Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA*) din 1 iunie 2005  de metrologie legala NML 003-05 Twitter Facebook

NORMA*) din 1 iunie 2005 de metrologie legala NML 003-05 "Contoare de apa"

EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 664 bis din 26 iulie 2005

____________
*) Aprobata de <>Ordinul nr. 107/2005 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 664 bis din 26/07/2005.

1. Domeniu de aplicare
1.1. Prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice si modalitatile de atestare a legalitatii, specifice contoarelor de apa destinate masurarii volumului apei curate, reci sau calde, utilizate in aplicatii rezidentiale, comerciale si de mica industrie.
1.2. Pentru a putea fi introduse pe piata, puse in functiune sau utilizate in masurarile de interes public, contoarele de apa prevazute la punctul 1.1 trebuie sa indeplineasca atat cerintele metrologice si tehnice prevazute in prezenta norma, cat si cerintele aplicabile din norma de metrologie legala NML 001-05 "Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal". Aplicabilitatea cerintelor din normele mai sus mentionate rezulta din tabelul 1.
1.3. Prezenta norma nu se aplica in cazul contoarelor de apa utilizate:
- la masurarea apelor brute sau uzate;
- la masurarea apei de irigatii;
- ca traductoare de debit, in compunerea contoarelor de energie termica;
- ca repartitoare de costuri pentru apa consumata in locuintele colective.
2. Terminologie
In sensul prezentei norme de metrologie legala, termenii specifici utilizati au urmatoarele semnificatii:
2.1. contor de apa: mijloc de masurare destinat sa masoare, sa memoreze si sa indice, in conditiile de masurare, volumul apei care trece prin interiorul traductorului de masurare.
2.2. debit de suprasarcina [Q(4)] cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apa functioneaza intr-o maniera satisfacatoare pentru o perioada scurta de timp, fara sa se deterioreze.
2.3. debit de tranzitie [Q(2)]: valoare a debitului, situata intre debitul permanent si debitul minim, la care domeniul de debit este impartit in doua zone, "zona superioara" si "zona inferioara". Fiecare zona are o eroare maxima tolerata caracteristica.
2.4. debit minim [Q(1)]: cea mai mica valoare a debitului la care contorul de apa furnizeaza indicatii care indeplinesc cerintele privind erorile tolerate.
2.5. debit permanent [Q(3)]: cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apa functioneaza intr-o maniera satisfacatoare, in conditii normale de utilizare, adica in conditii de curgere constanta sau intermitenta.
3. Cerinte metrologice si tehnice specifice
3.1. Conditii nominale de functionare
Producatorul trebuie sa specifice, prin inscriptionare, conditiile nominale de functionare ale contorului de apa, in special:
3.1.1. Domeniul de debit
Valorile pentru domeniul de debit trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Q(3)/Q(1) >= 10
Q(2)/Q(1) = 1,6
C(4)/Q(3) = 1,25
Pentru o perioada de 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei norme, raportul Q(2)/Q(1) poate avea una din urmatoarele valori: 1,5; 2,5; 4; sau 6,3.
3.1.2. Domeniul de temperatura a apei
Domeniul de temperatura a apei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- de la 0,1°C pana la cel putin 30°C, sau
- de la 30°C pana la cel putin 90°C.
Contorul de apa poate fi conceput sa functioneze in ambele domenii de temperatura.
3.1.3. Domeniul de presiune relativa a apei. Acesta trebuie sa fie de la 0,3 bar pana la cel putin 10 bar la Q(3).
3.1.4. Pentru alimentarea electrica: valoarea nominala a tensiunii in curent alternativ si/sau limitele alimentarii in curent continuu.
3.2. Erorile maxime tolerate
3.2.1. Erorile de masurare pentru volumele livrate la debite situate intre debitul de tranzitie [Q(2)] (inclusiv) si debitul de suprasarcina [Q(4)] nu trebuie sa depaseasca erorile maxime tolerate, care sunt:
±2% pentru apa avand temperatura <= 30°C,
±3% pentru apa avand temperatura > 30°C.
3.2.2. Erorile de masurare pentru volumele livrate la debite situate intre debitul minim [Q(1)] si debitul de tranzitie [Q(2)] (exclusiv) nu trebuie sa depaseasca eroarea maxima tolerata, care este ±5%, oricare ar fi temperatura apei.
3.3. Conditiile de mediu
3.3.1. In cazul unui contor echipat cu dispozitive electrice sau electronice, producatorul trebuie sa specifice conditiile de mediu climatic, mecanic si electromagnetic in care este destinat sa functioneze contorul, conform cerintei 2.1.3 din norma NML 001-05 "Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal".
3.3.1.1. Efectul unei perturbatii electromagnetice asupra unui contor de apa trebuie sa fie astfel incat:
- variatia rezultatului masurarii sa nu fie mai mare decat valoarea admisa a variatiei definita la punctul 3.3.1.3, sau
- indicarea rezultatului masurarii sa se faca intr-o asemenea maniera incat acesta sa nu poata fi interpretat ca un rezultat valabil, ci ca o variatie temporara care nu poate fi interpretata, memorata sau transmisa ca rezultat al masurarii.
3.3.1.2. Dupa ce este supus unei perturbatii electromagnetice, contorul de apa trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
- sa se repuna in functiune in limitele erorilor tolerate;
- sa-si pastreze toate functiile de masurare;
- sa permita recuperarea tuturor informatiilor de masurare prezente anterior perturbatiei.
3.3.1.3. Valoarea variatiei critice este cea mai mica dintre urmatoarele doua valori:
- volumul corespunzator jumatatii din valoarea absoluta a erorii maxime tolerate in zona superioara;
- volumul corespunzator erorii maxime tolerate aplicata volumului integrat timp de un minut la debitul Q(3).
3.4. Adecvare
3.4.1. Contorul trebuie sa poata fi instalat astfel incat sa poata functiona in orice pozitie, cu exceptia cazurilor cand exista o indicatie contrara, marcata clar pe contor.
3.4.2. Producatorul trebuie sa precizeze daca mijlocul de masurare este destinat masurarii curgerii inverse. In acest caz, volumul de curgere inversa trebuie fie sa se scada din volumul cumulat, fie sa se inregistreze separat. La curgerea normala si la cea inversa se aplica aceeasi eroare maxima tolerata. Contoarele de apa care nu sunt concepute pentru masurarea curgerii inverse trebuie sa fie capabile fie sa previna curgerea inversa, fie sa reziste la o curgere inversa accidentala fara a suporta o deteriorare sau modificare a proprietatilor metrologice.
3.5. Durabilitate
Dupa efectuarea unei incercari corespunzatoare, tinand cont de perioada de timp estimata de producator, trebuie sa fie satisfacute urmatoarele criterii:
3.5.1. Variatia rezultatului masurarii dupa incercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul initial al masurarii, nu trebuie sa depaseasca:
3% din volumul masurat intre Q(1), inclusiv, si Q(2) exclusiv;
1,5% din volumul masurat intre Q(2), inclusiv, si Q(4), inclusiv.
3.5.2. Eroarea de indicatie pentru volumul masurat dupa testul de durabilitate nu trebuie sa depaseasca:
±6% din volumul masurat intre Q(1), inclusiv, si Q(2), exclusiv;
±2,5% din volumul masurat intre Q(2), inclusiv, si Q(4), inclusiv, pentru contoarele de apa destinate masurarii apei cu o temperatura cuprinsa intre 0,1°C si 30°C,
±3,5% din volumul masurat intre Q(2) inclusiv si Q(4) inclusiv pentru contoarele de apa destinate masurarii apei cu o temperatura cuprinsa intre 30°C si 90°C.
3.6. Unitati de masura
Volumul masurat trebuie sa fie afisat in metri cubi, simbol mc.
3.7. Punerea in functiune
Distribuitorul sau persoana legal desemnata pentru instalarea contorului trebuie sa determine conditiile de utilizare prevazute la punctele 3.1.1, 3.1.2 si 3.1.3, astfel incat contorul sa fie corespunzator pentru masurarea cu exactitate a consumului prevazut sau previzibil.
4. Atestarea legalitatii
4.1. Atestarea legalitatii unui contor de apa se realizeaza numai dupa demonstrarea conformitatii acestuia cu cerintele metrologice si tehnice prevazute in tabelul 1.
4.2. Atestarea legalitatii se realizeaza prin aplicarea marcajelor metrologice si eliberarea unor documente specifice (certificate de aprobare de model, buletine de verificare).

Tabelul 1

Cerinte metrologice si tehnice aplicabile contoarelor de apa


┌────┬────────────────────────-┬──────────────────-┬──────────────────────────-┐
│ │ │ │ Modalitati de control │
│Nr. │ │ Punctul din ├────────┬──────────────────┤
│crt.│Cerinta metrologica │norma de metrologie│Aprobare│ Verificare │
│ │sau tehnicã │ legala │de model├────────┬────────-┤
│ │ │ │ │initiala│periodica│
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 1 │Adecvare │ 2.7/NML 001-05 │ X │ │ │
│ │ │ 3.4/NML 003-05 │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 2 │Protectie impotriva │ 2.8/NML 001-05 │ X │ X │ X │
│ │intervenţiilor neautori │ │ │ │ │
│ │zate si a degradarii │ │ │ │ │
│ │informatiei │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 3 │Informatii furnizate de │ 2.9/NML 001-05 │ X │ X │ X │
│ │mijlocul de masurare si │ 3.1/NML 003-05 │ │ │ │
│ │informatii insotitoare │3.3.1.1/NML 003-05 │ │ │ │
│ │ │ 3.7/NML 003-05 │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 4 │Indicarea rezultatului │ 2.10/NML 001-05 │ X │ │ │
│ │mãsurãrii │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 5 │Posibilitatea evaluarii │ │ │ │ │
│ │conformitatii │ 2.12/NML 001-05 │ X │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 6 │Erori in conditii │ │ │ │ │
│ │nominale de funcţionare, │ 3.2/NML 003-05 │ X │ X │ X │
│ │fara perturbatii │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 7 │Efectul conditiilor de │ 3.3.1/NML 003-05 │ X*1) │ │ │
│ │mediu climatic │2.1.3.1/NML 001-05 │ │ │ │
│ │ │2.1.4.2/NML 001-05 │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 8 │Efectul conditiilor de │ 3.3.1/NML 003-05 │ X*1) │ │ │
│ │mediu mecanic │2.1.3.2/NML 001-05 │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 9 │Efectul conditiilor de │ 3.3.1/NML 003-05 │ X*1) │ │ │
│ │mediu electromagnetic │2.1.3.3/NML 001-05 │ │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 10 │Alimentare electrica │ 3.1.4/NML 003-05 │ X*1) │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 11 │Rezistenta la presiunea │ │ │ │ │
│ │interna │ 3.1.3/NML 003-05 │ X │ │ │
├────┼────────────────────────-┼──────────────────-┼────────┼────────┼────────-┤
│ 12 │Durabilitate │ 2.5/NML 001-05 │ │ │ │
│ │ │ 3.5/NML 003-05 │ X │ │ │
└────┴────────────────────────-┴──────────────────-┴────────┴────────┴────────-┘*1) Evaluarile se efectueaza numai la contoarele echipate cu dispozitive electrice sau electronice.


--------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme Metodologice, Biroul Roman de Metrologie, NORMA*) din 1 iunie 2005

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice