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica dosarele candidaţilor şi dacã au fost respectate prevederile de la pct. E.3.3.
E.6.2. Pentru participarea la examenul de autorizare, candidatul va prezenta:
- adeverinţã de absolvire a cursului de specializare (conform modelului de la pct. E.8), excepţie pot face candidaţii care întrunesc condiţiile de la E.3.3.6;
- adeverinţã de practicã (conform modelului de la pct. E.9);
- o fotografie mãrimea 3/4 cm.
Examenul de autorizare constã într-o probã teoreticã şi una practicã, având ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevãzute în programa analiticã a cursului de specializare şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalaţii de tipul celei pentru care se solicitã autorizarea. Lucrarea scrisã se ataşeazã la dosarul candidatului.
E.6.3. Pentru a fi autorizat, candidatul trebuie sã fie declarat "Admis" atât la proba teoreticã cât şi la cea practicã, în cazul în care la una din probe a obţinut rezultate nesatisfãcãtoare, candidatul va fi declarat "Respins" la examen.
E.6.4. Rezultatele examenului vor fi consemnate într-un proces-verbal tip, întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, conform modelului de la pct. E.10.
Dosarele candidaţilor rãmân la unitatea organizatoare a cursului, care le va arhiva în conformitate cu legislaţia în vigoare.
E.6.5. Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului de la pct. E.11.
Carnetul de autorizare se înmâneazã de cãtre ISCIR-INSPECT IT absolvenţilor sau altei persoane desemnate de organizatorul cursului sub semnãturã de primire.
E.6.6. Candidatul "Respins" sau care nu s-a prezentat la examen se poate prezenta la o nouã examinare în termen de maxim 12 luni de la terminarea cursului, în caz contrar adeverinţa de absolvire a cursului îşi pierde valabilitatea.
În aceastã perioadã de timp, candidatul îşi va îmbunãtãţi pregãtirea teoreticã şi va efectua un nou stagiu de practicã, confirmat prin eliberarea unei noi adeverinţe de practicã, conform modelului de la pct. E.9.
E.6.7. În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului şi la care se va anexa dovada publicãrii pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României, Partea III, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR-INSPECT IT emitentã va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).
E.6.8. Valabilitatea autorizaţiei este de doi ani. La expirarea valabilitãţii, persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligaţia sã se prezinte pentru examinarea în vederea prelungirii valabilitãţii autorizaţiei, ocazie cu care vor prezenta şi adeverinţa medicalã cu menţiunea "Apt pentru prestarea activitãţii operative de automatist pentru supraveghere şi întreţinere sisteme de automatizare la cazane şi echipamente tehnologice din centrale termice".
E.6.9. Persoanele autorizate în conformitate cu prevederile prezentei anexe vor fi examinate la 2 ani, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale, de o comisie tehnicã numitã de agentul economic care asigurã exploatarea cazanelor. Din comisie va face parte obligatoriu şi RSVTI, iar în cazul în care nu existã RSVTI examinarea se va efectua de cãtre ISCIR-INSPECT IT. Rezultatele examinãrilor vor fi consemnate într-un proces-verbal.
E.6.10. Persoanele care au întrerupt practicarea efectivã a activitãţii de automatist de supraveghere şi întreţinere (ASI) sisteme de automatizare la cazane şi echipamente tehnologice anexe din centralele termice mai mult de 2 ani pot sã reia practicarea acestei activitãţii cu condiţia prezentãrii certificatului medical şi, respectiv, dupã examinarea acestora de cãtre comisia tehnicã.
E.6.11. Trecerea de la operarea/deservirea unui tip de instalaţie la operarea/deservirea unui alt tip de instalaţie din cadrul grupei (echivalentul trecerii dintr-o clasã în alta) pentru care este valabilã autorizaţia se face în urma examinãrii persoanei autorizate de cãtre comisia tehnicã a unitãţii deţinãtoare, în baza unui instructaj teoretic şi a unei practici de acomodare de minimum 24 ore pe tipul de instalaţie pentru care urmeazã sã fie examinat.
E.6.12. Trecerea dintr-o grupã la alta se face în urma examinãrii de cãtre o comisie tehnicã a unitãţii deţinãtoare al cãrei preşedinte este inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, în baza unui instructaj teoretic, completat cu o practicã pe noul tip de instalaţie.
E.6.13. Rezultatele tuturor examinãrilor vor fi consemnate în procese-verbale şi în autorizaţie, la rubricile respective.

E.7. Alte dispoziţii
E.7.1. ASI sunt obligaţi sã poarte permanent, la locul de muncã, autorizaţia asupra lor.
E.7.2. În cazul uzurii avansate sau al deteriorãrii accidentale a autorizaţiei eliberate de ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise şi motivate, ISCIR-INSPECT IT va elibera altã autorizaţie, pentru înlocuirea celei uzate, cu condiţia depunerii autorizaţiei uzate la ISCIR-INSPECT IT.
E.7.3. Orice modificare, adãugire sau ştersãturã efectuatã în autorizaţie, neînregistratã în evidenţa tehnicã a ISCIR-INSPECT IT emitente şi fãrã semnãtura şi ştampila inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a efectuat cele de mai sus, atrage dupã sine anularea carnetului de autorizare şi sancţionarea celui vinovat conform legii.

E.8. Model de adeverinţã de absolvire a cursurilor de specializare pentru autorizarea ASI

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE
Nr. .... din .................

Prin prezenta se adevereşte cã domnul (doamna).............................
nãscut/nãscutã la data de ............. în localitatea ....................
sector/judeţ ......... BI/CI ........*1) ....... CNP ........*2) ..........
având ca studii de bazã .................................... şi calificarea
................... a absolvit cursul de specializare ţinut la ............
de la ............... pânã la .................
Prezenta adeverinţã s-a eliberat pentru a-i servi absolventului la examenul
de autorizare de cãtre ISCIR-INSPECT IT ca automatist pentru supraveghere şi
întreţinere sisteme de automatizare din centralele termice.
Valabilã 180 de zile de la data emiterii.

DIRECTOR RESPONSABIL CURS
(Numele, prenumele, semnãtura şi ştampila) (Numele, prenumele şi semnãtura)

___________
*1) BI/CI - Buletin de identitate/Carte de identitate.
*2) CNP - Cod numeric personal.

E.9. Model de adeverinţã de efectuare a practicii pentru autorizarea ASI

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC


ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ
Nr. ...... din ..................

Prin prezenta se adevereşte cã domnul (doamna) ............................
nãscut/nãscutã la data de ............ în localitatea......................
sector/judeţ ............ angajat/angajatã la ............*1) .............
a efectuat practica la .........*2) ..................... sub supravegherea
domnului (doamnei) ....................*3) ................................
de la ................ pânã la ................ totalizând .......... ore.
În acest timp domnul (doamna) ...................... a însuşit deprinderile
practice, a corespuns cerinţelor şi se poate prezenta la examenul de auto-
rizare.
Prezenta adeverinţã s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.

DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA SUPRAVEGHETOR
TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR DE PRACTICĂ,

(Numele, prenumele, (Numele, prenumele şi semnãtura)(Numele, prenumele şi
semnãtura şi ştampila) semnãtura)

___________
*1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţã.
*2) Se va scrie tipul cazanului şi tipul sistemului de automatizare pe care a efectuat practica.
*3) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practicã sub supravegherea cãruia s-a efectuat practica.

E.10. Model de proces-verbal pentru autorizarea ASI

ISCIR-INSPECT IT
................

PROCES-VERBAL Nr. ........... din .................
cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare
ca automatist pentru supraveghere şi întreţinere (ASI)
a urmãtorilor candidaţi┌────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬────────────┬─────┬──────┬─────┐
│Nr. │Numele│Data │Locul│CNP*1)│Pre- │Unita-│ Rezultatul │Numã-│Semnã-│ Obs.│
│crt.│şi │naş- │naş- │ │gãti-│tea la│ obţinut la │rul │tura │ │
│ │prenu-│terii │terii│ │rea │care │ examen │car- │de │ │
│ │mele │ │(lo- │ │ante-│lu- ├────────────┤netu-│primi-│ │
│ │ │ │cali-│ │rioa-│creazã│ Admis(A) │lui │re │ │
│ │ │ │tate,│ │rã │şi ca-│ Respins(R) │de │ │ │
│ │ │ │ju- │ │cali-│lifi- ├─────┬──────┤auto-│ │ │
│ │ │ │deţ) │ │fica-│carea │teo- │prac- │riza-│ │ │
│ │ │ │ │ │rea │ │retic│tic │re │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de cãtre comisie şi sunt complete, iar cele ale candidaţilor reuşiţi, împreunã cu lucrarea scrisã şi un exemplar din procesul-verbal, au rãmas la ISCIR-INSPECT IT/organizatorul cursului.

PREŞEDINTE COMISIE Membri ai comisiei
(Numele, prenumele, semnãtura şi ştampila) (Numele, prenumele şi semnãtura)
................................ ............................

___________
*1) CNP-Cod numeric personal.

E.11. Model de carnet de autorizare (ASI)(Coperta carnetului de autorizare)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (Sigla ISCIR) │
│ AUTORIZAŢIE │
│ Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, │
│ recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat │
│ - ISCIR - │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Pe prima copertã, în interior)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Posesorul autorizaţiei are obligaţia sã cunoascã şi sã aplice întocmai │
│prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi ale instrucţiunilor │
│referitoare la exploatarea instalaţiilor respective. Acesta trebuie sã se │
│prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi la verificarea cunoştin- │
│ţelor. │
│ Autorizaţia este personalã, se va pãstra permanent asupra posesorului în │
│bunã stare şi se va prezenta la cererea inspectorului de specialitate al │
│ISCIR-INSPECT IT şi a organelor împuternicite ale deţinãtorului instalaţiei. │
│ Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decrt instalaţii de tipul celor │
│înscrise în autorizaţie. │
│ Este interzisã deservirea instalaţiilor dacã acestea nu sunt autorizate │
│sã funcţioneze, exceptând cazurile în care se executã verificãri şi încercãri│
│în vederea punerii în funcţiune sau omologãrii prototipurilor. Autorizaţia se│
│poate retrage de cãtre organele oficiale de verificare ale deţinãtorului când│
│posesorul este gãsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când │
│se constatã cã a sãvârşit abateri grave care pericliteazã securitatea │
│instalaţiei şi a persoanelor. │
│ Autorizaţia poate fi retrasã de ISCIR-INSPECT IT, pe baza cererii │
│agentului economic, │
│atunci când: │
│ - se constatã abateri de la instrucţiunile de deservire a instalaţiilor; │
│ - personalul are o slabã pregãtire în meseria respectivã şi dã dovadã de │
│lipsã de interes în împrospãtarea cunoştinţelor profesionale; │
│ - se constatã modificãri, adãugiri sau ştersãturi în carnetul de autorizare,│
│fãrã viza ISCIR-INSPECT IT; modificarea carnetului de autorizare se considerã│
│falsificare de acte publice şi se sancţioneazã conform legii; │
│ - dupã notarea a 5 abateri în carnet, crnd se retrage definitiv autorizaţia.│
│În cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauzã poate obţine │
│un nou carnet de la ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise vizate de │
│unitatea unde lucreazã şi cu condiţia publicãrii pierderii, conform reglemen-│
│tãrilor legale privind pierderea actelor oficiale.*1) │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
___________
*1) În cazul în care este necesar textul se va continua şi pe interiorul
ultimei coperte.

(Pagina 1)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ROMÂNIA │
│ │
│ Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune │
│ şi Instalaţiilor de Ridicat │
│ - ISCIR - │
│ AUTORIZAŢIE*) │
│ Nr. ...... *1) ......... │
│ *2) │
│ ......... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
_____________
*1) Numãrul autorizaţiei se va scrie pe fiecare paginã, în partea de jos.
*2) În partea de jos, dreapta sau strnga, se va scrie numãrul paginii res-
pective (pe toate paginile carnetului).
*) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.

(Pagina 2)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│AUTORIZAŢIE DE _____________ *1) _________________________ │
│Numele ........................................................ │
│Prenumele ..................................................... │
│Data şi locul naşterii ........................................ │
│CNP .........................*2)............................... │
│Se autorizeazã a deservi ...................................... │
│Eliberat de ............................*3).................... │
│............................................................... │
│în baza procesului-verbal nr. .............. din .............. │
│Inspector de specialitate al ISCIR-INSPECT IT ................. │
│ (Semnãtura şi ştampila) │
│ Nr. .................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
____________
*1) Se va completa "ocupaţia/meseria".
*2) CNP-Cod numeric personal.
*3) Denumirea ISCIR-INSPECT IT emitente.

(Pagina 3)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Loc pentru fotografie │
│ Semnãtura posesorului │
│ │
│Data eliberãrii ...................... │
│Completat de ......................... │
│ │
│ INSPECTOR ŞEF │
│(Numele, prenumele, semnãtura şi ştampila) │
│ │
│ Nr. ............ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


(Paginile 4, 5 şi 6)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 1) ISCIR-INSPECT IT ....................................................... │
│ Nr. proces-verbal şi data .............................................. │
│ Se autorizeazã a deservi ................... din grupa .................... │
│ Tipul ............................ │
│ │
│ │
│ Preşedinte comisie │
│ ................... │
│ │
│ (Numele, prenumele, semnãtura şi ştampila) │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 2)......................................................................... │
│ ........................................................................... │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ Nr. .................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

NOTĂ: Textul de la pct. 1) se va repeta de douã ori pe paginã.

(Paginile 7, 8, 9 şi 10)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ EXAMINĂRI PERIODICE │
│ ┌─────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┐ │
│ │ Nr. proces-verbal/ │ Denumirea deţinãtorului │ Preşedintele comisiei │ │
│ │ Data │ │ (Numele, prenumele, │ │
│ │ │ │ semnãtura şi ştampila)│ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤ │
│ │ 1) │ │ │ │
│ └─────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┘ │
│ │
│ │
│ Nr. ______________ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
_____________
1) Pe fiecare paginã se vor tipãri 5 rânduri.

(Paginile 11 şi 12)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ABATERI │
│ de la normele legale în vigoare │
│ │
│ ┌────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────┐ │
│ │ Nr. proces-verbal/ │ Natura abaterii │ Inspectorul care a constatat │ │
│ │ Data │ Sancţiunea │ abaterea (Numele, prenumele, │ │
│ │ │ │ semnãtura şi ştampila) │ │
│ ├────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤ │
│ │ 1) │ │ │ │
│ └────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────┘ │
│ │
│ │
│ Nr. ______________ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
____________
1) Pe fiecare paginã se vor tipãri 3 ... 5 rânduri.E.12. Model de aviz deschidere curs

ISCIR-INSPECT IT ...................
Nr. ...../..........

AVIZ DESCHIDERE CURS AUTOMATIŞTI PENTRU SUPRAVEGHERE ŞI ÎNTREŢINERE

Având în vedere cererea dumneavoastrã nr. ..../................ precum şi
constatãrile din procesul-verbal nr. ............. vã facem cunoscut cã
se avizeazã deschiderea cursului de ASI, grupa ......., pentru un numãr de
.................. cursanţi cu condiţia respectãrii stricte a prevederilor
prescripţiei tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR.

INSPECTOR ŞEF
(Numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)

ANEXA FModel de declaraţie de conformitate pentru lucrãrile de montare/instalare
şi/sau service/reparare executate la sistemele de automatizare ale
cazanelor şi instalaţiilor termomecanice anexe din centralele termice

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
pentru ...............*1)

Nr. ...... data ..............

Agentul economic ............................................................
Adresa ......................................................................
Autorizaţia ISCIR-INSPECT nr. ...............................................
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului/Codul unic de înregistrare .....
.............................
Declarãm pe proprie rãspundere cã am ............*1) ............... sistemul
de automatizare care deserveşte cazanul/echipamentul tehnologic .............
tip ..........., cu seria/anul de fabricaţie ......... cu nr. de înregistrare
............................ în evidenţa ISCIR-INSPECT-IT .................3)
.................., din centrala termicã ................conform prescripţiei
tehnice PT C 11, Colecţia ISCIR.
Activitatea de ..........*1) ........... a fost executatã în baza proiectului
nr. ......, elaborat de ..........................., cu aviz ISCIR-INSPECT IT
nr. ...........................
Activitatea de ............*1) .............. a constat în ..................
.............................................................................
.............................................................................
Parametrii surselor de alimentare cu energie auxiliarã pentru componentele
sistemului de automatizare sunt:
a) pentru sursele de energie electricã: ...................................
...........................................................................
b) pentru sursele de aer instrumental: ....................................
Circuitele şi componentele sistemului de automatizare au fost supuse probelor
de rezistenţã mecanicã, electricã şi rodajelor în conformitate cu prevederile
programului de încercãri din proiect, rezultatele încercãrilor fiind cores-
punzãtoare.
Subsistemele de avertizare/semnalizare şi protecţie şi organele de execuţie
din cadrul buclelor de reglare au fost verificate şi s-au încadrat în limite-
le de funcţionare prevãzute în proiect.
Sistemul poate fi pus în funcţiune pentru derularea încercãrilor la cald şi
efectuarea reglajelor şi setãrilor în vederea predãrii cãtre beneficiar pen-
tru funcţionarea de duratã.
Se anexeazã buletinele de verificare metrologicã ale instrumentaţiei de panou
şi ale dispozitivelor şi aparatelor de mãsurare a parametrilor din instalaţia
tehnologicã.

DIRECTOR,
(Numele, prenumele,
semnãtura şi ştampila)
____________
*1) Instalare/montare/reparare şi service la sisteme de automatizare.
*2) Se descrie activitatea efectuatã.
*3) Localitatea de reşedinţã.
ANEXA GModel de declaraţie de conformitate pentru punerea în funcţiune a
sistemelor de automatizare de la cazane şi instalaţii termomecanice
anexe din centrale termice

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
pentru .............*1)

Nr. ..... data ................

Agentul economic ...........................................................
Adresa .....................................................................
Autorizaţia ISCIR-INSPECT nr. ..............................................
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului/Codul unic de înregistrare
.......................
Declarãm pe proprie rãspundere cã am ..........*1).............. sistemul de
automatizare care deserveşte cazanul/echipamentul tehnologic ........... tip
..........., cu seria/anul de fabricaţie ............ cu nr. de înregistrare
............. în evidenţa ISCIR-INSPECT IT .............*3) ...............,
din centrala termicã ..........................conform prescripţiei tehnice
PT C 11, Colecţia ISCIR.
Activitatea de .........*1) ........... a fost executatã în baza proiectului
nr. ............., elaborat de ..............., cu aviz ISCIR-INSPECT IT nr.
..............................
Activitatea de ...............*2) ................ a constat în ............
............................................................................
............................................................................
Parametrii surselor de alimentare cu energie auxiliarã pentru componentele
sistemului de automatizare sunt:
a) pentru sursele de energie electricã: .................................
.........................................................................
b) pentru sursele de aer instrumental: ..................................
Circuitele şi componentele sistemului de automatizare au fost supuse probe-
lor de rezistenţã mecanicã, electricã şi rodajelor în conformitate cu preve-
derile programului de încercãri din proiect, rezultatele încercãrilor fiind
corespunzãtoare.
Subsistemele de avertizare/semnalizare şi protecţie şi organele de execuţie
din cadrul buclelor de reglare au fost verificate şi s-au încadrat în limi-
tele de funcţionare prevãzute în proiect.
Sistemul poate fi pus în funcţiune pentru derularea încercãrilor la cald şi
efectuarea reglajelor şi setãrilor în vederea predãrii cãtre beneficiar pen-
tru funcţionarea de duratã.
Se anexeazã buletinele de verificare metrologicã ale instrumentaţiei de pa-
nou şi ale dispozitivelor şi aparatelor de mãsurare a parametrilor din ins-
talaţia tehnologicã.

DIRECTOR,

(Numele, prenumele,
semnãtura şi ştampila)

____________
*1) Instalare/montare/reparare şi service la sisteme de automatizare.
*2) Se descrie activitatea efectuatã.
*3) Localitatea de reşedinţã.-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016