Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME METODOLOGICE nr. 4.404/MM din 23 decembrie 2002 privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE nr. 4.404/MM din 23 decembrie 2002  privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice    Twitter Facebook
Cautare document

NORME METODOLOGICE nr. 4.404/MM din 23 decembrie 2002 privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie speciala pentru drumurile publice

EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 25 iunie 2003
ART. 1
(1) În conformitate cu <>art. 10 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, începând cu data de 1 ianuarie 2003, veniturile cu destinaţie specialã pentru drumurile publice se realizeazã în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin virarea în contul bugetului de stat 20170107 "Venituri cu destinaţie specialã din cota unica asupra carburantilor auto livrati la intern de producãtori, precum şi pentru carburanţii auto consumati de aceştia şi asupra carburantilor auto importati", deschis la unitatea trezoreriei statului în a carei raza plãtitorii îşi au domiciliul sau sediul fiscal, a cotei unice egale cu echivalentul în lei a 110 euro/tona la motorina şi 125 euro/tona la benzina asupra:
a) cantitãţilor de carburanţi auto livrati la intern de producãtori, precum şi asupra cantitãţii de carburanţi auto consumati de aceştia pentru alimentarea autovehiculelor proprii;
b) cantitãţilor de carburanţi auto importati.
(2) Suma datoratã bugetului de stat pentru constituirea veniturilor cu destinaţie specialã pentru drumurile publice se stabileşte în raport de cursul valutar comunicat de Banca Nationala a României valabil pentru ultima zi a lunii anterioare lunii de calcul al sumei respective.
(3) Obligaţia de a calcula şi de a vãrsa sumele datorate bugetului de stat pentru constituirea veniturilor cu destinaţie specialã pentru drumurile publice revine producãtorilor din ţara şi/sau importatorilor de carburanţi auto, persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate şi de deţinãtorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitãţile vamale acordate.
(4) Toate cantitãţile de carburanţi auto livrate la intern de producãtori şi/sau de importatori şi cele utilizate pentru autovehiculele proprii de producãtori sau de unitãţile acestora vor fi exprimate obligatoriu şi în tone în documentele de livrare sau consum, precum şi în evidentele patrimoniale.
(5) Pentru livrãrile efectuate producãtorii din ţara şi importatorii de carburanţi auto au obligaţia sa înscrie în documentele de livrare emise, precum şi în evidentele lor patrimoniale, pe propria rãspundere, pentru fiecare cantitate de carburant auto livrata pe piata interna, sortimentul şi cantitatea livrata, exprimatã în litri şi tone, şi suma totalã a cotei unice transformata în lei. Aceeaşi obligaţie revine producãtorilor din ţara pentru carburanţii auto consumati pentru alimentarea autovehiculelor proprii.
ART. 2
Cheltuielile ce se pot finanta din veniturile cu destinaţie specialã pentru drumurile publice sunt prevãzute:
a) pentru drumurile naţionale, în anexa nr. 1;
b) pentru drumurile judeţene, comunale şi pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate amplasarii construcţiilor de locuinţe noi din localitãţile rurale şi urbane, în anexa nr. 2.
ART. 3
(1) Pana la data de 31 martie a anului anterior celui pentru care se elaboreazã proiectul legii bugetului de stat se vor transmite la Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin grija Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", propuneri de programe anuale cu privire la cheltuielile finanţate din venituri cu destinaţie specialã pentru drumurile publice, defalcate pe capitole şi titluri de cheltuieli.
(2) Criteriile în baza cãrora se elaboreazã şi se fundamenteazã programele anuale sunt cele prevãzute în anexa nr. 3.
(3) Programele anuale pentru drumurile din administrarea consiliilor locale, altele decât cele aflate în administrarea municipiilor, se transmit de cãtre consiliile judeţene.
(4) Programele anuale întocmite de consiliile judeţene şi municipale se vor transmite Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" pana la sfârşitul lunii februarie a anului anterior celui pentru care se elaboreazã proiectul legii bugetului de stat.
ART. 4
(1) În baza propunerilor de program întocmite de Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" şi de consiliile judeţene şi municipale, denumite în continuare beneficiari, Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei întocmeşte programul anual, cu repartizarea cheltuielilor cu destinaţie specialã pe capitole şi titluri de cheltuieli.
(2) Programul va fi avizat de Direcţia generalã pentru dezvoltarea infrastructurii, investiţii şi concesiuni şi Direcţia generalã economicã şi relaţii bugetare din cadrul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de secretarul de stat care coordoneazã Departamentul transporturilor terestre şi va fi supus spre aprobare ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei.
ART. 5
Programul anual se elaboreazã la termenele prevãzute pentru derularea calendarului bugetar şi, dupã aprobarea de cãtre ministrul lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei, se transmite la Ministerul Finanţelor Publice o data cu proiectul bugetului Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
ART. 6
În limita prevederilor de venituri cu destinaţie specialã pentru drumurile publice, prognozate, prin legea anuala a bugetului de stat vor fi aprobate cheltuieli bugetare cu destinaţie specialã pentru drumurile publice, astfel:
a) 65% pentru drumurile naţionale;
b) 35% pentru drumurile judeţene, comunale şi pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi din localitãţi rurale şi urbane.
ART. 7
(1) Criteriile în baza cãrora se elaboreazã şi se fundamenteazã programele anuale şi se repartizeazã pe beneficiari sumele din venituri cu destinaţie specialã pentru drumurile publice sunt prevãzute în anexa nr. 3.
(2) Pentru drumurile judeţene şi comunale sumele vor fi defalcate şi comunicate fiecãrui consiliu judeţean şi municipal, dupã caz, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii bugetului de stat.
(3) Cheltuielile comunicate reprezintã limite maxime care nu pot fi depasite.
ART. 8
(1) În limita sumelor reprezentând cheltuieli cu destinaţie specialã pentru drumurile publice, repartizate potrivit art. 7, beneficiarii vor prezenta programe anuale cu defalcarea pe lucrãri, obiective şi trimestre.
(2) Propunerile de programe prevãzute la alin. (1) vor fi transmise de consiliile judeţene şi municipale la Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România". Propunerile consiliilor locale, altele decât cele ale municipiilor, vor fi transmise de consiliile judeţene.
(3) Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" va aviza propunerile de programe prevãzute la alin. (2) şi le va transmite pentru aprobare la Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, împreunã cu programele proprii.
(4) Propunerile de program se analizeazã şi se avizeazã de Direcţia generalã pentru dezvoltarea infrastructurii, investiţii şi concesiuni, Direcţia generalã economicã şi relaţii bugetare, secretarul de stat care coordoneazã Departamentul transporturilor terestre şi se aproba de ministrul lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei. Dupã aprobare acestea se comunica Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România". Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" va transmite consiliilor judeţene şi municipale, dupã caz, programele aprobate.
(5) În cazuri bine justificate, pe parcursul execuţiei anuale, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie, Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, la propunerea beneficiarilor, poate aproba modificarea repartizãrii sumelor pe lucrãri şi obiective şi, respectiv, pe trimestre, cu condiţia încadrãrii în sumele prevãzute pe capitolele şi titlurile de cheltuieli din bugetul anual aprobat.
ART. 9
Finanţarea cheltuielilor cu destinaţie specialã pentru drumurile publice se realizeazã potrivit urmãtoarei proceduri:
a) pentru drumurile naţionale unitãţile teritoriale din subordine transmit lunar Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", pana la data de 16 a fiecãrei luni, cereri justificative pentru cheltuielile curente şi de capital necesare în luna urmãtoare, conform modelelor prezentate în anexele nr. 4a) şi 4b);
b) pentru drumurile judeţene şi comunale cererile justificative [anexele nr. 4c) şi 4d)] întocmite de consiliile judeţene şi municipale se transmit Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" pana la data de 16 a fiecãrei luni. Cererile justificative întocmite de consiliile locale, altele decât cele ale municipiilor, se transmit de cãtre consiliile judeţene;
c) pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi prin Agenţia Nationala pentru Locuinţe, unitãţile teritoriale ale Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" vor transmite lunar Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", cu consultarea preşedinţilor consiliilor judeţene, pana la data de 16 a fiecãrei luni, cereri justificative pentru cheltuielile curente şi de capital necesare în luna urmãtoare, conform modelului din anexa nr. 4e);
d) pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi prin consiliile judeţene şi municipale, cererile justificative întocmite conform modelului din anexa nr. 4f) se transmit Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" pana la data de 16 a fiecãrei luni;
e) Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" transmite lunar Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei - Direcţia generalã economicã şi relaţii bugetare, pana la data de 20 a lunii, cererile justificative pentru necesarul de cheltuieli ce urmeazã sa se efectueze în luna urmãtoare, conform anexelor nr. 5a) şi 5b). Cererile vor fi prezentate pentru aprobare ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei dupã avizarea lor de cãtre Direcţia generalã pentru dezvoltarea infrastructurii, investiţii şi concesiuni, Direcţia generalã economicã şi relaţii bugetare şi de secretarul de stat care coordoneazã Departamentul transporturilor terestre.
ART. 10
(1) Dupã verificarea şi aprobarea cererilor justificative Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Direcţia generalã economicã şi relaţii bugetare, va solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare începând cu data de 10 a lunii, în limita veniturilor cu destinaţie specialã pentru drumurile publice încasate de bugetul de stat pana în ultima zi a lunii anterioare.
(2) Repartizarea de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a sumelor pe beneficiari se va face în limita creditelor bugetare deschise.
ART. 11
În limita creditelor bugetare deschise Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va vira sumele cuvenite beneficiarilor, conform cererilor justificative prezentate de Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", astfel:
- în contul 50.70.05 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor cu destinaţie specialã privind drumurile publice", deschis pe seama Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România": sumele destinate cheltuielilor pentru drumurile naţionale. Din contul 50.70.05 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor cu destinaţie specialã privind drumurile publice" Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" va vira sumele cuvenite direcţiilor regionale de drumuri şi poduri în contul 50.70.05 "Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor cu destinaţie specialã privind drumurile publice" care se deschide pe seama acestora la unitãţile trezoreriei statului;
- în contul 21.37.02.08 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localitãţi rurale şi urbane", deschis pe seama consiliilor judeţene sau municipale, dupã caz: sumele destinate cheltuielilor pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localitãţile rurale şi urbane. Din sumele încasate în contul 21.37.02.08 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localitãţi rurale şi urbane" consiliile judeţene vor vira sumele aferente fiecãrui buget local în contul 21.37.02.08 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localitãţi rurale şi urbane".
ART. 12
(1) Lunar, pana la data de 16, unitãţile teritoriale ale Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" vor transmite Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfârşitul lunii anterioare [anexa nr. 6a)], întocmit pe baza datelor înregistrate în balantele de verificare contabila.
(2) Lunar, pana la data de 20, Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", pe baza datelor rezultate din balantele de verificare contabila şi din deconturile justificative întocmite pe propria rãspundere şi transmise potrivit prevederilor alin. (1), va depune la Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfârşitul lunii anterioare [anexa nr. 6b)].
(3) Lunar, pana la data de 16, consiliile judeţene şi municipale vor depune la Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfârşitul lunii anterioare [anexa nr. 6c)].
(4) Deconturile justificative întocmite de consiliile locale, altele decât cele ale municipiilor, se transmit de cãtre consiliile judeţene.
(5) Pe baza deconturilor justificative primite de la consiliile judeţene şi municipale, Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" va întocmi decontul justificativ centralizator potrivit anexei nr. 6d). Acesta va fi depus pana la data de 20 a fiecãrei luni la Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
(6) Cu sumele primite în plus fata de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative se vor diminua sumele din cererile justificative, aprobate potrivit art. 9 lit. e).
(7) Deconturile justificative anuale se întocmesc în baza balanţei de verificare anuale şi se depun la Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pana la data de 25 ianuarie pentru anul expirat.
ART. 13
(1) Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va inregistra pe cheltuieli sumele utilizate cu destinaţie specialã pentru drumurile publice, pe baza deconturilor justificative depuse de Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România".
(2) Sumele primite din veniturile cu destinaţie specialã pentru drumurile publice, nejustificate potrivit decontului justificativ anual prevãzut la art. 12 alin. (7), se vireazã la bugetul de stat în contul 20.22.01.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti", pana la data de 25 ianuarie pentru anul expirat.
ART. 14
(1) Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va raporta lunar, pana la data de 25 a lunii urmãtoare, Ministerului Finanţelor Publice contul de execuţie a cheltuielilor cu destinaţie specialã pentru drumurile publice, pe structura aprobatã ca anexa la bugetul de stat.
(2) Trimestrial raportarea execuţiei se va face conform metodologiei raportarilor la aceste perioade.
ART. 15
Evidenta analitica a sumelor primite şi a cheltuielilor efectuate cu destinaţie specialã pentru drumurile publice se organizeazã distinct de cãtre Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", potrivit prevederilor <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi de consiliile judeţene şi municipale, pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor şi cheltuielilor, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.394/1995 .
ART. 16
(1) Sumele primite pentru cheltuieli cu destinaţie specialã pentru drumurile publice, neutilizate la data de 31 decembrie de cãtre Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", unitãţile teritoriale ale acesteia şi de cãtre consiliile judeţene şi municipale, se restituie la bugetul de stat în contul 20.22.01.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti".
(2) Pentru nevirarea la termen a sumelor nejustificate se datoreazã bugetului de stat dobânzi şi penalitãţi de întârziere la plata, calculate potrivit legislaţiei fiscale.
ART. 17
Rãspunderea pentru modul de utilizare, potrivit prevederilor legale, a sumelor cu destinaţie specialã pentru drumurile publice revine Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", unitãţilor sale teritoriale şi, respectiv, consiliilor judeţene şi municipale, dupã caz.
ART. 18
(1) Persoanele fizice şi juridice care utilizeazã carburanţi auto în domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii şi al apãrãrii naţionale sunt în drept sa solicite Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei restituirea sumelor reprezentând contravaloarea în lei a cotei unice plãtite producãtorilor sau importatorilor pentru carburanţii auto achizitionati pentru domeniile respective de activitate.
(2) Pentru domeniul transportului feroviar cota unica se restituie operatorilor de transport feroviar care deţin licenta AFER de transport feroviar, Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societãţii Comerciale "Metrorex" - S.A., societãţilor de reparat material rulant de cale feratã, societãţilor de construcţii, reparatie şi întreţinere a infrastructurii feroviare cu utilaje specifice pentru calea feratã, agenţilor economici care deţin linii de cale feratã cu acces la infrastructura feroviara publica şi privatã a statului şi mijloace de tracţiune feroviara.
Restituirea cotei unice se face pentru carburantul auto utilizat pentru funcţionarea materialului rulant de tracţiune, a vagoanelor automotoare, a drezinelor, a maşinilor de cale pentru repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare, care se deplaseaza pe infrastructura publica şi privatã a statului, inclusiv cea a metroului, precum şi pe cea aflatã în proprietatea agenţilor economici cu acces la infrastructura feroviara publica şi privatã a statului, în scopul asigurãrii:
a) circulaţiei şi manevrei trenurilor;
b) incercarii şi efectuãrii probelor materialului rulant pe calea feratã;
c) functionarii instalaţiilor şi agregatelor de orice fel aflate pe materialul rulant în timpul deplasarii acestuia pe calea feratã şi a functionarii unor utilitãţi necesare transportului feroviar.
Pentru avizarea cererilor de restituire agenţii economici, cu excepţia operatorilor care deţin licenta AFER de transport feroviar, vor prezenta autorizaţia AFER pentru acces pe infrastructura feroviara publica a mijloacelor de tracţiune feroviara pe care le deţin.
(3) Pentru domeniul transportului naval cota unica se restituie tuturor agenţilor economici, institutelor de cercetare şi unitãţilor de învãţãmânt care, în cadrul activitãţii lor, utilizeazã nave, asa cum sunt ele definite în legislaţia în vigoare.
Pentru avizarea cererilor de restituire se vor prezenta urmãtoarele documente:
a) autorizaţia de desfãşurare a activitãţii respective, dacã aceasta se supune sistemului de autorizare;
b) scurta prezentare a navelor utilizate (numãr de nave, tip, putere, capacitate);
c) prezentarea activitãţilor la care au fost folosite navele şi care se pot verifica cu documentele de la bordul navelor (pentru transport marfa: tone transportate şi tone x km; pentru transport pasageri: numãr de curse şi numãr de pasageri x km; pentru manevre portuare: numãr de ore manevre).
(4) Pentru domeniul agriculturii, producãtorilor agricoli şi prestatorilor împuterniciţi de servicii pentru agricultura, astfel cum sunt definiţi în <>Instrucţiunile nr. 195/1.872/191.239/2002 privind acordarea bonurilor valorice reprezentând contravaloarea cotei unice, necesare achiziţionãrii carburantilor auto utilizaţi în domeniul agriculturii, emise de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Industriei şi Resurselor, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 17 mai 2002, producãtorilor şi prestatorilor care desfãşoarã activitãţi conform tehnologiilor specifice în domeniile vegetal, animalier, piscicol, silvicol, îmbunãtãţiri funciare sau irigaţii li se vor elibera bonuri valorice, emise de Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin grija Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România", cu care vor achitã contravaloarea cotei unice aferente carburantilor auto achizitionati.
(5) Pentru domeniul apãrãrii naţionale, cota unica se restituie pentru cantitãţile de carburant auto utilizate pentru tehnica de lupta din dotarea unitãţilor aparţinând Ministerului Apãrãrii Naţionale.
(6) Pentru restituirea cotei unice solicitantii vor prezenta urmãtoarele documente:
a) cererea de restituire, întocmitã pe propria rãspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 7, însoţitã de situaţia întocmitã conform modelelor prezentate în anexele nr. 7a), 7b) sau 7c), dupã caz;
b) copia documentelor fiscale de achiziţie, certificate pe propria rãspundere de cãtre solicitant sau de reprezentantul sau legal, ca fiind conforme cu originalul, din care sa rezulte sortimentul şi cantitatea achizitionata, precum şi contravaloarea în lei a cotei unice aferente;
c) centralizatorul documentelor fiscale de achiziţie;
d) documentele specifice solicitate conform prevederilor alin. (2), (3), (4) şi (5).
(7) Înainte de depunerea sau transmiterea prin posta cãtre Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei cererile de restituire vor fi prezentate pentru avizare, în funcţie de domeniul de activitate al solicitantului, la Direcţia generalã reglementãri şi calitatea serviciilor în transportul feroviar sau la Direcţia generalã a transporturilor maritime, pe Dunare şi cai navigabile din cadrul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sau la direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale.
(8) Cererile de restituire vor fi analizate de direcţiile de specialitate ale Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi aprobate de ministrul lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei sau de inlocuitorul de drept al acestuia.
(9) Restituirea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii solicitãrii, prin ordin de plata sau mandat poştal, conform menţiunii din cerere.
(10) Cererea de restituire va fi onorata la plata de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei dacã sunt îndeplinite toate condiţiile cerute de prezentele norme metodologice.
(11) Persoanele fizice şi juridice prevãzute la alin. (1) nu beneficiazã de restituirea sumelor achitate reprezentând cota unica decât pentru cantitãţile de carburanţi auto achiziţionate direct de la producãtorii interni sau importatori.
(12) Persoanele fizice şi juridice care achiziţioneazã carburanţi auto pentru alte scopuri decât utilizarea în domeniile prevãzute la alin. (1) suporta cota unica.
(13) Persoanele fizice şi juridice prevãzute la alin. (1) nu sunt în drept sa solicite restituirea cotei unice pentru cantitãţile de carburanţi auto utilizate la alimentarea autovehiculelor înmatriculate, cu excepţia tractoarelor utilizate pentru efectuarea lucrãrilor agricole mecanizate.
(14) Contravaloarea comisioanelor bancare sau a taxelor poştale aferente operaţiunilor de restituire se suporta de beneficiarii sumelor respective.
(15) Persoanele fizice şi juridice definite la alin. (4), care utilizeazã carburant auto în domeniul agriculturii, vor putea achitã contravaloarea cotei unice producãtorilor din ţara sau importatorilor de carburant auto pe baza bonurilor valorice emise de Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, conform modelului prezentat în anexa nr. 8.
(16) Bonurile valorice vor avea valoarea de 10.000 lei, 50.000 lei, 100.000 lei, 500.000 lei şi 1.000.000 lei, fiecare bon valoric având o culoare diferita în funcţie de valoare.
(17) Imprimatul reprezentând bonul valoric va conţine urmãtoarele elemente obligatorii de identificare:
a) denumirea emitentului;
b) seria numericã într-o ordine crescatoare, corespunzãtoare numãrului bonului valoric;
c) valoarea nominalã a bonului valoric, în cifre şi în litere;
d) interdicţia de a fi înstrãinat;
e) spaţiu destinat înscrierii datei de eliberare;
f) spaţiu pentru înscrierea numelui şi prenumelui persoanei fizice sau a denumirii persoanei juridice îndreptãţite sa îl utilizeze;
g) spaţiu destinat semnãturii şi aplicãrii ştampilei direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie publica care l-a eliberat.
(18) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor va solicita trimestrial Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei numãrul de bonuri valorice necesar în trimestrul urmãtor, conform modelului prezentat în anexa nr. 8a).
(19) Bonurile valorice rãmase neutilizate la data de 31 decembrie se vor utiliza în anul urmãtor cu acelaşi scop, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor transmitand pana la data de 15 ianuarie situaţia justificativã privind utilizarea bonurilor valorice primite în anul anterior, conform modelului prezentat în anexa nr. 8b).
(20) Prin convenţie încheiatã între Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în calitate de emitent, şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, în calitate de beneficiar, se vor stabili numãrul şi structura bonurilor valorice necesar a fi tipãrite pentru aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
(21) Rãspunderea pentru modul de utilizare a bonurilor valorice solicitate şi primite de la Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei revine Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor.
(22) Bonurile valorice cu care a fost achitatã contravaloarea cotei unice aferente cantitãţilor de carburanţi auto achizitionati vor fi pãstrate la furnizor (producãtori sau importatori de carburanţi auto).
(23) Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va face regularizarea cu bugetul de stat conform prevederilor <>art. VII alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821/2002 din 13 noiembrie 2002.
ART. 19
(1) Controlul utilizãrii sumelor alocate consiliilor judeţene şi municipale se realizeazã conform programelor de control trimestriale aprobate de ministrul lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei. Controlul se executa de organele de specialitate ale Regiei Autonome "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" şi ale Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, constituite în mod distinct pentru aceasta activitate.
(2) Controlul pregãtirii, programãrii şi execuţiei obiectivelor şi lucrãrilor finanţate din veniturile cu destinaţie specialã pentru drumurile publice se executa de Regia Autonomã "Administraţia Nationala a Drumurilor din România" la solicitarea Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
ART. 20
(1) Procesele-verbale de constatare întocmite în urma verificãrilor efectuate în baza prevederilor <>Legii nr. 118/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în care au fost consemnate sume cu titlu de debite restante, majorãri de întârziere şi penalitãţi la plata, sume neîncasate pana la 31 decembrie 2002, vor fi predate Ministerului Finanţelor Publice, pana la 15 ianuarie 2003, de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
(2) Predarea-primirea documentelor prevãzute la alin. (1) se va efectua pe baza de protocol semnat de pãrţi.
ART. 21
Anexele nr. 1-8b fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.
ART. 22
Prezentele norme metodologice intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2003.
ART. 23
La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga <>Normele metodologice nr. 1.521/MM/521.821/2002 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 24 mai 2002.
ART. 24
Prezentele norme metodologice vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul lucrãrilor publice,
transporturilor şi locuinţei,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat


ANEXA 1
--------
la normele metodologice
-----------------------

LISTA
principalelor cheltuieli finanţate din veniturile cu destinaţie
specialã pentru drumurile publice

I. CHELTUIELI CURENTE
din care:
1. Cheltuieli pentru administrare, întreţinere şi reparaţii curente şi periodice la drumurile publice, lucrãrile de arta, construcţiile, utilajele, echipamentele şi mijloacele de transport specifice sectorului de drumuri, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã aferentã lucrãrilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la începerea lucrãrilor, avansurile lunare, acordate potrivit prevederilor legale, cheltuielile pentru licitaţii, taxe, avize şi autorizaţii, precum şi pentru serviciile aferente;
din care:
- cheltuieli cu salariile personalului care executa lucrãri de întreţinere şi reparaţii la drumurile naţionale cu excepţia celui prevãzut la <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.275/1990 cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
- rambursãri de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite pentru lucrãrile de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice la drumurile publice, lucrãrile de arta, construcţiile, utilajele, echipamentele şi mijloacele de transport specifice sectorului de drumuri.
- rambursãri de credite interne şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele interne pentru lucrãrile de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice la drumurile publice, lucrãrile de arta, construcţiile, utilajele, echipamentele şi mijloacele de transport specifice sectorului de drumuri.
2. Cheltuieli pentru reparaţii capitale la drumurile publice, lucrãri de arta şi construcţii, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã aferentã lucrãrilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la începerea lucrãrilor, avansurile lunare, acordate potrivit prevederilor legale, cheltuielile pentru licitaţii, achiziţii de terenuri, taxe, avize şi autorizaţii, precum şi pentru serviciile aferente;
din care:
- cheltuieli cu salariile personalului care executa lucrãri de reparaţii capitale şi reparaţii cu excepţia celui prevãzut la <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.275/1990 cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
- contribuţia cu fonduri a partii romane la realizarea lucrãrilor de reabilitare a drumurilor naţionale.
- rambursãri de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite pentru lucrãrile de reparaţii capitale la drumurile publice, lucrãri de arta şi construcţii.
- rambursãri de credite interne şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele interne pentru lucrãrile de reparaţii capitale la drumurile publice, lucrãri de arta şi construcţii.

II. CHELTUIELILE DE CAPITAL
din care:
- cheltuieli de capital pentru drumurile publice, autostrazi, lucrãri de arta şi construcţii, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã aferentã lucrãrilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la începerea lucrãrilor, avansurile lunare, acordate potrivit prevederilor legale, cheltuielile pentru licitaţii, achiziţii de terenuri, taxe, avize şi autorizaţii, precum şi pentru serviciile aferente.
- rambursãri de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite pentru lucrãrile de investiţii pentru drumurile publice, autostrazi, lucrãri de arta şi construcţii.
- rambursãri de credite interne şi plati de dobânzi şi comisioane la creditele interne pentru lucrãrile de investiţii pentru drumurile publice, autostrazi, lucrãri de arta şi construcţii.

ANEXA 2
-------
la normele metodologice
-----------------------


LISTA
principalelor cheltuieli finanţate din veniturile
cu destinaţie specialã pentru drumurile publice judeţene,
comunale şi pentru strazile ce se vor amenaja în
perimetrele destinate amplasarii construcţiilor
de locuinţe noi din localitãţile rurale şi urbane

I. CHELTUIELI CURENTE
din care:
1. Cheltuieli pentru întreţinere şi reparaţii curente şi periodice la drumurile publice, lucrãrile de arta, construcţiile, utilajele, echipamentele şi mijloacele de transport specifice sectorului de drumuri, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã aferentã lucrãrilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la începerea lucrãrilor, avansurile lunare, acordate potrivit prevederilor legale, cheltuielile pentru licitaţii, taxe, avize şi autorizaţii, precum şi pentru serviciile aferente;
2. Cheltuieli pentru reparaţii capitale la drumurile publice, lucrãri de arta şi construcţii, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã aferentã lucrãrilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la începerea lucrãrilor, avansurile lunare, acordate potrivit prevederilor legale, cheltuielile pentru licitaţii, achiziţii de terenuri, taxe, avize şi autorizaţii, precum şi pentru serviciile aferente;

II. CHELTUIELILE DE CAPITAL
din care:
- cheltuieli de capital pentru drumurile publice, lucrãri de arta şi construcţii, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã aferentã lucrãrilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la începerea lucrãrilor, avansurile lunare, acordate potrivit prevederilor legale, cheltuielile pentru licitaţii, achiziţii de terenuri, taxe, avize şi autorizaţii, precum şi pentru serviciile aferente.

ANEXA 3
-------
la normele metodologice
-----------------------

CRITERIILE
de repartizare a veniturilor cu destinaţie specialã pentru
drumurile publice, în cadrul programelor anuale

a) Pentru drumurile naţionale din administrarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România - R.A.
Repartizarea surselor financiare anuale pentru drumurile naţionale se face pe luna şi activitãţi, în conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice, în funcţie de lungimea reţelei de administrare şi de necesitãţile reţelei, pe categorii de lucrãri.
b) Pentru drumurile judeţene şi comunale din administrarea consiliilor judeţene şi municipale
Repartizarea surselor financiare anuale se face de cãtre Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în conformitate cu anexa nr. 2 şi în baza propunerilor consiliilor judeţene sau locale dupã caz, în funcţie de starea tehnica a reţelei, de datele din recensãmântul de trafic şi lungimea reţelei din administrare, folosind urmãtoarele elemente:
K1 = l x mza/L x MZA
l = lungimea totalã a drumurilor locale de pe raza judeţului
mza = media zilnica anuala (vehicul etalon/24 ore) pe raza judeţului
L = lungimea totalã a drumurilor locale din România
MZA = media zilnica anuala pe drumurilor locale din România
K2 = rezultat în baza stãrii tehnice a reţelei şi a urgentelor stabilite de judeţe
K = K1 x K2
În cadrul cheltuielilor curente se va prevedea o cota de minimum 15% din totalul volumului acestora pentru acţiuni şi lucrãri privind siguranta circulaţiei rutiere.
c) Pentru perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi prin consiliile judeţene şi locale
Repartizarea surselor financiare anuale se face de cãtre Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în funcţie de proiectele de viabilizare a respectivelor perimetre.

ANEXA 4a)
---------
la normele metodologice
-----------------------DIRECŢIA REGIONALA DE DRUMURI ŞI PODURI
Nr. .........../data ..................


CERERE JUSTIFICATIVĂ
privind sumele necesare pentru cheltuieli curente care
se finanţeazã din venituri cu destinaţie specialã
pentru drumurile publice,
pentru luna ....... anul ......

(mii lei)
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ din care │
│Nr. │ ──────────────────────┤
│crt.│ Explicaţii Total Întreţinere Reparaţii│
│ │ şi capitale │
│ │ reparaţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Valoarea programului anual aprobat │
│ 2 │Valoarea programului cumulat pana la │
│ │finele lunii pentru care se face │
│ │solicitarea │
│ 3 │Valoarea realiz. cumulate de la începutul │
│ │anului pana la finele lunii precedente │
│ │lunii în care se face solicitarea │
│ 4 │Sumele cumulate de la începutul anului, │
│ │alocate pana la finele lunii precedente │
│ │lunii în care se face solicitarea în baza │
│ │cererilor justificative anterioare │
│ 5 │Sumele de alocat conform programului (2-4) │
│ 6 │Sumele primite în plus fata de decontul │
│ │justificativ prezentat la finele lunii │
│ │precedente lunii în care se face │
│ │solicitarea │
│ 7 │Sumele de alocat conform programului │
│ │corectat cu sumele primite în plus (5-6) │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Datele se confirma pe rãspunderea noastrã

D.R.D.P.

Director Director economic,NOTA:
În anexa se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrãrile nominalizate în programele aprobate cu precizarea pentru fiecare poziţie în parte a indicatorilor 1-7 din cererea justificativã.

ANEXA 4b)
---------
la normele metodologice
-----------------------DIRECŢIA REGIONALA DE DRUMURI ŞI PODURI
Nr. ......../data .............


CERERE JUSTIFICATIVĂ
privind sumele necesare pentru cheltuieli de capital care
se finanţeazã din venituri cu destinaţie specialã pentru
drumurile publice,
pentru luna ...... anul .......

(mii lei)
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Explicaţii │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Valoarea programului anual aprobat │
│ 2 │Valoarea programului cumulat pana la finele │
│ │lunii pentru care se face solicitarea │
│ 3 │Valoarea realiz. cumulate de la începutul │
│ │anului pana la finele lunii precedente lunii │
│ │în care se face solicitarea │
│ 4 │Sumele cumulate de la începutul anului, │
│ │alocate pana la finele lunii precedente lunii │
│ │în care se face solicitarea în baza cererilor │
│ │justificative anterioare │
│ 5 │Sumele de alocat conform programului (2-4) │
│ 6 │Sumele primite în plus fata de decontul │
│ │justificativ prezentat la finele lunii │
│ │precedente lunii în care se face solicitarea │
│ 7 │Sumele de alocat conform programului corectat │
│ │cu sumele primite în plus (5-6) │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Datele se confirma pe rãspunderea noastrã

D.R.D.P.

Director Director economic,NOTA:
În anexa se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrãrile nominalizate în programele aprobate cu precizarea pentru fiecare poziţie în parte a indicatorilor 1-7 din cererea justificativã.

ANEXA 4c)
---------
la normele metodologice
-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN ........................
CONSILIUL MUNICIPAL .......................
Nr. ............/data .....................


CERERE JUSTIFICATIVĂ
privind transferuri primite de la bugetul de stat necesare
pentru cheltuieli curente care se finanţeazã din venituri
cu destinaţie specialã pentru drumurile publice
pentru luna ..... anul .......

(mii lei)
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ din care │
│crt.│ ──────────────────────┤
│ │ Explicaţii Total Întreţinere Reparaţii│
│ │ şi capitale │
│ │ reparaţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Valoarea programului anual aprobat │
│ 2 │Valoarea programului cumulat pana la │
│ │finele lunii pentru care se face │
│ │solicitarea │
│ 3 │Valoarea realiz. cumulate de la începutul │
│ │anului pana la finele lunii precedente │
│ │lunii în care se face solicitarea │
│ 4 │Sumele cumulate de la începutul anului, │
│ │alocate pana la finele lunii precedente │
│ │lunii în care se face solicitarea în baza │
│ │cererilor justificative anterioare │
│ 5 │Sumele de alocat conform programului (2-4) │
│ 6 │Sumele primite în plus fata de decontul │
│ │justificativ prezentat la finele lunii │
│ │precedente lunii în care se face │
│ │solicitarea │
│ 7 │Sumele de alocat conform programului │
│ │corectat cu sumele primite în plus (5-6) │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Datele se confirma pe rãspunderea noastrã

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
sau

CONSILIUL MUNICIPAL

PRIMAR CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABILNOTA:
În anexa se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrãrile nominalizate în programele aprobate cu precizarea pentru fiecare poziţie în parte a indicatorilor 1-7 din cererea justificativã.

ANEXA 4d)
---------
la normele metodologice
-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN .........................
CONSILIUL MUNICIPAL ........................
Nr. .........../data .......................

Aprobat
────────
Ministru

CERERE JUSTIFICATIVĂ
privind transferuri primite de la bugetul de stat
necesare pentru cheltuieli de capital care se
finanţeazã din venituri cu destinaţie
specialã pentru drumurile publice
pentru luna ...... anul .....

(mii lei)
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Explicaţii │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Valoarea programului anual aprobat │
│ 2 │Valoarea programului cumulat pana la finele │
│ │lunii pentru care se face solicitarea │
│ 3 │Valoarea realiz. cumulate de la începutul │
│ │anului pana la finele lunii precedente │
│ │lunii în care se face solicitarea │
│ 4 │Sumele cumulate de la începutul anului, │
│ │alocate pana la finele lunii precedente │
│ │lunii în care se face solicitarea în baza │
│ │cererilor justificative anterioare │
│ 5 │Sumele de alocat conform programului (2-4) │
│ 6 │Sumele primite în plus fata de decontul │
│ │justificativ prezentat la finele lunii │
│ │precedente lunii în care se face solicitarea │
│ 7 │Sumele de alocat conform programului │
│ │corectat cu sumele primite în plus (5-6) │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Datele se confirma pe rãspunderea noastrã

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
sau

CONSILIUL MUNICIPAL

PRIMAR CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABILNOTA:
În anexa se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrãrile nominalizate în programele aprobate cu precizarea pentru fiecare poziţie în parte a indicatorilor 1-7 din cererea justificativã.

ANEXA 4e)
---------
la normele metodologice
-----------------------DIRECŢIA REGIONALA DE DRUMURI ŞI PODURI ....................
Nr. ........./data ..................


CERERE JUSTIFICATIVĂ
privind sumele necesare pentru cheltuieli aferente
strazilor care se vor amenaja în perimetrele destinate
construcţiilor de cvartale de locuinţe noi construite
prin Agenţia Nationala pentru locuinţe finanţate din
venituri cu destinaţie specialã pentru drumurile publice,
pentru luna ...... anul .....

(mii lei)
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Explicaţii │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Valoarea programului anual aprobat │
│ 2 │Valoarea programului cumulat pana la finele │
│ │lunii pentru care se face solicitarea │
│ 3 │Valoarea realiz. cumulate de la începutul │
│ │anului pana la finele lunii precedente lunii │
│ │în care se face solicitarea │
│ 4 │Sumele cumulate de la începutul anului, │
│ │alocate pana la finele lunii precedente │
│ │lunii în care se face solicitarea în baza │
│ │cererilor justificative anterioare │
│ 5 │Sumele de alocat conform programului (2-4) │
│ 6 │Sumele primite în plus fata de decontul │
│ │justificativ prezentat la finele lunii │
│ │precedente lunii în care se face solicitarea │
│ 7 │Sumele de alocat conform programului │
│ │corectat cu sumele primite în plus (5-6) │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Datele se confirma pe rãspunderea noastrã

D.R.D.P.

Director Director economic,NOTA:
În anexa se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrãrile nominalizate în programele aprobate cu precizarea pentru fiecare poziţie în parte a indicatorilor 1-7 din cererea justificativã.

ANEXA 4f)
---------
la normele metodologice
-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN .........................
CONSILIUL MUNICIPAL ........................
Nr. .........../data .......................


CERERE JUSTIFICATIVĂ
privind transferuri de la bugetul de stat necesare
pentru cheltuieli aferente strazilor care se vor
amenaja în perimetrele destinate construcţiilor
de cvartale de locuinţe noi finanţate din venituri
cu destinaţie specialã pentru drumurile publice,
pentru luna ...... anul .........

(mii lei)
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Explicaţii │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Valoarea programului anual aprobat │
│ 2 │Valoarea programului cumulat pana la finele │
│ │lunii pentru care se face solicitarea │
│ 3 │Valoarea realiz. cumulate de la începutul │
│ │anului pana la finele lunii precedente │
│ │lunii în care se face solicitarea │
│ 4 │Sumele cumulate de la începutul anului, │
│ │alocate pana la finele lunii precedente │
│ │lunii în care se face solicitarea în baza │
│ │cererilor justificative anterioare │
│ 5 │Sumele de alocat conform programului (2-4) │
│ 6 │Sumele primite în plus fata de decontul │
│ │justificativ prezentat la finele lunii │
│ │precedente lunii în care se face solicitarea │
│ 7 │Sumele de alocat conform programului │
│ │corectat cu sumele primite în plus (5-6) │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Datele se confirma pe rãspunderea noastrã

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
sau

CONSILIUL MUNICIPAL

PRIMAR CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABILNOTA:
În anexa se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrãrile nominalizate în programele aprobate cu precizarea pentru fiecare poziţie în parte a indicatorilor 1-7 din cererea justificativã.

ANEXA 5a)
---------
la normele metodologice
-----------------------ADMINISTRAŢIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMÂNIA
Nr. .........../data ....................

Aprobat,
────────
Ministru


CERERE JUSTIFICATIVĂ
privind sumele necesare pentru cheltuieli curente
care se finanţeazã din venituri cu destinaţie
specialã pentru drumurile publice privind drumurile
naţionale, drumurile locale, strãzi
pentru luna ....... anul ...........

- mii lei -
┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ din care: │
│Nr. │ │ ├───────────┬─────────┤
│crt.│ Explicaţii │TOTAL│Întreţinere│Reparaţii│
│ │ │ │ şi │capitale │
│ │ │ │ reparaţii │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────┼─────────┤
│ 1 │Valoarea programului anual aprobat │ │ │ │
│ 2 │Valoarea programului cumulat pana la finele │ │ │ │
│ │lunii pentru care se face solicitarea │ │ │ │
│ 3 │Valoarea realizarilor cumulate de la │ │ │ │
│ │începutul anului pana la finele lunii │ │ │ │
│ │precedente lunii în care se face solicitarea │ │ │ │
│ 4 │Sumele cumulate de la începutul anului, │ │ │ │
│ │alocate pana la finele lunii precedente lunii│ │ │ │
│ │pentru care se face solicitarea în baza │ │ │ │
│ │cererilor justificative anterioare │ │ │ │
│ 5 │Sume de alocat conform programului (2-4) │ │ │ │
│ 6 │Sume primite în plus fata de decontul │ │ │ │
│ │justificativ prezentat la finele lunii │ │ │ │
│ │precedente lunii în care se face solicitarea │ │ │ │
│ 7 │Sume de alocat conform programului │ │ │ │
│ │corectat cu sumele primite în plus (5-6) │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────┴─────────┘

Datele se confirma pe rãspunderea noastrã.

Director general, Director economic,

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

Avizat
──────
Secretar de stat, Direcţii de specialitateNOTA:
În anexa se va prezenta, pentru drumurile naţionale, repartizarea sumelor de alocat în limita disponibilului pentru lucrãrile nominalizate conform programelor aprobate.
Administraţia Nationala a Drumurilor din România întocmeşte separat pentru drumurile locale şi strãzi o anexa în care prezintã centralizat pentru fiecare consiliu judeţean şi local în parte indicatorii 1-7.

ANEXA 5b)
---------
la normele metodologice
-----------------------ADMINISTRAŢIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMÂNIA
Nr. .........../data ..................

Aprobat
────────
Ministru


CERERE JUSTIFICATIVĂ
privind sumele necesare pentru cheltuieli de capital
care se finanţeazã din venituri cu destinaţie specialã
pentru drumurile publice privind
drumurile naţionale, drumurile locale, strãzi
pentru luna ....... anul ...........

(mii lei)
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Explicaţii │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Valoarea programului anual aprobat │
│ 2 │Valoarea programului cumulat pana la finele │
│ │lunii pentru care se face solicitarea │
│ 3 │Valoarea realiz. cumulate de la începutul anului │
│ │pana la finele lunii precedente lunii în care se │
│ │face solicitarea │
│ 4 │Sumele cumulate de la începutul anului, alocate │
│ │pana la finele lunii precedente lunii în care se │
│ │face solicitarea în baza cererilor justificative │
│ │anterioare │
│ 5 │Sumele de alocat conform programului (2-4) │
│ 6 │Sumele primite în plus fata de decontul │
│ │justificativ prezentat la finele lunii precedente │
│ │lunii în care se face solicitarea │
│ 7 │Sumele de alocat conform programului corectat cu │
│ │sumele primite în plus (5-6) │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Datele se confirma pe rãspunderea noastrã

Director general, Director economic,

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

Avizat
──────
Secretar de stat, Direcţii de specialitateNOTA:
În anexa se va prezenta, pentru drumurile naţionale, repartizarea sumelor de alocat în limita disponibilului pentru lucrãrile nominalizate conform programelor aprobate.
Administraţia Nationala a Drumurilor din România întocmeşte separat pentru drumurile locale şi strãzi o anexa în care prezintã centralizat pentru fiecare consiliu judeţean şi local în parte indicatorii 1-7.

ANEXA 6a)
---------
la normele metodologice
-----------------------DIRECŢIA REGIONALA DE DRUMURI ŞI PODURI ............
NR. ......./DATA .............


DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele primite din venituri cu destinaţie specialã pentru
drumurile publice pentru luna ................ 200...

- mii lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ luna Cumulat │
│Nr. Explicaţii pentru de la │
│crt. care se începutul│
│ justifica anului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. Sume alocate din venituri cu destinaţie specialã │
│ pentru drumurile publice, pentru efectuarea de: │
│A) Cheltuieli curente, din care │
│ - Reparaţii, întreţinere şi administrare │
│ - Reparaţii capitale │
│B) Cheltuieli de capital │
│II. Sume utilizate pentru cheltuieli totale, din care: │
│A) Cheltuieli curente, din care │
│ - Reparaţii, întreţinere şi administrare │
│ - Reparaţii capitale │
│B) Cheltuieli de capital │
│III. Diferenţa de regularizat (I-II) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Datele se confirma pe rãspunderea noastrã.

D.R.D.P.
DIRECTOR DIRECTOR ECONOMICNOTA:
În anexa se va prezenta:
● pentru cheltuieli curente - repartizarea veniturilor şi cheltuielilor (cumulat şi în luna) pentru lucrãrile nominalizate conform programelor aprobate.
● pentru cheltuieli de capital - repartizarea veniturilor şi cheltuielilor (cumulat şi în luna) pe obiective, utilaje, echipamente şi alte dotãri conform programelor aprobate.

ANEXA 6b)
---------
la normele metodologice
-----------------------ADMINISTRAŢIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMÂNIA - R.A.
NR. ....../DATA ..........

Aprobat
────────
Ministru

DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele primite din venituri cu destinaţie specialã
pentru drumurile naţionale pentru luna ...............

- mii lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ luna pentru Cumulat │
│Nr. Explicaţii care de la │
│crt. se justifica începutul│
│ anului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ I. Sume alocate din venituri cu destinaţie specialã │
│ pentru drumurile naţionale, pentru efectuarea │
│ de: │
│ A) Cheltuieli curente, din care │
│ - Reparaţii, întreţinere şi administrare │
│ - Reparaţii capitale │
│ B) Cheltuieli de capital │
│II. Sume utilizate din venituri cu destinaţie │
│ specialã pentru drumuri naţionale total, din │
│ care: │
│ A) Cheltuieli curente, din care │
│ - Reparaţii, întreţinere şi administrare │
│ - Reparaţii capitale │
│ B) Cheltuieli de capital │
│IV. Diferenţe de regularizat (I-II-III) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Datele se confirma pe rãspunderea noastrã.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

AVIZAT
──────
SECRETAR DE STAT DIRECŢII DE SPECIALITATENOTA:
În anexa se va prezenta:
● pentru cheltuieli curente - repartizarea veniturilor şi cheltuielilor (cumulat şi în luna) pentru lucrãrile nominalizate conform programelor aprobate.
● pentru cheltuieli de capital - repartizarea veniturilor şi cheltuielilor (cumulat şi în luna) pe obiective, utilaje, echipamente şi alte dotãri conform programelor aprobate.

ANEXA 6c)
---------
la normele metodologice
-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN ............................
CONSILIUL MUNICIPAL ...........................
NR. ......./DATA .............


DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele primite din venituri cu destinaţie specialã pentru
drumurile publice pentru luna .......... 200...

- mii lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. luna pentru Cumulat de │
│crt. Explicaţii care se la începutul│
│ justifica anului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ I. Sume alocate din venituri cu destinaţie │
│ specialã pentru drumurile publice, pentru │
│ efectuarea de: │
│ A) Cheltuieli curente, din care │
│ - Reparaţii, întreţinere şi administrare │
│ - Reparaţii capitale │
│ B) Cheltuieli de capital │
│II. Sume utilizate pentru cheltuieli totale, din │
│ care: │
│ A) Cheltuieli curente, din care │
│ - Reparaţii, întreţinere şi administrare │
│ - Reparaţii capitale │
│ B) Cheltuieli de capital │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│III. Diferenţa de regularizat (I-II) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Datele se confirma pe rãspunderea noastrã.

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONSILIUL MUNICIPAL

PRIMAR CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABILNOTA:
În anexa se va prezenta:
● pentru cheltuieli curente - repartizarea veniturilor şi cheltuielilor (cumulat şi în luna) pentru lucrãrile nominalizate conform programelor aprobate.
● pentru cheltuieli de capital - repartizarea veniturilor şi cheltuielilor (cumulat şi în luna) pe obiective, utilaje, echipamente şi alte dotãri conform programelor aprobate.

ANEXA 6d)
---------
la normele metodologice
-----------------------ADMINISTRAŢIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMÂNIA - R.A.
NR. ......./DATA ............


DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele primite din venituri cu destinaţie
specialã pentru drumurile judeţene şi comunale/strãzi
pentru luna ............. 200...

- mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. luna pentru Cumulat de │
│crt. Explicaţii care se la începutul│
│ justifica anului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ I. Sume alocate din venituri cu destinaţie │
│ specialã pentru drumurile publice, pentru │
│ efectuarea de: │
│ A) Cheltuieli curente, din care │
│ - Reparaţii, întreţinere şi administrare │
│ - Reparaţii capitale │
│ B) Cheltuieli de capital │
│II. Sume utilizate pentru cheltuieli totale, din │
│ care: │
│ A) Cheltuieli curente, din care │
│ - Reparaţii, întreţinere şi administrare │
│ - Reparaţii capitale │
│ B) Cheltuieli de capital │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│III. Diferenţa de regularizat (I-II) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Datele se confirma pe rãspunderea noastrã.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

AVIZAT
──────
SECRETAR DE STAT DIRECŢII DE SPECIALITATENOTA:
În anexa se va prezenta:
● pentru cheltuieli curente - repartizarea veniturilor şi cheltuielilor (cumulat şi în luna) pentru lucrãrile nominalizate conform programelor aprobate.
● pentru cheltuieli de capital - repartizarea veniturilor şi cheltuielilor (cumulat şi în luna) pe obiective, utilaje, echipamente şi alte dotãri conform programelor aprobate.
● Administraţia Nationala a Drumurilor din România - R.A. întocmeşte separat pentru drumurile locale şi strãzi o anexa în care se prezintã centralizat pentru fiecare consiliu judeţean şi local în parte justificarea cheltuielilor.

ANEXA 7
-------
la normele metodologice
-----------------------

Nr. şi data de înregistrare


CERERE DE RESTITUIRE
a sumelor reprezentând cota unica aferentã cantitãţilor de
carburant auto achiziţionate în luna .........../20...,
pentru utilizare în domeniul ......................

Subsemnatul*) ...................., reprezentat prin ......................., în calitate de .................., legitimat cu ......, seria ..., nr. ........, eliberat de ................., la data de ..........., solicit restituirea sumei de ...... lei reprezentând contravaloarea cotei aferentã cantitãţii de ......... tone benzina şi .......... tone motorina, conform urmãtoarelor documente anexate în baza art. 19 din Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea veniturilor cu destinaţie specialã pentru drumurile publice nr. .... .
(Se vor enumera documentele anexate).
Solicit restituirea în contul numãrul ..........................., deschis la banca ..........................., pe numele ..........................., sau pe adresa ....................................................................... .
1. Declar pe propria rãspundere ca nu am mai solicitat restituirea parţialã a contravalorii cotei unice la data de ............, cu cererea nr. ..........**).
2. Declar pe propria rãspundere ca nu am mai solicitat şi nu mi-a fost restituitã contravaloarea cotei unice în baza acestor documente**).
În cazul constatãrii, de cãtre organele de control abilitate prin lege, a neadevarului celor declarate, ma oblig sa suport consecinţele juridice ce decurg din sãvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prevãzutã de art. 292 C.p., precum şi sa achit la bugetul de stat sumele rezultate din aplicarea cotei unice asupra cantitãţii de carburanţi auto utilizaţi la alimentarea autovehiculelor, inclusiv a majorãrilor de întârziere calculate potrivit legislaţiei fiscale în vigoare.

Semnatura, Vizat,***)

------------
*) Numele şi prenumele pentru persoane fizice sau denumirea pentru persoane juridice.
**) Se taie ce nu este valabil.
***) Dupã caz

- Direcţia Generalã Reglementãri şi Calitatea Serviciilor în Transportul Feroviar
- Direcţia Generalã a Transporturilor Maritime, pe Dunare şi Cai Navigabile
- Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale

ANEXA 7a)
---------
la normele metodologice
-----------------------Solicitant*) .........................
Nr. şi data de înregistrare ..........


SITUAŢIA
sumelor solicitate pentru restituire pentru activitatea
de transport feroviar

┌────┬────────────────────┬────────────┬───────────────┬───────────────────────┐
│ │ Sortimentul de │ Cantitatea │ Suma │ Documentele în care │
│Nr. │ carburant auto │ utilizata │ solicitatã a │ se regãsesc datele │
│crt.│utilizat în perioada│ - tone - │ fi restituitã │ privind cantitãţile │
│ │ ................. │ │ - lei - │ utilizate │
├────┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴────────────┴───────────────┴───────────────────────┘


*) Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, confirm pe proprie rãspundere datele prezentate.

Semnatura, Vizat,
Direcţia Generalã Reglementãri şi Calitatea
Serviciilor în Transportul Feroviar

------------
*) Numele şi prenumele pentru persoane fizice sau denumirea pentru persoane juridice.

ANEXA 7b)
---------
la normele metodologice
-----------------------Solicitant*) ......................
Nr. şi data de înregistrare .......


SITUAŢIA
sumelor solicitate pentru restituire pentru
activitatea de transport naval

┌────┬────────────────────┬────────────┬───────────────┬───────────────────────┐
│ │ Sortimentul de │ Cantitatea │ Suma │ Documentele în care │
│Nr. │ carburant auto │ utilizata │ solicitatã a │ se regãsesc datele │
│crt.│utilizat în perioada│ - tone - │ fi restituitã │ privind cantitãţile │
│ │ ............... │ │ - lei - │ utilizate │
├────┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴────────────┴───────────────┴───────────────────────┘


*) Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, confirm pe proprie rãspundere datele prezentate.

Semnatura, Vizat,
Direcţia Generalã a Transporturilor Maritime,
pe Dunare şi Cai Navigabile

------------
*) Numele şi prenumele pentru persoane fizice sau denumirea pentru persoane juridice.

ANEXA 7c)
---------
la normele metodologice
-----------------------Solicitant*) .......................
Nr. şi data de înregistrare ........

SITUAŢIA
sumelor solicitate pentru restituire pentru activitatea
în domeniul apãrãrii naţionale

┌────┬────────────────────┬────────────┬───────────────┬───────────────────────┐
│ │ Sortimentul de │ Cantitatea │ Suma │ Documentele în care │
│Nr. │ carburant auto │ utilizata │ solicitatã a │ se regãsesc datele │
│crt.│utilizat în perioada│ - tone - │ fi restituitã │ privind cantitãţile │
│ │ ............... │ │ - lei - │ utilizate │
├────┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴────────────┴───────────────┴───────────────────────┘


*) Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în
declaraţii, confirm pe proprie rãspundere datele prezentate.

Semnatura, Vizat*)

------------
*) Viza va fi data de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale, care coordoneazã activitatea respectiva.

ANEXA 8


la normele metodologice
-----------------------┌────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┬───────┐
│ GUVERNUL ROMÂNIEI │ E S │(v i GUVERNUL ROMÂNIEI │ │
│ ┌─────┐ Ministerul lucrãrilor │ L E │ a n ┌─────┐ Ministerul lucrãrilor │ │
│ │ │ Publice Transporturilor│ E C │ l │ │ Publice Transporturilor│ │
│ │Stema│ şi Locuinţei │ M U │ o c │Stema│ şi Locuinţei │ │
│ │ │ │ E R │ a i │ │ │ELEMENT│
│ │ │ BON VALORIC │ N I │ r f │ │ BON VALORIC │ DE │
│ └─────┘ (valoarea în cifre) │ T Z │ e r └─────┘ (valoarea în litere) │SECURI-│
│ (valoarea în litere) │ A │ a e) │ZARE │
│Seria A nr. │ D R │ Seria A nr. │ │
│Data .............. │ E E │ Data .............. │ │
└────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┴───────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Beneficiar │
│ │
│Semnatura şi ştampila direcţiei agricole │
│ VÂNZAREA ACESTUI BON VALORIC ESTE INTERZISĂ│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 8a)
---------
la normele metodologice
-----------------------MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
Direcţia Generalã de Patrimoniu Public
şi de Gestiune a Mijloacelor Financiare
Nr. ............/Data .............


CERERE JUSTIFICATIVĂ
privind necesarul de bonuri valorice pe trim. ....200....

┌───────────┬───────────────┬────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ Nr. bonuri │ Nr. bonuri │Nr. bonuri │Nr. bonuri│Nr. bonuri│
│ Structura │ valorice │ valorice │ valorice │ valorice │ Valorice │
│ bonurilor │ primite în │ utilizate în │ rãmase │ necesar │solicitat │
│ valorice │ perioada │ perioada │neutilizate│ pentru │ pentru │
│- lei/bon -│ anterioarã │ anterioarã │- cumulat -│trim. ... │trim. ... │
│ │ - cumulat - │ - cumulat - │ │ │ │
├───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ A │ 1 │ 2 │ 3 = 1 - 2 │ 4 │5 = 4 - 3 │
├───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 10.000│ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 50.000│ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 100.000│ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 500.000│ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.000.000│ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ Total│ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────────┴────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

DIRECTOR GENERAL,ANEXA 8b)
---------
la normele metodologice
-----------------------MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
Direcţia Generalã de Patrimoniu Public
şi de Gestiune a Mijloacelor Financiare
Nr. ........../Data .............


SITUAŢIA JUSTIFICATIVĂ
privind necesarul de bonuri valorice în anul ........

┌──────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐
│ Structura │ Nr. bonuri │ Nr. bonuri │ Nr. bonuri valorice │
│bonurilor valorice│valorice primite │valorice utilizate│rãmase neutilizate la│
│ - lei/bon - │în cursul anului │ în cursul anului │ finele anului │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ A │ 1 │ 2 │ 3 = 1 - 2 │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ 10.000│ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ 50.000│ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ 100.000│ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ 500.000│ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ 1.000.000│ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ Total│ │ │ │
└──────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘

DIRECTOR GENERAL,


--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016