Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 30 iunie 2003  privind recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitatii aparatelor cu cerintele esentiale prevazute de   Hotararea Guvernului nr. 497/2003 si de   Hotararea Guvernului nr. 88/2003     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 30 iunie 2003 privind recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitatii aparatelor cu cerintele esentiale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 497/2003 si de Hotararea Guvernului nr. 88/2003

EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 31 iulie 2003
SECŢIUNEA I
Generalitati

ART. 1
(1) Prezentele norme metodologice stabilesc procedura de evaluare şi recunoaştere a organismelor care realizeazã evaluarea conformitatii în domeniul echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, respectiv în domeniul compatibilitatii electromagnetice, cu cerinţele esenţiale aplicabile, prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuala a conformitatii acestora, respectiv de <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice.
(2) Organizaţiile prevãzute la art. 1 fac parte dintre organismele care realizeazã evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate de <>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor şi sunt supuse, în principiu, prevederilor privind regulile de procedura pentru desemnarea nationala a acestora, stabilite prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea nationala a laboratoarelor de încercãri, precum şi a organismelor de certificare şi inspecţie care realizeazã evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevãzute în <>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.
(3) În domeniile reglementate privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii, respectiv compatibilitatea electromagnetica, sunt aplicabile procedurile de evaluare a conformitatii, prevãzute la <>art. 21 din Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 , respectiv la <>art. 5 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 , ceea ce implica şi un mod specific de evaluare a competentei organismelor, în vederea recunoaşterii.

SECŢIUNEA a II-a
Termeni şi definiţii

ART. 2
Termenii de specialitate, în înţelesul prezentelor norme metodologice, se definesc dupã cum urmeazã:
a) autoritate competenta - organ al administraţiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei este autoritatea competenta pentru domeniul echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii şi pentru domeniul compatibilitatii electromagnetice;
b) cerinta esenţialã - cerinta care are în vedere protecţia sãnãtãţii şi securitãţii utilizatorilor, protecţia proprietãţii şi a mediului, astfel cum este prevãzut în legislaţia în vigoare;
c) domeniu reglementat - ansamblul activitãţilor economice şi al produselor asociate acestora, pentru care autoritatea competenta emite reglementãri tehnice specifice privind condiţiile de introducere pe piata şi de punere în funcţiune. Domeniul echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, precum şi domeniul compatibilitatii electromagnetice sunt domenii reglementate;
d) recunoaştere - procedura prin care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei confirma ca un organism de certificare satisface condiţiile prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 sau de <>Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 pentru a aplica procedurile adecvate de evaluare a conformitatii;
e) evaluare a conformitatii - activitatea al carei obiect este determinarea faptului ca sunt îndeplinite cerinţele esenţiale prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 sau de <>Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 ;
f) inspecţie - evaluare a conformitatii prin observare şi rationament, însoţitã, dupã caz, de mãsurare, încercare sau comparare;
g) încercare - operaţiune tehnica ce consta în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanta cu o procedura specificatã;
h) organism de certificare - organism independent fata de clientul sau şi fata de alte pãrţi interesate, care aplica regulile unui sistem de certificare în scopul evaluãrii, certificãrii şi supravegherii conformitatii;
i) organism de certificare recunoscut - organism de certificare, persoana juridicã cu sediul în România, care a fost recunoscut de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei sa efectueze evaluarea conformitatii în domeniul reglementat al echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, precum şi în domeniul reglementat al compatibilitatii electromagnetice.

SECŢIUNEA a III-a
Criterii pentru evaluarea organismelor în vederea recunoaşterii

ART. 3
În vederea recunoaşterii, organismele solicitante trebuie sa îndeplineascã criteriile minime prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 , anexa nr. 1, respectiv în <>Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 , anexa nr. VI.

SECŢIUNEA a IV-a
Recunoaşterea organismului solicitant

ART. 4
Recunoaşterea competentei organismului solicitant pentru evaluarea conformitatii echipamentelor cu cerinţele esenţiale aplicabile prevãzute la <>art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 , respectiv la <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 , se face de cãtre Comisia de evaluare, al carei regulament de organizare şi funcţionare este prezentat în anexa A.
ART. 5
Pentru recunoaşterea competentei organismului solicitant se parcurg urmãtoarele etape:
a) Organismul solicita recunoaşterea la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Direcţia generalã pentru comunicaţii. Cererea de recunoaştere trebuie sa fie însoţitã de documentele prevãzute în secţiunea a V-a.
b) În vederea luãrii hotãrârii de recunoaştere, Comisia de evaluare poate decide o inspectare a organismului solicitant. Rezultatele inspectarii sunt consemnate într-un raport de inspecţie semnat şi de reprezentantul organismului solicitant.
c) În termen de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii de evaluare, dupã analizarea documentelor prevãzute în secţiunea a V-a (depuse de solicitant) şi a raportului de inspecţie, pe baza hotãrârii Comisiei de evaluare, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin Direcţia generalã pentru comunicaţii, va elibera Certificatul de recunoaştere, prin care organismul care a solicitat evaluarea şi care a îndeplinit criteriile minime prevãzute în secţiunea a III-a este recunoscut ca având competenta tehnica şi capabilitatea sa îndeplineascã sarcinile din cadrul procedurilor de evaluare a conformitatii cu cerinţele esenţiale aplicabile prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 , respectiv în <>Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 .
Modelul Certificatului de recunoaştere este prezentat în anexa C.
d) În situaţia în care organismul solicitant nu îndeplineşte criteriile minime prevãzute în secţiunea a III-a, pe baza hotãrârii Comisiei de evaluare, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin Direcţia generalã pentru comunicaţii, va comunica solicitantului, în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii de evaluare, respingerea motivatã a cererii.
e) Organismul se considera recunoscut de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei privind aprobarea listei organismelor recunoscute pentru evaluarea conformitatii echipamentelor cu cerinţele esenţiale aplicabile prevãzute la <>art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 , respectiv la <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 .
Lista organismelor recunoscute va fi reactualizata ori de câte ori va fi necesar.
f) Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei privind aprobarea listei organismelor recunoscute pentru evaluarea conformitatii echipamentelor cu cerinţele esenţiale aplicabile prevãzute la <>art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 , respectiv la <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 , conţine pentru fiecare organism recunoscut informaţii privind denumirea completa, sediul, produsele sau grupele de produse care pot fi supuse evaluãrii conformitatii, precum şi sarcinile specifice pentru care a fost recunoscut.
g) Pe perioada de valabilitate a Certificatului de recunoaştere, Direcţia generalã pentru comunicaţii, prin Comisia de evaluare, poate efectua audituri de supraveghere, privind respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberãrii certificatului.
În situaţia în care se constata ca un organism nu mai îndeplineşte condiţiile în baza cãrora a fost recunoscut, Comisia de evaluare va consemna neconformitãţile şi va stabili termenele de eliminare a acestora sau, dupã caz, va propune retragerea recunoaşterii, pentru o perioada determinata de timp, pana la eliminarea neconformitatilor.

SECŢIUNEA a V-a
Documentele ce trebuie prezentate de organismul solicitant pentru evaluarea competentei sale în vederea recunoaşterii

ART. 6
Pentru evaluarea competentei organismului solicitant, în vederea recunoaşterii, acesta trebuie sa depunã la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei urmãtoarele documente:
a) cerere pentru evaluarea competentei sale privind evaluarea conformitatii echipamentelor cu cerinţele esenţiale aplicabile prevãzute la <>art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 , respectiv la <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 , în vederea recunoaşterii. La formularea cererii se va avea în vedere modelul din anexa B;
b) copie de pe documentele de înfiinţare (certificat de înregistrare în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, statut, hotãrâre a Guvernului - dupã caz);
c) o prezentare a activitãţii, din care sa rezulte experienta în domeniul compatibilitatii electromagnetice sau în domeniul echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii;
d) lista personalului angajat în activitãţile din domeniul compatibilitatii electromagnetice sau al echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii (atribuţiile şi responsabilitãţile rezultate din fişa postului; competenta şi experienta profesionalã rezultate din curriculum vitae);
e) o declaraţie a conducerii, din care rezulta ca sunt însuşite şi documentate procedurile de evaluare a conformitatii pentru care se solicita desemnarea, prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 sau în <>Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 ;
f) o declaraţie a conducerii, prin care aceasta se angajeazã ca personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor din domeniul compatibilitatii electromagnetice sau al echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii pãstreazã confidenţialitatea şi secretul profesional cu privire la toate informaţiile obţinute;
g) un document care demonstreaza independenta conducerii şi a personalului tehnic fata de toate grupurile ori persoanele direct sau indirect interesate de echipamentele în cauza.
Acest document trebuie sa precizeze ca aceştia nu sunt proiectanţi, producãtori, furnizori sau instalatori de echipamente pentru care solicita recunoaşterea, operatori de reţele sau furnizori de servicii de comunicaţii şi nici mandatari ai unuia dintre aceştia, nu participa direct la proiectarea, comercializarea şi întreţinerea echipamentelor şi nici nu reprezintã pãrţile angajate în aceste activitãţi;
h) copie de pe asigurarea de rãspundere civilã, în cazul în care rãspunderea nu revine statului prin lege;
i) lista laboratoarelor de încercãri cu care colaboreazã în scopul realizãrii activitãţii sale din domeniul compatibilitatii electromagnetice sau din domeniul echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii.
ART. 7
În cazul în care este necesar pentru luarea deciziei privind desemnarea, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate întreprinde orice alte mãsuri.

SECŢIUNEA a VI-a
Obligaţiile organismelor recunoscute de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei

ART. 8
Organismele recunoscute de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei au urmãtoarele obligaţii:
a) sa informeze Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin Direcţia generalã pentru comunicaţii, cu privire la orice modificare fata de documentele care au stat la baza recunoaşterii;
b) sa punã la dispoziţie Comisiei de evaluare, la solicitarea acesteia, toate informaţiile şi datele privind respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberãrii Certificatului de recunoaştere;
c) sa informeze, ori de câte ori este nevoie, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin Direcţia generalã pentru comunicaţii şi, dupã caz, Autoritatea Nationala pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la produsele depistate neconforme, ca urmare a activitãţilor de evaluare a conformitatii pentru care a fost recunoscut;
d) sa prezinte, la cererea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin Direcţia generalã pentru comunicaţii, copii de pe certificatele de conformitate, precum şi de pe reclamaţiile înregistrate impotriva deciziilor organismului recunoscut, inclusiv informaţii privind modul de rezolvare a acestora;
e) sa transmitã Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin Direcţia generalã pentru comunicaţii, o copie de pe raportul de audit, în cel mult 10 zile de la efectuarea auditului de supraveghere.

SECTUNEA a VII-a
Dispoziţii finale

ART. 9
Prezentele norme metodologice se aproba prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi intra în vigoare de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 10
Anexele A, B şi C fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA A
-------
la normele metodologice
-----------------------

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare

CAP. I
Atribuţii
1. Comisia de evaluare a organismelor solicitante, în vederea recunoaşterii competentei acestora pentru evaluarea conformitatii echipamentelor cu cerinţele esenţiale aplicabile prevãzute la <>art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 , respectiv la <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 , este numita prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei şi activeazã pe lângã Direcţia generalã pentru comunicaţii.
2. Comisia de evaluare se compune din preşedinte, secretar şi 3 membri.
3. Comisia de evaluare analizeazã cererea de evaluare şi documentele insotitoare prezentate de organismul solicitant în conformitate cu prevederile secţiunii a V-a.
4. Comisia de evaluare poate decide, dupã caz, inspectarea organismului solicitant, preşedintele Comisiei de evaluare desemnând în acest scop pe unul dintre membrii comisiei. În cadrul inspecţiei se examineazã îndeplinirea criteriilor prevãzute în secţiunea a III-a şi se întocmeşte un raport de inspecţie.

CAP. II
Modul de funcţionare
1. Concluziile Comisiei de evaluare şi hotãrârea privind acordarea organismului solicitant a Certificatului de recunoaştere sau de respingere a acestuia, hotãrâre luatã cu majoritatea simpla a celor prezenţi, se consemneazã într-un proces-verbal.
2. Comisia de evaluare poate lua hotãrâri valabile în prezenta a cel puţin 4 membri. Pe baza examinãrii documentelor prezentate şi a raportului de inspecţie, Comisia de evaluare stabileşte dacã sunt întrunite criteriile minime prevãzute în secţiunea a III-a pentru acordarea Certificatului de recunoaştere.
3. Dezbaterile şi hotãrârile Comisiei de evaluare se consemneazã într-un registru de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind contrasemnat de membrii acesteia participanţi la şedinţa. Registrul de procese-verbale este pãstrat de secretarul Comisiei de evaluare.
4. Secretarul Comisiei de evaluare asigura legatura cu Direcţia generalã pentru comunicaţii, cu membrii Comisiei de evaluare şi, din dispoziţia preşedintelui, convoacã reunirea Comisiei de evaluare.
5. Secretarul Comisiei de evaluare primeşte şi arhiveaza toate documentele aferente unei cereri de recunoaştere.
6. Secretarul Comisiei de evaluare înainteazã Direcţiei generale pentru comunicaţii propunerile de eliberare a Certificatului de recunoaştere privind organismul recunoscut, respectiv de retragere a recunoaşterii, în baza hotãrârilor luate.
7. Preşedintele Comisiei de evaluare semneazã documentele emise de Comisia de evaluare.

CAP. III
Alte dispoziţii
Contestaţiile privind respingerea unei hotãrâri de recunoaştere, respectiv de retragere a recunoaşterii, se analizeazã numai în prezenta tuturor membrilor Comisiei de evaluare.

ANEXA B
-------
la normele metodologice
-----------------------

MODEL

Denumirea solicitantului - Antet
................................
Cãtre:
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU COMUNICAŢII

CERERE DE EVALUARE
în vederea recunoaşterii

Solicitantul (denumirea completa)............................., adresa completa ...................., telefon, fax ...................., numãrul de înregistrare în registrul comerţului ............................, cod unic de înregistrare ....................................., reprezentat prin ...(numele şi prenumele, funcţia)........, potrivit prevederilor aplicabile din:
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice; sau
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuala a conformitatii acestora, ................................, *1) solicita:
- sa fie recunoscut pentru a efectua evaluarea conformitatii cu cerinţele esenţiale a urmãtoarelor echipamente: ................... *2)
Anexãm la prezenta cerere documentele prevãzute în secţiunea a V-a din normele metodologice.

Reprezentantul solicitantului,
...............................
(funcţia, numele, semnatura)

---------
*) 1) Se completeazã corespunzãtor competentelor pentru care se solicita recunoaşterea, în concordanta cu procedurile de evaluare a conformitatii prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 sau de <>Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 .
*2) Se completeazã corespunzãtor claselor de echipamente prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 sau de <>Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 , pentru care se solicita recunoaşterea.

ANEXA C
-------
la normele metodologice
-----------------------

MODEL

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU COMUNICAŢII

CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE
Nr. ..... din ............

Comisia de evaluare, ca urmare a Cererii de evaluare nr. ........... din ................. a (denumirea solicitantului, adresa, nr. de înregistrare în registrul comerţului, cod unic de înregistrare, telefon, fax, e-mail).......................................,
- în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice: .......................... *1);
- în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuala a conformitatii acestora: .............. *1);
- în conformitate cu Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei nr. ........ din ............;
- în conformitate cu hotãrârea Comisiei de evaluare consemnatã în Procesul-verbal nr. ....... din ............,
recunoaşte competenta şi capabilitatea (denumirea solicitantului): ........................
● pentru a efectua evaluarea conformitatii cu cerinţele esenţiale a urmãtoarelor echipamente: .................................... *2)
Prezentul certificat de recunoaştere opereazã şi este valabil 2 ani din momentul aprobãrii listei organismelor recunoscute, printr-un ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, ce va intra în vigoare pe data publicãrii sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Director general,
........................
(semnatura)

------------
*1) Se completeazã corespunzãtor competentelor pentru care se propune recunoaşterea, în concordanta cu procedurile de evaluare a conformitatii prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 sau de <>Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 .
*2) Se completeazã corespunzãtor claselor de echipamente prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 497/2003 sau de <>Hotãrârea Guvernului nr. 88/2003 , pentru care se recunosc competenta şi capabilitatea.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016