Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INDRUMAR TEHNIC din 1 septembrie 1999  pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INDRUMAR TEHNIC din 1 septembrie 1999 pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor

EMITENT: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 572 bis din 24 noiembrie 1999

1. Dispoziţii generale

ART. 1
Executarea de lucrãri de traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare se face numai în cazul în care nu exista alte soluţii de evitare a acestora şi cu respectarea întocmai a prevederilor prezentului îndrumar tehnic, precum şi cu folosirea obligatorie a Proiectelor-tip şi modulelor pentru lucrãri de gospodãrire a apelor nr. 202/1987, elaborate şi revizuite de Societatea Comercialã "Aquaproiect" - S.A.
Proiectele pentru realizarea lucrãrilor de traversare a digurilor, barajelor şi a altor construcţii hidrotehnice cu rol de apãrare impotriva inundatiilor vor fi verificate de specialistul abilitat ca verificator al acestor tipuri de lucrãri.
ART. 2
Îndrumarul tehnic cuprinde prevederi ce trebuie sa fie respectate la proiectarea şi realizarea lucrãrilor de traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare şi mãsuri de asigurare a continuitãţii şi integritãţii liniilor de apãrare pe toatã perioada execuţiei lucrãrilor de traversare.
ART. 3
Îndrumarul tehnic se aplica la stabilirea soluţiilor pentru executarea lucrãrilor de traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare existente sau în curs de execuţie, precum şi la executarea oricãror lucrãri de terasamente sau construcţii în zona adiacenta din imediata apropiere - respectiv în zona de protecţie legalã -, astfel încât sa nu fie afectate functionalitatea şi siguranta acestora, atât în situaţiile de funcţionare normalã a construcţiilor sau a instalaţiilor care traverseaza, cat şi în situaţiile de deteriorare sau de accident în funcţionarea acestora.
Îndrumarul tehnic se aplica la toate tipurile de lucrãri, indiferent de natura, caracterul, scopul, deţinãtorul şi de clasa de importanta a construcţiei sau a instalaţiei care traverseaza lucrãrile de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau care se realizeazã în zona adiacenta acestora.
ART. 4
La alegerea amplasamentelor lucrãrilor de traversare se vor evita pe cat posibil zonele critice ale lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare (infiltratii, grifoane, terenuri instabile, discontinuitati de natura constructivã etc.), iar dacã acest lucru nu este posibil, se vor prevedea în documentaţiile tehnice şi se vor executa lucrãri speciale de impermeabilizare, de stabilizare a terenului şi a construcţiei respective, injectii, diafragme etc.
ART. 5
În cazul în care obiectivele care traverseaza lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sunt de dimensiuni mari şi transmit terenului de fundaţie sarcini deosebite, care pot periclita stabilitatea lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau care pot produce modificãri importante în textura terenului de fundaţie, se vor realiza studii geotehnice pentru analizarea acestor efecte, cu prevederea soluţiilor de remediere corespunzãtoare.
ART. 6
Pentru baraje şi digurile de contur ale lacurilor de acumulare soluţiile vor fi însuşite în mod expres de cãtre proiectantul barajului sau al digului şi de cãtre unitatea care le administreazã, care va putea impune mãsuri suplimentare celor cuprinse în îndrumarul tehnic.

2. Definiţii

ART. 7
În sensul prezentului îndrumar tehnic, lucrãrile de traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare pot fi clasificate, în funcţie de poziţia fata de lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare traversata, în urmãtoarele categorii:
- subtraversare, atunci când lucrarea de traversare este situata sub fundaţia lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare;
- traversare, atunci când lucrarea traverseaza corpul lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare;
- supratraversare, dacã lucrarea se sprijinã pe conturul lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau pe coronamentul digului;
- traversare aerianã, dacã lucrarea este situata deasupra lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare.
În cap. 1 al indrumarului tehnic toate aceste lucrãri sunt denumite traversari.
ART. 8
Lucrãrile amplasate în zona de protecţie a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare pot fi clasificate astfel:
- supraterane, atunci când acestea se afla deasupra suprafeţei terenului, cum ar fi: linii aeriene, conducte, pasarele, benzi transportoare etc.;
- subterane, atunci când acestea se afla sub suprafata terenului, cum ar fi: conducte sau cabluri ingropate, fundaţii de stâlpi, piloti, caminuri etc.
ART. 9
Pentru lãţimea zonei de protecţie a lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare se vor lua în considerare valorile prevãzute în anexa nr. 2 la <>Legea apelor nr. 107/1996 .

3. Elementele de teren topografice, hidrologice, geotehnice, necesare pentru stabilirea soluţiilor de traversare

ART. 10
Elementele topografice trebuie sa redea, ca poziţie, forma şi dimensiuni, toate particularitãţile planimetrice şi altimetrice ale terenului, digului, barajului şi ale albiei, ale altor construcţii din zona de protecţie şi, respectiv, din zona traversarii, suficiente pentru a permite stabilirea parametrilor constructivi ai traversarii fata de particularitãţile terenului şi fata de nivelurile caracteristice ale apei.
ART. 11
Debitele şi nivelurile caracteristice ale apei vor fi preluate din documentaţiile de realizare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare respective. În cazul în care în documentaţiile respective nu exista asemenea date sau acestea nu sunt concludente, se vor efectua studii speciale în acest scop sau se vor solicita, contra cost, date de la C.N.A.R. sau de la Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrirea Apelor" (INMH) - S.A.
ART. 12
În cazul subtraversarilor sau al traversarilor cu conducte având diametrul interior mai mare de 1,20 m sau cu galerii având deschiderea totalã mai mare de 1,00 m şi în cazurile în care conductele, staţiile de pompare sau alte construcţii pot transmite sarcini mari, vibratii sau alte solicitãri care pot periclita stabilitatea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau care pot aduce modificãri nefavorabile în textura terenului de fundaţie, soluţia de fundare va fi stabilitã de proiectant pe baza de studii geotehnice, la nivelul necesar asigurãrii functionalitatii liniei de apãrare.
Alte elemente vor fi prezentate conform art. 5 din procedura.

4. Prescripţii tehnice pentru proiectarea lucrãrilor de traversare

ART. 13
Soluţiile constructive pentru traversarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau pentru executarea de lucrãri în zonele de protecţie ale acestora vor fi astfel concepute încât în perioada execuţiei şi în continuare pe toatã durata exploatãrii sa nu se afecteze stabilitatea sau functionalitatea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare. De asemenea, nu va fi împiedicat accesul pentru întreţinere, reparare sau intervenţie.
ART. 14
Conductele care transporta lichide sau gaze sub presiune vor traversa lucrãrile de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare numai la nivelul coronamentului acestora sau la o cota superioarã, prin lucrãri de supratraversare sau de traversare aerianã.
În cazuri bine fundamentate, atunci când nu se pot adopta alte soluţii, se pot executa şi lucrãri de traversare sau de subtraversare de cãtre conducte ce transporta lichide sau gaze sub presiune, numai cu prevederea de mãsuri speciale de siguranta pentru evitarea deteriorarii lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare în zona traversarii, ca urmare a unor accidente produse de fisurarea sau de spargerea conductelor.
ART. 15
Conductele, rigolele, canalele sau galeriile prevãzute în corpul lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau pe coronamentul acestora vor fi astfel dimensionate încât sa nu împiedice circulaţia, sa nu fie deteriorate sau distruse la circulaţia utilajelor grele de intervenţie (draglina, excavator, tractor etc.), potrivit precizãrilor date de unitatea care are în proprietate sau în administrare lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare respectiva şi care asigura întreţinerea ei.
ART. 16
Pentru ca traversarile şi subtraversarile sa poatã fi identificate în teren, în mod deosebit în perioadele de ape mari, poziţiile acestora vor fi marcate prin cel puţin doua repere (borne), unul la coronamentul lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, iar altul în interiorul zonei aparate, lângã piciorul taluzului.
ART. 17
La pozarea pe conturul corpului lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau în zonele de protecţie ale acestora a unor conducte prin care se transporta apa, conductele vor fi protejate la inghet fie prin ingroparea acestora sub limita de inghet, fie prin suprarambleierea cu pante corespunzãtoare pentru asigurarea circulaţiei utilajelor de intervenţie şi a execuţiei unor racorduri hidraulice la taluzul dinspre apa al digului. Pe aceste porţiuni taluzul dinspre apa al digului va fi perfectat.
ART. 18
La proiectarea oricãrei traversari se vor lua în considerare dimensiunile lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, stabilite prin proiect, ţinându-se seama de posibilitatea suprainaltarii în viitor a lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau a coborarii fundului albiei raului, potrivit prevederilor cuprinse în alte documentaţii întocmite în acest sens şi însuşite din punctul de vedere al gospodãririi apelor, adoptandu-se pentru traversare soluţia constructivã care sa nu necesite în viitor alte lucrãri în corpul lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare. În cazul în care nu exista asemenea documentaţii, se va adopta o ipoteza de dimensionare, în sensul prevederilor prevãzute în programul de amenajare a bazinului hidrografic, cu consultarea sucursalei bazinale a C.N.A.R. şi a unitãţii care are în administrare lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare.
ART. 19
Pentru orice fel de subtraversare sau traversare a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare de cãtre conducte, canale sau galerii, prin care se descarca ape în exces din incinte indiguite din intravilan sau din unitãţi industriale, se va prevedea posibilitatea închiderii duble a conductei sau a galeriei, pentru oprirea accesului apelor mari în incinta apãratã. Închiderea se va realiza prin montarea de echipamente şi instalaţii adecvate (vane, stavile plane, elemente de batardou, robinete de închidere, clapete basculante etc.). În cazul în care la extremitatea dinspre rau se vor folosi clapete basculante, a doua închidere va fi realizatã prin stavile plane, prin vane sau prin alte dispozitive montate pe latura dinspre interior.
Dispozitivele cu închidere manualã vor fi instalate în caminuri sau în alte construcţii şi vor fi astfel concepute încât sa poatã fi manevrate în orice situaţii fie din exterior, în cazul unor viituri, fie din interior, de pe platforme, în cazul creşterii nivelului apei în zonele aparate. În cazul amplasarii în imediata apropiere a traversarii a unor staţii de pompare, se vor lua mãsuri suplimentare de apãrare pentru evitarea patrunderii apelor mari în interiorul acestora şi întreruperii functionarii lor.
ART. 20
Subtraversarea sau traversarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare de cãtre conducte metalice ce transporta lichide cu curgere libera sau de joasa presiune şi la care linia piezometrica se afla sub coronament se face cu realizarea pe conducte a unor diafragme, pentru eliminarea pericolului de infiltratii în lungul conductei. Diafragmele vor fi executate la interval de 3-6 m, cu o înãlţime de 0,20-0,50 m, în funcţie de mãrimea conductei, a galeriei etc., de clasa de importanta a lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, de structura şi textura terenului. În ampriza lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare şi pe zonele adiacente conducta şi diafragmele vor avea grosimea cu cel puţin 3 mm mai mare decât a tronsoanelor alãturate, iar conductele vor fi protejate impotriva coroziunilor, prin izolatie intarita sau foarte intarita (în zone cu agresivitate a apei, a aerului sau a fluidului transportat).
ART. 21
Subtraversarea sau traversarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare de cãtre conducte ce transporta lichide sau gaze sub presiune se proiecteazã în funcţie de încadrarea construcţiei în clasa de importanta (conform Ordinului ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului nr. 31/N/1995 ), se realizeazã prin pozarea lor în interiorul unor tuburi sau galerii de protecţie, pentru a se exclude pericolul afectãrii functionalitatii lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare în cazul unei avarii la conducta de transport. Tubul de protecţie va fi dimensionat astfel încât sa nu poatã fi deteriorat în caz de avarii, iar fluidul scãpat din conducta sa poatã fi colectat la un cãmin etans, de capacitate corespunzãtoare, situat în interiorul incintei sau pe paramentul aval al barajului. Tubul de protecţie va fi fixat etans de conducta la capatul dinspre rau sau de pe paramentul amonte al barajului. Tubul de protecţie realizat pe distanta corespunzãtoare amprizei corpului lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare şi pe zona de protecţie va fi prevãzut cu diafragme şi va fi protejat impotriva coroziunii.
La subtraversarea sau la traversarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare de cãtre conducte din prefabricate din beton, beton armat, fonta sau din alte materiale, tuburile vor fi aşezate pe radier continuu din beton armat şi vor fi protejate la exterior cu mansoane din beton la rosturile de imbinare. La capete se vor realiza timpane din beton cu aripi intoarse. Pe toatã lungimea traversarii se vor realiza diafragme, la distanţe de circa 3-6 m, având o înãlţime de minimum 0,20-0,50 m.
ART. 22
Subtraversarea sau traversarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare de cãtre galerii în care sunt montate conducte ce transporta lichide sau gaze sub presiune se realizeazã în transee cu sãpãtura în trepte de înfrãţire de maximum 25 cm înãlţime. Betonul va fi protejat la interior cu izolatie hidrofuga. La capete se vor realiza timpane din beton cu aripi intoarse, între ele executandu-se diafragme sau injectii cu mortar de ciment, pentru mãrirea parcursului de infiltratii.
ART. 23
Traversarile aeriene de cãtre conducte, linii electrice, linii telefonice etc. sau de cãtre alte construcţii, indiferent de rolul lor funcţional, vor fi realizate la o înãlţime suficienta pentru a fi posibila circulaţia pe lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare a utilajelor de întreţinere şi intervenţie. În mod obişnuit înãlţimea minima de gabarit va fi de 5 m, în afarã de cazurile în care unitatea care administreazã lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare respectiva va indica o înãlţime de gabarit mai mare. Vor fi respectate, dupã caz, şi alte acte normative sau standarde în vigoare privind protecţia fata de linii electrice ori conducte ce transporta gaze sau lichide explozive ori inflamabile. În aceste cazuri se vor monta şi semnalizari vizibile de avertizare şi interdicţie pentru protecţia celor care efectueazã lucrãri de întreţinere, reparatie sau intervenţie.
Elementele de sustinere a traversarilor aeriene - stâlpi, piloni, cadre etc. - vor fi executate de regula în afarã amprizei lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare traversate. În cazuri bine justificate se admite amplasarea stalpilor în treimea superioarã a taluzurilor numai cu realizarea mãsurilor de compactare manualã cu maiul de mana, în straturi de 10 cm, deosebit de ingrijita în jurul fundaţiilor.
În cazurile în care nu va fi posibila traversarea aerianã se admite traversarea prin corpul lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, cu condiţia pozarii liniilor sau a cablurilor în tuburi metalice sau din beton şi cu luarea mãsurilor corespunzãtoare pentru a impiedica accesul apei în zonele aparate.
ART. 24
În cazul în care conductele, cablurile sau alte instalaţii supratraverseaza o lucrare de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare la nivelul coronamentului, este necesar ca aceasta sa fie protejata corespunzãtor, cu beton, dale din beton, umplutura din pãmânt sau în orice alt mod, astfel încât sa fie posibila circulaţia utilajelor de intervenţie la lucrãrile de apãrare, fãrã sa se producã scoaterea din funcţiune sau avarierea conductelor, cablurilor etc. Se va asigura stabilitatea umpluturilor din rampele locale de acoperire a conductelor şi a cablurilor amplasate pe coronament sau pe taluzuri.
ART. 25
Soluţiile pentru continuarea traversarii între lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare şi rau trebuie adoptate astfel încât sa nu conducã la incorsetari ale albiei în zona respectiva, sa asigure o scurgere normalã a apelor, în mod deosebit la viituri şi gheturi, sa nu afecteze lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare. Soluţiile pentru aceasta zona vor fi incluse în documentaţia de traversare, care se prezintã spre aprobare.
ART. 26
În zonele de protecţie a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare nu se vor executa de regula alte lucrãri decât cele legate direct de lucrarea de traversare şi prevãzute în documentaţiile tehnice de execuţie şi numai cu respectarea prevederilor prezentului îndrumar tehnic. Numai în cazuri deosebite şi bine justificate se admite executarea de lucrãri în aceste zone, cum ar fi: pozarea unor conducte, turnarea de fundaţii pentru stâlpi etc., cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) sãpãturile de tip transee de-a lungul lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare longitudinale sa nu influenteze negativ stabilitatea acestora sau regimul de infiltratii prin sau pe sub corpul lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare; lungimea acestora nu trebuie sa modifice curba de infiltratie;
b) la terenurile de fundaţie cu structura omogenã adâncimea sãpãturii trebuie sa fie mica şi la o distanta suficient de mare de baza taluzului, astfel încât fundul sãpãturii sa fie deasupra continuãrii în adancime a planului taluzului;
c) la terenurile de fundaţie permeabile, la cele cu structuri neomogene sau când adâncimea sãpãturii este mai mare şi se afla sub planul taluzului, proiectantul va stabili lucrãrile şi mãsurile necesare pentru împiedicarea infiltrarii apelor spre zona apãratã, pe baza unor analize şi studii geotehnice complete;
d) în amplasamentele unde au fost constatate, în perioadele de ape mari, aparitii de grifoane sau zone de infiltratii ori atunci când pe baza observaţiilor şi a studiilor efectuate anterior reiese ca ar putea aparea asemenea fenomene, nu se admit sãpãturi în zonele de protecţie decât pe baza unor studii de specialitate corespunzãtoare şi cu luarea unor mãsuri de siguranta suplimentare.
ART. 27
Pentru evacuarea gravitationala a apelor ce se colecteazã în spatele lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare a intravilanului localitãţilor, a platformelor industriale sau a incintelor agricole, se vor prevedea conducte sau galerii pozate sub limita de inghet a terenului, în ampriza lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, precum şi în zonele de protecţie aferente.
ART. 28
Pentru amplasarea unor construcţii, conducte sau instalaţii de orice natura în zonele de protecţie a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare vor fi respectate condiţii similare celor prevãzute în cazul traversarii lucrãrilor de apãrare.

5. Mãsuri speciale de siguranta

ART. 29
La traversarile şi la subtraversarile la care este necesar sa se execute brese în corpul lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau sãpãturi sub nivelul fundaţiilor acestora, asemenea lucrãri nu vor putea începe decât dupã ce în prealabil vor fi executate lucrãrile şi mãsurile necesare pentru asigurarea continuitãţii liniei de apãrare, respectiv a punerii în siguranta a indiguirii fata de apele mari ce s-ar putea produce pe raul respectiv, pe toatã durata de execuţie a lucrãrilor de traversare. Aceste mãsuri constau în executarea unei îndiguiri locale de siguranta (diguri-potcoava) din pãmânt, palplanse sau din alte materiale care sa asigure continuitatea funcţionalã a digului dupã deschiderea bresei, în timpul execuţiei lucrãrilor de traversare. Digul de siguranta va avea dimensiunile şi caracteristicile digului existent sau va fi echivalent cu acesta din punct de vedere al stabilitatii şi al impermeabilitatii.
ART. 30
La digurile longitudinale, în cazul în care indiguirea localã de siguranta se executa înspre rau, este obligatorie analiza de cãtre proiectant a efectului de incorsetare a albiei, a remuului care se produce, precum şi a modificãrii condiţiilor de scurgere în zona, pentru restabilirea gradului de apãrare existent a obiectivelor situate în zona traversarii şi în amonte de sectorul afectat de remuu. Pentru lucrãrile de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare mãsurile de asigurare a continuitãţii liniei de apãrare se stabilesc de comun acord cu proiectantul lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare şi cu unitatea care o are în exploatare, în funcţie de condiţiile specifice şi de particularitãţile acesteia.
Forta de munca, utilajele, materialele şi mijloacele necesare pentru realizarea lucrãrii de traversare se vor asigura de cãtre constructor în amplasament înainte de realizarea bresei în dig pentru execuţia traversarii.
ART. 31
Sistemul de gospodãrire a apelor din cadrul C.N.A.R. va notifica în scris comisiei judeţene de apãrare impotriva dezastrelor înainte de începerea execuţiei lucrãrilor de traversare, furnizandu-i elemente cu privire la amplasamentul lucrãrii, perioada de execuţie, constructorul şi beneficiarul lucrãrii, precum şi despre mãsurile impuse constructorului pentru asigurarea continuitãţii liniilor de apãrare. De asemenea, acesta va solicita includerea şantierului în planurile judeţene şi locale de apãrare, ca punct critic în linia de apãrare, şi va asigura avertizarea şantierului prin mijloace de comunicaţie asigurate de beneficiar şi de constructor.
ART. 32
Perioada de execuţie a lucrãrilor de traversare va fi cat mai scurta prin organizarea lucrului în cel puţin doua schimburi şi, de regula, în afarã perioadelor bogate în precipitatii, respectiv perioada de ape mari.
ART. 33
Derogarea de la execuţia digului-potcoava de protecţie se va face numai de cãtre Comisia centrala pentru apãrarea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, numai atunci când lucrarea de traversare se poate realiza în timp scurt, în afarã perioadei de ape mari, în condiţiile şi în termenele stabilite de aceasta.

6. Prescripţii tehnice privind executarea lucrãrilor de terasamente în corpul sau sub fundaţia lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare

ART. 34
Realizarea sapaturilor în corpul sau sub fundaţia lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare se poate face atât manual, pentru lucrãri mici, cat şi mecanic, cu utilaje terasiere, fãrã a se depãşi dimensiunile prevãzute în proiectul de execuţie.
ART. 35
Pentru lucrãrile de supratraversare a digurilor sãpãturile la coronament nu vor cobori, de regula, sub garda cu care s-a dimensionat lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare.
ART. 36
Pentru lucrãrile de traversare şi de subtraversare, lucrãrile de tãiere a corpului lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare şi de excavare sub nivelul fundaţiei vor fi executate în trepte de 25-30 cm înãlţime, cu santuri longitudinale, dispuse astfel încât sa se asigure scurgerea nestanjenita a apelor meteorice ce s-ar putea colecta. Pãmântul rezultat va fi depozitat în apropiere, pentru a putea fi utilizat la închiderea breselor.
ART. 37
Dupã terminarea lucrãrilor de traversare sau a oricãror alte lucrãri în corpul lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare sau sub fundaţia acestora, lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare trebuie adusã la forma şi caracteristicile iniţiale (taluzuri, coronament, protecţii vegetale, dale, pereuri din piatra, borne etc.). Umpluturile vor fi realizate cu pãmânt umectat corespunzãtor şi fãrã a fi incluse corpuri strãine. Compactarea se va face manual, în straturi de 10 cm grosime în jurul construcţiilor pana la acoperirea acestora, iar în continuare se va putea face compactarea cu mijloace mecanice, în straturi de circa 20 cm grosime. Aceleaşi prescripţii vor fi respectate la execuţia suprarambleielor la diguri, pe coronament şi pe taluzuri.
ART. 38
În principiu nu se vor utiliza straturi de egalizare din pietriş, balast, nisip sau din alte materiale permeabile. Se excepteazã situaţiile în care este necesarã adãugarea unor asemenea materiale pentru stabilizarea pãmântului de fundaţie (terenuri refulante, chisaiuri, argile contractile etc.). În aceste cazuri se vor respecta mãsurile de compactare şi de impermeabilizare stabilite în mod obligatoriu în documentaţie pentru asemenea situaţii speciale.
ART. 39
Umpluturile din jurul construcţiei de traversare, atât în corpul lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, cat şi sub fundaţia acesteia, vor trebui realizate cel puţin la gradul de compactare iniţialã a lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare traversate. De asemenea, suprafata taluzurilor va fi adusã prin lucrãri corespunzãtoare la situaţia de funcţionare normalã a lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare.
ART. 40
Stratul vegetal de pe suprafata taluzurilor şi a coronamentului lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, care se inlatura în vederea execuţiei lucrãrilor de traversare, se va depozita separat. Dupã terminarea lucrãrilor de traversare şi de refacere a lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare la forma şi caracteristicile iniţiale, se vor îmbracã taluzurile şi coronamentul cu un strat vegetal de 20-30 cm grosime, care va fi reinsamantat şi udat pana la inierbare.
Sãpãturile pe taluzuri vor fi executate, în mod succesiv, pe un taluz dupã ce pe taluzul opus au fost executate lucrãrile de restabilire a conturului lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, prin realizarea umpluturilor, turnarea betoanelor etc.

7. Dispoziţii finale

ART. 41
Pentru toate lucrãrile necesare pentru executarea unei travesrari se va întocmi un grafic cu desfãşurarea operaţiunilor pe faze, cu termenele intermediare şi finale, stabilit de comun acord cu unitatea care are în administrare lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare traversata.
Termenele stabilite prin grafic pentru executarea lucrãrilor vor fi cat mai scurte, execuţia urmând a fi organizatã în doua schimburi.
În graficul privind executarea lucrãrilor se vor preciza şi forţele umane, materialele de apãrare şi mijloacele tehnice, ce vor fi mobilizate în zona lucrãrilor în situaţii de ape mari, pentru a se putea interveni operativ în caz de necesitate.
ART. 42
Sistemele de gospodãrire a apelor din cadrul C.N.A.R. şi unitãţile care au în administrare lucrãrile de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare vor exercita controlul operativ al execuţiei lucrãrilor de traversare conform graficului şi vor asigura, în colaborare cu executantul, adaptarea procesului de execuţie la regimul hidrologic, astfel încât în nici o faza sa nu fie periclitata lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare.
ART. 43
La începerea şi la terminarea lucrãrilor se vor încheia procese-verbale între unitatea executanta şi unitatea care are în administrare lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, în prezenta expertului abilitat. În procesul-verbal ce se va încheia înainte de realizarea bresei în lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare existenta se va consemna, în mod obligatoriu, existenta digului-potcoava de protecţie a zonei aparate pe timpul execuţiei, la parametrii lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare existente sau a unei incinte din palplanse, elemente din beton etc., echivalente din punct de vedere al stabilitatii şi impermeabilitatii.
De asemenea, deţinãtorul lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare va constata dacã constructorul este capabil din punct de vedere al organizãrii şi al materialelor necesare sa execute lucrarea conform graficului de execuţie şi dacã s-a aprovizionat cu materialele necesare pentru execuţia subtraversarii. Numai în acest caz se va putea începe realizarea bresei. În procesul-verbal ce se va încheia la terminarea lucrãrilor de traversare se vor consemna, în mod obligatoriu, starea finala a lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare şi obligaţiile ce decurg pentru constructor şi pentru unitatea care are în administrare lucrãrile sau instalaţiile din zona traversarii (demolarea digului-potcoava de protecţie, împrãştierea terasamentelor acestuia în gropile de împrumut, înlãturarea de pe lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare şi din zona de protecţie a tuturor materialelor etc.).
ART. 44
Pentru lucrãrile ascunse, stabilite de deţinãtorul lucrãrii de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare traversate, se vor încheia procese-verbale separate.
ART. 45
În vederea emiterii autorizaţiei de gospodãrire a apelor pentru lucrãrile care traverseaza lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, beneficiarul acestora va lua mãsuri pentru întocmirea regulamentului de întreţinere-exploatare, în care se vor preciza, de comun acord cu sucursala bazinala a C.N.A.R. şi cu unitatea care are în administrare lucrarea de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, mãsurile şi responsabilitãţile pentru executarea lucrãrilor de întreţinere, reparare şi exploatare, precum şi de intervenţie în cazul avarierii lucrãrilor de gospodãrire a apelor cu rol de apãrare, pe sectorul traversarii, în perioadele de ape mari.

----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Rachel
15 Iulie 2015
oprea alina-34 ani baicoiexperienta coemrt-13 ani vanzator-gestionar-olandina impex srl-ploiesti-7 ani-vanzator-gestionar-pescarus ip srl baicoi-3ani-vanzatorcontabilitate primara,nir,raport,monetar,inventare periodice,lucru casa marcat,coduri,preturi,primire marfa,gestiuneonestitate,punctualitate,perseverenta,colegiala,spirit de echipadoresc sa ma angajez in cadrul companiei dvs consider ca am abilitatile necesare pt vanzator,casier sau merchandiser
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016