Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME din 22 februarie 2007 privind derularea activitatii de emitere, in numele si in contul statului, a Garantiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 22 februarie 2007  privind derularea activitatii de emitere, in numele si in contul statului, a Garantiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0)    Twitter Facebook
Cautare document

NORME din 22 februarie 2007 privind derularea activitatii de emitere, in numele si in contul statului, a Garantiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0)

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007

Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu <>Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competenţelor şi modului de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru derularea activitãţii de finanţare şi asigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi contul statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Garanţia pentru credite de export, denumitã în continuare garanţie, oferitã de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului, acoperã riscul de nerambursare a creditului (principalului) în lei/valutã, acordat de o instituţie de credit unui operator economic, care are ca destinaţie finanţarea producţiei şi/sau a serviciilor destinate exportului şi/sau a operaţiunilor legate de efectuarea exportului, inclusiv plata TVA de recuperat, aferent exportului efectuat. Valoarea garanţiei poate fi de maximum 80% din valoarea creditului (principalului).
La acordarea garanţiei, conform prevederilor prezentelor norme, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. se va orienta cu prioritate spre sprijinirea exporturilor din sectoarele strategice, definite prin Strategia naţionalã de export.

I. Dispoziţii generale

ART. 1
Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumitã în continuare EXIMBANK, garanteazã, în numele şi în contul statului, creditele acordate operatorilor economici pentru finanţarea producţiei şi/sau serviciilor destinate exportului şi/sau operaţiunilor legate de efectuarea exportului, inclusiv plata TVA de recuperat, aferent exportului efectuat, prin acordarea garanţiei.
ART. 2
Sursa de realizare a acestor operaţiuni în numele şi în contul statului este, potrivit <>art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpãrãtor şi a investiţiilor româneşti în strãinãtate, precum şi a activitãţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitãţilor de interes public, dezvoltare regionalã, susţinere a activitãţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurãtor, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale.
ART. 3
Fondul menţionat la <>art. 2 va putea fi angajat, conform prevederilor Legii nr. 96/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în limita maximã de expunere stabilitã de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, denumit în continuare C.I.G.C.C.E.

II. Definiţii

ART. 4
În sensul prezentelor norme, se definesc urmãtoarele noţiuni:
a) garanţie - angajamentul asumat de EXIMBANK, în numele şi în contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie, conform cãreia EXIMBANK se obligã sã plãteascã beneficiarului garanţiei, potrivit prevederilor convenţiei de garantare, o parte din pierderea suportatã de acesta ca urmare a producerii riscului de credit;
b) beneficiarul garanţiei - împrumutãtorul (instituţia de credit) menţionat în convenţia de garantare, care acordã ordonatorului creditul de export, în condiţiile prevãzute în contractul de credit;
c) EXIMBANK - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, România, în calitate de garant în numele şi în contul statului;
d) ordonator - operatorul economic cu activitate de producţie şi/sau de prestare de servicii cu care beneficiarul garanţiei încheie contractul de credit de export;
e) credite de export - credite contractate de operatori economici de la instituţii de credit, pentru finanţarea producţiei şi/sau a serviciilor destinate exportului şi/sau a operaţiunilor legate de efectuarea exportului, inclusiv plata TVA de recuperat, aferent exportului efectuat. Exportul se referã la operaţiuni de export atât în ţãri membre ale Uniunii Europene, cât şi în ţãri terţe;
f) contract de credit - contractul încheiat între beneficiarul garanţiei şi ordonator, menţionat în convenţia de garantare, referitor la creditul de export acordat ordonatorului de cãtre beneficiarul garanţiei;
g) riscul de credit - neplata, parţialã sau integralã, de cãtre ordonator a creditului (principalului) în condiţiile prevãzute în contractul de credit;
h) convenţia de garantare - contractul în baza cãruia se emite scrisoarea de garanţie, în care sunt menţionate pãrţile implicate, obligaţiile pãrţilor, condiţiile de garantare specifice etc.;
i) valoarea garanţiei - valoarea menţionatã în scrisoarea de garanţie, al cãrei nivel poate fi de maximum 80% din valoarea principalului creditului de rambursat. Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente contractului de credit, precum şi costurile aferente emiterii garanţiei nu sunt incluse în valoarea garanţiei;
j) valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmeazã a fi plãtitã de cãtre EXIMBANK beneficiarului garanţiei în cazul înregistrãrii unei pierderi ca urmare a producerii riscului de credit, pânã la concurenţa valorii rezultate din aplicarea procentului garantat la valoarea soldului nerambursat al principalului creditului garantat;
k) procent garantat - partea din principalul creditului care este acoperitã de garanţie, exprimatã în valoare procentualã. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea principalului creditului de rambursat;
l) data intrãrii în vigoare a contractului de credit - data semnãrii contractului de credit de cãtre beneficiarul garanţiei şi ordonator sau, dacã în contractul de credit sunt prevãzute alte condiţii de intrare în vigoare, data îndeplinirii acestor condiţii;
m) data intrãrii în vigoare a garanţiei - data intrãrii în vigoare a contractului de credit;
n) perioada de valabilitate a garanţiei - perioadã determinatã în funcţie de termenii şi condiţiile fiecãrei tranzacţii garantate.

III. Descrierea garanţiei

ART. 5
Garanţia se acordã de cãtre EXIMBANK, în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit (beneficiarii garanţiei) şi are ca obiect credite de export încheiate între beneficiarul garanţiei şi operatorul economic (ordonator).
ART. 6
Garanţia respectã prevederile legislaţiei comunitare în vigoare privind condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:
1. ordonatorul nu se aflã în dificultate financiarã;
2. ordonatorul este, în principiu, capabil sã obţinã un împrumut în condiţii de piaţã de pe pieţele financiare, fãrã nicio intervenţie a statului;
3. garanţia se acordã pentru o operaţiune financiarã precisã, respectiv garantarea riscului de nerambursare a creditului pentru finanţarea realizãrii producţiei de export/exportului de bunuri şi/sau servicii, inclusiv pentru finanţarea TVA de recuperat, aferent exporturilor efectuate, şi poate fi de maximum 80% din valoarea împrumutului de rambursat şi se referã la o sumã maximã determinatã şi la o perioadã determinatã;
4. acordarea garanţiei se realizeazã pe baza evaluãrii riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plãtite de ordonator sã asigure autofinanţarea schemei garanţiei;
5. schema de acordare a garanţiei, conform prezentelor norme, va fi analizatã cel puţin o datã pe an;
6. comisioanele plãtite de ordonator acoperã atât riscurile obişnuite asociate cu acordarea garanţiei, cât şi costurile administrative ale schemei şi permit obţinerea unui randament normal al capitalului iniţial, furnizat de stat, la demararea schemei.
ART. 7
(1) Garanţia se acordã numai în completarea garanţiilor reale/personale constituite de ordonator la creditul pe care îl contracteazã cu beneficiarul garanţiei şi acoperã maximum 80% din valoarea principalului creditului contractat.
(2) Pe durata valabilitãţii garanţiei se poate accepta modificarea structurii garanţiilor colaterale prezentate de ordonator beneficiarului garanţiei, numai cu condiţia ca valoarea acestor garanţii colaterale sã nu se reducã cu mai mult decât procentul de diminuare a sumei principale garantate.
ART. 8
Scrisoarea de garanţie emisã de EXIMBANK, în numele şi în contul statului, are urmãtoarele caracteristici principale:
a) este irevocabilã şi necondiţionatã;
b) este directã şi expresã;
c) este plãtibilã la prima cerere scrisã a beneficiarului garanţiei;
d) are valoare determinatã, valoarea se reduce pro rata pe mãsura îndeplinirii obligaţiilor de cãtre ordonator.
ART. 9
Rãspunderea EXIMBANK în cadrul garanţiei începe la data intrãrii în vigoare a acesteia.
ART. 10
Durata de valabilitate a scrisorii de garanţie este stabilitã în convenţia de garantare.
ART. 11
Rãspunderea EXIMBANK în cadrul garanţiei înceteazã în urmãtoarele cazuri:
a) în ziua rambursãrii integrale a creditului, a dobânzilor şi comisioanelor aferente, conform condiţiilor şi precizãrilor contractului de credit;
b) la data rezilierii contractului de credit de cãtre beneficiarul garanţiei, fãrã acordul prealabil al EXIMBANK;
c) în cazul producerii riscului de credit garantat, la data când EXIMBANK plãteşte valoarea de executare a garanţiei;
d) prin restituirea originalului scrisorii de garanţie de cãtre beneficiarul garanţiei, înainte de scadenţã, împreunã cu declaraţia acestuia cã garanţia a rãmas fãrã obiect.
ART. 12
Garanţia se acordã pentru credite pe termen scurt şi mediu, cu respectarea prevederilor art. 18 şi 19.
ART. 13
Convenţia de garantare se încheie pentru credite destinate realizãrii producţiei de export/exportului de bunuri şi/sau de servicii, inclusiv pentru finanţarea TVA de recuperat, aferent exporturilor efectuate.
ART. 14
Garanţia se acordã în moneda creditului (lei sau valutã).
ART. 15
(1) Acordarea garanţiei se realizeazã pe baza aprobãrilor C.I.G.C.C.E.
(2) Convenţia de garantare va fi semnatã de EXIMBANK, în calitate de garant, de beneficiarul garanţiei şi de ordonator, care vor lua astfel cunoştinţã despre drepturile şi obligaţiile ce le revin.
ART. 16
Emiterea scrisorii de garanţie se va realiza în termenii prevãzuţi de convenţia de garantare.
ART. 17
Comisioanele specifice garanţiei se vor plãti de cãtre ordonator în baza prevederilor convenţiei de garantare, la valoarea specificatã în Caietul de comisioane al EXIMBANK în vigoare.

IV. Criterii de eligibilitate

ART. 18
Pentru acordarea garanţiei, ordonatorul trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele criterii de eligibilitate:
1. este un operator economic, conform prevederilor legale în vigoare, care desfãşoarã activitãţi de realizare a exportului/de export şi prezintã documente justificative privind relaţia comercialã la intern şi extern privind mãrfurile/serviciile care fac obiectul creditului garantat;
2. nu înregistreazã pierderi conform situaţiilor financiare de la sfârşitul anului anterior solicitãrii garanţiei;
3. nu înregistreazã capital propriu negativ conform situaţiilor financiare de la sfârşitul anului anterior solicitãrii garanţiei;
4. nu figureazã cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB) şi nu figureazã cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plãţi (CIP);
5. nu înregistreazã datorii restante cãtre bugetul general consolidat al statului, al cãror mod de platã nu a fost reglementat (convenţii de eşalonare, amânare, compensare cu TVA de recuperat etc.);
6. nu s-a instituit procedura judiciarã a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare;
7. prezintã instituţiei de credit garanţii colaterale pentru cel puţin 20% din valoarea creditului (principalului) solicitat;
8. nu se aflã în litigiu, în calitate de pârât, cu instituţiile statului, inclusiv cu EXIMBANK.
ART. 19
Garanţia se acordã pentru garantarea creditelor de export, cu excepţia creditelor care au ca obiect:
- exportul de mãrfuri cuprinse în lista mãrfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilitã periodic*1) prin hotãrâre a Guvernului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;
----
*1) Lista mãrfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK, în vigoare la data aprobãrii prezentelor norme, este prevãzutã în anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mãrfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

- exportul realizat cãtre filiale ale societãţii-mamã exportatoare sau operatori economici asociaţi. Prin excepţie, garanţia se poate acorda în cazul în care exportul se face cãtre un cumpãrãtor extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociaţi;
- exportul de armament;
- activitãţi definite ca fiind ilegale sau dãunãtoare mediului înconjurãtor, conform legislaţiei în vigoare.

V. Cererea şi documentaţia necesare acordãrii garanţiei

ART. 20
(1) Pentru obţinerea unei garanţii, beneficiarul garanţiei (instituţie de credit) împreunã cu ordonatorul vor completa o cerere de garantare care va fi însoţitã de documentele necesare analizei solicitãrii de garantare.
(2) Informaţiile furnizate de solicitanţi în cererea de garantare stau la baza propunerii EXIMBANK de acordare a garanţiei. Garanţia se acordã pe baza hotãrârii C.I.G.C.C.E., la propunerea EXIMBANK.
ART. 21
EXIMBANK va avea dreptul sã solicite informaţii suplimentare privind obiectul garanţiei şi destinaţia creditului, atunci când elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizatã nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de garantare.
ART. 22
La cererea ordonatorului, pe baza analizei situaţiei economico-financiare a acestuia, EXIMBANK poate emite o scrisoare de intenţie. Dupã completarea documentaţiei de cãtre beneficiarul garanţiei/ordonator, se va proceda la realizarea procesului de analizã a solicitãrii de garantare şi se va emite garanţia.

VI. Analiza solicitãrilor de garanţii

ART. 23
EXIMBANK va analiza solicitarea de emitere a garanţiei pe baza informaţiilor obţinute din documentaţia pusã la dispoziţia sa de cãtre solicitanţi, pe urmãtoarele coordonate:
a) situaţia economico-financiarã a ordonatorului;
b) clauzele contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare;
c) clauzele contractului de export prezentat la finanţare, alte documente relevante;
d) riscurile asociate operaţiunii de garantare;
e) alte elemente relevante pentru acordarea garanţiei.
ART. 24
Analiza situaţiei financiare a ordonatorului se va realiza conform procedurilor interne în vigoare ale EXIMBANK.
ART. 25
În funcţie de documentaţia pusã la dispoziţia EXIMBANK de cãtre solicitanţi se vor lua în considerare în procesul de analizã şi alte elemente referitoare la tranzacţia analizatã. Dacã pe parcursul analizei se va impune prezentarea şi a altor documente necesare realizãrii acestei etape, acestea vor fi solicitate ordonatorului/beneficiarului garanţiei de cãtre EXIMBANK.

VII. Stabilirea condiţiilor specifice de acordare a garanţiei

ART. 26
În funcţie de clauzele specifice ale fiecãrui contract de credit şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EXIMBANK va stabili condiţiile specifice de acordare a garanţiei, şi anume:
a) valoarea garanţiei;
b) obiectul garanţiei;
c) procentul garantat;
d) perioada de valabilitate a garanţiei;
e) comisionul de administrare a garanţiei (valoare şi mod de platã);
f) comisionul de emitere (valoare şi mod de platã);
g) alte condiţii specifice de acordare a garanţiei.
ART. 27
Dupã stabilirea condiţiilor specifice de acordare a garanţiei, EXIMBANK va întocmi oferta, pe care o va transmite spre acceptare şi semnare ordonatorului şi beneficiarului garanţiei. Pe baza ofertei acceptate şi semnate de cãtre ordonator şi de cãtre beneficiarul garanţiei, EXIMBANK va întocmi un referat de emitere/ respingere a garanţiei.
ART. 28
Aprobarea referatului de emitere/respingere a garanţiei este de competenţa C.I.G.C.C.E.

VIII. Acordarea garanţiei

ART. 29
În baza hotãrârii C.I.G.C.C.E. de aprobare a garanţiei, EXIMBANK va redacta convenţia de garantare. Dupã intrarea în vigoare a convenţiei de garantare se va redacta şi se va emite scrisoarea de garanţie.
ART. 30
Prevederile convenţiei de garantare sunt obligatorii pentru toate pãrţile contractante. Convenţia de garantare se semneazã de cãtre EXIMBANK, beneficiarul garanţiei şi ordonator. În acest fel, ordonatorul are cunoştinţã despre drepturile şi obligaţiile sale şi despre faptul cã existã posibilitatea regresului împotriva sa.
ART. 31
(1) Convenţia de garantare intrã în vigoare la data semnãrii, la data îndeplinirii condiţiilor sau la orice altã datã precizatã în convenţia de garantare.
(2) Scrisoarea de garanţie intrã în vigoare la data intrãrii în vigoare a contractului de credit.

IX. Monitorizarea garanţiei

ART. 32
Monitorizarea garanţiei reprezintã ansamblul de acţiuni întreprinse de EXIMBANK pe parcursul derulãrii garanţiei, în perioada cuprinsã între acordarea garanţiei şi încetarea valabilitãţii acesteia, acţiuni constând în:
a) urmãrirea şi verificarea îndeplinirii de cãtre beneficiarul garanţiei şi ordonator a tuturor obligaţiilor asumate prin garanţie, la termenele şi în condiţiile prevãzute de respectivele documente;
b) urmãrirea periodicã a stadiului derulãrii contractului de credit, pe baza situaţiilor furnizate de cãtre beneficiarul garanţiei, conform prevederilor convenţiei de garantare;
c) urmãrirea modului de derulare a tranzacţiei garantate;
d) urmãrirea situaţiei financiare a ordonatorului, pe baza documentaţiei financiare aferente puse la dispoziţia EXIMBANK de cãtre beneficiarul garanţiei/ordonator (conform prevederilor convenţiei de garantare) şi actualizarea, dupã caz, a încadrãrii ordonatorului în categoria de performanţã financiarã, conform procedurilor interne ale EXIMBANK.
ART. 33
Beneficiarul garanţiei trebuie sã notifice EXIMBANK cu privire la orice eveniment care ar putea avea ca rezultat producerea riscului de credit, precum şi cu privire la apariţia unei informaţii sau circumstanţe care ar putea influenţa raporturile contractuale dintre beneficiarul garanţiei şi ordonator. Aceste notificãri se fac, conform prevederilor convenţiei de garantare, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la obţinerea informaţiei de cãtre beneficiarul garanţiei.
ART. 34
Orice modificare a condiţiilor iniţiale prevãzute în contractul de credit se va realiza numai cu acordul prealabil scris al EXIMBANK.
ART. 35
În situaţia în care se intenţioneazã modificarea condiţiilor iniţiale ale contractului de credit garantat/garanţiei, ordonatorul, cu acordul beneficiarului garanţiei, va completa şi va depune la EXIMBANK o cerere privind modificarea condiţiilor iniţiale de acordare a garanţiei şi va transmite EXIMBANK toate documentele necesare analizei solicitãrii.
ART. 36
EXIMBANK va realiza analiza solicitãrii, stabilirea noilor condiţii specifice, întocmirea ofertei, întocmirea referatului privind modificarea condiţiilor iniţiale de acordare a garanţiei, transmiterea acestuia spre aprobare, iar în cazul aprobãrii de cãtre C.I.G.C.C.E., va întocmi un act adiţional la convenţia de garantare şi un addendum la scrisoarea de garanţie, dupã caz.
ART. 37
(1) EXIMBANK va înştiinţa în scris beneficiarul garanţiei şi ordonatorul despre hotãrârea C.I.G.C.C.E. privind aprobarea/respingerea modificãrilor solicitate şi despre obligativitatea semnãrii actului adiţional la convenţia de garantare în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la data acestei înştiinţãri, în urmãtoarele condiţii/astfel:
a) în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data primirii înştiinţãrii, beneficiarul garanţiei sã transmitã EXIMBANK actul adiţional valabil semnat (cuprinzând întocmai modificãrile solicitate) la contractul de credit garantat, pentru completarea actului adiţional la convenţia de garantare;
b) pânã la semnarea actului adiţional la convenţia de garantare, ordonatorul sã achite contravaloarea comisionului de analizã a modificãrilor condiţiilor iniţiale ale garanţiei, ca o condiţie pentru intrarea în vigoare a acestuia;
c) în cazul în care modificarea condiţiilor iniţiale ale garanţiei prevede un comision de administrare majorat faţã de cel iniţial, ordonatorul/beneficiarul garanţiei sã achite, pânã la semnarea actului adiţional la convenţia de garantare, diferenţa aferentã comisionului astfel rezultat, ca o condiţie de intrare în vigoare a actului adiţional la convenţia de garantare.
(2) Dacã una dintre cele 3 condiţii menţionate anterior nu este îndeplinitã în termenul stabilit, iar actul adiţional la convenţia de garantare nu este semnat în cadrul termenului stabilit, hotãrârea C.I.G.C.C.E. de modificare a condiţiilor iniţiale îşi pierde valabilitatea, rãmânând în vigoare garanţia iniţialã.

X. Executarea garanţiei

ART. 38
(1) Cererea de executare va putea fi transmisã la EXIMBANK în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei. Dacã cererea de executare nu a fost transmisã la EXIMBANK în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei, beneficiarul garanţiei pierde dreptul de executare a acesteia.
(2) Cererea de executare va cuprinde solicitarea de platã a valorii de executare a garanţiei şi va fi însoţitã de documente justificative din care sã rezulte soldul creditului scadent şi exigibil la data cererii de executare, inclusiv dovada notificãrii ordonatorului de cãtre beneficiarul garanţiei, cu privire la obligaţia acestuia de platã şi dovada iniţierii de cãtre beneficiarul garanţiei a procedurilor judiciare sau extrajudiciare de recuperare a creanţei împotriva ordonatorului.
ART. 39
EXIMBANK va verifica încadrarea solicitãrii de executare în termenii şi condiţiile garanţiei şi va stabili valoarea de executare a garanţiei.
ART. 40
(1) Valoarea de executare a garanţiei se determinã prin aplicarea procentului garantat la soldul creditului (principalul) nerambursat.
(2) Valoarea de executare a garanţiei se determinã în moneda creditului.
ART. 41
Beneficiarul garanţiei are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei o singurã datã de la producerea riscului de credit, pentru soldul creditului garantat (principalul) nerambursat.
ART. 42
Analiza cererii de executare şi a documentelor prezentate, precum şi propunerea de eliberare a sumei aferente valorii de executare a garanţiei din fondurile statului se prezintã într-o notã Comitetului de direcţie al EXIMBANK, spre validare.
ART. 43
Plata valorii de executare a garanţiei se va face în condiţiile şi în termenii prevãzuţi în garanţie, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de cãtre EXIMBANK a cererii de executare a garanţiei. Pentru efectuarea plãţii valorii de executare, transformarea din lei în valutã a sumei de platã se face de cãtre EXIMBANK la cursul de schimb al EXIMBANK din data efectuãrii plãţii.
ART. 44
EXIMBANK va informa C.I.G.C.C.E. despre condiţiile de executare a garanţiei şi mãsurile ce vor fi întreprinse de EXIMBANK pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei.

XI. Recuperarea sumelor plãtite

ART. 45
(1) În cazul executãrii garanţiei ca urmare a producerii riscului de credit, EXIMBANK îşi va exercita dreptul de regres şi va lua toate mãsurile necesare pentru recuperarea sumelor plãtite din fondurile statului în contul garanţiei executate, atât împotriva ordonatorului, cât şi împotriva oricãrei alte persoane asupra cãreia ordonatorul şi-a transferat obligaţiile.
(2) Recuperarea prin executare silitã se efectueazã prin corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, conform prevederilor legale în vigoare privind Codul de procedurã fiscalã.
(3) Cheltuielile necesare procedurii de recuperare prin executare silitã vor fi avansate din fondul prevãzut la <>art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmând a fi recuperate de la ordonator în condiţiile legii.

XII. Dispoziţii finale

ART. 46
În scopul aplicãrii prezentelor norme, EXIMBANK va elabora proceduri interne de lucru, care vor fi supuse aprobãrii C.I.G.C.C.E.
ART. 47
Prezentele norme intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, datã de la care se abrogã Normele privind derularea activitãţii de garantare, în numele şi contul statului, a creditelor acordate pentru producţia destinatã exportului (garanţii la creditele acordate pentru producţia destinatã exportului) - cod ISO:NI-CST-08-II/0, aprobate prin Hotãrârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.354/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 octombrie 2006.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016