Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 20 aprilie 2007  privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2007    Twitter Facebook
Cautare document

NORME METODOLOGICE din 20 aprilie 2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2007

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autoritãţi publice, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, sã întocmeascã situaţii financiare trimestriale şi anuale.
Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III din anul 2007 se compun din: bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetarã şi anexe.
Instituţiile publice întocmesc situaţiile financiare trimestriale în anul 2007 pe modelele aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în <>Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , <>Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006 , precum şi a altor reglementãri în vigoare, formulare afişate pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor: www.mfinante.ro/ legislatie/reglementari contabile. La aceeaşi adresã sunt afişate şi corelaţiile dintre formularele care compun situaţiile financiare.
Termenul de predare la Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia generalã a contabilitãţii publice şi a sistemului de decontãri în sectorul public - a situaţiilor financiare la finele trimestrului I 2007 este 1 iunie 2007. Pentru trimestrele II şi III termenul este 15 august 2007, respectiv 15 noiembrie 2007.
1. Întocmirea bilanţului contabil şi a contului de rezultat patrimonial
1.1. Instituţiile publice care procedeazã la evaluarea activelor fixe potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin <>Legea nr. 493/2003 , cu modificãrile ulterioare, vor reflecta în contabilitate operaţiunile respective, astfel:
a) înregistrarea diferenţelor din reevaluare:


% = 105 "Rezerve din reevaluare"
2111 "Terenuri"
2112 "Amenajãri la terenuri"
212 "Construcţii"
213 "Instalaţii tehnice, mijloace
de transport, animale şi plantaţii"
214 "Mobilier, aparaturã biroticã,
echipamente de protecţie a valorilor
umane şi materiale şi alte active
fixe corporale"
b) transferul diferenţelor din reevaluare:
b1) în cazul activelor fixe neamortizabile:
- diferenţele din reevaluare se transferã asupra
conturilor de fonduri:
105 "Diferenţe din reevaluare" = %
101 "Fondul bunurilor care alcãtuiesc
domeniul public al statului"
102 "Fondul bunurilor care alcãtuiesc
domeniul privat al statului"
103 "Fondul bunurilor care alcãtuiesc
domeniul public al unitãţilor administrativ-
teritoriale"
104 "Fondul bunurilor care alcãtuiesc
domeniul privat al unitãţilor administrativ-
teritoriale"
b2) în cazul activelor fixe amortizabile:
- diferenţele din reevaluare aferente duratei
normale de utilizare consumate la momentul
reevaluãrii se transferã asupra contului de
amortizare:
105 "Diferenţe din reevaluare" = 281 "Amortizãri privind
activele fixe corporale"- diferenţele din reevaluare aferente duratei normale de utilizare neconsumate la momentul reevaluãrii vor fi pãstrate în contul 105 "Rezerve din reevaluare" şi urmeazã sã fie trecute asupra contului 117.15 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare" pentru activele fixe amortizate integral, scoase din funcţiune, transferate cu titlu gratuit, vândute etc.


105 "Diferenţe din reevaluare" = 117.15 "Rezultatul reportat
reprezentând surplusul
realizat din reevaluare"1.2. Pentru bunurile transmise fãrã platã între instituţii publice conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fãrã platã şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi altor acte normative în vigoare, în documentul "Proces-verbal de predare-preluare", aprobat de ordonatorii de credite ai instituţiilor publice implicate, se va înscrie valoarea la care se transmite bunul pentru a fi scãzut din evidenţa instituţiei publice care l-a disponibilizat şi înregistrat în evidenţa instituţiei publice care a solicitat transmiterea bunului.
1.3. Instituţiile publice achiziţioneazã active fixe necorporale din creditele bugetare prevãzute în bugetul aprobat la titlul X "Active nefinanciare", articolul 71.01, alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", indiferent de valoarea acestora.
1.4. Soldul contului 481 "Decontãri între instituţia superioarã şi instituţiile subordonate" care evidenţiazã transferul excedentului sau acoperirea deficitului execuţiei bugetare potrivit prevederilor pct. 2.2-2.4 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007 , se închide dupã depunerea situaţiilor financiare anuale prin contul 117 "Rezultatul reportat".
1.5. În anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial", coloana 1 "An precedent" se va completa cu datele de la 31 martie 2006.
1.6. În vederea respectãrii prevederilor <>art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, unitãţile administrativ-teritoriale vor avea în vedere urmãtoarele:
a) în situaţia în care disponibilitãţile fondului de rulment evidenţiate în soldul conturilor 5221 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" şi 5222 "Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local" sunt mai mari decât soldul contului 131 "Fondul de rulment", ca urmare a efectuãrii operaţiunilor prevãzute la pct. 8 din <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 467/2005 pentru aprobarea Precizãrilor privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice în anul 2005, se va efectua înregistrarea:


117.02 "Rezultatul reportat-buget local" = 131 "Fondul de rulment"
(cu diferenţa dintre
soldul conturilor de
disponibilitãţi şi
soldul contului
fondului de rulment);


b) în situaţia în care disponibilitãţile fondului de rulment evidenţiate în soldul conturilor 5221 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" şi 5222 "Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local" sunt mai mici decât soldul contului 131 "Fondul de rulment", diferenţa trebuie sã se regãseascã în soldurile conturilor de active fixe, avansuri acordate pentru active fixe, active fixe în curs etc.
2. Întocmirea conturilor de execuţie bugetarã şi a anexelor
2.1. Pentru efectuarea de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor a operaţiunilor de consolidare a execuţiei bugetare, respectiv a eliminãrii transferurilor de sume dintre douã bugete componente ale bugetului general consolidat, cu scopul evitãrii dublei evidenţieri a acestora, se vor avea în vedere urmãtoarele:
Instituţiile publice care au prevãzute în bugetul aprobat credite bugetare la titlul VII "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice" vor asigura transferul sumelor aprobate, având în vedere urmãtoarele:
- identificarea instituţiilor publice destinatare ale transferurilor prevãzute în bugetul aprobat şi a codurilor de clasificaţie bugetarã (subvenţii sau contribuţii, dupã caz) aferente transferurilor respective;
- virarea transferurilor prevãzute în bugetul aprobat la termenele prevãzute de lege, astfel încât sumele respective sã poatã fi încasate în aceeaşi perioadã cu sumele transferate;
- dacã este posibil, efectuarea de punctaje reciproce între instituţiile publice care acordã transferuri cu cele care le primesc, astfel încât sã fie asiguratã concordanţa între datele raportate în conturile de execuţie bugetarã în cadrul aceleiaşi perioade de raportare.
2.2. Instituţiile publice vor lua mãsuri pentru ca informaţiile reprezentând cheltuieli efective preluate din conturile de cheltuieli din clasa 6 prezentate în anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial" sã corespundã cu cele prezentate în anexa nr. 6 şi anexa nr. 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" coloana 7 "Cheltuieli efective".
În acest sens se vor avea în vedere Tabelele de concordanţã prezentate ca anexe la <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitãţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, precum şi prevederile paragrafului 1 de la pct. 3.4 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007 .
2.3. Instituţiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile - vor raporta în anexa nr. 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice Cheltuieli", anexa nr. 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", anexa nr. 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile Cheltuieli" şi sumele plãtite ca avansuri şi plãţi intermediare în momentul efectuãrii acestora de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE sau alte agenţii/autoritãţi de implementare.

----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice