Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 26 septembrie 2005  privind controlul si supravegherea expedierilor internationale de deseuri radioactive implicand teritoriul Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME din 26 septembrie 2005 privind controlul si supravegherea expedierilor internationale de deseuri radioactive implicand teritoriul Romaniei

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 1 noiembrie 2005

CAP. I
Scopul şi domeniul de aplicare

ART. 1
(1) Prezentele norme sunt emise în temeiul <>art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã a activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de cãtre Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare ca autoritate competentã în domeniul nuclear, denumitã în continuare CNCAN.
(2) CNCAN va acţiona ca autoritate competentã a ţãrii de origine, de destinaţie sau de tranzit, dupã cum România este ţarã de origine, ţarã de destinaţie sau ţarã de tranzit.
(3) Prezentele norme de aplicã la expedierile internaţionale de deşeuri radioactive a cãror desfãşurare implicã teritoriul României, în cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele de exceptare prevãzute în anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologicã, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 14/2000 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi nr. 404 bis din 29 august 2000.
(4) Prevederile specifice privind reexpedierea deşeurilor radioactive sunt stabilite în cap. IV.
(5) Prezentele norme reprezintã transpunerea Directivei 92/3/Euratom privind controlul şi supravegherea expediţiilor internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României.
ART. 2
În cuprinsul prezentelor norme se definesc urmãtorii termeni:
a) deşeu radioactiv - orice material care conţine sau este contaminat cu radionuclizi şi pentru care nu este prevãzutã nici o utilizare;
b) expediere - operaţiile de transport de la locul de origine la locul de destinaţie al deşeurilor radioactive, inclusiv încãrcarea şi descãrcarea acestora;
c) deţinãtor de deşeuri radioactive - orice persoanã fizicã sau juridicã care, înainte de desfãşurarea expedierii, are rãspunderea legalã pentru asemenea materiale şi intenţioneazã sã desfãşoare o expediere cãtre un destinatar;
d) destinatar de deşeuri radioactive - orice persoanã fizicã sau juridicã cãtre care sunt expediate asemenea materiale;
e) loc de origine şi loc de destinaţie - locuri situate în douã ţãri diferite, atât în ţãrile membre ale Comunitãţii Europene, cât şi în ţãri terţe, numite ţarã de origine, respectiv ţarã de destinaţie;
f) autoritãţi competente - orice autoritate care, potrivit legii sau reglementãrilor ţãrii de origine, de tranzit ori de destinaţie, este împuternicitã sã implementeze sistemul de supraveghere şi control definit la cap. I-IV; aceste autoritãţi competente vor fi desemnate în conformitate cu art. 17;
g) sursã închisã - o sursã radioactivã a cãrei structurã este astfel încât sã previnã, în condiţii normale de utilizare, orice dispersie a substanţelor radioactive în mediu.
ART. 3
Operaţiile de transport necesare pentru orice expediere internaţionalã de deşeuri radioactive a cãror desfãşurare implicã teritoriul României trebuie sã respecte integral prevederile legislaţiei române, ale reglementãrilor emise de CNCAN şi ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale privind transportul materialelor radioactive la care România este parte.

CAP. II
Expedieri internaţionale de deşeuri radioactive între ţãrile membre

ART. 4
(1) Un deţinãtor de deşeuri radioactive care intenţioneazã sã realizeze o expediere de astfel de deşeuri sau sã facã aranjamentele pentru o astfel de expediere trebuie sã trimitã o cerere de autorizare la autoritãţile competente din ţara de origine.
(2) Autoritãţile competente din ţara de origine trebuie sã trimitã cereri pentru aprobare la autoritãţile competente din ţara de destinaţie şi din ţara sau ţãrile de tranzit, dacã aceasta/acestea existã.
(3) Pentru cererile menţionate la alin. (1) şi (2) trebuie utilizat documentul standard menţionat la art. 20.
(4) Transmiterea cererii menţionate la alin. (1) şi (2) trebuie sã nu afecteze deciziile ulterioare menţionate la art. 7.
ART. 5
(1) O cerere poate acoperi în principiu mai mult de o singurã expediere, dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) deşeurile radioactive menţionate în cerere au, în esenţã, pentru fiecare expediere, aceleaşi caracteristici fizice, chimice şi radioactive;
b) expedierile au loc de la acelaşi deţinãtor cãtre acelaşi destinatar şi implicã aceleaşi autoritãţi competente;
c) în cazul în care expedierile implicã ţãri terţe, tranzitul are loc prin aceleaşi puncte de frontierã de intrare şi/sau de ieşire din Comunitatea Europeanã şi prin aceleaşi puncte de frontierã ale ţãrii terţe sau ale ţãrilor implicate, cu excepţia cazului în care existã alte aranjamente între autoritãţile competente.
(2) Autorizaţia de expediere de deşeuri radioactive poate fi acordatã pentru o perioadã nu mai mare de 3 ani.
ART. 6
(1) Nu mai târziu de douã luni de la primirea cererii completate în mod corespunzãtor, autoritatea competentã din ţara de destinaţie şi din orice ţarã de tranzit trebuie sã notifice autoritatea competentã din ţara de origine asupra acceptãrii sau asupra condiţiilor pe care le considerã necesare ori asupra refuzului de acordare a aprobãrii. Pentru acest scop trebuie utilizat documentul standard menţionat la art. 20.
(2) Orice condiţie cerutã de autoritãţile competente din statele membre, dacã acestea sunt ţãri de tranzit sau ţãri de destinaţie, nu trebuie sã fie mai severã decât condiţiile pentru expedieri similare pe teritoriul acelor state şi trebuie sã fie în conformitate cu acordurile internaţionale existente. Pentru orice refuz de acordare a aprobãrii sau pentru condiţiile menţionate în aprobare trebuie precizate motivele, în conformitate cu art. 3.
(3) Autoritatea competentã din ţara de destinaţie sau din orice ţarã de tranzit poate solicita în plus o perioadã nu mai mare de o lunã faţã de perioada menţionatã la alin. (1) pentru a-şi face cunoscutã poziţia.
(4) Dacã pânã la expirarea perioadei menţionate la alin. (1) şi (3), dupã caz, nu s-a primit nici un rãspuns de la autoritãţile competente ale ţãrii de destinaţie şi/sau ale ţãrilor de tranzit, atunci ţãrile solicitante considerã acordul dat la solicitarea de expediere numai dacã aceste ţãri au informat Comisia Europeanã, în conformitate cu art. 17, cã nu acceptã procedura de acceptare tacitã.
ART. 7
(1) Dacã toate aprobãrile necesare pentru expediere au fost acordate, autoritãţile competente din ţara de origine trebuie sã autorizeze deţinãtorul de deşeuri radioactive sã expedieze şi trebuie sã informeze despre aceasta autoritãţile competente din ţara de destinaţie şi din ţãrile de tranzit, dacã acestea existã.
(2) În acest scop trebuie utilizat documentul standard menţionat la art. 20. Orice cerinţã suplimentarã pentru astfel de expedieri trebuie ataşatã la acest document.
(3) Aceastã autorizaţie trebuie sã nu afecteze în nici un fel responsabilitãţile deţinãtorului, transportatorului, proprietarului, destinatarului sau ale oricãrei persoane fizice ori juridice implicate în expediere.
ART. 8
(1) Documentele menţionate la art. 4 şi 6 trebuie sã însoţeascã fiecare expediere de deşeuri radioactive, inclusiv în cazul aprobãrii mai multor expedieri, prevãzute la art. 5.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) nu exclud ca orice alt document cerut de reglementãrile în vigoare sã însoţeascã expedierea.
(3) Când expedierea are loc pe calea feratã, documentele prevãzute la alin. (1) trebuie sã fie disponibile la toate autoritãţile competente din domeniul feroviar al ţãrilor implicate în expediere.
ART. 9
(1) În termen de 15 zile de la primire, destinatarul deşeurilor radioactive trebuie sã trimitã autoritãţilor competente din propria ţarã o înştiinţare de primire, utilizând documentul standard menţionat la art. 20.
(2) Autoritatea competentã din ţara de destinaţie trebuie sã trimitã copii ale înştiinţãrii de primire la celelalte ţãri implicate în expediere. Autoritatea competentã a ţãrii de origine trebuie sã trimitã înştiinţarea de primire la deţinãtorul original.

CAP. III
Importul şi exportul în/din Comunitatea Europeanã

ART. 10
(1) În cazul în care deşeurile radioactive intrã în Comunitatea Europeanã dintr-o ţarã terţã şi ţara de destinaţie este ţarã membrã a Comunitãţii Europene, destinatarul trebuie sã trimitã o cerere de autorizare la autoritatea competentã din acea ţarã membrã, utilizând documentul standard prevãzut la art. 20. Destinatarul trebuie sã acţioneze ca deţinãtor şi autoritatea competentã a ţãrii de destinaţie trebuie sã acţioneze ca şi cum ar fi autoritatea competentã a ţãrii de origine, aşa cum aceasta este prevãzutã la cap. II, în relaţie cu ţara sau cu ţãrile de tranzit.
(2) În cazul în care deşeurile intrã în Comunitate dintr-o ţarã terţã şi ţara de destinaţie nu este ţarã membrã a Comunitãţii Europene, atunci ţara membrã al cãrei teritoriu este primul la intrarea deşeurilor în Comunitatea Europeanã va fi consideratã ţara de origine pentru scopul expedierii.
(3) Pentru expedierile prevãzute la alin. (1) destinatarul expedierii din Comunitatea Europeanã trebuie sã informeze autoritatea competentã din ţara sa în scopul iniţierii procedurilor corespunzãtoare.
(4) Pentru expedierile prevãzute la alin. (2) persoana care are responsabilitatea expedierii din ţara membrã pe al cãrei teritoriu deşeurile intrã prima datã în Comunitatea Europeanã trebuie sã informeze autoritatea competentã din ţara sa în scopul iniţierii procedurilor corespunzãtoare.
(5) Importul de deşeuri radioactive în România este interzis, cu excepţia cazului prevãzut la <>art. 7 din Legea nr. 111/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 11
CNCAN nu va autoriza expedieri de deşeuri radioactive:
a) spre o destinaţie situatã la sud de paralela de 60° latitudine sudicã;
b) spre un stat parte al celei de-a patra Convenţii ACP-CEE, care nu este membru al Uniunii Europene, ţinând seama totuşi de prevederile art. 14;
c) spre o ţarã terţã care, în opinia autoritãţii competente din ţara de origine, nu are resurse tehnice, legislative sau administrative pentru a gospodãri în siguranţã deşeurile radioactive.
ART. 12
(1) În cazul în care deşeurile sunt exportate din Comunitatea Europeanã într-o ţarã terţã, autoritãţile competente din ţara membrã de origine trebuie sã contacteze autoritãţile din ţara de destinaţie cu privire la aceste expedieri.
(2) Dacã toate condiţiile pentru expediere sunt îndeplinite, autoritãţile competente ale ţãrii membre de origine trebuie sã autorizeze deţinãtorul deşeurilor radioactive sã efectueze expedierea şi sã informeze autoritãţile din ţara de destinaţie despre aceastã expediere.
(3) Aceastã autorizaţie trebuie sã nu afecteze în nici un fel responsabilitãţile deţinãtorului, transportatorului, proprietarului, destinatarului sau ale oricãrei persoane fizice ori juridice implicate în expediere.
(4) Pentru expedierile prevãzute la alin. (1) trebuie utilizat documentul standard prevãzut la art. 20.
(5) Deţinãtorul de deşeuri radioactive trebuie sã notifice autoritãţilor competente din ţara de origine cã deşeurile au ajuns la destinaţia lor în ţara terţã, în termen de douã sãptãmâni de la data sosirii şi trebuie sã precizeze ultimul punct de frontierã din Comunitatea Europeanã prin care a trecut.
(6) Aceastã notificare trebuie sã fie justificatã printr-o declaraţie sau certificare a destinatarului de deşeuri radioactive cã deşeurile au ajuns la destinaţia corespunzãtoare, indicând şi punctul de frontierã la intrarea în ţara terţã.

CAP. IV
Operaţii de reexpediere

ART. 13
(1) Prezentele norme nu se aplicã la returnarea surselor închise de cãtre utilizator la furnizorul surselor din altã ţarã.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prezentele norme se aplicã la reexpedierile de surse închise cu conţinut de materiale fisile.
ART. 14
(1) Prezentele norme nu afecteazã dreptul unei ţãri membre sau al unei instituţii dintr-o ţarã membrã, unde urmeazã sã fie exportate deşeuri în scopul reprocesãrii lor, de a returna deşeurile în ţara de origine dupã tratarea acestora.
(2) Prezentele norme nu afecteazã dreptul unei ţãri membre sau al unei instituţii dintr-o ţarã membrã, unde urmeazã sã fie exportat combustibil nuclear ars în scopul reprocesãrii lui, de a returna în ţara de origine deşeurile şi/sau alte produse rezultate din operaţia de reprocesare.
ART. 15
(1) În cazul în care o expediere de deşeuri radioactive nu poate avea loc sau condiţiile pentru efectuarea expedierii nu sunt în conformitate cu prevederile cap. II, autoritãţile competente din ţara membrã de expediere trebuie sã se asigure cã deşeurile radioactive în cauzã sunt luate înapoi de cãtre deţinãtorul deşeurilor.
(2) În cazul expedierilor de deşeuri radioactive dintr-o ţarã terţã la o destinaţie din Comunitata Europeanã, autoritãţile competente din ţara membrã de destinaţie trebuie sã se asigure cã destinatarul acelor deşeuri negociazã o clauzã cu deţinãtorul de deşeuri, prin care se stabileşte cã ţara terţã se obligã ca deţinãtorul sã ia înapoi deşeurile în cazul în care expedierea nu a avut loc.
ART. 16
Ţãrile membre sau ţãrile care aprobã un tranzit pentru expedierea iniţialã nu pot refuza aprobarea reexpedierii în urmãtoarele cazuri:
- cele menţionate la art. 14, dacã reexpedierea priveşte aceleaşi materiale dupã tratare sau reprocesare şi dacã toatã legislaţia relevantã este respectatã;
- cele menţionate la art. 15, dacã reexpedierea este realizatã în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi specificaţii.

CAP. V
Prevederi procedurale

ART. 17
(1) CNCAN va transmite Comisiei Europene adresa sa şi adresa celorlalte autoritãţi competente, toate informaţiile necesare pentru comunicarea rapidã, precum şi informaţiile privind neacceptarea posibilã a procedurii de aprobare automatã menţionatã la art. 6 alin. (4).
(2) CNCAN trebuie sã transmitã în mod regulat orice informaţie privind modificarea acestor date.
ART. 18
La fiecare 2 ani CNCAN va transmite Comisiei Europene rapoarte despre expedierile efectuate pe teritoriul României.
ART. 19
CNCAN poate solicita Comisiei europene sprijin în implementarea directivei ori de câte ori este necesar.
ART. 20
(1) Documentul standard folosit la expedierile internaţionale de deşeuri radioactive este prezentat în anexã.
(2) Documentul standard trebuie completat în limba englezã şi în conformitate cu notele conţinute în diversele sale secţiuni.
(3) Documentul standard trebuie sã fie tipãrit cu cernealã neagrã pe hârtie albã, cântãrind cel puţin 40 g/mp, iar rezistenţa hârtiei trebuie sã fie suficientã pentru ca la folosire normalã aceasta sã nu se rupã sau sã nu se şifoneze.
(4) Documentul standard va avea dimensiunile de 210 x 297 mm (A4), cu o toleranţã maximã a fiecãrei dimensiuni de -5 şi +8 mm.

CAP. VI
Prevederi finale

ART. 21
Anexa face parte integrantã din prezentele norme.
ART. 22
Prezentele norme intrã în vigoare la data aderãrii României la Uniunea Europeanã.
ART. 23
La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme se abrogã <>Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 183/2002 pentru aprobarea Normelor pentru expedieri internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 14 decembrie 2002.

ANEXĂ
-----
la norme
--------

SECTIUNEA 1
Numar de inregistrare: ...................................
(se va completa de catre autoritatile
responsabile pentru emiterea
autorizatiei de expediere)

DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORIZAREA EXPEDIERILOR DE DESEURI RADIOACTIVE
(DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

CERERE DE AUTORIZARE A EXPEDIERII


NOTA: Solicitantul de autorizatie trebuie sa completeze casutele de la 1 la 16 si trebuie
sa transmita intregul document standard (sectiunile 1-5) la autoritatea competenta din tara
lui care este responsabila pentru emiterea autorizatiei de expediere a deseurilor radioactive.
In functie de tipul expedierii solicitantul este incadrat in una din categoriile (vezi
casuta 1):
Tip A - Expediere intre Statele Membre - detinatorul deseurilor radioactive
Tip B - Import in Comunitate - destinatarul deseurilor radioactive
Tip C - Export din Comunitate - detinatorul deseurilor radioactive
Tip D - Tranzit prin Comunitate - persoana responsabila pentru expediere din Statul
Membru pe al carui teritoriu intra deseurile in
Comunitate.
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1│Tipul expedierii (marcati casuta corespunzatoare) │
│ │ │
│ │Tip A: Expediere intre Statele Membre [ ] │
│ │Tip B: Import in Comunitate [ ] │
│ │Tip C: Export din Comunitate [ ] │
│ │Tip D: Tranzit prin Comunitate [ ] │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2│Cerere de autorizare pentru (marcati casuta corespunzatoare): │
│ │ │
│ │O singura expediere [ ] │
│ │Mai multe expedieri [ ] Numarul expedierilor planificate: ............... │
│ │ │
│ │Perioada planificata de efectuare: .......................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3│(Casuta trebuie completata pentru expedierile intre Statele Membre, prin una sau mai │
│ │multe tari terte) │
│ │ │
│ │Punctul de frontiera la iesire din Comunitate: .......................................... │
│ │Punctul de frontiera la intrare intr-o tara terta (prima tara traversata): ...............│
│ │Punctul de frontiera la iesire dintr-o tara terta (ultima tara traversata): ..............│
│ │Punctul de frontiera la revenire in Comunitate: ......................................... │
│ │ │
│ │(Aceste puncte de frontiera trebuie sa fie identice pentru toate expedierile acoperite │
│ │prin prezenta cerere, cu exceptia cazurilor in care este convenit altfel de autoritatile │
│ │competente.) │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4│Detinator (numele comercial al companiei) │
│ │Persoana de contact: D-l/D-na ............................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod postal: ............. Localitate: ..................... Tara: ........................│
│ │Telefon: .............. Fax: ...................... Telex: ...............................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5│(Casuta trebuie completata daca informatiile difera de cele de la pct. 4) │
│ │ │
│ │Locul unde sunt detinute deseurile: ......................................................│
│ │Persoana de contact: D-l/D-na ............................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod postal: ............. Localitate: ..................... Tara: ........................│
│ │Telefon: ................ Fax: ............................ Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6│Natura deseului: .........................................................................│
│ │Caracteristici fizico - chimice: .........................................................│
│ │Radionuclizi principali: .................................................................│
│ │Activitate maxima alfa/colet (GBq): ......................................................│
│ │Activitate maxima beta/gama/colet (GBq) ..................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7│Activitate alfa totala (GBq): ................ │
│ │Activitate totala beta/gama (GBq): ........... │
│ │Numar total de colete: ....................... │
│ │ Masa totala neta (kg): .......................... │
│ │ Masa totala bruta (kg): .......................... │
│ │ Volum total (optional): .......................... │
│ │(In cazul in care aceasta cerere se refera la mai multe expedieri aceste valori sunt │
│ │estimative) │
│ │ │
│ │Modelul de colet cu deseuri radioactive (ex. pungi de plastic, butoaie metalice de 200 l, │
│ │containere de transport conform ISO, etc) │
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
│ │ │
│ │Mijloace de identificare a coletelor (daca este folosita etichetarea se anexeaza modelul) │
│ │..........................................................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8│Alte categorii de risc (marcati casuta/casutele corespunzatoare) │
│ │ │
│ │Categoria 1 Substante explozive [ ] │
│ │ │
│ │Categoria 2 Gaze sub presiune: comprimate, lichefiate sau dizolvate [ ] │
│ │ │
│ │Categoria 3 Lichide inflamabile [ ] │
│ │ │
│ │Categoria 4 4.1 Solide inflamabile [ ] │
│ │ 4.2 Substante piroforice [ ] │
│ │ 4.3 Substante care in contact cu apa genereaza gaze inflamabile [ ] │
│ │ │
│ │Categoria 5 5.1 Substante peroxidice [ ] │
│ │ 5.2 Peroxizi organici [ ] │
│ │ │
│ │Categoria 6 6.1 Substante toxice [ ] │
│ │ 6.2 Substante capabile sa produca infectii sau imbolnaviri [ ] │
│ │ │
│ │Categoria 8 Substante corozive [ ] │
│ │ │
│ │Categoria 9 Diverse substante periculoase [ ] │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9│Tipurile de activitati din care provin deseurile (ex. medicina, cercetare, industria │
│ │nucleara, etc) │
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10│Scopul expedierii (marcati casuta corespunzatoare) │
│ │ │
│ │Returnarea deseurilor rezultate din reprocesarea combustibilului ars [ ] │
│ │Tratarea si/sau ambalarea deseurilor [ ] │
│ │Returnarea deseurilor dupa tratare si/sau ambalare [ ] │
│ │Stocare intermediara [ ] │
│ │Returnare dupa stocare intermediara [ ] │
│ │Depozitare finala [ ] │
│ │Alte scopuri (se vor specifica) [ ] │
│ │..........................................................................................│
│ │..........................................................................................│
├──┼──────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────┤
│11│ Modul de transport │Punctul de plecare│Punctul de sosire│ Transportator │
│ │(drumuri publice, cale │ │ │ │
│ │ferata, mare, aer, fluviu)│ │ │ │
│ │1. ...................... │ ................ │ ............... │ ........................ │
│ │2. ...................... │ ................ │ ............... │ ........................ │
│ │3. ...................... │ ................ │ ............... │ ........................ │
│ │4. ...................... │ ................ │ ............... │ ........................ │
│ │5. ...................... │ ................ │ ............... │ ........................ │
├──┼──────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────┤
│12│Lista tarilor in ordinea in care sunt implicate in expediere │
│ │(prima tara este tara care detine deseurile si ultima tara este tara de destinatie) │
│ ├──────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────┤
│ │1. ...................... │1. .............. │1. ............. │1. ...................... │
│ │2. ...................... │2. .............. │2. ............. │2. ...................... │
├──┼──────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────┤
│13│Destinatar (nume comercial): ..................................................... │
│ │Persoana de contact D-l/D-na: .................................................... │
│ │Adresa: .......................................................................... │
│ │Cod postal: ............... Localitate: .................... Tara: ............... │
│ │Tel: ..................... Fax: ........................... Telex: ............... │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14│(Casuta trebuie completata daca informatiile difera de cele de la pct. 13) │
│ │Locul de destinatie al deseurilor: .......................................................│
│ │Persoana de contact: D-l/D-na ............................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod postal: ............... Localitate: .................... Tara: .......................│
│ │Tel: ..................... Fax: ........................... Telex: ...................... │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│15│Solicitant (nume comercial): .............................................. │
│ │Persoana responsabila D-l/D-na. ........................................... │
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod postal: ............... Localitate: .................... Tara: .......................│
│ │Tel: ..................... Fax: ........................... Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│16│In concordanta cu prevederile Directivei 92/3/Euratom, │
│ │i) solicit autorizatie de expediere a deseurilor radioactive asa cum sunt descrise mai │
│ │ sus; │
│ │ii) certific ca toate informatiile furnizate in prezenta sunt corecte, │
│ │ si ca expedierile se vor realizata conform tuturor prevederilor legale aplicabile │
│ │(daca expedierile sunt de tip A sau C) │
│ │ - preiau inapoi deseurile daca expedierile nu pot avea loc sau conditiile de │
│ │expediere nu sunt indeplinite in totalitate (*) │
│ │(daca expeditiile sunt de tip B sau D) │
│ │ - atasez o declaratie prin care detinatorul de deseuri radioactive stabilit intr-o │
│ │ tara terta se angajaza sa preia deseurile radioactive daca expedierile nu pot avea │
│ │ loc sau conditiile de expediere nu sunt indeplinite in totalitate (*). │
│ │ ┌────────┐ │
│ │ ...................... │ │ ........................ │
│ │ (Data si locul) └────────┘ (Semnatura) │
│ │______________ Stampila │
│ │ │
│ │(*) Numai o declaratie cu asterix poate fi solicitata. Se va sterge cea care nu se aplica.│
│ │ │
└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

SECTIUNEA 2

Numar de inregistrare: .....................................
(se va completa de catre autoritatile
responsabile pentru emiterea
autorizatiei de expediere)

DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORIZAREA EXPEDIERII DE DESEURI RADIOACTIVE
(DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

APROBARE EMISA DE AUTORITATILE COMPETENTE CONSULTATE

Nota
1. Autoritatile competente responsabile pentru emiterea autorizatiei de expediere a deseurilor
radioactive trebuie sa completeze casutele 17 si 18 imediat ce au primit cererea si sa
aplice numar de inregistrare din coltul dreapta sus al fiecarei sectiuni a documentului
standard. Acestea trebuie apoi sa faca suficiente copii din sectiunea 2 pentru a trimite
cate un exemplar la toate autoritatile competente a caror aprobare este ceruta pentru
expedierea/expedierile ce urmeaza a fi autorizata/autorizate. Pentru fiecare autoritate
competenta care este consultata se completeaza casuta 19 pe o copie a sectiunii 2; aceasta
copie insotita de o copie a sectiunii 1 este trimisa autoritatii competente respective.
2. Autoritatile competenta consultate trebuie sa faca toate notarile suplimentare in
casuta 19 si sa acorde cererii consideratia necesara. In maxim doua luni de la data primirii,
autoritatea competenta consultata trebuie sa completeze casuta 20 si sa returneze copia
originala a sectiunii 2 la autoritatea competenta responsabila pentru emiterea autorizatiei.
Necompletarea sau netransmiterea formularului in timp util este considerata ca o aprobare
a cererii de expediere, cu exceptia cazului prezentat in art. 6(4) al Directivei 92/3/Euratom.

┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │
│17│Autoritati competente responsabile pentru emiterea autorizatiei de expediere │
│ │In functie de tipul de expediere, aceste autoritati competente sunt: │
│ │Tip A - autoritatile din tara de origine │
│ │Tip B - autoritatile din tara de destinatie │
│ │Tip C - autoritatile din tara de origine │
│ │Tip D - autoritatile din Statul Membru pe al carui teritoriu deseurile intra in Comunitate│
│ │ │
│ │Numele autoritatii competente: ...........................................................│
│ │Persoana de contact D-na/D-l: ............................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod postal: ................ Localitate: .................... Tara: ......................│
│ │Tel.: ...................... Fax: ........................... Telex: .....................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│18│Data inregistrarii cererii: ..............................................................│
│ │ ┌────────┐ │
│ │ │ │ .......................... │
│ │ └────────┘ (semnatura) │
│ │ Stampila │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│19│Autoritati competente din tarile consultate │
│ │Tara: ....................................................................................│
│ │Tara de origine [ ] de tranzit [ ] de destinatie [ ] │
│ │ │
│ │Numele autoritatilor competente: .........................................................│
│ │Persoana de contact D-na/D-l: ...........................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod postal: ........... Localitate: ................. Tara: ..............................│
│ │Tel.: ................. Fax: ........................ Telex: .............................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20│Aprobarea cererii de expediere de catre autoritatile din tarile consultate │
│ │ │
│ │Da [ ] (eventuale conditii) │
│ │ │
│ │Nu [ ] (motivul refuzului) │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Eventuale conditii [ ] │ Motivele refuzului [ ] │
│ │...................................... │ ...................................... │
│ │...................................... │ ...................................... │
│ │...................................... │ ...................................... │
│ │...................................... │ ...................................... │
│ │...................................... │ ...................................... │
│ │...................................... │ ...................................... │
│ │...................................... │ ...................................... │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ ┌────────┐ │
│ │ ....................... │ │ ......................... │
│ │ (data si locul) └────────┘ (semnatura) │
│ │ Stampila │
└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘SECTIUNEA 3

Numar de inregistrare: .....................................
(se va completa de catre autoritatile
responsabile pentru emiterea
autorizatiei de expediere)

DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORIZAREA EXPEDIERII DE DESEURI RADIOACTIVE
(DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

AUTORIZATIA DE EXPEDIERE


NOTA
Autoritatile competente responsabile pentru emiterea autorizatiei de expediere:
1. Completeaza aceasta sectiune, la completarea casutei 22 vor tine seama de faptul ca perioada
maxima de valabilitate a autorizatiei este de 3 ani.
2. Transmit aceasta sectiune la solicitant impreuna cu celelalte sectiuni necesare
(care sunt 1, 2, 4 si 5).
3. Transmit copii ale acestei sectiuni la celelalte autoritati competente consultate.
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │
│21│Autoritati competente responsabile pentru emiterea autorizatiei de expediere │
│ │In functie de tipul expediere, aceste autoritati competente sunt: │
│ │Tip A - autoritatile din tara de origine │
│ │Tip B - autoritatile din tara de destinatie │
│ │Tip C - autoritatile din tara de origine │
│ │Tip D - autoritatile din Statul Membru pe al carui teritoriu deseurile intra in Comunitate│
│ │ │
│ │Numele autoritatii competente: ..........................................................│
│ │Persoana de contact D-na/D-l: ............................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod postal: .................. Localitate: .............. Tara: ..........................│
│ │Tel.: ........................ Fax: ..................... Telex: .........................│
│ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│22│Autorizatie │
│ │ │
│ │Da [ ] Valabila pentru o singura expediere [ ] │
│ │Nu [ ] Valabila pentru mai multe expedieri [ ] │
│ │ │
│ │Data expirarii autorizatiei: .............................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│23│Lista tarilor implicate in expediere │
│ │(prima tara este cea in care sunt detinute deseurile si ultima tara este tara de │
│ │ destinatie) │
│ ├─────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ │ Conditii │ │ Conditii │
│ │ Tara ├───────┬───────┤ Tara ├───────┬───────┤
│ │ │ Da │ Nu │ │ Da │ Nu │
│ ├─────────────────────────────┼───────┼───────┼────────────────────────────┼───────┼───────┤
│ │1. ......................... │ [ ] │ [ ] │5. ........................ │ [ ] │ [ ] │
│ │2. ......................... │ [ ] │ [ ] │6. ........................ │ [ ] │ [ ] │
│ │3. ......................... │ [ ] │ [ ] │7. ........................ │ [ ] │ [ ] │
│ │4. ......................... │ [ ] │ [ ] │8. ........................ │ [ ] │ [ ] │
├──┼─────────────────────────────┴───────┴───────┼────────────────────────────┴───────┴───────┤
│ │ │
│24│Lista conditiilor │ Motivul refuzului │
│ │(cu indicarea tarii care impune conditiile si│ │
│ │orice referinta la documente atasate) │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │ ........................................... │ .......................................... │
│ │ ........................................... │ .......................................... │
│ │ ........................................... │ .......................................... │
├──┼─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│25│Decizia adoptata si inregistrata in aceasta sectiune este in concordanta cu │
│ │prevederile Directivei 92/3/Euratom. │
│ │ │
│ │Autoritatile competente consultate sunt informate ca autorizatia pentru expedierea │
│ │deseurilor radioactive a fost aprobata sau refuzata. │
│ │ │
│ │ │
│ │ ................. ┌────────┐ ..................................│
│ │ (data si locul) │ │ (semnatura persoanei responsabile)│
│ │ └────────┘ │
│ │ Stampila │
│ │ │
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│N.B. │
│1. Prin aceasta autorizatie nu se diminueaza in nici un fel responsabilitatile detinatorului,│
│ carausului, proprietarului, expeditorului sau oricarei alte persoane fizice sau juridice │
│ implicate in transport; │
│2. Expedierea deseurilor trebuie sa fie insotita de sectiunile 1, 3 si 4, completate │
│ corespunzator. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

SECTIUNEA 4

Numar de inregistrare: .....................................
(se va completa de catre autoritatile
responsabile pentru emiterea
autorizatiei de expediere)

DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORIZAREA EXPEDIERII DE DESEURI RADIOACTIVE
(DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

LISTA COLETELOR


NOTA
Aceasta lista trebuie sa fie completata de detinatorul de deseuri radioactive inaintea
fiecarei expedieri (chiar daca autorizatia se refera la mai multe expedieri). Ca si
sectiunile 1 si 3 ale documentului standard, aceasta sectiune insoteste expedierea de
deseuri radioactive si este atasata ulterior la instiintarea de receptie.

┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │
│26│Detinator (nume comercial): ................................................ │
│ │ │
│ │Persoana de contact D-na/D-l: .............................................. │
│ │Adresa: .................................................................... │
│ │Cod postal: ................. Localitate: ................. Tara: .......... │
│ │Tel.: ....................... Fax: ........................ Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│27│Autorizatia acopera │
│ │ o singura expediere [ ] │
│ │ │
│ │ mai multe expedieri [ ] Numarul de serie al expedierii .......... │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│28│Natura deseului: ........................................................................│
│ │Caracteristici fizico-chimice: ...........................................................│
│ │Radionuclizi principali: .................................................................│
│ │Activitate maxima alfa/colet (GBq): ......................................................│
│ │Activitate beta/gamma/colet (GBq): .......................................................│
│ │Modelul de colet cu continut de deseuri (ex. pungi de plastic, butoaie metalice de │
│ │200 l, containere de transport ISO, etc.): .............. │
│ │..........................................................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│29│Activitate totala alfa (GBq): ............................................................│
│ │Activitate totala beta/gama (GBq): .......................................................│
│ │Numar total de colete: ...................................................................│
│ │Masa neta totala a deseurilor (kg): ......................................................│
│ │Masa totala bruta a deseurilor (kg): .....................................................│
│ │Volumul total (optional): ................................................................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│30│Identificarea coletelor cu deseuri radioactive │
│ │(numar de identificare al fiecarui colet, masa totala (kg)/colet, masa neta (kg)/colet, │
│ │activitate (GBq)/colet) │
│ │..........................................................................................│
│ │ │
│ │Vezi lista atasata (daca spatiul de deasupta nu este suficient), sau (la alegere) │
│ │documentul anexat continand datele mentionate mai sus. │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│31│Data expedierii: .........................................................................│
│ │ │
│ │Certific ca informatiile prezentate in aceasta sectiune si in lista anexata sunt corecte, │
│ │dupa cunostintele mele. │
│ │ │
│ │ ┌────────┐ │
│ │ ....................... │ │ ......................... │
│ │ (Data si locul) └────────┘ (Semnatura detinatorului) │
│ │ Stampila │
└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


SECTIUNEA 5

Numar de inregistrare: .....................................
(se va completa de catre autoritatile
responsabile pentru emiterea
autorizatiei de expediere)


DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORIZAREA EXPEDIERII DE DESEURI RADIOACTIVE
(DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

INSTIINTARE DE PRIMIRE sau (RECEPTIE) A DESEURILOR


NOTA
Aceasta sectiune trebuie completata de destinatar, orice data suplimentara necesara
fiind transmisa de solicitant. Totusi, un destinatar situat in exteriorul Comunitatii
Europene poate face instiintarea printr-o declaratie separata de documentul standard de
primirea (receptiei) deseurilor radioactive.

In functie de tipul autorizatiei, daca este pentru una sau mai multe expeditii procedura
este urmatoarea:

Autorizatie pentru o singura expediere

1. Expediere tip A sau B

In 15 zile de la primirea deseurilor, destinatarul trebuie sa completeze casutele
32, 33 si 35 si sa transmita spre aprobare sectiunile 4 si 5 la autoritatile competente
din Statul Membru (Tara Membra) de destinatie.
Autoritatile competente din Statul Membru (Tara Membra) de destinatie transmit mai departe
copii ale sectiunilor 4 si 5 celorlalte autoritati competente consultate (si, dupa caz,
originalul acestor 2 sectiuni la autoritatile competente care au emis autorizatia).
Pentru expedierile intre State Membre (Tarile Membre), autoritatile competente din Tara
Membra de origine trebuie sa transmita o copie de instiintare de primire (receptiei) la
detinatorul de deseuri.

2. Expediere tip C si D

Solicitantul trebuie sa se asigure ca destinatarul din afara Comunitatii Europene ii
transmite sectiunile 4 si 5 cu casutele de la 32 la 35 completate imediat ce a primit
deseurile. Sectiunea 5 poate fi inlocuita cu o declaratie din partea destinatarului care
sa cuprinda cel putin informatiile continute in casutele 34 si 35.

In 15 zile de la primirea deseurilor, solicitantul trebuie sa retransmita sectiunea 4 si
sectiunea 5 (daca destinatarul nu utilizeaza sectiunea 5, solicitantul trebuie sa-l
completeze cu exceptia casutei 34) si, dupa caz declaratia destinatarului, la autoritatile
competente care au emis autorizatia.
Aceste autoritati trebuie apoi sa trimita copii ale sectiunilor 4 si 5 si, dupa caz,
declaratia destinatarului la celelalte autoritati competente consultate.

Autorizarea mai multor expedieri

1. Expedieri tip A si B

Destinatarul completeaza casutele 32, 33 si 35 ale sectiunii 5 dupa fiecare expediere
in acest scop avand facute mai multe necompletate ale sectiunii 5 si transmite aceasta
sectiune direct la autoritatile competente care au emis autorizatia. Destinatarul ataseaza
la aceasta sectiune, sectiunea 4 corespunzatoare aceleiasi expedieri.

2. Expedieri tip C si D

Solicitantul trebuie sa se asigure ca dupa fiecare expediere, destinatarul din afara
Comunitatii Europene completeaza casutele de la 32 la 35 pe o copie in alb a sectiunii si
i-o returneaza impreuna cu sectiunea 4 corespunzatoare.
Solicitantul trebuie sa completeze casuta 36 a sectiunii 5 si sa transmita sectiunile 4
si 5 autoritatilor care au emis autorizatia.

3. Toate tipurile de expedieri

Cand toate expedierile acoperite de o autorizatie sunt efectuate, instiintarea finala
de primire (receptie) este completata si transmisa ca si cum autorizatia ar fi valabila
pentru o singura expediere cu urmatoarele exceptii:
- este declarat in casuta 33 a sectiunii 5 ca expedierea in cauza este ultima acoperita
de autorizatie;
- orice declaratie facuta de destinatarul situat in afara Comunitatii Europene trebuie sa
confirme ca toate deseurile din autorizatia de expediere au fost cu adevarat
receptionate;
- cu titlu recapitulativ sectiunea 4 pentru fiecare expeditie acoperita de autorizatie
trebuie sa fie anexata la instiintarea finala de primire (receptie).
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │
│32│Destinatar (nume comercial): .............................................................│
│ │ │
│ │Persoana de contact D-na/D-l: ............................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod postal: .............. Localitatea: .................... Tara: .......................│
│ │Tel.: ...................... Fax: ............................ Telex: ....................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│ │Locul unde deseurile sunt detinute: ......................................................│
│ │Persoana de contact D-na/D-l: ............................................................│
│ │Adresa: ..................................................................................│
│ │Cod postal: ................. Localitatea: .............. Tara: ..........................│
│ │Tel.: ......................... Fax: ...................... Telex: .......................│
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│33│Autorizatia este acordata pentru │
│ │ │
│ │O singura expediere [ ] │
│ │ │
│ │Mai multe expedieri [ ] Numarul expedierii ..................... │
│ │ │
│ │Ultima expediere este acoperita de autorizatie Da [] Nu [] │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│34│Trebuie completata numai pentru expedieri de tip C si D │
│ │(aceasta casuta poate fi inlocuita cu o declaratie separata) │
│ │ │
│ │Punctul de frontiera la intrare intr-o tara terta de destinatie: │
│ │ │
│ │Tara: .......................................................... │
│ │Punctul de frontiera: .......................................... │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│35│Data primirii deseurilor ............................................................ │
│ │Data transmiterii instiintarii de primire (receptie) impreuna cu sectiunea 4:.............│
│ │ │
│ │In functie de tipul expeditiei, instiintarea de primire (receptie) trebuie sa fie │
│ │transmisa: │
│ │- expediere tip A sau B: la autoritatile competente din Statul Membru de destinatie. │
│ │- expedieri tip C si D: la solicitant (tip C: la detinator; tip D: la persoana │
│ │ responsabila pentru expediere din tarile membre pe al carui teritoriu intra deseurile │
│ │ in Comunitate. │
│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Certific prin prezenta ca aceste informatii de mai sus sunt exacte atat cat imi este │
│ │posibil sa stiu. │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ ┌────────┐ │
│ │ │ │ ................................... │
│ │ └────────┘ (Semnatura destinatarului) │
│ │ Stampila │
├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│36│Numai pentru expedieri tip C sau D: │
│ │ │
│ │Transmiterea de catre solicitant a instiintarii de primire(receptie) si dupa caz a │
│ │declaratiei destinatarului (vezi nota de mai jos) la autoritatile care au emis │
│ │autorizatia: │
│ │ │
│ │Data transmiterii instiintarii de primire (receptie) impreuna cu sectiunea 4): ........ │
│ │ │
│ │Punctul de frontiera la iesire din Comunitate: │
│ │ │
│ │Tara: ................................................................................ │
│ │ │
│ │Punctul de frontiera: ................................................................ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ ┌────────┐ │
│ │ │ │ .................................. │
│ │ └────────┘ (semnatura solicitantului) │
│ │ Stampila │
│ │ │
│ │ │
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NB: │
│1. Un destinatar situat in afara Comunitatii Europene poate instiinta primirea (receptia) │
│ deseurilor printr-o declaratie sau certificat furnizand cel putin informatiile │
│ continute in casutele de la 32 pana la 35. │
│2. Autoritatile competente care primesc originalul instiintarii de primire (receptie) trebuie│
│ sa trimita copii ale acestuia celorlalte autoritati competente. │
│3. Formularele originale ale sectiunilor 4 si 5 trebuie sa fie trimise in final autoritatii │
│ competente care a emis autorizatia. │
│4. Pentru expedierile intre Statele Membre, autoritatile competente din tara de origine │
│ trebuie sa trimita o copie a instiintarii de primire (receptie) la detinator. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

─────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016