Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 22 noiembrie 2001  privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA din 22 noiembrie 2001 privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 30 noiembrie 2001
În temeiul prevederilor <>art. 5, 53 şi 67 din Legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurarile în România, modificate prin <>art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, precum şi ale <>art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 , Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor adopta urmãtoarele norme, prin care se stabilesc nivelul primelor de asigurare şi termenele de plata ale acestora, limitele despãgubirilor corelate cu nivelul primelor de asigurare, criteriile de aplicare a acestei asigurãri, autorizarea asigurãtorilor şi alte elemente pentru practicarea asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule.

TITLUL I
Nivelul primelor de asigurare, termenele de plata a acestora şi limitele despãgubirilor
ART. 1
Nivelul primelor de asigurare pentru anul 2002 este prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 2
(1) În cazul persoanelor care deţin autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculãrii în România primele de asigurare se plãtesc astfel:
a) pentru autovehiculele care sunt deja înmatriculate la data de 31 decembrie 2001, primele se plãtesc pentru întreg anul 2002 sau fractionat, aferent perioadelor:
- 1 ianuarie-31 decembrie 2002, pana la data de 31 decembrie 2001;
- 1 ianuarie-31 mai 2002, pana la data de 31 decembrie 2001;
- 1 iunie-31 decembrie 2002, pana la data de 31 mai 2002;
b) anterior înmatriculãrii autovehiculului în circulaţie, pentru autovehiculele care se înmatriculeazã/reinmatriculeaza în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2002;
c) anterior eliberãrii autorizaţiei provizorii de circulaţie.
(2) În cazul plãţii anticipate şi integrale pana la data de 31 decembrie 2001 a primelor de asigurare aferente perioadei 1 ianuarie-31 decembrie 2002 toate categoriile de asiguraţi beneficiazã de o reducere cu 10% a primelor de asigurare, cu excepţia asiguraţilor, persoane fizice pensionate, care beneficiazã de o reducere cu 20% a primelor de asigurare în baza talonului sau a deciziei de pensionare.
(3) În cazul neachitarii la scadenta a primelor de asigurare prevãzute la art. 1, deţinãtorul autovehiculului este neasigurat pana în momentul intrãrii în vigoare a asigurãrii.
ART. 3
Pentru autovehiculele care se înmatriculeazã temporar, respectiv cele ce urmeazã sa fie scoase definitiv din ţara, precum şi în cazul eliberãrii unei autorizaţii provizorii de circulaţie, primele de asigurare se calculeazã lunar şi reprezintã 1/12 din prima de asigurare anuala prevãzutã în anexa nr. 2.
ART. 4
Pentru autovehiculele care se înmatriculeazã permanent în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2002 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fracţiune de luna cuprinsã între data începerii rãspunderii asiguratorului şi data de 31 decembrie 2002 reprezintã 1/12 din prima de asigurare anuala prevãzutã în anexa nr. 2.
ART. 5
(1) Pentru autovehiculele aparţinând agenţilor economici care desfãşoarã o activitate sezoniera în agricultura sau construcţii şi care nu sunt utilizate timp de cel puţin 3 luni consecutive, primele de asigurare se calculeazã lunar şi reprezintã 1/12 din prima de asigurare anuala prevãzutã în anexa nr. 2.
(2) Deţinãtorii de parcuri auto formate din cel puţin 20 de autovehicule înmatriculate pot negocia cu asiguratorii autorizaţi pentru practicarea asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule plata fractionata a primelor de asigurare prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 6
În cazul persoanelor care intra pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în strãinãtate, dar neasigurate sau ale cãror asigurãri expira în timpul în care se afla pe teritoriul României, primele de asigurare aferente perioadei în care autovehiculul neasigurat se afla în România se plãtesc anticipat şi integral, astfel:
a) în mod obligatoriu, la intrarea autovehiculului pe teritoriul României, la punctele de trecere a frontierei, în cazul persoanelor care intra pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în strãinãtate, dar neasigurate;
b) cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unitãţile teritoriale ale asigurãtorilor autorizaţi, în cazul persoanelor care se afla pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în strãinãtate şi ale cãror asigurãri expira în perioada în care se afla în România.
ART. 7
Rãspunderea asiguratorului începe:
a) din momentul plãţii primei de asigurare în numerar, respectiv al prezentãrii ordinului de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil şi al eliberãrii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrãrii în vigoare a asigurãrii, înscrisã în document, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţiile de plata în condiţiile prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi la art. 6;
b) dupã 48 de ore de la expirarea zilei în care s-a plãtit prima de asigurare în numerar, respectiv s-a prezentat ordinul de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil şi s-a eliberat documentul de asigurare, pentru celelalte situaţii, altele decât cele prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi la art. 6.
ART. 8
(1) Rãspunderea asiguratorului înceteazã la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în tichetul de asigurare pentru care s-a plãtit prima de asigurare datoratã sau, anterior acestei date, în momentul radierii autovehiculului.
(2) Dovada plãţii primelor de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind chitanţa, ordinul de plata sau alt document probator al plãţii.
(3) Nu este angajata rãspunderea asiguratorului în cazul documentelor de asigurare sau de încasare falsificate ori care au fost sustrase din gestiunea acestuia.
ART. 9
(1) Pentru autovehiculele care se radiaza din circulaţie în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2002 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fracţiune de luna cuprinsã între data începerii şi data încetãrii rãspunderii asiguratorului reprezintã 1/12 din prima de asigurare anuala.
(2) Diferenţa dintre prima de asigurare plãtitã şi cea calculatã conform alin. (1) se restituie asiguratului, la cererea scrisã a acestuia, însoţitã de documentele doveditoare, şi numai în cazurile în care nu s-au plãtit sau nu se datoreazã despãgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurãrii.
ART. 10
(1) În unul şi acelaşi accident, indiferent de numãrul persoanelor rãspunzãtoare de producerea pagubelor, asiguratorul acorda despãgubiri, inclusiv pentru cheltuielile fãcute de asiguraţi în procesul civil, în urmãtoarele limite:
a) de la 1.000.000 lei pana la maximum 400.000.000 lei, indiferent de numãrul persoanelor pagubite, în caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe şi indirecte de peste 1.000.000 lei;
b) pana la 100.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 500.000.000 lei, indiferent de numãrul persoanelor accidentate, în caz de vãtãmãri corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fãrã caracter patrimonial.
(2) Limitele despãgubirilor menţionate la alin. (1) se aplica în cazul daunelor produse prin accidente de autovehicule survenite în anul 2002.
ART. 11
(1) Dovada existenţei asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, în cazul controalelor efectuate de ofiţerii şi subofiterii de poliţie, în conformitate cu prevederile <>art. 64 din Legea nr. 136/1995 , o constituie tichetul de asigurare emis de asiguratorii autorizaţi sa practice aceasta asigurare în România sau documentele internaţionale de asigurare de rãspundere civilã auto, eliberate de societãţi de asigurare din strãinãtate, cu valabilitate pe teritoriul României şi numai pentru perioada menţionatã în acestea.
(2) În vederea identificarii de cãtre organele abilitate a autovehiculelor pentru care a fost încheiatã asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, asiguratorii vor elibera o vinieta de aceeaşi culoare cu tichetul de asigurare, care va fi aplicatã pe parbrizul autovehiculului.
(3) Modelul, conţinutul şi culoarea tichetului de asigurare şi cele ale vinietei vor fi comunicate asigurãtorilor o data cu autorizarea acestora.
ART. 12
Nivelul amenzilor şi celelalte sancţiuni sunt prevãzute la <>art. 63 şi 64 din Legea nr. 136/1995 , respectiv:
a) refuzul societãţii comerciale autorizate de a încheia asigurarea obligatorie se sancţioneazã cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, prevãzutã la <>art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.194/2000 , putându-se lua şi mãsura de suspendare a activitãţii pe o perioada de pana la un an, potrivit <>art. 63 din Legea nr. 136/1995 ;
b) încãlcarea de cãtre persoanele fizice şi juridice a obligaţiei de asigurare prevãzute la <>art. 48 şi 56 din Legea nr. 136/1995 se sancţioneazã cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, prevãzutã la <>art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.194/2000 , şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare a autovehiculului pana la prezentarea documentului privind încheierea asigurãrii, potrivit <>art. 64 din Legea nr. 136/1995 .

TITLUL II
Autorizarea asigurãtorilor şi alte elemente referitoare la practicarea asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule
ART. 13
În vederea obţinerii autorizãrii de a practica asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 136/1995 , asiguratorul solicitant trebuie sa îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
a) sa fie reautorizat, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 32/2000 şi ale <>Normelor nr. 2/2001 emise prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 2/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 24 august 2001;
b) sa dispunã de un capital social vãrsat, prevãzut la <>art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 32/2000 ;
c) sa dispunã de active lichide care sa reprezinte cel puţin 50% din valoarea capitalului social vãrsat prevãzut la lit. b), asa cum sunt ele prevãzute la <>art. 4 alin. 2 din Normele nr. 6/2001 emise prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 6/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 23 octombrie 2001;
d) asiguratorul care solicita autorizarea va constitui un depozit bancar pe o perioada de 12 luni, în baza unui contract încheiat cu o banca autorizata de Banca Nationala a României, care va reprezenta cel puţin 50% din valoarea activelor prevãzute la lit. c) şi care nu va putea fi eliberat de banca decât cu acordul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, dupã stingerea tuturor obligaţiilor societãţii de asigurare autorizate conform prezentelor norme; la constituirea acestui depozit bancar asiguratorul va solicita bãncii menţionarea unei astfel de condiţii exprese de eliberare a acestuia;
e) sa dispunã de o reţea teritorialã formatã din cel puţin o unitate (sucursala, agenţie, punct de lucru etc.) în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti;
f) pentru fiecare unitate sa dispunã de personal propriu specializat în activitatea de constatare şi de lichidare a daunelor auto şi sa efectueze plati de despãgubire la cel puţin una dintre unitãţile teritoriale din fiecare judeţ;
g) sa practice de cel puţin 2 ani asigurarea facultativã de autovehicule.
ART. 14
În vederea obţinerii autorizãrii de practicare a asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, asiguratorii vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor urmãtoarele documente:
a) cerere de autorizare pentru practicarea asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã a autovehiculelor şi o documentaţie din care sa rezulte îndeplinirea condiţiilor de autorizare prevãzute la art. 13;
b) un raport privind contractele de asigurare facultativã a autovehiculelor din ultimii 2 ani (prime încasate, comisioane şi daune plãtite, volumul rezervei pentru daunele nelichidate, numãr de contracte încheiate şi numãr de dosare de dãuna, din care rãmase nelichidate), precum şi reţeaua teritorialã;
c) copie de pe contractul de depozit încheiat de asigurator cu banca, potrivit art. 13 lit. d);
d) un angajament al conducerii societãţii, din care sa rezulte ca va respecta întocmai prevederile prezentelor norme, sub sancţiunile prevãzute la <>art. 39 din Legea nr. 32/2000 .
ART. 15
În baza prevederilor prezentelor norme asiguratorii vor fi autorizaţi sa practice asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2002.
ART. 16
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 5 şi 53 din Legea nr. 136/1995 , modificate prin <>art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 , precum şi ale <>art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 , având în vedere elaborarea şi publicarea prezentei legislaţii, gestionarea programului de monitorizare a activitãţii asigurãtorilor autorizaţi pentru practicarea acestei asigurãri şi pentru protejarea corespunzãtoare a intereselor asiguraţilor, se preleva o cota procentualã de 0,88% din volumul primelor de asigurare încasate lunar pentru asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule.
(2) Sumele determinate prin aplicarea cotei de 0,88% asupra volumului lunar al primelor de asigurare încasate vor fi vãrsate pana la data de 2 a lunii urmãtoare în contul nr. 50.0314045240, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor la Trezoreria municipiului Bucureşti.
(3) Sumele determinate potrivit alin. (1), aferente primelor de asigurare încasate pentru asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule în cursul lunii decembrie 2001, pentru exerciţiul financiar 2002, se vor vãrsa pana la data de 25 ianuarie 2002.
ART. 17
(1) Asiguratorii au obligaţia de a întocmi evidente lunare privind asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 3a) şi 3b).
(2) Asiguratorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor rapoarte trimestriale, care vor fi întocmite în baza evidentelor lunare, cumulate pentru fiecare trimestru al anului, pana la data de 30 a lunii urmãtoare fiecãrui sfârşit de trimestru.
ART. 18
În contabilitatea asiguratorului autorizat pentru practicarea asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule se vor efectua urmãtoarele intregistrari contabile:
1. Evidentierea primelor de asigurare RCA încasate în exerciţiul financiar 2001 şi aferente exerciţiului financiar 2002:


5121 "Conturi curente = 472 "Venituri înregistrate
la bãnci" în avans";


2. La începutul exerciţiului financiar 2002, o data cu aplicarea noilor reglementãri contabile specifice domeniului asigurãrilor, primele de asigurare RCA, vor fi evidentiate astfel:


401 "Decontãri privind = 702 "Venituri din
primele de asigurare" prime brute subscrise
privind asigurãrile
generale directe"
concomitent,

4742 "Venituri = 401 "Decontãri - cu primele
înregistrate în privind primele de asigurare
avans privind de asigurare" încasate în
asigurãrile exerciţiul
generale" financiar 2001;


3. Evidentierea sumei virate în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, potrivit art. 16 alin. (2):


6432 "Cheltuieli cu alte = 4472 "Fonduri speciale,
impozite, taxe şi taxe şi vãrsãminte
vãrsãminte asimilate asimilate privind
privind asigurãrile asigurãrile generale"
generale" (analitic (analitic distinct)
distinct)
4472 "Fonduri speciale, = 5442 "Conturi curente
taxe şi vãrsãminte la bãnci privind
asimilate privind asigurãrile generale".
asigurãrile generale"
(analitic distinct)


TITLUL III
Norme tehnice cu privire la aplicarea asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 19
Asiguratorii autorizaţi de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sa practice asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule acorda, în baza primelor de asigurare plãtite, despãgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii acestora rãspund, în baza legii, fata de terţe persoane pagubite prin accidente de autovehicule care au loc pe teritoriul României, precum şi pentru cheltuielile fãcute de asiguraţi în procesul civil.
ART. 20
Asiguratorii acorda despãgubiri:
1. indiferent de locul în care a fost produs accidentul de autovehicul (pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri), atât în timpul deplasarii, cat şi în timpul stationarii autovehiculului asigurat;
2. pentru pagubele produse de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicule, dar numai atât timp cat acestea sunt montate pe autovehicul, precum şi pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atase, dar numai în timpul în care acestea sunt ataşate unui autovehicul asigurat, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;
3. dacã paguba a fost produsã din culpa conducatorului autovehiculului, prin fapta lucrului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori cãderea accidentala a substanţelor sau a produselor transportate.
ART. 21
(1) În situaţia în care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la mãrirea pagubei, cel chemat sa rãspundã va fi ţinut rãspunzãtor numai pentru partea din paguba care îi este imputabilã. În astfel de situaţii întinderea rãspunderii fiecãrei persoane va fi cea rezultatã din acte.
(2) În situaţia în care din acte nu rezulta întinderea rãspunderii fiecãrei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numãrul pãrţilor implicate în accident.
ART. 22
Asiguratorii nu acorda despãgubiri pentru:
1. cazurile în care deţinãtorul sau conducãtorul autovehiculului asigurat nu are rãspundere civilã, dacã accidentul a fost produs:
a) dintr-un caz de forta majorã;
b) din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
c) din culpa exclusiva a unei terţe persoane;
2. pagubele produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate, dacã au fost provocate de un alt autovehicul aparţinând aceleiaşi persoane fizice sau juridice, condus de un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care rãspunde persoana fizica sau persoana juridicã asigurata;
3. pagubele cauzate în situaţiile în care la data accidentului deţinãtorul autovehiculului nu face dovada valabilitãţii asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule sau rãspunderea asiguratorului nu începuse;
4. pagubele situate sub limita minima a despãgubirilor de asigurare prevãzute în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor în unul şi acelaşi accident, indiferent de numãrul persoanelor pagubite şi de numãrul persoanelor rãspunzãtoare de producerea pagubei;
5. partea din prejudiciu care depãşeşte limitele maxime ale despãgubirilor de asigurare prevãzute în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numãrul persoanelor pagubite şi de numãrul persoanelor rãspunzãtoare de producerea pagubei;
6. amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat deţinãtorul sau conducãtorul autovehiculului asigurat, rãspunzãtor de producerea pagubei, precum şi cheltuielile de executare a hotãrârilor penale privind plata despãgubirilor;
7. cheltuielile fãcute în procesul penal de deţinãtorul sau conducãtorul autovehiculului asigurat, rãspunzãtor de producerea pagubei, chiar dacã în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilã;
8. sumele pe care conducãtorul autovehiculului, rãspunzãtor de producerea pagubei, este obligat sa le plãteascã deţinãtorului care i-a încredinţat autovehiculul asigurat pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;
9. pagubele produse persoanelor sau bunurilor transportate, dacã între deţinãtorul autovehiculului care a produs accidentul sau conducãtorul auto rãspunzãtor şi persoanele pagubite a existat un raport contractual (civil, comercial, de munca etc., cu titlu oneros sau gratuit);
10. pagubele produse la locul de munca de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;
11. pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încãrcare şi de descãrcare, acestea constituind riscuri ale activitãţii profesionale;
12. pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), care au determinat sau au agravat producerea pagubei;
13. pretenţiile referitoare la reducerea valorii bunurilor dupã reparatie.

CAP. 2
Stabilirea despãgubirilor
ART. 23
(1) Stabilirea despãgubirilor pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoanele pagubite şi asiguratori se poate face în cazurile în care, din actele încheiate de organele de poliţie, unitãţile de pompieri sau celelalte autoritãţi publice competente sa constate şi sa cerceteze accidentele de autovehicule, precum şi din înştiinţarea asiguraţilor, respectiv a conducãtorilor auto vinovaţi, rezulta rãspunderea civilã a deţinãtorului sau a conducatorului autovehiculului asigurat în producerea pagubei, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
(2) În cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, dacã autoritãţile publice nu au reţinut elemente determinante cu privire la cauzele şi la împrejurãrile producerii accidentului de autovehicul ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legal de proba.
(3) Despãgubirile nu pot fi stabilite pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoanele pagubite şi asiguratori în cazul în care nu a avut loc contact material între autovehiculul deţinãtorului asigurat şi persoana pagubita sau bunurile acesteia.
ART. 24
La stabilirea despãgubirii, în cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretenţiile formulate de persoanele pagubite, avându-se în vedere prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fãrã a depãşi diferenţa dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului şi valoarea rãmasã şi nici limita maxima a despãgubirilor de asigurare prevãzutã în prezentele norme.
ART. 25
(1) În situaţia realizãrii convenţiei dintre asigurat, persoanele pagubite şi asigurator, asiguratorul va efectua plata în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data finalizarii dosarului de daune.
(2) Asiguratorii sunt obligaţi sa raporteze lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor cazurile de depasire a termenului prevãzut la alin. (1), sub sancţiunile prevãzute la <>art. 39 din Legea nr. 32/2000 .
A. Stabilirea despãgubirilor în cazul avarierii sau distrugerii autovehiculelor, inclusiv vehiculelor, cu excepţia celor înmatriculate în strãinãtate şi care aparţin persoanelor strãine sau cetãţenilor romani cu resedinta în strãinãtate
ART. 26
(1) Despãgubirile pentru autovehicule nu pot depãşi cuantumul pagubei şi nici diferenţa dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului şi valoarea rãmasã.
(2) Prin valoare rãmasã se înţelege valoarea acelor pãrţi din autovehicul rãmase neavariate, fãrã a se putea depãşi 25% din valoarea autovehiculului.
(3) Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparaţiilor pãrţilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi inlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de autovehicul, stabilite la preţurile practicate de unitãţile de achiziţie, din care se scade valoarea eventualelor pãrţi rãmase neavariate.
(4) La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia în considerare numai înlocuirea pãrţilor componente sau a pieselor care au fost avariate.
(5) Prin pãrţi componente sau piese care necesita înlocuirea se înţelege numai cele a cãror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic datoritã gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul de reparatie, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente, depãşeşte valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente.
(6) Se considera ca a fost necesarã revopsirea integrala a autovehiculului atunci când pãrţile avariate din cauza accidentului reprezintã cel puţin 50% din suprafata totalã exterioarã a autovehiculului respectiv.
(7) Preţurile pãrţilor componente, ale pieselor inlocuitoare noi şi ale materialelor sunt cele practicate de unitãţile de specialitate la data producerii accidentului. Prin unitãţi de specialitate se înţelege persoanele juridice autorizate sa desfãşoare activitatea de comercializare a autovehiculelor, a pãrţilor componente, a pieselor inlocuitoare şi a materialelor pentru acestea, precum şi sa execute lucrãri de întreţinere şi reparatie la autovehicule.
(8) De regula reparaţiile se vor efectua în unitãţi de specialitate care sunt agreate de asiguratori printr-o convenţie încheiatã în acest sens, costurile reparaţiilor urmând sa fie plãtite de asigurator direct cãtre unitãţile de specialitate agreate. Asiguratorii vor încheia convenţii cu cel puţin 3 unitãţi service auto specializate în activitatea de depanare a autovehiculelor de producţie interna şi/sau de producţie externa. Sunt exceptate de la aceasta prevedere autovehiculele care sunt în perioada de garanţie.
(9) În situaţia în care pagubitul doreşte ca repararea autovehiculului sa fie executatã în alte unitãţi de specialitate, asiguratorul va deconta cheltuielile efectuate de pagubit pana la nivelul tarifelor practicate de unitãţile de specialitate agreate de asigurator.
(10) În cazurile în care pentru repararea autovehiculelor a fost necesarã procurarea cu plata în valuta a unor pãrţi componente, piese sau materiale, costul acestora este egal cu costul prevãzut în actele de cheltuieli prezentate (inclusiv cheltuieli de transport şi taxe vamale, exclusiv T.V.A. aferentã), echivalat în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data efectuãrii plãţii facturii de cãtre pagubit, fãrã a putea depãşi 90 de zile de la data accidentului. În aceste cazuri costul pãrţilor componente, pieselor sau materialelor nu va depãşi preţurile de vânzare practicate de unitãţile de specialitate din România, dacã acestea sunt comercializate şi în România. În situaţia în care se depãşeşte termenul de 90 de zile de la data accidentului, pentru stabilirea despãgubirii se vor avea în vedere preţurile pãrţilor componente, ale pieselor inlocuitoare noi şi ale materialelor practicate de unitãţile de specialitate la data producerii accidentului sau, în lipsa acestora, preţurile de catalog echivalate în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data ultimei zile a acestui termen.
(11) Cheltuielile cu manopera, inclusiv cu demontarea şi montarea, sunt cele prevãzute în tarifele practicate, la data producerii accidentului, de unitãţile de specialitate agreate de cãtre asigurator.
(12) Costul reparaţiilor efectuate la autovehicule, inclusiv costul de înlocuire a pãrţilor componente şi a pieselor avariate, se stabileşte pe baza documentelor eliberate de unitãţile de specialitate agreate de asigurator, dacã reparaţia se executa în cel mult 60 de zile de la data producerii accidentului.
(13) În cazul în care reparaţiile autovehiculului se efectueazã în regie proprie sau se solicita plata despãgubirii înainte de efectuarea reparaţiilor, costul acestora se stabileşte pe baza evaluãrii asiguratorului şi, dacã este cazul, şi a documentelor justificative privind plãţile fãcute, prezentate ulterior efectuãrii reparaţiilor. În astfel de cazuri cheltuielile cu manopera şi costul reparaţiilor nu pot depãşi, pentru pãrţi componente, piese sau materiale, preţurile de vânzare şi tarifele pentru manopera practicate de unitãţile de specialitate agreate de asiguratori.
(14) Dacã pentru unele pãrţi componente sau piese ale autovehiculului nu exista preţuri practicate de unitãţile de specialitate, valoarea de nou a acestora se stabileşte prin asimilare cu preţurile de vânzare practicate de unitãţile de specialitate pentru pãrţile componente sau piesele unor autovehicule similare sau, în caz contrar, pe baza preţurilor din cataloagele pentru piese de schimb. În cazul în care preţurile din cataloage sunt exprimate în valuta, se va calcula echivalentul în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data efectuãrii plãţii sumei de despãgubire.
(15) În situaţiile aplicãrii prevederilor alin. (10) şi (13), dacã se prezintã documente justificative de la unitãţile de specialitate cu care asiguratorul nu are încheiatã o convenţie de autorizare, pentru cheltuielile efectiv fãcute într-un termen de 60 de zile de la data plãţii despãgubirii, la cererea persoanei pagubite se va putea acorda diferenţa dintre sumele efectiv plãtite şi preţurile avute în vedere la calculul despãgubirii pe baza evaluãrii asiguratorului pentru fiecare element, ţinându-se seama de preţurile utilizate de unitãţile de specialitate agreate.
ART. 27
(1) Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se stabileşte scãzându-se din valoarea de nou a acestuia uzura corespunzãtoare.
(2) Modalitatea de stabilire a valorii de nou şi a uzurii corespunzãtoare, prevãzute de prezentele norme, se aplica inclusiv în cazul despãgubirii stabilite prin hotãrâre judecãtoreascã.
ART. 28
Prin valoarea de nou a autovehiculelor avariate se înţelege:
a) pentru autovehiculele înmatriculate în România, aparţinând persoanelor fizice şi persoanelor juridice, romane sau strãine, precum şi pentru autovehiculele înmatriculate în strãinãtate, aparţinând persoanelor fizice, cu excepţia cetãţenilor romani cu resedinta în strãinãtate şi a persoanelor juridice romane, care se comercializeazã în România, preţurile practicate de unitãţile de specialitate la data producerii accidentului;
b) pentru autovehiculele înmatriculate în România, aparţinând persoanelor fizice şi persoanelor juridice, romane sau strãine, precum şi pentru autovehiculele înmatriculate în strãinãtate, aparţinând persoanelor fizice, cu excepţia cetãţenilor romani cu resedinta în strãinãtate şi a persoanelor juridice romane, care nu se comercializeazã în România, preţurile de vânzare practicate la data accidentului în ţara care a fabricat autovehiculul respectiv*1), echivalat în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data producerii accidentului;
c) pentru tipurile de autovehicule la care nu exista preţuri stabilite sau pentru tipuri ori modele care nu se mai fabrica, valorile stabilite prin raportare la preţurile de vânzare, practicate la data accidentului, ale unor autovehicule care au caracteristici tehnice similare, din producţie interna sau externa*1).
--------------
*1) În lipsa acestor preţuri se pot avea în vedere preţurile corespunzãtoare din cataloagele de specialitate.
ART. 29
(1) Uzura autovehiculului avariat se stabileşte în raport cu vechimea, utilizarea şi starea de întreţinere a acestuia la data producerii accidentului. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparaţiilor curente sau capitale, inclusiv de costul de înlocuire a pãrţilor componente sau a pieselor executate înainte de accident, pentru menţinerea stãrii tehnice corespunzãtoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileşte în baza documentaţiilor privind costul efectiv al reparaţiilor sau al inlocuirilor respective.
(2) Criteriile de stabilire a uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule sunt cele prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 30
Se acorda despãgubiri şi pentru:
1. acoperirea cheltuielilor fãcute în vederea limitãrii pagubelor, dacã au fost necesare ca urmare a accidentului şi sunt probate cu documente justificative;
2. acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului la serviceul agreat de asigurator, cel mai apropiat de locul accidentului, care poate face reparaţia, sau la locul cel mai apropiat de adãpostire a autovehiculului (dacã acesta nu se poate deplasa prin forta proprie), probate cu documente justificative.
B. Stabilirea despãgubirilor în cazul vatamarii sau pieirii animalelor
ART. 31
Despãgubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii pe piata localã a animalului respectiv la data producerii riscului asigurat.
C. Stabilirea despãgubirilor în cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, altele decât cele prevãzute la pct. A şi B
ART. 32
(1) Despãgubirile pentru clãdiri, construcţii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preţurilor în vigoare la data producerii riscului asigurat, în limitele prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. a).
(2) În cazul în care persoanele pagubite prezintã documentaţii tehnice (devize de reparaţii sau alte evaluãri), acestea pot fi luate în considerare la stabilirea despãgubirii, dupã verificarea prealabilã facuta de asigurator.
D. Stabilirea despãgubirilor în cazul avarierii sau distrugerii bunurilor aparţinând persoanelor strãine sau cetãţenilor romani cu resedinta în strãinãtate
ART. 33
La stabilirea despãgubirii pe baza convenţiei dintre asiguraţi, asiguratori şi pagubiti, în cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se vor avea în vedere şi urmãtoarele:
1. în cazul autovehiculelor înmatriculate în strãinãtate despãgubirile acordate de asiguratori nu pot depãşi diferenţa dintre valoarea acestora la data producerii accidentului şi valoarea rãmasã;
2. în cazul autovehiculelor înmatriculate în strãinãtate valoarea acestora la data producerii accidentului se stabileşte în baza preţurilor practicate în ţara în care este înmatriculat autovehiculul ori în ţara în care a fost fabricat autovehiculul în cauza. În lipsa acestor preţuri se vor avea în vedere valorile reale conform cataloagelor de specialitate;
3. prin valoare rãmasã se înţelege valoarea acelor pãrţi din autovehicul rãmase neavariate, fãrã a se putea depãşi 25% din valoarea stabilitã conform prevederilor pct. 2;
4. în cazul în care reparaţia se efectueazã în strãinãtate, despãgubirile urmând a se plati în valuta, costul reparatiei este cel prevãzut în documentaţia de reparatie, avându-se în vedere avariile constatate, precum şi eventualele avarii suplimentare constatate cu ocazia efectuãrii reparatiei, dacã producerea acestora se justifica prin dinamica accidentului;
5. în cazul în care reparaţiile nu s-au executat în România şi se solicita plata în valuta a despãgubirii înainte de efectuarea reparaţiilor în strãinãtate, costul pagubelor se stabileşte pe baza evaluãrii fãcute de asigurator, avându-se în vedere constatãrile reţinute de autoritãţile publice competente, cercetãrile efectuate de asigurator în legatura cu dinamica accidentului şi întinderea prejudiciului, precum şi, dacã este cazul, documentele prezentate ulterior privind plãţile efectiv fãcute de cel pagubit;
6. în cazul autovehiculelor înmatriculate în strãinãtate şi avariate, care nu se pot deplasa prin forta proprie, se plãtesc despãgubiri şi pentru:
a) 75% din cheltuielile de transport al persoanelor care au efectuat voiajul în autovehiculul avariat, fãrã a se putea depãşi 75% din tariful prevãzut pentru transportul cu avionul clasa "Economic";
b) transportul autovehiculului respectiv, inclusiv al remorcii tractate de acesta de la locul accidentului pana la cel mult atelierul de reparaţii din ţara de domiciliu, cu excepţia cazurilor de dãuna totalã;
c) 75% din cheltuielile de transport al mãrfurilor aflate în autovehicul, inclusiv în remorca tractata de acesta, pana la locul de destinaţie;
7. cheltuielile prevãzute la pct. 6 trebuie justificate cu documente eliberate de cãtre societãţile de transport specializate;
8. calcularea în valuta a limitelor de despãgubire se face la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data producerii accidentului.
ART. 34
(1) În cazul în care reparaţia s-a fãcut în România şi se solicita plata în valuta, calcularea în valuta a despãgubirilor stabilite în lei se face la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data la care pagubitul a efectuat plata facturii de reparaţii.
(2) În cazul în care reparaţiile nu s-au efectuat şi se solicita plata despãgubirii înainte de efectuarea reparaţiilor pe baza de deviz, costul pagubelor se stabileşte luându-se în considerare preţurile din cataloagele pentru piese de schimb. În cazul în care se solicita efectuarea despãgubirii în lei şi preţurile din cataloage sunt exprimate în valuta, se va calcula echivalentul în lei al acestora la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data efectuãrii plãţii.
ART. 35
În cazurile în care despãgubirile urmeazã sa fie recuperate potrivit <>art. 58 din Legea nr. 136/1995 , suma de recuperat reprezintã:
a) despãgubirea stabilitã în lei, dacã reparaţia a fost efectuatã total sau parţial în România;
b) despãgubirea plãtitã în valuta, echivalata în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data efectuãrii plãţii externe, dacã reparaţia a fost efectuatã în strãinãtate.
E. Stabilirea despãgubirilor în cazul vatamarii corporale sau al decesului persoanelor
ART. 36
La stabilirea despãgubirilor pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoanele pagubite şi asiguratori, în cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere urmãtoarele:
1. în caz de vãtãmare corporalã:
a) diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei vãtãmate şi indemnizaţia primitã din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îşi desfãşoarã activitatea şi/sau, dupã caz, din fondurile bugetului asigurãrilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii şi a concediului medical;
b) venitul mediu lunar net realizat din activitãţi desfãşurate de cãtre persoana vãtãmatã, dovedit cu documente de evidenta fiscalã, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
c) salariul minim pe economie în cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau calificare;
d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident (cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentaţie suplimentarã, conform prescripţiilor medicale), probate cu documente justificative şi care nu sunt suportate din fondurile de asigurãri sociale prevãzute de lege;
e) cheltuieli cu ingrijitori pe perioada incapacitãţii de munca, dacã prin certificat medical se recomanda acest lucru, însã nu mai mult de salariul minim pe economie;
2. în caz de deces:
a) cheltuielile de inmormantare, inclusiv piatra funerara, precum şi cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, pe baza documentelor justificative;
b) cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de imbalsamare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea în care se face inmormantarea;
c) veniturile nete nerealizate şi eventuale alte cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului şi pana la data decesului, prevãzute la pct. 1, dacã acestea au fost cauzate de producerea accidentului.

CAP. 3
Avizarea şi constatarea pagubelor
ART. 37
Pentru recuperarea pagubelor produse ca urmare a accidentelor de autovehicule persoanele pagubite se vor adresa societãţii de asigurare cu care deţinãtorul autovehiculului rãspunzãtor de producerea accidentului a încheiat asigurarea obligatorie de rãspundere civilã auto.
ART. 38
(1) În cazul în care cuantumul despãgubirilor ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor aparţinând mai multor persoane în unul şi acelaşi accident de autovehicul depãşeşte la data producerii accidentului limita maxima prevãzutã în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului, în care se cuprind şi cheltuielile fãcute în procesul civil, indiferent de numãrul persoanelor pagubite şi de numãrul persoanelor rãspunzãtoare de producerea pagubei, despãgubirile se acorda, în limita acestei sume, fiecãrei persoane pagubite, proporţional cu raportul dintre limita maxima şi totalul cuantumului despãgubirilor.
(2) În cazul în care cuantumul despãgubirilor ca urmare a vatamarilor corporale sau a decesului mai multor persoane în unul şi acelaşi accident de autovehicul depãşeşte la data producerii accidentului limita maxima prevãzutã în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului, în care se cuprind şi cheltuielile fãcute în procesul civil, indiferent de numãrul persoanelor pagubite şi de numãrul persoanelor rãspunzãtoare de producerea pagubei, despãgubirile se acorda în limita acestei sume, proporţional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana pagubita, fãrã însã a se depãşi la data producerii accidentului, pentru fiecare persoana vãtãmatã, limita pe persoana prevãzutã în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului.
ART. 39
(1) Încuviinţarea cu privire la stabilirea despãgubirii pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoane pagubite şi asiguratori se da:
a) pe actele eliberate de autoritãţile publice competente sa constate şi sa cerceteze accidentele de autovehicule, pe înştiinţarea sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurator, de cãtre deţinãtorul autovehiculului, iar în cazul în care despãgubirile nu urmeazã sa fie recuperate potrivit prevederilor <>art. 58 din Legea nr. 136/1995 , şi de cãtre conducãtorul auto rãspunzãtor de producerea pagubei;
b) pe procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurator, de cãtre persoana pagubita (în cazul persoanelor juridice, de reprezentantul acestora).
(2) În situaţiile prevãzute la alin. (1), în cazul persoanelor fizice încuviinţarea poate fi data de sotia (soţul) asiguratului, respectiv a (al) persoanei pagubite, ori, în caz de imposibilitate a ambilor soţi (spitalizare, deces, detenţie, lipsa îndelungatã din localitate etc.), de oricare dintre urmãtoarele persoane majore: copii, pãrinţi, surori sau fraţi ai asiguratului, respectiv ai persoanei pagubite ori ai sotiei (soţului) acestora.
ART. 40
Constatarea pagubelor se efectueazã şi în cazurile în care nu s-a primit încã înştiinţarea de la asiguratul rãspunzãtor de producerea pagubei, însã persoanele pagubite se prezintã la asiguratorul acestuia cu dovezi privind rãspunderea asiguratului, cauzele şi împrejurãrile accidentului.
ART. 41
(1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semneazã de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.
(2) Eventualele obiecţii ale pãrţilor cu privire la pagubele constatate vor fi menţionate în procesul-verbal sau într-o anexa la acesta.
(3) Eventualele modificãri în cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnatura aceloraşi persoane care l-au semnat.
(4) Dacã prin demontarea sau reparaţia bunului avariat au rezultat şi alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate iniţial, se va întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea aceloraşi persoane care au luat parte la constatarea iniţialã.
ART. 42
Asiguratorii pot acorda despãgubiri şi în cazul în care persoana pagubita a procedat la repararea autovehiculului avariat înainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea pagubei, dacã împrejurãrile şi cauzele producerii evenimentului asigurat, precum şi cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. În asemenea situaţii stabilirea mãrimii avariilor şi a cuantumului pagubelor se va face în baza datelor consemnate în actele autoritãţilor publice competente, a documentaţiilor privind costul efectiv al reparaţiilor efectuate, coroborate cu preţurile practicate de unitãţile de specialitate agreate de asigurator, a declaraţiilor scrise ale pagubitului şi ale martorilor şi a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatãri ale asiguratorului, rezultate în urma examinãrii reparaţiilor executate autovehiculului şi, dupã caz, a eventualelor pãrţi componente sau piese avariate înlocuite, precum şi cu investigaţiile în legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Şi în aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate în procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.
ART. 43
(1) O data cu plata despãgubirii persoana pagubita va mentiona în scris ca a fost integral despagubita pentru pagubele suferite şi ca nu mai are nici o pretentie de la asigurator în legatura cu paguba respectiva.
(2) În situaţia efectuãrii plãţii de cãtre asigurator direct în contul bancar al persoanei pagubite, aceasta se considera a fi integral despagubita dacã în termen de 30 de zile de la data plãţii nu a notificat asiguratorului eventualele obiecţii referitoare la cuantumul despãgubirii.

CAP. 4
Dispoziţii finale
ART. 44
(1) În cazurile în care nu s-a realizat convenţia şi despãgubirile se stabilesc prin hotãrâre judecãtoreascã, asiguratorul va acorda despãgubiri fãrã a mai fi necesarã încuviinţarea asiguratului, în baza hotãrârii judecãtoreşti rãmase definitive şi investite cu formula executorie, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 136/1995 şi ale prezentelor norme.
(2) În cazul obligãrii la prestaţii bãneşti periodice sumele stabilite în condiţiile prevãzute la alin. (1) se vor plati pana la reducerea sau încetarea stãrii de nevoie sau a incapacitãţii de munca, ţinându-se seama de deciziile de pensionare, certificatele medicale şi de alte dovezi care stabilesc aceste situaţii, cu respectarea limitelor maxime de indemnizare prevãzute de reglementãrile în vigoare la data producerii prejudiciului.
ART. 45
În cazul în care dupã plata despãgubirilor pentru vãtãmãri corporale, stabilite prin hotãrâre a organului de jurisdicţie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiaşi accident, se pot stabili despãgubiri pe baza convenţiei dintre pãrţi pentru cheltuielile prevãzute la art. 36 pct. 2.
ART. 46
Convenţia dintre asiguraţi, persoanele pagubite şi asiguratori are caracter total, necondiţionat, definitiv şi stinge toate pretenţiile decurgând din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizãrii convenţiei, pentru pagubele ce s-au acoperit pe aceasta cale, cu excepţia situaţiei în care ulterior plãţii despãgubirii pentru vãtãmãri corporale starea persoanei pagubite s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia, ca urmare a aceluiaşi accident.
ART. 47
Asiguratorii autorizaţi pentru practicarea asigurãrii de rãspundere civilã pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule sunt obligaţi sa comunice asiguraţilor condiţiile privind aceasta asigurare, prevãzute de prezentele norme.
ART. 48
Pentru respectarea intereselor asiguraţilor Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, prin atribuţiile sale, analizeazã şi rezolva eventualele reclamaţii primite de la asiguraţi sau alte persoane fizice şi juridice care apeleazã la serviciile asigurãtorilor sau brokerilor de asigurare, putând lua mãsuri impotriva nerespectãrii condiţiilor prevãzute în prezentele norme, potrivit art. 49.
ART. 49
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de cãtre societãţile de asigurare se sancţioneazã în condiţiile şi potrivit prevederilor <>art. 8 şi 39 din Legea nr. 32/2000 .
ART. 50
Anexele nr. 1, 2, 3a) şi 3b) fac parte integrantã din prezentele norme.

ANEXA 1
-------
la norme
---------

CRITERII
pentru stabilirea uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule

ART. 1
(1) Pentru stabilirea valorii autovehiculelor la data producerii evenimentului asigurat, din valoarea de nou a acestora se scade uzura.
(2) Uzura se calculeazã prin aplicarea unui coeficient de uzura asupra valorii de nou a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat.
(3) Coeficientul de uzura se stabileşte în funcţie de gradul de întrebuinţare (parcurs) a autovehiculului, exprimat în kilometri, precum şi de vechimea în exploatare, exprimatã în unitãţi de timp (ani), diferenţiatã pe categorii de autovehicule, potrivit tabelelor coeficienţilor de uzura nr. 1 şi 2.
(4) Pentru stabilirea coeficientului de uzura a unui autovehicul sunt necesare:
a) data introducerii în exploatare de nou a autovehiculului respectiv, menţionatã în documentele de identificare a acestuia (carte de identitate, certificat de înmatriculare etc.) sau, în lipsa, anul de fabricaţie de pe placa de origine a autovehiculului;
b) parcursul în kilometri realizat de autovehiculul respectiv de la data introducerii lui în exploatare de nou şi pana la data producerii evenimentului asigurat.
ART. 2
(1) Pentru autovehiculele la care se cunosc datele menţionate la art. 1 alin. (4), pentru stabilirea coeficientului de uzura a autovehiculului avariat se cauta în tabelul coeficienţilor de uzura linia corespunzãtoare vechimii în exploatare (în ani) şi coloana corespunzãtoare stãrii de întreţinere medie (determinata pentru un parcurs mediu anual de 10.000 km), la intersectia cãrora se va gãsi coeficientul de uzura respectiv.
(2) În cazul în care exista diferenţe între parcursul real şi cel rezultat utilizându-se media anuala, coeficientul corespunzãtor stãrii de întreţinere medie se va corecta cu 0,6% pentru fiecare 1.000 km*), fãrã a putea depãşi coeficienţii corespunzatori starilor de întreţinere buna sau satisfãcãtoare.
---------------
*) Corecţia se va face prin adunare, dacã parcursul real este mai mare de 10.000 km/an, ori prin scãdere, dacã este mai mic.
ART. 3
(1) Pentru autovehiculele la care nu se cunoaşte parcursul (km) realizat pana la data producerii evenimentului asigurat sau acesta nu este în concordanta cu starea tehnica a autovehiculului respectiv, coeficientul de uzura a autovehiculului avariat se stabileşte în funcţie de vechimea în exploatare şi starea de întreţinere a acestuia, prevãzute în tabelele coeficienţilor de uzura nr. 1 şi 2.
(2) Starea de întreţinere a unui autovehicul se clasifica în: buna, medie şi satisfãcãtoare.
(3) Stabilirea stãrii de întreţinere a autovehiculului se face potrivit stãrii acestuia dinainte de producerea evenimentului asigurat, pe baza criteriilor de mai jos:
a) stare de întreţinere buna
Autovehiculul prezintã: integritatea elementelor caroseriei, barelor de protecţie şi capacelor de roti; vopseaua intactã, fãrã exfolieri sau urme aparente de rugina a tablei; tapiteria fãrã pete, urme de uzura prematura sau rupturi; cauciucuri uzate uniform, fãrã sa prezinte uzuri accentuate pe flancuri ca urmare a unui reglaj necorespunzãtor al direcţiei; motorul fãrã scurgeri de ulei pe pãrţile laterale sau pe capotajele interioare ale spaţiului afectat acestuia;
b) stare de întreţinere medie
Autovehiculul prezintã: deformari ale caroseriei, barelor de protecţie sau capacelor de roti pana la 10 dmp insumat pe intreaga suprafata exterioarã; degradari ale vopselei în ceea ce priveşte luciul, cu urme de rugina aparenta pe o suprafata totalã pana la 10 dmp, cu exfolieri pe o suprafata totalã pana la 0,5 cmp sau orice alte zgarieturi; pete pe tapiteria scaunelor;
c) stare de întreţinere satisfãcãtoare
Autovehiculul prezintã: deformari ale caroseriei, barelor de protecţie şi capacelor de roti mai mari de 10 dmp insumat pe intreaga suprafata exterioarã; degradari ale vopselei, pierderea totalã a luciului, cu exfolieri pe o suprafata totalã mai mare de 0,5 cmp, cu urme pronunţate de rugina aparenta şi zgarieturi; tapiteria deteriorata şi murdara; cauciucurile uzate neuniform, cu accentuari pe unul dintre flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzãtor al direcţiei; motorul cu urme de ulei pe pãrţile superioare şi laterale ca urmare a scurgerilor la capacul distribuţiei, al chiulasei sau pe lângã garniturile de etansare; joc mare la volanul direcţiei.
(4) Cunoscând data introducerii în exploatare de nou şi starea sa de întreţinere justificatã tehnic, pentru stabilirea coeficientului de uzura a autovehiculului avariat se cauta în tabelul coeficienţilor de uzura linia orizontala corespunzãtoare vechimii în exploatare (în ani) a acestuia şi se stabileşte un coeficient de uzura cuprins între cei corespunzatori stãrii de întreţinere buna şi satisfãcãtoare.
ART. 4
(1) Pentru autovehiculele care aveau executate înainte de data producerii evenimentului asigurat reparaţii curente, inclusiv înlocuiri ale pãrţilor componente sau ale pieselor originale, pentru menţinerea stãrii tehnice corespunzãtoare a autovehiculului stabilirea coeficientului de uzura se face pe baza relatiei:

Ur = U x K,
în care:
Ur = coeficientul de uzura recalculat a autovehiculului;
U = coeficientul de uzura rezultat din tabelele coeficienţilor de uzura, în baza datelor menţionate mai sus;


(A-a)
K = coeficientul de corectie a uzurii ───────,
A


în care:
A = valoarea de nou a autovehiculului avariat;
a = costul total al reparaţiilor curente, inclusiv al inlocuirilor de pãrţi componente sau de piese originale executate înainte de data producerii evenimentului asigurat, exclusiv cele efectuate ca urmare a unor accidente sau a unor defecte de fabricaţie, pentru menţinerea sau îmbunãtãţirea stãrii tehnice corespunzãtoare a autovehiculului, în baza documentaţiilor privind costul efectiv al acestora.
(2) Nu se pot lua în calcul coeficienţi de uzura inferiori coeficienţilor minimali sau superiori celor maximali, pentru vechimea în exploatare, parcursul realizat şi starea de întreţinere a autovehiculului avariat, prevãzuţi în tabelele coeficienţilor de uzura nr. 1 şi 2.


TABELUL COEFICIENŢILOR DE UZURA Nr. 1
pentru autovehiculele a cãror masa totalã maxima
autorizata nu depãşeşte 3,5 t şi pentru cele al cãror numãr
de locuri pe scaune nu este mai mare de 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Coeficientul de uzura (%)
───────────────────────────────────────────────────────
Ani Stare de Stare de Stare de
întreţinere întreţinere întreţinere
buna medie satisfãcãtoare
──────────────────────────────────────────────────────────────────
1 0 4 6
───────────────────────────────────────────────────────
5 9 13
──────────────────────────────────────────────────────────────────
2 12 18 28
───────────────────────────────────────────────────────
18 28 35
──────────────────────────────────────────────────────────────────
3 23 33 40
───────────────────────────────────────────────────────
26 37 45
──────────────────────────────────────────────────────────────────
4 30 42 50
───────────────────────────────────────────────────────
34 45 53
──────────────────────────────────────────────────────────────────
5 37 48 56
───────────────────────────────────────────────────────
41 52 59
──────────────────────────────────────────────────────────────────
6 45 55 62
───────────────────────────────────────────────────────
48 58 65
──────────────────────────────────────────────────────────────────
7 51 62 69
───────────────────────────────────────────────────────
53 65 72
──────────────────────────────────────────────────────────────────
8 56 67 75
───────────────────────────────────────────────────────
58 70 78
──────────────────────────────────────────────────────────────────
9 60 72 80
───────────────────────────────────────────────────────
61 73 82
──────────────────────────────────────────────────────────────────
10 62 74 84
───────────────────────────────────────────────────────
63 75 85
──────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 10 63 75 85
──────────────────────────────────────────────────────────────────


NOTA: Coeficienţii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliţi diferenţiat pe aceşti ani, pentru jumãtate de an şi pentru un an întreg de vechime.TABELUL COEFICIENŢILOR DE UZURA Nr. 2
pentru autovehiculele a cãror masa totalã maxima autorizata depãşeşte
3,5 t şi pentru cele al cãror numãr de locuri pe scaune este mai mare de 9

──────────────────────────────────────────────────────────────────
Coeficientul de uzura (%)
───────────────────────────────────────────────────────
Ani Stare de Stare de Stare de
întreţinere întreţinere întreţinere
buna medie satisfãcãtoare
──────────────────────────────────────────────────────────────────
1 0 5 7
───────────────────────────────────────────────────────
6 10 15
──────────────────────────────────────────────────────────────────
2 12 20 27
───────────────────────────────────────────────────────
18 25 34
──────────────────────────────────────────────────────────────────
3 23 30 39
───────────────────────────────────────────────────────
28 35 44
──────────────────────────────────────────────────────────────────
4 33 40 48
───────────────────────────────────────────────────────
37 45 52
──────────────────────────────────────────────────────────────────
5 41 49 56
───────────────────────────────────────────────────────
44 52 60
──────────────────────────────────────────────────────────────────
6 47 55 63
───────────────────────────────────────────────────────
50 58 65
──────────────────────────────────────────────────────────────────
7 53 60 68
───────────────────────────────────────────────────────
55 64 70
──────────────────────────────────────────────────────────────────
8 58 66 72
───────────────────────────────────────────────────────
60 68 74
──────────────────────────────────────────────────────────────────
9 63 70 76
───────────────────────────────────────────────────────
65 71 77
──────────────────────────────────────────────────────────────────
10 66 73 79
───────────────────────────────────────────────────────
67 74 80
──────────────────────────────────────────────────────────────────
11 68 75 82
───────────────────────────────────────────────────────
69 76 83
──────────────────────────────────────────────────────────────────
12 70 77 84
───────────────────────────────────────────────────────
71 78 85
──────────────────────────────────────────────────────────────────
peste 12 71 78 85
──────────────────────────────────────────────────────────────────


NOTA: Coeficienţii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliţi diferenţiat pe aceşti ani, pentru jumãtate de an şi pentru un an întreg de vechime.ANEXA 2


la norme
--------

NIVELUL
primelor de asigurare obligatorie de rãspundere civilã pentru
pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2002

I*). În cazul persoanelor care deţin autovehicule înmatriculate în România
- lei-


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Felul 1 ian.-31 dec. 1 ian.-31 mai 1 iunie-31 dec.
autovehiculului ──────────────────────────────────────────────────────────
persoane persoane persoane persoane persoane persoane
fizice juridice fizice juridice fizice juridice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Autoturisme (în-
clusiv autoturisme
de teren şi automo-
bile mixte a cãror
masa totalã maxima
autorizata nu depa-
seste 3,5 t), auto-
sanitare, autorulote
având capacitatea
cilindrica de:
a) pana la 1.200 cmc 635.000 756.000 271.000 320.000 364.000 436.000
b) între
1.201-1.400 cmc 727.000 940.000 304.000 395.000 423.000 545.000
c) între
1.401-1.600 cmc 868.000 1.269.000 371.000 540.000 497.000 729.000
d) între
1.601-1.800 cmc 947.000 1.381.000 405.000 587.000 542.000 794.000
e) între
1.801-2.000 cmc 1.220.000 1.663.000 507.000 699.000 713.000 964.000
f) peste 2.000 cmc 1.458.000 2.014.000 612.000 853.000 846.000 1.161.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Autovehicule pen-
tru transport de
persoane (inclusiv
autospecializate
pentru transport de
persoane):
a) având cel puţin
10, dar nu mai mult
de 17 locuri exclu-
siv pe scaune,
inclusiv cel al
conducatorului 1.933.000 2.290.000 810.000 954.000 1.123.000 1.336.000
b) având cel puţin
18 locuri pe scaune,
inclusiv cel al
conducatorului 3.500.000 4.152.000 1.458.000 1.735.000 2.042.000 2.417.000
c) ramvaie,
troleibuze 3.328.000 1.386.000 1.942.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Motocicluri cu
sau fãrã atas 509.000 832.000 217.000 342.000 292.000 490.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Tractoare rutiere
având puterea motoru-
lui de:
a) pana la 45 CP
inclusiv 429.000 429.000 178.000 178.000 251.000 251.000
b) peste 45 CP 2.077.000 2.077.000 874.000 874.000 1.203.000 1.203.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Alte autovehicule
decât cele mentiona-
te la pct. 1-4, a
cãror masa totalã
maxima autorizata
este de:
a) pana la 2.300 kg 1.261.000 1.816.000 532.000 761.000 729.000 1.055.000
b) între
2.301-3.500 kg 1.983.000 2.497.000 832.000 1.044.000 1.151.000 1.453.000
c) între
3.501-7.500 kg 2.710.000 3.121.000 1.151.000 1.300.000 1.559.000 1.821.000
d) între
7.501-16.000 kg 3.328.000 4.152.000 1.386.000 1.735.000 1.942.000 2.417.000
e) peste 16.000 kg 4.152.000 5.400.000 1.735.000 2.260.000 2.417.000 3.140.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) a) Primele de asigurare se plãtesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci şi atase nu se plãtesc prime de asigurare.
b) Primele de asigurare prevãzute mai sus se plãtesc şi pentru fiecare numãr de circulaţie de proba.
c) Pentru persoanele cu deficiente locomotorii, deţinãtori de motocicluri şi de autoturisme adaptate infirmitãţii lor, inclusiv pentru cele primite de aceştia în folosinta, primele de asigurare se reduc cu 50%.
d) Primele de asigurare aferente perioadelor stabilite mai sus se încaseazã în cuantumul prevãzut, fãrã a fi posibila fractionarea acestuia, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 5 alin. (2) din norme.
e) Pentru toate autovehiculele care nu sunt menţionate expres la pct. 1 se vor aplica tarifele de la pct. 5 (autoutilitare, autofurgoane, autocami- oane, autospeciale).

II*). În cazul persoanelor care intra pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în strãinãtate, dar neasigurate sau ale cãror asigurãri expira în perioada în care se afla pe teritoriul României


-lei-
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Prima de asigurare pentru fiecare luna sau fracţiune
Felul autovehiculului de luna, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2002,
pentru fiecare autovehicul înmatriculat în strãinãtate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Autoturisme 1.716.000
2. Motocicluri 661.000
3. Alte autovehicule
decât autoturisme
şi motocicluri 4.224.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-----------
*) Primele de asigurare se plãtesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci şi atase nu se plãtesc prime de asigurare.ANEXA 3a)


la norme
--------

SOCIETATEA .................
TRIMESTRUL ............ 2002

PERSOANE FIZICE

A. Prime încasate, cumulat de la începutul anului de
subscriere ................ mii lei
B.


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr Numãr de daune Despãgubiri plãtite, cumulat Numãr de Rezerva
N de avizate, de la începutul anului daune aferentã
r. contracte, cumulat de (mii lei) nelichidate daunelor
c cumulat de la începutul B(4) cumulat nelichi-
r la începutul anului ───────────────────────────── de la date
t. anului de B(3) Vãtãmãri Daune începutul (mii
B subscriere corporale materiale anului lei)
(1) B(2) B(5) B(6)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.a)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.b)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.c)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.d)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.e)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.f)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.a)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.b)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.c)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.a)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.b)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.a)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.b)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.c)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.d)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.e)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II.1.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II.2.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II.3.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 3b)


la norma
---------

SOCIETATEA .....................
TRIMESTRUL ................ 2002

PERSOANE JURIDICE
A. Prime încasate, cumulat de la începutul anului de
subscriere ................. mii lei
B.


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr Numãr de daune Despãgubiri plãtite, cumulat Numãr de Rezerva
N de avizate, de la începutul anului daune aferentã
r. contracte, cumulat de (mii lei) nelichidate daunelor
c cumulat de la începutul B(4) cumulat nelichi-
r la începutul anului ───────────────────────────── de la date
t. anului de B(3) Vãtãmãri Daune începutul (mii
B subscriere corporale materiale anului lei)
(1) B(2) B(5) B(6)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.a)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.b)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.c)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.d)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.e)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.f)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.a)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.b)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.c)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.a)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.b)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.a)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.b)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.c)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.d)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.e)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II.1.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II.2.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II.3.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016