Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 14 decembrie 2000  referitoare la aplicarea prevederilor   Hotararii Guvernului nr. 1.074/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare ale unor agenti economici care au suferit pierderi, datorita blocarii navigatiei in trafic international pe Dunare, in perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 14 decembrie 2000 referitoare la aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.074/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare ale unor agenti economici care au suferit pierderi, datorita blocarii navigatiei in trafic international pe Dunare, in perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 28 decembrie 2000
1. - Agenţii economici care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul transportului fluvial şi de operare portuara, prevãzuţi în anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000 , care au suferit pierderi datoritã blocarii navigaţiei pe Dunare în trafic internaţional, în urma conflictului din Iugoslavia, beneficiazã de stingerea obligaţiilor datorate bugetului de stat, pentru perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000, precum şi a majorãrilor de întârziere aferente, dupã cum urmeazã:
- obligaţiile datorate bugetului de stat pentru aceasta perioada, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi majorãrile de întârziere aferente, care nu au fost achitate, se anuleazã la data de 17 noiembrie 2000, data intrãrii în vigoare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.074/2000 ;
- obligaţiile datorate bugetului de stat în aceeaşi perioada şi majorãrile de întârziere aferente, care au fost achitate, se compenseazã cu obligaţiile restante datorate bugetului de stat aferente altor perioade decât cea specificatã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000 sau cu obligaţii viitoare, dupã caz, potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

2. - Agenţii economici care beneficiazã de prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.074/2000 , denumiţi în continuare agenţi economici, precum şi tipurile de impozite şi taxe care au fost achitate sau neachitate de cãtre aceştia, dupã caz, sunt nominalizate în anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000 .
Obligaţiile datorate bugetului de stat, care intra sub incidenta prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.074/2000 , constau numai în impozitul pe profit, taxa pe valoarea adãugatã, impozitul pe salarii, pentru cota de 50% datoratã bugetului de stat în anul 1999, şi în impozitul pe veniturile din salarii, pentru obligaţia datoratã pe anul 2000.
Suma înscrisã în anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000 pentru fiecare obligaţie datoratã bugetului de stat reprezintã limita maxima şi nu poate fi depãşitã, chiar dacã în urma controalelor ulterioare efectuate de organele competente rezulta sume mai mari.
Prin obligaţii datorate bugetului de stat pentru perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000 se înţelege obligaţiile curente aferente acestei perioade, ale cãror scadente sunt cuprinse expres în perioada 25 mai 1999 - 25 iulie 2000.
Obligaţiile datorate bugetului de stat pana la data de 1 aprilie 1999, deci inclusiv cele datorate pe luna martie 1999, a cãror scadenta se înregistreazã pana la data de 25 aprilie 1999, nu intra sub incidenta prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.074/2000 .

3. - Nivelul majorãrilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare datorate pentru perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000, conform pct. 2, se stabileşte de organele competente prin procese-verbale de control.
Majorãrile de întârziere aferente obligaţiilor datorate bugetului de stat, nominalizate în anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000 , se vor calcula de la data scadentei acestora pana la data de 17 noiembrie 2000, data intrãrii în vigoare a acesteia.
Majorãrile de întârziere stabilite conform alineatului precedent, care nu au fost achitate, se vor anula, iar cele care au fost stabilite de organele competente prin documente de control anterioare sau de înşişi agenţii economici respectivi pe propria rãspundere şi au fost achitate se vor compensa.
În cuantumul majorãrilor de întârziere care urmeazã sa fie anulate sau compensate nu se includ majorãrile de întârziere aferente obligaţiilor datorate bugetului de stat pana la data de 1 aprilie 1999, a cãror scadenta se înregistreazã pana la data de 25 aprilie 1999. Pentru soldul acestor obligaţii, rãmase de achitat dupã data de 25 aprilie 1999, se calculeazã în continuare majorãri de întârziere, pana la data achitãrii sau stingerii acestora prin alte modalitãţi prevãzute de lege, data care poate interveni în perioada prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000 , respectiv 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000, sau dupã aceasta perioada.

4. - În cazul în care din controalele efectuate de organele competente se constata ca obligaţiile bugetare datorate pentru perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000 au fost achitate cu întârziere de agenţii economici, majorãrile de întârziere aferente obligaţiilor respective, calculate de organele competente, nu intra sub incidenta prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.074/2000 , urmând sa fie achitate de cãtre agenţii economici respectivi în termen de cel mult 15 zile de la data constatãrii acestora.
De asemenea, dacã prin aceste controale se constata unele diferenţe ale obligaţiilor datorate bugetului de stat menţionate în anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000 şi prin urmare neachitate, acestea, potrivit art. 5 din aceasta, urmeazã sa fie achitate în termen de cel mult 15 zile de la data constatãrii. În cazul în care diferenţele respective nu se achitã în acest termen, se aplica dispoziţiile privind executarea silitã, cuprinse în <>Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

5. - În vederea anulãrii obligaţiilor datorate bugetului de stat pentru perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000, neachitate de agenţii economici, precum şi a majorãrilor de întârziere aferente, organele fiscale competente vor proceda la stabilirea acestor majorãri de întârziere, conform pct. 3 alin. 2 din prezentele norme metodologice, şi la întocmirea, pana la data de 15 decembrie 2000, a procesului-verbal de anulare a obligaţiilor bugetare, prevãzut în modelul din anexa la prezentele norme metodologice.
Rândul "TOTAL" al coloanelor 2-5 din procesul-verbal de anulare, reprezentând sumele obligaţiilor datorate şi neachitate la bugetul de stat în lunile aferente perioadei 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000, va trebui sa nu depãşeascã sau sa fie cel mult egal cu cel înscris pentru fiecare agent economic în coloanele 6-9 din anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000 .
Acelaşi rând, în cazul coloanelor 6-9 din procesul-verbal de anulare, va insuma majorãrile de întârziere aferente obligaţiilor datorate şi neachitate la bugetul de stat, calculate de organele de control fiscale.
Pentru "Director", în cazul contribuabililor mari, la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene va semna directorul Direcţiei administrãrii veniturilor statului, iar pentru ceilalţi agenţi economici procesul-verbal de anulare va fi semnat de directorul administraţiei financiare sau al circumscripţiei fiscale, dupã caz.
Procesul-verbal de anulare se întocmeşte în doua exemplare originale, un exemplar al procesului-verbal fiind transmis agentului economic, pentru operarea acestuia în evidentele contabile proprii, iar celãlalt exemplar va rãmâne la organul fiscal la care este înregistrat ca plãtitor de impozite şi taxe agentul economic respectiv, pentru a fi înregistratã anularea obligaţiilor bugetare în cauza, în evidenta pe plãtitor.

6. - Pentru compensarea obligaţiilor datorate bugetului de stat pentru perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000, precum şi a majorãrilor de întârziere aferente acestora, achitate de agenţii economici, organele fiscale competente vor verifica dacã aceste obligaţii au fost achitate în termene legale, procedând la stabilirea majorãrilor de întârziere pentru plãţile efectuate cu întârziere.
Dacã majorãrile de întârziere calculate cu ocazia acestor verificãri au fost achitate, acestea vor intra în procedura de compensare alãturi de obligaţiile bugetare care le-au generat.
Compensarea obligaţiilor datorate bugetului de stat, inclusiv a majorãrilor de întârziere aferente acestora, care au fost achitate, se va efectua în ordinea prevãzutã de <>Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în limita sumelor achitate, cu obligaţiile datorate bugetului de stat restante, altele decât cele menţionate în anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.074/2000 , sau cu obligaţii bugetare viitoare, dupã caz.
În condiţiile compensãrii cu alte obligaţii restante, atunci când cuantumul obligaţiilor datorate şi achitate la bugetul de stat pentru perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000 este egal sau mai mic decât soldul obligaţiilor restante datorate bugetului de stat pana la data de 1 aprilie 1999, compensarea obligaţiilor restante se va efectua în limita sumelor datorate pentru perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000, care au fost achitate.
Dacã cuantumul obligaţiilor datorate şi achitate la bugetul de stat pentru perioada 1 aprilie 1999 - 30 iunie 2000 este mai mare decât soldul obligaţiilor restante datorate bugetului de stat pana la data de 1 aprilie 1999, compensarea se va efectua în limita obligaţiilor restante respective, cu diferenţa obligaţiilor datorate şi achitate la bugetul de stat pentru perioada menţionatã mai sus, urmând sa fie compensate obligaţiile restante datorate bugetului de stat dupã data de 30 iunie 2000, a cãror scadenta se înregistreazã dupã data de 25 iulie 2000, sau cu obligaţii bugetare viitoare, dupã caz.
Documentul prin care se realizeazã procedura de compensare este Nota de compensare prevãzutã în Normele metodologice privind aplicarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 , aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.051/1997 .

7. Reglementãri contabile
Reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a operaţiunilor prevãzute la pct. 1 din prezentele norme metodologice:
a) anularea majorãrilor de întârziere:
- majorãrile de întârziere reflectate în creditul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" şi, respectiv, în bilanţul contabil la data de 31 decembrie 1999:448 = 7718
"Alte datorii şi creanţe "Alte venituri excepţionale
cu bugetul statului" din operaţiuni de gestiune"- majorãrile de întârziere înregistrate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2000 în creditul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" (articol contabil 6718 = 448) vor fi stornate prin efectuarea aceluiaşi articol contabil în roşu sau cu semnul minus, astfel:6718 = 448
"Alte cheltuieli excepţionale "Alte datorii şi creanţe
privind operaţiunile de gestiune" cu bugetul statului"b) reflectarea în contabilitate a obligaţiilor datorate bugetului de stat, reprezentând impozit pe profit, impozit pe salarii şi T.V.A. de plata, neachitate, care se anuleazã:% = 7718
441 "Impozit pe profit" "Alte venituri excepţionale
4423 "T.V.A. de plata" din operaţiuni de gestiune"
444 "Impozit pe salarii"c) obligaţiile datorate bugetului de stat (inclusiv majorãri de întârziere) achitate, care se compenseazã cu obligaţiile restante datorate bugetului de stat aferente altor perioade sau cu obligaţii viitoare, se vor reflecta în contabilitate prin trecerea la venituri excepţionale, pe mãsura compensãrii sumelor datorate cu sumele achitate în perioadele anterioare, astfel:% = 7718
441 "Impozit pe profit" "Alte venituri excepţionale
4423 "T.V.A. de plata" din operaţiuni de gestiune"
444 "Impozit pe salarii"


-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016