Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME Nr. 4500 din 28 iunie 1993  privind taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor referitoare la vinzari de bunuri si prestari de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si institutiilor asimilate acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME Nr. 4500 din 28 iunie 1993 privind taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor referitoare la vinzari de bunuri si prestari de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si institutiilor asimilate acestora

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL Nr. 225 din 15 septembrie 1993


Ordonanta Guvernului nr. 3 din 27 iulie 1992 prevede la art. 17 pct. B lit. c) 1 cota zero de taxa pe valoarea adãugatã pentru vinzarile de bunuri şi prestãrile de servicii efectuate în favoarea directa a ambasadelor, consulatelor şi reprezentantelor strãine, precum şi a personalului acestora, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor, pe baza de reciprocitate.
În baza prevederilor de mai sus se stabilesc condiţiile privind aplicarea taxei pe valoarea adãugatã pentru:
a) vinzari de bunuri şi prestãri de servicii pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi al reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale, acreditate în România;
b) vinzari de bunuri şi prestãri de servicii pentru uzul personal al membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale, acreditate în România.
CAP. 1
Condiţiile în care se aplica taxa pe valoarea adãugatã aferentã operaţiunilor privind vinzarile de bunuri şi prestãrile de servicii pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale, acreditate în România
1. Sînt considerate ca fiind destinate uzului oficial al instituţiilor prevãzute la alineatul precedent urmãtoarele:
a) clãdirile şi pãrţile de clãdiri, precum şi terenurile aferente acestora, utilizate ca sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ori ca resedinte ale sefilor misiunilor diplomatice şi consulare (cu excepţia resedintelor consulilor onorifici);
b) clãdirile sau pãrţile de clãdiri şi terenurile aferente acestora, utilizate ca sedii ale reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale;
c) lucrãrile imobiliare aferente clãdirilor sau pãrţilor de clãdiri prevãzute la lit. a) şi b).
Prin lucrãri imobiliare se înţelege toate lucrãrile de construcţie, transformare, finisare, amenajare, repartiţie, întreţinere, curãţenie, demolare, efectuate la un imobil sau la o parte a acestuia, precum şi operaţiunile legate de furnizarea unor bunuri mobile şi amplasarea lor într-un imobil de o maniera în care bunurile mobile devin imobile prin natura lor;
d) bunurile mobile şi serviciile direct necesare exercitãrii funcţiilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale, şi anume:
- mobilier şi materiale de birou;
- furnituri de birou şi de cancelarie;
- autoturisme oficiale şi alte mijloace de transport afectate în serviciul instituţiilor de mai sus;
- carburanţii şi lubrifianţii destinaţi acestor vehicule;
- furnizarea de apa, de gaze, de electricitate, de combustibili, facuta la sediile instituţiilor şi resedintelor prevãzute la lit. a) şi b);
- cãrţi, reviste, casete, aparate audio şi video destinate activitãţilor culturale şi ştiinţifice;
- prestaţiile privind comunicaţiile telegrafice şi telefonice;
e) bunurile alimentare şi furniturile de masa destinate receptiilor oficiale, organizate la sediile instituţiilor şi la resedintele prevãzute la lit. a) şi b).
Nu sînt considerate ca fiind destinate uzului oficial bunurile mobile care în mod vadit servesc numai uzului casnic, menajer şi privat, cum sînt: frigiderele, maşinile de gãtit, aparatele audio şi video (cu excepţia celor destinate activitãţilor culturale şi ştiinţifice) etc.
2. Limitele în care vinzarile de bunuri şi prestãrile de servicii prevãzute la pct. 1 de mai sus sînt supuse cotei zero de taxa pe valoarea adãugatã sînt urmãtoarele:
a) fãrã limita de valoare, vinzarile de clãdiri sau pãrţi de clãdiri;
b) cel puţin 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adãugatã, pentru lucrãrile imobiliare. Prestãrile care nu ating aceasta suma, pe lucrare, sînt supuse taxei pe valoarea adãugatã potrivit cotei stabilite prin lege pentru prestãrile de servicii la intern;
c) fãrã limita de valoare, livrãrile de carburanţi, lubrifianţi şi combustibili;
d) fãrã limita de valoare, livrãrile de apa, de gaze, de electricitate, precum şi prestaţiile privind racordarile şi comunicaţiile telegrafice şi telefonice efectuate la sediul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale şi la resedinta sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare;
e) cel puţin 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adãugatã, pe livrare, pentru bunurile mobile şi prestãrile de servicii, altele decît cele prevãzute la pct. 2 lit. c) şi d).
Se admite ca facturile eliberate de cãtre diverse departamente sau raioane ale aceleiaşi firme, referitoare la livrãri efectuate în aceeaşi zi, potrivit prevederilor alineatului precedent, sa fie grupate şi supuse cotei zero de taxa pe valoarea adãugatã dacã valoarea lor cumulatã atinge plafonul de 100.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adãugatã.
CAP. 2
Condiţiile în care se aplica taxa pe valoarea adãugatã aferentã operaţiunilor privind vinzarile de bunuri şi prestãri de servicii pentru uzul personal al membrilor misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale
3. Beneficiazã de cota zero de taxa pe valoarea adãugatã, în condiţiile stabilite prin prezentele norme, pentru bunurile şi serviciile procurate de la agenţi economici cu sediul în România, urmãtoarele categorii de personal:
a) persoanele care au calitatea de diplomat;
b) membrii personalului tehnic, administrativ şi auxiliar ai misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale.
4. Nu beneficiazã de prevederile pct. 3 din prezentele norme urmãtoarele categorii de personal:
a) consulii onorifici;
b) persoanele rezidente temporar în România, care exercita activitãţi în cadrul misiunilor diplomatice sau al instituţiilor asimilate acestora, în afarã reprezentãrii diplomatice;
c) membrii personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale, care sînt cetãţeni romani, rezidenţi permanenţi în România, precum şi cei care exercita o activitate particularã cu caracter lucrativ.
5. Se considera destinate uzului personal bunurile şi serviciile procurate pentru satisfacerea necesitãţilor proprii şi particulare ale persoanelor prevãzute la pct. 3 din prezentele norme, precum şi ale membrilor lor de familie, în mãsura în care aceştia fac parte din aceeaşi gospodãrie, nu sînt cetãţeni romani sau rezidenţi permanenţi în România şi nu exercita nici o activitate particularã cu caracter lucrativ.
6. Livrãrile de bunuri mobile şi prestãrile de servicii, cu excepţia celor menţionate mai jos, destinate uzului personal, potrivit prevederilor pct. 5 de mai sus, beneficiazã de cota zero de taxa pe valoarea adãugatã numai dacã volumul acestora reprezintã cel puţin 200.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adãugatã, pe livrare sau prestare.
Pentru livrãrile de carburanţi, lubrifianţi şi combustibili, plafonul de mai sus poate fi adaptat la nivelul celui de care beneficiazã personalul roman din cadrul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare acreditate în strãinãtate.
Se admite cumularea facturilor emise de diverse reprezentante sau raioane ale aceloraşi firme pentru livrãri efectuate în aceeaşi zi unei persoane ce se încadreazã în prevederile pct. 3. Dacã prin cumulare se atinge plafonul de 200.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adãugatã, intreaga suma se supune taxei pe valoarea adãugatã la cota zero.
Nu se admite cumularea facturilor emise pentru mai multe persoane, chiar din categoria celor prevãzute la pct. 3, în scopul atingerii plafonului de mai sus.
7. Nu beneficiazã de cota zero de taxa pe valoarea adãugatã, indiferent de valoare, operaţiunile privind vinzarile şi prestãrile de servicii referitoare la:
a) clãdirile destinate a fi folosite ca locuinta sau alte scopuri personale, precum şi lucrãrile imobiliare efectuate la acestea;
b) livrãrile de apa, de gaze, de electricitate la resedinta personalã;
c) racordarile şi comunicaţiile telegrafice şi telefonice la domiciliul particular;
d) bunurile alimentare generale (mãrfuri alimentare, bãuturi spirtoase, vinuri, bere, bãuturi nealcoolice etc.;
e) alimente şi bãuturi consumate pe loc în hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, saloane şi alte locuri amenajate în acest scop;
f) cazarea în hoteluri sau în alte unitãţi de cazare cu plata;
g) cheltuielile comune de folosinta, întreţinere şi reparaţii la clãdirile cu mai multe apartamente cu destinaţie de locuinta sau cu destinaţie mixtã.
CAP. 3
Modul de întocmire a documentelor în care se consemneazã vinzarile de bunuri şi prestãrile de servicii ce se încadreazã în prevederile cap. I şi II
8. Vinzarile de bunuri şi prestãrile de servicii în favoarea directa a ambasadelor, consulatelor şi reprezentantelor internaţionale interguvernamentale, acreditate în România, precum şi a personalului acestora ce se încadreazã la cota zero de taxa pe valoarea adãugatã se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe pe baza de reciprocitate acordatã statului roman.
În consecinta, agenţii economici nu au competenta sa acorde exonerari de taxa pe valoarea adãugatã, astfel ca facturarea se va face la preţurile şi tarifele negociate, iar taxa pe valoarea adãugatã se aplica potrivit reglementãrilor legale privind vinzarile la intern.
Documentele de vînzare emise de furnizori sau prestatori (facturi, chitanţe fiscale) trebuie sa conţinã date precise privind cumpãrãtorul, astfel încît sa rezulte în mod clar bunurile şi serviciile destinate uzului oficial al instituţiilor respective şi cele destinate uzului personal al membrilor acestora.
În acest scop, datele privind cumpãrãtorul, prevãzute în factura sau în chitanţa fiscalã, se vor completa astfel:
a) cu denumirea completa şi adresa ambasadei, oficiului consular sau reprezentantei organizaţiei internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi cu indicarea documentelor din care rezulta ca bunurile livrate sau serviciile prestate au fost destinate uzului oficial al instituţiilor respective (contract, comanda, împuternicire de preluare a bunurilor etc.);
b) cu indicarea numelui şi prenumelui, categoriei de personal şi adresei beneficiarului, în cazul bunurilor vîndute sau serviciilor prestate pentru uzul personal al membrilor instituţiilor respective.
Pentru livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii efectuate, în mod global, pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, în care misiunea diplomaticã sau instituţia asimilatã acesteia ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaş, documentele necesare sînt:
- decontul cuprinzînd cheltuielile comune şi taxa pe valoarea adãugatã întocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-pãrţi pe care colocatarul este obligat sa o plãteascã potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
- chitanţa emisã de administraţia imobilului, prin care se certifica plata, de cãtre misiunea diplomaticã respectiva, a cheltuielilor comune şi a taxei pe valoarea adãugatã, rezultate din decont.
CAP. 4
Formalitãţile şi procedura de restituire a taxei pe valoarea adãugatã achitatã furnizorilor şi prestatorilor pentru bunurile şi serviciile supuse cotei zero în baza reglementãrilor prevãzute în prezentele norme
9. Documentele în care se consemneazã vinzari de bunuri şi prestãri de servicii care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare la cota zero de taxa pe valoarea adãugatã se transmit, trimestrial, Ministerului Afacerilor Externe de cãtre misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale, acreditate în România, grupate astfel:
a) pentru bunuri şi servicii destinate uzului oficial al instituţiei respective
Cererea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã cuprinsã în documentele respective va fi însoţitã şi de o nota verbalã a şefului instituţiei respective prin care se certifica faptul ca documentele anexate cererii de restituire se referã la bunuri şi servicii achiziţionate în cantitãţi rezonabile pentru uzul oficial al instituţiei;
b) pentru bunuri şi servicii destinate uzului personal al membrilor instituţiilor respective
Cererea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã va fi însoţitã şi de o nota verbalã a şefului instituţiei în care îşi desfãşoarã activitatea, prin care se certifica faptul ca bunurile şi serviciile au fost achiziţionate în cantitãţi rezonabile pentru uzul personal al membrilor instituţiei care beneficiazã de cota zero de taxa pe valoarea adãugatã.
Ministerul Afacerilor Externe verifica documentaţia primitã şi apoi o transmite Ministerului Finanţelor cu aviz favorabil, pentru restituirea taxei pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor şi serviciilor destinate uzului oficial al instituţiilor respective sau pentru uzul personal al membrilor acestora care îndeplinesc condiţiile legale de aplicare a cotei zero de taxa pe valoarea adãugatã.
Pe baza documentaţiei primite, a avizului Ministerului Afacerilor Externe şi a verificãrilor proprii, Ministerul Finanţelor restituie suma cuvenitã, prin virament, în contul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale, acreditate în România.
Sumele virate vor fi defalcate pe destinatari, şi anume:
a) sume cuvenite misiunii diplomatice, oficiului consular sau reprezentantei organizaţiei internaţionale interguvernamentale, acreditate în România;
b) suma cuvenitã membrilor personalului instituţiilor de mai sus, cu nominalizarea acestora şi a sumelor aferente fiecãruia.
Ministru de stat, ministrul finanţelor,

Florin Georgescu

--------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016