Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME din 22 februarie 2007 privind operatiunile in numele si in contul statului de compensare partiala a dobanzii platite de operatorii economici la credite in lei (NI-CST-09-II/0)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 22 februarie 2007  privind operatiunile in numele si in contul statului de compensare partiala a dobanzii platite de operatorii economici la credite in lei (NI-CST-09-II/0)    Twitter Facebook
Cautare document

NORME din 22 februarie 2007 privind operatiunile in numele si in contul statului de compensare partiala a dobanzii platite de operatorii economici la credite in lei (NI-CST-09-II/0)

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007
NORME din 22 februarie 2007
privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţialã a dobânzii plãtite de operatorii economici la credite în lei (NI-CST-09-II/0)
EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANŢII ŞI CREDITE DE COMERŢ EXTERIOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007


Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu: <>Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Hotãrârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competenţelor şi modului de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru derularea activitãţii de finanţare şi asigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi contul statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu Regulamentul de minimis [ Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 decembrie 2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006].
Compensarea parţialã a dobânzii plãtite de operatorii economici la contractele de credit este acordatã de EXIMBANK şi constituie ajutor de stat autorizat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare fiind sub pragul de minimis de 200.000 euro (pentru sectorul transport rutier valoarea este de maximum 100.000 euro), într-o perioadã de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), conform legislaţiei în vigoare.

I. Dispoziţii generale

ART. 1
Banca de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A., denumitã în continuare EXIMBANK, compenseazã parţial dobânda plãtitã de operatorii economici la contractele de credit, în lei, contractate de la bãnci. Compensaţia se acordã din surse alocate anual prin legea bugetului de stat.
ART. 2
Sursa de realizare a acestor operaţiuni în numele şi în contul statului este, potrivit <>art. 10 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fondul destinat stimulãrii operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi finanţãrii, cofinanţãrii şi refinanţãrii activitãţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitãţilor de interes public, dezvoltãrii regionale, susţinerii activitãţii de cercetare-dezvoltare, protecţiei mediului înconjurãtor, ocupãrii şi formãrii personalului, susţinerii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii şi tranzacţiilor internaţionale.
ART. 3
Fondul poate fi utilizat, conform prevederilor <>Legii nr. 96/2000 , republicatã, cu completãrile şi modificãrile ulterioare, pe baza hotãrârilor Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, denumit în continuare CIGCCE, de acordare a compensaţiilor, la propunerea EXIMBANK, cu respectarea prezentelor norme.

II. Definiţii

ART. 4
În sensul prezentelor norme, urmãtoarele noţiuni se definesc astfel:
a) transport rutier - transportul de marfã şi transportul de pasageri pe cale rutierã;
b) tranzacţii imobiliare - cumpãrarea de imobile în scopul revânzãrii/închirierii;
c) activitãţi legate de agricultura primarã - activitãţile de obţinere a produselor solului (vegetale), produselor fermelor de animale (animale vii şi produse animaliere); procesarea produselor solului şi ale fermelor de animale, prevãzute în anexã, de cãtre producãtorul primar (cultivatorul pãmântului/crescãtorul animalelor), în vederea pregãtirii animalului/plantei pentru prima vânzare (de exemplu: seceratul cerealelor, culegerea recoltei, ambalarea ouãlor, sacrificarea/tranşarea animalelor, pãsãrilor etc.), vânzarea de cãtre producãtorul primar (cultivatorul pãmântului/ crescãtorul animalelor) a produselor prevãzute în anexã.

III. Criterii de eligibilitate

ART. 5
Compensaţia de dobândã se acordã urmãtoarelor categorii de operatori economici:
a) întreprinderi mici şi mijlocii, pentru dobânda plãtitã la creditele de investiţii contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2006;
b) operatori economici, pentru dobânda plãtitã la credite contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2006, pentru:
1. cercetare-dezvoltare, cercetare fundamentalã, cercetare aplicativã şi cercetare-dezvoltare precompetitivã, know-how;
2. protecţia mediului: investiţii de mediu, reabilitarea amplasamentelor industriale poluante, reamplasarea operatorilor economici;
3. ocuparea şi formarea personalului, având ca scop crearea de noi locuri de muncã şi/sau pregãtirea/ perfecţionarea angajaţilor;
4. dezvoltarea regionalã;
c) operatori economici, pentru dobânda plãtitã la creditele încheiate ulterior datei de 1 ianuarie 2006, având ca obiect participarea la târguri, studii sau servicii de consultanţã pentru lansarea unui produs nou/existent pe o piaţã nouã, în vederea promovãrii exportului.
ART. 6
Nu sunt eligibile pentru compensarea dobânzii creditele în lei contractate pentru realizarea investiţiilor în:
- domeniul armamentului;
- activitãţi dãunãtoare mediului înconjurãtor;
- industria jocurilor de noroc;
- producţia şi comerţul cu ridicata al produselor de alcool şi tutun;
- sectorul carbonifer;
- domeniul pescuitului şi acvaculturii;
- activitãţi legate de agricultura primarã, astfel cum sunt definite la art. 4;
- tranzacţii imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 4;
- achiziţia de mijloace de transport utilizate pentru transport rutier (astfel cum este definit la art. 4) de marfã pentru terţi;
- achiziţia de mijloace de transport de persoane cu o capacitate de pânã la 8 persoane.
ART. 7
Un operator economic este eligibil pentru a beneficia de compensaţia de dobândã dacã îndeplineşte cumulativ urmãtoarele criterii:
1. desfãşoarã activitãţi legale, potrivit statutului de funcţionare (act constitutiv);
2. nu figureazã cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB), la data depunerii cererii pentru compensarea dobânzii;
3. nu figureazã cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plãţi (CIP), la data depunerii cererii pentru compensarea dobânzii;
4. nu înregistreazã datorii restante cãtre bugetul general consolidat al statului, al cãror mod de platã nu a fost reglementat (convenţii de eşalonare, amânare, compensare cu TVA de recuperat etc.), la data depunerii cererii pentru compensarea dobânzii;
5. nu s-a instituit procedura judiciarã a insolvenţei la data depunerii cererii pentru compensarea dobânzii;
6. nu se aflã în litigiu, în calitate de pârât, cu instituţiile statului, inclusiv cu EXIMBANK, la data depunerii cererii pentru compensarea dobânzii;
7. suma ajutoarelor de stat sub pragul de minimis de care a beneficiat într-o perioadã de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutoarele de minimis acordate de EXIMBANK, nu depãşeşte 200.000 de euro (pragul de minimis al ajutorului de stat); pentru domeniul de activitate transport rutier, suma ajutoarelor sub pragul de minimis nu depãşeşte 100.000 de euro.

IV. Descrierea mãsurii de sprijin: compensarea dobânzii

ART. 8
Compensarea parţialã a dobânzii plãtite de operatorii economici la credite în lei are ca obiect reducerea cheltuielilor cu dobânda la creditele în lei contractate de operatorii economici de la bãnci.
ART. 9
Compensaţia de dobândã reprezintã maximum 50% din dobânda curentã plãtitã în trimestrul anterior solicitãrii de compensare pentru creditele în lei contractate, încheiate ulterior datei de 1 ianuarie 2006, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 200.000 de euro (pentru domeniul de activitate transport rutier, valoarea este de maximum echivalentul în lei a 100.000 de euro). Nu se compenseazã dobânzile restante sau penalizatoare.
ART. 10
Plata compensaţiei se face în lei.
ART. 11
Acordarea compensaţiei se aprobã de cãtre CIGCCE.
ART. 12
(1) Un operator economic poate solicita compensarea parţialã a dobânzii plãtite doar pentru trimestrul calendaristic anterior solicitãrii.
(2) Compensaţia parţialã a dobânzii plãtite se acordã doar pentru trimestrele calendaristice în care operatorul economic întruneşte condiţiile stipulate în prezentele norme. Refuzul de acordare a compensaţiei aferente unui anumit trimestru calendaristic nu exclude posibilitatea ca operatorul economic sã solicite şi sã primeascã compensaţia parţialã a dobânzii plãtite aferente trimestrelor calendaristice în care întruneşte condiţiile de acordare.
(3) Un operator economic poate solicita compensarea parţialã a dobânzii plãtite aferente unui trimestru calendaristic doar în condiţiile stipulate la art. 15.
(4) Un operator economic poate solicita compensarea dobânzii plãtite pentru unul sau mai multe contracte de credit, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

V. Cererea şi documentaţia necesare acordãrii compensaţiei de dobândã

ART. 13
În vederea analizãrii solicitãrii de acordare a compensaţiei de dobândã, operatorii economici eligibili vor depune la EXIMBANK documentaţia cuprinzând:
1. cererea de acordare a compensãrii dobânzii plãtite la credite şi anexele la aceasta;
2. situaţia dobânzilor plãtite în lei, completatã separat pentru fiecare contract, avizatã de bancã; situaţia va indica obiectul/destinaţia creditului;
3. declaraţia pe propria rãspundere a operatorului economic referitoare la:
- cuantumul ajutoarelor de stat sub pragul de minimis, primite într-o perioadã de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), prin care acesta confirmã cã solicitarea se încadreazã în pragul de minimis şi nu ridicã totalul cumulat al ajutoarelor primite anterior, situate sub pragul de minimis, la o sumã care sã depãşeascã acest prag, conform legislaţiei în vigoare;
- faptul cã la data solicitãrii compensãrii dobânzii nu se aflã în litigiu, în calitate de pârât, cu instituţiile statului, inclusiv cu EXIMBANK;
- încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform legislaţiei în vigoare, dupã caz;
- respectarea destinaţiei/utilizãrii creditului şi a domeniilor eligibile;
4. alte documente solicitate de EXIMBANK, în funcţie de specificul finanţãrii pentru care se solicitã compensaţia de dobândã;
5. dovada plãţii comisionului de angajare a cererii de acordare a compensaţiei dobânzii plãtite;
6. copie de pe contractele de credit pentru care solicitã compensarea parţialã a dobânzii plãtite.
ART. 14
Informaţiile şi declaraţiile furnizate de operatorii economici stau la baza stabilirii de cãtre EXIMBANK a valorii compensaţiei de dobândã.

VI. Formularea solicitãrii de compensare a unei pãrţi a dobânzii plãtite

ART. 15
Cererea şi documentaţia necesare pentru acordarea compensãrii dobânzii se depun ulterior încheierii fiecãrui trimestru calendaristic, în trimestrul calendaristic urmãtor celui pentru care se solicitã compensarea de dobândã.
ART. 16
Operatorii economici care solicitã compensarea unei pãrţi a dobânzii plãtite la credite au obligaţia deschiderii unui cont curent la EXIMBANK.
ART. 17
Pentru analiza solicitãrii de compensare a unei pãrţi a dobânzii plãtite de operatorii economici la credite, operatorul economic va plãti EXIMBANK comisioane conform caietului de comisioane al EXIMBANK în vigoare.

VII. Analiza solicitãrilor de compensare a dobânzii plãtite

ART. 18
EXIMBANK va analiza solicitarea de compensare a dobânzii, având în vedere urmãtoarele coordonate:
- urmãrirea încadrãrii solicitãrii de compensaţie în criteriile de eligibilitate prevãzute în prezentele norme;
- verificarea, pe baza datelor din declaraţia operatorului economic, ca suma totalã a ajutorului de stat de minimis sã nu depãşeascã pragul de minimis într-o perioadã de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) pentru toate ajutoarele de minimis primite de operatorul economic în cadrul unor mãsuri separate de ajutor de stat de acest tip, inclusiv compensarea acordatã prin EXIMBANK, conform legislaţiei în vigoare;
- calcularea valorii compensaţiei, aferentã perioadei pentru care se solicitã, conform urmãtoarei formule:

compensaţia = 50% x dobânda plãtitã

ART. 19
În urma procesului de analizã a solicitãrii de acordare a compensaţiei, EXIMBANK va întocmi un referat de acordare/respingere şi va stabili condiţiile de acordare a acesteia, inclusiv valoarea compensaţiei, cu respectarea încadrãrii în pragul de minimis în vigoare.
ART. 20
Aprobarea referatului de acordare/respingere a compensaţiei este de competenţa CIGCCE.

VIII. Acordarea compensaţiei de dobândã

ART. 21
(1) În baza hotãrârii CIGCCE de aprobare a compensaţiei de dobândã, EXIMBANK va redacta Convenţia de acordare a compensaţiei de dobândã.
(2) Totodatã, EXIMBANK va informa operatorul economic, în scris, asupra acordãrii compensaţiei de dobândã care reprezintã ajutor de stat sub pragul de minimis autorizat, exceptat de la notificare, conform Regulamentului de minimis, respectiv Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1998/2006 din 15 decembrie 2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006, şi asupra sumei ajutorului de minimis.
(3) Compensaţiile de dobândã aprobate de CIGCCE se plãtesc din resursele financiare constituite conform prevederilor <>Legii nr. 96/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în limita fondurilor disponibile virate la EXIMBANK de cãtre Ministerul Finanţelor Publice.
ART. 22
În cazul în care, ulterior acordãrii compensãrii dobânzii, se constatã cã au fost încãlcate condiţiile prevãzute de legislaţia în domeniul ajutorului de stat sub pragul de minimis, EXIMBANK va lua toate mãsurile necesare pentru recuperarea de la operatorii economici a sumelor plãtite din fondurile statului sub formã de compensaţie. Recuperarea prin executare silitã se efectueazã prin Corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, potrivit legislaţiei în vigoare privind procedura fiscalã şi prevederilor normelor interne privind recuperarea creanţelor administrate de EXIMBANK în numele şi în contul statului.
ART. 23
EXIMBANK va pãstra evidenţa compensaţiilor de dobândã acordate şi informaţiile referitoare la acestea pe o perioadã de 10 ani de la acordarea ultimei alocãri specifice de ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat. EXIMBANK va transmite Consiliului Concurenţei rapoarte privind ajutoarele de stat acordate sub pragul de minimis.

IX. Dispoziţii finale

ART. 24
EXIMBANK, în calitate de furnizor de ajutor de stat, rãspunde potrivit legii pentru realitatea şi corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei. Beneficiarii de ajutor de stat au obligaţia sã ţinã o evidenţã specificã a ajutoarelor primite, privind valoarea, obiectivul, tipul şi modalitatea de acordare a ajutorului primit.
ART. 25
În scopul aplicãrii prezentelor norme, EXIMBANK va emite proceduri interne de lucru, care vor fi supuse aprobãrii CIGCCE.
ART. 26
(1) Prezentele norme intrã în vigoare la data de 1 iulie 2007, datã de la care se abrogã Normele privind operaţiunile în numele şi contul statului, de compensare parţialã a dobânzii plãtite de agenţii economici la creditele în lei (COD ISO: NI-CST-09-I/0), aprobate prin Hotãrârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.273/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 20 iunie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Cererile depuse la EXIMBANK pânã la data de 30 iunie 2007 vor fi soluţionate în conformitate cu Normele privind operaţiunile în numele şi contul statului, de compensare parţialã a dobânzii plãtite de agenţii economici la creditele în lei (COD ISO: NI-CST-09-I/0) şi cu Regulamentul de minimis [ Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1998/2006 din 15 decembrie 2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006].
(2) Anexa face parte integrantã din prezentele norme.

ANEXÃ
-----
la norme
--------

LISTA
produselor agricole

Animale vii
Carne şi resturi de carne comestibile
Peşte, crustacee şi moluşte
Produse lactate, ouã
Miere naturalã
Maţe, bãşici şi stomacuri de animale (altele decât de peşte), întregi sau bucãţi ale acestora
Produse de origine animalã nespecificate sau incluse în altã parte; animale moarte, improprii consumului uman
Arbori şi alte plante; bulbi, rãdãcini şi altele; flori tãiate şi ornamente
Legume comestibile şi anumite rãdãcini şi tuberculi
Fructe comestibile şi nuci, alune etc.; coji de pepeni sau fructe citrice
Cafea, ceai şi mirodenii, exclusiv mate
Cereale
Produse ale industriei de morãrit; malţ şi amidon, gluten, inulinã
Seminţe uleioase şi fructe oleaginoase; diferite grãunţe, seminţe şi fructe; plante industriale şi medicinale, paie şi furaje uscate
Pectinã
Unturã (slãninã) şi alte tipuri de grãsime de porc tranşatã; grãsime de pasãre tranşatã
Grãsimi netranşate de bovine, oaie, caprã; seu; produse din aceste grãsimi
Stearinã din unturã, oleostearinã şi stearinã din seu; ulei din unturã şi ulei din seu, neemulsionate, amestecate sau preparate în orice mod
Grãsimi şi ulei de peşte şi mamifere marine, rafinate sau nu
Uleiuri vegetale, lichide sau solide, nerafinate, rafinate sau purificate
Grãsimi şi uleiuri animale şi vegetale, hidrogenate, rafinate sau nu, dar neprelucrate în continuare
Margarinã, unturã artificialã şi alte grãsimi comestibile prelucrate
Reziduuri ce rezultã din prelucrarea substanţelor grase sau a cerurilor vegetale sau animale
Prelucrarea cãrnii, peştelui, crustaceelor şi a moluştelor
Zahãr solid din sfeclã şi zahãr solid din trestie de zahãr
Alte tipuri de zahãr; zahãr sub formã de sirop, miere artificialã amestecatã sau nu cu miere naturalã
Melasã, decoloratã sau nu
Zahãr aromatizat sau colorat, siropuri şi melasã, fãrã sucuri de fructe ce conţin zahãr în orice proporţie
Cacao boabe, întregi sau sparte, crudã sau prãjitã
Cacao coji (pleavã), coji şi deşeuri
Prelucrarea legumelor, fructelor şi a altor pãrţi ale plantelor
Must de struguri, în fermentaţie sau oprit din fermentaţie altfel decât prin adãugarea de alcool
Vin din struguri proaspeţi; must de struguri oprit din fermentaţie prin adãugarea de alcool
Alte bãuturi fermentate (de exemplu: cidru, cidru de pere şi mied)
Alcool etilic sau bãuturi spirtoase, denaturate sau nu, de orice tãrie, obţinute din produse agricole, exclusiv lichiorurile şi alte bãuturi spirtoase şi preparate alcoolice compuse (cunoscute ca "extracte concentrate") pentru fabricarea bãuturilor; oţet şi înlocuitori de oţet
Reziduuri şi deşeuri din industria alimentarã; furaje de origine animalã
Tutun neprelucrat, deşeuri de tutun
Plutã naturalã, neprelucratã, zdrobitã, granulatã sau mãcinatã; deşeuri de plutã
In crud sau prelucrat, dar nefilat; in câlţi şi deşeuri
Cânepã crudã sau prelucratã, dar nefilatã; câlţi şi deşeuri de cânepã


------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016